26 грудня 2019, 12:00 ( Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України )

Комітет розглянув Висновок Рахункової палати про результати аналізу виконання закону про Державний бюджет на 2019 р. у січні-вересні

  Рахункова палата відповідно до вимог частини другої статті 110 Бюджетного кодексу України і частини третьої статті 7 Закону України «Про Рахункову палату» подала до Верховної Ради Висновок про результати аналізу виконання закону про Державний бюджет України на 2019 рік у січні-вересні, затверджений рішенням Рахункової палати від 26.11.2019 р. № 33-8.

У Комітеті з питань бюджету проаналізовано Висновок РП, останні звітні дані Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної фіскальної служби України, інших державних органів щодо стану реалізації норм Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» і виконання бюджетів у поточному році та звернуто увагу на таке.

Щодо макроекономічних показників

Згідно зі статистичними даними, основні показники економічного і соціального розвитку України, зокрема, є такі: реальний ВВП за І квартал, ІІ квартал і ІІІ квартал 2019 р. (порівняно з відповідним періодом 2018 р.) становив за оперативною оцінкою Держстату відповідно 102,5%, 104,6% і 104,2% /враховано при затвердженні бюджету – 103%/; індекс споживчих цін у листопаді п.р. – 100,1%, з початку року – 104,3% /враховано при затвердженні бюджету (грудень до грудня попереднього року) – 107,4%/; індекс цін виробників промислової продукції у жовтні п.р. – 98,8%, з початку року – 98,9% /враховано при затвердженні бюджету (грудень до грудня попереднього року)  – 110,1%/.

У Висновку РП зазначено, що в умовах надпрогнозованого зростання економіки державний бюджет у звітному періоді не виконано як за доходами, так і за видатками.

За попередніми даними Національного банку, обсяг міжнародних резервів на 01.12.2019 р. склав 21,93 млрд дол. США і збільшився у листопаді п.р. на 0,53 млрд дол. США, або на 2,5% (з початку року збільшився на 1,11 млрд дол. США, або на 5,3%). Офіційний курс гривні щодо долара США за січень-листопад (в середньому) і на кінець листопада п.р. становив відповідно 26,05 і 24,04 грн/дол. США /прогнозний обмінний курс, врахований при затвердженні бюджету, середньорічний і на кінець року – 28,2 і 29,4 грн/дол. США/.

Кошти бюджетів та інших клієнтів Казначейства становили на 01.12.2019 р. 90 млрд грн (проти 60,9 млрд грн на 01.01.2019 р.), у т.ч.: на єдиному казначейському рахунку – 55 млрд грн (проти 9,9 млрд грн на 01.01.2019 р.), на рахунках Казначейства у іноземній валюті – 24,2 млрд грн, на інших рахунках – 10,8 млрд грн.

Щодо доходів державного бюджету

Доходи державного бюджету за 11 місяців п.р. становили 899,7 млрд грн, що на 56,4 млрд грн, або на 6,7%, більше відповідного показника за минулий рік. Рахункова палата звертає увагу, що збільшення доходів державного бюджету порівняно з відповідним періодом минулого року забезпечено, насамперед, за рахунок коштів Національного банку, зростання цін, заробітної плати, збільшення обсягів імпорту, авансового перерахування державними підприємствами частини чистого прибутку.

До загального фонду за січень-листопад п.р. надійшло доходів в обсязі 792,2 млрд грн, що на 51 млрд грн, або на 6,1%, менше уточненого плану на цей період, при тому що такий план вже зменшено на 9,8 млрд грн у зв‘язку із зменшенням річного затвердженого плану на 20,1 млрд грн згідно із змінами до Закону, внесеними законом від 31.10.20198 р. № 265-IХ. Порівняно з відповідним періодом минулого року такі доходи зросли на 4,1% при плановому річному зростанні на 9% /уточнений план на 2019 р. до факту за 2018 р./, що також вказує на проблеми їх виконання у п.р.

При цьому за окремими доходами відбулося перевиконання плану за звітний період, зокрема: кошти, що перераховуються Національним банком (+17,3 млрд грн) /при встановленому Законом плані 47,6 млрд грн перераховано 64,9 млрд грн, що відповідає показнику, визначеному у консолідованій фінансовій звітності НБУ за 2018 рік/; податок на прибуток підприємств (+6,5 млрд грн); податок та збір на доходи фізичних осіб (+4,1 млрд грн); акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) (+2,1 млрд грн); збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій (+1,7 млрд грн).

Щодо коштів від НБУ за останні два роки має місце значне відхилення фактичних надходжень від показників, врахованих у державному бюджеті (у 2018 р. – менше на 5,9 млрд грн, або на 11,7%; у 2019 р. – більше на 17,3 млрд грн, або на 36,3%), що свідчить про наявність проблеми реалістичного планування відповідного показника.

