Стенограма пленарного засідання

28 травня 1990

 

ЗАСІДАННЯ ДВАДЦЯТЕ

 

Сесійний зал Верховної Ради Української РСР.  28 травня 1990 року. 16 година.

 

Головує депутат Плющ І.С.

 

     Головуючий. Шановні товариші депутати,  до  уваги,  прохання зареєструватись.  Нам необхідно прийняти постанову Верховної Ради Української РСР про політичне, соціально-економічне та екологічне становище України.

 

     Ми з вами утворили комісію,  яка працювала над проектом цієї постанови.  Тому є пропозиція надати слово від  комісії  депутату Бутенку Анатолію Івановичу.

 

     Я вибачаюсь, будь ласка, третій мікрофон включіть.

 

     Червоній В.М.,  апаратник Ровенського виробничого об'єднання "Азот" (Ленінський виборчий округ,  Ровенська  область).  Шановні депутати!  Мені здається,  що відповіді на запитання Масолу ще не закінчені. І, зокрема, не було жодного запитання з місця. Я знаю, в  перерві  говорив з багатьма депутатами.  Ми хотіли б поставити ряд усних запитань депутату  Масолу.  І  я  просив  би,  щоб  наш шановний  депутат  Масол все-таки вийшов на трибуну,  ми б задали декілька запитань і потім поставили питання на голосування.

 

     Головуючий. Шановні товариші депутати! Дійсно, після того як товариш Масол закінчив відповіді на запитання, у нього на трибуні було близько 100 записок з запитаннями.  Ми в перерві говорили  з депутатом Масолом Віталієм Андрійовичем про це.  Він просив, що у зв'язку з тим,  що він ще буде виходити на трибуну в наступні дні і  надійде  ще  цілий  ряд  запитань,  то  дати  йому  можливість доопрацювати ці запитання і відповісти на  них  пізніше.  А  тому багато  депутатів,  що  незадоволені відповідями на ті запитання, які вони подавали,  за те,  щоб нам цю роботу продовжити під  час обрання Уряду і обговорення його програми.

 

     Головуючий. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     3

 

     Горинь М.М.,  голова  Секретаріату Народного руху України за перебудову (Залізничний виборчий округ,  Львівська область). Якщо йдеться  про  відповіді,  які вимагають фактичних матеріалів,  то зрозуміло,  що  до  такої  відповіді  треба  підготуватись.  Якщо йдеться про відповіді світоглядного характеру,  то,  я вважаю, що їх треба давати безпосередньо і до них не  треба  готуватись.  Це дуже   важливо   -   з'ясувати  цілий  ряд  питань  світоглядного характеру.  Отже,  йдеться про те, що ми зараз готуємо платформу, за якою будемо працювати багато років. Дякую.

 

     Головуючий. Включіть, будь ласка, другий мікрофон.

 

     Дмитришин Я.І.,   заступник  начальника  відділу  технічного контролю 28 Державного підшипникового  заводу  (Луцький  виборчий округ,  Волинська  область).  Шановні товариші депутати!  Я хотів звернути  вашу  увагу  на  те,  що  про  політичний  стан  ніякої інформації  з  доповіді  із  того друкованого матеріалу,  який ми отримали,  ми не маємо.  Не було також відповідей з цього питання від  тов.  Масола з трибуни.  Я вважаю,  що ми не можемо сьогодні підводити підсумок саме про політичний, економічний і екологічний стан  республіки.  Ми  можемо тільки зупинитись на економічному і екологічному стані республіки. Дякую.

 

     Головуючий, Шановні товариші!  Мені  роблять  таке  доцільне зауваження,  що  я надав слово депутату Бутенку,  а потім відкрив дискусію.  Ми  дискусію  не  відкривали.  Але   хотіли   б   бути демократичними.  Давайте  вже  надамо  слово від комісії депутату Бутенку.

 

     Бутенко А.І.,  голова  виконкому  Одеської   обласної   Ради народних депутатів (Іванівський виборчий округ, Одеська область). Шановні товариші депутати! Комісія з представників усіх областей, міст Києва і Севастополя,  створена за вашим рішенням, одностайно вносить на ваш розгляд проект постанови Верховної  Ради  УРСР  по доповіді Уряду республіки. Дозвольте його оголосити.

 

     Постанова Верховної  Ради  Української  РСР  "Про політичне, соціально-економічне та екологічне становище України."

 

     Обговоривши доповідь Голови  Ради  Міністрів  УРСР  товариша Масола Віталія Андрійовича про політичне, соціально-економічне та екологічне   становище   України,   Верховна   Рада   Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

 

     Перше. Доповідь  Ради  Міністрів  Української  РСР  взяти до відома. Відзначити, що в ній не дана оцінка складному політичному становищу   в   республіці.   Соціально-економічне   становище  в республіці

 

     4

 

     є кризовим,  екологічна  обстановка  в  більшості   регіонів перебуває   в   загрозливому   стані,   а   в  деяких  районах  - катастрофічна.

 

     Незадовільно здійснюються  заходи  по  ліквідації  наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.  Погіршується ситуація в соціальній сфері, особливо по споживчому ринку.

 

     Рада Міністрів Української РСР у своїй практичній діяльності не  домоглася  реалізації планів соціально-економічного розвитку, республіканських   цільових   комплексних    програм,    заходів, спрямованих  на  оздоровлення  економічного  і фінансового стану, прискореного розвитку галузей,  від яких  безпосередньо  залежить підвищення добробуту населення України.

 

     Багато життєво  важливих  для  республіки  питань не знайшли позитивного  вирішення  в  союзних   органах   через   недостатню наполегливість і принциповість з боку Уряду республіки.

 

     Друге. Доручити новоутвореній Раді Міністрів Української РСР підготувати  програму  майбутньої  діяльності,  яка  б  в  умовах політичної  і  економічної самостійності республіки,  переходу до регульованої ринкової економіки забезпечила приоритетний розвиток соціальної     інфраструктури,     політико-правову,    соціальну захищеність громадян, налагодження взаємовигідного еквівалентного обміну результатами праці між республіками.

 

     Активно впроваджувати  різні форми організації виробництва і власності,  рішуче позбавлятися командно-адміністративних методів управління.   При   розробці  програми  врахувати  пропозиції  та зауваження народних депутатів УРСР,  висловлені  при  обговоренні доповіді Уряду республіки.

 

     Головуючий. Шановні    товариші    депутати!    Які   будуть зауваження,  пропозиції, запитання до комісії? Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Скорик Л.П, доцент кафедри архітектури Київського державного художнього інституту (Артемівський виборчий округ,  м.  Київ).  Я була  в комісії,  але моє останнє зауваження потонуло в радісному хорі комісії в зв'язку з тим,  що вже була закінчена робота.  І я так і не змогла наголосити на ньому.

 

     Йдеться про те, що я пропонувала відредагувати той абзац, де сказано,  що  життєво  важливі  питання  не  знайшли  достатнього вирішення.  Там було написано "не знайшли достатнього вирішення у союзних органах через ненаполегливість Республіканського  уряду". Я пропоную його редагувати таким чином "не знайшли

 

     5

 

     достатнього позитивного   розв'язання   через  те,  що  вони вирішувались в союзних органах і при недостатній наполегливості з боку Уряду республіки".

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Панченко В.Є.,   відповідальний   секретар   Кіровоградської обласної  організації   Спілки   письменників   України,   доцент Кіровоградського  державного  педагогічного  інституту імені О.С. Пушкіна (Ленінський виборчий округ, Кіровоградська область).

 

     Суть моєї поправки якоюсь мірою збігається з тим,  що  щойно сказала депутат Скорик.

 

     Мені здається,   що  в  постанові  Верховної  Ради,  яку  ми приймаємо,  не відбито головної думки,  яка звучала і в  доповіді товариша Масола,  і в багатьох виступах.  Я маю на увазі те, що і наш  Голова  Уряду  і  багато  депутатів   нарікали   на   велику безправність  нашого  республіканського Уряду.  Тому я пропоную у тому місці постанови,  де сказано, що багато життєво важливих для республіки  питань  не  знайшло  позитивного  вирішення в союзних органах через недостатню наполегливість і  принциповість  з  боку Уряду  республіки,  не  говорити  про недостатню наполегливість і принциповість,  тому що це несерйозно,  на мій погляд.  А сказати так: у зв'язку з безправністю Уряду України, унітарним характером Союзу РСР.

 

     Головуючий, Дякую.  Будь ласка, третій мікрофон. Прохання до членів   комісії   фіксували   усі  зауваження,  щоб  потім  була можливість виправити.

 

     Ребрик В.В.,  член кооперативу "Виробничник"  при  обласному об'єднанні   "Івано-Франківськводоканал"  (Тисменицький  виборчий округ,  Івано-Франківська область). Шановний голово! Я вважаю, що ми не повинні,  ми не маємо права зараз приймати постанови,  тому що політична обстановка на Україні не обговорювалася. Я є депутат від Тисмениці,  тобто з того району,  де було вчинено в переддень війни НКВДистами страшні злочини  проти  нашого  народу.  І  коли виступав,  вірніше,  робив доповідь Голова Ради Міністрів,  я був один з перших,  хто записався,  щоб виступити в обговоренні. Мені слова   не   надали.  Зараз,  тут  присутні  політичні  керівники республіки,  ніхто з них не взяв участі в обговоренні навіть тієї куценької  доповіді,  яку  зробив шановний Голова Ради Міністрів. Голова Верховної Ради відсутня вже три дні.  Я настоюю,  і вранці 23   числа  так  само  говорив,  щоб  було  обговорено  політичну обстановку на Україні. Не дуже важливо. На це обговорення

 

     6

 

     чекають люди,  я не знаю,  як  ваші  виборці,  а  мої  цього вимагали  протягом  всієї передвиборної кампанії.  Я прошу вас не закінчувати,  а дати змогу  задати  запитання  з  місця  товаришу Масолу  і  продовжити обговорення політичної обстановки в країні. Дякую.

 

     Головуючий. Дякую,  але за  припинення  обговорення  ми  вже проголосували,  "за"  -  326 чи 336 чоловік.  Це просто до уваги. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Гудима О.В.,  викладач Луцького педагогічного училища  імені Ярослава  Галана  (Луцький Центральний виборчий округ,  Волинська область).  Шановний голово,  шановні депутати.  У  мене  в  руках газета "Радянська Україна", і тут теж саме про політичне. Віталій Андрійович жодним словом не прохопився у своїй  доповіді  в  тому плані,  що він буде давати аналіз політичної ситуації на Україні. Це означає,  що ми,  не обговоривши,  щось пропонуємо.  Про що ми можемо  говорити,  коли  ця тема нами практично не зачеплена?  Ми просто-напросто обманюємо себе і обманюємо народ України. І тому, хочемо  ми  чи  не  хочемо,  ми змушені будемо,  щоб змогти чесно дивитися у вічі людям,  дати аналіз політичної ситуації.  Інакше, це  може  мати  важкі  наслідки  в  цілому  для роботи парламенту України,  Ті пропозиції,  які тут чулися щодо змін  і  підвищення цін,  якоюсь мірою відіб'ються на стані політичної ситуації. Якщо ми не дамо оцінку на сьогоднішній день, в якому етані знаходиться Україна  в  політичному  плані,  ми  не  зможемо  продіагнозувати процеси на майбутнє.  І далі. Я хотів би, перед тим як перейти до наступного  питання,  зупинитися  ще  на  двох  моментах,  які ми повинні розглянути перед сьомим пунктом порядку денного.  Повинні зникнути 6 і 7 статті Конституції....

