Стенограма пленарного засідання

18 липня 1990

 

ЗАСІДАННЯ СІМДЕСЯТЕ

 

Сесійний зал  Верховної Ради Української РСР.  18 липня 1990 року. 16 година.

 

Головує Перший заступник Голови Верховної  Ради  Української РСР депутат Плющ І.С.

 

     Головуючий. Шановні  депутати,  я зачитаю одну записку перед тим,  як  відкрити  засідання.  "З  жалем  констатую,  що   кожне засідання  нашої  Верховної Ради ми починаємо з запізненням на 6- 8,  а то й більше хвилин. Вважаю це недопустимим. На нас дивиться вся   республіка.   Дмитро   Захарук".  Президія  поділяє  думку, висловлену у записці, і просить депутатів бути дисциплінованими.

 

     Шановні товариші  депутати,  дозвольте   вечірнє   засідання Верховної Ради Української РСР оголосити відкритим.

 

     Обговорюємо питання   про  заяву  народного  депутата  УРСР, Голови  Верховної  Ради   Української   РСР   Івашка   Володимира Антоновича.  Ми  з вами домовилися на попередньому засіданні,  що зачитувати заяву потреби  немає,  оскільки  вона  опублікована  у пресі і в бюлетені.

 

     Прийнято. У  кого  з  депутатів  будуть  пропозиції  з цього приводу, зауваження? Перший мікрофон.

 

     Депутат не представився. Шановні товариші депутати! Шановний головуючий!  Я  дуже  прошу  вас  звернути увагу на виступ Миколи Григоровича  Хоменка.  Я  думаю,   що   ми   поступили   б   дуже цивілізовано,  якби  це  питання  ми розглянули завтра вранці,  а сьогодні щоб ми поставили до  відома  Володимира  Антоновича  про термін з приводу цій заяви. Це було б правильно.

 

     3

 

     Головуючий. Другий мікрофон.

 

     Гудима О.В.,  викладач  Луцького педагогічного училища імені Ярослава Галана (Луцький-Центральний  виборчий  округ,  Волинська область).   Тут  багато  депутатів,  які  виступали  перед  нами, говорять про ті великі матеріальні  втрати,  які  несе  парламент через  те,  що робота затягується.  Як ви знаєте,  наша робота по висуненню,  обговоренню і обранню Голови Верховної  Ради  тривала майже  тиждень.  В  мене  є  пропозиція,  щоб  депутат Івашко або партія,  яку  він  представляє,   компенсувала   Верховній   Раді матеріальні втрати в грошах. Дякую.

 

     Головуючий. Дякую.  Третій мікрофон.  До уваги,  товариші! Я думаю,  що тут мало є підстав для того,  щоб так весело  поводити себе з цього приводу. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Осадчук П.І.,   письменник,   секретар  правління  Київської організації  Спілки  письменників  України  (Тлумацький  виборчий округ,   Івано-Франківська  область).  Шановний  Голово,  шановні народні депутати! Я думаю, ми в цей момент не повинні повертатися до  питання  про  те,  чи обговорювати,  чи не обговорювати заяву Івашка. Ми вже це питання вирішили. Тому я пропоную розпочати вже це  обговорення  і  хочу  кілька,  буквально  дві хвилини з цього приводу висловитись. Можна?

 

     Головуючий. Будь ласка.

 

     Осадчук П.І.  Шановні народні депутати!  Ви  всі  пам'ятаєте заяву  Володимира Антоновича Івашка,  колишнього Голови Верховної Ради,  її було тут зачитано і опубліковано в пресі. Крім того, цю заяву опубліковано в бюлетені, який ми щодня одержуємо. Я звертаю вашу увагу на те,  що у цій заяві сказано про атмосферу у  нашому парламенті,  дано політичну оцінку як лівих,  так і правих, так і тих, що в центрі. І всі, власне кажучи, звинувачуються в тому, що вони  не  є опорою для Голови Верховної Ради.  З цього він робить висновок про те,  що йому  треба  йти  у  відставку.  Він  навіть заявляє,  що  йде у відставку з такого-то числа.  Але у цій заяві жодним словом не сказано про справжню причину відставки. Справжня причина  уже  виявилася  потім,  коли  ми  довідалися  із засобів масової інформації,  що Івашка  обрано  заступником  Генерального секретаря ЦК КПРС.

 

     Я вважаю,  що таку заяву, яку ми знаємо, зроблено без всяких на те підстав.  Це політичний маневр,  який не дуже вписується  у наші моральні цінності, які ми проголосили як вищі людські

 

     4

 

     моральні цінності.  Тут  партійні  інтереси  поставлено  над загально людськими. І нас, народних депутатів, і весь український народ  введено  в  оману.  Тому я вважаю,  що ми повинні цю заяву трактувати як своєрідний політичний  реверанс,  політичний  вибір Івашка,  зроблений в ущерб моральним людським цінностям. І тільки так ми можемо оцінити цю заяву.  Якщо ми її так не оцінимо, то ми всі опинимось у ситуації статистів в театрі аморальних політиків. Тільки так ми можемо оцінити цю заяву.  І хай щастить  Івашку  на його новому поприщі.  Я думаю,  що він там так само підведе своїх партійних  товаришів,   тому   що   логіка   його   вчинків   уже проглядається. Спасибі за увагу.

 

     Головуючий. Конкретна пропозиція ваша зводиться до того, щоб прийняти  до  відома  і  задовольнити  прохання.  Дякую.   Перший мікрофон.

 

     Маслюк Г.Є.,    електрозварник    підземний    шахти   імені Челюскінців виробничого об'єднання "Донецьквугілля"  (Петровський виборчий  округ,  Донецька  область).  У меня по порядку ведения. Иван Степанович,  сегодня мы допустили  брак  небольшой  в  нашей работе  из-за  того,  что  предложение одно не было поставлено на обсуждение.  Я имею в виду, когда обговаривали Декрет о власти. В сентябре по всей Украине покатится волна политических забастовок, и мы будем срочно возвращаться к этому вопросу.  Будем  принимать решение,   взывать   к   политической   мудрости,   говорить   об экономическом ущербе.  Но  это  наш  брак.  И  я  прошу  все-таки вернуться к этому вопросу.

 

     Ко мне  приходят  письма с резолюциями митингов и забастовок из Донецкой области,  из других шахт.  Нельзя  уходить  от  этого вопроса, это - политика страуса.

 

     Головуючий. Дякую. Другий мікрофон.

 

     Романов Ю.С., завідуючий відділом астрономічної обсерваторії Одеського державного університету імені І.І. Мечникова (Жовтневий виборчий округ,  Одеська область). Я думаю, що краще було б, коли б Івашко зміг тут перед нами виступить і ми  змогли  задати  йому питання.  Але це,  як я розумію,  неможливо. Тому, згідно з нашим Тимчасовим  регламентом,  я   пропоную   прийняти   рішення   про дострокове припинення повноважень Голови Верховної Ради і перейти до конструктивної роботи по виборах іншого Голови.

 

     Головуючий. З трибуни.

 

     Захарук Д.В., голова виконкому Івано-Франківської обласної

 

     5

 

     Ради народних   депутатів   (Снятинський   виборчий   округ, ІваноФранківська  область).  Шановні депутати,  якщо хтось із вас пам'ятає,  це саме я наполягав на відставці Івашка.  Ми на Івашка витратили  дуже  багато  часу,  і  я  пропоную  припинити  дальше обговорення,  задовольнити цю заяву Івашка і переходити до іншого питання порядку денного.  Дуже дорого нам Івашко обійшовся і далі обходитиметься.

 

     Головуючий. З 4 депутатів,  які взяли участь  в  обговоренні цього  питання,  3  внесли пропозицію задовольнити заяву Івашка і згідно  з  Тимчасовим  регламентом,  прийнятим  нами,   припинити повноваження  Голови  Верховної  Ради  Української  РСР  депутата Івашка. Прошу проголосувати за таку пропозицію.

 

     "За" - 343, "проти" - 7. Рішення приймається.

 

     Перший мікрофон.

 

     Шевченко О.Є.,  науковий редактор "Українського біохімічного журналу"  видавництва  "Наукова  думка"  АН  УРСР  (Голосіївський виборчий округ,  м.  Київ).  У мене є ще одна пропозиція з  цього приводу.  Я  пропоную  за  зневаження  найвищого органу державної влади Української РСР,  за зневаження  виборців,  десятків  тисяч виборців  столиці  України,  які  обирали  Володимира  Антоновича Івашка народним депутатом УРСР,  позбавити Володимира  Антоновича Івашка громадянства Української РСР (Оплески).

 

     Головуючий. Шановні  товариші  депутати!  Ми прийняли з дами рішення, вже пізно до цього повертатись. Вже Івашко не є Головою.

 

     Товариші депутати!  Переходимо до  висунення  кандидатур  на посаду Голови Верховної Ради Української РСР.

 

     Переді мною  протокол  N  6 засідання Комісії Верховної Ради УРСР з питань здоров'я  людини.  Головує  Голова  Комісії  Віцяк. Кількість  членів комісії - 14,  присутніх - 10.  Порядок денний: обговорення та висунення кандидатур на пост Голови Верховної Ради УРСР.  Обговоривши дане питання,  комісія ухвалила: рекомендувати на пост Голови Верховної Ради  УРСР  такі  кандидатури:  товариша Юхновського  Ігоря  Рафаїловича  (я  буду  називати депутатів,  я думаю,  не товаришів),  депутата Юхновського  Ігоря  Рафаїловича, депутата  Кравчука  Леоніда  Макаровича,  депутата Хоменка Миколу Григоровича  і  депутата  Печерова  Андрія  Васильовича.   Голова Комісії - Віцяк, секретар Комісії - Мотюк.

 

     Більше протоколів  у  мене  немає.  Якщо в кого є протоколи, будь ласка, передавайте. Зараз надаємо слово...

 

     6

 

     Володимир Борисович,  я  прошу  допомагати   і   ще   одного помічника.  Сухий  Василь  Васильович,  ідіть  записувати.  Члена Президії беремо - ми домовлялися.

 

     Василь Петрович Рябоконь,  будь ласка,  сідайте,  тому що  я боюсь, зараз багато буде бажаючих, щоб ми все зафіксували.

 

     Ми вважаємо,  що  ці чотири кандидатури заносяться в список. Так? Не буде заперечень від Комісії? Потім обговорювати. Зараз...

 

     Більше протоколів від Комісії немає?

 

     Так, прошу перший мікрофон.

 

     Звягільський Ю.Л.,  директор  шахти  імені   О.Ф.   Засядька виробничого   об'єднання   "Донецьквугілля"  (Київський  виборчий округ, Донецька область). Я вношу на пост Председателя Верховного Совета   Украинской   ССР   кандидатуру   генерального  директора металлургического   комбината   "Азовсталь"   депутата    Булянду Александра Алексеевича.

 

     Головуючий. Другий мікрофон.

 

     Гудима О.В.,  Сьогодні, як ви знаєте, над Києвом пройшов дощ оновлення, який змив вже гріхи, завдані нам. Я пропоную на посаду Голови Верховної Ради жінку - Ларису Павлівну Скорик.

 

     Головуючий. Третій мікрофон.

 

     Чобіт Д.В.,  відповідальний  секретар  Бродівської  районної організації Українського товариства охорони пам'яток  історії  та культури  (Бродівський  виборчий  округ,  Львівська  область).  Я пропоную висунути кандидатом  на  посаду  Голови  Верховної  Ради Української   РСР   Михайла   Андрійовича   Швайку   -  кандидата економічних  наук,  доцента,  старшого  наукового   співробітника Львівського  відділення Інституту економіки,  автора ряду праць з економічних проблем, в тому числі і з ринку. Дякую.

 

     Головуючий. Будь ласка.

 

     Шведенко М.М.,  директор Луганського  обласного  виробничого рибкомбінату   (Станично-Луганський   виборчий  округ,  Луганська область).  Я предлагаю на  пост  Председателя  Верховного  Совета Лобача   Вячеслава   Ивановича,  1946  года  рождения,  украинца, председателя Лисичанского городского Совета.

 

     Головуючий. Перший мікрофон.

 

     Михайлюк В.П.,  голова Васильківської міської Ради  народних депутатів,  перший  секретар  Васильківського міськкому Компартії України (Васильківський виборчий округ, Київська область). Я, за

 

     7

 

     дорученням більшості народних депутатів  Київської  області, пропоную  на  посаду  Голови  Верховної Ради республіки народного депутата першого секретаря ЦК Компартії України товариша  Гуренка Станіслава Івановича.

 

     Головуючий. Другий мікрофон.

