Стенограма пленарного засідання

25 червня 1991

 

ЗАСІДАННЯ СІМДЕСЯТ ШОСТЕ

 

Сесійний зал Верховної Раді Української РСР,  25 червня 1991 року, 16 година.

 

Головує Голова Верховної Ради Української РСР КРАВЧУК Л.М.

 

     ГОЛОВІ. Прошу підготуватися до реєстрації. Реєструємося...

 

     У залі присутні 368 народних депутатів.

 

     Пропонується розглянути питання про зміни у складі постійних комісій Верховної Ради Української РСР.

 

     Є у   вас   документа?   Є.  Які  щодо  цього  думки?  Прошу проголосувати за зміни в складі постійних комісій.

 

     "За" - 323. Постанова приймається.

 

     Далі - про обрання суддів  обласних  і  Київського  міського судів  Української  РСР.  Слово має Міністр юстиції Бойко Віталій Федорович.

 

     БОЙКО В.Ф.,  Міністр  юстиції  Української   РСР,   Шановний Голово!   Шановні   народні  депутати!  Міністерство  юстиції  та Верховний Суд республіки відповідно  до  статті  150  Конституції УРСР представляють до обрання членами обласних судів на додаткові одиниці та вакантні посади 29 кандидатів.

 

     3

 

     У вас є списки,  до яких  внесені  ці  кандидатури.  Товариш Куття Станіслав Дмитрович,  котрий рекомендувався на посаду члена Донецького обласного суду,  зняв свою  кандидатуру  в  зв'язку  в сімейними обставинами, отже, нами не представляється.

 

     Усі кандидати  відповідають  вимогам  Закону  Союзу СРСР про статус суддів в СРСР,  мають досвід юридичної роботи не  менше  5 років, судової - не менше 2 років.

 

     Із представлених  кандидатів  20  сьогодні  працюють суддями народних судів,  9  чоловік  працювали  ними  раніше,  а  нині  є спеціалістами  установ  юстиції  та прокуратури.  Представлені до обрання   кандидати   -   досвідчені   юристи.   Вони   позитивно зарекомендували  себе  як  кваліфіковані  фахівці і за висновками обласних кваліфікованих колег-суддів  здатні  забезпечити  роботу членів  обласних  судів,  їх  кандидатури підтримані відповідними комісіями Верховної Ради. Зважаючи на це, Міністерство юстиції та Верховний Суд просять підтримати нашу пропозицію.

 

     Одночасно міністерство   просить  звільнити  від  обов'язків членів Донецького та Черкаського  обласних  судів  до  закінчення строку  повноважень  -  товаришів  Бебешка  Івана  Денисовича /за станом:  здоров'я/ та Ковальову Леонору  Михаилівну  /за  власним бажанням  у  зв'язку  з  переїздом  за  сімейними  обставинами до Білорусії/.

 

     У вас є два проекти постанови, і ми просимо їх прийняти.

 

     Спасибі за увагу.

 

     ГОЛОВА. Є запитання? Другий мікрофон.

 

     4

 

     БАТІГ М.І.,  редактор  львівської  обласної  газети  "Молода Галичина" /Буський виборчий округ,  Львівська область/.  Шановний Віталію Федоровичу!  У  своїй  інформації  ви  зазначили,  що  ці кандидатури  відповідають  вимогам Конституції України?  Я маю на увазі главу 18 нашої Конституції "Суд і  арбітраж",  де  сказано: "Судді  не  можуть  бути  народними депутатами і на час виконання своїх  обов'язків  припиняють  членство  у  будь-яких  політичних партіях та рухах".  Я запитую у зв'язку з тим,  що в розданих нам довідках вказується партійність запропонованих кандидатів.

 

     БОЙКО В.Ф.  Питання  відносно  кандидатів   розглядалося   в комісіях.  Відповідь  була  така:  усі  кандидати  в  судді,  які працюють, припиняють своє членство в партії.

 

     Відносно арбітражних суддів,  то це інше питання.  Гадаю, на нього відповість голова Вищого арбітражного суду.

 

     ГОЛОВА. Можна проголосувати ту постанову, яка є?

 

     Перший мікрофон.

 

     КОЛІНЕЦЬ В.В.,   асистент   кафедри  української  літератури Тернопільського  державного  педагогічного  інституту  імені   Я. Галана  /Тернопільський  міський  виборчий  округ,  Тернопільська область/.  Шановний  міністре!  Чи  не  здається  вам,  що   наше голосування в якійсь мірі носить формальний характер, оскільки ми не знаємо конкретно тих людей: хто вони і як вони судять?

 

     5

 

     Чи не здається вам,  що доцільно було б створити депутатську комісію   або   доручити   Комісії  у  питаннях  законодавства  і законності на місцях вивчити думку народу /оскільки  йдеться  про народних суддів/, а потім уже ставити питання про затвердження?

 

     БОЙКО В.Ф.  Ваше питання,  справді,  слушне. В законопроекті про судоустрій нашої республіки  є  пропозиції  щодо  призначення професійних    суддів    з   вивченням   відповідних   кандидатів відповідними комісіями.  Стосовно ж представлених вам кандидатів, я  вже  говорив,  що вони рік як обрані обласними Радами народних депутатів за місцем їх  роботи,  тобто  вони  вже  пройшли  певні випробування  з точки зору громадської думки.  До того ж вони всі вже обрані на 10  років  народними  суддями,  а  зараз  вноситься пропозиція  на обрання їх членами обласних судів.  Але взагалі ви маєте  рацію  -  в  майбутньому,  напевне,  треба  змінити  діюче законодавство.

 

     ГОЛОВА. Поки що ми працюємо за тим законодавством,  яке є. Я хочу сказати,  що комісії з питань правопорядку  та  боротьби  із злочинністю,  у  питаннях  законодавства  і законності,  у правах людини попередньо розглянули всі ці матеріалі.

 

     Другий мікрофон.

 

     ГУДИМА О.В.,  член Комісії Верховної Ради Української РСР  з питань  культури  та  духовного  відродження  /ЛуцькийЦентральний виборчий  округ,   Волинська   область/.   У   мене   пропозиція: оголошувати  прізвища  кандидатів,  яких  маємо  затверджувати на посади голів обласних судів,  раніше, щоб вони принаймні отримали якусь  характеристику від людей.  Адже багато є подібних порушень на місцях з боку

 

     6

 

     посадових осіб. Сьогодні, наприклад, у Луцьку розпочався суд вад  учасниками  студентського голодування.  Хоч Леонід Макарович давав слово,  що ніхто не буде притягуватись до відповідальності, але Луцький обласний суд почав справу проти двох молодих людей. Я не знаю, що робиться тоді. Дякую.

 

     БОЙКО В.Ф.  Взагалі то я вже  якось  відповідав  на  подібні запитання.  Відповім іще раз. Судді - слуги закону. Які закони ви приймаєте,  за такими законами й судді будуть судити.  Тобто якщо діє закон,  зараз чи раніше прийнятий Верховною Радою,  то за всі дії,  які підпадають під нього, наступатиме відповідальність. Ось так я можу відповісти. Отже, все залежить від Верховної Ради: які закони вона прийме, такі закони судді і виконуватимуть.

 

     ГОЛОВА. Третій мікрофон.

 

     РЕБРИК В.В.,  голова  підкомісії  Комісії   Верховної   Раді Української  РСР  у  справах ветеранів,  пенсіонерів,  інвалідів, репресованих,   малозабезпечених   і    воїнів-інтернаціоналістів /Тисменицький виборчий округ, Івано-Франківська область/. Віталію Федоровичу!  Я буквально  вчора  дізнався  про  такі  органі,  як спецсуди, спецадвокатура, спецпрокуратура. Я ще з цією справою не розібрався.  Чи знаете ви  про  їх  існування  /я  маю  на  увазі спецсуди СРСР/? Яка функція на них покладена?

 

     БОЙКО В.Ф.  Це  вже  дещо  виходить  за  межі обговорюваного питання,  але я повинен  сказати,  що  в  нас  є  постійні  сесії обласних судів /це дві сесії Дніпропетровської області, в Києві,

 

     7

 

     і деякі  в  Харкові,  в  чотирьох  областях є постійні сесії обласних судів/, які обслуговують закриті підприємства.

 

     Я розумію,  що якоюсь мірою  вони  не  відповідають  діючому законодавству.  Тому,  мабуть,  у  проекті  Закону про судоустрій треба чітко визначити їх повноваження і,  так  би  мовити,  сфері діяльності...  Але ми про ці суди знаємо,  впливаємо і на кадрові питання. Так що Міністерство юстиції в курсі справи.

 

     ГОЛОВА. Можна голосувати? Прошу проголосувати.

 

     "За" - 268. Рішення прийнято.

 

     Наступне питання - призначення заступників Голови і арбітрів Вищого  арбітражного  суду та затвердження складу Президії Вищого арбітражного  суду.  Слово  Голові   Вищого   арбітражного   суду Української РСР.

 

     ПРИТИКА Д.М.,  Голова  Вищого  арбітражного Суду Української РСР.  Шановні народні депутати.  Відповідно до статті  13  Закону Української  РСР  про арбітражний суд в Українській РСР вноситься пропозиція про призначення заступників  Голови,  арбітрів  Вищого арбітражного  суду  України  та  про затвердження Президії Віщого арбітражного суду.  Зокрема,  на посаду Первого заступника Голови Віщого   арбітражного   суду   пропонується  призначити  товариша Гречковського Миколу Павловича, на посади заступників - товаришів Демченка те Осетинського. Облікові характеризуючи матеріалі у вас є.

 

     Повинен сказати,  що  комісії  Верховної  Ради  у   питаннях законодавства і законності та з питань правопорядку і боротьбі із злочинністю попередньо розглянули ці  кандидатури  і  підтримують пропозицію про їх призначення.

 

     8

 

     ГОЛОВА. Які є запитання? Другий мікрофон.

 

     ЯГОФЕРОВ А.М.,  директор  Луганського машинобудівного заводі імені  Пархоменка   /Артемівський   виборчий   округ,   Луганська область/.   Товарищи  депутаты!  Мне  приходится  сталкиваться  с работой арбитражного суда,  и  я  хотел  бы  отметить,  что  ныне арбитражный суд серьезно относятся к Декларации о государственном суверенитете  Украины.  Я   считаю,   что   люди,   связанные   с хозяйственными делами,  достойно отстаивают наши позиции. Поэтому предлагаю поддержать кандидатуры,  выдвинутые руководителями этой службы.

 

     Спасибо за внимание.

 

     ГОЛОВА. Ще є запитання?

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Немає.

