23 листопада 2018, 06:07 ( Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України )

Відбулося пленарне засідання Верховної Ради України

 

Голова Верховної Ради України А.Парубій нагадав, що сьогодні Конституційний суд ухвалив позитивний висновок щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (№9037) вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

А.Парубій також нагадав, що він дав доручення Комітету з питань правової політики та правосуддя у перерві розглянути його і прийняти рішення. За його словами, Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому з урахуванням пропозицій.

А.Парубій сказав, що він пропонує розглянути законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) №9037 відразу після розгляду законопроекту №9084.

Народні депутати продовжили розгляд проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України №9084.

Головуючий надав слово представникам депутатських фракцій.

Головуючий надав слово голові підкомітету Костянтину Іщейкіну, який повідомив, що Комітет додатково розглянув окремі пропозиції народних депутатів, які узагальнені у порівняльній таблиці і рекомендує Верховній Раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому з урахуванням підтриманих пропозицій в остаточній редакції, викладені у підготовленій Комітетом порівняльній таблиці з уточненнями.

Головуючий надав слово представникам депутатських фракцій.

Після їх виступів на голосування було поставлено рішення Комітету з питань бюджету.

Народні депутати не підтримали його.

Головуючий поставив ще раз на голосування пропозицію Комітету з питань бюджету.

Пропозиція набрала 214 голосів.

Після проведених у сесійній залі консультацій головуючий повідомив, що на голосування буде поставлено законопроект з врахованими правками №39, 151, 161 та озвученою під стенограму головою підкомітету Комітету з питань бюджету К.Іщейкіним компромісною пропозицією стосовно підтримки української науки.

243 голосами законопроект було прийнято в другому читанні та в цілому.

 

Прийнято Закон "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".

Законом врегулювано питання, пов’язані із підготовкою проекту закону про Державний бюджет України на 2019 рік, насамперед, шляхом уточнення окремих положень Кодексу у відповідності з чинним законодавством та з огляду на фінансові ресурси державного і місцевих бюджетів.

Законом встановлено:

зараховувати 5% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку відповідних корисних копалин, зменшивши у такому розмірі доходи державного бюджету за цим видом надходжень – зміни до пункту 5 частини другої статті 29, пункту 4-3 частини першої статті 64, пункту 3-2 частини першої статті 69 (такі зміни запропоновано на виконання вимог пункту 25 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»);

сплачувати (перераховувати) податок на доходи фізичних осіб, нарахований податковим агентом або фізичною особою, яка отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, з доходів за здавання фізичними особами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених в натурі (на місцевості), до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об'єктів оренди (суборенди, емфітевзису) – зміни до частини другої статті 64;

дозволити обласним радам здійснювати зовнішні запозичення та надавати місцеві гарантії з метою відновлення та реконструкції об’єктів спільної власності територіальних громад або державної власності, що перебувають в управлінні обласних рад, обласних державних адміністрацій, або впровадження ресурсозберігаючих технологій, а також будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення – зміни до статей 2, 16, 17, 18 та 74;

доповнити перелік захищених видатків бюджету видатками на програму державних гарантій медичного обслуговування населення - зміни до частини другої статті 55 (узгоджено з абзацом другим частини п’ятої статті 4 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», згідно з яким видатки на програму медичних гарантій є захищеними статтями видатків бюджету);

забезпечити у складі видатків на вищу освіту оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах державного замовлення у вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації приватної форми власності, у структурних підрозділах без статусу окремої юридичної особи, які входять до складу національних вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації державної власності – зміни до підпункту «в» пункту 7 частини першої статті 87 та підпункту «в» пункту 2 частини першої статті 90;

розширити перелік послуг, на які надаються пільги та житлові субсидії населенню за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, та категорії населення, яким надаються такі пільги і субсидії - зміни до підпункту «б» пункту 4 статті 89, частин третьої та четвертої  статті 102 та пункту 20-1 частини першої статті 91;