 

     Головуючий. Все, будь ласка, закінчуйте. Перший мікрофон.

 

     Казак Л.В.,  голова  Сімферопольської районної Ради народних депутатів,  перший секретар Сімферопольського  райкому  Компартії України  (Сімферопольський  виборчий  округ,  Кримська  область). Уважаемый Иван Степанович!  В этом зале сегодня уже  неоднократно раздавались  пожелания  и  наших  избирателей,  и самих депутатов двигаться вперед. Мы обсудили отчет нашего Правительства. Избрали редакционную   комиссию.  Редакционная  комиссия  предложила  нам проект   постановления.   Есть   предложение   обсудить    проект постановления,   путем   голосования  принять  его  и  перейти  к очередному вопросу повестки дня сессии. Спасибо.

 

     Головуючий, Дякую.  Ми так і працюємо. Депутат Скорик внесла конкретну пропозицію до пункту проекту постанови. Є й

 

     7

 

     інші пропозиції. Я прошу всіх депутатів врахувати зауваження і пропозицію депутата,  який щойно виступив.  Будь ласка,  третій мікрофон.

 

     Московка В.М.,              інженер             Харківського дослідноекспериментального заводу науково-виробничого  об'єднання "Індекс" (Ленінський виборчий округ, Харківська область). Я прошу вибачення, але, на мій погляд, яка доповідь, така й постанова. Що мені  в  ній не сподобалось:  у першому пункті у тій частині,  де йдеться  про  екологічну  ситуацію,  що  вона  у  деяких  районах катастрофічна, ці райони не перелічені. Я вимагаю перелічити їх у нашій постанові,  бо якщо ми отаким чином будемо  зараз  приймати постанову, то ми так і не з'ясуємо, на якому рівні знаходимося. І через деяким час,  коли ми вже будемо,  так би мовити, при владі, ми  не  зможемо  з'ясувати,  чи погіршилась ситуація екологічна в країні, чи вона поліпшилась.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Лубківський Р.М.,  голова правління  Львівської  організації Спілки   письменників   України   (Яворівський   виборчий  округ, Львівська  область).   Вельмишановний   голово!   Шановні   члени президії!  Шановні  товариші  депутати!  Я хотів би звернути вашу увагу на те, що у нас намічається тенденція, яка загрожує порядку нашої парламентської роботи.  Я маю на увазі те,  що час від часу виникають пропозиції прийняти проект того чи іншого документа  на слух.  У парламентській практиці я не знаю випадків,  щоб на слух приймалися важливі документи.  Тим більше, це нелегко, адже деякі шановні наші колеги вимагають перекладу.  То як же вони будуть на слух сприймати такі  документи?  Отже,  я  просив  би  розмножити проект  постанови,  роздати  її  всім  депутатам,  щоб  ми  могли спокійно попрацювати і внести свої зауваження і пропозиції.

 

     І ще одне. Іване Степановичу, звертаю вашу особисту увагу як голови  до  висвітлення  в  пресі  роботи  нашої  сесії,  зокрема кореспондентами  "Правды"   і   інших   видань,   ведеться   воно однозначно, по частковостях, а значить тенденційно. Я категорично протестую  проти  необ'єктивного  висвітлення  діяльності  нашого парламенту. Спасибі.

 

     Головуючий. Шановні товариші депутати!  Зауваження слушне. Є прохання і до Секретаріату,  і до комісії все-таки віддруковувати документи  і  роздавати  їх  депутатам,  тому  що  на слух дійсно працювати

 

     8

 

     важко. Але враховуючи,  що в цій комісії працювали  депутати від  усіх областей,  про що і доповідав депутат Бутенко,  і таким чином були  уповноважені  своїми  делегаціями,  обрані  нами,  то просимо вашої згоди, щоб надалі працювати тільки з віддрукованими матеріалами.  А  до  цього  документа  своє  ставлення   потрібно визначити, товариші. Досить обговорювати?

 

     Запитання до  товариша Бутенка від комісії чи до комісії є в депутатів?  У вас є пропозиція зняти,  а в депутата Головатого  - доповнити. Тож давайте будемо конструктивними.

 

     Шановні товариші  депутати звинувачують голову сесії в тому, що він безпідставно зволікає прийняти того чи  іншого  документа. Мені  важко  втримуватись  і в деякій мірі це відбивається.  Тому прошу:  хто за те, щоб за основу прийняти цей проект постанови, а потім уже доповнити, прошу проголосувати. (Шум в залі).

 

     Головуючий. "За"  -310,  "проти"-53.  За основу приймається. Прошу товаришів  депутатів:  які  будуть  пропозиції  до  пунктів постанови. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Скальський В.В.,  голова  Городоцької районної Ради народних депутатів, перший секретар Городоцького райкому Компартії України (Городоцький   виборчий  округ,  Хмельницька  область).  Товариші депутати, я хотів би внести конкретну пропозицію і просив би, щоб мене підтримали ось у якому питанні.  В постанові прозвучав пункт про  те,  що  Уряд  розробив  конкретну  програму  дій.  Я  вношу пропозицію,  щоб Уряд розробив не тільки програму,  а модель, яка буде закладена в основу програми.  Щоб ми знали, яким чином, яким господарським  механізмом  буде закладена в основу та діюча сила, яка  буде  виконувати  заплановану  нами  програму.   Тобто   цей механізм,  який буде керувати нашими діями,  незалежно від нас, і цей механізм дати на розгляд  депутатам  -  ми  маємо  знати,  що будуємо і яким чином зможемо це зробити.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Яхєєва Т.М.,   доцент   Чернігівського   філіалу  Київського політехнічного    інституту    (Деснянський    виборчий    округ, Чернігівська     область).     Ми    одержали    матеріали    про соціальноекономічне,  екологічне становище Української РСР, Я, на жаль,  не  була  присутня,  коли  виголошувалась і обговорювалась доповідь,  але,  наскільки  я  можу  судити  з   публікацій   цих матеріалів,   це   не   інформація   про  соціально-економічне  й екологічне  становище,  це  -  інформація   про   хід   виконання п'ятничного плану. Це різні речі.

 

     9

 

     Якщо ми   зараз   переживаємо   період  переходу  влади  від виконавчих органів до законодавчих,  то  інформація  є  одним  із атрибутів  влади.  Тому  я  пропоную цю постанову доповнити таким пунктом:  дати  доручення  Раді   Міністрів   підготувати   повну інформацію про дійсне соціально-економічне,  екологічне становище в Українській РСР і цю інформацію підготувати до  виборів  Голови Ради Міністрів.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Шкарбан М.І.   голова   колгоспу  "Радянський"  Кобеляцького району (Кобеляцький виборчий округ, Полтавська область). У мене є конкретне  доповнення до політичної частини постанови.  Хотів би, щоб було відмічено про значний  розрив  між  темпами  наростаючих проблем,  які мають місце в республіці - назву деякі,  що про них говорили тут:  екологія, село, Чорнобиль, знищення грунту і т.д.,

-і  рівнем керівництва республікою.  Ця частина,  як констатація, має бути сформульована примірно так, що рівень проблем наростає з випередженням  рівня  прийняття  рішень  і  рівня керівництва.  В результаті проблеми накопичуються швидше, ніж Уряд їх вирішує.

 

     І ще однією з таких проблем я б назвав суперечність між тим, що виробляють, і тим, що розподіляють. (Далі нерозбірливо).

 

     Головуючий. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Головатий С.П.,   старший  науковий  співробітник  Інституту соціальних  та  економічних  проблем  зарубіжних  країн  АН  УРСР (Сирецький виборчий округ,  м.  Київ). Я пропоную доповнити текст постанови одним пунктом,  котрий стосується,  можливо,  однієї  з найболючіших  проблем України - релігійного питання.  На жаль,  у доповіді  В.А.  Масола  це  питання  було  повністю  обійдене.  Я пропоную  такий пункт:  враховуючи напружену релігійну ситуацію в республіці,  Верховна Рада УРСР доручає Раді Міністрів УРСР вжити термінових   заходів,   спрямованих  на  запобігання  і  усунення дискримінації осіб чи об'єднань на  грунті  релігії  або  ідейних переконань,  на  забезпечення  дійсної  рівності  між віруючими і невіруючими, між православними, грекокатоликами, римо-католиками, мусульманами  та  іудеями,  на  створення  сприятливих  умов  для примирення,  співпраці,  взаєморозуміння і  діалогу  віруючих  на Україні. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Будь  ласка,  ви передайте в комісію свій пункт. Включіть, другий мікрофон.

 

     10

 

     Колінець В.  В,  викладач кафедри  російської  і  зарубіжної літератури  Тернопільського  державного  педагогічного  інституту імені  Я.  Галана   (Тернопільський   міський   виборчий   округ, Тернопільська  область).  У  мене  є  перше доповнення до другого пункту,  де говориться про перехід на  ринкові  форми  економіки. Доповнити,  що такий перехід на ринкові форми економіки здійснити з 1 січня 1991 року.

 

     Ще одне маленьке зауваження  по  процедурі.  Шановний  Іване Степановичу!  Якщо  Вам  ми  довірили головувати,  то ми Вас дуже просимо не  обкрадати  нас  у  правах.  Якщо  депутат  має  право висловлюватись з процедурних питань, то просимо Вас йому це слово надавати.

 

     Підтримую пропозицію  тих  депутатів,   які   висловлювалися продовжувати  обговорення політичного звіту,  бо багато депутатів не висловилося,  а ніхто не має права закривати  рота  депутатам. Депутат  має право виступати від імені народу і попрошу вас на це право зважати.

 

     Головуючий. Дякую, будь ласка, третій мікрофон.

 

     Кендзьор Я.-П.М.,   голова   ради   об'єднаного    колективу фізкультури  виробничого  енергетичного  об'єднання "Львівенерго" (Сокальський  виборчий   округ,   Львівська   область).   Шановні депутати,  шановний  голово!  Я  пропоную в ухвалі,  яку зараз ми будемо приймати,  чіткіше і глибше визначити причини тієї  кризи, яку ми тут сьогодні і в попередні дні роботи сесії констатували.

 

     Я вважаю, що треба обов'язково зазначити, що Уряд республіки не міг у зв'язку з таким унітарним характером Радянського Союзу і України як частини цієї унітарної держави дбати і піклуватися про долю українського народу, а відтак і виконувати всі ті обов'язки, які він повинен був виконувати.

 

     Далі. Я   вважаю,   що   треба  обов'язково  зазначити,  яка політична сила,  які конкретно  політичні  і  державні  керівники України   винні  у  цій  загальноукраїнській  катастрофі,  у  цій політичній,  економічній і екологічній кризі, яку ми сьогодні всі відзначаємо. Дякую.

 

     Головуючий. Дякую.   Будь   ласка,  перший  мікрофон.  Слово надається по одному депутату біля кожного мікрофона.  Закінчуємо, товариші Все. Будь ласка, включіть перший мікрофон.