 

     ГОЛОВА. Немає. Тоді, будь ласка, сідайте. У кожного депутата є проект постанови "Про  призначення  заступників  Голови  Вищого арбітражного суду Української РСР".  Цитую:  "Призначити:  Першим заступником  Голови  Вищого  арбітражного  суду  Української  РСР товариша  Гречковського Миколу Павловича".  До нього є запитання? Немає?

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Немає.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 279. Призначається.

 

     На посаду заступника Голови висувається кандидатура Демченка Сергія Федоровича. Є до нього запитання?

 

     9

 

     ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Немає.

 

     ГОЛОВА. Хто  за  те,  щоб  затвердити цю кандидатуру,  прошу проголосувати.

 

     "За" - 271. Призначається.

 

     На посаду   ще   одного   заступника   Голови    висувається кандидатура Осетинського Анатолія Йосиповича.  Ось він.  Запитань немає до нього? Прошу проголосувати.

 

     "За" - 252.  Постанову про  призначення  Першим  заступником Гречковського,    заступниками   -   Демченка   та   Осетинського затверджено.

 

     Що ми далі приймаємо?

 

     ПРИТИКА Д.М.  Шановні  народні  депутати!  Кандидатам  місце відвели на балконі,  тому ви ніяких претензій до нас не майте, що ми її дуже далеко заховали.

 

     Наступне питання   -   про   призначення   арбітрів   Вищого арбітражного суду.  Висуваємо кандидатури тринадцяти чоловік.  Це Любинська  Тамара  Володимирівна,  Москаленко  Віктор  Семенович, Новікова  Тетяна  Опанасівна,  Овечкін Віктор Едуардович,  Пінчук Андрій Михайлович,  Плахотник  Світлана  Олександрівна,  Петренко Інеса  Аркадіївна,  Рибак  Віталій  Васильович,  Самойлова  Ірина Костянтинівна,  Савенко  Галина  Володимирівна,   Семчук   Віктор Васильович,  Фатєєва  Світлана  Миколаївна  та  Цихоцька Світлана Миколаївна.

 

     Усі вони пройшли попередню співбесіду на засіданнях  комісій і   також   рекомендуються   для   призначення  арбітрами  Вищого арбітражного суду.

 

     Коротка характеристика. Усі вони працювали в нашій системі,

 

     10

 

     деякі з них мають стаж роботи понад  30  років.  Так  що,  я думаю, вони...

 

     ГОЛОВА. Є запитання? Третій мікрофон, будь ласка.

 

     ПОРОВСЬКИЙ М.І.,  заступник  голови  Народного руху України, голова   координаційної   ради   /Рівненський   виборчий   округ. Рівненська   область/.   Шановний   Леоніде  Макаровичу!  Шановні депутати!  Не варто перетворювати призначення народних  суддів  і арбітрів  у  фарс.  Якщо ми призначаємо людину,  то потрібно дата можливість задати їй запитання.  Як  ми  із  залу  можемо  задати запитання на балкон? Як можна при цьому ще питати чи є запитання? Це-перше.

 

     Друге. Багатьом  із  претендентів  і  призначених   народних суддів я хотів би задати запитання про те,  чи запроваджують вони Закон про мови в Українській РСР,  ряд інших запитань.  Дайте  ж, будь ласка, таку можливість.

 

     ГОЛОВА. Це   цікава   річ.  Я  звертаюсь  до  депутатів;  "Є запитання чи немає?" Ніхто  нічого  не  каже.  А  балкон  у  нас, шановний народний депутате Поровський, знаходиться не на відстані двох миль, а в цьому ж залі. І спуститися сюди зовсім не складно, але  якщо  немає  запитань,  то  не  треба ще якимись викрутасами казати,  що вам не  дають  можливість  його  задати.  Навіщо  це? Скажіть,  що  є  запитання,  і  ми  попросимо  людину  підійти до трибуни.

 

     Можна голосувати за запропонований список? Прошу.

 

     "За" - 260. Приймається.

 

     Постанова про затвердження складу Президії.  Тут  треба  вже кожного розглянути окремо. Будь ласка.

 

     11

 

     ПРИТИКА Д.М.  Відповідно до статті 13 Закову Української РСР про арбітражний суд в Українській РСР порушується клопотання  про затвердження  складу  Президії Вищого арбітражного суду Україні в кількості  9  осіб.  Склад  Президії  Вищого  арбітражного   суду республіки,  що  пропонується  для  обговорення,  укомплектовано, виходячи з таких принципів.

 

     Згідно із статтею  13  Закону  про  арбітражній  суд  Голова Вищого  арбітражного  суду  республіки  та  три  його  заступники входять до складу Президії за  посадами.  Крім  того,  до  складу Президії   запропоновано   5  арбітрів.  До  складу  Президії  ми намагалися включити молодих працівників і більш досвідчених,  аби забезпечити певну наступність у роботі Президії.  Президія Вищого арбітражного суду не є якимось додатковим структурним підрозділом чи  однією  з  управлінських  структур  апарату.  Це колегіальний орган,  що  здійснюватиме  нагляд  за  законністю  рішень  Вищого арбітражного  суду.  В усіх інших питаннях - є дорадчий орган при Голові  Вищого  арбітражного  суду.  Тому   затвердження   складу Президії  не  приведе  до  збільшення  кількості керівних посад у Вищому арбітражному суді Україні.

 

     Прошу Верховну  Раду  затвердити  членами  Президії   Вищого арбітражного  суду  товаришів:  за  посадою  -  це  Голова Вищого арбітражного  суду,  Гречковський  Микола   Павлович   -   Перший заступник   Голови,   Демченко  Сергій  Федорович  і  Осетинський Анатолій  Йосипович  -  заступники,  далі  -   Любинська   Тамара Володимирівна,   Москаленко   Віктор  Семенович,  Овечкін  Віктор Едуардович,  Пінчук  Андрії  Михайлович  та  Плахотнюк   Світлана Олександрівна.

 

     Комісії у  питаннях  законодавства  і  законності,  з питань правопорядку та боротьбі із злочинністю, де ці товариші проходили співбесіди,  підтримують  пропозицію  про затвердження їх членами Президії.

 

     12

 

     ГОЛОВА. Почекайте.  Якщо будуть запитання  -  уточнюйте,  до кого конкретно. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Я свідомо  питаю.  Якщо  запитання  до  члена  суду,  то  ми попросимо, щоб він спустився у зал.

 

     ЗАЄЦЬ І.О.,  голова  підкомісії   Комісії   Верховної   Ради Української   РСР  з  питань  економічної  реформи  і  управління народним господарством /Святошинський виборчий Округ,  м.  Київ/. Річ   у   тому,   що   в   Конституції   Української   Радянської Соціалістичної Республіки /глава 18, стаття 150/ є такий запис /я скажу,  що  глава  18  стосується і суду і арбітражу/:  "Судді не можуть  бути  народними  депутатами  і  на  час  виконання  своїх обов'язків  припиняють  членство у будь-яких політичних партіях і рухах".

 

     Скажіть мені,  будь ласка,  скільки претендентів  є  членами Комуністичної партії України чи, можливо, інших якихось партій, і якщо  ці  люди  будуть  обрані,  то   коли   вони   припинять   у відповідності  до Конституції своє членство в партіях,  зокрема в Комуністичній партії України?

 

     ПРИТИКА Д.М.  Шановні  народні  депутати!   У   надрукованих довідках,  які вам роздані,  ви бачили, що серед претендентів є і члени партії,  і безпартійні.  Оскільки в  Конституції  мова  йде тільки про суддів - внесені зміни стосуються лише суддів, то поки що це питання кожний чітко не вирішував.  Я  думаю,  якщо  будуть внесені зміни до Конституції, то...

 

     Але те,  що  ви прочитали,  стосується тільки суддів,  Іване Олександровичу. Про арбітрів там не йдеться.

 

     13

 

     ЗАЄЦЬ І.О. Там - суд і арбітраж, глава 18 називається "Суд і арбітраж".   Тому  це  стосується  як  звичайних  суддів,  так  і арбітрів.  Тут чітко написано - "Суд  і  арбітраж".  Отже,  прошу виконувати конституційну норму.

 

     ПРИТИКА Д.М.   Конституцію   всі   повинні   виконувати   як громадяни, так і ми, арбітрі.

 

     ГОЛОВА. Другий мікрофон.

 

     ТАБУРЯНСЬКИЙ І.І.,  голова виробничого кооперативу  "Олімп", м.  Дніпропетровськ /Петровський виборчій округ, Дніпропетровська область/.  Уважаемый  Дмитрий  Никитич!   Ответьте,   пожалуйста, коротко и понятно в отношении того,  что сказал уважаемый депутат Заец:  вы как руководитель  этого  органа  будете  придерживаться Конституция? Короткий дайте ответ.

 

     ПРИТИКА Д.М. Так.

 

     БЕДЬ В.В., адвокат Тячівської юридичної консультації /Тячівський виборчий округ, Закарпатська область/. Я перш за все хочу привітати всіх новообраних суддів і арбітрів з призначенням, побажати їм добрих успіхів у роботі, здоров'я і щастя в житті.

 

     Думки наші з Прокурором республіки якраз співпали - я  хотів задати запитання про виконання Конституції. Але слід підкреслити,

 

     14

 

     що ця  норма  діє  з того моменту,  коли на посаду судді або державного арбітра особа обрана. Тому звертаємо вашу увагу на те, що  відповідно  до  змін,  які  ми  внесли  до  Конституції,  усі новопризначені арбітри і судді повинні припинити свое перебування у будь-якій партії на час виконання цих обов'язків.

 

     ГОЛОВА. Другий мікрофон.

 

     ШИШКІН Б.І.,   заступник   голови   Комісії  Верховної  Ради Української РСР у питаннях законодавства і законності /Кіровський виборчий округ,  Кіровоградська область/.  Уважаемые депутаты! Мы открыли дискуссию  по  поводу  некоторых  положений  Конституции. Надеюсь,  у всех есть ее экземпляр. Давайте посмотрим. В главе 18 речь идет о суде и  об  арбитраже,  о  двух  органах.  Изменения, которые мы в ноябре прошлого года внесли в Конституций,  касаются только  судебного  корпуса.  Арбитры  к  судебному   корпусу   не относилась и не относятся пока и сейчас,  несмотря на то,  что мы их назвали "арбитражный  суд".  Они  считаются  арбитрами,  а  не судьями. Прошу на это обратить внимание.

 

     Положение, относящееся  к  арбитрам,  определено в отдельной статье - 161.  Эта статья касается такого органа,  как  арбитраж. Правда,  закон  мы  еще  не  приняли,  несколько дне назад только расширили эту статье.  Но речь идет  о  том,  что  это  отдельный институт.  Тогда,  в  ноябре,  мы  не  распространяли положение о департизации  на  арбитраж.  В   данном   случае   требование   о департизации может

 

     15

 

     распространяться только  на  судебный  корпус  общих  судов. Прошу это учитывать.