здійснювати видатки на малі групові будинки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на соціальний захист - зміни до підпунктів «а» і «б» пункту 4 частини першої статті 89;

виключити із переліку видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів, видатки на співфінансування (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі – зміни до пункту 7 частини першої статті 90 (така норма з часу її включення до Кодексу протягом 2016-2018 років була зупинена щорічними законами про державний бюджет);

унормувати питання здійснення з 1 квітня 2019 року до 1 січня 2020 року, як виняток з положень Кодексу, пілотних проектів з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для певних видів медичних послуг та окремих закладів охорони здоров’я, населених пунктів чи регіонів в рамках реалізації реформи фінансового забезпечення системи охорони здоров’я – новий підпункт 6 пункту 11 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення»;

врахувати при визначенні обсягу освітньої субвенції видатки на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації в частині надання повної загальної середньої освіти – зміни до пункту 1 частини третьої статті 103-2;

продовжити на 2019 рік дію положення щодо права здійснювати видатки на утримання дошкільних навчальних закладів та закладів культури з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення шляхом надання відповідного трансферту з районного бюджету – зміни до пункту 20 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення»;

впорядкувати положення Кодексу щодо формування місцевих бюджетів з огляду на запровадження з 2019 року програмно-цільового методу у бюджетному процесі для усіх місцевих бюджетів, а також зважаючи на особливості формування та виконання місцевих бюджетів у Донецькій та Луганській областях на період проведення операції Об’єднаних сил – зміни до частини другої статті 10, частини п’ятої статті 28, частини четвертої статті 76; статті 67-2 та пункту 23-1 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення.

Закон прийнято з техніко-юридичними правками.

Проект Закону зареєстровано за №9084.

 

Народні депутати розпочали розгляд проекту Закону про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) №9037.

Голова Комітету з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич доповів рішення Комітету, який рекомендує Верховній Раді попередньо схвалити законопроект.

Р.Князевич відповів на запитання народних депутатів.

В обговоренні взяли участь представники депутатських фракцій та народні депутати.

Після закінчення виступів головуючий повідомив, що на пленарному засіданні присутній Президент України Петро Порошенко і надав йому слово для виступу.

Президент України виступив перед народними депутатами.

Головуючий поставив на голосування проект Постанови «Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)» №9037/П1.

Народні депутати 311 голосами підтримали Постанову.


Прийнято Постанову "Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)".

Верховна Рада України попередньо схвалила законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (реєстр. № 9037).

Проект Постанови зареєстровано за №9037/П1.

 

 

Народні депутати розглянули кадрові питання.

Верховна Рада 257 голосами прийняла Постанову «Про відставку Міністра аграрної політики та продовольства України Кутового Т.В.» №9327, якою прийняла відставку Міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового.

Головуючий надав слово Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману, який вніс подання про призначення народного депутата Ірину Фріз Міністром України у справах ветеранів.

Народний депутат Ірина Фріз повідомила, що не буде брати участь в голосуванні через конфлікт інтересів.

Головуючий поставив на голосування проект Постанови «Про призначення Фріз І.В. Міністром України у справах ветеранів» №9323.

Постанову підтримало 270 народних депутатів.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вніс подання про призначення Оксани Маркарової Міністром фінансів.

Верховна Рада 242 голосами прийняла проект Постанови «Про призначення Маркарової О.С. на посаду Міністра фінансів України» №9322.

Народний депутат Ірина Фріз зачитала заяву про складенні нею депутатських повноважень у зв’язку з її призначенням членом Кабінету Міністрів.

Головуючий поставив на голосування пропозицію про дострокове припинення Іриною Фріз повноважень народного депутата.

242 голосами парламентарії підтримали цю пропозицію.

Міністр України у справах ветеранів Ірина Фріз склала присягу члена Кабінету Міністрів.

Присягу члена Кабінету Міністрів перед Верховною Радою склала Міністр фінансів Оксана Маркарова.

Народні депутати не підтримали пропозицію головуючого про включення до порядку денного для прийняття рішення проекту Закону про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень жилого будинку №6424-д.

