29 липня 2003, 13:49

У Комітеті з правової політики у міжсесійний період опрацьовується проект закону про Єдиний реєстр персональних даних

У Комітетах Верховної Ради у міжсесійний період триває робота над законопроектами, що будуть внесені на розгляд парламенту на четверту сесію. Зокрема, у Комітеті з правової політики опрацьовується законопроект про Єдиний реєстр персональних даних, внесений народними депутатами Л.Кириченко, В.Хара, В.Онопенко.

Як повідомили Інформаційному управлінню в секретаріаті Комітету, у зв'язку з відмовою України від інституту прописки у листопаді 2001 року постала потреба регламентувати законодавчим шляхом діяльність, пов'язану з нагромадженням персональних даних і забезпеченням їхнього використання за призначенням в інтересах прав людини і національної безпеки держави.

Проектом, розробленим групою народних депутатів, встановлюються організаційні засади створення та функціонування Єдиного реєстру персональних даних фізичних осіб, що представляє собою державну єдину систему автоматизованого обліку громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, що мають постійне місце проживання на території України.

Як зазначили автори законопроекту, створення Єдиного реєстру забезпечить виконання функцій:
реєстрації та обліку фізичних осіб, які мають постійне місце проживання та території України;
уніфікації ідентифікаційної та облікової інформації про особу, що накопичуватиметься в Єдиному реєстрі;
повної та оперативної ідентифікації особи за безпаперовою технологією;
забезпечення населення єдиними документами, що посвідчують особу;
формування державних інформаційних ресурсів про населення країни;
використання для ідентифікації особи єдиного ідентифікаційного номеру у всіх документах, що належать особі;
інформаційного обслуговування запитів користувачів Єдиного реєстру щодо ідентифікації особи, її місця проживання;
захисту документів, що посвідчують особу, від підробки та незаконного використання.

Згідно із запропонованим проектом держателем Єдиного реєстру буде виступати Міністерство юстиції України.

Автори не передбачають створення нових спеціальних органів для ведення Єдиного реєстру. На їхню думку, здійснювати його ведення будуть діючі органи реєстрації актів громадянського стану.

Законопроектом встановлюється порядок формування інформаційного фонду Єдиного реєстру та реєстрації інформації про особу шляхом внесення органами реєстрації у вигляді електронних записів відомостей, отриманих від відповідних державних органів та безпосередньо від фізичної особи. При цьому фізичній особі надається саме право реєструвати інформацію про місце свого постійного проживання та самостійно його визначати, а не фактичний обов'язок. Таким чином проектом створюються умови для повної реалізації усім фізичних особам, що на законних підставах знаходяться на території України, відповідно до Конституції України, проживати за вибраним на власний розсуд місцем проживання. На думку авторів, у цьому полягає головна відмінність запропонованої реєстрації фізичної особи за місцем постійного проживання за "заявочним" принципом від "дозвільного" принципу інституту приписки, що існував.

Як реалізація завдання обліку та ідентифікації фізичної особи законопроектом запроваджується система документування населення країни документами єдиного зразка, що будуть представляти собою картку та містити окремі відомості про фізичну особу і надавати можливість власнику цього документу отримувати доступ до інформації відносно себе, що міститься у Єдиному реєстрі.

Основною незмінною ідентифікуючою ознакою фізичної особи автори проекту пропонують визначити ідентифікаційний номер, під яким буде зберігатися уся інформація про особу у Єдиному реєстрі.

На думку авторів, введення в повну дію Єдиного реєстру забезпечить відстеження динаміки міграційних, еволюційних, соціальних та інших процесів у суспільстві, здійснення контролю і прогнозування населеності територій тощо.