 

     ГОЛОВА. Все.  Більше  немає  запитань?  Дякую.   Як   будемо голосувати  -  постанову  в  цілому  чи окремо,  списком?  Хто за запропоновану постанову, прошу проголосувати.

 

     "За" - 279. Прийнято.

 

     Усіх вас ми поздоровляємо сердечно з  призначенням,  бажаємо вам творчих успіхів у роботі. /Оплески/.

 

     Шановні депутати!  Ми  з вами сьогодні так справно працюємо, що у  нас  є  час  і  немає  що  розглядати.  Є  дві  пропозиції. Враховуючи складність завтрашнього дня,  - одну хвилиночку, дайте я висловлюсь до кінця,  - ми  могли  б,  скажімо,  попрацювати  в комісіях.  Це  перша пропозиція.  Є інша пропозиція,  але в цьому списку  її  немає.  Ось  сьогодні  депутат  Залудяк  виступав   і пропонував,  щоб  ми розглянули питання про охорону навколишнього середовища. Документ готовий для другого читання?

 

     Є про  митну...  Вона  десь  є  чи  немає  її?  Ми  сьогодні проголосували за неї?  Ми внесли її до порядку денного? Ми внесли її,  я пригадую, 209 проголосувало, здається, за те. У нас є кому доповідати?  Є депутат Заєць?  Нам потрібно, щоб голосування йшло спокійно,  щоб ми плідно працювали. Ми розглядатимемо це питання. Мова  вже  не йде про те,  вносити чи не вносити його.  Повторюю, воно  внесене  до  порядку  денного.  Мова  йде   про   те,   щоб обговорювати  законопроект  у  другому читанні.  У нас є час,  ми могли б цим скористатися. У депутатів матеріали є? Депутате Іване Заєць, прошу до трибуни.

 

     16

 

     ЗАЄЦЬ І.О.  Шановний  Голово!  Шановні  депутати!  Ми  з ваш обговорюватимемо  зараз  проект  Закону  про   митну   справу   в Українській  РСР.  Під час першого читання був призначений термін для подачі зауважень до цього законопроекту.  Усі зауваження були зібрані,  обговорені  в  комісії  і враховані.  Щодо тих,  які не враховані, ми записали, з якої причини.

 

     Тому я хотів з  вами  порадитися,  шановний  Голово.  Як  ми працюватимемо?..

 

     ГОЛОВА. Ефективно.

 

     ЗАЄЦЬ І.О. Конструктивно?

 

     ГОЛОВА. Ну,   звичайно.   Тільки   в  мене  прохання,  Іване Олександровичу, щоб ми довго не обговорювали кожну статтю. Якщо є якісь  розбіжності,  то зупиняємося тільки на них.  Якщо ніхто не наполягає, то ставимо на голосування, як це в нас прийнято.

 

     ЗАЄЦЬ І.О.  Щодо назви законопроекту зауважень не було, тому залишається назва попередня: Про митну справу в Українській РСР.

 

     ГОЛОВА. Голосувати  не будемо,  оскільки не було зауважень і пропозицій.

 

     ЗАЄЦЬ І.О.  Ми за  неї  в  першому  читанні  голосували.  Що стосується преамбульної частини,  то Комісія з питань економічної реформи і управління народним господарством, враховуючи

 

     17

 

     думки депутатів,   занотовувала    більш    повно    відбити відкритість  нашої  митної  системи.  Тому ми доповнили преамбулу такими словами:"...орієнтованої на формування спільного ринкового простору і митних союзів з радянськими республіками та іноземними державами".  Цим ми показали, що наша митна система має відкритий характер  і  передбачає  інтегрування в митні союзи з радянськими республіками і іноземними державами. Прошу за це проголосувати.

 

     ГОЛОВА. Немає зауважень, пропозицій? Ставлю на голосування.

 

     "За" -. 274. Приймається.

 

     ЗАЄЦЬ І.О.  До статті 1,  яка  раніше  називалася  "Загальні положення",  були  пропозиції  ряду  депутатів,  зокрема депутата Корнєєва, розбити її на ряд дефініційних норм, присвячених митній політиці  та  митній  справі.  Проте  стаття,  присвячена  митній політиці,  є в Законі про зовнішньоекономічну діяльність,  і  тут недоцільно її дублювати.  Що стосується митної справи, то в цьому є сенс.  Таким чином, стаття 1 розбита на три такі статті: "Митна справа",  "Митна територія і митний кордон" і "Спільні митні зони і митні союзи".  Пропоную проголосувати за статтю 1. Фактично всі пропозиції тут враховано.

 

     ГОЛОВА. Немає   депутатів,  які  наполягають  на  тому,  щоб аргументувати свої пропозиції.

 

     Ставлю на голосування статтю 1.

 

     "За" - 269. Стаття 1 приймається.

 

     Стаття 2.

 

     ЗАЄЦЬ І.О. До статті 2 також було ряд пропозицій - розкрита

 

     18

 

     поняття митної території і митного кордону.  Усі пропозиції, які були подані депутатами, враховані.

 

     ГОЛОВА. Ніхто не наполягає на якихось інших тлумаченнях? Ні.

 

     Ставлю на голосування статтю 2.

 

     "За" - 265. Приймається. Стаття 3.

 

     ЗАЄЦЬ І.О.  Стаття 3 "Спільні митні зони і митні союзи". Тут також пропозиції депутатів враховані.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування статтю 3.

 

     "За" - 259. Приймається.

 

     ЗАЄЦЬ І.О. Що стосується статті 4, то тут був ряд доповнень, уточнень.  Зокрема,  говорилося про Раду Міністрів,  яка здійснює загальне керівництво.  Депутата пропонують привести назву  нашого Уряду  у відповідність із теперішньою його назвою,  тобто Кабінет Міністрів. Усі пропозиції депутатів враховані.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування статтю 4.

 

     "За" - 272. Приймається. Стаття 5.

 

     ЗАЄЦЬ І.О.  Стаття 5 присвячена митним  органам  Української РСР.

 

     ГОЛОВА. Усе враховане, я бачу.

 

     19

 

     ЗАЄЦЬ І.О. Усе враховане, крім пропозиції депутата Сербіна - передбачити норму щодо відрахування частина митних  надходжень  в бюджети відповідних місцевих Рад народних депутатів.

 

     Сьогодні, шановні  народні  депутати,  ми  розглядали проект Закону про  систему  оподаткування,  а  незабаром  розглядатимемо проект Закону про податки з підприємств, об'єднань і організацій. І дуже важливо, щоб оці норми відрахувань знайшли відбиття у тому законі. Там їх фактично немає. Ми вважаємо, що недоцільно вносити їх у цей закон.

 

     Тому, на мій погляд,  суттєвих зауважень до статті 5  немає. Пропоную за неї проголосувати.

 

     ГОЛОВА. Є зауваження? Другий мікрофон.

 

     МОСТИСЬКИЙ А.Б., секретар Комісії Верховної Ради Української РСР у закордонних справах /Ковельській виборчий округ,  Волинська область/.  Дійсно,  Комісія  у  закордонних  справах  вносила  цю пропозицію.  І при обговоренні проекту Закону про митну справу  в першому  читанні я аргументував те,  що частина митних надходжень повинна надходити до місцевих бюджетів. Це надзвичайно важливо. Я показував   і   демонстрував   на  прикладі  відповідного  району Волинської області, як митний кордон впливає на його економіку. Я вважаю:  для  того  щоб заохотити місцеві органи влади у сприянні роботі митниці,  необхідно записати цю  норму.  Я  думаю,  що  ми можемо  її  записати  і в цей законопроект,  і в законопроект про оподаткування. Одне одному не заважатиме.

 

     І тому я прошу  поставити  на  голосування  цей  пункт:  про розподіл  митних  надходжень  між  республіканським  і  місцевими бюджетами.

 

     20

 

     ЗАЄЦЬ І.О. Я думаю, що це недоцільно.

 

     ГОЛОВА. Комісія  вважає,  що  це  недоцільно.  Але  щоб   не створювати   конфронтації,  давайте  проголосуємо  за  пропозицію народного депутата Мостиського. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 121. Не приймається.

 

     Стаття 5   голосується    в    редакції    комісії.    Прошу проголосувати.

 

     "За" - 262. Приймається.

 

     Стаття 6. Це на сторінці 10.

 

     ЗАЄЦЬ І.О.  Що  стосується  статті  6,  то  раніше вона була статтею 4 - це "Компетенція митних органів Української  РСР".  Ми довго шукали норму,  яка б відбивала цю компетенцію.  Спочатку ми йшли через такі поняття, як "обов'язки" і "права".

 

     Але я  вважаю,  що  комісія  за  допомогою  депутатів,   які подавали нам пропозиції,  знайшла досить коректну і відповідну до нашого завдання форму - викласти компетенцію митних органів  щодо виконання   таких   функцій  через  функції.  Отже,  в  принципі, зауважень немає,  стаття викладена  компактно  і  через  функції. Прошу за неї проголосувати.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати, все враховано.

 

     "За" - 290. Приймається. Стаття 7.

 

     ЗАЄЦЬ І.О. До статті 7 зауважень немає.

 

     ГОЛОВА. Ми не голосуємо, колі нема зауважень.

 

     Стаття 8.

 

     21

 

     ЗАЄЦЬ І.О. Ні-ні, вона там...

 

     ГОЛОВА. Ви   її   змінювали  редакційно,  за  статтю  7  іде голосування.

 

     "За" - 270. Приймається.

 

     Стаття 8.

 

     ЗАЄЦЬ І.О.  Стаття  8  "Переміщення  через   митний   кордон Української  РСР  товарів  та  інших  предметів".  Тут  норма має загальний характер, зауважень немає. Прошу за неї проголосувати.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати за статтю 8.

 

     "За" - 275. Приймається.

 

     Стаття 9.

 

     ЗАЄЦЬ І.О.  Стаття 9 "Мита і митні  збори".  Також  суттєвих зауважень немає.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати за статтю 9.

 

     "За" - 269. Приймається.

 

     Стаття 10.

 

     ЗАЄЦЬ І.О. Треба голосувати.

 

     ГОЛОВА. Ставиться на голосування стаття 10.

 

     "За" - 275. Приймається.

 

     Стаття 11 "Міжнародні договори Української РСР".

