Стенограма пленарного засідання

07 лютого 2017
 

ЗАСІДАННЯ ДРУГЕ

Сесійний зал Верховної Ради України

07 лютого 2017 року, 16 година

Веде засідання Голова Верховної Ради України ПАРУБІЙ А.В.

 

16:01:59

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Час, відведений для перерви, завершений. Прошу заходити в зал, приготуватись до  реєстрації.

Будь ласка, заходимо в залі і  готуємося до реєстрації.

Отже, колеги, готові до реєстрації? Бачу, зайшли вже в зал. І прошу увімкнути систему "Рада". І прошу народних депутатів зареєструватися. Колеги, будь ласка, реєструємося.

 

16:09:06

Зареєстровано 359 депутатів. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим.

Отже, шановні колеги, як я і говорив до обіду, у нас далі стоять питання інформатизації, друге читання, два законопроекти. Перший з них – 4685, наступний – 4159.

Колеги, тут є велика кількість правок, тому авторів я прошу приготуватись до обговорення. Ми переходимо до розгляду проекту Закону про електронні довірчі послуги (№4685).

І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань інформатизації та зв'язку Данченка Олександра Івановича. Будь ласка.

 

16:09:59

ДАНЧЕНКО О.І.

Доброго дня, шановні колеги. Доброго дня, пане Голово.

Комітет з питань інформатизації та зв'язку, за дорученням Верховної Ради України від 20.09.2016 року, розглянув на своєму засіданні 15.12.2016 року проект Закону про електронні довірчі послуги (реєстраційний номер 4685), поданий Кабінетом Міністрів України, друге читання.

До законопроекту, прийнятого в першому читанні, надійшло 448 правок, з них комітетом враховано – 185, враховано редакційно – 105, враховано частково – 28, відхилено – 130.

Доопрацьований проект закону враховує зауваження Головного науково-експертного управління, які були надані до першого читання, в тому числі стосовно структури законопроекту. Законопроект максимально наближений до законодавства Європейського Союзу у сфері електронних довірчих послуг, що є великим кроком до інтеграції нашої цифрової економіки з економікою країн Європейського Союзу.

Серед новел законопроекту: прозорий порядок отримання статусу надавача електронних довірчих послуг, чітке розмежування повноважень органів влади, запровадження процедури незалежної оцінки відповідності для надавачів таких послуг, можливість використання ними у своїй діяльності як національних, так і міжнародних стандартів. Нагадую, що відповідно до висновку Комітету з питань запобігання і протидії корупції у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів, проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Законопроектом передбачено перехідний період для існуючого бізнесу "Прикінцевими" та "Перехідними положеннями", які набирають чинності через рік з дня його опублікування. Крім того, вже існуючі акредитовані центри сертифікації ключів автоматично вносяться центральним засвідчувальним органом до довірчого списку, а електронні цифрові підписи та посилені сертифікати відкритого ключа використовуються до закінчення строку їх дії.

Я хочу сказати, що цей законопроект підтриманий Європейським парламентом, Європейським Союзом, він повністю відповідає директивам Євросоюзу, фактично він відкриває старт цифрової ери в Україні, це перший крок до побудови цифрової економіки. Такі сервіси, як BankID, MobileID, після прийняття цього законопроекту будуть доступні для всіх громадян України. Це є євроінтеграційний проект.

Прошу підтримати цей законопроект.

Враховуючи зазначене, комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект Закону України про електронні довірчі послуги (реєстр номер 4685) в другому читанні та в цілому як закон в редакції комітету…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд.

 

ДАНЧЕНКО О.І. Також під стенограму. Пропонується врахувати наступні зауваження юридичного управління.

Частину другу статті 14 законопроекту після слів "міжнародні договори України" доповнити словами "щодо електронних довірчих послуг". У пункті 6 розділу VII "Прикінцеві" та "Перехідні положення" законопроекти слова "введення в дію закону" замінити на слова "набрання чинності законом".

Прошу підтримати, прошу дати старт цифровізації держави.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.

Авторів поправок я прошу приготуватись до обговорення.

Отже, 1-ша, Мушак. Не наполягає.

5-а, Бондар. Не наполягає.

7-а, Данченко. Не наполягає.

14-а, Мушак. Не наполягає.

17-а, Ванат. Не наполягає.

18-а, Мушак. Не наполягає.

20-а, Мушак. Не наполягає.

22-а, Мушак. Не наполягає.

23-я, Мушак. Не наполягає.

28-а, Мушак. Не наполягає.

31-а, Мушак. Не наполягає.

44-а, Данченко. Не наполягає.

46-а, Семенуха. Не наполягає.

52-а, Мушак. Наполягає. Будь ласка, Мушак, 52 поправка.

 

16:14:49

МУШАК О.П.

Шановні колеги, я б хотів звернути вашу увагу до цього законопроекту. Насправді він надзвичайно добре і якісно пророблений комітетом. До нього внесено досить-таки, якщо не помиляюсь, близько 200 поправок, більше з яких враховано. І він дійсно є проривним для української економіки, він дійсно є проривним для відношень людина–держава, людина–бізнес, людина–людина. Тому максимально прошу його підтримати. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Рухаємося далі.

Я хотів би спитатись. Включіть мікрофон. Пане Мушак, не наполягають ні на яких? Я їх пропускаю просто. Приємно, так, коли зачитують прізвище, плюс.

85-а. Не наполягає.

86-а, Голубов. Не наполягає.

87-а, Данченко. Не наполягає.

90-а, Голубов. Не наполягає.

93-я, Семенуха. Наполягає. Будь ласка, включіть мікрофон.

 

16:15:56

СЕМЕНУХА Р.С.

Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч".

Шановні колеги, справді закон є дуже важливим і дає можливість в Україні запровадити нову модель послуг електронного цифрового підпису, яка буде відповідати повністю практиці Європейського Союзу. Створення належних умов для транскордонного використання електронних цифрових підписів для українських громадян бізнесу та їх партнерів в Євросоюзі. Можливість через BankID, MobileID отримувати публічні послуги в електронній формі не тільки в Україні, але й в країнах Євросоюзу.

У зв'язку з цим прошу звернути увагу на мою правку, яка стосується захисту персональних даних. Поправка вносить уточнення у статтю 3 законопроекту, визначаючи, що у разі виникнення спору про захист персональних даних суб'єктів відносин у сфері електронних довірчих послуг при розгляді цього спору застосуванню підлягає право держави місцезнаходження користувачів цих послуг. І далі дуже важливий момент "якщо рівень цього захисту є не меншим, ніж забезпечений нормативно-правовими актами держав-членів Європейського Союзу".

Колеги, прошу підтримати.

 

16:17:01

ДАНЧЕНКО О.І.

Дякую, Романе Сергійовичу. Ця правка була відхилена, оскільки частина чотири виключена іншою поправкою та з огляду на те, що зазначені положення не є предметом правового регулювання цього законопроекту. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на голосуванні? Наполягає автор. І тому я ставлю на голосування поправку 93 народного депутата Семенухи. Комітет її не підтримав. Хто підтримує поправку 93, прошу проголосувати. Будь ласка.

 

16:17:39

За-92

Рішення не прийнято.

Більшість правок враховано, і це дуже позитивно. Я бачу, що…

124-а, Левченко. Наполягає. Будь ласка. 124-а. Левченко, будь ласка.

 

16:18:10

ЛЕВЧЕНКО Ю.В.

Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ.

Пропозиції пункту 1 частини другої статті 9 не узгоджується з положенням пункту 1 частини сьомої статті 9, якою встановлюється, що перелік електронних довірчих послуг, визначений частинами першою та другою цієї статті, не є вичерпним. За таких обставин доцільно у пункту 1 частини другої статті 9 закріпити, що перелік гарантованих довірчих послуг саме не є вичерпним. Якщо спростити те, що я тільки сказав, справа у тому, що в одній частині законопроекту написано, що перелік електронних довірчих послуг не є вичерпним, а в іншій частині є конкретний вичерпний перелік. Тому доцільно в цій іншій частині додати слова "та інші послуги". Крім юридичної техніки це, в принципі, логічно і з точки зору важливості цього законопроекту, тому що, насправді, можуть бути інші сфери застосування, ніж ті, які прописані в цьому вичерпному переліку. І враховуючи те, що, справді, це дуже важливий законопроект, який відкриває двері для нових підходів в економіці, варто було б все ж таки відкрити можливість для інших послуг, а не тільки ті, які перелічені в цьому конкретному вичерпаному переліку. Дякую.

 

16:19:23

ДАНЧЕНКО О.І.

Дякую за вашу правку. Я хочу сказати, що цю пропозицію було відхилено і не враховано з огляду на те, що цей перелік, він затверджується Регламентом номер 910 2014 року Європейського Союзу. І в цьому Регламенті є повний перелік всіх правок. Ми не можемо вносити, це буде йти в розріз з європейським законодавством.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Наполягаєте на голосуванні?

Отже, колеги, я ставлю на голосування поправку 124 народного депутата Левченка, комітет її не підтримав. Хто підтримує дану поправку, прошу проголосувати, будь ласка.

 

16:20:10

За-85

85 – за. Рішення не прийняте.

Наступна. 136, Бондар. Не наполягає.

139-а, Данченко. Не наполягає.

141-а, Бондар. Не наполягає.

162-а, Семенуха. Не наполягає.

200-а, Данченко. Не наполягає.

202-а. Не називати. 202-а, Семенуха. Не називати далі взагалі, так? Добре. Я не називаю ваших поправок.

Колеги, давайте ми підемо іншим шляхом. Хто з авторів поправок наполягає ще на якісь правці? Отже, підняв руку тільки Юрій Левченко, я правильно розумію? Тільки… Щоб я не листав всі оці сторінки. Тоді, будь ласка, включіть мікрофон пану Юрію Левченку, хай озвучить свої поправки.

 

16:21:27

ЛЕВЧЕНКО Ю.В.

Мова йде про 299 поправку, 299. Насправді, мова йшла про запровадження системи аудиту, вдосконалення системи аудиту,  яка була в законопроекті. Але в принципі до другого читання  поняття аудиту були виключене повністю  та замінене на  оцінку відповідності і така оцінка відповідності повністю  може замінити собою аудит і в принципі підхід до порядку і проведення   відповідають ідеям моєї поправки. І тому я на голосуванні не наполягаю, я хотів би просто зазначити  в контексті попереднього,  попередньої поправки, що от це помилка, яка дуже часто відбувається в цьому залі. Ми не маємо прив'язуватись слово в слово до законодавств нормотворчих норми інших країн або союзів, зокрема Європейського Союзу, тому що якщо у них щось, зокрема, щось змінюється, ми теж маємо швидко мати можливість  змінити.  І тому я пропонував, щоб ми в тому переліку  написали "та інші послуги", а не бути прив'язаними на сто відсотків тільки до норм Євросоюзу. А так, на цій поправці не наполягаю, в принципі мої вимоги враховані.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Олександр Іванович.

