Стенограма пленарного засідання

06 лютого 1991

 

ЗАСІДАННЯ П'ЯТЕ

 

Сесійний зал  Верховної Ради Української РСР.  6 лютого 1991 року. 16 година.

 

 

Головує Перший заступник Голови Верховної  Ради  Української РСР ПЛЮЩ І.С.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  депутати!  Дозвольте  вам нагадати,  що буде поіменна реєстрація перед кожним засіданням. У нас є ранкове і вечірнє.

 

     Вечірнє засідання    Верховної    Ради   УРСР   оголошується відкритим. Прохання підготуватися до поіменної реєстрації.

 

     Поки ви реєструєтесь,  я хочу вам доповісти,  що надзвичайно вже важко відповідати на запитання журналістів,  чому керівництво Верховної Ради не вживає заходів щодо  тих  депутатів,  які  собі дозволяють  бути відсутніми на тих чи інших засіданнях.  Маємо на увазі депутатів, відсутніх без поважних причин. Про такі поіменні реєстрації,  ви  знаєте,  у  нас є дані.  І ці дані знаходяться в Секретаріаті.  Якщо  хтось  має   бажання,   то   може   з   ними ознайомитися, Леонід Макарович, ви пам'ятаєте, вже називав двічі. От коли ми підійдемо до Регламенту Верховної Ради,  там ми будемо обговорювати і санкції, і ці питання. Тому я

 

     3

 

     просто нагадую   депутатам,   що   вже   надзвичайно   важко керівництву  давати  відповідь,  чому  ми  не  застосовуємо  такі санкції, в тому числі і грошові, щодо цих депутатів. Це я нагадую для того, щоб пам'ятати депутата.

 

     Прохання реєструватись.  Тиснемо  на  кнопку  "за".  У  залі зареєстровано 348 депутатів.  Продовжуємо обговорення питання про проект Закону УРСР про підприємства в Українській РСР.

 

     Під час перерви  відбулися  засідання  окремих  комісій.  Ми з'ясували з головами постійних комісій, що запропонований варіант проекту цього закону розроблений згідно з дорученням сесії від 17 грудня  1990  року.  Він опрацьований комісією,  про що доповідав Василь Іванович  як  голова  комісії,  погоджений  в  ряді  інших комісій,  а  також  погоджений  з  Урядом  республіки.  Вносилася пропозиція - перший варіант прийняти за основу.  Потім,  під  час обговорення,  ми прийшли по висновку, щоб прийняти його в першому читанні, доручити Комісії з питань розвитку базових галузей разом з іншими комісіями, і Урядом доопрацювати і внести на наш розгляд для постатейного голосування.  З цим ми пішли на перерву. Хто від комісії ще хоче висловитися?

 

     4

 

     Від Комісії з питань економічної реформи депутат Кінах, будь ласка. Оскільки у них було найбільше зауважень і пропозицій

 

     КІНАХ А.К.,  начальник   виробничо-диспетчерського   відділу суднобудівного заводу "0кеан",  м. Миколаїв /Корабельний виборчий округ.  Миколаївська область/.  Уважаемые депутаты!  Комиссия  по вопросам  экономической  реформы  собралась  во  время обеденного перерыва и обсудила вопрос о  проекте  Закона  о  предприятиях  и практически  тем  составом,  который собрался,  сделала следующие выводы,  которые поручила довести до  вашего  сведения.  Закон  о предприятии  принципиально  важен,  так  как предприятие является основным объектом экономики,  принципиально  важен  для  развития рыночных   отношений,   для   реализации  принципа  хозяйственной самостоятельности  предприятий,  в  том   числе   для   внедрения механизма   конкуренции,   ценообразования  на  основе  спроса  и предложения,  и  ряда  других  моментов,   от   которых   зависит оздоровление   нашей   экономики.   Как   оказалось   в  процессе обсуждения,  проект закона содержит ряд серьезных недостатков,  а именно:   нечеток   механизм   его  реализации,  очень  конкретно определены  права  трудовых  коллективов,   особенно   в   данный переходной   период,   когда   мы   наблюдаем  стихийный  процесс разгосударствления,  при котором трудовые коллективы  остаются  в стороне  от  этих  процессов.  Учитывая это,  комиссия предлагает изложенный законопроект принять только в первом чтении, отправить его на доработку в постоянные комиссии Верховного Совета, в Совет Министров,  определив для этого  срок  до  18  февраля.  А  далее рассматривать его уже во втором чтении постатейно.

 

     Спасибо за внимание.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Можна ставити на голосування?

 

     ШУМ У ЗАЛІ.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергію  Івановичу,  це  під  час  перерви,  і  в комісіях уточніть, будь ласка.

 

     ШУМ У ЗАЛІ.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Все,  Олександре Івановичу,  досить.  Ви під час перерви... Від комісії слово було надано.

 

     Ставиться на голосування проект постанови Верховної Ради про

 

     5

 

     проект Закону  УРСР  про  підприємства  в  Українській РСР в редакції,  вам запропонованій,  тільки замість слів "за основу" - "прийняти   в  першому  читанні".  Хто  за  такий  проект,  прошу проголосувати.

 

     "За" - 293. Рішення прийнято.

 

     Шановні депутати!  Згідно з порядком денним у нас  далі  йде питання  про  проект  Закону про власність.  Ви знаєте,  що ми до нього  повертаємося  вже  вп'яте.  У  нас  є  доповідач.  Але  ви пам'ятаєте, що останнього разу, коли ми розглядали, у нас виникло кілька запитань.  Тому  прохання  надати  слово  депутату  Морозу Олександру Олександровичу! Після нього доповідач буде доповідати. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     МОРОЗ О.О.,  секретар Комісії Верховної Ради Української РСР з питань агропромислового комплексу /Таращанський виборчий округ, Київська область/.

 

     Шановні колеги! Ми починаємо зараз розгляд у другому читанні одного з найскладніших у теоретичному плані законів.  Власне,  це закон конституційного  характеру.  Тому,  по-перше,  я  хотів  би попросити  всіх  дуже  уважно  поставитися до розгляду норм цього закону.  Ви пам'ятаєте, що минулого разу, під час його розгляду у нас виник конфлікт у ході дискусії.  Щоб цього не було,  я просив би вас зважити на таке прохання.  Ви вчора  одержали  пропозиції, уточнення деяких і нові позиції,  внесені групою депутатів. У вас є  на  двох  сторінках  ці  зауваження.  Хочу   підкреслити,   що зауваження  відредаговані  таким  чином,  що  враховують  позицію авторів проекту, у тому числі, скажімо, і Володимира Мефодійовича Пилипчука,  і представників Ради Міністрів, зокрема дуже тямущого юриста товариша Голодного. І сьогодні ще під час обідньої перерви ми   погоджували   ці   позиції   з   депутатом  Яхеєвою  Тетяною Михайлівною. Тому ми щодо суті дійшли згоди

 

     6

 

     практично з усіх пунктів,  крім одного спірного питання, яке буде  винесене  на  ваш  розгляд,  і  ви  тоді  вже приймете таке рішення, яке вважатимете за потрібне.

 

     Я просив би,  по-перше, спочатку окремо обговорити поправки, запропоновані тут,  а потім уже повернутися до інших статей,  або розглянути  відразу  всі  статті  по  порядку  -  від  першої  до останньої.  Але  якщо  виникатиме  десь  конфліктна ситуація,  не сходитимуться  позиції,  то  нехай  головуючий   надасть   слово, скажімо, двом депутатам від однієї сторони і двом - від другої, а потім поставить на голосування.  Але треба,  щоб  усі  були  дуже уважними  при  розгляді  цих статей.  Ось приблизно такий порядок розгляду цих статей я пропоную.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  депутати!   Давайте,   щоб   знову   не звинувачували  головуючого  у  порушенні Регламенту,  підтримаємо пропозиції,  Олександра Олександровича Мороза,  тобто  продовжимо постатейне  обговорення.  Якщо  ж виникатимуть якісь недоречності або  спірні  питання,  то  справді,  давайте  запровадимо   такий порядок: по двоє від кожної сторони, а потім голосуватимемо. Так?

 

     Слово надається   народному  депутату  УРСР  Яхеєвій  Тетяні Михайлівні,  голові  підкомісії  Комісії  з  питань   економічної реформи і управління народним господарством. Ви пам'ятаєте, де ми закінчили, Тетяно Михайлівно?

 

     ЯХЕЄВА Т.М.,  голова  підкомісії  Комісії   Верховної   Ради Української   РСР  з  питань  економічної  реформи  і  управління народним господарством /Деснянський виборчий округ,  Чернігівська область/. Ми дійшли

 

     7

 

     до статті  6.  Стаття  5  була  прийнята,  а  стаття  3 ні у варіанті,    запропонованому    комісією,    ні    у    варіанті, запропонованому   Радою  Міністрів,  ні  в  тому  варіанті,  який пропонувала група більшості,  не була прийнята.  Тому до статті 3 вирішено було повернутися. А взагалі, починаємо зі статті 6.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні депутати, стаття 3 не проголосована...

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Стаття  3  не  проголосована.  З якої ми будемо починати? Зі статті 6 чи повернемось до статті 3?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зі статті 3.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Зі статті 3.  Чи давайте  статтю  3  обговоримо після прийняття всіх інших статтей? Бо вона...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Є  пропозиція  розпочати  зі  статті 3,  а потім перейти до статті 6.  І є пропозиція розпочати  зі  статті  6,  а потім обговорити статтю 3.

 

     Хто за  те,  щоб розпочати обговорення зі статті 3,  а потім перейти до статті 6, прошу голосувати.

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Зі статті 6, так краще.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. "За" - 170. Рішення не прийнято.

 

     Отже, розпочинаємо  обговорювати  зі  статті   6.   Спочатку приймемо статтю 6,  а до статті 3 повернемося в кінці, перед тим, як прийматимемо закон за основу.  Прошу  проголосувати  за  такий порядок.

 

     8

 

     "За" - 151. Рішення не прийнято.

 

     Я прошу  депутатів  уважно  ставитись до своїх рішень.  А то голосували  і  вийшло  незрозуміло:  170  депутатів  за  те,  щоб розпочати  обговорення  статті  3,  а  150 - за те,  щоб спочатку обговорити статтю 6. Отже, давайте послухаємо, як вважає комісія.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Я вважаю,  що це  питання  непринципове.  Треба починати з того місця, на якому ми зупинилися, а далі повертатися до вирішення питань.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні!   Тепер   уже   принципово,   тому   що   ми проголосували, тепер розпочинайте зі статті 1.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  За  статтю  1 не голосували.  Голосували двічі. Перший раз - за те, щоб розпочати зі статті 3.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу уваги! Визначаємося шляхом голосування.