 

     ЗАЄЦЬ І.О.  До  статті  було зауваження депутатів Корнєєва і Сербіна. Воно стосувалося того, щоб "вилучити з тексту закону

 

     22

 

     та віднести    питання     взаємодії     міжнародного     та внутрішньодержавного  права до предмету регулювання законодавства Української РСР  про  право  міжнародних  договорів..."  Однак  я думаю,  що  доцільно  залишити  цю  норму,  тому  що  ми  повинні підкреслити  відкритість  нашої  системи  і  наше  прагнення   до створення  своєї  митної  справи  згідно  з міжнародним законом і міжнародною практикою. Тому я прошу залишити цю статтю.

 

     ГОЛОВА. Другий мікрофон.

 

     АЛТУНЯН Г.О.,   голова   Харківського   міського    комітету народного   контролю   /Київський   виборчий   округ,  Харківська обдасть/.  Шановний доповідачу!  Скажіть  мені,  будь  ласка,  чи стосується  саме  цієї статті наше ставлення до останнього наказу Павлова?  Уявіть собі,  що з 1  липня  буде  творитися  на  наших митницях?  Це також якийсь міжнародний договір чи як?  Ви знаєте, що буде робитись у нас із ввезенням? Чи ми це все промовчимо?

 

     ЗАЄЦЬ І.О.  Це не стосується норми цього проекту Закону, але дійсно стосується нашої міжнародної правосуб'єктності.  І якщо ми приймемо цей закон,  і почнемо його реалізовувати на практиці, то ми  дійсно  повинні  вступити  в  зносини з іншими республіками і домовитися про ставки щодо ввезення продукції.  Але це не предмет статті 11.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати за статтю 11.

 

     "За" - 267. Все, здається? Тепер голосується в цілому.

 

     23

 

     Прошу проголосувати за закон у цілому.

 

     "За" - 290. Прийнято. /Оплески/.

 

     Тепер постанова.   Будемо   аплодувати   тоді.   коли  закон працюватиме.  Постанова  Верховної  Ради  Української  РСР   "Про введення  в  дію  Закону  Української  РСР  про  митну  справу  в Українській РСР".  Які є зауваження до проекту  постанови?  Можна приймати? Прошу проголосувати.

 

     "За" - 290. Приймається.

 

     Ви, Іване Олександровичу, блискуче провели цю тему.

 

     Тут надходять   різні  записки.  Пропонується  розглянути  в другому читанні /на тому тижні ми не встигли/ проект  Закону  про навколишнє   середовище.  Є  пропозиції  -  дати  можливість  для "Різного".  Я хочу поставити це  на  голосування.  Так,  як  воно надходило.  Хто за те, щоб послухати проект Закону про навколишнє середовище в другому читанні?

 

     "За" - 246. Приймається.

 

     Просимо депутата Залудяка на трибуну.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.,  голова Комісії Верховної Ради Української РСР у   питаннях   екології   та   раціонального  природокористування /Кременчуцький-Крюківський виборчий округ,  Полтавська  область/. Шановні  народні  депутати!  Всі  ваші пропозиціїзауваження /а їх надійшло з усієї України більше тисячі/ розглянули фахівці. Отже, комісія  врахувала  все  можливе  і вносить законопроект на друге читання. Я пропоную просто перейти до постатейного обговорення.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.

 

     24

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Щодо назви. Пропозиція була така - назвати цей закон екологічним кодексом. Але зважте, закон є закон, а кодекс - це просто декларативно.  Тобто комісія вважає доречним дати  таку назву  -  Закон  про охорону навколишнього природного середовища. Просив би проголосувати.

 

     ГОЛОВА. Ніхто  не  наполягає  на  зміні  назви?  Не   будемо голосувати, вона лишається. Розглянемо преамбулу.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. По преамбулі була пропозиція депутата Ізмалкова зняти  слово  "економічного"  .   Це   неможливо.   Комісія   теж погодилася,  що треба залишити так, як було. Пропозиція Комісії з питань Чорнобильської катастрофи врахована в статтях 1, 3, 9, 10, 11.   Пропозиція   народного  депутата  Бондарева  теж  враховані частково в статті 3. Більше зауважень по преамбулі не надходило.

 

     ГОЛОВА. Не наполягають?  Ставиться на голосування преамбула. "За* - 262. Прийнята преамбула. Стаття 1.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Стаття 1. Зауважень не надіймо.

 

     ГОЛОВА. Давайте  порадимось.  Якщо не надійшло зауважень,  і змін немає, то не будемо голосувати. Стаття залишається такою, як ми  її  прийняли  в першому читанні.  Отже,  давайте робити таким чином: не надійшло змін - не голосуємо.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Стаття 2.  Відхилено дві  пропозиції  -  групи наукових  консультантів,  з  чим  вона  погодилась,  і  Комісії у питаннях законодавства і законності.

 

     25

 

     Ми вважаємо,  що  цей  закон  повинен   дути   базовим.   Ця пропозиція надійшла від багатьох депутатів, спеціалістів, а також у ході всенародного обговорення законопроекту.

 

     Отже, стаття 2 залишається в редакції комісії.

 

     ГОЛОВА. Не  наполягають  народні   депутаті,   які   вносили пропозиції? Голосується стаття 2.

 

     "За" - 259. Приймається.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Стаття 3. Майже всі пропозиції, які надійшли до статті 3, враховані.

 

     ГОЛОВА. Вона змінена чи ні? Голосується стаття 3.

 

     "За" - 239. Рішення прийнято.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  По  статті  4  "Право  власності  на  природні ресурси", всі зауваження теж враховані. Відхилено лише пропозицію Комісії  з  питань  планування,  бюджету,  фінансів  і  цін,  яка пропонувала  після  слів  "відповідно  до" записати "чинного".  В юридичній  практиці  цей  термін,  як  нам  сказали  юристи,   не вживається. Тому ми відхилили. Всі інші пропозиції враховані.

 

     ГОЛОВА. Стаття 4. Ставлю її на голосування.

 

     "За" - 258. Прийнято.

 

     До статті 5 зауважень, я бачу, нема.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. До статті 5 зауважень не надійшло.

 

     ГОЛОВА. Якщо до статті 5 зауважень не надійшло, то

 

     26

 

     переходимо до статті 6.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.   Стаття   6.   Частково  враховані  зауваження депутата Будька і інші зауваження. Можна голосувати.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати за статтю  6,  якщо  ні  в  кого немає доповнень.

 

     "За" - 286. Приймається.

 

     Стаття 7.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Від Комісії з питань агропромислового комплексу надійшла пропозиція взагалі зняти цю статтю. Ми її відхилили, всі інші - врахували.

 

     ГОЛОВА. Голосується стаття 7.

 

     "За" - 279. Приймається.

 

     Стаття 8.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.   Стаття   8.   Відхилена  пропозиція  депутата Кислого.  Він пропонував замість слів "Держкомекології УРСР" дати визначення: "Українська наукова асоціація, вузи, галузеві наукові інститути України".

 

     ГОЛОВА. Я здався на вашу милість, ви керуєте... Я пропонував не  називати  пропозиції,  які  ви  враховуєте  чи не враховуєте. Керуйте далі.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Прошу проголосувати за статтю 8.

 

     27

 

     ГОЛОВА. Будь ласка.  Тому що я  п'ять  разів  одне  і  те  ж прохання виголошувати вже не можу.

 

     "За" - 263. Прийнято.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. По статті 9 усі пропозиції враховані.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування.

 

     "За" - 271. Приймається.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. По статті 10 зауважень не надійшло.

 

     ГОЛОВА. Залишається. Стаття 11.

 

     ЗАЛ7ДЯК М.І. І до цієї статті всі пропозиції враховані.

 

     ГОЛОВА. Ніхто не наполягає? Ставлю на голосування статтю 11.

 

     "За" - 259. Приймається.

 

     Стаття 12.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Стаття 12. Усі пропозиції до неї також частково чи повністю враховані.

 

     ГОЛОВА. На голосування ставиться стаття 12. Прошу.

 

     "За" - 274. Прийнята.

 

     Стаття 13.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Стаття 13. Теж усі пропозиції враховано.

 

     28

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати за статтю 13.

 

     "За" - 272. Приймається.

 

     Стаття 14.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Зауважень немає.

 

     ГОЛОВА. Стаття 15.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Теж усе враховано.

 

     ГОЛОВА. Де ж?.. Там немає, а тут враховано...

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Тут враховані всі пропозиції.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати за статтю 15.

 

     "За" - 266. Приймається.

 

     Стаття 16.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Усі пропозиції до статті 16 теж враховані.

 

     ГОЛОВА. Голосується стаття 16.

 

     "За" - 268. Приймається.

 

     Стаття 17.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Усе  враховане,  за  винятком однієї,  Леоніде Макаровичу.

 

     ГОЛОВА. Чи наполягають депутаті на тій  пропозиції,  яку  не врахували?

 

     29

 

     ЗАЛУДЯК М.І.   Якщо   Комісія   з   питань  законодавства  і законності наполягає... А так усе враховано.

 

     ГОЛОВА. Ніхто не наполягає? Ставлю на голосування статтю 17.

 

     "За"-270. Прийнята.

 

     Стаття 18.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Стаття 18 - усе враховано.

 

     ГОЛОВА. Це яка сторінка?

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Сторінка 28.

 

     ГОЛОВА. Зауваження до статті 18 враховані.

 

     Другий мікрофон.

 

     МАТІЙКО А.С.,  лікар  хірургічного  відділення  Алуштинської центральної  міської  лікарні   /Алуштинський   виборчій   округ, Кримська АРСР/.  Шановні товариші!  Тут частково враховано тільки першу половину,  а другу - ні.  Я тут таке писав:  "Території  та об'єкти  природно-заповідного фонду УРСР підпорядковуються тільки Міністерству охорони  навколишнього  природного  середовища".  Ви першу  частину врахували.  А другу де діли?  А написали,  що вона визначена в статті 61. Навіщо ви це пишете?

 

     ЗАЛУДЯК М.І. У статті 61 є.

 

     30

 

     МАТІЙКО А.С. Там немає такого. Подивіться добре цю статтю.

 

     ЗАДУДЯК М.І. У статті 61 це частково враховано.

 

     МАТІЙКО А.С. Нема про підпорядкування.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.    Підпорядкування    береться     тільки     з республіканських позицій.

 

     МАТІЙКО А.С. З республіканської позиції ви всі заповідники і заказники  не  знаю  куди  подінете.   Є   Міністерство   охорони навколишнього природного середовища. Треба йому підпорядкувати.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Це думка комісії.

 

     МАТІЙКО А.С.  Ми  цей  законопроект  робили під Міністерство охорони навколишнього природного середовища,  а не під  Державний комітет.

 

     ГОЛОВА. Голосується стаття 18.

 

     "За" - 272. Приймається.

 

     Стаття 19.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Усе враховане в статті 19.

 

     31

 

     ГОЛОВА. Дещо відхилене, я бачу. Ніхто не наполягає? Стаття 19 голосується.

