Стенограма пленарного засідання

06 червня 1990

 

ЗАСІДАННЯ ТРИДЦЯТЬ ДРУГЕ

 

Сесійний зал Верховної Ради Української" РСР.  6 червня 1990 року. 16 година.

 

Головує депутат Артеменко М.М.

 

     Головуючий. Шановні депутати,  щоб продовжити  нашу  роботу, треба зареєструватись. Я вас прошу зареєструватися.

 

     Продовжуємо нашу  роботу.  Слово  надається голові Лічильної комісії депутату Дем'янову Володимиру Васильовичу.

 

     Дем'янов В.В.  Товариші,  за час  перерви  Лічильна  комісія затвердила  зразок  бюлетеня  для  таємного голосування.  Він має такий вигляд.

 

     "Бюлетень для  таємного  голосування  по   виборах   Першого заступника Голови Верховної Ради.  6 червня 1990 року.  Прізвище, ім'я та по-батькові:  Дурдинець,  Плющ,  Хоменко - в  алфавітному порядку".

 

     Голос із залу. (Не чути).

 

     (Шум у залі).

 

     Головуючий. Шановні  депутати!  Є  таке прохання до вас.  Ми разом з вами прийняли Регламент - обговорення  кандидатур  до  14 години.  Весь регламент ми,  я б сказав, продуктивно використали. До мене ви пред'являєте претензії, що, якщо група бажає, то після припинення  обговорення  вона має право на виступ.  Я вам зачитую Регламент:  "Група,  з ініціативи якої розглядається питання, має також  право  після припинення дебатів ставити питання про виступ свого представника".  Ми розглядаємо питання з ініціативи  Голови Верховної  Ради,  а не якоїсь групи.  Тому він має право на слово після припинення дебатів.  А зараз  ми  все-таки  давайте  будемо виконувати самі свій Регламент. Немає заперечень?

 

     3

 

     Голос із залу. (Не чути).

 

     Головуючий. Немає.

 

     Слово надано  голові  Лічильної  комісії  товаришу Дем'янову Володимиру Васильовичу.

 

     Дем'янов В.В.  Товариші!  Те, що я сказав, продовжую. За час перерви   ми   виготовили   бюлетені  для  таємного  голосування. Підготовили кабіни і скриньки для голосування.  Зараз ми  з  вами домовились,  якщо є необхідність, поставити на голосування, щоб о 17 годині закінчити  голосування  і  щоб  комісія  приступила  до підрахунку  голосів.  Зараз  ми  вас  дуже просимо,  як буде дана команда про те, щоб почати голосувати, ми просимо дати можливість вийти  Лічильній комісії,  зайняти свої робочі місця.  А потім ви приступите до голосування. Немає запитань?

 

     Головуючий. Шановний депутате!  Так...  Запитання до  голови Лічильної комісії є? Немає?

 

     Голос о залу. Немає...

 

     Головуючий. Що ви хотіли біля другого мікрофона? Будь ласка.

 

     Депутат не  представився.  У  нас  у  Регламенті в пункті 13 записано,  що обрання  Першого  заступника  може  проводитися  за рішенням  Верховної  Ради  відкритим або таємним голосуванням.  З цього приводу сесія не прийняла рішення, як голосувати - відкрито чи таємно. Я пропоную провести відкрите голосування.

 

     Головуючий. Товариші!  Ставимо на голосування.  Оскільки вже питання, так би мовити, визначено - закритим, це питання, по суті справи,   виникло   першим,   ставлю   цю  пропозицію  першою  на голосування.

 

     Хто за те,  щоб провести вибори Першого заступника закритим, таємним голосуванням через бюлетені,  прошу голосувати. Товариші, треба  нам  визначитись,  щоб  зняти  і  цю,   так   би   мовити, недомовленість.

 

     (Йде голосування).

 

     Головуючий. Рішення прийнято.  Голосуємо таємно. Приступаємо до голосування. До 17 години закінчити голосування.

 

     Шановні депутати,    прошу    зайняти    свої    місця     і зареєструватись.

 

     Слово для   оголошення   результатів  голосування  надається голові.   Лічильної   комісії   депутату   Дем'янову   Володимиру Васильовичу.

 

     4

 

     Дем'янов В.В.  Протокол  N  5  засідання  Лічильної  комісії Верховної Ради Української РСР дванадцятого скликання по  виборах Першого  заступника  Голови  Верховної  Ради  Української РСР.  6 червня 1990 року.

