13 лютого 2019, 16:53 ( Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України )

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи розглянув результати аудиту Рахункової палати ефективності використання коштів держбюджету, спрямованих на гідрометеорологічну діяльність

 Комітет на своєму засіданні розглянув лист Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на гідрометеорологічну діяльність.
У листі зазначається, що через неналежне фінансування державна система гідрометеорологічних спостережень не функціонує як комплексна багаторівнева спостережно-інформаційна система, призначена для проведення систематичних спостережень за гідрометеорологічними умовами, станом атмосфери, забрудненням навколишнього природного середовища під впливом природних та антропогенних факторів і забезпечення споживачів інформацією про їх фактичний та очікуваний стан.
За результатами розгляду листа Рахункової палати Міністерством внутрішніх справ разом із Державною службою України з надзвичайних ситуацій складено та затверджено наказом План заходів щодо усунення виявлених порушень та недоліків, а також вжито заходів щодо розроблення та внесення на розгляд Уряду проектів нормативно-правових актів з питань забезпечення гідрометеорологічної діяльності.
ДСНС зазначила, що неодноразово зверталася до Міністерства внутрішніх справ, Кабінету Міністрів та комітетів Верховної Ради щодо збільшення видатків на гідрометеорологічну діяльність. Однак суттєвого збільшення видатків за вказаними потребами передбачено не було, зокрема:

- бюджетним запитом на 2018 рік ДСНС подало потребу у видатках на гідрометеорологічну діяльність у сумі 465 698 тисяч гривень, проте держбюджетом на 2018 рік було передбачено лише 323 921,3 тисячі гривень, що становить 69,9% від потреби;

- бюджетним запитом на 2019 рік ДСНС подало потребу у видатках на гідрометеорологічну діяльність у сумі 586 204,5 тисячі гривень, проте держбюджетом було передбачено лише 368 478,9 тисяч гривень - 62,9% від потреби;

- на оплату праці працівників гідрометеорологічних організацій з нарахуваннями держбюджетом на 2019 рік передбачено видатки у сумі 334 517,3 тисячі гривень, що на 43632,7 тисячі гривень, або 13% більше порівняно з 2018 роком, та на 79 975,4 тисячі гривень або 31,4% більше ніж у 2017 році.

ДСНС розроблено та подано на правову експертизу до Міністерства юстиції проект постанови Кабінету Міністрів «Про деякі питання надання платних послуг підрозділами, організаціями та установами Державної служби України з надзвичайних ситуацій та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».
Міністерство екології та природних ресурсів поінформувало, що проводиться робота щодо залучення міжнародної консультативної, фінансової і технічної допомоги та інших джерел фінансування для сприяння в удосконаленні державної системи моніторингу довкілля, в тому числі оновлення матеріально-технічної бази суб’єктів державної системи моніторингу довкілля. Зокрема, на даний час Мінприроди співпрацює з Фінським метеорологічним інститутом з питань удосконалення нормативно-методичної бази в цій сфері та підготовки рекомендацій щодо технічного переоснащення.
За результатами розгляду Комітет прийняв рішення інформацію Рахункової палати України щодо результатів аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на гідрометеорологічну діяльність взяти до відома.
Рекомендувати Кабінету Міністрів вжити додаткових заходів щодо збільшення обсягу бюджетних призначень за КПКВК 1006060 "Гідрометеорологічна діяльність", зокрема для здійснення матеріально-технічного переоснащення та приведення рівня середньої заробітної плати фахівців галузі щонайменше до рівня середньої заробітної плати в Україні.
Рекомендувати МВС України розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів Стратегію розвитку гідрометеорологічної діяльності в Україні, яка має передбачати удосконалення державної системи гідрометеорологічних спостережень та її мережі, а також проект Державної цільової програми з матеріально-технічного забезпечення діяльності національної гідрометеорологічної служби, яка повинна передбачати подальше удосконалення законодавчого, організаційного та фінансового забезпечення цієї діяльності із визначенням дієвих джерел фінансування та їх обсягів (у тому числі підходи та принципи державно-приватного партнерства).
МВС, ДСНС вжити заходів щодо:

- розширення мережі автоматизованих систем спостережень наземних та радіолокаційних спостережень та модернізації системи гідрометеорологічних спостережень та прогнозування;

- розширення мережі пунктів наземних метеорологічних спостережень у гірських районах України, в акваторії Чорного та Азовського морів такі пункти встановити;

- забезпечення гідрометеорологічних організацій необхідним обладнанням і програмним забезпеченням з використанням супутникової інформації, чисельного моделювання метеорологічних параметрів та процесів, багатофункціональних прогностичних гідрологічних комплексів та агрометеорологічних моделей;

- підвищення рівня справджуваності метеорологічних, гідрологічних, агрометеорологічних прогнозів, збільшення завчасності штормових попереджень про загрозу виникнення небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ.