Стенограма пленарного засідання

18 липня 1990

 

ЗАСІДАННЯ ШІСТДЕСЯТ ДЕВ'ЯТЕ

 

Сесійний зал  Верховної Ради Української РСР.  18 липня 1990 року. 10 година ранку.

 

Головує Перший заступник Голови Верховної  Ради  Української РСР депутат Плющ І.С.

 

     Головуючий. Доброго ранку, шановні депутати, шановні виборці і всі ті, хто нас слухає і дивиться!

 

     Дозвольте ранкове засідання Верховної Ради  Української  РСР оголосити відкритим.

 

     Пропонується слідуючий  порядок нашої роботи.  Ми продовжимо обговорення   і   голосування   за   кандидатури,    які    вчора обговорювалися  на  спільному  засіданні,  а потім на роздільному засіданні в постійних комісіях. Визначимося з ними.

 

     Після цього у нас є борги.  Це - борг про публікацію в пресі і висвітлення засобами масової інформації нашої роботи,  по заяві Поровського  та  інших  депутатів.  Потім  ми  повинні   прийняти коротенькі  постанови  Президії Верховної Ради,  які обговорені і прийняті в Президії.  Потім ми надамо слово від  Президії  голові постійної  Комісії  депутату  Яворівському  з приводу подій,  які відбуваються у нас у Хмельницькому та інших регіонах, де працюють і будуються атомні електростанції. З таким розрахунком, щоб перше засідання  використати  в  такому  плані.  Ми  з   вами   повинні визначитися,  скільки  ми  відведемо  часу  на  кожну з цих трьох кандидатур. Я маю на увазі Фокіна, Борисовського, Ткаченка. До 10 хвилин.  З тим,  щоб нам можна було потім закінчити з цим, і коли ми ці питання розглянемо, то ми тоді визначимося з подальшою

 

     3

 

     нашою роботою.  Тому я прошу депутатів,  які мають  сьогодні пропозиції,  заяви,  ми надамо вам слово після цього. Приймається таке? Приймається.

 

     Хто за такий порядок, прошу проголосувати.

 

     "За" -  220,  "проти"  -   82.   Рішення   не   приймається. Приймається? Це процедурне, з 373 - 220. Приймається. Товариші! Я надам вам слово по порядку,  після того,  як ми закінчимо по  цих трьох кандидатурах і визначимося з цього.

 

     Так, В'ячеслав Максимович, я прошу. Ми проголосували.

 

     Голоси з залу. (Не чути).

 

     Головуючий. Це пропозиція Президії і всіх постійних комісій. Я надам слово. Я надам слово.

 

     Не кричіть, я вас прошу.

 

     Так, товариші!  Ми визначились з  таким  порядком  роботи  і продовжуємо так працювати до години.  Прошу проголосувати за час. Була пропозиція,  що на кожну кандидатуру до 10 хвилин,  а  потім проводити    голосування.   Хто   за   таку   пропозицію,   прошу голосувати...  В  кого  є  інші  пропозиції?  Табло  поки  що  не виключайте.  10 хвилин. Є інші пропозиції? У вас інша пропозиція? Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Депутат не представився.  Іване Степановичу!  Шановний Іване Степановичу!  Шановні депутати!  То не зовсім так,  що думка всіх комісій і Президії -  розпочати  сьогодні  роботу  з  обговорення кандидатур  на  посаду  заступників Голови Ради Міністрів.  Учора пройшло обговорення цього питання у Комісії з  питань  державного суверенітету.   Ми  доручили  зачитати  заяву  з  приводу  нашого обговорення і нашого рішення народному депутату УРСР Козаренку. І ми  просимо  надати  зараз йому слово.  Це думка Комісії з питань державного суверенітету.  Думку  Комісії  нехай  висловить  зараз Козаренко.  Від  себе  особисто  вношу  категоричний протест щодо того,  що не враховується думка народних депутатів  щодо  порядку денного  і  ви  ставите  на  голосування  думку  Президії,  а  не враховуєте думку Комісій і окремих народних депутатів.

 

     Головуючий. Дякую.  Я розділяю ваше  зауваження.  Але  я  от показую   підпис  всієї  Президії,  після  цього  я  поставив  на голосування і раджусь із залом.  Зал проголосував - 220 із 373 за такий порядок.

 

     Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Чорновіл В.М., голова Львівської обласної Ради народних

 

     4

 

     депутатів (Шевченківський    виборчий    округ,    Львівська область).  Шановний  Іван  Степанович!  Шановні  депутати!   Мені здається,  що  Президія  бере  на себе забагато.  Думка головна в нашому залі - це думка депутатів Верховної Ради, в тому числі і в процедурних  питаннях.  Прошу.  Я  підтримую  пропозицію  негайно надати  слово  представникам,  тим  більше,  якщо  ціла   комісія визначилася в якомусь напрямку. Прошу.

 

     І Народна рада вчора... Вона має право на голос.

 

     Головуючий. В'ячеслав  Максимович!  Я  вам сказав,  що ми не настоюємо  на  думці  Президії,  але  підтримали  цю  думку   220 депутатів із 373. Тобто це думка вже Верховної Ради.

 

     Чорновіл В.М.  Ви не почули іншої думки. Депутати голосували за одну пропозицію, не почувши іншої.

 

     Головуючий. Я повторю. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Голубець А.А.,  керівник  Львівського  відділення  Інституту ботаніки імені М.Г.  Холодного АН УРСР (Калуський виборчий округ, Івано-Франківська  область).  Вельмишановний  Іване  Степановичу! Шановні  депутати!  У  минулий  понеділок,  коли ми приступали до розгляду  Декларації,  ви  як  головуючий,   Іване   Степановичу, сказали,  що  після  прийняття Декларації ми повернемося до заяви Володимира Антоновича Івашка. Ми працюємо без Голови, ми працюємо в  несприятливій  ситуації,  тому що ми не розглянули навіть цієї заяви.  Тобто є заява на ім'я Верховної Ради.  Верховна  Рада  не приймає  рішення  з цього питання.  Це ставить нас в дуже скрутне становище. Формується Уряд, вирішується дуже багато різноманітних важливих  питань  для держави,  а питання про Голову,  про яке ви обіцяли...  Ви мали хоча б сказати у своїй пропозиції по  порядку денному про це. Це - важливе питання.

 

     Головуючий. Дякую,  дякую.  З трибуни,  депутат, будь ласка, назвіть себе.

 

     Воробйов О.М.,     інженер-технолог-програміст     Сумського машинобудівного науково-виробничого об'єднання імені М.В.  Фрунзе (Ковпаківський  виборчий  округ,  Сумська   область).   Уважаемые коллеги!  Я  обращаю  ваше  внимание,  что на протяжении уже этой недели, я не буду говорить за ту неделю, когда я отсутствовал (на сессии  горсовета  был  -  принимали тоже важное решение),  но на протяжении  этой  недели   заседания   начинаются   с   нарушения процедурных  норм.  Предложение  Президиума,  я  ничего против не имею, но обязательно должны быть предложения и

 

     5

 

     дано слово по мотивам голосования "за"  или  "против"  этого предложения   депутатам.  Поэтому  просил  бы,  Иван  Степанович, предложения  Президиума  всегда   ставить   на   голосование.   Я напоминаю:  закрытое заседание, которое состоялось у нас однажды, опять мы за него не голосовали.  Нам Президиум сказал -  закрытое заседание,  освободили  всех  и  не  спросили  ни  у кого мнения. Поэтому я выношу официальный протест по поводу ведения. Следующий момент.

 

     Головуючий. Ви, будь ласка, свою особливу думку передайте.

 

     Воробйов О.М.   Иван   Степанович,   следующий   момент   по сегодняшнему  дню.  Мы  прекрасно  понимаем,  что  тот  документ, который  был  принят  у  нас  в понедельник,  - это действительно знаменательный документ.  И даже сказали,  что будет  праздничный день  в  этот день.  Но он не работает и не будет работать до тех пор,  пока..,  а уже есть проект Декрета о  власти,  который  был предложен  депутатом  Сметаниным;  пока  мы  Декрет  о  власти не примем,  мы будем с вами испытывать то,  что и было.  Потому  что уважаемый   Председатель   Совета,   который  подал  в  отставку, находится в Москве и даже не соизволил в связи со своим  вопросом об отставке прибыть на сессию.  Ведь мы его еще не освободили, он должен быть здесь.

 

     ЦК КПСС тоже знает,  что он занимает высшую  государственную должность  в  нашей  республике  и,  не  спросив  соизволения или разрешения у парламента республики, решает эти вопросы, кадровые, по-своему.

 

     Поэтому, я  считаю,  нужно  принимать  Декрет о власти.  И я предлагаю,  прежде  чем  сейчас  перейти  к   каким-либо   другим вопросам,  в  течение  одного часа заслушать депутата Сметанина с его проектом и провести превентивное обсуждение концепции Декрета о  власти.  После  этого  перейти к процедуре принятия отставки и назначения новых выборов Председателя Верховного Совета.  И  лишь только после этого можно рассматривать структуру Совета Министров и утверждать заместителей Председателя Совета Министров.

 

     Это мое официальное предложение, и прошу голосовать.

 

     Головуючий. Шановні товариші,  ми дали  слово  біля  кожного мікрофона.  Ці пропозиції не нові. Ви пам'ятаєте, що позавчора на пленарному засіданні,  вчора під час засідань  постійних  комісій депутат   Карпенко   вносив   таку   пропозицію...  Ми  створюємо конфліктну  ситуацію...  Так,  Віталій  Опанасович,  це  не  нові пропозиції.

 

     6

 

     І я  їх не відкидаю як головуючий,  а повідомляю вам,  що ми розглядали їх у Президії. Ми розуміємо, і я відповідаю депутату з Івано-Франківської   області,   дійсно,  я  як  головуючий  після зачитання заяви Володимира Антоновича  Івашка  сказав,  що  сесія повернеться  до  цього  питання  після  прийняття  Декларації про суверенітет.  Але в понеділок ми домовились з вами про 3  дні  на обговорення.  Більшістю  голосів  це  було  прийнято,  і сьогодні тільки третій день нашої роботи.  І я  прошу  вас  ще  раз,  всіх депутатів,  не  відхиляти  цей  розпорядок.  Я  зараз поставлю цю пропозицію на  голосування.  Я  прошу  вас,  щоб  ми  допрацювали сьогодні  третій  день  і  щоб  не  пішла  марно  праця постійних комісій,  я прошу сесію підтримати ці три кандидатури. А потім ми визначимося  щодо  заяви  і перейдемо до пропозицій і заяв.  Буде надано слово всім для заяв і пропозицій.

 

     Ми з вами домовлялися,  що  в  роботі  Президії  допомагають депутати.  Коли  ми  розглядали  питання  про  суверенітет,  були присутні депутати Шульга і Коцюба.  Сьогодні  у  роботі  Президії бере участь Дмитро Васильович Павличко.

 

     Павличко Д.В.,  поет, секретар правління Спілки письменників України,  голова Товариства української мови імені Т.Г.  Шевченка (Збаразький  виборчий  округ,  Тернопільська  область).  Шановний Іване  Степановичу  і  шановні  депутати!  Я  вийшов  сюди,   щоб з'ясувати питання про те,  що не всі члени Президії підписали той документ,  який тут було показано.  Це перше.  Тут немає  і  мого підпису.  А  тому  я хотів би якось так сказати,  що,  коли немає підпису всіх членю Президії,  не можна  отак  показувати,  що  от Президія вирішила.  Значить,  все одно треба заявляти, що такі-то члени Президії цього не підписали.  Щоб не виникло таке  питання, що  ми  в  Президії  займаємо  одну  позицію,  а  в Народній раді займаємо іншу позицію.  Я прошу, щоб ви це знали, і більше такого повторювати ми не можемо.

 

     Друге. Раз  я  вже  вийшов  сюди,  на цю трибуну,  я повинен сказати,  що на Президії вирішуються деякі питання,  які  повинні вирішуватися  і  на  Президії,  звичайно,  і  потім виноситися на засідання Верховної Ради, на пленарне засідання.

 

     Я хотів би вам сказати насамперед  про  те...  Я  прошу  три хвилини. Так, це буде виступ...

 

     Головуючий. Так, пропозицію, Дмитро Васильович, пропозицію.

 

     7

 

     Павличко Д.В.  Значить,  я хотів би зробити...  Добре,  я цю заяву зроблю пізніше.

 

     Я хотів би,  щоб ми сьогодні знову не  заходили  в  тупикову ситуацію.  Я  хотів  би,  щоб  ми підтримали,  і як член Президії закликаю  Президію,  Першого  заступника  і   заступника   Голови Верховної  Ради  піти  назустріч  вимогам,  які  сьогодні народні депутати висловлюють тут.  Фактично,  нічого не міняється,  чи ми тепер   щодо  цих  трьох  заступників,  яких  Віталій  Андрійович запропонував,  будемо вирішувати,  чи ми це  зробимо  через  пару хвилин,  коли буде заслухано депутатів.  Це процедурні питання. Я вважаю, що ми повинні піти назустріч вимогам народних депутатів.

 

     Головуючий. Дякую. Шановні товариші депутати! Ще надаю слово по одному біля кожного мікрофона,  і ставимо на голосування. Так, будь ласка, перший мікрофон.

 

     Ємець О.І.,  науковий співробітник Київської вищої школи МВС СРСР  імені  Ф.Е.  Дзержинського (Центральний виборчий округ,  м. Київ).  Я як голова  Комісії  з  прав  людини.  Наша  Комісія  на засіданні  розглянула ці питання.  Я хочу звернути увагу на інше. Багато комісій провели свої засідання.  Ніхто,  я  впевнений,  не встиг  обробити  резолюції,  виписки  з  протоколів  засідань цих комісій,  Іван Степанович,  це форма психологічного  тиску  свого роду.  Коли  за  одну,  буквально  за  десять-двадцять  секунд ви зачитуєте якийсь документ і відразу ставите  на  голосування,  не давши  не  тільки вислухати альтернативні пропозиції,  а й навіть обдумати рішення, виписки з протоколів постійних комісій.

 

     Чому склалась така ситуація?  Якби ми бачили, що Уряд і його представники дають нам чітку, ясну і зрозумілу програму виходу із кризи,  мабуть,  ми б сьогодні не ставили цього  питання.  Але  в результаті того,  що ми вчора слухали,  раніше слухали, ми бачимо якесь  постійне  хитання.  І  ми  думаємо,  що  це   зв'язано   з відсутністю  Голови  Верховної  Ради.  І  саме  тому  це  питання виникло.  І те,  що ми вирішували два дні назад, змінилося. Вчора не  було  дощу,  сьогодні  йде дощ.  І у зв'язку з цим ми повинні приймати  нові  рішення,  а  не  так:  прийняли  одне,   ситуація змінюється,  а  ми  стоїмо  на  старій  позиції.  Тому я пропоную вислухати всі ці пропозиції і перейти до виборів Голови. Далі так працювати неможливо.

 

     Головуючий. Другий мікрофон.

 

     Бойко Б.Ф.,   старший  викладач  Тернопільського  державного педагогічного інституту імені Я.  Галана (Підволочиський виборчий округ, Тернопільська область). Шановний Іване Степановичу!

 

     8

 

     Шановні депутати! Я вчора виступав і наголошував на тому, що ми не маємо права ставити все з ніг на голову. І тому той порядок денний,  який пропонує Президія, не відповідає ніякій логіці Люди питають,  до яких пір парламент буде безголовий.  В силу  тих  чи інших  амбіцій  політичних  груп  нам  намагаються нав'язати таку ситуацію,  при якій ми  обираємо  людей,  не  маючи  концепції  і структури  Уряду,  не  маючи  концепції  Верховної  Ради.  Тому я категорично  протестую  проти  такого  ведення.  І  депутати  від Народної ради вимагають поставити це питання на голосування - про вибори, поіменні, Голови Верховної Ради.

 

     Головуючий. Так,  але я прошу вас  -  ви  мали  на  увазі  - парламент без Голови, а не безголовий. Так?

 

     Бойко Б.Ф. Саме так.

 

     Головуючий. Саме так. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Поровський М.І.,    відповідальний   секретар   Секретаріату Народного руху України за перебудову (Рівненський виборчий округ, Рівненська  область).  Шановні депутати!  Шановний головуючий!  Я категорично не погоджуюсь з такою  формою,  коли  нам  нав'язують чиюсь  думку  шляхом  голосування,  оскільки  ми  сьогодні тільки отримали біографічні дані кандидатів.  Вчора ми  обговорювали  на комісіях ці кандидатури, і переважна більшість виступаючих про це казала. Я цієї людини не знаю, але повинен висловити про неї свою думку.  Вважаю,  що  було  б неправильно так швидко переходити до голосування, не вивчивши всі кандидатури.

 

     Крім того, ми сьогодні приймаємо надзвичайно важливе рішення без   Голови   Верховної  Ради.  Тобто  будуємо  будинок,  робимо надзвичайно важливу справу без архітектора,  без того, хто візьме на   себе  основний  тягар  відповідальності.  Тому  я  пропоную: по-перше,  розглянути сьогодні  заяву  Івашка  про  відставку,  а подруге,   дати   можливість   людям,   які  мають  бажання,  які підготували сьогодні заяви, дати їм можливість оголосити їх перед початком  сесії,  оскільки представникам блоку партійного апарату така можливість завжди надавалася. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Від  Комісії  просить   слова...   Будь   ласка. Назвіться, будь ласка.

 

     Козаренко В.І.,   начальник  дільниці  шахти  "Партизанська" виробничого об'єднання "Антрацит",  м.  Антрацит (Антрацитівський виборчий округ, Луганська область).

 

     9

 

     Головуючий. Я вас попереджую: не для заяви - для пропозиції, хоч ви і від Комісії.

 

     Козаренко В.І. Я вношу пропозицію від Комісії...

 

     Головуючий. Не для заяви, не потрібно.

 

     Козаренко В.І.  Пропозиція для голосування.  Комісія вважає, що  республіка  знаходиться  в  стані  глибокої політичної кризи, викликаної   заявою   народного   депутата   Івашка    Володимира Антоновича.

 

     Головуючий. Василь  Іванович,  пропозицію,  це  - заява.  Не ставте нас у таке становище.

 

     Козаренко В.І. Про відставку та безнадійно затягнутий процес формування  нового Уряду.  Вважаємо неправомірним і нелогічним... Головуючий. Так, це - заява. Я прошу вас, виключіть мікрофон.

 

     Козаренко В.І.  Формування Уряду без участі Голови Верховної Ради...

 

     Головуючий. Ставте пропозицію. Вносьте пропозицію.

 

     Козаренко В.І.  Було  б  доцільніше.  Перше.  Я  перераховую пункти.

 

     Головуючий. Включіть мікрофон.  Пропозицію, Василь Іванович. Проголосуємо, тоді будуть заяви. Так, будь ласка.

 

     Козаренко В.І.    Вважаючи    неправомірним   і   нелогічним формування Уряду без участі Голови Верховної Ради УРСР,  а  тому, на думку Комісії, було б доцільніше:

 

     1. Задовольнити   заяву   народного   депутата   Івашка  про відставку з посади Голови Верховної Ради УРСР.

 

     2. Обрати нового Голову Верховної Ради УРСР.

 

     3. Завершити формування  Уряду:  а)  з  участю  новообраного Голови  Верховної  Ради  УРСР;  б)  з безумовним урахуванням всіх положень Декларації про державний суверенітет України.

 

     Все вище запропоноване, саме в наведеній послідовності, і не гаючи часу, забезпечує вихід з наявної політичної кризи. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Шановні товариші депутати!  Надійшов  цілий  ряд пропозицій.  Депутати... Якщо можна, Віталію Опанасовичу, я вчора вашу  пропозицію  сюди  відносив.  Будь  ласка,   вчора   депутат Карпенко,  я  підкреслюю,  вносив  таку  пропозицію,  і є ті,  що сьогодні

 

     10

 

     надійшли. Тому я прошу без крику, без шуму, я ще раз кажу: пропозиція Президії  Верховної Ради виноситься на ваш розгляд,  і не давиться,  не під тиском. Проголосувало 220 депутатів сьогодні за таку.  Я підкреслюю. Зараз депутати вносять іншу пропозицію, і від постійних комісій, про що сказали тільки що депутат Павличко, депутат Козаренко, депутат Ємець, інші депутати. Тому я ставлю на голосування. Можна ставити на голосування?

