Новини

19 серпня 2019, 15:51

З ініціативи голови Комітету у закордонних справах Г.Гопко відбулася прес-конференція на тему: «Пріоритети зовнішньополітичної діяльності для Парламенту ІХ скликання»

докладніше
16 серпня 2019, 15:37

Програма РАДА провела для новообраних народних депутатів тренінг, присвячений Регламенту Верховної Ради України

докладніше
15 серпня 2019, 19:40

Підготовча депутатська група вивчила пропозиції, напрацьовані підгрупами з організації роботи Верховної Ради IX скликання (відео)

докладніше
15 серпня 2019, 10:00

Проводиться акредитація до Верховної Ради України IX скликання

докладніше
14 серпня 2019, 18:54

І. Геращенко та А. Герасимов висловились проти ліквідації Комітету у справах ветеранів та створення Комітету з прав людини та реінтеграції окупованих територій

докладніше
14 серпня 2019, 12:40

У Верховній Раді відбулося чергове засідання Підготовчої депутатської групи (відео)

докладніше
13 серпня 2019, 16:00

Комітет з питань культури і духовності у Верховній Раді VIII скликання було визначено головним з опрацювання 322 проектів законів та постанов

докладніше
12 серпня 2019, 16:00

Комітет у закордонних справах у Верховній Раді VIII скликання проводив роботу з оновлення й вдосконалення законодавчої бази зовнішньополітичної діяльності України, включаючи парламентську експертизу та підготовку до ратифікації міжнародних договорів

докладніше
09 серпня 2019, 18:00

29 серпня відбудеться урочисте засідання Верховної Ради України IX скликання (відео)

докладніше
09 серпня 2019, 17:55

Перший заступник голови Верховної Ради, представник ПП «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко взяла участь роботі засідання депутатської групи з підготовки до роботи Верховної Ради ІХ-го скликання

докладніше
09 серпня 2019, 15:01

Програма РАДА розпочала серію тренінгів для новообраних народних депутатів

докладніше
08 серпня 2019, 15:31

Перше засідання Підготовчої депутатської групи

докладніше
07 серпня 2019, 16:32

Комітет з питань охорони здоров’я протягом своєї діяльності у Верховній Раді VIII скликання провів 70 засідань «круглих столів» з обговорення суспільно значущих проблем

докладніше
06 серпня 2019, 16:04

Комітет з питань запобігання і протидії корупції під час роботи Верховної Ради VIII скликання підготував 7039 експертних висновків до законопроектів щодо їх відповідності вимогам антикорупційного законодавства

докладніше

Канал Рада 

Програма стажування молоді в Апараті Верховної Ради України

Програма стажування молоді в Апараті Верховної Ради України у 2019 році 

3D-тур відкриває Парламент України 

Верховна Рада України у соціальних мережах

twitter  facebook  youtube


Звіти депутатів
Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП Портал відкритих даних
Децентралізація влади
22 квітня 2019, 18:00

 Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України 

Заява Голови делегації Європейського парламенту у складі Міжнародної місії зі спостереження за президентськими виборами в Україні Ребекки Гармс

  У документі йдеться:

«Пані та панове,

Дозвольте мені привітати всіх вас сьогодні від імені делегації Європейського парламенту та подякувати вам за ваш інтерес до нашого спостереження за цим надважливим голосуванням для України.

Перш за все, ми хочемо привітати громадян України з їх глибокою прихильністю до демократії, продемонстрованою на змагальних виборах, під час яких вони мали свободи вибору. Ми також вітаємо державницький підхід, що продемонстрував чинний Президент, приймаючи демократичний вибір українців у ніч виборів, навіть після гарячої кампанії.

Вчорашнє голосування - це, передусім, перемога українського народу. Вибори проводилися мирно та впорядковано, прокладаючи шлях для демократичного переходу влади президента. Багато українців прийшло на виборчі дільниці, щоб визначити майбутнє своєї країни. Ми не спостерігали жодних актів насильства та не отримували повідомлень про такі. Це особливо важливо підкреслити, враховуючи дуже специфічну ситуацію, в якій відбувалися ці вибори.

Я щиро шкодую, що багато українців не могли проголосувати, тому що Росія незаконно анексувала Крим і агресія продовжується на Сході України. Вибори проходили на тлі війни, яка руйнує Східну Україну. Вона була розпочата російським Президентом Путіним, і її метою є дестабілізація України.

Трагічним наслідком цього стали:

- 13.000 смертей,

- сотні тисяч поранених,

- більше півтора мільйонів внутрішньо переміщених осіб,

- мільйон біженців і

- 3,4 мільйона людей, які потребують гуманітарної допомоги.

Наслідки війни вимагали величезних зусиль українського народу. Агресивна антиукраїнська пропаганда з Росії знову була помітною рисою під час кампанії. Ця пропаганда була направлена на країну та її лідерів перед голосуванням та перед важливими рішеннями, які владі доведеться приймати у найближчі місяці щодо майбутнього України.

