Стенограма пленарного засідання

18 травня 2017
 

ЗАСІДАННЯ СОРОК ПЕРШЕ

Сесійний зал Верховної Ради України

18 травня 2017 року, 16 година

Веде засідання Голова Верховної Ради України ПАРУБІЙ А.В.

 

16:01:53

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, 16.00. Час, відведений для перерви, завершений. Прошу усіх заходити в зал, приготуватись до реєстрації. Будь ласка, запросіть депутатів в зал. Голови фракцій, секретаріат, прошу запросити депутатів в зал.

Прошу заходити в зал. Усі, хто мене чує в кулуарах, прошу сконцентруватись, зайняти робочі місця і приготуватись до реєстрації.

Отже, прошу приготуватись до реєстрації. І прошу провести реєстрацію. Будь ласка.

 

16:03:48

356. Вечірнє пленарне засідання Верховної Ради України  оголошую відкритим.

Продовжуємо розгляд питань  порядку денного. Зараз ми  переходимо до блоку питань "другого читання". Ці питання з різних сфер, їх об'єднує одне: вони всі короткі, у них небагато  правок, і більшість з них є узгодженими усіма фракціями парламенту.

На жаль, по першому із тих законів, який стоїть, ще немає доповідача. Ми дочекаємося, коли він прийде.

І ми переходимо до наступного закону, по якому є доповідач, щойно ми з ним проговорили з Івановим Петровичем. Це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" (щодо удосконалення деяких положень) (№ 4582). Нагадую, це є друге читання, виступати будуть автори правок, а голова підкомітету буде давати їм  ґрунтовну відповідь на їхні запитання.

Переходимо до розгляду 4582, і я запрошую до доповіді голову підкомітету Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Рибака  Івана Петровича. Будь ласка,  пане Іван.

 

16:05:25

РИБАК І.П.

Шановний пане Голово, шановні народні депутати, до вашої уваги пропонується на розгляд законопроект за номером 4582 про питну воду та питне водопостачання. Шановні колеги, даний Закон про питну воду та питне водопостачання був внесений урядом та підготовлений комітетом до другого читання. Комітет пропонує підтримати цей законопроект у другому читанні та прийняти як закон.

Ви знаєте, що стан наших водойм наближається до критичного. І це пов'язано із вкиданням неочищених та недоочищених стічних вод. Цим проектом визначаються загальні вимоги до стічних вод, які скидають у системи каналізацій населених пунктів, та запобігання погіршення якості питної води в джерелах питного водопостачання через скиди в системи централізованого водовідведення стічних вод суб'єктами господарювання.

Окрім цього, у законопроекті враховано фундаментальні підходи та принципи управління питаннями водовідведення та забезпечення населених пунктів системами централізованого водовідведення, як того вимагає директива 91271 ЄС про очистку міських стічних вод.

Також у проекті враховано необхідність чіткого розмежування понять питної води як харчового продукту та питної води, яка відповідно до загальновизнаних підходів у Європейському Союзі, зокрема згідно з статтею 6 директиви 9883 Європейського Союзу про якість води, призначеної для споживання людиною, не вважається харчовим продуктом, що на практиці безпосередньо пов'язано з диференціацією вимог щодо якості питної води та розмежуванням повноважень відповідних регуляторних та контролюючих органів.

Також проектом унормовується питання прийняття органами місцевого самоврядування місцевих правил приймання стічних вод, що повністю відповідає повноваженням, які надані сільським, селищним, міським радам Законом України "Про місцеве самоврядування". Цим законопроектом закладаються правові основи переходу до європейської системи управління в даній сфері.

Хочу підкреслити, що прийняття цього законопроекту ніяким чином не вплине на комунальні тарифи з водопостачання. До проекту надійшло 123 пропозиції, які були уважно розглянуті нашим Комітетом з питань охорони навколишнього природного середовища, природокористування та подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Зі 123 пропозицій, які надійшли до комітету, враховано 70 правок. Враховано з редакційними правками 27 та не враховано лише 26 технічних правок, які були подані на розгляд нашого комітету при підготовці законопроекту 4582 "Про питну воду та питне водопостачання" до другого читання.

Даний законопроект врегульовує відразу кілька важливих питань.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, одну хвилину завершити.

 

РИБАК І.П.  Даний законопроект врегульовує відразу кілька важливих питань щодо водного забезпечення населення.

По-перше, мова йде про підвищений контроль за якістю питаної води, що постачається в домівки українців. Ми знаємо, що екологічна ситуація в різних регіонах абсолютно різна. Так само різні джерела постачання води. Але при цьому виникає несправедливість, коли одним постачають придатну та якісну воду, а іншим – в рази гіршу за якістю.

При цьому плата за послуги постачання і водовідведення береться абсолютно однакова. І зараз дуже багато захворювань, пов'язаних із неякісною питною водою. Цей закон запровадить більш чіткий контроль за дотриманням мінімальних вимог для очистки і стану води.

По-друге, даний закон вводить більш чіткий контроль і вищу відповідальність за стічні води і несанкціоноване скидання стічних вод. Від перевантаження і насосних станцій в тому числі і від забруднення місцевості страждають в першу чергу місцеві жителі.

І третє.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд. Завершіть.

 

РИБАК І.П. І останнє. Підвищується рівень управління підприємствами, що надають такі послуги. Вони стають надійнішими, відповідальнішими і чеснішими. Бо в існуючих конкурентних умовах громада може визначити іншого надавача послуг. Дякую, шановні колеги.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Отже, прошу приготуватись авторів правок до обговорення. Я буду називати тільки ті правки, які є відхиленими.

10-а, народний депутат Єднак. Будь ласка.

 

16:10:14

ЄДНАК О.В.

Шановні колеги! Для того, щоб зрозуміти глибинну суть моєї дуже важливої 10 поправки, я хочу якраз нагадати мету і шляхи досягнення цілей, які поставлені перед даним законом. А метою проекту закону є якраз вдосконалення законодавства у сфері питного водопостачання та водовідведення, регулювання відносин, пов'язаних з виробництвом, транспортуванням та постачанням питної води, відведенням, транспортуванням та очищенням стічних вод задля гарантованого забезпечення споживачів саме якісною питною водою та централізованим водовідведенням, а також з метою запобігання погіршення якості питної води.

Тому я просив би колег народних депутатів якраз підтримати мою 10 поправку, яка говорить, що абзац п'ятий підпункту 2 слова "відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадіння атмосферних опадів" просто замінити словами "поверхневі стічні води". Тобто це фактично приведення до європейських стандартів…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, прокоментуйте. Іван Петрович.

 

16:11:30

РИБАК І.П.

Шановний Остапе Володимировичу, дійсно, ви вводите, хочете ввести таке поняття в даний законопроект як "поверхневі стічні води" замість викладеного у першому читанні тексту атмосферне випадіння… "води, що утворилася внаслідок випадіння атмосферних опадів". Але ми не врахували в комітеті вашу правку виключно керувалися тим, що частиною другої статті 1 терміни визначені виключно, як вони визначені у Водному кодексі. Тому дана поправка була не врахована. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.

Наступна… Ви наполягаєте на голосуванні? Так, будь ласка, ставиться на голосування поправка номер 10 народного депутата Єднака. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати. Будь ласка.

 

16:12:39

За-52

Рішення не прийнято.

Наступна відхилена поправка 27, знову ж таки народний депутат Єднак. Будь ласка, включіть мікрофон.

 

16:12:49

ЄДНАК О.В.

Так, шановні колеги, власне, шкода, звичайно, що ми попередню мою поправку 10 не підтримали, тому що ми реально привели би у відповідність термінологію закону і зробили б його кращим, але в принципі не катастрофа, я думаю, що можна буде і змиритися з цим.

Але, власне, 27 поправка, вона, власне, теж говорить, що в абзаці шостому статті 7 Закону слово "централізованого" виключити. Тому що пропонується в першому читанні абзац сьомий після слів "питного водопостачання" доповнити  словами  "та централізованого водовідведення". Ми говоримо, що має бути просто "водовідведення", незалежно від того, чи воно  є централізовано, чи воно є не централізоване, і таким чином розширити поняття в даній статті.

Тому я би попросив колег народних депутатів підтримати мою 27 поправку і, власне, виключити слово "централізованого". Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Пане Іван.

 

16:13:58

РИБАК І.П.

Шановний Остап Володимирович! Ми не можемо в даному випадку в абзаці шостому статті 7 слово "централізованого" виключити, так як ми маємо можливість не лише централізованого водопостачання загалом по цілій державі, хтось зробив окремі каналізаційні системи для своїх будинків, десь існує централізоване водовідведення. Тому зобов’язання центральних органів  влади та місцевих органів тільки до централізованого стосується, інших випадків регулювання здійснюватись на даний момент, такого регулювання не може здійснюватись.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на голосуванні? Так. 

Ставлю на голосування поправку 27, народний депутат Єднак. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати, комітет її відхилив. Отже, прошу проголосувати, хто її підтримує, будь ласка.

 

16:15:10

За-68

Рішення не прийнято. 

30-а, Єднак. Чи наполягає? Наполягає. Будь ласка.

 

16:15:17

ЄДНАК О.В.

Шановні колеги, я хочу нагадати, що даний законопроект, він є надзвичайно важливий для держави, для нашого житлово-комунального господарства і для довкілля, для здоров'я людей. Що ми маємо зараз в залі? Голосується приблизно 120, 130 карток народних депутатів, хоча в залі є більше. Я дуже прошу лідерів фракцій, керівників фракцій запросити депутатів в зал, щоб ми ефективно опрацювали даний закон. Власне, голосування і ефективність по голосуванню, по поправкам, вона теж не є хороша, тому що реально дуже важливі поправки, які покращують законопроект. Власне, 30 поправка, вона пропонує частину другу статті 7 після слова "водопостачання" доповнити словом "та санітарією". Це абсолютно логічна поправка, тому що власне санітарія, вона повинна бути частиною процесу водопостачання. Тому, шановні колеги, я прошу відреагувати позитивно на мою пропозицію, врахувати цю поправку і, шкода, що комітет не пішов мені на зустріч. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, пане Іван.

 

16:16:26

РИБАК І.П.

Шановний Остап Володимирович, дійсно, санітарія це абсолютно логічна норма була б, якщо б вона існувала у нормативній базі. Але таке поняття на даний момент відсутнє, тому комітет керувався якраз тим, що поняття "санітарія" у нормативній базі відсутнє, тому ми дану правочку відхилили. Але я з вами погоджуюся, погоджуюся з логікою вашого запитання, по суті, і вашої правки стосовно того, що там, де є питання води, вона повинна бути чистою. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, я ставлю на голосування поправку 30 народного депутата Єднака, комітет її відхилив. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати.