 

     (Шум у залі).

 

     Ставиться на голосування пропозиція про те,  але  я  б  дуже просив Верховну Раду, дуже просив, ми б це все зробили після оцих трьох кандидатур.  Але ви хочете зараз. Тому ставиться пропозиція на голосування зараз.  Хто? У нас всі голосування йдуть поіменно. Ми з вами визначимося тільки по розпечатці.  Тому я прошу, в залі присутніх  390 депутатів,  це більша цифра,  ніж ми голосували за першу пропозицію.

 

     Я ставлю  на  голосування  пропозицію  депутатів  з   такого приводу:  припинити формування Уряду,  перейти до прийняття заяви Голови Верховної Ради депутата Івашка,  яка була зачитана мною до розгляду Декларації про суверенітет,  і перейти до обрання Голови Верховної Ради.

 

     Хто за таку  пропозицію  або  проти,  або  утримався,  прошу голосувати.

 

     "За" -  190,  "проти"  -  171,  утрималось - 23.  Рішення не приймається.

 

     Тому, шановні депутати,  переходимо до того порядку, за який ми проголосували (220 депутатів) сьогодні. Тільки я прошу, Степан Ілліч,  я прошу.  Да,  процедура ведення,  не можна її кожний раз міняти.   Я   прошу.  Десятихвилинний  ми  голосували  регламент? Голосували.  Голосували   чи   ні?   Не   голосували.   Припинили голосування. Зупинили.

 

     Хто за  те,  щоб  надати  регламент  10  хвилин і перейти до голосування по цих кандидатурах, прошу голосувати.

 

     "3а" - 287, "проти" - 63. Такий регламент приймається.

 

     Будь ласка,  депутат  Фокін.  Десять  хвилин   вам   і   для повідомлення,  як ви вчора пройшли по комісіях,  яка ваша реакція на зауваження комісій і для запитань. Будь ласка.

 

     Фокін В.П.,  народний   депутат   СРСР.   Шановні   товариші депутати!  Я  маю  реальну  можливість  зекономити час,  бо я вже стільки разів був на цій трибуні,  що, я думаю, набрид уже вам, і вам надоїло мене слухати. Я вчора після засідання тут у сесійному залі мав

 

     11

 

     змогу зустрітися з двома комісіями - з питань  бюджету  і  з питань  економічної  реформи.  Я повинен сказати,  що дуже багато було внесено цінних пропозицій.  Я вислухав і критику, я вислухав дуже багато добрих порад. Всі вони будуть мною враховані, якщо ви до мене таку довіру проявите і оберете мене на посаду  заступника Голови Ради Міністрів.

 

     Сьогодні вранці відбулася в мене зустріч з двома комісіями - з агропромислового комплексу і з питань  соціального  відродження села.  Я мушу сказати, що було дуже багато питань, зустріч велася в діалоговому характері. Я не знаю як товариші депутати, а я дуже задоволений  залишився  зустріччю,  бо було сказано багато цінних порад і пропозицій.

 

     Так сталося,  що з моєю програмою ви знайомі,  мені  до  неї додати нічого, я доповідав і структуру нового органу - Комітету з питань економіки,  я її буду доопрацьовувати з урахуванням  ваших пропозицій.

 

     Дякую вам за увагу.

 

     Головуючий. Одну хвилину,  Вітольд Павлович. Було 10 хвилин, не спішіть на голосування,  ви слідкуйте.  Пройшло дві хвилини  5 секунд;  було  ж - 10 хвилин.  Запитання є до Вітольда Павловича? Немає. Будь ласка, сідайте.

 

     Хто від комісій буде говорити?  Депутат  Пилипчук  Володимир Мефодійович - від Комісії з питань економічної реформи.

 

     Пилипчук В.М.,   доцент   Українського  інституту  інженерів водного  господарства  (Жовтневий  виборчий   округ,   Рівненська область).  Кандидатура товариша Фокіна була всебічно обговорена у комісіях.  Проти цієї кандидатури заперечень  не  було  абсолютно ніяких.  Ми навіть задоволені тим, що у нас буде перший заступник Голови Ради Міністрів товариш Фокін.

 

     Справа в тому,  що зараз у нас  буде  великий  період  -  це п'ятирічний період саме переходу на ринкову економіку. Цей період зв'язаний  із  складностями  того,  що  ми  не  знаємо   ринкової економіки,  не знаємо практики її, і на цей відповідальний період повинен бути сильний заступник -  перший.  Тому,  що  це  основне питання, від якого залежить і життя або нежиття нашої економіки і нашого суспільства.

 

     І через це я вношу  пропозицію...  Справа  в  тому,  що  тут говорили  про  пропозицію  Верховної  Ради...  Товариш Плющ не ту бумагу взяв.  Повірте,  це була пропозиція голів усіх комісій про те,  що  посада  першого  заступника по економіці товариша Фокіна повинна

 

     12

 

     бути першою,  а він говорив про те,  що  це  відноситься  до порядку денного.

 

     У нас  на  сьогоднішній  день  є  позиція голів комісій,  за виключенням двох (вони не розглядали і  не  знають),  і  я  прошу Верховну  Раду  підтримати  затвердження  Фокіна  на пост першого заступника Голови Ради Міністрів.

 

     Головуючий. Від  Комісії  по  відродженню  села  -  депутату Сухому Василю Васильовичу - голові Комісії по відродженню села.

 

     Сухий В.В.,   голова   Комісії   з   питань  відродження  та соціального  розвитку  села   (Павлоградський   виборчий   округ, Дніпропетровська  область).  Було  враховано  думку кожного члена Комісії.  Остаточний висновок:  дати вичерпні  відповіді  на  всі проблеми  ніхто  із  нас  сьогодні ще не готовий,  тому погоджено зробити перші зміни в  структурі  Ради  Міністрів  та  Агропрому, рахувати  їх  перехідними  структурами,  а  всі  інші зміни,  які продиктує нам саме життя, робити прямо на марші без затримки руху вперед основної колони.

 

     Конкретно. Верховній Раді контроль за реалізацією Закону про пріоритетний розвиток села доручити постійній Комісії та  Першому заступнику   Голови   Верховної   Ради   товаришу   Плюшу   Івану Степановичу.  Створити при Раді Міністрів Комітет по  соціальному відродженню  села.  Підпорядкувати йому всі наявні організації та відомства,  які призвані працювати на перебудову  села,  а  також створити   нову   організацію,   яка   буде   займатися  виключно газифікацією сільської місцевості...

 

     Головуючий. Конкретно просять по кандидатурі Фокіна,  Василь Васильович.

 

     Сухий В.В.   Конкретно.   Сьогодні   відбулася  зустріч.  По кандидатурі Фокіна,  щоб не виступати декілька разів,  скажу,  що комісії  практично  одноголосно прийняли рішення,  щоб підтримати кандидатуру Фокіна і кандидатуру Ткаченка на першого заступника.

 

     Головуючий. Так,  дякую.  Від Мандатної комісії і  з  питань депутатської  етики  -  голова  Комісії  депутат  Рябоконь Василь Петрович.

 

     Рябоконь В.П.  (Барський виборчий округ, Вінницька область). Вчора   на   засіданні  Комісії  ми  уважно  розглянули  всі  три кандидатури на посади,  які вніс Голова  Ради  Міністрів  товариш Масол. Одноголосно було підтримано кандидатури товарища Фокіна і

 

     13

 

     товариша Ткаченка   на   перших   заступників   Голови  Ради Міністрів і товариша Борисовського - на  заступника  Голови  Ради Міністрів. Це - перше.

 

     І друге.  Я хочу все-таки підтвердити,  не знаю,  чому,  так сказав народний депутат Пилипенко, що ми вчора розглядали порядок нашої сьогоднішньої роботи і на Президії його затвердили так,  як було сказано сьогодні головуючим.

 

     Головуючий. Будь ласка.  Від Комісії  з  базових  галузей  - голова Комісії Євтухов Василь Іванович.

 

     Євтухов В.І.,  голова  Комісії  з  питань  розвитку  базових галузей  народного  господарства   (Центрально-Міський   виборчий округ, Дніпропетровська область). Шановні депутати! Вчора Комісія з  базових  галузей  розглядала  кандидатури,  запропоновані   на спільному   засіданні.   Кандидатуру  Фокіна  Вітольда  Павловича Комісія розглянула і  вважає,  що  він  пройшов  добрий  шлях  як керівника  в  промисловості,  так  і керівника в республіці.  Має певний науковий досвід,  що дає змогу сподіватися,  що цей досвід чи   науковий   підхід  буде  використаний  при  вирішенні  наших сьогоднішніх питань,  і Комісія одноголосно проголосувала за  те, щоб підтримати цю кандидатуру.

 

     Головуючий. Так,  дякую.  Від  Комісії  з  питань  освіти  - депутату Кислому.  Ви від Комісії? Я даю поки що від Комісії, від вашої Комісії, Анатолій Григорович, хто буде виступати?

 

     Будь ласка,  Кислий  Павло Степанович - від Комісії з питань освіти. Будь ласка.

 

     Кислий П.С.,  заступник   директора   по   науковій   роботі Інституту  надтвердих  матеріалів  АН  УРСР (Промисловий виборчий округ,  м.  Київ). Вчора Комісія з питань народної освіти і науки розглядала питання про рекомендацію Вітольда Павловича Фокіна.  І ми прийшли  до  висновку,  що  Вітольд  Павлович  показав  високу ерудицію  в  питаннях  економіки  і  бачить,  як  вести необхідні структурні зміни і має необхідні ідеї щодо переходу  до  ринкової економіки  і  таке  інше.  Ми вважаємо:  хотілося б,  щоб Вітольд Павлович більш енергійно і більш сміливо і радикально підходив до цих  питань.  Комісія  проголосувала  таким чином:  один - проти, решта - за. (Оплески).

 

     Головуючий. Немає  більше   заперечень?   Перший   мікрофон. Яковишин Л.Г., директор Бобровицького радгоспу-технікуму

 

     14

 

     (Козелецький виборчий округ,  Чернігівська область).  Я хочу привернути вашу увагу  до  одного  питання.  Ми  обрали  товариша Масола  Головою  Ради  Міністрів.  То невже не дамо йому права як Голові Ради Міністрів назвати перших заступників,  а не щоб сесія це   вирішувала?   Два  перших  заступники  він  назвав,  першого заступника - товариша Ткаченка,  другого  заступника  не  назвав. Буде  вносити  ще  це питання.  То чому ж ми навіть це питання не можемо  дати,  наприклад,  на  вирішення  товаришу   Масолу?   Я, наприклад,  це не розумію, що ми повинні буквально все вирішувати за товариша Масола.  Я вношу на ваш розгляд пропозицію:  товариша Фокіна затвердити заступником Голови Ради Міністрів не першим,  а просто заступником,  тому що це - право Голови Ради Міністрів.  І якщо  ми  не  поважаємо  Голову  Ради  Міністрів  навіть в такому питанні, то давайте ставити тоді питання про його відставку. Якщо ми нічого абсолютно, наприклад, не оставимо.

 

     Головуючий. Включіть другий мікрофон.

 

     Депутат не  представився.  Уважаемые  товарищи  депутаты!  Я обращаюсь к Виталию Андреевичу.  Учитывая круг вопросов,  которые предстоит  вести  товарищу  Фокину,  и  важность  этих вопросов в переходный  период  формирования  новой  экономической   политики самостоятельного  государства,  я попросил бы все-таки,  чтобы он внес предложение: товарища Фокина сделать первым замом.

 

     Голоси із залу. Правильно. Головуючий. Третій мікрофон.

 

     Пасічник І.Д.,  голова Чорнобаївської районної Ради народних депутатів,  перший  секретар  Чорнобаївського  райкому  Компартії України  (Чорнобаївський  виборчий  округ,  Черкаська   область). Шановні  народні  депутати!  Давайте  повернемося  кількома днями назад,  коли ми обговорювали Декларацію про  самостійність  нашої республіки.  Ми  знайомі  з  концепцією  товариша Фокіна відносно цього питання ще раніше:  по публікаціях  у  газеті  "Літературна Україна",  у виступі на сесії Верховної Ради СРСР і тут, коли він виступав  із  своєю  платформою.  Думаю,   що   буде   правильним підтримати пропозицію Мандатної комісії,  членом якої я є,  що на даному  етапі  потрібна  така  кандидатура  на   посаді   першого заступника Голови Ради Міністрів,  як товариш Фокін.  Тому що при переході на ринкову економіку це необхідно буде і

 

     15

 

     Віталію Андрійовичу   Масолу.   Просив   би    (ми    досить наслухались), просив би ставити питання на голосування.

 

     Головуючий. Ви від комісії? Ну, ви ж визначайтесь. Якщо всім членам Комісії, то на це потрібна година. Визначайте там якось по блоках, будь ласка. Депутат Печеров, визначайтесь.

 

     Печеров А.В.,  голова Комісії з питань планування,  бюджету, фінансів  і  цін  (Великомихайлівський  виборчий  округ,  Одеська область). Шановні народні депутати! Я зобов'язаний викласти думку постійної Комісії з питань планування,  бюджету, фінансів і цін - ми  надто  довго це питання розглядали на Комісії.  І у зв'язку з виступом  -  з  пропозицією  не  підтримати  кандидатуру  першого заступника  -  я  хочу визначитися і вам доповісти нашу думку.  У зв'язку з  тим,  і  ніхто  не  заперечує  надзвичайну  важливість ідеології   всіх  економічних  перетворень,  в  нашій  республіці повинна  бути  посада  першого  заступника   -   ідеолога   всієї практичної роботи. Проте, якщо він буде на час відпустки заміщати Голову Ради Міністрів,  виконувати інші поточні питання,  - це не буде  перший  заступник,  який  зможе  вести  цю роботу.  Тому ми зійшлися на думці,  що рекомендувати сесії все ж таки  затвердити три  перших  заступники і в будь-яких випадках той товариш,  який буде вести економіку,  повинен  бути  першим  заступником.  Прошу підтримати.

 

     Головуючий. Дякую. Але я прошу членів Президії виступати вже від комісій,  а  не  від  Президії,  тому  що  у  Президії  такої домовленості не було. Будь ласка.

 

     Регламент -   10   хвилин   -  для  Вітольда  Павловича.  Ми домовлялися.  Запитання і відповіді, а це - виступи, обговорення. Будь ласка.

 

     Танюк Л.С.,  голова  Комісії  з питань культури та духовного відродження (Ватутінський виборчий округ, м. Київ). Ми на Комісії з  питань  культури  і  духовного  відродження  прийняли  рішення підтримати кандидатуру Фокіна на посаду першого заступника, хоч і вважали,  що  він виступив на цей раз набагато нижче тих програм, які  він  виголошував,  коли  йшов  на  головну  посаду.  Але   я уповноважений  Народною  радою сьогодні заявити,  що представники Народної ради і група комуністів з демплатформи не  будуть  брати участі  сьогодні  у  голосуванні  за ці кандидатури тільки з тієї причини,  що було порушено рішення про заяву,  яку мав  оголосити товариш Козаренко, оскільки ми

 

     16

 

     працюємо не в конституційній ситуації - не увільнено Голову, який  вже  працює  на  іншій  посаді.  Оскільки  ми  вважаємо  це неправильним, ми голосувати сьогодні не будемо.

 

     Головуючий. Так, будь ласка, Коробко.

 

     Коробко М.І.,     науковий     співробітник    Криворізького науководослідного гірничорудного інституту (Тернівський  виборчий округ,  Дніпропетровська область).  Шановний головуючий,  шановні депутати! Я хочу звернути вашу увагу на те, що наш дуже серйозний орган  приймає інколи не дуже серйозні рішення.  Давайте звернемо увагу  на  те,  що  ми  й  досі  не  знаємо,  скільки  буде  всіх заступників,  скільки має бути перших заступників.  Але вже зараз ми їх обираємо.  І як не дивно,  уже з  хвилини  на  хвилину  має відбутися голосування,  а ми один в одного запитуємо, а скільки ж буде перших заступників? Чи варта оця дискусія чогонебудь, що має бути першим той або інший?

 

     Це свідчить  про  те,  що  у нас абсолютно порушений порядок ведення нашої сесії. Я приєднуюся до заяви попереднього депутата, члена Народної ради. І хочу ще сказати, що незважаючи на те, кого б ми не обирали на першого заступника чи на іншого заступника, ми сподівалися  на  те,  що  депутат  Масол  буде  очолювати  Уряд і розробить нові структури або хоч підбере нових  людей.  З  кожним днем  ми  бачимо,  що  все  залишається  в старих структурах,  що заступниками пропонують нам людей,  які не позбавлені  комплексів минулого  і,  очевидно,  так  день  за днем нам будуть додавати в структуру Ради Міністрів все нових і нових людей з досить старими біографіями. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Шановні товариші депутати і члени Президії!  Так працювати надзвичайно важко,  якщо ми сьогодні голосуємо за  одне Верховною Радою, а завтра звинувачуємо головуючого, що він робить не те.  Я прошу утримуватися від таких оцінок.  Ми  будемо  вести сесію так,  як цього вимагає більшість,  а не якийнебудь шановний депутат,  член  Президії  або  хтось  інший.  Тому  ставиться  на голосування   кандидатура  Фокіна,  яка  достатньо  обговорена  і внесена Головою Уряду на заступника.  І не показуйте:  "першого", що вносять комісії. Право комісій - вносити, а право вирішувати - Верховної Ради.

 

     Вноситься кандидатура Фокіна і ставиться на голосування так, як запропонував її Голова Уряду.

 

     Прошу визначитися з цього приводу. Віталій Андрійович, у вас є з цього приводу роз'яснення? Будь ласка.

 

     17

 

     Масол В.А.,   Голова   Ради   Міністрів   Української    РСР (Чернігівський  виборчий  округ,  Чернігівська область).  Шановні народні депутати! Ми дуже багато ведемо розмов про Уряд і про те, що  ми  повинні  працювати.  Я хочу перш за все сказати:  якщо ми дійсно хочемо,  щоб  нашу  економіку  не  розвалили,  то  давайте вирішимо ті питання, з якими повинні працювати.

 

     Сьогодні йдуть   жнива,  вирішується  питання  економіки  на майбутній рік.  Є у нас Уряд чи немає?  Немає.  Працюють ті люди, які до сьогодні працювали.  Тут багато звинувачують,  що ми всі - застійного  періоду.  Ви  всі  -  теж  застійного   періоду.   Ми народилися в цей час і ми працювали тоді. І тоді у нас була інша, як кажуть, думка і були інші підходи до тієї чи іншої справи.

 

     Ми хочемо сьогодні перебудувати. Так давайте перебудовувати. Перебудовувати ми будемо разом.  Хто буде працювати,  ви чи інші, ми сьогодні всі - застійного періоду.  Тим,  які не з  застійного періоду,  ще по п'ять років, а то й менше. Можуть вони працювати? Ні, не можуть.

 

     Я хотів би сказати, перш за все, давайте вирішимо, чого ми з цього  дискутуємо?  У нас вісім заступників,  і я про це сказав у своїй промові Якщо хтось не чув,  то, будь ласка, нехай прочитає, що  в пресі надруковано - 8 заступників (2 перших і шість інших). Були пропозиції зробити  6  перших  заступників,  2  -  таких.  Я сказав,  давайте ми зважено підійдемо до структури.  Яка різниця? Різниця тільки в заробітній платі - всього на  50  крб.  Якщо  ви наполягаєте,  що  дійсно треба мати трьох перших заступників,  то давайте ми вирішимо це питання.  Але я чув і пропозицію  товариша Яворівського,  щоб мати першого заступника по Чорнобилю.  Це дуже важлива справа, а може, навіть найважливіша сьогодні.

