Новини

26 жовтня 2020, 12:31

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав виключення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" з проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ

докладніше
25 жовтня 2020, 10:39

Важливо, аби місцева влада розуміла, що відповідатиме за свої вчинки та обіцянки, - Дмитро Разумков

докладніше
24 жовтня 2020, 09:00

Чи стане Парламент прикладом для покоління рівності? (Спільна стаття Дафіни Ґерчевої, Постійної представниці Програми розвитку ООН в Україні та Заступниці Голови Верховної Ради України Олени Кондратюк)

докладніше
24 жовтня 2020, 08:00

24 жовтня світ відзначає Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй

докладніше
24 жовтня 2020, 07:00

Звернення Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова з нагоди 75-ї річниці створення ООН

докладніше
23 жовтня 2020, 16:48

У «Відомостях Верховної Ради України» опубліковано закон щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв’язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням COVID-19

докладніше
23 жовтня 2020, 13:30

Віртуальну книжкову виставку до Міжнародного дня Організації Об’єднаних Націй відкрито у парламентській бібліотеці

докладніше
23 жовтня 2020, 12:00

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков візьме участь у голосуванні на місцевих виборах

докладніше
23 жовтня 2020, 11:00

Правда має стати зброєю відповідальних лідерів у боротьбі за нові чесні відносини в усьому світі, та передусім в Європі, - виступ Заступниці Голови Верховної Ради Олени Кондратюк на Спеціальному Київському Безпековому Форумі

докладніше
23 жовтня 2020, 09:59

Огляд головних тем «Голосу України» від 23 жовтня

докладніше
23 жовтня 2020, 09:45

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики до 6 листопада приймає пропозиції щодо відзначення пам’ятних дат та ювілеїв у 2021 році

докладніше
22 жовтня 2020, 16:56

У Комітеті з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, м. Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин розглянули проблемні питання надання гуманітарної допомоги у кризових ситуаціях (відео)

докладніше
22 жовтня 2020, 12:00

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення по 2 листопада проводить прийом документів від ГО для обрання членів Наглядової ради НСТУ у сферах освіти та науки, забезпечення прав нацменшин, захисту інтересів дітей і молоді, творчій сфері, захисту прав осіб з особливими потребами

докладніше
22 жовтня 2020, 10:10

Огляд головних тем «Голосу України» від 22 жовтня

докладніше

Канал Рада 

3D-тур відкриває Парламент України 

Верховна Рада України у соціальних мережах

twitter  facebook  youtube


Звіти депутатів
Децентралізація влади
20 липня 2018, 12:18

 Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України 

Підготовлено до друку друге видання Науково-практичного коментаря Закону України «Про державну службу»

  З моменту першого випуску Науково-практичного коментаря Закону України «Про державну службу» потреба в ньому у апарату державних службовців, вчених-викладачів, аспірантів і студентів та практикуючих юристів значно зросла. Попит у науково практичному посібнику зріс втричі за тиражами нового видання. Авторський колектив під керівництвом професора, академіка НАПрН України А.О. Селіванова підготував до видання нову редакцію цього актуального посібника із змінами, які законодавчо розширили текст закону та деякі норми.
Серед проголошених в Україні реформ, одне із провідних місць посідає реформа державної служби, призначення якої забезпечити доступність держави, її інститутів до потреб та інтересів конкретної людини. Як відомо стаття третя Конституції України визначає пріоритет прав та свобод людини щодо діяльності держави. Тому, цілком закономірно, що така вимога стосується інституту державної служби.

Знаковою подією для розвитку державної служби стало ухвалення Верховною Радою України 10 грудня 2015 року нового Закону України «Про державну службу». Цей Закон, прийнято називати реформаторським, ураховуючи те, що він закладає нову філософію державної служби. Разом із тим, його складно назвати таким, що системно розвиває інститут державної служби, зважаючи на активні зусилля Уряду у напрямку продовження реформи державної служби. За час дії цього Закону до нього було внесено сім змін. Тому, не можна назвати достатнім та ефективним завершеність правових регулювань, коли минуло небагато часу з дати прийняття Закону України «Про державну службу». Серед його принципових недоліків, по-перше, звуження сфери державної служби; по-друге, відсутність чітких професійних та інших вимог до зайняття посад державної служби; по-третє, відсутність механізмів організації службової кар’єри, мотивації державних службовців, які мають тривалий стаж державної служби; по-четверте, відсутність якісних механізмів підвищення компетентності державних службовців, насамперед, через використання авторитету Національної академії державного управління при Президентові України, інших провідних навчально-наукових центрів нашої держави; по-п’яте, відсутність ефективних механізмів соціального захисту державних службовців, позбавлення їх професійних пенсій; по-шосте, відсутність належного законодавчого закріплення особливостей державної служби в окремих органах державної влади, зокрема в Апараті Верховної Ради України, що вразливо для кожного складу парламенту.

