Стенограма пленарного засідання

09 липня 2019
   

ЗАСІДАННЯ ШІСТДЕСЯТ ВОСЬМЕ

Сесійний зал Верховної Ради України

09 липня 2019 року, 16 година

Веде засідання заступник Голови Верховної Ради України

СИРОЇД О.І.

 

16:04:58

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, шановні українці, ми продовжуємо нашу роботу над розглядом кодексу, Виборчого кодексу. Але перед тим, прошу народних депутатів підготуватися до реєстрації. Прошу провести реєстрацію.

 

16:05:30

У залі зареєстровано 264 народних депутати.

Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим.

І повертаємося до нашої роботи. При трибуні секретар Комітету з питань правової політики і правосуддя, народний депутат Руслан Сидорович. І ми починаємо нашу роботу із поправки номер 4031.

 

16:06:06

СИДОРОВИЧ Р.М.

Дана поправка є відхилена робочою групою. Пропонувалося  ліквідувати кінцевий строк висунення кандидатів у депутати міської обласної ради або великого міста. Поправка відхилена.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:06:36

За-5

Рішення не прийнято.

Наступна поправка – 4032.

 

16:06:44

СИДОРОВИЧ Р.М.

Робоча група теж пропонує відхилити. Пропонувалось вилучити частину третю статті 540, де кандидат у депутати набуває статусу суб'єкта виборчого процесу з дня його реєстрації головною виборчою комісією відповідних виборів. Тому пропонуємо відхилити. Це недоцільно.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:07:13

За-6

Рішення не прийнято.

Наступна поправка –  4033-я.

 

16:07:23

СИДОРОВИЧ Р.М.

Пропонувалося виключити статтю 541 народним депутатом Писаренком. Але, оскільки вони пропонують іншу виборчу модель, яка не вписується в проект Виборчого кодексу, робоча група пропонує відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:07:45

За-7

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - 4034.

 

16:07:51

СИДОРОВИЧ Р.М.

Даною поправкою аналогічно пропонувалося повністю виключити… Ні, тут тільки частину третю статті 541 законопроекту щодо черговості кандидатів у виборчих списках. Пропонуємо так само відхилити, оскільки вона дисонує з прийнятою виборчою моделлю проекту Виборчого кодексу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:08:22

За-5

Рішення не прийнято.

4035 поправка.

 

16:08:28

СИДОРОВИЧ Р.М.

Пропонується врахувати. Це є поправка робочої групи. Рудиментарно в проекті першого читання залишилась фраза "республіканської", пропонується замінити словами "обласної (міської)".

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто підтримано, так?

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Підтримано, так. Робоча група пропонує врахувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:08:55

За-23

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - 4036.

 

16:09:00

СИДОРОВИЧ Р.М.

Поправка носить більше технічний характер і пропонує замінити слово "кожної" на словом "однієї". Робоча група рекомендує врахувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:09:22

За-18

Рішення не прийнято.

4037 поправка.

 

16:09:28

СИДОРОВИЧ Р.М.

Робоча група рекомендує відхилити, оскільки депутат Сташук теж пропонує змінити черговість формування виборчих списків кандидатів. Робоча група пропонує відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:09:52

За-4

Рішення не прийнято.

Наступна поправка номер - 4038.

 

16:09:56

СИДОРОВИЧ Р.М.

Робоча група рекомендує врахувати. Йдеться про наявність громадянства або підданства іншої держави. Робоча група рекомендує підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:10:24

За-22

Рішення не прийнято.

4039 поправка.

 

16:10:29

СИДОРОВИЧ Р.М.

Робоча група рекомендує її врахувати. Тут пропонується виключити слова "У конференції, на якій здійснюється висування кандидатів у депутати обласної ради, повинно бути присутніми не менше 100 делегатів". Вважаємо, що це може бути надмірно. Пропонуємо врахувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:11:01

За-14

Рішення не прийнято.

4040 поправка.

 

16:11:07

СИДОРОВИЧ Р.М.

Поправка за своїм змістом є аналогічна попередній. Тому рекомендуємо також її підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:11:24

За-18

Рішення не прийнято.

4041 поправка.

 

16:11:30

СИДОРОВИЧ Р.М.

Рекомендує зменшити з трьох днів на один день повідомлення головної виборчої комісії про час та місце проведення конференції (зборів) організації партії з метою висунення кандидатів. Рекомендуємо підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:11:56

За-20

Рішення не прийнято.

4042 поправка.

 

16:12:02

СИДОРОВИЧ Р.М.

Поправка носить більше технічний характер, яка рекомендує замінити: "частину дванадцяту вважати частиною чотирнадцятою", в зв'язку з пропозиціями внести деякі інші частини. Пропонуємо підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:12:27

За-21

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - номер 4043.

 

16:12:37

СИДОРОВИЧ Р.М.

Пропонується доповнити слова "печаткою організації партії відповідної" доповнити словами "або у разі її відсутності печаткою організації партії вищого рівня" з метою забезпечення можливості участі усім партійним структурам у виборчому процесі. Рекомендуємо підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:13:06

За-26

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - номер 4044.

 

16:13:10

СИДОРОВИЧ Р.М.

Аналогічна за своїм змістом, так само рекомендує доповнити словами "(або печаткою вище стоячої організації партії)". Рекомендуємо підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:13:34

За-24

Наступна поправка номер - 4045.

 

16:14:00

СИДОРОВИЧ Р.М.

Дана поправка аналогічно пропонує доповнити словами "або організацією партії вищого рівня печатками". Тому що насправді не кожна партійна організація має юридично оформлені свої структури у кожному місті, де вони можуть брати участь у голосуванні. Враховуючи, що не були підтримані попередні дві поправки аналогічні за змістом, рекомендуємо підтримати поправку 4045.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:14:44

За-26

Рішення не прийнято.

Поправка номер 4046.

 

16:14:51

СИДОРОВИЧ Р.М.

Поправка 4046 пропонує частини першу-дванадцяту статті 541 проекту викласти в іншій редакції. Робоча група не підтримала дані пропозиції, оскільки вони передбачають іншу процедуру висунення кандидатів у народні депутати також в порядок документів, які подаються у відповідну виборчу комісію.

Тому у зв'язку з тим, що це не відповідає тій ідеї, яка закладалася проектом Виборчого кодексу, проголосованому в першому читанні, робоча група поправку 4046 пропонує відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Я прошу голосувати.

 

16:15:39

За-7

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - номер 4047-а.

 

16:15:44

СИДОРОВИЧ Р.М.

Дана поправка аналогічно пропонує переписати статтю 541 законопроекту, яка врегульовує порядок висунення кандидатів, так само подання ними документів, подання документів у відповідну виборчу комісію, яка так само не відповідає тій виборчій моделі, яка закладена Виборчим кодексом, проголосованим у першому читанні. Тому робоча група поправку 4047 пропонує відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Прошу голосувати.

 

16:16:25

За-6

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - номер 4048, народного депутата Дерев'янка.

 

16:16:29

СИДОРОВИЧ Р.М.

Даною поправкою рекомендується виключити статтю 542 проекту Виборчого кодексу - це є порядок самовисування кандидатами у депутати.

Робоча група вважала, що коли ми говоримо про місцеве самоврядування, необхідно дозволити тим громадянам, які не бажають об'єднуватися у відповідні політичні партії з метою отримання статусу депутатів місцевих рад, їм необхідно забезпечити такий механізм, як об'єднання у список самовисуванців. Це є причому загальноєвропейська практика. Тому робоча група таку поправку про виключення статті 542 рекомендує відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:17:27

За-6

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - номер 4049, народних депутатів Левченка, Іллєнка і інших.

 

16:17:37

СИДОРОВИЧ Р.М.

Даною поправкою так само не погоджується з ідеєю законопроекту, проголосованого в першому читанні, в частині існування можливості самовисування кандидатами у депутати місцевих рад. Оскільки, як я вже зазначав, дана позиція робочою групою не підтримувалася, ми пропонуємо дану поправку відхилити і не підтримувати ідею виключення можливості самовисування кандидатами у депутати місцевої ради.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:18:20

За-7

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - номер 4050, народних депутатів Папієва, Ларіна та інших.

 

16:18:29

СИДОРОВИЧ Р.М.

Даною поправкою пропонується не лише виключити статтю 542. Пропонується так само провести відповідне перейменування номерів статей Виборчого кодексу, проте і виключити в майбутньому посилання на дану статтю. Але, як я вже говорив, оскільки робоча група не погодилася  з таким підходом, ми пропонуємо відхилити поправку 4050 і залишити порядок самовисування кандидатами у депутати місцевої ради. Пропоную відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Прошу голосувати.

 

16:19:13

За-5

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - номер 4051, народних депутатів Батенка, Шевченка та інших.

 

16:19:22

СИДОРОВИЧ Р.М.

Ну, це вже четверта поправка, яка пропонує виключити порядок самовисування кандидатами в депутати. Я тут єдине що, можливо, ще додатково зауважу. Що відповідно до ідеї побудови політично структурованого суспільства на місцевому рівні і на загальнодержавному висунення…  самовисування на рівні парламенту воно є недоцільним, і воно, в принципі, в світі такі моделі не зустрічаються. Разом з тим, місцеве самоврядування, воно має дещо відмінний порядок діяльності по відношенню до парламентської.

Тому, зважаючи на те, що така модель самовисування, списку самовисуванців, у Європі себе зарекомендувала як ефективна, ми пропонуємо, все ж таки, залишити порядок самовисування кандидатами в депутати місцевої ради.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Прошу голосувати.