 

16:22:39

ДАНЧЕНКО О.І.

Я хотів би сказати, що дійсно, це дуже гарне зауваження  і редакція запропонована комітетом відповідає позиції автора поправки, водночас статтю приведено у відповідність до статей 20 та 21  Регламенту Європейського Союзу  № 910/2014. І я хочу сказати, що можливість швидкої зміни  до дати в цьому законопроекті  є, тобто, така можливість є. Є, є.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви поясніть мені, ставити мені на голосування? Не треба ставити? Бо голова комітету роз'яснив позицію.

Колеги, таким  чином, ми завершили обговорення  проекту Закону про електронні довірчі послуги. Я прошу  усіх народних депутатів  зайти в зал і приготуватись до прийняття рішення. Одну хвилину, заключне слово –  Данченко Олександр Іванович. Після того переходимо до прийняття рішення і я прошу секретаріат усіх повідомити, що ми за хвилину-дві будемо  приймати рішення, голосувати.

Будь ласка, Олександр Іванович.

 

16:23:37

ДАНЧЕНКО О.І.

Шановні колеги! Законопроект, який пропрацьований з усіма фракціями, законопроект підтриманий Європою, законопроект підтриманий Офісом з питань євроінтеграції, цей законопроект відкриває нову еру дійсно цифрової економіки в державі. Ви тільки повинні знати, що в нас близько 55 мільйонів GSM-карток,  близько 40 мільйонів  банківських карток – це  величезний ринок, це підйом нашої економіки. Я звертаюся до своїх колег, я звертаюся до голів фракцій, запросіть депутатів до залу, підтримайте цей законопроект, це шлях до Європи, шлях до цифровізації держави. Дуже прошу зайти в зал, шановні колеги.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,  Олександр Іванович.

Переходимо до прийняття рішення. Колеги, будь ласка, заходимо в зал, прошу запросити депутатів в зал.

І я ставлю на голосування проект Закону про електронні довірчі послуги (№ 4685) за пропозицією комітету в другому читанні та в цілому. Всі фракції підтримали, всі виступаючі зазначили на важливості цього законопроекту, тому прошу голосувати, прошу підтримати 4685 у другому читанні та в цілому. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати, прошу проголосувати.

 

16:25:41

За-187

Будь ласка, включіть по фракціях. Колеги, я прошу зайти в зал народних депутатів. Зараз у нас є два варіанти: або ми ставимо на повторне друге, або повернення до голосування.

Будь ласка, голова комітету, порадьте: чи повертатися, чи ставити на повторне друге.

Будь ласка,  Олександр Іванович.

 

16:26:36

ДАНЧЕНКО О.І.

Я би хотів звернутися до народних депутатів і максимально запросити ваших колег, які зараз знаходяться в кулуарах. Я хотів би звернутися до всіх тих, хто дійсно хоче підтримати економіку цієї держави, хто хоче жити по-новому. Тому що це цифрова ера, увесь світ вже далеко попереду нас, а ми не можемо, я вибачаюсь, зібрати народних депутатів в зал! Я дуже прошу повернути народних депутатів в зал і повернутися до розгляду цього законопроекту. Це євроінтеграція, це економіка!  А у нас, на жаль, тільки балачки, про те, що давайте будувати нову економіку. Ми тільки можемо, що, я вибачаюсь, вуголь викопувати і перевозити його. Я дуже прошу повернутися всіх і повернутися до розгляду цього законопроекту, надважливий законопроект. Економіка, сильна економіка – сильна держава, євроінтеграція. Прошу повернутися і поставити на повернення.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.

Колеги, я поставлю на голосування пропозицію повернутися, якщо не буде голосів, тоді я буду ставити наступну пропозицію – це на повторне друге читання.

Отже, колеги, прошу приготуватись до голосування, зараз я ставлю першу пропозицію на голосування, повернутись до голосування в другому читанні та в цілому проекту Закону про електронні довірчі послуги. Прошу змобілізуватись і я ставлю на голосування пропозицію повернутись до голосування в другому читанні та в цілому проекту Закону про електронні довірчі послуги. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги, будь ласка,  голосуємо. Прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо.

 

16:29:00

За-209

Давайте ще хвилину для збору депутатів.

Будь ласка, голова комітету  наполягає на тому, що  ми можемо прийняти в другому читанні. Давайте ще одну хвилину голові комітету, будь ласка, Олександре Івановичу.

 

16:29:54

ДАНЧЕНКО О.І.

Шановні колеги, до цього законопроекту в жодної з фракції не було жодних зауважень. Я дуже прошу  "Батьківщину", я дуже прошу ті фракції, які зараз не голосують підтвердити своє бажання будувати нову  країну. Це якраз той  шанс, коли ми можемо почати будувати нову країну, перестати жити в сировинній економіці. 480 правок було подано до цього законопроекту. Всі правки відпрацьовані.

 Я хочу нагадати, що цей законопроект був успішно проголосований  при минулому Кабінеті Міністрів, але потім потрапив на  друге коло до парламенту. 

Шановні колеги, дуже прошу підтримати. Законопроект, який для держави, тут немає якихось політичних ігор між кимось. Дуже важливий законопроект. Крім того, що це дає євроінтеграцію, послухайте, цей законопроект…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд і завершуйте.

 

ДАНЧЕНКО О.І. … цей законопроект створює нові робочі місця для  наших айтішних компаній, для софтверних компаній, взагалі створює новий ринок цифрових послуг. Як ми можемо зараз, коли ми хочемо, щоб була сильна економіка, ми з вами боремося за кожне нове робоче місце, як ми можемо зараз відмовляти у створенні багатьох тисяч робочих місць, як ми можемо це робити?  Я ще раз дуже прошу тих, хто не голосує, проголосувати за Україну. Цей законопроект є добрим, є європейським. Прошу підтримати євроінтеграцію, прошу підтримати нову економіку.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.

Колеги, отже я ще раз поставлю на повернення. Я прошу депутатів зайти в зал. (Шум у залі) Є вже, є вже Мушак. 

Отже, колеги, прошу приготуватися до голосування. Прошу зайняти робочі місця. (Шум у залі) І я ще раз поставлю пропозицію повернутися до розгляду. Пропозиції комітету прийняти у другому читанні та в цілому.

Отже, колеги, займіть робочі місця. І я ставлю на голосування пропозицію повернутися до пропозиції комітету прийняти  проект Закону про електронні довірчі послуги (номер 4685) у другому читанні та в цілому.

Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Прошу голосувати, прошу підтримати. Голосуємо. Будь ласка, голосуємо, колеги.

 

16:33:05

За-206

І я ставлю  наступну пропозицію на  голосування: на повторне друге читання. Я розумію, вона підтримується, так?

Отже, колеги, прошу зайняти робочі місця, приготуватися до голосування.

І я ставлю на голосування пропозицію проект Закону про електронні довірчі послуги (номер 4685) на повторне друге читання. Прошу підтримати, щоб ми не втратили законопроект і велику авторську роботу колективу авторського.

Прошу проголосувати, прошу підтримати на повторне друге читання 4685. Голосуємо, колеги. Прошу підтримати, прошу проголосувати.

 

16:34:03

За-244

Рішення прийнято.

Очевидно, необхідно доопрацювати. Ми чим швидше поставимо його в порядок денний, пан Олександр. Ви не йдіть, наступний – теж ваш законопроект.

 

ДАНЧЕНКО О.І. (Не чути)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Отже, колеги, рішення прийнято. Проект закону 4685 йде на повторне друге читання.

А я переходжу до розгляду наступного проекту Закону (4159) про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж.  Це теж є друге читання, колеги. І я запрошую до доповіді голову Комітету з питань інформатизації Данченка Олександра Івановича. Будь ласка.

 

16:34:49

ДАНЧЕНКО О.І.

Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Двадцятого вересня 2016 року законопроект за реєстраційним номером 4159 було прийнято Верховною Радою в першому читанні. Законопроектом пропонується врегулювати на законодавчому рівні відносини, пов'язані із встановленням єдиних правових засад доступу та використання інфраструктури з метою розвитку телекомунікаційних мереж для задоволення потреб споживачів телекомунікаційних послуг та розвитку інформаційного суспільства в Україні.

При підготовці до розгляду законопроекту у другому читанні  враховано більшість зауважень Головного науково-експертного управління, 105 поправок народними депутатами було враховано, 220 – враховано редакційно, 31 правку враховано частково. Більшість врахованих поправок стосується встановлення повноважень державних органів, в тому числі стосовно розробки та затвердження правил доступу до відповідної інфраструктури, вимог до розташування технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури. В процесі підготовки до сьогоднішнього розгляду законопроекту було проведено зустрічі та багато погоджених питань.

Я хочу звернутися, шановні колеги, ми провалили з вами зараз старт цифрової революції в державі. Цей законопроект, він дає розвиток, бум для розвитку Інтернету по всіх містах, селах України. Ви зараз знаєте, що за рахунок того, що питання між  галузями не враховані, енергетичні компанії, ЖКГ, інші інфраструктурні об'єкти дуже часто не дають змоги розвиватись телекомунікаційним компаніям.

З іншого боку, галузь телекомунікацій також некоректно, а в деяких випадках нелегально, використовує інфраструктуру енергетиків та ЖКГ. Цим законопроектом врегульовуються всі питання доступу всіх галузей.

ООН півроку назад визнало невід'ємним правом кожної людини на нашій планеті – це право на Інтернет. Крім того, що в нас йде війна, не АТО, в нас йде війна, дуже важливо, щоб всі наші мешканці, всі жителі нашої держави отримували інформацію, правдиву інформацію. Не приймаючи цей законопроект, або той, хто не підтримує, той буде стояти якраз на стороні тих людей, в яких зацікавлена Російська Федерація. Вони не зацікавлені в тому, щоб кожна людина в нашій державі мала чесну інформацію, прозору інформацію. Також для того, щоб всі люди нашої держави отримували цифрові послуги, щоб ми будували цифрову економіку, кожна людина повинна…

 

Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради України ГЕРАЩЕНКО І.В.

