Стенограма пленарного засідання

23 травня 1990

 

ЗАСІДАННЯ ОДИНАДЦЯТЕ

 

Сесійний зал Верховної Ради Української РСР.  22 травня 1990 року. 10 година ранку.

 

Головує депутат Плющ І.С.

 

     Головуючий. Шановні     товариші     депутати,      прохання зареєструватися.  За даними столів реєстрації зареєструвалось 372 депутати.  Крім депутатів Верховної Ради  республіки,  на  нашому засіданні присутні народні депутати СРСР від Української РСР - 12 і запрошених - близько 60 чоловік.

 

     Дозвольте засідання  Верховної  Ради  оголосити   відкритим. Перед   тим   як   перейти  до  обговорення  проекту  Тимчасового регламенту,  нагадаю,  що сьогодні - день перезахоронення  Тараса Григоровича  Шевченка.  Дозвольте  з  цього  приводу надати слово народному депутату Драчу І.Ф.

 

     Драч І.Ф.,  перший секретар правління Київської  організації Спілки   письменників   України   (Артемівський  виборчий  округ, Львівська область). Шановне товариство, шановний голово. Сьогодні 22 травня - той день,  який з великими труднощами виборювала наша громадськість,  наша спільнота українська, щоб ми святкували його як день перезахоронення Т.Г.  Шевченка на українській землі. Тому пропонується сьогодні після роботи нашої сесії:  усім  депутатам, які  захочуть,  будуть  підготовлені квіти,  і ми разом підемо до пам'ятника Т.Г.  Шевченка.  Ви знаєте,  що  всі  зараз  святкують шевченківське  свято,  -  і  я  від імені Оргкомітету цього свята пропоную  після  закінчення  роботи  піти  до   пам'ятника   Т.Г. Шевченка.  А  зараз  давайте  встанемо і пошануємо пам'ять Тараса Григоровича.

 

     Прошу сідати,  спасибі.  Я думаю,  що з нас візьмуть  гідний приклад усі люди, всі трудящі нашої української землі.

 

     3

 

     Головуючий. Переходимо  до  обговорення  проекту Тимчасового регламенту.  Будь ласка,  товариші депутати,  займіть свої місця, (Шум у залі).

 

     Шановні товариші депутати,  ми з вами зупинились на розгляді 9 статті проекту Тимчасового регламенту.  Проголосували за другий абзац,   переходимо   до   третього  абзацу.  Зачитую  з  проекту Тимчасового  регламенту,  а  також  називаю  ті  пропозиції,  які надійшли  від робочої комісії.  "Народний депутат Української РСР може пропонувати  для  обговорення  і  свою  кандидатуру".  Інших пропозицій  немає?  Хто  за  те,  щоб  цей абзац залишити в такій редакції:  "Народний депутат Української РСР  може  висунути  для обрання і свою кандидатуру", - прошу голосувати. ( Голосують).

 

     Головуючий. "За" - 395, "проти" - 6. Приймається.

 

     Наступний абзац 9 статті.  "При таємному висуненні народному депутату,  що бере в ньому участь, видається бюлетень, в який він повинен  вписати  лише  одне прізвище".  Речення закінчене.  Будь ласка, включіть другий мікрофон.

 

     Ревенко М.М., другий секретар Чернівецького обкому Компартії України  (Хотинський  виборчий  округ,  Чернівецька  область).  Я вважаю,  що таємне висунення кандидатури Голови Верховної Ради  - це надумана пропозиція. Я, працюючи в підготовчій групі, з самого  початку  заперечував  проти такої пропозиції.  Але товариш Крижанівський її пробив від імені  Секретаріату.  Вважаю, що   прийняття   цього   положення   суперечитиме  демократичному принципу,  тому потрібно виключити з пункту першого слова "так  і таємно" і повністю зняти пов'язані з цим пункти, абзаци четвертий і п'ятий. Прошу поставити це на голосування. (Шум у залі).

 

     Головуючий. Шановні  товариші  депутати.  Ми  голосуємо   по абзацах,  постатейно, а потім голосуватимемо за проект Тимчасового регламенту,  якщо ж ми почнемо повертатися  до  тих  статей,  які обговорено,  то ми ніколи не закінчимо.  Прошу шановних депутатів враховувати  це.  Повторюю  речення:  "При   таємному   висуненні народному депутату, що бере в ньому участь, видається бюлетень, в який він повинен вписати лише одне  прізвище".  Була  пропозиція: замінити слово "повинен" на "може". Не потрібно голосувати?

      Йдемо далі.  "Бюлетені,  в  яких   буде   записана   більша   кількість кандидатур,  визнаються недійсними". Зрозуміло? "Організує таємне висунення  лічильна   комісія   і   передає   список   кандидатур головуючому  на  засіданні для повідомлення його Верховній Раді". Нема заперечень?  Ставиться на голосування редакція даного абзацу статті дев'ятої. Прошу проголосувати.

 

     4

 

     "За" - 330, "проти" - 51. Приймається.

 

     Наступний абзац. "Рішення про процедуру висунення кандидатур на пост Голови Верховної Ради приймається Верховною Радою простою більшістю  голосів  присутніх  на  засіданні  народних  депутатів Української РСР".  У комісії така поправка.  Абзац  п'ятий  після слів  "приймається  Верховною  Радою"  викласти в такій редакції: "більшістю голосів від загальної кількості народних депутатів". У порядку   надходження   ставиться  цей  абзац  на  голосування  в редакції, викладеній у проекті Тимчасового регламенту. Ви з цього приводу? Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Павлюк С.П.,   старший   науковий  співробітник  Львівського відділення Інституту мистецтвознавства,  фольклору та  етнографії АН  УРСР  (Турківський  виборчий  округ,  Львівська  область).  Я взагалі вважаю,  що  цей  пункт  зайвий,  оскільки  у  попередніх чотирьох  абзацах все обумовлено.  І тоді,  коли голосує Верховна Рада за процедурні рішення,  тут  можуть  бути  непорозуміння.  Я вважаю, що цей абзац абсолютно зайвий.

 

     Головуючий. Товариші,   в   нас   є  три  пропозиції.  Перша пропозиція така,  як я зачитав у проекті Тимчасового  регламенту. Друга  пропозиція  від комісії.  Я вам також її зачитав.  І третя пропозиція,  щойно внесена депутатом.  Ставимо на  голосування  в порядку надходження.

 

     Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Яворівський В.О.,   письменник,  секретар  правління  Спілки письменників    України    (Світловодський    виборчий     округ, Кіровоградська  область).  Давайте  згадаємо.  Виступав Володимир Антонович Івашко. У нас були великі суперечки з приводу процедури майбутнього   висунення   депутатів  на  керівні  посади  органів Верховної Ради.  Всі депутати зійшлися на тому,  якщо буде  знято цей  момент  "більшістю  голосів",  то  всі  питання  знімаються. Давайте поставимо,  в першу чергу,  на голосування цей момент. Ця пропозиція  виникала  набагато  раніше.  Пропоную зняти цей абзац повністю.  Ми  ж  говорили,  що  для  уникнення  того,  що   може залишитися при висуненні лише одна особа,  зняти цей момент.  Всі висунуті люди залишаються в списку.  По-моєму,  це буде розумно і демократично.

 

     Головуючий. Дякую.

 

     Яворівський В.О.  Не  вбачайте  в кожній пропозиції,  що тут хтось щось шукає...

 

     5

 

     Головуючий. Дякую, будь ласка, третій мікрофон.

 

     Лісовенко В.Т.,  голова Чернігівської обласної Ради народних депутатів,   перший   секретар  Чернігівського  обкому  Компартії України  (Прилуцький  виборчий  округ,   Чернігівська   область). Товариш  депутат Івашко говорив не так,  як висловився попередній депутат. Він сказав, що ніхто нікому не заважатиме висувати свого товариша,  чи навіть свою кандидатуру...  Тому цей абзац потрібно залишити.

 

     Головуючий. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Печеров А.В.,  голова  Республіканського  виробничо-наукового об'єднання    по    агрохімічному    обслуговуванню    сільського господарства   (Великомихайлівський   виборчий   округ,   Одеська область).  Товариші,  я  прошу  уважно  читати,  що  написано про процедуру висунення.  Ми в першому абзаці написали, "як відкрито, так  і  таємно".  Тому,  коли дійдемо до обрання Голови Верховної Ради,  потрібно вирішити нам всім:  чи  "відкрито",  чи  "таємно" проводити голосування.  І це зовсім немає відношення до того, про що ми зараз говоримо.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Чорновіл В.М.,  голова  Львівської  обласної  Ради  народних депутатів  (Шевченківський  виборчий  округ,  Львівська область). Шановний головуючий, я хочу нагадати вам, що ми вчора погодилися, що треба проголосувати всі пропозиції,  навіть коли перша здобула більшість.  Це  зв'язано  з  тим,  що  друга  може  бути   просто доповненням  першої.  І  голосування  за другу більшістю,  так би мовити, не скасовує першої пропозиції.

