Новини

29 листопада 2021, 17:02

Держбюджет, "Дія Сity", "ресурсний" законопроєкт: що планує розглянути Рада цього тижня

докладніше
29 листопада 2021, 15:15

Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо вдосконалення процедури оцінки впливу на довкілля

докладніше
29 листопада 2021, 14:58

Освіта, медицина та Збройні сили України мають бути профінансовані в повному обсязі у Держбюджеті-2022, як це передбачено законодавством, - Заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк

докладніше
29 листопада 2021, 14:52

Руслан Стефанчук: За два тижні у Центрі вакцинації в готелі «Національний» вакцинувалося 1555 осіб

докладніше
29 листопада 2021, 14:48

Руслан Стефанчук розповів про пріоритетні законопроєкти цього пленарного тижня

докладніше
29 листопада 2021, 13:56

Ініційований Верховною Радою Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року – це справжній приклад народовладдя, - Заступниця Голови Парламенту Олена Кондратюк

докладніше
29 листопада 2021, 13:47

У Парламенті почнуть обговорення тексту змін до Конституції в частині децентралізації

докладніше
29 листопада 2021, 13:34

На п’ятницю заплановано перше засідання робочої групи з удосконалення Регламенту Верховної Ради України

докладніше
29 листопада 2021, 12:32

Комітет з питань молоді і спорту рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо сприяння формуванню відповідального батьківства

докладніше
29 листопада 2021, 12:20

Засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп) (відео)

докладніше
27 листопада 2021, 18:05

Руслан Стефанчук вшанував пам'ять жертв голодоморів в Україні

докладніше
27 листопада 2021, 08:30

Звернення Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів

докладніше
26 листопада 2021, 17:00

У «Відомостях Верховної Ради України» опубліковано Закон «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу»

докладніше
26 листопада 2021, 16:30

Підкомітет з питань національної та культурної пам‘яті Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув понад тисячу пропозицій до проекту Постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках

докладніше

Канал Рада 

3D-тур відкриває Парламент України 

Верховна Рада України у соціальних мережах

twitter  facebook  youtube


Децентралізація влади
06 лютого 2003, 18:09

Пленарне засідання 6 лютого 2003 року

У ЧЕТВЕР, 6 ЛЮТОГО, ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ПРОДОВЖУВАЛА ПРАЦЮВАТИ В ПЛЕНАРНОМУ РЕЖИМI. ЦЕ БУВ ДЕНЬ ГОЛОСУВАННЯ. ПРИЙМАЛИСЯ РIШЕННЯ З ОБГОВОРЕНИХ ПИТАНЬ.

На початку ранкового засiдання було оприлюднено змiни в персональному складi фракцiй.
З питань внутрiшньо-органiзацiйної роботи сесiя ухвалила постанови: про проведення парламентських слухань у березнi, квiтнi i травнi цього року; про обрання народних депутатiв членами профiльних комiтетiв.

Також було прийнято постанови про створення: Тимчасової спецiальної комiсiї Верховної Ради України для перевiрки законностi змiни рiвня тарифiв на житлово-комунальні послуги в м.Одесi; Тимчасової спецiальної комiсiї Верховної Ради України з монiторингу виконання рекомендацiй парламентських слухань "Про взаємовiдносини та спiвробiтництво України з НАТО" та Цiльового плану дiй "Україна - НАТО" на 2003 рiк.

Сесiя ухвалила постанови щодо порядку денного днiв Уряду в Українi у квiтнi i травнi поточного року.

Розглянувши за процедурою другого читання низку законопроектiв, Верховна Рада прийняла в цілому: Закон про внесення змiн до деяких законiв України з питань запобiгання використанню банкiв та iнших фiнансових установ з метою легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом; Закон про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України (у зв'язку iз внесенням змiн до Виправно-трудового кодексу); Закони про рибу, морепродукти та харчову продукцiю з них; Закон про внесення змiн до деяких законiв України (стосовно функцiонування пенiтенцiарної системи).

