Новини

27 січня 2022, 18:00

Верховна Рада щиро вдячна Сейму Польщі за ухвалення резолюції на підтримку України, - Заступниця Голови Парламенту Олена Кондратюк

докладніше
27 січня 2022, 17:30

Комітет з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській обл. та АР Крим, м. Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин рекомендує прийняти у другому читанні та в цілому законопроект про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб (відео)

докладніше
27 січня 2022, 16:45

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо удосконалення надання медичної допомоги

докладніше
27 січня 2022, 16:00

Результати розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини

докладніше
27 січня 2022, 14:59

Пленарне засідання Верховної Ради України (відео)

докладніше
27 січня 2022, 14:39

Прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про нафту і газ" щодо визначення критичних сховищ газу та критичних магістральних трубопроводів транспортування газу"

докладніше
27 січня 2022, 14:14

Прийнято Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку розроблення, прийняття та впровадження авіаційних правил України"

докладніше
27 січня 2022, 14:10

Комітет з питань інтеграції України до ЄС підтримав ратифікацію Угод з ЄІБ про кредити на ремонт доріг та модернізацію міського транспорту

докладніше
27 січня 2022, 14:04

Прийнято Закон "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку спроможностей Військово-Морських Сил Збройних Сил України"

докладніше
27 січня 2022, 13:49

Прийнято Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення завдань та основ підготовки і ведення національного спротиву"

докладніше
27 січня 2022, 13:30

Руслан Стефанчук: Парламент не зупиняє свою роботу, а лише змінює черговість пленарних тижнів

докладніше
27 січня 2022, 13:07

Прийнято Постанову "Про календарний план проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання"

докладніше
27 січня 2022, 12:50

Звернення Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту

докладніше
27 січня 2022, 11:38

Прийнято за основу проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

докладніше

Канал Рада 

3D-тур відкриває Парламент України 

Верховна Рада України у соціальних мережах

twitter  facebook  youtube


Децентралізація влади
09 вересня 2003, 17:45

Пленарне засідання 9 вересня 2003 року

ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
ЧЕТВЕРТОГО СКЛИКАННЯ

НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ ПАРЛАМЕНТУ

У ВIВТОРОК, 9 ВЕРЕСНЯ, ЧЕТВЕРТА СЕСIЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЧЕТВЕРТОГО СКЛИКАННЯ ПРОДОВЖИЛА РОБОТУ В ПЛЕНАРНОМУ РЕЖИМI.

Пiсля розгляду й голосування щодо направляння депутатських запитiв сесiя проаналiзувала проекти постанов про порядок денний четвертої сесiї Верховної Ради України четвертого скликання та про розклад засiдань на 9-12 вересня 2003 року. З врахуванням пропозицiй та зауважень, висловлених з цих питань на засiданнi Погоджувальної ради, що вiдбулось напередоднi, було прийнято Постанову про розклад засiдань 9-12 вересня 2003 року. Розгляд проекту Постанови про порядок денний четвертої сесiї Верховної Ради України вiдкладено на подальшi засiдання.

Далi згiдно з узгодженим розкладом у сесiйнiй залі проходив День Уряду України у Верховнiй Радi України. Розглядалися питання:
1. Про хiд виконання Постанови Верховної Ради України вiд 15 травня 2003 року № 787-IV "Про iнформацiю Кабiнету Мiнiстрiв України про дотримання органами виконавчої влади вимог законодавства при проведеннi комплексу весняно-польових робiт та заходи по забезпеченню виконання законодавства при пiдготовцi до збирання врожаю 2003 року та його проведеннi".
2. Про баланс продовольчих i фуражних ресурсiв на перiод 2003-2004 рокiв та заходи Кабiнету Мiнiстрiв України щодо забезпечення продовольчої безпеки.
Доповiдав з обох питань вiце-прем'єр-мiнiстр України Iван КИРИЛЕНКО. Вiн сказав, зокрема, що незважаючи на катастрофiчнi наслiдки стихiйних явищ в осiнньо-зимовий та весняний перiоди, внаслiдок чого загинуло 65 відсотків озимих зернових культур, завдяки вжиттю Кабiнетом Мiнiстрiв України, обласними державними адмiнiстрацiями ряду невiдкладних заходiв щодо органiзацiйного, фiнансового та матерiально-технiчного забезпечення, сiльськогосподарськi товаровиробники в найкоротшi строки забезпечили посiв 19,9 млн. гектарів ярих культур, що на 3 млн.га бiльше минулого року. При цьому майже 40 вiдсоткiв раннiх зернових пiсля двомiсячної засухи двiчi пересiвались.