 

16:38:46

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд дайте завершити. Дякую.

 

ДАНЧЕНКО О.І. … кожна людина повинна мати доступ до високошвидкісного Інтернету. Це стосується не тільки фіксованого Інтернету, це стосується розвитку мобільного Інтернету, мережі 3G і 4G, які ми повинні дати змогу робити вже найближчим часом. Операторам мобільного зв'язку для того, щоб підключати їх базові станції, вони не висять в воздусі, їм потрібно будувати оптичні лінії зв'язку. Це є дуже важливим. І зараз оператори 3G не можуть виконувати повноцінно ліцензійні умови, тому що в них немає доступу до багатьох об'єктів.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Закінчили ви, пане Олександре? Так.

Шановні колеги, голова профільного комітету залишається на трибуні. Ми зараз переходимо до поправок. Рухаємося по поправках до цього законопроекту.

Поправка номер 6, народного депутата Левченка. Наполягаєте? Не наполягає. Добре.

Поправка номер 11 народного депутата Семенухи. Наполягаєте? Ні.

Поправка номер 15, Семенуха. Ні.

Я бачу руку, як ви так піднімаєте, то видно звідси.

37-а, Семенуха. Ні.

40-а, Данченко. Наполягаєте? Ні.

41-а, Шверк народний депутат. Наполягаєте на 41 поправці? Шверк не наполягає.

Рухаємося далі, колеги.

Поправка номер 63, Семенуха. Не наполягає.

Поправка 72, Мартовицький. Наполягає? Не наполягає.

Поправка 74, Семенуха. Не наполягає.

88-а, Гуляєв. Не наполягає.

102-а, Гуляєв. Не наполягає.

Тут дійсно майже всі поправки, шановні колеги, враховані, як і сказав голова комітету профільного.

134-а, Семенуха. Не наполягає. Рухаємося далі.

175-а, Шверк. Шверк не наполягає.

210-а, Данченко. Не наполягає.

211-а, Гуляєв. Не наполягає.

226-а, Гуляєв. Не наполягає. Яка?

263-я, народного депутата Мартовицького. Не наполягає. (Шум у залі)

Вона врахована. Народний депутат Левченко вважає, що 238 правка не врахована. Будь ласка, мікрофон народному депутату Левченку увімкніть.

 

16:41:40

ЛЕВЧЕНКО Ю.В.

Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ.

238 поправка, написано, що врахована частково. Насправді вона не врахована взагалі. Пропозиція положень щодо договору з доступу розкриває питання платного користування чужим майном, що за своєю природою належить до договорів найму, оренди майна. І саме тому передбачений проектом договір з доступу містить ознаки договору саме найму або оренди майна, а тому є видом такого договору, змішаним договором з елементами оренди майна. Тому положення проекту по договору з доступу повинні відповідати вимогам чинного законодавства щодо оренди майна. Водночас враховуючи специфіку врегулювання оренди майна в залежності від самого об'єкту майна та суб'єктів власності на таке майно, зокрема в проекті мають бути враховані вимоги відповідних положень Цивільного та Земельного кодексів України, Закон України "Про оренду землі", а у випадку оренди державного чи комунального майна – положень Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

Моя поправка стосується того, щоб, власне кажучи, прописати, що це все відбувається у відповідності до Цивільного кодексу, Земельного кодексу, Закону України "Про оренду землі" і так далі, тому що є, власне кажучи, орендою майна або найму майна. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення вашої позиції.

Шановні колеги, за наполяганням народного депутата Левченка, поправка його номер 238 ставиться на голосування зали. Прошу голосувати.

 

16:43:12

За-120

Ми поки рухаємося по таблиці, а потім будуть зауваження тих колег, хто не встиг їх озвучити.

263-я, народний депутат Мартовицький. Не наполягає.

266-а, Гуляєв. Не наполягає.

275-а, Голубов, народний депутат. Не наполягає.

277-а, Мартовицький. Не наполягає.

Семенуха, 278-а. Не наполягає.

Мартовицький, 283-я. Не наполягає.

Семенуха, 290-а. Не наполягає.

Гуляєв, 305-а. Не наполягає.

313-а, Семенуха. Не наполягає.

314-а, Семенуха. Не наполягає.

315-а, Семенуха. Не наполягає.

317-а, Семенуха. Не наполягає.

318-а, Семенуха. Не наполягає.

319-а, Семенуха. Не наполягає.

323-я, Мартовицький. Наполягає.

Будь ласка, народному депутату Мартовицькому увімкніть мікрофон.

 

16:44:32

МАРТОВИЦЬКИЙ А.В.

Шановні колеги, встановлення граничних величин суперечить принципам розробки методики (частина п'ята статті 18). Плата за доступ повинна враховувати всі додаткові витрати власника об'єкту доступу відповідно до формул, встановлених методикою. Така норма законопроекту є втручанням в конституційну компетенцію органів державної влади, адже врегульовані ціни встановлюються Кабінетом Міністрів чи міністерствами, чи національними регуляторами. Крім того, надання інтернет послуг – це підприємницька діяльність. Якщо держава не контролює доходи провайдерів, то чому вона має штучно фіксувати на певному рівні їх видатки, у тому числі за рахунок інших осіб. Прошу поставити на голосування і підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення вашої позиції.

Шановні колеги, за наполяганням народного депутата Мартовицького його поправка ставиться на голосування. Просимо зал визначитися з позицією відносно цієї ініціативи.

 

16:45:48

За-93

Відхилена ваша пропозиція, шановний колега. Рухаємось далі.

Поправка 333 народного депутата Семенухи врахована була частково. Він наполягає… 333-я. (Шум у залі) А, звичайно, ну ви сказали, що 333-я, тому я так і озвучую.

331-а, це поправка народного депутата Данченка. Вона була врахована частково ця ваша поправка. Ваш колега народний депутат Семенуха наполягає на її підтвердженні. Будь ласка, мікрофон Семенусі ввімкніть, будь ласка.

 

16:46:27

СЕМЕНУХА Р.С.

Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч". 

Шановні колеги, це, справді, майже революційний закон, це чи не перша спроба системно вирішити проблему галузі по взаємовідносин між об'єктами інфраструктури.

Одне з дискусійних питань, яке б я сьогодні хотів підняти, це питання встановлення верхньої граничної межі, яку мають сплачувати оператори фіксованого зв'язку органам місцевого самоврядування або іншим домовласникам.

Тому на комітеті, на превеликий жаль, протягом підготовки до другого читання понизили верхню межу з чим я, в принципі, не погоджуюсь, оскільки даний закон попри всі його беззаперечно новаторські ідеї не має бути за рахунок або в ущерб органам місцевого самоврядування.

Тому я наполягаю на цій правці, яка дозволить, якщо вона не буде врахована, збільшити, повторююсь, не обов'язок, а можливість операторам сплачувати більше органам місцевого самоврядування. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо.

Будь ласка, позиція голови профільного комітету. Прошу вас. І автора цієї поправки Олександра Данченка.

 

16:47:34

ДАНЧЕНКО О.І.

Я хочу сказати, що ми повинні бути нейтральні до кожної галузі і одна галузь не може фінансуватися за рахунок іншої галузі. Це протирічить рівноправним відносинам в економіці. Зараз дуже багато нелегально прокладених ліній зв'язку, за які не платяться кошти або ці кошти потрапляють в кармани, просто в кармани.

Після введення цього законопроекту місцеві органи будуть отримувати і так більше коштів за рахунок легалізації. Тому я проти просто так підвищувати, тому що хтось буде отримувати більше коштів. Це є неринково, це є неправильно.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Будь ласка, на вимогу народного депутата Семенухи, ми ставимо 331 поправку, яка комітетом була врахована частково на підтвердження, колеги. Прошу визначитися.

 

16:48:46

За-103

Не набрала підтримки необхідної ваша позиція, шановний колега. І ми рухаємося далі.

333-я. Будь ласка, народному  депутату Семенусі включіть мікрофон.

 

16:48:59

СЕМЕНУХА Р.С.

Щоби зекономити час,  одразу  хочу також поставити на підтвердження, бо 333-я нібито написано в порівняльній таблиці, що враховано,  але я хочу поставити на підтвердження як 332-у, 333-у, 334-у, предмет регулювання той самий, по чому я доповідав в попередньому виступі. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо тоді по порядку, на підтвердження, на прохання, на вимогу народного депутата Семенухи 332 поправка,  будь ласка, на підтвердження.  

 

16:49:41

За-105

105 голосів.

333-я.  На підтвердження.

 

16:49:58

За-84

Будь ласка, 334-у на підтвердження голосуємо тепер. Рішення було по попередній не прийнято,  зараз голосуємо 334-у.

 

16:50:16

За-75

Рішення не прийнято. 

Далі.

343-а, Мартовицького народного депутата поправка. Наполягає. Будь ласка, увімкніть мікрофон.

 

16:50:26

МАРТОВИЦЬКИЙ А.В.

Шановні колеги! Ця норма спрямована на встановлення невиправданих обмежень господарської  діяльності, що порушує  заборону господарського законодавства на необґрунтоване зайве державне регулювання  підприємницьких відносин. Дві мої поправки 323-я і 343-я, якщо вони не підтримані, то закон загалом неможна підтримувати у другому читанні, тому що його  положення  про договір з доступу не відповідають вимогам  чинного законодавства.

А цю поправку, прошу поставити на підтвердження.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення.

І на вимогу народного депутата Мартовицького поправка 343 ставиться на голосування.  Будь ласка, колеги.

 

16:51:27

За-82

82 підтримали тільки народних депутати. Не приймається ваша поправка.

348-а, народного депутата Семенухи. А ми голосували за неї. Вибачте, за 334-у. А 348? Ні. Я чую, зараз повернемося.

Народний депутат Семенуха просить повернутися до поправки 344, яка була врахована частково. Будь ласка, увімкніть мікрофон.

 

16:51:57

СЕМЕНУХА Р.С.

Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч".

Шановні колеги, сьогодні телекомгалузь одна з, на превеликий жаль, є одне із секторів економіки, який продовжує зростати, продовжує створювати робочі місця, сплачувати чималі податки в український бюджет. Проте однією із запорук стабільності і подальшого зростання галузі, залучення інвестицій має бути сталі і зрозуміли правила гри для бізнесу. Моя ж правка пропонує збільшити вдвічі, зараз пропонується на рік, а я пропоную збільшити до двох років, зробити незмінним розмір плати за договором, за доступ до будь-яких об'єктів інфраструктури, що однозначно буде сприяти збільшенню інвестиційної привабливості телекомринку. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Позиція зрозуміла.