Повторно розглядалися ранiше ухваленi Верховною Радою закони, до яких внiс свої пропозицiї Президент України.

З врахуванням президентських пропозицiй сесiя прийняла в новiй редакцiї Закон про внесення змiн до деяких законiв України щодо забезпечення виконання судових рiшень, змінивши i його назву. Тепер вiн iменуватиметься як Закон про внесення змiн до Цивiльно-процесуального кодексу України.

У новiй редакцiї, пiдготовленiй вiдповiдним комiтетом Верховної Ради, було прийнято Закон про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України стосовно вiдпусток, до якого внiс свої пропозицiї Президент України.

Повнiстю було враховано президентськi пропозицiї, внесенi до Закону про внесення змiн до Закону України "Про iндексацiю грошових доходiв населення". Закон прийнято в новiй редакцiї.
Не пiдтримали народнi депутати пропозицiю Президента України щодо вiдхилення Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цiльовими фондами". За пропозицiєю парламентського Комiтету з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi вiдбулося голосування щодо подолання вето Президента України. Вето було подолано. Закон у попереднiй редакції повторно подаватиметься на пiдпис главi держави.

Приймалися рiшення з ранiше обговорених питань.

В цiлому було ухвалено: Закон про внесення змiн до Закону України "Про розмiр внескiв на деякi види загальнообов'язкового державного соцiального страхування", Закон про внесення змiн до Закону України "Про правовий статус iноземцiв".

Сесiя прийняла в першому читаннi законопроекти: про деякi питання сплати збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування; про правовий статус закордонних українців; про внесення змiн до деяких законiв України (щодо повноважень Державної комiсiї з цiнних паперiв та представництво держави у Нацiональному депозитарiї); про внесення змiн до Закону України "Про Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного обiгу цiнних паперiв в Українi" (щодо захисту прав акцiонерiв та забезпечення прозоростi фондового ринку); про внесення змiн до деяких законiв України (щодо угод купiвлi-продажу цiнних паперiв вiдкритих акцiонерних товариств); про внесення змiни до статтi 333 Кримiнального кодексу України (щодо відповідальності у сферi експортного контролю); про внесення змiн до Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (щодо відповідальності у сферi експортного контролю); про внесення змiн до статтi 3 Закону України "Про державне оборонне замовлення" (щодо обмеження монополiзму в господарськiй дiяльностi); про Державну прикордонну службу України та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з утворенням Державної прикордонної служби України.

Верховна рада прийняла постанови: про заходи Кабiнету Мiнiстрiв України щодо виконання законодавства про мiнiмiзацiю збиткiв вiд руйнiвної дiї паводкiв i повеней, захист населених пунктiв, народногосподарських об'єктiв i земель вiд шкiдливої дiї вод; про рекомендацiї парламентських слухань "Про хiд реформування та заходи щодо поліпшення ситуацiї на селi".
Деякi законопроекти було повернено в парламентські комiтети на доопрацювання.

На цьому ранкове засiдання завершилося.

ПIД ЧАС ВЕЧIРНЬОГО ЗАСIДАННЯ, У ЧЕТВЕР, 6 ЛЮТОГО, ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ПРОДОВЖУВАЛА ПЛЕНАРНУ РОБОТУ В РЕЖИМI ПРИЙНЯТТЯ РIШЕНЬ З ОБГОВОРЕНИХ ПИТАНЬ.

Верховна Рада ратифiкувала: Угоду мiж Урядом України та Урядом Хашимiтського Королiвства Йорданiя про торговельно-економiчне спiвробiтництво; Угоду мiж Урядом України та Урядом Сирiйської Арабської Республiки про торговельне, економiчне i технiчне співробітництво; Угоду мiж Урядом України та Урядом Сирiйської Арабської Республiки про сприяння та взаємний захист iнвестицiй; Угоду мiж Урядом України та Урядом Держави Кувейт про сприяння та взаємний захист iнвестицiй; Угоду мiж Урядом України та Урядом Султанату Оман про сприяння та взаємний захист iнвестицiй; Угоду про економiчне, торговельне i технiчне спiвробiтництво мiж Урядом України та Урядом Держави Катар.