 

16:20:26

За-8

Рішення не прийнято.

4052, поправка народного депутата Писаренка.

 

16:20:32

СИДОРОВИЧ Р.М.

Ну, робоча група з даної поправкою тут не погодилася з іншої причини. Тому що логіка поправок, практично усіх поправок, даного народного депутата зводиться до того, що пропонована виборча модель, як загальнодержавна, так і на рівні місцевому, вона принципово відрізняється. Вона не є пропорційною з відкритими списками в тому розумінні, в якому розуміли автори даного законопроекту. Тому імплементовувати пропозиції, які були внесені даним народним депутатом, нема можливості. Оскільки фактично це призведе до переписування повністю тексту законопроекту і введення абсолютно зовсім іншої виборчої моделі, що в принципі є неприпустимо, оскільки спотворить волю до прийняття кодексу у першому читанні. Тому пропонуємо відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Прошу голосувати.

 

16:21:35

За-5

Рішення не прийнято.

4053 поправка.

 

16:21:40

СИДОРОВИЧ Р.М.

Це є поправка народного депутата, нашого колеги Писаренка, яка так само пропонує виключити і дану статтю. Як я вже говорив, ним пропонується інша виборча модель. Тому, в принципі, виключення цієї моделі, перепрошую, цієї статті призвело би, в кінцевому результаті, до розбалансування Виборчого кодексу, тому робоча група дану поправку відхиляє.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Прошу голосувати.   

 

16:22:20

За-7

Рішення не прийнято. 

4054 поправка, народного депутата Давиденка.

 

16:22:27

СИДОРОВИЧ Р.М.

Дана поправка пропонує замінити назву статті 543 "Умови реєстрації кандидатів у депутати". По-перше, вона, знову ж таки, не корелюється з тою виборчою моделлю, яка пропонується Виборчим кодексом і робочою групою, а так само не передбачає можливості участі в місцевих виборах кандидатів, які є самовисуванцями. Тому робоча група пропонує відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. Прошу голосувати.

 

16:23:10

За-5

Рішення не прийнято. 

Наступна поправка  - номер 4055, народного депутата Дерев'янка.

 

16:23:16

СИДОРОВИЧ Р.М.

Знову ж таки, як і в попередніх поправках,  даний народний депутат не погоджується з ідеєю самовисуванців, списку самовисуванців,  тому що тут необхідно це уточняти, оскільки модель сама виборча є пропорційною. Він відповідно пропонує виключити дану статтю 543 повністю з тексту Виборчого кодексу, що призведе до неможливості об'єднуватися в список самовисування тих осіб, які бажають бути кандидатами і депутатами, не будучи висуванцями відповідних політичних сил. Робоча група пропонує відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Прошу голосувати. 

 

16:24:10

За-1

Рішення не прийнято. 

4056 поправка, народних депутатів  Левченка, Іллєнка, Головка, інших.

 

16:24:18

СИДОРОВИЧ Р.М.

Робоча група  пропонує відхилити дану поправку. Тому що насправді з тексту даної поправки навіть не зрозуміло, як вони бачать надалі можливість проведення реєстрації кандидатів у депутати, в тому числі самовисуванців, за умови виключення  першої частини і залишення наступних частин даної статті.

Фактично це призведе до розбалансування і неможливості комплексного визначення "порядок умов реєстрації кандидатів у депутати". Тому пропонуємо відхилити дану поправку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Прошу голосувати.

 

16:25:06

За-3

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - номер 4057, народних депутатів Батенка, Шевченка та інших.

 

16:25:13

СИДОРОВИЧ Р.М.

Знову ж таки дана поправка, як і попередня, пропонує не виключити повністю статтю 543, виключити лише частину першу, яка просто з точки зору логіки в кінці має дві крапки і далі відповідне посилання, відповідні розділи, які подаються документи.

Відповідно виключення даної частини просто призведе до розбалансування тексту Виборчого кодексу. Для чого треба було подавати такі пропозиції, нам стало не зрозуміло, і тому робоча група дану поправку відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

 

16:26:07

За-3

Рішення не прийнято.

Поправка номер 4058, народного депутата Буглака.

 

16:26:13

СИДОРОВИЧ Р.М.

Даною поправкою пропонується серед документів, які подаються кандидатами у депутати відповідної місцевої ради виключити слова "у тому числі декларації про майновий стан, доходи, видатки та фінансові  зобов'язання".

Робоча група вважає, що якщо ми вже запровадили обов'язкове декларування і створення такої організації, як Національне агентство по запобіганню корупції, виключення даної логіки законодавчих змін є абсолютно неприпустимим. Більше того, робоча група напрацювала пакет своїх поправок, які синхронізують прийняте антикорупційне законодавство з виборчим правом. Тому дана поправка робочою групою пропонується бути відхиленою.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. Прошу голосувати.

 

16:27:15

За-1

Рішення не прийнято.

Наступна поправка  - номер 4059.

 

16:27:23

СИДОРОВИЧ Р.М.

Дана поправка пропонується робочою групою до відхилення, але з інших мотивів, тому що пізніше ми більш вдало, на нашу точку зору, сформулювали визначення типу декларації, яка подається кандидатом з метою: а) приведення у відповідність до  антикорупційного законодавства; б) у зв'язку з тим, що такі декларації подаються лише до Національного агентства по запобіганню корупції, на відміну від того, що раніше вони подавалися у відповідні головні виборчі комісії.

І тому у зв'язку з тим, що дане формулювання ми вважали не найвдалішим, ми пропонуємо його відхилити. Пізніше буде більш коректніше формулювання.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Прошу голосувати.

 

16:28:19

За-2

Рішення не прийнято.

Наступна поправка номер 4060-а, народного депутата Буглака.

 

16:28:26

СИДОРОВИЧ Р.М.

Ну, дана поправка теж стосується подання декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, але, як я вже казав, що оскільки такі декларації подаються не в головну виборчу комісію, а подають в Національне агентство по запобіганню корупції, і подання такої декларації до головної виборчої комісії фактично призводить до дублювання функції подання абсолютно непотрібних документів, тому що ані ЦВК, ані головна виборча комісія не має повноважень по перевірці таких декларацій, дану поправку ми робочою групою так само пропонуємо відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:29:17

За-3

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - номер 4061-а.

 

16:29:33

СИДОРОВИЧ Р.М.

Дана поправка носить більш технічний характер, але теж насправді є важливою, тому що у Виборчому законодавстві  нема неважливих речей.

В частині четвертій - ми зараз, якщо я не помиляюсь, 543 статтю проходимо, - пропонується змінити слова "виборчої" на "грошової".

Зачитаю повністю даний пункт: "документ про внесення грошової застави (а не виборчої) відповідно до статті 545 даного кодексу".

Тому з метою забезпечення більш якісного юридичного викладення, більш коректніших юридичних формулювань робоча група вважає, що дану поправку необхідно врахувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Прошу голосувати.

 

16:30:15

За-8

Рішення не прийнято.

Поправка номер 4063, народного депутата Давиденка.

 

16:30:22

СИДОРОВИЧ Р.М.

4062-а.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, 4062-а, перепрошую, Давиденка.

 

СИДОРОВИЧ Р.М. Поправка 4062 пропонує виключити слова "про майно, доходи, видатки та фінансові зобов'язання", тобто мова іде про декларації. Тому, оскільки це дисонує з прийнятим антикорупційним законодавством, робоча група пропонує дану поправку відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:31:06

За-6

Рішення не прийнято.

Наступна поправка -  номер 4063, народного депутата Давиденка.

 

16:31:14

СИДОРОВИЧ Р.М.

Знову ж таки, даний народний депутат, як у пункті 5 частини першої, так і в пункті 10 частини першої, статті 543 пропонує виключити слова "про майно, доходи, видатки та фінансові зобов'язання". Оскільки робоча група, як я вже зазначав, не погоджується з виключенням з переліку документів, які подаються в частині подання, необхідності подання декларацій, ми вважаємо, що дана поправка має бути відхилена, і обов'язок по поданню декларацій кандидатами як в народні депутати, так і в депутати місцевих рад, необхідно залишити. Поправку рекомендуємо відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:32:06

За-2

Рішення не прийнято.

Наступна поправка  - номер 4064.

 

16:32:12

СИДОРОВИЧ Р.М.

Дана поправка є поправкою робочої групи. Ми, власне, отут пропонуємо серед документів, які подаються кандидатом, подавати "посилання на декларацію кандидата у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування". Тобто, зміст полягає в тому, що кандидат, подаючи  відповідно документи для реєстрації, не подає декларацію, тому що фізично декларація, як я вже говорив, заповнюється лише на сайті Національного агентства по запобіганню корупції, ним же ж лише і  може бути здійснена перевірка достовірності відомостей, зазначених у такій декларації. А відповідно виборча комісія може лише ініціювати додаткову перевірку в даному агентстві. Тому пропонується в такий спосіб, щоби подавалося до відповідної виборчої комісії лише посилання на таку декларацію. Пропонуємо врахувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Прошу голосувати.

 

16:33:28

За-18

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - номер 4065, народного депутата Сидоровича та інших.

 

16:33:36

СИДОРОВИЧ Р.М.