 

     Тому я хотів би вам запропонувати.  Перш за все,  я хотів би мати двох перших заступників.  І ось чому. Ви не забувайте те, що багато є інших підходів до  вирішення  цієї  справи  -  хто  буде працювати.  Тому  я  хочу  і  наполягаю,  щоб  був  заступник  по економіці,  який  мав  би  займатися  підготовкою   до   переходу республіки  на  ринкові відносини.  Я працював головою Держплану. Спочатку я не був членом Політбюро, кандидатом у члени Політбюро, а потім мене обрали.  І я мушу вам сказати,  я кожний день тратив

2-3 години.  Маючи такий досвід, я хотів би, щоб заступник Голови Ради  Міністрів зосередився тільки на вирішенні питань підготовки до переходу на нові економічні умови

 

     18

 

     роботи, тобто на ринкові. І не тому, що я заперечую, я хотів його тільки зосередити на цій справі.  Тому я й запропонував, щоб він був тільки заступником і головою Держкомітету по економіці.

 

     Тому я так вирішую  питання.  Давайте  ми  будемо  мати  два перших  заступники,  будемо мати шість інших заступників.  Я хочу сказати,  що потім,  трохи пізніше,  а у мене є така думка, може, будемо   мати  ще  одного  заступника.  Нам  треба,  працювати  з парламентом і це повинна бути посада  заступника,  але,  коли  ми приймемо ряд законів, потім вирішимо.

 

     То я  хотів би вас повідомити,  що ми з товаришем Фокіним по цьому питанню розмовляли,  він теж підтримує мою думку,  цю точку зору,  щоб  він  був  заступником Голови Ради Міністрів,  головою Держкомітету по економіці. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Так, ставиться на голосування...

 

     Ставиться на голосування  обрання  заступником  Голови  Ради Міністрів,  головою  Державного  комітету по економіці (як воно в структурі). Прошу голосувати.

 

     "За" - 306, "проти" - 5. Приймається. (Оплески).

 

     Дякую вам.  Я ще раз говорю,  ми ставимо  пропозицію  Голови Уряду.  Ми домовилися.  Кожний депутат має право, але ми обрали з вами Голову Уряду і доручили Уряд формувати йому,  а  не  кожному депутату. Депутат Пилипчук, ми вам слова не надавали. Будь ласка. Це - парламент. (ІІІум у залі).

 

     Так, що скаже Верховна Рада? От для того, щоб не кричали: треба чи  не треба,  поставлю на голосування,  а ви визначайтесь. Пропозиція  Президії   доповнена   була   декількома   депутатами сьогодні.  Зокрема,  депутат  Федоров і другі вносили пропозицію, щоб заступник по економіці був першим заступником.  Ставиться  на голосування.

 

     "За" - 159, "проти" - 177.

 

     Так, будь ласка. Ткаченко Олександр Миколайович.

 

     Регламент такий же - 10 хвилин.

 

     Ткаченко О.М.  Шановні депутати! Вчора відбулася о 16 годині зустріч - третя зустріч у мене як претендента в аграрній  Комісії і  в Комісії по соціальному розвитку села.  Ми працювали чотири з половиною години і прийшли до єдиної думки в питаннях,  по яких у нас  були  в  деякій мірі розбіжності,  в питаннях структури.  Це питання відпрацьовано, погоджено з Головою Ради Міністрів. Голова Ради Міністрів дав згоду по цій всій структурі. Тому я вважаю, що прийнятий протокол і структура затверджені обома

 

     19

 

     комісіями. І вона,  мабуть, знайде своє відображення в нашій практичній  роботі.  Тут  виступав  голова  Комісії по соціальних питаннях  товариш  Сухий  Василь  Васильович,  доповів  по  цьому питанню. Я думаю, що у мене якихось доповнень більше немає.

 

     Головуючий. Запитання є у депутатів?

 

     Голоси із залу. Немає!

 

     Головуючий. Немає? Є. Перший мікрофон.

 

     Депутат не   представився.   Уважаемые   депутаты!   Я  хочу обратиться  к  вам  с  просьбой.  Группа  аграрников  единогласно проголосовала  за  кандидатуру  на первого заместителя - Ткаченко Александра  Николаевича.  Комиссии  заседали.  Сегодня   мы   еще встречались  в  группе  депутатов-аграрников  -  нас  больше  100 человек. Поддержите наше предложение. Спасибо вам.

 

     Головуючий. Дякую. Другий мікрофон.

 

     Одну хвилиночку.

 

     Яковишин Л.Г.  Шановні депутати!  Ви знаєте, що за невеликий час  роботи  в  парламенті  я  не  знаю,  наприклад,  ні одного з керівників Уряду,  якого б так пошматували наші постійні комісії. Один раз пройшов вісім комісій,  другий раз, по суті, всі комісії пройшов Олександр Миколайович.  Тим паче,  я вам скажу, що в тому стані,  в  якому  він  був,  то треба все-таки мати якусь людську повагу до цієї людини.  Помер батько,  у важкому  стані  був.  Ми довели   його   до   того,   що   чоловік   лежав   у  лікарні  в передінфарктному стані.  І ми хочемо його добивати і далі.  Я вас прошу,  товариші,  ні,  не прошу,  а просто звертаюсь до вас,  до вашого  людського  розуму.  Всі  аграрники  просять   затвердити. Проявіть   розум.   Затвердіть   Олександра  Миколайовича  першим заступником.

 

     Головуючий. Дякую. Третій мікрофон. Я запитання просив.

 

     Бондарев В.П.,  голова  Овруцької  районної  Ради   народних депутатів   (Овруцький   виборчий  округ,  Житомирська  область). Уважаемый Александр  Николаевич!  Есть  у  меня  вопрос,  у  моих избирателей.  Мы  проживаем на загрязненной территории вследствие аварии на ЧАЭС.  И,  к сожалению,  труженики села  не  ощущали  в течение этих лет активной помощи Госагропрома. Видите ли вы пути, что изменится,  когда вас изберут, особенно в решении обеспечения тракторов с герметичными кабинами да и в оказании какой-то,  хотя бы разовой,  помощи на оздоровление людей?  По сути,  Госагропром республики остался единственным среди

 

     20

 

     всех министерств ведомств. Прежде чем отдать голос и принять решение, я хотел бы получить ответ от вас.

 

     Ткаченко О.М.   Шановні   депутати!   Мені   вчора   депутат Яворівський задавав це запитання.  І я,  як кажуть,  фрагментарно дав відповідь. Сьогодні ви більш конкретно задали питання - а яку ж допомогу?  І я як кандидат на цю посаду,  і просто як працівник сільського господарства,  професіонал  можу  дати  відповідь  для того, щоб дійсно відродити цей край, який забруднений.

 

     Я думаю,  що  вчора  прийняли  хороше  рішення:  в структурі агропромислового комплексу створити при Раді Міністрів комітет по сільськогосподарському   машинобудуванню.  Ці  прохання,  які  ми завжди піднімали перед Урядом на  протязі  чотирьох  з  половиною років   (про   виготовлення  техніки  герметизованої,  не  просто герметизованої,  а техніки  з  кондиціонером,  щоб  людина  могла працювати,  спецодяг і так далі),  я вважаю , що ми в змозі тепер більш конкретно вирішувати.

 

     І друге. Я думаю, що та програма, яка сьогодні розробляється і  затверджується  по  ліквідації  наслідків  в галузі сільського господарства,  безперечно  буде  підкріплена  і  матеріально,   і фінансово, і думаю, що це знайде своє практичне відображення.

 

     Головуючий. Перший мікрофон.

 

     Депутат не представився.  Значить,  Олександр Миколайович, я хотів би,  щоб ви більш детально відповіли на таке запитання:  як ви плануєте перебудувати органи управління в областях і районах?

 

     Ткаченко О.М. Шановні депутати! Дійсно, мені закидали докір, що при формуванні і тих змінах,  які проходили в країні в цілому, був ліквідований Держагропром Союзу РСР,  а ми не ліквідували.  В Білорусії,  Казахстані, в Росії ці органи не були ліквідовані Але зберегли  ми  в  республіці Держагропром на бюджеті в області і в районній ланці на відрахування колгоспів і радгоспів. Я думаю, що це  рішення  дійсно  було  не  до  кінця продумано і вважаю,  що, плануючи програму на  1991  і  послідуючі  роки,  ми  це  питання вирішимо позитивно.

 

     Головуючий. Дякую. Перший мікрофон.

 

     Депутат. Олександр  Миколайович,  дякую  за  відповідь.  Ми, аграрники,  думаю,  повністю  задоволені,  тому  я   прошу   всіх депутатів  (і  Народну Раду) при визначенні першого заступника по сільському

 

     21

 

     господарству підтримати  аграрників  і   прийти   до   такої консолідації, до якої ви в деяких питаннях приходили.

 

     Головуючий. Дякую. Другий мікрофон.

 

     Головатий С.П.,   старший  науковий  співробітник  Інституту соціальних  та  економічних  проблем  зарубіжних  країн  АН  УРСР (Сирецький виборчий округ,  м.  Київ).  Іване Степановичу, я дуже прошу вас не переривати. У мене на руках три офіційних документи, підписані першим заступником прокурора України Синюковим, а також два  документи,  підписані  заступником   начальника   Управління внутрішніх справ полковником міліції Заворотнім.

 

     Мова йде  про  порушення  кримінальної справи у питанні,  до якого певною мірою причетний товариш Ткаченко.  Справа в тому, що була   утворена   фіктивна   фірма   "Прогрес",   факт  існування фіктивності якої був установлений ще у 1988 році органами ОБХСС і міліції.  Але,  не дивлячись на це, Ткаченко цілий ряд документів підписував  і  віддавав  накази  по  існуванню   цієї   фірми   і перетворенню її на інші варіанти.  І таким чином у 1989 році була порушена кримінальна справа.

 

     На сьогодні йде слідство.  За відповіддю першого  заступника прокурора  України  Синюкова  значиться,  що зараз йде слідство і з'ясовується  роль   у   цьому   колишнього   заступника   голови Держагропрому  Ткаченка.  Питання про відповідальність Якименка - це той,  хто має,  хто організовував цю фіктивну фірму, і питання про  роль,  відповідальність Ткаченка буде з'ясовано за рішеннями слідства.  Отже,  я вважаю, що парламент, який призначає сьогодні першого  заступника  Голови  Ради  Міністрів,  повинен  для  себе з'ясувати, чи він бере на себе відповідальність за призначення до з'ясування всіх питань у ході слідства по кримінальній справі. Це перше питання.

 

     Друге питання  до   Ткаченка.   Ви   як   перший   заступник Держагропрому    знаєте,   що,   наприклад,   щорічно   Київський плодоовочпром  отримує  із  державного  бюджету  від  10  до   12 мільйонів карбованців на покриття браку і псування продукції.  Ця дотація йде з держбюджету,  але нею прикриваються  нібито  ножиці цін,  закупівельних і роздрібних.  За рахунок державного бюджету, таким чином,  покривається безгосподарність, і то є з'ясовано теж матеріалами слідства по декількох ОРПК міста Києва.  Таким чином, ми можемо робити  висновок,  що  за  рахунок  державного  бюджету тільки  по  місту  Києву покриваються крадіжки,  безгосподарність замість того, щоб місто Київ використало ці гроші на

 

     22

 

     соціальні потреби   мешканців,   на   пенсії...   (перебиває головуючий). Я запитаю, я хочу запитати, я задаю питання. Я задаю питання Ткаченку.  Якщо тільки по місту Києву витрачається  10-12 мільйонів карбованців,  давайте порахуємо те все по всій Україні. І чи не може таким чином славнозвісне "узбекское дело по  хлопку" перетворитись на сумнозвісну українську справу по плодоовочпрому? Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Дякую. Відповідайте. Ви відповідаєте?

 

     Ткаченко О.М.  Шановні депутати!  Я, по-перше, жалію за таку заяву депутата Головатого.  Вона не має під собою ніяких підстав, і я тут,  як на духу перед вами, заявляю по першому питанню. Якщо потрібно, я пригадую цю справу, яка тягнеться з 1983 року, коли я ще працював в Тернопільській області головою  облвиконкому.  Коли Броварський  райвиконком затверджував таку фірму,  яка називалась "Прогрес",  по використанню вітрової і сонячної енергії, до цього питання була вказівка з Москви в 1988 році.  Чому я так досконало знаю?  Тому що в 1989 році ми його розглядали на  колегії,  і  ті люди,  які готували цей наказ,  моїм наказом по колегії були (сім чоловік) притягнуті до відповідальності.

 

     По другому питанню я одне скажу:  безперечно, питання тут є. Сенс  цих  10-12  мільйонів щорічно на покриття не стільки втрат, скільки тієї різниці цін між заготівлею і Продажем,  і дійсно  це щорічно  проводиться.  Але  ви  самі  розумієте,  що  у нас овочі практично...

 

     Головуючий. Дякую. Третій мікрофон.

 

     Голос... Микола Поровський.

 

     Головуючий. Так, регламент. Все. Припиняється.

 

     Голос із залу. Я наполягаю. Микола Поровський, 340 округ.

 

     Головуючий. Припиняється. Хто хоче виступити?

 

     Депутат не представився.  Шановні народні депутати,  шановна президія! Стародавні казали "нон грате персоне" - недоторканність особи.  Ми говоримо сьогодні про депутатську  недоторканність.  Я дуже  жалкую,  бо  я  дуже шаную Сергія Петровича,  і моя команда передвиборча,  я просив  команду  голосувати  за  цього  молодого перспективного   хлопця.  Але  як  можна  сьогодні  в  парламенті звинувачувати в кримінальному питанні людину, яка не має до цього відношення? Я цю справу знаю. (Оплески).

 

     Я беру об'єктивку. В об'єктивці дійсно написано: в 1985 році

 

     23

 

     Ткаченко тільки став міністром сільського господарства, а ця фірма "Прогрес" створена в 1983 році.  Ткаченко не мав і  не  має ніякого відношення - він дав вірну інформацію.  І наказ, який був створений, відмінений саме з основи Ткаченка. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Товариші,  на  вимогу  Верховної  Ради   питання ставиться  на  голосування.  Хто  за те,  щоб призначити товариша Ткаченка Олександра Миколайовича першим заступником  Голови  Ради Міністрів Української РСР і прийняти по цьому Постанову Верховної Ради Української РСР, прошу голосувати.

 

     "За" - 244, "проти" - 79, утрималися -14.

 

     Товариші! Постанова Верховної Ради Української РСР по  цьому питанню  приймається.  Товариш  Борисовський.  Мікрофон включіть, будь ласка.

 

     Борисовський В.З.,  народний депутат СРСР.  Шановні  народні депутати!  Я  вчора виклав на засіданні всіх депутатських комісій свою платформу.  Гадаю,  що немає потреби знову її повторювати. В цій  платформі  за відведений для мене час я висловив свою думку, як вийти з того складного становища,  в якому опинилася економіка і взагалі капітальне будівництво.

 

     Головуючий. Я  прошу  до уваги всіх депутатів.  Не можна так працювати.  Світлана Вікторівна,  я вас до уваги прошу. Мені дуже незручно робити вам зауваження. Будь ласка.

 

     Борисовський В.З.  Позитивні  зрушення,  на  мій погляд,  ми одержимо не шляхом змін  вивісок  та  оригінальних  перейменувань міністерств  та  відомств,  а тільки шляхом докорінних змін основ господарського управління, надання повної фактичної самостійності основній  виробничій  одиниці  -  будівельномонтажному  тресту та промисловому підприємству...

 

     Головуючий. Депутат Ляхов, я вам роблю зауваження і прошу до уваги.

 

     Борисовський В.З.  На  перехідному  етапі  в  умовах  повної економічної самостійності трестів діюча  організаційна  структура міністерств   та  відомств  та  їх  функції  суттєво  змінюються. Міністерства   від   адміністративно-господарських   функцій    і оперативних  втручань  в  діяльність  своїх підлеглих організацій переходять на договірні взаємовідносини.

 

     На мою думку,  ця концепція,  що  викладена  і  закладена  в структуру  управління будівельним комплексом,  дає можливість без шокової терапії перейти від вертикальної до горизонтальної

 

     24

 

     системи управління,  підготувати  базу   для   переходу   до ринкових    відносин,   відпрацювати   елементи   взаємодій   між міністерствами і їх  підрозділами.  За  цей  час  буде  проведена робота по насиченню майбутнього ринку будівельними матеріалами. Я вдячний,  товариші,  Комісії  по  будівництву,   архітектурі   та житлово-комунальному    господарству,   Комісії   по   сільському господарству та Комісії по відродженню села,  всім депутатам, які висловили   зауваження   та   пропозиції,   як   покращити,  стан капітального будівництва,  та підтримали мою  концепцію  з  цього приводу.  Довіра  і  захист  дозволять  працювати нам всім значно краще. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Запитання є? Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Скорик Л.П.,   доцент   кафедри    архітектури    Київського державного художнього інституту (Артемівський виборчий округ,  м. Київ). Скажіть, будь ласка, Володимире Захаровичу, нам дуже добре відома  ваша  роль  спільно  із  заступником  Голови  Урчукіним в утвердженні розбудови промислового комплексу в Каневі.  Ви  один, як  кажуть,  з  активних  захисників  цього будівництва.  І як ви вважаєте,  як можна сумістити перспективи і  необхідність  нашого розвитку   духовного,   матеріального   і   в   сфері  збереження історичного середовища і з вашою політикою,  і з вашою  позицією? Канівська  епопея  і  канівська  катастрофа,  де  ви  були однією головною рушійною силою  тут  на  Україні,  вона  віділлється  не тільки нам,  а й поколінням наших нащадків. Як можна сумістити це з тим, що ви називаєте зараз своєю прогресивною позицією?

 

     Борисовський В.З.  Отвечаю.  К  этому  вопросу  я  не   имею никакого отношения.  Во-первых, это - организация Минэнерго, и по распределению обязанностей я  этим  министерством  не  занимаюсь. Однако я действительно был активным участником того,  как оказать Каневу помощь по благоустройству города,  строительству  объектов жилья  и соцкультбыта и как приостановить это строительство - все это знают местные органы советские и участники этого дела.

 

     Головуючий. Другий мікрофон.

 

     Рудик В.Н.,  голова   Олевської   районної   Ради   народних депутатів,  перший  секретар Олевського райкому Компартії України (Олевський  виборчий  округ,  Житомирська   область).   Володимир Захарович,  протягом 5 років приймаються різні рішення, постанови по Чорнобилю. Однак реального покращення стану життя людей

 

     25

 

     в даній зоні немає.  Я хотів би  знати  вашу  думку,  як  ви плануєте вирішення питань будівництва доріг,  газифікації, бань і всього іншого,  що потребують сьогодні  ця  зона,  ці  люди,  які проживають там? Прошу.

 

     Борисовський В.З.  Можно отвечать? По ликвидации последствий аварии я все время принимал и принимаю  активное  участие.  Хотя, конечно, к аварии не имею отношения.

 

     Моя позиция. Сейчас разрабатывается в Совмине программа, как освободить   те   выделяемые   капитальные   вложения,    которые предусматриваются    для    развития   чернобыльской   программы, привлечения для выполнения этих объемов работ  всех  строительных организаций,  которые находятся на территории Украины. Вы знаете, что уже для строительства жилья привлечены организации Минстроя и других министерств и ведомств.  Но на этот год,  на следующий год программа эта увеличится в  несколько  раз.  Мы  над  ней  сейчас работаем.   Безусловно,   надо   строить   и   дороги   там,  где предусмотрено,  и жилье,  и другие объекты, которые обеспечили бы нормальное проживание людей в этой зоне.

 

     Головуючий. Третій мікрофон.

 

     Терехов В.П.,  письменник,  член  Спілки  письменників  СРСР (Центральний  виборчий   округ,   Кримська   область).   Владимир Захарович, такой вопрос. Я вам скажу, что голосовать за строителя трудно,  так  мы  хорошо  и  так  уместно  строим.  Но  вот  меня интересует,  какое  отношение  вы  имеете  или  имели  к  атомным стройкам Украины,  в частности в Крыму,  и к химическим  стройкам Украины, и в частности в Крыму.

