Стенограма пленарного засідання

31 березня 2016
 

ЗАСІДАННЯ ДВАДЦЯТЬ ДРУГЕ

Сесійний зал Верховної Ради України

31 березня 2016 року, 16 година

Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради України

ПАРУБІЙ А.В.

 

16:01:48

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, час відведений для перерви завершений. Я прошу заходити в зал і приготувати до роботи. Будь ласка, заходимо в зал.

Шановні колеги, я ще раз запрошую всіх зайти в зал, а також звертаюсь до фракцій, до їхніх секретаріатів, щоб у 16.30 була максимальна  присутність депутатів. Ми будемо розглядати питання про арешт суддів – це одне з найважливіших на сьогодні  питань, на яке  ми повинні дуже  швидко і ефективно зреагувати. І тому я прошу, щоб секретаріати фракцій максимально змобілізували  особовий склад фракцій для участі в роботі парламенту.

Я прошу запрошувати депутатів у зал і прошу приготуватись до  початку роботи.  

 

Веде засідання Голова Верховної Ради України ГРОЙСМАН В.Б.

 

16:10:23

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги народні депутати, будь ласка, займайте свої місця, ми розпочинаємо вечірнє засідання Верховної Ради України. Прошу займайте свої місця і підготуйтесь до реєстрації.

Будь ласка,  шановні колеги, народні депутати займаємо свої місця.

Будь ласка, прошу включити систему "Рада" для реєстрації народних депутатів України. Реєструємось, колеги.

16:13:01

348 народних депутатів у залі Верховної Ради України. Оголошую вечірнє засідання  Верховної Ради  відкритим.

Переходимо до розгляду питань порядку денного і перше питання –  3739 – проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання особливостей ліцензування господарської діяльності з надання фінансових послуг. Проект народного депутата України Сергія Рибалки, відповідно, підготовлений комітетом. Ну, будь ласка, шановний колега, доповідайте.

Будь ласка, Сергій  Вікторович, доповідайте по загальній процедурі.

 

16:13:45

РИБАЛКА С.В.

Шановний пане Голово! Шановні  депутати! Вашій увазі пропонується  Закон України про внесення змін до деяких законів України, що врегульовані… врегулювання особливостей ліцензування господарської діяльності з надання  фінансових послуг.

Одним з пріоритетів для фінансового сектору з розвитку ринку небанківських послуг. Минулого року у держреєстрі таких фінансових послуг і установ налічувалося 2087. А загальний обсяг їх активів склав 9,4 відсотка від ВВП України.

Загальними проблемами для цих ринків залишається проблема відсутності достатнього нагляду, неефективність регулювання та необхідність кардинального посилення системи захисту прав та інтересів споживачів таких послуг.

Законом про ліцензування видів господарської діяльності, що набув чинності у червні 15-го року не було враховано низку особливостей регулювання цих ринків. Крім того, його прийняття спричинило ряд колізій між його нормами та нормами Закону про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, а також інших законів з регулювання окремих ринків фінансових послуг.

На думку комітету, запровадження передбачених законопроектом змін сприятиме дерегуляції окремих ринків фінансових послуг, усуненню колізій між нормами законодавства та створить більш прозорі умови надання небанківських фінансових послуг. У першу чергу пропонується зменшити кількість послуг, що підлягають ліцензуванню з 20-ти до 4-х; визначити особливості ліцензування господарської діяльності з надання фінансових послуг за дотримання основних принципів, визначених Законом "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Законопроект також передбачає усунення колізій між нормами цього діючого загального Закону про ліцензування та Закону "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", а також інших профільних законів. Усіх їх цим проектом приведено до єдиної термінології.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради вважає, що законопроект може бути прийнятий за основу. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, підтримує прийняття цього закону. Державна регуляторна служба України висловлює окремі зауваження, які ми, безумовно, будемо враховувати після першого читання.

Враховуючи, що прийняття закону є нагальним, адже чисельні неузгодженості у чинному законодавстві створюють проблеми при ліцензійній роботі регулятора, а у деяких випадках блокує її, профільний комітет на своєму засіданні 26 січня 2016 року розглянув цей проект Закону № 3739 та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді взяти його за основу із скороченим терміном підготовки до другого читання.

Дякую за увагу.  Прошу підтримати.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.

Будь ласка, три запитання до доповідача. Прошу, запишіться на запитання.

Анатолій Сергійович Матвієнко, будь ласка, запитання. 

Скасували. Дякую. Будь ласка,  займайте свої місця.

Чи є необхідність виступів від фракцій? Будь ласка, по дві хвилини, якщо є бажання, від фракцій запишіться.

Немає бажаючих на виступ від фракцій.

Від народних депутатів, будь ласка. Три виступи по дві хвилини від народних депутатів. Будь ласка, народний депутат Шурма. Немає. І Матвієнко теж скасував виступ. Добре.

Шановні колеги народні депутати! Ми завершили обговорення проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання особливостей ліцензування господарської діяльності з надання фінансових послуг.

Шановні колеги народні депутати, 3739 є пропозиція за наслідками обговорення ухвалити рішення за основу. Сигнальне голосування. Будь ласка, визначаємося.

 

16:19:23

За-129

У залі Верховної Ради України голосують 129 народних депутатів України.

Добре. Ми повернемося до голосування. 3739 – обговорено.

2456 – проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг. Будь ласка, повторне перше читання. Руслан Демчак, будь ласка.

Є пропозиція автора розглянути цей проект закону за скороченою процедурою. Будь ласка, визначайтесь, розгляд законопроекту за скороченою процедурою. Скорочена процедура розгляду.

 

16:20:50

За-116

Не набрало необхідної кількості голосів.

Будь ласка, Руслан Демчак, доповідайте.

 

16:21:01

ДЕМЧАК Р.Є.

Шановні колеги, я прошу вашої уваги. Сьогодні все ж таки ми приймаємо економічні закони, по фінансовому сектору і така слабка активність вона насторожує.

Вашій увазі пропонується закон 2456д – Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг. Цей законопроект він інтегрує європейські директиви, практики по споживчому кредитуванню. І дасть можливість відновити споживче кредитування, структурувати, саме головне і відновити споживче кредитування в Україні по європейським принципам.

Законопроект доопрацьований робочою групою в Комітеті фінансової політики і банківської діяльності разом з Національним банком України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг відповідно до пропозицій та зауважень, що були висловлені на попередньому розгляді.

Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради були дані зауваження. Ми їх врахували, доопрацювали. В тому числі зауваження Кабінету Міністрів, а також висловлені на попередньому засіданні Верховної Ради, коли ми розглядали цей законопроект, Остапом Семераком були також зауваження. Ми їх письмово отримали і інтегрували у доопрацьований проект.

При доопрацюванні законопроекту було виключено зміни до Цивільного кодексу. Також було проведено доопрацювання у таких напрямках. Уточнена та узгоджена термінологія законопроекту. Виключені норми, які можуть неоднозначно трактуватися та врегульовані вже Цивільним кодексом України. Врахована можливість ведення електронного документообігу між кредитором та споживачем, а також виключені норми про подання позовів в інтересах невизначеного кола осіб, тобто великої групи осіб. Це була гарна новація, але вона поки що не інтегрується в наше українське законодавство. Ще зарано.

В той же час в законопроекті збережена спрямованість на створення дієвої системи захисту прав споживачів фінансових послуг, усування прогалин та неузгодженостей у чинній системі нормативно-правового забезпечення захисту прав споживачів. Нагадую, що зазначений законопроект вноситься в комплексі із проектом Закону України "Про споживче кредитування" (реєстраційний номер 2455). Він уже прийнятий за основу 9 грудня 2015 року. Цей законопроект практично, цей законопроект уже готовий до розгляду до другого читання. Ми якраз вчора на засіданні комітету вже його розглянули, правки, до другого читання.

І ці два закони – 2455 і сьогоднішній 2456-д – вони мають іти паралельно. І тому ми маємо сьогодні проголосувати його за основу.

Виходячи із вище сказано, комітет своїм рішенням рекомендує Верховній Раді України доопрацьований проект Закону України про внесення змін до деяких  законодавчих актів України  щодо удосконалення  захисту прав споживачів  фінансових послуг (реєстраційний номер 2456-д) прийняти за основу. Прошу підтримати.

 

Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради України

ПАРУБІЙ А.В.

 

16:24:34

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Я прошу залишатися на трибуні. Пан доповідач, я прошу лишатись на трибуні. Руслане Євгенійовичу, я вас переконливо прошу вернутись на робоче місце. Зараз згідно Регламенту у нас питання-відповіді  3 хвилини. Шановні колеги,  прошу записатись на питання-відповіді. Будь ласка, проводиться запис.

Мельничук Сергій Петрович. Будь ласка.

 

16:25:13

МЕЛЬНИЧУК С.П.

У мене слідуюче запитання. Як вирішено у даному законопроекті питання із споживчим кредитуванням пересічного громадянина, щоб не повторилися такі випадки, як  зараз, людей приходять і просто з квартир викидають, маючи, наприклад, взявши якийсь телевізор, його потім  повністю з  квартири викидають, це непоодинокі випадки. Як вирішене це питання? 

 

16:25:45

ДЕМЧАК Р.Є.

Внесена нова норма, яка структурує реструктуризацію цього кредиту. Якщо він буде неповернутий цей кредит, встановлюються норми, до 3 років це може бути реструктуризовано. А саме головне, що розглядається така можливість, що немає бути більше чим  35 відсотків сукупного доходу сім'ї платіж по реструктуризації. Тобто якщо  будуть потім  реструктуризувати, то  будуть  дивитися на матеріальні  можливості  і доходи  всієї  сім'ї, і воно не буде виходити за рамки 35 відсотків. Це дасть можливість структурувати роботу між  кредитною установою і позичальником, який  прострочив кредит.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Кацер-Бучковська Наталія Володимирівна, будь ласка.

 

16:26:31

КАЦЕР-БУЧКОВСЬКА Н.В.

Шановний колего, дякую за презентацію цього законопроекту прийняття якого настало. Поясність,  будь ласка, яким чином будуть нести відповідальність фінансові  організації, зокрема  банки, оскільки в основному суть цього закону є посилення їхньої відповідальності, який вплив це може  мати на банківську систему, в тому числі на вартість кредитів в подальшому. Дякую.