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Уже проголосували ж!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Переходимо до обговорення. Другий мікрофон.

 

     ДЕПУТАТ /не  представився/.  У  мене   процедурне   питання. Проголосував  171 депутат,  це більшість,  отже можна починати зі статті 3.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяно Михайлівно! Я вас прошу, зі статті 1: назва, розділ і так далі.

 

     9

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Добре. Закон Української РСР про власність.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Щодо  назви  у  депутатів  є зауваження?  Немає. Голосувати не будемо. Голосуємо тоді, коли є зауваження. Далі.

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Преамбула.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Щодо преамбули.  Зачитувати, думаю, не потрібно, у  всіх  це  є.  У когось відносно преамбули є запитання?  Перший мікрофон.

 

     МОРОЗ О.О. Ми у перерві домовилися відносно того, щоб одну з поправок,  яка  була  передбачена  нами,  перенести  в преамбулу, оскільки  вона  розрахована  на   перспективу.   Отже,   пропоную доповнити преамбулу поправкою.  Прошу уваги,  поправку шукайте на

3-й сторінці доповнень. Тепер закінчення преамбули звучатиме так: "Закон   передбачає   забезпечення   умов,  при  яких  здійснення будь-яких форм власності виключатиме  відчуження  працівника  від засобів   та   результатів   виробництва,   від   участі  його  в управлінні".  Я аргументувати не буду, зрозуміло, що поправка має передбачливий характер.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяно Михайлівно, будь ласка.

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Я думаю, в принципі, для преамбули це прийнятне, але  в  коректнішій  редакції.  Як  намір  і  як  одна  з  цілей, передбачених цим законом. Я думаю, можна внести доповнення.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  не розумію.  Ви,  будь ласка,  пропонуйте нам реально, а ми вже схвалюватимемо. Якщо ви вели мову про це і в

 

     10

 

     перерві, і   зараз,   то    пропонуйте    текст    редакції. Запропонована депутатом Морозом редакція на якій сторінці?  Ми на слух не сприймаємо.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Це на окремому  листку,  пропозиція  на  третій сторінці, шостий пункт, шоста пропозиція.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. "При   здійсненні   будь-яких   форм   власності виключається відчуження працівника  від  засобів  та  результатів виробництва   від   участі   його  в  управлінні,  якщо  інше  не передбачено умовами працевлаштування".

 

     Перший мікрофон.

 

     МОРОЗ О.О.  Шановні депутати!  Я ще раз хочу підкреслити, що ми   сформулювали   іншу  редакцію,  вона  більше  підходить  для преамбули.  Я вже зачитував,  там кілька останніх слів викинуто і вставлені інші.  Я ще раз зачитую: "Закон передбачає забезпечення умов,  при яких здійснення будь-яких форм  власності  виключатиме відчуження працівника від засобів та результатів виробництва, від участі його в управлінні".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Третій мікрофон.

 

     ДЕПУТАТ /не представився/.  Я хочу зауважити з приводу таких доповнень.  Саме про це є прислів'я:  сказала Настя, як удасться. Тобто невідомо,  чи буде наш закон сприяти  тому,  що  відчуження зникне,  чи  ні,  які  б  ми  Декларації  не виголошували,  як не вдосконалювали б редакції преамбул - це ніяк не вирішує  питання. Отже, вважаю це доповнення зайвим.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще по одному виступаючому. Другий мікрофон.

 

     11

 

     ДЕПУТАТ /не   представився/,   Я  думаю  об  этой  поправке, внесенной депутатом  Морозом.  Ее  нельзя  расценить  иначе,  как идеологическую догму.  Потому что любое частное предприятие, а мы такую форму собственности допускаем...  Пусть депутат  Мороз  вот тут   расскажет   всем,   как   это   закон  в  условиях  частной собственности может не допустить "відчуження"? Что это за нонсенс такой, о котором на всю страну рассказывают?

 

     /Оплески/.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. І  ще  один.  Двоє  уже виступило "проти".  Один "за". Хто ще? Марченко, будь ласка. Перший мікрофон.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,   начальник   відділу   Романського    заводу автоматичних   телефонних  станцій  /Романський  виборчий  округ, Сумська область/. Дело в том, что если считать вот эту декларацию идеологической  догмой,  то  необходимо  признать  идеологической догмой и  те  права  или  Декларацию  прав  человека,  в  которой определено право личности на управление собственностью.  Таким же образом можно признать идеологической  догмой  парижскую  хартию, которую подписали все страны Европы, Соединенные Штаты Америки, и в которой то же определено  право.  А  поэтому  я  считаю  вполне нормальным  содержание  закона,  в  котором  речь  идет о частной трудовой   собственности,   которая   и   решает   проблему   /не идеологически,   а  економически/  права  собственности  и  права человека на владение собственностью.  Поэтому  содержание  закона определяет неотчуждаемость от средств производства.

 

     12

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні депутати,  по двоє висловилося.  Ставимо на голосування. Перша редакція преамбули ставиться на голосування у варіанті, який вам роздано. В другий вноситиметься поправка.

 

     Хто за те, щоб прийняти текст преамбули в такій редакції, як вам роздано, прошу голосувати.

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ /Нерозбірливо/.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Рада Міністрів і Комісія з  питань  економічної реформи...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Припиніть   голосування.   Я   зачитую  редакцію преамбули.  Третя  колонка,  перша  сторінка.  Вибачте,  четверта колонка,   перша   сторінка.   "Українська  держава  суверенна  в регулюванні всіх відносин власності на своїй території. Закон про власність  спрямований  на  реалізацію  Декларації  про державний суверенітет України.  Метою цього Закону є забезпечення  вільного економічного  самовизначення  громадян,  використання природного, економічного,   науково-технічного,    культурного    потенціалів Республіки для підвищення рівня життя її народу".

 

     Хто за таку редакцію, прошу голосувати. "За" - 181, "проти" - 108. Рішення не приймається.

 

     Розглянемо поправку.  Вона зводиться до  того...  Зачитайте, будь ласка, перший мікрофон.

 

     МОРОЗ О.О.  Доповнення  до того,  що вже прочитано,  звучить далі  так:  "Закон  передбачає  забезпечення   умов,   при   яких здійснення   будь-яких   форм  власності  виключатиме  відчуження працівника від засобів

 

     13

 

     та результатів виробництва, від участі його в управлінні".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло?  Ставиться  на   голосування.   Друга поправка була з таким доповненням, прошу голосувати.

 

     "За" - 204. Рішення не приймається. Що будемо робити далі?

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Те, що було прийнято в першому читанні, то воно було прийнято і в другому читанні. Перший раз воно було прийнято.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви   не   мені   розказуйте,    ви    розказуйте депутатам... Депутате Кислий, займіть своє місце.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Я  вважаю,  що  тоді можна зупинитися на такому варіанті,  який було прийнято в першому  читанні,  заперечень  не було.  Друге  читання  в  нас  відбулося наприкінці другої сесії, прийнято п'ять статей, заперечень преамбула не викликала. Якщо ця додаткова  пропозиція  не  пройшла зараз,  то треба зупинитися на тому варіанті, який був прийнятий більшістю.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Приймається такий порядок?  Хто за те, щоб... Це буде стосуватися інших статей?..  Ми або будемо знімати цей закон з обговорення,  або давайте його  приймати.  Я  ще  раз  запитую: приймається такий порядок? Хто за те, щоб прийняти такий порядок, прошу голосувати.  Я прошу тільки групу не диктувати свої  умови. Це не логіка. Логіки в цьому залі я поки що не бачу по відношенню до Закону про власність.  Я ще раз  говорю:  тричі  проголосуємо, якщо  цієї  логіки  не  буде,  то закон знімається з обговорення. Перший мікрофон.

 

     14

 

     ЯХЕЄВА Т.М. У першому читанні прийняти закон...

 

     МОРОЗ О.О. Давайте ми знімемо наше доповнення, щоб не ламати роботу сесії.  Знімемо це доповнення, нехай залишається попередня преамбула.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Не   пройшла   голосування   пропозиція,   вона знімається автоматично.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяно Михайлівно,  ви розумієте,  що знімається автоматично,  а потім приймається Верховною Радою. І не диктуйте, де  тут  знімається  і  як тут знімається.  Я вас прошу,  тому що визначає це Верховна Рада. Якщо буде прийнято такий порядок, тоді ми будемо знімати.

 

     ШУМ У ЗАЛІ.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  депутати!  Я  прошу уваги,  надзвичайне важливий закон. Або ми будемо а вами робити радикальну економічну реформу, або не будемо приймати цей закон, і не будемо її робити.

 

     Прошу зайняти місця. Розділ 1.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.   Розділ   1.   Загальні   положення.  Стаття  1 "Національне  багатство  України  -  власність  її  народу".  Від депутатів  пропозицій  не  було,  пропозиції  у  таблицю  не були внесені,  але  депутати  Мороз,  Марченко,  Панасюк  і  Тарасенко запропонували внести в окрему таблицю, поповнити статтю 1 пунктом 2.

 

     15

 

     Тобто пропозицій не було,  коли готувалася таблиця.  І  тому приймається перша редакція,  яка була прийнята в першому читанні. Але потім з'явились оці пропозиції  депутатів  Марченка,  Мороза, Панасюка і Тарасенка.  Вони пропонують доповнити статтю 1 пунктом 2:  "Всі  матеріальні  та  духовні  цінності,  що  знаходяться  в суверенній власності народу Української РСР, гарантують:

 

     - право   кожного   громадянина  на  отримання  від  держави відповідної винагороди у вигляді його участі в суспільних  фондах споживання,  соціального  та  пенсійного  забезпечення,  а  також захисту від безробіття;

 

     - право  на   особисту   участь   працюючих   в   управлінні господарськими справами". Пропонується таке доповнення.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяно Михайлівно, ви зачитали доповнення?

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Я зачитала це доповнення. То до статті 2 йде на наступній сторінці.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні народні депутати!  Я  бачу,  що  навколо оцих трьох сторінок знову буде тяганина.  Якщо депутати Марченко, Мороз, Панасюк і Тарасенко за цей час не з'ясували свої позиції з комісією,  і  з  Урядом,  то давайте відставимо,  нехай з'ясують. Врешті-решт, якщо з'ясували, то нехай вносять пропозиції, а ми їх шляхом голосування приймемо або відхилемо. І будемо працювати над цим законом.  Так же не можна. Три сторінки, давайте ми їх окреме проголосуємо.