Дану поправку рекомендується відхилити як не найвдаліше теж формулювання.  Найвдалішим  ми вважаємо те, яке я зачитував перед тим, оскільки даною поправкою пропонувалося подавати копію декларації. Але пояснюю і для присутніх депутатів, і для глядачів: сенсу в поданні такої копії декларації ми вважаємо, що немає, тому що в ній все рівно  не відображається, якщо і роздрукувати абсолютно всі відомості, які зазначені в декларації, є відповідні поля з персональними даними, які при видруковуванні не зазначаються, а відповідно лише в НАЗК є уся необхідна  інформація щодо даних зазначених декларацій. Тому робоча група пропонує відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Прошу голосувати.

 

16:34:35

За-5

Рішення не прийнято.

Поправка номер 4066, народного депутата Ємця та інших.

 

16:34:43

СИДОРОВИЧ Р.М.

Гопко просить слово.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, народний депутат Гопко. Включіть, будь ласка, мікрофон.

 

16:34:50

ГОПКО Г.М.

Дорогі українці, я дуже сподіваюся, що в четвер ми зможемо вже всі зібратися, особливо ті, які зараз працюють на мажоритарних округах, для того, щоб виконати ключове зобов'язання наше, а це ухвалити Виборчий кодекс. І вже місцеві вибори в 2020 році відбудуться саме за новим Виборчим кодексом. І ми побачимо, як не буде ні мажоритарки, не буде оцього диктату партійних вождів, які продають місця в списках. І також, колеги, я сподіваюся, що Президент підпише цей Виборчий кодекс і не буде такої ситуації, як з ТСК.

І хотіла б сказати, що 16 липня вже набуває чинності Закон про українську мову. І дуже важливо, що, незважаючи на протидію Москви, "п'ятої колони", і ті всі спроби розглянути, зокрема, наш закон на Радбезі ООН, вони будуть провальними, оскільки більшість українців підтримують Закон про мову. І тому, колеги, я сподіваюся, що ми зможемо ухвалити цей Виборчий кодекс.

А зараз хотіла б почути позицію, зокрема комітету і доповідача Руслана Сидоровича, щодо цієї поправки і подякувати їм за таку важливу роботу над усіма поправками в рамках Виборчого кодексу.

Дякую.

 

16:35:58

СИДОРОВИЧ Р.М.

Дякую за запитання. Дякую за тези, дякую кожному народному депутату, який знаходиться у сесійній залі і допомагає працювати над прийняттям Виборчого кодексу.

Дану поправку робоча група відхилила з тих самих мотивів, як багато інших, які я зазначав перед тим, оскільки у поправці йшла мова про подання копій декларацій осіб серед переліку документів до відповідної головної виборчої комісії кандидатами у відповідні місцеві депутати. Оскільки, як я вже зазначав, копії таких декларацій не вміщають усього необхідного переліку відомостей і, крім того, відповідні виборчі комісії не наділені повноваженням по перевірці достовірностей інформації, яка вміщається в таких деклараціях, а це є право лише в Національного агентства по запобіганню корупції, ми передбачили, що кандидатами подається лише посилання, а відповідно виборча комісія додатково може ініціювати додаткову перевірку достовірностей таких відомостей.

Тому, на жаль, ми логіку необхідності подання декларацій враховуємо, але текстуальна викладка дещо інша. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:37:19

За-8

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - номер 4067.

 

16:37:26

СИДОРОВИЧ Р.М.

Дана поправка закінчує цикл поправок, які стосуються порядку подання декларацій і способу подання декларацій кандидатами в відповідні місцеві депутати. Дану редакцію, як і ряд інших, про які я зазначав, ми за результатами дискусій проведених у робочій групі вважаємо за доцільне відхилити, оскільки, як я вже щойно зазначав, головна виборча комісія, навіть якщо вона отримає цю декларацію, вона ніяким чином не зможе  перевірити ані її достовірність, і це відповідно не може призвести до жодних юридичних наслідків для таких кандидатів у депутати. Тому рекомендуємо відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.

Прошу голосувати.

 

16:38:23

За-3

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - номер 4068.

 

16:38:29

СИДОРОВИЧ Р.М.

Даною поправкою серед документів, які подаються кандидатами у відповідні місцеві депутати, пропонується  надавати в обов'язковому порядку заяву про наявність чи відсутність у кожного кандидата в депутати громадянства (підданства) іншої держави, громадянства (підданства) інших держав, окрім Україна. Оскільки ми не маємо можливості, виборча комісія зокрема, перевіряти наявність, відсутність громадянства інших держав, а такі історії, на жаль, траплялися неодноразово, то принаймні ми залишаємо можливість у разі встановлення такої інформації скасовувати реєстрацію такого кандидата за недостовірність відомостей, поданих у відповідну виборчу комісію. Ну і щонайменше громадяни, виборці мають право знати, яке є громадянство у їхнього кандидата у депутати, окрім українського. Пропонуємо врахувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:39:41

За-25

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - номер 4069.

 

16:39:47

СИДОРОВИЧ Р.М.

Даною поправкою пропонується доповнити частину першу 543-ї пунктом 7 такого змісту: "медичну довідку  кожного кандидата у депутати про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я". Тут важливий момент, що активне виборче право може бути обмежено у випадку визнання особи недієздатною, але оскільки пасивне виборче право за Конституцією України є загальним, і навіть якщо особа перебуває на обліку в наркологічному або психоневрологічному диспансері, це не позбавляє її можливості стати депутатом. Але, принаймні, ми зобов'язуємо, щоби громадяни України розуміли психічний і неврологічний стан тих осіб, які бажають отримати депутатський мандат. Робоча група рекомендує підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Прошу голосувати.

 

16:40:58

За-24

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - номер 4070.

 

16:41:04

СИДОРОВИЧ Р.М.

Ну, дану поправку робоча група рекомендує відхилити, оскільки тут вже суб'єкт законодавчої ініціативи іде значно далі. Він рекомендує видавати довідки і щодо психічного стану, і щодо залежності, і інших можливостей вживання психоактивних токсичних речовин - процедури, які не зовсім є передбачені діючим законодавством.

 Тому фактично дані пропозиції ми не вважаємо за можливе врахувати, вважаємо, що попередньо рекомендованої і врахованої поправки  є достатньо для якісного інформування виборців про те, хто хоче бути депутатами у їхніх місцевих радах. Рекомендуємо відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:42:00

За-3

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - номер 4071, народного депутата Зубача, Лаврика та інших.

 

16:42:10

СИДОРОВИЧ Р.М.

В даній поправці рекомендується у пункті 1 частини другої після слів "та скріпленої печаткою організації партії" додати слова та розділові знаки "(або печаткою вище стоячої організації партії)".

 У нас були вже подібні поправки. Вони викликані тим, що не в кожному регіоні, місті, містечку відповідна партія має свої організації зі статусом юридичної особи, що може призвести до неможливості брати участь у відповідному виборчому процесі. А можливість проставлення печаткою вище стоячої організації партії дану проблему вирішує. Тому рекомендуємо підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:43:07

За-15

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - номер 4072.

 

16:43:15

СИДОРОВИЧ Р.М.

Це є поправка робочої групи. Наполегливо прошу підтримати. Вона ще якісніша, ніж попередня поправка, враховує це питання. Якщо місцева організація партії не має своєї печатки, але вона там є присутня, є особи, які бажають від даної політичної сили бути кандидатом у відповідні депутати, і для того, щоб забезпечити можливість участі їх у виборчому процесі, пропонується дати їм можливість проставляти печатку організації партії вищого рівня. Ще раз прошу підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:44:03

За-19

Рішення не прийнято.

Наступна поправка номер - 4073.

 

16:44:12

СИДОРОВИЧ Р.М.

Дана поправка пропонує ліквідувати рудиментарну норму щодо подання копії свідоцтва про реєстрацію організації партії, засвідченої безоплатно відповідним терорганом Міністерства юстиції після початку виборчого процесу. Оскільки на сьогоднішній день такі свідоцтва вже не видаються, тому існування такої норми у Виборчому кодексі не кореспондує з діючим правовим регулюванням засвідчення існування відповідних юридичних осіб у вигляді відповідних організацій партії. Пропонуємо врахувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:45:04

За-19

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - номер 4074.

 

16:45:11

СИДОРОВИЧ Р.М.

Дана поправка є тотожною за своїм змістом. Тут, можливо, як виправдання авторам першої редакції Виборчого кодексу, оскільки він готувався раніше. І раніше такі свідоцтва, відповідно, існували у всіх юридичних осіб, але зараз, відповідно, вони органами юстиції не видаються.

Тому ще раз пропоную підтримати і виключити частину другу, яка зобов'язує надавати копії свідоцтв про реєстрацію організацій партій, оскільки таких вже не існує. Просимо підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:46:01

За-20

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - номер 4075.

 

16:46:06

СИДОРОВИЧ Р.М.

Поправка 4075 пропонує, робочою групою пропонується врахувати редакційно. Далі буде більш точніша викладка. Вона знову ж таки стосується подання декларацій кандидатів у відповідні депутати місцевої ради. І це є пункт 10 частини другої статті 543. Голосуємо "за".

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:46:46

За-25

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - номер 4076.

 

16:46:52

СИДОРОВИЧ Р.М.

Поправка 4076 - це є поправка робочої групи. Вони є подібного плану по всьому тексту Виборчого кодексу.

Звучить вона наступним чином. Пункт 10 пропонуємо викласти в такій редакції: "посилання на декларацію кандидата у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування".