 

16:17:24

За-73

Рішення не прийнято.

39-а. Єднак. Включіть мікрофон, будь ласка.

 

16:17:31

ЄДНАК О.В.

Шановні колеги, ще раз закликаю всіх народних депутатів прийти і підтримати цей, надзвичайно важливий, закон. І, я бачу, між іншим, що кількість наша тут зростає в залі, і ми скоро будемо готові до продуктивного та ефективного голосування.

Але, якщо говорити про мою поправку, яку, на жаль, не врахував комітет, знову ж таки, я пропоную слово "централізовано" виключити, вона подібна до 10 поправки, яку знову ж таки, на жаль, ми не підтримали. І, власне, я хочу теж, щоб не звужувати лише до "централізованого водовідведення", просто прибрати це слово з статті, яка пропонується в першому читанні.

Прошу зал підтримати мою поправку і прошу пана Рибака відкоментувати. Я сподіваюсь, що я знайде підтримку і в доповідача, і в залі, і ми знайдемо необхідну кількість голосів. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка,  пане Іване.

 

16:18:30

РИБАК І.П.

Шановний Остап Володимирович, тут аналогічна ситуація. Я з вами погоджуюсь, що питання централізованого могло би бути невлучним, але іншого формулювання даної статті застосувати ми не можемо. Повторюсь, але в Україні існують і централізовані системи, і системи індивідуальні водовідведення. Тому дана правка була врахована редакційно. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Отже, я ставлю на голосування поправку номер 39, комітет її відхилив. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо.

 

16:19:22

За-78

Рішення не прийнято.

Колеги, лишилось буквально кілька поправок, я прошу запросити депутатів в зал, через хвилин 5-7 відбудеться голосування. І прошу запрошувати голів фракцій депутатів в зал для прийняття рішення.

Наступна, 41 поправка, Недава. Не наполягає.

 52-а, Недава. Не наполягає.

57-а, Єднак. Наполягає, будь ласка.

 

16:19:54

ЄДНАК О.В.

Шановні колеги, знову повертаючись до попередніх поправок, де я просив слово "централізованого" виключити, аналогічно моїй 57 поправці абзац 8 доповнити словами "та водовідведення", а слово "централізованого" виключити. І це, я вважаю, корисна і розумна пропозиція, яку, на жаль, не  підтримав комітет. Я просив би зал проголосувати за підтримку моєї поправки. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка.

 

16:20:30

РИБАК І.П.

Шановний Остап Володимирович, ми зупинились у комітеті на наступному формулюванні даної частини відповідної статті: "Абзац восьмий доповнити словами "та санітарно-захисних зон об'єктів централізованого водовідведення".

Спробую пояснити логіку наших речей: зони санітарної охорони розробляються лише для об'єктів централізованого водопостачання. Цим ми керувалися, тому саме таке формулювання затвердив комітет.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.

Ставлю на голосування поправку 57. Комітет її не врахував. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати. Будь ласка, голосуємо.

 

16:21:24

За-84

Рішення не прийнято.

Наступна, 64-а, Левченко. Наполягає? Наполягає.

 

16:21:32

ЛЕВЧЕНКО Ю.В.

Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ.

Ну, насправді системний аналіз даного законопроекту свідчить про зухвале намагання на законодавчому рівні закріпити механізми самовільного та безконтрольного розширення повноважень водоканалів. В цьому проекті під виглядом необхідності вдосконалення законодавства у сфері питного водопостачання та запобігання погіршенню якості питної води в дійсності здійснюється спроба узаконення системи тотальних поборів та зборів за приймання стічних вод, водовідведення, тобто, фактично, за користування системами каналізації.

От сьогодні, по суті, на рівні місцевих правил є, за великим рахунком, лише два суто технічних аспекти: допустимі концентрації та особливості місцевої каналізації. А тут пропонується закріпити на рівні місцевих правил приймання стічних вод основні вимоги щодо приймання стічних вод підприємствами, основні вимоги щодо скидання суб'єктами…  стічних вод до системи централізованого відведення, вимоги щодо якості і режиму скидання, розмір плати за відмову від скиду стічних вод. Отже, пропонується закріпити можливість  повного правового регулювання правовідносин у сфері водовідведення за допомогою місцевих правил.

Прошу…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, 30 секунд завершити.

 

ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Тобто пропонується закріпити можливість повного правого регулювання правовідносин у сфери водовідведення за допомогою місцевих правил приймання стічних вод. І це не лише суперечить заявленій меті, а й суперечить Конституції та є спробою перекласти функції законотворення на підприємства,  водоканали, діяльність яких потребує правового регулювання. Тобто замість того, щоб закон покращувати, пропонують водоканалам передати право створювати свої  власні місцеві правила для тарифів. Ну, це тотальна маячня, в такому варіанті не можна підтримувати цей законопроект. І прошу підтримати мою правку, яка пропонує забрати  якраз оці зміни щодо місцевих...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пане Іван.

 

16:23:21

РИБАК І.П.

Шановний колего, у кожній місцевості склад каналізаційних стоків відрізняється в залежності від співвідношення прийнятих каналізаційних стоків від фізичних осіб та промислових підприємств. Зокрема, стоки за своєю структурою і за своїм складом у Дніпропетровську, в місті Дніпропетровську абсолютно відрізняються від стоків, які приймає... приймають очисні споруди у місті Чернівці. Так як  Дніпропетровськ... місто Дніпропетровськ має величезну кількість підприємств, які скидають шкідливі речовини у каналізаційні мережі, а в Чернівецькій області таких підприємств абсолютно немає.

Також у стоків від промислових підприємств відрізняється по складу. Підприємства, які працюють в металургійному комплексі, абсолютно скидають інші скиди у каналізаційні мережі, ніж підприємства, які, ну, працюють у туристичній галузі. Тому середні показники по Україні не  можуть застосовуватися для всіх підприємств, а потребують абсолютно індивідуального підходу. Тому якраз можливість формувати цю систему, цю струк...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тридцять секунд, закінчити.

 

РИБАК І.П. Тому ми якраз в законопроекті, під час розгляду цього законопроекту у комітеті, відхили вашу правку з усією повагою, але рахуємо, що дана можливість повинна бути надана якраз місцевим структурам для того, щоб вони, враховуючи свою саме індивідуальну місцеву специфіку, якраз каналізаційних стоків розробляли самі програми для себе безпосередньо. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Ви наполягаєте на голосуванні?  Я ставлю на голосування поправку 64 народного депутата Левченка. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати.

 

16:25:26

За-48

Рішення не прийнято.

Наступна 73 поправка. Левченко наполягає? Будь ласка.

 

16:25:37

ЛЕВЧЕНКО Ю.В.

Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Ну, ця моя поправка стосується того самого питання. Я хотів би зараз відповісти доповідачу, який казав дуже правильні речі. Але ці правильні проблеми, на які ви звертали увагу, треба вирішувати на рівні законодавства України з відповідними зупиняючими нормами-балансам, а не передавати, передавати самому суб'єкту діяльності право створювати власні правила, за якими він живе. Ну, це маячня, розумієте? Тобто вони самі себе будуть, власне кажучи, регулювати і самі собі будуть писати правила, по яких потім будуть нараховуватись тарифи. Це абсолютно неприпустимо, і це суперечить взагалі логіці, ну, як би державного будівництва, і, зокрема, Конституції України, низки статей Конституції України суперечить.

Тому я, власне кажучи, говорю про те, що не можна передавати право, такі величезні, широкі місцеві правила приймання стічних вод на рівень водоканалів. Це треба прописувати детально в законодавстві, власне кажучи.

Тому прошу все ж таки цю мою поправку по цьому питанню теж врахувати. Ну, якщо вона не буде врахована, закликаю сесійну залу не голосувати за цей законопроект у такому вигляді, тому що він буде створювати…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пане Іван, прокоментуйте.

 

16:26:51

РИБАК І.П.

Пане Юрію, нещодавно ми в цьому залі проголосували за законопроект 3323: про спеціальне водокористування в Україні. Цим законопроектом, який уже підписаний на сьогоднішній день і є чинним нормативно-правовим актом, ми з вами визначили норму про спеціальне водокористування та водовідведення. І там ми заклали якраз всі ті необхідні норми, про які ви говорите.

На сьогоднішній момент під час отримання дозволу на спеціальне водокористування підприємство – господарюючий суб'єкт, подаючи заявку на отримання відповідного дозволу, отримує відповідний дозвіл з вказаннями шкідливих речовин, які він скидає. Але знову ж таки ми повинні зрозуміти наступну річ, що технологічний процес по всіх підприємствах очистки  вод, збирання вод абсолютно різний. Технологічний процес виробництва продукції підприємства специфічні. Відповідно, на кожному підприємстві  водопровідно-каналізаційні господарства відрізняться…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка.

 

РИБАК І.П. Абсолютно відрізняються одна від одної, і тому єдину систему для налагодження  нормальної роботи щодо врегулювання питання стічних вод ми не можемо застосувати у всій  державі однаково, повторюю, для всіх: для  карпатського регіону і для промислового регіону Дніпропетровщини чи Запоріжжя. Тому, керуючись цим, комітет відхилив дану правку.  Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на голосуванні, пане Юрій?

Я ставлю на голосування поправку 73-ю народного депутата Левченка. Комітет її відхилив. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати.

 

16:28:53

За-52

Рішення не прийнято.

Колеги, залишилось три поправки. Я дуже прошу зараз запросити усіх депутатів в зал і прошу голів фракцій запросити  депутатів в зал.

75-а, Недава. Не наполягає.

81-а, Недава. Не наполягає.

99-а. Єднак. Наполягає. Будь ласка.

 

16:29:27

ЄДНАК О.В.

Шановні колеги народні депутати! Я просто хочу пояснити і нагадати, що відбувається у нас. Через наше зволікання впродовж всіх років незалежності з реформами, ми фактично перетворили нашу країну на сміттєзвалище, і зараз, лише зараз чекаємо на стратегію поводження з відходами і будемо боротися з цією проблемою. Щоб, не дай Боже, наша країна  ще не перетворилася на, вибачте, помийну яму або каналізаційні стоки, нам конче необхідно сьогодні проголосувати даний Закон про питну воду, водопостачання та водовідведення.

Поправка 99-а, я вам скажу чесно,  вона не є критична. І ті поправки, які сьогодні зал, на жаль, не підтримав, вони би покращили  законопроект, але він все ще є хороший, якісний і потребує нашої уваги та прийняття.

