09 жовтня 2003, 17:21

Парламентський Комітет з питань фінансів і банківської діяльності працює над зауваженнями до проекту держбюджету на 2004 рік, виходячи з концептуальної позиції щодо вилучення податкових норм проекту

Натомість, пропонується підготувати окремий закон по наповненню доходної частини Державного бюджету на 2004рік.

Зокрема, проектом пропонується залишити діючі норми амортизаційних відрахувань для 1-3 груп основних фондів. Комітет вважає, що підвищені норми амортизаційних відрахувань є економічно необгрунтованими.

Макроекономічним наслідком такого рішення (при зниженні ставки податку на прибуток підприємств до 25%) стане "пільгування підприємств, які мають незначні основні фонди (фінанси, торгівля, гральний бізнес) та дискримінація фондоємких підприємств, у формуванні собівартості яких амортизація складає значну частину". Тобто таке рішення "загноблює розвиток реальної економіки за рахунок зросту доходів віртуальної економіки. Крім того, навіть нові норми амортизаційних відрахувань є меншими за рівень економічної амортизації більш ніж у 2 рази".

Тому, для компенсації фіскальних втрат зведеного бюджету від уведення 13% ставки податку на доходи фізичних осіб, пропонується не зменшувати норми амортизаційних відрахувань, а відтермінувати на 1 рік уведення 25% ставки податку на прибуток підприємств.

ряд пропонує "Установити, що до 31 грудня 2004 року звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з вивезення (пересилання) за межі митної території України товарів 1-24 груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності."

Запропонована норма, на думку членів Комітету, позбавляє права експортерів сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки від отримання ПДВ, сплаченого у витратах, та збільшує ціну української продукції, яка продається на зовнішніх ринках, від 20 до 16% (у залежності від норми рентабельності до витрат). Реалізація такої пропозиції призведе до того, що з європейської житниці Україна перетвориться на нетто - імпортера аграрної продукції.

Пропозиція комітету виключити цю статтю законопроекту.

Статтею 89 встановлюється, що у 2004 році:

- сума податку на додану вартість сплачується до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, в тому числі вироблені на орендованих потужностях та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України і у повному обсязі спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за вироблені та продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі і використовується з метою сталого нарощування обсягів виробництва тваринницької продукції та продукції птахівництва.

Порядок зарахування і використання цих коштів визначається Кабінетом Міністрів України;

- сума податку на додану вартість сплачується до бюджету щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, за винятком операцій з продажу переробним підприємствам молока та м'яса живою вагою, що здійснюються сільськогосподарськими товаровиробниками незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, в яких сума, одержана від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, становить не менше 75 відсотків загальної суми валового доходу підприємства, сума податку на додану вартість зараховується до спеціального фонду Державного бюджету і використовується на здійснення заходів із збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва.

Для новостворених сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності питома вага виручки від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства в поточному році визначається за даними звітного періоду.

Порядок зарахування і використання цих коштів визначається Кабінетом Міністрів України."

Комітет вважає, що зазначений підхід ставить сільгосппідприємства у залежність від чиновників державного казначейства, збільшує підстави для корупції та нецільового використання зазначених коштів.

Пропонується перейти до вже обговореного в парламенті порядку оподаткування цього сектору (на перших три роки - 10%) із залишенням таких сум у повному розпорядженні селян.