05 лютого 2003, 18:11

Пленарне засідання 5 лютого 2003 року

У СЕРЕДУ, 5 ЛЮТОГО, ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ПРОДОВЖУВАЛА РОБОТУ В ПЛЕНАРНОМУ РЕЖИМІ.

Ранком, згідно з регламентними нормами, проходило оголошення депутатських запитів, заяв і повідомлень, внесення пропозицій.

Далі розглядалися законопроекти за процедурою першого читання.
Член парламентського Комітету з питань фінансів і банківської діяльності Дмитро СВЯТАШ представив від депутатської авторської групи проект Закону про іпотеку. В ньому дано визначення самого цього поняття, порядок виконання іпотечних прав і зобов'язань, вимоги до майна, що може бути предметом іпотеки, умови його передачі, користування і розпорядження іпотечною власністю і таке інше. Крім того, визначаються форма і зміст відповідного договору і заставної як різновиду цінних паперів. Проект встановлює процедуру договірного врегулювання відносин іпотекодержателя та покупця тощо. На думку авторів, прийняття такого законодавчого акту має сприяти ширшому впровадженню заставного права, зменшенню кредитних ризиків, пожвавленню інвестиційної активності.

У перебігу обговорення зазначалося, що в даний час іпотечні відносини регулюються розділом "Іпотека" Закону України "Про заставу", прийнятого Верховною Радою в жовтні 1992 року. Звичайно, розділ застарів. А тому новий закон на часі. Інша річ, що проект потребує значного вдосконалення. Рекомендувалося прийняти його в роботу і істотно доопрацювати, готуючи до другого читання.

Під час обговорення наголошувалось на необхідності прийняття такого закону, який би всебічно врегульовував іпотечні відносини. З цією метою промовці вказували на недосконалі положення, невідповідність деяких статей проекту чинним нормативно-правовим актам. Більшість промовців рекомендували прийняти законопроект у першому читанні і, готуючи до подальшого розгляду, доопрацювати насамперед ті його норми, що регулюють порядок застави землі.

Далі, згідно з порядком денним, розглядалися варіанти проекту Закону про внесення змін до статті 7 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні". Доповідали заступник голови Національного банку України Володимир КРОТЮК, голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Олександра КУЖЕЛЬ, народний депутат Борис БЕСПАЛИЙ.

Вони наголосили на необхідності зміни норми закону, що передбачає оцінку майна. При цьому було представлено три різних законопроекти. Незважаючи на деякі відмінності між ними, пропонувалося прийняти їх у першому читанні і підготувати узгоджену редакцію до другого читання. Під час обговорення неодноразово порушувалася тема об'єктивності оцінки майна різними структурами.

Співдоповідав з цього питання перший заступник голови парламентського Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій Володимир ДЕМЬОХІН. Він запропонував об'єднати депутатський та урядовий законопроекти і прийняти їх у першому читанні, враховуючи пропозиції НБУ, а також інших з п'яти законопроектів, які на цьому засіданні представлені не були. Вносилась також пропозиція взяти за основу для підготовки остаточного варіанту депутатську редакцію. Рішення прийматиметься в день голосування.

По доповіді заступника голови Національного банку України Володимира КРОТЮКА та співдоповіді голови підкомітету парламентського Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій Олега ЦАРЬОВА було розглянуто й рекомендовано прийняти в першому читанні проект Закону про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про введення мораторію на примусову реалізацію майна".

Необхідність цього законодавчого акта пояснюється наступним. Мораторій на примусове стягнення на майно державних підприємств і господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, призвів до неможливості притягати такі підприємства до майнової відповідальності у разі невиконання ними зобов'язань перед іншими суб'єктами господарювання або фізичними особами.

Скасування мораторію, як зазначалось, дасть змогу забезпечити виконання вимог кредиторів, зокрема банківських установ, що мають у заставі майно державних і частково державних підприємств, яке було заставлено як гарантія повернення кредитів. Тобто відновлюватиметься право кредиторів, зокрема банків, в т.ч. вкладників.

Проект викликав грунтовну дискусію. Одні підтримували його, інші пропонували відхилити як такий, що зніме застереження на розкрадання майна. Йшлося про визначення тієї "золотої середини", коли й кредитування розблоковуватиметься, й розпродаж майна здійснюватиметься законним порядком.

Було проаналізовано кілька редакцій законопроектів щодо змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Їх охарактеризували в своїх доповідях народні депутати Андрій КЛЮЄВ, Олександр СТОЯН, Борис РАЙКОВ, Михайло ВОЛИНЕЦЬ, Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Під час обговорення відзначалась важливість проблеми, яку пропонується врегулювати законодавчо. Зважувалась ефективність механізмів, що внесені авторськими групами. Варіанти, як зазначалось у співдоповіді міністра економіки та з питань європейської інтеграції України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО, дають змогу підготувати грунтовну остаточну редакцію документа. За основу, на його думку, слід би взяти урядовий проект. В.ХОРОШКОВСЬКИЙ, як і багато хто з інших учасників дискусії, пропонував створити робочу групу фахівців для підготовки
єдиного - узгодженого законопроекту.

У межах обговорення законопроектів відбулася грунтовна розмова про шляхи пожвавлення розвитку економіки в цілому.

За скороченою процедурою сесія розглянула й рекомендувала прийняти в першому читанні законопроекти про державну прикордонну службу України та про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з утворенням Державної прикордонної служби України, а також законопроект щодо внесення змін до Закону України "Про правовий статус іноземців".

Після ранкового пленарного засідання народні депутати працювали в комітетах і фракціях.

В ПЛЕНАРНОМУ РЕЖИМІ РОБОТА ПРОДОВЖИТЬСЯ 6 ЛЮТОГО, В ЧЕТВЕР. ЦЬОГО ДНЯ ПРИЙМАЮТЬСЯ РІШЕННЯ З ОБГОВОРЕНИХ ПИТАНЬ.