Для проведення весняно-польових робiт було задiяно 405 тисяч тракторiв, що на 30 вiдсоткiв більш, нiж у минулому роцi. У частинi регiонiв вперше за ряд рокiв переобладнано понад 50 тисяч посiвних агрегатiв для роботи у нiчний час.
Кабiнетом Мiнiстрiв України на весняний перiод повнiстю профiнансованi видатки Державного бюджету України, призначенi аграрному сектору (337 млн. гривень).
Ця робота продовжувалась i в перiод догляду за посiвами та пiдготовки до збирання урожаю.

За 8 мiсяцiв поточного року надано кредитiв пiдприємствам АПК 3,6 млрд. гривень, з них 2,2 млрдрн. на пiльгових умовах, причому середня вiдсоткова ставка плати за кредит порiвняно з минулим роком знизилася до 21-го вiдсотка.
Спiльним наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України та Мiнiстерства фiнансiв України вiд 2 липня 2003 року № 212/427 затверджено Порядок використання коштiв Державного бюджету України, що спрямовуються на здiйснення фiнансової підтримки пiдприємств агропромислового комплексу через механiзм здешевлення кредитiв вiдповiдно до законодавства. Згiдно з цим Порядком кошти в сумі 75 млнрн. спрямовуються на здiйснення фiнансової пiдтримки пiдприємств АПК. З метою вiдшкодування збиткiв, заподiяних стихiєю поточного року, постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 березня 2003 р. № 410 "Про надання допомоги сiльськогосподарським товаровиробникам, якi постраждали внаслідок несприятливих умов зимiвлi озимих зернових у 2003 року" видiлено 30 млн. гривень, якi використанi через механiзм здешевлення кредитiв, що дало можливiсть залучити близько 1 млн. гривень на проведення весняно-польових робiт, в тому числi на пересiв озимих зернових культур.
Законом України вiд 22 травня 2003 р. № 849 "Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рiк" та деяких інших законодавчих актiв" збiльшено видатки по Мiнагрополiтики на здiйснення заходiв з подолання наслiдкiв стихiйного лиха в сiльському господарствi та розвитку аграрного ринку на 506 млн. гривень, якi спрямованi:
- 270 млн. грн. на здiйснення фiнансово
ї пiдтримки суб'єктiв агропромислового комплексу всiх форм власностi та господарювання через механiзм здешевлення кредитiв;
- 20 млн. грн. на формування державного резервного насiннєвого фонду;
- 32 млнрн. на часткову компенсацiю вартостi електроенергiї, спожитої сiльськогосподарськими пiдприємствами для поливу на зрошуваних землях та заповнення водою земель для вирощування рису;
150 млн.грн. - дотацiї на тваринництво.

Проводиться постiйна спiвпраця з Нацiональним банком України та комерцiйними банками щодо вiдстрочення погашення кредитiв, а також залучення нових кредитних ресурсiв.

З боку Кабiнету Мiнiстрiв України надавалась постiйна увага щодо фiнансового та ресурсного забезпечення сiльського господарства. Завдяки стабiльнiй цiновiй ситуацiї та насиченостi ринку нафтопродуктiв накопичено технологiчно необхiдну кiлькiсть дизпалива та бензину.

У жнивах бере участь понад 59 тис. одиниць зернозбиральних комбайнiв, у тому числi 6,3 тис. в складi мiжобласних збиральних законiв, i в мiру необхiдностi здійснюється їх мiжрегiональна передислокацiя.

За станом на 28 серпня зерновi i зернобобовi культури обмолоченi на 93% прогнозованих площ. Позитивним моментом є збiльшення середньої урожайностi зернових культур порiвняно з початком жнив до 15,8 ц/га, а в таких областях, як Волинська, Закарпатська, Iвано-Франкiвська, Київська та Львiвська, вона становить 23-27,4 ц/га.

Погоднi умови у липнi та серпнi сприяли росту i розвитку пiзнiх зернових, цукрових бурякiв та iнших сiльськогосподарських культур. Тому площi кукурудзи на зерно збiльшенi проти минулого року на 800 тис. гектарiв, стан посiвiв задовiльний i є реальна можливiсть полiпшити зерновий баланс та забезпечити кормами твариннцтво. Бiльше проти 2002 року очiкується зiбрати соняшнику, прогнозується зростання валових зборiв цукрових бурякiв, овочів, картоплi, льону та хмелю.