Як я вже казав, оскільки головна виборча комісія не здійснює перевірку достовірності даних декларацій, їм достатньо буде подати лише посилання для того, щоб вони цю інформацію в себе мали і розміщали відповідно там гіперссилки, там є інші пропозиції в загальній частині кодексу. А, власне кажучи, перевіркою цих декларацій має займатися національне агентство. Тому пропонуємо підтримати таку поправку робочої групи.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:47:56

За-21

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - номер 4077.

 

16:48:02

СИДОРОВИЧ Р.М.

Поправка 4077, вона так само стосується пункту 10 в частині подання декларацій. Даною поправкою пропонувалося, щоб кандидати подавали копії. Але я вже раніше неодноразово зазначав: сенсу в поданні даних копій декларацій немає. Тому текст 4077 поправки є оптимальним. Оскільки 4077 поправка не відображає доцільності… її текст не відображає доцільності самих декларацій, робоча група пропонує її відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:48:57

За-4

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - номер 4078.

 

16:49:05

СИДОРОВИЧ Р.М.

Даною поправкою рекомендується застосовувати норми Закону про очищення влади до кандидатів у місцеві депутати. Але оскільки відповідно до міжнародних норм стандартів люстраційні процедури не застосовуються, не повинні застосовуватися до виборних посад, робоча група відхилила дану пропозицію. І ми пропонуємо поправку 4078 не враховувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:49:49

За-4

Рішення не прийнято.

Поправка номер 4079.

 

16:49:56

СИДОРОВИЧ Р.М.

Даною поправкою пропонується доповнити пункт 11, частину другу 543 статті  наступним змістом: "заяву про наявність чи відсутність у кожного кандидата у депутати громадянства (підданства) іншої держави або громадянства (підданства) інших держав, окрім України". Це наступна частина тієї ж 543 статті, з метою забезпечення інформування усіх виборців про те, що в того чи іншого кандидата може бути підданство або громадянство іншої держави, окрім Україна. Ми рекомендуємо врахувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:50:50

За-22

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - номер 4080.

 

16:50:58

СИДОРОВИЧ Р.М.

Даною поправкою пропонується доповнити пунктом, доповнити пунктом 12 такого змісту, що подавати медичну довідку кожного кандидата у депутати про стан здоров’я за формою, затвердженою Мінохорониздоров’я, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я.

Робоча група пропонує її відхилити, оскільки ми вже такі норми прийняли у попередній частин. Вважаємо, що в частині другій повторне подання такої інформації вже не є за доцільним. Тому пропонуємо відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:51:50

За-1

Рішення не прийнято.

4081-а.

 

16:51:56

СИДОРОВИЧ Р.М.

Логічно, що дану поправку робоча група пропонує відхилити, тому що як і в частині першій,  так і тут, пропонується подавати медичну довідку, крім всього іншого, так само про стан здоров'я за формою, затвердженою Мінохорониздоров'я, щодо психічного стану особи, наявності/відсутності наркотичної, алкогольної залежності та залежності психоактивних токсичних речовин. Оскільки немає там таких процедур і такої довідки, і вважаємо в цій частині взагалі недоцільно цю інформацію зазначати. Робоча група пропонує  дану поправку відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:52:43

За-2

Рішення не прийнято.

4082 поправка.

 

16:52:49

СИДОРОВИЧ Р.М.

Дану поправка пропонується відхилити, оскільки у ній пропонується виключити таке поняття, як "виборчий список незалежних кандидатів". Оскільки робоча група вважає, що це є один з елементів забезпечення максимально широкої народної репрезентативності у відповідних органах місцевого самоврядування, ми пропонуємо дану поправку відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:53:33

За-2

Рішення не прийнято.

4083 поправка.

 

16:53:38

СИДОРОВИЧ Р.М.

Дана поправка робочою групою була врахована редакційно. Вона говорить, що у частині третій після слів "сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді" додати слова та розділові знаки ", а також ксерокопія паспорта громадянина України". В наступній поправці, ми вважаємо, там більш якісно розкриті порядок подання відповідних документів з урахуванням існування паспорта у вигляді ID-картки. Але в даному випадку ми вважали, що редакційно можна дану поправку врахувати. Тому пропоную вам теж її підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:54:27

За-21

Рішення не прийнято.

4084 поправка.

 

16:54:34

СИДОРОВИЧ Р.М.

Дана поправка, як я вже щойно сказав, достатньо якісно, на нашу точку зору, викладає, які документи подаються кандидатом в частині, які подаються фотографії; що подається на паперових носіях, що подається в електронному вигляді. І найголовніше, що, ми вважаємо, прописана процедура і формат подання паспорту у вигляді ID-картки, оскільки на сьогоднішній день виборче законодавство не розуміє, що таке паспорт у вигляді ID-картки. І коли, особливо в сьогодні діючому виборчому законодавстві, мова йде про відповідні сторінки паспорта, воно не розуміє. Тобто, де там зазначається там подружній стан, відповідно там реєстрація і так далі. А оскільки ID-картка має абсолютно зовнішній інший вигляд, має дві сторони, де окремо зазначається місце реєстрації, ми відповідним чином сформулювали вимоги до тих документів, які подаються кандидатами. Тому пропонуємо врахувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

16:55:52

За-20

Рішення не прийнято.

4085 поправка.

 

16:55:59

СИДОРОВИЧ Р.М.

Дану поправку ми рекомендуємо відхилити, оскільки: а) вона не вирішує проблеми подання документів, паспорту вірніше, у вигляді ID-картки; вона не передбачає ряд інших вимог, які визначаються в тому числі Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні", в тому числі ксерокопії тимчасового посвідчення громадянина України та для осіб, нещодавно прийнятих до громадянства України, або інший документ, який підтверджує реєстрацію місця проживання, виданий уповноваженим органом.

Тому дану поправку ми рекомендуємо відхилити, оскільки вона не відображає якісно тих вимог для того, щоби можна було ідентифікувати кандидата в депутати місцевої ради.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Прошу голосувати.

 

16:57:02

За-3

Рішення не прийнято. 

4086 поправка.

 

16:57:08

СИДОРОВИЧ Р.М.

Для нас, відверто кажучи, не зовсім зрозуміло, чому подавалася дана поправка. Хіба що дана група депутатів не приймає ідею щодо списку самовисуванців так званих, оскільки вони пропонують виключити частину четверту, де зазначено, що обсяг передвиборної програми організації   партії чи кандидатів, які самовисунулися у вигляді списку незалежних кандидатів, не повинен перевищувати чотирьох тисяч друкованих знаків. Оскільки ми, якщо залишимо список самовисуванців, то не зрозуміло, який обсяг повинна буде мати їхня передвиборча програма, тому рекомендуємо відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Прошу голосувати. 

 

16:58:02

За-4

Рішення не прийнято. 

Наступна поправка  - номер 4087.

 

16:58:07

СИДОРОВИЧ Р.М.

Даною поправкою так само пропонується не повністю частину четверту, а виключити лише  фразу "чи кандидатів, які самовисунулися у вигляді списку незалежних кандидатів", пропонується її виключити. Як я вже сказав, робоча група з таким підходом не погоджується. Вважаю, що цю ідею необхідно залишити в тексті Виборчого кодексу. І, більше того, взагалі і в принципі уся ця четверта частина стосується виключно  списку незалежних кандидатів, виключати окремо оці слова – ну, просто позбавити юридичної навантаженості дану частину цієї статті. Тому пропонуємо відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Прошу голосувати.  

 

16:59:07

За-3

Рішення не прийнято. 

Наступна поправка - номер 4088-а.

 

16:59:14

СИДОРОВИЧ Р.М.

Тут суб'єкт законодавчої ініціативи послідовно виступає за вилучення ідеї списку незалежних кандидатів. Пропонує виключити частину п'яту, яка стосується документів,  які подаються у списку незалежних кандидатів, які є самовисуванцями. Оскільки, як вже неодноразово зазначав, робоча група дану ідею не прийняла, ми пропонуємо частину п'яту залишити її так, як вона була сформульована в редакції першого читання.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Прошу голосувати.

 

17:00:06

За-4

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - номер 4089.

 

17:00:12

СИДОРОВИЧ Р.М.

В даній поправці рекомендується виключити перше речення, це є так ж сама частина п'ята, яку ми щойно опрацьовували, яка стосується кандидатів, які самовисунулися в формі списку незалежних кандидатів. Єдине, що в даному випадку ми, знову ж таки, не погоджуємося з ідеєю ліквідації інституту самовисуванців на місцевих виборах. Тому дану поправку рекомендує робоча група відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Прошу голосувати.

 

17:00:57

За-5

Рішення не прийнято.

Поправка номер 4090.

 

17:01:04

СИДОРОВИЧ Р.М.

Дана поправка фактично дублює попередню, вона аналогічно пропонує виключити частину першу частини п'ятої статті 543 в частині списку незалежних кандидатів. Оскільки, як я вже говорив, робоча група такої позиції не приймає, ми рекомендуємо дану поправку відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Прошу голосувати.

 

17:01:40

За-2

Рішення не прийнято.

4091 поправка.

 

17:01:46

СИДОРОВИЧ Р.М.

Робоча група рекомендує відхилити, більше того, виходячи з логіки, як ми рухаємося, це буде і логічно. Вони пропонують в частині сьомій статті 543 слова "та другій" виключити.

Поясню, про що йде мова. У частині сьомій ці слова "та другій", частині цієї статті, воно кореспондує  інституту самовисуванців. Оскільки ми відмовилися від ідеї ліквідації інституту списку незалежних  кандидатів, які є самовисуванцями, то і абсолютно логічно буде дану поправка відхиляти.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:02:35

За-2

Рішення не прийнято.