Будь ласка, колеги, хто підтримує цю новелу, будь ласка, голосуйте за цю правку, 344-а, голосуємо.

 

16:53:04

За-118

На жаль, тільки 118 голосів. Не підтримана ваша поправка.

Рухаємося далі. 348-у ми вже озвучили.

349-а. Я ж говорила, ви сказали немає поправок.

348-а. Добре. 348-а, мікрофон увімкніть, будь ласка.

 

16:53:21

СЕМЕНУХА Р.С.

Семенуха Роман, фракція "Самопоміч".

Шановні колеги, цією правкою я хочу привернути вашу увагу до певної пропозиції, яка, на превеликий жаль, не знайшла консенсусу і більшості в комітеті з регулятором. А насправді, що ж пропонується? Пропонується впровадити можливість досудового розгляду спорів між різними суб'єктами, якою пропонувалося зобов'язати НКРЗІ бути арбітром в цих спорах. Насправді досвід розвинутих країн Євросоюзу говорить про те, що переважна кількість спорів сьогодні вирішується в досудовому порядку відповідними державними регуляторами. До речі, це водночас значно розвантажило б і підвищило ефективність української судової системи.

Водночас, хочу звернути увагу, що дуже-дуже важливо все-таки подумати і підтримати цю правку, яка дасть можливість в ефективний спосіб розв'язувати спори в досудовому розгляді. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Будь ласка,  голосуємо 348 поправку народного депутата Семенухи.

 

16:54:32

За-126

126 – за. Не підтримана залом.

Йдемо далі: 349-а. 349-а? Не наполягає Семенуха.

350-а. Не наполягає.

351-а. Не наполягає.

352-а. Не наполягає народний депутат Семенуха.

354-а. Не наполягає народний депутат Семенуха.

355-а. Не наполягає. Не наполягає? Не наполягає.

Рухаємося далі: 358-а. Не наполягає.

359-а – це також Семенуха. Не наполягає.

360-а. Не наполягає.

361-а, Данченко. Не наполягає.

362-а…

363-я, Семенуха. Не наполягає.

Далі рухаємося: 378-а, народний депутат Івченко. Його поправка врахована, але він вимагає слова на виголошення позиції на цій поправці. Будь ласка, народному депутату Івченко, мікрофон.

 

16:55:35

ІВЧЕНКО В.Є.

Вадим Івченко, фракція "Батьківщина". Дякую за надане слово.

По-перше, хотів сказати, що "Батьківщина" підтримує даний законопроект, досить важливий законопроект щодо вирішення питання щодо розташування технічних засобів телекомунікацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства. Мені що подобається? Мені подобається, що ми нарешті маємо врегулювати питання доступу до розподільчих мереж, ми маємо врегулювати питання як буде пролажуватися телекомунікації, Кабмін розробляє правила, власники цих мереж вони розробляють технічні умови, а органи місцевого самоврядування отримують плату за проведення телекомунікаційних мереж через певні розподільчі системи, там, ЛЕПи чи  колодязі і так далі.

І головне, що в новобудовах тепер будуть предусмотрены спеціальні щити для того, щоб провадити Інтернет по будинкам та інших телекомунікацій. Тому я вважаю цей закон проривним і  фракція "Батьківщина"  підтримує і я не наполягаю на голосуванні своє правки. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ Ваша правка врахована була комітетом, шановний колего, а "Батьківщина" підтримує законопроект це добре. Колеги, у нас залишилось ще буквально три поправки, буде голосування  за кілька хвилин, будь ласка, повертайтесь до сесійної зали.

Поправка 391, Семенуха. Не наполягає.

Далі у нас залишилось  буквально ще дві поправки на підтвердження.

404-а, Семенуха. Не наполягає.

А от на  405-й, наполягає. Будь ласка, увімкніть мікрофон.   

 

16:57:11

СЕМЕНУХА Р.С.

Семенуха Роман, фракція "Об'єднання "Самопоміч".

Шановні колеги, цією правкою я хочу привернути увагу сьогодні до кричущої проблеми, яка є на ринку телекомунікацій, а також на ринку  електроенергетики.  Сьогодні фактично в Україні в неймовірній формі і об'ємі поширилось ганебне явище як крадіжка майна телекомоператорів, пошкодження майна, виріз кабелів і таке інше. У нас сьогодні фактично організовані  злочинні угрупування, які діють і це дуже й дуже шкодить не тільки бізнесу, від цього потерпає насамперед  кінцевий споживач, який часто-густо не може отримати якісну і постійну діючу  послугу.

Тому моєю правкою я пропоную внести зміни до Кримінального кодексу, який посилить відповідальність стосовно умисного пошкодження технічних засобів телекоммереж. Прошу підтримати. Дякую. 

 

Веде засідання Голова Верховної Ради України ПАРУБІЙ А.В.

 

16:58:05

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви будете коментувати?  Наполягаєте на голосуванні? Ні, не наполягає.

Шановні колеги, 406-а, Семенуха. Не наполягає.

І таким чином ми завершили  обговорення у нас остання поправка шоста. Колеги, через дві хвилини ми перейдемо до прийняття рішення. Я дуже прошу усіх народних  депутатів зайти в зал. Секретаріат Верховної Ради, запросіть депутатів у зал і голів фракцій запросити депутатів на свої робочі місця.

Зараз прошу включити мікрофон Левченкові для оголошення шостої поправки. Будь ласка, пане Юрій.

 

16:58:44

ЛЕВЧЕНКО Ю.В.

Левченко, "Свобода" 223 округ місто Київ.

Справа в тому, що термін "замовник", який застосовується у законопроекті не узгоджується з термінологією Цивільного кодексу України. У проектів у багатьох випадках використовується термін "замовник" щодо замовник будівництва телекомунікаційний мереж, замовник для отримання від власника технічних умов і так далі. Але наявність сторони договору, яка являється "замовником" передбачає наявність іншої сторони – "виконавця".

Разом з тим за правовою природою відносин, які розглядаються у договорі з доступу, які якраз регулюються цим законопроектом, ці відносини є найму або оренди майна і сторонами цього договору мають бути наймодавець  та наймач. У зв'язку з цим моя поправка якраз і пропоную замінити термін "замовник" на термін "наймач", тому що термін "замовник" у контексті цього законопроекту є просто недоцільним і суперечить термінології Цивільного кодексу. Буде, власне кажучи, певна колізія.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.

Будете коментувати чи ставити на голосування, пане Олександре?

Ставлю на голосування. Ви наполягаєте на голосуванні, так? Я ставлю на голосування поправку номер 6 народного депутата Левченка, яку комітет відхилив.

Хто підтримує поправку номер 6, прошу проголосувати. Будь ласка.

 

17:00:14

За-95

Рішення не прийнято.

Шановні колеги, таким чином ми завершили обговорення і переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, прошу всіх зайняти робочі місця. Ми переходимо до прийняття рішення. В ході обговорення, фактично, усі народні депутати і усі фракції зазначили про свою підтримку даного законопроекту. І я прошу зайняти робочі місця, приготуватися до прийняття рішення.

І я ставлю на голосування проект Закону про доступ до об'єктів будівництва транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж (№ 4159), за пропозицією комітету, в другому читанні та в цілому, в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги.

 

17:01:59

За-214

Колеги, я прошу запросити депутатів в зал. Я поставлю один раз на повернення. Прошу закличте депутатів в зал. Запросіть депутатів в зал, голови фракцій. Я прошу показати на табло голосування останнє.

"Блок Петра Порошенка" – 92, "Народний фронт" – 52, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 21, Радикальна партія Олега Ляшка – 8, "Батьківщина" – 18, "Воля народу" – 3, "Відродження" – 0.

Колеги, я поставлю на повернення, якщо не буде голосів – поставлю наступну  пропозицію: на повторне друге читання. Прошу змобілізуватися.

 

ДАНЧЕНКО О.І. Сейчас повернемо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, готові до голосування? Я ставлю на голосування пропозицію повернутися до пропозиції комітету щодо проекту Закону (4159) про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж. Отже, я ставлю пропозицію на голосування повернутися до розгляду пропозиції комітету. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги.

Готові голосувати, колеги?

Отже, прошу голосувати повернення до пропозицій комітету. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо.

 

17:04:12

За-240

240. Повернулись.

І тепер ставлю проект Закону 4159 в другому читанні та в цілому, колеги. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Колеги, увага! На робочі місця! Поверніться на робочі місця. Прошу підтримати в другому читанні та в цілому 4159. Голосуємо, колеги. Прошу проголосувати. Прошу підтримати.

 

17:04:49

За-246

246 – за. Закон прийнятий.

Шановні колеги, тепер я, з вашого дозволу, поставлю знову ж на голосування проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав та міжнародних організацій щодо засудження ескалації збройної агресії Російської Федерації проти України. Вважаю неприйнятним те, що до обіду ми не змогли змобілізувати голоси. Я прошу зараз зайти всіх в зал, приготуватись до голосування. Спочатку я поставлю включення в порядок денний для прийняття рішення. Я прошу всіх перейнятись відповідальністю цієї заяви. Прошу всіх зайняти робочі місця. Це заява-звернення Верховної Ради по подіях в Авдіївці. І наш обов'язок перед хлопцями на передовій, щоб ми максимально змобілізувались – і голосно продемонстрували позицію парламенту.

Отже, я ставлю на голосування пропозицію включення до порядку денного та прийняття рішення проекту Постанови 6039. Прошу голосувати. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати.

 

17:06:19

За-245

245 – за. Рішення прийняте. Проект постанови включений в порядок денний.

По фракціях, прошу, включіть, по фракціях. "Блок Петра Порошенка" – 99,  "Народний фронт" – 64, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 21, Радикальна партія Ляшка – 15, "Батьківщина" – 20, "Воля народу" – 1, "Партія "Відродження"– 1.

Колеги, тепер прошу підтримати пропозицію розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо, колеги, за скорочену процедуру, будь ласка.

 

17:07:04

За-219

Рішення прийняте.

І я запрошую до доповіді народного депутата України Заліщук Світлану Петрівну. Будь ласка.

 

17:07:14

ЗАЛІЩУК С.П.