 

     16

 

     ТАРАСЕНКО О.Г.,  голова  Знам'янської районної Ради народних депутатів,  перший  секретар  Знам'янського  міськкому  Компартії України /Знам'янський виборчий округ,  Кіровоградська область/. Я хочу сказати,  Іване Степановичу,  що ці доповнення  експертовані вченими-економістами   республіки.   Ми  не  будемо  називати  їх прізвища. Доповнення експертовані також в Уряді. І давайте робити так,  як ми завжди робили. Пропозиції подані, подані вчасно, вони обговорювались,  давайте їх голосувати. Пройде - значить, пройде, а  не  пройде  -  то не пройде.  І це тільки тому робиться /тобто блокується певною частиною депутатів/,  що ці  пропозиції  подали депутати від більшості. Ваше завдання - голосувати їх.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так  я  ж  і  пропоную  -  давайте або їх окремо проголосуємо,  або постатейно. Депутате Мороз, ідіть, будь ласка, до трибуни,  будемо читати дві редакції. Якщо є зміни в редакції, давайте ми проголосуємо їх - і все.

 

     Я прошу  зайняти  місця.  Ми  будемо  надавати  слово   двом депутатам  з  однієї  сторони  і двом - з іншої.  Ми з вами за це проголосували.

 

     Зачитуйте, будь ласка.

 

     Розділ перший, стаття 1.

 

     ЯХЕЄВА Т.М., Розділ перший, стаття 1. "Національне багатство України".   Це   редакція,   яку  запропонувала  комісія.  Ніяких зауважень  до  комісії  не  надійшло,  крім  зауважень   чотирьох депутатів, їхні зауваження подані окремим списком.

 

     17

 

     Від комісії редакція така: "Національне багатство України: земля, її  надра,  повітряний  простір,  води  та  інші  природні ресурси,  що  знаходяться  в  межах  території  Української  РСР, природні ресурси її континентального шельфу та виключної морської економічної  зони,  основні  засоби  виробництва у промисловості, будівництві,  сільському   господарстві,   транспорті,   зв'язку, житловий   фонд,   будівлі   та   споруди,   фінансові   ресурси, науковотехнічний  потенціал,  створена  завдяки  зусиллям  народу України   частка   в   загальносоюзному   багатстві,   зокрема  в загальносоюзних алмазному та валютному фондах і золотому  запасі, національні,  культурні та історичні цінності, в тому числі і ті, що знаходяться за її межами,  - є гласність народу  України".  Це те, що пропонує комісія і що не викликало жодних заперечень.

 

     Є доповнення, яке, може, треба внести на розгляд сесії.

 

     МОРОЗ О.О. Отже, якщо кожен громадянин є співвласником цього багатства,  то йому це багатство повинно давати  певні  гарантії. Ось  і в тому доповненні ці гарантії передбачені.  Тобто тут нема протиріччя між тим,  що було запропоновано комісією,  Урядом. Тим більше, що ця норма розглянута Урядом і членами цієї ж комісії. Є прохання проголосувати за  першу  статтю  з  доповненням.  Третій мікрофон.

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Голосується тільки доповнення.

 

     ЛИСЕНКО А.О., директор Чернігівського виробничого об'єднання "Хімволокно"  імені  50-річчя  Великої  Жовтневої  соціалістичної революції /Новозаводський виборчий округ,  Чернігівська область/. Шановний

 

     18

 

     Іване Степановичу, ми самі собі робимо штучні перешкоди.

 

     Вони обидва мають рацію.  Згідно з нашим  Регламентом  кожне доповнення голосується окремо. А в цілому - ні. І не буде питань.

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Окремо голосуємо.

 

     ЛИСЕНКО А.О.  Не  буде  питань.  Пройшло - то пройшло,  а не пройшло - то не пройшло.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Що  ви  хочете  цим  сказати?  Ми  ж  не  можемо поставити на голосування, бо ми не висловилися з цього приводу.

 

     ЛИСЕНКО А.О.  Кожне доповнення треба голосувати окремо, а не в основному тексті.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Про це ж і йдеться. Для цього ж і вийшов депутат Мороз, щоб зачитати вам це поповнення.

 

     Перша пропозиція  комісії  голосується.  Вона зачитана і вам усім роздана.  Я ще раз повторюю:  зачитується перша  пропозиція, яка  вам  роздана.  Потім  проголосуємо  поправку.  Хто  за першу редакцію, прошу голосувати.

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Дві редакції - двічі голосувати.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати!

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Шановні директори підприємств! Треба було...

 

     19

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. "За" - 194, не проходить. Будь ласка, Олександре Олександровичу.  Тепер редакція доповнюється. В такій же ситуації не можна працювати,  ви ж не даєте нікому говорити! Ви зачитаєте, Олександре Олександровичу, доповнення?

 

     М0Р03 О.О.  Доповнення  те,  що  було  сказано  тільки  що у варіанті,  за який ми проголосували: "Всі матеріальні цінності та культурні надбання,  що знаходяться в суверенній власності народу Української  РСР,  гарантують  права   кожного   громадянина   на отримання  від  держави  відповідної  частки  в суспільних фондах споживання,  соціального  та  пенсійного  забезпечення,  а  також захисту  від  безробіття,  право  на особисту участь в управлінні господарськими справами". Це норми, визнані в усьому світі.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться  на  голосування  зачитане   депутатом Морозом з доповненнями.  Прошу голосувати. "За" - 251. Доповнення приймається. Наступна стаття.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Перше прийняли - те, що я читала, і доповнення. Прийняли з доповненням. Стаття 2 "Право власності". Пункт перший: "Право власності - це врегульоване законом суспільне відношення з приводу   володіння,   користування   і   розпорядження  майном". Пропозицій  до  комісії  щодо  цього  пункту  не  надійшло,  тому приймається   перша   редакція,   яка  була  проголосована.  Нема заперечень?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не потрібно голосувати.

 

     20

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Другий пункт: "Право власності в Українській РСР охороняється  законом.  Держава  забезпечує стабільність відносин власності".  Комісія з питань економічної  реформи  і  управління народним господарством після обговорення прийшла до висновку,  що тут грамотніше  було  б  його  записати,  що  держава  забезпечує стабільність правовідносин власності, тобто гарантує стабільність правового  регулювання  і  дає  правові  гарантії  для   розвитку відносин  власності.  І  тому  пропонується  цей пункт прийняти в такій редакції:  "Право власності в Українській РСР  охороняється законом.    Держава    забезпечує    стабільність   правовідносин власності".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи  будуть  у  депутатів  зауваження   з   цього приводу? Перший мікрофон.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Я,  все-таки,  предлагаю  проголосовать  нашу поправку вот по какой причине.  В качестве мотива  хочу  зачитать два пункта.

 

     Первый. Парижская    хартия.    Право    человека    владеть собственностью единолично или совместно с  другими  и  заниматься индивидуальным  трудом.  В  статье  17  Декларации  прав человека говорится  о  том,  что  каждый  человек  имеет   право   владеть имуществом как единолично, так и вместе с другими.

 

     И еще хочу сказать,  что права наших избирателей, которые мы обсуждаем,  должны  соответствовать   международным   нормам.   Я призываю вас проголосовать нашу поправку,

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Доповнення. Два депутати - з однієї сторони, два

- з другої. Два - "за". Тільки що висловився Марченко,

 

     21

 

     Олександре Олександровичу, будь ласка. Другий мікрофон.

 

     МАКАР І.І.,  член Комісії Верховної Ради Української  РСР  з питань   агропромислового  комплексу  /Старосамбірський  виборчий округ,  Львівська область/. Шановні депутати! Я хотів би сказати, що  будь-які  ідеологічні доповнення і будь-які ідеологічні догми призводять  до  того,  що  згодом  ці  закони  сприятимуть  якраз корупції  і  всіляким  чиновницьким  рогаткам на шляху здійснення правовласності. Якщо ми пішли шляхом чистих ідеологічних догм, то попросимо  тоді Павличка,  нехай викладе це у вірші,  або,  може, якогось композитора запросимо, щоб і на ноти поклав.

 

     Дякую за увагу. Третій мікрофон.

 

     ШИШКІН В.І.,  заступник  голови   Комісії   Верховної   Ради Української РСР у питаннях законодавства і законності /Кіровський виборчий округ,  Кіровоградська область/. Уважаемые депутаты. Я о поправке,   о   которой  только  что  говорил  депутат  Марченко. Чувствуется,  что поправка была списана с  Хартии.  Терминология, которую  мы  употребляем здесь,  - не для закона,  она именно для Хартии, для Декларации.

 

     Ни один юрист ее не знает.  Кто давал  вам  заключение,  тот никогда   не  употребит  в  законе  слово  "кожна  людина".  Есть "гражданин",  но не "каждый человек". Это не правовой термин. Это термин  лозунговый,  и именно для Хартии.  Потому что,  что такое человек на Украине?  Это может быть человек  и  без  гражданства, приехавший   откуда-то   иностранец,   и  наш  гражданин.  А  как иностранец  или  человек  без  гражданства  может   иметь   право участвовать  в  управлении?  Приведите  сначала  в соответствие с законами эту формулу.

 

     22

 

     МОРОЗ О.О.  Поправки дві.  Я можу піти й до  мікрофона,  але розпорядився головуючий таким чином.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я   прошу   не  заважати.  Депутате  Кислий,  не заважайте працювати.

 

     МОРОЗ О.О. Я вважаю, що зауваження Шишкіна Віктора Івановича правильне.  Можна замінити слово "люди".  Поправка така,  я прошу уваги:  "Громадяни  Української   РСР   мають   право   володіти, користуватися  і  розпоряджатися  майном  особисто  або спільно з іншими".  Хочу підкреслити,  що минулого разу ми проголосували за цю поправку.

 

     Далі. "Власність в Українській РСР виступає в таких формах: індивідуальна /особиста   і   приватна   трудова/,    колективна, державна. Всі форми власності рівноправні".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Що  тут поганого?  Ставиться на голосування така поправка.  Прошу голосувати.  "За" - 248. Приймається. Далі, будь ласка, третій абзац.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Пункт 3.  Шановні колеги, я хочу сказати тільки одне.  Коли в  формі  депутатської  ініціативи  були  подані  оці пропозиції,  вони були роздруковані через Секретаріат двічі. Коли я подала довідку письмово до Секретаріату - відповідь  чи  аналіз цих  пропозицій,  -  Секретаріат  до роздрукування їх не прийняв. Тому ми...

 

     23

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяно Михайлівно,  ми  просимо  доповідати  про пункт 3. Чи ви з'ясовуєте сьогодні, хто де вносив?

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Пункт третій: "Власність в Українській РСР існує у різних формах.  Українська РСР  створює  різні  умови  розвитку різноманітних  форм  власності та їх захисту".  Щодо цього пункту пропозицій не  надійшло.  Пропонується  прийняти  його  в  першій редакції.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді  ми голосуємо статтю 2 з доповненнями,  які ми проголосували,  в цілому.  Хто за прийняття статті 2 в цілому, прошу голосувати.

