06 серпня 2019, 16:04 ( Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України )

Комітет з питань запобігання і протидії корупції під час роботи Верховної Ради VIII скликання підготував 7039 експертних висновків до законопроектів щодо їх відповідності вимогам антикорупційного законодавства

 У період з листопада 2014 року по липень 2019 року проведено 141 засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції. На засіданнях розглянуто і обговорено 2010 питань, з яких 1424 пов’язані із здійсненням законопроектної функції, 191 питання стосувалися організації роботи Комітету, 111 питань - контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України та власних рішень.

За вказаний період Комітетом подано: 76 висновків на законопроекти, щодо яких Комітет визначено головним з підготовки і попереднього розгляду, та внесено ці законопроекти на розгляд Верховної Ради України; 7039 експертних висновків на законопроекти щодо їх відповідності вимогам антикорупційного законодавства, з яких 486 законопроектів визнані такими, що містять корупціогенні фактори та не відповідають вимогам антикорупційного законодавства; 63 попередніх висновки, предмет правового регулювання яких віднесений до повноважень Комітету.

Окрім того, за цей період Комітетом розглянуто понад 26 тисяч листів, звернень, заяв, скарг, інформаційних запитів та інших матеріалів, у тому числі 732 звернення народних депутатів України.

Комітет, керуючись пунктом 1 частини першої статті 12, пунктом 1 частини першої статті 15 Закону України "Про комітети Верховної Ради України" та відповідно до предметів відання, серед найбільш актуальних питань у сфері запобігання і протидії корупції, що потребують врегулювання на законодавчому рівні пропонує першочергово розглянути на першій сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання:

-відповідно до частини першої статті18 Закону України "Про запобігання корупції" визначити Засади антикорупційної політики (Антикорупційну стратегію);

-відповідно до частини другої статті 18 Закону України "Про запобігання корупції" затвердити та оприлюднити щорічну національну доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики. Також потребують удосконалення норми законодавства у сфері правового регулювання запобігання і протидії корупції, щодо:

-забезпечення прозорості, відкритості та підзвітності суб’єктів владних повноважень, своєчасне виявлення та запобігання діянням, які становлять шкоду або загрозу суспільним інтересам, в тому числі корупційним та іншим правопорушенням, забезпечення додержання прав та ефективного захисту викривачів, утвердження свободи діяльності засобів масової інформації та захисту свободи слова;

-внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про радіочастотний ресурс України" в частині надання права уповноваженим підрозділам Національного антикорупційного бюро України на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та надання права Національному бюро на використання радіочастото ресурсу України;

-забезпечення безпосереднього автоматизованого доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, у тому числі таких, що містять інформацію з обмеженим доступом (конфіденційну інформацію), держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, а також одержання в установленому законом порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань інформації з обмеженим доступом, необхідної для виконання покладених на нього завдань;

-закріплення в Законі України "Про запобігання корупції" особливого порядку заповнення та подання декларацій особами, які за посадами, що вони займають, належать до кадрового складу Служби зовнішньої розвідки України, розвідувального органу Міністерства оборони України, розвідувального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, займають посади негласних штатних працівників (співробітників) підрозділів (формувань) Національної поліції, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, управління державної охорони, органу доходів і зборів, органів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України, Національного антикорупційного бюро України, що здійснюють оперативно-розшукову, контррозвідувальну діяльність;

-запобігання виникненню законодавчих колізій, забезпечення принципу правової визначеності та приведення положень чинного законодавства у відповідність до норм Закону України "Про запобігання корупції". Зазначені пропозиції були предметом регулювання у законопроектах реєстр. №№ 4038а, 4812, 7276, 9148, 10247, 10251 щодо яких Комітетом ухвалені рішення про прийняття їх за основу.

Докладніше – на сайті Комітету з питань запобігання і протидії корупції.