Європейський парламент заохочує та підтримує нового президента у продовженні та посиленні реформ, зокрема у боротьбі з корупцією та бідністю. Ми впевнені, що наступний президент повністю усвідомлює свої обов'язки. При здійсненні цих реформ він може повністю покладатися на підтримку Європейського Союзу. Як заявив учора президент Європейської Ради пан Туск, новообраний президент України може розраховувати на підтримку Європейського Союзу на «шляху реформ країни та підтримку її суверенітету, незалежності та територіальної цілісності».

Програму реформ слід проводити в тісній співпраці та добросовісно з усіма іншими державними установами, зокрема з Верховною Радою. Українські громадяни дали новому президенту сильний мандат переважною більшістю голосів. Цей результат можна також трактувати як серйозний заклик про реформування до Верховної Ради.

На підтримку програми реформ Верховної Ради Європейський парламент, який ми з моїми колегами сьогодні представляємо, готовий продовжувати свою роботу у сфері посилення інституційної спроможності та просування культури консенсусу через діалоги Жана Моне.

Європейський шлях України закріплений в Конституції України. Це напрям, визначений Революцією Гідності, і шлях, яким хочуть іти більшість українців за свободою і гідним, гарним життям. Європейський Союз та Європейський парламент твердо підтримають Україну в цьому напрямку.

Дякую!»

Київ, понеділок, 22 квітня 2019 року

*** Делегація Європейського парламенту складалася з 5 членів (Голова делегації Ребекка Хармс - Зелені / ЄВА, Німеччина; Лайма Люція Андрікіне - ЄНП, Литва; Хосе Інасіо Фарія - ЄНП, Португалія; Ана Гомес - S&D, Португалія; Валентінас Мазуроніс – ALDE, Литва). Вона була частиною Міжнародної місії зі спостереження за виборами під керівництвом ОБСЄ-БДІПЛ.

***


STATEMENT BY REBECCA HARMS, HEAD OF THE EUROPEAN PARLIAMENT DELEGATION TO THE INTERNATIONAL ELECTION OBSERVATION MISSION PRESIDENTIAL ELECTIONS IN UKRAINE

Ladies and Gentlemen,

Let me welcome all of you today on behalf of the European Parliament delegation, and thank you for your interest in our observation of this crucial vote for Ukraine.

First of all we would like to congratulate the citizens of Ukraine for their deep commitment to democracy, demonstrated in competitive elections in which they had a free choice. We also welcome the statesmanship demonstrated by the incumbent in accepting the democratic choice of Ukrainians on election night, even after the heated campaign.

Yesterday’s vote is first and foremost a victory of the Ukrainian people. The election was conducted in a peaceful and orderly fashion, paving the way for a democratic transition of power in the in the Presidency. Ukrainians showed up at the polling stations in large numbers to decide on the future of their country. No acts of violence have been observed and reported. This is all the more crucial to underline given the very specific situation in which these elections took place.

I sincerely regret that many Ukrainians could not vote because Russia has illegally annexed Crimea and the aggression continues in Eastern Ukraine. The election took place against the backdrop of the war, which is devastating eastern Ukraine. It has been launched  by Russian President Putin and the objective is to destabilise Ukraine.

Tragically there have been:

- 13.000 deaths,

- hundreds of thousands of wounded,

- over one and a half million Internally Displaced Persons,

-          one million refugees and

-          3.4 million people in need of humanitarian assistance.

The consequences of the war have demanded a huge amount of effort of Ukrainian people. The corrosive anti-Ukrainian propaganda coming from Russia was again a prominent feature during the campaign. This propaganda targeted the country and its leadership ahead of the vote and before the important decisions the authorities will have to take in the coming months on the future of Ukraine.

The European Parliament encourages and supports the incoming president in continuing, and strengthening reform efforts, particularly in fighting corruption and poverty. We are confident that the incoming president is fully aware of his responsibilities. In carrying out these reforms he can fully rely on the support of the European Union. As the President of the European Council, Mr Tusk, said yesterday the president-elect of Ukraine can count on the European Union strong support on the “country’s reform path and its sovereignty, independence and territorial integrity”. 

The reform agenda should be carried in close cooperation and good faith with all other state institutions, notably the Verkhovna Rada. Ukrainian citizens have given the new president a strong mandate with an overwhelming vote. This result could also read as a serious reform appeal to the Verkhovna Rada.

In support of the reform agenda of the Rada, the European Parliament, which my colleagues and myself represent today, stands ready to continue its work in the area of capacity building and in promoting a culture of consensus through the Jean Monnet Dialogue Process.

The European path of Ukraine is enshrined in the Ukrainian Constitution. It is the path charted by the Revolution of Dignity and the way most of the Ukrainians want to go for their freedom and a decent, good life. The European Union and the European Parliament will firmly support Ukraine in this endeavour.

Thank you!

 

Kiev, Monday 22 April 2019

***The European Parliament delegation was composed of 5 Members (Head of Delegation Rebecca Harms - Greens/EFA, Germany; Laima Liucija Andrikiene - EPP, Lithuania; Jose Inacio Faria - EPP, Portugal; Ana Gomes - S&D, Portugal; Valentinas Mazuronis - ALDE, Lithuania). It was integrated into the International Election Observation Mission led by the OSCE-ODIHR.

***