 

     "За" - 262.  Стаття 2 приймається в цілому.  Стаття 3,  будь ласка.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Стаття  3.  Суб'єкти  права   власності.   Було запропоновано два варіанти цієї статті.  Вона була роздрукована і подана на розгляд Верховної Ради.  Це варіант  Комісії  з  питань економічної  реформи  і  варіант,  представлений Радою Міністрів. Різняться вони тільки першим  пунктом.  Комісія  пропонує  перший пункт  викласти  в такій редакції:  "Суб'єктами права власності в Українській  РСР  визнаються:  народ  України,  її  громадяни  та юридичні особи, держава.

 

     Суб'єктами права  власності  в Українській РСР відповідно до цього закону можуть бути також інші держави,  їх юридичні  особи, спільні  підприємства,  міжнародні  організації,  громадяни інших держав та особи без громадянства".

 

     24

 

     Пропозицій щодо цього пункту не надійшло.  Але  пропонується на розгляд сесії ще варіант Ради Міністрів.

 

     "І. Суб'єктами права власності в Українській РСР визнаються: громадяни, юридичні особи та держава.

 

     Суб'єктами права власності в Українській РСР  відповідне  до цього  закону  можуть бути також інші радянські республіки.  Союз РСР,  інші держави,  їх  юридичні  особи,  спільні  підприємства, міжнародні  організації,  громадяни  інших  держав  та  особи без громадянства".

 

     Ці два варіанти виносяться на розгляд сесії.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо в порядку надходження - від комісії  і другий. Або навпаки, давайте дотримуватися одного порядку: перший і другий.

 

     Перший варіант голосується.  Є у кого  з  депутатів  бажання висловитися? Немає.

 

     Голосується перший   варіант,  сторінка  четверта,  четверта колонка, перший абзац. Прошу голосувати.

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Перший варіант, варіант комісії голосується.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. "За" - 133. Не приймається.

 

     Голосується другий  варіант,  сторінка  четверта,   четверта колонка,  знизу другий і третій абзаци. Зрозуміло? Голосуємо. Хто за такий  варіант,  за  таку  редакцію,  яку  запропонувала  Рада Міністрів, прошу проголосувати.

 

     "За" - 227. Рішення приймається. Далі.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Хоча така редакція вступає в деякі протиріччя з самим текстом закону.

 

     25

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяно Михайлівно, далі.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Другий пункт:  "Майно може  належати  на  праві спільної /часткової або сумісної/ власності громадянам, юридичним особам  і  державам".  Пропозицій   щодо   цього   не   надійшло. Приймається.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Не надійшло. Не потрібне голосувати.

 

     Далі.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Пункт третій: "Допускається об'єднання шина, ще є власністю громадян,  юридичних осіб і держави,  та утворення на цій  основі  змішаних  форм  власності,  в  тому  числі власності спільних підприємств з участь юридичних  осіб  і  громадян  інших держав".  Нема заперечень.  Але тут є дві пропозиції і зауваження депутатів.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Це були раніше. Наполягають депутати, які внесли ці зауваження і пропозиції? Ні, не наполягають.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Тоді  комісія  пропонує  викласти  третій пункт статті в такій редакції:  "Допускається об'єднання  майна,  що  є власністю громадян, юридичних осіб і держави, та утворення на цій основі змішаних форм власності,  в тому числі власності  спільних підприємств з участю юридичних осіб і громадян інших держав".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Потрібно голосувати? Ні.

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Він же голосований.

 

     26

 

     І пропонується доповнити цю статтю четвертим пунктом. Це від Комісії з питань економічної реформи.  "Громадяни, юридичні особи та  Українська РСР можуть мати у власності майно,  розташоване на території інших держав".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Стаття 3  ставиться  на  голосування  в  цілому. Прошу голосувати.

 

     "За" - 278. Приймається. Далі.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Стаття  4 "Здійснення права власності".  Перший пункт: "Власник на свій розсуд... "

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяно Михайлівно, зачитувати не потрібно.

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Добре. До пункту першого пропозицій не надійшло. Тому  приймається  перша редакція.  До пункту другого і до пункту третього теж пропозицій не надійшло.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Щодо четвертого є доповнення? Будь ласка.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Є доповнення де пункту  третього  від  чотирьох депутатів.  Я казала про зміни,  зараз я кажу про доповнення.  До пункту  третього  цієї  статті  є   доповнення   таке:   "Держава безпосередньо  не втручається в господарську діяльність суб'єктів права власності".  Це доповнення доцільно,  мабуть,  поставити на голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосується  третій пункт з доповненням.  Хто за те,  щоб прийняти редакцію третього пункту з  доповненням,  прошу голосувати.

 

     "За" - 267. Приймається.

 

     27

 

     За третій  пункт  з доповненням ми вже проголосували,  тепер четвертий пункт.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Четвертий  пункт:  "Власник,  здійснюючи   свої права,  зобов'язаний... "Вибачте, не буду читати, щодо четвертого і п'ятого пунктів пропозицій не надійшло,  тому приймається перша редакція.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні   депутати!   Можна  ставити  статтю  на голосування в  цілому.  Хто  за  те,  щоб  прийняти  статтю  4  з доповненнями в третьому пункті, прошу голосувати.

 

     "За" - 295. Приймається. Далі.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.   Стаття   5.   До  першого  і  другого  пунктів пропозицій  не  надійшло.  Третій   пункт.   Комісія   з   питань планування,  бюджету, фінансів і цін пропонує виключити цей пункт взагалі,  як такий,  що не відповідає змісту  статті.  Комісія  з питань  економічної  реформи  і управління народним господарством розглянула цю пропозицію  і  наполягає  її  відхилити,  бо  якраз частина  3 і регулює один із суттєвих моментів використання праці громадян.  Якщо ми все-таки орієнтуємось на ринкову економіку, то виключати  цей  пункт  недоцільно.  Адже  ми  можемо  зіткнутися, наприклад,  з такою ситуацією,  коли на пільгових  умовах  будуть розподілятися  акції  або паї в кооперативних підприємствах,  які вже  існують  /це  стосується  насамперед  колгоспів/.  Отже,  ми повинні   вже   зараз   закласти  принцип,  за  яким  можна  буде здійснювати  регулювання  цих  відносин,  а   також   регулювання нарощування  індивідуальної власності за рахунок частини прибутку цього підприємства.

 

     28

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так,  один депутат уже  виступив.  Тепер  перший мікрофон.

 

     ПЕЧЕРОВ А.В.,  голова Комісії Верховної Ради Української РСР з питань планування, бюджету, фінансів і цін /Великомихайлівський виборчий  округ,  Одеська область/.  Шановні народні депутати!  Я прошу перш ніж  розібратися  з  третім  пунктом,  повернутися  до пункту    першого.   "Власник   вправі   па   договірній   основі використовувати працю громадян".  Цим усе сказано. Є договір, там визначено,  ділять вони прибуток чи не ділять. Це не наша справа. Не може ця стаття  впливати  на  взаємовідносини  між  суб'єктами власності.  Тим  більше вона чомусь впливає не на працю,  про яку йдеться в статті,  а на кошти.  Отже,  я  пропоную  зняти  третій пункт. Прошу поставити на голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. По одному депутату, які захищають різні позиції, виступили.  Досить. Ставиться на голосування поправка від Комісії з  питань  планування,  бюджету,  фінансів  і  цін - зняти третій пункт. Прошу голосувати.

 

     "За" - 244. Пункт третій знімається.

 

     Стаття 5 голосується в цілому. Прошу голосувати.

 

     "За" - 284. Стаття 5 приймається в цілому. Далі, будь ласка,

 

     ЯХЕЄВА. Т.М.  Стаття 6.  До статті 6 пропозицій не надійшло. Але   на   останньому   засіданні  нашої  комісії,  коли  ще  раз обговорювалося   це   питання,   ми   помітили   одне   упущення. Індивідуальна

 

     29

 

     діяльність -   це   один   із   різновидів   підприємницької діяльності.  Тому пропонується виключити з назви цієї статті і  з пункту 1 слово "індивідуальне".  Я думаю,  це ми можемо зробити і на слух.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. У  кого  з  депутатів   є   запитання?   Депутат Тарасенко?  Ви відносно цієї статті?  Ні?  Ставимо на голосування статтю 6 із поправкою, яку внесла комісія. Прошу голосувати.

 

     "За" - 267. Приймається. Стаття 7.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Стаття 7.  До статті 7 пропозицій не... Ні, ні, чекайте.  Відносно першого пункту і назви пропозицій не надійшло. Є пропозиція Комісії з питань економічної  реформи  і  управління народним господарством до другого пункту, з тексту другого пункту виключити слово "власника",  бо там,  по  суті,  іде  повторення. Немає заперечень?

 

     Щодо третього   пункту.  Нам  треба  визначити,  який  текст залишити, бо на розгляд Верховної Ради винесли два варіанти.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяно Михайлівно!  У кого з депутатів до статті 7 є ще доповнення,  на яких вони наполягають? Немає. Отже, стаття 7 ставиться на голосування в цілому.

 

     Хто за те,  щоб прийняти в такій редакції,  яка роздана,  із виключенням слова "власник"? Ми ж голосуємо за перший варіанті

 

     ЯХЕЄВА Т.М.   Комісія   пропонує   прийняти  другий  варіант третього пункту. Є заперечення?

 

     30

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я запитав,  чи є в кого з депутатів заперечення. Сказали,  немає. Отже, ставимо на голосування пропозицію комісії. "За" - 277. Приймається. Далі.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Стаття  8.  Пункт  перший.  Комісія  з   питань планування,  бюджету,  фінансів  і  цін  пропонує  з цього пункту виключати слова "відповідно до Конституції Української РСР". Наша комісія погодилася з цією пропозицією. Отже, вона приймається.

 

     До другого  і  третього  пунктів пропозицій не надійшло,  до четвертого теж.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. До  статті   8   є   у   депутатів   доповнення, зауваження?  Немає.  Кожна  ставити  статтю  8  на  голосування в цілому. Прошу голосувати.

 

     "За" - 290. Рішення прийнято.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Розділ 11 - "Право виключної  власності  народу України".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Відносно   другого   розділу   є   в   депутатів зауваження? Немає.

 

     Стаття 9. Третій мікрофон.

 

     БАРАБАШ О.Л.,  секретар Комісії Верховної  Ради  Української РСР   з   питань   економічної   реформи  і  управління  народним господарством  /Жовтоводський  виборчий  округ,  Дніпропетровська область/.  Це,  власне,  не  моє  зауваження,  але давайте будемо уважними до того, що ми

 

     31

 

     приймаємо. Адже  в  статті  4  ми  прийняли   варіант   Ради Міністрів,  а так серед суб'єктів власності немає народу України. Це автоматично виключає статтю 9 і статтю 10.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вас прошу,  ви тільки не вносьте смуту. Ми вже обговорюємо розділ другий, статтю 9. У вас є з цього приводу? Ні.