 

     Я це до чого нагадую?  Я хочу повернутися назад  до  першого абзацу,  де  ми  проголосували  за  слова  "Голова Верховної Ради Української РСР - обирається Верховною Радою  із  числа  народних депутатів  таємним голосуванням в будь-якій кількості осіб".  Але ви відмовились  поставити  на  голосування  доповнення  до  цього формулювання: "але не менше двох".

 

     Пригадуєте, це  була  помилка,  яку  ви  визнали.  І  тому я пропоную  вже  тепер  проголосувати  надалі   всі   пропозиції. Повернутися  до  першої  фрази,  тому  що  через  що  помилку  ми анулювали теоретично альтернативність. Дякую.

 

     Головуючий. Товариші! Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Голос із залу.  Шановні депутати,  тоді в мене  є  прохання. Коли  до  першого  абзацу  повертатися,  то  повернутися  і  до останнього речення.

 

     6

 

     Головуючий. Повертатися не будемо.

 

     Голос із залу.  Учора були також пропозиції. Одна пропозиція була  про  те,  що  висунення  кандидатур  може  здійснюватись як відкрито,  так і таємно.  І друга  -  висунення  кандидатур  може здійснюватися відкрито. Більшість товаришів висловлювались за те, що  коли  сьогодні  демократично  йде  висунення  кандидатур,  то процедура   таємного   висунення   не   потрібна.   Прошу   також проголосувати.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Чучук М.Є.,  асистент  кафедри  біології  Івано-Франківського медичного      інституту     (Центральний     виборчий     округ, Івано-Франківська  область).  Шановні   депутати!   Ми   з   вами проголосували  за  перший  абзац,  в  якому  сказано:  "Висунення кандидатур може здійснюватись як відкрито так і таємно".  Не так. Не "як відкрито,  так і таємно",  а і відкрито, і таємно. Так про що ми сперечаємося?  Яку процедуру буде визначати Верховна  Рада? Цей абзац необхідно зняти. Він не потрібний.

 

     Головуючий. Шановні  товариші,  у вас з цього приводу?  Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Депутат не   представився.   Шановні   депутати,    товаришу головуючий! Я вважаю, що ті телеграми, які надходять до президії, свідчать про те,  що виборці стривожені: чим ми тут зайняті. Я не юрист,  я агроном за освітою,  але вважаю, що ми порушуємо власні рішення, які ми прийняли.

 

     Ми прийняли рішення  про  створення  тимчасової  групи,  яка повинна була внести зміни і доповнення до Тимчасового регламенту. Потім прийняли  рішення  про  постатейне  голосування.  Зараз  ми перейшли до абзаців,  потім до речень,  а далі до слів. Я вважаю, що це сміх,  а не робота.  Можливо,  я помиляюсь, але я думаю, що висловлюю  думку  більшості.  Моя пропозиція - в подальшому діяти так:  зараз  обговорювати  пропозиції  групи,  яка  створена  для відпрацювання  Тимчасового регламенту.  Якщо є пропозиції у решти депутатів,  то їх необхідно внести до групи для опрацювання.  І в подальшому  дотримуватися цього,  щоб прискорити час.  Тому що ми третій день обговорюємо Тимчасовий регламент і ще до половини  не дійшли.  Причому  суттєвих  питань  не  вирішено.  А нам сьогодні потрібно,  щоб Україна управлялася. Повинен бути Голова Верховної Ради,  потрібен Уряд.  Я вважаю, що нам необхідно саме ці питання вирішувати. Тому ще раз пропоную прискорити процедурний процес.

 

     7

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Кузьменко М.І.,  голова колгоспу імені  Жовтневої  революції Красногвардійського  району  (Красногвардійський  виборчий округ, Кримська область). Уважаемые депутаты, уважаемый председатель! Мы вчера  за  5  часов  работы  по  обсуждению Временного регламента решили только 8 статей и 21 абзац. За пять часов! На каждый абзац мы  потратили 14 минут.  Осталось еще нам обсудить 81 абзац.  Это получается,  что необходимо еще 81 час,  или 36 рабочих дней. Так нам избиратели не позволят работать. И вот они меня уже забросали телеграммами  и  письмами.  Они  неудовлетворены  работой   нашей сессии.

 

     Поэтому, товарищи, если учесть, что каждый день работы стоит у нас 100 тысяч рублей,  как  тут  говорили,  вы  понимаете,  что Регламент  дорого  будет  стоить?  Поэтому  мы  в пятницу вносили предложения,  чтобы  все  депутаты   сдали   свои   замечания   в Секретариат. Создали рабочую группу, она обсудила бы их и вынесла сегодня свои предложения. У нас есть 22 предложения и замечания к абзацам и пунктам Временного регламента. Если мы начнем обсуждать именно эти предложения,  то мы потратим как раз сегодняшний день, утвердим наш Временный регламент и приступим к конкретной работе. Я прошу товарищей и от имени избирателей.  Мы должны учитывать  и их мнение,  которое они выражают в телеграммах, а не только свое. Избиратели нас забросали телеграммами.  Поэтому завтра мы  должны приступать  уже к конкретной работе,  к обсуждению повестки дня и избранию Правительства.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Крижанівський В.П.,    начальник    відділу     Українського науково-дослідного       інституту       "Проектстальконструкція" (Лівобережний виборчий округ,  м.  Київ).  Попередні два депутата витратили 500 карбованців, ні слова не сказавши по суті висунутої пропозиції.  Чому  робоча  група  винесла  на   ваш   розсуд   це доповнення?  Тому  що  процедура  цього висування потребує досить багато часу.  Навіть на те тільки,  щоб вкинути бюлетені в  урни, його потрібно чимало. Люди, які проголосували, можуть після цього піти з залу,  піти з засідання,  тобто за  тривалий  час  у  залі можуть   змінитися  присутні,  бути  інші  люди,  а  не  ті,  хто голосував.  Тому ми замість "тих, що присутні" запропонували "від загальної  кількості",  тобто  ту  форму,  яка  за всіма статтями проходить.

 

     8

 

     Головуючий. Ми вже  це  проголосували.  Будь  ласка,  другий мікрофон.

 

     Чорновіл В.М.  Переді  мною  виступав  біля  цього мікрофона депутат,  який дорікав нам за  затягування  часу  і  підраховував хвилини.  Я теж маю телеграми. Моїх телеграм, мабуть, разів у сто більше. Я принесу купу своїх телеграм, де нам кажуть виборці, хай порахують,  скільки  карбованців  коштувала кожна хвилина війни в Афганістані, скільки мільярдів щодня забирає з України Союз. Нема чого   поспішати   з  вирішенням  надзвичайно  важливих  проблем. Починається вчорашній луганський варіант.  Починається пророблена позиція  для  того,  щоб  підігнати  нас.  Ми  вирішуємо серйозні проблеми,  ми приїхали сюди не для того, щоб їх проштампувати, як штампували  колись,  піднімаючи руки,  доярки і свинарки,  штучно послані у Верховну Раду.  Ми повинні працювати,  а не  поспішати. Так сказали мої виборці.

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Єршов А.В.,   голова   виконкому  Ровенської  обласної  Ради народних  депутатів  (Сарненський   виборчий   округ,   Ровенська область).  Шановний Іване Степановичу! Є пропозиція закінчити цей мітинг і почати голосування за внесені пропозиції.

 

     Голос із залу. (Не чути).

 

     Головуючий. Шановні товариші депутати,  займіть свої  місця. Слово біля мікрофона надаватися не буде. Займіть свої місця.

 

     Голос із залу. (Не чути).

 

     Головуючий. Займіть  свої місця,  я вас дуже прошу.  Займіть свої місця.

 

     Голос із залу. (Не чути).

 

     Головуючий. Займіть свої місця. (Шум у залі).

 

     Шановні депутати,  до уваги.  Депутат Чорновіл, займіть своє місце.  Ми  вас дуже просимо,  займіть своє місце,  ми вам надамо слово пізніше. (Шум у залі).

 

     Займіть своє місце.  Від вас вимагають депутати зайняти своє місце.(Шум у залі).