 

     Борисовський В.З.  К  атомным  станциям,  я  сказал  в своем выступлении,  когда они  строились,  я  был  министром  монтажных специальных  работ и строительством атомных станций не занимался. А вот химическим - да.  Эти объекты строились Минстроем совместно с  Минмонтажспецстроем.  Выполнял  те решения,  которые принимали Правительство,  Центральный  Комитет.   Хотя   не   согласен   со строительством  химических  объектов  в  Крыму,  в  Черкассах,  в Закарпатье,  во Львове, где мы превратили природу и ее испортили, в   Запорожье.   Поэтому   я  считаю,  что  сегодня,  перейдя  на самостоятельность и независимость,  республика будет вести другую политику.  А того диктата,  который был в центральных органах,  я надеюсь, не будет. Будем лучше и разумнее выполнять строительство в республике.

 

     Головуючий. Дякую. Перший мікрофон.

 

     26

 

     Звягільський Ю.Л.,   директор   шахти  імені  О.Ф.  Засядька виробничого  об'єднання  "Донецьквугілля"   (Київський   виборчий округ,  Донецька область).  Уважаемый Владимир Захарович!  Жители города Донецка,  которые стоят на очереди от 15 и более  20  лет, могут  надеяться  получить в 1990 году домостроительный комбинат, которые обещает Правительство уже длительное время.

 

     Борисовський В.З.  Отвечаю.  Действительно,  в Донецке  надо побыстрее   построить   домостроительный  комбинат.  Я  лично  им занимаюсь.  Считаю,  что  сделал  много  для  этого,  начиная   с проектирования  и  строительства.  Однако  очень сложный вопрос - поставка оборудования.  Я уже несколько раз был в Москве,  многие вопросы  решены,  но  есть еще нерешенные вопросы.  Я вам обещал, когда закончится сессия  и  мы  начнем  работать  нормально,  как полагается,  то  есть  будем  иметь возможность выехать из Киева, собрать там специалистов и принять меры - это  я  договорился  со всеми министерствами,  как побыстрее ввести этот домостроительный комбинат. И я вам обещаю там, у вас, побывать в скором будущем.

 

     Будько В.С.,  голова  Народицької  районної  Ради   народних депутатів, перший секретар Народицького райкому Компартії України (Малинський  виборчий  округ,  Житомирська  область).  Володимире Захаровичу, мене не задовольнила ваша відповідь, та, що ви тільки що дали депутату  Рудику.  У  передвиборній  заяві  ЦК  Компартії України,  в рішенні останньої сесії того скликання Верховної Ради було записано,  що сім'ї,  які переселяються із  зони  аварії  на Чорнобильській  атомній станції,  будуть переселені в цьому році. 31 вересня діти підуть у школу уже на нових, чистих місцях.

 

     Те, що ми бачимо на сьогодні,  говорить про те,  що до кінця року  це  питання  вирішене  не  буде.  І 1400 сімей Народицького району не будуть переселені в чисті зони. Як ви думаєте цю справу вирішити?  Чи  ви заберете наших будівельників з Вірменії,  чи ви створите якісь підрозділи для керування цією справою?  Тому що за це просто прийдеться відповідати.

 

     Борисовський В.З.  Наверное, я не совсем понял ваш вопрос. Я ответил,  вам о перспективе вообще  решения  проблемы  ликвидации аварии. А относительно Армении - это было решение союзного

 

     27

 

     Правительства и   ЦК.   Я   вносил   уже  предложение:  всех строителей  из  Армении  отозвать  и  направить   на   ликвидацию чернобыльской  аварии.  Если вы примете такое решение,  Верховный Совет Украины,  я вам буду благодарен.  Белоруссия такое  решение приняла.

 

     А теперь насчет создания подразделений.  Да,  мы с товарищем Масиком обсуждаем вместе,  он ведет эту  проблему,  эти  вопросы. Будет  создан  комитет.  Я  думаю,  что дела пойдут живее,  а (не чути)... Мы решим в этом году вместе с вами то, что наметили.

 

     Головуючий. Так,   товариші,   час    закінчився.    Давайте домовимось.  Ще  біля третього мікрофона,  і на цьому закінчуємо. Будь ласка, третій мікрофон, щоб надати можливість рівну.

 

     Поровський М.І.  Шановний  Володимире   Захаровичу!   Я   за фахом-інженер-будівельник  і  стан  справ  у  цій  галузі  знаю з особистого  досвіду.  І  хочу  сказати,  що  таке   катастрофічне становище  у  будівництві  навіть  не  тому,  що у нас безнадійно відстали будівельна індустрія і база будівельних  організацій,  а тому   що,  і  за  останній  час  особливо,  плинність  кадрів  у будівництві катастрофічна.  Прийнято вважати,  що якщо людина має дві руки, то може бути бетонником третього розряду. І будівництво тримається  на  маятниковому  мігранті,  тобто  довізних   людях, тримається  на  спецконтингентах  й інших "спец".  Скажіть,  будь ласка, що вами було зроблено і що невідкладно планується зробити, щоб  припинити  оцю  кадрову величезну плинність?  Тому що тільки люди зможуть вивести нас з цього становища.

 

     Борисовський В.З.  Отвечаю.  Я Ровно хорошо знаю,  был у вас много  раз.  Я  в  своей платформе изложил все детально,  но могу повторить.  Действительно,  сегодня вопрос вопросов  -  сохранить отрасль,   сохранить  наши  кадры.  И  я  вас  прошу,  депутатов, поддержать  ту  концепцию,  которую  я  изложил  здесь  вчера  на совместном  заседании  и  в  комиссиях,  которые  вчера  работали отдельно,  поддержать ту структуру и те  наши  предложения.  И  я думаю, что мы начнем исправлять положение независимо от состояния в целом.

 

     Головуючий. Сідайте, Володимире Захаровичу. Дякую.

 

     Слово від постійної Комісії Верховної Ради Української РСР з питань  будівництва надається її голові - депутату Черепу Валерію Івановичу.

 

     28

 

     Череп В.І., голова Комісії з питань будівництва, архітектури та   житлово-комунального  господарства  (Білопільський  виборчий округ, Сумська область). Шановні товариші депутати! За дорученням Комісії   я   висловлюю   ставлення   до   питань,  які  сьогодні розглядаються.  Зрозуміло,  що катастрофічне положення,  в  якому опинилася   будівельна   справа,   обумовлено   тими   застійними процесами,  що були притаманні нашій економіці в  умовах  диктату центру та його відомств.

 

     На жаль, Комісія вчора констатувала, що запропонована Урядом структура  управління  як  в  цілому  всім   народногосподарським комплексом,  так і будівельними структурами, ще далека від ідеалу і багато в чому консервативна.  В той же час, тільки зараз, в цей історичний   момент,  коли  республіка  набула  шляхом  прийняття Декларації  свою  незалежність,   у   нас,   нарешті,   з'явилась можливість   через  побудову  нових  економічних  відносин  як  в народному господарстві України в цілому, так і в галузі, зокрема, очікувати кардинальних змін у будівельному комплексі.

 

     Серйозну критику  було  вчора висловлено на адресу Держбуду. Рядом  депутатів,  в  тому  числі  і  депутатом  Скорик,  внесено пропозицію щодо докорінних змін самих функций Держбуду УРСР. Слід чітко буде визначитись  щодо  співпраці  з  Союзом  архітекторів. Визнано   за   доцільне   відтворити   Академію   архітектури   і будівництва. Червоною стрічкою має проходити теза, що первинним в містобудуванні  є архітектура,  і вона має бути абсолютно вільною від диктату будівельного комплексу.

 

     І останнє.  Повертаючись до запропонованої Урядом структури, всі  ми  сьогодні у складній ситуації.  З одного боку,  структура явно недосконала,  з другого - ми в цейтноті. Йде друге півріччя. Ніхто   не   займається  підготовкою  народного  господарства  до наступного року.  Не вирішуються питання перспективи.  Тому  наша Комісія  вносить  пропозицію  прийняти запропоновану структуру як тимчасову, на перехідний період, тобто на один рік.

 

     І щодо товариша Борисовського Володимира  Захаровича.  Учора йому   було   тяжко.  Розмова  була  відвертою,  як  це  буває  у будівельників.   Володимиру   Захаровичу    вдалося    переконати депутатів,   що  він  здатний  поліпшити  справи  у  капітальному будівництві. Він - людина рішуча, має свої погляди. А головне - в ньому  є,  відчувається професіоналом у своїй справі,  а це зараз найголовніше.  Всі депутати одностайно  за  те,  щоб  кандидатуру товариша Борисовського Володимира Захаровича було запропонованого

 

     29

 

     для затвердження  на посаду заступника Голови Ради Міністрів УРСР. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Будь ласка. Будемо голосувати.

 

     Пустовойтенко В.П.,   голова   виконкому   Дніпропетровської міської   Ради  народних  депутатів  (Жовтневий  виборчий  округ, Дніпропетровська область).  Товарищи депутаты!  Сегодня мы с вами должны   утвердить   руководителя  одной  из  важнейших  отраслей народного хозяйства республики.  Это  строительство.  Поддерживая предложение   постоянной   Комиссии  по  вопросам  строительства, архитектуры  и  жилищно-коммунального  хозяйства,  а   также   от Днепропетровской   делегации,   я   предлагаю  утвердить  в  этой должности Борисовского Владимира Захаровича.

 

     Борисовский Владимир    Захарович     пользуется     большим авторитетом  среди  строителей,  как хороший специалист,  умеющий слушать  окружающих  людей  и  в  процессе   обсуждения   принять правильное решение,  то есть простой,  доступный человек, каким и должен быть руководитель.

 

     Используя эту  трибуну,  мне  хотелось  бы  сказать,  что  в настоящее  время мы очень мало уделяем внимания нашим строителям. Из-за  плохого  обеспечения  материальными  ресурсами   строители простаивают  неделями.  Отсюда  низкая  заработная плата -150-200 рублей.  Это просто позор.  Кто сегодня будет работать  за  такую заработную  плату?  Заработать  больше  просто  нельзя,  сплошные простои.

 

     Необходимо улучшить   материально-техническое    обеспечение срочно,  не то мы провалим сегодня все программы.  Плохие условия труда,   низкая   механизация   и   автоматизация   строительного производства,  износ основных фондов, то есть машин и механизмов, составляют в настоящее время до 70 процентов.

 

     Механизаторы в настоящее время работают на ...  (не чути)  с продленным  сроком  эксплуатации.  Специальность  строителя стала непрестижной,  в получении жилья нет никакого  приоритета,  много других недостатков.

 

     Поэтому мне хотелось бы,  пользуясь этой трибуной, высказать несколько предложений.  Нужно немедленно постоянной  Комиссии  по вопросам   строительства,   архитектуры   и  жилищнокоммунального хозяйства приступить к разработке закона о

 

     30

 

     приоритетном развитии строительства, где особо отразить 100- процентное обеспечение материальными ресурсами.

 

     Я, товарищи,  несколько  раз  в  своем  выступлении  обращаю особое внимание на обеспечение материальными ресурсами.  Не будут обеспечены  строительные  отрасли материальными ресурсами,  мы не решим с вами ни одной программы.

 

     Головуючий. Це що, виступ чи програма? Пустовойтенко В.П. Це виступ. Головуючий. Пропозицію, будь ласка.

 

     Пустовойтенко В.П.   Ще   раз   прошу   затвердити  товариша Борисовського Володимира Захаровича на посаді  заступника  Голови Ради Міністрів УРСР.

 

     Головуючий. Перший мікрофон.

 

     Леміш В.П.,   перший   заступник   голови  Республіканського кооперативно-державного    об'єднання     по     агропромисловому будівництву  (Ківерцівський  виборчий округ,  Волинська область). Шановні депутати!  Шановний головуючий!  Я  виступаю  вперше,  не дивлячись  на  те,  що  неодноразово  подавав  заявки,  тому хочу декілька секунд по процедурі.

 

     Мене особисто  радує,  що  в  нашому  парламенті  є  молоді, здорові, висококваліфіковані люди. Багато з них на протязі роботи сесії десятки, а може, й сотні раз виступали з усіх кінців залу - аж дивує, як молода людина, яка, може, за фахом юрист, журналіст, режисер, розбирається і в галузях промисловості, і в будівництві, і в справах села, і в Збройних Силах, і в медицині. Тому все-таки дайте хоч виступати і нам - організаторам  виробництва.  Ніяк  не можна рішити.

 

     Що конкретно до питань товариша Борисовського.  По-перше,  я не згоден з деякими депутатами, які підкреслювали в кулуарах та в залі,  що  він  3  роки  працює  у  Раді  Міністрів,  тому нібито поблажка.  Товариш Борисовський працював на всіх посадах  і  тому має досвід такий, який дозволяє йому очолити це будівництво. Так, у нас в будівництві справи йдуть неважно.  І  мені  здається,  що товариш  Борисовський  якраз  та  людина,  яка зуміє потягнути цю ділянку,  таку дуже складну ділянку роботи. І я пропоную все-таки затвердити його на пій посаді Я його не відношу

 

     31

 

     до консерваторів,  але  це  людина,  яка  не кидається у вир необдумано.

 

     Одне тільки  зауваження  Володимиру  Захаровичу.   Правильно говорили  про  будівельників.  Якщо  ми  не  відновимо авторитет, престиж професії будівельників,  то ми не доб'ємося ні  того,  що треба селу, ні того, що треба шахтарям, і так далі.

 

     Головуючий. Дякую. Третій мікрофон.

 

     Депутат не представився. Товарищи, я хотел сделать несколько предложений и одно замечание.

 

     Первое предложение.    Да,    действительно,    строительная индустрия  на  Украине  находится  в  тяжелом положении.  Если мы сегодня  не  обратим  внимание  на  базу  и  на  строителей,   мы строителей занесем скоро в Красную книгу.  Это первое.  Второе. Я хочу,  чтобы  все  депутаты   поддержали   кандидатуру   товарища Борисовского.

 

     И замечания    по    товарищу    Борисовскому.    Если   так скоропалительно  мы  будем  решать  вопросы  -  в  Каневе  нельзя строить,  в  Крыму  - нельзя,  а в Лисичанске - можно.  Или,  так сказать,  в Днепродзержинске,  в Кривом  Роге,  в  Мариуполе.  То давайте  мы все-таки размещать или давать какие-то,  так сказать, льготы тем городам,  в которых размещаем тяжелую индустрию. Это в качестве   пожелания.   И   призываю  поставить  на  голосование: прекратить прения по кандидатуре товарища Борисовского. Спасибо.

 

     Головуючий. Дякую.  Товариші,   ставиться   на   голосування пропозиція  про  призначення  Борисовського Володимира Захаровича заступником Голови Ради Міністрів УРСР  з  питань  будівництва  і житлово-комунального господарства.  Одночасно приймається з цього питання Постанова, проект якої вам зачитаний. Прошу голосувати.

 

     "За" - 277, "проти" - 56. Рішення приймається. (Оплески).

 

     Товариші, прошу вашої уваги по Фокіну Вітольду Павловичу.  Я не сказав тоді,  що приймається. Ми проголосували, але не сказав, що приймається така Постанова.  Як  будемо  вважати?  Приймається Постанова і те голосування вважати за прийняття Постанови? Дякую.

 

     Так, товариші. Це питання ми розглянули. Далі я просив би

 

     32

 

     вашої уваги  розглянута питання,  які розглянуті в Президії. Перш за все,  це наш  борг  про  публікацію.  Депутат  Правденко, голова  постійної  Комісії  з питань гласності та засобів масової інформації. Прошу вашого дозволу надати йому слово. Коротко.

 

     Правденко С.М., (Самарський виборчий округ, Дніпропетровська область). Шановні колеги! Президія Верховної Ради Української РСР прийняла таку постанову  "Про  висвітлення  роботи  першої  сесії Верховної Ради Української РСР у пресі": "Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

 

     1. Опублікувати  в  газеті   "Радянська   Україна"   окремою вкладкою  стенографічний  звіт про обговорення проекту Декларації про  державний  суверенітет  України,  крім  процедурних  питань, протокольно.  Доручити  Секретаріату Верховної Ради УРСР вирішити питання про відшкодування пов'язаних з цим видавничих витрат.

 

     2. Перед розглядом кожного питання Верховна Рада Української РСР  приймає  рішення про порядок висвітлення в газеті "Радянська Україна" обговорюваного питання.

 

     3. Рекомендувати редакціям обласних газет акредитувати своїх кореспондентів  при Верховній Раді УРСР для висвітлення її роботи та роботи депутатів від відповідних областей.

 

     4. Доручити Раді Міністрів УРСР додатково забезпечити газету "Радянська Україна" папером, необхідним для публікації вкладки та стенографічних звітів сесій Верховної Ради УРСР.  Підпис - Перший заступник Голови Верховної Ради Української РСР Плющ І.С.".

 

     Головуючий. У кого з депутатів будуть зауваження, запитання? Перший мікрофон.

 

     Поровський М.І.  8 липня в газеті "Радянська  Україна"  було опубліковано  статтю  "Під  проводом вождя Адольфа",  в якій було зведено на мене наклеп - приписано заяву, якої я не проголошував. Крім того, було грубо зневажено мою гідність як людини, як

 

     33

 

     народного депутата.  Я висловлюю недовіру цій газеті. Вона є за своїм  стилем  викладу  матеріалів  не  гідна  для  того,  щоб викладати   матеріали  такого  демократичного  зібрання,  як  наш народний парламент.  Це  газета,  яка  публікує  в  стилі  давніх застійних часів.  І тому я наголошую на тому,  щоб моя пропозиція виявити їй недовіру була  поставлена  на  голосування.  Дякую  за увагу.

 

     Головуючий. Другий мікрофон.

 

     Депутат не представився.  Шановні народні депутати.  Комісія мандатна і з питань депутатської етики  вчора  розглянула  проект Постанови  Президії  Верховної Ради про висвітлення роботи першої сесії в пресі.

 

     Просив би народних депутатів і Президію вислухати і  зважено підійти  до наших пропозицій.  По-перше.  Сесія працює вже третій місяць,  і республіканські газети,  особливо радіо і телебачення, досить повно висвітлювали її роботу, хоч не завжди ця робота була продуктивною,  зваженою і (не чути)  з  дотриманням  елементарних норм з блоку окремих депутатів і депутатських груп.

 

     Найбільш конструктивно   і  зацікавлено  з  боку  переважної більшості  депутатів  попрацював  парламент  над  виробленням   і прийняттям Декларації про державний суверенітет України. Документ прийнято і опубліковано в пресі, передано по радіо і телебаченню. Над  ним працює весь народ України.  Тому Комісія вважає,  що вже немає потреби друкувати окремою  вкладкою  матеріали  обговорення цієї Декларації.  Тим більше, що для цього необхідно вишукувати і кошти,  і  папір.  Тобто  ми  пропонуємо  перший  пункт   проекту Постанови  Президії  Верховної  Ради  зняти,  а  з рештою пунктів погодитись і прийняти до виконання.  Якщо хтось з депутатів  дуже хоче,  щоб  його  виборці  ознайомилися з виступом по обговоренню даної Декларації,  то це  можна  зробити  через  обласні  газети, одержавши тексти виступів через Секретаріат.

 

     І друге.  Прошу врахувати слідуюче. До Секретаріату сесії та Комісії  мандатної  і  з  питань  депутатської  етики   надходять численні   звернення   виборців   із  зауваженнями  про  неетичну поведінку окремих депутатів,  пусту  балаканину  і  не  по  темі, непродуктивну  роботу  сесії  і  тому подібне.  Трансляції повних звітів про хід сесії без купюр, з показом вищеназваного негативно позначаються   на   авторитеті   вищого  органу  державної  влади республіки,  суспільно-політичному  становищі  і  не  тільки   не сприяють підвищенню дисципліни в трудових колективах,  а навпаки, підривають її.

 

     34

 

     Крім того, кожен день трансляції по телебаченню цього залу і того,  що  тут  діється,  обходиться  (тільки  на  телебачення  і радіомовлення) в межах 60 тисяч карбованців.  Неважко підрахувати загальну  вартість  за  час роботи сесії.  Тому Комісія вважає за необхідне поставити  перед  сесією  Верховної  Ради  питання  про можливу  трансляцію  роботи  сесії  надалі  шляхом  інформаційних повідомлень.  І прошу поставити ці два  питання  на  голосування. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Дякую. Третій мікрофон.