Я не наполягаю на моїй поправці 99 і на голосуванні, власне, яка доповнює другий абзац "державним стандартом" доповнити словами "вартість, яка є економічно доступною". Але я хотів би попросити Івана Петровича Рибака прокоментувати, чому комітет її не врахував. І щоб ми перейшли до голосування і обов'язково прийняли цей закон саме сьогодні. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Будь ласка, пан Іван. І прошу всіх займати робочі місця. Будь ласка, заходимо в зал, займаємо робочі місця.

 

16:30:42

РИБАК І.П.

Шановний Остап Володимирович, у статті 18 Закону "Про житлово-комунальні послуги" застосовується поняття економічно обґрунтовані витрати. Тому керуючись саме цією нормою статті 18 Закону "Про ЖКП", ми не… комітет не врахував вашу правку, так як ми не могли знайти такого поняття економічно доступна вартість. Виключно цим, але я думаю, що на суть законопроекту як таку ця правка дійсно, погоджуюсь з вами, не впливає. Тому прошу підтримати цей законопроект вже в другому читанні і підтримати його як закон. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Отже, пан Остап не наполягає на голосуванні. На цьому ми завершили обговорення. Всі правки були обговорені. І переходимо до прийняття рішення.

Колеги, була проведена величезна робота комітетом. Я прошу зараз заходити усіх народних депутатів у зал, займати робочі місця. Ще просить віце-прем'єр Геннадій Зубко 1 хвилину. Я прошу 1 хвилину, через 1 хвилину ми переходимо до прийняття рішення.

Будь ласка, пане Геннадій.

 

16:31:55

ЗУБКО Г.Г.

Доброго дня, шановні колеги. Я хотів би ще раз підтримати кримськотатарський народ з тим, щоб його права були захищені. І Україна сьогодні докладає дуже багато зусиль для того, щоби агресії і, так сказати, нападу на кримськотатарський народ не відбувалося.

Але я хотів би зазначити, що зараз ми розглядали дуже серйозний законопроект, який дозволяє, в першу чергу, прибрати ту екологічну загрозу, яка стосується саме питної води і водопостачання. Якщо сьогодні цей закон не буде підтриманий, то практично не зможуть вступити в дію правила прийому вод стічних вод. Це означає, що каналізація буде безконтрольно поступати в річки, поступати практично до мереж. І те, що не може бути врегульовано цим законом, не може бути врегульовано і місцевим самоврядуванням.

Я хотів би зазначити, що цим законом надається право саме місцевому самоврядуванню, не водоканалам, а місцевому самоврядуванню приймати рішення, контролювати і визначати відповідальних за те, хто не притримується цих правил і не дотримується можливості для того, щоб забезпечити людей якісною водою.

І це питання пов'язано із здоров'ям, це питання пов'язано із майбутнім. І тому я хотів би, щоб зараз сконсолідувались. Я бачу, що зараз дуже багато депутатів немає, тому що вони знаходяться на заходах. Але дуже важливо сконцентруватись і підтримати цей законопроект. Він є в другому читанні.

Комітет дуже серйозно попрацював для того, щоб визначити і врахувати всі ті зауваження, які напрацьовувались народними депутатами. Але сьогодні і Асоціація українських міст, і Асоціація водоканалів, і всі, кого турбує практично питна вода і чиста вода, і якість цієї води, підтримують даний законопроект.

Прошу ще раз сконцентруватись і підтримати цей законопроект в другому читанні. Тому що безпосередньо без правил, які зазначені в цьому законі, не можлива підготовка якісної питаної води. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.

Отже, переходимо до прийняття рішення, колеги. Голосуємо правильно, мудро. Отже, на робочі місця треба підійти. Зосередитись, сконцентруватись.

І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" (щодо удосконалення деяких положень) (№ 4582) в другому читанні та в цілому. Екологічний закон. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

Колеги, будь ласка, кожен голос має значення. 4582 в другому читанні та в цілому голосуємо, підтримуємо, колеги! Питання екології мають нас об'єднувати і я сподіваюсь на позитивне рішення. Прошу проголосувати. Голосуємо.

 

16:35:14

За-226

Закон прийнятий. Рішення прийнято.

Колеги, тільки вас прошу не розходитись. У нас наступні питанні мають дуже мало правок. Я прошу не розходитись, навпаки заходити в зал.

Наступний закон – це проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" у зв'язку з тимчасовою окупацією території України. Це теж друге читання, але тут всього кілька поправок. Тому я прошу залишатися в залі, я прошу не виходити із залу.

І запрошую до доповіді заступника голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Бєлькову Ольгу Валентинівну. Будь ласка.

 

16:36:03

БЄЛЬКОВА О.В.

Шановний пане Голово, шановні колеги, до вашої уваги пропонується проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" у зв'язку з тимчасовою окупацією території України (реєстраційний номер 5370).

Я дозволю собі нагадати, що минулого разу всі фракції, без виключення, підтримали цей законопроект. І у нас було лише одне питання, яке стосувалося строку дії цих особливих умов, які ми пропонуємо для "Чорноморнафтогазу". Фактично ми пропонуємо створення умов для відновлення виробничої діяльності товариства, яка нині припинена в наслідок окупації території України, повернення контролю над втраченими активами та фінансову стабілізацію товариства.

Всього було подано лише чотири правки. Дві пропозиції від групи народних депутатів Бєлькової, Чижмаря, Лопушанського щодо заміни терміна "до 1 січня 19-го року" на термін "до повного відновлення конституційного ладу України на тимчасово окупованій території" було враховано. Інших правок не надходило. Дві пропозиції від народного депутата Рябчина щодо заміни терміну також враховано редакційно.

На своєму засіданні 5 квітня 17-го року Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу прийняв рішення рекомендувати прийняти цей закон в другому читанні та в цілому.

Користуючись нагодою, колеги, я би хотіла вас поінформувати, що сьогодні відбувається з цим надважливим підприємством. "Чорноморнафтогаз" з 18 березня поточного року відновив контроль на Стрілковому газовому родовищі. Вдалося  припинити невигідну для підприємства спільну діяльність  ПрАТ "Пласт". Але в умовах постійно арештованих кредиторами банківських рахунків неможливо здійснювати витрати, пов'язані з експлуатаціє цього родовища. Наразі Кабмін поклав на "Чорноморнафтогаз" обов'язок постановою Кабміну від 22.03 з безперебійного постачання газу саме населенню. Але вони фактично не мають ресурсів для того, щоб виконати покладені на них обв'язки.

В квітні поточного року, на жаль, Держгеонадра змушене було призупинити спецдозволи на користування надрами на Одеському та Штормовому газових родовищах саме з причин, які сьогодні ми хочемо відкоригувати. Ці спецдозволи є доказовою базою в міжнародних судах проти Російської Федерації.

Я дуже прошу сьогодні в єдиному пориві підтримати намагання нашої держави зберегти ці активи за Україною. Шановні колеги, готова приступити до розгляду всіх правок.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, але правок тут фактично відхилених немає.

І тому, колеги, ми фактично відразу переходимо до прийняття рішення. Я прошу запросити усіх в зал, в цьому законі фактично відхилених правок немає. Прошу запросити депутатів в зал, прошу голів фракцій змобілізувати максимально…

Є? Так? Я поставлю, я просто говорю, це буде дуже коротко. І зараз я надам слово тим, хто, чиї правки були відхилені. Але я ваших правок не бачу. 4-а правка, так? На підтвердження, так? Кому дати першому?

Юрій Левченко, будь ласка.

 

16:39:44

ЛЕВЧЕНКО Ю.В.

Дякую. Дуже правильний законопроект, в якому чомусь закралася, на мою думку, не зовсім правильна ідея щодо продовження безстрокового відповідного мораторію. От дивіться, ну, логічно зараз, коли підприємство потерпає, сто відсотків логічно. Логічно наступного року, може навіть логічно у 2020 році. А чому це буде логічно у 2025 році, наприклад, незрозуміло. Тобто насправді створюється механізм, через який можна буде потім переписувати на це підприємство зовсім інші активи і використовувати мораторій для особистого саме збагачення. Тому, враховуючи це, я прошу поставити на підтвердження, тут всього ці чотири правки і вони стосуються, власне кажучи, цього питання. Прошу поставити на підтвердження першу, другу, третю, четверту поправки, будь ласка. Ще раз наголошую, це виключно питання того, що хочуть замінити слово "до 2019 року" на "безстроково", це абсолютно не логічно. Так, там написано до деокупації Криму, але так, як зараз працює діюча влада, я сумніваюся, що деокупація Криму наступить дуже швидко. Тому прошу все ж таки залишити перше читання, як воно було. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пані Оля, прокоментуйте.

 

16:40:56

БЄЛЬКОВА О.В.

Шановні колеги, українська Верховна Рада, напевно, є наймудрішим колегіальним органом. Минулого разу я стояла перед вами і, як автор цього законопроекту, пропонувала визначити термін "до 1 січня 2019 року". Саме мої шановні колеги запропонували версію, яка нині пропонується, якщо взяти стенограму і підняти її. Схиляючи голову перед мудрістю своїх колег, ми дійшли згоди, ми навіть пробували голосувати за цей законопроект в цілому вже тоді. Я частково з вами погоджуюся, що напевно точність терміну є більш правильною, з точки зору юридичної. Але, якщо ви наполягаєте, будь ласка, чи в тому, чи в тому вигляді "Чорноморнафтогазу" сьогодні потрібні їх ліцензії, не наші терміни, а ліцензії, щоб ми в судах могли довести, що ці дозволи сьогодні працюють на користь України. Ми приймемо ту версію, яку підтримає Верховна Рада.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Юрій, я поставлю їх всіх. Давайте, може, ми… Давайте так, давайте можливо ми так зробимо, колеги, щоб ми собі розуміли яка перспектива, давайте ми висловимося, а потім  я поставлю ваші поправки. Будь ласка, Сергій Соболєв одна хвилина.

 

16:42:19

СОБОЛЄВ С.В.

Соболєв, "Батьківщина".

Шановні колеги, це дійсно ключова правка. В чому є ситуація? Якщо ми переконані, що 1 січня 2019 року відбудеться деокупація Криму і всіх територій, родовищ, які захопила Російська Федерація (а це родовища і газові, і нафтові, які належать Україні, але де-факто вони окуповані Російською Федерацією), тоді ця правка діє, і немає ніяких питань. Я вважаю, що нова дата, яка визначена, є більш коректною. Бо інакше нам прийдеться потім кожен раз повертатися до цієї дати, і не дай Боже, не продовжать цей термін і підприємства, буде доведено до банкротства, ми втратимо практично все те майно, яке було незаконно загарбане Російською Федерацією і на території Криму, і у вигляді родовищ, які є в районі Керченської протоки, Одеської області і інших областей. Тому у мене прохання залишити ту редакцію, яку підтримав комітет, це буде коректно.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую вам.