Доповiдач вiдзначав, що Кабiнетом Мiнiстрiв України, Мiнiстерством аграрної полiтики, обласними державними адмiнiстрацiями проаналiзовано стан пiдготовки до проведення посiву озимих пiд урожай 2004 року i за сприяння Верховної Ради України вжито ряд додаткових органiзацiйних заходiв щодо фінансового та матерiально-технiчного забезпечення сiльськогосподарських товаровиробникiв.

Вперше за всi роки Верховною Радою України прийнятий i пiдписаний Президентом України Закон України "Про внесення змiн до Закону України "Про бюджет України на 2003 рiк" та деяких iнших законодавчих актiв", згiдно з яким кошти загального фонду Держбюджету за програмою "Здiйснення заходiв з подолання наслiдкiв стихійного лиха в сiльському господарствi та розвитку аграрного ринку" у сумi 360 млн. гривень спрямовуються на компенсацiю сiльгосптоваровиробникам за посiянi озимi на зерно.

На виконання постанови Верховної Ради України вiд 15.05.2003
№ 787-IV прийнято постанову Кабiнету Мiнiстрiв України від 21.08.2003
№ 1314 "Про затвердження Порядку використання коштiв Державного бюджету, якi спрямовуються на часткову компенсацiю вартостi складної сiльськогосподарської технiки вiтчизняного виробництва" (20 млн.грн.), що дасть можливiсть у поточному роцi додатково поповнити парк новими тракторами i комбайнами на загальну суму 66 млн. гривень.

Зважаючи на масові факти негативних наслiдкiв господарювання на землi через несприятливi погоднi умови та на вимогу пункту 11 статтi 7 частини тринадцятої статтi 2 Закону України "Про страхування", внесено пропозицiї до проекту Державного бюджету України на 2004 рiк про введення додаткової статтi витрат Державного бюджету в сумі 250 млнривень для часткової компенсацiї страхових платежiв.

Питання пiдготовки та проведення посiву озимих, ситуацiї на ринку зерна та продовольства постiйно розглядаються на засiданнях Кабiнету Мiнiстрiв України та колегiях Мiнагрополiтики.

Вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 серпня 2003 р. № 475 в регiони направленi урядовi робочi групи для оперативного впливу на ситуацiю, згiдно з наказом мiнiстерства вiд 8 серпня 2003 № 268 за кожною областю закрiпленi групи вiдповiдальних працiвникiв Мiнагрополiтики.

За станом на 28 серпня 2003 року пiдготовлено 7,5 млн. гектарів грунту пiд посiв озимих культур по кращих попередниках, що становить 88% до прогнозу. Господарствами продовжується засипка та пiдготовка насiннєвого матерiалу, триває надходження мiнеральних добрив та про травників, завершується органiзацiйно-практична робота по пiдготовцi технiки до посiву.

З метою регулювання та державної підтримки формування продовольчих ресурсiв та забезпечення продовольчої безпеки держави Кабiнет Мiнiстрiв України в короткi термiни затвердив 19 нормативних актiв лише з питань формування ринку зерна, ще 5 проектiв рішень перебувають у стадiї узгодження.
Зокрема, у розвиток Закону України "Про зерно i ринок зерна в Українi" пiдготовлено нову редакцiю Закону України "Про товарну бiржу", а також проект Закону України "Про подвiйнi та простi складськi свiдоцтва", якi знаходяться на розглядi у Верховний Ради України. Прийнято, наприклад, такi постанови та розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України: "Про затвердження Порядку декларування зерна, що знаходиться на зберiганнi", "Про здiйснення заставних операцiй iз зерном", "Про визначення державного агента складiв на вiдповiднiсть послуг iз зберiгання зерна", "Про додатковi заходи iз здiйснення заставних та iнтервенцiйних операцiй iз зерном", "Про деякi питання державного резервного насiннєвого фонду України".

Для створення iнтервенцiйного фонду зерна Держкомрезерву України видiлено 400 млн. гривень та 70 млн. гривень кредитiв ДАК "Хліб України" для забезпечення заставних закупок зерна.