 

     Так. Все.  Займіть своє місце, будь ласка, депутат Чорновіл. Ми вас дуже просимо, займіть своє місце.

 

     Голос із залу.  (Не чути).  Головуючий.  Не обговорюємо,  не обговорюємо. Голос із залу. (Не чути).

 

     9

 

     Головуючий. Ми переходимо до голосування. (Шум у залі).

 

     Головуючий. Не  будемо ми обговорювати,  займіть своє місце, будь ласка, депутат Чорновіл. (Шум у залі).

 

     Так, все,  товариші. Прохання присядьте. Займіть своє місце, і ви, шановний депутат. (Шум у залі).

 

     Займіть свої місця,  шановні товариші депутати, займіть свої місця.  Шановний депутате,  займіть  своє  місце.  Ми  не  можемо щохвилини  по  процедурі.  Немає  такої  процедури,  яка  могла б врахувати пропозиції кожного з 450 депутатів,  більшість враховує процедура. (Шум в залі).

 

     Так, дякую. Товариші, надійшли три пропозиції. Переходимо до голосування по цих пропозиціях.

 

     Голос із залу. (Не чути).

 

     Головуючий. Депутат,  займіть своє місце.  Депутат Чепурний, не зривайте сесії, займіть своє місце.

 

     Шановні товариші депутати, переходимо до обговорення проекту Тимчасового регламенту.  Прошу, товариші, вашої уваги до речення: "Рішення  про  процедуру  висунення  кандидатур  на  пост  Голови Верховної Ради  приймається  Верховною  Радою  простою  більшістю голосів  присутніх  на  засіданні  народних депутатів Української РСР". Четверта сторінка, передостанній абзац.

 

     Ставиться на голосування перша пропозиція: залишити цей абзац у такій редакції. Прошу голосувати.

 

     "За" - 308, "проти" - 72.

 

     Товариші депутати,    ставиться    на    голосування   друга пропозиція.  Шановний депутате,  сядьте на своє місце, я вас дуже прошу, (Шум у залі).

 

     До уваги,   товариші,   ставиться   на   голосування   друга пропозиція,  яка надійшла від робочої групи,  її  зміст  такий  - більшість  голосів  від  загальної  кількості народних депутатів, зрозуміло?  Хто за те,  щоб у такій редакції залишити цей  пункт? Прошу Проголосувати.

 

     "За" -109, "проти" - 248, Пропозиція не проходить.

 

     І була  третя  пропозиція  по  цьому  абзацу  -  зняти  його взагалі. Ставиться на голосування ця пропозиція. Будь ласка.

 

     "За" -100, "проти" - 266. Не приймається.

 

     Товариші, більшістю  голосів  приймається   редакція   цього абзацу, як вона сформульована у проекті Тимчасового регламенту.

 

     Переходимо до   наступного   абзацу:   "По   всіх  висунутих кандидатурах,   що   дали   згоду    балотуватися,    проводиться обговорення". Є зауваження? Немає.

 

     10

 

     Наступне речення:  "Самовідвід  приймається  Верховною Радою без голосування". Приймається.  Голосується в цілому  цей  абзац. Доповнення до цього абзацу. Товариші, останній абзац на четвертій сторінці статті 9: "По всіх висунутих кандидатурах, що дали згоду балотуватися,   проводиться  обговорення".  Заперечення  є?  Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Пиріг Л.А.,       заступник       директора       Київського науково-дослідного інституту урології та нефрології (Рогатинський виборчий округ,  Івано-Франківська  область).  Шановні  депутати, шановний голово.

 

     У мене  створюється враження,  що ми іноді приймаємо рішення залежно не від його суті,  від суті поправки,  а  від  того,  хто запропонував  цю  поправку.  Я  закликаю  все-таки  вслухатися  і вдумуватися в суть поправки.  Я хочу повернутися до початку цього пункту.   Ми   на   сьогоднішній  день  фактично  не  зафіксували можливість альтернативи у виборах Голови Верховної Ради.

 

     Головуючий. Будь ласка, виключіть третій мікрофон.

 

     Товариші депутати!  Ми   повернемося   до   цього   питання. Ставиться  на  голосування  абзац  останній на четвертій сторінці передостанньої статті 9. "По всіх висунутих кандидатурах, що дали згоду    балотуватись,    проводиться   обговорення,   самовідвід приймається Верховною Радою без голосування". Прошу проголосувати за цей абзац.

 

     "За" - 356, "проти" - 9. Приймається.

 

     Наступний абзац  статті  9.  "Кожному з кандидатів надається можливість  виступити  на  засіданні  до  голосування   з   своєю програмою".  Будуть зауваження по цьому абзацу? Немає. Хто за те, щоб залишити у такій редакції? Прошу голосувати.

 

     "За" - 394, "проти" -1. Приймається.

 

     Наступний абзац.  До уваги, товариші. "Народні депутати УРСР мають право задавати запитання кандидату, висловлювати свою точку зору по виголошеній  ним  програмі,  агітувати  "за"  чи  "проти" висунутої кандидатури". У кого з депутатів з цього приводу будуть зауваження?  Немає.  Хто за те, щоб залишити в такій редакції цей абзац? Прошу голосувати.

 

     "За" - 394, "проти" - 2. Цей абзац приймається.

 

     Останній абзац статті 9.  "На обговорення кожної кандидатури відводиться не більше як дві години сесійного часу,  з них: до 30 хвилин  - для виступу кандидата,  до 45 хвилин - для відповіді на запитання і до 45 хвилин - для виступів по кандидатурі". Це перша редакція. Друга - від комісії. Останній абзац викласти в

 

     11

 

     такій редакції:  "Для  виступу  кандидата  відводиться до 30 хвилин.  Які з приводу цього абзаца  в  депутатів  є  зауваження, пропозиції? Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Колінець В.В.,  викладач  кафедри  російської  і  зарубіжної літератури  Тернопільського  державного  педагогічного  інституту імені  Я.  Галана  (Тернопільський  міський  виборчий  округ).  У зв'язку  з  тим,  що  ми  будемо  обговорювати   кандидатури   на надзвичайно  відповідальні  посади,  вважаю,  що  для обговорення кожної кандидатури слід виділити одну годину.

 

     Головуючий. Дякую.  Є пропозиції з цього абзацу? Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Гнаткевич Ю.В., завідуючий кафедрою іноземних мов Київського політехнічного  інституту  (Індустріальний  виборчий  округ,   м. Київ),  Шановні  депутати!  Мені  здається,  що  ця процедура має характеризуватися більшою конкретикою і більшою  демократичністю. Я  нещодавно  мав нагоду бути присутнім при обранні голови Ради у Київській  міськраді  і,  зокрема,   при   балотуванні   Анатолія Івановича Корнієнка.  Було надзвичайно багато бажаючих виступити. Була величезна купа записок, в тому числі і моя. На жаль Анатолій Іванович  не  міг,  не  мав  часу відповісти на всі запитання,  і багато людей були не задоволені.

 

     Головуючий. Я  вас  дуже   прошу   висловлюватись   по   цій пропозиції, по цьому абзацу.

 

     Депутат не  представився.  Маю  таку  конкретну  пропозицію. Секретаріат   сесії   за   проханням   депутатських   груп   може організовувати  зустрічі з кандидатами у погоджений час...  Я маю на увазі в перервах після  роботи.  Це  обговорення  може  тривати декілька днів.

 

     Головуючий. Будь   ласка,   передайте   цю   пропозицію   до Секретаріату. У вас по цьому абзацу? Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Чобіт Д.В.,  відповідальний  секретар  Бродівської  районної організації  Українського  товариства охорони пам'яток історії та культури  (Бродівський  виборчий  округ,  Львівська  область).  Я вважаю,  що  ми  дуже  мало  часу  будемо  відводити  кандидатам. Потрібно його збільшити:  до години - на відповіді і запитання  і до години - для виступів по кандидатурі.  Вже тут під час сесії у нас був приклад, коли 15 числа депутат Хоменко давав відповіді на запитання протягом 40 хвилин,  а депутат Крижанівський відповідав протягом 50 хвилин. В той же час для відповідей Голови Верховної

 

     12

 

     Ради ми будемо відводити  згідно  з  Регламентом  дуже  мало часу. Треба збільшити його хоча б до години.

 

     Головуючий. Дякую.  У вас з цього приводу доповнення? Я дуже прошу Вас,  депутат Чепурний.  Якщо ви не з цього приводу,  то  Я буду  змушений  виключити  мікрофон.  У  вас  пропозиції до цього абзацу?