Будь ласка,  Войціцька, одна хвилина.

 

16:43:30

ВОЙЦІЦЬКА В.М.

Беззастережно ми маємо підтримати одну із ключових компаній в галузі –  державну компанію "Чорноморнафтогаз". Але ми маємо пам'ятати, що це є господарюючий суб'єкт, який має в принципі мати уяву,  керівництво, щодо того, коли вони і за яких умов вони можуть повернути себе в стан, коли вони зможуть, дійсно, обслуговувати свої борги, вести абсолютно спокійно свою операційну діяльність. А для цього нам треба подивитися на їх припущення, розрахунки, бізнес-план і тоді вже приймати рішення щодо строків. Я вважаю, що 1 січня 2019 року – це достатній термін для того, щоб підприємство, керівництво прийшло до нас і звітувало, коли вони вважають необхідно буде до якого ще додатково строку продовжувати дію даного законопроекту.

Тому я пропоную повернутися до первинної редакції, проголосувати її так, як вона була подана до першого читання, до 1 січня 2019 року, щоб діяв цей закон.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.

Колеги, ви знаєте, тут є проста річ, в цій дискусії ми просто розділимось на два табори і взагалі не приймемо закон. Я не знаю, як бути з тим. Я пропоную як один з варіантів поставити рейтингово одну і другу пропозицію. А, можливо, пані Оля дасть якусь компромісну позицію, щоб ми змогли об'єднати зал. Будь ласка, включіть мікрофон.

 

16:45:01

БЄЛЬКОВА О.В.

Шановний пане Голово, насправді, у нас є лише  два варіанта, які, напевно, влаштують "Чорноморнафтогаз" – це прийняття закону або з датою 1 січня 2019 року, два роки, це, принаймні, достатньо для того, щоб ми провели всі судові розгляди в суді; друга частина – це прийняття з тим формулюванням, яке запропонував комітет.

Є версія, яка є неприйнятна сьогодні. Я хочу, щоб всі ці… всі колеги в залі це зрозуміли. Ми не можемо вийти з залу, не прийнявши рішення позитивне.

Тому, будь ласка, давайте проведемо рейтингове голосування. Яка версія візьме верх, ту я і підтримаю.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Давайте таким чином ми зробимо: проведемо рейтингове голосування, щоб було розуміння. Я розумію, що всі зацікавлені в тому, щоб закон був прийнятий. І дата – це єдина розбіжність, яка є в цьому законі.

Колеги, прошу… (Шум у залі) Отже, колеги, я зараз… в нас є дві позиції: одна – щоб даний закон діяв до 1 січня 2019 року, друга – формулювання комітету до деокупації Криму. Зараз дві з тих позицій поставлю на рейтингове голосування, просто щоб побачити, яка з них має шанс на проходження.

Колеги, будь ласка, прийміть рішення, зараз буде два рейтингових голосування. Прошу приготуватись, прошу зайняти робочі місця.

Перша позиція полягає в тому, щоб даний закон діяв до деокупації Криму, як це зазначено в редакції комітету до другого читання.

Хто підтримує дану позицію, прошу проголосувати. Це – рейтингове голосування. Прошу голосувати, колеги. Колеги, будь ласка, беремо участь в голосуванні.

 

16:47:30

За-156

Друга позиція, щоб він діяв до 1 січня 2019 року. Хто підтримує цю пропозицію, прошу проголосувати. Рейтингове голосування. Голосуємо.

 

16:47:57

За-177

Друга позиція зайняла більше голосів. І, колеги, навіть не буду ставити на підтвердження, просто може з голосу внести? Оля Бєлькова? Треба поставити, напевно, всі чотири. Так? Ставимо...

 

16:48:16

БЄЛЬКОВА О.В.

Ну, фактично ми повертаємося до версії першого читання.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я ставлю на підтвердження чотири поправки. Отже, ставлю на підтвердження 1 поправку. Хто підтримує ідею підтвердити 1  правку, прошу проголосувати.

 

16:48:47

За-144

Ставлю... 144, рішення не прийнято.

Ставлю на підтвердження поправку номер 2 даного законопроекту.

3-ю поправку ставлю на підтвердження, поправку номер 3. Прошу проголосувати. Прошу підтримати.

 

16:49:19

За-147

Рішення не прийнято.

Колеги, і тепер я ставлю закон в цілому. Я прошу всіх приготуватися... Я прошу всіх приготуватися до голосування, зайти в зал. Колеги, прошу підтримати. Ми вийшли на позицію, яка має найбільшу підтримку в залі. Я прошу колег народних депутатів. Геннадій, Геннадій! Кожен голос має вагу, як  і в попередньому законопроекті.

Будь ласка, займіть робочі місця, колеги. Будь ласка, зайдіть в зал, ми переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, заходимо, займаємо робочі місця. Переходимо до голосування.

Оля, поясніть… Отже, голосуємо, колеги, так? Я ставлю на голосування… Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін…

Добре, колеги, вимагають ще 3-ю і 4-у так само поставити підтвердження. Добре, одну секундочку.

Я ставлю на підтвердження поправку номер 3. Хто підтримує, я прошу проголосувати. Будь ласка. Прошу голосувати. Це для того, щоб була юридична чистота і щоб ми технічно змогли вийти на правильну позицію.

 

16:51:39

За-170

Рішення не прийнято.

І ставлю на підтвердження поправку номер 4. Хто підтримує, я прошу проголосувати. Прошу підтримати. Комітет її підтримав. Прошу голосувати.

 

16:52:02

За-155

Рішення не прийнято.

І ми можемо переходити до голосування закону в цілому. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" у зв'язку з тимчасовою окупацією території України (№ 5370) за пропозицією комітету в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати. Прошу підтримати 5370 в другому читанні та в цілому.

Прошу підтримати.  Була проведена велика робота комітету. Прошу голосувати. Голосуємо, колеги.

 

16:53:04

За-206

Я поставлю на повернення. Будь ласка,  проведіть просто консультації. Колеги, зайдіть в зал, я проставлю зараз  на повернення. Будь ласка,  зайдіть в зал.

Будь ласка,  одна хвилина, Оля Бєлькова. І прошу заходити в зал займати місця. Не виходьте з залу! Навпаки, заходіть в зал, колеги.

 

16:53:53

БЄЛЬКОВА О.В.

Шановні колеги! Особливо звертаюся до тих, хто не проголосував в цей раз. "Чорноморнафтогаз" є українським державним підприємством. Є фракції у залі сьогодні, які за минулої каденції дуже сильно хвалилися тими надбаннями і тими установками, які вдалося тоді купити "Чорноморнафтогазу". Сьогодні ці родовища і установки знаходяться під контролем ворога. Це єдиний спосіб для нас зберегти  можливість для України відстояти українські інтереси.

Олег Валерійович, я знаю, що вам не байдужа доля  українського нафтогазового видобутку. Я прошу вас зосередити увагу на цьому законопроекті. І я гарантую вам, що  ми захищаємо українські інтереси.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ми можемо голосувати?

Запросіть в зал. Щойно вийшло двоє людей із залу, запросіть у зал людей.

Будь ласка, було назване прізвище. Одну хвилину, Ляшко, і голосуємо. Будь ласка.

 

16:55:12

ЛЯШКО О.В.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Фракція Радикальної партії підтримує розвиток вітчизняного нафтогазового комплексу. І ми за те, щоб "Нафтогаз" був врятований. Але давайте згадаємо історію, коли на "Нафтогаз" були куплені так звані вишки Бойка у прибалтійських бомжів. Заплатили 500 мільйонів доларів, які вкрали і за які ніхто сьогодні не відповідає. Давайте згадаємо, як газорозподільчі державні мережі, які побудовані за гроші українців, сьогодні вкрадені фактично Фірташом, Льовочкіним, Бойком і компанією.

І тому фракція Радикальної партії вимагає від уряду, від Прем'єра Гройсмана невідкладно прийняти рішення повернути до державної власності газорозподільчі мережі. І ми звертаємося до Генерального прокурора з вимогою внести подання до Верховної Ради про притягнення до відповідальності Бойка за вкрадені в українців півмільярда доларів. Хватить покривати цю банду, яка грабує українців!

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, я ставлю пропозицію, ставлю пропозицію повернутись до розгляду проекту Закону 5370. Прошу проголосувати, прошу підтримати повернення до Закону 5370.

Прошу голосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо.

 

16:56:58

За-237

Повернулись.

І я ставлю на голосування проект Закону 5370 у другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати.

 

16:57:24

За-233

Рішення прийнято. Закон прийнятий.

Колеги, переходимо до наступних питань порядку денного. Секундочку. Наступний проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України", питання безпеки і оборони (3728).

І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань національної безпеки, представника Комітету з питань національної безпеки і оборони депутата Вінника. Будь ласка.

 

16:58:09

ВІННИК І.Ю.

Шановні колеги! Це геть недискусійний проект, тут не треба багато часу на нього втрачати. У нас існує Статут внутрішньої служби Збройних Сил України, стаття 260, яка, чинна редакція якої говорить, що в разі отримання травми за необхідністю видається відповідна довідка, медична довідка, на підставі якої вже воїн може звертатись у відповідну медичну установу, а головне – отримувати соціальні пільги, передбачені чинним законодавством.

Так от, пропонується в цьому проекті слово "за необхідності" зробити обов'язковий порядок надання медичною службою військової частини, де знаходиться поранений боєць, такої довідки. Це суттєво спростить юридичний механізм отримання як власне лікування, так і відповідно соціальних пільг, передбачених в разі отримання травми.

Це друге читання. До законопроекту було надано 7 пропозицій. Майже всі вони враховані. Тобто 6 враховані повністю, одна врахована редакційно. Комітет пропонує в такій редакції його прийняти в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками.

Тому давайте перейдемо до голосування. Доповідь закінчив. Нічого складного. Сконсолідуємось, голосуємо. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, в законі правок немає. Всіма був підтриманий закон. Я прошу, переходимо до прийняття рішення. І я прошу зайти в зал. Ну, колеги, ви, що, не відчуваєте, наскільки це принизливо, отак закликати кожного разу? Ну, для чого так робити, колеги?