 

     Червоній В.М., апаратник Рівненського виробничого об'єднання "Азот" (Ленінський виборчий округ,  Рівненська область).  У  мене дві   короткі   пропозиції.   Перша.  Пропоную  опублікувати  всі невиголошені  виступи,  які  передані  до  Секретаріату  з  темою обговорення Декларації про суверенітет.

 

     Друга пропозиція.  Виборці  нас  часто  запитують,  хто  є з депутатів членом  групи  "За  радянську  суверенну  Україну".  Ми нічого  не  можемо  відповісти,  оскільки навіть самі депутати не ознайомлені досі з складом цієї групи.  Хочу нагадати,  що списки Народної  ради  були  опубліковані  в пресі Пропоную опублікувати повний список членів і цієї групи.  В разі, якщо ця пропозиція не приймається,  то  тоді пропоную поставити на поіменне голосування відносно публікації в центральній пресі. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Дякую.  Від трибуни.  Сергій Макарович, хвилину. Будь ласка.

 

     Депутат не представився. Шановні товариші депутати, шановний головуючий!  Оскільки поставлено питання так:  чи публікувати, чи ні, і це буде вирішувати сесія, то я не буду тут займатися якоюсь агітацією.  А  інформаційно  до  цього  пункту  хочу  додати.  Ми приблизно  підрахували  об'єми  цього матеріалу.  Для цього треба буде,  якщо вкладками,  випустити десь  22-24  газетних  вкладки. Тобто це якась місячна норма,  і ви розумієте,  наскільки це може розтягнутись.  Якщо взяти в обсязі паперу,  то це десь  100  тонн паперу,  якого  у  нас,  на  жаль,  немає,  оскільки ми живемо із запасом на день,  півтора дня.  Якщо це в  фінансовому  плані,  і сесія бере на себе відшкодування цієї публікації,  - це десь,  ми підраховували,  40-50 тисяч карбованців.  Це  я  вам  просто  для інформації.

 

     І друге   питання.  Я  не  можу  сприйняти  заяву  шановного депутата Поровського із міста Рівне і ось  з  яких  міркувань.  Я вважаю,

 

     35

 

     що це  образа  не  тільки  газети,  яка  тут живе інтересами сесії,  майже щоденно живе інтересами сесії.  Це образа на адресу моїх   товаришів,   колег   з   редакції,   наших  парламентських кореспондентів,  які щодня  працюють  тут  з  вами.  Якщо  у  нас трапляються якісь неточності, ми їх виправляємо, а звинувачення в необ'єктивності,  а тим більше в якійсь реакційності  "Радянської України" я прийняти не можу. Ми кожним днем свого виходу доводимо об'єктивність і зваженість, і серйозність нашої роботи. Дякую вам за увагу. Головуючий. Перший мікрофон.

 

     Карпенко В.О.,  редактор  газети  "Вечірній Київ" (Прирічний виборчий округ,  м.  Київ).  Шановні народні  депутати,  шановний головуючий!  Я хотів запитати,  якщо Постанова Президії Верховної Ради вже прийнята, то чи можна висловити по ній кілька зауважень? Можна? Так?

 

     Головуючий. Можна, можна.

 

     Карпенко В.О. Зауваження ось які: редактор газети "Радянська Україна" товариш Стадниченко виступав. Він тут пояснював дуже так делікатно  про  труднощі,  які  можуть  постати перед редакцією у зв'язку з цим.  Газета - це оперативний орган і можна  було  б  і природно  було  б,  якби  вона  по  ходу  обговорення  Декларації друкувала  цю  стенограму,  якби   це   було   зарані   вирішено. Повертатися  до цього в газеті через деякий час,  коли Декларація прийнята,  мені здається,  недоцільно  -  втрачено  інформаційний фактор, фактор часу.

 

     Але оскільки питання дуже важливе, то, мені здається, було б доцільно ці матеріали видати окремою брошурою,  де опублікувати і Декларацію,  і всі виступи по ній.  Дати повну стенограму.  Можна було б через пресу  визначити  попит  і  таким  чином  сформувати тираж,  щоб його вистачило для всіх бажаючих.  Тут вона може бути або  самоокупною,  або  буде...  (перебив  головуючий).  Я  прошу пробачення, я не почув.

 

     Друге. Тут у третьому пункті сказано, вибачте, будь ласка, в третьому:  рекомендувати редакціям  обласних  газет  акредитувати своїх   кореспондентів   при  Верховній  Раді.  Шановні  товариші депутати, зараз прийнято поки що загальносоюзний Закон про пресу, і я думаю,  що тут залежить від самих засобів масової інформації, хочуть  вони  акредитувати  чи  не  хочуть.  Я   думаю,   що   це неправомірно Верховній Раді нав'язувати цю думку. Це залежить від того, є інтерес до нашої роботи чи немає.

 

     36

 

     І ще.  Я хотів би висловити кілька зауважень з приводу того, що було сказано в цьому залі біля мікрофонів. Вчора шановний Іван Степанович зачитав  записку  депутата  Матвєєва  в  Секретаріату, сьогодні ще депутат один виступив. І такі пропозиції час від часу виникають:  згорнути  гласність  у  висвітленні   нашої   роботи. Товариші, я думаю, що це справа не процедурна, а політична. Сесія Верховної Ради прийняла постанову - давати повністю у відеозапису по  телебаченню,  по  радіо  трансляцію.  Люди  до  цього звикли. Товариші,  які вчора чергували  на  "гарячих  телефонах",  можуть підтвердити, що тільки ми вирішили тут провести спільне засідання комісій,  а це по суті справи були  всі  комісії,  отже  це  було сесійне засідання,  і припинили трансляцію, відразу були дзвінки. Давайте ми не будемо цього робити.  Не страшно,  це не мотив,  що кажуть,  ніби дехто хоче покрасуватись перед телекамерою. Можливо і хоче.  Бог з ним.  Це не так страшно. Але я думаю, що більшість не хоче перед мікрофоном,  перед телекамерою бути,  це ті,  хто з консервативних позицій виступає,  ось у чому  вся  причина.  Тому давайте до цього не повертатися, один раз проголосували і все.

 

     І ще одне.  Товариші,  не варто взаємини із засобами масової інформації переносити  в  сесійний  зал.  Для  цього  є  суд  наш радянський.  Якщо  в  когось є претензії до того чи іншого засобу масової інформації, будь ласка, через суд вирішувати ці питання.

 

     Головуючий. Шановні товариші,  я бачу біля мікрофонів  знову багато.  Уже було внесено ряд пропозицій.  Я розділяю особисто як депутат і як головуючий ці пропозиції і тому Постанова ця внесена на  ваш  розгляд.  Будь  ласка,  Сергій  Макарович,  що ви можете сказати як голова Комісії,  як автор,  який вносив від Комісії цю постанову,   щодо   пропозицій,   які   тільки  що  були  внесені депутатами.

 

     Правденко С.М. Я вважаю, що питання про висвітлення по радіо і телебаченню не слід піднімати,  ми за нього голосували з самого початку і воно було прийняте.

 

     Я думаю,  що не помилились,  бо  будуть  листи  протилежного змісту  і буде така сама сума листів,  і ми знову будемо приймати рішення. Крім того, помилка була в іншому, ми не приймали рішення про публікацію стенографічного звіту,  тому Комісія запропонувала при кожному обговоренні питання  порядку  денного  вирішувати  це окремо.

 

     По-друге: чи  це  буде  окрема  брошура  (цю  пропозицію,  я вважаю, можна підтримати) чи це буде вкладка (я мав на увазі не

 

     37

 

     протягом місяця,  а одразу випущена,  але,  звичайно,  краще всетаки окрема брошура), треба, щоб депутати, є таке прохання від прес-центру Президії Верховної Ради,  прочитали свої виступи. Там є різні помилки,  стилістичні,  дуже важко правити,  і щоб кожний депутат звернувся з  цим  питанням  до  прес-центру  до  товариша Войтовича.

 

     Що стосується   запису  щодо  редакцій  обласних  газет.  Ми рекомендуємо редакціям обласних газет і справа самих редакцій, чи акредитувати чи не акредитувати. У мене все.

 

     Головуючий. Товариші! Можна ставити на голосування? Я прошу. Сергій Макарович,  були дві пропозиції депутата Червонія.  Ви  не з'ясували свою позицію і Комісії. Будь ласка.

 

     Третій мікрофон...   Я  повторюю,  публікація  невиголошених виступів і  публікація  списків  групи  "За  радянську  суверенну Україну".

 

     Я думаю,   перше  питання  -  воно  якраз  взаємозв'язане  з пропозицією,  яка була внесена депутатом Карпенком,  щоб  зробити брошуру і там дати можливість все це зробити.

 

     Друге питання  -  щодо  списків.  Така  вже записка була.  Я просив Секретаріат дати нам відповідь  з  цього  приводу,  де  ці списки,  тому що одні говорять:  ці списки в Секретаріаті,  другі говорять,  що таких списків немає.  Я прошу Секретаріат з'ясувати це  питання  і внести його в Президію.  Хто від Секретаріату може дати відповідь.

 

     Будь ласка.

 

     Депутат не  представився.  На  друге   запитання   шановного депутата з міста Рівне.  У Секретаріаті є окрема папка, де лежать списки  всіх  депутатських  груп  -  як  територіальних,  так   і створених  за  іншими ознаками.  Там же лежить і список групи "За радянську  суверенну  Україну".  Хто  бажає  познайомитись,  будь ласка,  це можна зробити,  познайомитись. Секретаріат від себе не публікував  списки  жодної  групи.  Якщо  група   "За   радянську суверенну Україну" вирішить опублікувати свої списки, я думаю, та ж "Радянська Україна" охоче надасть для цієї групи свої сторінки. Тут немає з боку видання ніякої проблеми. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Дякую.  Так.  Шановні товариші! Вноситься на ваш розгляд така пропозиція.

 

     Депутат Правденко,  голова постійної Комісії, розділяє думку щодо  пропозиції,  внесеної депутатом Карпенко,  щоб перший пункт "Опублікувати  в  газеті  "Радянська  Україна"  замінити  пунктом "Опублікувати, видати окремою брошурою".

 

     38

 

     Віталій Опанасович!  Так,  Ви  вносили  пропозицію?  Окремою брошурою? А до депутатів, які виступали з цього приводу, прохання визначитися в Секретаріаті із своїм виступом,  стилістичні правки та інше там. Так, такий пункт.

 

     Другий пункт "Перед розглядом кожного питання Верховна  Рада Української РСР приймає рішення про порядок висвітлення в газеті" вважати таким,  що не потрібно приймати,  тому що в нас є рішення Верховної Ради по висвітленню роботи сесії. Так я зрозумів?

 

     Так. Третій    пункт   "Рекомендувати   редакціям   обласних газет...". Що будемо робити з цим третім пунктом? Була пропозиція залишити  і була пропозиція зняти як такий,  що це справа кожного видання, кожної газети.

 

     Дозволити? І третя пропозиція "Дозволити редакціям  обласних газет   акредитувати   своїх  представників".  В  такій  редакції залишаємо.  Є така пропозиція. Тільки що ми одержали записку: "Ви неодноразово   повторюєте,   що   проекти   рішень   на  слух  не розглядаються.  Чому в цьому випадку ви робите  виняток?  Щоб  не робити винятку,  я прошу з цими змінами і добавками, які були при обговоренні, доручити, знову ж таки, Комісії з питань гласності і засобів  масової  інформації  підготувати проект,  роздрукувати і дати його депутатам.  Ми приймемо  його  як  Постанову  Верховної Ради. Не буде заперечень з цього приводу? Ні. Припиняється.

 

     Слідуюча Постанова.  Товариші! Вноситься на ваш розгляд "Про додаткове включення до порядку  денного  першої  сесії  Верховної Ради   Української   РСР   питання   про  концепцію  переходу  до регульованої ринкової економіки". Вона також не роздрукована. Є у вас? Прошу взяти цю Постанову.

 

     Постанова Президії   Верховної  Ради  Української  РСР  "Про додаткове включення до порядку  денного  першої  сесії  Верховної Ради   Української   РСР   питання   про  концепцію  переходу  до регульованої ринкової  економіки".  У  кого  з  депутатів  будуть зауваження,  пропозиції  щодо  цієї  Постанови?  Погодитись?  Є у депутатів  міркування  з  цього  приводу?  Будь   ласка,   другий мікрофон.

 

     Перепадін О.І.,   голова   Бахчисарайської   районної   Ради народних  депутатів,  перший  секретар  Бахчисарайського  райкому Компартії   України  (Бахчисарайський  виборчий  округ,  Кримська область). Уважаемые народные депутаты! Уважаемый Иван Степанович! У  нас  такой  пакет  вопросов,  что  мы  должны  твердо  сказать избирателям  своим,  когда  же  первое  заседание  сессии   будет окончено,

 

     39

 

     31 июля?  Мы собираем пакеты вопросов - но нереально.  Мы же не можем.  Я считаю,  що нужно этот вопрос  перенести  на  второе заседание сессии Верховного Совета.

 

     Головуючий. Це  вже  друга  справа.  Тут  же  мова  йде  про включення.

 

     Перепадін О.І. На второй сессии включим.

 

     Головуючий. Товариші!  З цього приводу є щось у депутатів? З цього  приводу?  Депутат  Червоній,  у  вас з цього?  Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Червоній В.М.  Шановний головуючий!  Я пропоную все  ж  таки першу пропозицію поставити на голосування.  Пояснюю,  чому заміна газетного тексту...

 

     Головуючий. Виключіть мікрофон.

 

     Шановні товариші депутати!  У кого по Постанові? Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Бойко Б.Ф.  Пропоную  не  "регульованої ринкової економіки", такої не може бути, а "соціальної ринкової економіки".

 

     Головуючий. Так.  Дякую.  З цього  приводу?  Так,  товариші! Ставиться  на  голосування.  Постанова  Президії  Верховної  Ради Української РСР по названому питанню.  Хто за  те,  щоб  прийняти таку  Постанову  про  включення  до порядку (додаткове включення) прошу голосувати.

 

     "За" - 211, "проти" - 127. Не приймається така Постанова.

 

     Товариші! У нас залишилося декілька хвилин.  Нам потрібно  з вами   з'ясувати  ще  одне  питання.  До  уваги!  Про  результати голосування за прийняття  Декларації  про  державний  суверенітет України.  Як  ви  пам'ятаєте,  під  час  голосування за прийняття Декларації  про  державний  суверенітет  України  16   липня   на електронному табло було зафіксовано такий результат:  "За" - 355, "проти" - 4, утрималось - 0. Не голосувало - 26.

 

     Після цього  19  депутатів  подали  письмове  звернення   до Секретаріату сесії, що вони з поважних причин (відсутність карток для голосування,  знаходження в лікарні,  інше) не  змогли  взяти участь  у  голосуванні  і  просять рахувати їх голос за прийняття Декларації.  Секретаріат сесії  вважає  за  можливе  включити  їх голоси   до   загального   підсумку   голосування.  Таким  чином, пропонується цей список. Я його оголошую.

 

     Депутат Влох, округ 258, Львівська область;

 

     депутат Дунтау, округ 304, Одеська область;

 

     40

 

     депутат Крупа, округ 362, Тернопільська область;

 

     депутат Крючков, округ 232, Кіровоградська область;

 

     депутат Мармазов, округ 235, Кіровоградська область;

 

     депутат Марченко В.Р.,  округ 347,  Сумська область - хворий знаходиться на лікуванні в стаціонарі;

 

     депутат Новіков, округ 141, Донецька область;

 

     депутат Павличко, округ 358, Тернопільська область;

 

     депутат Пиріг, округ 203, Івано-Франківська область;

 

     депутат Пулинець, округ 397, Херсонська область;

 

     депутат Сальніченко, округ 62, Луганська область;

 

     депутат Стус, округ 433, Чернівецька область;

 

     депутат Тихонов, округ 52, Луганська область;

 

     депутат Червоній, округ 332, Рівненська область;

 

     депутат Шульга,  округ  68,  Луганська  область.  Я прошу до уваги.  Депутат Шульга стояв на трибуні,  а там немає  можливості проголосувати;

 

     депутат Філенко, 387 округ, Харківська область;

 

     депутат Хижняк, 34 округ, Вінницька область;

 

     депутат Ягоферов, округ 50, Луганська область;

 

     депутат Яцуба, округ 75, Дніпропетровська область.

 

     Які будуть думки? Перший мікрофон.

 

     Головатий С.П. Іван Степанович! Я розумію велике бажання цих осіб,  а точніше сказати народних депутатів,  бути причетними  до такого історичного моменту. А на те він є історичним моментом, що хто не подбав про свої картки чи був відсутнім,  то він  не  брав участі у тій історичній миті.  І якщо ми дозволимо собі виправити результати голосування, то ми дозволяємо собі надалі кожного разу змінювати  результати  голосування.  Чи не досить фальсифікацій у цьому парламенті?

 

     Головуючий. Так,  товариші!  Я думаю на голосування  ставити непотрібно.

 

     Голоси. (Не чути).

 

     Головуючий. Не   приймається.  Все,  вирішили.  Оголошується перерва на 30 хвилин.

 

     (Перерва).

 

     Головує Перший заступник Голови Верховної  Ради  Української РСР депутат Плющ І.С.

 

     41

 

     Головуючий. До   уваги,   товариші,   до   уваги.   Прохання реєструватись.   Шановні   депутати,   прохання    реєструватись. Слідкуйте за інформацією на нашому електронному табло.

 

     Засідання Верховної   Ради   Української   РСР  оголошується відкритим.  Продовжуємо нашу роботу.  Ми з вами  визначились,  що після  розгляду,  голосування  і обрання трьох заступників Голови Ради Міністрів,  незалежно від результату,  ми будемо визначатись про подальшу нашу роботу.  Результат позитивний, і тому дозвольте від  вашого  імені  поздоровити  товаришів  Ткаченка   Олександра Миколайовича,   Фокіна   Вітольда   Павловича   і   Борисовського Володимира Захаровича з обранням їх на ці важливі високі  посади. (Оплески).

 

     Тепер щодо подальшої нашої роботи. Я обіцяв надати слово для заяв і пропозицій. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Воробйов О.М.  Уважаемые коллеги,  я думаю,  то,  что было с утра,  немножко прошло.  Мы утвердили трех должностных лиц Совета Министров и все-таки мы должны перейти к  обсуждению  и  принятию отставки  Председателя  Верховного  Совета Украины Ивашко.  После этого  прежде  чем  переходить  к  выборам,  мы  должны   принять соответствующее   решение   и  действительно  начать  работу  над Декретом о власти,  потому что Декларация о  суверенитете  -  это просто пока Декларация,  и в течение часа депутат Сметанин должен свою  концепцию  изложить.  Мы,  депутаты,  должны  обговорить  и назначить  соответствующую комиссию,  которая доработает с учетом обсуждения Декрет о власти и предложит Верховному Совету Украины. И только после этого переходить к выборам Председателя Верховного Совета  Украины.  После   чего   мы   должны   будем   утверждать окончательно   схему   управления  народным  хозяйством  Украины, которая представлена  Председателем  Совета  Министров  товарищем Масолом.

 

     Вот это то,  что мы должны,  сделать на этой неделе. Спасибо за внимание.

 

     Головуючий. Шановні товариші депутати, я думаю, що цю і інші пропозиції ми повинні обговорити.  Я прошу у вас вибачення,  я не надав слово голові  постійної  Комісії  з  питань  чорнобильської катастрофи    народному    депутату    Яворівському    Володимиру Олександровичу  з  приводу  подій,  які   сьогодні   склалися   в республіці в регіонах розміщення атомних електростанцій.

 

     Будь ласка, Володимир Олександрович.

 

     Яворівський В.О., голова Комісії з питань чорнобильської

 

     42

 

     катастрофи (Світловодський  виборчий  округ,  Кіровоградська область).  Шановні законодавці суверенної України!  Перед тим, як зачитати  проект нашого з вами звернення,  яке ми підготували,  я хотів би ввести вас у курс справ,  в ту  ситуацію,  яка  сьогодні склалася.

