Новини

29 листопада 2021, 17:02

Держбюджет, "Дія Сity", "ресурсний" законопроєкт: що планує розглянути Рада цього тижня

докладніше
29 листопада 2021, 15:15

Комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо вдосконалення процедури оцінки впливу на довкілля

докладніше
29 листопада 2021, 14:58

Освіта, медицина та Збройні сили України мають бути профінансовані в повному обсязі у Держбюджеті-2022, як це передбачено законодавством, - Заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк

докладніше
29 листопада 2021, 14:52

Руслан Стефанчук: За два тижні у Центрі вакцинації в готелі «Національний» вакцинувалося 1555 осіб

докладніше
29 листопада 2021, 14:48

Руслан Стефанчук розповів про пріоритетні законопроєкти цього пленарного тижня

докладніше
29 листопада 2021, 13:56

Ініційований Верховною Радою Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року – це справжній приклад народовладдя, - Заступниця Голови Парламенту Олена Кондратюк

докладніше
29 листопада 2021, 13:47

У Парламенті почнуть обговорення тексту змін до Конституції в частині децентралізації

докладніше
29 листопада 2021, 13:34

На п’ятницю заплановано перше засідання робочої групи з удосконалення Регламенту Верховної Ради України

докладніше
29 листопада 2021, 12:32

Комітет з питань молоді і спорту рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо сприяння формуванню відповідального батьківства

докладніше
29 листопада 2021, 12:20

Засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп) (відео)

докладніше
27 листопада 2021, 18:05

Руслан Стефанчук вшанував пам'ять жертв голодоморів в Україні

докладніше
27 листопада 2021, 08:30

Звернення Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів

докладніше
26 листопада 2021, 17:00

У «Відомостях Верховної Ради України» опубліковано Закон «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу»

докладніше
26 листопада 2021, 16:30

Підкомітет з питань національної та культурної пам‘яті Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув понад тисячу пропозицій до проекту Постанови про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2022-2023 роках

докладніше

Канал Рада 

3D-тур відкриває Парламент України 

Верховна Рада України у соціальних мережах

twitter  facebook  youtube


Децентралізація влади
28 листопада 2002, 17:23

Пленарне засідання 28 листопада 2002 року

У ЧЕТВЕР, 28 ЛИСТОПАДА, ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ПРОДОВЖУВАЛА РОБОТУ В ПЛЕНАРНОМУ РЕЖИМI. ВIДПОВIДНО ДО РЕГЛАМЕНТУ, ЦЬОГО ДНЯ НАРОДНI ДЕПУТАТИ ПРИЙМАЛИ РIШЕННЯ З РОЗГЛЯНУТИХ ПИТАНЬ.

Першим розглядалося питання про звiльнення В.СТЕЛЬМАХА з посади голови Нацiонального банку України. СТЕЛЬМАХ В.С. мав слово, вiдповiв на запитання народних депутатiв. За поданням Президента України сесiя голосувала проект Постанови про звiльнення В.СТЕЛЬМАХА. Проект не здобув пiдтримки.

В результатi розгляду законопроектiв за процедурою другого (третього) читання в цiлому було прийнято: Закон про прожитковий мiнiмум на 2003 рiк; Закон про встановлення розмiру мiнiмальної заробiтної плати на 2003 рiк; Закон про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом; Закон про дипломатичнi ранги; Закон про внесення змiн до деяких законодавчих актiв у зв'язку з ратифiкацiєю Україною Конвенцiї про доступ до iнформацiї, участь громадськостi у прийняттi рiшень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкiлля; Закон про Державний комiтет ядерного регулювання; Закон про державну пiдтримку книговидавничої справи в Українi; Закон про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рiк"; Закон про внесення змiн до Закону України "Про зв'язок" (щодо посекундної оплати); Закон про внесення змiн до Закону України "Про звiльнення вiд обкладення митом предметiв, якi вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України" (щодо нумiзматичної продукцiї).

У другому читаннi сесiя ухвалила законопроекти: про нацiональний заклад (установу) України; про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку в Чернiгiвськiй областi; про спецiальний режим iнвестицiйної дiяльностi на територiї мiста Шостки Сумської областi.