 

     Колінець В.В.,  викладач  кафедри  російської  і  зарубіжної літератури  Тернопільського  державного  педагогічного  інституту імені  Я.  Галана  (Тернопільський виборчий округ,  Тернопільська область).  Я пропоную на  посаду  Голови  Верховної  Ради  обрати народного депутата Степана Ілліча Хмару. (Оплески).

 

     Головуючий. Хмара... Третій мікрофон.

 

     Рева В.М.,  перший заступник Міністра транспорту Української РСР (Феодосійський виборчий округ, Кримська область). Я підтримую пропозицію  Комісії про висунення на посаду Голови Верховної Ради республіки Хоменка Миколи Григоровича. Я думаю, що ця кандидатура буде та, яка зараз нам потрібна. Дякую.

 

     Головуючий. Так. Будь ласка.

 

     Депутат не представився. Я виступаю не от комиссии - пока мы просто этот вопрос со всеми не смогли проговорить.  От себя лично хочу   сказать  так.  Все  мы,  наверное,  думали  над  тем,  что произошло.  Думаю,  что все мы не хотим,  чтобы  произошло  опять такое  в  нашем  парламенте.  Мы это понимаем,  понимают люди,  а поэтому надо серьезно  подойти  к  этой  кандидатуре.  Чтобы  так сделать,   я   считаю,  надо  предлагать  на  этот  Пост  Николая Григорьевича Хоменко. Кратко говорю, почему.

 

     Все мы  уверены  в  этом  человеке  как  знающем,  человеке, который  не поступит таким образом,  как поступил товарищ Ивашко. Достаточно опыта,  знает дело в парламенте.  Думаю,  что надо ему этот вопрос и поручать. Спасибо.

 

     Головуючий. Перший мікрофон.

 

     Павлюк С.П.,   старший   науковий  співробітник  Львівського відділення Інституту мистецтвознавства,  фольклору та  етнографії АН  УРСР  (Турківський  виборчий  округ,  Львівська  область).  Я пропоную на посаду Голови Верховної Ради України уже відомого нам Ігоря Рафаїловича Юхновського.

 

     Головуючий. Другий мікрофон.

 

     Кузьменко М.І.,  голова  колгоспу  імені Жовтневої революції Красногвардійського району (Красногвардійський виборчий округ,

 

     8

 

     Кримська область). Я вношу предложение избрать Председателем Верховного Совета товарища Хоменко Николая Григорьевича.

 

     Головуючий. Прошу.

 

     Лисенко А.О., директор Чернігівського виробничого об'єднання "Хімволокно"  імені  50-річчя  Великої  Жовтневої  соціалістичної революції (Новозаводський виборчий округ,  Чернігівська область). Вношу кандидатуру народного депутата Украины Николая  Михайловича Артеменко.

 

     Маслов М.І.,  заступник  начальника  по  політичній  частині Центрального  військового  санаторію   "Хмільник"   (Хмільницький виборчий округ,  Вінницька область).  Вчера на заседании Комиссии по делам ветеранов большинством голосов мы отдали предпочтение на выдвижение  на пост Председателя Верховного Совета Украинской ССР Мокина Бориса Ивановича  -  ректора  Винницкого  политехнического института,   доктора   технических  наук,  професора,  1943  года рождения, украинца, члена КПСС.

 

     Головуючий. Перший мікрофон.

 

     Депутат не представився.  Вношу пропозицію: на посаду Голови Верховної  Ради  обрати  Голову  постійної  Комісії Білоблоцького Миколу Петровича.

 

     Головуючий. Другий мікрофон.

 

     Колісниченко Я.Ю.,   голова   Білогірської   районної   Ради народних   депутатів,   перший   секретар  Білогірського  райкому Компартії  України   (Білогірський   виборчий   округ,   Кримська область).  Есть  предложение внести кандидатуру Маякина Валентина Андреевича - директора металлургического завода.  И второе - есть предложение подвести черту под предложениями.

 

     (Шум у залі).

 

     Головуючий. Третій мікрофон.

 

     Депутат не  представився.  Вношу предложение внести в список по избранию Председателя  Верховного  Совета  депутата  Хмельнюка Валерия Яковлевича.

 

     Головуючий. Повторіть, будь ласка, прізвище.

 

     Депутат. Хмельнюк Валерий Яковлевич.

 

     Павличко Д.В.,  поет, секретар правління Спілки письменників України,  голова Товариства української мови імені Т.Г.  Шевченка (Збаразький  виборчий округ,  Тернопільська область).  Я пропоную Сергія Головатого.

 

     9

 

     Головуючий. Так,  товариші,  надходила  пропозиція  підвести риску.

 

     (Шум у залі).

 

     Головуючий. Перший мікрофон.

 

     Чернявський О.П.,   голова  Ради  агропромислових  формувань Сумської області  (Сумський  виборчий  округ,  Сумська  область). Депутати  Сумської області підтримують кандидатуру Хоменка Миколи Григоровича.  В порядку альтернативи пропоную  на  посаду  Голови Верховної   Ради   -  Голову  постійної  Комісії  Черепа  Валерія Івановича і підтримую пропозицію про підведення риски.

 

     Головуючий. Другий мікрофон.

 

     Свідерський Ф.Ф.,     начальник     технологічного      бюро Нововолинського виробничого об'єднання "Оснастка" (Нововолинський виборчий округ,  Волинська область).  Є  пропозиція  висунути  на посаду Голови Верховної Ради Плюща Івана Степановича. (Оплески).

 

     Головуючий. Третій мікрофон.

 

     Баталов В.Г.,  редактор  Острозької  районної  газети  "Зоря комунізму" (Здолбунівський виборчий округ,  Рівненська  область). Аби   ми  добилися  в  подальшому  більш  конструктивної  роботи, добилися злагоди,  добилися того, аби всі змістилися до центру, я підтримую пропозицію Комісії внести в список кандидатур академіка Юхновського.

 

     Головуючий. Так, будь ласка.

 

     Депутат не  представився.   Шановні   товариші!   До   цього прекрасного  такого  букету,  якого ми ще не мали,  я пропоную їм одного з найгрізніших суперників,  якого вони тільки можуть мати, добре вам відомого молодого енергійного Олександра Ємця.

 

     Головуючий. Так,   риску?   Голоси   з   залу.   (Не  чути). Головуючий. Перший мікрофон.

 

     Шевченко О.Є.  Пропоную зарахувати  претендентом  на  посаду Голови  Верховної  Ради  України  народного  депутата  УРСР Левка Григоровича Лук'яненка.

 

     Головуючий. Другий мікрофон.

 

     Горинь М.М.,  голова Секретаріату Народного руху України  за перебудову (Залізничний виборчий округ, Львівська область). Я

 

     10

 

     пропоную до  цього  списку  додати  теж молодого економіста, кандидата економічних наук Богдана Федоровича Бойка.

 

     Головуючий. У нас є два Бойки.  Я так зрозумів -  Тернопіль? Третій мікрофон.

 

     Волковецький С.В.,    доцент    кафедри   вищої   математики ІваноФранківського інституту нафти і  газу  (Долинський  виборчий округ, Івано-Франківська область). Вношу пропозицію розглянути на посаду Голови Верховної Ради УРСР кандидатуру народного  депутата УРСР,   академіка,   відомого   вченого-еколога  Голубця  Михайла Андрійовича.

 

     Головуючий. Перший мікрофон.

 

     Колєснік С.В.,  прохідник шахти "Червона Зірка"  виробничого об'єднання  "Торезантрацит"  (Торезький виборчий округ,  Донецька область).  Пропоную  на  ваш  розгляд   кандидатуру   справжнього патріота України - Івана Зайця.

 

     Головуючий. Другий мікрофон.

 

     Бойко В.Л.,  старший  редактор Головної редакції програм для молоді  Українського   телебачення   (КременчуцькийАвтозаводський виборчий  округ,  Полтавська  область).  Пропоную до цього списку кандидатуру Володимира Олександровича Яворівського.

 

     Головуючий. Третій мікрофон.

 

     Яковишин Л.Г.,  директор  Бобровицького   радгоспу-технікуму (Козелецький виборчий округ,  Чернігівська область).  Пропоную на посаду Голови Верховної Ради визначного  діяча  науки  Ємельянова Олександра   Сергійовича,   доктора   економічних   наук,   члена кореспондента.

 

     Головуючий. Перший мікрофон.

 

     Тризна В.С.,    машиніст    гірничих    виймальних     машин шахтоуправління      "Октябрьское"     виробничого     об'єднання "Донецьквугілля"   (Куйбишевський   виборчий   округ,    Донецька область). Пропоную журналіста Правденка Сергія Макаровича.

 

     Головуючий. Другий мікрофон.

 

     Депутат не представився. Предлагаю Грицая Ивана Трофимовича, председателя Николаевского областного Совета. Грицай.

 

     Головуючий. Так,  всі?  Надійшла пропозиція підвести  риску. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.

 

     Шановні товариші, прошу стежити. Кандидатура Юхновського

 

     11

 

     Ігоря Рафаїловича  називалась  декілька  разів.  Кандидатура Кравчука   Леоніда   Макаровича,   кандидатура   Хоменка   Миколи Григоровича називались декілька разів. Підвели риску.

 

     Юхновський, Кравчук,   Хоменко,  Печеров,  Скорик,  Булянда, Швайка,  Лобач,  Гуренко,  Хмара, Артеменко, Мокін, Білоблоцький, Маякін,  Хмельнюк,  Головатий,  Череп,  Плющ,  Ємець, Лук'яненко, Бойко Богдан,  Голубець, Заєць, Яворівський, Ємельянов, Правденко і Грицай.

 

     Так, товариші!  26,  тоді я прошу ще раз прослідкувати, тому що в нас три списки.

 

     Юхновський, Кравчук, так, так. Юхновський, Хоменко, Кравчук, Булянда, Печеров. Ось усе - 27, ви поправили.

 

     Так, будемо так.  Кравчук - поставимо другим.  Так, Кравчук, Хоменко, Печеров. Так, усі 27.

 

     Зачитую. Юхновський,  Кравчук,  Хоменко,  Печеров,  Булянда, Скорик,   Швайка,   Лобач,   Гуренко,  Хмара,  Артеменко,  Мокін, Білоблоцький,  Маякін,  Хмельнюк,  Головатий, Череп, Плющ, Ємець, Лук'яненко,   Бойко,  Голубець,  Заєць,  Яворівський,  Ємельянов, Правденко, Грицай. Всі? Тепер давайте візьмемо Регламент. Якщо ми не  будемо  змінювати  наш  Регламент,  то  на  кожну кандидатуру пропонується до двох годин.  Якщо - 27 на 2,  буде 54, а потім на шість - то два тижні.

 

     Так як усе відносно, тому й категорія нормально відносна.

 

     Товариші, я думаю так.  Я буду зачитувати список.  Товариші, які мають з цього приводу бажання залишатися  в  списку,  або  не залишатися,  можуть  узяти  самовідвід,  а  якщо не хочуть,  вони залишаються, і ми тоді обговорювати будемо.

 

     Є ще одна пропозиція.  Згрупувати по алфавіту.  Ні? Так. Хай буде так. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Петров В.М.,  директор  Лубенського  заводу  лічильних машин (Лубенський  виборчий   округ.   Полтавська   область).   Шановні депутати!  Те,  що в перший раз сприймалося з цікавістю, я маю на увазі процедуру висунення і обговорення,  зараз,  на другий  раз, мені здається, загрожує перетворитися на фарс. Тому, я вважаю, що було б доцільним, якби зараз взагалі не йшла процедура, хто дасть згоду, хто не дасть згоду.

 

     Мабуть, треба  дати  якийсь  час  -  хоча  б до завтрашнього ранку.  А від себе особисто закликаю всіх претендентів, до яких я відношусь з величезною повагою,  до тих депутатських груп, які їх висунули,  все ж таки проявити  мудрість,  реально  зважити  свої шанси

 

     12

 

     в майбутній боротьбі і,  мабуть,  було б дуже добре, якби ця кількість - 27 претендентів - зменшилася,  ну,  мабуть, вп'ятеро. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Перший мікрофон.

 

     Чародєєв О.В.,   секретар   парткому   шахти   ім.  60-річчя Радянської  України   виробничого   об'єднання   "Донецьквугілля" (Пролетарський виборчий округ,  Донецька область). Действительно, если первый  раз  это  был  политически  оправданный  ход,  когда определенные силы и люди хотели показать свои позиции,  то сейчас мы друг друга  знаем  и  нет  нужды  растягивать  эту  процедуру. Действительно,  повторение  будет только понято народом как фарс. Давайте отнесемся серьезно,  разумно к  этому,  обдуманно.  Пусть люди  честно выйдут,  откажутся,  кто чувствует,  что нет сил.  И регламент сократим.  Мы друг друга уже достаточно  знаем,  нечего два часа тратить на каждую фигуру.