 

     Заєць І.О.,    інженер    Інституту    економіки   АН   УРСР (Святошинський виборчий  округ,  м.  Київ).  Я  вже  говорив,  що першопричина

 

     11

 

     ми наших  бід  є імперський СРСР і тоталітарна природа нашої влади.  Ми сьогодні є свідками  розпаду  імперії,  який  водночас супроводжується  наростанням  процесів  національного визволення. Тому я думаю,  що до цієї постанови слід додати таке,  що вихід з кризи Верховна Рада вбачає в перетворенні СРСР із союзної держави в союз держав шляхом зміни природи влади через розмежування її на законодавчу, виконавчу і контролюючу. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Влох О.Г.,   завідуючий   кафедрою   Львівського  державного університету  імені  І.  Франка   (Ленінський   виборчий   округ, Львівська область).  Шановні депутати!  Мені здається, що до цієї постанови  можна  безмежно   вносити   поправки   і   доповнення. Виявляється,  що в постанові навіть фігурує такий пункт,  що Уряд розробив конкретну програму.  Питається, де ця програма? Чи бачив хтось із нас,  яка вона і що в ній передбачається?  Отже, з цього всього випливає, що ми зараз працюємо, працюємо і не знаємо, нащо і як?  Я пропонував би у зв'язку з такою складною ситуацією, коли ми вже прийняли документ за основу,  роздати все ж таки його всім депутатам,   щоб   кожний   міг   глибоко   вникнути   в   нього, проаналізувати кожне його речення,  після чого зробити  реальний, доповнений,  широкий  документ.  Потім  знову  передати  його  на розгляд комісії, бо зараз документ є дуже сирим. Адже ж, справді, багато  є  претензій  до  нього.  Політична  обстановка дійсно не розглядалася у доповіді.

 

     Та багато інших проблем зовсім не порушувались у ній.

 

     Я пропоную проект постанови роздати всім на руки  і  ще  раз звернутися в комісію з доповненнями.

 

     Головуючий. Будь ласка,  включіть третій мікрофон. А потім - перший, і все. Ви вже висловились з цього приводу. Будь ласка.

 

     Байрака М.М., заступник генерального директора Криворізького металургійного   комбінату   "Криворіжсталь"  імені  В.І.  Леніна (Дзержинський виборчий округ,  Дніпропетровська область). Я хотел бы  сказать,  товарищи,  что правительство действительно не могло представлять интересы  всего  украинского  народа  из-за  засилия монополии, ведомственности у нас на Украине. Поэтому оно не могло в полной мере выполнять свои обязательства.  Это одна причина.  И второй момент.  Нужно сказать, что в докладе товарища Масола явно не видно было концепции выхода из той

 

     12

 

     кризисной ситуации,  в которой  мы  сегодня  оказались.  Это второй момент. И третий момент. Отвечая на вопросы, товарищ Масол всячески хотел уйти от острых проблем, которые сегодня накопились в  нашем  обществе.  Поэтому  я  считаю,  что  это  не  отчет,  а информационное   сообщение,    которое    нужно    оценить    как неудовлетворительное.  Прошу  поставить на поименное голосование. Спасибо.

 

     Головуючий. Будь  ласка,   включіть   перший   мікрофон,   і закінчуємо. Все.

 

     Дурдинець В.В.,  перший  заступник Міністра внутрішніх справ УРСР  (Бобринецький  виборчий  округ,  Кіровоградська   область). Шановні   народні   депутати!   Враховуючи  складну  криміногенну обстановку в республіці,  яка дуже хвилює населення,  пропоную  в проект   постанови  включити:  "Раді  Міністрів  Української  РСР прискорити прийняття республіканської  програми  про  невідкладні заходи  по  боротьбі із злочинністю і її організованими формами в Українській РСР.

 

     Об'єднати зусилля всіх  радянських  правоохоронних  органів, наукових установ, трудових колективів і громадських організацій у зміцненні правопорядку,  захисту конституційних прав та  законних інтересів   громадян,   активно   використовуючи   з  цією  метою організаційні,  економічні,  виховні та правові засоби, щоб кожна людина почувала, себе впевнено і безпечно і вдома, і на вулиці, і на робочому місці".

 

     Такий проект  програми  нами  розроблений  разом  з   іншими міністерствами і відомствами, Академією наук і представлений Раді Міністрів України. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Шановні товариші депутати, з цього приводу можна вже  визначитись  так:  запропонувати  комісії з урахуванням усіх зауважень і пропозицій,  які були  висловлені  щойно  депутатами, доопрацювати  документ,  який ми прийняли за основу.  Прохання до депутатів,  які не встигли взяти участь в  обговоренні,  передати свої  пропозиції  в  комісію  через  представників  від  груп  та областей.  Комісії зібратися  у  приміщенні  в  цьому  будинку  і доопрацювати  проект,  щоб  ми  могли прийняти його як постанову. Якщо буде така можливість, прохання розмножити і роздати його.

 

     Голос з залу. (Не чути).

 

     Головуючий. Товариші,   цю    пропозицію    можна    вважати погодженою? Хто за те, щоб доручити комісії доопрацювати проект з

 

     13

 

     урахуванням пропозицій і зауважень, внести його додатково на наш розгляд, прошу голосувати.

 

     Голос з залу. (Не чути).

 

     Головуючий. І я вас дуже прошу. Ви просите, і я Вас прошу.

 

     Голос з залу. (Не чути).

 

     Головуючий. "За" -330,  "проти" -24. Шановний депутат, вам з цього приводу слово надавалося.

 

     Так, товариші,   прохання  до  членів  комісії  зібратися  з Анатолієм Івановичем і приступити до роботи.

 

     Голос з залу. (Не чути).

 

     Головуючий. Так.  Будь ласка,  Анатолію  Івановичу.  Шановні товариші   депутати!   Слово   надається   депутату   Головатому. Доповнення?

 

     Голос з залу. (Не чути).

 

     Головуючий. Дещо інші доповнення, товариші.

 

     Головатий С.П.  Шановні  товариші!  Я,   доповнюючи   проект постанови,  яку  опрацювала  комісія,  недаремно вніс один пункт, який стосується релігії.  Річ в тім,  що ви бачите,  ви є  живими свідками  того,  яка напружена ситуація в республіці,  і щодня до Верховної Ради прибувають то одні,  то інші групи  віруючих,  які вимагають кожна своїх прав.

 

     У зв'язку з цим я вношу на ваш розгляд таке питання: доповнити перелік документів,  які прийме наша  Верховна  Рада  у порядку обговорення питання про політичне, соціальноекономічне та екологічне становище на Україні, ще одним документом. Документом, який  би називався Декларацією Верховної Ради Української РСР про духовну єдність  на  Україні.  Цей  проект  розроблено.  Ми  його передамо   до   президії,   до   Секретаріату  і  попросимо,  щоб Секретаріат розповсюдив цей документ  серед  депутатів.  Сьогодні його не обговорювати.  Депутати ознайомляться і тоді у нас в ході обговорення порядку денного  буде  можливість  прийняти  його  як документ  у  пакеті  з  постановою  Верховної  Ради саме по цьому порядку денному.

 

     Я прошу вас вислухати текст цього проекту.

 

     Головуючий. Дякую.  Передайте  у   Секретаріат,   потім   ми розмножимо. Все, все.

 

     Головатий С.П.  Іване  Степановичу,  можливо,  Верховна Рада відхилить моє прохання.

 

     14

 

     Головуючий. Ми будемо потім розглядати,  як Секретаріат його розмножить і дасть депутатам. Будь ласка, передайте.

 

     Головатий С.П.   Іване   Степановичу,   я   не   прошу  його розмножити. Я вношу цей текст для того, щоб чули люди, про що йде мова.

 

     Головуючий, Передайте,  будь ласка, Секретаріату. Ви вносите від кого? Як депутат, Передайте Секретаріату. Секретаріат вивчить і винесе на розгляд депутатів.

 

     Головатий С.П.  Разом  з цим на ваш розгляд вноситься проект ще одного документа,  який пропонується прийняти саме  в  порядку обговорення     пункту    порядку    денного    про    політичну, соціальноекономічну і екологічну ситуації  на  Україні,  Документ називається:  "Звернення  Верховної  Ради Української РСР до всіх політичних  сил  республіки  за  громадянський  мир  в  Україні". Необхідність у прийнятті цього документа є, оскільки в республіці є політична конфронтація,  яка відчувається і в залі засідань,  є непримиренні  політичні  сили.  І  для того,  щоб досягти певного політичного ядра в республіці,  яке б стало консолідуючою силою і яке   б   створило   умови,   котрі   б  заперечили  непримиренну конфронтацію між різними  політичними  силами,  висувається  ідея громадянського  миру в республіці.  Я прошу президію розповсюдити ці документи для вивчення і обговорення.

 

     Головуючий. Товариші,   пропозиції,   які    вніс    депутат Головатий,  ми передаємо в Секретаріат,  Секретаріат їх вивчає і, якщо вважатиме подільним,  розмножить і роздасть всім  депутатам. Не буде заперечень? Дякую товариші. Голос із залу. (Не чути).

 

     Головуючий. Ми так і вирішуємо. Якщо Секретаріат розмножить, він передасть вам. Будь ласка, товариші. Не можемо ми кожну заяву ставити  на голосування або зразу вирішувати.  Ви ж говорили,  що без обговорення ніяких постанов і рішень не приймати. А тут зразу ми. будемо приймати. Не можна так.

 

     Шановні товариші.  Ми  вранці  з  вами визначалися з приводу документа "Постанова Верховної Ради Української РСР в  зв'язку  з знесенням   Урядом   СРСР  концепції,  до  регульованої  ринкової економіки".  Депутат  Івашко  Володимир  Антонович,   виступаючи, запропонував  проект постанови.  Після цього ми створили комісію, яка  доопрацювала  цей  документ.  Слово  від  комісії  надається народному депутату Пилипчуку Володимиру Мефодійовичу.

 

     15

 

     Будь ласка.

 

     Пилипчук В.М.,   доцент   Українського  інституту  інженерів водного  господарства  (Жовтневий  виборчий   округ,   Полтавська область).  На  ваш  розгляд виноситься проект постанови Верховної Ради Української РСР.  У зв'язку з внесенням  Урядом  Радянського Союзу  концепції  переходу  до регульованої ринкової економіки та підвищення державних роздрібних цін,  Верховна  Рада  Української РСР постановляє: перше-взяти до уваги, що перехід до регульованої ринкової економіки є процес об'єктивний і закономірний,  разом  з тим  вважати  неприпустимим  прийняття  будь-яких рішень з питань підвищення державних роздрібних цін без надійного компенсаційного механізму,  соціального захисту населення і погодження з союзними республіками.  Друге-Раді Міністрів Української РСР підготувати і внести  на  розгляд  другої  сесії Верховної Ради Української РСР пакет  необхідних  законопроектів  та   нормативних   актів,   що регламентували   б   умови   і  порядок  переходу  республіки  на регульовану ринкову економіку і передбачали  надійний  соціальний захист громадян Української РСР.  Третє - цю постанову довести до відома Верховної Ради Союзу РСР.

 

     Головуючий. Дякую.  Шановні товариші  депутати,  які  будуть запитання   до   комісії   і  до  депутата  Пилипчука  з  приводу повідомлення?

 

     Пилипчук В.М.  Невже вперше проект постанови  проходить  без зауважень?

 

     Головуючий. Товариші,   будь  ласка,  зауваження  з  приводу постанови. Будь ласка, включіть третій мікрофон.