 

     Я повинен  вам  сказати  про те,  що свята і праведна з боку українського народу громадянська війна між українським народом  і Мінатоменерго,  яка розпочалася відразу після Чорнобиля, сьогодні загострилася особливо.  Ця громадянська  війна  сьогодні  набуває іноді навіть рукопашних варіантів.

 

     Для цього   є  дуже  багато  причин,  в  першу  чергу  -  це бездіяльність і млявість нашого Уряду,  це якоюсь мірою і наша  з вами нерішучість. І я думаю, що ці всі питання, які нам наболіли, ми повинні розглянути по тому блоку  проблем,  блоку  документів, які називаються результати-наслідки чорнобильської трагедії.

 

     Я повинен вам сказати,  що наше з вами святе рішення про те, щоб цей рік назвати  роком  оздоровлення  українських  дітей,  на превеликий   жаль,   зведено  нанівець,  і  я  назвав  навіть  це (по-моєму,  газета  "Московские  новости"  ввела  таку  дивовижну рубрику "Злочини періоду перебудови"),  так оце - ще один злочин, який стався буквально на  наших  очах.  Ви  знаєте,  ми  прийняли рішення,  ми  доручили  Урядові звільнити повністю всі санаторії, будинки відпочинку і віддати їх дітям.  На превеликий жаль,  десь біля 50 відсотків тільки цих путівок потрапили до дітей,  решта - поїхали дяді і тьоті туди. Це сталося буквально на наших очах.

 

     Ще один момент.  Користуючись тим,  що я маю найвищу в нашій українській державі трибуну,  хочу сказати ще одне.  Уряд прийняв постанову,  де було: ми не можемо дати путівки всім. То дайте, як кажуть,  коли нічого не можете дати,  дайте хоч волю. Уряд просив дозволити керівникам підприємств дати можливість матерям на  один місяць безкоштовної відпустки,  безплатної відпустки.  Майже ніде це не виконується.  Товариші керівники підприємств,  облиште  цей свій  феодалізм.  Відпустіть  цих  матерів.  Залишився ще серпень місяць,  хай поїдуть.  Ви їм нічим не можете допомогти,  хай самі шукають  чистих  зон  і повезуть туди дітей.  Тому що листів дуже багато з цього приводу.

 

     І ситуація, нарешті, на Хмельницькій атомній. Ви знаєте, там ситуація  дуже небезпечна довгий час.  Облвиконком,  обласна Рада народних депутатів міста Хмельницького прийняла своє дуже  рішуче (і, я думаю, не з жиру, як кажуть, а від безвиході

 

     43

 

     прийняла) рішення  про мораторій на будівництво нових блоків Хмельницької   атомної   станції.   Одначе    ядерні    відомства проігнорували,  і  ми  вчора  з  ними  розмовляли  тут за круглим столом.  Ми  вже  ці  аргументи  чули  безліч  разів.   То   вони погрожують,  що вони залишать цей блок і підуть, і ми їм сказали: не підете,  не залишите ви цей блок,  поки ви не залишите його  в тому стані, який є безпечним станом.

 

     Прийшло багато телеграм від ядерних відомств. Я вам скажу, в цих телеграмах є і форсаж,  і погрози  в  сторону  нас,  народних депутатів, якщо ми не вживемо заходів, то станеться непередбачене і таке інше.  Але,  з іншого боку,  йде дуже вперте,  невідступне блокування   будівництва   третього   і   четвертого   блоків  на Хмельницькій ядерній  станції.  Ми  з  вами  не  могли  прийняти, скажімо,  однобокого рішення,  бо нас просять: зніміть пікети. Ми їх навіть там і не ставили,  це воля самого народу,  ми не  маємо права,  я  вважаю,  цього  з вами зробити,  прийняти односторонні рішення.  Через те ми думали, зважили і пропонуємо на ваш розгляд ось такий проект нашого звернення. Я прошу вас, товариші, колеги, будьте дуже уважні. Потрібно, щоб ми колективним нашим розумом, - тому що цей документ дуже свіжий, - щоб ми його уточнили.

 

     "Звернення Верховної  Ради Української РСР до громадян,  які проживають в зонах атомних станцій.

 

     Верховна Рада    Української    РСР     повністю     поділяє занепокоєність тією складною обстановкою,  яка створилася навколо атомних станцій, і проблемами, що виникли у зв'язку з цим.

 

     Розв'язання проблем,  пов'язаних з  атомною  енергетикою  на Україні,  Верховна  Рада  вважає  першочерговими.  Як відомо,  до порядку денного  роботи  нинішньої  сесії  включено  питання  про мораторій  на  будівництво  на  території  України  нових атомних станцій.  Одначе сьогодні в  ряді  регіонів,  де  розміщено  АЕС, складається  вкрай напружена обстановка,  зокрема на Хмельницькій атомній станції,  де йде друга хвиля пікетувань,  мітингів, збору підписів.  Все це негативно впливає на моральнопсихологічний стан експлуатаційників,   на   виконання   ними   своїх    професійних обов'язків,   створюється   загроза  в  роботі  об'єктів  атомної енергетики.

 

     Перше. Всіх жителів, які мешкають навколо атомних станцій, і інших громадян виявити розсудливість і стриманість.  Не вдаватися до дій, що можуть призвести до непередбачених наслідків.

 

     Друге. Верховна Рада доручила Раді Міністрів тимчасово

 

     44

 

     припинити будівельні роботи на третьому і четвертому блоках. Не  завантажувати  ядерним  пальним  другий  блок на Хмельницькій атомній станції.

 

     У місячний строк Урядові  підготувати  комплекс  заходів  по вирішенню соціальних проблем будівельників.

 

     І третє.    Доручити   Комісії   з   питань   чорнобильської катастрофи,  Комісії  у  питаннях   екології   та   раціонального природокористування  та Комісії з питань розвитку базових галузей народного господарства створити незалежну комісію  експертів  для проведення  експертизи  на  Хмельницькій АЕС".  Ось такі моменти. Подумайте, давайте зважимо, що можна...

 

     Головуючий. Шановні товариші депутати, які будуть пропозиції з цього приводу, зауваження? Прийняти?

 

     Голос в залу. (Не чути).

 

     Головуючий. Я  прошу,  товариші,  економити  і папір.  То не треба нам зволікати,  роздруковувати.  Уважно прослухали,  якщо у кого є зауваження, можна їх зараз оголосити.

 

     Голоси о залу. (Не чути).

 

     Головуючий. Да,   всі   АЕС  перерахувати,  наше  принципове ставлення до цього питання, наша позиція з цього приводу. Я прошу вас - конкретну пропозицію.  У вас є пропозиція?  Є? Підійдіть до мікрофона, я вам надам слово.

 

     Яворівський В.О.  Я поясню,  Іван Степанович.  Дозвольте,  я поясню  цю  ситуацію.  Товариші,  я ще раз нагадую,  що звернення Верховної Ради - до громадян,  які  проживають  в  зонах  атомних станцій.  Ми чітко заявили про те,  що ми через буквально два-три тижні, а то й раніше, будемо розглядати чорнобильське питання, де приймемо закон.  А це звернення для того,  щоб погасити ситуацію, яка склалася там.  Ситуація дуже складна.  Через те оце таке наше звернення.  Не  постанова  навіть.  Я  думаю,  що  це вплине і на Запоріжжя. Я думаю, що це закличе все-таки людей до...

 

     Головуючий. Перший мікрофон.

 

     Нагулко Т.Д.,   лікар   Шепетівської   залізничної   лікарні (Шепетівський виборчий округ,  Хмельницька область).  Я причетний до всіх цих подій,  безумовно,  що там відбуваються,  бо  я  і  в Зеленій  раді республіканській,  і в місцевій Зеленій раді.  Хочу сказати,  що  саме  так  це  сталося  тому,  що  після  прийняття мораторію обласною

 

     45

 

     Радою 06.04 в пресі було опубліковано,  що цей мораторій уже виконується.  Стало відомо,  чи взагалі відомо,  про те,  що Рада Міністрів  не приймала ніякого рішення.  Для того,  щоб мораторій увійшов в силу,  треба було,  щоб була розроблена програма,  час, фінансування,  -  про все це нічого не було сказано.  І годі було говорити про те, що дійсно мораторій входить в силу.

 

     А коли всьому населенню стало відомо,  що це просто  фікція, що це не є дійсність, виникла ситуація оцього нового пікетування. Я хотів би,  щоб у цій заяві акцент звучав про те, що це прохання до  цього  населення  саме  з  того  приводу,  що питання це буде ставитись найближчим часом  на  сесії  Верховної  Ради,  де  буде вирішено  кінцево  це питання.  Щоб люди сьогодні мали надію,  що дійсно це близьке питання.  Я повсякденно на протязі всієї роботи сесії отримую телеграми,  дзвінки про те, що коли це питання буде ставитись на...

 

     Головуючий. Я хочу вам відповісти.  Учора ми з цього приводу приймали  людей  -  голови 4 постійних комісій,  заступник Голови Верховної Ради.  І це все ми знаємо. Я прошу конкретну пропозицію по цій заяві. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Яворівський В.О. Я відповім...

 

     Головуючий. Володимире Олександровичу,  непотрібно це.  Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Баталов В.Г.,  редактор  Острозької  районної  газети  "Зоря комунізму" (Здолбунівський виборчий округ, Рівненська область). Я також безпосередньо причетний до пікетування Хмельницької  АЕС  і був  його організатором разом з Тарасом Нагулком.  Тому прошу від імені наших виборців, від імені тих, хто пікетує Хмельницьку АЕС, питання  про  мораторій розглянути уже на цій сесії,  зразу після Чорнобиля. Це їхнє настійне прохання. Дякую.

 

     Головуючий. Дякую. Третій мікрофон.

 

     Єршов А.В.,  голова  виконкому  Рівненської  обласної   Ради народних   депутатів   (Сарненський  виборчий  округ,  Рівненська область).  Я підтримую проект,  внесений товаришем Яворівським, і вважав би доцільним внести ще один пункт.

 

     На атомних  станціях України,  на які ми накладаємо сьогодні мораторій,   працює   багато   інженерно-технічних   працівників, будівельників,   монтажників.   Записати  пункт:  "Доручити  Раді Міністрів Української РСР разом з Мінатоменергопромом вирішити

 

     46

 

     долю працюючих на атомних станціях у зв'язку  з  припиненням будівництва блоків". Це важливе питання.

 

     Головуючий. Дякую,   але   коли  ми  розглядали  цей  проект звернення у Президії -  це  якраз  і  малось  на  увазі,  і  таке доручення там є.

 

     Товариші! Вноситься   пропозиція  прийняти  таке  звернення, зачитане   головою   Комісії   депутатом    Яворівським,    прошу проголосувати.

 

     "За" - 376, "проти" - 5. Приймається.

 

     Так, тепер  щодо пропозиції,  внесеної депутатом Воробйовим. Прошу депутатів висловитись. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Перепади О.І.   Уважаемые   народные   депутаты,   уважаемый президиум.  Мы  с  каждым  днем все больше чувствуем историческую миссию нашей сессии Верховного Совета. Но за стенами этого нашего сессионного  зала идет трудная повседневная жизнь.  Борьба сейчас идет  на  наших  полях  за   хлеб,   идет   работа   на   шахтах, предприятиях...

 

     Мы понимаем,  что  нам нужны новые законы.  Но я бы в первую очередь  просил  всех  народных  депутатов,  в  первую   очередь, поддержать  Виталия  Андреевича  Масола  для того,  чтобы создать Правительство  нашей  республики,  которое   бы   сейчас   начало кропотливую  работу  Правительства.  А  мы  все  время  говорим о каком-то маленьком царьке. Вот нет Председателя Верховного Совета

-  и  мы  не  можем ничего делать.  У нас есть Президиум,  Первый заместитель,   второй   заместитель,    мы    должны    утвердить Правительство по предложениям Виталия Андреевича Масола,  а потом уже дальше продолжать выборы и обсуждать законы.  Мое предложение не  личное,  а  от  большинства  Крымской  делегации  и  от нашей Мандатной комиссии.

 

     Головуючий. Дякую. Третій мікрофон.

 

     Поровський М.І. Я підтримую пропозицію, яка тут уже звучала: перейти негайно до обговорення Декрету про владу; з боку союзного Уряду чітко ігнорується  прийнята  нами  Декларація.  До  нас  не надійшло  навіть  вітальної  телеграми  від  Президента Горбачева стосовно прийняття цього вікопомного документа,  а  навпаки,  від союзного Уряду надходять кожен день телеграми стосовно нечинності наших постанов відносно  банківської  системи,  відносно  засобів масової  інформації.  Про це говорив депутат Гетьман на комісіях. Тому я наполягаю на тому,  щоб ми перейшли до обговорення Декрету про владу, оскільки це

 

     47

 

     дасть нам підставу для того,  щоб всі рішення Верховної Ради були чинні. По-перше.

 

     І по-друге.  Я  пропоную  звернутись   листовне   до   Уряду сусідньої   держави  -  Російської  Федерації  з  проханням:  щоб Російська Федерація,  а  також  керівництво  КПРС  повернули  нам Голову  Верховної  Ради  УРСР  хоча б на час розгляду питання про його відставку. Дякую за увагу і прошу поставити на голосування.

 

     Головуючий. Дякую. Перший мікрофон.

 

     Мороз О.О.,  завідуючий аграрним відділом Київського  обкому Компартії   України   (Таращанський   виборчий   округ,  Київська область).  Шановні депутати! Прийняття відставки Голови Верховної Ради,  я прошу уваги, прийняття відставки Голови Верховної Ради і висунення кандидатур на цю посаду процедурно  не  вимагає  багато часу.  Але давайте уявимо таку ситуацію.  Наприклад,  зараз хтось назвав мою кандидатуру на Голову Верховної Ради,  я вже до  кінця дня думаю, як я буду виступати з програмою, а мої сусіди думають, як мене завалити. Це внесе... (не чути) роботу всій сесії.

 

     Ми прийняли рішення в понеділок про те,  що йдемо по  такому порядку,  який ми ухвалили.  Тому я думаю, що на це питання можна було б відвести сьогодні десь півгодини в кінці робочого  дня.  А сьогодні   треба  дати  слово  товаришу  Масолу,  хай  він  назве кандидатури, щоб ми в комісіях могли продовжувати цю роботу, вона виявляється необхідною і плідною.

 

     Відносно Декрету про владу,  про який тут депутати говорили, треба,  щоб ми бачили,  про що йде мова, чи можна його включати в порядок  денний і як його розглядати.  Тому що нам із цим текстом теж  доведеться  працювати,  і  якщо  ми  його  почнемо  на  слух опрацьовувати, то він займе часу не менше, ніж сама Декларація.

 

     Головуючий. Другий мікрофон.

 

     Колонієць В.В.,  викладач  кафедри  російської  і зарубіжної літератури  Тернопільського  державного  педагогічного  інституту імені   Я.   Галана   (Тернопільський   міський  виборчий  округ, Тернопільська  область).  Шановні  депутати!  Я  не  маю   жодної гарантії,  що  новообраний  Голова  Верховної  Ради захоче такого прем'єр-міністра, як товариш Масол. Вважаю, якщо ми будемо йти по шляху  формування  Уряду  до  обрання  Голови Верховної Ради,  то будемо йти нерозумно. Зараз я це буду мотивувати.

 

     48

 

     Ми фактично позбавимо відповідальності  новообраного  Голову Верховної  Ради за діяльність того Уряду,  в формуванні якого він не брав участь.  Отож пропоную підтримати  пропозицію  Воробйова: сьогодні обговорити Декрет про владу,  а потім перейти до обрання Голови Верховної Ради. І ще одне. Сьогодні ж висунути кандидатури на  посаду  Голови  Верховної Ради,  щоб депутати мали можливість підготувати свої платформи. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Третій мікрофон.

 

     Квасов В.І.,  генеральний  директор  виробничого  об'єднання "Луганськтепловоз"   (Ватутінський   виборчий   округ,  Луганська область).  Уважаемые  товарищи  депутаты!  Мы  уже  почти   месяц занимаемся структурой будущего Правительства республики, особенно в последние дни много этому уделяется внимания. И мы, в основном, пришли  к  каким-то  мнениям по этому вопросу.  Поэтому оставлять этот вопрос нет никакой целесообразности. Трудно посчитать, какой ущерб  понесет  народное хозяйство из-за того,  что у нас сегодня нет  Правительства.  Поэтому  я  поддерживаю  предложение,  чтобы утвердить структуру Правительства, решить эти вопросы.

 

     Что касается Декрета о власти,  то надо этот документ,  если он есть готовый,  раздать комиссиям,  работать  по  комиссиям,  а потом найти время, когда его внести. Благодарю за внимание.

 

     Головуючий. Дякую. З трибуни, будь ласка.

 

     Дубенков Г.О.,  голова  Козятинської  районної Ради народних депутатів,  перший  секретар  Козятинського   райкому   Компартії України   (Козятинський   виборчий   округ,  Вінницька  область). Товариші,  я не згоден з думкою тих депутатів,  які вважають,  що прем'єр  нашого  Уряду  - це лише пропозиція депутата Івашка.  Ми його обирали сесією.  І давайте будемо поважати.  І ми  не  маємо права  сьогодні  ставити  питання  так,  якщо  завтра замінимо ми Голову Верховної Ради, то нам треба міняти весь Уряд. Я просив би все-таки:  давайте  ми  перейдемо  до розгляду пропозицій Віталія Андрійовича Масола про формування Уряду і заступників Голови Ради Міністрів.

 

     Головуючий. Перший мікрофон.

 

     Чернявський О.П.,   голова  ради  агропромислових  формувань Сумської області (Сумський виборчий округ, Сумська область). Я не в перший раз вношу і вдячний всім депутатам,

 

     49

 

     які її  підтримали.  Потрібна консолідація,  отут у нас піде значно менше часу на  вирішення  наших  невідкладних  завдань.  Я вважаю,  що раз ми домовились,  що обираємо Уряд, зараз попросити Віталія Андрійовича,  щоб він  вніс  інші  кандидатури,  які  нам потрібно призначити на відповідні посади - це дасть можливість їм уже працювати,  тому що  час  іде,  а  багато  на  чемоданах,  як говорять,  сидять.  А  в кінці дня висунути кандидатури на Голову Верховної Ради з тим,  щоб можна було надати можливість обдумати, обговорити  їх  у комісіях і так далі.  І вирішувати паралельно і одне,  і друге питання.  Це,  я думаю,  буде найбільш  прийнятним рішенням. Дякую.

 

     Головуючий. Дякую, другий мікрофон.

 

     Мостиський А.Б.,  геолог  Ковельської геолого-розвідувальної партії (Ковельський виборчий округ,  Волинська область).  Шановні депутати!  Сьогодні виповнюється рівно тиждень,  як була зачитана заява  Івашка.  Ми  договорилися  були,  що  спочатку   приймаємо Декларацію про суверенітет,  а потім переходимо до виборів Голови Верховної Ради. Якщо і надалі ця заява повисне в повітрі, тому що вона  висить в повітрі уже тиждень,  якщо вона і далі буде висіти тиждень чи скільки, то я думаю, що нас неправильно зрозуміють.

 

     Далі. Сьогодні складається така ситуація,  як складалася  на початку  роботи нашої сесії.  Тобто,  коли депутати говорили,  що необхідно спочатку прийняти Декларацію про суверенітет України, а потім  уже  на  основі  цієї  Декларації обирати Голову Верховної Ради.  Отже я вважаю,  що ми сьогодні повинні прийняти принципове рішення,  що  завтра  ми  почнемо  висувати кандидатури на посаду Голови Верховної Ради.  Але до того ми повинні  прийняти  ще  дві речі.

 

     Перше. Ми  повинні  прийняти Декрет про владу.  І друге - ми повинні  змінити  редакції  6  і  7  статей  Конституції.  Тільки зробивши  ці  дві  речі,  ми  можемо переходити до обрання Голови Верховної Ради.