 

     Головуючий. Другий  мікрофон...  Конкретну  пропозицію я так зрозумів,  що депутат Чародєєв вносить до півгодини.  Думайте. Це для роздумів. Другий мікрофон.

 

     Пушик С.Г., письменник, голова Івано-Франківського обласного Товариства  української  мови  ім.  Т.Г.  Шевченка  (Коломийський виборчий округ,  Івано-Франківська область).  Увага,  товариші! Я пропоную так,  Оскільки у нас залишається година,  її використати на різне.  Зібратися по групах сьогодні.  Скажімо, Народна рада й інші групи.  І серйозно обговорити всіх людей, і хай собі знімуть за   вечір   і   за  ніч,  аби  рано  вже  увійти  з  конкретними пропозиціями.  Ми повинні допустити не  більше  десь  4  осіб  на голосування. Ми просто смішимо себе перед світом, якщо піде поміж людей те,  що в цьому залі. То просто ми перетворюємося в якихось вар'ятів таких, розумієте?

 

     Давайте так.  Сьогодні  за ніч ми повинні дійти до спільного знаменника.  По дві години даємо на претендента.  Якщо є мужні  і мудрі  люди  між  висуванцями,  хай сьогодні знімуть себе.  Зараз вийдуть і за ці двадцять хвилин до п'ятої години хай  знімуть.  А завтра ми почнемо...

 

     Головуючий. Дякую, третій мікрофон.

 

     Білий В.П.,   голова   Дубнівської   міської  Ради  народних депутатів (Дубнівський виборчий  округ,  Рівненська  область).  Я повністю    підтримую   депутата   Пушика   і,   поважаючи   всіх претендентів,  яких сьогодні виставили,  і  всіх  депутатів,  які виставили претендентів

 

     13

 

     на Голову  Верховної Ради,  я прошу і звертаюся до всіх вас. На сьогоднішньому горі,  на сьогоднішньому болі нашої України  ми не  можемо  сьогоднішню  Верховну  Раду,  вибачте за грубе слово, перетворювати в цирк.  Давайте  підтримаємо  пропозицію  депутата Пушика.

 

     Головуючий. Так,  шановні товариші.  Не голосувати? Зараз ми домовимося.  Ми прийняли з вами порядок 286,  що після  висунення кандидатур  переходимо  до  питання структури Уряду.  Тому слушна була пропозиція передати це в комісії,  комісії розглянуть  після пленарного  засідання  кандидатури,  які  висунуті,  подумають  і завтра висловляться з цього приводу.  Скільки залишиться: чи дві, чи чотири, чи п'ять.

 

     Головуючий. Будь ласка, Головатий.

 

     Головатий С.П.,   старший  науковий  співробітник  Інституту соціальних  та  економічних  проблем  зарубіжних  країн  АН  УРСР (Сирецький виборчий округ,  м.  Київ).  Шановні народні депутати! Кожен  народ  вартий  того  уряду,  який  він  має.  Цей   вислів справедливий, і я вважаю, що народ України, як не прикро, але був вартий того  парламенту.  Та  швидкість  процесів  політизації  і зростання   національної   свідомості,   гідності  нашого  народу надзвичайна,  і ця трибуна,  слава Богу,  цьому красно посприяла. Система,  яка існувала 72 з лишком роки, виховала наш народ. (Шум у залі).

 

     Головуючий. Ви пропозицію вносьте.

 

     Головатий С.П.  У мене є пропозиція, моя кандидатура внесена і хочу пояснити свою позицію з цього питання.

 

     Головуючий. Ні,  ми  ще  не  перейшли до кандидатур.  (Шум у залі).  Я вас прошу, не шуміть, я вам дам слово, Сергій Петрович, тільки не зараз. Будь ласка. Перший мікрофон включіть.

 

     Остроущенко С.В.,  заступник  редактора  газети  "Гласність" (Приморський  виборчий   округ,   Одеська   область).   Уважаемые товарищи,  я думаю,  что сейчас вся Украина смеется над нами.  Мы доказали сегодня в очередной раз,  к сожалению, нашу политическую незрелость   и   неумение  пользоваться  демократией.  Поэтому  я предлагаю,  чтобы из этих 27 кандидатур,  которых я действительно всех  уважаю,  все-таки,  чтобы  они  сейчас (а не завтра,  не на комиссиях) все-таки взвесили свои возможности и сейчас без лишних речей отказались, дали себе самоотвод - это вопервых.

 

     Во-вторых, я  предлагаю,  чтобы  сейчас  (а не завтра,  ни в какойто другой день) те,  кто останутся после самоотводов,  чтобы мы

 

     14

 

     проголосовали кнопками,  нажатием  кнопок  за них или против них,  и большинство из  них  отпадут.  И  те  несколько  человек, которые останутся, - вот будем уже за них голосовать бюллетенями. И все. И давайте эту процедуру убыстрим как можно больше, быстрее это сделаем.

 

     Головуючий. Дякую, дякую. Другий мікрофон.

 

     Макар І.І.,  інженер-конструктор  СКТБ  Інституту прикладних проблем механіки і математики АН УРСР (Старосамбірський  виборчий округ,  Львівська  область).  Шановні  депутати,  якщо  ми  зараз прийдемо до обговорення структури,  за той час, скажімо, увечері, ми  зуміємо  добре  придавитися  до  цього  списку.  І я пропоную повернутися тоді після цього уже,  коли ми  знову  приступимо  до цього  питання,  тоді  повернутися і подумати,  як відсікти решту кандидатур,  а зараз приступити до обговорення  структури  Уряду, Дякую.

 

     Головуючий. Так,  дякую.  Третій  мікрофон,  і закінчуємо на цьому.

 

     Червоній В.М., апаратник Рівненського виробничого об'єднання "Азот" (Ленінський виборчий округ,  Рівненська область).  Шановні депутати! Я категорично не згоден з оцінкою, яка щойно прозвучала з  уст  депутата від Одеської області.  Це досягнення,  звичайно, демократії,  те,  що ми маємо  зараз  таку  можливість  -висунути будь-яку кількість кандидатур.  Але я хотів би сказати про те, що ми в той же час  не  можемо  собі  дозволити  розглядати  всі  27 кандидатур.  І  тому  я  пропоную зараз припинити засідання,  щоб зібралося дві групи "За радянську суверенну  Україну"  і  Народна рада,  ну  й  інші  групи,  і  завтра  ми  повинні  вийти з двома кандидатурами. І це буде найбільш реально, і ми зекономимо час.

 

     Головуючий. Дякую.  Останні з трибуни і все,  щоб була рівна можливість. І по одному біля мікрофонів.

 

     Ємець О.І.,  науковий співробітник Київської вищої школи МВС СРСР імені Ф.Е.  Дзержинського (Центральний  виборчий  округ,  м. Київ).  По-перше,  хочу  запропонувати  одну процедуру для зняття кандидатур,  щоб не виникла та ситуація,  яка тільки що  виникла. Щоб була різниця між тим,  хто знімає і хто залишається. Той, хто знімає,  повинен заявити,  що він просить слово для зняття.  Йому тоді надається 5-10 хвилин.  І той, хто для оголошення програми - тому вже відповідно.  А то зал сидить і не знає,  чи він оголошує програму, чи буде знімати. І ми тоді знімемо.

 

     15

 

     І при  цьому  я  хотів  би  не  робити з цього трагедії.  Це логічне завершення тих подій,  які у нас були,  і ми впевнені, що завтра  залишиться  досить небагато кандидатур.  Дайте можливість кандидатам походити в ранзі кандидата одну  ніч.  І  не  треба  з цього приводу хвилюватися.

 

     Головуючий. Шановні    товариші   депутати,   ставиться   на голосування пропозиція,  яка прозвучала  у  більшості  депутатів. Зараз перейти до розгляду структури уряду, а вранці визначитися з подальшим.

 

     Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.

 

     "За" - 287, "проти" - 70. Приймається.

 

     Слово надається  Голові  Уряду,  народному  депутату  Масолу Віталію Андрійовичу.

 

     Масол В.А.,   Голова   Ради  Міністрів  УРСР  (Чернігівський виборчий округ,  Чернігівська область). Шановні народні депутати! Ми працювали останні два дні дуже плідно. Мали багато зустрічей і заступники Голови Ради Міністрів,  яких ви сьогодні обрали.  Вони працювали  з  комісіями і вирішили деякі питання структури.  Я що хочу вам сьогодні запропонувати.

 

     Перш за  все,  я  вношу  пропозицію  на  ваш  розгляд   двох заступників   Голови   Ради   Міністрів.  Я  пропоную  на  посаду заступника  Голови   Ради   Міністрів   по   культурно-освітньому комплексу  нашого  вченого  Комісаренка Сергія Васильовича,  1943 року народження.  Він працює в нашій Академії наук, і таким чином ви його будете слухати. І по структурі (Шум у залі).

 

     І другого. Як кажуть, структура, я пішов на структуру. І другого

- Першим заступником Голови  Ради  Міністрів  товариша  Статінова Анатолія Сергійовича.

 

     Далі. По структурі. Ви повинні зрозуміти, що мені доводиться дуже скрутно працювати,  тому що коли ми обговорювали кандидатури нових  заступників,  то  не  нові  люди.  І для того,  щоб з ними попрацювати,  я повинен так вам сказати:  якщо я не вношу поки що пропозицій, то це питання обговорюється.

 

     Я розмовляв з товаришем Черняком,  народним депутатом.  Ми з ним  домовилися,  коли  структура  буде   затверджена,   ми   вам запропонуємо його на посаду.  Наприклад, на раду по підготовці до переходу на ринкові відносини.

 

     Товариші ще є, я не хочу сьогодні називати прізвища, але так: на посаду заступника Голови Ради Міністрів - товариш Комісаренко, це третя кандидатура.

 

     16

 

     Ввечері я мав бесіди,  товариші кажуть: згодні, дайте нам до ранку  поміркувати,  ранком  приходять  і дають свої міркування з цього приводу.

 

     Я хотів  залучити  товариша  Щербака,  а   він   знаєте   де знаходиться?  В  Юрмалі,  з ним треба переговорити.  Він мені вже дзвонив.  І я б більше назвав прізвищ, тому сьогодні ми повинні в цілому  працювати.  І  коли  ми  розглядали  структури  і останню структуру по всіх комплексах, ми внесли пропозиції.

 

     Була критика з приводу того,  що в  нас  немає  Комітету  по зв'язках  з  Міністерством оборони.  Я вчора зустрічався з Ігорем Рафаїловичем Юхновським і ми домовилися,  що такий  комітет  буде створено.

 

     Більше того,  була  пропозиція по створенню (у вас в першому варіанті не було) Комітету по передачі  державного  майна.  Такий комітет ми теж створимо.

 

     Таким чином,  сьогодні є вісім блоків.  Якщо агропромисловий комплекс вніс пропозицію,  він розглядав і дуже плідно засідав  і вніс  пропозицію  створити  два  комітети  додатково - Комітет по машинобудуванню і Комітет по соціальних  питаннях.  Таким  чином, всі  основні  комплекси  (розглядали  це  питання й інші комісії) сьогодні сформовані.

 

     Я вношу пропозицію.  Я мушу вам  зачитати  чи  запропонувати схему  (якщо  хочете,  ми  зараз  її роздамо) нову,  але це схема Уряду.  У нас 500 примірників таких підготовлено. Але я мушу дати пояснення   по   деяких   питаннях,  тому  що  частину  комітетів пропонується  створити  при  Раді  Міністрів,  тобто  це   будуть комітети, але керівники цих комітетів не будуть входити до складу Уряду.   Це,    пропонується,    Комітет    по    машинобудуванню сільськогосподарському  при Раді Міністрів,  Комітет з точки зору соціальних проблем, питань. Він теж буде при Раді Міністрів. Тому в  цьому  списку  будуть  ті члени Уряду,  яких ми з вами повинні будемо призначати.  Тому я можу доручити: поки я буду вам казати, Керуючий  справами  вам  ці  екземпляри  роздасть  і хай товариші дивляться.

 

     Перше. Були  питання  щодо  того,   де   мати   Міністерство закордонних справ,  Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ,  Комітет державної безпеки і Комітет при Раді Міністрів по зв'язках  з  Міністерством оборони?  Пропонуємо їх підпорядкувати Раді Міністрів.  І, як ви бачите, вони тут у верхній схемі будуть у верхньому рядку розміщатися.