 

     Депутат не   представився.   Шановні   депутати!   Прийнявши постанову,  ми  не  застраховані  від того,  що в якомусь регіоні всетаки приймуть постанову про підвищення цін. А в умовах єдиного народногосподарського комплексу Союзу це може відбитися і на нас. Тому я б пропонував доповнити  цю  постанову  ще  таким  пунктом. Зважаючи  на  умови єдиного народногосподарського комплексу СРСР, Верховна Рада України  лишає  за  собою  право  вжити  ефективних заходів  для забезпечення інтересів українського народу у випадку підвищення цін у будь-яких регіонах Радянського Союзу.  В першому пункті записано,  що ми вважаємо неприпустимим підвищення цін без наліпного компенсаційного механізму. І написано, без погодження з республіками.

 

     Головуючий. Дякую. Над цим документом працювали довго.

 

     16

 

     Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Петренко В.О.,  голова  Приазовської  районної Ради народних депутатів,  перший  секретар  Приазовського   райкому   Компартії України.   (Приазовський  виборчий  округ,  Запорізька  область). Шановні  товариші  депутати!  Сьогодні  ми  маємо  дуже   важливе рішення,   яке   продемонструє  наше  ставлення  щодо  підвищення роздрібних  цін.  До  вивчення  буде  свого  роду  мораторій,   я підтримую  таке  рішення.  Але  повинен  загострити вашу увагу на тому,  що селяни вже давно купують багато продовольчих товарів по комісійних цінах,  які набагато вищі, ніж у містах державні ціни. Так, наприклад, в моєму регіоні найнижча ціна кілограма ковбаси - 6  карбованців  70  копійок,  а масла - 7 карбованців 50 копійок, тому що на цю продукцію та іншу немає дотації з бюджету.

 

     З підвищенням закупівельних  державних  цін  комісійні  ціни також   виростуть,  тому  я  за  наше  сьогоднішнє  рішення,  але категорично проти тієї соціальної  несправедливості,  яка  роками панує на селі.  Тому пропоную додати доручення Урядові та комісії з аграрних питань, яких ми оберемо, вивчити і внести пропозиції.

 

     Головуючий. Дякую,  коли ми оберемо Уряд і комісії, -тоді. Я прошу уважно слухати. У нас записано; "Раді Міністрів Української РСР підготувати і внести на розгляд другої сесії необхідний пакет законопроектів і передбачити надійний соціальний захист громадян. Української РСР". (Оплески).

 

     Шановні товариші!  Були пропозиції  і  від  комісії,  І  від депутатів,  які  виступали,  прийняти  цей  документ за основу чи прийняти в цілому?  Хто за те,  щоб прийняти постанову  Верховної Ради Української РСР в такій редакції,  як В оголосив від комісії депутат Пилипчук Володимир Мефодійович, прошу проголосувати.

 

     "За - 375,  "проти"-17.  Постанова Верховної  Ради  з  цього питання приймається.

 

     Шановні товариші   депутати!   Президія  хоче  порадитись  з Верховною  Радою  з  приводу  подальшої  роботи.  Було  багато  - зауважень,  і  для  комісії  потрібен час,  щоб усі їх врахувати, внести до проекту постанови.

 

     Тему, якщо не  буде  заперечень,  ми  можемо  переходити  до розгляду    наступного    питання.   Прошу   визначитися   шляхом голосування.  Хто за  те,  щоб  перейти  до  розгляду  наступного питання,   тобто   про   обрання  Голови  Верховної  Ради,  прошу проголосувати.

 

     17

 

     "За" -128,  "проти" - 60, приймається. Переходимо до обрання Голови Верховної Ради Української РСР.

 

     Шановні товариші депутати, уточнюю, що згідно з Конституцією Української РСР (стаття 107) Голова  Верховної  Ради  Української РСР   є   найвищою  службовою  особою  республіки  і  представляє Українську  Радянську  Соціалістичну  Республіку  в  країні  і  в міжнародних    відносинах.   Він   обирається   Верховною   Радою Української РСР з будь-якої кіль кості запропонованих  кандидатур і з числа народних депутатів Української РСР таємним голосуванням строком на п'ять років.  Голова Верховної  Ради  Української  РСР підзвітний  Верховній Раді Української РСР,  Тимчасовий регламент засідань  Верховної  Ради  Української   РСР   визначає   порядок висування, обговорення кандидатур і голосування.

 

     Чи є  необхідність  зачитувати  ті моменти з прийнятого нами Регламенту?  Немає.  Прошу народних депутатів вносити кандидатури на  посаду  Голови  Верховної  Ради Української РСР.  Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Крупа Л.М.,  старший науковий  працівник  картинної  галереї Тернопільського  обласного  краєзнавчого  музею  (Теребовлянський виборчий  округ,  Тернопільська  область).  Я  вношу   пропозицію висунути  кандидатом  на  Голову  Верховної  Ради Української РСР Павличка Дмитра Васильовича.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Портной В.С.,   перший   секретар   Прилуцького    міськкому Компартії    України    (Прилуцький   міський   виборчий   округ, Чернігівська область).  Прежде всего, председательствующий, я Вас прошу   договориться   о   процедуре.  Выдвижение  кандидатов  на должность Председателя Верховного Совета предлагаю  рассматривать открытым способом.

 

     Головуючий. Ми так і робимо.

 

     (Шум у залі.)

 

     Головуючий. Товариші депутати, хвилину уваги. Не коментуючи, хочу послатись на статтю 9,  де записано, як висуваються на сесії Верховної   Ради:  висування  кандидатур  може  здійснюватись  як відкрито,  так і таємно.  В  ній  же  дев'ятій  статті  записано: "Рішення  про  процедуру  висунення  кандидатур  на  пост  Голови Верховної Ради  приймається  Верховною  Радою  простою  більшістю голосів присутніх на засіданні народних депутатів Української

 

     18

 

     РСР". Тому  була внесена пропозиція,  щоб провести відкрито. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати.

 

     "За" - 356,  "проти"-24.  Рішення приймається.  Будь  ласка, перший мікрофон.

 

     Бідений В.К.,   голова  колгоспу  імені  Леніна  Вижницького району (Вижницький виборчий округ,  Чернівецька  область).  Вношу пропозицію обрати Головою Івашка Володимира Антоновича.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Драч І.Ф.,  перший  секретар правління Київської організації Спілки  письменників  України   (Артемівський   виборчий   округ, Львівська  область).  Пропоную  на  Голову  Верховної Ради обрати академіка Ігоря Рафаїловича Юхновського.

 

     Головуючий. Дякую.

 

     Кучма Л.Д.,  генеральний  директор  виробничого   об'єднання "Південний  машинобудівельний завод" (Красногвардійський виборчий округ,   Дніпропетровська   область).   Вношу   пропозицію    від дніпропетровської   територіальної   групи  -  Івашка  Володимира Антоновича, Заяву передаю Секретаріату.

 

     Головуючий. Дякую.  Було зауваження,  що ця кандидатура  вже була. Але це не значить, що дніпропетровська група не може внести свою пропозицію. Другий мікрофон.

 

     Алтунян Г.О.,  слюсар підприємства "Кінотехпром"  (Київський виборчий   округ,  Харківська  область).  Я  предлагаю  выдвинуть кандидатом в Председатели  Верховного  Совет  Украины  Лукьяненко Левка Григорьевича.

 

     Головуючий. Дякую, будь ласка, третій мікрофон.

 

     Поровський М.І.,    відповідальний   секретар   Секретаріату Народного руку України за перебудову (Ровенський виборчий  округ, Ровенська   область),  Виконуючи  рішення  наради  голів  краєвих організацій Руху,  Львівського крайового віча  Народного  руху  і висловлюючи  своє  особисте  бажання,  вношу  пропозицію внести в списки кандидатур на Голову Верховної Ради  УРСР  Гориня  Михайла Миколайовича  - відповідального секретаря Народного руху України, я вибачаюсь - голову секретаріату Народного руху України.

 

     Головуючий. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Шовкошитний В.Ф., постійний позаштатний кореспондент

 

     19

 

     журналу "Ранок",  член Спілки письменників СРСР (Харківський виборчий округ, м. Київ).

 

     Я вношу  пропозицію внести до списку кандидатуру письменника Володимира  Олександровича  Яворівського,  якого  ми  всі  чудово знаємо як громадського діяча, як письменника, як людину.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Яковишин Л.Г.,   директор  Бобровицького  радгоспу-технікуму (Козелецький виборчий округ, Чернігівська область). За дорученням групи депутатів Чернігівщини вношу пропозицію висунути кандидатом на посаду Голови Верховної Ради нашої республіки товариша  Івашка Володимира Антоновича. Дякую.

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Філенко В.П.,  секретар  парткому  колгоспу  імені  Гагаріна Готвальдівського   району   (Готвальдівський   виборчий    округ, Харківська  область).  За  дорученням  частини  групи харківської депутації  вношу  пропозицію  обрати   Головою   Верховної   Ради Української   РСР   Гриньова   Володимира  Борисовича  -  доктора технічний наук, професора Харківського політехнічного інституту.

 

     Головуючий. Дякую. Черговість, черговість, товариші.

 

     Федоров В.Г.,  голова Житомирської  обласної  Ради  народних депутатів, перший секретар Житомирського обкому Компартії України (Новоград-Волинський  виборчий   округ,   Житомирська   область). Уважаемые народные депутаты! Нам предстоит не просто новые органы Верховной  власти  сформировать,  но  и  новые   принципы   жизни республики   как   суверенного  государства,  отбросив  приоритет государства, обеспечить приоритет человека. И это надо обеспечить в  сложный  исторический период,  характерный неопределенностью и неожиданностью поворота.  В этих условиях нужен лидер,  известный народу, взвешивающий, реально оценивающий обстановку, терпеливо и ответственно принимающий решения...

 

     Головуючий. Шановний депутате Федоров, конкретну пропозицію.

 

     Федоров В.Г.  Поэтому я поддерживаю предложение о выдвижении кандидатом  на пост Председателя Верховного Совета Украинской ССР товарища Ивашко Владимира Антоновича.

 

     20

 

     Головуючий. Дякую.  Будь ласка,  другий мікрофон.  Голос  із залу.  Виконуючий  волю  своїх  виборців,  підтримую  кандидатуру письменника Володимира Яворівського.

 

     Головуючий. Дякую, Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Депутат не представився.  Я по поручению крымской  делегации вношу   предложение   избрать   Председателем  Верховного  Совета товарища Ивашко Владимира Антоновича.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Кендзьор Я.-П.М.  Я вношу пропозицію висунути кандидатом  на Голову Верховної Раді В'ячеслава Максимовича Чорновола. Ви .знаєте про те, що на Львівщині у виборах переміг Демократичний блок і  В'ячеслав  Максимович  очолив Львівську обласну Раду.  Це єдина,  здається,  тут людина,  котра уже має  практичний  досвід роботи із справжньою .Радянською владою.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Лубенський А.І.,    головний   лікар   Запорізької   міської клінічної лікарні N5 швидкої медичної допомоги  ім.  з'їзду  КПРС (Оржонікідзевський   виборчий   округ,   Запорізька  область).  Я предлагаю на пост кандидатуру Фокина Вітольда Павловича.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Депутат не представився.  Донецкая  делегация  поручила  мне сказать, что она поддерживает кандидатуру товарища Ивашко.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Байрака М.М.   Вношу   предложение   на   пост  Председателя Верховного Совета Украинской ССР Салия Ивана Николаевича.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Депутат не   представився.   Шановні   депутати,    пропоную кандидатур,   на  пост  Голови  Верховної  Раді  української  РСР товариша. Салія Івана Миколайовича.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Депутат не   представився.   Шановні   депутати,   делегація народних  депутатів  Київської  області  підтримує пропозицію про висунення Івашка Володимира Антоновича на посаду Голови Верховної Ради УРСР.