Я ж намагаюсь бути ввічливим. Будь ласка, зайдіть в зал, займіть робочі місця. Голови фракцій, будь ласка, запросіть депутатів у зал. Це питання безпеки і оборони, в яких ми маємо діяти спільно і злагоджено. Ми переходимо до прийняття рішення. Колеги в урядовій ложі, колеги в урядовій ложі, я прошу зайняти робочі місця. Геннадій, я ще раз звернусь. Прийняття рішення, прийняття рішення.

Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (щодо документального оформлення травм (каліцтва, поранення, контузії) учасникам АТО) (№ 3728). І за висновком комітету пропонується проголосувати в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо.

 

17:01:21

За-220

Я поставлю на повернення. Будь ласка, займіть робочі місця, зайдіть в зал. Я прошу зайти в зал, зайняти робочі місця. Кожен голос на вагу. І я ставлю на голосування пропозицію повернутись до розгляду проекту закону 3728, який стосується документального оформлення травм (каліцтва, поранення, контузії) учасників АТО. Я прошу кожного проголосувати. Прошу зайти в зал, а не виходити з залу. І прошу підтримати повернення до проекту закону 3728. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Прошу проголосувати.

 

17:02:22

За-229

Повернулись.

І тепер, увага, я ставлю знову на голосування проект Закону  про внесення змін до Закону України "Про статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (щодо документального оформлення травм, каліцтва, поранення, контузії учасникам АТО) (3728) за основу і в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Уважно, колеги.

 

17:03:04

За-234

Рішення прийнято.  Закон прийнятий.

Колеги, в нас всі наступні закони мають дуже мало правок, тому я ще раз закликаю до концентрації і до активної роботи.

Наступний: проект Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (щодо посилення гарантії дотримання законодавства України) (номер 2985).

До доповіді запрошую представника Комітету з питань національної безпеки і оборони Вінника. Будь ласка.

 

17:03:37

ВІННИК І.Ю.

Шановні колеги! Я, перш за все, хотів би подякувати за підтримку попереднього проекту, це дуже важливо. Цей законопроект є теж не менш важливим, він по своїй суті дещо інший, його мета – це посилення, власне, гарантій дотримання законодавства України про військовий обов'язок і військову службу щодо мобілізації на особливий період, щодо призову на строкову службу.

Справа в тому, що в Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу" є стаття  38, яка, на погляд розробників законопроекту, не дуже чітко регулює повноваження та обов'язки органам місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ та організацій, навчальних закладів щодо їх дій у разі необхідності передачі повісток у військові комісаріати щодо необхідності інформування їхніх підлеглих, що необхідно прибути на збори в військові комісаріати або за викликом. Тому пропонується, власне, врегулювати це питання  таким чином, покласти обов'язок на керівників підприємств, органи місцевого самоврядування, установ, організацій, забезпечити своєчасне прибуття за викликом у семиденний строк, повідомляти районні, міські військкомати про прийняття на роботу військовозобов'язаних. Тобто таким чином, власне, врегулювати норми чинного законодавства про військовий обов'язок і військову службу до Конституції України, статті 17, яка чітко говорить, що захист суверенітету, територіальної цілісності України є справою всього українського народу, організацій, всіх державних органів. То, власне, тут не треба відхрещуватися, якщо треба передати повістку чи забезпечити прибуття військовозобов'язаного до військового комісаріату.

Власне, цей законопроект пройшов перше читання, зараз друге. До законопроекту надійшло чотири пропозиції. Одна врахована повністю, одна врахована частково, дві відхилено. Міноборони підтримує цей законопроект. Тому комітет пропонує Верховній Раді визначитися голосуванням, пропонує підтримати цей законопроект в другому читанні та як закон в цілому з техніко-юридичними правками.

Якщо є бажання, давайте йти по поправках, їх дві відхилених. Шановний пане головуючий, пропоную по поправках піти зараз.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Зараз підемо так по всім поправкам.

 

ВІННИК І.Ю. Дві правки відхилених всього-на-всього.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, 2 поправка відхилена. Народний депутат Івченко не наполягає.

І 4-а, народний депутат Пастух. Включіть мікрофон, будь ласка, пану Тарасу.

Це єдина поправка, тому прошу всіх заходити в зал, через дві хвилини відбудеться голосування.

Будь ласка, пане Тарас.

 

17:06:13

ПАСТУХ Т.Т.

В даному випадку, цим законопроектом перекладається фактично відповідальність з військкоматів повністю на органи місцевого самоврядування, на керівників трудових колективів, на керівників вузів щодо забезпечення доставки військовозобов'язаних до військоматів. Тобто ті функції, які сьогодні мала б здійснювати поліція у тому випадку, якщо військовозобов'язаний не приходить у військкомат, щодо його розшуку, зараз будуть виконувати фактично органи місцевого самоврядування. У разі не виконання, вони тоді вже будуть нести, в тому числі, кримінальну відповідальність. Власне, своєю правкою я якраз хотів конкретизувати, що особа повинна персонально нести відповідальність. В разі, якщо вона не виконує свого конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни. На жаль, ця поправка не була врахована, і таким чином цей закон він просто перекошує відповідальність з військкоматів на органи місцевого самоврядування, тому ми не зможемо…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  30 секунд, пане Тарас, 30 секунд.

 

ПАСТУХ Т.Т. Не потрібно.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Закінчили, так?

Будь ласка. Прошу, ви будете коментувати?

 

17:07:34

ВІННИК І.Ю.

Да, буду коментувати.  Ви знаєте, я хотів би просто процитувати ту новелу, яка пропонується до внесення в статтю 38 Закону України "Про військову службу і військовий обов'язок". Що незалежно від місцезнаходження в Україні наявності в їх адміністративно-територіальних одиницях військових комісаріатів обов'язку на вимогу… обов'язку на вимогу військових комісаріатів сповіщати, сповіщати, наголошую на цьому, призовників військовозобов'язаних про їх виклик до військових комісаріатів, забезпечувати своєчасне прибуття за викликом. Треба розуміти, що людина працює, наприклад, на роботі, вона має відповідний штатний розклад, має штатний розпис роботи. В даному випадку мається на увазі, що треба людину відпустити, щоб вона могла прибути, і не треба їй ставити прогул чи будь-що. Якщо люди працюють в органі місцевого самоврядування, безумовно, вони мають бути забезпечені прибуття до військкомату. Пропонуйте свою редакцію, якщо…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ви наполягаєте?

 

ВІННИК І.Ю. Ви просто пропонуєте повідомляти на цьому і все, вони і так зобов'язані повідомляти.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На голосуванні, так?

Отже, переходимо до голосування, і я ставлю на голосування поправку четверту… Добре, не закінчив, будь ласка,  30 секунд.

 

17:08:51

ВІННИК І.Ю.

Ви знаєте, я ще раз хотів би звернутися до Конституції України, до нашого Основного закону. Не треба перекладати відповідальність на особливий період з одних, на других, на Нацполіцію, на військові комісаріати, і говорити, що орган  місцевого самоврядування чи селищний голова тут ні до чого. Це його справа, тому що справа захисту територіальної цілісності України на особливий період, фактично, під час війни це справа всього українського народу, в незалежності від посади. Не треба на цьому спекулювати. Якщо треба, нехай свою машину бере і підвозить його. Тут нічого страшного немає. Треба забезпечити, добре, нехай сприяють – це справа всього українського народу. Якщо…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Отже, переходимо до голосування. І я ставлю на голосування поправку 4 народного депутата Пастуха.

Комітет її відхилив. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати. Голосуємо.

 

17:09:56

За-155

Рішення не прийнято.

Таким чином, обговорення завершено. Переходимо до прийняття закону в цілому.

Колеги, будь ласка, заходимо в зал. Переходимо до прийняття рішення. Прошу всіх зайняти свої місця. Отже, колеги, ви ж бачите, в нас голос до голосу просто йде.

А я хотів би спитатись у комітету. Пане Вінник… Пане Вінник! Ми без цієї поправки втратимо голоси двох фракцій. Може, ви дасте якийсь компромісний варіант, бо просто доведеться відхилити закон.

Будь ласка, одну хвилину, і, будь ласка, заходьте. Зараз знайдемо якийсь компромісний варіант.

 

17:10:57

ВІННИК І.Ю.

Ну, дивіться, шановні колеги, дійсно, ми не нарахуємо достатню кількість голосів, якщо ми не підтримаємо поправку колеги Тараса Пастуха. Суть її полягає в тому, що забезпечити прибуття – не буде покладатися такий обов'язок, буде тільки покладатися обов'язок проінформувати, передати повістку, тощо. Ну, принаймні, це давайте проголосуємо.

А що стосується далі, якщо Міноборони буде наполягати, нехай наступний законопроект вносять, тому що це друге читання. Ми втратимо навіть це. Під час особливого періоду, під час війни ми не можемо дозволяти собі такі вольності.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Повторіть для стенограми, які ви просите додати… позицію.

 

ВІННИК І.Ю. Я пропоную правку Тараса Пастуха номер 4, яка зараз відхилена, врахувати. Потім проголосувати закон в цілому. Все.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.

Колеги, я поставлю на голосування таким чином: закон в цілому з поправкою… (Шум у залі) Колеги, нема…

Колеги, у нас є два шляхи. Один шлях – повернення до поправки і  підтвердження. Другий  шлях – зразу поставити в цілому з поправкою Пастуха.

 

ВІННИК І.Ю. Я під стенограму зачитаю поправку...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О, давайте під стенограму  і я  скажу під... з позицією, яку озвучив під стенограму представник комітету, так буде найкраще. Будь ласка, зачитайте.

 

17:12:23

ВІННИК І.Ю.

Прошу під стенограму, яку ми зараз, потім проголосуємо як законопроект в другому читанні і в цілому, статтю 38 викласти в такій редакції.

Обов'язки органів місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій, їх посадових осіб щодо виконання правил військового обліку.

Перше. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, керівники підприємств, установ та організацій, в тому числі навчальних закладів, незалежно від підпорядкування та форм власності зобов'язані на вимогу військових комісаріатів сповіщати призовників військовозобов'язаних про їх виклик до військових комісаріатів.

Друге. Військовозобов'язані та призовники зобов'язані своєчасно прибути за викликом до військових комісаріатів.

Ну, власне, це закінчена редакція, у нас, між іншим, передбачена кримінальна відповідальність, в тому числі за неприбуття, нехай буде так, може, це більш дієвим способом. Сподіваюсь, Міністерство оброни зможе якісніше забезпечувати  призов. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Отже, колеги, я поставлю на голосування в такому формулюванні з поправк... з доповненням, яке озвучив під стенограму Вінник Іван Юрійович, в цілому. Приймається, колеги? Приймається, так? Переходимо до голосування. Колеги, ми переходимо до голосування. І ми зараз будемо кожен голос рахувати. Будь ласка, займіть робочі місця.

