22 вересня 2003, 15:56

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин обговорив проект Державного бюджету України на 2004 рік

Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин обговорив проект Державного бюджету України на 2004 рік.

Народні депутати зазначили, що загальна сума асигнувань на фінансування галузі АПК у проекті Державного бюджету на 2004 рік становить 2454324,7 тис. грн. в т. ч.: за рахунок загального фонду - 1180362,8 тис. грн.; за рахунок спеціального фонду - 1273981,9 тис. грн. Для ліквідації наслідків стихійного лиха в сільському господарстві у 2003 році бюджетні асигнування галузі були збільшені по загальному фонду на 716 млн. грн.

Згідно статті 89 проекту Державного бюджету на 2004 рік, змінюється порядок сплати та механізм використання податку на додану вартість по галузі АПК. Так, сума податку на додану вартість сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м`ясо та м`ясопродукти та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету з наступним спрямуванням для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за вироблені та продані ними переробним підприємствам молоко та м`ясо в живій вазі.

Сума податку на додану вартість сільгосптоваровиробників сплачується до бюджету по операціям з продажу продукції власного виробництва та її переробки, за винятком операцій з продажу переробним підприємствам молока та м`яса живою вагою, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету і використовується на здійснення заходів із збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва.

У проекті Державного бюджету на 2004 рік сума асигнувань спеціальних фондів, що сформовані із зазначених джерел, становить 600 млн. грн. за бюджетною класифікацією видатків бюджету 2801470 та 2801480.

Проаналізувавши зазначений документ, члени Комітету дійшли висновку, що обсяги бюджетних асигнувань по галузі АПК у проекті Державного бюджету на 2004 рік, у порівнянні з 2003 роком, по загальному фонду зменшено на 138008,3 тис. грн., по спеціальному фонду збільшено на 166125,7 тис. гривень.