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Захарчук Д.В.,  голова виконкому Івано-Франківської обласної Ради народних депутатів (Снятинський виборчий округ,

 

     21

 

     Франківська область).  Мої виборці дали мені наказ  висунути кандидатом  на  пост  Голови  Верховної  Ради  Дмитра Васильовича Павличка.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Депутат не   представився,   Вношу   пропозицію    припинити висунення і підвести риску.

 

     Головуючий, Дякую. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Васильєв В.І., робітник очисного вибою шахти імені Стаханова виробничого об'єднання "Красноармійськвугілля"  (Красноармійський виборчий  округ,  Донецька область).  Я не знаю,  кто давал право депутату Жукову от имени донецкой  делегации  выдвигать  товарища Ивашко. Во-первых, я лично не был на этом обсуждении. Я предлагаю академика Юхновского.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Горинь М.М.  Пропоную висунути на  посаду  Голови  Верховної Ради  Української  республіки кандидатуру Івана Федоровича Драча, голови Народного руху України.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Ребрик Б.В.,  Я пропоную,  вірніше підтримую, це мої виборці мені  давали  наказ,  що  Головою  Верховної  Ради  повинен  бути Лук'яненко Левко Григорович,  який все  життя  віддав  на  службу нашому народові.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Бандурка О.М.,  начальник  Харківського обласного управління внутрішніх  справ  (Дергачівський  виборчий   округ,   Харківська область).   Шановні  депутати,  єдина  людина  на  посаді  Голови Верховної Ради Української держави,  яка може нас всіх об'єднати,

-Володимир Антонович Івашко, якого пропоную на цю посаду.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, з трибуни.

 

     Депутат не представився.  Я пропоную висунути на пост Голови Верховної Ради УРСР Володимира Антоновича Івашка, який має досвід державного  діяча,  який  може у цей відповідальний час об'єднати нас всіх  і,  головне,  зберегти  Київську  Русь,  колиску  трьох братніх   народів:  українського,  російського  та  білоруського. (Оплески).

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Хмельнюк В.Я., перший секретар Одеського міськкому

 

     22

 

     Компартії України  (Таїровський  виборчий   округ,   Одеська область).  Я  прошу  внести  еще  в  списки для избрания товарища Гуренко Станислава Ивановича.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Волковецький С.В.,   доцент   кафедри    вищої    математики ІваноФранківського  інституту  нафти  і газу (Долинський виборчий округ,  Івано-Франківська область).  Я вважаю,  що  в  теперішній критичній  ситуації,  в  якій  знаходиться наша Україна,  Головою Верховної  Ради  може  бути  вчений  такого  рівня,  як  академік Юхновський.  Тому  від імені частини Івано-Франківської депутації підтримую цю кандидатуру,  а також  пропоную  обговорити  порядок обговорення кандидатур.  Мені здається,  що там будуть виступи за кожну кандидатуру і виступи проти кандидатур.  Треба в  процедурі забезпечити рівноправність виступів.

 

     Головуючий. Дякую. Депутат Духов.

 

     Духов Б.І.,  начальник  Військової  академії протиповітряної оборони Сухопутних військ імені Маршала  Радянського  Союзу  О.М. Василевського (Залізничний виборчий округ,  м.  Київ).  Уважаемые товарищи  депутаты!  От  группы  "Защита   Отечества"   я   вношу предложение включить для избрания Председателем Верховного Совета Владимира Антоновича Ивашко.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Гнаткевич Ю.В., завідуючий кафедрою іноземних мов Київського політехнічного   інституту  (Індустріальний  виборчий  округ,  м. Київ).  Пропоную висунути кандидатом в депутати  на  пост  Голови Верховної  Ради  редактора  "Вечірнього  Києва"  Карпенка Віталія Опанасовича.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Депутат не представився.

 

     По поручению Крымской делегации,  города-героя  Севастополя, Керчи,   воинов-интернационалистов   вношу  предложение  на  пост Председателя Верховного Совета  УССР  товарища  Ивашко  Владимира Антоновича.

 

     Головуючий. Дякую. Третій мікрофон і закінчуємо. Будь ласка.

 

     Депутат не  представився.  Я вважаю,  що Володимир Антонович Івашко - досить грамотний економіст,  що йому властива  політична терпимість  до  опозиції  і  багато  товаришів по партії можуть у нього повчитись.

 

     23

 

     Я вважаю, що в нашій партії забагато ще морально застарілого апарату,  але  товариш  Івашко  належить  до  передової частини , партії.    Безперечно,    він    уміє    працювати    в    умовах багатопартійності, вміє цінувати людей за компетентність, а не за партійну приналежність, і вміє сприяти консенсусу.

 

     Головуючій. Дякую.  Товариші!  Надійшла пропозиція  підвести риску. У нас є ІЗ висунутих. Не буде заперечень? Хто за те, щоб , підвести риску? (Шум в залі).

 

     Товарний депутати!  Хто за те,  щоб  підвести  риску,  прошу проголосувати.

 

     "За" -366,   "проти"   -19.   Рішення   приймається.   Риска підводиться.

 

     Шановні товариші депутати!  Зачитую список, а ви думайте, як будемо обговорювати. Внесете пропозиції згідно з Регламентом.

 

     Павличко Дмитро Васильович,

 

     Івашко Володимир Антонович,

 

     Юхновський Ігор Рафаїлович,

 

     Лук'яненко Левко Григорович,

 

     Горинь Михайло Миколайович,

 

     Яворівський Володимир Олександрович,

 

     Гриньов Володимир Борисович,

 

     Чорновіл В'ячеслав Максимович,

 

     Фокін Вітольд Павлович,

 

     Салій Іван Миколайович,

 

     Драч Іван Федорович,

 

     Гуренко Станіслав Іванович,

 

     Карпенко Віталій Опанасович,

 

     Товариші депутати!    Надійшли    слушне    зауваження,   що кандидатура  Фокіна  Вітольда  Павловича  повинна   бути   зняти, оскільки він не є народним депутатом Української РСР.

 

     Отже, у  списку  залишається 12 кандидатур.  Як ми будемо їх обговорювати: чи в порядку надходження, чи в алфавітному порядку? Хто  за  те,  щоб  обговорення  кандидатур  проводити  в  порядку надходження, прошу проголосувати.

 

     "За" - 359,  "проти" - 30. Таким чином обговорюємо в порядку надходження кандидатур.  Всі знають норму Регламенту?  Прочитати? Візьміть Регламент.

 

     Товариші! Нам потрібно визначитись з Лічильною  комісією.  У нас  вона  обрана,  але чи готова Лічильна комісія для того,  щоб проводити голосування?

 

     24

 

     Нема питань? Посадити членів комісії у ложу, так?

 

     Товариші! Тоді   переходимо   до    обговорення    "внесених кандидатур.  Нагадую, що згідно з Тимчасовим регламентом засідань Верховної Ради на обговорення кожної кандидатури відводиться  дві години   сесійного  часу.  Це  по  Регламенту,  а  наше  право  - визначати.  Для виступу кандидата надається  до  30  хвилин.  При необхідності  за  рішенням  сесії  час  обговорення може бути або продовженим, або скороченим. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Депутат не представився.  Иван Степанович!  Я хотел  бы  два слова  сказать  по процедуре.  Может быть,  стоит по этому списку пройтись, вдруг кто-то из товарищей сам снимет кандидатуру. Тогда все-таки меньшее число придется обсуждать.

 

     Головуючий. Товариші!  Процедурна  пропозиція.  Не  потрібно обговорювати?  Ставлю на голосування. Хто за те, щоб надати право кандидатурам, внесеним у список, взяти самовідвід? Я так розумію?

 

     (Шум у залі).

 

     Головуючий. Пі?  В  порядку  надходження?  От  ми  зачитаємо Павличко. Він хоче брати самовідвід чи не хоче, звідки я знаю?

 

     (Шум у залі).

 

     Головуючий. Шановні товариші!  Була пропозиція про те, що не всі  депутати можуть дати згоду висувати свою кандидатуру.  Хто з депутатів, названих у списку, хоче висловитесь з цього приводу?

 

     Будь ласка,  депутат  Головатий.  Так,  він  не  названий  у списку, але хоче висловитись з цього приводу.

 

     Головатий С.П.

 

     Шановний голово!  Я  пропонував би перенести розгляд питання про обрання Голови,  тобто виступи і обговорення  кандидатур,  на завтрашнє  засідання.  У  нас  лишилося  40  хвилин,  Ми  могли б розглянути "різне", тому що питання обрання Голови треба почати з виступу   претендента,  з  вислуховування  їх  програм,  а  потім обговорити  їхні  кандидатури.   Ньому   ми   можемо   присвятити завтрашній день зранку. А зараз перейти до "різного".

 

     Але ще я хотів би зробити вам,  шановний голова, зауваження. Ви поставили на голосування  питання  про  те,  у  якому  порядку розставити кандидатів,  не запитавши,  чи є інші пропозиції. Тому що з залу були пропозиції - розташувати їх в алфавітному

 

     25

 

     порядку. Ви,  не вислухавши,  поставили це на голосування  і проголосували. Дякую.

 

     Головуючий. Ми визначилися. Ми нічого не порушуємо, шановний депутате Сергію Петровичу Головатий.  Ваша справа пропонувати  на завтра,  а якщо сьогодні хтось з претендентів готовий виступити з програмою,  то ми б заслухали сьогодні. Так що вносьте пропозицію на розгляд Верховної Ради, не роблячи зауважень. Це щодо першого. Друге.  Ми запропонували порядок голосування:  в міру надходження чи в алфавітному. Зал підтримав пропозицію: в міру надходження. І тому  ми  поставили  цю  першу   пропозицію.   Тому   прошу   вас прислуховуватись до нашої роботи.

 

     Товариші! Але  зауваження  і  пропозиція депутата Головатого слушна.  Може, для когось з депутатів було несподіванкою, що його кандидатура  названа.  Тому можна було б прийняти цю пропозицію і перейти до питання "різне".  Для того  щоб  визначитись  з  цього приводу,  давайте  проведемо  коротеньку  дискусію  за умови - по одному  чоловіку  біля  кожного  мікрофона.  Будь  ласка,  перший мікрофон.

 

     Сербін Ю.С.,   голова  Шосткинської  міської  Ради  народних депутатів (Шосткинський виборчий округ, Сумська область).

 

     Товарищи! Если мы  будем  обсуждать  каждую  кандидатуру,  а вдруг все они останутся, это займет двадцать четыре часа. Поэтому предложение такое:  каждый кандидат  должен  выступить  со  своей программой и после этого в течение одного или двух дней,  давайте определимся,  обсуждать всех вместе.  Ведь депутат, который будет выходить на трибуну,  сам скажет, что он за Горыня или за Ивашко. То есть,  это сразу будет обсуждение. Не надо давать по два часа. Предложение - за один или за два дня обсудить все кандидатуры.

