21 грудня 2006, 17:34

Парламентські слухання 20 грудня 2006 року:"Становище молоді в Україні (щодо підтримки молодої сім'ї, посилення соціального захисту дітей та молоді у 2001-2006 роках)"

У СЕРЕДУ, 20 ГРУДНЯ, У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ ВІДБУЛИСЯ ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ "ПРО СТАНОВИЩЕ МОЛОДІ В УКРАЇНІ (ЩОДО ПІДТРИМКИ МОЛОДОЇ СІМ'Ї, ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ У 2001-2006 РОКАХ)".

У слуханнях взяли участь народні депутати, члени Кабінету Міністрів на чолі з віце-прем'єр-міністром з гуманітарних питань Дмитром Табачником, представники міністерств та установ, громадських організацій, провідні науковці та фахівці з питань молодіжної політики.

Перший заступник Голови Верховної Ради України Адам Мартинюк, відкриваючи слухання, наголосив: "Кожен добре розуміє і усвідомлює, що майбутнє залежить від молоді. Але, ті, від кого залежить ця функція, ще недостатньо роблять для цього, щоб це стало реальністю".

Доповідав міністр України у справах сім'ї, молоді та спорту Віктор Корж. Він запропонував розглянути становище української молоді, як рушійної сили соціально-економічних перетворень країни.

За словами доповідача, основним чинником забезпечення конкурентної спроможності країни в сучасних умовах, коли виробництво набуває інноваційного характеру, є освіта молоді. В.Корж зауважив, що освітній потенціал молоді України є досить високим, про що свідчить постійний запит з боку молоді на освіту та досить високий рівень набутий молоддю освіти в цілому.

Водночас, міністр вважає, що освітній потенціал молоді не реалізується належною мірою, передусім, через невідповідність між системою освіти і потребами ринку праці, що підтверджують статистичні дані. Зокрема, відзначається тенденція до зниження якості освіти через низьку соціальну престижність педагогічної професії, критична застарілість матеріально-технічної бази закладів освіти всіх рівнів та недостатні темпи її модернізації. Збереження і поглиблення цих негативних тенденцій, за словами доповідача, створює ризики незворотності, відставання України від розвинених країн світу.

Далі доповідач торкнувся ситуації на ринку праці, де за його словами, спостерігаються неоднозначні тенденції. З одного боку, рівень економічної активності молоді протягом останніх років є досить високим та стабільним. Продовжуються тенденції попередніх років щодо зменшення безробіття. А з іншого боку, поряд з позитивними зрушеннями на молодіжному ринку праці протягом останніх років посилюються і негативні процеси, зростає чисельність економічно не активної молоді.

В.Корж зазначив, що молодь сьогодні потребує не тільки реалізації трудової активності, але й гідної винагороди за працю. Він відзначив позитивні зміни, які відбулися впродовж 2001-2005 років в матеріальному становищі молоді: збільшилися доходи, поліпшилася структура цих доходів і витрат молодіжних домогосподарств та показники споживання.

Проте, наявні високі показники бідності серед молодіжного середовища, особливо сімей, які мають дітей, не може не турбувати українське суспільство. Міністр закликав спільно подумати, які заходи впровадити для вирішення цих питань.

В.Корж звернув увагу ще на одну проблему, яка потребує негайного вирішення, це - подолання таких негативних явищ, як поширення ВІЛ-СНІД, наркоманії, погіршення основних показників стану здоров'я української молоді. Доповідач зазначив, що протягом 2001-2005 років набула ознак сталість і тенденція попередніх років щодо поширення в молодіжному середовищі наркоманії та епідемії ВІЛ-СНІД. Динаміка поширення ВІЛ-інфекції, за словами доповідача, дає підстави висловити припущення про початок в Україні другої хвилі епідемії ВІЛ-СНІД. Викликає занепокоєння поширення ігроманії в Україні, яка визнана Всесвітньою організацією охорони здоров'я хворобою ХХІ віку.

Викликав занепокоєння у міністра нинішній стан здоров'я української молоді, який не може задовольнити суспільство, а існуюча система виховання не спонукала значну частину юнаків та дівчат до бажання вести здоровий спосіб життя. В.Корж зауважив, що сьогодні міністерство у справах сім'ї і молоді далеко не весь свій потенціал використовує по залученню до здорового способу життя молоді. За його словами, є досить багато серйозних механізмів, які більш активно будуть включені в реалізацію цих вкрай важливих для суспільства питань.

В.Корж вважає, що існуючий стан потребує посилення міжгалузевого, багаторівневого співробітництва різних профільних міністерств, концентрації ресурсів на розв'язання найболючіших проблем у сфері збереження і зміцнення здоров'я дітей та молоді.

Міністр у своєму виступі далі звернувся до тем: надання соціальних послуг, реформування системи соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення молоді і молодих сімей житлом, державної підтримки молодих сімей, оздоровлення дітей тощо.