Народні депутати розглядають проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу) №8515.

Голова Верховної Ради А.Парубій повідомив, що триває робота над законопроектом про внесення змін до Податкового кодексу. За його словами, продовжується засідання Комітету з питань податкової та митної політики, у якому беруть участь багато народних депутатів, які з цієї причини відсутні у сесійному залі.

Головуючий оголосив перерву у засіданні до 21 години 30 хвилин.

Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко зачитала заяви народних депутатів, картки яких не спрацювали під час голосувань, повідомила про те, що консультації тривають і продовжила перерву ще на дві години.

О 23 годині 30 хвилин Перший заступник Голови Верховної Ради України Ірина Геращенко повідомила, що триває засідання Комітету з податкової та митної політики, який розглядає законопроект про внесення змін до Податкового кодексу.

Головуюча продовжила перерву до 1-ї години ночі.

Після закінчення перерви Голова Верховної Ради України Андрій Парубій повідомив про те, що Комітет з питань податкової та митної політики завершив розгляд законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу. Зараз готується порівняльна таблиця до законопроекту і як тільки вона буде готова розпочнеться розгляд законопроектів, пов’язаних з Державним бюджетом.

Народні депутати продовжили розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу) №8515.

За результатами голосування законопроект 231 голосом «за» прийнято за основу.


Прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу".

Законопроектом пропонується:

у Законі «Про рекламу» уточнити термінологію, визначити умови використання порівняльної реклами, уточнити положення щодо відповідальності за зміст порівняльної реклами тощо;

доповнити перелік форм підприємницької практики, що вводить в оману, та відповідних заборон;

уточнити вимоги щодо правомірності порівняльної реклами;

доповнити особливості використання знаку для товарів і послуг у порівняльній рекламі;

уточнити окремі питання неправомірного використання ділової репутації суб’єкта господарювання.

Відповідні зміни передбачається внести до Законів України «Про рекламу», Про захист прав споживачів», «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», «Про захист від недобросовісної економічної конкуренції», до Господарського кодексу України з метою гармонізації законодавства у сфері порівняльної реклами із правом Європейського Союзу.

Проект Закону зареєстровано за №8515.

 

У першому читанні народні депутати розглянули проект Закону про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України №8265.

За результатами голосування законопроект не набрав голосів і був відхилений.

Народні депутати приступили до розгляду у другому читанні проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду №9260.

Голова Комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна доповіла рішення Комітету, який рекомендує прийняти законопроект у другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками.

Голова Комітету також доповіла про те, що до законопроекту було подано багато правок, більшість з них пов’язані з тим, що протягом цього року було прийнято мало законопроектів про внесення змін до Податкового кодексу. За словами Н.Южаніної, деякі правки були підтримані, а деякі відхилені.

Голова Комітету щодо ключових моментів законопроекту повідомила про виключення деяких блоків, зокрема, пов’язаних з оподаткуванням доходів, отриманих від операцій з криптовалютою, оскільки спочатку потрібно визначити базові підходи.

Щодо ресурсних поправок в законопроекті, то вони залишилися майже незмінними. Більшість з цих поправок стосувалося операції по оподаткуванню вартості посилок і системи електронного адміністрування пального та спирту етилового.

Народні депутати приступили до розгляду поправок.

Після завершення розгляду всіх поправок за пропозицією Комітету головуючий поставив на голосування пропозицію про повернення до деяких правок.

Голосування не були результативними.

Головуючий знову поставив на голосування пропозицію про повернення до деяких правок. За результатами голосування народні депутати підтримали повернення до правки №384.

На голосування була поставлена пропозиція голови Комітету з питань податкової та митної політики про повернення до тих поправок, які не викликають заперечення у більшості народних депутатів.

Результати голосування показали недостатню кількість голосів.

Головуючий поставив на рейтингове голосування законопроект з врахуванням правок 384 і 577.

195 народних депутатів підтримали пропозицію.