 

     БАРАБАШ О.Л.  Іване Степановичу, це не смута, але якщо ми не визнали народ  України  суб'єктом  власності,  то  розділ  другий випадає автоматично.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви вносите пропозицію зняти розділ?

 

     БАРАБАШ О.  Л.  Це не я,  це сесія прийняла таке рішення.  Я якраз за те,  щоб народ України існував як суб'єкт власності. Але ми  вже проголосували за варіант Ради Міністрів,  де немає народу України. Не можна ж так механічно голосувати!

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я звертаюся до вас вдруге,  депутате Барабаш, ви минулого разу про це говорили,  ви вносьте конкретні пропозиції і не повертайте нас до четвертої.  Я  ще  раз  запитую,  в  кого  з депутатів є пропозиції по розділу другому?  Немає? По розділу, по назві. Немає? Стаття 9.

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Комісія з питань планування, бюджету, фінансів і цін пропонує викласти пункт перший в іншій редакції.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

     32

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Комісія вирішила відхилити таку пропозицію,  бо це,  власне,  те,  що запропоновано у тексті  закону,  і  те,  що пропонує  Комісія з питань планування,  бюджету,  фінансів і цін. Воно одне й те я саме,  ті самі слова,  той самий  зміст,  тільки викладено в іншій послідовності.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Перший мікрофон.

 

     ПЕЧЕРОВ А.В.  Я хочу заперечити,  що це один і той же зміст. Суть пропозиції, яку внесено, полягав в тому, що в першому пункті визначається,  що  таке  право виключної власності і дається нова ознака, що виключна власність не може бути приватною власністю. А другим пунктом називається та виключна власність,  яку становлять земля,  надра,  простір і тому подібне.  Тому  в  першому  пункті вводиться ознака,  що не може бути приватною власністю, в зв'язку з цим і вноситься пропозиція.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  У вашій пропозиції до пункту першого ця  ознака не вноситься, а вже саме поняття "виключна власність" передбачає, що ніхто,  крім народу України,  в цілому не може бути  власником того,  що  перераховано,  як об'єкти власності.  Воно включає уже саме поняття...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так,  по одному виступили.  Ще хто бажає з цього приводу висловитися? Нема бажаючих?

 

     ШУМ У ЗАЛІ.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяно Михайлівно, ви вже виступили. Будь ласка, дайте можливість виступити Бойку, Міністру юстиції.

 

     33

 

     БОЙКО В.Ф.,  Міністр  юстиції   Української   РСР.   Шановні депутати!  Я все-таки повинен звернути вашу увагу на статтю 3, де дано /було два  варіанти/  перелік  суб'єктів  -  народ  України, Українська держава, громадяни і юридичні особи.

 

     Ми вважаємо,  що  народ  України,  Українська  держава  - це тотожні поняття. Тому запропонували варіант статті, де зазначили, що  суб'єктами  права  власності  можуть  бути  тільки громадяни, юридичні  особи  і  держава.  А  тому,  щоб  не  було   юридичної невідповідності,  в  розділі,  який  ви зараз обговорюєте,  треба зовсім виключити ці дві статті - дев'яту і десяту.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, оце така...

 

     БОЙКО В.Ф.  Дев'яту  і  десяту  статті  потрібно   виключити взагалі,  тому  що врегулювання всіх цих об'єктів власності,  які записані в цьому розділі,  слід віднести до Української  держави. Це в кінці цього закону.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Другий мікрофон.

 

     СЕМЕНЕЦЬ С.  В., член Комісії Верховної Ради Української РСР з   питань   державного   суверенітету,   міжреспубліканських   і міжнаціональних    відносин    /Борзнянський    виборчий   округ, Чернігівська область/.  Іване Степановичу!  Я думаю,  що ми зараз повинні спокійно розібратися в тому,  що відбувається. Спочатку в статті 4 ми виключили,  прийнявши варіант Ради Міністрів, суб'єкт власності,  чи  точніше суб'єкт власності - український народ,  і зараз продовжуємо

 

     34

 

     обговорювати об'єкти права власності українського народу. Це перша  невідповідність.  В  цій  ситуації ми повинні були зробити так:  або  повернутися  до  статті  4,  або  виключити,  як   уже говорилося,  статтю 9 взагалі.  Але,  зважаючи на те, що стаття 9 повністю відповідає  Декларації,  більше  того,  ми  її  дослівно повторюємо,  ми повинні зберегти це, бо це виключно важливо. Тому ми повинні повернутися до статті 4 або хоча б  до  того  варіанту статті 3, який ми прийняли, ввести власника - народ України.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за вашу пропозицію, щоб залишити статтю 9, але повертатися до статті 4 не будемо. Другий мікрофон.

 

     ДОРОГУНЦОВ С.І.,  голова ради по вивченню  продуктивних  сил Української  РСР  АН  УРСР /Суворовський виборчий округ,  Одеська область/.  Шановні  депутати!  Ми  на  пустому  місці   створюємо конфліктну ситуацію.  Ми вже голосували і не один раз, а двічі за це  формулювання.  Перший  раз  -  в  Декларації  про   державний суверенітет,  вдруге  ми  голосували,  коли  приймали  Закон  про економічну самостійність Української РСР.

 

     Сьогодні ми повинні просто в даному законі  підтвердити  це. Тому  я  пропоную  зараз  проголосувати  за  статтю 9,  а коли ми закінчимо обговорення і перейдемо до прийняття цього  закону,  ми ще  раз  подивимося,  чи  є  якісь  суперечності  або колізії між статтями. Давайте проголосуємо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тобто,  ставиться  на  голосування  стаття  9  в редакції, яку запропонувала комісія. Прошу голосувати.

 

     35

 

     "За" - 238. Стаття 9 в такій редакції приймається. Тепер стаття 10.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  В  статті  10  в  пункті  першому  пропонується виключити  слово  "окремих".  Це  -  пропозиція  Комісії з питань економічної реформи.  Пропозиція  приймається.  Це  -  редакційна поправка. До другого і третього пунктів пропозицій не надійшло. У пункті  четвертому  Рада  Міністрів  пропонує  замість  слів  "до закону" записати: "до законодавства Української РСР". Мабуть, так буде правильніше,  і  комісія  це  прийняла.  До  пункту  п'ятого пропозицій  не  надійшло.  З  подачі Комісії з питань планування, бюджету,  фінансів і цін пункт шостий,  який пропонувала  комісія /було роздруковано/, виключено з нової редакції.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. У кого з депутатів є зауваження по статті 10? По десятій? Другий мікрофон.

 

     ПАНАСЮК Ф.Т.,  голова  Чуднівської  районної  Ради  народних депутатів, перший секретар Чуднівського райкому Компартії України /Любарський  виборчий  округ,   Житомирська   область/.   Шановні депутати!  Я  прошу  вас  звернути  увагу  на доповнення і зміни, внесені групою депутатів.  Дозвольте я зачитаю. Стаття 10, перший пункт.

 

     Пункт перший подати в редакції: "1. Власність народу України єдина, недоторканна і неподільна. Вона не відчужується від народу України,  не може бути предметом продажу... "і далі за текстом. Я прошу поставити дану зміну на голосування.

 

     36

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Пункт перший.  Воно роздане. Ще є доповнення? Є? Тоді  будемо  за  це голосувати.  Пункт перший,  сторінка десята, четверта колонка праворуч,  абзац перший. "І, Народ України..." І візьміть    доповнення.    Сторінка   четверта,   ліва   колонка. Пропонується текст тільки що зачитаний депутатом Панасюком.

 

     ЯХЕЄВА Т.  М.  Я хочу сказати, що те ж саме в іншій редакції викладено в статті 9, пункт другий, за який ми вже проголосували. Тобто це вже є.  "Виключна власність народу України на  землю..." Те ж саме, абсолютно.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Вони   наполягають   на   голосуванні.  Все.  Не потрібно більше. Перший мікрофон.

 

     ЗБІТНЄВ Ю.І.,  заступник  Голови  Комісії   Верховної   Ради Української РСР у справах молоді /Гагарінський виборчий округ, м. Київ/.  Я до того,  що було  сказано  від  другого  мікрофона,  і Міністром юстиції. Коли ми говоримо, що виключну власність народу України становить те-то й те-то,  що зараз сказано  в  статті,  а Міністр юстиції сказав, що народ України і держава - це єдине, то це в власністю держави.  Тут  випадав  саме  поняття  народу.  Ми виключили народ,  потім народ об'єднали з державою.  У нас вийшло так, що держава є над народом, а народ не має ніяких прав. Він їх не  має  і не матиме,  якщо ми будемо так трактувати закони і так елементарно  тлумачити  будь-який  підручник   з   юриспруденції. Держава  і  народ  у  нас  не  єдині сьогодні.  Держава не завжди виражає інтереси народу.

 

     37

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  депутати!  Ми  з  вами  домовилися,  що повертатись  уже  не будемо.  Ми зараз голосуємо,  а потім,  коли прийматимемо закон у цілому,  то можуть виникнути  питання.  Тому зараз ми ставимо на голосування доповнення депутата Панасюка, яке роздано. Змінюється пункт перший статті 10 з доповненням депутата Панасюка. Хто за те, щоб доповнити... Третій мікрофон.

 

     ЗАЄЦЬ І.О.,   голова   підкомісії   Комісії  Верховної  Ради Української  РСР  з  питань  економічної  реформи  і   управління народним господарством /Святошинський виборчий округ,  м.  Київ/. Іване Степановичу,  ви постійно порушуєте процедуру.  Кажу це при всій  повазі  до  вас.  Йдеться  про те,  що у нас у парламенті є усталена традиція.  Суть її полягає в тому,  що, якщо є поправка, будьте ласкаві,  голосуйте за поправку. Відкинули - то відкинули. І варіант,  який є у законі,  більше не голосується,  якщо  немає додаткових поправок. Ви ж берете і штучно прив'язуєте поправку до вже проголосованої частини законопроекту  і  примушуєте  Верховну Раду знову голосувати за цю "абракадабру... "

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Виключіть третій мікрофон.  Шановні депутата!  Я не можу погодитись із зауваженням  депутата  Зайця,  тому  що  ми статтю 10 ще не голосували взагалі.  Ми зараз голосуємо поправки, які вносяться до статті 10.  Одна з  поправок  внесена  депутатом Панасюком,  і ця поправка голосується.  Прошу,  зачитайте ще раз. Прошу уваги,  не потрібно "з мотивів",  не можуть  усі  керувати. Давайте  домовимося  так:  стоїть  депутат  -  вносить  поправку. Депутате Панасюк, зачитайте свою поправку.