 

     17

 

     Потім ідуть  комплекси,  їх  -  вісім.  Комплекс соціального розвитку, який очолює Перший заступник Голови Ради Міністрів - це Міністерство  праці  і соціальних проблем (зауваження було слушне товариша Черняка - не в питаннях, а проблем), Міністерство легкої промисловості,  Міністерство торгівлі. Було дуже багато зауважень з точки  зору,  що  два  міністерства:  лісового  господарства  і промисловості.   Ми   пропонуємо  -  Міністерство  деревообробної промисловості.  Щоб усім зрозуміло було - це  промисловість,  яка виробляє меблі. І Державний комітет у справах національностей. Це

- соціальний комплекс.

 

     Тому я б так запропонував,  якщо у вас  немає  заперечень  і комісії підтримують,  то можна і схвалити.  Чи в цілому всі,  я б більше пропонував - по комплексах.  Ну ось, я вам пропоную перший комплекс.   Давайте   голосувати.   Він  іде:  культурно-освітній комплекс.

 

     Головуючий. Так.  Шановні товариші депутати, давайте ми так, по  порядку,  Віталій Андрійович,  якщо я правильно зрозумів,  ви вносите таку структуру.  Ви назвали ті міністерства  і  комітети, які виходять прямо на Раду Міністрів. Так?

 

     Масол В.А. Так, 5 я назвав.

 

     Головуючий. Так,  всім  зрозуміло?  Зрозуміло.  Далі Віталій Андрійович вносить пропозицію:  структуру будувати по комплексах. Віталій   Андрійович,   ви   назвали  комплекс,  я  так  розумію, агропромисловий, комплекс соціального розвитку.

 

     Йде обговорення цього комплексу. Туди входять... Перелічіть, Віталій Андрійович.

 

     Масол В.А.  Входять Міністерство праці і соціальних проблем, Міністерство   легкої   промисловості,   Міністерство   торгівлі, Міністерство  деревообробної  промисловості,  Державний комітет у справах національностей.

 

     Головуючий. Зрозуміла позиція? Зрозуміла. Ми за цей комплекс можемо  з вами проголосувати чи потрібно обговорити?  Обговорити? Хто з депутатів хоче  висловитися  з  цього  приводу?  Так,  будь ласка, другий мікрофон.

 

     Бойко І.Г.,    голова    Кам'янсько-Дніпровського    райкому профспілки      працівників      агропромислового       комплексу (Кам'янсько-Дніпровський  виборчий  округ,  Запорізька  область). Шановний Віталій Андрійович!  Я буду голосувати за те,  щоб у нас структура  була  обговорювана і прийнята по комплексах.  Але щодо самих

 

     18

 

     комплексів, тут у  мене  виникають  такі  питання.  Мені  не зовсім  зрозуміло,  з  якої  причини і чим керувалися,  коли було створено дане Міністерство праці і соціального  забезпечення.  Ви там  сказали,  що  проблеми  є  в пропозиціях.  Я думаю,  що дане Міністерство соціального забезпечення -  це  обсяг,  який  навіть важко  уявити.  Тим  паче,  що  зараз,  якщо  ми  сюди  зіллємо і Міністерство праці, - це просто, на мою думку, неможливо. Якщо це можливо, то я прошу довести це.

 

     І по-друге.  Ми  в одному комплексі.  У нас є і Міністерство забезпечення і праці,  і те Міністерство,  чи комітет,  який  нам робить  меблі.  Але саме Міністерства охорони здоров'я чомусь тут немає?

 

     Масол В.А.    Міністерство    охорони    здоров'я    є     в культурноосвітньому  комплексі.  І  я,  коли  пропонував,  то  ви повинні зрозуміти,  що деякі питання комплексів,  в тому числі  і Міністерства охорони здоров'я,  будуть підпорядковані тій людині, яка має за фахом медичну вищу освіту.  Тому тут  будуть  маленькі такі  розбіжності,  але,  я  думаю,  що це вже справа буде потім, остаточна,  Ради Міністрів,  Президії,  як розподілити  в  цілому обов'язки.  Будуть такі?  Будуть. Це непринципове має значення, я вважаю.

 

     Головуючий. Товариші депутати!  Нагадую. В кого є пропозиції або  запитання  з  приводу  комплексу соціального розвитку?  Біля мікрофонів. Є? Третій мікрофон.

 

     Мотюк М.П.,  лікар Чортківської Центральної районної лікарні (Чортківський   виборчий   округ,   Тернопільська   область).   Я рекомендую Міністерство охорони здоров'я підпорядкувати комплексу соціального  розвитку,  щоб ним керував перший заступник по цьому комплексу,  а  не  відносити  до  культурноосвітнього  комплексу. Дякую.

 

     Головуючий. Так.  Немає  більше  питань у депутатів?  Немає. Віталію Андрійовичу, щодо... Ще є? Третій мікрофон, будь ласка.

 

     Шведенко М.М.  Я не можу зрозуміти,  чому Державний  комітет УРСР  по  житлово-комунальному  господарству і побуту випав в цій системи?

 

     Головуючий. Це не цей комплекс.

 

     Шведенко М.М.  Ні,  це комплекс  по  житлово-комунальному.., соціальному розвитку.

 

     Головуючий. Ні.  А ми "соціального розвитку" розглядаємо.  Я прошу вас, другий мікрофон.

 

     19

 

     Чорновіл В.М.,  голова  Львівської  обласної  Ради  народних депутатів (Шевченківський виборчий округ,  Львівська область).  Я думаю, що ми пішли не тим шляхом. Бачте, вже почалися перекидання з комплексу в комплекс.  По комплексах голосувати не можна. Треба доповісти по всьому обсягу,  і ще можуть виникнути тверезі  думки взагалі  щодо структури в цілому.  Затвердити структуру в цілому, чого ми ще не робили,  це,  очевидно, завтра. А тоді вже починати перекидання з комплексу в комплекс.  А то ми затвердимо,  а потім знову якісь перекидання.  Ми ще не вирішили взагалі, чи приймаємо саме таку схему. Дякую.

 

     Головуючий. Так,  немає більше з цього приводу? Є. Третій... У вас по цьому? Перший мікрофон, будь ласка.

 

     Білоблоцький М.П.,  другий   секретар   Черкаського   обкому Компартії   України   (Жашківський   виборчий   округ,  Черкаська область).  Я  ще  раз  звертаюся.  Ми  вчора  уважно  на  Комісії розглядали весь соціальний блок. Я кажу, що ніякої логіки немає в тому,   що   Міністерство   охорони   здоров'я   знаходиться    в культурноосвітньому комплексі. Будемо казати, здоровий глузд каже про те,  що це саме головне питання соціальне - охорона здоров'я. Де   ж   йому  бути?  Чому  йому  треба  бути  у  цьому  блоці  - культурноосвітньому? Це одне питання.

 

     І друге.  Ще раз звертаюся до депутатів з тим,  що не  треба поєднувати  Міністерства  праці  і  соціального забезпечення.  Не можна цього робити.  Про  це  можна  цілу  лекцію  прочитати,  що попереду  нас  очікує  ринок,  і  сьогодні дванадцять з половиною мільйонів  -  це  пенсіонери   в   республіці,   і   Міністерству соціального забезпечення вистачить чим займатися.  А Міністерство праці,  я вам скажу,  в самій слаборозвинутій країні воно  є.  То чого  ви  просто  (принципово,  прямо скажемо) впираєтесь у цьому питанні, Віталію Андрійовичу? Так не можна.

 

     Масол В.А.  Ви пробачте мені.  Я хочу сказати,  що я вже мав різні  полярні  думки.  Одні пропонують їх об'єднати,  і я з цією пропозицією більш згоден,  ніж їх не об'єднувати.  Справа в тому, що   питання,   як   ви  кажете,  безробіття,  яке  може  бути  у майбутньому,  і питання,  які пов'язані з соціальними проблемами, вони поряд стоять.  Тому сьогодні, як кажуть, я чув, і я в якійсь мірі з вами можу й погодитись.

 

     Але тоді я повинен сказати, що ми починаємо робити маленькі, дрібні  відомства.  Таким чином,  тоді ми повинні сказати,  що ми повертаємося до старої системи, коли в Уряді буде близько 100

 

     20

 

     чоловік. Це не логічно.  Справа в тому,  що ми повинні  йти, якщо ми йдемо дійсно,  до ринкової економіки.  То я казав і зараз можу  повторити,  зробити  ще  раз  одну  заяву  -  тоді  у   нас міністерств і комітетів в Уряді буде,  ну,  15, максимум - 20. Ми їх поступово будемо витискувати новими організаційними формами.

 

     Головуючий. Третій мікрофон.

 

     Білий В.П.,  голова  Дубнівської   міської   Ради   народних депутатів,   другий  секретар  Дубнівського  міськкому  Компартії України  (Дубнівський  виборчий   округ,   Рівненська   область). Шановний  Віталій  Андрійович!  У  мене до вас запитання.  Чим ви аргументуєте той  факт,  що  Державний  комітет  по  житловому  і комунальному  господарству  і  побуту  віднесли  до  будівельного комплексу, а не до комплексу соціального розвитку?

 

     Масол В.А.  Відповідаю.  Справа  в  тому,  що   будівництвом соціального   комплексу  займаються  будівельні  міністерства.  І сьогодні в  Комітеті,  який  буде  займатися  житлово-комунальним господарством,  всі ці питання пов'язані з матеріально-технічними ресурсами,  з  новими  формами  ринкових   відносин,   з   новими економічними нормативами.  Це всі,  я повинен сказати,  баланси - теплової енергії,  і будівництво  теплових  станцій,  і  розвиток міста.  Тому у нас воно було спочатку "ні", а потім ми прийшли до єдиної думки в  Президії,  що  це  повинно  бути  у  будівельному комплексі,  щоб  більш  мати  маневру  при підготовці до роботи в зимових умовах.

 

     Головуючий. Все. Другий мікрофон.

 

     Депутат не  представився.  Я  не  розумію,  чому,   шановний Віталій  Андрійович,  в  комплексі соціального розвитку опинилось Міністерство   торгівлі,    а    не    входить    до    комплексу зовнішньоекономічних зв'язків?  Якщо Міністерство торгівлі цим не буде займатись,  то я взагалі не розумію,  як буде  здійснюватись зовнішня торгівля. Чи взагалі у нас її не буде в республіці?

 

     І ще одне.  Невідомо,  до якого комплексу буде віднесено, чи взагалі його  не  буде,  орган,  який  повинен  займатися  митною службою? В попередній схемі був, а тут я не знаходжу.

 

     Масол В.А.  Я ж відповів, товариші! Давайте я вам зачитаю ті структурні одиниці,  які будуть  при  Раді  Міністрів.  Там  є  і митниця. Вона є.

 

     Депутат. Але (це мені незрозуміло) по Міністерству торгівлі?

 

     21

 

     Масол В.А.  Товариші!  Вони  не входять до складу Уряду.  Це державні органи,  органи Ради Міністрів,  які  працюють,  але  до складу Уряду вони не входять.

 

     Депутат. І   вже,   щоб  другий  раз  не  займати  чергу,  я принципово стою на тому,  що Комітет  державної  безпеки  повинен бути підзвітний не Раді Міністрів, а Верховній Раді України.

 

     Масол В.А.  Я вже відповідав вам і зараз відповім.  Коли наш парламент прийме таке рішення,  ми його з цій  схеми  викреслимо. Сьогодні такого рішення немає.  От тому і Міністерство внутрішніх справ, і Комітет державної безпеки сьогодні в Раді Міністрів.

 

     Головуючий. Перший мікрофон.

 

     Дунтау О.М.,  голова Комітету народного контролю Радянського Дунайського  пароплавства  (Ізмаїльський виборчий округ,  Одеська область).  Виталий Андреевич! У меня к вам один вопрос. Мы с вами неоднократно  говорили  о  том  (и это вы подтвердили,  когда вас избрали  Председателем  Совета  Министров  Украинской  ССР),  что вопрос  по созданию структуры в виде Государственного комитета по внешнеэкономическим  связям  будет  сформирован.  Однако  мы  уже получаем  второй  экземпляр  структуры,  и  вы  упорно пишете или говорите о  том,  что  создана  Государственная  комиссия  Совета Министров по внешнеэкономическим связям.  Как это можно увязать с новой Декларацией о суверенитете?

 

     Масол В.А.  Я відповідаю на це запитання.  Перш за все, ми в цій  схемі  передбачили  розвиток зовнішніх зв'язків з точки зору того,  щоб ми поставляли не сировину на  експорт,  як  робили  це раніше,  а обладнання, яке ми повинні виробляти. А оскільки у нас в цілому  на  машинобудуванні,  на  конверсії  оборонних  галузей будуть концерни,  асоціації,  ми цю схему не записували,  тому що вчора була критика щодо того, чого ми записали всі ці концерни.