І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (щодо посилення гарантії дотримання законодавства України) (номер 2985) з доповненням, яке озвучив під стенограму з трибуни Верховної Ради України народний депутат Вінник Іван Юрійович. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Я прошу всіх зайняти робочі місця, колеги. .

Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, голосуємо.

Прошу голосувати з поправкою "відповідні органи" – так? – "відповідні органи", з техніко-юридичними правками. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Це компромісна позиція. Я прошу проголосувати. Голосуємо. Це технічна правка.

 

17:15:06

За-205

Колеги, я поставлю зараз на повернення. Я не розумію, що відбулося. Будь ласка, поясніть, Продан. І, колеги, лишайтесь на місцях. Будь ласка, Продан.

 

17:15:19

ПРОДАН О.П.

Шановний Андрію Володимировичу, наскільки ми зрозуміли, під час обговорення була врахована поправка Пастуха. От, будь ласка, якщо ми голосуємо з врахуванням повністю, як зачитав наш колега з трибуни, текст поправки Пастуха, ми підтримаємо таку редакцію. Ви просто озвучили зовсім інше. З поправкою Пастуха можна голосувати. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Оксана, ви не зрозуміли, ви, видно, були неуважними. Її зачитав з трибуни Вінник Іван, і я сказав: "З поправкою, яку під стенограму з трибуни Верховної Ради озвучив Вінник Іван". Тобто а він її і озвучив. Щоб ми вертались до поправки, не підтверджували її, щоб ми одним голосуванням це зробили. Зрозуміло? Автор погоджується з тим? Все, погоджується. Все о?кей!

Колеги, отже, всі зрозуміли, яке голосування. (Шум у залі) Ну, яка різниця?... Ну, я вам говорю… Прошу? Добре, з поправкою Пастуха, буду так озвучувати, добре.

Прошу повернутись до 2985. Прошу підтримати повернення до 2985. Озвучу, як ви говорите. Прошу підтримати повернення до 2985. Прошу проголосувати.

 

17:16:46

За-215

Колеги, а, може, просто проведіть консультації, колеги? Ну… Прошу… Та ні, я бачу, не голосує частина депутатів. Я не  розумію, чому. Чи є якісь підстави, чи треба якісь зміни внести?

Колеги, я прошу ще раз і, можливо, комітет хай проведе роботу. Пане Іван!

Отже я ще раз ставлю пропозицію повернутися до розгляду, і я поставлю в тій редакції, як ви говорите, як ви пропонуєте. Я прошу проголосувати за повернення до 2985, проект Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Прошу підтримати і прошу проголосувати повернення до 2985.

Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу проголосувати. Це повернення. Повернення!

 

17:17:56

За-217

У нас є два шляхи: або відхиляємо, або просто поясніть свою позицію. Я б бачу, хто не голосує. Чому?

Будь ласка,  Ірина Геращенко. Будь ласка, одна хвилина.

Ну поясніть логіку. Треба якийсь компроміс, знайдемо компроміс.

Будь ласка, Ірина Геращенко, одна хвилина. Ірина Геращенко.   

Ой, вибачте.  Луценко. Ірина Луценко. Вибачте, вже замотався. Будь ласка,  Ірина Луценко, одна хвилина.

 

17:18:28

ЛУЦЕНКО І.С.

Прошу передати слово Віталію Гудзенку. Дуже прошу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Включіть мікрофон, будь ласка.

 

17:18:35

ГУДЗЕНКО В.І.

Віталій Гудзенко. 92 виборчий округ. Розумієте, в чому питання. Питання  в тому, що я знаю один  дуже прикрий випадок в Білоцерківському районі, коли мама, голова сільської ради, вручила повістку своєму сину, і він зараз знаходиться в тюрмі, вибачте, незрозуміло за що. Це перше.

Інші голови сільських рад стають ворогами в своєму селі за те, що вони носять путівки. Нехай ще раз автор  правки… Повістки, так. Нехай ще раз автор правки зачитає, хто має носити ті повістки, і де у нас тут військовий комісаріат, де  поліція. Нехай поліція і військовий комісар розносять  ці путівки. Дякую. (Шум у залі)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги! Але ж правки є в матеріалах. Зачитайте, будь ласка, ще раз, одну хвилину, правку. Ну, вона ж є в документах, друзі. Будь ласка, для того, щоб консолідувати зал хай автор правки зачитає її. Будь ласка.

 

17:19:44

ПАСТУХ Т.Т.

Шановні колеги, у нас на сьогоднішній день є діюча норма в тому, що в населених пунктах, де немає військових комісаріатів, сільські голови, керівники підприємств, установ, керівники ВУЗів на вимогу комісаріатів повинні доставляти ці повістки, їх вручати. Так написано в нормі закону діючій. Автор поправки… автор законопроекту, який ми мали… Почуйте уважно, вносилася поправка, щоб цю норму поширити на всі населені пункти. Тобто кожен міський голова, кожен керівник підприємства, кожен ректор ВУЗу зобов'язаний був не тільки сповіщати, але й персонально доставляти їх в військкомат. Ми вважаємо, це неприпустимим. Максимум, що можуть зробити органи місцевого самоврядування, керівники ВУЗів і колективів, – проінформувати, коли військкомат до них звертається, що: "У вас є такий працівник, проінформуйте його про виклик", нема проблем. Але далі сам військовозобов'язаний повинен персонально нести відповідальність перед законом. Якщо він ухиляється, для того є органи внутрішніх справ…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд.

 

ПАСТУХ Т.Т. Для того є органи внутрішніх справ, які зобов'язані здійснити розшук його. І далі вже відповідно працює система судочинства нашого кримінального. Тобто тут питання полягає в тому, що в даному випадку йде інформування.

Тому тут, дійсно, потрібна допомога і керівників колективів, і відповідно органів місцевого самоврядування, а не їхня відповідальність за не доставку чи неявку такого призовника.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, зрозуміла позиція, готові голосувати? Можемо, так? Добре, будь ласка, займіть місця. Ніби всі моменти ми обговорили, всі моменти ми врахували. Сергій, а в чому?... Голосуємо, колеги.

Я ставлю на голосування пропозицію повернутись до 2985. Прошу проголосувати за повернення 2985. Прошу проголосувати, прошу підтримати.

 

17:22:06

За-225

Ще раз ставлю. Ще раз повернення до 2985. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Ну, не виходьте з залу. Для чого під час голосування, друзі? Ну, питання безпеки і оборони! Ну, можна в ефірах говорити багато про захист армії. А коли треба просто бути в залі, проголосувати, ви виходите!

Прошу проголосувати за повернення 2985. Прошу підтримати.

 

17:22:44

За-234

Повернулись. І тепер я формулюю так, як було зазначено. Ви мене виправите, якщо щось не так.

Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (щодо посилення гарантії дотримання законодавства України) (2985), включаючи правку № 4 народного депутата Пастуха.

Так я назвав? Так сформулював? Прошу проголосувати в другому читанні та в цілому. Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги.

 

17:23:34

За-237

Закон прийнятий. Важке якесь було обговорення. Треба доопрацьовувати на комітеті ці речі.

Колеги, наступний закон буде не менш важливий. Тому я прошу всіх залишатись. Але зараз надійшла в президію вимога про перерву від двох груп, які вони готові замінити на виступ, навіть обіцяють короткий виступ. Я запрошую до слова Андрія Шипка. Будь ласка.

 

17:24:05

ШИПКО А.Ф.

Шановний пане Голово, шановні народні депутати, я повинен вас проінформувати, що під час голосування по законопроекту (5534) проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України відбулось неперсональне голосування і порушення 48 статті Регламенту Верховної Ради України. До мене телефонують мої колеги групи "Партії "Відродження", їх не було в залі, їхні картки спрацювали. Вони вимагають, щоб ви, шановний пане Голово, поставили на переголосування законопроект (5534) про внесення змін до Кримінального кодексу України. Я думаю факти підтвердження ви побачите на "Українській правді". Людей не було в залі, а картки працювали.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги переходимо до наступного питання порядку денного. Це є проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо створення друкованих засобів масової інформації Міністерством оборони України та військово-цивільними адміністраціями на час проведення АТО) (№5008). Це теж друге читання, правок небагато.

І запрошую до доповіді голову Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Сюмар Вікторію Петрівну.

Але, секундочку, хочу нагадати, депутати мають бути в залі під час роботи. Коли їх немає в залі, карточки мають бути з ними. Це є персональна відповідальність кожного народного депутата.

Будь ласка, Вікторія Петрівна Сюмар, прошу доповідати.

 

17:25:33

СЮМАР В.П.

Шановний пане Голово, шановні колеги, суть закону надзвичайно проста. Ми з вами провели роздержавлення державної комунальної друкованої преси, але оскільки в Україні відбувається антитерористична операція, фактично ми маємо справу із військовими діями, то сьогодні постала необхідність, аби у Міністерства оборони України таки була своя газета, яка робиться спеціально для воїнів АТО, для солдатів, які сьогодні на передовій. І це не може бути просто бюлетень, який повідомляє про безпосередньо рішення Міністерства оборони, як це є у нашому Законі про роздержавлення преси, оскільки це має бути повноцінне друковане видання, яке би давало інформацію про вояків, про героїв України і висвітлювало теми, в яких воно зацікавлено.

В комітеті ми провели досить активну роботу і проаналізували всі ті засоби масової інформації друковані, які видаються органами влади, зокрема, силовими структурами. І якщо ми побачили серйозні зловживання, наприклад, у такому виданні як видання прикордонників "Кордон" де, даруйте мені, на глянцевому папері друкується щось там про покемонів статті, то газета "Наша армія" – це, справді, є повноцінне, достатньо якісне видання над яким працюють журналісти Міністерства оборони. Суть цього закону: залишити це видання до кінця проведення антитерористичної операції і також видання військово-цивільних адміністрацій. 

П'ятнадцять  поправок надійшло, досить коротко можна їх розглянути. Прошу підтримати цей проект закону у другому читанні і в цілому.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Прошу авторів правок підготуватись до обговорення.

 

Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради України

ГЕРАЩЕНКО І.В.

 

17:27:36

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, переходимо до правок.  Будь ласка, перша поправка, це народний депутат Рябчин наполягає. Будь ласка, мікрофон пану Олексію.

Будь ласка, мікрофон пану Рябчину. Працює, працює. Проблеми якісь з мікрофоном. Ще раз спробуйте, будь ласка.