Дякую, шановний головуючий.

Я звертаюся до Апарату Верховної Ради показати відео, яке передали наші українські військові, аби ми зараз його презентували у Верховній Раді.

Шановні народні депутати, шановні журналісти, я прошу звернути увагу на це відео.

(Перегляд відеозапису)

Це один з доказів щодо тих військ і їхніх дій, в присутності яких сьогодні німецький посол запропонував проводити нам вибори на Донбасі. Насправді це прямі докази того, про місця пусків "Градів", які часто знаходяться у безпосередній близькості до житлових масивів, а також до цивільної інфраструктури Донецька. Є докази, що геолокації, де "Гради" були розміщені за 200 метрів від гіпермаркету "Ашан", за 500 метрів від шкіл і від житлових будинків. Вибір місця розміщення зброї свідчить про те, що життя цивільних мешканців були навмисно поставлені під загрозу. По суті, російські окупаційні сили вели прицільний вогонь і по школі, зокрема було обстріляно район школи номер 2, а також стадіону "Хімік", де розгорнуто пункт життєзабезпечення. Цивільні об'єкти також були обстріляні в Мар'янці, в Красногорівці, в Галицинівці, в Сартані. Атаки Російської Федерації на Авдіївку – це воєнний злочин Москви, згідно з Міжнародним гуманітарним правом.

Можна продовжити?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 1 хвилину, продовжіть.

 

ЗАЛІЩУК С.В. І у цій постанові Верховної Ради ми звертаємося до відповідних міжнародних організацій розслідувати воєнні злочини, а також злочини проти людяності. Зокрема у постанові ми звертаємося в тому числі до нашої Генеральної прокуратури України, аби належні докази, розслідувані і нашими правоохоронцями, а також міжнародними громадськими організаціями, були передані до Міжнародного кримінального суду, який вже вивчає докази безпосередньої причетності російського керівництва до розв'язання та ведення війни проти України.

Шановні колеги, також минулого тижня відбулося екстрене засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, парламентські асамблеї ухвалили відповідні рішення і НАТО, і Ради Європи, а також міжнародних урядів.

Ми проаналізували ці заяви. І попри певні побоювання, я повинна сказати, що ми отримали цілковиту підтримку України у своїй боротьбі проти ескалації на сході.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка.

 

ЗАЛІЩУК С.В. Таким чином у цій постанові ми звертаємося до парламентів світу, а також до міжнародних організацій аби зупинити ескалацію на сході та припинити війну. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

До співдоповіді запрошується голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах Гопко Ганна Миколаївна, будь ласка.

 

17:10:58

ГОПКО Г.М.

Шановні українці, шановні народні депутати! Хотіла б подякувати всім ініціаторам цієї Постанови про звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав та міжнародних організацій щодо засудження ескалації збройної агресії Російської Федерації проти України. Це черговий крок, який робить парламент України для того, щоб посилити всі дипломатичні зусилля для того, щоб, перше, зупинити ескалацію, посилити міжнародну присутність, зокрема представників різних міжнародних організацій, також посилити наші судові процеси проти Росії як держави-агресора для того, щоб фактично встановити мир, такий довгоочікуваний, на сході України. Тому хотіла б вас закликати зараз проголосувати.

Своїм колегам із Комітету у закордонних справах Світлані Заліщук, з питань європейської інтеграції Марії Іоновій, Ірині Геращенко подякувати за підготовку цього Звернення, і також Віктору Івановичу Вовку, Тарасюку Борису Івановичу, багатьом іншим. І подякувати всім депутатам, які активно беруть участь в різних Парламентських Асамблеях Ради Європи, НАТО, ОБСЄ і долучаються до тих зусиль і міжнародної політики, яку зараз Україна намагається довести свою суб'єктність і відстоювати наші позиції. Тому хотіла б зараз закликати вас проголосувати. Сьогодні комітет, вранці було засідання, де члени комітету одноголосно проголосували за підтримку цього рішення. І сподіваємося, що цей заклик до парламентів світу, а також міжнародних організацій допоможе врятувати життя на сході. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.

Прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка.

Мустафа Найєм. Включіть мікрофон, будь ласка.

 

17:13:05

НАЙЄМ М. .

Шановні колеги, я б хотів, щоб ми не забували, завдяки кому сталось те, що сталось в Авдіївці, не тільки російські окупаційні війська, які стріляли по наших містах, а й подякувати всім військовим, які були в ці дні в місті, військовій адміністрації, яка забезпечила повну гуманітарну допомогу всім мешканцям міста, також волонтерам, журналістам і всім тим, хто всі ці дні були там або забезпечували постачання гуманітарної допомоги з Києва, нашій колезі Ользі Черваковій, яка збирала в Києві тут, нашим депутатам, які збирали по різних містах.

Окремо хочу подякувати Поліції національній, яка в Донецьку, в Донецькій області утримувала порядок, і ви знаєте, що в місті Авдіївці вони утримували і забезпечували порядок, в тому числі на пунктах обігріву.

Окремо хочу від себе подякувати школі номер 4, яка зараз знаходиться найближче всього до промзони і, яка всі ці дні працювала, забезпечуючи тепло по своїх… для своїх громадян.

Окремо я би хотів зараз сказати, що сьогодні в місті продовжують працювати навчальні заклади, багато шкіл все ще потребують бензину. Якщо у вас є можливість, будь ласка, постачайте бензин, тому що тільки генераторами зараз забезпечується тепло в цих будівлях. І, я думаю, що ми маємо всі зараз сказати одну річ, що Авдіївка показала, попри те, що ми все ж таки ця атака нас застала зненацька, ми готові до таких дій і ми, якщо єдині, разом можемо без паніки все ж таки долати такі проблеми. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.

Будь ласка, Ігор Луценко від "Батьківщини"

 

17:14:56

ЛУЦЕНКО І.В.

Шановні колеги, фракція "Батьківщина" цілком і повністю підтримує таку постанову, ми всі будемо голосувати "за".

Зараз, я буквально вчора повернувся з лінії фронту, і я вам скажу наступне, солдати дуже потребують нашої з вами їм допомоги. Ви знаєте, вони місяцями і дехто роками вже тримають на собі цю колосальну ношу війни. І мабуть найтяжче у цій всій ноші навіть не російські "Гради", хоча  вони забирають життя, забирають здоров'я наших бійців і мирних громадян. Мабуть для них найтяжче психологічно те, що не завжди розуміють їхню боротьбу тут, у Києві, не завжди їх підтримує політичний істеблішмент, не завжди їх чують. Цей момент зараз якраз є тим моментом, коли ми, парламент, їх чуємо, коли ми  допомагаємо у їхній боротьбі і коли ми продовжуємо  нашу власну боротьбу так, як вона має відбуватися. 

Ми маємо воювати на ідеологічному пропагандистському фронті,  ми мусимо всьому світу ще раз і ще раз пояснювати, що справді відбувається на сході, що справді там є російська агресія, а не громадянська війна, що справді там російські війська і по їхнім командам відбуваються  оці атаки, котрі зараз, щойно нам було продемонстровано. Тому забезпечувати єдність політичної верхівки  і тих,  хто зараз в окопах, це означає зараз проголосувати за цю постанову, це означає  підтримати наших  бійців, котрі готові винести все,  аби   ми були, ми тут, у Києві, були на їх стороні  і аби ми їх розуміли і підтримували їх   у їхніх жертвах.

Голосуємо – за.  Слава Україні! 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Єгор Соболєв,  фракція  "Самопоміч".

 

17:16:58

СОБОЛЄВ Є.В.

"Самопоміч" буде голосувати за це звернення. Але ми хотіли звернутися до колег з проханням всім нам добре розуміти, що звернення за зверненням приносить такий самий результат як глибоке занепокоєння за глибоким занепокоєнням. В цій постанові є дуже правильні слова про збройну агресію, про окупацію, про відповідальність Росії  як країни-агресора. У нас велике прохання і звернення до всього парламенту: давайте ті слова перенесемо в наші закони, давайте ухвалимо закон, який назве окупацію окупацією, який юридично покладе на Росію відповідальність за всі порушення прав окупованих наших громадян на тій території, яку вона окупувала, і юридично покладе на Росію всю відповідальність за руйнування інфраструктури.

Ще одне, ми вранці говорили про те, що ці напади, які продемонстрували нам на відео, фінансуються в тому числі з території України за рахунок торгівлі з окупованими територіями. Страшна правда полягає в тому, що кожен з нас, коли включає світло, а потім оплачує рахунок за електроенергію, фінансує "ДНР" і "ЛНР", окуповані території, де готуються напади і звідки відбуваються обстріли. Тому "Самопоміч" просить спікера парламенту і всі політичні сили, які за Україну і в цьому парламенті, цього тижня прийняти Закон про тимчасово окуповану територію України заборонити торгівлю і покласти на Росію відповідальність за цю окупацію.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шурма Ігор Михайлович від фракції "Опозиційний блок".

 

17:18:54

ШУРМА І.М.

Ігор Шурма "Опозиційний блок".

Ви знаєте, те, що було продемонстровано зараз на екранах, ви всі побачили своїми очима і кожен може зробити висновок. У всіх виступах лунають слова "агресія", все що хочеш, "військові дії", в мене є запитання, чому у нас  ніхто не спроможеться назвати війну війною. Якщо це є війна, давайте називати війною і будемо приймати абсолютно всі свої рішення в абсолютно іншому законодавчому полі. Для того, щоб ситуація з Україною мала якесь логічне завершення нам потрібно реакцію міжнародного суспільства. А ця реакція міжнародного суспільства буде адекватною тоді, якщо будуть виважені, вмотивовані і розумні висновки українського політикуму.

А що ми маємо на сьогоднішній день? Згадайте, які характеристики давали представники нашого політикуму кандидату в Президенти на пост Президента Сполучених Штатів Америки. Хтось вибачився, хто подав у відставку? Ніхто. Згадайте істерію, яка була навколо Ле Пен? Всі кричали не пустимо в Україну, а сьогодні, що вже пускають, тому що вона стала перша в рейтингу?

Сьогодні при цій постанові весь час лунають заклики, і, подивіться, посол Німеччини в Україні нас змушує давати, робити там вибори. Так от я звертаюсь до українського політикуму, люди добрі, давайте читати уважно інтерв'ю, почитайте уважно, що сказав посол Німеччини в Україні. Я не є його адвокат, але я за те, щоб речі називалися своїми іменами. І, якщо це хтось перетворює в емоційну площину і хоче видати бажане за дійсне, то це все приведе до того, що Україна самоізолюється і ми йдемо шляхом самознищення.