 

     І по комісії.  Так, є таке питання, одні пропонують створити Комітет,  інші  -  Державну  комісію.  Ми  сьогодні зупинилися на Державній комісії.  Створимо,  попрацюємо,  і коли  ми  збільшимо обсяги поставки продукції на експорт, я думаю, ми тоді й створимо Комітет.

 

     Головуючий. Третій мікрофон.

 

     22

 

     Іоффе Ю.Я.,  генеральний  директор  виробничого   об'єднання "Стахановвугілля"   (Брянківський   виборчий   округ,   Луганська область).  Уважаемый Виталий  Андреевич.  Мне  абсолютно  тут  не понятно,  как все-таки думаете управлять угольной промышленностью в республике?

 

     Масол В.А.  Тут написано: промислово-транспортний комплекс і Комітет при Раді Міністрів по вугільній промисловості.

 

     Іоффе Ю.Я.  Комиссии  вчера проголосовали за Государственный комитет по угольной промышленности.

 

     Масол В.А. Я не заперечую. Коли ви проголосували, давайте.

 

     Іоффе Ю.Я.  Ну, так давайте. Мы уже говорим сколько по этому вопросу.   Виталий   Андреевич,  в  свете  тех  событий,  которые происходят в угольном регионе? Надо же к этому вопросу относиться посерьезнее, наверное.

 

     Головуючий. Так, по одному, шановні депутати. Не може Голова Уряду вислуховувати і в ліве, і в праве вухо.

 

     Іоффе Ю.Я. Нет, я же один начал говорить, а он не слушает. Я при чем?

 

     Головуючий. Так,    Віталій    Андрійович,   я   прошу   вас відповідати.

 

     Іоффе Ю.Я. Виталий Андреевич, я считаю, что надо серьезнее к этой  проблеме  в  свете той напряженности,  которая существует в угольных  регионах  сегодня,   относиться   Председателю   Совета Министров.

 

     Масол В.А.   Шановні  народні  депутати!  Вчора  ми  з  вами домовились і ви вчора казали,  чого записали до складу Уряду  всі підприємства,  які  не  будуть  входити до складу Уряду.  Тому ви вчора прийняли рішення.  Я вам сьогодні  підтверджу  -  Державний комітет   Ради  Міністрів  по  вугільній  промисловості.  В  тому варіанті він був "при",  ви  сказали  -  Державний,  я  сказав  - згоден.

 

     Головуючий. Так, дякую. Другий мікрофон.

 

     Депутат не представився.  Виталий Андреевич,  значит,  здесь такой вопрос.  7 апреля 1990 года  на  Госоргтехнадзор  возложили новые   функции   по   государственной   экспертизе  безопасности предприятий   и    технологий,    проектов    новостроящихся    и реконструируемых   предприятий.  Сегодня  этот  комитет  лишается звания "Гос" и становится просто  комитетом.  Наоборот,  ставится вопрос  намного  расширить  его  функции  с  тем,  чтобы передать контрольные функции с других отраслей, с других предприятий

 

     23

 

     и ведомств.  А при такой постановке вопроса  просто  немного непонятно.

 

     Масол В.А. Я хотів би сказати, шановні товариші, ми йдемо до роздержавлення промисловості,  а мені всі пропонують зробити  все державним. Тому там є такі пропозиції, які сьогодні вирішують, що ми повинні перейти зовсім до інших  наших  економічних  відносин. Тому там є дійсно ті, які будуть при Раді Міністрів, але вони вже будуть не державні,  якщо ми дійсно  хочемо  перейти  на  ринкові відносини.

 

     Головуючий. Перший мікрофон.

 

     Чернявський О.П.  Шановний Віталій Андрійович! Чи я недочув, можливо,  чи ви помилилися.  Ми однозначно на спільному засіданні двох   комісій   -  по  агропромисловому  комплексу  і  з  питань відродження села домовилися,  що  питання  сільськогосподарського машинобудування   і   переробної  галузі  настільки  важливі,  що очолювати  комітет  повинен   член   Уряду.   Тому   Комітет   по сільськогосподарському  машинобудуванню  повинен,  на нашу думку, бути  не  "при",  а  Державний  комітет.  Така  пропозиція  нашої комісії.

 

     Масол В.А.  Шановні  товариші  я...  (не чути) схема,  яку я сьогодні вранці від  вас  одержав.  Я  читаю,  що  тут  написано: Комітет при Раді Міністрів по соціальному розвитку села і Комітет при  Раді  Міністрів  по  машинобудуванню  для  АПК.  Я  на  таку пропозицію погодився і її прийняв.  Ну,  так,  товариші, не треба сьогодні.  Ми сьогодні з вами ще не затверджуємо структуру, ми її тільки  схвалюємо  для  того,  щоб  ми могли попрацювати.  Якщо в когось десь будуть питання,  то ви ж повинні і мене зрозуміти.  Я отримав сьогодні зранку - вчора ми зустрічалися,  я вже казав,  з Ігорем Рафаїловичем і з іншими товаришами,  комісії  працювали... Ми прийшли до згоди сьогодні.  Є ще якісь пропозиції -будь ласка, я не заперечую.  Нехай буде так,  як ви пропонували, але те, що я отримав, воно ось є. Я червоним олівцем підкреслив.

 

     Головуючий. Другий мікрофон.

 

     Горинь М.М.  Я  розумію шановного Голову,  що за якихось два дні дуже тяжко було перебудувати структуру управління  відповідно до  Декларації.  Але вважаю,  до виступаючи з структурою,  Голова повинен би зробити хоча б таку заяву,  що  найближчим  часом  він перебудує структуру управління відповідно до тих принципів, котрі проголошено в Декларації. Тобто,

 

     24

 

     перейдемо на створення нашої економіки на засадах суверенної Української Республіки. Я вважаю, що вже в даній структурі, котру ми тут маємо,  відчуваються не стільки спроби перейти на принципи Декларації,  скільки  спроби відійти від цих принципів.  Скажімо, таке  міністерство,  як  Комітет  по  зв'язках  із  Міністерством оборони.  Що це за новоутворення?  Який Комітет по зв'язках? Якщо що-небудь у нас робити,  виходячи  із  нашої  Декларації,  то  це утворити  Міністерство  оборони,  а  не  Комітет  по  зв'язках із Міністерством оборони, якого ми не знаємо.

 

     Друге. Я вважаю, що ми маємо зараз Уряд перехідного періоду. Це Уряд перебудови,  передачі цілого ряду підприємств із союзного підпорядкування в підпорядкування республіки. Я не бачу механізму цій  передачі,  я  не  думаю,  що  нам  довго  треба  буде  з цим зволікати. Адже восени, десь у жовтні, прийдеться приймати бюджет

-  який  бюджет на базі цього?  Якщо ми візьмемо,  скажімо,  отой розділ  "Промислово-транспортний  комплекс",   то   у   нас   тут залишається  всього  три  міністерства.  Але  я  тут  не  бачу ні Міністерства    вугільної    промисловості,    ні    Міністерства машинобудування, ні Міністерства електронної промисловості.

 

     Я сам  колись  працював  у  ланці  управління і знаю,  як це робиться:  якщо  наявні  міністерства  позначаються  безперервною лінією,  то  ті  міністерства,  які  плануються,  -  позначаються штриховкою.  Таким  чином,  ми  бачимо:  отут   ми   плануємо   в майбутньому,  через півроку,  скажімо,  5 чи 10 міністерств,  чи, скажімо,  якихось інших концернів.  Ми говорили вже вчора про те, що   ми   б   хотіли,   аби  Комітет  по  державній  безпеці  був підпорядкований не Раді Міністрів, а Верховній Раді республіки. І думаю,  що потрібно зараз поставити питанні про те,  аби прийняти спеціальну постанову про передачу цього комітету з Ради Міністрів у Верховну, підпорядкувати Верховній Раді.

 

     Це саме  торкається  проблеми  національного  банку  і інших питань.  Я хотів би,  щоб  ця  структура  показала  нам  механізм передачі величезних багатств із рук всесоюзних міністерств у руки Української Республіки.  Цього я не бачу і не бачу бажання з боку Голови, на жаль. Я хотів би, щоб це було.

 

     Головуючий. Дякую. Віталій Андрійович, зараз будете?

 

     Масол В.А.  Я уже відповідав, шановні товариші! Перш за все, ми ж не хочемо копіювати ту структуру,  яка є сьогодні у  Москві. Мені пропонують створювати нові міністерства. Ми йдемо на ринкові відносини, і вертикальні зв'язки повинні бути значно

 

     25

 

     послаблені. Тому ми йдемо на горизонтальні зв'язки.  Якщо ви пропонуєте  щось  інше,  тоді давайте ми сьогодні цього не будемо робити.   Яка    різниця    буде,    якщо    буде    підприємство підпорядковуватись міністерству у Києві чи міністерству у Москві? Ніякої  різниці.  Тому  ми  в  цій   схемі   запропонували,   щоб розвивались  горизонтальні зв'язки,  а не вертикальні.  А з точки зору,  хто кому буде підпорядкуватись,  я вже  відповідав.  Треба прийняти рішення Верховної Ради з цього питання.

 

     Головуючий. Дякую. Третій мікрофон.

 

     Матвєєв В.Й.,    другий   секретар   Миколаївського   обкому Компартії  України  (Центральний  виборчий  округ,   Миколаївська область).   Виталий   Андреевич!   Мне  кажется,  что  подчинение Государственного комитета по статистике Совету Министров  УССР  в общем-то  должно  будет  способствовать  искажению  отчетности  и припискам.  Поэтому  есть  предложение  вывести   Госкомстат   из подчинения  Совета  Министров и подчинить его Верховному Совету - это первое предложение.

 

     И второе предложение.  У нас традиционно создался  комплекс, который будет стоять с протянутой рукой, так как он сейчас стоит. Это комплекс культурно-освітній.  Его надо бы,  наверное,  как-то разрядить.  В  то  же время у нас сегодня здоровье человека стало чрезвычайной ситуацией.  Стало,  будем так говорить, удивительно, когда  человек здоров.  Поэтому я предлагаю все-таки Министерство здравоохранения  подчинить  комплексу  экологии  и   чрезвычайных ситуаций.  Это  будет у нас один из самых богатых не производящих комплексов,  и оттуда как раз  можно  будет  деньги  взять  и  на здравоохранение. Два предложения.

 

     Масол В.А.  По-перше,  я хотів би сказати,  що я теж поділяю думку,  що,  може  бути,  Міністерство  охорони  здоров'я   треба підпорядкувати  заступнику,  який буде відповідати за надзвичайні ситуації,  за ліквідацію наслідків чорнобильської аварії.  Але  й хотів би вас запевнити,  що я вважаю,  що це питання повинно бути розглянуто трошки пізніше,  коли ми створимо Раду Міністрів, тоді Рада  Міністрів  на  своєму засіданні зробить розподіл обов'язків між заступниками.

 

     Я не вважаю,  що це повинна робити Верховна Рада,  і що я як Голова  Ради  Міністрів  потім,  коли за якихось обставин повинен буду  передпідпорядкувати  одне  міністерство  чи  один   комітет кому-небудь із заступників, то мені треба звертатись до

 

     26

 

     Верховної Ради. Я вважаю, що це повинно бути в розпорядженні Ради Міністрів,  її Голови.  Ми будемо дивитись, які обсяги робіт будуть у кожного,  щоб було більш-менш повне завантаження кожного заступника.  Тому що,  якщо ми йдемо і далі,  з  точки  зору,  що будемо  скорочувати  заступника  (а  я так вважаю,  що десь ми ці питання будемо вирішувати),  то таким чином це повинно  бути  вже прерогативою Ради Міністрів і її Президії.

 

     Головуючий. Перший мікрофон.

 

     Костенко Ю.І.,      науковий      співробітник     Інституту електрозварювання імені Є.О.  Патона (Червоноармійський  виборчий округ,  м.  Київ).  Шановний Віталій Андрійович!  Вчора відбулось засідання Комісії з питань екології і там є ряд пропозицій.

 

     По-перше. Комітет   по   екологи   та    природокористуванню підпорядкувати не Раді Міністрів, а Верховній Раді, це була перша пропозиція.

 

     Друге. Ввести до складу комплексу екології  та  надзвичайних ситуацій Держгідромет,  добавити,  можливо, і Мінводгосп, - це на ваш розсуд.

 

     А сьогоднішня ваша нова схема  зовсім  не  відображає  наших пропозицій, зовсім не зрозуміло, чому і куди дівся Чорнобильський комітет. Це ж справа суто Ради Міністрів - вирішувати ці питання. Будь ласка, поясніть.