 

     Голос із залу, (Не чути).

 

     Головуючий. Так,  все.  Дякую.  У кого з депутатів  з  цього приводу будуть пропозиції? Третій мікрофон, будь ласка.

 

     Голос із залу. (Не чути). (Шум у залі).

 

     Головуючий. До уваги, товариші! Депутат Чорновіл, я вас дуже прошу,  сядьте на своє місце.  Я оголошу депутатам Ваше прохання, тільки не зараз. Я дуже Вас прошу. Третій мікрофон, будь ласка.

 

     Крижанівський В.П. Товариші, по суті цієї пропозиції. Робоча група погодилась на пропозиції,  щоб лімітувати,  власне,  виступ претендента,  а інший час не лімітувати.  Під час обговорення,  а також виступів депутатів сесії, надходження запитань, буде видно, яким  чином  далі  треба  поступити.  Тому  ми  вирішили,  що  ця пропозиція слушна і її не треба лімітувати.

 

     Головуючий. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Кушнарьов Є.П.,  голова Харківської  міської  Ради  народних депутатів,  завідуючий  відділом Харківського міськкому Компартії України (Салтівський виборчий округ,  Харківська область). В этом абзаце  предполагается  выделить  45  минут  для  выступления  по кандидатурам.  Таким  образом,  предполагается,  что   мы   будем обсуждать   каждую   кандидатуру   отдельно.   Это  невозможно  и процедурно неправильно.  Обсуждать нужно все кандидатуры,  только тогда  появится  возможность  сравнивать  их.  Поэтому  предлагаю убрать вообще эту фразу "45 минут для  выступлений",  а  иметь  в виду,   что   в   зависимости   от   количества   кандидатур  мы, посоветовавшись,  сами  должны   установить   общее   время   для обсуждения всех кандидатур.

 

     Головуючий. Дякую.  У  вас з цього приводу?  Третій мікрофон включіть, будь ласка.

 

     З місця.  У мене з цього  приводу  є  одне  зауваження.  (Не чути).

 

     Головуючий. Товариші,   з   цього   приводу   немає   більше зауважень? Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Бондаренко А.Д., голова виконкому Сумської обласної

 

     13

 

     Ради народних  депутатів   (Лебединський   виборчий   округ, Сумська  область).  Все-таки  я  считаю,  что  когда речь идет об ответах на вопросы,  все кандидаты должны быть в равных условиях. Поэтому  для  ответов на вопросы надо дать ограниченное время,  а что касается выступления,  я  поддерживаю  предыдущего  товарища. Нельзя допустить,  чтобы одного депутата забрасывать вопросами, а другому досталось только три вопроса.  Поэтому я предлагаю  время для вопросов давать всем одинаковое: час так час, 45 минут так 45 минут. Время должно быть отведено одинаковое.

 

     Головуючий. Товариші   депутати,   прошу   вносити    тільки конкретні пропозиції. Треба сказати: "Я вношу таку пропозицію: 45 хвилин,  годину чи взагалі зняти  і  так  далі,  щоб  було  чітко сформульовано. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Степенко В.І.,    перший   секретар   Полтавського   райкому Компартії  України  (Полтавський   виборчий   округ,   Полтавська область).   Вношу   конкретну   пропозицію.  Дописати:  "Час  для обговорення  кандидатур  Голови  Верховної  Ради  і  Голови  Ради Міністрів  встановлюється  сесією  Верховної Ради".  Таким чином, враховується надзвичайно важливий момент - кого ми  обираємо.  Ми обираємо  Голову  Уряду,  від  якого буде залежати розвиток нашої рідної України. Тому я вношу таку пропозицію. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Костенко Ю.І.,     науковий      співробітник      Інституту електрозварювання  імені  Є.О.  Патона АН УРСР (Червоноармійський виборчий округ,  м.  Київ).  У мене  є  пропозиція  після  крапки продовжити:   "При   необхідності   час   обговорення  може  бути продовжений за рішенням сесії".

 

     Головуючий. Так,  слушна  пропозиція.  Будь   ласка,   третій мікрофон.

 

     Волковецький С.В.,   доцент   Івано-Франківського  інституту нафти  і  газу  (Долинський  виборчий  округ,   Івано-Франківська область).   У   мене  пропозиція  така.  При  обговоренні  кожної кандидатури будуть думки "за",  а також "проти".  Я  запропонував би,  щоб була якась паритетність,  тобто щоб була надана однакова можливість і тим, хто "за", і тим, хто "проти". Можливо, у такому варіанті:  скажімо,  два чи три депутати виступають "за",  два чи три виступають "проти". Дякую.

 

     Головуючий. Шановні товариші депутати!  Будь  ласка,  другий мікрофон.

 

     14

 

     Хмельнюк В.Я., перший секретар Одеського міськкому Компартії України (Таїровський виборчий округ,  Одеська область). Уважаемые коллеги!  Давайте  будем внимательно читать то,  что нам дали.  Я предлагаю следующее:  принять  предложение  нашей  комиссии,  где очень  мудро  и  юридически  правильно  обосновано:  "Для виступу кандидата відводиться 30 хвилин".  Все остальное здесь убрать.  И не будем обсуждать.  Предлагаю закончить разговор. Потребуется на обсуждение два часа,  значит два часа  будем  обсуждать,  день  - день, два - два.

 

     Головуючий. Дякую.  Якщо ви дозволите, то від імені президії дей пункт ми  сформулюємо  у  такій  редакції:  "На  обговорення кожної кандидатури відводиться не більше, як дві години сесійного часу. Для виступу кандидата відводиться до 30 хвилин". А далі те, що  вніс  депутат Костенко Ю.І.:  "Час на обговорення,  запитання визначається по ходу обговорення Верховною Радою".  Так?  Депутат Костенко,  сформулюйте, будь ласка, ще раз свою пропозицію. Після крапки.  Товариші,  послухайте  пропозицію.   Вона,   на   погляд президії, слушна. Включіть, будь ласка, мікрофон.

 

     Костенко Ю.І.  Я  пропоную таку редакцію:  "При необхідності час обговорення може бути продовжено за рішенням сесії".

 

     Головуючий. Позиція зрозуміла?  Будь ласка. Товариші, це дає нам змогу в залежності від кандидата і від того,  як розгорнеться дискусія,  врахувати  кількість  пропозицій  "за"   і   кількість - "проти".  Вона  включає  безліч пропозицій і узагальнює їх.  Нам здається,  що її можна  поставити  на  голосування.  Будь  ласка, третій мікрофон.

 

     Сватков Л.Б.,  голова  Миргородської  районної Ради народних депутатів,  перший секретар  Миргородського  міськкому  Компартії України (Миргородський виборчий округ,  Полтавська область).  При обговоренні  кожної  кандидатури  народний  депутат   має   право виступити не більше одного разу.

 

     Головуючий. Правильно.  Закінчуємо. На голосування ставиться така пропозиція:  "На обговорення кожної кандидатури  відводиться не  більше,  як дві години сесійного часу.  Для виступу кандидата відводиться до тридцяти хвилин.  При необхідності час обговорення може бути продовжено за рішенням сесії". (Шум у залі).

 

     Головуючий. Товариші,  ще одна пропозиція. Я тільки прошу до уваги.  Остання пропозиція коректує перше речення "не більше,  як дві години".

 

     15

 

     Пропонується зняти слово "не більше",  і тоді вона співпадає з останньою: "як визначить сесія". Правильно?

 

     Товариші, отже:   "на   обговорення    кожної    кандидатури відводиться,  як правило,  дві години сесійного часу. Для виступу кандидата  відводиться  до  30  хвилин.  При   необхідності   час обговорення  може  бути продовжено за рішенням сесії".  Ставлю на голосування. Прошу голосувати. (Шум у залі).

 

     Уточнюю: не "як  правило",  а  просто  "дві  години".  Прошу голосувати. "За" - 274, "проти" - 19. Приймається.

 

     Товариші, ставиться на голосування в цілому стаття 9 проекту  Тимчасового  регламенту.  Товариші,  прошу  до  уваги. Стаття   досить   важлива.   Ставиться   9  стаття  в  цілому  на голосування.  Хто за те,  щоб прийняти статтю 9 в такій редакції, як  ми  визначились  по  реченнях  і  по абзацах в цілому,  прошу голосувати. "За" - 357, "проти" - 44, приймається стаття 9.

 

     Стаття 10 проекту Тимчасового регламенту.

