04 серпня 2003, 13:35

У Комітеті з питань науки і освіти опрацьовується проект закону про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій

У Комітеті з питань науки і освіти опрацьовується проект закону про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій, внесений Кабінетом Міністрів.

Проект розроблено з метою збереження і ефективного використання інтелектуального потенціалу країни; орієнтації вітчизняної науки і промисловості на створення і випуск наукомісткої, конкурентноспроможної продукції як основи економічного росту; стимулювання комерційного використання результатів науково-технічної діяльності, створених за рахунок бюджетних коштів; поширення ринкових відносин у науково-технічній сфері через забезпечення правової охорони результатів науково-технічної діяльності і запобігання нелегального обороту об'єктів інтелектуальної власності; створення ринку інтелектуальної власності, економічних регуляторів і механізмів його функціонування; створення системи державного регулювання обігу результатів науково-технічної діяльності з врахуванням економічної і технологічної безпеки країни.

Законопроект визначає правові, економічні та фінансові засади діяльності у сфері трансферу технологій. Документом передбачається закріпити основи державної політики у цій сфері, форми стимулювання трансферу технологій для економічного та соціального розвитку України.

Розробники документу пропонують регулювання діяльності у сфері трансферу технологій в Україні здійснювати шляхом:
створення нормативно-правової бази та економічних механізмів, сприятливих для встановлення в Україні ринку нематеріальних активів;
запровадження державної системи інвентаризації результатів завершених науково-технічних розробок, проектів і програм;
розроблення механізму і створення державної системи передпродажної оцінки вартості розробок та інших нематеріальних активів, створених за рахунок бюджету;
створення фінансово-економічних механізмів залучення коштів, що надходять від трансферу технологій, до науково-технологічної сфери України.

Прийняття закону дозволить активізувати процес розроблення і впровадження нових технологій, посилити вплив реалізації наукомісткої продукції на соціально-економічний розвиток держави, сприяти поглибленню інтеграції України в загальноєвропейський науково-технологічний простір.