 

     "За" - 261. Прийнято.

 

     Стаття 20.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Стаття 20 велика,  і майже 90  процентів  усіх пропозицій враховано.

 

     ГОЛОВА. Якщо  хтось наполягав на тому,  що не врахували,  то прошу до мікрофона. Третій мікрофон.

 

     ШЕВЧЕНКО В .П.,  голова підкомісії  Комісії  Верховної  Раді Української  РСР  з  питань  діяльності  Рад  народних депутатів, розвитку місцевого самоврядування /Бердянський  міський  виборчий округ,  Запорізька  область/.  Тут  є  таке:  "видача дозволів на поховання   /складування/   промислових,   побутових   та   інших відходів..."  У  мене  була пропозиція доповнити у кінці:  "після узгодження з місцевими Радами". Ви її не врахували.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Народний депутат  давав  таку  пропозицію.  Ми відхилили, тому що це визначено у розділі ІІ цього законопроекту. Узгодження з місцевими Радами там є.

 

     ГОЛОВА. Ставлю на голосування статтю 20.

 

     "За" - 266. Приймається.

 

     Стаття 21.

 

     32

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Пропозиції  до  статті   21   теж   враховані. Відхилено одну. Якщо наполягають, будь ласка...

 

     ГОЛОВА. Ніхто не наполягає? Голосується стаття 21.

 

     "За" - 272. Приймається.

 

     Стаття 22.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Стаття 22 - все враховано.

 

     ГОЛОВА.. Враховано. Прошу проголосувати за статтю 22.

 

     "За" - 267. Прийнята.

 

     Стаття 23.

 

     ЗУЛУДЯК М.І. Зауважень не надійшло.

 

     ГОЛОВА. Стаття 24.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Усе враховано.

 

     ГОЛОВА. Голосується стаття 24.

 

     "За" - 265. Приймається.

 

     Стаття 25.

 

     ЗУЛУДЯК М.І.    Одна   пропозиція   -   Комісії   з   питань агропромислового комплексу - відхилена.  Якщо  наполягатимуть,  я поясню.

 

     ГОЛОВА. Не наполягає комісія? Голосується стаття 25.

 

     "За" - 272. Приймається.

 

     Стаття 26.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Пропозиції до статті 26 враховані, за винятком двох, які подавали комісії з питань законодавства і

 

     33

 

     законності та з питань здоров'я людини.

 

     ГОЛОВА. Не наполягають? Голосується стаття 26.

 

     "За" - 261. Приймається.

 

     Стаття 27.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Зауважень не надійшло.

 

     ГОЛОВА. Стаття 28.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Усе враховано.

 

     ГОЛОВА. Голосується стаття...  Я не зрозумів,  що це  тут  у вас?

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Там переставили статті.

 

     ГОЛОВА. То за яку ми голосуємо? Де стаття 28?

 

     ЗАЛУДЯК М.І.   Стаття  28  -  про  обов'язковість  висновків державної  екологічної  експертизи.  А  стаття   30   "Громадська екологічна експертиза".

 

     ГОЛОВА. Третій мікрофон. До якої статті?

 

     КОСТЮК О.В.,    завідуючий    травматологічним   відділенням Дубровицької центральної районної лікарні /Дубровицький  виборчий округ,  Рівненська область/. Ви написали, що пропозиція Комісії з питань  здоров'я  людини   частково   врахована.   Але   стосовно експертизи нічого не враховано. І також ось це: "Оцінка повноти й обгрунтованості передбачуваних зазначеними вище рішеннями заходів щодо охорони здоров'я

 

     34

 

     населення забезпечується Міністерством охорони здоров'я УРСР та  його  відповідними  місцевими  органами".  Це   має   важливе значення,    тому   що   Міністерство   охорони   здоров'я   несе відповідальність  разом  з  Міністерством  охорони  навколишнього природного середовища.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Це до статті 27 у вас?

 

     КОСТЮК О.В. До статті 28.

 

     ГОЛОВА. На якій вона сторінці?

 

     КОСТЮК О.В.   На   сторінці   41.  Там  ви  частково  тільки врахували.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Приймається ваше доповнення.

 

     КОСТЮК О.В. Доопрацювати і внести.

 

     ГОЛОВА. Почекайте. Ми маємо проголосувати за статтю 28.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Правильно: "Державна екологічна експертиза".

 

     ГОЛОВА. На якій вона сторінці?

 

     ЗАЛУДЯК М.І. На сторінках 40 і 41.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Там переплутали, коли друкувала.

 

     ГОЛОВА. Я просив би комісію:  коли ви подаєте  документ,  то хоч друкуйте нормально.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Він давно був розданий.

 

     35

 

     ГОЛОВА. Це   не   має  значення,  коли  розданий.  Має  бути надруковано по-людськи.

 

     Голосується стаття.

 

     "За" - 251. Приймається.

 

     Стаття 29.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Стаття  29,  сторінка  43  -   "Обов'язковість висновків    державної    екологічної   експертизи".   Зауваження враховане.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Це новий розділ.

 

     ГОЛОВА. "За" - 280.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Стаття 30 "Громадська екологічна  експертиза". Все   враховано,   за   винятком  пропозиції  народного  депутата Романова. Він не наполягає.

 

     ГОЛОВА. Прошу голосувати.

 

     "За" - 270. Приймається.

 

     Розділ УІІ, стаття 31.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Все враховано.

 

     ГОЛОВА. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 270. Прийнято.

 

     Стаття 32.

 

     36

 

     ГОЛОВА. Третій мікрофон.

 

     КОСТЮК О.В.  Нашу пропозицію відхилено.  Ми пропонували іншу редакцію  статті про екологічні стандарти.  Можна з цим згодитися чи не згодитися,  але знято такий пункті "В раді необхідності для окремих  регіонів можуть встановлюватися більш суворі порівняно з загальнореспубліканськими допустимі рівні  хімічного,  фізичного, біологічного  та  інших  видів  впливу  природних і антропогенних факторів навколишнього середовища,  тваринний і рослинний світ та людину".  Мається  на  увазі  такий  вихід,  який ми використали, приймаючи  закон  щодо   Чорнобиля.   Потрібно   було   врахувати геофізичні,   геохімічні   властивості   поліського   краю,  його ландшафту.  Цей  пункт  потрібно  ввести,  і  я  вимагаю,  за  це проголосувати.

 

     ГОЛОВА. Будь ласка, поясніть.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Я можу дати пояснення.  Справа в тому,  що тут плутаються поняття,  нормативи  і  стандарти.  Не  всі  нормативи можуть бути стандартами.  Наприклад, гранично допустимі викиди чи скидання є просто розрахунковими,  і ми не можеш це врахувати.  Я пропоную голосувати за пропозицію комісії.

 

     Головує заступник  Голови  Верховної  Ради  Української  РСР ГРИНЬОВ В.Б.

 

     ГОЛОВУЮЧІМ. Так,  але ви наполягаєте?  Я  так  зрозумів,  де жорсткі нормативи можуть бути, крім взагалі...

 

     Хто за  пропозицію  Комісії  з питань здоров'я людини,  будь ласка, проголосуйте.

 

     37

 

     Не прийнято рішення.

 

     Голосуємо за статтю 32.

 

     "За" - 267. Приймається.

 

     Стаття 33.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Усе враховано, за винятком пропозиції Комісії з питань  розвитку  базових  галузей  народного господарства.  Якщо наполягають - дам пояснення.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягають?  Наполягають. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     ДЕПУТАТ /не   представився/.   У   мене  щодо  статті  33  є стилістичні  доповнення.  Другий  абзац  -   записати   "гранично допустимі  викиди та скидання",  тобто замість "скидань" написати "скидання",  і там,  де йде мова про шкідливий вплив фізичних  та біологічних  факторів,  додати - "хімічних",  тому що ми зняли це поняття. Це стилістичні доповнення.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає заперечень?  Це доповнення.  Голосуємо  за статтю 33.

 

     "За" - 284. Прийнята стаття.

 

     Стаття 34.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Зауважень не надійшло.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зауважень немає?  Приймаємо статтю так,  як вона є.

 

     Стаття 35.

 

     38

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Дві пропозиції відхилено.  Якщо потрібно - дам пояснення.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягає хтось? Перший мікрофон, будь ласка.

 

     НАГУЛКО Т.Д., лікар Шепетівської залізничної лікарні /Шепетівський виборчий округ, Хмельницька область/. Я вносив пропозицію стосовно  того,  щоб  контроль  на атомних станціях за рівнем радіації було підпорядковано Україні.  До  сьогодні  такий контроль  проводить тільки союзне міністерство.  Правда,  хтось з вашої комісії мені сказав про те,  що це не єдиний випадок,  коли контроль здійснює лише союзне відомство чи союзне міністерство. Є ще інші галузі, де проводить контроль не Україна, а Союз. Я хотів би, щоб ви уточнили: а що ще є, крім того, що на атомних станціях на своїй території Україна не контролює рівень радіації?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло. Відповідь, будь ласка.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Відповідь така.  Щодо радіаційного контролю  - тут  компетенція  не  тільки  України  і  Радянського Союзу,  а й міжнародних органів,  які ми запрошуємо.  Це не підлягає виключно дії нашого закону.

 

     Щодо контролю  інших  об'єктів.  Ми  заклали сюди і контроль військових об'єктів,  тобто визначаємо їх.  Гадаю,  що ми  робимо позитивний  крок  у  даному  плані.  А  щодо  атомної енергетики, контролю радіаційної безпеки і обстановки - поки що це  не  пряма дія нашого закону.

 

     39

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте,  щоб ми составили на голосування це питання?

 

     НАГУЛКО Т.Д.  Приймаємо "екологічний" закон, і залишаємо без контролю  такі  зони  як  атомні  станції,  щоб  їх  контролювало відомство Союзу, а не ми.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  До  речі,  це  в  пакеті  трьох  законів  щодо Чорнобиля визначено. Навіщо ж ми будемо сюди записувати?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло.  Ви згодні з цим?  Так.  Голосуємо за запропонований комісією варіант. Стаття 35, будь ласка.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Стаття 35...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні, за статтю 35 ми голосуємо.

 

     "За" - 267. Прийнято.

 

     Стаття 36.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Стаття 36. Усі пропозиції враховані. Відхилено тільки пропозицію Комісії з питань агропромислового комплексу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягаєте? Голосуємо за статтю 36.

 

     "За" - 7. Прийнято.

 

     Стаття 37.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Зауважень немає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зауважень немає. Приймається редакція,

 

     40

 

     затверджена в першому читанні. Стаття 38.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Стаття 38. Відхилено три пропозиції. Якщо треба

- поясню.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягають? Третій мікрофон, будь ласка.