В.Корж, завершуючи виступ, попросив учасників парламенстьких слухань допомогти міністерству визначити найбільш пріоритетні програми щодо підтримки молоді, посилення її соціального захисту.

Голова Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Верховної Ради Микола Томенко, доповідаючи з питання, винесеного на парламентські слухання, зазначив, що зміст і ідеологія молодіжної політики, про яку говорили 5-10 років тому, суттєво змінилася, оскільки змінилась країна, змінилися думки людей. Він запропонував учасникам висловитися стосовно ключових складових молодіжної політики і дати можливість потім і міністерству, і парламенстькому комітету будувати і формувати нову молодіжну політику.

М.Томенко висловив переконання, що молодіжна політика повинна будуватися з системи місцевого самоврядування. За його словами, необхідна підтримка конкретних програм, які даватимуть позитивні результати. Однією з найболючіших проблем доповідач назвав проблему працевлаштування.

Голова Комітету не став наводити цифри, які є сумними, зауваживши, що більше половини молодих людей виїжджають за кордон працювати. Він нагадав про Закон "Про перше робоче місце" з наданням дотації роботодавцям. За словами М.Томенка, цей закон вже три роки не виконується. І в цьому бюджетному році дія цього закону призупинена. М.Томенко переконаний, що якщо уряд вважає такий закон неефективним, то треба думати, як знайти механізм, який всьому світі працює.

Далі М.Томенко зупинився на загальній проблемі молодої сім'ї. За його словами, в частині підтримки молодої сім'ї надзвичайно важливим є житло.

Доповідач вважає, що треба зберегти систему молодіжного кредитування, принципово інакше до цього підійти. "Треба, щоб ця програма була передовсім в контексті соціального житла для сімей, для молодих людей, які не можуть це зробити", - наголосив він.

Не менш важливою, зауважив М.Томенко є освітня проблема, повернення молодої людини в село, проблема духовності і ціннісних речей, охорона здоров'я тощо.

Голова парламентського Комітету, завершуючи виступ, висловив переконання "якщо спільною, загальнодержавною, національною ідеєю всіх політичних сил, всіх структур влади і місцевого самоврядування будуть чотири принципові речі, які звучать наступним чином: успішна, здорова, освічена і культурна нація, тоді ми можемо сказати, що ця країна має шанс на майбутнє".

Народний депутат Катерина Левченко присвятила свій виступ проблемі захисту прав дітей, дітей, які знаходяться у складному становищі, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Вона зупинилася на деяких проблемах, які можна розв'язати шляхом вдосконалення чинного законодавства України і запропонувала включити в рекомендації парламентських слухань, а також закріпити їх в законодавчих ініціативах. Це, зокрема, питання державного національного усиновлення, запровадження допомоги сім'ям, які усиновили дитину, надання їм щомісячної допомоги у розмірі одного прожиткового мінімуму. К.Левченко також запропонувала прийняти національний план на виконання Конвенції про захист прав дитини.

Наступний учасник парламентських слухань президент Всеукраїнської громадської організації "Наші діти" Вадим Георгієнко зупинився на проблемах місцевих програм, рівня участі молоді на місцевому та регіональному рівнях. "З бюджетів різних рівнів витрачаються кошти на молодіжну політику, але ніхто не може сказати чи змінюється становище молоді після реалізації цих програм", - наголосив він.

Промовець звернув увагу на коріння проблеми. Він зауважив, що зі здобуттям незалежності України молодь практично повністю втратила свій вплив. За його словами, був здійснений перехід до адміністративного управління молоддю із жорсткою вертикаллю зверху вниз, а результатом стала втрата відповідальності самої молоді за те, що відбувається. Немає відношення до вироблення і реалізації молодіжної політики. Молодь не відчуває відповідальності за наслідки чиїхось рішень щодо молодіжної політики, власної громади, суспільства та країни. Це призводить до втрати відповідальної поведінки щодо власного життя.

В.Георгієнко запропонував розглядати молодіжну політику не тільки, як посилення соціального захисту, а як інструмент, що має забезпечити у комплексі стратегічного розвитку країни геополітичну конкурентоспроможність української держави, а також розвиток місцевих громад та суспільства протягом наступних 10-15 років.

Народний депутат України Євген Філіндаш зупинився на тих можливостях, які зараз держава поки що пропонує молодим. Він наголосив, що якісна вища освіта фактично стала доступна лише для молоді із заможних сімей, відсоток безробітних серед молоді України найвищий, і право першого місця роботи значною мірою декларативне, стартові можливості для власної справи надзвичайно обмежені і зарегульовані адміністративно, масова фізична культура, спорт і здорове дозвілля у глибокому занепаді і за окремими винятками дуже погано фінансується, пільгові кредити під житло для молоді мають можливість отримувати лише 2-3 відсотки серед десятків, сотень молодих сімей, які цього потребують.