Поправка номер 4092-а.

 

17:02:40

СИДОРОВИЧ Р.М.

Дану поправку рекомендується врахувати. Нею пропонується в частині сьомій слова "першій та другій" замінити словами "першій, другій та третій". Це викликано необхідністю із-за того, що робоча група запропонувала була додатково третю частину 543 статті, якщо її не внести, вона не буде мати відповідно сили бланкетної норми, і відповідно частина третя просто не буде працювати. Тому рекомендується поправку врахувати.

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:03:27

За-14

Рішення не прийнято.

4093 поправка.

 

17:03:33

СИДОРОВИЧ Р.М.

4093 поправка, знову ж таки, групою депутатів пропонує ліквідувати інститут самовисуванців списку незалежних кандидатів. Оскільки, як я вже  заявляв, що робоча група відмовилася від такої ідеї, ми залишили в цій частині цей інститут так, як він був запропонований в редакції Виборчого кодексу до першого читання. Поправку рекомендується відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:04:11

За-2

Рішення не прийнято.

4094 поправка.

 

17:04:16

СИДОРОВИЧ Р.М.

4094 поправка пропонує в частині восьмій, як і в частині сьомій, встановити вимогу, що головна виборча комісія, приймаючи документи, забезпечує перевірку наявності усіх документів, зазначених відповідно у частинах першій та другій статті, ми пропонуємо замінити: "частині першій, другій та третій". Нагадаю, третя частина – це та, що стосується вимог до особистих документів, в тому числі паспорта у вигляді ІD-картки, і тому дуже важливо, щоби головна виборча комісія, приймаючи документи, була зобов'язана перевірити їх на відповідність вимогам Виборчого кодексу. Тому пропонуємо підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:05:08

За-19

Рішення не прийнято.

Поправка номер 4095.

 

17:05:15

СИДОРОВИЧ Р.М.

Це є поправка групи народних депутатів. З одного боку, вона носить технічний характер, пропонує слово "п'ятої" замінити на слово "третьої", але їхня логіка поправок у даному блоці полягає в ліквідації інституту самовисуванців. Тому в даному випадку, оскільки робоча група не приймає їхньої позиції, ми рекомендуємо дану поправку відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:05:53

За-2

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - номер 4096.

 

17:06:00

СИДОРОВИЧ Р.М.

Поправка 4096 фактично пропонує переписати статтю 543 в новій редакції, встановити інший порядок реєстрації кандидатів в депутати міської, районної в місті, районної, обласної ради, до головної виборчої комісії, які подаються документи, в які строки, які вимоги до цих документів. Проте робоча група не знайшла тут ані коректної викладки вимоги до паспорту у вигляді ІD-картки, ані моментів, які стосуються подання декларацій, а також ряду інших позицій, тому ми вважаємо, що абсолютно недоцільно і неправильно буде їх приймати, більше того, це розбалансовує логіку не лише кодексу, а також усього антикорупційного законодавства  та демографічну.

Пропонуємо відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:07:13

За-2

Рішення не прийнято.

Поправка номер  4097.

 

17:07:22

СИДОРОВИЧ Р.М.

Даною поправкою пропонується виключити повністю статтю 544. Це один з випадків, коли даним суб'єктом законодавчої ініціативи  пропонується не інший… не інша виборча модель, а пропонується просто ліквідувати інститут декларацій кандидатів у депутати.

Робоча група з таким підходом, з такою пропозицією  категорично не погоджується, тому ми пропонуємо поправку  4097 відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:08:01

За-3

Рішення не прийнято.

Поправка номер  4098.

 

17:08:09

СИДОРОВИЧ Р.М.

Поправка номер  4098 приводить у відповідність назву статті до сьогодні діючого антикорупційного законодавства, зокрема в редакції першого читання назва статті звучить наступним чином: "Декларація про майно та доходи кандидата у депутати". Разом з тим, ми пропонуємо робочою групою назву цієї статті викласти  в наступній редакції: "Декларація особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування кандидата у депутати" – так як  і містить усе  інше антикорупційне законодавство назву відповідного документа.

Пропонуємо робочою групою врахувати дану поправку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:09:01

За-16

Рішення не прийнято.

Наступна поправка  номер  4099.

 

17:09:08

СИДОРОВИЧ Р.М.

Дана поправка так само  пробує привести у відповідність назву даної статті до сьогодні діючого правового поля. На нашу точку зору, робочої групи, не найбільш оптимально, але, як-то кажуть,  з біди можна її врахувати. Оскільки попередня поправка наразі не була підтримана, звучить вона у поправці наступним чином. Назва статті: "Декларація особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування кандидата у депутати міських (великих міст), обласних рад".

Пропоную все ж таки підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:09:59

За-20

Рішення не прийнято.

Поправка номер 4100-а.

 

17:10:05

СИДОРОВИЧ Р.М.

Дана поправка пропонує привести у відповідність назву тим деклараціям, – нагадаю, ми зараз обговорюємо статтю 544, – які подаються кандидатами. І тому пропонується: "Слова "про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру" викласти так, як воно зараз зазначається: "особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування".

Рекомендуємо робочою групою дану поправку підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:10:51

За-18

Рішення не прийнято.

4101 поправка.

 

17:10:59

СИДОРОВИЧ Р.М.

Дана поправка приводить у відповідність у частині першій назву закону. Оскільки раніше Закон називався "Про засади запобігання і протидії корупції», зараз він називається "Про запобігання корупції", пропонується привести у відповідність назву згаданого закону у частині першій статті 544 Виборчого кодексу. Тобто рекомендуємо поправку врахувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:11:37

За-21

Рішення не прийнято.

Поправка номер 4102.

 

17:11:43

СИДОРОВИЧ Р.М.

Це є поправка іншого народного депутата. Він так само звернув увагу на невідповідність бланкетної норми в частині посилання на Закон "Про засади запобігання і протидії корупції" і пропонує замінити на назву правильну, закону, сьогодні діючого, "Про запобігання корупції". Відповідно, оскільки питання є актуальним, робоча група рекомендує дану поправку врахувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:12:24

За-17

Рішення не прийнято.

Поправка номер 4103.

 

17:12:30

СИДОРОВИЧ Р.М.

Ну це, напевно, найінтелігентніше прохання щодо зміни назви закону, тому що народний депутат не вимагає, вони тут кажуть, що доцільно слова "про засади запобігання і протидії корупції" замінити на слова "Про запобігання корупції". Звичайно, робоча група з такою пропозицією погодилася і рекомендує погодитися так само усьому сесійному залі. Рекомендуємо врахувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:13:06

За-21

Рішення не прийнято.

4104 поправка.

 

17:13:12

СИДОРОВИЧ Р.М.

Ну, черговий суб'єкт законодавчої ініціативи не обійшов увагою зміну назв закону і теж пропонує словосполучення "Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити на "Законом України "Про запобігання корупції". Робоча група підтримує таку ініціативу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:13:45

За-21

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - номер 4105.

 

17:13:50

СИДОРОВИЧ Р.М.

Ну, ми зараз далі продовжуємо дискутувати про частину першу статті 544, яка встановлює обов'язковість подання декларацій, і її назви. Ми вважаємо, що робоча група, проаналізувавши усі подані раніше пропозиції і існуюче правове поле, пропонує найкоректнішу редакцію даної частини, я зараз її зачитаю: "Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування кандидата у депутати за останній рік, який передує року проведення виборів, заповнюється кандидатом та подається в електронному вигляді за формою, встановленою Законом України "Про запобігання корупції",  - з тим, щоби вимоги до даної декларації були максимально адаптовані до вже існуючого правового поля в частині як порядку подання цієї декларації, так і органу, до якого він подається, а також і коло осіб та строків, вірніше, термінів, за які подається така декларація. Тому рекомендуємо підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:15:04

За-23

Рішення не прийнято.

Поправка номер – 4106.

 

17:15:10

СИДОРОВИЧ Р.М.

Це остання поправка до частини першої статті 544. Ми так само рекомендуємо її врахувати. Це одна з версій, як привести у відповідність як назву статті, так і частину першу, в частині назви декларації, в частині назви Закону України "Про запобігання корупції", так само термін, за який повинна подаватися декларація. Ми рекомендуємо дану поправку теж врахувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:15:58

За-20

Рішення не прийнято.

4107 поправка.

 

17:16:03

СИДОРОВИЧ Р.М.

Важлива доволі-таки поправка, вона фактично складається з двох частин. Перше – вона дає можливість помилки і неточності, які виявлені в декларації, давати можливість їх виправляти в порядку, підкреслюю, встановленому Законом України "Про запобігання корупції" та рішенням НАЗК.

 І друге: не є помилки або неточності, підкреслюю, саме помилки і неточності, підставою для відмови в реєстрації, щодо скасування реєстрації кандидата в депутати, оскільки, на превеликий жаль, можливість адміністративного впливу з метою зняття тих чи інших кандидатів неодноразово використовувалось, на жаль, в Україні як засіб адміністративного тиску і вибивання з передвиборчої кампанії тих чи інших кандидатів.

Тому, безумовно, це є і міжнародним, до речі, стандартом, помилки або неточності, не ухилення, підкреслюю, помилки або неточності не можуть бути підставою для відмови в реєстрації або скасування реєстрації відповідного кандидата в депутати.

