14 лютого 2019, 17:36 ( Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України )

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи напрацював зауваження до проекту Закону «На захист українських лісів!» щодо запровадження мораторію на експорт дров паливних

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на своєму засіданні розглянув проект Закону України «На захист українських лісів!» (Про внесення змін до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» щодо запровадження мораторію на експорт дров паливних з метою упередження контрабанди лісу-кругляка та забезпечення населення доступним ресурсом для опалення житла)» (№ 9475) і рекомендує Комітету з питань промислової політики та підприємництва при розгляді законопроекту врахувати зауваження Комітету, викладені у мотивувальній частині Рішення.
Метою проекту Закону є упередження контрабанди лісу-кругляка та забезпечення населення доступним ресурсом для опалення житла шляхом запровадження мораторію на експорт дров паливних.
Законопроектом пропонується встановити тимчасову заборону експорту, до 1 січня 2027 року, деревини паливної у виглядi колод, полiн, хмизу, гiлок, сучкiв тощо (товарна позиція 4401100000 згідно з УКТЗЕД).
Аналогічну норму передбачав проект Закону №5495, однак, згідно пропозиціям Президента України дану норму було виключено із остаточної редакції Закону, оскільки запропонована тимчасова заборона не відповідає міжнародним зобов'язанням України.
Комітет відзначив, що стаття XX(g) ГАТТ 1994 надає можливості країнам - членам СОТ вживати заходи, що стосуються збереження природних ресурсів, які вичерпуються, якщо такі заходи застосовуються разом з обмеженням внутрішнього виробництва чи споживання.
Також Комітет звернув увагу, що відповідно до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Паризької угоди з метою захисту кліматичної системи в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь, Сторони повинні вживати дії для збереження та збільшення поглиначів і накопичувачів парникових газів, у першу чергу – лісів; вживати заходів щодо збереження недоторканості лісів, сталого управління ними особливо у країнах, що розвиваються.
Комітет вважає, що на рівні держави необхідно вжити заходів щодо збереження лісів, уникнення таких негативних явищ як контрабанда лісу, та зменшити кількість правопорушень, пов’язаних із порушенням митних правил у цій сфері. Дане питання повинно розглядатися в першу чергу із врахуванням екологічних інтересів при вирішенні економічних та соціальних проблем.