Прийнятий також Закон України вiд 9 липня 2003 р. № 1046-IV "Про внесення змiн до статтi 7 Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї", згiдно з яким тимчасово до 31 грудня 2003 року на ввезення зернових культур встановлено нульову ставку ввiзного мита, що дасть можливiсть iмпортувати необхiдну кількість продовольчої пшеницi.
З метою подолання негативних наслiдкiв на продовольчому ринку, стабiлiзацiї цiн на основнi продовольчi товари та запобiгання ажіотажного попиту на харчовi продукти першої необхiдностi прийнято постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 липня 2003 року № 1150 "Про недолiки у роботi окремих органiв виконавчої влади iз забезпечення продовольчої безпеки та заходи щодо стабілізації ринку основних продовольчих товарiв".

Питання дотримання вимог законодавства пiд час збирання урожаю 2003 року, сказав на закiнчення I.КИРИЛЕНКО, підготовки до посiву озимих зернових культур та в цiлому комплексу осiнньо-польових робiт знаходяться на постiйному контролi Мiнiстерства аграрної полiтики, iнших центральних органiв виконавчої влади.
Вiце-прем'єр-мiнiстр вiдповiв на численні запитання народних депутатів.
Співдоповідав iз зазначених питань голова Комiтету Верховної Ради України з питань аграрної полiтики та земельних вiдносин Iван ТОМИЧ. Вiн висловив низку порад i пропозицiй урядовi, iншим органам виконавчої влади в центрi i на мiсцях, здiйснення яких могло б i може послабити наслiдки несприятливих клiматично-погодних умов в агропромисловому комплексі. Багато залежить, сказав вiн, вiд рацiональної фiнансово-банкiвської політики. А ще вiд постiйного й системного контролю за станом продовольчого ринку, вiд своєчасного i дiєвого реагування на ситуацiю, що складається…

Вiдбулось обговорення доповiдi та спiвдоповiдi. В ньому взяли участь Анатолiй РАХАНСЬКИЙ, Юрiй КАРМАЗIН, Микола ШЕРШУН, Олександр МАСЕНКО, Володимир ПУЗАКОВ, Катерина ВАЩУК, Олексiй КОЗАЧЕНКО, Володимир ЛЕШЕНКО, Юхим ЗВ'ЯГIЛЬСЬКИЙ, Анатолiй МОРОЗ, Олександр БАРАНIВСЬКИЙ, Ольга ГIНЗБУРГ, Петро СИМОНЕНКО, iншi народнi депутати.
У виступах висловлювались критичні зауваження на адресу уряду та держадмiнiстрацiй в регiонах за допущенi недолiки в АПК. Йшлося про необхідність посилення регулятивних функцій держави щодо продовольчого ринку, вiдновлення практики державного замовлення та формування держрезерву зерна. Вимагалось вжити заходiв до керiвникiв, якi допускають приписки, спотворюючи реальний стан справ i, отже, перешкоджаючи своєчасному вжиттю застережливих заходiв. Потребує докорiнного вдосконалення, говорили багато хто з учасникiв дискусiї, кредитна сфера в сiльгоспвиробництвi. Та й у цiлому аграрна полiтика держави в АПК має оперативно коригуватись залежно вiд ситуацiї. Iз розглянутих питань пропонувалося до дня голосування пiдготувати проект вiдповiдної постанови.
Мав слово мiнiстр аграрної полiтики Сергiй РИЖУК, який запевнив, що висловленi пропозицiї i зауваження враховуватимуться в повсякденнiй роботi мiнiстерства.
КИРИЛЕНКО I.Г. в заключному словi привернув увагу до спiльних завдань уряду й парламенту в оперативнiй пiдготовцi законодавчих актiв, необхiдних для ринкового становлення АПК.

Прем'єр-мiнiстр України Вiктор ЯНУКОВИЧ, взявши слово, сказав, що вжитi урядом заходи для виправлення ситуацiї, що склалася на зерновому ринку, дали свою певну вiддачу. Вiн закликав ретельно попрацювати над вiдповiдними законопроектами. Прем'єр запевнив, що уряд з високою мiрою вiдповiдальностi ставиться й ставитиметься до становища, яке склалося в агропромисловому комплексi.

Пiдбиваючи пiдсумок розмови, Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликав парламентарiв ретельно попрацювати над проектом постанови з розглянутих питань.

На цьому ранкове пленарне засiдання завершилось.

ПIД ЧАС ВЕЧIРНЬОГО ПЛЕНАРНОГО ЗАСIДАННЯ У ВIВТОРОК, 9 ВЕРЕСНЯ, НА ЧЕТВЕРТIЙ СЕСIЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ЧЕТВЕРТОГО СКЛИКАННЯ ПРОДОВЖУВАЛАСЯ РОБОТА  НАД ЗАКОНОПРОЕКТАМИ.