 

     38

 

     ПАНАСЮК Ф.Т.  Шановні  депутати,  я  ще  раз  прошу   уваги. "Виключна   власність   народу   України  єдина,  недоторканна  і неподільна. Вона не відчужується від народу України, не може бути предметом продажу".

 

     У констатації   є   підтвердження,   що   це  передбачається Декларацією і Законом про  економічну  самостійність  Української РСР. Для депутата Зайця просто негарно, некоректно такими заявами розкидатися.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування пункт перший статті  10 з поправкою, внесеною депутатом Панасюком. Прошу голосувати,

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Іване  Степановичу,  давайте  будемо голосувати тільки поправку. Текст закону узгоджений.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Під час голосування не коментуйте. "За" - 204. Рішення не приймається.

 

     Шановні депутати!  Я  прошу  Комісію  з  питань  економічної реформи,  депутате Барабаш,  я і до вас  звертаюся.  У  вас  було достатньо  часу для того,  щоб усе з'ясувати.  Сьогодні надається право вирішувати Верховній Раді.  І Комісії з питань  економічної реформи, депутатам від міста Києва, іншим депутатам не дано права нав'язувати свою думку.  Ми голосуємо і таким чином визначаємося. І прошу не заважати. Це стосується депутата Мороза.

 

     Так, поправка  до  пункту першого статті 10 не проходить.  У кого з депутатів є ще поправки до цієї статті?

 

     Другий мікрофон.

 

     39

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Ми окремо голосуватимемо.

 

     ПАНАСЮК Ф.Т. Пропонується пункт другий записати так: "Від імені   народу  України  єдиним  суб'єктом  права  власності виступає  Верховна  Рада  Української  Радянської  Соціалістичної Республіки".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Тетяно Михайлівно. По другому пункту статті 10. Уважно стежте за цими документами.

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Ну, я не можу тут...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо я звідси чую  голос  депутата  Бичкова,  то надзвичайно важко керувати.

 

     Ніхто не коментує цю поправку?

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Обговорюючи поправки, ми вирішили цю поправку не приймати,  бо від імені народу України Верховна Рада виступає  не єдиним суб'єктом права власності. Окремі об'єкти, які знаходяться у виключній власності українського народу,  можуть  передаватися, можуть  бути у муніципальній власності,  тобто власності місцевих Рад.  Тому ми вважаємо,  що правильніше було б сказати,  що народ України  здійснює  право  власності на об'єкти,  що знаходяться у виключній власності Це викладено в другому пункті, де йдеться про те,  що право власності здійснюється через Верховну Раду, а також через місцеві Ради народних депутатів.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Перший мікрофон.

 

     40

 

     МОРОЗ О.О.  Я просив би все-таки уважно вникнути в суть цієї статті.  Мова йде про здійснення виключного права власності. Тому варіант,  який  запропонував  депутат  Панасюк,  якраз   повторює Декларацію   про   державний  суверенітет.  Я  не  розумію,  чому Декларація здається "абракадаброю" для депутата Зайця.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто ще має зауваження щодо  поправки  до  пункту другого статті 10? Другий мікрофон.

 

     ТАРАСЕНКО О.Г. Я хочу якоюсь мірою заперечити...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  депутати.  Я ж прошу уваги.  Не можна ж так працювати над законом. Будь ласка.

 

     ТАРАСЕНКО О.Г.  Я  хочу  якоюсь  мірою  заперечити  депутату Яхеєвій.  У  статті  9  ми  визначили,  що  належить до виключної власності українського народу,  а в статті 10 йдеться про функцію щодо цієї власності,  що вона неподільна і так далі.  Це ж зовсім інші підходи.  І ми все-таки просимо проголосувати  цю  поправку, вона підтверджує Декларацію. Скільки можна про це говорити?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви  вже раз висловились,  Тетяно Михайлівно.  Ми домовилися:  по два виступи з одної  сторони  і  з  другої.  Будь ласка, третій мікрофон.

 

     МАТВІЄНКО А.С.,  голова  Комісії  Верховної Ради Української РСР у  справах  молоді  /Бершадський  виборчий  округ,  Вінницька область/. Я пропоную, можливо, компромісний

 

     41

 

     варіант, який  буде  виходом  з  цієї  ситуації.  Я повертаю депутатів до другого пункту того варіанту, який пропонує комісія, тобто  Яхеєва,  і пропоную записати так:  "Народ України здійснює право власності на об'єкти,  перелічені в статті 9 цього  закону, через  Верховну  Раду  Української  РСР"  і  поставити крапку.  А Українська РСР,  якщо буде така необхідність,  прийме  рішення  і делегуватиме певні права місцевим Радам.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні депутати,  прошу уваги.  Ми домовилися з вами про те, що вислуховуємо два виступи з одної сторони і два -з другої, потім ставимо поправку на голосування. Тетяно Михайлівно, ви вже виступили.  Після Панасюка виступив Тарасенко,  а  депутат Матвієнко вніс компромісну пропозицію. Чотири виступи було. Тепер ставиться на голосування.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Я виступаю не від  мікрофона.  Я  виступаю,  як доповідач по цьому закону. І якщо ми приймемо цю поправку, то тим самим перекреслимо Земельний кодекс,  за який  ви  голосували,  і Закон   про   місцеві  Ради  та  місцеве  самоврядування.  Можемо голосувати за що завгодно, але навіщо тоді приймати ці закони?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяно Михайлівно,  я хочу,  щоб  депутати,  які зараз  правильно  говорили,  і голосували правильно.  Не потрібно кричати,  не потрібно депутату Мовчану і  іншим  коректувати.  Ви слухайте   пропозиції.  Ми  дали  можливість  виступити  чотирьом депутатам.

 

     Першим виступив Панасюк,  другою - Тетяна Михайлівна - і від комісії,  і  як  депутат.  Вона  сказала,  що  не  погоджується і розшифрувала чому. Третім виступив депутат Тарасенко. Він сказав, що не

 

     42

 

     згоден, це його право. Четвертий виступив депутат Матвієнко, який вніс компромісну пропозицію.  А ви тепер шляхом  голосування вибирайте позицію.

 

     Тому ставиться  на  голосування  поправка до пункту 2 статті 10,  внесена депутатом Панасюком. Її підтримав депутат Тарасенко, не   підтримала   депутат   Яхеєва,   а  депутат  Матвієнко  вніс компромісну пропозицію.

 

     Прошу голосувати за редакцію другого  пункту,  сформульовану депутатом Панасюком і роздану вам. Прошу голосувати.

 

     "За" - 156, "проти" - 36. Не проходить. У кого з депутатів є ще поправки до статті 10?

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Все, немає поправок.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ще раз прошу не викрикувати. Немає більше?

 

     Пропозиція Матвієнка   не   голосується,   тому   що    вона компромісна не вносилась і не розглядалась,  це на слух. Романов, не потрібно.  Це все. У кого з депутатів є зауваження щодо статті 10? Немає. Перший мікрофон.

 

     САЛІЙ І.М.,   голова  Подільської,  районної  Ради  народних депутатів /Подільський виборчий  округ,  м.  Київ/.  Я  хотів  би звернутись  до  Івана  Степановича.  Напевне,  в  такій атмосфері нічого голосувати не можна.  Тому що у нас більшість депутатів, у тому числі голови комісій, коли доповідають той чи інший закон...

 

     43

 

     Як правило,  його  пишуть  академіки,  а озвучувати беруться наші депутати. І тому ми не знаємо, коли натискувати кнопку "за", поки  Іван  Степанович  нам  не  підкаже.  Депутат  Яхеєва  -  це рідкісний у нас виняток. Вона хоч знає, що є що, і може пояснити. Тому   некоректно,   Іване  Степановичу,  коли  ви  їй  не  даєте можливості нам розтлумачити.  Я вам хотів би сказати, як і нашому Дністру  юстиції.  По-перше,  в  якій  ми  державі живемо,  ми ще визначимось.  А  ми  вже  тут  держава  Українська.  А  що   таке "український народ"?  Ми ще референдум не провели.  І не таке вже доленосне це рішення.  На основі цього закону будуть писати  інші закони.  Ви  створили  тут  соціалістичне  змагання  з  кількості прийнятих законів.

 

     Я хотів  би,  щоб  ми  помірковано  і  добре  зрозуміли,  що виключна  власність  - земля.  Земля не може бути власністю Союзу центрального,  що ми  й  говорили.  Але  союзні  підприємства  на території  України  ще  поки що на сьогодні можуть бути.  Давайте розберемося, за що ми голосуємо.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте.  У  вас  є  конкретні  пропозиції  щодо статті 10?

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Немає.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає.  Ставиться  на  голосування  стаття  10 в цілому.

 

     Я прошу голосувати. "За" - 260. Стаття 10 приймається. Далі, Тетяно Михайлівно.

 

     44

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Стаття  11.  До  першого  пункту  є  пропозиція Комісії з питань економічної реформи:  замість слів"... громадяни інших   радянських  республік"  записати"...  і  громадяни  інших держав".  Ми виходили з того,  що зараз  ці  республіки  прийняли Декларації про державний суверенітет, і ми його повинні поважати. Тому  пропонується  цей  пункт   записати   в   такій   редакції: "Суб'єктами  права  індивідуальної  власності в Українській РСР є громадяни  України  і  громадяни  інших  держав  та   особи   без громадянства".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. У кого з депутатів щодо статті 11, пункт перший, є зауваження? Перший мікрофон.

 

     ПЕЧЕРОВ А.В.  Шановні депутати!  Я вважаю, що це надзвичайно некоректно  буде  з  боку нашого парламенту,  якщо ми викинемо із вжитку об'єктивно існуючі інші республіки. Прийняти такі закони і позбавити людей інших республік, які ще не стали державами, права власності, буде антидемократично. У крайньому випадку не замість, а як доповнення можна.  А замість - це буде надзвичайно серйозний удар по демократії.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Андрію  Васильовичу,  конкретні,   будь   ласка, пропозиції.

 

     Стаття 11, пункт перший, вибачте, четверта колонка: "Суб'єктами права індивідуальної власності в  Українській  РСР  є громадяни   України   і  громадяни  інших  держав  та  особи  без громадянства".

 

     Андрій Васильович,  я так розумію,  вніс пропозицію ту, що в лівій колонці.

 

     Ну, я не знаю тут.

 

     45

 

     Так, голосується пропозиція комісії. Голосується стаття 11 в редакції  комісії,  яка  викладена  в  четвертій  колонці.  Прошу голосувати.

 

     "За" - 121.