Однак, не виконано план надходжень за рядом основних бюджетоутворюючих платежів, насамперед: ПДВ з ввезених на територію України товарів (-36,6 млрд грн); акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (-15,8 млрд грн); рентної плати за користування надрами (-11,1 млрд грн) /особливо в частині природного газу (-10,8 млрд грн)/; частини чистого прибутку державних підприємств, що вилучається до бюджету, та дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність (-10,7 млрд грн); ПДВ із вироблених товарів з урахуванням бюджетного відшкодування (майже -8 млрд грн).

За Висновком РП невиконання планового показника доходів загального фонду спричинено, зокрема, відхиленням окремих фактичних макропоказників від прогнозних (насамперед, меншим, порівняно із врахованим у бюджеті, курсом гривні до іноземних валют), системними недоліками законодавчого регулювання, планування й адміністрування акцизного податку з тютюнових виробів, зменшенням Кабінетом Міністрів для окремих державних підприємств нормативу відрахування до бюджету частини чистого прибутку після набрання чинності Законом, зростанням податкової заборгованості суб’єктів господарювання перед державним бюджетом з початку року.

За інформацією ДПС невиконання плану надходжень рентної плати за користування надрами для видобування природного газу пояснюється зменшенням декларування податкових зобов’язань у зв’язку із зменшенням ціни на газ, а акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів – в основному внаслідок скорочення обсягів реалізації та виробництва тютюнових виробів.

Таким чином, наразі залишається висока вірогідність невиконання річного плану доходів загального фонду державного бюджету, на що також вказує Рахункова палата.

Бюджетне відшкодування ПДВ за 11 місяців п.р. здійснено в обсязі 142,1 млрд грн, що на 20,5 млрд грн, або на 16,8%, більше такого показника за відповідний період минулого року. При цьому за даними ДПС на 01.11.2019 р. бюджетна заборгованість по невідшкодованих сумах ПДВ становила 20,97 млрд грн (зменшилася на 7,7 млрд грн з початку року), з них з простроченим терміном відшкодування – 0,6 млрд грн (практично не змінилася).

До спеціального фонду за січень-листопад п.р. надійшло доходів в обсязі 107,5 млрд грн, що становить 108,7% затверджених із змінами річних показників та на 30,4% більше, ніж за відповідний період 2018 р. У звітному періоді найбільшим за обсягом джерелом доходів спеціального фонду були власні надходження бюджетних установ, які становили більш ніж третину зазначених доходів: надійшло 40,5 млрд грн, або 120,2% затверджених із змінами річних показників. Разом з тим, суттєве зростання доходів спеціального фонду проти минулого року та плану на звітний період пояснюється, насамперед, таким.

У 2019 р. до спеціального фонду державного бюджету зараховується 75% (у 2018 р. – 50%) акцизного податку та ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби /пункт 41 розділу VI Кодексу/, які є джерелами доходів державного дорожнього фонду. За 11 місяців до державного дорожнього фонду /у частині доходів/ надійшло 49,5 млрд грн, що становить 98,2% затвердженого із змінами річного плану, та на 3,7 млрд грн, або на 8%, більше плану на звітний період. Отже, як і в минулому році, можливим є перевиконання відповідного річного плану. З цього приводу слід зазначити, що 13 грудня 2019 р. набула чинності норма, згідно з якою у разі перевиконання надходжень до державного дорожнього фонду такі кошти розподіляються за відповідними напрямами спрямування автоматично в пропорціях, визначених частиною четвертою статті 24-2 Кодексу, при цього подальший розподіл коштів на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах має здійснюватися відповідно до вимог частини другої статті 103-1 Кодексу в порядку, встановленому частиною шостою статті 108 Кодексу (тобто за рішенням Кабінету Міністрів, погодженим з Комітетом, здійснюється розподіл додаткового обсягу відповідної субвенції між місцевими бюджетами) /пп.12 п.1 р.І Закону України від 14.11.2019 р. № 293-ІХ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»/.

Поряд з тим, відбулося значне перевиконання загального обсягу планових надходжень від митних платежів, отриманих при митному оформленні для вільного обігу транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 01.01.2015 р. до дня набрання чинності законом від 08.11.2018 р. № 2611-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» /згідно з пунктом 7 статті 11, пунктом 16 статті 14 і пунктом 9 Прикінцевих положень Закону такі платежі зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і спрямовуються Пенсійному фонду/: при річному плані у сумі 1 млрд грн за 11 місяців п.р. надійшло загалом 7,1 млрд грн, або в 7,1 раза більше.

Крім того, до спеціального фонду зараховано конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення, у сумі 1,56 млрд грн (переважна більшість яких надійшла ще у лютому п.р.), при цьому у державному бюджеті на 2019 рік спочатку не було передбачено планових показників таких коштів, хоча згідно із статтею 35 Закону у разі їх надходження такі кошти у сумі 524 млн грн зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і спрямовуються Міноборони на облаштування військових комісаріатів та їх всебічне забезпечення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів. Комітет у червні і вересні п.р. рекомендував Кабінету Міністрів внести пропозиції щодо унормування питання зарахування і розподілу таких коштів, однак Урядом не було вирішено зазначене питання, тому за ініціативою Комітету при внесенні змін до Закону (закон від 31.10.2019 р. № 265-IX) унормовано зарахування цих коштів із спрямуванням на розвиток автомобільних доріг державного значення (загалом 1036,1 млн грн) та облаштування військових комісаріатів (524 млн грн).