За основу (в першому читаннi) було прийнято законопроекти: про завершення будiвництва Криворiзького гiрничо-збагачувального комбiнату окислених руд; про внесення змiни до статтi 9 Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (щодо впровадження лiцензування оптової торгiвлi цукром); про боротьбу з тероризмом; про соцiальнi послуги; про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України з питань iнтелектуальної власностi; про внесення змiн до статтi 24 Закону України "Про наукову та науково-технiчну дiяльнiсть" (щодо пенсiй); про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi та практичному використаннi генетично модифiкованих органiзмiв; про особисте селянське господарство; про внесення змiн до деяких законодавчих актiв (щодо банкрутства гiрничих пiдприємств та пiдприємств паливно-енергетичного комплексу); про внесення змiн до Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну"; про внесення змiн до Закону України "Про колективне сiльськогосподарське пiдприємство" (щодо розпорядження майновими паями); про внесення змiн до Закону України "Про фiксований сiльськогосподарський податок"; про Концепцiю розвитку телерадiоiнформацiйного простору України; про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України (щодо дублювання функцiй контролю центральними органами виконавчої влади); про внесення змiн до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про державний нагляд за додержанням стандартiв, норм i правил та вiдповiдальнiсть за їх порушення"; про внесення змiн до Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення та Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про стандартизацiю та сертифiкацiю"; про внесення змiн до Закону України "Про пенсiйне забезпечення" (щодо обчислення пенсiй та надбавок за роботу пiсля досягнення пенсiйного вiку); про внесення змiн до Закону України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" (щодо оплати працi та фiнансування пенсiй); про внесення змiн до Закону України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" (щодо категорiї посад та оплати працi); про внесення доповнень до Закону України "Про державну службу" (щодо пенсiйного забезпечення); про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо утворення мiсцевої мiлiцiї; про внесення змiн до Закону України "Про пiдтримку олiмпiйського, параолiмпiйського руху та спорту вищих досягнень в Українi"; про внесення змiн до статтi 7 Закону України "Про сприяння соцiальному становленню та розвитку молодi в Українi" (щодо молодiжних центрiв працi); про внесення змiн до Закону України "Про органи i служби у справах неповнолiтнiх та спеціальні установи для неповнолiтнiх"; про внесення змiн до Господарського процесуального кодексу України; про прийняття Кодексу професiйної етики суддi; про внесення змiн до Закону України "Про статус суддiв"; про свободу пересування та вiльний вибiр мiсця проживання в Українi; про охоронну дiяльнiсть та про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про охоронну дiяльнiсть"; про внесення змiн до Закону України "Про судову експертизу".

Вирiшуючи органiзацiйнi питання, сесiя ухвалила постанови: стосовно проведення парламентських слухань про хiд реформування та заходи щодо полiпшення ситуацiї на селi (15 сiчня 2003 року); про проведення парламентських слухань щодо вшанування пам'ятi жертв голодомору 1932-1933 рокiв; про 70-тi роковини голодомору в Українi; про утворення Тимчасової слiдчої комiсiї Верховної Ради України для розслiдування дiяльностi Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення в 2000-2002 роках; про проведення закритого засiдання Верховної Ради України 13 грудня 2002 року (щодо виконання Закону про статус народного депутата України).

Було прийнято також постанови: про iнформацiю Кабiнету Мiнiстрiв України "Про стан справ у вітчизняній системi охорони здоров'я"; про iнформацiю Кабiнету Мiнiстрiв України про хiд реформування Збройних Сил України; про iнформацiю Кабiнету Мiнiстрiв України про хiд виконання вимог чинного законодавства i заходи, якi вживаються Урядом України, щодо посилення соцiального захисту вiйськовослужбовцiв та членiв їхнiх сiмей, полiпшення пенсiйного, медичного, житлового, транспортного забезпечення пенсiонерiв Збройних Сил та ветеранiв вiйськової служби; про вшанування пам'ятi В'ячеслава Чорновола; про рекомендацiї парламентських слухань з порядком денним "Про взаємовiдносини та спiвробiтництво України з Європейським Союзом".

Намiчений на цей день розгляд у третьому читаннi проекту Закону про Державний бюджет України на 2003 рiк, за проханням Прем'єр-мiнiстра України, було перенесено на 12 грудня поточного року.