 

     Головуючий. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Колінець В.В.   Підтримую  пропозицію  Головатого.  Сьогодні відвести цю годину на "різне".  Що стосується процедурних  питань по  обговоренню кандидатур,  то я пропоную обов'язково відповіді, обов'язково запитання кожному кандидату подавати в  усній  формі, щоб  це  не  було  так зібрано,  як під час обговорення і під час відповіді на запитання товаришу Масолу В.А.

 

     Головуючий, Дякую. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     26

 

     Толубко В.Б.,  військовослужбовець  (Первомайський  виборчий округ, Миколаївська область).

 

     Товарищи! Мы наконец начнем уважать свои решения? Мы приняли решение пока воздержаться от рассмотрения вопроса  "разное".  Так как  у  нас организационные вопросы занимают очень много времени. Поэтому я предлагаю за оставшееся время по пунктам, конструктивно рассмотреть порядок проведения дальнейшей работы.  У нас еще есть 45 минут.  Мы можем каждый пункт рассмотреть,  принять решение  и завтра по этому решению начать организованно работать.

 

     Головуючий. Я  прошу  шановних  депутатів - предметніше.  Не зрозуміло, по яких пунктах. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Іваничук Р.І., завідуючий відділом журналу "Дзвін", м. Львів (Дрогобицький виборчий округ, Львівська область).

 

     Якщо ми   переходимо   до   "різного",   а,  здається,  така пропозиція була від вас,  то я хочу сказати,  що я на обговорення питання   "різне"   записався   ще  17-го,  з  приводу  чого,  ви пам'ятаєте, Іване Степановичу, я навіть вам писав такий легенький протест.

 

     З приводу висвітлення нашої роботи в пресі...

 

     Головуючий. Шановний депутат. Ми проводимо дискусію: надати право кандидатам виступати зі своєю програмою і розглядати їх програми чи ж перейти до питання "різне". Ваша пропозиція?

 

     Іваничук Р.І. Моя пропозиція перейти до "різного"...

 

     Головуючий. Дякую.   Будь   ласка,   перший   мікрофон.   Ми визначимося зараз.

 

     Рудик В.Н.,  голова   Олевської   районної   Ради   народних депутатів,  перший  секретар Олевського райкому Компартії України (Олевський виборчий округ, Житомирська область).

 

     Шановні товариші депутати,  ми дуже  добре  попрацювали  над Регламентом, де на сторінці 4 у третьому абзаці читаємо: "По всіх висунутих кандидатурах,  що дали згоду балотуватися,  проводиться обговорення.   Самовідвід   приймається   Верховною   Радою   без голосування".  Тому давайте,  мабуть,  уточнимо,  хто  дає  згоду балотуватись.

 

     (Шум у залі).

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     27

 

     Волковецький С.В.

 

     Я не згоден з попереднім виступаючим.  Думаю,  що треба дати можливість кожному із претендентів обдумати все і,  можливо, люди змінять свою думку в ту чи іншу сторону. Це одне.

 

     Друге. Ми  сьогодні  не  можемо  приступити  до  обговорення кандидатур через те,  що  не  встигнемо  обговорити  навіть  одну кандидатуру,  а  розривати,  тобто  почати сьогодні і закінчувати завтра - це було б недоцільно і нерозумно.

 

     І третє.   Я   думаю,   що   треба   послідовно   розглядати кандидатури,  тобто виступає перша кандидатура, потім має бути її обговорення,  далі друга,  третя і так далі.  А не так,  як  було запропоновано,  що  всі  виступають  підряд,  а потім обговорення всіх. У цьому випадку будуть забуватися і виступи, і враження від них.  Таким  чином,  результат буде менш ефективний.  І" нарешті, останнє. Після виступу кожного з кандидатів треба дати можливість виступити  двом  депутатам  "за"  і  двом  депутатам,  які мають, протилежну думку.  Інакше може статися так,  що буде надано слово лише тим, які "за" або лише тим, які "проти".

 

     Головуючий. Дякую, будь ласка, депутат Рева.

 

     Рева В.М.,  перший заступник Міністра транспорту Української РСР (Феодосійський виборчий округ, Кримська область).

 

     Уважаемые товарищи, я хотел бы вмести такое предложение:

 

     Учитывая, что мы друг друга плохо знаем,  желательно,  чтобы кандидаты,  прежде  чем  оглашать  свою  программу,  буквально  в нескольких словах ознакомили нас со своей биографией.

 

     Головуючий, Дякую,  Шановні  товариші  депутати,  пропозиція щодо  абзацу  9  статті  Регламенту  слушна.  По  всіх  висунутих кандидатурах,   що   дали   згоду    балотуватись,    проводиться обговорення.   Ми  не  знаємо:  всі  12  депутатів  дадуть  згоду балотуватись чи не всі.  Тому давайте  домовимося  по  процедурі. Надамо  слово  кожному  з  висунутих  і  хай  він  скаже,  згоден балотуватись чи не згоден.  Будь ласка,  другий мікрофон. З цього приводу?

 

     Депутат не представився. Я предлагаю определиться с порядком работы,  упорядочить его.  Каким образом?  Вот сейчас мы  спросим желание кандидатов баллотироваться. Необходимо выделить один день на изложение их платформ и второй день - на их обсуждение.  Таким образом сумеет выступить около сорока человек в обсуждении. Итого мы за два дня сможем обсудить всех.

 

     28

 

     Головуючий. У вас з цього приводу,  депутат  Шевченко?  Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Шевченко О.Є.,  науковий редактор "Українського біохімічного журналу"  видавництва  "Наукова  думка"  АН  УРСР  (Голосіївський виборчий округ, м. Київ).

 

     Я гадаю,  що  процедуру  самовідводу  вирішити  одним єдиним реченням:  головуючий звертається до кандидатів,  хто з них  хоче зняти  свою  кандидатуру.  Якщо жоден з них не встає,  то питання знімається саме собою.  А тепер я хочу кілька слів  сказати  щодо розділу нашої роботи "різне".

 

     Шановні товариші!  Шановні депутати! Панове! Нас народ обрав для того, щоб звертатися до нас як до виразників своїх інтересів. Ми  одержуємо  щодня по десятку телеграм,  по десятку листів і не можемо ніяк відреагувати,  тому що нам  нема  коли  їх  зачитати, повідомити   Верховну   Раду,  звернути  увагу  громадськості  чи парламенту на ці листи,  на болі нашого народу.  Тому я пропоную, щоб  щодня  одну  годину  у  нашій  роботі  відводити обговоренню питання "різне".

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Кушнарьов Є.П.,  голова Харківської  міської  Ради  народних депутатів,  завідуючий  відділом Харківського міськкому Компартії України (Салтівський виборчий округ, Харківська область).

 

     Предлагаю поручить Секретариату подготовить  нам  на  завтра биографические справки по каждой кандидатуре. На этом мы выиграем время,  получим все  необходимые  данные  по  каждому  кандидату. Времени для этого достаточно. Далее. После того как все кандидаты выступят со своей программой,  перейти к обсуждению.  Оно  должно вестись одновременно по всем кандидатурам. При этом можно было бы выдерживать  такой  порядок:  объявив  запись   на   выступления, попросить  депутатов  указывать,  по  какой кандидатуре они хотят выступить.  Предоставлять   слово   выступающим   в   очередности поступления  записок,  соблюдая  равенство по каждой кандидатуре. После  каждого  круга  определяться:  продолжаем  мы   обсуждения кандидатур или заканчиваем. Возможно, это будет после второго или третьего круга. Полностью будет соблюден принцип равенства и мы в течение двух недель решим вопрос.

 

     Головуючий, Дякую. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Залудяк М.І.,      заступник      генерального     директора Кременчуцького

 

     29

 

     виробничого об'єднання "Дормашина" (КременчуцькийКрюківський виборчій округ, Полтавська область).

 

     Шановні товариші депутати!  Я пропоную підтримати пропозицію Івана Степановича та інших  депутатів.  Не  гаяти  час,  сьогодні "різне" не розглядати,  перейти до обговорення кандидатур з точки зору,  чи дадуть вони нам згоду балотуватися, чи ні, А на "різне" залишається всього 30 хвилин. Давайте не гаяти час.

 

     Головуючий. Будь   ласка,   по   одному   біля  мікрофону  і закінчуємо, Перший мікрофон, Тільки конкретні пропозиції.

 

     Депутат не представився.  Пропоную конкретно:  в зв'язку  -з тим, що один депутат може виступати як за одну кандидатуру, так і проти іншої, або підтримувати декілька кандидатур, обговорення по всіх  кандидатурах  проводити двостадійно:  спочатку заслухати їх виступи і задати їм запитання,  потім обговорювати  в  цілому.  Я таким чином зможу виступити,  наприклад, проти однієї кандидатури і підтримати іншу кандидатуру  одночасно,  а  не  два  рази  буду підходити   до  мікрофону.  І  сьогодні  проголосувати  процедуру обговорення.

 

     Головуючий. Дякую, Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Московка В.М.

 

     Товариші! Є питання, які ніяк не можуть бути відкладені. Це, зокрема,   стосується  депутатського  запиту,  який  подається  в Секретаріат в письмовій формі,  Він має бути оголошений на сесії. І  є  питання,  які не чекають.  Так.  зараз у Ленінському районі міста  Харкова  заарештовано  оперативного   працівника   карного розшуку.  Це  питання і відповідний запит є в Секретаріаті.  Тому нам потрібно якщо не цілу годину призначити для питання  "різне", то   хоча  б  півгодини  кожного  дня  відводити  для  того,  щоб оголошувати ці депутатські запити.

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Новицький Є.А.,  другий секретар Івано-Франківського  обкому Компартії України (Рожнятівський виборчий округ, ІваноФранківська область).

 

     Вважаю більш  правильнім  з  точки  зору  логіки,  коли   ми заслухаємо  кандидатури  на,  пост Голови Верховної Ради протягом одного дня,  Тому пропоную на  завтра  перенести  це  питання,  а сьогодні  обговорити  "різне".  І надати мені слово.  Я записаний там.

 

     30

 

     Головуючий. Дякую.

 

     Депутат не представився. Шановна президія, шановні депутати! Я  хочу  висловитись на користь того,  щоб ми все-таки розглядали питання "різне". Тому що, дійсно, є невідкладні вимоги виборців і ми повинні до них прислухатися. Щодо трактування положення нашого Тимчасового регламенту про те,  що кандидати  повинні  засвідчити свою  згоду  чи незгоду,  я вважаю,  що тут нам повинні допомогти юристи.  Я вважаю,  що тут написано і можна  трактувати  так,  що депутат, який висунутий кандидатом на Голову Верховної Ради, може зробити самовідвід,  може висловити  свою  згоду.  Але  не  можна трактувати так, що обов'язково про це говорити.

 

     Головуючий. Шановні   товариші   депутати!  Я  задавав  таке питання:  "Хто з депутатів дає згоду балотуватися,  хто не  дає?" Прохання було подумати,  але таких поки не було. Я не бачу рук, і не бачу мандатів поки що.  Станіслав Іванович один  тільки.  Будь ласка. Депутат Гуренко. Включіть перший мікрофон.

 

     Гуренко С.І.,   другий   секретар   ЦК   Компартії   України (Іванківський виборчий округ, Київська область).