 Шановні, я хочу звернутися до секретаріату, увімкніть, будь ласка, мікрофон пана Дубіля, він поряд знаходиться. Буде задавати запитання депутат Рябчин, бо, мабуть, якась проблема з його карткою і проблема із системою, не працює мікрофон, будь ласка. Пробуйте.

Я хочу звернутися до секретаріату, є проблема з мікрофонами. Зараз, провіряють мікрофони в залі. Я хочу звернутися до секретаріату. Ми трішечки порушимо регламент, але, будь ласка, народний депутат Рябчин задає питання з трибуни, прошу.

 

17:27:57

РЯБЧИН О.М.

Олексій Рябчин, "Батьківщина", Донеччина.

Перепрошуємо шановних громадян України за технічні неточності. Моя правка стосується, як і серія правок, тому, що виключити з норми дій цього закону військові цивільні адміністрації. У мене викликає нерозуміння, а навіщо ВЦА нам окремі якісь друковані видання? Я всеціло підтримую, щоб наша армія випускала свої друковані ЗМІ. Наші солдати зараз знаходяться в "сірій зоні", де, на жаль, не працює наше телебачення або немає доступу наших  медіа. Це окреме питання, як ми повинні це визначити з нашим міністерством шановним інформації, що вони роблять. Однак, дійсно, для наших солдат потрібні ці газети, і ми підтримуємо ці правки.

Однак, навіщо військовій цивільній адміністрації це робити, у мене є сумніви, що це доцільно. Навпаки, треба роздержавлювати ці медіа, треба, щоб у людей була довіра до медіа незалежних, а довіри до медіа, які залежні від влади їх не буде ніколи. І саме тому у нас направлена ця реформа на створення громадського телебачення, громадських засобів масової інформації. Тому прохання підтримати виключити "військові цивільні" або прокоментувати…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.   Будь ласка,  коментар голови профільного комітету.

 

17:30:47

СЮМАР В.П.

На засіданні комітету я особисто голосувала за цю правку, але комітет в цілому її не підтримав, оскільки мова йде про військові цивільні адміністрації, вони готові з власного бюджету це покривати. І там не зовсім мирна ситуація, і там, відверто кажучи, погана ситуація із комерційними медіа, тому що ця територія не становить комерційного інтересу, і приватні медіа, там ніхто не хоче ті газети особливо видавати сьогодні, тому що це не рентабельно. І, відповідно, щоб не залишити людей взагалі без інформування у вигляді друкованої преси, було прийнято відповідне рішення. Прошу поставити на голосування і шляхом голосування визначитися.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Отже, народний депутат Рябчин наполягає на те, щоб виключити з закону слова "та військово-цивільними адміністраціями"   комітет під час прийняття рішення розділилися голоси, але було прийнято рішення відхилити. Тому зараз на розсуд залу ми ставимо цю поправку. Прошу залу визначатися відносно поправки номер 1 народного депутата Рябчина.

Голосування, будь ласка.

 

17:32:17

За-131

Не підтримана ваша поправка, шановний колего.

Наступна поправка також від народного  депутата Рябчина. Ви наполягаєте? Будь ласка, мікрофон.

Знову проблема з мікрофоном у народного депутата Рябчина. Ну, виходьте до трибуни, будь ласка.

 

СЮМАР В.П.  Ну, насправді, треба розуміти, що 2-а, 3-я і 4-а правка, вони ідентичні до першої поправки. Прошу.

 

17:32:25

РЯБЧИН О.М.

Ще раз перепрошуємо за технічні негаразди. Там є  декілька моїх правок, які стосуються ВЦА. Я тоді доповім їм, щоб не витрачати час.

У нас на Донеччині та на Луганщині працює суспільне телебачення, працює канал "ЛОТ-ТВ" на Луганську область, працює канал "До ТеБе" на Донецьку область. Вони гарно працюють, гарно висвітлюють інформацію, до них нема питань. Є дуже багато інших   видань, які працюють.

Однак, я більшу увагу  ВЦА та Міністерства інформації, та комітету спрямовую, бо… не створює нових, а тому, щоб розібратися зі старими. Тому що, наприклад, є газета така  "Дружківський робочий", який у період окупації Дружківки він працював на сепаратистів, видавав газету з гербом так званої "ДНР".

Я би працював проти тих мерів-сепаратистів, я б не створював би ці державні медіа, тому що  їм люди не довіряють. А будуть  довіряти незалежні медіа, і тут не питання в комерційному інтересі. Там живуть люди. Там живуть люди, які споживають ці продукти. І, коли я приїжджаю на Донеччину, на Луганщину, я завжди купую ці видання для того, щоб дізнаватися про що живе громада, краще підтримати незалежні медіа, а не плодити державні інституції...

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Як  пояснила голова профільного комітету, шановні колеги, поправка народного депутата Рябчина номер 2, а також потім номер 3 і номер 5, вони  є ідентичними і стосуються всі виключення цієї норми про військово-цивільні адміністрації.

Я пропоную, щоби зараз зала визначилася відносно поправки номер 2, а потім, щоб ми вже, шановний колега Рябчин не дезорієнтували колег так само і ви не виходили, з трибуни не представляли поправки, я буду просто по черзі їх ставити на голосування.

Шановні колеги, отже, комітет частина були не проти цієї поправки пана Рябчина, але більшістю голосів вона була відхилена. Я прошу залу визначитися підтримуєте ви чи ні цю поправку пана Рябчина номер 2.

 

СЮМАР В.П. Комітет це рішення відхилив, я нагадую. Але я його підтримую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що відбувається в нас? Будь ласка, голосуємо поправка номер 2. Прошу Секретаріат якось з'ясувати, що в нас із системою "Рада" відбувається.

 

17:35:17

За-107

Зараз, будь ласка, 107 у нас голосів. За цю поправку не підтримують її.

Шановні колеги, я прошу тепер визначитися відносно поправки номер 3 народного депутата Рябчина, яка стосується  ідентичної позиції – скасувати  в абзаці першому фрази про "та військово-цивільними адміністраціями".  Прошу визначитися.

 

17:35:58

За-107

Не підтримана ця поправка.

Шановні колеги, народний депутат Олексій Рябчин знімає свої наступні поправки. Це поправка номер 5, поправка номер 9, заощаджуючи час зали, поправка номер 11, поправка номер 14.

На цьому розгляд поправок завершено. Я прошу повертатися шановних колег до сесійної зали. Я прошу займати зараз робочі місця. Ми зараз будемо переходити до голосування. Я прошу голову профільного комітету так само до сесійної зали повертатися, на ваше робоче місце.

І зараз ми переходимо до голосування, колеги. Будь ласка, дуже прошу повертатися до голосування.

 

Веде засідання Голова Верховної Ради України ПАРУБІЙ А.В.

 

17:36:49

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, отже, ми завершили обговорення. Переходимо до прийняття рішення.

І я прошу зараз Вікторію Сюмар, скажіть нам кінцеву, заключну позицію, за яку ми будемо голосувати. І я прошу усіх народних депутатів заходити в зал, приготуватись до голосування. Будь ласка.

 

17:37:04

СЮМАР В.П.

Отже, шановні колеги, ключовим завданням для нас зараз є зберегти газету "Народна армія" для українських військових на час проведення антитерористичної операції. Відповідно є дві пропозиції, пане Голово. Оскільки дві фракції заявили щойно, що вони не готові голосувати за військово-цивільні адміністрації, я пропоную поставити спочатку законопроект в редакції комітету, а далі, якщо не буде рішення позитивного, поставити на голосування з врахуванням все-таки поправок Рябчина.

Отже, колеги, можливо, ми зробимо так, як робили попередні рази – рейтингове…

Отже давайте ми порадимося, як бути нам, колеги.

Вікторія, ще раз. Що поставити на голосування?  

 

17:38:08

СЮМАР В.П.

Пане Голово, ми можемо  або в рейтинговий спосіб, або спробувати поставити в редакції комітету. Якщо не набере достатню кількість голосів,  поставити все-таки, я буду просити зал тоді підтримати з поправками Олексія Рябчина.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте я проведу два  рейтингових. Отже, колеги, давайте таким чином, як ми вже робили сьогодні.

Я прошу зайняти робочі місця. Я почекаю 30 секунд, займіть робочі місця.

Отже, колеги, я ставлю на сигнальне голосування першу пропозицію прийняти проект  Закону про внесенні змін до деяких законів України (5008) в редакції комітету. Рейтингове голосування. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати. Будь ласка,  голосуємо. Прошу проголосувати. 

 

17:39:21

За-155

Наступну я ставлю пропозицію. Хто підтримує ідею, щоб ми змогли  підтримати  Закон 5008 з поправками народного депутата Рябчина.

 

СЮМАР В.П.  Це означає, що ми залишаємо…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. З виключенням фрази про військово-цивільні адміністрації? Так, тільки армія. Це знову ж таки рейтингове.

Хто підтримує з тим, щоб це стосувалося тільки армії, прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу проголосувати.

 

17:40:08

За-189

Друга позиція набрала більше голосів. Зараз Вікторія сформулює кінцево. Секундочку, будь ласка, Вікторія.

 

17:40:16

СЮМАР В.П.

Шановні колеги, от мені, відверто кажучи, сьогодні четвер – день голосувань. Я дуже прошу не виходити з зали зараз, тому що нам треба позитивне рішення прийняти. І мені соромно, коли колеги йдуть зараз із зали з сумками, якщо солдати сидять в окопах наші, даруйте мені, і не мають там, що читати. Ви би там побули хоча би кілька днів, ви би побули там декілька днів, коли вам треба тримати оборону; і коли ви там сидите постійно, маючи увагу, тримаючи її. А ми сьогодні не можемо до 6 вечора нормально попрацювати, натискаючи на кнопки.

Сьогодні солдати в АТО просять нас: "Зробіть нам бібліотеку, дайте нам книжки, літературу, дайте нам газети якісні". Це якісна газета, яка солдатам розказує про військову справу, про солдат. Ми не маємо права їх зараз позбавити такої газети. Дуже велике прохання: зайдіть, будь ласка, до зали і натисніть цю кнопочку!

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу народних депутатів запросити в зал. Я прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. І зараз я попрошу, щоб Вікторія Сюмар під стенограму озвучила поправку, з якою ми будемо голосувати. Тому я прошу зараз ще раз включити мікрофон Вікторії Сюмар. І прошу займати робочі місця, щоб вона озвучила, в якій редакції ми будемо голосувати. Будь ласка, пані Вікторія.

 

17:41:44

СЮМАР В.П.