 

     Присутні: голова  Лічильної  комісії  Дем'янов,  секретар  - Бойко,  члени Лічильної комісії - Бабій,  Віцяк, Дупляк, Збітнєв, Кінах,  Козаренко,  Колеснік,  Матійко,  Меньшов,  Мороз,  Мотюк, Передрій,  Подчос,  Попович, Пулинець, Пушик, Савельев, Семенець, Старіченко, Шершун, Шишкін, Ярчук.

 

     Слухали: про  підсумки  таємного  голосування   по   виборах Першого заступника Голови Верховної Ради УРСР.

 

     В бюлетень  для  таємного  голосування  по  виборах  Першого заступника Голови Верховної Ради Української  РСР  були  включені народні  депутати  Української РСР:  Дурдинець Василь Васильович, Плющ Іван Степанович, Хоменко Микола Григорович.

 

     На підставі  результатів   таємного   голосування   Лічильна комісія   встановила:   загальна   кількість  народних  депутатів Української  РСР,  обраних  на  час  проведення  сесії,  -   450. Кількість  народних депутатів Української РСР,  повноваження яких визнані  Верховною  Радою  Української  РСР,  -  449.   Кількість народних  депутатів  Української  РСР,  які одержали бюлетень для таємного  голосування,  -  347.  Кількість   народних   депутатів Української РСР, які взяли участь у голосуванні, - 347.

 

     Прізвище, ім'я та по-батькові кандидатів, кількість голосів, поданих "за" і "проти":

 

     Дурдинець Василь Васильович, "за" - 12, "проти" - 335.

 

     Плющ Іван Степанович, "за" - 204, "проти" - 143.

 

     Хоменко Микола Григорович, "за" - 45, "проти" - 302.

 

     Кількість бюлетенів, визнаних недійсними, - немає.

 

     Відповідно до статті 97 Конституції Української РСР і пункту 12 Тимчасового регламенту засідань Верховної Ради Української РСР дванадцятого скликання Лічильна комісія  констатує,  що  жоден  з народних депутатів Української РСР,  кандидатів на посаду Першого заступника Голови Верховної  Ради  Української  РСР,  не  одержав потрібної для обрання кількості голосів.

 

     Найбільшу кількість   голосів   одержали   народні  депутати Української РСР:  Плющ Іван Степанович, "за" - 204, "проти" -143; Хоменко Микола Григорович, "за" - 45, "проти" - 302.

 

     Голова Лічильної комісії. Секретар. Підписи членів Лічильної комісії у протоколі є.

 

     5

 

     Головуючий. Шановні депутати!  До голови Лічильної комісії є запитання? Немає.

 

     Вноситься пропозиція:  протоколи  про  наслідки  голосування Лічильної   комісії   затвердити.   Немає    заперечень?    Прошу приготуватися до голосування.

 

     Голосуємо за затвердження протоколів Лічильної комісії. (Йде голосування).

 

     Протокол Лічильної  комісії  по  наслідках  голосування   по виборах  Першого  заступника Голови затверджується.  Вноситься на ваш розгляд така пропозиція:  враховуючи те,  що вчора ми всетаки мали  майже  вільний  день,  позавчора мали теж вільну хвилину до закінчення нашого Регламенту, сьогодні дати згоду і проголосувати за  те,  щоб  сьогодні  провести  переголосування  відповідно  до Тимчасового регламенту. Немає заперечень?

 

     Отже, ставимо на голосування те,  щоб сьогодні в продовження нами   ж   вирішеного  регламенту  після  18-ї  години  закінчити переголосування і почекати його результатів.

 

     Ставлю на  голосування.  Хто  за  таку  пропозицію,   прошу, товариші,  визначитися голосуванням.  (Йде голосування).  Рішення приймається.

 

     Надаємо слово голові Лічильної комісії Дем'янову  Володимиру Васильовичу. Будь ласка, Володимир Васильович.

 

     Дем'янов В.В.   Товариші   депутати,   щоб  нам  підготувати бюлетені,  потрібно,  напевно,  десь 30-40 хвилин,  тому, мабуть, зробимо перерву.

 

     Головуючий. Оголошується перерва.

 

     (Після перерви).

 

     Головує депутат Артеменко М.М.

 

     Головуючий. Шановні  депутати,  прошу  займати  свої  місця, зареєструватись.