 

     "Кандидат вважається обраним, якщо він у результаті таємного голосування   одержав   більше  половини  голосів  від  загальної кількості народних депутатів УРСР". Це перше речення статті 10. В комісії  немає  доповнень,  голосуємо  за  таку  редакцію першого речення статті 10. Прошу голосувати. "За" - 344, "проти" -16.

 

     Товариші, другий  абзац  10   статті   проекту   Тимчасового регламенту:  "В  разі,  якщо на посаду Голови Верховної Ради УРСР було висунуто більше двох кандидатур і жодна з  них  не  одержала кількості голосів" що потрібна для обрання, відбувається повторне голосування  по  двох  кандидатурах,   які   одержали   найбільшу кількість голосів".

 

     Другий абзац. Немає заперечень? Хто за таку редакцію другого абзацу, прошу проголосувати.

 

     "За" - 394,  "проти" - 7. Наступний абзац: "Якщо при виборах жоден  з двох кандидатів не одержав кількості голосів,  що більша за  половину  від   загальної   кількості   народних   депутатів, відбуваються повторні вибори з новим висуненням кандидатур".

 

     Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Жуков В.Р., перший секретар Макіївського міськкому Компартії України   (Макіївський-Гірницький   виборчий   округ,    Донецька область).   Я  предлагаю  добавить,  что  кандидатура,  набравшая большее  количество   голосов,   вносится   на   голосование   на последующий тур.

 

     16

 

     Головуючий. Дякую.

 

     Товариші! Від    Робочої   групи   абзац   третій   викласти пропонується так:  "Якщо при  виборах  двох  кандидатів  або  при повторному голосуванні жоден з них" і далі за текстом,  починаючи із слів "не одержав".

 

     Товариші! Я зобов'язаний зачитувати всі  поправки,  тому  що була  така  пропозиція.  Товариші!  Будуть  ще пропозиції?  Нема. Ставиться на голосування перша редакція:  "Якщо при виборах жоден з  двох  кандидатів  не  одержав кількості голосів,  що більша за половину від загальної кількості народних депутатів, відбуваються повторні вибори з новим висуненням кандидатур".

 

     Будь ласка,   голосуємо.   "За"   -   299,   "проти"  -  80. Приймається.

 

     Друга пропозиція була від робочої групи: "Якщо при виборах з двох  кандидатів або при повторному голосуванні жоден з двох",  а там "жоден з них..."

 

     Товариші, прошу голосувати за цю пропозицію.

 

     Із Секретаріату підказують,  що ми не маємо права,  ми вчора так  не  робили,  а  сьогодні  наполягають  голосувати  за  кожну пропозицію. Не треба голосувати. Прошу не голосувати.

 

     Виключіть табло.

 

     Про обрання Голови Верховної Ради Української РСР  на  сесії Верховної   Ради   УРСР   приймається  постанова.  Згодні?  Прошу проголосувати в цілому. Спасибі.

 

     Ставиться на  голосування  в  цілому   10   стаття   проекту Тимчасового  регламенту.  Хто  за  те,  щоб  залишити  її  у  тій редакції,  яку ми з вами сформулювали по абзацах і  по  реченнях, прошу голосувати.

 

     Товариші, прохання  до технічних служб підготувати табло для голосування.  Будь ласка, голосуйте в цілому за 10 статтю. "За" - 393,  "проти"  - 11,  10 стаття приймається.  11 стаття.  "Голова Верховної Ради УРСР може бути в  будь-який  час  шляхом  таємного голосування відкликаний Верховною Радою Української РСР".

 

     Є до цієї статті зауваження?

 

     У комісії  нема  з  приводу  цієї  статті зауважень?  (Шум в залі).

 

     Головуючий. Товариші!  У зв'язку з тим,  що в комісії по  11 статті нема зауважень, надходять пропозиції зачитати всю статтю і потім проголосувати.

 

     "Голова Верховної Ради УРСР може бути в будь-який час  шляхом таємного голосування відкликаний Верховною Радою

 

     17

 

     Української РСР.  Питання  про  відкликання Голови Верховної Ради включається до порядку денного сесії, якщо за прийняття цієї пропозиції  було  подано  більше  половини  голосів від загальної кількості народних депутатів Української РСР.  При цьому  повинно бути проведено обговорення. Голові Верховної Ради Української РСР має бути надано слово для виступу. Рішення про відкликання Голови Верховної  Ради  УРСР вважається прийнятим,  якщо за нього подано більше  половини  голосів  обраних   народних   депутатів   УРСР. Дострокове   припинення   повноважень   Голови   Верховної   Ради Української РСР може  бути  проведене  Верховною  Радою  УРСР  за проханням  самого  Голови  в  разі  його  хвороби або в зв'язку з іншими обставинами,  що  роблять  неможливим  подальше  виконання покладених на нього обов'язків.

 

     Про дострокове  припинення повноважень Голови Верховної ради УРСР сесія Верховної Ради приймає постанову".

 

     З цього приводу. По статті 11. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Голоси з залу.

 

     Головуючий. З цього приводу, другий мікрофон.

 

     Колінець В.В.  Шановні депутати!  В  мене  є  дуже  серйозне зауваження щодо другого абзаца.  Про включення до порядку денного питання про відкликання Голови Верховної Ради.

 

     Я вважаю,  що цей механізм,  який тут е, за вимогою половини депутатів, - недемократичний. Він не відображає права меншості, і цей механізм діяти не буде.  Я  вважаю,  що  треба,  щоб  питання вирішувалось за вимогою не половини, а однієї третини депутатів.

 

     Головуючий. Дякую, будь ласка, третій мікрофон.

 

     Шевченко В.П.,   начальник  Бердянського  кабельного  заводу виробничого об'єднання "Азовкабель" (Бердянський міський виборчий округ,  Запорізька  область).  Прошу  обратить  внимание  на саму статыо.  Дело в том,  что  во  втором  абзаце  вопрос  об  отзыве ставится  большим  количеством  депутатов,  чем потом принимается решение о его отзыве.

 

     Головуючий. Дивіться! Від загальної кількості - перше, а там - від половини обраних. Так, дякую. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Скорик Л.П.,    доцент    кафедри   архітектури   Київського державного художнього інституту (Артемівський виборчий округ,  м. Київ).  Шановне  товариство!  Я  вважаю,  що  це питання про одну третину співвідноситься з питанням,  яке було у 10 пункті першого абзаца,

 

     18

 

     де було проголосовано за те,  що Голова обирається, якщо він отримав лише просту більшість.  Це надзвичайно важливий пост, і в Конституції  Української  РСР,  якщо  ви  ще  раз  повернетесь до розшифровки повноважень Голови,  ви побачите в 107,  108 статтях, які   повноваження  на  нього  покладаються.  Отже,  дві  третини все-таки повинно бути зафіксовано при обранні Голови і, в усякому разі, не менше однієї третини - як право відкликання.

 

     Головуючий. Конкретна пропозиція.

 

     Скорик Л.П.  Конкретна пропозиція.  Підтримую одну третину і все-таки повертаюсь до того,  що проголосовано - проста більшість для обрання Голови неправомірна.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Кушнарьов Є.П.  Хочу  привлечь внимание уважаемых депутатов, что речь идет не о переизбрании одной третьей, а лишь о включении в повестку.

 

     Это вполне  демократическая  норма.  Настаиваю,  чтобы  этот вопрос  решался  поименным  голосованием.   Одна   треть   должна вноситься в повестку.

 

     Головуючий. Так, будь ласка, третій мікрофон.

 

     Лісовенко В.Т.   Я   пропоную  залишити  в  такій  редакції, оскільки цей пункт повинен у нас включати в себе механізм захисту Голови  Верховної  Ради.  Якщо ми на кожній сесії меншістю будемо вносити пропозиції  про  переобрання  Голови  Верховної  Ради,  я думаю,  що  ми  не  зможемо  вирішувати такі важливі перспективні питання.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Горинь М.М.,  голова Секретаріату Народного руху України  за перебудову (Залізничний виборчий округ, Львівська область).

 

     Пропозиція. Голова  Верховної  Ради УРСР не може займати дві посади,  зокрема,  партійну посаду.  Ми будуємо правову державу і Голова   Верховної  Ради  повинен  в  першу  чергу  бути  Головою Верховної Ради. За цю пропозицію пропоную проголосувати поіменно.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Під'яблонський М.І.,     заступник      голови      профкому металургійного    комбінату    імені    Ілліча,    м.   Маріуполь (Маріупольський-Іллічівський виборчий округ,  Донецька  область). По первому

 

     19

 

     абзацу 11  статьи.  Я  считаю,  что  в  первой строчке нужно убрать слова: "в будь-який час". Потому что эта строчка действует своего  рода  дамокловым  мечом  над  тем человеком,  которого мы изберем. Это, во-первых.