 

16:27:01

ДЕМЧАК Р.Є. Такий  вплив може бути як  визнання договорів про споживче кредитування по  відношенню до кредитодавця нікчемними. Якщо вони внесуть в договори про споживче кредитування недостовірну інформацію, наприклад, скажуть, що споживчий кредит буде коштувати, наприклад, 20 відсотків річних, а реальна  ставка буде більша. А ми знаємо, що по споживчому кредитуванню зараз в Україні інколи кредитні ставки  доходять до 300 відсотків річних. Так, якщо буде не відповідати та інформація, то тоді споживач має всі законні права вимагати розторгнення договору і вимагати тих умов, які були йому зазначені до того, як він заключав договір. І для цього ми розробили додатком до законопроекту 2455 навіть паспорт споживчого кредиту, де вся інформація зазначається і цей паспорт оформляється до заключення  договору про споживче кредитування. Таким чином буде вплив на фінансові установи і відповідальність їхня.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.

Будь ласка, Кужель  Олександра Володимирівна.

 

16:28:07

КУЖЕЛЬ О.В.

Дякую.

Кужель,  "Батьківщина". При тому що я підкреслюю, що це дуже є позитивний законопроект, для мене важно почути від вас, чи є ваша підтримка в повній зміні до другого читання  (це для нас буде вирішальним) таких  питань.

По-перше, ви не змінили черговість погашення вимог за споживчими кредитами, що спочатку гасяться проценти, а потім – тіло. Це є  дуже небезпечно.  І тому, скільки ми спілкуємося з нашим громадянами,  які і зараз стоять, це є дуже принципове питання.

Нема можливості колективних позовів – друге питання. На мій погляд, дуже великі повноваження Нацбанку, при тому не власних, надаємо. І тут є зауваження нашої системи підтримки реформ, пакету реформ. Вони говорять про те, що, підтримуючи нашого колегу, це про розірвання договору з фізичною особою. Ваша відповідь є некоректною, тому що, коли людина брала кредит, коли…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 30 секунд, будь ласка, завершуйте, 30 секунд.

 

16:29:20

КУЖЕЛЬ О.В. Закінчити дайте. Дякую.

Долар був 5 гривень, а зараз 24-25, то тоді він показував, що це відповідає його… такої суми його заробітку. І в такому вигляді вони просто розірвуть з ними будь-які відносини і ми знову залишаємо людину незахищеною. Чи є можливість це виправити на друге читання? Дякую.

 

16:29:47

ДЕМЧАК Р.Є.

Я хочу, там кілька питань було, почати, перше, із черговості. Пані Олександра, ми врахували це: перше – будуть прострочені відсотки, потім –  тіло, потім – відсотки, потім – тіло і тільки потім штрафні санкції. Те, що ми поставили на п'яту чергу штрафні санкції, дає можливість розірвати оце коло, коли кредитні установи, як кажуть, ставили на лічильник буквально споживачів кредитів, тому це вже враховано.

Стосовно розірвання договорів, це не стосується зараз тих кредитів, які взяті, це стосується тих, які будуть надані в майбутньому. І зараз заборонено буде видавати, вже заборонено, видавати споживчі кредити у валюті, тільки у національній валюті. Відповідно валютні ризики тут будуть відсутні.

Стосовно можливостей розірвання, то в цьому законопроекті передбачено, що навіть на протязі 14 перших днів споживач, отримавши вже навіть кредит, війн може розірвати договір і повернути гроші назад. Якщо він сяде, проконсультується з юристом, з адвокатом і вони вичитають договір, якісь моменти, де він не зможе фінансово витягнути чи він буде вважати, що там будуть якісь моменти, які були не вірно до нього доведені, він може розірвати на протязі 14 днів договір, це також вже враховано.

Стосовно колективних позовів, я також за те, що, можливо, було подавати колективні позови, але, на жаль, це суперечить сьогодні, і ми проробляли із юристами, як би, цю норму чинному цивільному законодавству, Цивільному кодексу.

На жаль, не можемо поміняти, якраз і були зауваження інших депутатів, що це робити не можна. Тому такі от відповіді.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Час на запитання вичерпаний.  Вичерпаний час, товариство, по запитанням.

Зараз ми переходимо до наступного розділу, це є виступи від фракцій, і я прошу колег, провести запис на  виступи від фракцій. Будь ласка, прошу провести запис.

Силантьєв Денис Олегович, Радикальна партія.

Галасюк, будь ласка.

 

16:32:43

ГАЛАСЮК В.В.

Дякую. Шановний Володимир Борисович! Шановні колеги народні депутати! Фракція Радикальної партії буде підтримувати законопроект 2456д, оскільки він направлений на захист законних прав користувачів фінансових послуг, споживачів фінансового ринку. Це є надзвичайно важливо, адже ви знаєте, дуже багато і в цьому залі, і особливо в Кабінеті Міністрів  говорять про дерегуляцію. Так я хочу сказати, що якщо ми з вами уважно вивчимо кращий світовий досвід і передусім досвід Сполучених Штатів Америки, то ми з вами побачимо, що коріння економічного успіху якраз є не в дерегуляції, а в ефективній регуляції, у встановленні прозорості і в системній, і жорсткій державній політиці.

Адже ви знаєте, що ще Рузвельт починав політику жорсткої, ефективної дерегуляції, після того поступово були послаблення. За Рейгана  почалася масштабна дерегуляція, яка продовжилася і при Клінтоні, і при Буші молодшому. До чого це призвело, я думаю, що це всім дуже добре відомо, до чого Сполучені Штати Америки прийшли через дерегуляцію? І дуже добре відомо, що після  кризи у 8-му, у 9-му році цей тренд розвернули і дбають про те, щоб встановлювати жорсткі й чіткі правила для того, щоб контролювати бізнес, для того, щоб захищати права споживачів, для того, щоб забезпечити прозорі умови діяльності фінансових інституцій. Так от ми сьогодні маємо не просто слухати, вибачте, якихось засланих закордонних радників, які нам розповідають, що головне державі усунутися з поля гри. Ні, ми маємо дивитися на досвід Рузвельта, ми маємо дивитися на досвід тих державних діячів, які в інших країнах забезпечували економічний розвиток і захист власного суспільства.

Так от цей законопроект він якраз спрямований на те, щоб користувачі фінансових послуг знали ті справжні умови, які їм пропонують фінансові  інституції, щоб не дурили через якісь скриті комісії, якісь додаткові платежі і так далі. А знали,  що якщо береш кредит під 30 відсотків, то 30, а не 70,  які потім будеш  сплачувати, незрозуміло як воно трапилось.

Тому цей законопроект, безумовно, потрібно підтримати як елемент ефективної регуляції, елемент забезпечення  захисту інтересів суспільства.

Тому прошу підтримати в першому читанні. Безумовно, є низка зауважень, які мають бути враховані до другого читання. Але концепція законопроекту правильна. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Соловей Юрій Ігорович, від "Блоку Петра Порошенка".

 

16:35:24

СОЛОВЕЙ Ю.І.

Юрій Соловей, 89-й виборчий округ. Шановні колеги,  дуже  приємно констатувати сьогодні той  факт, що практично всі законопроекти, які стоять у порядку денному стосуються або фінансової системи, або стосуються української економіки, бо це сьогодні ті питання, які в першу чергу хвилюють громадян України.

Давайте скажемо відверто, що до того часу, поки у нас  не відновиться робота  банківської системи, поки туди не  повернеться і людський, і капітал компаній, ми не маємо права і не маємо можливостей говорити про розвиток  української економіки.   

Банківська криза, яка виникла у 2008 році і  загострилась у 2014 році, це, в тому числі, і наслідок недосконалого українського законодавства – законодавства, яке не регулювало належним чином відносини між кредиторами і позичальниками. Діючий закон спрямований на те, щоб виправити ті помилки минулого і виправити ті помилки сьогодення, і зробити так, щоби відносини між банками і позичальниками носили регульований, систематизований і законодавством визначений порядок, щоби не було такого, як було раніше, що банк в односторонньому порядку, не повідомляючи позичальника, має можливість підняти банківську ставку, а щоб було так, як є це  в цивілізованому світі, щоби той, хто позичає кошти, отримував всю належну  інформацію і щоби ця інформація регулювалася діючим законодавством.

Тому я звертаюсь до своїх колег законодавців, підтримати  однозначно в першому питанні... в першому читанні даний законопроект. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Медуниця Олег В'ячеславович від фракції "Народний фронт".

 

16:37:10

МЕДУНИЦЯ О.В.

Шановні друзі, ринок фінансових послуг в Україні надзвичайно зарегульований. Сьогодні, наприклад, ми відкрили і весь світ демократичний зняв санкції з Республіки Іран. Зараз український бізнес виходить на іранські ринки, наприклад. Але  вартість банківської гарантії в середньому становить 5 відсотків для здійснення торгівельних операцій з цією країною і не тільки з нею.

Тому прийняття цього закону, який, я хочу підкреслити, узгоджений і з Кабінетом Міністрів, і з Національним банком, і з профільним комітетом, і враховані зауваження науково-експертного управління Верховної Ради, є надзвичайно важливим.

Фракція "Народний фронт" буде підтримувати прийняття цього закону в першому читанні. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.

І від фракції "Батьківщина" Олександра Кужель.

 

16:38:25

КУЖЕЛЬ О.В.

Шановні друзі, говорити за те, що цей ринок зарегульований, я думаю, що кожен з вас, який спілкується з виборцями, знає – навпаки. Найголовніше, чого нема в цьому ринку фінансових послуг, це нема захисту споживачів, нема людей. Бо, на жаль, сьогодні банки, страхові компанії, кредитні установи сьогодні повністю залишають беззахисним кінцевого споживача. Подивіться договори, які вони дають. Там з лупою треба прочитати найважливіші пункти.

І тому, на мій погляд, в законопроект треба внести обов'язково  не тільки установи, якими хоче займатися Національний банк і комісія, а і такі установи… Хто із вас ще їздить в метро, читають, мабуть: "Даємо кредит без залога і без відсотків". Це є аферисти по всій Україні. Скільки ми не писали ні в Нацбанк, ні в Комісію державну, ніхто ними займатись не хоче. Ми повинні поставити законопроект, який сто відсотків захищає людей в частині отримання фінансових послуг.

І, по-друге. Коли ми говоримо про можливість розірвання договору опіки без чітких критеріїв, які будуть виключними для розірвання договору, це є дуже небезпечно. І тому, вважаємо, обов'язково треба на друге читання виписати чіткі критерії, за якими можна розірвати договори по фінансовим послугам.

Фракція "Батьківщина" буде голосувати в першому читанні при умові включення цих питань до другого читання. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Дякую.

Від фракції "Самопоміч" запрошується Олег Лаврик. Він буде з місця говорити. Будь ласка, включіть мікрофон.

 

16:40:22

ЛАВРИК О.В.

Олег Лаврик, фракція "Самопоміч". Шановні колеги, ми цей закон вже один раз розглядали в цій сесійній залі, мали вже один раз перше читання цього закону. І, на жаль, тоді не знайшлося достатньої кількості голосів, щоб цей закон був прийнятий в першому читанні. Це таке, напевно, лобі фінансового сектору і банківських установ, страхових компаній і інших інституцій, настільки великих в парламенті, що нам не вдалося все-таки захистити кінцевого споживача.