 

     Товариші! Продовжуємо нашу  роботу.  Перед  тим,  як  надати слово  голові  Лічильної  комісії,  надійшла  така пропозиція:  у зв'язку з тим,  що в нашому Регламенті не написано  "при  виборах Першого заступника",  що якщо перший раз жоден кандидат не набере потрібної кількості  голосів,  переголосовуємо  вдруге  при  двох кандидатах.  Таке обумовлено виборами.  Є така пропозиція, щоб не було у нас ніяких,  як кажуть,  нарікань, проголосувати за те, що ми

 

     6

 

     домовляємося голосувати вдруге за двох, що набрали найбільшу кількість голосів. Немає заперечень?

 

     Голоси із залу. Немає.

 

     Головуючий. Ставлю на голосування. Хто за те...

 

     Товариші дорогі,  товариш  Коцюба!  Ми  як   почнемо   зараз сперечатися,   то  будемо  сперечатися  до  ранку.  Я  ставлю  на голосування внесену пропозицію.

 

     Хто за  те,  щоб  переголосувати  за  двох  кандидатів,  які набрали найбільшу кількість голосів,  ставлю на голосування. (Йде голосування).

 

     Рішення прийнято.  Слово надається голові Лічильної  комісії депутату Дем'янову Володимиру Васильовичу.

 

     Дем'янов В.В.  Шановні  депутати!  Ми  підготували бюлетені, зразок такий,  як і при попередньому голосуванні,  так що все для цього готове.  Якщо немає запитань,  я вас попрошу ще раз:  дайте змогу вийти членам Лічильної комісії,  сісти за  столи,  тому  що вони тут,  а потім приступити до голосування. На голосування - 30 хвилин, ви пам'ятаєте.

 

     Головуючий. Після голосування ми будемо...  Закінчилась? Ні. Вноситься   пропозиція   почекати   наслідків   голосування,   їх затвердити, а потім іти додому. Немає заперечень?

 

     Оголошується голосування.

 

     (Йде голосування).

 

     Головуючий. Шановні  депутати,  прошу  займати  свої  місця, зареєструватися,   бо   ми   не   зможемо  затвердити  результати голосування.

 

     Слово для  оголошення  результатів   голосування   надається голові  Лічильної  комісії  депутату  Дем'янову.  Для  оголошення результатів голосування кворум не обов'язковий.

 

     Нам потрібен обов'язковий кворум для затвердження результата голосування. Я прошу вас зареєструватися. Дем'янова немає в залі?

 

     Слово надається голові Лічильної комісії депутату Демьянову.

 

     Кворум у залі е, більше двох третин, Володимире Васильовичу, будь ласка.

 

     Дем'янов В.В.  Протокол  N  6  засідання  Лічильної  комісії Верховної  Ради Української РСР дванадцятого скликання по виборах Першого заступника  Голови  Верховної  Ради  Української  РСР.  6 червня 1990 року.

 

     7

 

     Присутні: голова  Лічильної  комісії - Дем'янов;  секретар - Бойко;  члени Лічильної комісії:  Бабій,  Віцяк, Дупляк, Збітнєв, Кінах,  Козаренко,  Колеснік,  Матійко,  Меньшов,  Мороз,  Мотюк, Передрій,  Подчос,  Попович, Пулинець, Пушик, Савельев, Семенець, Старіченко, Шершун, Шишкін, Ярчук.

 

     Слухали: про   підсумки   таємного  голосування  по  виборах Першого заступника Голови Верховної Ради УРСР.

 

     В бюлетень  для  таємного  голосування  по  виборах  Першого Заступника  Голови  Верховної  Ради  УРСР  були  включені народні депутати Української РСР Плющ Іван Степанович  і  Хоменко  Микола Григорович.

 

     На підставі   результатів   таємного   голосування  Лічильна комісія  встановила:  загальна   кількість   народних   депутатів Української   РСР,  обраних  на  час  проведення  сесії,  -  450, кількість народних депутатів, повноваження яких визнані Верховною Радою Української РСР,  - 449,  кількість народних депутатів, які одержали бюлетені для  таємного  голосування,  -  336,  кількість народних   депутатів   Української   РСР,   які  взяли  участь  у голосуванні, - 334.

 

     Прізвище, ім'я та по-батькові кандидатів,  кількість голосів "за" і "проти":

 

     Плющ Іван Степанович, "за" - 232, "проти" - 101.

 

     Хоменко Микола Григорович, "за" - 30, "проти" - 303.

 

     Кількість бюлетенів, визнаних недійсними, -1.

 

     Відповідно до  статті  97  Конституції  УРСР і пункту 22.  6 Тимчасового регламенту засідань Верховної  Ради  Української  РСР дванадцятого скликання Лічильна комісія вирішила:

 

     Вважати Плюща  Івана  Степановича обраним Першим заступником Голови Верховної Ради УРСР.

