09 вересня 2021, 14:07 ( Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України )

Прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України"

Метою законопроекту є удосконалення чинних положень Закону України "Про Національний банк України" та приведення їх у відповідність із кращою світовою практикою, а також унормування окремих питань в діяльності Національного банку України, які виникають під час здійснення ним своїх функцій та потребують врегулювання для забезпечення належного виконання Національним банком законодавчо визначених повноважень.

Законопроектом передбачається внести зміни до Закону України "Про Національний банк України" в частині:

1) унормування питань внутрішнього урядування в Національному банку України, а саме:

- доповнити перелік кваліфікаційних вимог до осіб, які призначаються на посади членів Ради Національного банку України, Голови Національного банку України та його заступників, встановити перелік обмежень та доповнити перелік підстав для звільнення з посади таких осіб;

- уточнити окремі норми щодо повноважень Ради Національного банку України;

- уточнити окремі норми щодо порядку роботи Ради Національного банку України та порядок її взаємодії з Правлінням Національного банку України;

- запровадити повноваження Правління Національного банку України щодо розроблення Кодексу етики працівників Національного банку та визначення комунікаційної політики Національного банку;

- впровадити норми щодо обов'язків для членів Правління Національного банку, працівників Національного банку та членів Ради Національного банку щодо захисту інтересів Національного банку України;

2) управління золотовалютним резервом щодо:

- уточнення інструментарію Національного банку України для більш ефективного управління золотовалютним резервом;

- кола контрагентів, з якими можна буде проводити операції з золотовалютним резервом;

- уніфікації у тексті Закону використання терміну "золотовалютний резерв";

3) взаємодії Національного банку України з Кабінетом Міністрів України щодо періодичності та строків подання Національним банком України інформації:

- Уряду лише один раз на рік про очікувану частину прибутку до розподілу Національного банку України, яка підлягатиме перерахуванню до державного бюджету;

- встановлення права (замість обов’язку) для Національного банку України та Уряду проводити взаємні консультації;

- виключення положень статті 52 Закону щодо підтримки економічної політики Уряду (оскільки це питання є предметом регулювання статті 6 Закону та не потребує додаткових уточнень та дублюючих норм);

4) удосконалення окремих положень щодо питань діяльності Національного банку України, а саме:

- удосконалити та осучаснити термінологічний апарат Закону;

- встановити можливість для Національного банку України забезпечувати представництво інтересів Національного банку в органах влади іноземних держав, захист прав та інтересів Національного банку у закордонних юрисдикційних органах;

- впровадити функцію Національного банку України щодо створення (ведення) інформаційних систем (реєстрів, баз даних), необхідних для виконання функцій валютного регулювання та нагляду, а також встановити право встановлювати необхідність створення та ведення таких реєстрів (баз даних) для банків;

- змінити підхід до вилучення надлишкової ліквідності шляхом надання Національному банку права нараховувати відсотки на кошти, розміщені на рахунках банків, відкритих в Національному банку України;

- закріпити право Національного банку України проводити перевірки банків та юридичних осіб, яким надано ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, щодо дотримання ними вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань порядку ведення касових операцій, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, організації охорони приміщень;

- уточнити окремі положення Закону з метою їх узгодження із розширенням повноважень Національного банку України по регулювання небанківського фінансового сектору.

Законопроектом також пропонуються уточнюючі зміни до законів України "Про запобігання корупції", що кореспондуються із пропонованими змінами до Закону України "Про Національний банк України".

Проект Закону зареєстровано за №5850.