04 вересня 2003, 13:10

Комітет Верховної Ради у закордонних справах рекомендував парламенту ратифікувати Угоду між Урядом України та Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів про сприяння та захист інвестицій

Члени Комітету вважають, що зазначена Угода регламентує важливі етапи та аспекти співробітництва. Зокрема, взаємне надання Договірними Сторонами у сфері інвестиційної діяльності режиму найбільшого сприяння.

На думку членів Комітету, ратифікація Угоди сприятиме розвиткові перспективних напрямів інвестиційного співробітництва, насамперед, залученню іноземного капіталу та технологій, активізації зовнішньоторговельного обороту та технічному співробітництву між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Комітет зазначив, що Угода містить ефективні механізми запобігання необґрунтованій експропріації коштів інвесторів однієї Договірної Сторони, вкладених в економіку іншої, а також механізми забезпечення репатріації прибутків від інвестицій та врегулювання суперечок між Договірними Сторонами та між Договірною Стороною та інвестором іншої Договірної Сторони.