 

     А во-вторых,  мы в дальнейших абзацах уже  сами  оговариваем механизм  отстранения  руководителя от данной должности.  Поэтому слова: "в будь-який час" не должны быть в данном предложении.

 

     Головуючий. Товариші!  Я  звертаюся  до  робочої  групи,  до комісії  і  до юристів.  На нашу думку слова:  " У будь-який час" потрібно все-таки зняти.

 

     "Голова може бути шляхом таємного голосування відкликаний  в будь-який час". Я прошу комісію визначитись з цього приводу.

 

     Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Парасунько М.В.,  голова  виконкому Волинської обласної Ради народних  депутатів  (Любешівський  виборчий   округ,   Волинська область).  Шановні депутати! Щодо питання про відкликання Голови, яке ми обговорюємо,  то тут -  у  запропонованому  проекті  чітко проглядається правова основа зверху донизу.  Адже ми в районах, в областях,  у  Верховній   Раді   повинні   забезпечити   механізм захищеності  Голови.  І  Я  підтримую  пропозицію  "від загальної кількості більше половини". Дякую.

 

     Головуючий. Я прошу  ставити  на  голосування.  Будь  ласка, третій мікрофон.

 

     Білоблоцький М.П.,   другий   секретар   Черкаського  обкому Компартій  України   (Жашківський   виборчий   округ,   Черкаська область).  Я  хотів  би сказати,  що не треба нам тут мудрити.  Є Конституція.  У статті 171 сказано  чітко  про  те,  що  зміни  в Конституції  можуть  прийматися тільки двома третинами.  Тому,  я думаю,  що ми не повинні порушувати Конституцію.  Треба  залишити так, як є у нас в порядку денному.

 

     Головуючий. Дякую.   Повторюємося,  товариші.  Ставиться  на голосування.  Дайте мені,  будь ласка,  право таке: перше речення слова:  "У будь-який час" знімаємо?  Знімаємо. Далі. Ставиться на голосування вся стаття в порядку надходження -  поабзацно  чи  по реченню? (Шум у залі).

 

     Головуючий. Товариші!  Було дуже багато таких зауважень, які не можна сформулювати, якщо ми будемо приймати всю статтю.

 

     20

 

     Давайте ми  виділимо  з  цих  зауважень  головні.  Я  прошу, займіть свої робочі місця. Припинили вже обговорення цієї статті.

 

     Голос з залу (не чути).

 

     Головуючий. Так,  я  ще  не дійшов до цього питання.  Депутат Алтунян, займіть своє місце, будь ласка.

 

     Отже, з приводу поіменного голосування, товариші. Я не знаю, наскільки це вірно, але вчора деякі депутати підходили і говорили мені,  що є такі розрахунки:  кожне  поіменне  голосування  -  це двісті  учнівських  зошитів  тільки  одного  паперу.  Я  не проти поіменного  голосування.  Зараз  поставлю  і  цю  пропозицію   на голосування.

 

     Я до  тих  звертаюсь,  хто  вносив цю пропозицію.  Товариші, прошу зайняти свої місця.  Шановний депутате (голос із залу). Так, ви   маєте   право  висловитись,  але  тоді,  коли  вас  захочуть вислухати.  Виключіть мікрофон.  Я вас прошу зайняти своє  місце, шановний депутате з Полтавської області (з залу:  з Харківської). З Харківської?  Будь ласка,  займіть своє місце. Шановні товариші депутати,  надходили дуже принципові пропозиції.  Перша була щодо однієї третини голосів при  постановці  питання  про  відкликання Голови. Друга пропозиція - про сумісництво посади Голови з іншими посадами і  про  те,  щоб  за  цю  пропозицію  провести  поіменне голосування.  Товариші депутати, допомагайте нам вести сесію (шум у залі).  Шановні депутати, давайте вислухаємо депутата. Включіть другий мікрофон.

 

     Голобородько О.М.,    директор    Харківського   виробничого кооперативу  "Інструмент"  (Червонозаводський   виборчий   округ, Харківська область).

 

     Товарищи, вопрос  отзыва  Председателя  Верховного  Совета - очень серьезный вопрос.  Я считаю,  что нужно нам этот  пункт  из Временного регламента убрать, сейчас объясню мотивировку.

 

     Необходим Закон  об  отзыве  или  порядок,  который  был  бы утвержден.  В этом порядке должно быть указано,  за что,  в каких случаях  мы  должны  освобождать  Председателя Совета.  Это очень серьезный вопрос.  Без этого Председатель Совета не будет  знать, за что его могут наказать, а за что нет. Мы поставим Председателя в очень тяжелое положение, если он не будет знать своих прав.

 

     Поэтому я  предлагаю  сейчас  снять  этот   пункт,   а   при разработке постоянного Регламента записать в такой формулировке:

 

     "Председатель освобождается  в  соответствии  с существующим Законом".

 

     21

 

     Головуючий. Шановні товариші депутати,  прошу до уваги.  Є ж Конституція,   навіщо   її  порушувати.  Якщо  ви  знаєте,  що  є Конституція, знаєте, що є відповідні статті, то визначтесь шляхом голосування. І ті пропозиції, які вносяться всупереч Конституції, відхиліть голосуванням.  Тоді не буде крику і  не  буде  повчань. Тільки  що  внесена  пропозиція  відповідає Конституції чи ні?  Я думаю,  що ні, хоча не юрист. Дорогунцов - юрист, він підтверджує це.  Тому, товариші, я дуже вас прошу вирішувати голосуванням, як бути з тим чи іншим питанням.

 

     Товариші, для того, щоб поставити на голосування в цілому 11 статтю,  прошу  визначитись  шляхом голосування з цих пропозицій, які надходили.

 

     Перша пропозиція - питання про відкликання  однією  третиною голосів.  (Шум  в  залі).  Голосується  ця  пропозиція.  А  після голосування внесемо її у цей абзац у відповідній редакції.

 

     (Шум в залі).

 

     Головуючий. Шановні товариші депутати! Займіть свої місця.

 

     Я буду зачитувати далі записки. Зачитаю зараз одну з них.

 

     "Уважаемые депутаты!  Если народ вас  послал  решать  важные вопросы,  то  решайте  их  по-человечески.  Стыдно смотреть на вас всех.  Нахально  ведете  себя.  Прорываетесь  без  разрешения   к трибуне,  все  вы  разговариваете между собой,  когда кто-либо из депутатов на трибуне.  Посмотрите на  себя  со  стороны:  галстук съехал  на  бок,  пиджак  расхристан,  рука  поднята  с мандатом, кричите и так далее..." Я не хотів зачитувати цю записку, відклав її,  але ви змушуєте мене це робити. Я не закінчив, там ще більше є.

 

     Шановні товариші депутати!  До уваги. Ще раз вас дуже прошу, не  можна  відкидати пропозиції,  які надходили,  за них потрібно голосувати. І прошу вас визначитися шляхом голосування.

 

     Перша пропозиція стосувалася слів "більше  половини  голосів від  загальної  кількості  народних  депутатів",  друга - "однієї третини голосів".  Ставиться  на  голосування  питання  про  одну третину. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Хмельнюк В.Я., перший секретар Одеського міськкому Компартії України (Таїровський виборчий округ, Одеська область). У нас была заведена  хорошая  практика.  Давайте мы снова к ней вернемся.  Я чувствую,  что мы не готовы принять одиннадцатый пункт полностью. Давайте  вернемся  к  абзацам.  Мы отработали механизм,  голосуем сначала за то,  что записано здесь,  а затем - предложения. Таким образом мы закончим разговор. Спасибо.

 

     22

 

     Головуючий. Товариші,   я   вас  прошу  прислуховуватися  до пропозицій. Розділяю текст на речення. Отже, будемо голосувати.

 

     По першому реченню слова  "будь-який"  ми  зняли,  а  більше зауважень не було.  Вважаємо проголосованим.  По другому абзацу - "Питання про відкликання Голови  Верховної  Ради  включається  до порядку  денного  сесії,  якщо  за прийняття цієї пропозиції було подано більше половини голосів від загальної  кількості  народних депутатів   Української   РСР"  ставиться  в  такій  редакції  на голосування.

 

     Товариші, була пропозиція це речення поставити  на  поіменне голосування.  Хто  за  цю  пропозицію,  прошу  визначитися шляхом голосування.