 

     ШЕВЧЕНКО В.П.  Я хотел бы вернуться к предыдущему разговору. Вы  сказали,  что  мое  предложение  относительно абзаца о выдаче "дозволів на поховання"  будет  учтено  в  разделе  ІX.  Где  это сказано конкретно?

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Це яка стаття?

 

     ШЕВЧЕНКО В.П. "Після узгодження з місцевими Радами видається дозвіл на поховання..." Это статья 20.  Вы же  сказали,  что  это учтено в главе ІX. Этого нигде нет.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Ми до цього ще не дійшли.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте ми це з'ясуємо наприкінці.

 

     Стаття 38. Нема зауважень?

 

     Голосуємо.

 

     "За" - 278. Приймається.

 

     Стаття 39.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Все враховано.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо за статтю 39.

 

     "За" - 282. Приймається.

 

     41

 

     Стаття 40.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  До  статті  40  було  дві  пропозиції - обидві відхилені.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо.

 

     "За" - 264. Приймається.

 

     Стаття 41.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Всі пропозиції враховані.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто не надійшло чи враховані? Одну хвилиночку!

 

     Перший мікрофон.

 

     БОЙКО І.В.,  член Комісії Верховної Ради Української  РСР  з питань  діяльності  Рад  народних  депутатів,  розвитку місцевого самоврядування  /Першотравневий   виборчий   округ.   Чернівецька область/.  Миколо  Івановичу!  Ми домовлялися,  що буде враховано повністю. Мається на увазі стаття 41.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Справа ось  у  чому.  За  понадлімітні  викиди народний  депутат  Бойко пропонував ставити питання про триразову платню.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте проголосуємо пропозицію депутата Бойка.

 

     "За" ... Пропозиція дуже гарна, але не приймається.

 

     Голосуємо пропозицію комісії.

 

     "За" - 26. Приймається.

 

     42

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Стаття 42. Дві пропозиції, обидві враховані.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є доповнення? Будь ласка, перший мікрофон.

 

     БОЙКО І.В.  Миколо Івановичу,  щодо статті 42 ви сказали, що всі  пропозиції  враховані,  але ми домовлялися,  що мої частково будуть враховані.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Народний  депутат  Бойко   щодо   фінансування заходів  по  охороні  навколишнього  природного середовища вносив таку пропозицію:  50 процентів  плати  за  ресурси  надходить  до базових  місцевих Рад,  50 процентів - до вищого рівня,  тобто до Кабінету Міністрів.  Так ми з вами визначалися.  Отже, пропозиція така була, а ми записали, що це визначається Кабінетом Міністрів. Все правильно,  це не дія цього закону,  але  депутат  наполягає, можна поставити його пропозицію на голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло, ви наполягаєте на цьому?

 

     Перший мікрофон.

 

     БОЙКО І.В.  Шановні товариші! Я хотів би дещо уточнити. Ми з Миколою Івановичем домовилися,  що він це пояснить.  Що я маю  на увазі? Згідно із законодавчими актами про бюджетну систему та про місцеві Ради ми чітко написали,  що  плата  за  природні  ресурси надходить  до місцевих Рад.  Чому ми про це будемо думати колись? Адже у мене  конкретна  пропозиція:  плата  за  природні  ресурси республіканського значення - 50 процентів.

 

     43

 

     Потім місцеві Ради чітко перераховують республіці. Отже, 50 і 50 процентів. Я вважаю, що це - норма цього закону. Не треба, щоб потім хтось займався виданням якихось актів.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставимо пропозицію на голосування.

 

     "За" - 263. Приймається.

 

     Перший мікрофон.

 

     БОЙКО І.В.  До  цієї  статті є ще одна пропозиція,  чому я й пропонував  статтю  в  своїй  редакції.  У  Миколи  Івановича  ця редакція є.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Я зачитаю її.

 

     БОЙКО І.В. Ну раз я біля мікрофона, то поясню, що стосується платежів за забруднення навколишнього  природного  середовища.  У законодавчому акті про Ради ми написали, що вони зараховуються до бюджету базового рівня.  Всім зрозуміло,  що цими  коштами  треба ділитися  як з обласною Радою,  так і я районною.  Тому у мене на сторінці 60 є конкретна пропозиція: встановити, що кошти ідуть до Рад  народних  депутатів  базового рівня,  з них 20 процентів - в обласний фонд, 10 - республіканський фонд. В сільських районах 20 процентів Ради базового рівня направляють в районний фонд охорони природи.  Розподіл коштів між Радами народних депутатів може бути змінений за їх згодою, тобто на підставі Закону про місцеві Ради.

 

     44

 

     Як бачимо,  чітке  йде  розмежування  -  кому  що.  І це дає можливість уникати спірних питань між Радами.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Усе правильно, але ж ви перескочили на статтю 44 "Плата  за  забруднення  навколишнього природного середовища". Саме про цю статтю ми домовлялися а вами.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. За що голосувати? За те, що запропонував депутат Бойко?

 

     ЗАЛУДЯК М.І. За це будемо голосувати в статті 44.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, це дійсно матеріал статті 44.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. За статтю 43.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. За статтю 42.  Хвилиночку.  Ні, ми проголосували те,  що запропонував депутат Бойко,  це  було  формулювання  цієї статті.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. З його доповненнями.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. З його доповненнями, так. Це ми проголосували.

 

     Стаття 43.

 

     ЗАДУДЯК М.І. В цій статті також усе враховано.

 

     45

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну хвилиночку. Третій мікрофон.

 

     ГЕРЦ І.І.,  голова правління асоціації організацій орендарів "Закарпатліс",   м.   Ужгород   /Перечинський   виборчий   округ. Закарпатська  область/  .  Ми сьогодні прийняли Закон про систему оподаткування.  В статті 15 "Плата за природні ресурси" все чітко записано.  Ми ж знову переголосовуємо, завдаючи шкоди тій статті. Ви нічого не відстояли. Якби ж ви записали в статті 15 про те, що "Плату  за  природні  ресурси  сплачують  всі..." тощо.  "Перелік природних ресурсів,  за  використання  яких  справляється  плата, розміри  ставок  та  порядок обчислення плати за природні ресурси встановлюється Кабінетом Міністрів..." Тепер взяли 50 на 50. А ми наполягали нашою комісією, щоб це визначав Кабінет Міністрів.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Правильно.

 

     ГЕРЦ І.І. Ви проголосували за 50 відсотків.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Я  звертавсь  до  народних депутатів - адже не можна приймати за день три різні статті.  Як це - прийняли  одне, тепер інше?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Це  окремий такий випадок,  тому що все,  що є в цьому законодавчому акті, стосується всіх податків.

 

     46

 

     ЗАЛУДЯК М.І. А це цільові...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. А це цільові податки.  Отже,  ще може бути  і  в цьому законі. Одне не заперечує інше.

 

     ГЕРЦ І.І.  То  зрозуміло-про  природні  ресурси  розписано в статті 39.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Тут нема ніякого  страху,  тому  що  ми  двома статтями  в цьому законі визначили рівень природних ресурсів,  їх підпорядкування.  Тобто  місцеві  природні  ресурси  і   природні ресурси республіканського підпорядкування.  Отже, ті 50 відсотків будуть надходити в першу чергу до місцевих Рад  нижчого  базового рівня...  Ми проголосували за те,  що місцева Рада базового рівня за використання природних  ресурсів  кимось  і  своїми  силами... республіканського  рівня  /це теж буде уточнюватися/.  ..  Але ми зараз проголосували за 50 процентів.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Усе  зрозуміло.  Пропонується  проголосувати  за статтю 43.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Стаття  43.  "Плата за спеціальне використання природних ресурсів".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, голосуємо за статтю 43.

 

     "За" - 273 . Приймається.

 

     Стаття 14.

 

     47

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Стаття 44.  Тут ті відсотки, які запропонували народні  депутати Бойко,  Руденко і декілька інших депутатів.  Ця думка співпадає з думкою комісії та Уряду - це відсотки.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Але в тому, що пропонує комісія, не вказано, які саме відсотки.  Тобто ми доповнюємо тим,  що запропонував депутат Бойко: 70 - базовий рівень, 20 - обласний рівень і 10 відсотків - це рівень республіканський.

 

     Нема зауважень  до  цього?  Тоді  ми включаємо це де тексту, який запропонувала комісія,  і ставимо на голосування  в  цілому. Статтю 44 ставимо на голосування з доповненнями, які вніс депутат Бойко.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Можна вносити або по статті 41, або - 46.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. До статті 44.

 

     "За" - 255 голосів. Стаття з доповненнями приймається.

 

     Стаття 45.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Тут  теж  є  пропозиція  депутата  Бойка  щодо стягнення  коштів за понадлімітне використання природних ресурсів і забруднення навколишнього середовища.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Він не наполягає.

 

     "За" - 256. Приймається.

 

     Стаття 46.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. До статті 46 треба записати те, що є в

 

     48

 

     статті 44.  Оскільки її  ми  вже  проголосували,  то  просто перенесемо.   Ми   врахували  багато  пропозицій.  Якщо  є  якісь зауваження, будь ласка.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зауваження є. Другий мікрофон.

 

     ДОРОФЄЄВ В.М.,  ректор  Комунарського  гірничометалургійного інституту /Комунарський виборчий округ,  Луганська область/. Есть такая особенность Донбасса и Приднепровья, когда один город имеет завод  и получит согласно нашему закону отчисления,  а загрязняет он второй город,  соседний. Поэтому в четвертом абзаце после слов "до місцевих", я предлагаю записать: "де забруднення мало місце". То есть платить там, где загрязняли окружающую среду. Говоря это, я  фактически выступаю против своего родного города,  но все-таки справедливость должна восторжествовать.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Шановні народні депутати! Там вкралася помилка стилістична.  Замість  "забруднення  малого  міста" треба читати: "забруднення  мало  місце",  вибачаюсь  і   прошу   цю   поправку врахувати.  Народний  депутат  Дорофєєв  з точки зору перенесення забруднень уже ставить перед нами  питання  ринкових  відносин  у цьому плані. Давайте визначимося щодо його пропозиції.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте   ми  зрозуміємо,  що  це  дуже  складне питання.  Бо  вивчити  питання  про  те,  куди  переносяться   ці забруднення, важко. Я навіть не знаю, як це...

 

     49

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Ми це доповнення відхилили.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Відхилили,  так? Я не знаю, наскільки це можливо нині,  ми,  мабуть,  не готові  до  цього.  Ви  наполягаєте,  щоб поставити  на  голосування?  Ставиться доповнення на голосування. Будь ласка.

 

     "За" - 196. Не приймається.