До другого читання… до другого першого читання закон був доопрацьований в комітеті, були внесені всі ті правки, які тоді звучали в залі. Крім того, ми сьогодні вже проголосували в першому читанні Закон "Про страхування", і багато положень цього закону вже туди також внесені.

Тому закликаю усіх проголосувати його в першому читанні й підтримати. Фракція "Самопоміч" також його підтримає. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.

Сергій Мельничук. Будь ласка. З місця мікрофон включіть. Сергій Мельничук.

 

16:41:35

МЕЛЬНИЧУК С.П.

Сергій Мельничук, група "Воля народу". Авторів законопроекту також прошу включити сюди положення саме кінцевих споживачів, ті, хто приймали участь у… на фронті і особливо тих, сім'ї яких лишилися кормильців. Тобто якщо в сім'ї хтось брав участь і загинув або має інвалідність, то  відповідно держава повинна на себе брати ці розходи. Прохання це включити в законопроект. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Виступи від фракцій завершені.

Зараз прошу провести запис на виступи від народних депутатів України. Будь ласка,  прошу провести запис.

Демчак Руслан Євгенович, будь ласка.

 

16:42:58

ДЕМЧАК Р.Є.

Шановні колеги, я, в першу чергу, хотів би дати відповідь навіть  на ті репліки, які були по відношенню до цього законопроекту.

Перше. По тому чи чіткі критерії розірвання договору уже внесені критерії, якщо вони порушують норми  Цивільного кодексу. Це саме головне. Я думаю, що до другого читання, якщо потрібно ще деякі норми внести, ми можемо у режимі правок ще довнести ці пропозиції.

Що стосовно воїнів АТО. Я також пропоную, щоб ви подали зміни до другого читання і у розділі "Реструктуризації" ми могли би передбачити і такі норми. Тому я чекаю від вас правок.

Стосовно цього законопроекту ще хочу сказати, в мене є ще дві хвилини. Ці два законопроекти уже прийняті і опрацьовані нами до другого читання – 2455 і 2456д – вони дають можливість видавати споживчі кредити по європейським стандартам, це основний лейтмотив, основна та лінія, яку зараз провадять ці законопроекти. У нас були вже споживчі кредити в Україні. І що ми бачимо? У нас позичальники стоять під Верховною Радою, да? Значить це щось не працювало. Давайте інтегруємо ті норми, які є в Євросоюзі, тобто візьмемо видуманий вже велосипед, а не будемо собі щось ліпити, що уже не працює на даний момент.

Крім того, ці два законопроекти вони прописують структуру і інформування до договірного і прописують умови, які мають бути обов'язково включені в договір, і вимоги до реклами, те, що сьогодні Олександра Кужель говорила, що в метро – під нульову ставку без застави. Тепер ми даємо нашим регуляторам можливість впливати, якщо така реклама буде десь помічена, впливати і застосовувати заходи впливу. І це дуже важливо. Це не може бути тепер реалізовано, тому що це вже іде порушення закону, це кримінальний буде злочин.

Крім того, ми прописали реструктуризацію, яка може бути, тому що все може бути у житті людей і вони… Може помінятися як зараз економічна ситуація. Навіть, якщо цей кредит був у гривнях, сім'я не зможе його обслуговувати, ми прописали чіткі норми реструктуризації, в тому числі. І відповідальності кредитних установ, і відповідальності споживачів, якщо трапиться, що кредит вони не зможуть погасити вчасно.

Тому прошу підтримати дуже важливий законопроект, який дасть можливість відновити споживче кредитування в Україні. І розірвати цей вузол не платежів і вузол економічного дисбалансу в країні.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.

Супруненко Олександр Іванович, будь ласка.

 

16:45:59

СУПРУНЕНКО О.І.

Прошу передати слово депутату Головку. Дякую.

 

16:46:13

ГОЛОВКО М.Й.

Михайло Головко, Всеукраїнське об'єднання "Свобода".

Шановні депутати-колеги! Дійсно, захистити наших споживачів, це основне завдання, в першу чергу народних обранців, депутатів від свавілля банківських злочинців, які є, на жаль, недобросовісні. Сьогоднішня банківська система, багато є таких нечесних працівників ринку, які й досі зловживають своїми становищами. Саме основне, ми бачимо, як вони обдирають простих українців, які дали їм кредити, тепер виселяють їх із житла.

Цей законопроект в принципі слушний. Але, звісно, що шкода, що ви в ньому забрали норму колективного позову, щоб можливість все ж таки людей об'єднуватися проти свавілля банків, проти їхньої мафії і разом, спільно виступати за свої права. Тому ця норма, та, що ви її виключили, це ж дуже шкода. І я пропоную все ж таки до другого читання її назад повернули, до цього законопроекту.

Але, на жаль, ми бачимо, що все ж таки в парламенті більше розглядають законопроектів, які стосуються захисту банків, а не споживачів, не простих українців, їхніх громадян. Ми бачимо, як йде реструктуризація, за останні роки майже 189 мільярдів гривень дали реструктуризації державним банкам, перепрошую, банкам, з яких майже 110 не повернені на сьогоднішній день. Так, ті гроші вивезли в офшори, їх практично вкрали.

Натомість ми не бачимо поступок до людей. На жаль, але по сьогоднішній день ми не ухвалили законопроект про банкрутство фізичних осіб. Бо получається так, що людина або сплатила, або не сплатила кредит, за нього вона дала заставне майно, банк у неї забрав заставне майно і вони далі заставляють їх до кінця життя сплачувати оцю кабалу, цей вічний борг, практично, своє рабство!

І тому ми повинні все ж таки ухвалити законопроект в парламенті про банкрутство фізичних осіб, щоб дати змогу все ж таки так, згідно європейських країн, як є в країнах Заходу, захищати право споживачів.

На жаль, сьогодні в парламенті ухвалили законопроект 3555, який дає механізм списання податкового боргу. Це знову все ж таки для банків! Ми бачимо, як в черговий раз дають можливості на мільярди списувати борги для банків, а натомість простим споживачам, простим українцям ні копійки ніхто не дає списати! Їх навпаки викидають з квартир, їх позбавляють житла, їх заганяють за межу бідності. Їм створюють такі умови, роздаючи  спочатку валютні кредити, практично потім опустивши курс національної гривні, обібрали до нитки. Тому  наше завдання  все ж таки  як парламентарів стати на захист споживачів і такі законопроекти підтримувати і все ж таки захистити наших українців і їхні права.  Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую  вам.

До слова запрошується Спориш Іван Дмитрович, будь ласка.

 

16:49:41

ДОВБЕНКО М.В.

Шановні колеги, при підготовці  цього законопроекту слід сказати, що були долучені дуже серйозні об'єднання експертів, була створена серйозна  робоча комісія, в результаті якої підготовлений досить серйозний законопроект. І ми, коли  в комітеті розглядали і голосували його до першого читання, ми врахували, що саме тут є досить серйозна аргументація тих положень, які ми пропонуємо змінити в законодавстві. Тому я пропоную колег все-таки підтримати у першому читанні, ми обов'язково врахуємо вашу  думку і будемо до другого читання готувати не менш і підходити не менш серйозно, ніж було зараз. Спасибі.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Будь ласка, Лозовой Андрій Сергійович. Лозовой Андрій Сергійович, зосередьтесь, долучайтесь до нас. Ви будете виступати? Ви з нами, будь ласка. Знімає слово Лозовой Андрій.

Таким чином ми завершили обговорення даного законопроекту. Чи є необхідність у авторів, доповідачів, співдоповідачів для заключного слова? Немає необхідності говорити заключне слово.

Тому, шановні колеги, ми переходимо до голосування. Я прошу,  народних депутатів зайти у зал. Прошу Секретаріат Верховної Ради  повідомити про те, що  зараз за одну хвилину відбудеться голосування. Прошу зайняти свої робочі місця.

Прошу заходити в зал і займати робочі місця. Готуємося до голосування. 

Отже,  готові до голосування, колеги?

Пропозиція комітету прийняти даний законопроект за основу. Тому я ставлю проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів  України щодо удосконалення захисту прав  споживачів фізичних послуг (номер 2456д) за основу. Хто підтримує дану пропозицію, шановні колеги, прошу проголосувати. Займіть робочі місця, голосуємо. Хто підтримує пропозицію за основу, прошу проголосувати.  Будь ласка, голосуємо.

 

16:53:27

За-226

Рішення прийнято. 

Вітаю авторів законопроекту, вітаю комітет з прийняттям законопроекту. 

Шановні колеги, до нас прибув суддя Верховного Суду і наш обов'язок загальний полягає в тому, щоб ми розглянули важливі проекти постанови, які стосуються звільнення і надання згоди на арешт суддів. Зокрема, до Верховної Ради України, до Верховної Ради надійшло подання, Постанова про надання згоди на затримання судді Малинівського районного суду міста Одеси Бурана Олексія Миколайовича. А також надійшло подання про надання згоди на арешт, взяття під варту судді Малинівського районного суду міста Одеси Бурана Олексія Миколайовича.

Комітет провів своє засідання і, зважаючи на надзвичайні ситуації, прийняв оперативне і відповідальне рішення і зараз ми повинні це питання розглянути за повною процедурою і прийняти відповідне рішення як по одному, так і по іншому поданню.

Для відповіді на питання я запрошую на трибуну Верховної Ради голову Верховного Суду України Ярослава Михайловича Романюка для відповідей на запитання представників депутатських фракцій і груп народних депутатів.

Нагадую вам, що згідно Регламенту, на відповіді і запитання відводиться 30 хвилин. Тому я прошу народних депутатів бути уважними, хто має бажання поставити питання, ви зможете зробити шляхом запису. І я прошу колег депутатів провести запис на запитання до голови Верховного Суду України. Будь ласка, проводиться запис.

Слово для запитання надається Власенкові Сергію Володимировичу, будь ласка.

 

16:56:22

ВЛАСЕНКО С.В.

Шановний Ярослав Михайлович! Насправді ми всі знаємо про ситуацію, яка склалася з цим суддею, інформація про ці відстріли, обстріли уже в усіх засобах масової інформації. Але у мене викликало не те, що здивування, я просто не хочу характеризувати свої почуття, коли я почув вислови голови Ради суддів пані Симоненко про те, що все добре, що нічого страшного не відбувається, що навпаки представники Національного антикорупційного бюро вчиняли якісь незаконні дії. На жаль, ми бачимо  абсолютно кругову поруку в колі суддів. Тому просте питання: як ви можете прокоментувати оцю ситуацію – це раз.