 

     "За" - 150,  "проти" - 233.  Рішення  прийнято.  Голосування проводиться поіменно.  (Шум у залі).  Прошу до уваги: проводиться поіменне  голосування  за  другий  абзац  одинадцятої  статті   в редакції,   запропонованій   проектом   Тимчасового   регламенту. "Питання про відкликання" і далі за текстом. Прошу голосувати.

 

     "За" - 263, "проти" -128. Абзац приймається.

 

     "При цьому  повинно  бути  проведено  обговорення.   "Голові Верховної  Ради  має  бути  надане  слово  для виступу".  Не було зауважень?

 

     Голоси з місця.

 

     Головуючий. Друга  пропозиція  була  за   те,   щоб   однією третиною. Настоюють депутати на голосуванні?

 

     Хто за   те,   щоб   другий  абзац  викласти  з  врахуванням пропозиції про  одну  третину  голосів  від  загальної  кількості народних депутатів Української РСР, прошу голосувати. Голосування поіменне.

 

     "За -140, "проти" - 249.

 

     Шановні товариші депутати.  Була  ще  одна  дуже  принципова пропозиція,   яка   стосується  суміщення  постів.  Ставиться  на голосування ця пропозиція. (Шум у залі).

 

     Головуючий. Я  прошу  депутатів  не  кричати.  Ми   з   вами домовились,  що  голосування  проводиться поіменне.  Ставиться на голосування...

 

     Товариші, більшість  депутатів  наполягають  на  обговоренні цього   питання   до   постановки   на  голосування.  Така  норма приймається. Ви з цього приводу? Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Депутат не представився.  Я вважаю за недоцільне  голосувати за  цю  пропозицію,  тому  що  вона  не має ніякого відношення до статті 11, яку ми зараз обговорюємо.

 

     23

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Чебан О.О.,  голова  колгоспу  імені  Леніна   Арбузинського району   Миколаївської   області  (Арбузинський  виборчий  округ, Миколаївська область). Товариші, депутати з Демократичного блоку, коли виносить цю пропозицію,  мають на увазі суміщення двох посад - Голови Верховної Ради  і  першого  секретаря  ЦК  Комуністичної парти  України.  Я  вважаю  це  помилкою.  Якщо та чи інша партія доб'ється перемоги в парламенті,  коли її представник займе вищий державний пост, то це особиста справа партії - бути чи не бути цій людині керівником  партії.  Давайте  не  будемо  лізти  із  своїм статутом у чужий монастир.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Будько В.С.,   голова  Народицької  районної  Ради  народних депутатів, перший секретар Народицького райкому Компартії України (Малинський  виборчий округ,  Житомирська область).  Я,  товариші депутати,  вважаю,  що на цій сесії  питання  сумісництва  Голови Верховної  Ради  не  слід розглядати,  перенести його на наступну сесію.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Депутат не  представився.  Я   вважаю,   що   необхідно   це розглянути  в  зв'язку  з  тим,  що  партія  Комуністична ще не є партією парламентською.  І оскільки не знято  з  порядку  денного питання  про  6  і 7 пункти Конституції,  то сьогодні обговорення обов'язкове.  Якщо  ми  хочемо  дійсно,  щоб  у   нас   не   було авангардності  партійної  в парламенті.  Парламент - це,  вибачте мені, не філіал Комуністичної партії.

 

     Головуючий. Конкретну пропозицію...

 

     Депутат. Тому я пропоную залишити обговорення  і  внести  на поіменне голосування цю пропозицію депутата Гориня.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Грицай І.Т.,  голова  Миколаївської  обласної  Ради народних депутатів (Миколаївський виборчий округ, Миколаївська область).  поддерживаю тех,  кто вносит предложение не  рассматривать этот вопрос на сегодняшней сессии.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Павлюк С.П.  Шановні депутати, шановний голово. Мова йде про те,  що в нас парламент народний,  а не багатопартійний.  Коли ми дійдемо до багатопартійного парламенту, тоді це можливо.

 

     24

 

     Головуючий. Конкретну пропозицію!..

 

     Павлюк С.П.  Моя  пропозиція  така,  яка  була запропонована попереднім депутатом: Голова Верховної Ради не може суміщати двох керівних посад.

 

     Головуючий. Я вас прошу конкретну пропозицію.

 

     Павлюк С.П.  Голова  Верховної Ради не може бути одночасно і Головою Верховної Ради і Головою будь-якої партії - Комуністичної, республіканської, демократичної.

 

     Головуючий. Ну, все. Дякую. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Сербін Ю.С.,   керуючий   трестом  "Шостхімбуд",  м.  Шостка (Шосткинський виборчий округ, Сумська область). Мы уже сейчас все видим,  что  у  нас  действительно в парламенте многопартийность. Поэтому  во  всех  демократических  странах  лидеры   партий,   в большинстве,  по крайней мере, являются и лидерами государства. Я считаю, нам не стоит обсуждать сегодня эту статью.

 

     Головуючий. Так, дякую. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Бандурка О.М.,  начальник Харківського обласного  управління внутрішніх   справ  (Дергачівський  виборчий  округ,  Харківська область). Шановні депутати, давайте сьогодні не будемо розглядати питання про майбутню партійність Голови Верховної Ради. Це зовсім різні питання.  Я за те,  щоб  сьогодні  розглянути  питання  про Голову Верховної Ради як Голову держави, а не зв'язуватись з його партійністю чи з його іншими посадами.

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Новицький Є.А.,  другий секретар  Івано-Франківського  обкому Компартії     України     (Рожнятівський     виборчий     округ, Івано-Франківська  область).  Вважаю,  що   сьогодні   розглядати питання про сумісництво передчасно.  По-перше,  це не прерогатива Регламенту.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Гуренко С.І.,   другий   секретар   ЦК   Компартії   України (Іванківський  виборчий  округ,  Київська  область).  Я  хотів би нагадати,  що один шановний народний  депутат  уже  репрезентував себе тут як голову партії іншої,  ніж КПРС.  І я думаю, що він не зречеться цього.  Тому  не  слід  робити  закиди,  яка  партія  є парламентською,  а яка ні. Я категорично заперечую проти цього як член  КПРС.  І  по-друге.  Я  думаю,  що   сьогодні   не   вчасно обговорювати  це  питання.  Тим більше,  що мова йде сьогодні про Тимчасовий регламент. Дякую.

 

     25

 

     Головуючий. Достатньо,  товариші.  Я просив членів  Президії зареєструвати,  скільки  було  виступів  "за" розгляд і скільки - "проти"  розгляду.  Тому  ставиться  на  голосування  пропозиція: розглядати її сьогодні і проводити обговорення чи не розглядати і не проводити обговорення.  Прошу  проголосувати.  (Шум  у  залі). Товариші,  прошу до уваги!  Товариші,  була перша пропозиція,  що голосувати неможливо без обговорення.  Ми винесли на обговорення. Під час обговорення внесено було дві пропозиції:  одна - сьогодні проводити таке обговорення  і  голосування,  друга  пропозиція - не проводити   такого  сьогодні  обговорення  і  голосування.  Перша пропозиція. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Павличко Д.В.,  поет, секретар правління Спілки письменників України.  Голова Товариства української мови імені Т.Г. Шевченка. (Збарацький  виборчий  округ,  Тернопільська  область).   Шановні товариші  депутати,  я  пропоную записати так:  "Голова Верховної Ради Української РСР може бути безпартійним  або  рядовим  членом партії".

 

     Головуючий. Ми  знову  проводимо  обговорення.  Товариші,  я прошу зайняти свої місця,  ми знов повертаємось  до  обговорення. Займіть своє місце.  Товариші депутати,  на голосування вносилося дві  пропозиції.  П'ять  депутатів,  за  підрахунками   Президії, виступили   за  першу  пропозицію.  Хто  за  те,  щоб  продовжити обговорення цієї пропозиції  і  визначитися  далі  у  Тимчасовому регламенті? Прошу голосувати.

 

     "За -106,  "проти"  -  283.  Припиняється  обговорення  цієї пропозиції.  Прошу зайняти місця.  Ставимо на  голосування  другу пропозицію.  Хто  за таку пропозицію,  будь ласка,  проголосуйте. Розумієте,  товариші, було дві пропозиції: перша - хто за те, щоб проводити обговорення і голосувати з цього питання. Проголосували "проти".  Друга пропозиція - щоб не проводити  обговорення  і  не голосувати.  Більшість  же  голосів  при першому голосуванні було "проти".