Було вiдхилено законопроект щодо внесення змiн до Закону України "Про фiксований сiльськогосподарський податок" (щодо вiдшкодування пiльгових пенсiй).

Низку законопроектiв було повернено в комiтети для пiдготовки до повторного розгляду в першому читаннi.

На цьому ранкове засiдання завершилося.

ПІД ЧАС ВЕЧІРНЬОГО ЗАСІДАННЯ В ЧЕТВЕР, 28 ЛИСТОПАДА, У ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ ПРОДОВЖУВАЛОСЬ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ, РОЗГЛЯНУТИХ РАНІШЕ.

По доповіді голови парламентського Комітету з питань правової політики Василя ОНОПЕНКА сесія прийняла постанови про обрання суддів. Було також ухвалено Постанову про звільнення СІГІДІНА С.О. з посади судді апеляційного суду Донецької області у зв'язку з порушенням ним присяги.

За основу (в першому читанні) було прийнято законопроекти: про Державну програму розвитку національної кіноіндустрії на період до 2005 року; про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань ліцензування; про охорону земель; про внесення змін до статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо відповідальності за випалювання стерні); про внесення змін до Закону України "Про плату за землю"; про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про плату за землю" (щодо земель підрозділів Прикордонних військ); про Національну програму мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи на 2002-2005 роки та на період до 2010 року. Крім того, за основу було взято проект Кримінально-виправного кодексу України, а також законопроекти: про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності за порушення законодавства про друковані засоби масової інформації); про внесення зміни до статті 3 Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати".

Верховна Рада ратифікувала: Угоду про позику (Проект водопостачання та каналізації міста Львова) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку; Протокол № 13 до Конвенції про захист прав та основних свобод людини, який стосується скасування смертної кари за будь-яких обставин; Угоду про виконання положень Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права від 10 грудня 1982 року, які стосуються збереження транскордонних рибних запасів та запасів далеко мігруючих риб і управління цими запасами; Угоду про науково-технічне співробітництво між Україною і Іспанією; Угоду про створення зони вільної торгівлі між державами - учасниками ГУУАМ; Угоду про співробітництво причорноморських держав з пошуку та рятування на Чорному морі; Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Словенія про міжнародне автомобільне сполучення; Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія про міжнародні автомобільні перевезення; Угоду між Кабінетом Міністрів України та Союзним Урядом Союзної Республіки Югославія про науково-технічне співробітництво; Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

Повторно голосувалося питання стосовно відхиленого на ранковому засіданні законопроекту про внесення змін до Закону України "Про фіксований сільськогосподарський податок" (щодо відшкодування пільгових пенсій). Законопроект взято за основу для підготовки до прийняття.

В цілому було прийнято: Закон про внесення доповнень до статті 17 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (щодо відстрочки від призову); Закон про внесення змін до статті 30 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" (щодо служби за контрактом).

Відбувся повторний розгляд законів, до яких вніс пропозиції Президент України.
У новій редакції (з врахуванням президентських пропозицій) було прийнято в цілому: Закон про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження"; Закон про Кабінет Міністрів України; Закон про списання та реструктуризацію заборгованості за квартирну плату, комунальні послуги спожиті природній газ та електроенергію; Закон про Товариство Червоного Хреста України; Закон про внесення змін до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Було подолано вето Президента України на Закон України "Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів".

Не здобула підтримки пропозиція подолати вето стосовно Закону України "Про внесення змін до статті 14 Закон України "Про пенсійне забезпечення".

Сесія підтримала президентську пропозицію щодо скасування Закону України "Про охорону прав на породи тварин".

Народні депутати ухвалили постанови про відновлення колишніх назв селу Іванівка Коломийського району Івано-Франківської області та селу Федорівка Гусятинського району Тернопільської області.

Для підготовки до повторного розгляду в першому читанні сесія повернула у відповідний комітет законопроект про вибори народних депутатів України.

Було прийнято рішення з деяких питань внутрішньо-організаційного життя парламенту. Пояснення давав голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Валентин МАТВЄЄВ.

На цьому вечірнє засідання завершилось.

РОБОТУ В ПЛЕНАРНОМУ РЕЖИМІ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ПРОДОВЖУЄ 29 ЛИСТОПАДА, В П'ЯТНИЦЮ.