По-друге, взагалі, що це таке? Чому, на жаль, суддівська система не може проводити самоочищення? Що відбувається? Що потрібна Верховна Рада зробити для того, щоб суддівський корпус почав очищатися, щоб ми не мали таких випадків, щоб ми не мали таких рішень, щоб ми не мали такої судової системи, яку ми маємо?

На жаль, ваша риторика про те, що ви хороші, а це поодинокі випадки, на жаль…

 

Веде засідання Голова Верховної Ради України ГРОЙСМАН В.Б.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 секунд, завершуйте.

 

16:57:34

ВЛАСЕНКО С.В. На жаль, ваша риторика не відповідає дійсності. Такі одіозні судді як Царевич, Кицюк, вони всі проходять переатестацію і продовжують роботу в цій системі. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просив би, Ярослава Михайловича, вельмишановний, поінформуйте і про суть цієї справи у своїй відповіді щодо цього питання. Прошу.

 

16:57:58

РОМАНЮК Я.М.

Шановні народні депутати України! До Верховного Суду України надійшло подання заступника Генерального прокурора України – керівника спеціалізованої Антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, в якому було зініційоване питання про надання згоди Верховної Ради України  про затримання та арешт судді Малиновського районного суду міста Одеси Бурана Олексія Миколайовича.

В матеріалах подання зазначено, що суддя Буран за попередньою змовою із посередником вимагав, а в подальшому і отримав неправомірну вигоду в особливо великих розмірах за ухвалення на користь заінтересованої особи судового рішення у цивільній справі про стягнення боргу за борговою розпискою. Під час   проведення обшуку по місцю проживання судді Бурана. Суддя Буран намагався втекти від працівників Національного антикорупційного бюро, що,  на думку автора подання, свідчить про те, що, залишаючись на волі, він і надалі зможе намагатися уникати від слідства і від суду. Під час цього також він застосував вогнепальну зброю, що дає підстави припускати, що він становить певну суспільну небезпеку, залишаючись на волі. А також зважаючи на те, що, залишаючись на волі, він може впливати на посередника, який спільно з ним вимагав та сприяв в отриманні неправомірної вигоди, а також на особу,  в  чиїх  інтересах, власне,  вчинено злочин і яка зараз теж виявляється на волі, залишається на волі і співпрацює із слідством, щоби запобігти цьому заступник Генерального прокурора просить надати  згоду на затримання та арешт цього судді.

Відповідно до встановленої Законом "Про Регламент Верховної Ради України" закону процедури, я як Голова Верховного Суду підтримав це подання та вніс його на ваш розсуд.

Що стосується відповіді на запитання шановного Сергія Володимировича, то, мені здається, що відповіддю є не слова, а діла. Оскільки випадок трапився позавчора вечором, але вже вчора зранку я як Голова Верховного Суду підтримав подання заступника Генерального прокурора і вніс до парламенту, вчора о 12 годині ще до обіду відбулося засідання профільного комітету, а сьогодні це питання вже розглядається в парламенті.

Отже, мені здається, що  такі кроки, власне, свідчать про те, що  судова  система не має наміру миритися з такими ганебними випадками і намагається всіляко боротися з ними засуджуючи такі випадки.

 

Веде засідання Перший заступник Голови Верховної Ради України

ПАРУБІЙ А.В.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дерев'янко Юрій Богданович, будь ласка.

 

17:00:47

ДЕРЕВ’ЯНКО Ю.Б.

Юрій Дерев'янко, політична партія "Воля". Шановний пане Голово Верховного Суду, ви говорите про те, що судова система здатна самоочищуватися, в той самий час, ви залишили на посаді голову судової адміністрації, який відповідно до Закону про очищення влади  не мав би займати цієї посади. Це перше.

Друге. Скажіть, будь ласка, перед цією спецоперацією антикорупційного бюро чи зверталися вони до вас за відповідною санкцією? І це дуже ганебно було спостерігати, коли вони дали можливість судді, який втікає через вікно другого поверху, фактично втекти, от, замість того, щоб його затримати. А я так розумію, що для того, щоб його затримати, повинна бути санкція, ваше погодження і санкція Верховної Ради, відповідно на затримання. Тому чи це непрофесійні дії Національного антикорупційного бюро? Чи то затяжка часу з поданням відповідних погоджень з вашого боку і відповідно звернення до Верховної Ради? Прошу дати відповідь на це питання.

 

17:01:59

РОМАНЮК Я.М.

Шановний народний депутате, санкція Солом'янського районного суду міста Києва на проведення обшуку у робочому кабінеті та в будинку, житловому будинку, де, власне, проживає суддя Буран, було надано на... за клопотанням Національного антикорупційного бюро, якщо мені не зраджує пам'ять, 25 березня, тобто завчасно. Подальші дії, події, власне, відбувалися таким чином, що детективи антикорупційного бюро очікували, коли, власне, завершиться, коли відбудеться ухвалення неправосудного судового  рішення та відбудеться передача неправомірної вигоди, отримання неправомірної вигоди суддею і лише тоді було проведено, власне, цю операцію, яка стала надбанням гласності і про яку зараз всі знають. Отож, мені здається, що звинувачувати чи то детективів Антикорупційного бюро, чи то суди в непрофесійності або у зволіканні з проведенням якихось слідчих дій підстав немає.

Що стосується відповіді на першу половину вашого питання, мені видається, що вона лежить поза площиною розгляду конкретного подання щодо затримання та арешту судді.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дідич Валентин Володимирович, будь ласка, Дідич Валентин Володимирович.

 

17:03:13

ДІДИЧ В.В.

Прошу передати слово Віталію Купрію народному депутату, будь ласка.

 

17:03:24

КУПРІЙ В.М.

Шановний Ярослав Михайлович. Я хотів до вас звернутися, буду підтримувати ваше подання, яке ви представляєте.

Але хочу звернути вашу увагу на діяльність такого судді Чауса Дніпровського районного суду міста Києва. Ми його пам'ятаємо по справі Корбана, коли він проводив судові марафони, не даючи можливість людям отримувати медичну допомогу, людей, яких підозрювали в злочинах. А сьогодні, на сьогоднішній день це суддя своїми ухвалами просто вилучає судові справи, оригінали судових справ з певних судових інстанцій, адміністративних, фактично порушуючи права людей конституційні на захист своїх інтересів в суді.

Я вважаю, що не тільки… Я знаю, що ви порядна людина. Не тільки голосування як члена Вищої ради юстиції повинно бути, а, можливо, ще якась реакція на дії таких суддів, які продовжують порушувати закони України. Дякую.

 

17:04:18

РОМАНЮК Я.М.

Шановний Віталію Миколайовичу, мені здається, що це питання знову ж таки лежить поза межами цього подання, яке зараз обговорюється в пленарній залі. А продовжуючи, завершуючи відповідь на запитання попереднього народного депутата, ні детективи Антикорупційного бюро, ні суд не вирішував питання про затримання судді, оскільки суддя користується суддівським імунітетом. І, власне, ви, народні депутати, маєте право позбавити суддю цього імунітету. Після цього, якщо органи досудового розслідування будуть вбачати підстави правові і потребу в цьому, вони ініціюють питання перед судом про затримання та арешт, і, власне, суд буде вирішувати це питання вже в судовому засіданні.

 

Веде засідання Голова Верховної Ради України ГРОЙСМАН В.Б.

 

17:05:00

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, народний депутат Єднак.

 

17:05:04

ЄДНАК О.В.

Шановні колеги, оці ганебні випадки, коли фактично кожен день або через день ми бачимо затримання суддів, і вже починають вони відстрілюватися, це однозначно говорить про те, що судова система у нас абсолютно корумпована і не може самоочищуватись. І те, що НАБУ, детективи НАБУ і Антикорупційна прокуратура ефективно працюють в затриманні цих суддів, це говорить про те, що вони були належним чином створені, прописане законодавство, відібраний персонал, керівник і продовжують відбиратись детективи. Але хочу сказати, що безпосередньо громадські активісти, центри протидії корупції, антикорупційна група "Реанімаційного пакету реформ" взяла участь і бере участь активну в цій діяльності, не те, що в нас ефективно самоочищуються судді.

А що ми бачимо зараз? Політичне переслідування цих громадських активістів і цих організацій, що є абсолютно неприпустимо і ганебно. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лев Підлісецький, "Самопоміч".

 

17:06:08

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.

Прошу передати слово Єгору Соболєву.  Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єгор Соболєв.

 

17:06:16

СОБОЛЄВ Є.В.

Ваша честь, в парламенті немає  запитань щодо надання згоди на арешт цього судді, є інші запитання.

Перше. Чи можете ви як правник роз'яснити парламенту і всім громадянам, що мають робити, які права є у працівників правоохоронних органів, коли затриманий на хабарі суддя починає в них стріляти.

І друге. Сьогоднішня новина. Суддя Царевич, згоду на арешт якої ми тут давали за вашим так само поданням, успішно пройшла переатестацію згідно з Законом про справедливий суд. Запитання. Що робити суспільству?

 

17:07:01

РОМАНЮК Я.М.

Що стосується відповіді на запитання про те, як діяти працівникам правоохоронних органів, коли суддя, якого  намагаються навіть не затримати, а провести обшук у його помешканні, застосовує вогнепальну зброю, мені здається, це питання доволі чітко регламентовано у відповідних законодавчих актах, що, власне, регулює діяльність працівників правоохоронних органів. Я сподіваюся, що і в цьому випадку саме так у суворій відповідності до вимог законодавства працівники правоохоронних органів і діяли.

Що стосується іншого… відповідні на іншу частину вашого запитання, знову ж таки, на мою думку, вона лежить поза площиною вирішення конкретного подання щодо  затримання та арешту конкретного судді.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка,  Іван Рибак, "Блок Петра Порошенка".

 

17:07:53

РИБАК І.П.

… округ, Чернівецька область, Іван Рибак. Ну я все ж таки хочу повернутися якраз  до судді Оксани Царевич. І чи правда те. що вона вже претендує на по життєве, тому що це, дійсно, хвилює сьогодні суспільство. Людина, яка вчиняла по суті злочини проти майданівців, проти людей, які боролися за гідність українського суспільства і народу, сьогодні вирішує долі інших людей. Дайте, будь ласка,  більш конкретно відповідь на це запитання. 

 

17:08:28

РОМАНЮК Я.М. Перш, ніж вирішувати питання про обрання  судді Царевич і будь-якого іншого судді  на посаду  судді безстроково, суддя зобов'язаний пройти процедуру так званого  первинного кваліфікаційного оцінювання. Зараз суддя Царевич, власне, проходить таку процедуру. Свій висновок повинна зробити Вища кваліфікаційна комісія суддів України, а в подальшому і ви, шановні народні депутати України, вирішуючи питання про наявність чи про відсутність правових підстав для обрання конкретного судді на посаду судді безстроково.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Максим Курячий, "Блок Петра Порошенка".