 

     Масол В.А.  Будь ласка,  я відповідаю. Перш за все, це все є (і вчора було) в тій схемі,  яку ми вам представили. Але справа в тому,  що вчора було багато критичних зауважень щодо того,  що ці комітети,  в тому числі і Гідромет,  не входять до складу  Уряду. Тому вони всі є,  вони при Раді Міністрів ці комітети, про які ви вели мову.

 

     Головуючий. Другий мікрофон.

 

     Масол В.А.  Одну хвилинку,  шановні народні депутати! Те, що ви будете вважати необхідним підпорядковувати Верховній Раді,  ви повинні прийняти з цього приводу рішення.  Чи це буде КДБ,  чи це буде  Міністерство  внутрішніх справ,  Комітет по природі чи щось інше. Приймемо рішення - і ми з цієї схеми викреслимо.

 

     Головуючий. Другий мікрофон.

 

     Гайсінський Ю.О.,  прокурор Московського району  м.  Харкова (Московський  виборчий  округ,  Харківська область).  У меня есть предложение. Уважаемые товарищи депутаты! Перед нами

 

     27

 

     законно избранный Председатель Совет  Министров.  Мы  должны дать ему возможность поработать по предлагаемой им структуре. Тем более эта структура гибкая,  она может  в  любое  время,  по  его предложению, Верховным Советом быть изменена. Это первое.

 

     Второе. Иван Степанович.  Я обращаюсь к вам.  Вы должны были установить время на обсуждение предлагаемой структуры,  учитывая, что уже много людей, много депутатов выступило и высказалось и на пленарных заседаниях, и на заседаниях комиссий. Это второе.

 

     Это бы ускорило решение этого вопроса.  Я предлагаю,  до  18 часов, и поставить на голосование этот вопрос. И, естественно, не обсуждать по комплексам,  тем более,  что фактически Председателю Совета  Министров задаются вопросы и вносят предложения не только по первому комплексу,  но и по другим. Поэтому я считаю, что надо поставить вопрос на голосование в целом. По крайней мере, принять предлагаемую Советом Министров структуру за основу.  Если ему так удобно  работать,  а он несет ответственность перед парламентом в первую очередь, надо дать ему такую возможность.

 

     Головуючий. Шановні товариші!  Такі пропозиції були:  не  за основу,  а  в  основному схвалити як перехідну структуру.  Третій мікрофон.

 

     Мисник П.О., другий секретар Чернігівського обкому Компартії України   (Новгород-Сіверський   виборчий   округ,   Чернігівська область).  Шановний Віталію Андрійовичу!  Я бачу, що ваші підходи до    структури    народного    господарства   йдуть   по   шляху роздержавлення. Але, мабуть, один комітет, який роздержавлювати б не   слід   -   це,  все-таки,  Державний  комітет  по  наслідках чорнобильської аварії.  І чому?  Ми просили,  щоб  заступник  був першим.  Ну,  ми розуміємо,  всіх не можна першими зробити,  тому все-таки  повинен  бути  Державний  комітет,  у  якого   були   б відповідні права.

 

     Далі. Ми записали у Декларації про те, що будемо піклуватися про збереження генофонду народів України.  То,  мабуть, зберігати треба   конкретними   справами   і  відповідно  мати  на  це  всі повноваження  відповідні.  А  ці   повноваження   можливі   через Державний  комітет  по  наслідках чорнобильської авари.  Дуже вас просимо звернути на це увагу і прислухатись до нас.

 

     Масол В.А.  Шановні товариші! Давайте ми потім розглянемо це питання. У нас будуть в складі Уряду одні представники по

 

     28

 

     ліквідації чорнобильської   аварії.   Тому   ми  це  питання розглянемо  додатково  і  приймемо  рішення.  Займатися  питанням ліквідації  наслідків  чорнобильської  аварії  будуть і Державний комітет по економіці,  і Міністерство фінансів,  і буде займатися будівельний  комплекс,  і  Міністерство  охорони здоров'я.  Тому, дійсно, ми це питання записали, що це - Комітет по чорнобильській аварії при Раді Міністрів.

 

     Головуючий. Третій мікрофон.

 

     Депутат не представився.  Віталію Андрійовичу! Ми розуміємо, що підходи у вас дуже серйозні,  але коли  будуть  інші  державні комітети  займатися  цим питанням,  то,  мабуть,  треба Державний комітет по наслідках чорнобильської аварії, щоб він був на рівних хоча б правах. На рівних.

 

     І друге.  Ми  дуже  просимо  вас  не  навішувати  на  посаду заступника   Голови,   який   буде   займатися    чорнобильськими проблемами, багато питань, в тому числі питання з екології, бо це дуже всеохоплююче питання.  І,  мабуть,  цей заступник,  який теж буде  мати  багатопланову  роботу  по чорнобильських справах,  не забезпечить рішення цих питань.  Просили б  вас  урахувати  це  і створити Державний комітет,  і не навішувати багато обов'язків на цього заступника.

 

     Головуючий. Дякую.  Товариші  депутати,   Гайсінський   вніс пропозицію  обговорювати  структуру  всю,  не  по комплексах.  Ви відчуваєте,  що в залі робиться.  Ми обговорюємо  всю  структуру. Тому  треба  визначитися  в  часі.  Давайте  ми  приймемо таке.., дійдемо до такої згоди,  щоб продовжити до 18 години.  А перед 18 годиною поставимо на голосування:  схвалити в основному структуру як  перехідну.  І  доручити  Голові  Уряду  разом  з   постійними комісіями   працювати   над   її   удосконаленням.   Будь  ласка. Приймається така пропозиція? Перший мікрофон.

 

     Залудяк М.І.,  Голова  Комісії  у   питаннях   екології   та раціонального    природокористування    (КременчуцькийКрюківський виборчий округ, Полтавська область). Шановний Віталій Андрійович! Ми   від   Комісії   у   питаннях   екології   та   раціонального природокористування дуже просимо  вас  особисто  розглянути  весь комплекс питань з екології та надзвичайних ситуацій.  Тому що тут тонуть наші пропозиції, як сокира у воді. Ми просили створити при Верховній Раді,  хоч це діло і не ваше,  а Верховної Ради, раду з природокористування, куди увійшли б два державних комітети -

 

     29

 

     Державний комітет по охороні природи і Державний комітет  по охороні  надр.  Це  надзвичайно важливе питання.  Але чомусь наші пропозиції не прийнято.  Тим більше,  що ми не  знаємо,  де  буде Держгідромет  і  чим буде займатися Комітет при Раді Міністрів по нагляду  за  безпечним  веденням  робіт  у   промислово-гірничому комплексі.  Тобто  ми  знаємо,  але  де  він  буде  - чи при Раді Міністрів,  чи при Верховній Раді,  нам невідомо. Тому ми просимо все-таки підпорядкувати,  повторюю, Держкомприроду і Держкомнадра

- новий,  комітет,  який ми пропонуємо,  Верховній Раді разом  із створенням ради з природокористування.  Інакше всі наші побажання щодо  поліпшення  економічного,  екологічного  становища   будуть тільки  на папері.  Просимо вас розглянути це особисто.  Дякую за увагу.

 

     Масол В.А.  Я розгляну особисто. Але якщо ви уважно слухали, то  я  повинен  сказати,  що  сьогодні  всі пропонують всі органи підпорядкувати Верховній Раді.

 

     Голоси з залу. (Не чути).

 

     Головуючий. Другий мікрофон.

 

     Свідерський Ф.Ф.  Шановний  Віталію   Андрійовичу,   шановні товариші  депутати!  Всіх  нас  чекає кризовий,  вірніше,  ми вже знаходимося в кризовому періоді,  який повинен поставити  все  на місце.  І вважаю, що комплекс соціального розвитку - це комплекс, який  охоплює  мільйони  і  мільйони  людей.  І  треба  до  нього обов'язково    перенести   Міністерство   охорони   здоров'я.   А Міністерство праці і соціальних проблем, незважаючи на те, що нам хочеться  їх об'єднати,  про що вже товариш Білоблоцький говорив, треба обов'язково розділити на два міністерства.

 

     І другий момент. У зв'язку з тим, що є перехідний момент, ми прийняли  Декларацію  про суверенітет для того,  щоб активізувати дію,  діяльність нашого Уряду, якому ми виявимо довір'я від імені всього народу. Треба визначити, я думаю, і Віталій Андрійович сам нам назве термін,  припустимо рік чи півтора року, протягом якого ми  повинні  вийти  з  того  кризового  стану,  в  якому  ми є на сьогодні. Дякую.

 

     Головуючий. Дякую.   Це   питання   повторювалось,   Віталій Андрійович. Третій мікрофон.

 

     Кендзьор Я.-П.М.,    голова   ради   об'єднаного   колективу фізкультури виробничого  енергетичного  об'єднання  "Львівенерго" (Сокальський виборчий округ, Львівська область). Шановний

 

     30

 

     Віталій Андрійович!  Комісія  з  питань культури і духовного відродження і підкомісія з питань розвитку  фізичної  культури  і спорту,  головою якої я є, просять вас і наполягають на виділенні в окремий Комітет з  фізичної  культури  і  спорту  -  як  окреме відомство.

 

     Ми знаємо,  що  зараз  питания фізичної культури і спорту по громадській лінії по суті на Україні повністю розвалено.  Якщо ми зараз все-таки зробимо те,  що пропонується в даній схемі,  тобто буде створено Державний комітет УРСР у справах молоді  і  спорту, значить, тут не буде все-таки це громадське фізкультурноспортивне господарство республіки мати якусь таку направлену увагу.  І тому на  даному  етапі  ми  вважаємо:  збереження Комітету по фізичній культурі і спорту як окремої установи,  як окремої організації  - вкрай необхідне.  Маючи на увазі якраз прийняту Декларацію,  якщо ми хочемо у найближчий період виходити  на  міжнародну  спортивну арену  і  для  того,  щоб акцентувати зараз роботу на спорті,  на фізкультурі як,  так би  мовити,  на  оздоровчому  комплексі,  ми повинні  зберегти  окремий  комітет  -  або  Державний  комітет з фізичної  культури  і  спорту,  або  просто  комітет  з  фізичної культури і спорту при Раді Міністрів УРСР.

 

     Масол В.А. Я відповідаю. У першому варіанті у нас був дійсно Державний комітет у  справах  фізичної  культури  і  спорту.  Але Комісія  у  справах  молоді  внесла  на розгляд,  на мій розгляд, пропозицію про створення  комітету  не  з  фізичної  культури,  а такого,  як  у  цій  новій схемі,  за підписом більше 20 народних депутатів.  Тому ми,  дійсно,  погодились з ними і  запропонували Державний комітет у справах молоді і спорту. (Шум у залі).

 

     Головуючий. Перший мікрофон.

 

     Воробйов О.М.,   заступник   голови  Сумської  міської  Ради народних  депутатів  (Ковпаківський   виборчий   округ,   Сумська область).   Виталий   Андреевич!  К  вам  один  вопрос,  а  потом предложение Президиуму. Я его в этом вопросе подам.

 

     Первое - это то,  что касается Государственного комитета  по материально-техническому снабжению. Если мы говорим о том, что мы стремимся в переходной период к рынку оставить этот комитет, то я сомневаюсь,  что  мы будем переходить к рынку.  Поэтому я считаю, что  этот  госкомитет  на  переходной  период  должен  называться Госкомитетом      по     материально-техническому     обеспечению государственных   программ   и   бюджетных   отраслей.   Это    - здравоохранение, образование, наука. Все остальное

 

     31

 

     должно перейти все-таки на условия рынка. Хотел бы, чтобы вы это предложение учли в последующем при доработке.

 

     И конкретное предложение Президиуму.  Я  хотел  бы  (и  всех депутатов  прошу  поддержать голосованием,  когда будем сегодня в основном утверждать),  чтобы Президиум представил в  тот  момент, когда   мы   будем   утверждать   окончательно   схему  народного управления,  соответствующее постановление,  в котором  мы  будем подчинять Верховному Совету национальный Банк Украины,  о чем шла речь.  Мы говорили о телерадиокомитете,  непонятно, где он здесь. Тоже  мы  говорили,  что он будет подчинен Верховному Совету.  Мы говорили о Комитете госбезопасности...  То есть,  те предложения, которые были в комиссиях,  я прошу,  чтобы Президиум рассмотрел и вынес  отдельным  постановлением.  Иначе  получится,  что  важные отрасли,  которые  мы  должны держать под контролем,  уйдут изпод контроля и Правительства, и Верховного Совета.

 

     Головуючий. Другий мікрофон.