З питання щодо проекту Закону про Державну програму приватизацiї доповiдав голова Фонду державного майна України Михайло ЧЕЧЕТОВ, спiвдоповiдав перший заступник голови парламентського Комiтету з питань економiчної полiтики, управлiння народним господарством, власностi та iнвестицiй Володимир  ДЕМЬОХIН.

У перебiгу вiдповiдей доповiдача та співдоповідач на запитання народних депутатiв, а далi - й в обговореннi доповіді та спiвдоповiдi вiдзначалося як позитив те, що в проектi доволi чiтко сформульовано прiоритети приватизацiї. Це: 1) забезпечення iнновацiйного оновлення пiдприємств; 2) залучення до приватизацiї покупцiв, якi мають довготермiновi iнтереси та вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам, що встановлюються ФДМУ; 3) пiдвищення довiри покупцiв до приватизацiй-ного процесу; 4) щонайбiльша вiдкритiсть та прозорiсть усiх процедур приватизацiї.

В основному саме з врахуванням цього й висловлювались рекомендацiї щодо прийняття законопроекта за основу. Водночас пролунали й пропозиції та зауваження, спрямованi на полiпшення проекту Програми. Його слiд зазначалось, повнiше узгодити з чинним законом "Про приватизацiю державного майна",  ретельнiше обрахувати прогноз економiчних наслiдкiв за  перiод, на який розраховано дiю законодавчого акту. З боку частини учасникiв дискусiй прозвучали й рiзкi оцiнки проекту як "чергового узаконеного засобу пограбування народу". Навiть пропонувалось вiдхилити законопроект. У рамках розгляду цього питання вiдбулася тривала розмова про болючi проблеми приватизацiйних процесiв загалом.

Вона, власне, продовжилась i пiд час обговорення наступного питання - щодо законопроекту про Фонд державного майна України (по доповiдi М.ЧЕЧЕТОВА та спiвдоповiдi В.ДЕМЬОХIНА). Щоправда, думки про нього виявилися бiльш помiркованими, компромiсними. В цiлому вони зводились до того,  що такий законодавчий акт потрiбен. Адже вiн на правовому рiвнi врегульовуватиме дiяльнiсть ФДМ. Тим паче, що намiчається: Фонд буде пiдпорядкований, пiдзвiтний i пiдконтрольний виключно Верховнiй Радi України. Водночас до проекту висловлювались зауваження, аж до таких, якi повнiстю заперечували його. Народний депутат Михайло ПАВЛОВСЬКИЙ  внiс пропозицiю повернути документ для пiдготовки до повторного першого читання. Пiдстава: стратегiчний курс на iнновацiйну модель розвитку, який ми декларуємо, неможливий без концентрацiї виробництва на основi високих технологiй за умов державного протекціонізму. Наш ФДМУ вичерпав, мовляв, свої функцiї з роздержавлення майна (рiвень приватизацiї в Українi чи не найвищий у Європi). Тобто саме життя вимагає зміни функцiй ФДМУ.  А отже, проект у такiй редакцiї взагалi неправомiрний.

По доповiдях першого заступника мiнiстра транспорту Ельбруса АБДУЛЛАЄВА та голови пiдкомiтету парламентського Комiтету з питань будiвництва, транспорту, житлово-комунального господарства i зв'язку Василя ГЛАДКИХ сесiя проаналiзувала урядовий i депутатський проекти Закону про залiзничнi війська. Принципових заперечень не викликав нi той, нi той з них, хоча й висловлювалась пропозицiя профiльному комiтетовi пiдготувати для прийняття рiшення одну узгоджену редакцiю. Голова парламентського Комiтету з питань нацiональної безпеки та оборони Георгiй КРЮЧКОВ оприлюднив рiшення комiтетських фахівців: такий законодавчий акт потрiбен, але пiд час його пiдготовки слiд подбати про демiлiтаризацiю цього транспортного сектора, чого в проектах не спостерiгається. Оприлюднювалась i пропозицiя Головного науково-експертного  управлiння Апарату Верховної Ради України щодо вiдхилення внесених закопроектiв.

На цьому вечiрнє засiдання завершилось.

РОБОТУ В ПЛЕНАРНОМУ РЕЖИМI СЕСIЯ ПРОДОВЖУЄ 10 ВЕРЕСНЯ, В СЕРЕДУ.