 

17:09:04

КУРЯЧИЙ М.П.

Я прошу передати слово народному депутату Добродомову.

 

17:09:13

ДОБРОДОМОВ Д.Є.

Шановний Ярослав Михайлович, я би хотів дізнатися чи відомо вам, що в Печерському суді є такий суддя В'ячеслав… Я перепрошую. Скажіть, будь ласка, суддя Підпалий в Печерському суді, котрий знімав арешти з рахунків Арбузова, котрий повернув своїм рішенням гроші сестрі Присяжнюка одіозного міністра. Він і далі виносить вироки іменем України. Чи збираєтесь ви реагувати на те, що такі одіозні працівники судів і судді далі працюють і при цьому виносять рішення. І проти них порушені зараз кримінальні справи, а вони далі перебувають на своїх посадах. Дякую.

 

17:10:16

РОМАНЮК Я.М.

Шановний народний депутат! В разі незгоди з прийнятим процесуальним суддею рішенням його можна оскаржити до суду вищого рівня. А, якщо в діях судді вбачається склад дисциплінарного правопорушення, скажімо, порушення присяги судді при розгляді конкретної справи та ухваленого конкретного судового рішення, то відповідні органи, які є відповідальним за здійснення дисциплінарної практики, що до судді суду першої інстанції чи Вища кваліфікаційна комісія повинні вирішувати це питання і в разі, якщо підтвердиться факт порушення суддею присяги ініціювати це питання через Вищу раду юстиції про звільнення такого судді з займаної посади.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Спориш Іван Дмитрович, будь ласка, "Блок Петра Порошенка".

 

17:10:57

СПОРИШ І.Д.

Я прошу передати слово Олексію Гончаренко.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Гончаренко.

 

17:11:07

ГОНЧАРЕНКО О.О.

Ваша честь, шановні колеги! Звичайно, рішення, яке ми приймемо стосовно цього судді, однозначне, - підтримуємо. І тут нема питань. Але питання в іншому. Чому треба було дочекатись, коли він почне стріляти в детективів НАБУ, щоб ми нарешті розглянули питання відповідальності? Це прізвище в Одесі знали всі! Я вам можу таких ще назвати. Журавель, Чорноморський міський суд Одеської області, багато інших по районних судах Одеси.

Чого ми чекаємо? Чого ми, скоро вони з кулеметів будуть стріляти по правоохоронцях, по людях? Я прошу вас зорганізувати нормально роботу, щоб були по рішеннях перевірені судді. Хочу нагадати, працює безліч судів, суддів, які виносили рішення, які потім були оскаржені в Європейському суді з прав людини і є вже рішення Європейського суду з прав людини, чому навіть таких суддів ми не…

 

17:12:11

РОМАНЮК Я.М.

Шановні народні депутати! За матеріалами подання Генеральної прокуратури України правоохоронним органам про цей факт стало відомо наприкінці лютого із заяви громадянки. І правоохоронними органами, власне було і вжито цілу низку необхідних в такому випадку заходів для того, щоб зафіксувати і довести вину конкретного судді.

Якщо такі випадки мають місце в інших суддів і якщо знову ж таки буде доведено їхню вину, то безумовно, вони так само повинні притягуватися до передбаченої законом відповідальності.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Абдуллін. Сергій Власенко.

 

17:13:00

ВЛАСЕНКО С.В.

Шановний Ярослав Михайлович! Я хочу продовжити те запитання, яке задавав на початку. Воно стосується саме цього подання, саме цього провадження. Ваша позиція зрозуміла, ви за  один день  відреагували як  голова  Верховного Суду розглянули подання і внесли своє подання до Верховної Ради  України, тут питань жодних нема.

Питання полягає в іншому.  У тому, що найвищий орган суддівського самоврядування, яким  є Рада  суддів України, який, в принципі, відображає позицію суддівського корпусу, публічно заявив про те, що цей суддя не винуватий, що цей суддя нічого не вчиняв, хоча вся країна бачила, що він  відстрілювався, стріляв у співробітників НАБУ. Це все просто  характеризує ту ситуацію, яка  існує у суддівському корпусі. Тому я прошу вас, ви уже висловили свою  незгоду з цим рішенням, з цієї позицією Ради суддів, подавши подання до Верховної Ради по факту. Це зрозуміло. Але питання полягає   у наступному. Сигнал від пані Симоненко отримали всі суді і всі судді і зараз вони почнуть  захищати своїх так, як  вони  захищали  Царевич,  так, як вони захищали Кицюка, так, як вони захищали інших суддів, абсолютно одіозних, тих, які публічно…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка,  10 секунд. Завершуйте. 

 

17:14:14

ВЛАСЕНКО С.В. … всіх тих суддів, по яких  Верховна Рада надала на затримання  і арешт, які  не були затримані і арештовані, які вчиняли злочини публічно.  Тому  запитання до вас. Як на це реагувати і що з цим робити?

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

17:14:30

РОМАНЮК Я.М.

Сергій Володимирович, наскільки  я розумію, звернення голови Ради суддів України  зводилося до того, що  під тим приводом суддя намагався втекти, застосував вогнепальну зброю, лунали заклики до скасування  повністю суддівського імунітету. Власне, це і спонукало голову Ради  суддів України виступити з публічним зверненням, у якому висловитись, заперечити щодо того, що під таким приводом неможна закликати  до позбавлення повного суддівського імунітету. Наскільки мені відомо,  сьогодні у своєму публічному виступі на брифінгу голова Ради суддів України навпаки, висловила подяку від імені вищого органу суддівського самоврядування Ради суддів  за оперативну роботу і за допомогу  в очищенні судового корпусу від таких осіб, які ганьблять судову систему.  А надалі, мені видається, що власне в Законі України про внесення змін до Конституції  України щодо правосуддя дуже слушно ставиться  питання про позбавлення суддів саме повного суддівського імунітету і збереження лише  функціонального, відповідно до  якого згода відповідного органу потрібна буде…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Олексій Рябчин. Іван Крулько.

 

17:15:50

РЯБЧИН О.М.

Крулько. Крулько.

 

17:15:55

КРУЛЬКО І.І. Іван Крулько,  фракція "Батьківщина". Мені здається, що ні в кого в цій залі немає питань стосовно того, що треба давати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності цього судді-хабарника Бурана, ще й стрілка, який відстрілювався від поліції. У мене є в зв'язку з цим  пропозиція до Голови  Верховної  Ради.

Шановний Володимире Борисовичу! Давайте ми припинимо обговорення тому що ми витрачаємо  наш дорогоцінний час, а у нас чекають розгляду купа запитань, все і так зрозуміло. І в мене інша пропозиція: врешті-решт треба  припинити цю  практику, коли ми розглядаємо годинами одного  суддю. Є злочин, є факти і нехай відповідають перед законом і несуть кримінальну відповідальність. А час, який ми повинні тут використовувати – це на те,  щоб приймати  потрібні для людей закони.

Моя пропозиція припиняти обговорення. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Це була пропозиція, а у нас ще декілька виступів і запитання від  "Батьківщини" і "Самопомочі". Наполягаєте? Не наполягаєте. Сидорович Руслан,  наполягаєте? Голосуємо? Добре.

Шановні колеги, дякую Голові Верховного Суду. Прошу, займайте своє місце.

Будь ласка, співдоповідь голови комітету, Руслан Князевич.

 

17:17:26

КНЯЗЕВИЧ Р.П.

Дякую.

Шановний пане Голово, шановні колеги, я буду максимально коротко. Якщо дозволите, я почну з того, що до Верховної Ради вчора надійшло підтримане головою Верховного Суду України подання Генерального прокурора щодо надання згоди на затримання та відповідно подання щодо надання згоди на арешт, тримання під вартою судді Малинівського районного суду міста Одеси Бурана Олексія Миколайовича.

Оперативно Голова Верховної Ради дав відповідне доручення і вчора на своєму засіданні комітет фактично одноголосно прийняв рішення підтримати зазначені подання, і відповідно звернутися до Верховної Ради з відповідними висновками, а також проектами постанов. Вчора проекти постанов були зареєстровані, вони у вас  є на розгляді.

Якщо дуже коротко, то я нагадаю, що відповідно до статті 220 до повноважень комітету належить виключно, так би мовити, спостереження і оцінка процедурної частини розгляду цього питання в сесійній залі. Оскільки комітет на своєму засіданні встановив факт отримання Верховної Ради від належного суб'єкта, тобто від Голови Верховного Суду, підтриманого ним в свою чергу подання, підписане особисто Генеральним прокурором, а також, зважаючи на те, що вчора в засіданні комітету, крім Голови Верховного Суду, брав участь заступник Генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, який доповідав обставини по справі, мушу констатувати, що відповідно до статті 221 Закону України "Про Регламент", сьогодні під час розгляду цього питання присутні на засіданні, крім Голови Верховного Суду, який щойно доповідав з трибуни парламенту і відповідав на запитання народних депутатів, також заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко і які в разі, якщо народні депутати вважають, за доцільно готовий доповнити певні обставини по справі, але це вже на розсуд сесійної зали.

Окрім того, скориставшись своїм правом, передбаченим статтею 221 Регламенту Верховної Ради на засіданні зараз присутній сам суддя Малиновського районного суду міста Одеси Буран Олексій Миколайович, який відповідно до закону, пане Голово, має право висловити свою позицію. І народні депутати можуть до нього задати відповідні запитання.

Тому, щоб не затримувати ваш час, ще раз звертаю увагу, що від імені комітету внесено відповідно два проекти Постанови, а в свою чергу комітет визнав таким, що відповідає вимогам частини 1 статті 220 Регламенту Верховної Ради України та може бути підтримане подання Генеральної прокуратури і підтримане внесене Головою Верховного Суду про надання згоди на затримання та арешт судді Малиновського районного суду міста Одеси Бурана Олексія Миколайович. Прошу підтримати відповідні два проекти постанови, які внесені комітетом і надати слово зараз судді для того, щоб він міг висловити свою позицію.

І в разі необхідності заступника керівника Спеціалізованого антикорупційної прокуратури. Дякую за увагу.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, у нас присутній суддя Буран Олексій Миколайович, він просить… скільки вам потрібно часу на пояснення? Часу скільки треба на пояснення?

5 хвилин? Суддя просить  5 хвилин на пояснення, будь ласка. Прошу, ви маєте слово, там є  мікрофон.

 

17:21:13

БУРАН О.М. 

Уважаемые депутаты, я не каждый день выступаю в парламенте, я могу хвилюватися. Но я хочу сказать что, что вы наблюдаете…  (Шум у залі) Я хвилююсь, а когда хвилююсь, я переходжу на украинскую… россійську мову. Будь ласка.