 

     Я щиро вдячний товаришам,  одеситам зокрема,  що назвали тут мою  кандидатуру.  Спасибі,  але  я  не даю згоди балотуватися на посаду Голови Верховної Ради УРСР. Спасибі.

 

     Головуючий. Дякую.  Товариші,  будемо вважати,  що всі  інші депутати дають згоду. Нехай думають над програмами. Але надходило багато пропозицій про те,  щоб оці півгодини відвести на  питання "різне".  Друга  пропозиція була обговорити кандидатури сьогодні, щоб підготуватися завтра до розгляду.

 

     Голос із залу. (Не чути).

 

     Головуючий. В зв'язку  з  тим,  що  ми  вже  голосували  про відміну   "різного",  ставиться  на  голосування  пропозиція  про продовження  дискусії  щодо  обговорення  кандидатур  на   Голову Верховної Ради УРСР.

 

     Хто за   те,   щоб   продовжити  дискусію  і  визначитись  з Регламентом обговорення кандидатур на Голову Верховної Ради УРСР, прошу проголосувати. "За" - 324, "проти" - 55.

 

     Товариші, приступаємо до дискусії по Регламенту обговорення.

 

     Перша пропозиція   була:   надати   слово   зараз   всім  11 кандидатам, а потім приступати до обговорення.

 

     31

 

     Друга пропозиція була,  щоб обговорювати кожну  кандидатуру, так,  як  це  передбачено Регламентом,  дві години:  півгодини на програму і півтори години на її  обговорення.  Прошу  висловитись депутатів з цього приводу. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Іваничук Р.І.  завідуючий відділом журналу "Дзвін" м.  Львів (Дрогобицький виборчий округ,  Львівська область). Я мав говорити про  "різне",  але  скажу вже і свою пропозицію щодо завтрашнього дня.  Я вважаю, і мені здається, в залі багато додержуються такої думки, що ми повинні побачити, послухати всіх депутатів для того, щоб зважити, хто з них кращий, а не проводити обговорення кожного зокрема. Депутати згрупуються довкола своїх обранців, і тоді буде об'єктивний  результат  обговорення,  Я  прошу   підтримати   мою пропозицію.

 

     Головуючий. Дякую,  будь ласка,  третій мікрофон.  Але перед тим, як надати слово біля третього мікрофона, я прошу уваги.

 

     Товариші, продовжують  надходити  записки  в  президію   про оголошення. Ми вже з вами домовилися, що президія цього робити не буде.  Якщо виникають у груп або у  делегацій,  або  в  депутатів якісь оголошення,  то вони повинні визначитися з Секретаріатом. З допомогою технічних засобів оголошення будуть  висвітлюватися  на табло. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Осадчук П.І.,   письменник.   Секретар  правління  Київської організації  Спілки  письменників  України  (Тлумацький  виборчий округ, Івано-Франківська область).

 

     Шановні народні   депутати.   Шановний  голово.  Ми  з  вами протягом кількох днів вели  політичну  дискусію,  по  суті  своїй Обговорювали  дуже  складні,  болючі  питання нашого політичного, громадського,  виробничого  життя,  3  цій  дискусії  нам   стало зрозуміліше,  що  відбувається у нас на Україні.  Ми знали кілька років про  те,  хто  ініціатор  перебудови.  Зараз  ми  починаємо здогадуватись,  хто  ініціатор застою.  Ми починаємо зараз жити в умовах політичного плюралізму.  До  чого  це  я  кажу,  товариші? Пролунали пропозиції,  щоб усі кандидати на Голову Верховної Ради виступили  з  програмою  і  ми  потім  гамузом  все   це   будемо обговорювати.  Це неприпустимо. По-перше, ми порушуємо Тимчасовий регламент, який ми прийняли. По-друге, це, можливо, найголовніше. Тут представлені люди, які мають досить різні уявлення і проекти, як вивести нашу республіку з кризової ситуації.  Тут представлені люди, які мають різні політичні підходи до

 

     32

 

     цих проблем,  і  тому  я  пропоную  повернутися  до принципу Регламенту,  де сказано,  що  кожен  кандидат  виступає  з  своєю програмою,  а потім відповідає на питання. Відповіді на питання - це вже початок обговорення.  І далі після відповідей  на  питання треба  кожного окремо обговорити.  Це буде дуже серйозний підхід. Іншого я собі не уявляю.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Горинь Б.М.,  науковий  працівник  Львівського   історичного музею (Жидачівський виборчий округ, Львівська область).

 

     Вважаю, що  дуже  важливим  є надати усім кандидатам на пост Голови Верховної Ради рівні права.  Вислухавши їхні програми, для кожної з яких надати одну годину,  одночасно забезпечити їм рівну можливість  для  відповідей  на  питання.  Це  дуже  важливо  для забезпечення демократизму обрання Голови Верховної Ради України.

 

     Головуючий. Дякую.  Але  я хочу звернути увагу депутата,  що нами вже прийнято норму до 30 хвилин, а не годину. Вона рівна для всіх. До 30 хвилин для програми. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Депутат не представився. Товарищи! Я предлагаю, чтобы каждый из кандидатов выступил по платформе по  очереди.  Затем  обсудить каждого,   причем   при   обсуждении   обязательно   вести   учет Секретариату,  чтобы за  каждого  одинаковое  количество  человек выступило  "за"  и  "против".  Затем  каждый  кандидат ответит на вопросы. И потом приступить к процедуре голосования.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Шевченко О.Є.   Оскільки   ми   хочемо    вибирати    Голову демократичної  Верховної Ради,  оскільки всі ми,  напевно,  проти ідеологічного диктату,  оскільки всі ми будемо,  напевно,  за те, щоб  скасувати статтю Конституції про диктат Комуністичної партії в нашому суспільстві, я пропоную наступного дня розпочати порядок денний із надання слова висунутим на посаду Голови Верховної Ради кандидатам,  які очолюють політичні  партії,  а  саме  -  першому секретареві Компартії України т. Івашку В.А. і Голові Української республіканської партії  Левкові  Лук'яненку,  щоб  вони  зробили заяву про вихід з партії або принаймні відмову від своєї посади у тій партії, якщо будуть обрані на посаду Голови

 

     33

 

     Верховної Ради.  Це перше.  І ще пару слів  я  хочу  додати. Часом  тут  лунала  у нас фраза:  "Народ нас не поймет".  Так от, шановні  депутати,  поймет  ли  нас  народ,  якщо  ми  не  хочемо розглядати  питання  "різне",  якщо ми не хочемо щодня розглядати звернення до нас наших виборців.

 

     Головуючий. Дякую, будь ласка, другий мікрофон.

 

     Перепадін О.І, голова Бахчисарайської районної Ради народних депутатів,  перший  секретар  Бахчисарайського  райкому Компартії України (Бахчисарайський виборчий округ, Кримська область).

 

     Уважаемые народные депутаты!  Мы несколько  дней  потратили, обсуждая  Временный  регламент,  который потом станет законом для народных  депутатов.  Поэтому  давайте  прекратим  словоблудие  и разные вопросы. У нас есть Временный регламент. Каждому кандидату

- полчаса на  изложение  программы,  полтора  часа  -  вопросы  и обсуждение,  Есть  Регламент,  давайте  его уважать.  Иначе мы не закончим нашу сессию до нового года.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Філенко В.П.,  секретар  парткому  радгоспу  імені  Гагаріна Готвальдівського    району   (Готвальдівський   виборчий   округ, Харківська область).

 

     Шановні колеги!  Мені теж здається:  те, що ми зараз робимо, називається  "знову  за  рибу гроші".  Ми досить часу втратили на обговорення  Регламенту.  Я  вважаю,  ті  пункти,  що  стосуються виборів Голови Верховної Ради,  досить гнучкі.  Вони передбачають можливість витратити  нам  на  кожного  кандидата  стільки  часу, скільки ми вирішимо.  Ми виділили дві години,  але це не значить, що ми на  кожного  будемо  затрачати  ці  дві  години.  Ми  зразу побачимо-тягне ця людина чи не тягне.  Вірно я говорю? І останнє. Якщо буде більше запитань,  то ми можемо  вирішити  питання  щодо продовження часу обговорення.  Я вважаю цю дискусію, яку ми зараз влаштували,  марною.  Пропоную повернутися до Регламенту і завтра розпочати з першої кандидатури.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, з трибуни слово.

 

     Сухий В.В.,  голова  Павлоградської  районної  Ради народних депутатів,  перший  секретар  Павлоградського  райкому  Компартії України    (Павлоградський   виборчий   округ,   Дніпропетровська область).

 

     34

 

     Предлагаю изменить  чуть-чуть  наш   Регламент.   Дать   для программ по двадцать минут.  Я думаю,  всем надо говорить кратко. Второе.  Для вопросов или обсуждений дать один  час.  Работать  с завтрашнего  дня,  войти  в  привычный  нам  Регламент с 8 до 20, перерывы делать по полтора часа  и  дело  пойдет  быстрее.  Иначе разочаруем наших избирателей.

 

     По поводу  выхода  из  партий.  Я думаю,  вопрос нереальный, потому что многие возглавляют Рух,  надо будет выходить из  Руха. Зачем же товарищей ставить в такое положение? И последнее. Насчет "разного".  Давайте сначала решим  вопросы  власти,  комиссий,  а потом на "разное" отведем два-три дня.

 

     Головуючий. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Павлюк С.П.,   старший   науковий  співробітник  Львівського відділення Інституту мистецтвознавства,  фольклору та  етнографії АН УРСР (Турківський виборчий округ, Львівська область).

 

     Шановний голово!  Шановні депутати!  До такої процедури,  як обрання Голови Верховної Ради, очевидно, треба поставитися досить серйозно.  І  в  Регламенті  у  нас  зазначено,  що  треба надати півгодини  чи  сорок  п'ять  хвилин  на  обговорення.  Я   вважаю доцільним,  щоб  усі  претенденти  на  пост Голови Верховної Ради виступили послідовно один за одним.  В  такому  разі  легше  буде зіставити їй програми, визначитися, в кого вона краща, повніша. І тому нема чого ображатися, якщо про одну програму буде говоритися більше,  а про якусь менше.  Таким чином і стане можливим виявити найбільш популярну кандидатуру,  яка може дійсно  зайняти  посаду Голови Верховної Ради.

 

     І ще  одна пропозиція,  яка прийшла з вулиці.  Там припинено озвучення.  Кажуть,  що зняли машини, і там, на вулиці, нічого не чути.

 

     Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Передрій Б.І.,  голова  Лохвицької  районної  Ради  народних депутатів,  перший секретар Лохвицького райкому Компартії України (Лохвицький   виборчий   округ,   Полтавська  область).  Товариші депутати!  Я вважаю,  що  ми  сьогодні  за  демократичний  підхід вирішення всіх питань, і тому повинні всіх кандидатів поставити в однакові умови.  30  хвилин,  як  передбачено  Регламентом,  дати кожному  для  виступу,  до  45 хвилин - на відповіді й запитання. Треба дати можливість обговорювати програму

 

     35

 

     кожного після його виступу,  тому що, заслухавши 12 програм, не можна зразу всього охопити.