 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:17:23

За-23

Рішення не прийнято.

Поправка номер 4108.

 

17:17:30

СИДОРОВИЧ Р.М.

Поправка номер 4108 рекомендує частину четверту даної статті виключити. Про що йдеться в частині четвертій: "Відомості, що містяться у декларації, зазначеній у частині першій цієї статті, а також відомості про виправлення помилок і неточностей, зазначених у частині третій цієї статті, не можуть вважатися інформацією з обмеженим доступом".

Оскільки, в принципі, порядок доступу до інформації, яка міститься в декларації, порядок визначення персональних даних, порядок роботи зі всією цією інформацією визначається Національним агентством по запобіганню корупції і усім масивом антикорупційного законодавства, в тому числі Законом України "Про запобігання корупції", відповідні головні виборчі комісії не можуть бути належними органами, які будуть відповідно опрацьовувати дану інформацію і вживати подалі якісь юридично значущі дії. Тому робоча група рекомендує частину четверту виключити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:18:45

За-20

Рішення не прийнято.

4109-а.

 

17:18:51

СИДОРОВИЧ Р.М.

Поправка 4109 - це є поправка робочої групи. Вона так само дуже багато дискутувалася і опрацьовувалася нами. Стосується вона того, що на сайті Центральної виборчої комісії має зазначатися, я вже про це говорив раніше, "гіперпосилання на декларації кандидатів у депутати, зареєстрованих у порядку, встановленому цим Кодексом".

Оскільки, підкреслюю, декларація відповідна міститься лише на сайті Національного агентства по запобіганню корупції, а на сайті відповідно Центральної виборчої комісії повинна міститися абсолютно повністю, вся виключно інформація щодо тих чи інших кандидатів, для того, щоб для громадян не складало труднощів з'ясувати будь-яку інформацію, на сайті ЦВК повинно міститися гіперпосилання, яке кореспондує відповідного виборця, який цікавиться інформацією щодо відповідного кандидата, на сайт НАЗК і на конкретну декларацію відповідного кандидата. Тому робоча група рекомендує дану поправку врахувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:20:08

За-23

Рішення не прийнято.

4110 поправка.

 

17:20:14

СИДОРОВИЧ Р.М.

4110 поправка рекомендує чи пропонує як назву статті, так і конкретно текст самої статті, викласти у новій редакції. Він приводить у відповідність як назву самої декларації, так і бланкетну норму щодо посилання до Закону України "Про запобігання корупції". Так само зазначає, що, власне, Національне агентство з питань запобігання корупції здійснює перевірку відомостей, зазначених в декларації. Єдине, що не зовсім ідеально, можливо, викладена частина четверта про те, що декларації оприлюднюються на сайті ЦВК. Можливо, ми зможемо ще цю частину опрацювати. Але враховуючи, що попередні пропозиції були відхилені, ми пропонуємо робочою групою дану поправку теж врахувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:21:20

За-22

Рішення не прийнято.

4111 поправка.

 

17:21:28

СИДОРОВИЧ Р.М.

4111 поправку робочою групою пропонується відхилити, тому що… з цілого ряду причин. Перше: в тексті даної статті назва декларації не відповідає тій назві, яка встановлена Законом України "Про запобігання корупції". Це є перше. Друге: немає зазначено того, що саме на сайті Центральної виборчої комісії має посилатися… бути гіперпосилання на відповідні тексти декларацій на сайті Національного агентства по запобіганню корупції, в такий спосіб фактично змушуючи виборця самотужки з'ясовувати всю інформацію про кандидатів.

Тому ми вважаємо, що це не реалізовує тих задач, які намагалися досягнути розробники антикорупційного законодавства і ми в робочій групі. Тому пропонуємо відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:22:38

За-2

Рішення не прийнято.

4112 поправка.

 

17:22:44

СИДОРОВИЧ Р.М.

4112 поправка рекомендує виключити повністю статтю 545, яка говорить про подання грошової застави. Ми не погоджуємося з таким підходом. Подання грошової застави кандидатами у відповідні депутати є міжнародним досвідом, який себе ефективно зарекомендував так само як інструмент щодо боротьби з технічними кандидатами, різноманітними маніпуляціями. Тому робоча група не погоджується з ідеєю виключення статті 545.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:23:35

За-3

Рішення не прийнято.

4113 поправка.

 

17:23:39

СИДОРОВИЧ Р.М.

Ми вважаємо, що просто в даній поправці присутнє надмірне текстуальне навантаження даної статті. Оскільки стаття 545 знаходиться у відповідному розділі у відповідній книзі Виборчого кодексу, добавляти у назві статті фразу "кандидатів у депутати міських (великих міст), обласних рад" є абсолютно недоцільно і безсенсовно. Тому робоча група відхиляє дану поправку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:24:24

За-4

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - номер 4114.

 

17:24:31

СИДОРОВИЧ Р.М.

Поправка 4114 пропонує зменшити розмір грошової застави з 20 до 5 мінімальних розмірів заробітної плати. Ну, ми не вважаємо, що доцільно є погоджуватися з даною пропозицією.

Перше. Ну, грошова застава повинна мати якийсь сенсовний зміст. З коштів платників податків, тобто з відповідних бюджетів, витрачаються чималі ресурси для організації виборчого процесу, безумовно, що демократія не може бути безкоштовною. Проте, разом з тим, ну, зменшувати з 20 до 5 мінімальних заробітних плат розмір грошової застави, на нашу точку зору, є нівеляцією самої ідеї існування інституту і грошової застави кандидатів у відповідні депутати. Пропонуємо відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати. 

 

17:25:34

За-6

Рішення не прийнято.

Наступна поправка номер - 4115.

 

17:25:40

СИДОРОВИЧ Р.М.

Тут група народних депутатів вчергове пропонує в інституті грошової застави виключити можливість внесення грошових застав там, де йде згадка кандидатами, які самовисунулися у формі виборчого списку незалежних кандидатів.

Ну, оскільки, як я вже зазначав, що робоча група не погодилася з логікою ліквідації інституту списку незалежних кандидатів, то логічно, що робоча група відмовилася враховувати дану поправку. Ми рекомендуємо її відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати. 

 

17:26:32

За-2

Рішення не прийнято.

Наступна поправка номер 4116.

 

17:26:40

СИДОРОВИЧ Р.М.

4116 поправка аналогічно пропонує ліквідувати в даній статті інститут списку незалежних кандидатів. Як я вже перед цим сказав, ми з цим не погодилися. Тому робочою групою дана пропозиція була не підтримана, і ми рекомендуємо дану поправку відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати

 

17:27:17

За-3

Рішення не прийнято.

Наступна поправка номер - 4017.

 

17:27:23

СИДОРОВИЧ Р.М.

Це є поправка робочої групи. Хто дружить з математикою, зрозуміє нашу логіку. Річ у тому, що в проекті Виборчого кодексу до першого читання пропонувалася однакова грошова застава, що, для прикладу, виборів Київради, що, там, для виборів, там, ну, наприклад, у Чернівцях. Міста абсолютно різні за своїм значенням за кількістю населення, за кількістю виборців. І ми вважали, що несправедливо є встановлювати один і той самий розмір грошової застави.

Ми зробили диференціацію, яка звучить наступним чином: "з розрахунку 4 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої на день початку виборчого процесу, на кожні 10 тисяч виборців відповідного єдиного міського (обласного) виборчого округу". В такий спосіб грошова застава кандидатів у малі міста буде менша, у великі міста, більші міста вона буде більшою. Тобто в такий спосіб ми досягаємо справедливості.

Прошу підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:28:41

За-20

Рішення не прийнято.

4118 поправка.

 

17:28:47

СИДОРОВИЧ Р.М.

Дещо більш щадяща ідея щодо визначення, але так само диференційованого розміру грошової застави. В даній поправці пропонується  встановити" з розрахунку 4 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої на день початку виборчого процесу, на кожні 100 тисяч виборців відповідного єдиного міського (обласного) виборчого округу".

Ну, оскільки попередня поправка врахована не була, то пропоную підтримати бодай дану поправку 4118.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:29:34

За-18

Рішення не прийнято.

Поправка номер 4119.

 

17:29:40

СИДОРОВИЧ Р.М.

Це поправка стосується так само грошової застави. Я сподіваюся, що ми до певних поправок, все ж таки, повернемося, їх підтримаємо.

Це важлива поправка, яка пропонує частину першу доповнити абзацом другим такого змісту: "Центральна виборча комісія на підставі відомостей Державного реєстру виборців станом на перше число місяця призначення чергових, позачергових або перших місцевих виборів визначає розмір грошової застави для кожного єдиного міського (обласного) виборчого округу після призначення чергових, позачергових або перших місцевих виборів, але не пізніше, ніж за 57 днів до дня голосування, невідкладно оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті, інформує про це відповідні територіальні виборчі комісії".

Це необхідно для того, щоби кандидати у відповідні депутати розуміли завчасно чітко той розмір грошової застави, який вони будуть зобов'язані внести на відповідних виборах. Тобто це забезпечує так само і принцип правової визначеності. Просимо підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати. 

 

17:31:00

За-23

Рішення не прийнято.

Поправка номер 4120.

 

17:31:05

СИДОРОВИЧ Р.М.

Поправка 4120 – це ще один з варіантів встановлення диференційованого розміру сплати грошової застави кандидатами. Вона так само, пропонується встановити з розрахунку "4 розміри місячної мінімальної заробітної плати на кожні 100 тисяч виборців відповідного багатомандатного виборчого округу".

