05 січня 2016, 14:10 ( Інформаційне управління )

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (щодо формування та затвердження структури, та штатів органів місцевого самоврядування)

 

Під час розгляду законопроекту №2012а голова Комітету Сергій Власенко наголосив, що метою законопроекту є оптимізація процесів здійснення місцевого самоврядування шляхом децентралізації влади та розширення повноважень органів місцевого самоврядування. Автором законопроекту пропонуються зміни до статей 10, 26, 42, 43 та 58 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до яких запроваджується механізм формування, структури та штатів виконавчих органів, апарату ради та її виконавчого комітету виключно органами місцевого самоврядування.

Доповідач запропонував членам Комітету ознайомитися з висновками, які надійшли від:

- Комітету з питань правової політики та правосуддя, який зазначає, що законопроект не суперечить положенням Конституції України;

- Комітету з питань бюджету, який звертає увагу на те, що законопроект не матиме впливу на показники бюджету;

- Комітету з питань запобігання і протидії корупції, який вказує, що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства;

- Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», яка підтримує даний законопроект та пропонує за результатами розгляду у першому читанні прийняти його за основу;

- Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, яке пропонує за результатами розгляду у першому читанні прийняти законопроект за основу.

Члени Комітету позитивно оцінили пропоновані зміни, оскільки в проекті пропонується відмовитися від моделі, за якою Кабінет Міністрів України наділявся повноваженнями щодо визначення структури органів місцевого самоврядування, чисельності їх працівників та обсягу фінансування. Вирішення відповідних питань пропонується здійснювати шляхом саморегулювання органами місцевого самоврядування. Наголошувалося, що тим самим посилюється реалізація принципу правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності місцевого самоврядування, закріпленого у статті 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Зазначалося також, що такий підхід узгоджується з положеннями Європейської хартії місцевого самоврядування, згідно з якими без шкоди для більш загальних законодавчих положень органи місцевого самоврядування повинні мати можливість визначати свої власні внутрішні адміністративні структури з урахуванням місцевих потреб і необхідності забезпечення ефективного управління.