 

     Кендзьор Я.-П.М.,   голова   ради   об'єднаного    колективу фізкультури  виробничого  енергетичного  об'єднання "Львівенерго" (Сокальський   виборчий   округ,   Львівська   область).    Іване Степановичу,  шановний!  Шановні колеги - народні депутати! Після прийняття Декларації,  усі зі мною  погодяться,  наступив  якийсь момент такої загальної консолідації у нашому сесійному залі.

 

     50

 

     Я гадаю,  що  зараз  ми  повинні  раз  і  до кінця визначити порядок роботи сесії.  Усім нам зрозуміло, що отакі збої в роботі сесії  були  пов'язані  з  тим,  що  дуже  алогічно був складений порядок денний нашої сесій. Питання, які були покладені в порядок денний,  вони  не  виходили,  так  би  мовити,  з  того логічного порядку,  в якому б мали бути розміщені.  І тому зараз,  якщо  ми будемо слідувати оцій пропозиції:  зараз формувати Уряд, то вийде так,  що коли будуть сформовані Уряд і структура,  то вже  Голова Уряду,  згідно  цієї  логіки,  повинен  би  для  повної  гармонії пропонувати і Голову Верховної Ради.

 

     Тому я пропоную,  давайте ми  зараз  дійсно  поламаємо  оцей попередній   наш   намір.   Ми   приступимо  до  реалізації  цієї пропозиції,  що вже тут оголошувалась, тобто повернутися до заяви Івашка.  Дати оцінку оцьому дезертирству,  закінчити це питання і потім уже логічно,  прийнявши Декрет  про  владу,  формувати  усі дальші  структури.  Але  так питання поставити,  щоб вони логічно виникали одне за одним і вив'язувалися після наступного  питання. Отака  пропозиція,  я  гадаю,  допоможе  нам,  і  реалізація цієї пропозиції дасть змогу нормально вести роботу сесії  до  кінця  і активно.

 

     Головуючий. Дякую. З трибуни, будь ласка.

 

     Карпенко В.О. Шановні народні депутати! Шановний головуючий! Я вчора висловив сумнів з приводу нашої роботи,  сьогодні у  мене вже  є  тверда  впевненість,  що  ми  щось  робимо  не так.  Мені здається,  ми вже зробили чимало помилок. Дивіться. Звичайно, все було  правильно  доти,  доки  читали  заяву  Івашка,  а  ми  мали обговорювати суверенітет.  Сесія  правильно  вирішила,  що  треба обговорювати суверенітет,  а світ не зійшовся клином на Івашкові. І  сам  Іван  Степанович  запевнив,  що  після  суверенітету   ми повернемося до цієї заяви.

 

     Що ж   ми   робимо?  Не  маючи  Голови  Верховної  Ради,  ми приступаємо до формування Уряду.  Не маючи структури цього Уряду, ми   її  не  затвердили,  ми  персонально  обговорюємо  людей  на заступників.  От зараз запитайте Віталія  Андрійовича  Масола,  я впевнений,  що він підтвердить,  що він - у складній ситуації.  І він зараз не може персонально запропонувати нікого, тому що немає структури.  А ми,  значить,  починаємо,  перескакуємо з одного на інше.  Давайте ми повернемося до того,  чого  вимагають  здоровий глузд і нормальна логіка.

 

     Нам потрібен Голова. Не можна Голову поставити перед

 

     51

 

     фактом, перед тим Урядом, який ми сформуємо без його участі. Це буде абсолютний нонсенс. Можна було б, щоб зекономити наш час, зробити  таким  чином.  Скажімо,  повернутися до заяви Івашка,  - просить чоловік - задовольнити його відставку, і зразу приступити до  висування  кандидатур на пост Голови.  Висунувши,  ми могли б дати цим людям можливість підготуватися, і нам самим подумати над цими  кандидатурами.  А  в цей час розглянути питання,  які треба розглянути перед тим,  як обирати Голову.  Я  солідарний  з  тими людьми,  які  говорили,  що  треба було б нам розглянути питання: Декрет  про  владу,  оскільки   треба   суверенітет,   Декларацію підкріпити.  Треба  було б повернутися до шостої і сьомої статей, які уже у нас є анахронізмом в Конституції УРСР.  Без цього ми не можемо далі рушити.  В цей час,  що ми обговорювали б ці питання, люди, яких висунули, могли б підготуватися до виступів з трибуни. Я просив би ці питання обговорити. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Шановні  депутати!  Нам  потрібно прислухатися і працювати.  Пропозиція  Карпенка  -   компромісна.   Давайте   ми подумаємо   над   цим   питанням   для  того,  щоб  нам  все-таки просуватись, а не тупцювати на місці.

 

     Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Скальський В.В.,  голова Городоцької районної Ради  народних депутатів, перший секретар Городоцького райкому Компартії України (Городоцький  виборчий  округ,  Хмельницька  область).   Товариші депутати! Я і погоджуюсь і не погоджуюсь з тими пропозиціями, які звучать сьогодні в залі.  Якщо слідкувати за  тією  логікою,  яка пропонується,   то  тоді  новий  Голова  Верховної  Ради  повинен поміняти не  тільки  Уряд,  а  й  повинен  поміняти  всіх  членів Президії,  тому  що  він  за  тією логікою буде пропонувати нових людей. Тому, я думаю, така логіка застосовуватись не може. Ми вже практично   сформували   Президію,  і  ми  на  сьогоднішній  день завершуємо формування Уряду.  Тому я вношу ту пропозицію, яка вже звучала   тут  в  залі:  давайте  не  розривати  питань.  Давайте продовжимо,  надамо  слово  Масолу,  і  нехай   він   внесе   всі кандидатури,  а  не лише одну кандидатуру,  як він робив до цього часу. Нехай всіх заступників внесе, обговоримо цих заступників на комісіях, а увечері за годину до завершення нашої роботи, назвемо кандидатури  на   Голову   Верховної   Ради,   щоб   люди   могли підготуватись,  зважити  ці пропозиції і виступити з цієї високої трибуни зі своєю програмою. Тим більше, що

 

     52

 

     називались і інші зауваження,  що ми не можемо приступити до виборів  Голови  Верховної Ради через те,  що не внесені зміни до Конституції,  і через те,  що на сьогоднішній день  не  прийнятий Закон про владу.  І якщо це все зважити, то нам слід зараз робити те, чим ми і займаємося. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Другий мікрофон.

 

     Скорик Л.П.  Шановне товариство!  Ми  прийняли,  проголосили Декларацію.   Але,   на   превеликий   жаль,   справді  зараз  це проголошення зависло в повітрі.  Обов'язковим і  невідкладним  є: Постановою  Верховної Ради надати цій Декларації вартість Закону, інакше з нею не будуть рахуватись ні тут,  у нас в республіці, ні за її межами, і нам дуже важко буде проводити будьяку статтю цієї Декларації  в  дію.  Тому  я  пропоную,  крім   того,   що   вона проголошена,  вірніше  до прийняття нової Конституції,  тимчасово прийняти Постанову Верховної Ради про надання цій Декларації сили конституційного Закону. Це перше.

 

     І друге.  Дуже дивно,  що зараз посада Голови Верховної Ради раптом  почала  всім,  великій  більшості  тут,  видаватись  дуже благенькою і, фактично, навіть не важливою. Бачите, тепер негайно треба сформувати Уряд,  який ставиться тепер на чільне  місце,  а керівництво  Верховної Ради має виявитися якимось придатком тепер до цього сформованого невідомо на яких засадах  Уряду.  Чому,  не відомо,  на яких засадах? Бо ця структура, яку нам запропонували, вона навіть не враховує  положень  нашої  Декларації.  І  тому  я вважаю,   що   друге,  що  ми  повинні  зробити  -це  обов'язково приступити до обговорення Декрету про владу,  прийняти Декрет про владу,   прийняти  відставку  депутата  Івашка  і  приступити  до висування кандидатур на Голову Верховної Ради. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Третій мікрофон.

 

     Спаський О.М.,  головний лікар Новомихайлівської  лікарської амбулаторії   Марійського  району  (Мар'їнський  виборчий  округ, Донецька область).  Во-первых.  Мне непонятно,  почему мы  делаем вид,   что  все-таки  ничего  не  произошло,  когда  Председатель Верховного Совета УССР подал в отставку.  Я согласен,  что  можно было б принять это,  учесть какие-то оправдательные мотивы,  если бы он проработал длительное время.  Но он не проработал и месяца. Тем более,  что после того, как на сессии было зачитано заявление об отставке, мы были округах и ко

 

     53

 

     мне обращалось большое количество и  избирателей  вообще,  и коммунистов в частности с требованием,  чтобы Верховный Совет дал оценку поступку депутата и коммуниста Ивашко. Это вопервых.

 

     Во-вторых. Мы сейчас опять уводим. Я согласен, что не стоило прерываться   на  обсуждение  этого  вопроса  во  время  принятия Декларации,  но вопрос закончен и надо смотреть правде  в  глаза. Без  Председателя Верховного Совета,  как бы мы его не называли - спикер или президент,  работать дальше нельзя. Мы два месяца всем парламентом  шарахаемся  из  стороны  в  сторону.  Сколько в зале депутатов,  столько и мнений. В конце концов должен быть человек, вокруг   которого,  вокруг  точки  зрения  которого  будут  както разграничиваться мнения.  Только это  приведет  к  конструктивной работе.  Поэтому  я предлагаю первым делом выдвинуть кандидатуры, чтобы они смогли подготовить  свои  программы,  а  за  это  время можно, по-видимому, приступить к рассмотрению концепции Декрета о власти.  И все-таки,  я считаю, прежде, чем выбирать Председателя Верховного  Совета,  решить вопрос (поступали уже предложения) по поводу изменения 6 и 7 статей Конституции.  И,  извините, это уже не  от  себя,  а  товарищи (многие не захотели удлинять очередь у микрофонов)   просили   передать,   что   достаточно    поступило предложений. Они просят поставить все предложения на голосование.

 

     Головуючий. Будь   ласка,   Дмитро  Васильович,  закінчуємо. Будемо виконувати вашу пропозицію.

 

     Депутат не   представився.   Шановні   депутати,    шановний головуючий! Є одне питання, яке потрібно вирішити до всіх питань, які тут  тепер  проголошуються  і  пропонуються.  Вчора  надійшла телеграма  від  Президента  СРСР  Михайла  Горбачова,  в якій він закликає  на  засідання  Ради  Федерації,  що  має  відбутися   в п'ятницю,  20 липня,  представників Верховної Ради УРСР. Президія Верховної Ради вчора ухвалила, щоб на те засідання, де стоятимуть два  питання:  перше - про перехід на ринкову економіку і друге - про Союзний Договір, поїхали товариш Фокін і товариш Гриньов.

 

     Зважаючи на те,  що новий Союзний Договір не може бути нічим іншим,   як   тільки  обмеженням  суверенності  України,  що  він обов'язково  входитиме   в   суперечність   з   Декларацією   про суверенітет УРСР, приступати до його обговорення Україна може

 

     54

 

     тільки після  того,  як  матиме  свою  Конституцію,  коли як незалежна держава УРСР стане на практиці, а не в теорії суб'єктом міжнародних зносин.

 

     Президія Верховної  Ради  УРСР не дала повноважень товаришам Фокіну і  Гриньову  виступати  на  згаданій  нараді  в  Москві  з будь-якими заявами чи підписувати будь-які документи.

 

     Я пропоную,  щоб  Верховна  Рада УРСР підтвердила це рішення Президії.  Надто важлива ця поїздка,  щоб бути справою лише самої Президії.  Я  пропоную,  щоб  Верховна  Рада  висловилася з цього приводу і,  якщо треба, змінила склад делегації, чи доповнила її. Якщо  товариші  Фокін  і  Гриньов  їдуть  до Москви тільки в ролі спостерігачів,  а це, без сумніву, так, і повинно бути так, то до них міг би приєднатися представник Народної ради Левко Лук'яненко або Сергій Головатий з тими ж спостерігацькими  функціями.  Дякую вам за увагу.

 

     Головуючий. Дмитро    Васильович,    я    просив   конкретні пропозиції,  а ви нас втягуєте знову у дискусії,  так же не можна працювати.

 

     Товариші! Депутат Тризна,  підійшовши в перерві,  сказав, що його позбавляють слова.  Але я хочу  доповісти,  якщо  ми  будемо продовжувати,  то  депутат  Тризна  стоїть третім біля мікрофона. Помножте на 4 - це 12 чоловік  повинно  виступити.  Ми  не  маємо такої можливості, вже достатньо виступили, і до депутата Павличка було дві пропозиції.

 

     Одна пропозиція зводилась до того,  що  сьогодні,  як  ми  й домовлялися,  після  суверенітету  перейти  до розгляду питання з приводу заяви Голови Верховної Ради Івашка Володимира Антоновича, далі  висунути кандидатури і після перерви продовжити обговорення цього питання.

 

     Друга пропозиція була,  щоб це зробити.  Але  в  цю  перерву визначитись  із  розглядом  питань  Декрету  про владу і шостої і сьомої статей Конституції.

 

     Третя пропозиція була,  щоб продовжувати  роботу,  що  ми  і робимо. Це не перша була пропозиція. Ми проголосували в понеділок за три дні нашої роботи.  Ми  цю  роботу  зробили  -  щодо  трьох заступників.

 

     Перша пропозиція була депутата Воробйова.

 

     Шановні товариші!  Достатньо  ми провели обговорення з цього приводу?  Достатньо.  Тому ставиться пропозиція  (я  нагадую,  що пропозиція ще вчора була депутатом Карпенком внесена)

 

     55

 

     про те,  щоб  зараз  повернутися до питання про заяву Голови Верховної Ради депутата Івашка.

 

     Далі. Висунути кандидатури щодо Голови Верховної Ради.

 

     Далі. Розглянути питання по утворенню Уряду.

 

     Друга пропозиція,  я ще раз нагадую:  повернутися до  заяви, висунути  кандидатури і приступити до розгляду питання про Декрет про владу і зміну 6 і 7 статей Конституції.

 

     І третя пропозиція - продовжувати роботу по утворенню Уряду.

 

     Будь ласка,  ці пропозиції ставляться на голосування.  Перша пропозиція зрозуміла? По мотивам голосування?

 

     Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Чорновіл В.М.,  голова  Львівської  обласної  Ради  народних депутатів (Шевченківський виборчий округ,  Львівська область).  Я тут уточнив. Виявляється, наші поіменні голосування - не поіменні голосування.  Кожен раз,  якби ми мали роздруковку,  вони б  були справді поіменними, але роздруковка не видається. Отже, треба (ви сьогодні помилилися вранці),  коли ми хочемо мати його справді, і з   офіційним   розповсюдженням   документа,   треба  ставити  на голосування і одною третиною приймати таке рішення.

 

     Ви сказали, що у нас всі поіменні, це не зовсім так.

 

     Головуючий. Так,  депутату Чорноволу даю довідку і до відома всіх депутатів.  Дійсно, і це голосування, яке ми з вами провели, В'ячеславе  Максимовичу,  поіменне.  Я  вам  зачитую:  "3  режимі поіменного    голосування   система   забезпечує   персоніфікацію результатів  голосування,  формує  і   по   команді   головуючого видруковує   списки  з  результатами  поіменного  голосування  за встановленою формою".  Оце перша частина,  що ми робимо.  І такий дозвіл головуючого було надано. Це я вам повідомляю.

 

     А друге    речення:   "Результати   поіменного   голосування доводяться   до   відома   депутатів".    Це    не    обов'язково роздруковувати,   в   нас   паперу   немає.   Такі  результати  в Секретаріаті є.

 

     Так, я даю справку депутату Матвєєву,  що така розпечатка  у нас є, щоб ви просто знали. Ви тільки не викрикуйте, хоч ви й від Секретаріату. Ви не викрикуйте, а просіть слова, депутат Матвєєв.

 

     Я ще раз повторюю,  щоб депутати зрозуміли,  що  по  кожному випадку   друкувати   500   примірників   цього   матеріалу  нема можливості.

 

     56

 

     Ми вже доповідали - дві  тисячі  зошитів  учнівських.  Тому, якщо   хто  з  депутатів  хоче  знати,  то  в  Секретаріаті  такі екземпляри є, і можна з ними ознайомитися.

 

     Товариші, по  мотивах  голосування?   Будь   ласка,   перший мікрофон.

 

     Поперняк А.Н.,  голова  Хмельницької  обласної Ради народних депутатів (Летичівський виборчий округ, Хмельницька область).

 

     Шановний Іване Степановичу!  Про який Декрет про  владу  йде мова?  За  що  ми будемо голосувати?  Його ні в кого у нас немає, цього Декрету.  Про який Декрет йдеться?  Давайте з'ясуємо  це  в першу чергу.

 

     Головуючий. Я депутату Поперняку роз'яснюю,  я не про Декрет веду мову, я про пропозицію, яка вносилася.

 

     Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Маслюк Г.Є.,    електрослюсар    підземний    шахти    імені Челюскінців, виробничого об'єднання "Донецьквугілля" (Петровський виборчий округ,  Донецька область). Уважаемые депутаты! Уважаемый Иван  Степанович!  По  мотивам  голосования.  Вы  сказали сегодня утром,  что у нас все голосование - это поименное голосование. То есть  любой из депутатов имеет возможность получить информацию по любому проводившемуся  голосованию.  Я  обращался  в  Секретариат сессии,  обращался  в Секретариат Верховного Совета,  обращался к нашим техническим средствам.  Но такой информации мне дать  никто не  смог.  Потому  что  голосования,  как объяснили,  проводились непоименные. Поэтому прошу не нарушать Регламент и все вопросы по поименному  голосованию  ставить на голосование.  Чтобы это могла принимать одна треть присутствующих здесь депутатов.

 

     Головуючий. Я ще раз доповідаю:  немає товариша  від  групи, якому  я давав вказівку про розпечатку цього документа.  Право це мені надано нашим Регламентом,  я вам зачитував.  І  це  депутату Матвєєву  повторно  і депутату Крижанівському зачитую,  слухайте, будь ласка.  Візьміть одинадцяту сторінку,  24 пункт, 3 абзац: "В режимі  поіменного  голосування система забезпечує персоніфікацію результатів  голосування,  формує  і   по   команді   головуючого віддруковує списки з результатами поіменного голосування".

 

     Так, підійде товариш - я вам дам тоді довідку. Будь ласка. У кого є по мотивах голосування?  Ставиться  на  голосування  перша пропозиція. Поіменне голосування.

 

     57

 

     Хто за  те,  щоб  провести  по  цих  трьох позиціях поіменне голосування, прошу голосувати.

 

     "За" - 164,  "проти" - 198.  Рішення приймається. В залі 395 депутатів,  для цього потрібна одна третина.  Так,  всі (по трьох позиціях) голосування проводяться поіменні.

 

     Ставиться на голосування перша пропозиція, і прошу не махати руками.

 

     Голоси и залу. (Не чути).

 

     Головуючий. Депутати   просять   сформулювати.  Будь  ласка, повторюю:  прошу депутатів,  які вносили пропозицію,  стежити,  і потім мене поправити.

 

     1. Повернутися  до  розгляду  питання заяви Голови Верховної Ради депутата Івашка.

 

     2. Після розгляду цієї заяви висунути кандидатури на  Голову Верховної Ради.

 

     3. Після  цього  провести  обговорення  питань:  Декрет  про владу.  Називаю,  а  ви   думайте,   хто   його   буде   вносити, підготовлений  він чи не підготовлений,  це вже інше питання.  Ви думайте більше.

 

     Декрет про  владу  і  питання  про  зміну  статей  6   і   7 Конституції. Така пропозиція ставиться на голосування.

 

     "За" - 214, "проти" - 138. Не приймається.

 

     Голоси із залу. (Не чути).

 

     Головуючий. Товариші,  я  прошу до уваги.  У нас порядок дня затверджений. Ми порядок дня не міняємо. У нас це питання виникло з вами тому,  що депутат Івашко звернувся із заявою. І коли я вам зачитував що заяву,  то оголосив,  що ми до неї повернемося після розгляду   питання   про   державний  суверенітет.  Тому  рішення приймається.