За даними ДПС на 1 листопада п.р. переплати до державного бюджету становили 55,8 млрд грн (проти 37,1 млрд грн на початок року), а податковий борг перед державним бюджетом становив 97,2 млрд грн (збільшився з початку року на 11,5 млрд грн, або на 13,4%). Зростання податкового боргу перед державним бюджетом свідчить про подальше погіршення стану фінансової дисципліни платників податків та недієвість заходів контролюючих органів щодо управління податковим боргом.

Щодо фінансування державного бюджету та державного боргу

За січень-листопад 2019 р. державний бюджет виконано з дефіцитом, що становив 34,9 млрд грн (при затвердженому граничному обсягу дефіциту – 91,1 млрд грн), при цьому за загальним фондом - з дефіцитом у сумі 38,1 млрд грн при уточненому плані на цей період у сумі 55,3 млрд грн, а за спеціальним фондом – з профіцитом у сумі 3,2 млрд грн. Нижчий показник дефіциту державного бюджету порівняно з його граничним обсягом обумовлений, насамперед, проведенням видатків і наданням кредитів з державного бюджету в обсягах, менших ніж отримано доходів і коштів від повернення кредитів, при тому що за загальним фондом не виконано план надходжень від приватизації державного майна на звітний період, а витрати на погашення державного боргу проведено в більшому обсязі, ніж передбачено Законом.

Від приватизації державного майна за 11 місяців п.р. до загального фонду надійшло 531,2 млн грн, або 3,4% уточненого плану на звітний період (при затвердженому річному плановому показнику 17,1 млрд грн), в основному від продажу об’єктів малої приватизації. Основні надходження від приватизації державного майна очікувалося отримати саме від приватизації об’єктів великої приватизації, зокрема розпорядженням КМУ від 16.01.2019 р. № 36-р затверджено перелік об’єктів великої приватизації державної власності, до якого включено 21 об’єкт. Проте за інформацією Фонду держмайна на сьогодні залишається заблокованою судовими рішеннями приватизація 2 об’єктів великої приватизації (ПАТ «Центроенерго» і ПАТ «Сумихімпром»), а 6 таких об’єктів розблоковані лише влітку п.р. і наразі за 5 з цих об’єктів Урядом визначено радників для підготовки до продажу (зокрема, ПрАТ «Президент-Готель», АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», ДП «Вугільна компанія “Краснолиманська”», ДП «Завод “Електроважмаш”», АТ «Одеський припортовий завод»), при цьому всупереч рішенню Кабінету Міністрів досі не передані до Фонду держмайна такі об’єкти: Міністерством охорони здоров’я – ПрАТ «Індар», Секретаріатом КМУ – ДПАТ «Національна акціонерна компанія “Украгролізинг”», тому на сьогодні не відібрано радників для підготовки до приватизації цих об’єктів та не визначені терміни їх приватизації. Щодо приватизації об’єктів електроенергетики Фонд держмайна повідомив, що у зв’язку з дорученнями Уряду питання передачі теплоелектроцентралей у власність територіальних громад потребує остаточного вирішення. Отже, вкотре вбачається ймовірним значне невиконання річного плану надходжень від приватизації державного майна. Хоча вже набрав чинності Закон України від 02.10.2019 р. №145-IX «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації"», його практичне застосування щодо розширення переліку об’єктів приватизації у цьому році малоймовірне.

Державні запозичення на фінансування державного бюджету за 11 місяців п.р. здійснені в обсязі 394,7 млрд грн (113,7% затвердженого річного обсягу та 95,8% уточненого річного плану), з них до загального фонду – 384,2 млрд грн (118,3% затвердженого річного обсягу та 98,6% уточненого річного плану), з яких переважну більшість становили внутрішні запозичення – 321,15 млрд грн (159% затвердженого річного обсягу та 98,6% уточненого річного плану).

Збільшення плану державних запозичень до загального фонду відбулося з одночасним збільшенням планових показників погашення державного боргу загалом на 73,98 млрд грн (при цьому збільшено план щодо внутрішніх боргових операцій та зменшено – щодо зовнішніх), що пов’язано в основному з підвищенням попиту на короткострокові і середньострокові ОВДП та відповідно потребує додаткових коштів на погашення внутрішнього боргу у п.р. (які не передбачені у державному бюджеті на 2019 рік). Такі операції допускаються згідно з абзацами четвертим і п’ятим частини першої статті 16 Кодексу.

 

Докладніше – на сайті Комітету з питань бюджету.