 

     Голова Комісії - Дем'янов. Секретар - Бойко. Члени комісії - підписи.

 

     Головуючий. Шановні депутати!  До голови Лічильної комісії є запитання? Немає. Спасибі.

 

     Ставлю на голосування затвердження результатів  голосування. Хто  за  те,  щоб затвердити результати голосування відповідно до протоколу Лічильної комісії, прошу визначитися голосуванням. (Йде голосування).

 

     Рішення прийнято.   Результати  голосування  затверджено.  Є пропозиція прийняти таку (я її говорю,  як  кажуть,  по  пам'яті) постанову: обрати Першим заступником Голови Верховної Ради

 

     8

 

     Української РСР  депутата  Плюща Івана Степановича.  Є якісь інші пропозиції? Немає. Ставлю на голосування.

 

     Хто за те, щоб прийняти таку постанову, прошу проголосувати.

 

     Товариші, зареєструйтесь.  Немає  кворуму?  Так,  є  кворум. Прошу голосувати.

 

     Рішення прийнято.  Товариша  Плюща  Івана Степановича обрано Першим заступником Голови.  Дозвольте мені,  товариші, від вашого імені  його  ще  раз сердечно поздоровити,  побажати йому доброго здоров'я, вдачі і виправдати всі наші надії. (Оплески).

 

     На цьому дозвольте закрити сьогоднішнє  наше  засідання.  На все добре, до побачення.

 

     Я вибачаюсь, товариші До уваги. Іван Степанович хоче сказати своє слово.

 

     Плющ І.С.  Шановні товариші депутати!  Я хочу  виразити  від усього  серця,  душі  і  від  усього  себе  слова  вдячності всім депутатам,  які  називали  моє  прізвище,  коли   розглядали   ці пропозиції на групах територіальних,  за професійною ознакою і на погоджувальній  комісії.  Також  вдячний  Голові  Верховної  Ради Української  РСР депутату Івашку Володимиру Антоновичу за те,  що він  підтримав  цю  пропозицію  і  вніс  на   ваш   розгляд   мою кандидатуру.

 

     Я вдячний  всім  депутатам,  які висловились при обговоренні моєї  кандидатури  і  задали  запитання.   Я   так   розумію   ці висловлювання  і  запитання,  які  б  вони  не  були,  вони  були направлені на  те,  щоб  допомогти  мені  швидше  ліквідувати  ті недоліки, які я на сьогодні ще маю.

 

     Шановні товариші,  важко  у  такі хвилини,  тим більше після повторного голосування, зібратись з думками, але я вам обіцяю, що я  буду робити все для того,  щоб виправдати ваше довір'я.  Дякую вам за довір'я. (Оплески).

 

     Головуючий. На все добре,  товариші,  до завтра,  до десятої години.

 

     ТЕКСТИ НЕВИГОЛОШЕНИХ ВИСТУПІВ

 

     Тризна В.    С,    машиніст    гірничих   виймальних   машин шахтоуправління     "Октябрьское"     виробничого      об'єднання "Донецьквугілля"    (Куйбишевський   виборчий   округ,   Донецька область).

 

     1. В статті 108 пункту 3 говориться: Голова Верховної Ради

 

     9

 

     УРСР представляє Верховній Раді УРСР кандидатури для обрання на  посади  Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради УРСР,  але по пропозиції обраного нашою сесією  Голови  Верховної Ради  УРСР ми пішли на таку демократизацію,  що навіть уві сні не могло привидітись.

 

     Не дивлячись на таке дороге наше утримання,  як  то  нам  до речі  і  не  до  речі  натякають,  з  подачі  депутата  Івашка ми позавчора півдня і вчора цілий  день  щось  обговорювали,  когось висували, узгоджували і звідкіля злетіли, то туди і впали.

 

     Демократія вилилась в дуже простий прийом стравлювання пари. І навіть зараз,  коли є багато пропозицій депутатів щодо внесення до   списку   претендентів  на  пост  Першого  заступника  Голови Верховної Ради УРСР  Юхновського  Ігоря  Рафаїловича,  головуючий президії проігнорував думку депутатів і не поставив пропозицію на голосування. Так для чого було пліт городити?

 

     То чи така демократія нам  потрібна  і  чи  зможе  парламент України з цією "демократією" плідно працювати для свого народу? Я у великому сумніві. А ви?

 

     10