07 липня 2003, 17:38

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки підтримав зміни до статті 40 Гірничого Закону України

Проектом передбачається визначати кількість робочих місць, що призначені для заміщення інвалідами, виходячи не з загальної чисельності працюючих на підприємстві в цілому, а тільки з числа тих робочих місць, де праця інвалідів дозволена відповідно з діючими нормами.

Пропонується уточнити діючу норму законодавства, що поставить підприємства вугільної промисловості у відносно рівні умови по можливостях надання робочих місць інвалідам.
Діюча редакція статті 19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", яка регулює порядок встановлення нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, не враховує специфіку й особливості окремих виробництв.

Тому на підприємствах, де значна частина робочих місць не може бути заміщена інвалідами, їхня чисельність щодо кількості місць, на яких вони можуть працювати за станом здоров'я, вище, ніж там, де такі обмеження відсутні.

На підприємствах вугледобувних, з видобутку вугілля, його збагачування нормативна чисельність інвалідів, установлювана відповідно з діючим порядком, у відсотках до чисельності працівників на роботах, де вони можуть працювати за станом здоров'я, досягає 8-10 і більше відсотків.

Загострює ситуацію те, наголосили члени Комітету, що для окремих галузей народного господарства (електроенергетика, залізничний транспорт) це питання законодавством вже врегульовано.