23 вересня 2003, 16:03

Комітет з питань правової політики рекомендував парламенту прийняти у третьому читанні зміни до Закону "Про статус суддів"

Комітет з питань правової політики рекомендував парламенту прийняти у третьому читанні зміни до Закону "Про статус суддів", внесені Василем Онопенком.

Йдеться про створення належних матеріально-технічних умов здійснення правосуддя. На думку автора, прийняття таких змін сприятиме незалежності суддів та неупередженості здійснення правосуддя.

Зокрема, пропонується у Державному бюджеті України видатки на фінансування та функціонування судів мають передбачатися не нижче рівня, що забезпечує можливість незалежного здійснення правосуддя відповідно до закону та гарантування достатнього матеріального та соціально-побутового забезпечення суддів.

Автор пропонує норму, відповідно до якої суддя не може бути без згоди Верховної Ради України притягнутим до кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований. Кримінальна справа проти судді може бути порушена лише Генеральним прокурором України. Право ініціювати питання про дисциплінарну відповідальність судді належить: народним депутатам України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Голові Верховного Суду України (голові вищого спеціалізованого суду - щодо судді відповідного спеціалізованого суду, за винятком ініціювання звільнення судді), Міністру юстиції України, голові відповідної ради суддів; членам Ради суддів України.

Суддям, звільненим у відставку з посади судді за станом здоров`я відповідно до цього закону, якщо вони не мають двадцяти років стажу роботи на посаді судді, виплачується вихідна допомога без сплати податків у розмірі місячного заробітку за останньою посадою за кожний повний рік роботи на посаді судді.

Положення цієї статті поширюється на суддів, які до введення цього закону в дію вийшли на пенсію з посади судді за віком, по інвалідності, за вислугою років, з іншої роботи, на яку вони перейшли з посади суддів у зв'язку з закінченням строку повноважень або за власним бажанням, за умови наявності у них стажу роботи, що дає право на відставку судді та на отримання щомісячного довічного грошового утримання.

Суддя, який має право на відставку і продовжує обіймати посаду судді, одержує заробітну плату та 100 відсотків передбаченого цим Законом щомісячного довічного грошового утримання. Судді, який перебуває у відставці і продовжує трудову діяльність, пенсія або довічне грошове утримання судді виплачується повністю незалежно від заробітку, одержуваного після виходу у відставку або на пенсію.

Суддя, який досяг пенсійного віку і має стаж роботи на цій посаді менше 20 років та продовжує обіймати її, одержує заробітну плату і передбачене цим законом щомісячне довічне утримання, розмір якого обчислюється пропорційно кількості повних років роботи на посаді судді".

Пропонується, що посадовий оклад судді Верховного Суду України не може бути меншим десяти розмірів мінімальної заробітної плати. Посадовий оклад судді вищого спеціалізованого суду, Касаційного суду України не може бути меншим 95 відсотків посадового окладу судді Верховного Суду України; судді апеляційного суду, Апеляційного суду України - не менше 80 відсотків посадового окладу судді Верховного Суду України; судді місцевого суду - не менше 75 відсотків посадового окладу судді Верховного Суду України.

Суддям надається щомісячна доплата за вислугу років з урахуванням доплати за кваліфікаційний клас. В проекті передбачено й забезпечення суддів житлом.

Суддям і членам їхніх сімей (дружині, чоловікові і неповнолітнім дітям) щорічно надаються путівки на санаторне-курортне лікування, які оплачуються за рахунок державного бюджету. Судді, який не використав права на санаторно-курортне лікування, виплачується грошова компенсація вартості путівки, яка мала бути ним використана.