За скороченою процедурою було прийнято в першому читаннi:

- законопроект щодо внесення змiн до Кримiнально-процесуального кодексу. Доповiдали: народний депутат України Олександр БАНДУРКА, заступник державного секретаря Мiнiстерства внутрiшнiх справ України Петро КОЛЯДА, заступник голови Служби безпеки України Володимир ПРИСТАЙКО. Спiвдоповiдав голова пiдкомiтету парламентського Комiтету з питань правової полiтики Юрiй КАРМАЗIН;

- проект Закону про порядок видiлення в натурi земельних часток (паїв) та їх обмiн. Доповiдав голова парламентського Комiтету з питань аграрної полiтики та земельних вiдносин Iван ТОМИЧ;
- законопроект щодо внесення змiн до Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (стосовно управлiння охороною працi);

- законопроект щодо внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про вибори народних депутатiв України";

- законопроект щодо внесення змiн до Закону України "Про розповсюдження примiрникiв аудiовiзуальних творiв та фонограм";

- законопроект щодо внесення змiн до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платникiв податкiв перед бюджетами та державними цільовими фондами" (стосовно окремих питань адміністрування сплати податкiв). Доповiдав заступник голови парламентського Комiтету з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi Сергiй ТЕРЬОХIН;

- законопроект щодо внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про обiг векселiв в Українi". Доповiдав перший заступник голови парламентського Комiтету з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi Вiктор КАПУСТIН;

- проект Закону про похоронну справу;

- законопроект щодо внесення змiн до Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення (стосовно законодавства у сферi цивiльної оборони та захисту вiд надзвичайних ситуацiй). Доповiдала член парламентського Комiтету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної дiяльностi Марiя МАРКУШ;

- законопроект щодо внесення змiн до Закону України "Про забезпечення безпеки осiб, якi беруть участь у кримiнальному судочинствi" (у зв'язку з покладанням окремих зобов'язань на органи виконання покарань).

Спочатку в першому та другому читаннях, а далi i в цiлому було прийнято Закон про внесення змiн до Закону України "Про основнi засади соцiального захисту ветеранiв працi та iнших громадян похилого вiку в Українi" (щодо осiб, нагороджених вiдзнакою "Герой України").
По доповiдях першого заступника голови парламентського Комiтету з питань Регламенту, депутатської етики та органiзацiї роботи Верховної Ради України Сергiя САСА i народного депутата України Адама МАРТИНЮКА сесiя розглянула проект Постанови щодо Положення про систему "Рада - 3" (електронний супровiд забезпечення пленарних засiдань) та проект Постанови про внесення змiн до Регламенту Верховної Ради України. Вони спрямованi на полiпшення внутрішньої парламентської роботи. Розгляд питання буде продовжено.

Вiдбулася грунтовна розмова, в якiй взяли участь кiлька десяткiв народних депутатiв. Багато хто висловлював думку щодо необхiдностi вдосконалення регламентних норм, якi врегульовують порядок прийняття рiшень.

Вiдповiдно до пропозицiй, що надiйшли вiд комiтетiв i фракцiй, було внесено змiни до Постанови "Про перелiк комiтетiв Верховної Ради України".

Розглядалося питання про державну пiдтримку газет, що видаються мовами нацiональних меншин. Прийнято вiдповiдну Постанову Верховної Ради.

Було розглянуто деякi iншi питання.

РОБОТУ В ПЛЕНАРНОМУ РЕЖИМI СЕСIЯ ПРОДОВЖИТЬ 7 ЛЮТОГО, В П'ЯТНИЦЮ.