 

     Голосуємо за варіант статті,  який пропонує  комісія.  Прошу пробачення, припиніть, будь ласка, голосування. Третій мікрофон.

 

     РУДЕНКО В.М.,  член Комісії Верховної Ради Української РСР з питань діяльності  Рад  народних  депутатів,  розвитку  місцевого самоврядування  /Гощанський виборчий округ,  Рівненська область/. Миколо Івановичу!  Як ви пам'ятаєте, ми домовилися з вами про те, що  платежі за використання природних ресурсів місцевого значення повністю надходять до сільського,  селищного,  міського бюджетів. Така  була  домовленість  з  вами.  Тут  цього не написано,  а це важливий момент. І моє поповнення у вас є.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.   Препозиція   комісії   така:   "Платежі    за використання   природних   ресурсів   республіканського  значення надходять до республіканського бюджету..." І далі:"...та місцевих бюджетів  у  співвідношенні,  що  встановлюється  Верховної Радою Української РСР".

 

     РУДЕНКО В.М.  Миколо Івановичу,  я вибачаюсь,  ви гляньте на другий  абзац.  Там записано:  "Платежі за використання природних ресурсів місцевого значення надходять до республіканського

 

     50

 

     бюджету..." Я маю на увазі,  що платежі до бюджетів місцевих Рад народних депутатів базового рівня повинні надходити повністю. Далі.  За  використання  природних   ресурсів   республіканського значення   повинно   надходити   до   республіканського   бюджету Української РСР,  як ми говорили, 10 відсотків платежів, обласних бюджетів  - 20 і бюджетів Рад народних депутатів базового рівня - 70 відсотків.  Оце ми визначаємо. Така у нас була домовленість. Я просив би депутатів підтримати.

 

     Ми ж з вами домовлялись з цього приводу, Миколо Івановичу.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Ми  з  вами  щодо  плати  за  природні ресурси прийняли пропозицію товариша Бойка - 50 на 50.  А  70,  20  і  10 відсотків - плата за забруднення. Це різні речі.

 

     РУДЕНКО В.М.  Це ж іде в нас плата за використання.  А Бойко вносив  пропозицію   про   плату   за   забруднення.   Володимире Борисовичу,  я  прошу  поставити  на  голосування.  Депутати  все прекрасно розуміють.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь  ласка.  Вала  пропозиція   щодо   місцевих бюджетів ставиться на голосування.

 

     "За" - 237. Приймається.

 

     З цими змінами стаття 46 ставиться на голосування.

 

     "За" - 251.  Стаття приймається в цілому.  Наступна стаття - 47.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Стаття 47.  Тут три пропозиції відхилено. Якщо хтось наполягає чому, то я можу сказати...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто наполягає?  Таких немає. Стаття 47 ставиться на голосування.

 

     51

 

     "За" - 247. Приймається.

 

     Стаття 48.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. До статті 48 пропозицій не надійшло.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Залишається  так,  як  ми  прийняли  в   першему читанні.

 

     Стаття 49.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Пропозицій не надійшло.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Теж залишається,  як було. До статті 50 теж нема пропозицій?

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Нема.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Стаття 51.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. У статті 51 враховано всі пропозиції, які були.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставимо на голосування.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Де частково враховано, де повністю...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну хвилиночку. Третій мікрофон.

 

     КОСТЮК О.В. У мене зауваження до статті 50.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вам надано слово.

 

     КОСТЮК О.В.  Значить,  стаття 50.  Це за старим варіантом чи новим?

 

     52

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. У новій.

 

     КОСТЮК О.В. Це стаття 54 буде? Так?

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Ні, це стаття 50.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Це стаття "Екологічна безпека".

 

     КОСТЮК О.В. Тоді я вибачаюсь. Я мав на увазі статтю 54.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Будь ласка.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Стаття 51 ставиться на голосування.  Будь ласка, перший мікрофон.

 

     ЯВОРІВСЬКИЙ В.О.,  голова Комісії Верховної Ради Української РСР  з  питань Чорнобильської катастрофі /Світловодський виборчий округ,  Кіровоградська область/.  Миколо Івановичу,  мене  турбує ситуація, і вона принципова. "Чорнобильська" комісія вносила свою пропозицію про те,  що ті організації,  які мають щось  будувати, повинні дати населенню дуже чітку інформацію про шкідливість того чи іншого об'єкта.  Тут написано, що враховано частково. Я шукаю, де враховано,  Миколо Івановичу, і не знаходжу. А пропозиція дуже важлива, і це пропозиція цілої комісії, а не окремого депутата.

 

     Я хотів би почути від вас чітку відповідь.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Шановний Володимире Олександровичу! На сторінці 68 другій абзац повністю дає відповідь на ваше

 

     53

 

     запитання. І доповнює цю відповідь третій абзац: "Забороняється введення  в  дію  підприємств,  споруд  та   інших об'єктів,  на  яких не завершено виконання в повному обсязі..." і так далі, щодо інформування населення є окрема стаття.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає більше зауважень?  Стаття 51 ставиться  на голосування.

 

     "За" - 251. Приймається.

 

     Стаття 52.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Тут  шість  пропозиції.  Частково  чи повністю враховані всі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо за статтю 52.

 

     "За" - 248. Приймається.

 

     Стаття 53.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Пропозицій не надійшло.

 

     ГОЛОВУЮЧИМ. Приймаємо в першому читанні.

 

     Стаття 54.

 

     ЗАЛУДЯК М.І, Стаття 54. Три пропозиції - і всі враховані.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Третій мікрофон.

 

     КОСТЮК О.В.  На нашу  думку,  стилістично  і  наукове  більш грамотним  було  попереднє  трактування статті.  Тому вважаємо за доцільне зберегти саме його з  невеликою  редакційною  правкою  - замість   слів  "електромагнітних  випромінювань,  радіоактивного забруднення" записати: "неіонізуючої те іонізуючої радіації". І в останньому абзаці замість слів

 

     54

 

     "радіоактивних речовин у різних формах" записати: "радіоактивних речовин    та     інших     джерел     іонізуючого випромінювання".     Пояснюю     чему.    Наприклад,    звичайний рентгенівський  апарат  у  своєму  складі  не  має  радіоактивних речовин, але за певних умов може справити радіаційний вплив як на середовище,  так  і  на  людей.  У  цьому  ж  абзаці  після  слів "переробки  та використання" додати:  "та поховання радіоактивних речовин".  Це дуже важливо за умови  проведення  дезактивації  на території, забруденій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Яка ваша думка?

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Даю відповідь. На сторінці 73 щодо останнього, про   що  ви  говорили,  записано:"...пов'язану  з  використанням радіоактивних речовин у різних формах..." Це перше. Далі. В назві статті 54 записано:  "Охорона навколишнього природного середовища від  акустичного,  електромагнітного,   іонізуючого   та   іншого шкідливого    впливу    фізичних   факторів   та   радіоактивного забруднення". Гадаю, що це якраз те, на чому ви наголошуєте.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви   задоволені?   Стаття   54   ставиться    на голосування.

 

     "За" -  251.  Щось  у  нас  стандарт  з'явився  - 251 голос. Прийнята стаття.

 

     Наступна стаття.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Стаття 55. Два зауваження. Враховані.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зауваження враховані. Голосуємо.

 

     "За" - 251.  Чи з  машиною  щось?  Це  якось  не  зрозуміло. Приймається стаття.

 

     Стаття 56.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Усе враховано.

 

     55

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Усе враховано. Голосуемо. Прийнята стаття.

 

     Стаття 57.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Відхилено тільки пропозицію народного депутата Шевченка.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягає  депутат   Шевченко?   Не   наполягає. Голосуемо статтю 57.

 

     "За" - 246. Прийнята стаття.

 

     Стаття 58.

 

     ЗАДУДЯК М.І.   Відхилено   пропозицію   Комісії   з   питань законодавства і законності.  Пропонувала виключити абзац.  Але це недоцільно. Більше пропозицій не було.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягають     представники     комісій?     Не наполягають. Голосуємо.

 

     "За" - 247. Прийнято.

 

     Стаття 59.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Одна пропозиція відхилена, інші враховані.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ, Наполягають депутати? Ні. Тоді голосуємо.

 

     "За" - 246. Приймається.

 

     Стаття 60.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Пропозицій не надійшло.

 

     56

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозицій  не  надійшло,  у   першому   читанні приймаємо.

 

     Стаття 61.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Не надходило пропозиції.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Стаття 62.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Пропозиція народного депутата Пирога відхилена.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутате Пиріг, будь ласка. Другий мікрофон.

 

     ПИРІГ Л.А.,   голова   підкомісії   Комісії  Верховної  Раді Української РСР з питань здоров'я людини  /Рогатинський  виборчий округ,  Івано-Франківська область/. Шановний Миколо Івановичу! Ви сказали,  що  зі  сторінки  18  перенесено  до  статті   61   мою пропозицію. Але я її тут не бачу. Знову ви робите те ж саме.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Ні. Я вам зараз поясню.

 

     ПИРІГ Л.А.  Не  треба  мені  - ні.  Я прошу проголосувати за пропозицію,  котра  була  перенесена  сюди,  але  її  тут   нема: "Території      та     об'єкти     природно-заповідного     фонду підпорядковуються  тільки  Міністерству   охорони   навколишнього природного середовища". Я прошу проголосувати за це.

 

     57

 

     ЗАЛУДЯК М.І.   Дивіться,   місцеві  керівники  всіх  базових рівнів.  Є заповідні території малі,  є  великі,  є  та  чи  інша господарське діяльність у цих заповідних зонах,  хоч незначна.  Є рекреаційні зоне,  малі чи великі.  Якщо все підпорядкувати цьому Міністерству, мабуть...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропонується  проголосувати  за  пропозицію  про підпорядкування  цих  зон  Міністерству   охорони   навколишнього природного середовища. Будь ласка, голосуємо.

 

     Не проходить.

 

     За статтю 61 в редакції комісії голосуємо. Будь ласка.

 

     Прошу пробачення, за статтю 62.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Стаття 62, пропозицій не було до неї.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Стаття 63.

 

     "За" - 234. Приймається.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. "Рекреаційні зони" - пропозицій не надійшло.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Приймаємо в першому читанні.

 

     Стаття 64.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Пропозицію  Комісії у питаннях законодавства і законності відхилено. Якщо депутаті наполягають, то...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ніхто не наполягає? Голосуємо за статтю 64.

 

     "За" - 243. Приймається.

 

     Стаття 66.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Тут статті 66 і 65 переставили, коли друкували. Я прошу вибачення серед вами.  До статті 66 одна пропозиція була. Вона врахована.

 

     58

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуемо за статтю 66, а потім - за статтю 65.

 

     "За" - 253. Приймаємо.