 

     Залишається редакція,  яка  є  в лівій колонці:  "Суб'єктами права індивідуальної власності  в  Українській  РСР  є  громадяни України, громадяни інших радянських республік, іноземні громадяни та  особи  без  громадянства".  Голосуємо  таку  редакцію.  Прошу голосувати. Голосуємо за таку редакцію. Не потрібно... Пункт два.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Пункт  два Комісія з питань економічної реформи пропонує   доповнити   словами:   "якщо   інше   не   передбачено законодавчими актами Української РСР".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Стаття приймається. ЯХЕЄВА. Т. М. Стаття 12.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні,  стаття  11  голосується  в  цілому.   Прошу проголосувати.

 

     "За" - 292. Приймається. Далі.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Стаття 12.  До неї пропозицій не надійшло, тому вона пропонується для голосування в першій  редакції,  викладеній комісією.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Стаття    12   голосується   в   цілому.   Прошу голосувати. "3а" - 300. Приймається.

 

     46

 

     Будь ласка, перший мікрофон.

 

     ГНАТКЕВИЧ Ю.В.,  голова підкомісії  Комісії  Верховної  Ради Української  РСР з питань народної освіти і науки /Індустріальний виборчий округ,  м.  Київ/. Я звертаю вашу увагу на те, що Тетяна Михайлівна і ви,  очевидно, поспішаєте і хвилюєтесь. Нас слухають люди.  Не називаються ні розділи законів, ні статті законів. Дуже часто   ці  статті  не  зачитуються.  Нас  слухають  люди,  треба зачитувати хоча б назви їх.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні депутати,  я вчора говорив, що окремі ми будемо називати.  Але ми працюємо,  маючи документ перед собою, і працюємо перш за все в аудиторії.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Стаття  13.   "Об'єкти   права   індивідуальної власності".  Вона пропонувалася в двох варіантах. Варіант Комісії з  питань  економічної  реформи  відхиляється   автоматично,   бо Верховна  Рада  щодо власності на землю вже визначилась.  Комісія запропонувала   відхилити   цей   варіант,    а    у    варіанті, запропонованому Радою Міністрів УРСР,  у пункті першому Комісія з питань економічної реформи пропонує  замінити  слово  "гроші"  на "грошові кошти", бо редакційно так було б правильніше.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Щодо першого пункту статті 13 у кого з депутатів є зауваження? Перший мікрофон.

 

     47

 

     МАРЧЕНКО В.Р.  Я  предлагаю  дополнить  первый  пункт  таким положением:  "0б'єктом  права  індивідуальної  власності громадян визнаються їхні здібності, а також навички до продуктивної праці. Виключне   право   кожної   людини   на  вільне  використання  та розпоряджання своїми здібностями  та  навичками  до  продуктивної праці охороняється законом".

 

     Я хочу сказать,  что в дискуссии и с Татьяной Михайловной, и с Владимиром Мефодиевичем мы этот вопрос достаточно  основательно обсудили.  Это важный теоретический вопрос.  Я знаю, что комиссия стоит на позиции признания правом собственности только  результат труда. Но хотел бы отстоять эту поправку таким образом. Мы знаем, что продаются способности.  Например,  продаются футболисты наши, Заварова  продали  за  пять  миллионов.  Ученые  тоже  продаются. Поэтому это теоретический вопрос.  Когда мы говорим,  что человек трудится,  мы знаем, что он поступает на производство и работает. Мы  не  должны  разделять  его  способности  и  результаты  труда законом.  Мы  говорим  и  знаем,  что у нас на производстве очень часто,  так сказать,  личные и трудовые  способности  путаются  и наносятся в правовом отношении оскорбления.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні депутати, прошу уваги. Внесено поправку, наведено аргументацію.  Тетяно  Михайлівно,  хто  з  вашого  боку виступатиме?

 

     48

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Я хочу сказать таке.  Серед отого переліку дуже суперечних і взаємовиключних поправок з цією поправкою ми  можемо погодитися.  Хочу  сказати,  що означає ця поправка.  Ця поправка означає відкрите визнання робочої сили товаром.  І тоді не  треба городити город і казати про недопущення відчуження працівника від засобів виробництва.  Якщо ми приймаємо цю поправку,  ми визнаємо все, що з цього випливає. Отже, вибачте, шановні чотири депутати, все,  про що ви говорили перед цим,  не  має  жодного  змісту.  Я пропоную проголосувати цю поправку.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  прошу,  Тетяно  Михайлівно,  висловлюйте свою думку як депутат.  І не потрібно звертатися до чотирьох чи сорока депутатів. Говоріть конкретно, і я прошу всіх говорити конкретно, а не робити посилки весь час.  Хто ще з депутатів хоче виступити? Перший мікрофон.

 

     ДОРОГУНЦОВ С.І.  У  цій  поправці  ми  визнаємо  робочу силу товаром. Навіщо нам це робити? Так, ви вважаєте, що робоча сила - товар, будь ласка. Я підтримую Яхеєву в даному випадку і відносно даної статті.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто ще у підтримку пропозиції  Марченка  хоче  в висловитися? Перший мікрофон.

 

     У підтримку  кожної  з  пропозицій по два депутати.  Депутат Мовчан,  ви  ж  зрозумійте,  виступаючий  від  другого  мікрофона підтримуватиме іншу пропозицію.

 

     Отже, перший мікрофон.

 

     49

 

     МОРОЗ О.О.   Підтримую   виступ   професора   Дорогунцова  і пропозицію депутата Яхеєвої  відносно  того,  що  об'єктом  права індивідуальної  власності можуть бути здібності і навички людини. Підтвердження  цьому  ми  бачимо  на  кожному  кроці.   Я   прошу проголосувати  за цю статтю.  І не боятися отого протиріччя,  про яке вона говорить.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, по два депутати висловилися. Ми домовлялися по два. Два - і два.

 

     Тетяно Михайлівно,     зачитуйте     редакцію,     за    яку голосуватимемо.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Є  пропозиція  доповнити.  Ми  приймаємо   дуже важливе  рішення,  я  все-таки  хвилююся.  Пропонується доповнити пункт  перший  таким  реченням:  "Об'єктом  права  індивідуальної власності  є  здібності  громадян  та  їх навички до продуктивної праці,  а також виключне право людей на  вільне  використання  та розпорядження своїми здібностями та навичками".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо редакцію першого пункту з доповненням. "3а"-257. Приймається.

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Я вас хочу поздоровити з історичним рішенням.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вас прошу тільки без коментарів. Будь ласка!

 

     50

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Я не можу стримати хвилювання,  бо  це  рішення дійсно історичне. Ви не уявляєте, які воно матиме наслідки.

 

     Другий пункт.   Комісія  з  питань  економічної  реформи  та управління  народним  господарством  пропонує   виключити   його, оскільки  є спеціальний розділ "Право інтелектуальної власності". Якщо немає заперечень, можна голосувати статтю в цілому.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви  погоджуєтеся  виключити  пункт   1?   Тетяно Михайлівно, ви погоджуєтесь?

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Так, це пропозиція нашої комісії.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. У  кого з депутатів є ще доповнення і зауваження до статті ІЗ?  Немає. Стаття 13 ставиться на голосування в цілому

-в редакції,  яку ми тільки що обговорили. Прошу голосувати. "За"

- 270, приймається. Далі.

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Стаття 14. Пропонується варіант Ради Міністрів

- "Надання землі громадянам у довічне успадковане володіння".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні депутати, пропонується для статті 14 залишити  варіант  Ради  Міністрів,  сторінка   14,   четверта колонка.

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Тут було багато пропозицій депутатів до статті 14. Але оскільки сесія визначила,  що земля передається у довічне успадкування володіння, то комісія пропонує прийняти варіант Ряди Міністрів.

 

     51

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Можна ставити на голосування? Голосується стаття 14  в цілому у варіанті Ради Міністрів,  який підтримала комісія. Прошу голосувати.

 

     "За" - 294, приймається. Далі.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Стаття 15  "Набуття  громадянином  у  власність квартири та іншого майна".  Комісія з питань планування, бюджету, фінансів і  цін  пропонує  абзац  перший  доповнити  словами:  "з обмеженим   правом   /за   згодою   кооперативу  або  товариства/ розпорядження". Комісія з питань економічної реформи і управління народним господарством,  розглянувши цю пропозицію, вважає, що її слід відхилити,  бо це суперечить праву власності.  Якщо людина є власником,  то вона може володіти, користуватися і розпоряджатися тим майном,  яке знаходиться в її власності.  Інакше ми порушуємо право власності.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Один виступ уже є. Тепер перший мікрофон.

 

     ПЕЧЕРОВ А.В. Шановні народні депутати, я прошу зосередитись. І давайте разом розберемося з цим надзвичайно важливим  питанням. У  чому тут суть?  Зараз більших конфліктів,  ніж у кооперативах, щодо розподілу площі не існує.

 

     У зв'язку з тим,  що кооператив  -  це  форма  кооперативної власності,  то в нього є свої закони,  є живі люди, котрі чекають квартиру,  яка звільнятиметься.  А якщо ми приймемо  цю  норму  і позбавимо кооператив його положення,  його права,  ми спровокуємо надзвичайно складні ситуації. Це перше.

 

     Друге. Якщо ми приймемо цю статтю в такій редакції, то це не дасть нам змоги вирішити проблему реалізації житла в

 

     52

 

     багатоповерхових будинках на правах власності.  Адже частину квартир буде викуплено, частина залишиться в державній власності. Отже,  буде втрачена повністю можливість для існування цієї групи людей. Можна розподілити тільки одноповерхові будинки між рідними братами, і то покрівля в них, як правило, різного кольору.

 

     Ми влазимо  у  надзвичайно  складне питання.  Я вважав би за доцільне в таких випадках зберігати право колективної  власності, поставивши його вище за право індивідуальної власності.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже,  один  депутат  висловився  "за",  один  - "проти". У кого з депутатів є ще бажання виступити?

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Ми можемо тимчасово обмежити права власника, але обмеження це може бути як тимчасова міра, закріплена в постанові, а закон,  який регламентує взагалі відносини  власності,  повинен бути  розрахований  на  довгострокові дії,  тобто якісь тимчасові заходи в закон закладати недоцільно.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Третій мікрофон.

 

     ЩЕРБИНА Б.С.,  завідуючий  кафедрою  математичної  фізики  і обчислювальної  математики  Харківського  державного університету /Радянський  виборчий  округ,  Xарківська  область/.  Я  возражаю против  поправки,  вернее,  предложения  депутата Печерова по той причине, что, действительно, конфликты будут все время, например, если   мы   не   признаем   собственником   полностью   оплаченой кооперативной квартиры и  ее  жильца.  Вот  тогда  все  конфликты исчезнут. В любом другом варианте они будут непрерывны.