Загальною ж є проблема низької активності молоді в реалізації державної політики і, взагалі, у самоврядуванні. Є.Філіндаш вважає, що це одна з причин, чому таке становище з молоддю. "Коли ми самі за себе не боремося, то ніхто за нас боротися не буде", - наголосив депутат.

Ще один учасник парламентських слухань генеральний секретар Національної асамблеї інвалідів України Вікторія Назаренко наголосила на необхідності досягти в Україні термінової реалізації державної програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими можливостями до соціальної інфраструктури, прийняти програму "Житло інвалідам" та забезпечити реальну можливість отримання молодіжних кредитів на будівництво та купівлю житла для молоді з інвалідністю, а також розв'язати одну з пріоритетних проблем молоді з інвалідністю - допомогти їй реалізувати право на працю, проблему організації спілкування та дозвілля, вирішити питання доступу молодих інвалідів до освіти.

В.Назаренко наголосила на тому, що державна політика повинна бути спрямована на забезпечення повної інтеграції молоді з інвалідністю, на загальний молодіжний рух України та суспільство в цілому.

На парламентських слуханнях виступили заступник голови Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, народний депутат Равіль Сафіуллін, заступник голови Львівської обласної ради Лев Захарчишин, заступник голови Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Олег Надоша, керівник проекту "Програми розвитку ООН в створенні безпечного середовища для молоді України" Оксана Горонець, народний депутат Анатолій Антемюк, перший секретар ЦК ЛКСМУ Євген Царков, заступник голови Комітету з питань соціальної політики та праці, народний депутат Людмила Денисова, голова постійної комісії Дніпропетровської обласної ради з питань науки і освіти, сім'ї та молоді Дмитро Павлов, заступник голови Чернівецької обласної державної адміністрації Борис Баглей, президент Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Українська асоціація студентського самоврядування" Анатолій Ігнатович, народний депутат Андрій Пінчук, почесний голова Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Спілка молодих аграріїв України" Максим Мельничук, директор Київського молодіжного центру праці Володимир Грищак, координатор мережі центрів ресоціалізації наркологічної молоді "Твоя перемога" Віктор Хижняк, начальник відділу з прав сім'ї та молоді Рівненської обласної державної адміністрації Михайло Волинець, голова секретаріату Української асоціації студентського самоврядування Олексій Кляшторний, координатор Молодіжної громадської колегії при Голові Верховної Ради України Андрій Черних, директор Державного інституту розвитку сім'ї та молоді Лідія Леонтьєва, представник міжнародної ліги "Матері і сестри молоді України" Галина Яблонська.

Вони доповнили доповіді даними, реальними фактами з регіонів, які характеризують становище молоді зараз.

У виступах учасників парламентських слухань наголошувалося, що молодь повинна стати не стільки суб'єктом докладання зусиль держави, скільки реальним і рівним партнером у виробленні не тільки молодіжної, але і взагалі політики у цій державі; що треба не стільки боротися з наслідками прорахунків у вихованні дітей та молоді, скільки інвестувати в удосконалення самої системи виховання.

Важливим завданням кожної цивілізованої нації, зауважували промовці, є виховання у своїх громадян двох важливих цінностей патріотизму і духовності. Саме ці базові поняття є запорукою успішності провідних світових держав.

Для цього пропонувалося розбудувати мережу центрів духовно-патріотичного виховання, які могли б стати базою для діяльності скаутських та інших громадських організацій, релігійних, соціальних, освітніх.

Учасники слухань пропонували деформалізувати участь представників недержавних громадських молодіжних організацій у сфері державної політики у галузі духовно-патріотичного виховання.

"Потрібна держана стратегія, стратегія, яка б включала всі елементи соціально-економічної структури держави, які б працювали на молодь", - наголошували промовці.

Віце-прем'єр-міністр Дмитро Табачник, вислухавши пропозиції учасників слухань, висловив думку, що сьогодні головне: треба шукати шляхи, як підвищити конкурентоспроможність суспільства і конкурентоспроможність молоді.

Віце-прем'єр-міністр підтримав деякі слушні пропозиції. Він висловив переконання, що національною ціллю не лише молоді, а всієї України має стати потужна демографічна програма, без якої "ми ніколи не зможемо говорити про конкурентноспроможну Україну в 21-му столітті".

Перший заступник Голови Верховної Ради України Адам Мартинюк, підбиваючи підсумки обговорення, зазначив, що радує те, що росте покоління людей, які усвідомлюють і добре знають, чого вони прагнуть. Залишається за державою допомогти реалізувати ці прагнення.

А.Мартинюк підтримав промовців, які говорили про духовне начало в усіх справах.

Головуючий, завершуючи, нагадав відому істину "У молоді є один недолік це молодість. Але він дуже швидко минає". А.Мартинюк порадив молодим людям якомога більше скористуйтесь перевагами цього недоліку.

На цьому парламентські слухання, присвячені обговоренню питання становища молоді в Україні (щодо підтримки молодої сім'ї, посилення соціального захисту дітей та молоді у 2001-2006 роках) завершилися.