Я всіх закликаю до того, щоб дуже уважно розставляти акценти. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Від Радикальної партії – Лінько.

 

17:21:03

ЛІНЬКО Д.В.

Дмитро Лінько, Радикальна партія Олега Ляшка.

Ми, безумовно, підтримуємо, я думаю український парламент підтримує цю постанову і звернеться до всіх держав світу, щоб засудили цю агресію. Але скільки разів уже всіх засуджували, скільки разів ОБСЄ висловлює свою стурбованість щодо обстрілів? Три роки всі засуджують і  турбуються, але не турботою і засудженням стримуються сьогодні російські війська, а нашою зброєю наша армія, яка там стоїть на передовій, яка несе втрати, яка захищає Україну.

Тому український парламент для того, щоб допомогти нашій армії повинен не  приймати звернення, щоб засудили,  а ми  повинні вимагати від країн-підписантів Будапештського меморандуму – Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Франції – підписати за Україну прямі військові договори, за якими вони мають підтримати українську армію, за якими  вони мають виконати свої зобов'язання, які вони брали на себе, коли ми склали ядерну зброю.  Вони мають допомогти нам  у військовій сфері, вони мають нам  допомогти зброєю це те, що сьогодні потрібно. І український парламент повинен розробити таку постанову і звернутися до керівництва цих держав  з вимогою…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, вам.

Ще від позафракційних, одна хвилина, Андрій Іллєнко і переходимо до голосування. Ой, перепрошую, стоп. Перепрошую, "Народний  фронт", потім – позафракційні.

Від "Народного фронту", Тетяна Чорновол, дві хвилини.

Будь ласка, включіть мікрофон.

 

17:22:36

ЧОРНОВОЛ Т.М.

Я хочу тут зауважити, що в Авдіївці воює армія… армія. Величезна їй дяка за захист України. Воює армія, а не народні депутати. Мені дуже гидко, що на Авдіївці піаряться народні депутати. Не просто піаряться народні депутати, а саме ті народні депутати, які не голосували за бюджет, за фінансування  цієї армії, яка воює. Піаряться ті народні депутати, які не голосували й заблокували  спецконфіскацію, яка повинна була  дати кошти на роботу оборонних заводів, які роблять зброю для армії, яка воює. Я зауважу, що ці народні депутати залишили оборонні заводи цілий рік без фінансування.

Тому шановні телегенічні піарники, я вас дуже прошу у четвер проголосуйте за спецконфіскацію і покажіть, що ви в Авдіївці справді на стороні держави України, а не піаритеся на тому, що робить наша армія.

Слава армії! Слава Україні! Слава героям! (Оплески)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Іллєнко, одна хвилина. Прошу заходити в зал.

 

17:23:52

ІЛЛЄНКО А.Ю.

Андрій Іллєнко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода", місто Київ.

Шановні колеги, безумовно, треба  приймати цю заяву. Але ця заява, вона грає  символічну роль. Нам потрібно приймати рішення сьогодні як парламент для того, щоби не тільки показати всьому світу, але й реально почати працювати на перемогу в Україні. Я вважаю, що – і в нас, свободівців, всі ці законопроекти давно зареєстровані – має бути нами проголосована повна економічна блокада тимчасово окупованих територій, мають бути розірвані дипломатичні стосунки з агресором, має бути розірваний так званий "договір про дружбу" з Російською Федерацією, який досі чинний, і це ганебно. Весь російський бізнес в Україні має бути поза законом, тому що це неможливо, коли йде війна і відбувається економічна експансія на нашій же ж території ворогом. Це повинен сьогодні робити український парламент, це наближатиме нас до перемоги і це показуватиме нашу силу,  нашу можливість і нашу віру. І тоді не треба буде приймати просто якісь позиції, і так весь світ буде бачити…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.

Запрошую до слова першого заступника Голови Верховної Ради  України Ірину Геращенко.

Будь ласка, пані Ірино, дві хвилини.

 

17:25:16

ГЕРАЩЕНКО І.В.

Дякую, шановні колеги.

Абсолютно правильно сказала колега з "Народного фронту" Тетяна Чорновол, що в Авдіївці воюють саме наші військовослужбовці. Вони знаходяться на першій лінії фронту. А чи доробляємо ми з вами на дипломатичній, на нашій лінії фронту? Очевидно, що ні. Тому що, якщо сьогодні навіть посол Німеччини в Києві робить такі заяви, не усвідомлюючи ризику для безпеки всієї Європи від "Градів" російських, що  можна говорити про пересічних депутатів різних країн Європейського Союзу чи громадян Європейського Союзу? Вони потребують сьогодні більше інформації і правди про те, що відбувається, насправді, на Донбасі, що це ніяка не громадянська війна, як це має і досі, три роки нав'язувати Путін і його маріонетки цю позицію світові.

І тому дійсно ці заяви не треба переменшувати, колеги, їх значення. Це є наша з вами дипломатична робота по донесенню правди. Але нашим колегам не вистачає візуалізації. І я хочу подякувати українським журналістам, які ризикуючи життям, зняли ось ці кадри. Ви усвідомлюєте, що вони не просто бачили десь ці "Гради", які летіли на Авдіївку. Вони стояли так само поряд з нашими військовими і волонтерами під цими "Градами". І дуже важливо, шановні колеги, щоби ця заява пішла до європейських партнерів разом із цим відео.

Тому я звертаюся до Голови Верховної Ради, дати доручення Секретаріату і Апарату Верховної Ради, щоби ця заява через МЗС пішла до наших партнерів саме з відео. Вони повинні бачити, що відбувається сьогодні в Авдіївці, що це є цивілізаційна катастрофа. З жилих кварталів, усвідомлюючи, що ніколи Збройні Сили України не будуть відповідати по українцям, йде обстріл жилих кварталів в Авдіївці. Це має бачити світ.

Тому я звертаюся з таким проханням, щоб ми підтримали, що це має йти не тільки заява, а саме з відео, за яке ми дякуємо українським журналістам. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, обговорення завершене. Прошу заходити в зал, приготуватись до прийняття рішення.

Колеги, я переконаний, до рішення Верховної Ради України носить і практичне, і символічне велике значення. В ці дні, я впевнений, і влада, і суспільство продемонстрували себе на стороні армії. Я хочу подякувати усім тим народним депутатам, які працювали в забезпеченні української армії. Верховна Рада України в час гарячих боїв дала заяву від керівництва Верховної Ради і комітетів, але зараз прийшов час, що уся Верховна Рада змогла дати свою оцінку і звернутись до європейських партнерів з оцінкою агресії смертельної машини Путіна. І, я переконаний, голосування за цю заяву продемонструє, хто на стороні України, а хто проти у цій війні.

Тому я прошу усіх приготуватись до голосування. І ми переходимо до прийняття рішення.

Отже, я ставлю на голосування проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав та міжнародних організацій щодо засудження ескалації збройної агресії Російської Федерації проти України (№6039). За пропозицією комітету пропонується проголосувати за основу та в цілому. Прошу голосувати. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги.

 

17:29:23

За-258

Рішення прийняте.

Прошу показати по фракціях. "Блок Петра Порошенка" – 105,  "Народний фронт" – 66, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 21, Радикальна партія Олега Ляшка – 16, "Батьківщина" – 20, "Воля народу" – 2, "Партія "Відродження"– 2.

Колеги, рішення прийняте.

І я тепер хотів би з вами порадитись по наступному питанню.

Колеги, у нас є ще в блоці інформатизації одне питання, яке є в першому читанні. Ми можемо зараз проголосувати, якщо комітет наполягає. Пан Олександр, Данченко… Це останнє питання, яке залишилось, інформатизації,   включити його в порядок денний для прийняття рішення.

Колеги, я зараз пропоную останнє питання інформатизації (перше читання) включити в порядок денний для прийняття рішення. Колеги, прошу змобілізуватись, ми можемо його включити в порядок денний для прийняття рішення, якщо буде загальна підтримка залу.

Отже, я ставлю на голосування пропозицію включити в порядок денний сесії для прийняття рішення проект Закону про електронні комунікації, останнє питання, яке у нас є в блоці інформатизації. Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Голосуємо. 3549-1, 3, 4, про електронні комунікації. Включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу підтримати, голосуємо, колеги. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо!

 

17:31:32

За-191

190. Рішення не прийняте.

На жаль, таким чином ми не зможемо перейти до останнього питання інформатизації. І, колеги, я хочу наголосити, у нас сьогодні першим питанням був проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки дітей, які постійно проживають в зоні проведення антитерористичної операції у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення. Це є законопроект народний депутата Найєма. І в мене є прохання, щоб ми його так само включили в порядок денний для прийняття рішення.

Колеги, є загальна підтримка цього законопроекту. Я думаю, політичні дискусії в цьому залі не можуть стати на перешкоді його прийняття. Колеги, прошу вернутися в зал.

І я ставлю на голосування пропозицію включити в порядок денний для прийняття рішення проект Закону 5089, про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки дітей, які постійно проживають в зоні проведення АТО. Прошу проголосувати і прошу підтримати, колеги. Будь ласка, голосуємо. Прошу підтримати.

 

17:33:06

За-263

Рішення прийняте.

І я запрошую до доповіді Мустафу Найєма. Будь ласка.

 

НАЙЄМ М.

Шановні колеги, ми сьогодні дуже багато говорили про Авдіївку. Я нагадаю, що це перший пункт населений, який вказаний…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Мустафа, перепрошую, секундочку, я не поставив скорочену процедуру.

Колеги, прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Щоб ми не тратили час, прошу підтримати скорочену процедуру.

 

17:33:50

За-189

Рішення прийняте.

Перепрошую, спочатку включіть відлік часу. Прошу до доповіді, пане Мустафа.

 

17:33:58

НАЙЄМ М..