Після проведення консультацій головуючий поставив на рейтингове голосування законопроект з врахуванням правок 384, 577 і 550.

198 народних депутати підтримали цю пропозицію.

На рейтингове голосування були поставлені ще кілька пропозицій. Вони не набрали необхідної кількості голосів.

Після кількох нерезультативних голосувань головуючий оголосив перерву у засіданні, запросивши керівників фракцій для проведення консультацій.

Після закінчення перерви голова Комітету з питань податкової та митної політики Н.Южаніна озвучила узгоджену позицію про повернення до правок №№151, 152, 541, 301, 303, 575, 550 законопроекту.

Головуючий поставив цю пропозицію на рейтингове голосування. Пропозиція набрала 215 голосів.

Наступним голосуванням пропозиція була підтримана 226 народними депутатами.

Головуючий поставив на голосування пропозицію про повернення до названих правок. Пропозиція набрала 237 голосів.

236 голосами законопроект був прийнятий у другому читанні та в цілому з правками.

 

Прийнято Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів".

Законом передбачається:

збільшити з 1 липня 2019 року ставки акцизного податку на тютюнові вироби на 9 відсотків;

з метою врегулювання питання оподаткування лісових земель встановити ставку податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, не більше 0,1% та надати право, у разі необхідності, місцевим радам встановлювати окремі ставки земельного податку за лісові землі;

встановити, що всі рішення про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу, а також про перенесення строків сплати розстрочених, відстрочених сум приймається Державною фіскальною службою України, про що повідомляється Міністерство фінансів України, незалежно від суми  заявленої до розстрочення, відстрочення, суми розстрочених, відстрочених грошових зобов’язань чи податкового боргу, щодо яких переносяться строки сплати, та непогашеної суми попередньо наданого розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу;

з метою стимулювання підприємств-забруднювачів до зменшення забруднення навколишнього природного середовища, а також наближення до ставок за викиди парникових газів в країнах ЄС підвищити з 1 січня 2019 року ставку екологічного податку за викиди двоокису вуглецю (СО2) стаціонарними джерелами з 0,41 грн./тонну до 10 грн./тонну та передбачити поетапне підвищення ставки до рівня 30 грн./тонну у 2023 році (щорічне підвищення на 5 грн./тонну);

збільшити ставки рентної плати за користування надрами для видобування нафти і конденсату на 2 відсоткових пункти та для залізної руди - на 0,8 відсоткових пункти;

збільшити ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 50 відсотків;

з метою підвищення контролю за обігом пального відображати в Системі електронного адміністрування реалізації пального (далі - СЕАРП) фактичний рух палива в розрізі місць зберігання;

здійснювати порівняння показників з СЕАРП та показників витратомірів-лічильників і рівнемірів - лічильників рівня пального у резервуарі щодо обсягів обігу та залишків пального в розрізі кодів згідно з УКТ ЗЕД, акцизних складів та розпорядників акцизних складів;

запровадити ліцензування діяльності усіх суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним;

запровадити контроль за цільовим використанням пального, призначеного для цілей авіаційного транспорту (бензинів авіаційних та палива для реактивних двигунів), встановити відповідальність за використання такого товару не за призначенням (у разі нецільового використання пального застосовувати збільшуючий коефіцієнт 10);

запровадити ведення в СЕАРП окремого обліку за переміщенням спирту;

встановити нульову ставку акцизного податку на спирт етиловий, який використовується для виробництва харчового оцту, парфумерно-косметичної продукції та продукції технічного призначення;

для забезпечення контролю за цільовим використанням спирту встановити перелік вимог до підприємств, які отримують спирт за нульовою ставкою акцизного податку, та передбачити, що такі підприємства мають бути обладнані витратомірами отриманого спирту і витратомірами обсягу виробленої продукції, інформація з яких щоденно передається в контролюючі органи;

встановити, що норми щодо змін в адмініструванні акцизного податку пального та спирту набувають чинності з 1 липня 2019 року, а відповідальність за порушення зазначених норм - з 1 жовтня 2019 року;

визнати податковими агентами операторів поштового зв'язку, експрес-перевізників, які здійснюватимуть нарахування та сплату податкових зобов’язань з податку на додану вартість до бюджету у разі ввезення на митну територію України товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі.