 

     53

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще одному можемо надати слово. Перший мікрофон.

 

     ЗБІТНЄВ Ю.І.   Я  хочу  підтримати  депутата  Щербину,  який виступав від третього  мікрофона.  Дійсно,  зараз  кожен  депутат стикається з квартирним питанням.  До кожного,  особливо в Києві, приходять  люди,  які  живуть  у   будинках   житлово-будівельних кооперативів.  Вони  звертаються по допомогу,  ми їм допомогти не можемо.  Тільки тоді,  коли людина повністю виплатить  свій  пай, вона   може  користуватися  квартирою  так,  як  вона  вважає  за потрібне.  Це буде право її власності,  це буде те,  що  потрібно нашій державі. Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже,  чотири депутати висловилися. Дуже важливе питання ставиться на голосування.  Поправка внесена від Комісії з питань планування,  бюджету,  фінансів і цін. Зрозуміла суть цієї поправки? Прошу голосувати за таку поправку.

 

     ГОЛОВА. "За" - 113. Не приймається.

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Другий абзац, стаття 15.

 

     Народний депутат Бойко пропонує  після  слів"...  відповідно квартира  або  будинок"  додати  слова"...  а  у  випадках,  коли квартира побудована за власні кошти підприємства чи  організації, вона  може  бути  передана  у  власність  безкоштовно".  Якщо  це побудовано за кошти підприємства або організації, то підприємство або   організація  є  власником  цієї  квартири,  і  вони  можуть розпорядитися ней за рішенням трудового колективу, як захочуть.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутате Бойку, наполягаєте на голосуванні?

 

     54

 

     Ні, не наполягає.  Ставиться на голосування стаття 15. Прошу голосувати.  "За"  -  278.  Стаття приймається.  Стаття 16,  будь ласка.

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Стаття 16 "Права власності подружжя". Пропозицій не надійшло. Приймається в першій редакції.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. У  кого  з  депутатів по статті 16 є пропозиції? Немає.  Стаття  16  ставиться  на  голосування  в  цілому.  Прошу голосувати. "За" - 271. Приймається. Другий мікрофон.

 

     МАКАР І.І.  Я  вибачаюсь,  якщо буде власністю тих громадян, які стоять на черзі при тому підприємстві, ми приймаємо...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Далі, Тетяно Михайлівно.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Буде прийматись Житловий кодекс,  вноситимуться поправки,   і   ці   питання   будуть   врегульовані  спеціальним законодавством.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяно Михайлівно, я прошу далі.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Стаття 17 "Право спільної власності  громадян". Щодо цієї статті пропозицій не надійшло.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Стаття   17.   Є   у   депутатів   зауваження  і доповнення?  Немає.  Ставиться на голосування стаття 17 в цілому. Прошу голосувати. "За" - 299. Приймається. Далі.

 

     55

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Стаття 18 "Власність осіб, що ведуть селянське /фермерське/ господарство". До пункту першого цієї статті пропозицій не  надійшло.  До  другого  пункту  Комісія  з  питань економічної реформи і управління народним господарством  пропонує після  слів"...  цього закону" дописати "якщо інше не передбачено письмовою угодою між ними".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Заперечення  щодо  такої  думки   у   когось   з депутатів  є?  Немає.  Стаття  18  голосується  в  цілому.  Прошу голосувати. "За" - 289. Приймається. Далі.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Стаття  19  "Здійснення  права   індивідуальної власності".  До першого, другого і четвертого пунктів цієї статті пропозицій не надійшло.  Пункт  3  цієї  статті  поданий  у  двох варіантах.  Оскільки  Верховна  Рада визначилася щодо питання про землю,  то комісія пропонує прийняти пункт третій у редакції Ради Міністрів.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Стаття  19.  Були  зауваження  і пропозиції щодо пункту 3.  Комісія пропонує прийняти  третій  пункт  у  редакції, викладеній Радою Міністрів.  Щодо четвертого пункту є зауваження? Немає.  Стаття  19  ставиться  на  голосування  в  цілому.  Прошу голосувати.

 

     "За" - 284. Приймається.

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Розділ ІV "Право колективної власності". Стаття 20. Комісія з питань економічної реформи пропонує виключити слова "колективи  орендних  підприємств",  залишивши  варіант "колектив орендарів". Так правильніше, бо така категорія, як орендні

 

     56

 

     підприємства, не   є    науковим    терміном    і    взагалі використовується як побутовий вираз. Бо те підприємство, колектив якого взяв його в оренду,  не  змінює  форми  власності,  жодними особливостями  не  відрізняється.  Тому  правильно  було  сказати "колектив орендарів".  Комісія  вирішила  змінити  редакцію  цієї статті таким чином.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. У кого з депутатів є зауваження щодо статті 20 четвертого розділу?  Немає.  Стаття 20 розділу ІV ставиться на голосування в цілому. Прошу голосувати.

 

     "За" - 283. Приймається.

 

     Далі.

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Стаття 21 "Підстави виникнення права колективної власності". Пропозицій до цієї статті не надійшло.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Стаття 21 ставиться  на  голосування  в  цілому. Прошу голосувати.

 

     "За" - 229. Приймається. Далі.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Стаття  22  "Об'єкт  права  власності трудового колективу державного підприємства".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Другий мікрофон.

 

     ПАНАСЮК Ф.Т.  Шановні  депутати!  Група   депутатів   внесла пропозицію:  після  статті 21 подати нову статтю.  Якщо можна,  я ознайомлю Івана Степановича. Чи нехай зачитає Тетяна Михайлівна?

 

     57

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу вибачення,  депутате  Панасюк.  Надійшла записка,  що ми на першій і другій сесії робили так:  у письмовій формі в комісію подавали всі доповнення,  які називалися.  Я хочу сказати  для  неуважних  депутатів,  що  всі доповнення внесені в письмовій формі і, по-моєму, в трьох редакціях.

 

     Будь ласка.

 

     ПАНАСЮК Ф.Т.  Я постараюсь коротко аргументувати.  Мова  йде про   розмір   власності   колективних   підприємств  виробничого призначення,  які повинні мати неподільний фонд, що надалі міг би використовуватись з метою розширення виробництва.  Просто, щоб не довести до такого стану,  коли підприємство розкуплено -  і  воно перестало існувати.

 

     ШУМ У ЗАЛІ.

 

     ПАНАСЮК Ф.Т.  Стаття 22. Дослівно. "Розмір частини власності колективних виробничих підприємств та організацій, що не підлягає розподілу   та   відчуженню,   називається   неподільним  фондом, регулюється законодавством Української Радянської  Соціалістичної Республіки".  Якщо  є  необхідність  - коментар давати я готовий. Прошу поставити на голосування.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви обгрунтували. Перший мікрофон.

 

     ЗАЄЦЬ І.О.  Я вважаю, що цю норму не можна прийняти, бо вона не  є  нормою  цього  закону.  Якщо  ми  будемо  вести  мову  про підприємство,  то  у  статуті  підприємства  це  якраз   буде   й обумовлено.  Шановні депутати,  я хочу вас закликати ось до чого. Давайте

 

     58

 

     виходити з того,  що  ми  приймаємо  закон,  який  унормовує питання  власності.  Ті  ж питання,  про які щойно говорив переді мною депутат,  - це питання закону про підприємство, і ось там, у статуті, будь ласка, що хочете, те й записуйте.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Перший мікрофон.

 

     МОРОЗ О.О.  Шановні  депутати!  Підтримуючи  в принципі ідею депутата Зайця,  хочу сказати,  що мова якраз іде  про  відносини власності,  і  тому  треба  підтримати пропозицію Панасюка.  Цією практикою  користуються  в  усьому  світі,  щоб  не   розвалювати виробництво,  яке створюється для блага людей,  щоб завжди давати основу для його відтворення на користь людей.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Другий мікрофон.

 

     ДЕПУТАТ /не представився/. По статье 21. Уважаемые депутаты! Вы  помните,  как  мы  возмущались,  когда был введен абалкинский налог  для  государственных  предприятий,   а   не   только   для кооперативных и коллективных, когда попытались наложить запрет на использование средств,  заработанных коллективом.  Даже Советский Союз   именем   Верховного   Совета  принял  закон  и  убрал  эти ограничения.  Теперь   этой   статьей   мы   стремимся   наложить ограничения  коллективному  предприятию  на  его  же  собственные средства. Как же можно такое допустить в Законе о собственности?

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Третій мікрофон.

 

     ГЕРЦ І.І., голова правління асоціації організацій орендарів

 

     59

 

     "Закарпатліс", м.  Ужгород  /Перечинський  виборчий   округ, Закарпатська   область/.   Ми   вже   мали,  шановний  Олександре Олександровичу,  неподільні фонди в  колгоспах.  Щойно  вирішуємо питання  про  власність  і  знову ріжемо колективне підприємство, колективну власність.  Так  перестаньте  вже  нас  мучити.  Цього допускати  не  можна.  Вже набридло сьогодні вислуховувати всі ці пропозиції.

 

     І ще  одне.  У  статті  22,  Тетяно  Михайлівно,   є   слово "прибуток"... Я мав на увазі виправити на "доход".

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, висловились вже по два депутата. Ставимо на голосування.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Я хочу сказати,  що прийняттям цієї поправки ми порушуємо  суверенні  права  колективу  як  власника,  і  тому цю поправку приймати не  можна.  В  статут  колективу,  колективного підприємства...

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую,   Тетяно   Михайлівно.  Внесена  поправка обгрунтована депутатом Панасюком і депутатом Морозом.  І з  іншої сторони  було  обгрунтування.  Ставиться на голосування поправка, внесена депутатом Панасюком,  сторінка  четверта,  ліва  колонка, останній абзац.

 

     Прошу голосувати.

 

     "За" - 119. Не проходить.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.  Стаття  22  "Об'єкт  права  власності трудового колективу державного підприємства".  По статті 22  пропозицій  не надійшло.

 

     60

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться  на  голосування  стаття  22 в цілому. Прошу голосувати.

 

     ШУМ У ЗАЛІ.

 

     ЯХЕЄВА Т.М. Є слово "доходи" і слово "прибутки". Якщо казати про слова, то зауваження слушне.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. "За"  -  251.  Приймається.  Мені  нагадують про регламент. Ми ні разу не розпочали вечірнє засідання о 16 годині. Є прохання до депутатів закінчити постатейне голосування.

 

     Ставиться на   ваше   вирішення   питання   про  продовження вечірнього засідання до того часу,  поки не розглянемо постатейно цей проект. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати.

 

     ЯХЕЄВА Т.М.   По   більшості   статей   немає   зауважень  і пропозицій.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. "За"  -  87.  Вечірнє   засідання   оголошується закритим. Сесія продовжить роботу завтра о 10 годині.

 

     61