Шановні колеги, ми сьогодні дуже багато говорили про Авдіївку І я хочу нагадати, що населений пункт Авдіївка внесений першим пунктом в постанову уряду щодо лінії зіткнення. Це ті населені пункти, які знаходяться між територіями, які підконтрольні Україні, і ті території, які окуповані зараз Російською Федерацією. На жаль, у тих містах, які зараз ми звемо лінією зіткнення, немає можливості у дітей шкільного возрасту там навчатися. На жаль, багато з них, закінчуючи школу, не можуть знайти собі ані професійно-технічні училища, де вони можуть проходи учебу, або вони не можуть найти навіть вищі учбові заклади, тому що у багатьох з них немає комплекту керівництва, немає викладачів; те, що викладається, не відповідає тому рівню, який потребує акредитація цих вузів; у багатьох з них немає аудиторій, немає обладнання. І фактично діти, які закінчують школу на лінії зіткнення, вони не мають можливості отримати безкоштовно освіту. І я думаю, що ні у кого немає ілюзії, що робиться з цими дітьми. По завершенню школи багатьох з них забирають або з того регіону туди до себе сепаратисти, вони приєднуються до тих таборів, багато з них залишаються на тих місцях і вони просто вже втрачають можливість навчатися, займаються, скажімо так, не зовсім соціально корисною роботою і фактично ми втрачаємо зараз там тисячі дітей, які можуть стати нашими громадянами, вже в майбутньому повертатися на ці території і бути нашими українцями.

Цим законопроектом ми пропонуємо прирівняти цих дітей до тих же дітей, які були раніше пільгами закладені в дітей, які зараз перебувають на окупованій території. Тобто фактично дати їм соціальний захист і підтримку при навчанні.

Що мається на увазі. Це підтримка стипендіями, це підтримка гуртожитками, це підтримка їхнього навчання в українських вузах на підконтрольній території.

Комітет, розглянувши цей законопроект, пропонував його розглянути одразу в цілому. Я думаю, що цей законопроект зараз має об'єднати зал…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд.

 

НАЙЄМ М. … тому що, насправді, нам не треба очікувати деокупації Донбасу взагалі і Луганської, і Донецької області для того, щоб зараз боротися за думки, подумки, серця тих людей, і все ж таки повертати до нас людей, які проживають на лінії зіткнення. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.

До співдоповіді запрошую першого заступника голови Комітету з питань науки і освіти Співаковського Олександра Володимировича. Пане Олександре, будь ласка.

 

17:36:43

СПІВАКОВСЬКИЙ О.В.

Шановний Голово! Шановні народні депутати! Це не просто закон 5089, це законопроект, який повинен повернути молодь, яка знаходиться в дуже складних умовах повернути в систему освіти України. Це законопроект, який повертає довіру до того,  що ми приділяємо увагу дітям, які знаходяться в дуже складних умовах.

Шановні колеги! Незважаючи на ті зауваження, які ми отримали, Комітет з питань науки і освіти повністю одноголосно підтримав  цей законопроект і за основу, і в цілому, практично там нема таких зауважень, які  могли б створити    якісь  протиріччя. Тому ми дуже просимо всіх народних  депутатів, незалежно від політичної приналежності, проголосувати за цей закон і сказати українським дітям: повертайтесь в систему освіти  України, ми вас чекаємо.

Слава Україні! 

 

Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради України ГЕРАЩЕНКО І.В.

 

17:37:51

ГОЛОВУЮЧИЙ Дякуємо, шановний колего.

А зараз ми  переходимо до обговорення. Є потреба обговорювати законопроект? Ну піднімають фракції руку,  що  в них є бажання висловитися. Записуємося на обговорення:  два - за,  два - проти.  Будь ласка, колеги. 

Будь ласка, пані Романова від "Самопомочі". Ви з місця будете? Мікрофон з місця увімкніть.

 

17:38:22

РОМАНОВА А.А.

Ми як представники парламенту насамперед, вважаємо, що держава, вона насамперед має захистити дітей, так як вони є майбутнім нашої  держави. Ми закликаємо всіх зараз зайти в залу і підтримати  даний законопроект. Тому що зараз  такі населені пункти як Авдіївка, вони залишились фактично напризволяще  і тим паче, напризволяще  залишилося молоде покоління, діти, які зростають  і у них формується ставлення до цієї держави. Ставлення  до держави, воно залежатиме від того, в тому числі, як ми проголосуємо за даний законопроект і як ми захистимо права дітей і молоді, які зараз підростають на лінії зіткнення. Прошу проголосувати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за позицію фракції висловлену.

Будь ласка, народний депутат Барна від "Блоку Петра Порошенка".

 

17:39:24

БАРНА О.С.

Добрий день! Я хоч вчитель, але передаю слово депутату Дмитру Лубінцю, безпосередньо округ якого знаходиться в зоні зіткнення і бойових дій, на якому проживають саме діти. Прошу, пане Дмитро.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лубінцю, будь ласка, мікрофон.

 

17:39:41

ЛУБІНЕЦЬ Д.В.

Дуже дякую. Дійсно, для нас це не просто законопроект, ми з цими дітьми стикаємося кожного дня. Вдумайтеся, зараз в цих населених пунктах проживають тільки в Донецькій області 25 тисяч таких дітей. Ми повинні привернути увагу до них і надати їм можливість, щоб вони у нас в Україні навчалися у вищих учбових закладах та середньотехнічних закладах. Я хочу сказати, що це не тільки Авдіївка вже згадана, а так само населені пункти такі ж, на жаль, відомі трагічними подіями, як Гранітне, Чермолик, Стара Гнатівка, Новотроїцьке. Тому хочу закликати весь зал, давайте сьогодні цим голосуванням об'єднаємося і покажемо, що в цих складних умовах ми все ж таки думаємо про саме головне, що є в нашому житті, це наші діти, це наше майбутнє, це майбутнє нашої держави. Дуже дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за позицію.

Будь ласка, від Радикальної партії народний депутат Омельченко передає слово Олегу Ляшку.

 

17:40:55

ЛЯШКО О.В.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Я співавтор законопроекту, який дає можливість дітям, які живуть на прифронтових територіях, отримати освіту у вищих навчальних закладах України. Таких дітей на всій лінії фронту від Маріуполя до Авдіївки майже 7 тисяч, вони  сидять у підвалах і при каганці лампи, яку в 1943-у чи 1941-у році готують уроки, там їм готують їсти і там вони живуть, тому що щодня над їхніми головами літають російські "Гради", російські снаряди і російські міни. І сьогодні ці діти, на жаль, обділені увагою держави і саме тому я разом із своїми колегами виступив за прийняття і підготовку відповідного законопроекту для того, щоб вирішити цю проблему.

До речі, ідею цього законопроекту мені особисто подав В'ячеслав Аброськін, начальник Донецької міліції, під час відвідування Маріуполя, коли ми з ним на цю тему спілкувались. Але, водночас, шановні колеги депутати,  я хочу привернути увагу вашу до інших дітей, українських дітей, які живуть на окупованій території. І сьогодні багато хто із вас каже, що ці діти, які живуть на окупованій території не повинні навчатися в українських вузах і ми повинні зробити так, щоб вони не мали ніякого відношення. А я питаю, а в яких вузах повинні навчатись українські діти з окупованої території? В ростовських, чи в московських вузах? Я вважаю, що вони повинні навчатись в українських вузах, тому що давайте пам'ятати там російська окупація і агресія, і ми воюємо проти агресора і окупанта, але не проти українців, проти двох мільйонів українців, дітей, пенсіонерів, інвалідів, сиріт, які чекають на допомогу від нашої держави. Ми не можемо від них відгородитися, ми не можемо сказати, що вони не мають ніякого відношення до України. Якщо ми кажемо, що Донбас – це Україна, значить і люди, які там живуть, це теж українці.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, пане Олеже.

Від фракції "Батьківщина" – народний депутат Олексій Рябчин.

 

17:43:09

РЯБЧИН О.М.

Олексій Рябчин "Батьківщина", Донеччина. "Батьківщина" буде підтримувати цей законопроект, як і всі законопроекти, які спрямовані на  захист людей. Я дякую авторам законопроекту, які дбають про людей і дбають не  тільки про захист територій, а про і… про захист  думок та сердець наших людей, які там знаходяться. І я дякую нашим воїнам, які захищають територію. Однак ми повинні також дбати про  людей. Я хочу сказати про те… я хочу процитувати слова Олекси Тихого, це український відомий дисидент,  уродженик Донеччини 90-річчя якого ми святкуємо цього року. Він помер у  радянських таборах, але він дуже любив свою малу Батьківщину, що він писав про  Донеччину: "Я – для  того, щоб жив мій народ, щоб підносилась його  культура, щоб голос мого народу достойно вів свою партію в  багатоголосому хорі світової культури. Я – для того, щоб мої земляки-донбасівці давали не тільки вугілля, сталь, прокат, машини,  пшеницю, молоко та  яйця. Для того, щоб моя Донеччина давала не тільки уболівальників футболу, учених-безбатченків, російськомовних інженерів, агрономів, лікарів, учителів, а й українських спеціалістів-патріотів, українських письменників, українських композиторів та  акторів".  Без допомоги розвитку освіти та  культури зараз на Донеччині  буде дуже важко.

Тому ми будемо  підтримувати всі ці законопроекти. Я дякую Верховній Раді і  всім фракціям за те, що підтримували наші законопроекти,  які пов'язані з розвитком переміщених вищих навчальних закладів Донбасу та Криму, які допомагали  дітям з окупованого Донецька та Луганська вступи в українські виші без ЗНО. Ми розуміємо, що це трошечки погіршує якість абітурієнта, однак це дає можливість боротися за наших дітей з Донбасу та Криму. І закликаємо і урядовців, і депутатів ініціювати законодавчу діяльність і закликаю керівництво Верховної Ради ставити такі законопроекти позачергово. Донецьк – це Україна, Луганськ – це Україна, Крим – це Україна. Так і буде.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякуємо, пане Олексію.

Будь ласка, від "Опозиційного блоку" Юрій Павленко і потім Максим Бурбак від "Народного фронту".

 

17:45:21

ПАВЛЕНКО Ю.О.

Шановна президія, шановні колеги! Фракція "Опозиційного блоку" підтримує даний законопроект. І ми вчергове наголошуємо, що діти, які потерпають сьогодні від збройного конфлікту, потребують захисту і підтримки.

Без сумніву, цей законопроект важливий, але він вирішує лише одну маленьку проблему, він, фактично, забезпечує лише одне право на отримання освіти дитиною. Разом з тим, на наше переконання, діти, які сьогодні потерпають від війни, потребують системного захисту від народження до досягнення 18 років, бо цей закон стосується лише дітей 14 і старше років. Саме тому ми в черговий раз звертаємося до Кабінету Міністрів з вимогою негайно затвердити порядок щодо надання статусу дитині, яка постраждала від збройного конфлікту, відповідно до закону, який був ухвалений в цьому залі ще 26 січня минулого року. Пройшов рік – рішення нема. Я вже не говорю про те, що з'явилися нові категорії дітей…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Завершуйте. 30 секунд дайте.