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. На коліна, сволоч! На коліна!

 

17:21:36

БУРАН О.М. Уважаемый, значит, то, что показывает СМИ – это интересно, я не пришел сюда доказывать свою невиновность, я не буду доказывать здесь, для этого есть суд  и суд скажет о том, что виновен я или не виновен. Но то, что представлено доказательство, которые представлены  работниками, они не соответствуют действительности. И когда меня…  сделано в СМИ, что я получил взятку сразу и во всем, когда из документов, которые, которые… процессуальных соответствует, что дача взятки  происходила, происходила в несколько этапов. Хотя СМИ показывает о том, что  я получил их сразу. Значит, значит (Шум у залі) значит, теперь об… (Шум у залі) Значит, значит, послушайте внимательно.

Об обстоятельствах дела 29 марта. Я находился в подвале дома, в это время я  услышал крик детей, разбитое стекло. И сосед мне звонит, говорит: "Алексей, на тебя вооруженное нападение". Когда я поднялся наверх, я увидел бегающих людей по забору в масках, я не мог определить, кто это за люди. Мне никто ничего не предъявлял, а только начались выламывать двери. И я это воспринял как защиту своей семьи. Во-первых, в моем пистолете не было пуль, это раз. То, что стреляли, это, во-первых, не подтверждается ни тем, что…. Это был один патрон, который я случайно выстрелил в кабинете, но дальше патронов не было, и я никуда ни в кого не стрелял. Но для того, чтобы отразить на поражение, необходимо запугать противника, поэтому я пытался… пытался таким макаром это... После этого я при…  порезал… я – не самоубийца, а факты предоставляются так, что я взял взятку, что я – самоубийца и что я это… Я считаю, что это не очень правильно. Значит, по…

Я прошу, прошу, значит, дать возможность, чтобы… Для чего это все делается? Для того, чтобы подавить мою волю, для того, чтобы я мог обстоятельно все рассказывать, когда меня привезли в больницу, когда я приехал, потому что у меня была порезана рука, меня приковали наручниками, не дали выйти, не дали сказать, не дали адвоката. Понимаете, происходит что? Получается нарушение закона опять происходит в отношении судьи. Наручники не дали, адвоката не допустили. Я прошу, прошу… От вас же зависит, смогу ли я в дальнейшем, чтобы с соблюдением законности были собраны доказательства в отношении меня. Участвовать в этом процессе… Судейскую недоторканность, вы можете снять ее, но она этому не поможет… в борьбе с коррупцией и в борьбе с тем, чтобы восстановилась истина, поскольку на меня в настоящее время оказывается давление, для того чтобы подавить мою волю и… Вы извините, что я, может, может, я, так сказать, немножко эмоционально сказал. Но когда на тебя идут вооруженные люди, и в моей семье кричат двое детей, которые находились именно в доме, и не знаешь, что это люди… в каком камуфляже, и кто это… с тем, которые не объяснили, чего они идут. Те процессуальные документы, которые они составили, они составили – это я уже сейчас узнал, - не по тому адресу, не по тому адресу, не на того человека. Вы посмотрите, для того, чтобы активизировать, они сделали все, чтобы взять меня, схватить, они боялись, что я что-то буду делать... (Шум у залі)

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Час… Будь ласка, 30 секунд, завершуйте.

 

БУРАН О.М. нашли. Я был в больнице, меня можно было на обыск привезти, никто меня не вез, для того чтобы провести эти процессуальные действия без судьи. Это законно? Я считаю, что при таком совершении закона не должно быть, не должно, у нас… вы строите новую систему антикоррупционную. В настоящее время суд принижен, очень принижен. Да, у нас есть свои недостатки, но я вас прошу дайте возможность  для того, чтобы я мог законно…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги народні депутати, пояснення завершено. У нас по процедурі ще є виступи від фракцій. Будь ласка,  я думаю, що буде доцільно по хвилині від фракцій, хто має бажання. І груп. Якщо не маєте бажання, вже визначилися, можем не виступать.

Будь ласка,  по хвилині запишіться, будь ласка. По хвилині від фракцій.  І заспокойтесь, будь ласка. По хвилині. Ігор Луценко, "Батьківщина".

 

17:28:26

ЛУЦЕНКО І.В.

Соболєву, будь ласка,  передайте слово.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Соболєв, "Батьківщина". Хвилина, будь ласка.

 

17:28:41

СОБОЛЄВ С.В.

Шановні колеги! Я одразу, щоб не було ніяких  потім спекуляцій. Наша фракція прийняла рішення голосувати за дачу згоди.  Але. Велике "але". Вас це не дивує? Мене дивує, коли депутат Войціцька через суд примушує новий орган, який ми створили, відкривати кримінальну справу по тому, щоб розслідувати чому не виплачується 10,5 мільярдів "Укрнафтою" в бюджет. Депутат це примушує робити, не НАБУ це робить, а депутат.

Тому ми хочемо, щоб тут зараз виступив антикорупційний прокурор, дав інформацію стосовно того чи дійсно не було куль в пістолеті, а все інше нехай цей суддя, горе суддя, доводить в суді. Він повинен бути такий самий як будь-який громадянин, щоб він так само відчував, коли він виносив ухвали рішенням України, в якому стані знаходяться люди. Але це для нас буде показовий момент. Ми на створювали море нових органів. Тільки для мене показник один, коли НАБУ треба через суд примушувати відкривати кримінальне провадження про 10…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  10 секунд, завершуйте.

 

СОБОЛЄВ С.В. … по 10,5 мільярдів гривень, у мене немає більше слів. Ми голосуємо за це, бо ми хочемо, щоб судді мали такі самі права як прості громадяни, які приходять до них і чиїм іменем вони виносять рішення  в судах.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Максим Юрійович Бурбак, "Народний фронт".

 

17:30:16

БУРБАК М.Ю.

Шановні колеги! Сьогодні фракція "Народного фронту" буде голосувати за зняття недоторканості з даного судді і притягнення його до відповідальності. Тому що, хай тепер він в самому чесному, справедливому суді доказує свою невинуватість.

І тепер давайте повернемося до дискусії щодо якої повинна бути судова реформа. Ви вірите, що він не пройде атестацію чи як? Тому ми вважаємо, що судова реформа повинна докорінно змінити всіх, весь суддівський склад. Ми знайдемо 9 тисяч людей, які будуть судити по закону, а не будуть тут нам розказувати, що не було куль в пістолеті. Знімаємо недоторканість і доказуйте в самому справедливому, чесному українському суді.   

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Олег Ляшко, Радикальна партія. Нагадую, регламент хвилина. Будь ласка.

 

17:31:09

ЛЯШКО О.В.

Олег Ляшко, Радикальна партія. Фракція Радикальної партії буде голосувати за притягнення судді до кримінальної відповідальності. Єдина можливість реально очистити систему судочинства: зняти з усіх недоторканність - раз, звільнити всіх суддів - два, і набрати нових людей - три. Бо кожен, хто приходить до влади, хоче мати ручного прокурора, ручного суддю, який буде ними керувати.

Що стосується конкретного випадку. Ви ж подивіться, чим суддя виправдовується. Бачите, його звинувачують у тому, що він взяв повну суму взятки, а він брав лише частинами, і тому, мовляв, не підпадає під відповідальність! Господи, мене прости! Що ви, паразити, побудували за 24 роки?! До чого ви країну довели?! Суддів немає, прокурорів немає, влади немає, держави немає!

Радикальна партія пропонує припинити цей бардак, почати будувати країну! Навести залізний порядок в нашій рідній країні!

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Гончаренко, "Блок Петра Порошенка", хвилина регламент.

 

17:32:23

ГОНЧАРЕНКО О.О.

Шановні колеги! Зрозуміло, мені здається, ніхто не знайдеться зараз в сесійній залі, хто підтримує питання про те, що цей суддя має залишитись з імунітетом. Тут нема ні в кого питань, треба знімати, він має йти до суду і там відповідати на всі питання. Як він свій особняк в найкращому районі міста Одеси, думав, що це грабіжники прийшли. Детективи НАБУ до нього нарешті прийшли, у нього навіть такої думки не було, що можуть вони до нього прийти, і він там стріляв. Але про цього суддю все зрозуміло.

Мова йде про те, що виступ пана Бурана тут, це є діагноз всій суддівській системі України. Нам якомога швидше треба приймати зміни в Конституцію щодо судочинства, якщо ми не хочемо  через  день слухати той позор, який ми зараз тут чуємо.

Ну і окремо  до НАБУ.  Ми хочемо, щоб НАБУ працювало так ефективно і якісно, щоб нам не треба було вислуховувати про якісь  їхні помилки  і як судді у них втікають, а  потім  вони   їх десь там знаходять. І тому ми   хочемо від НАБУ якісної  роботи  і ми  хочемо змін  конституційних у частині  судочинства.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка,  Руслан  Сидорович, "Самопоміч". Будь ласка,   регламент  хвилина. 

Єгор Соболєв, хвилина  регламент.   

 

17:33:47

СОБОЛЄВ Є.В.

"Самопоміч"  голосуватиме за це  рішення. Я хочу від імені всієї  фракції  звернути увагу на дуже важливий виступ  цього судді. Він говорить про правосуддя.  Він говорить про те, що при його затримані були допущені порушення. Він говорить про те, що  він  боїться не отримати  правосуддя  при розгляді його справи. Насправді, це стосується  дуже   багатьох людей у цій залі. Це те, про що ми маємо  великі дискусії протягом останніх півтора року. Кожен потребує правосуддя. І люди, які думають, що вони над законом, що вони можуть керуватися за принципом: друзям – все, ворогам – закон, потім  вони  опиняються під законом.  Тому, ваша честь, ми проголосуємо  за надання згоди на ваш арешт. І хочемо  сказати всім суддям  і  всім посадовцям, які є в Україні, щоб отримати правосуддя, треба спочатку створити правосуддя.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Народний… Молоток, "Воля народу". Ярослав Москаленко, "Воля народу", регламент  – хвилина.

 

17:34:59

МОСКАЛЕНКО Я.М.

Шановні колеги! Немає сумніву, що ми повинні зняти недоторканість цього судді і не  будемо тратити час, щоб це обсуждать.

Стосовно  правосуддя, дійсно, ми будуємо   правову країну і  ця країна Конституцією і  всіма законодавчими  актами повинна захищати  права  цих людей. І поки їх винуватість не доказана в суді, ця людина повинна мати згідно  норм все, що потрібно їм для захисту. 

І тому я хочу звернутися до НАБУ і прокуратури: ви повинні працювати професійно і настільки, щоб не давати можливості потім направляти  проти вас ті ваші дії, коли ви їх порушуєте  при обшуках, чи при затриманнях.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Один із позафракційних хвилину. Без запису? Береза?  Будь ласка, хвилина, Борислав Береза.