 

     Головуючий. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Шовкошитний В.Ф.  Оскільки  в  нашому  парламенті,  в  нашій Верховній Раді є представники різних  партій,  то  я  представляю найбільшу  партію  - партію безпартійних.  Тому я пропоную почати завтра нашу роботу з обговорення принципу несумісництва партійних посад і посад державних.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, з трибуни.

 

     Головатий С.П.  Шановні депутати! Я досить схвально ставлюся до  пропозиції  тих  депутатів,  які   закликають   дотримуватись Регламенту,  і  тому  моя  пропозиція:  все-таки обмежитись двома годинами на  кожного  претендента,  згідно  з  пунктом  9  нашого Регламенту.  Побудувати роботу нашої сесії, виходячи саме з цього пункту,  таким чином:  одну годину на кожного  кандидата  дати  в такій  послідовності:  півгодинна доповідь і півгодинна відповідь на запитання. Після цього влаштувати обговорення усіх кандидатур, які  виступлять  із  своїми доповідями і дадуть відповіді на усні запитання,  теж з розрахунку одна година на кожного  претендента. Якщо ми маємо сьогодні 11 кандидатур,  то з розрахунку 2 годин на кандидатуру,  буде 22 години.  І ми можемо уже в п'ятницю  обрати Голову  Верховної  Ради.  Якщо  під  час  обговорення  хтось свою кандидатуру зніме, то буде швидше.

 

     Я не думаю, що 4 дні для обрання Голови Верховної Ради такої держави,  як  Україна,  то  є мало чи багато.  Я вважаю,  що то є мінімум. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Ковінько А.І.  другий секретар Полтавського обкому Компартії України   (Хорольський   виборчий   округ,  Полтавська  область). Шановний  Іване  Степановичу!  Ви  сказали   -   давайте   будемо обговорювати  Регламент.  Ми з вами на Регламент витратили багато часу.  Обговорили,  прийняли його, а сьогодні ви знову закликаєте нас до обговорення Регламенту.

 

     Тому я пропоную:  давайте працювати за Регламентом,  тому що якось себе незручно почуваєш. Ми самі себе перестаємо поважати.

 

     Головуючий. Дякую,  але ми працюємо за Регламентом.  Я прошу уважніше читати його. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     36

 

     Спис М.М.,  перший  секретар Ялтинського міськкому Компартії Украйни (Ялтинський виборчий округ,  Кримська область).  Я прежде всего  хочу  поддержать  депутата,  который выступил передо мной, поскольку мы действительно должны придерживаться того  документа, который уже принят.  В таком случае будут уважать этот документ и все остальные,  и будут уважать  нас.  Это  первое.  Второе.  Мне кажется,  что  решение,  которое  мы  будем принимать,  оно очень важно,  чрезвычайно важно,  огромен интерес избирателей к  этому. Поэтому  я вношу предложение,  чтобы из уст кандидатов звучали не только программы,  но и была дана информация,  автобиографическая справка,  жизненный путь для того, чтобы мы могли в какой-то мере учесть и мнение наших избирателей.  Это можно сделать  письменно, но  надо,  чтобы  это  прозвучало  обязательно.  И еще одно.  Мне кажется, нет необходимости ограничиваться только тем, чтобы устно задавать вопросы.  Будут вопросы, которые надо осмыслить. Поэтому я вношу предложение - вопросы задавать как  в  устной,  так  и  в письменной форме.

 

     Головуючий. Дякую,  але  хочу  відповісти від імені президії двом  попереднім  депутатам.  Один  і  другий  говорили,  давайте працювати за Регламентом. Товариші, ми працюємо за Регламентом. В нашому Регламенті записано:  кожному ЗО хвилин для програми  і  2 години  для обговорення.  Ми якраз і визначаємося в тому,  що тут сказано.  Товариші юристи,  я вас дуже прошу,  якщо  ви  в  цьому звинувачуєте президію,  то її не потрібно звинувачувати.  Не буде депутатів біля мікрофонів,  в тому числі і депутата Ковіньки,  то будемо  працювати за Регламентом.  А так всі за Регламентом і всі біля мікрофонів з пропозиціями щодо процедури обговорення.  Тому, поки будете біля мікрофонів,  будемо надавати слово.  Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Яцуба В.Г.  голова Дніпропетровської міської  Ради  народних депутатів, перший секретар Дніпропетровського міськкому Компартії України (Амур-Нижньодніпровський виборчий округ, Дніпропетровська область).  Уважаемые  депутаты!  Мы  все  с вами прошли несколько десятков встреч и убедились,  что обычно определяют программу  по вопросам.  И  обсуждение  предыдущего  вопроса показало,  что оно примерно сводится вот к таким выступлениям, какие мы проводили до этого.  Поэтому я предлагаю, чтобы не уйти от принятого документа

- Регламента, полчаса дать каждому

 

     37

 

     депутату на выступление с программой.  Час - вопросы в любой форме  (письменно  и устно) для того,  чтобы действительно узнать позицию и программу депутата дополнительно,  А полчаса,  согласно Регламенту,  оставить на обсуждение всех кандидатур й одно время, но после того, как мы познакомимся с каждым из претендентов.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, з трибуни.

 

     Тимчук С.А.,   голова   колгоспу   "Шлях    до    комунізму" Кам'янецьПодільського   району   (Кам'янець-Подільський  виборчий округ,  Хмельницька область). Шановні депутати, шановна Президіє. Ми,  на  мою думку,  зібралися з вами в цьому залі для того,  щоб будувати правову державу.  Кожен з нас цього бажає.  То чому ж на сьогоднішній  день  ми  знову  починаємо  обговорювати те,  що ми декілька днів назад обговорювали?  У кожного,  хто сидить у цьому залі,  є маса пропозицій,  маса гарних зауважень і так далі Але ж ми  вже  прийняли  Регламент.  Я  вношу  пропозицію,  щоб  ми  не вистоювали чергу біля мікрофонів,  щоб ми не красувались тут, щоб не показувати цим самим,  що ми активно беремо  участь  в  роботі сесії, аби нас підтримували виборці. Ми повинні з вами працювати, як написано в нашому Регламенті.  І цим самим  ми  Прискоримо  ті важливі рішення,  яких від нас сьогодні чекають люди.  Спасибі за увагу.

 

     Голос із залу.  Припинити сьогодні обговорення.  Головуючий. Дякую. На голосування ставимо. Голоси із залу. (Не чути).

 

     Головуючий. Це  не я вношу,  це підряд три депутати внесли - припинити.  Товариші,  прохання  до   уваги.   Одностайно   всіма депутатами  пропонується  надавати для виголошення програми до 30 хвилин,  Ця  норма  залишається.  Не  потрібно  голосувати?  Інші пропозиції є?

 

     Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Дорошенко І.К.,  робітник  по ремонту гірничих виробок шахти "Мушкетівська"    виробничого     об'єднання     "Донецьквугілля" (Будьоннівський   виборчий  округ,  Донецька  область).  Товарищи депутаты.  Чтобы  рационально  использовать  время,  давайте   мы сделаем   так.   После  того,  как  каждый  кандидат  выступит  с программой и  будут  заданы  вопросы  (время  всем,  естественно, одинаковое), начать обсуждение по каждой кандидатуре.

 

     38

 

     Головуючий. Дякую,  ви уточнили наше формулювання.  У вас по цьому питанню? Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Депутат не представився.  Уважаемые  депутаты!  Я  хотел  бы объяснить,  что  означает  раздельное обсуждение после ответов на вопросы  каждого  из  кандидатов.  Тогда,  если  поступит   много записок,  всегда можно отобрать нужные записки.  Ну, например, по поводу кандидатуры товарища Ивашко отобрать выступления,  которые будут в поддержку,  а для тех, кто хочет выступить против, просто может не хватить времени.

 

     Поэтому я за предложение объединить все время, отведенное на обсуждение  всех  кандидатов,  в  один  общий  кусок,  где каждый выступит со своим мнением по той кандидатуре,  по которой считает нужным высказаться.

 

     Головуючий. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Чернявський О.П.,   голова  ради  агропромислових  формувань Сумської області  (Сумський  виборчий  округ,  Сумська  область), Шановні  депутати!  У  багатьох  питаннях  ми  знаходили  єдність незалежно від того,  до якого блоку належимо.  І якщо ми вже один раз відступили від нашого Тимчасового регламенту,  я маю на увазі порядок розгляду питань, включивши питання про звіт Голови Уряду, як це було у парламенті Росії,  то я вважаю, що й зараз ми можемо поступити розумніше,  прийнявши їхній порядок роботи: по двадцять хвилин  на  виступ  кожному  кандидату  і  двадцять  хвилин  - на запитання і відповіді.  Ми  значно  скоротили  б  час  і  скоріше перейшли   б   до  невідкладних  наших  завдань:  чорнобильських, сільськогосподарських та інших. Дякую. -

 

     Головуючий. Дякую,  але прошу уваги: до тридцяти хвилин - це не  значить,  що  рівно тридцять,  можна й двадцять,  це вже буде залежати конкретно від виступаючого. Будь ласка, другий мікрофон, і закінчуємо.

 

     Дмитришин Я.І. Шановний головуючий, я прошу не ображатися на мене, але ви сьогодні зробили прецедент. Ми з вашої вини втратили сорок   п'ять  хвилин  часу.  Є,  товариші,  Регламент,  ви  його обговорювали.  Ми знали,  що на кандидатуру голови Верховної Ради може  бути  багато  претендентів,  і  ми  все  по реченнях з вами вирішували.  Сьогодні  ми  сорок  п'ять   хвилин   витратили   на непотрібну процедуру, замість того, щоб розглядати питання пункту "різне".

 

     39

 

     Головуючий. Я вам дякую,  але це не Головуючий,  а  депутати просили визначитися.  Ставиться на голосування пропозиція - до 30 хвилин для викладу програми і до 30 хвилин -  для  відповідей  на запитання.  Обговорювати потім усі кандидатури, які запишається у списку,  разом.  Це  не  порушення  Регламенту,   а   пропозиція, сформульована  більшістю  депутатів.  Хто  за внесену пропозицію, прошу голосувати.

 

     "За" - 270, "проти" - 67. Рішення приймається.

 

     Товариші депутати,  вноситься  пропозиція  щодо   оголошень. Технічні  засоби  не можуть поки що дати нам оголошення на табло. Тому сьогодні я роблю це за дорученням Секретаріату і  від  імені президії.  Надалі  прохання до всіх груп визначитися щодо порядку вашої роботи.  Не можемо ми  кожен  день  через  президію  робити оголошення про те, де кому збиратися.

 

     Увага, товариші!  Членів  тимчасової комісії по оздоровленню дітей,  що потерпіли від наслідків авари на  Чорнобильській  АЕС, Просимо після вечірнього засідання зібратися на третьому поверсі.

 

     (Шум у залі.)

 

     Головуючий. Прохання до члена групи "Гласність" зібратися на кілька хвилин біля лівої від президії ложі Членам  робочої  групи по    створенню   списків   постійних   комісій,   Веретеннікову, Виноградському,  Дмитришину,  Корнєєву,   Костюку,   Нечипоренку, Чародєєву,  Черненку,  Спису після закінчення роботи, сьогодні, о 18 годині,  зібратися у  кімнаті  N  11  у  приміщенні  постійних комісій.

 

     Депутатів групи   "Злагода"   просять   зібратися  внизу,  в кінозалі.

 

     Вечірнє засідання оголошується закритим.

 

     40