 

ПАВЛЕНКО Ю.О. … нові категорії дітей, а відповідно, вони потребують нових, розроблених Кабінетом Міністрів процедур допомоги.

Підтримуючи цей закон, ми закликаємо і Верховну Раду і Кабінет Міністрів негайно розробити і затвердити і забезпечити виконання системного підходу до захисту прав кожної дитини, жертви збройного конфлікту.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, пане Юрію.

Будь ласка, Максим Бурбак від "Народного фронту" .

 

17:47:07

БУРБАК М.Ю.

Шановні колеги, от останні два виступаючих показали приклад фарисейства політичного блюзнірства найвищого пілотажу. От, вони розказують, що треба захистити дітей, треба захистити Донецьк і Луганськ, треба надати гроші на фінансування. Та від вас треба захищати цю країну! Об'єдналися разом і співаєте під кремлівську дудку. (Оплески) Де ваші  голосування бодай один раз за державний бюджет, яким передбачається фінансування наших Збройних Сил на рівні 5 відсотків валового внутрішнього продукту? Де хоч один голос за підвищення зарплатні педагогічним працівникам на 50 відсотків? Де вони? Де? А ви тут виходите знову плачете з трибуни та ганьба вам! Люди ж все бачать, совість би мали. (Шум  в залі) Ви за бюджет проголосуйте.

 

Веде засідання Голова Верховної Ради України ПАРУБІЙ А.В.

 

17:48:05

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, всі фракції і групи виступили. Ми завершуємо обговорення, переходимо до прийняття рішення. Я прошу запросити в зал народних депутатів і Секретаріат Верховної Ради, і голів фракцій. (Шум  в залі) Прошу зайти в зал і приготуватися до прийняття рішення.

Отже, я ставлю на голосування проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки дітей, які постійно проживають в зоні проведення антитерористичної операції у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення. Усі висловили підтримку, щоб ми проголосували за основу і в цілому. Тому, колеги, 5089 прошу підтримати за основу і в цілому, колеги. Голосуємо. Підтримаємо дітей, які потерпають в зоні АТО. Прошу голосувати. Прошу підтримати за основу і в цілому.

 

17:49:20

За-269

269 – за. Закон прийнятий.

Колеги, наступний в нас стоїть в порядку денному блок законопроектів в другому читанні. І перший з них – це проект Закону про антидопінговий контроль у спорті. Зовсім мала кількість поправок, але важливий для наших міжнародних відносин законопроект. 4724: проект Закону про антидопінговий контроль у спорті. Переходимо до його розгляду.

І я запрошую до доповіді заступника голови Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики та спорту Силантьєва Дениса Олеговича. Денис Олегович, будь ласка. Колеги, там поправок мало, прошу усіх залишатися в залі.

 

17:50:08

СИЛАНТЬЄВ Д.О.

Шановний Андрій Володимирович, шановні колеги, законопроект був суттєво доопрацьований в ході підготовки до другого читання. Всього до законопроекту від народних депутатів України надійшло 23 поправки. Пропонується врахувати 18 поправок, відхилити 2 та врахувати частково 3 поправки.

У законопроекті пропонується запровадити європейський підхід до управління антидопінговою діяльністю за моделлю Національної антидопінгової організації, як в Німеччині. Зокрема, пропонується створити наглядову раду антидопінгового контролю, яка має призначати керівників Національного антидопінгового центру та Національної антидопінгової лабораторії, визначати основні напрями антидопінгової діяльності. Саме цього вимагає від України Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA). Запровадження такої європейської моделі сприятиме прискоренню акредитації антидопінгової лабораторії. До складу наглядової ради пропонується включити як представників від державного сектору, так і громадськості. Від так до складу наглядової ради антидопінгового контролю входять сім осіб – представники Міністерства молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України, Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму, Національного олімпійського комітету, Спортивного комітету України, Національного комітету спорту інвалідів та Національної академії наук України. Друга принципова позиція народних депутатів України стосується надання антидопінгової лабораторії статусу суб'єкта господарської діяльності, оскільки лабораторія, що не має акредитації, взагалі не життєздатна, ця реорганізація має відбутися одночасно з отриманням акредитації лабораторії. У зв'язку з тим, що відповідно до вимог нормотворчої техніки ми не можемо записати в "Прикінцевих положеннях" законопроекту, що частина четверта, яка визначає порядок діяльності лабораторії, набуде чинності з дати отримання акредитації лабораторії, пропонується визначити 1 січня 2027 року датою набуття чинності цієї статті. Проте, якщо процес акредитації лабораторії розпочнеться раніше, ми оперативно внесемо зміни до законопроекту і 4 стаття набуде чинності одночасно з отриманням акредитації.

Прошу підтримати рішення комітету і прийняти законопроект у другому читанні та в цілому. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.

Шановні колеги, ми маємо тільки дві поправки. Я прошу представника комітету лишатися на трибуні. Колеги, прошу заходити в зал. Лишень дві поправки. Я зачитую авторів.

4-а, Гусак. Не наполягає.

І 9-а, Гусак. Наполягає. Включіть, будь ласка, мікрофон.

 

17:53:20

ГУСАК В.Г.

В мене питання не до 4 та 9 поправок, а до поправки номер 15, яка врахована частково. Хотів би подякувати комітету за часткове врахування цієї поправки, але хотів би все-таки наголосити, що основна мета створення цієї лабораторії, що ця лабораторія має отримати акредитацію Всесвітнього антидопінгового агентства і стати складовою частиною всесвітньої антидопінгової системи. Без цієї акредитації діяльність цієї лабораторії не має великого сенсу.

У той же час це завдання, щоб Національна антидопінгова лабораторія отримала акредитацію Всесвітнього антидопінгового агентства, в цьому законопроекті ніде не згадується. Тому прошу поставити цю поправку на голосування саме в цій редакції.

Будь ласка, Денис Олегович.

 

17:54:30

СИЛАНТЬЄВ Д.О.

Ми обговорювали на комітеті, на засіданні комітету цю поправку. Ми частково її прийняли і вважаємо, що те, що ми зазначили, що антидопінгова лабораторія набуде чинності, набуде акредитації, там ось зможе переходити на, скажемо так, самозабезпечення з 1 січня 2027 року, це доцільно в тих умовах, які сьогодні є, що стосуються антидопінгової діяльності.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, не наполягаєте, добре.

Колеги, обговорення завершене і ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу всіх зайти у зал і приготуватись до прийняття рішення, колеги. Будь ласка, запросіть депутатів у зал. Закон, який підтримується усіма фракціями. І я прошу всіх зайняти робочі місця. Колеги, у ложі… Олег!

Будь ласка, я ставлю на голосування проект Закону про антидопінговий контроль у спорті (№4724) за пропозицією комітету в другому читанні та в цілому. Прошу підтримати, прошу проголосувати. В другому читанні та в цілому, колеги. Прошу підтримати, прошу проголосувати. Голосуємо, колеги.

 

17:56:18

За-233

Рішення прийняте. Закон прийнятий, колеги.

І останній на сьогодні законопроект, там взагалі немає поправок. Колеги, лишайтесь в залі. Колеги, наступний законопроект, де немає взагалі поправок це є проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання допомоги на дітей померлого годувальника (номер 4668) (друге читання) немає поправок. Прошу всім лишатися в залі. І запрошую до доповіді голову комітету Денісову Людмилу Леонтіївну. Прошу дуже лаконічно.

 

17:56:55

ДЕНІСОВА Л.Л.

Да. Шановні колеги, ми з вами підтримали за основу законопроект. Було до нього внесено 13 пропозицій від 3 народних депутатів, 9 враховано повністю, 4 відхилено. Але ,я думаю, що був в цього сенс. Я хочу нагадати, про що йдеться мова.

Надати державну соціальну допомогу на дітей померлого годувальника, який не мав на день смерті страхового стажу, що був би необхідний для нього, для призначення пенсій по ІІІ групі інвалідності призначити допомогу з дня, яка наступає за днем смерті і виплачувати 18 років на дитину, а якщо навчається, до 23 років, виплачувати допомогу незалежно від доходу сім'ї в розмірі на одну дитину 100 відсотків прожиткового мінімуму, на двох – 120, на трьох і більше – 150.

 У випадку, якщо дитина інвалід, то платити і пенсію за інвалідністю, і пенсію… і допомогу по втраті годувальника. 

Тому я дуже прошу вас підтримати даний законопроект за основу і в цілому, в другому читанні і в цілому.

Шухевич не наполягає.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Не наполягає.

Шановні колеги! Соціальний законопроект підтримки дітей, який підтримується усіма фракціями, усіма група, всі поправки були опрацьовані і підтримані, і ми переходимо до прийняття рішення,   колеги. Прошу    зайняти робочі місця, приготуватись  до голосування. Колеги,  будь ласка, запросіть, хто вийшов з залу,  я бачив,   кілька депутатів вийшло, запросіть в зал. Прошу приготуватись до голосування.

І я ставлю на голосування проект Закону  про внесення  змін до деяких законодавчих актів  України щодо надання допомоги на дітей померлого годувальника (№ 4668) в другому  читанні та в цілому. Підтримаємо дітей, підтримаємо  законопроект  4668 в другому читанні та в цілому. Прошу проголосувати, прошу підтримати, голосуємо, колеги.

 

17:59:18

За-231

Рішення прийняте. Закон прийнятий. Вітаю за плідну роботу і авторів.

І, шановні колеги, я ще хочу зачитати оголошення, які надійшли в президію, це повідомляю про зміну назви міжфракційного депутатського об'єднання Депутатське об'єднання з реформування податкового, митного та земельного законодавства України у Верховній Раді восьмого скликання на назву "Рідна земля".

І наступне оголошення. Відповідно до статті 13 Закону України "Про статус народного депутата України" та статті 60 Регламенту Верховної Ради України повідомляю про входження народного депутата України Шахова Сергія Володимировича до складу депутатської групи "Воля народу" у Верховній Раді України.

Шановні, таким чином наш час, відведений для роботи, на сьогодні вичерпаний. Ми провели продуктивний, плідний, хоч і не простий день.

Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Завтра ми продовжимо роботу о 10 годині ранку. Прошу всіх вчасно прибути на засідання для продовження нашої роботи.

Дякую. До побачення.