 

     Є потреба зачитувати ще раз заяву депутата Івашка?  Немає. У кого з депутатів...  (Шум у залі.) Так, шановні депутати. Депутат Чорновіл говорить,  що вона не розмножувалась,  але ця заява була надрукована  у  всіх  газетах.  Є потреба ще зачитувати цю заяву? (Шум у залі.) В бюлетені є.  Що таке,  депутат Федоров,  чого  ви кричите?  Підійдіть  до  мікрофона.  Я прошу таких депутатів,  як Федоров, вважати себе депутатом, який на рівних умовах. Підійдіть до мікрофона і говоріть, а криком я вас не чую, хоч ви і Федоров. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Хилюк О.О.,  голова виконкому  Бердичівської  Ради  народних депутатів (Бердичівський виборчий округ, Житомирська

 

     58

 

     область). Іван    Степанович,   задоволення   заяви   Голови Верховної Ради України - це не процедурне питання, це внесення до порядку  денного нового питання,  і воно по цей день не прийняте. Це не процедурне питання.

 

     Головуючий. Шановні товариші депутати!  Я ще раз вам кажу що це   питання   процедурне.  Воно  прийняте  нами  тоді,  коли  ми зачитували заяву. Після цього ми сказали, що повернемось до нього після  прийняття  Декларації  про  суверенітет.  Шановні товариші депутати,  є спростування таке, що це, що стосується заяви, то це процедурне,  а  що  стосується  Декрету про владу,  то це питання порядку  денного.  Це  не  процедурне.  Тому,  шановні   товариші депутати,  зачитую:  Декларація  про суверенитет Української РСР. Питання,  яке ми з  вами  розглядали.  Після  нього  йде  питання утворення Уряду.  Але ми з вами, ви пам'ятаєте, за домовленістю з сесією,  обрали Голову Уряду до того,  і у нас залишився Уряд.  І тому   ми   до  нього  повинні  були  переходити  після  розгляду Декларації про суверенітет Української РСР.

 

     Під час розгляду цього питання у нас виникла така ситуація - депутат  Івашко наполягав на тому,  щоб сесії зачитати заяву.  Це було зроблено мною у середу,  неділю тому.  Після цього ми з вами домовились,  що  повернемось  до  цього  питання  після  розгляду питання про Державний суверенітет.  Ми до нього повернулися, і це питання процедурне.

 

     Питання Декрету про владу і питання про шосту і сьому статті Візьміть порядок денний: питання про зміну редакції 6 та 7 статей Конституції   (Основного  Закону)  Української  РСР.  Це  питання включено до порядку денного.  Питання  про  Декрет  про  владу  - немає.

 

     Тому для  включення  питання  Декрету про владу потрібно 226 голосів.

 

     Я виношу на окреме голосування питання включення до  порядку денного Декрету про владу. Поіменне.

 

     Я прошу,  депутат  Чорновіл...  Якщо дати Коцюбі,  то дати і другим товаришам.

 

     Депутат не представився.  Шановні народні депутати! Шановний головуючий!  Я  думаю,  що це настільки серйозне питання у нашому житті,  що так їх рішати - схрестити,  селекцію зробити з  різних питань   і   віднести   їх   до   процедурних,   це  просто  буде некваліфіковано.

 

     59

 

     Головуючий. Та це вже після того, як проголосували, тепер ми подумали, щоб апетити.

 

     Депутат не представився.  Шановний Іване Степановичу! Я дуже прошу вас, крім цього, Івашко - народний депутат Української РСР. І  я  вважаю,  що  як  би  там не було,  ми повинні розглядати це питання в присутності народного депутата. Ми повинні дати оцінку, і  ми  повинні  виважено  до  цього  підійти і вислухати особисто Івашка і потім вирішувати це питання.

 

     Що стосується пропозицій,  то це  окремі  пропозиції,  і  по кожній  з цих пропозицій потрібно проголосувати не процедурно,  а відносно Регламенту - більшість від мандатів в парламенті.  Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Другий мікрофон.

 

     Чорновіл В.М. Я не згоджуюсь з такою постановкою питання.

 

     Декрет про владу - це не окреме питання.  Він - абсолютно те саме питання,  що  6  і  7  статті.  Ми  про  це  говорили,  коли обговорювали  порядок денний.  Це одне питання.  Воно є в порядку денному і його  треба  обговорювати.  Що  торкається  присутності депутата  Івашка,  то  я  думаю,  що ми можемо почати обговорення питання про відставку депутата Івашка  і  дати,  так  би  мовити, виклик.  Літак  летить  від  Москви 2 години,  хай депутат Івашко з'явиться на наше засідання - Він нас ігнорує.  Вчора він  був  у Києві, тут мені повідомляють.

 

     Головуючий. Шановні депутати, я прошу вас. Шановні депутати, я користуюсь порядком денним,  прийнятим першою сесією  Верховної Ради  Української РСР дванадцятого скликання 23 травня 1990 року. Тут питання Декрету про владу немає.  Так,  потрібно обговорювати далі? Ні?

 

     Товариші, я  ще  раз кажу,  я прошу вибачення,  що я зачитав таку пропозицію,  яка була внесена,  і я вам наголошував -думайте над цією пропозицією. Депутати висловлювались, не один депутат, а багато депутатів,  і формулювали таку пропозицію.  Але зауваження вважаємо доцільними з приводу того,  що у нас Декрету про владу в порядку денному немає  і  тому  питання  про  включення  його  до порядку   денного  -  голосується  більшістю  обраних  депутатів. Ставиться ця пропозиція на голосування.

 

     Хто про включення Декрету про владу у порядок  денний?  Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Депутат не представився. Уважаемые товарищи! Я ведь

 

     60

 

     вносил конкретно,   как  говорил.  Сейчас  не  включение,  а примитивное  обсуждение.  То  есть  депутат  Сметанин   наработал концептуальный  подход - Декрет о власти.  Дайте ему возможность, чтобы  он  сейчас  донес  эту  информацию   депутатам.   Обсудить концептуально, и если мы в результате обсуждения придем к мнению, что этот Декрет необходим,  то тогда мы и проголосуем о включении в повестку дня.  Я ставил вопрос чисто процедурно. Поэтому с этой точки зрения считаю,  что в качестве примитивного обсуждения  так или  иначе  нам  нужно  сейчас обговорить.  Когда мы будем с вами принимать этот Декрет о власти,  желательно на  этой  сессии,  но можно прийти к мнению, что и на последующей.

 

     Я считаю, что это был вопрос процедурный, он не ставился как вопрос о повестке дня,  и я настаиваю, чтобы фиксирование времени для обсуждения вопроса об отставке,  то есть о заявлении депутата Ивашко, было время полчаса и порядка одного часа - для обсуждения концептуального  подхода к Декрету о власти.  При этом напоминаю, что депутат Ивашко после окончания ХХVІІІ съезда уже  был  вправе все-таки приехать,  окончательно заявить о своей отставке. ХХVІІІ съезд уже закончил свою работу.

 

     Головуючий. Другий мікрофон.

 

     Депутат не представився. Уважаемые народные депутаты! У меня два вопроса.  Первый - процедурный. Я открыл Временный регламент, где записано (я не знаю,  я простой колхозник,  и  не  знаю,  что такое  процедурный,  что  не процедурный),  у меня здесь записано четко,  в нашем решении:  рішення Верховної Ради Української  РСР приймається  більшістю  голосів  від загальної кількості народних депутатів Української  РСР.  Рішення  про  зміни,  доповнення  до Конституції  Української РСР приймаються кваліфікованою більшістю

-  дві  третини  від  загальної  кількості   народних   депутатів Української РСР.

 

     Я больше   здесь   не   нахожу,   где  процедурный,  где  не процедурный:  большинством голосов от общего количества.  Поэтому здесь  не  надо  идти  от того,  сколько вынули карточек в момент голосования специально, искусственно. У нас есть общее количество

-449  избранных,  и для того,  чтобы любое решение было принято - 226. Поэтому я прошу, Иван Степанович, и второе замечание. Каждый депутат имеет право требовать,  что когда он внес предложение, за него  проголосовать.  И  никому  не  дано  права   комбинировать, соединять. Я внес предложение, я второй раз вношу предложение - и оно остается без внимания.

 

     61

 

     Головуючий. Воно в третій пропозиції сформульовано. Депутат. В третьей, но ведь мы же не дошли до него.

 

     Головуючий. Так  не  дошли потому,  что вы не даете дойти до него.

 

     Депутат. Так вы же приняли... Головуючий. Третій мікрофон.

 

     Осадчук П.І.,  письменник,  секретар   правління   Київської організації  Спілки  письменників  України  (Тлумацький  виборчий округ,  Івано-Франківська область).  Шановний головуючий! Шановні народні  депутати!  Тут  виникла  суперечка  про  те,  що питання Декрету про владу не включено в порядок денний,  і його, значить, може і не треба включати.  Так дехто думає.  Але якщо ми прийняли Декларацію про суверенітет,  то цілком логічно, аби її узаконити, аби  її  конституційно підкріпити,  ми мусимо прийняти Декрет про владу. Це перше.

 

     Друге. Якщо Верховна Рада відмовляється  брати  всю  повноту влади  в  свої  руки,  то  це  буде  перший  прецедент  в історії парламенту взагалі.  Ми мусимо розглянути  Декрет  про  владу.  І друге  питання  - тут одні кажуть,  що треба чекати Івашка,  інші кажуть,  що  треба  без  нього  розглядати  це  питання.  Давайте заглянемо в його заяву:  в кінці заяви Івашка є такі дуже дивні і промовисті слова:  "Оголошую про свою відставку з  посади  Голови Верховної  Ради  УРСР  з сьогоднішнього дня,  9 липня 1990 року". Івашко не порахувався з думкою Верховної Ради.  Він сам  оголосив про  свою  відставку.  Це також цікавий прецедент.  І чекати його немає ніякого сенсу.  Він не приїхав 9, він не приїхав сьогодні і завтра  не  приїде.  Ми  вже  один  раз його запрошували.  Тому я пропоную  розглядати  це  питання  так,  як  ми  проголосували  - обговорити  заяву  Івашка  і дати йому оцінку,  цій заяві і цьому вчинкові.  В бюлетені вона надрукована. Ось бюлетень у мене номер 61. У кожного цей бюлетень є.

 

     Головуючий. Дякую.  Шановні товариші депутати! Я спростовую. Переді мною також Тимчасовий регламент. Також. І незалежно, я теж і  колгоспником був,  і робітником.  Зачитую:  "Рішення Верховної Ради Української РСР приймаються більшістю голосів від  загальної кількості  народних  депутатів".  Ми не рішення приймаємо,  ми по процедурі,  порядку в роботі.  Не рішення приймаємо. Рішення... І ми вже працюємо третій місяць, і приймали

 

     62

 

     такі питания   більшістю   голосів.  І  не  потрібно  робити винятку, як би цього кому не хотілося.

 

     Так, товариші!  Ставиться питання:  Декрет про  владу.  Його немає в порядку денному.  Тут потрібна більшість.  Хто за те, щоб включити до порядку денного питання "Декрет про владу", прошу...

 

     Да, поіменне,  поіменне голосування.  Поіменне  голосування. Прошу голосувати.

 

     "За" - 221, "проти" - 115. Рішення не приймається.

 

     Товариші! Прийнято  рішення,  прийнята перша пропозиція (214 голосів було) про розгляд заяви,  висунення кандидатур,  а  потім розглядається питання 6 і 7 статей Конституції.

 

     Друга пропозиція.  6  і  7  є у нас в порядку і приймається. Так? Так.

 

     Будь ласка,  Головатий.  Депутат Головатий Сергій Петрович з трибуни.

 

     Головатий С.П.  Іван Степанович,  згадайте. І кожен народний депутат,  тут присутній,  будь  ласка,  підніміть  стенографічний звітбюлетень.  У  тому місці,  коли Іван Степанович зачитав заяву депутата  Івашка,  чітко  записано  про  те,   що   сказав   Іван Степанович:  до заяви ми повернемося після обговорення Декларації про державний суверенітет. Це у нас зафіксовано.

 

     Тепер стосовно  заяви   депутата   Коцюби.   Я   хочу   його спростувати  у тому,  що він заперечує процедурний характер цього питання. Питання про обрання Голови Верховної Ради у нас стоїть у порядку  денному.  Воно  включено  у  порядок  денний і воно було вирішено.  Але на сьогодні у зв'язку  із  заявою  Івашка  виникла ситуація,  коли це питання є на нульовому варіанті. Його не треба включати до порядку денного.  Не треба по ньому приймати  рішення більшістю від загальної кількості.  Його треба вирішити, оскільки воно на сьогодні не є вирішеним.  І тому ми згідно процедури,  як запропонував Іван Степанович Плющ, переходимо до нього зараз.

 

     Далі. Стосовно  заяви  депутата Коцюби по тому,  чи потрібно бути Івашку тут чи ні?  Ви прекрасно знаєте,  що заява Івашка про відставку  з  посади  Голови  Верховної  Ради  була зроблена і ми проінформовані. Але ще по Українському телебаченню депутат Івашко виступив і сказав,  що він звільняє Дарницький виборчий округ N 6 міста  Києва.  Отже,  стосовно  своїх  депутатських   повноважень депутат  Івашко  не  поставив  до  відома  ні  Верховну Раду,  ні Президію, ні Першого заступника Голови Верховної Ради Плюща.

 

     63

 

     Я думаю,  що в такому разі  ми  можемо  навіть  прийняти  до відома  інформацію  з  телебачення.  Але  мала  б бути все-таки і письмова заява від депутата Івашка про звільнення повноважень  по Дарницькому виборчому округу.  Мала б бути тому,  я вважаю, що ми обидві заяви,  одну письмову,  а одну усну?  можемо  прийняти  до відома  і  перейти  до  розгляду питання обрання Голови Верховної Ради.  І для цього не потрібно загальної більшості від  загальної кількості. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Так,  товариші!  Я  прошу  акцентувати  увагу на плідній праці.  Якщо ми не будемо обирати Голову,  то ми будемо з вами  ще  довго говорити.  А якщо потрібен Голова,  а я більш ніж впевнений,  що  кожен  депутат  розуміє,  що   потрібний   Голова Верховної Ради,  що не може бути постійний головуючий без Голови, то...  (Оплески).  Я це говорю для того,  щоб ви  хоч  пройнялись почуттям,  як  це  важко  робити  з  вами.  І  прошу  з  залу  не викрикувати,  кому надати слово.  Прошу не викрикувати  із  залу, кому надати слово. Будь ласка, депутат Хоменко.

 

     Хоменко М.Г.,    керівник    Секретаріату   Верховної   Ради Української РСР (Конотопський виборчий округ,  Сумська  область). Шановні  народні  депутати!  Питання порядку денного - це питання рішення Верховної Ради і воно приймається більшістю від загальної кількості народних депутатів.  Відносно того, включати його чи не включати до порядку денного?  Сесія приймає рішення  обговорювати це питання чи не обговорювати, і після цього ставиться питання на голосування.  Визначається,  яка послідовність обговорення  цього питання.  Це перше. Тому безумовно, що нам потрібно обрати Голову Верховної Ради,  але перед цим нам потрібно прийняти рішення  про включення  цього  питання  до  порядку  денного і перейти до його обговорення.

 

     Шановних народних  депутатів  я  відсилаю   до   пункту   11 Тимчасового  регламенту  і  даю довідку:  сьогодні в Секретаріаті Верховної Ради отримана заява народного депутата Івашка  про  те, що  він  в  силу  виробничих  обставин  не  має можливості плідно виконувати  функції  народного  депутата   Української   РСР   по Дарницькому виборчому округу.

 

     І останнє.  В  принципі  ми повинні були надіслати народному депутату Івашку телеграму про те,  коли розглядається питання про його  увільнення  від посади Голови Верховної Ради,  не звертаючи уваги на текст і на всі інші вислови, які він подав у своїй

 

     64

 

     заяві до  Верховної  Ради.  Це   теж   питання   Тимчасового регламенту. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Потрібно дотримуватись, але ми не дотримуємось з двох причин.  Я 11 пункт цей бачу. Питання про відкликання Голови включається  до  порядку  денного  сесії,  якщо за прийняття цієї пропозиції було подано  більше  половини  голосів  від  загальної кількості народних депутатів, але ми це питання з вами розглянули уже в минулу середу. І тому я ще раз говорю, заяву розглянули.

 

     Будемо обирати Голову чи не будемо, поки не буде Івашка?

 

     Другий мікрофон.

 

     Батіг М.І.,  редактор  Львівської  обласної  газети  "Молода Галичина"  (Буський  виборчий  округ,  Львівська  область).  Іван Степанович, непорозуміння у нас сталося, власне, напевно, з вашої вини.  Річ  у  тому,  що  ви  у  першій  пропозиції об'єднали дві пропозиції.  Об'єднали питання про  вибори,  про  заяву  товариша Івашка з Декретом про владу.

 

     Наш парламент прекрасно,  очевидно,  розуміє, навіть ті люди розуміють,  які голосували  за  Голову  Верховної  Ради  товариша Івашка, що починаючи з 9 липня перебування його на цій посаді уже неможливе.  І, очевидно, що ми повинні були прийняти це рішення 9 липня,  але тоді ми мали серйозні підстави для його відкладення - ми розглядали Декларацію про суверенітет.  Кожен  день,  коли  ми закінчили роботу над Декларацією,  уже не можна відтягувати цього питання.  Ми повинні його розглянути.  Але наш парламент, частина парламенту  дуже  боїться  тих двох слів "Декрет про владу".  Це, мабуть,  унікальний випадок,  коли Верховна  Рада  боїться  брати владу в свої руки.  Ви розділіть ці пропозиції, і ми зараз будемо розглядати питання про Голову.

 

     Головуючий. Я їх уже розділив. Перший мікрофон.

 

     Ємець О.І.,  науковий співробітник Київської вищої школи МВС СРСР  (Центральний  виборчий  округ,  м.  Київ).  По-перше.  Хочу звернути увагу,  що мова йде не про відкликання Голови,  мова йде про   дострокове  припинення.  Звертаю  вашу  увагу,  що  тут  за проханням самого Голови,  в разі його хвороби  або  у  зв'язку  з іншими обставинами. Весь час знову ведеться мова про відкликання.

 

     І по-друге. Відносно того, як ми проголосували про включення в порядок денний питання Декрету про владу. Не можна вирішувати

 

     65

 

     такі питання  без  обговорення.  Я  вважаю,  що   головуючий повинен   встановлювати   час   сам.   Наприклад,   півгодини  на обговорення,  після цього - голосування.  Ну,  не  можна  ж  такі важливі питання голосувати просто так.

 

     Головуючий. Олександре    Івановичу,   ми   обговорюємо   не півгодини уже, а п'ятдесят одну хвилину і двадцять три...

 

     Ємець О.І. Ми обговорюємо все підряд, а окремо про включення питання "Декрет про владу" - не обговорювали.

 

     Головуючий. Так,  достатньо,  я думаю. Голову Верховної Ради ми будемо обирати.  Тому що ви можете довести мене до того,  що я теж напишу заяву.  Це я говорю не тільки вам, а й в ефір. Тому що неможливо працювати так. Якщо люди не знають, чого вони хочуть, а результати  голосування свідчать про це.  Тому я прошу до уваги і ставлю на голосування  другу  пропозицію,  яка  була.  Розглянути питання про заяву депутата Івашка.

 

     Після цього  висунути кандидатури на посаду Голови Верховної Ради, після цього продовжити обговорення структури Уряду.

 

     Товариші! Ставлю  на  голосування   цю   пропозицію.   Прошу голосувати.

 

     "За" - 286, "проти" - 62. Приймається. Там було 214, пам'ятаєте? 286.

 

     І третя пропозиція була. Третя пропозиція зводилась до того, щоб  закінчити  роботу  по  формуванню Уряду,  а потім перейти до обговорення питання про Голову Верховної Ради. Прошу голосувати.

 

     "За" - 110, "проти" - 233.

 

     Приймається більшістю голосів  рішення,  що  ми  розглядаємо заяву,  висуваємо  кандидатури  на  посаду Голови Верховної Ради. Поки вони  думають,  ці  кандидати,  над  своїми  програмами,  ми працюємо над структурою Уряду і його персональним складом.

 

     Оголошується перерва до 16 години.

 

     66