 

     Макар І.І.,  інженер-конструктор СКТБ  Інституту  прикладних проблем  механіки і математики АН УРСР (Старосамбірський виборчий округ, Львівська область). Шановні депутати, я хочу звернути вашу увагу  на  таку  деталь.  Ми зараз займаємось трошки не тим,  чим треба.  Замість того,  щоб в принципі вирішувати  структуру  Ради Міністрів - то є прерогатива Верховної Ради, а не Ради Міністрів, ми трошки переплутали свої обов'язки.  Якщо ми кожному наступному Голові  Ради  Міністрів,  який  може  мінятися,  будемо під нього влаштовувати структуру,  у скільки нашому народу обійдуться  такі заміни?  І мені хотілося б тепер ще запитати Віталія Андрійовича, у скільки обійдеться нашому народу перейменування  Мінліспрому  в Міндеревпром, що по суті ніякої зміни не несе?

 

     Я б  хотів,  наполягаю на тому,  щоб ми зараз припинили це і прийняли,  можливо,  не ту структуру,  яку нам пропонує  Інститут міжнародного  менеджменту  Гаврилишина,  може,  якусь  іншу,  але прийняли  самі,  не  дивлячись  на  те,  що  нам  пропонує   Рада Міністрів.  А  тоді  вже  хай  Рада  Міністрів наповнює структуру своїми  міністрами  і  знову  ж  таки,  ми  не  повинні  особливо обговорювати  тих  міністрів  (то  вже  прерогатива  Голови  Ради Міністрів),  а  єдине.  Глянути,  щоб  на  них  не  було  якогось компрометуючого матеріалу.

 

     Головуючий. Третій мікрофон.

 

     32

 

     Баталов В.Г.  Віталій Андрійович! Ми говоримо про скорочення міністрів.  Є прецедент в Росії,  аби кожен заступник Голови Ради мав   і   міністерський   портфель,   за  винятком  двох  вільних заступників.

 

     Друге. Мене дивує  ваш  скепсис  до  пропозиції  екологічної групи про те, аби створити Держкомнадра України. В такому разі це ніяк нашому суверенітету не відповідає.  Чому? Зараз наші надра і так виснажені,  вони за цей період виснажились в кілька разів.  Я пропоную такий комітет створити, а також відновити Держкомітет по радіомовленню і телебаченню - це четверта влада на Україні.  А ми його  з'єднали  і  з  кабельним  зв'язком,   з   листоношами,   з посилочними  ящиками  та  інше.  Я  вважаю,  що  така  пропозиція неправомірна. Дякую.

 

     Головуючий. Перший мікрофон.

 

     Поперняк А.Н.,  голова Хмельницької обласної  Ради  народних депутатів  (Летичівський  виборчий  округ,  Хмельницька область). Уважаемый Виталий Андреевич,  скажите,  пожалуйста,  кратко,  что будет  положено в основу формирования структуры местпрома?  Вчера вы говорили о  том,  что  будут  превалировать  и  преобладать  в основном ассоциации.  Насколько нам известно, уже в субботу будет проведено   учредительное   собрание   по    созданию    концерна "Укрнерудпром".

 

     И в   связи  с  этим  второй  вопрос.  Какой  будет  порядок определения  подчиненности  предприятий  этой  отрасли  центру  и местным  Советам?  Какая  категория предприятий будет подчиняться центру,  какая местным Советам,  кто это будет решать? Спасибо за внимание.

 

     Масол В.А.  Я  хочу  сказать,  что  это  будут решать Советы трудовых коллективов.  Как они примут решение,  так и будет.  Это создается  на добровольной основе.  Здесь правительство не должно вообще вмешиваться в решение  этих  вопросов.  Как  решат  Советы трудовых коллективов, кому подчиняться, так они и примут решения.

 

     Головуючий. Другий мікрофон.

 

     Голубець М.А.,  керівник  Львівського  відділення  Інституту ботаніки імені М.Г.  Холодного АН УРСР (Калуський виборчий округ, Івано-Франківська область). Шановний Віталію Андрійовичу! Я хотів би до вас звернутися спочатку як до Голови Ради Міністрів з таким проханням.

 

     33

 

     До вас  ми звертаємося,  як до керівника Уряду,  і ми хотіли чути від вас фундаментальні відповіді,  а не просто відбивку. Вам задав  запитання дуже конкретне Голова Комісії з питань екології. Ви сказали,  що всі  хочуть,  щоб  комітети  були  передані  Раді Міністрів.  Нас  такі відповіді не задовольняють.  Ми обговорюємо структуру Уряду і хочемо від вас чути  відповіді  фундаментальні. Це перше.

 

     Друге. Наш  Уряд,  запропонований  вами,  не  має сировинної бази.  І ви не  має  базових  галузей  промисловості.  Як  можуть працювати  навіть  ті  міністерства,  які ви запропонували,  якщо надра  Міністерства  геології  чи  Держкомітет   по   надрах   не знаходяться  в структурі нашої держави,  якщо цими надрами і далі продовжує розпоряджатися Уряд союзний,  а не республіканський? Це є одне. І безумовно, Комісія буде наполягати на тому, аби надра - земля,  і що в землі,  і на землі,  що є власністю Рад,  належали таки Радам і через Ради місцеві виходили на Верховну Раду.  І аби Верховна Рада була розпорядником цих надр, а не Рада Міністрів.

 

     Ви говорите,  що не хочете копіювати московської  структури, Віталій  Андрійович!  Але ж ви її не копіюєте,  ви просто зробили структуру  нашого  Уряду  такою,  яка  цілковито   залежить   від московської структури.  Не копіює її,  а залежить від неї. Тому я вважаю, що ми не маємо жодних підстав вашу пропозицію приймати за основу. Основи поки що, на жаль, ми ще не маємо.

 

     Я б  просив  Івана Степановича,  якщо будемо обговорювати цю структуру,  дати   можливість   мені   винести   на   обговорення альтернативну структуру. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Третій мікрофон.

 

     Шкарбан М.І.,   голова  колгоспу  "Радянський"  Кобеляцького району (Кобеляцький виборчий округ, Полтавська область). При всій повазі  до нашого Президента Михайла Сергійовича Горбачова і його указів я не можу погодитись,  коли республіка через кому пишеться (слідом  -  область)  в  праві  на  використання  засобів масової інформації.  Тому  вношу  пропозицію.  Оскільки  Уряд  не  твердо записав  роль  засобів  масової  інформації  (в двох колонках - з однієї сторони Комітет по пресі,  і потім Міністерство зв'язку  і інформатики),   то   при  такій  ситуації,  коли  засоби  масової інформації будуть розпорошені і Верховна Рада  не  буде  керувати ними, отже, буде порушуватися суверенітет нашої

 

     34

 

     республіки. Я вношу пропозицію:  засоби масової інформації в нашій республіці підпорядкувати Верховній Раді. (Шум у залі).

 

     Головуючий. Перший мікрофон.

 

     Тризна В.С.  Дорогие  депутаты!  Дорогие  мои   коллеги!   Я обращаюсь к вам.  Что мы ждем от вновь избранного премьерминистра или Председателя Совмина - все с вами и наш народ?  Первое -  это стабилизации  экономики республики,  насыщения рынка товарами.  И перевода нашей экономики к рыночной экономике,  перехода. Значит, если руководство со здравым смыслом,  раз мы уже доверили Виталию Андреевичу Масолу  руководить  Совмином,  дайте  возможность  ему определить  структуру,  подбор  кандидатур в свою команду.  Через определенный срок он должен или выполнить,  или,  если  мы  через короткий промежуток времени посмотрим, что эта программа не будет выполняться,  мы потребуем его отставки,  вместе с его  командой. Это  то,  что касается вас.  Поэтому прошу,  когда будете в 18.00 голосовать,  не резать вся и все, а прислушиваться к предложениям избранного вами Председателя Совмина.

 

     Теперь, Виталий  Андреевич,  у меня к вам конкретный вопрос, на который я хочу получить,  и не только я,  но и мои избиратели, конкретный  ответ.  Вы знаете,  что положение сейчас в шахтерских регионах страны и республики нашей в том  числе  крайне  тяжелое. Политическая обстановка.  Вы знаете,  что когда мы разогнали наше республиканское министерство  угля,  то  дискриминация  легла  на плечи  наших шахтеров со стороны московского министерства.  И она продолжается по сей момент.  Поэтому мы  просили  и  настоятельно требуем   сейчас,   а   не  просим,  Государственный  Комитет,  а председатель Государственного комитета по углю должен  входить  в правительство.  Почему?  Я  не буду объяснять,  чтобы не занимать время. Вы знаете почему. И вот были такие же предложения, и опять тонет  в песке.  Виталий Андреевич!  Не потянет тот комитет "при" или просто  комитет  того  клубка  проблем,  который  сейчас  там образовался. У меня все.

 

     Масол В.А.  Я  отвечаю  вам  на  этот  вопрос.  Я уже сказал (выступал товарищ Иоффе, который задавал такой же вопрос), о том, что  будет  Государственный  комитет по угольной промышленности в составе Правительства, а председателем будет угольщик.

 

     Головуючий. Другий мікрофон.

 

     35

 

     Демидов Г.В.,   прокурор    відділу    загального    нагляду АзовоЧорноморської   природоохоронної   прокуратури   (Ленінський виборчий округ,  Кримська область). К своему удивлению я увидел в структуре  Совета  Министров  Комитет по экологии и использованию природных ресурсов.  Дело в  том,  что  существует  постановление Верховного   Совета  УССР  предыдущего  созыва  по  экологической ситуации на Украине.  Этим постановлением  предусмотрено  вывести данный комитет из состава Совета Министров. Почему?

 

     Депутаты пришли  к  такому выводу потому,  что не может быть независимым и принципиальным Комитет по охране природы,  если  он входит на равных правах в структуру Совета Министров рядом с теми министерствами, которые довели нашу природу до такого состояния.

 

     Еще почему не может?  Потому, что Совет Министров определяет его  бюджет.  Я  вам скажу,  что низовые комитеты - они сейчас по существу парализованы.  У них нет ни оборудования, ни транспорта, ни помещения,  ничего.  Именно так можно довести дело до ручки. Я предлагаю...  И можете себе представить на секунду,  если  бы  мы имели   независимый   Комитет   по   охране   природы  на  момент чернобыльской аварии,  мы  бы  своевременно  получили  информацию полную и объективную,  а мы ее не имеем до сих пор,  и опять этот комитет вводим в Совмин.  Я предлагаю  исключить  Государственный комитет   по   экологии  и  рациональному  природопользованию  из структуры  Совета  Министров  и  поручить   нашей   парламентской комиссии по экологии разработать закон об этом комитете. Все.

 

     Головуючий. Третій мікрофон.

 

     Карасик В.М.,  генеральний директор Харківського виробничого об'єднання  по  виробництву,  заготівлі  та  переробці   цукрових буряків  (Богодухівський  виборчий  округ,  Харківська  область). Уважаемый Виталий Андреевич, у меня к Вам два вопроса. Первый. 68 народных  депутатов  обращалось  к вам письменно с предложением о разделении Госагропрома на  Министерство  сельского  хозяйства  и Министерство пищевой промышленности.  Я хотел бы знать вашу точку зрения.  То ли вы сегодня  сохраняете  в  предлагаемой  структуре Госагропром,  то  ли  это  переходная  модель,  и  можно все таки надеяться,  что  такое   разделение   будет   сделано?   Или   вы придерживаетесь точки зрения сохранения прежней структуры?

 

     36

 

     И второй  вопрос.  Вчера  на заседании комиссий было принято предложение о том,  чтобы все-таки,  учитывая  остроту  проблемы, особенно с оборудованием для пищевой промышленности,  где сегодня удовлетворяется от 25 до 30  процентов,  создать  Государственный комитет    по    сельхозмашиностроению.    А   оборудование   для перерабатывающих отраслей сегодня в  этой  структуре  не  учтено. Просьба ответить. Спасибо.

 

     Масол В.А.  Первое.  Я действительно имел такое предложение, где было внесено предложение  о  создании  дополнительно  четырех министерств и комитетов.  Последняя комиссия,  которая заседала и последний я получил сегодня утром  вариант,  он  заложен  в  этой схеме. Там все эти предложения, которые были высказаны и одобрены на двух комиссиях,  - они учтены.  С точки  зрения  моей,  как  я считаю в дальнейшем, то, наверное, к концу пятилетки Министерство сельского хозяйства и продовольствия будет создано в республике - после   того,  когда  мы  подготовимся  к  переходу  на  рыночные отношения.

 

     Головуючий. Перший мікрофон.

 

     Рапій Р.К.,   начальник    Охтирського    нафтогазодобувного управління (Охтирський виборчий округ,  Сумська область). Віталій Андрійович,  два  таких  питання,  на  які  хотілося  б  одержати відповідь.  Перше. Яка ваша думка, що сьогодні майже 50 процентів промислових підприємств республіки  підпорядковані  міністерствам союзним.  У  вашій  структурі  це  проглядається як організація в майбутньому асоціацій,  концернів по горизонталі,  по галузях. Як ви думаєте, скільки часу ці підприємства будуть ще підпорядковані міністерствам союзним?  На вашу думку,  чи це буде рік,  чи  два? Крихітний період, чи це буде, скажімо, через півроку?