Проте, оскільки ми вважаємо, що попередні поправки, мною зачитані, вони набагато більш якісніше визначають кореспондування з кількістю виборців, з строками оприлюднення відповідної інформації, кореляції фінансової спроможності кандидатів і розміру відповідного виборчого округу, то поправка 4120 не знайшла підтримки  в робочій групі. Рекомендуємо відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.

Прошу голосувати. 

 

17:32:21

За-2

Рішення не прийнято. 

4121 поправка.

  

17:32:27

СИДОРОВИЧ Р.М.

4121 поправка рекомендує першу частину статті 545 викласти в іншій редакції. Вона змінює розмір грошової застави і встановлює прив'язку до мінімального розміру заробітних плат, встановлених на день початку виборчого процесу, робить іншу  прив'язку до кількості виборців:  більше ніж 90 тисяч і менше ніж 90 тисяч. Ми вважаємо, що дана кореляція розміру грошової застави і порядок її  визначення не є достатньо коректною.  Тому робоча група рекомендує її відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Прошу голосувати.    

 

17:33:25

За-2

Рішення не прийнято. 

4122 поправка.

 

17:33:32

СИДОРОВИЧ Р.М.

Поправка 4122 пропонує після слів "засобах масової інформації" доповнити словами "а також на своєму офіційному сайті та/або на  стенді офіційних матеріалів комісії". Це стосується грошової застави. І якщо ми приймемо логіку диференційованої грошової застави, порядок визначення розміру, строків оприлюднення і так далі, дана інформація повинна бути легкодоступною. Оскільки не  всі регіональні друковані засоби масової інформації є однаково доступними для всіх суб'єктів виборчого процесу, в результаті чого може бути зроблена помилка щодо номеру рахунку,  щодо розміру грошової застави, дана інформація, якщо вона буде розміщуватися на сайтах і офіційних стендах, вона зменшуватиме ймовірність помилки, принаймні це вже буде на совісті суб'єктів виборчого процесу.

Рекомендуємо підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Прошу голосувати.

 

17:34:46

За-17

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - номер 4123.

 

17:34:52

СИДОРОВИЧ Р.М.

Поправка 4123 пропонує максимально зменшити кількість паперу і відмовитися від розміщення даної інформації у друкованих районних… регіональних, перепрошую, засобах масової інформації, оскільки, як я вже говорив, є питання з їхньою доступністю і так далі.

В даній поправці рекомендується розміщувати всю цю інформацію лише на офіційному сайті  та або стенді офіційних матеріалів комісії. Нам видається, що авторам цієї поправки, якщо не помиляюсь, я один серед них, воно буде достатньо якісніше і швидше.

Робоча група пропонувала врахувати редакційно, але, оскільки попередня врахована не була, я пропоную все ж таки підтримати поправку 4123.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Прошу голосувати.

 

17:35:57

За-22

Рішення не прийнято.

4124 поправка.

 

17:36:03

СИДОРОВИЧ Р.М.

Поправка дана групи депутатів послідовно пропонує ліквідувати інститут.. А ні, я перепрошую, у них трошки інша ідея: вони пропонують виключити частину третю. Я перескочив. "У разі прийняття головною виборчою комісією рішення про відмову в реєстрації списку кандидатів внесена грошова застава у п'ятиденний строк після прийняття відповідного рішення перераховується на рахунок, з якого була внесена застава". Тобто вони пропонують це повністю ліквідувати, але ми це вважаємо неправильно, тому що, якщо є відмова в реєстрації, нескасування подалі і так далі.

Тобто така грошова застава повинна повертатися суб'єкту виборчого процесу. Очевидно, що вони мають на увазі, до дана застава має відразу перераховуватися до державного бюджету. Ну, це неправильно. Тому робоча група пропонує це відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Прошу голосувати.

 

17:37:08

За-3

Рішення не прийнято.

4125 поправка.

 

17:37:14

СИДОРОВИЧ Р.М.

Ну, ми вважаємо, що, в принципі, зміст цієї поправки не відповідає принципу справедливості, тому що виходить, що пропонується ліквідувати можливість кандидатам, які самовисунулися у вигляді списку незалежних кандидатів, можливість повернення їм грошової застави. Тобто виходить так, що партії, які висунулися, вони матимуть можливість одержати грошову заставу за відповідних умов, а списки незалежних кандидатів можливості повернення цієї грошової застави не матимуть. Ми вважаємо, що це несправедливо. Тому ми відмовилися підтримувати дану поправку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Прошу голосувати.

 

17:38:06

За-1

Рішення не прийнято.

4126 поправка.

 

17:38:13

СИДОРОВИЧ Р.М.

Вона по своєму тексту фактично  дублює попередню поправку, чим, як я вже сказав, ставить в нерівномірне становище список самовисуванців і партій, які є суб'єктами виборчого процесу.

Тому ми вважаємо за недоцільне і неправильне підтримувати дану ідею. І тому робоча група рекомендує поправку відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Прошу голосувати.

 

17:38:45

За-0

Рішення не прийнято.

4127 поправка.

 

17:38:55

СИДОРОВИЧ Р.М.

Ну, єдине логічне пояснення, яке ми знайшли в частині пропозицій по ліквідації статті 546 "Порядок реєстрації кандидатів у депутати", це те, що даним суб'єктом законодавчої ініціативи поправками пропонувалася інша виборча модель, з абсолютно повністю своєю нумерологією Виборчого кодексу, і дана редакція не вписувалася в його бачення, а оскільки робоча група зостановилася на тій виборчій моделі, яка була проголосована в першому читанні, абсолютно логічно, що ми пропонуємо дану поправку відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Прошу голосувати.

 

17:39:46

За-0

Рішення не прийнято.

4128 поправка.

 

17:39:51

СИДОРОВИЧ Р.М.

Ну, ми вже розглядали подібну поправку даного народного депутата. Фактично він пропонує текстуальне перевантаження назви даної статті, пропонує до назви "Порядок реєстрації кандидатів в депутати" добавити: "депутати міських (великих міст), обласних рад". Зрозуміло, що в даному випадку мова іде саме про конкурентні ради, оскільки дана стаття є у відповідному розділі. І, ну, добавляти такі фрази, воно абсолютно є безсенсовно, створює зайве текстуальне навантаження і просто перевантажує сам текст кодексу. Тому робоча група відхилила дану поправку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Прошу голосувати.

 

17:40:43

За-0

Рішення не прийнято.

4129 поправка.

 

17:40:49

СИДОРОВИЧ Р.М.

Ну, це ще одна група народних депутатів, які не бажають бачити виборчий список незалежних кандидатів в тексті Виборчого кодексу. Як я вже сказав, виборча комісія таку позицію не підтримала, тому ми рекомендуємо дану поправку відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Прошу голосувати.

 

17:41:19

За-0

Рішення не прийнято.

4130 поправка.

 

17:41:25

СИДОРОВИЧ Р.М.

Поправка 4130, ну, в такій, трошки закамуфльованій фактично формі так само ліквідовує список незалежних кандидатів, оскільки пропонує частину першу статті 546 викласти в новій редакції, де вже відповідної згадки нема. Ну оскільки, як я вже говорив, робоча група в Виборчому кодексі не погодилася з такою логікою, ми пропонуємо дану поправку відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Прошу голосувати.

 

17:42:07

За-1

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - номер 4131.

 

17:42:12

СИДОРОВИЧ Р.М.

Ще одна поправка, яка в закамуфльованій формі ліквідовує  список, список незалежних кандидатів, оскільки так само пропонує першу частину викласти в новій редакції. Як  я вже сказав, ми з таким підходом не погодилися,  пропонуємо дану поправку відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:42:48

За-1

Рішення не прийнято.

Поправка  номер 4132.

 

17:42:56

СИДОРОВИЧ Р.М.

Дана поправка вже напряму пропонує  виключити слова "чи у складі списку незалежних кандидатів" у частині третій статті 546. Я розумію, що  частину народних депутатів, можливо, застосування такого нового інституту ,як список незалежних кандидатів, лякає, але я думаю, що ми повинні рухатися в загальноєвропейському тренді, який доказав свою ефективність.

Тому ми не погоджуємося з даною пропозицією і рекомендуємо цю поправку відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:43:39

За-1

Рішення не прийнято.

Поправка номер 4133.

 

17:43:45

СИДОРОВИЧ Р.М.

Дана поправка повністю дублює попередню поправку в частині ліквідації списку незалежних кандидатів. Робоча група рекомендує відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Прошу голосувати.

 

17:44:11

За-2

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - 4134.

 

17:44:22

СИДОРОВИЧ Р.М.

Це важлива поправка до ще важливішої частини четвертої статті 546. В цій поправці рекомендується виключити відповідну частину. Про що йдеться в ній. "Особа, включена до виборчих списків двох або більше організацій партій за її письмовими заявами про згоду бути висунутою кандидатом у депутати від цих організацій партій, або до двох списків незалежних кандидатів за її згодою, або до виборчого спису організації партії та списку незалежних кандидатів за її згодою, рішенням головної виборчої комісії Автономної Республіки Крим виключається з усіх виборчих списків, до яких вона була включена".

Ми далі робочою групою пропонуємо іншу редакцію з двох причин. Причина перша: дуже легко вжити маніпуляцію, далі ще детальніше розкажу, наприклад, включивши без відома особи до другого списку, поставивши цю інформацію. І в такий спосіб вибити повністю того чи іншого кандидата з передвиборчої боротьби.