При цьому ввезення на митну територію України товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 100 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, оподатковуватиметься податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України;

Для застосування вказаної норми пропонується встановити перехідний період з 1 січня 2019 року по 30 червня 2019 року, протягом якого, у першому півріччі 2019 року податком на додану вартість будуть оподатковуватись товари, сумарна фактурна вартість яких перевищуватиме еквівалент 150 євро.

Закон прийнято з техніко-юридичними правками.

Проект Закону зареєстровано за №9260.

 

Народні депутати усунули неузгодженості у тексті прийнятого Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" №7279-д.

Народні депутати приступили до розгляду у другому читанні проекту Закону про Державний бюджет України на 2019 рік №9000.

Міністр фінансів Оксана Маркарова доповіла доопрацьований законопроект, зазначивши, що підготовлений документ є реалістичним і збалансованим. Міністр повідомила, що в результаті доопрацювання доходна частина бюджету збільшена на 12 млрд. грн., а разом зі спеціальним фондом - на 18 млрд. грн. Пріоритети бюджету залишилися незмінними.

Заступник Голови Комітету з питань бюджету Сергій Мельник доповів рішення Комітету, який рекомендує Верховній Раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому з урахуванням пропозицій Комітету.

В обговоренні законопроекту взяли участь представники депутатських фракцій і народні депутати.

Після завершення обговорення головуючий надав слово Прем’єр-міністру Володимиру Гройсману.

У заключному слові Прем’єр-міністр закликав народних депутатів підтримати Державний бюджет на 2019 рік, який забезпечить стабільність і економічне зростання наступного року.

Головуючий поставив на голосування законопроект для прийняття його у другому читанні з урахуванням озвучених народними депутатами під стенограму пропозицій.

239 голосами народні депутати підтримали законопроект у другому читанні.

240 голосами законопроект було прийнято в цілому.


Прийнято Закон "Про Державний бюджет України на 2019 рік".

Законом визначено на 2019 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 1.026.131.809,2 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 928.507.915 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 97.623.894,2 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 1.112.129.997,6 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.005.767.548,6 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 106.362.449 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 89.989.320 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 69.617.200 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 20.372.120 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону.

Законом затверджено бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя згідно з додатками № 3, 4, 5 і 8 до цього Закону та міжбюджетні трансферти на 2019 рік згідно з додатками № 6 і 7 до цього Закону.

Законом визначено на 31 грудня 2019 року граничний обсяг державного боргу в сумі 2.060.101.364,5 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 388.630.087,1 тис. гривень.

Законом встановлено у 2019 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року - 1853 гривні, з 1 липня - 1936 гривень, з 1 грудня - 2027 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року - 1626 гривень, з 1 липня - 1699 гривень, з 1 грудня - 1779 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2218 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2019 року - 1921 гривня, з 1 липня - 2007 гривень, з 1 грудня - 2102 гривні;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року - 1497 гривень, з 1 липня - 1564 гривні, з 1 грудня - 1638 гривень.

Законом встановлено у 2019 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня - 4173 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 25,13 гривні.

Документом також встановлено, що у 2019 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2019 році не може становити більше 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України “Про дошкільну освіту” у 2019 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Законом встановлено, що у загальному фонді Державного бюджету України на 2019 рік:

до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 11 цього Закону), з урахуванням особливостей, визначених пунктами 17, 171, 172 та 431 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України, а також: податок на дохід та податок на прибуток, який сплачують суб’єкти, що провадять господарську діяльність з випуску та проведення лотерей, у повному обсязі; надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету; 37 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування; екологічний податок, що справляється за викиди в атмосферне повітря двоокису вуглецю стаціонарними джерелами забруднення у повному обсязі.

Проект Закону зареєстровано за №9000.

 

Головуючий закрив пленарне засідання.