Стенограма пленарного засідання

17 грудня 2019
 

ЗАСІДАННЯ СОРОК ВОСЬМЕ

Зал засідань Верховної Ради України

17  грудня 2019 року, 16 година

Веде засідання Голова Верховної Ради України РАЗУМКОВ Д.О.

 

16:02:10

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, будь ласка,  займіть свої місця.

Шановні колеги, я ставлю вас до відома, що відбулися консультації на засіданні комітету, там були присутні представники депутатських  фракцій і груп. Вони будуть продовжуватися, консультації, і сьогодні, і я думаю, що і завтра зранку, тому була пропозиція, я так розумію, від всіх фракцій та депутатських груп сьогодні продовжити роботу не в пленарному режимі. Однак, оскільки  передбачено вечірнє засідання Верховної Ради, пропоную побудувати роботу наступним чином: зараз ми його відкриваємо та  достроково закриваємо, засідання Верховної Ради України вечірнє; після цього    повертаємося до консультацій. Всіх влаштовує? (Шум у залі)

Шановні колеги!  Шановні народні депутати, прошу зареєструватися.

 

16:03:20

В залі 320 народних депутатів зареєстровано.

Шановні колеги! Шановні колеги, вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим… відкритим і паралельно з цим вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Повертаємося до консультацій.

Дякую.