 

17:35:58

БЕРЕЗА Б.Ю.

Шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу, що ми, законотворці, і саме зараз ми даємо згоду на арешт  цього судді. Але зрозумійте, в КПК чітко прописано і  передбачено, що арешт – це виключно домашній арешт. А ми повинні його затримати, дати згоду на затримання і на взяття під варту, вибачте.

Тому я хочу сказати, панство, кожного разу, кожного разу, коли ми чуємо як  якийсь  суддя-хабарник розповідає, що в нього чи одна куля, чи він колядник, то ми отримуємо виклик від судової  системи, яку саме ми можемо змінити. Але для  того нетреба розповідати, а треба змінювати! Так давайте закінчимо з цими суддями,  давайте відправимо їх  додому, чи до буцегарні, але очистимо  судову ланку від хабарників, які там сидять зараз по максимуму. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Виступ завершено. Руслан Князевич хвилина на завершення, і готуємось до голосування, зараз будемо голосувати, будь ласка.

 

17:37:06

КНЯЗЕВИЧ Р.П.

Я дякую, пане Голово, я ще раз процедурно хотів би наголосити, бо останній виступ і ще кілька, можливо, неправильно зрозуміли народні депутати.

Друзі, ми будемо зараз голосувати дві постанови. Перша постанова це про надання згоди на затримання, те, про що ви кажете, а друга згода на арешт. Безумовно, ніхто суддю не збирається зараз арештовувати, бо на це може дати санкцію тільки суд. І це право прокуратури звертатися, і відповідно слідчих органів до суду, вони цим правом можуть скористатися, а можуть не скористатися. Але ми їх озброїмо такою можливістю в разі, якщо суддя не належним чином буде виконувати свої процесуальні обов'язки, які на нього відповідно, які ще до нього передбачені Кримінально-процесуальним кодексом. Якщо ж він належним чином буде їх виконувати, то це право слідчого визначатися яку міру запобіжного заходу йому встановлювати і з якою мірою запобіжного заходу звертатися до суду. Парламент зараз ніяких арештів щодо цього судді не вчиняє, не треба тут маніпулювати сесійну залу. Ми тільки даємо таку можливість звертатися до суду і отримувати дозвіл на арешт. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Колеги, прошу підготуватися до голосування. Будь ласка, прошу всіх народних депутатів зайти до зали Верховної Ради України для прийняття рішення.

На голосування вноситься… Проект постанови про надання згоди на затримання судді Малинівського районного суду міста Одеси Борона Олексія Миколайовича. Проект постанови (реєстраційний номер 4340), прийняти його в цілому даний проект постанови 4340. Готові голосувати?

Будь ласка, 4340, в цілому проект постанови. Голосуємо, прошу підтримати.

 

17:39:21

За-255

Постанова ухвалена.

Наступне. Проект Постанови про надання згоди на арешт (взяття під варту) судді Малинівського районного суду міста Одеси Бурана Олексія Миколайовича (4341 реєстраційний  номер). Голосуємо в цілому.

 

17:39:52

За-247

Постанова ухвалена. Дякую, шановні колеги,  рішення прийнято.

Шановні колеги народні депутати! Ми зупинились з вами на обговоренні проекту Закону (реєстраційний номер 3739). 3739, ми його заслухали і обговорили цей проект закону, доповідав Сергій Рибалка, якщо ви пам'ятаєте і нам не вистачило голосів. Колеги, 3739: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання особливостей ліцензування господарської діяльності з надання фінансових послуг. Будь ласка, шановні колеги, голосуємо за основу, 3739, за основу, прошу.

За основу.

 

17:41:06

За-236

Закон ухвалено. Це те, що було раніше обговорено.

Так, далі у нас залишилось, у нас залишилось два закони для прийняття… включення у порядок денний та прийняття рішення це 4281 і 4210. Це включення у порядок  денний для  прийняття рішення – оборонні два, пам'ятаєте? Теж ми не найшли, не було голосів. 4281 і 4210. Одну хвилину.

А, вибачте,  4288. 4288 і 4210 – два проекти, будь ласка,  включення у порядок денний для  прийняття рішення. Це два питання  4288 і  4210. Будь ласка, включення у порядок денний, пропозиція  Голови Верховної Ради. Прошу голосувати 4288, 4210 – включення для прийняття рішень.

 

17:42:36

За-211

Шановні колеги, це закони, які  ми з вами не включили у порядок денний. 4288  – про особливості здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони (4288) проект Закону, Іванчук. Голосуємо включення в порядок денний для прийняття рішення 4288, включення в порядок денний для прийняття рішення.

 

17:43:18

За-215

Немає голосів.

4210 – проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності військовослужбовців та деяких інших осіб. Голосуємо включення в порядок денний для прийняття рішення, голосуємо.

 

17:43:45

За-203

Та ж сама позиціянемає голосів.

Колеги, 4060 у нас була Постанова по місту Краматорськ і місту  Слов'янськ. Народний депутат Єфімов. Є пропозиція, розглянути її за скороченою процедурою. Прошу підтримати: скорочена процедура. Голосуємо, скорочена процедура.

 

17:44:16

За-199

Рішення ухвалено.

Будь ласка, Максим Єфімов. Я думаю, якщо ми зараз з нею згодимося, ми не будемо обговорювати, підемо далі по законам.

 

17:44:30

ЄФІМОВ М.В.

Уважаемые коллеги, уважаемый головуючий, 5 июля 2014 года были освобождены 2 города Донецкой области: Краматорск и Словянск. Именно они, по сути, были первыми городами, откуда по Украине начал распространяться терроризм. В этот день жители городов вздохнули с облегчением, что угроза наконец-то ушла. Находясь под властью террористов с февраля по июль месяц, каждый испытал на себе ощущение, что  такое война и терроризм. Что такое бессилие, отсутствие возможности защитить себя, своих родных и свою землю. Ежедневные обстрелы, снаряды, которые попадали в дома и квартиры и дома мирных граждан, убиты и покалечены, этот кошмар пережили города, находясь заложниками оккупантов.

Все вместе это полностью поменяло отношение людей, и сегодня никто из них не желает находиться под властью так называемых "ЛНР" и "ДНР". 5 июля больше тысячи краматарчан собрались на центральной площади города и исполнили Гимн Украины, тем самым продемонстрировав свою четкую позицию.

Как известно, 2 февраля 2016 года парламент принял постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2016 году, но, к сожалению, в документе не учли эти важные даты. Дни освобождения города Краматорска и Славянска. Именно поэтому я прошу депутатов поддержать Постановление 4060, которым дополняется этот перечень такими датами как 5 июля, два года со дня освобождения города Краматорска и Славянска от террористов. Эти города имеют полное право достойно и на официальном уровне почтить память погибших во время атак террористов 2014 года. Спасибо.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Чи є необхідність обговорювати, колеги? 4060, у нас було декілька  годин … Голосуємо цю постанову 4060 в цілому? Давайте, будь ласка,  сконцентруйтесь. 4060, прошу підтримати. Готові?

 

17:46:42

ПАРУБІЙ А.В.

Шановні колеги! Рекомендується проект Постанови 4060 проголосувати в цілому. Хто підтримує дану пропозицію, прошу проголосувати, колеги, голосуємо.

 

17:47:11

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу підтримати, колеги.

 

17:47:03

За-238

Закон ухвалено.

Йдемо далі. Шановні колеги, у нас ще є дві постанови, послухайте уважно, це рекомендації по IT-сфері, вчора доповідав Олександр Данченко всі все обговорили, підтримати рекомендації парламентських слухань для розвитку  сфери інформаційних технологій.

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Без обговорення.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Без обговорень, вони вчора обговорені, давайте ухвалимо. Давайте підтримаємо 4198 в цілому. Є розуміння? IT-сфера, колеги, будь ласка. Давайте, я прошу підтримати  в цілому 4198 – реформи в галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України. Це напрацьовано дуже серйозний документ, голосуємо, в цілому, будь ласка. 4198  прошу всіх підтримати, голосуємо. Прошу всіх підтримати. Голосуємо.

Прошу всіх підтримати.

 

17:48:11

За-226

На грані фола. Значить, дивіться 226, хто не голосував, треба всім повиключати Інтернет, той проти інформаційних технологій, правильно? Добре. Дякую.

Шановні колеги і постанова по переміщеним особам, але не  обговорено, так не обговорена постанова. Без обговорення? Хвилина.

Григорій Михайлович Немиря, хвилину по постанові. Ми її включили 4273, хвилина з трибуни. А, обговорена була?

4273 – по переміщеним особам. Давайте теж підтримаємо. І переходимо до автомобілів. 4273. 4273 в цілому. По переміщеним особам. Давайте всі підтримаємо. Прошу, голосуєм. 4273 в цілому. Обговорена постанова.

Давайте підтримаємо, колеги.

 

17:49:36

За-219

Ще раз, колеги. Питання постанови по переміщеним особам. Я прошу всіх зайняти свої місця, повернутися до цієї постанови, нам не хватило декілька голосів, і підтримати цю постанову. Є розуміння? 4273. За повернення. Сконцентруйтесь, займіть свої місця.

Колеги, 4273 по переміщеним особам. Теж постанова. Прошу її підтримати всіх. Голосуємо за повернення до 4273. Колеги, будь ласка,  прошу всіх підтримати. По переміщеним особам. Голосуєм за повернення. Прошу підтримати. Давайте. Голосуємо!

Це повернення до розгляду  цієї постанови.

 

17:50:52

За-226

Так, тепер ніхто нікуди не відходить. Голосуємо в цілому 4273, будь ласка. Володимир Михайлович, поверніться. 4273, голосуємо в цілому проект постанови. Важливий кожен голос. Голосуємо, прошу підтримати. Голосуємо! По переміщеним особам.

 

17:51:23

За-229

Постанова ухвалена. Дякую.

Йдемо далі, шановні колеги. Є пропозиція, Іванчук, Андрій Іванчук, 4288 і 4210 включити в порядок денний, але не приймати рішення і далі доопрацьовувати з автором. 4288. Колеги… (Шум у залі)

 Колеги, 4288 включити просто в порядок денний. 4288. Це інша пропозиція. Голосуємо! Включити 4288 і 4210 просто в порядок денний сесії. І далі з авторами доопрацьовуйте оборонні питання. Голосуємо. Прошу підтримати. Включення в порядок денний. Прошу всіх підтримати, прошу підтримати. Ну!

 

17:52:30

За-215

Це тільки включення в порядок денний. (Шум у залі)

Давайте ще раз цю ж пропозицію. Це включення в порядок денний цих двох законів. Я прошу підтримати: 4288, 4210.