Пропозиція підтримати законопроект з виключенням слів "та військово-цивільними адміністраціями". В такій спосіб це мова йде про поправки депутата Рябчина, які мають бути враховані в кінцевій редакції. Ми залишаємо лише видання Збройних Сил України.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, переходимо до голосування. І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо створення друкованих засобів масової інформації Міністерством оборони України та військово-цивільними адміністраціями на час проведення антитерористичної операції) (№ 5008) з правкою, яку озвучила під стенограму голова комітету Вікторія Сюмар з трибуни Верховної Ради України, в другому читанні та в цілому.

Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

 

17:43:08

За-226

Закон прийнятий.

Вітаю комітет. Вітаю авторів.

Колеги, шановні колеги, у нас… Увага! Будь ласка, залишайтеся на місцях. У нас залишилося буквально 15 хвилин. (Шум у залі)

 Переходимо до наступного питання порядку денного. Це є проект Закону про внесення змін до статті 201 Кримінального кодексу України щодо криміналізації контрабанди небезпечних речовин, частин вогнепальної зброї (№ 3254). І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Кожем'якіна Андрія Анатолійовича. Будь ласка.

 

17:44:18

КОЖЕМ’ЯКІН А.А.

Шановний Голово, шановні народні депутати! Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на своєму засіданні 22 березня цього року розглянув проект Закону про внесення змін до статті 201 Кримінального кодексу України щодо криміналізації контрабанди небезпечних речових, частин вогнепальної зброї (номер 3254), прийнятий за основу 23 лютого 2017 року.

Нагадаю, що прийнятим у першому читанні проектом закону України пропонується включити до переліку предметів контрабанди, передбачених статтею 201 Кримінального кодексу України небезпечні речовини та частини  (частини!)  вогнепальної зброї, вогнепальної нарізної зброї.

При підготовці цього законопроекту до розгляду в другому читанні до комітету надійшло дві пропозиції від суб'єктів права законодавчої ініціативи народних депутатів Гуляєва і Яценка, які опрацьовані та внесені в порівняльну таблицю. Тобто всього дві поправки.

Врахована пропозиція народного депутата Яценка, якою виключаються з санкцій частини першої статті 201 законопроекту слова "з конфіскацією предметів контрабанди", оскільки питання спеціальної конфіскації врегульоване 96-1 статтею Кримінального кодексу України.

Пропозицію народного депутата Гуляєва відхилено через лаконічне формулювання норми, яке ускладнює праворозуміння, що матиме негативний вплив на право застосування. 

Вноситься пропозиція підтримати запропоновану редакцію проекту (номер 3254-депутаський) для прийняття в другому читанні і в цілому як закон. Прошу визначитись.

Довідково. Головне юридичне управління висловило зауваження до законопроекту, а саме зазначило, що контрабанда частин гладкоствольної зброї, зокрема, мінометів, гранатометів, не охоплюватиметься складом злочину, передбаченого цією статтею, оскільки у законопроекті йде мова про лише контрабандну частину вогнепальної зброї нарізної. Тому важливо доцільно врахувати зауваження Головного юридичного управління і включити до переліку предметів контрабанди, передбаченої статтею 201 Кримінального кодексу, частини вогнепальної нарізної та гладкоствольної зброї. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, фактично правок до цього законопроекту немає, але я знаю, що з цього приводу є дискусії в залі, а дуже не хотілося б, щоб ми його завалили. Давайте ми по хвилині від фракцій обміняємось думками, бо це важливий законопроект. Одна поправка прийнята, одна Гуляєв, не наполягає на поправці. Тепер я прошу по фракціях по хвилині, важливий законопроект, щоб ми змогли знайти компромісний варіант.

Хто з фракцій бажає виступити? Отже, "Самопоміч", хто? Зараз ми не знайдемо голосів. Спориш, будь ласка, одна хвилина. Спориш від "БПП".

Включіть мікрофон. Мікрофон вже включений, будь ласка. Колеги, знову створена кібератака… Але, можливо… А може з трибуни тоді?

Будь ласка,  пан Спориш з трибуни, одна хвилина. Будь ласка. 

 

17:48:19

СПОРИШ І.Д.

Я також пробачаюсь, що не працює мікрофон. Мабуть, дійсно, щось тут є, що мікрофони не працюють.

Але разом з тим, ми повинні разом з вами сьогодні, дійсно, це надзвичайно важливий законопроект. Ми повинні в даному законопроекті посилити законодавство у сфері різними доступними методами. Тому що ми бачимо прекрасно, що цим законом передбачаються влучні уточнення до визначення "контрабанди". Зокрема, щодо  перевезення, частина різної вогнепальної зброї, тому що досі є можливість ввозу в країну нелегальної зброї окремими запчастинами. То єсть наче як конструктор, тому я думаю, що ми повинні дійсно в даному законопроекті це все передбачити і не допустити, і проголосувати за даний законопроект. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, хто від "Самопомочі"? Хто від "Самопомочі"?

Так, будь ласка, Андрій Кожем'якін. Включіть мікрофон.

 

17:49:31

КОЖЕМ’ЯКІН А.А.

Колеги, ми зараз... Ми проконсультувались з нашими, скажімо так, з юридичною спільнотою парламенту і є пропозиція під стенограму у нас викласти зміни наступним чином. Тобто ми залишаємо "частини вогнепальної, нарізної зброї", виключивши при цьому слова: "небезпечні речовини" і крапка. І таким чином тільки залишається, тобто буде так, що пропонується включити до переліку предметів контрабанди, передбачені статтею 201 Кримінального кодексу України, частини вогнепальної, нарізної зброї, крапка, виключивши слова: "небезпечні речовини". Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Приймається така позиція? Вона всім залом приймається. То давайте, колеги, запросимо всіх колег в зал.

Я прошу запросити в зал усіх народних депутатів. Важливе голосування. Прошу приготуватися до голосування, запросіть депутатів в зал. Ми виробили формулювання компромісне, сподіваюсь, ми вийдемо на позитивне рішення.

Колеги, будь ласка. Можемо голосувати?

Я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті 201 Кримінального кодексу України щодо криміналізації контрабанди небезпечних речовин, частин вогнепальної зброї з поправкою, яку озвучив під стенограму голова Комітету з питань законодавчого забезпечення  правоохоронної діяльності Кожем'якін Андрій Анатолійович (№ 3254) у другому читанні та в цілому.

Колеги, кожен голос має значення.

Андрій Анатолійович хоче уточнити свою… Все правильно, все добре.

Прошу проголосувати… Для юридичної правильності і вивіреності я прошу Андрія Анатолійовича ще раз уточнити під стенограму, як звучить його поправка, і потім перейдемо до голосування. Будь ласка.

 

17:52:16

КОЖЕМ’ЯКІН А.А.

Я дякую колегах із Радикальної партії, фракції. Дійсно, вони підказали правильно. Ми забули в суматосі і суєті, що треба внести зміни і до назви цього закону.

Тому пропонується наступним чином: змінити і назву. "Про внесення змін до статті 201 Кримінального кодексу України щодо криміналізації контрабанди частин вогнепальної зброї", виключивши слова "небезпечних речовин". Крапка. Отепер правильно.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Всіма приймається, так? Прошу займати місця.

І я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до статті 201 Кримінального кодексу України щодо криміналізації контрабанди частин вогнепальної зброї з поправкою, яку озвучив під стенограму з трибуни Кожем'якін Андрій Анатолійович, (номер 3254) в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо.

 

17:53:32

За-207

Не всі встигли, колеги!  Я прошу зайти в зал, ми почекаємо 30 секунд. Я прошу запросити в зал депутатів. Я прошу зараз на табло показати, як голосують фракції. Прошу заходити в зал, не виходити, колеги.

"Блок Петра Порошенка" – 87, "Народний фронт" – 52, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 22, Радикальна партія – 11, "Батьківщина" – 12, "Воля народу" – 3, "Партія "Відродження" – 3.

Я прошу запросити в зал. Я розумію, нема жодних  політичних дискусій.  Є лишень питання дисципліни. Запросіть депутатів в зал.

Будь ласка,  колеги, запросіть депутатів в зал. Я даю 30 секунд, щоб депутати могли підійти. Прошу приготуватись до голосування. Будь ласка,  заходимо, колеги. І я ставлю на голосування пропозицію повернутися до проекту Закону про внесення змін  до статті 201 Кримінального кодексу України щодо криміналізації контрабанди  частин вогнепальної зброї (3254). Колеги, прошу підтримати. Колеги, прошу підтримати і голосувати. Прошу проголосувати. Прошу голосувати.

 

17:55:19

За-215

Альона, не йдіть, будь ласка. Давайте, я ще раз поставлю. Принаймні коли я говорю про голосування, депутати відходять від місць демонстративно просто. Я прошу вас взяти участь у голосуванні. Не виходіть, будь ласка, з залу. Я поставлю ще раз на голосування. Якщо не буде голосів, законопроект буде відхилений. Я прошу всіх взяти участь в голосуванні.

І ставлю на голосування пропозицію. Проект Закону про внесення змін до статті 201 Кримінального кодексу України щодо криміналізації контрабанди, частин вогнепальної зброї, 3254, прошу проголосувати за повернення. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги.

Прошу проголосувати за повернення.

 

17:56:30

За-221

Ну, колеги, 5 голосів! Зайдіть, сядьте на місця, зайдіть, будь ласка. Пане Андрій, проголосуйте, будь ласка. Попрацюй в тому куті. Колеги, зайдіть, будь ласка, в зал! Колеги, змобілізуйте кожен свій край. Це важливі речі.

Колеги, будь ласка, ще раз поставлю повернення 3254 щодо криміналізації контрабанди. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Прошу підтримати повернення до 3254. Ну, я бачу, ну, він стоїть. Що ж я можу сказати? Будь ласка, займіть робоче місце!

Прошу підтримати. Прошу проголосувати. Прошу проголосувати. Голосуємо, колеги! Кожен голос. Прошу проголосувати за повернення. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати.

 

17:57:38

За-235

І я ставлю проект Закону про внесення змін до статті 201 Кримінального кодексу України щодо криміналізації контрабанди частин вогнепальної зброї (№ 3254) з поправками, які озвучив під стенограму Кожем'якін Андрій Анатолійович у другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. Прошу підтримати.

 

17:58:18

За-226

Закон прийнятий.

Це було важко. Це було складно. Але ми змогли прийняти черговий закон. Важкий був день, шановні колеги, але разом з тим був день дуже результативний, ми прийняли багато законів, які довго чекали свого розгляду.

Час, відведений для пленарного засідання, вичерпаний. І я оголошую про те, що вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Завтра о 10-й годині продовжимо нашу роботу. Прошу завтра всіх прибути о 10-й годині ранку для продовження роботи Верховної Ради України.

Дякую вам. До побачення.