Доречно зауважити, що недосконалість положень існуючої редакції Закону, низка інших передумов, зумовили необхідність появи фахових, експертних їх роз’яснень. Тому, нещодавно з’явилися декілька науково-практичних коментарів до Закону України «Про державну службу».

Першим за період формування державного апарату в Україні було підготовлено науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу», який був розроблений у Верховній Раді України колективом вчених та практиків під керівництвом д.ю.н., професора, академіка НАПрН України А.О. Селіванова та д.ю.н., професора, академіка НАПрН України М.І. Іншина (травень 2017). Відгуки науковців, народних депутатів, професійних службовців одразу отримали схвалення і широких попит саме на цей науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу». З червня минулого року ця корисна, глибока праця вчених була сприйнята як дієва правнича допомога учасникам правозастосовчої діяльності. Роз’яснення, а головне – уникнення різних конфліктних ситуацій, кожної статті зазначеного коментаря несе окреме змістовне нормативно-правове навантаження. Автори підвищили актуальність і практичну корисність тим, що по кожній нормі сформували перелік підзаконних нормативно-правових актів з питань державної служби. З таких позицій експертна, науково-аналітична оцінка відповідних норм Закону України «Про державну службу» набуває статусу дослідження, яке максимально виважене, об’єктивне та неупереджене, що передбачає їх чітке розуміння та застосування. Дієвість цього науково-практичного коментаря підтверджується такими складовими: 1) чи є корисними положення коментаря при застосуванні норм Закону України «Про державну службу» особами, які претендують на відповідну посаду державної служби, державними службовцями? 2) чи є корисними положення коментаря при застосуванні норм Закону України «Про державну службу» керівниками державної служби, службам управлінь персоналу (відділам кадрів) тощо? Тому, не можна не помітити, що науково-практичний коментар з правової точки зору, вченим вдалося спрямувати для посилення практичного напрямку застосування відповідних положень Закону України «Про державну службу». При цьому, якщо проаналізувати грудневий варіант науково-практичного коментаря до Закону України «Про державну службу» (редакція К.О. Ващенко, І.Б. Коліушко, В.П. Тимощук, В.А. Дерець та ін. (2017), то можна помітити те, що бачення авторського колективу більше ґрунтується на загальних положення застосування цього Закону та великому обсязі теоретичного матеріалу. Зокрема, досить багато матеріалу залучено з історичного досвіду, теорії і практики ЄС. Це також корисно для правознавців у контексті порівняльного аналізу, урахування зарубіжного досвіду тощо. Науково-практичний коментар до Закону України «Про державну службу», підготовлений колективом вчених-правників (редакція д.ю.н., професора, академіка НАПрН України А.О. Селіванова, д.ю.н., професора, академіка НАПрН України М.І. Іншина (травень 2017), спрямований на науково-правове тлумачення положень зазначеного Закону з позиції правозастосовчої практики. Колектив авторів першого видання - провідні вчені, науковці, які мають значний науково-теоретичний та науково-практичний досвід у сфері державної служби - акцентують увагу на прогалинах чинної редакції Закону, особливостях застосування окремих положень, тенденціях розвитку державної служби.

Також закономірно, що науково-практичні коментарі до Закону України «Про державну службу», в умовах формування правозастосовчої практики, мають визначати вектори удосконалення відповідних положень цього Закону, відповідно до тенденцій розвитку інституту державної служби, який би забезпечував подальший процес її професіоналізації, наближення до потреб та інтересів людини, гарантування її прав та інтересів. Тому, напевно коректним було б долучити до процесу реформування державної служби напрацювання та досвід Національної академії державного управління при Президентові України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національного університету «Острозька академія» та інших провідних наукових центрів України. Концептуально важливим слід вважати досвід вчених, авторів науково-практичних коментарів до Закону України «Про державну службу». У цьому контексті достатньо перспективним може стати форум правознавців і практиків, який під силу провести і в контексті зацікавленого державного органу Міністерству юстиції України.

Таким чином, в умовах сьогодення, особливо, коли відбувається складний етап  новітнього реформування державної служби, важливим та ключовим напрямом є формування єдиних науково-практичних підходів щодо розуміння положень Закону України «Про державну службу», які б сприяли чіткому, об’єктивну та однозначному застосуванні його положень, сприяти усуненню прогалин, визначення співвідношення з іншими нормативними актами. Водночас, оскільки подальша реформа державної служби спонукатиме до удосконалення зазначеного Закону, то питання появи нових науково-практичних коментарів залишатиметься актуальним, насамперед, експертів, вчених, які мають значний науково-теоретичний та науково-практичний досвід у сфері державної служби.

*** Перше видання науково-практичного коментаря до Закону України «Про державну службу» було презентовано у День державної служби, 23 червня 2017 року. У ньому здійснено постатейний системно-структурний аналіз правових норм Закону України «Про державну службу». Коментар побачив світ у видавництві Верховної Ради України.