 

     І друге  питання.  Виходячи  з  державного суверенітету,  ви бачите,  що всі відносини (а зовнішні  -  напевно)  Україна  буде збільшувати,  чи  мати  можливість збільшити їх у декілька разів. Чому  ви  у   своїй   структурі   не   передбачаєте   організацію Міністерства  зовнішніх  відносин,  а  тільки  Комісію  при  Раді Міністрів? Будь ласка.

 

     Масол В.А.  Перш за все,  я вважаю,  що ми будемо  в  цілому підпорядковувати підприємства за тією схемою, яку ми розробимо. І підпорядкування з союзного до нашого  республіканського,  скільки це займе часу? На мою думку, це може зайняти десь

 

     37

 

     близько року,  тому що треба вирішити всі фінансові питання, щоб  нам  не  здали  ті  підприємства,   які   будуть   збиткові, підрахувати  наш  державний  бюджет  і потім прийняти рішення про підпорядкування республіканських промисловостей.  З  такої  точки зору я вже відповідав,  ми сьогодні створюємо зовнішню комісію, а потім з часом, дійсно, може бути і буде міністерство.

 

     Головуючий. В який час це буде? Запитують.

 

     Маcол В.А.  Я хочу сказати, ми от митницю свою уже створюємо десь близько півроку і ще не створили. Треба підготувати всі наші пункти на кордоні,  прийняти рішення щодо  зовнішніх  зв'язків  і таке  інше.  Тому  для  цього спочатку треба розробити нормативні акти. Свої пропозиції ми підготували.

 

     Я мушу сказати,  я сьогодні вже розмовляв із  Головою  Уряду Рижковим   Миколою   Івановичем,  буде  прийнята  постанова  щодо зовнішніх зв'язків (в тому числі й те,  що  дуже  багато  товарів вивозиться з нашої республіки).

 

     Головуючий. Другий мікрофон.

 

     Яценко В.М.,  голова  Коростенської  міської  Ради  народних депутатів,  другий секретар  Коростенського  міськкому  Компартії України  (Коростенський  виборчий  округ,  Житомирська  область). Виталий Андреевич,  у меня четыре замечания.  Первое.  Я думаю, у нас   возникает   столько  много  вопросов  потому,  что  мы  или недостаточно усвоили,  или нам  недостаточно  четко  преподнесена сама  политика  Правительства.  Надо  ее  более  четко  и понятно изложить.

 

     Второе. Министерство охраны здоровья должно стоять первым  в социально-культурном    комплексе,    потому    что   во   многих цивилизованных государствах здоровье населения возводится в  ранг культа государственной политики.

 

     Третье. Здесь,   мне   кажется,  в  промышленно-транспортном комплексе особенно просится  такой  раздел,  как  машиностроение. Ведь  это  основа  промышленности,  а  мы  его напрочь упустили в промышленно-транспортном комплексе.

 

     И, наконец,  четвертое.  Виталий  Андреевич,  уже  четыре  с половиной  года  почти  мы  занимаемся  на  общественных  началах ликвидацией  последствий  чернобыльской  катастрофы.   Вы   опять предлагаете  и  дальше  заниматься на общественных началах.  Всем понемногу - Министерству охраны здоровья, Министерству энергетики и т.д. Если мы будем на общественных началах и

 

     38

 

     дальше заниматься   этой   проблемой,   мы  ее  благополучно похороним,  как хоронили до  сих  пор.  Мы  настаиваем  от  имени комиссии  по Чернобылю на том,  чтобы выделить отдельный комитет, как сделали,  например,  наши братья-белорусы,  чтобы он  занялся именно  этой  проблемой.  Сюда включаются экономика,  социология, политика,  охрана здоровья.  Это целый  комплекс  проблем.  Нужен отдельный комитет,  и чтобы обязательно возглавил это дело первый заместитель  Председателя  Совета  Министров,  потому   что   под разрешение   этой   проблемы   подключаются  все  без  исключения министерства.  Я еще раз говорю,  это целый комплекс  проблем.  Я прошу вас понять это и прислушаться к нашему предложению.

 

     Головуючий. Відповіді   ми   давали   вже,   по-моєму,  щодо комітету, Віталій Андрійович?

 

     Масол В.А.,  Ну,  ми ж домовились, комітет буде державний, я вже відповідав на це запитання.

 

     Головуючий. Тому що й записки є такі.

 

     Масол В.А. Є, і в мене є.

 

     Головуючий. Так.   Рудик   Василь   Назарович   от  запитує. Зрозуміло? Буде комітет окремий.

 

     Так, будь ласка, третій мікрофон.

 

     Дронь А.А.,    заступник    Міністра    житлово-комунального господарства   Української   РСР   (Ніжинський   виборчий  округ, Чернігівська область).  Шановний Віталій Андрійович!  Я  виступаю від   імені   Комісії   з   питань  будівництва,  архітектури  та житловокомунального господарства.  Ми  уважно  розглянули  проект структури Ради Міністрів і вважаємо,  що дуже правильно те, що ви внесли   до   будівельного    комплексу    Комітет    з    питань житловокомунального  господарства.  Але  ми  вважаємо недоцільним включати  до  нього  питання  побутового   обслуговування.   Адже поєднання  в  одному  комітеті питань будівництва та експлуатації житла,  водо-, тепло-, газопостачання, будівництва і експлуатації шляхів та інших питань, якими займаються комунальники, з пошиттям та лагодженням одягу,  ремонтом побутової техніки,  перукарськими послугами  нам  видається  штучним.  Тому ми вносили пропозицію і просимо  її   підтримати,   щоб   комітет   цей   називався:   по житлово-комунальному господарству, і тільки.

 

     І друге  питання у мене.  Я підтримую внесену тут пропозицію про те, щоб комітет з питань Чорнобиля був державним. Дякую.

 

     39

 

     Масол В.А.  Я зрозумів.  Це справді,  там  побут  записаний. Треба  щоб тільки з одного питання,  а не як Міністерство побуту, яке було до цього часу і яке займалося ремонтом  житла.  Тому  не треба побуту. Можна погодитись з цим питанням.

 

     Головуючий. Перший мікрофон.

 

     Лобенко А.О.,   головний   лікар  Чорноморської  центральної клінічної лікарні на водному транспорті  (Чорноморський  виборчий округ,  Одеська область).  Уважаемый Виталий Андреевич! Уважаемые депутаты!

 

     Как известно,  здоровье  -   категория   определенная:   это состояние   полного   психического,   физического  и  социального благополучия.  Поэтому  я   предлагаю   объединить   Министерство здравоохранения  с  социальным обеспечением и отнести к комплексу социального развития,  заложив в  основу  страховую  медицину,  а Министерство  труда выделить в отдельное министерство.  Благодарю за внимание.

 

     Головуючий. Другий мікрофон.

 

     Хилюк О.О.,  голова  виконкому  Бердичівської  міської  Ради народних  депутатів  (Бердичівський  виборчий округ,  Житомирська область).  Шановний Віталій Андрійович!  Деякі  депутати  вносили пропозицію,  щоб  у  своїй  схемі ви додержувались Декларації про суверенітет.  То я хочу  вам  просто  запропонувати,  щоб  ви  не приймали  ті  пропозиції  депутатів,  які  хочуть  вилучити деякі комітети з підпорядкування уряду і створити їх при Верховній Раді України,   оскільки   такі   пропозиції   протирічать  тій  самій Декларації,  її третьому розділу, де йдеться про державну владу і розподіл її на законодавчу і виконавчу.

 

     Масол В.А. Я з вами згоден. Головуючий. Третій мікрофон.

 

     Веретенніков В.О.,    генеральний    директор    виробничого молочного   комбінату   "Придніпровський",   м.   Дніпропетровськ (Індустріальний   виборчий   округ,   Дніпропетровська  область). Уважаемый Виталий Андреевич,  вы недавно говорили моему  коллеге, что  к  концу пятилетки намерены вернуться к тому,  чтобы создать Министерство сельского хозяйства и продовольствия.  Так создала и Россия, Силаев так предложил, и там принято такое министерство.

 

     Так вот у меня такой к вам вопрос. Прежде всего, зачем нужны эти 5 лет? Пять лет, как создан агропром и за это время пищевые

 

     40

 

     предприятия не   только   не   развивались,   а    наоборот, разорялись. И на сегодняшний день они находятся в таком плачевном состоянии,  что  мы  с  такими  предприятиями   народ   накормить качественными  продуктами  возможности  не  будем иметь.  Вот это вопрос к вам.

 

     И второе.  Может быть,  вопрос, может быть, предложение. Что касается строительного комплекса, то он настолько громоздкий, как будто государство в государстве.  Он не охватывает горизонтальных связей.  Почему  у нас так получилось,  что программа по жилью не решена?  Потому что практически у нас стройиндустрия к  этому  не готова.  И  совершенно  не  решаются  социальные  вопросы,  быта, детских садов,  школ и прочее.  Они не  развиваются  из-за  такой огромной вертикальной,  громоздкой структуры нашего строительного хозяйства.  Я бы хотел, чтобы вы тоже на это обратили внимание, а по первому вопросу все-таки ответили мне.

 

     Масол В.А.   Я  відповів  би  так.  Перш  за  все,  якщо  ми переходимо  на  ринкові  відносини  і  якщо  ви  як  директор  чи генеральний  директор  об'єднання  можете  сьогодні самі вирішити питання щодо забезпечення  Дніпропетровської  області  продуктами харчування   (перш  за  все  молочними)  і  для  цього  у  вас  є капіталовкладення,  я  з  вами  згодний.  Але  сьогодні,  дійсно, харчова  промисловість  у  нас в цілому в республіці є відсталою. Тому,  я вважаю,  що сьогодні за цією структурою, яка у нас є, ми повинні   попрацювати,   розробити   нові  економічні  відносини, нормативні і  законодавчі  акти.  А  потім,  після  їх  розробки, переходити   на  нові  відносини  щодо  того,  що  кожен  повинен збільшувати обсяги виробництва.

 

     Головуючий. Перший мікрофон.

 

     Депутат не представився. Виталий Андреевич, если смотреть на вновь поданную структуру, мне непонятно, у нас Украина - аграрная страна?  Она сто лет промышленная.  И за счет чего мы  собираемся поднимать  себя из этого кризисного состояния?  Здесь отсутствует Министерство по промышленности.  В связи с  этим  второй  вопрос. Выход какой можно найти из этой структуры?  У нас что?  Я не хочу обижать специалистов-лесовиков,  но неужели у нас  столько  много леса  на Украине,  что нужны два министерства?  Неужели там такая сложная технология и такие большие прибыли она  дает  нам?  Здесь необходимо   ввести  немедленно  Министерство  по  промышленности вместо министерства деревообрабатывающего. Пусть оно войдет туда, в угольную промышленность,

 

     41

 

     машиностроение, тяжелое машиностроение,  химию.  Я боюсь эти слова даже сказать здесь.  Опять мы ив  думаем  заниматься  этими отраслями.

 

     Масол В.А. Я зрозумів вас.

 

     Головуючий. Так, Віталій Андрійович приймає вашу пропозицію, буде над нею працювати.

 

     Товариші, підійшов уже час до завершення.  Надійшло  записок багато.  (Читає записки).  "Предлагаем одобрить схему управления, ставьте на голосование".

 

     "Ніхто з нас не зможе запропонувати структуру Уряду,  яка  б задовольнила  всіх.  Мова  йде про структуру перехідного періоду. Так давайте ж затвердимо або  приймемо  за  основу  запропоновану структуру,  а  уточнення  її  на  черговій  сесії".  Депутати від Запоріжжя.  Депутати  від  Криму.  Депутат  Пшеничников  Анатолій Єгорович. Є ряд інших записок.

 

     Я вносив  вам  пропозицію,  пропонував  над  нею  думати.  В основному схвалити структуру  Ради  Міністрів  УРСР,  вважати  її перехідною.   Доручити   Раді  Міністрів  та  постійним  комісіям доопрацювувати її з урахуванням пропозицій депутатів і внести  на наш  розгляд.  Така  пропозиція  ставиться на голосування.  Прошу голосувати.

 

     (Йде голосування).

 

     "За" - 299, "проти" - 43. Приймається.

 

     Шановні товариші  депутати!  На  цьому   вечірнє   засідання оголошується закритим.

 

     Сесія продовжить роботу завтра о 10 годині ранку.

 

     42