05 липня 2012, 11:30 ( Інформаційне управління )

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (щодо експертизи цінності документів)

 

Законодавчим актом внесено зміни до Закону "Про Національний архівний фонд та архівні установи", згідно з якими, зокрема, статтю 1 після абзацу четвертого доповнено новим абзацом такого змісту: "експертиза цінності документів - всебічне вивчення документів з метою внесення їх до Національного архівного фонду або вилучення з нього, проведення грошової оцінки документів Національного архівного фонду, віднесення їх до унікальних і встановлення строків зберігання документів, що не підлягають внесенню до Національного архівного фонду".

Також назву статті 6 викладено в такій редакції: "Стаття 6. Внесення документів до Національного архівного фонду та вилучення документів з нього".

Відповідно до внесених змін, після частини п’ятої закон доповнено новою частиною такого змісту: "Державні архівні установи та архівні відділи міських рад мають право на отримання в установленому порядку документів юридичних осіб з метою виявлення документів, що підлягають внесенню до Національного архівного фонду, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом".

Відповідний законопроект зареєстровано за №8755.