Тому ми цю поправку рекомендуємо відхилити. Пізніше скажу, яку ми пропонуємо редакцію. Ще інакше, ще інакше.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Прошу голосувати.

 

17:45:42

За-2

Рішення не прийнято.

4135 поправка.

 

17:45:51

СИДОРОВИЧ Р.М.

Поправка 4135 є ще однією спробою вирішити проблеми, пов'язані з частиною четвертою, щодо паралельної реєстрації. Ті, хто займаються реально виборчими процесами, знають, що бувають випадки, коли осіб включають без їхнього відома. А так само є питання, пов'язане з достовірністю даної інформації, пов'язаної з тим, чи саме та, одна і та сама особа є включена до двох виборчих списків.

Крім того, в даному випадку мається на увазі висунення не лише по одному виборчому округу. Особа не може балотуватися одночасно до двох органів місцевого самоврядування. І тут питання, в який спосіб буде взаємодіяти і яка головна виборча комісія, в який технічний спосіб вона буде з'ясовувати інформацію про те, що одна і та ж сама особа включена до двох списків різних політичних партій.

Тому ми вважаємо, що дана пропозиція не є ідеально тут викладена. Далі у нас будуть більш, на мою точку зору, вдаліші пропозиції.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

Прошу голосувати.

 

17:47:08

За-0

Рішення не прийнято.

Наступна поправка номер - 4136.

 

17:47:14

СИДОРОВИЧ Р.М.

Ну вона хоча стосується тої дуже важливої частини четвертої, але в даному випадку у цій пропозиції пропонується просто виключити слова "та списку незалежних кандидатів за її згодою". Абсолютно логічно. Робоча група не погодилась і пропонує відхилити дану поправку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Прошу голосувати.

 

17:47:46

За-1

Рішення не прийнято.

Поправка номер 4137.

 

17:47:51

СИДОРОВИЧ Р.М.

Вона теж стосується списків незалежних кандидатів, вона пропонує слова "або до двох списків незалежних кандидатів за її згодою, або до виборчого списку організації партії та списку незалежних кандидатів за її згодою" виключити. Ну, взагалі розбалансовує повністю як дану статтю, так і розділ, так і весь кодекс. Тому робоча група пропонує відхилити дану пропозицію.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:48:28

За-1

Рішення не прийнято.

4138 поправка.

 

17:48:36

СИДОРОВИЧ Р.М.

Ну, з одного боку, хтось може сказати, що вона є технічна, але в юриспруденції неважливих речей нема, диявол завжди криється в деталях.

У ній пропонується в частині четвертій слово "організацій" замінити словом "політичних", тому що у виборчому списку "політичних партій" має бути зазначено, а не "організацій партій". Організації партій - це що? Це партії, які об'єднуються в якусь організацію? Чи це блоки партій? Чи це які об'єднання? Ну, не зрозуміло до кінця. Тому коректно буде зазначити  замість "організацій" вжити словосполучення "політичних партій". І робоча група цю пропозицію підтримала, рекомендує підтримати і в сесійній залі.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:49:32

За-22

Рішення не прийнято.

Поправка номер 4139.

 

17:49:37

СИДОРОВИЧ Р.М.

Тут пропонується зі статті 546 виключити слова "Автономної Республіки Крим". Це, напевно, можна віднести до так званих "блох", тому що  порядок виборів до місцевих рад в Автономній Республіці Крим регулюється окремим розділом. Очевидно, що десь, можливо, із-за неуважності або якихось технічних проблем воно потрапило. Очевидно, що це необхідно підтримати, тому що даних розділ не регулює порядок виборів в Автономній Республіці Крим. Рекомендуємо підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:50:23

За-16

Рішення не прийнято.

4140-а, так?

 

17:50:30

СИДОРОВИЧ Р.М.

Так. Це, власне, і є поправка робочої групи, яка пропонує частину четверту статті 546 викласти в наступній редакції. Увага! "У разі виявлення включення однієї особи до виборчих списків двох або більше політичних партій за її письмовими заявами про згоду бути висунутою кандидатом у депутати від цих політичних партій, або до двох списків незалежних кандидатів за її згодою, або до виборчого списку політичної партії та списку незалежних кандидатів за її згодою, головна виборча комісія не пізніше наступного дня звертається до такої особи з вимогою надати нотаріально засвідчену заяву, в якій має бути зазначено про згоду бути висунутою кандидатом у депутати від виключно однієї політичної партії.

У разі ненадходження такої заяви протягом трьох днів з моменту звернення головної виборчої комісії, рішенням головної виборчої комісії така особа виключається з виборчих списків усіх політичних партій, до яких вона була включена"

В такий спосіб ми передбачаємо механізм не лише виявлення можливості  включення, з'ясування реальної…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, дати можливість завершити. Завершуйте.

 

СИДОРОВИЧ Р.М. …реального бажання бути включеним до списку конкретної політичної партії, і можливість особи, як кажуть, відпустити ситуацію на самотек і бути виключеною зі всіх списків, куди вона була включена. Тому рекомендуємо підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:52:13

За-17

Рішення не прийнято.

4141 поправка.

 

17:52:20

СИДОРОВИЧ Р.М.

4141 поправка для нас до певної міри залишилася загадкою: у частині п'ятій статті 546 слова "та (для кандидатів, висунутих організаціями партій) другій" виключити. Ну, сенс подання даної поправки ми не зрозуміли. І тому відповідно робоча група дану поправку відхилила. Можливо, вони мали на увазі щодо іншої статті. Пропоную відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:53:07

За-1

Рішення не прийнято.

Наступна поправка - номер 4142.

 

17:53:13

СИДОРОВИЧ Р.М.

Поправка 4142 пропонує слова "перелік кандидатів у кожному списку незалежних кандидатів" виключити. Даний суб'єкт законодавчої ініціативи є послідовним у своїй позиції. А робоча група є послідовна у неприйнятті таких пропозицій. Тому ми рекомендуємо дану поправку відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:53:48

За-1

Рішення не прийнято.

Поправка номер 4143.

 

17:53:54

СИДОРОВИЧ Р.М.

Поправка ніби технічна. Я розумію, чому воно, можливо, появилось в редакції першого читання. Виборча реформа – це, напевно, одна з найдовго живучих реформ, їй кінця точно немає. І десь, очевидно, десь зі старих якихось варіантів залишилося слово в даному розділі "республіканському". Україна вже давно не є республікою, вона є самостійною незалежною унітарною державою. Тому ми пропонуємо слово "республіканському" замінити словами "обласному (міському)". Рекомендуємо робочою групою підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:54:46

За-12

Рішення не прийнято.

4143-я.

 

СИДОРОВИЧ Р.М. 144.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 144-а. Я перепрошую, 4144 поправка.

 

17:55:01

СИДОРОВИЧ Р.М.

Це є чергова спроба ліквідувати інститут списку незалежних кандидатів і чергове наше непогодження стану і пропозиції. Тому робоча група пропонує поправку відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:55:32

За-0

Рішення не прийнято.

Поправка номер 4145.

 

17:55:38

СИДОРОВИЧ Р.М.

Ну, напевно, автори даної поправки дуже переживали, що ми не приймемо їхньої попередньої пропозиції, і подали абсолютно аналогічну пропозицію. Ті самі автори до тої самої частини, до тих самих слів, пропонують виключити ті самі слова. Ми послідовно не погоджуємося з такою пропозицією, рекомендуємо поправку відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:56:12

За-0

Рішення не прийнято.

4146-а.

 

17:56:18

СИДОРОВИЧ Р.М.

Дана поправка так само пропонує слова "списку виборчих незалежних"…  "виборчому списку незалежних кандидатів" виключити. Пропонуємо відхилити поправку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:56:42

За-2

Рішення не прийнято.

4147-а.

 

17:56:47

СИДОРОВИЧ Р.М.

Ну, мало того, що в даній поправці залишається варіант формулювання "республіканський виборчий список", а тут немає і не може бути жодних республіканських виборчих списків, так само тут вживається… Тобто пропозиція щодо формулювання переліку кандидатів у кожному регіональному виборчому списку, визначені організацією партії, а немає списку незалежних кандидатів. Тому відповідно робоча група дану пропозицію пропонує відхилити.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:57:31

За-2

Рішення не прийнято.

Поправка номер 4148.

 

17:57:37

СИДОРОВИЧ Р.М.

Аналогічно пропонується слова "списки незалежних кандидатів" виключити. Тому пропонуємо відхилити робочу групу і дану поправку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:58:05

За-1

Рішення не прийнято.

4149 поправка.

 

17:58:11

СИДОРОВИЧ Р.М.

Оскільки весь світ, і Україна не виключення, рухається у напрямку дигіталізації, тут немає жодної іронії, даною поправкою пропонується добавити після слів "засобах масової інформації" слова "або на офіційному сайті виборчої комісії", з тим щоб і суб'єктам виборчого процесу, і громадянам (виборцям) було легше працювати з інформацією і більш повніше і своєчасніше її отримувати. Робоча група рекомендує врахувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати.

 

17:58:54

За-4

 

17:59:17

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Рішення не прийнято.

На годиннику в нас 18 година, і ми маємо завершити нашу роботу. Продовжимо з.. (Шум у залі)

 

СИДОРОВИЧ Р.М. 4150. (Шум у залі)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я оголошую вечірнє засідання Верховної Ради закритим.