Голосуємо ще раз, останній раз. Прошу підтримати, голосуємо. Просто включення в порядок денний.

 

17:53:03

За-213

Зрозуміло. Дякую, шановні колеги! Немає необхідної кількості голосів.

Наступний закон. Фактично у нас ще є 22 хвилини. Проект Закону реєстраційний номер 3046 і 3046-д. Роберт Горват.

За скороченою процедурою в першому, перше читання. Але доповідати за скороченою процедурою, будь ласка.

 

ГОРВАТ Р.І.

Шановний пане Голово, шановні народні депутати!..

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хвилинку, хвилинку, хвилинку. За скороченою процедурою. За скорочену – прошу підтримати. За скороченою процедурою, 3046.

 

17:54:00

За-174

Рішення ухвалено. Будь ласка, прошу, доповідайте.

 

17:54:11

ГОРВАТ Р.І. Шановний пане Голово! Шановні народні депутати! Роберт Горват, мажоритарний округ номер 68, місто Ужгород, "Блок Петра Порошенка". Ми з колегами зареєстрували законопроект 3046 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання ринку вживаних товарів, який спрямований на створення в Україні цивілізованого ринку продажу вживаних товарів, насамперед ринку вживаних авто, так званий  трейд-ин.

Під час підготовки законопроекту до розгляду були пропозиції від ДФС та Мінфіну, які ми доопрацювали в Комітеті з питань податкової та митної політики, та внесли доопрацьований проект Закону 3046-д. Тому я доповідаю саме по законопроекту 3046-д, доопрацьованому в комітеті.

Головною причиною відсутності в Україні нормального функціонування ринку вживаних транспортних засобів є неоднозначність та наявність колізії у положенні статті 189 Податкового кодексу. Сьогодні існує небезпека  повторного нарахування ПДВ на  повну вартість  при операціях купівлі-продажу одного і того ж транспортного засобу. Перший раз відбувається повне ПДВ-оподаткування операції продажу споживачу нового транспортного засобу офіційним  дилером,  а вдруге при повторній  реалізації юридичною особою (дилером) того ж, але вже вживаного транспортного засобу, що був перед тим викуплений у споживача неплатника ПДВ. Таке подвійне оподаткування блокує розвиток цивілізованого ринку вживаних транспортних засобів та заганяє його в тінь.

Тому ми  пропонуємо. Перше. Виключити поняття "однорідності" в статті 189 Податкового кодексу. Що це? На практиці неможливо виконати умови однорідності. Для прикладу: автосалон повинен продавати вживані транспортні засоби одного року випуску, одного виробника, однієї визначеної  ділової репутації через що продавці сплачують ПДВ з цієї вартості вживаного авто, а не з маржинального доходу, що фактично є подвійним   оподаткуванням ПДВ. 

Друге. Розширити коло суб'єктів, що можуть залучатися до операції купівлі-продажу вживаних товарів із застосуванням спеціального правила визначення бази оподаткування відповідно до статті 189 Податкового кодексу  України. Сьогодні можливо придбати вживані товари для подальшої реалізації  тільки у фізичних осіб. 

Нами пропонується поширити це право на всіх осіб, які не є платниками ПДВ: фізичні і юридичні особи, що перебувають на єдиному податку, консульства, посольства, тощо. Ці зміни лише  приводять у відповідність норми Податкового кодексу  України до…

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  30 секунд, завершуйте, 30 секунд.

 

ГОРВАТ Р.І. … до вимог Директиви  2006/112 ЄС про спільну систему податку на додану вартість.

Шановні колеги, прошу вас підтримати проект Закону про внесення змін до статті 189 Податкового кодексу України (щодо стимулювання розвитку  ринку вживаних товарів). Наголошую, що потрібно підтримати   законопроект 3046-д, який був доопрацьований та підтриманий комітетом за основу і в цілому як закон. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Від комітету – голова комітету Ніна Петрівна Южаніна.

 

17:57:03

ЮЖАНІНА Н.П.

Шановні колеги, тільки що автор доповів, що після внесення ним проект Закону в комітеті доопрацьований з'явився варіант. В зв'язку із тим, що автори запропонували виключити із статті 189 Податкового кодексу і ті норми, які треба залишити, і вони вкрай є необхідними, це, в тому числі, і порядок визначення ціни продажу вживаних товарів. Тому і ті виключення, які додатково робилися ще авторами, ми в своєму допрацьованому законопроекті виключили, тобто вони залишилися в діючій нормі Податкового кодексу для того, щоби, справді, привести ринок продажу вживаних товарів у відповідність до європейських норм. Тому при  розгляді даного законопроекту на комітеті комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України прийняти за основу і в цілому як закон доопрацьований у комітеті проект Закону про внесення змін до статті 189 Податкового  кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних товарів (реєстраційний номер 3046-д). Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

Шановні колеги, два – "за", два – "проти", будь ласка, запишіться.

Я продовжую сесію, колеги, до 18 години 15 хвилин.

Олег Підлісецький.

 

17:58:41

ПІДЛІСЕЦЬКИЙ Л.Т.

Тетяна Острікова, будь ласка. Тетяні Остріковій передайте, будь ласка, слово.

Дякую.

 

17:58:49

ОСТРІКОВА Т.Г.

Шановні колеги! Фракція "Самопоміч" закликає всіх підтримати цей законопроект, оскільки на сьогоднішній день через курс долара придбати новий автомобіль для простого українського громадянина є практично неможливим.

Що стосується цього законопроекту. Він дозволяє більш ефективно здійснювати продаж вживаного авто, тому що на сьогоднішній день, через вкрай не вдало сформульовані норми Податкового кодексу, здати свою машину на комісію в автосалон практично не можливо. Цей законопроект якраз і вирішує проблему того, що дозволяє в тому числі не тільки придбані машини звільняти від ПДВ, але і ті, які будуть здаватися на комісію, в цьому разі буде оподатковуватися тільки "Дельта" для автосалону. Тому закликаємо всіх підтримати його.

І звертаємо увагу на те, що нас чекає ще дуже нагальна проблема яку потрібно вирішити, це проблема авто на іноземній реєстрації. Саме для цього нами, в співавторстві з іншими депутатами, поданий законопроект, який робить амністію всіх авто на іноземній реєстрації, а також знижує, значно знижує акцизи і робить авто більш доступними при розмитнені. Тому закликаємо всіх підтримати цей законопроект. І дуже очікуємо, що буде розглянутий законопроект про авто для, про амністію на авто з іноземною реєстрацією.

Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, Дмитро Святаш, партія "Відродження".

 

18:00:27

СВЯТАШ Д.В.

Шановні колеги! Хочу нагадати, що останнього року в Україні було реалізовано більше 460 тисяч автомобілів, які були у вжитку. Через колізії, які існують в чинному законодавстві,   переважна більшість автомобілів було продано в тіні, тобто через авторинки. Всеукраїнська асоціація імпортерів автодилерів неоднократно зверталися до податкової щодо роз'яснення, що таке подібні товари. Але нормального, розумного і раціональної відповіді не отримала. Таким чином цей законопроект корисний, його треба підтримати для того, щоб цей величезний ринок вийшов з тіні на світ. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Соловей, будь ласка, "Блок Петра Порошенка".

 

18:01:17

СОЛОВЕЙ Ю.І.

Юрій Соловей, 89 виборчий округ. Шановні колеги, на кінець ми дійшли до питань, які хвилюють не одну людину, а питань, які хвилюють, я не побоюся цього слова, мільйони українців, це питання ринку вживаних авто. І на кінець-то, я впевнений сьогодні, нам вдасться подолати  лобі авто-імпортерів, які роками не дозволяли українцям купляти з-за кордону авто по тих цінах, по яких реально можна сьогодні купити, а переплачувати мито і акциз, що в рази здорожувало ці авто. Тому я закликаю всіх сьогодні підтримати цей і наступний законопроект не тільки за основу, але в цілому. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Іван Рибак, будь ласка, "Блок Петра Порошенка" і переходимо до голосування.

 

18:02:14

РИБАК І.П.

Шановні колеги, я закликаю підтримати цей законопроект і якщо в нас вистачить часу ще й наступний законопроект 3251, так як вони дійсно вирішать проблему із вживаними автомобілями. Не секрет сьогодні, що на західній Україні люди оберуть громадянство інших країн для того, щоб могти їздити на територію України на автомобілях з іноземною реєстрацією. Тому, шановні колеги, проголосуємо сьогодні за ці два законопроекти. Дякую.

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, переходимо до голосування. Проект Закону (реєстраційний номер 3046-д) за основу, сигнальне голосування. За основу, сигнальне голосування. Готові? 3046-д за основу, сигнальне голосування. Голосуємо за основу.

 

18:03:28

За-216

216. 217, 218, 219… Це було сигнальне, це було сигнальне голосування. (Шум у залі)

 Я ще раз поставлю на сигнальне голосування. А всі підтримують сигнальне голосування? (Шум у залі)

 Дякую за підтримку. Я тепер буду вас запитувати по 50 раз: повертатись, не повертатись. Добре, будь ласка, сигнальне голосування 3046-д. Сигнальне за основу, будь ласка.

 

18:04:27

За-212

Немає, я так розумію, да? (Шум у залі)

Чи є сенс обговорювати 3251? Немає. Будемо спільно розглядати…

Шановні колеги народні депутати! Шановні… (Шум у залі)  Домовились.

Шановні колеги народні депутати, 2 квітня весь світ визначає Міжнародний день інформування  про аутизм.

3 квітня, колеги,  2016 Асоціація міжнародних і всеукраїнських громадських організацій "Соціальний захист" разом з Федерацією футболу України планує проведення першого благодійного матчу парламентський кубок. Серед команд: збірна команда народних депутатів України та збірна команда журналістів. Який відбудеться о 14-й годині на стадіоні імені Ванникова  за адресою: провулок Лабораторний, 7а.

Мета матчу – допомога дітям з аутизмом. Зібрані кошти у сумі 200 тисяч гривень – на освітні програми та обладнання спеціальних сенсорних кімнат у координаційному центрі "Примавера", який опікується дітьми з аутизмом.

Шановні колеги, я прошу вас всіх підтримати цю акцію. Дякую, шановні колеги.

Ще об'ява. Оголошення, шановні колеги. Повідомляю про створення у Верховній Раді України восьмого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Україні – євроатлантичний простір!". Керівником міжфракційного депутатського об'єднання обрано народного депутата України  Ірину Василівну Фріз, а заступником керівника народного… об'єднання – народного депутата України  Пастуха Тараса  Тимофійовича. Вітаємо вас, вельмишановні колеги.

На цьому, шановні колеги, я оголошую вечірнє засідання Верховної Ради України  закритим. 

Завтра ранкове засідання розпочнеться о 10-й годині ранку. Дякую всім за роботу.