 

     Тепер стаття 65.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Пропозиції  до  статті  65 враховані частково, відхилена пропозиція народного депутата Дорофєєва.  Якщо  він  не наполягає...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягає. Голосуємо.

 

     "За" - 243. Приймаємо. Стаття 67.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Пропозиція до статті 67 врахована.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуемо за статтю 67.

 

     "За" - 247. Прийнята.

 

     Стаття 68.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  У  статті  68  ряд  пропозицій враховано,  але кілька відхилено,  наприклад,  Комісії з  питань  відродження  та соціального розвитку села і так далі.  Якщо хтось наполягає, будь ласка.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо за статтю 68.

 

     "За" - 242.Прийнята.

 

     Стаття 69.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Пропозицій не надійшло.

 

     59

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто приймається в першому читанні.

 

     Стаття 70. Тут, я бачу, відхилена пропозиція.

 

     ЗАЛУ ДЯК М.І. Врахована частково.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Наполягає хтось? Ні. Голосуемо.

 

     "За" - 246. Приймається.

 

     Стаття 71.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Пропозицій немає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Стаття 72.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Врахована частково пропозиція Комісії з питань здоров'я людини. Більше пропозицій не надходило.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо за статтю 12.

 

     "За" - 248. Приймається стаття.

 

     Перед тим як голосувати закон у цілому,  висловіть, у кого є зауваження.  Десь,  може,  неузгодженість якась. Перший мікрофон, будь ласка.

 

     60

 

     ХОДОРОВСЬКИЙ Г.І., голова Комісії Верховної Ради Української РСР у справах  жінок,  охороні  сім'ї,  материнства  і  дитинства /Ленінський   виборчий   округ,   Чернівецька   область/.  Миколо Івановичу! Я хочу уточнити щодо статті 33 "Екологічні нормативи". На   сторінці   46  іде  мова  про  більш  суворі  нормативи  для лікувально-оздоровчих, курортних, рекреаційних та інших регіонів. Була суперечка навколо цього. Пройшла ця частина статті чи ні?

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Вона пройшла. Народний депутат Шевченко і ваша комісія пропонували після слова  "для"  доповнити  "...курортних, лікувально-оздоровчих, рекреаційних". Це враховано.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Другий мікрофон, будь ласка.

 

     ДЕМИДОВ Г.В.,   голова  підкомісії  Комісії  Верховної  Ради Української РСР у питаннях законодавства і законності /Ленінський виборчий  округ,  Кримська  АРСР/.  Я  хочу  высказать  несколько неожиданное предложение.  Оно вытекает вот из чего:  члены  нашей комиссии  не смогли включиться в обсуждение проекта этого закона, поскольку референт,  председатель и другие работают над  срочными законопроектами.

 

     Мы направляли    в   Комиссию   по   вопросам   экологии   и рационального природопользования  письменно  свои  принципиальные предложения.  Она  не были приняты,  и это совершенно исковеркало проект Закона об охране окружающей природной среды.

 

     Посмотрите раздел  ВЦ  статью  15.  Этой  статьей   и   этим законопроектом   регулируется   компетенция   Верховного   Совета Украины,

 

     61

 

     что совершенно недопустимо.  Компетенция  Верховного  Совета Украины регулируется только Конституцией, но не Законом об охране окружающей  природной  среды.  То  же  сделано  и   в   отношении Верховного Совета Крымской АССР,  что также недопустимо. Ведь так мы завтра примем еще  какой-то  закон,  и  им  опять  урегулируем компетенцию Верховного Совета.

 

     Эти предложения  мы  вносили.  Нужно совершенно изменить все эти разделы. Вы понимаете?

 

     Наша комиссия предлагает одобрить проект во  втором  чтении, но  внести  его  на  третье  чтение.  Иначе  мы  будем  выглядеть совершенно безграмотно.

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Ми з цією пропозицією не погоджуємося, тому що компетенція  Верховної  Ради  Української  РСР  у  галузі охорони навколишнього природного  середовища  полягає  в  тому,  що  вона затверджує державну програму і визначає основні напрями державної політики. А дії Уряду - Кабінету Міністрів - це зовсім інше. Тому ми і не прийняли вашу пропозицію.

 

     Головує Голова Верховної Ради Української РСР КРАВЧУК Л.М.

 

     ГОЛОВА. Є  пропозиція.  Давайте поставимо її на голосування. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 116. Пропозиція не проходить. Третій мікрофон.

 

     62

 

     ШЕВЧЕНКО В.П. Уважаемый Николай Иванович! На странице 31 предлагалось  записать,  что  выдача разрешений на захоронение "промислових,  побутових  та  інших  відходів..."  осуществляется "після узгодження з місцевими Радами". Вы сказали, что это учтено в разделе ІX. Но этого нигде больше нет.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. .Доповнимо.

 

     ШЕВЧЕНКО В.П. Дополните?

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Так.

 

     ГОЛОВА. Перший мікрофон.

 

     СКАЛЬСЬКИЙ В.В.,  голова Городоцької районної Ради  народних депутатів,  голова  виконавчого  комітету  /Городоцький  виборчий округ,  Хмельницька область/.  У мене таке  загальне  зауваження. Там,  де  мова  йде  /статті  20  і  64/  про  заборону винищення рідкісних рослин,  занесених до "Червоної книги". Але у нас, крім "Червоної  книги",  є  списки  з фауни і флори на рівні районів і областей,  які також треба охороняти законом.  Тобто  я  пропоную включити ці списки до статей 20 і 64.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Слушна пропозиція, гадаю треба доповнити.

 

     ГОЛОВА. Дівайте проголосуємо за де доповнення.

 

     Що, не треба?

 

     63

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Помісцево, будь ласка.

 

     ГОЛОВА. Треба, щоб воно було десь позначено, так?

 

     Третій мікрофон.

 

     КОСТЮК О.В.  Ми також вносили пропозиції,  однак не всі вони враховані.  Але я думаю, що вони важливі, тим паче, що на Україні не   існує   системи   національної  екологічної  стандартизації. Зважаючи на статтю 30,  нам потрібно створити національну комісію по   регламентації   шкідливих  хімічних  речовин,  медикаментів, харчових добавок.  Національна комісія радіаційного захисту у нас уже   є,   потрібні   ще  національна  комісія  по  регламентації неіонізуючої радіації та  інших  фізичних  факторів,  національна комісія по регламентації біологічних факторів.

 

     ГОЛОВА. Я не розумію, що ми зараз можемо вносити? Ви вносили це як пропозиції?

 

     КОСТЮК О.В.  Вносили на Комісії в  питань  здоров'я  людини. Були зауваження. Але ми не проголосували.

 

     ГОЛОВА. Миколо Івановичу?

 

     ЗАЛУДЯК М.І.   Леоніде   Макаровичу!  Цю  пропозицію  ми  не прийняли. Це - не дія нашого закону.

 

     ГОЛОВА. Ви наполягаєте?

 

     64

 

     КОСТЮК. Так.

 

     ГОЛОВА. Прошу поставити пропозицію комісії на голосування.

 

     "За" - 156.

 

     Є пропозиція проголосувати за закон у цілому.

 

     "За" - 233. Закон прийнято.

 

     ГОЛОВА. У нас  є  проект  постанови.  Слово  має  наш  новий Міністр Юрій Миколайович Щербак.

 

     ЩЕРБАК Ю.М.,   Міністр   охорони   навколишнього  природного середовища Української РСР.  Шановний Леоніде Макаровичу! Шановні депутати!   Я,   насамперед,   від   імені  Міністерства  охорони навколишнього природного середовища хочу подякувати за  прийняття закону,  який  надзвичайно  нам  необхідний  і  одразу ж він буде введений в дію.

 

     Але щодо постанови у  мене  є  таке  прохання.  Ви  прийняли статтю  45  на  сторінці 56 "Плата за погіршення якості природних ресурсів".  Ще  не  розроблені  наукові  норми,  нема  методичних підходів. Ось чому відразу ввести в дію цю статтю важко. Хоч вона дуже потрібна.

 

     Ми просимо викласти пункт і постанови в такій редакції: "Ввести в  дію  Закон  Української  РСР про охорону навколишнього природного середовища з 1 липня 1991 року,  а статтю 45  -  після розробки відповідних науково-методичних та нормативних документів щодо плати за погіршення якості природних  ресурсів"  Адже  зараз просто неможливо визначити строк. Давайте,

 

     65

 

     принаймні, визначимось  1993  роком.  Адже це нове,  в світі такого нема ,  треба розробити методику.  Це  буде  дуже  складна справа, але ця стаття - перспективна.

 

     Маю прохання по пункту 4.  Тут написано: "Кабінету Міністрів Української РСР не  протязі  року  внести  на  розгляд  Верховної Ради,..."  Що  таке  -  протягом  року внести 8 законодавчих і 12 нормативних актів?  Отже,  більш  точно  сформулювати:  "Кабінету Міністрів  Української  РСР  до 1 липня 1992 року..." Це й буде - протягом року,  адже цей строк можна трактувати і до 1 січня 1992 року. Прошу це врахувати.

 

     І пункт 5,  де записано:  "внести до 10 червня 1991 року..." Це - нереально,  прохання - до 1 вересня,  до  початку  четвертої сесії.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло.  Протягом  року  -  тобто  протягом цього року.  З цими зауваженнями і пропозиціями прошу проголосувати  за проект постанови.

 

     "За"...

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Шановні  товариші,  по  статті 45 пропонується визначити конкретний строк - 1992 рік.  Ні,  1 липня  1992  року, будь ласка.

 

     ГОЛОВА. Давайте  так  і визначимо - 1992 рік.  Зрозуміло?  Я прошу з урахуванням цього уточнення проголосувати.

 

     ЗАЛУДЯК М.І. Я вношу пропозицій проголосувати поіменно.

 

     66

 

     ГОЛОВА. Почекаєте.  Може, хтось чогось не зрозумів? При чому тут поіменно? Миколо Івановичу, скажіть досить авторитетно, що ви пропонуєте?

 

     ЗАЛУДЯК М.І.  Шановні товариші,  я хочу щоб ви проголосували поіменно,  щоб  зважено до цього віднеслись.  Ми не маємо жодного карбованця в Уряді,  в  позабюджетному  екологічному  фонді.  Цей закон дає поштовх до того, щоб були відрахування, і ми вам давали гроші. Чому не голосують? /Шум у залі/. Проголосуєте поіменно.

 

     ГОЛОВА. При чому тут поіменно?  Я просив би спочатку зробити одне /Шум у залі/,  щоб були картки там,  де їм належить бути.  Я пропоную перенести голосування на завтра.

 

     Оголошується перерва до 9 години ранку 26 червня.

 

     67