 

     Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Червоній В.М.,  апаратник Ровенського виробничого об'єднання "Азот"  (Ленінський  виборчий округ,  Ровенська область).  У мене зауваження по процедурі.  Шановні  депутати!  Як  ви  пам'ятаєте, першим  пролунало  доповнення  до  цього  пункту  з  пропозицією поставити  на  поіменне  голосування  пункт   про   недоцільність сумісництва  двох постів - партійного і Голови Верховної Ради.  І ось це питання  було  першим.  Отже,  те,  що  зараз  ставить  на голосування головуючий, є другим по порядку. Я прошу процедуру не

 

     26

 

     порушувати, повернутися   до   першого   питання,   так,  як запропонував депутат, і поіменно проголосувати. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Товариші,  дозвольте дати довідку. Справді, таке було перше питання,  але після того як головуючий хотів поставити на  голосування,  з  залу  депутати  сказали:  не  поспішайте   з голосуванням, давайте обговоримо. Під час обговорення виступили 9 депутатів і внесли пропозиції.  Перші п'ять за те,  щоб проводити таке   обговорення,   а  потім  голосувати.  Ця  пропозиція  була поставлена  на  голосування,  але  вона  не  одержала   більшості голосів.  Почали кричати з залу: ставте другу. А для чого ж другу пропозицію ставити на голосування, якщо нам відомо: раз "за" було менше,  а "проти" -більше,  тепер вони будуть навпаки. Все. Прошу зайняти місця.  Надходять пропозиції проголосувати в цілому за 11 статтю Тимчасового регламенту.

 

     Голоси з залу. (Не чути).

 

     Головуючий. Товариші!    Регламент    не    порушено.   Було обговорення.

 

     Перша пропозиція була про сумісництво.  Депутати наполягали, що   ставити  на  голосування  її  передчасно,  тому  винесли  на обговорення.  Під час обговорення 5 депутатів висловилися за  те, що  потрібно  продовжити обговорення,  4 депутати висловилися про те, що не слід цього робити. Ми проголосували за більшість. Це не моя  пропозиція і не від імені президії.  Вона була поставлена на голосування і виникла в більшості депутатів під час  обговорення. Все, закінчили з цією статтею. Будь ласка, займіть свої місця.

 

     Сказали провести  дискусію і провели дискусію.  Займіть свої місця, товариші депутати.

 

     (Голос із залу.)

 

     Товариші депутати,  просимо  до  уваги.   Другий   мікрофон, продовжуємо обговорення цієї статті.

 

     Залудяк М.І.,      заступник      генерального     директора Кременчуцького      виробничого      об'єднання       "Дормашина" (Кременчуцький-Крюківський  виборчий округ,  Полтавська область). Шановні товариші депутати...

 

     Головуючий. Хвилинку,   товариші    депутати.    Продовжуємо обговорення  цього  питання.  Прошу  конкретні пропозиції:  "за", "проти". Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Залудяк М.І.,    заступник    генерального     директора Кременчуцького виробничого об'єднання "Дормашина"

 

     27

 

     (Кременчуцький-Крюківський виборчий     округ,    Полтавська область). Шановні товариші депутати. Треба чітко формулювати наші пропозиції. Я вношу таку пропозицію, якщо треба знайти компроміс. Зняти з розгляду питання про сумісництво.  Зняти з розгляду. А чи голосувати,  чи ні,  це інша справа.  Це не питання сьогоднішньої сесії,  даного  засідання.  В  майбутньому,  якщо  буде  виникати питання,  тоді  будемо голосувати.  А сьогодні це питання зняти з розгляду. І пропоную поставити це питання на голосування.

 

     Головуючий. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Матвієнко А.С., перший секретар ЦК ЛКСМ України (Бершадський виборчий  округ,  Вінницька  область).  Я звертаюся до львівської делегації,  яка вносила цю пропозицію.  Мені здається,  що у  нас зараз йде безпредметна дискусія. Дійсно, кожний депутат має право внести свою пропозицію.  Пропозиція була внесена.  Була  відкрита дискусія з приводу внесеної пропозиції.  Були висловлені думки за те,  щоб її  обговорювати  чи  її  зняти.  Головуючий  має  право поставити  на  голосування  в  першу  чергу  ту  пропозицію,  яка виключає всі інші.  Він це зробив,  це його  демократичне  право. Тому   зараз   предмету   дискусії  просто  немає.  Проголосувала більшість за те, щоб не обговорювати, це ніякою мірою не значить, що хтось не рахується з внесеною пропозицією.

 

     Я просив  би шановних депутатів із Львівської області просто це врахувати.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Депутат не представився.  Товарищи,  мы уже  в  который  раз становимся   в  какую-то  непонятную  позу  и  начинаем  идти  на конфронтацию.  Было   предложение   поставить   на   голосование, совмещать или не совмещать эти две ответственные должности.

 

     Давайте же  за  это  предложение  проголосуєм  и  снимем все напряжение.  На табло наше отношение к этим вопросам сразу  будет видно.

 

     Головуючий. Виключіть,  будь  ласка,  мікрофон.  Ми слухаємо ваші пропозиції,  то ви слухайте уважно інших.  Ви  повторюєтесь. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Матвєєв В.Й.,    другий   секретар   Миколаївського   обкому Компартії  України  (Центральний  виборчий  округ,   Миколаївська область).  Все  дело  в том,  что такая постановка вопроса вообще неправомерна.  Принадлежность к партии, занятие какого-то поста в ней не дает права, или не дает никаких оснований для

 

     28

 

     ограничения права  депутата  бытъ  избранным  на руководящие посты в Верховном Совете. К какой бы партии ни принадлежал, какой бы пост он ни занимал,  он имеет право выдвинугь свою кандидатуру или имеет право бытъ выдвинутым и избранным на пост  Председателя Верховного  Совета.  Что  мы  делаем?  Мы  вообще  не имеем права ставить такой вопрос.

 

     Головуючий. Дякую, будь ласка, другий мікрофон.

 

     Мармазов Є.В.,  перший  секретар   Кіровоградського   обкому Компартії     України     (Олександрійський    виборчий    округ, Кіровоградська   область).   Уважаемые   товарищи.   Мы    должны руководствоваться  107  статьей  Конституции,  где  сказано,  что Председателем  Верховного  Совета   избирается   любой   народный депутат.  На каком основании мы сейчас вносим предложение ущемить конституционное право первого секретаря?  И вообще я считаю,  что неправомерно  здесь  рассматривать,  совмещать  или  не совмещать государственную и партийную должности.  Вопрос о совмещении может рассматривать  или  Центральный Комитет или сам первый секретарь. Спасибо за внимание.

 

     Головуючий. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Тризна В.О, машиніст гірничодобувних машин шахтоуправління "Октябрьское"     виробничого     об'єднання     "Донецьквугілля" (Куйбишевський виборчий округ,  Донецька область). Шановні колеги депутати!   Уважаемые   товарищи.   Я  представляю  группу  своих избирателей и считаю,  что вопрос о совмещении не здесь возник, а идет снизу.  И такой вопрос надо обсудить. Считаю, что совмещение недопустимо. (Оплески).

 

     Головуючий. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Косів М.В.,  науковий співробітник Інституту суспільних наук АН  УРСР  (Пустомитівський  виборчий  округ,  Львівська область). Шановні товариші!  Ви  прекрасно  розумієте,  чому  виникло  таке питання.  Давайте  не  будемо  посилатися  на  досвід парламентів зарубіжних країн.  У нас свій трагічний  досвід  поєднання  таких посад.  Поєднання керівної посади першого секретаря Комуністичної партії і Голови Верховної Ради теж загрожує нам монополією влади. Саме  тому  і ставимо це питання на голосування.  Ви ж,  шановний головуючий, підміняєте поняття. Ви ставите питання: чи ставити на голосування   саму   пропозицію?   Адже   кожна   пропозиція  має голосуватися. А тому я вимагаю поіменного

 

     29

 

     голосування з цього питання. Я знаю, що ми програємо, але це буде ще один урок для історії.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Шкарбан М.І.,   голова  колгоспу  "Радянський"  Кобеляцького району (Кобеляцький виборчий округ, Полтавська область).

 

     Я звертаюсь до президії і до залу.  Завжди,  коли ми ставимо питання, так звані "обмежуючі", у нас починається суперечка. Тому я хотів би нагадати і головуючому і залу,  щоб ми мали згоду,  як говорять,  консенсус,  не намагатись ставити "обмежуючі" питання. Приклади називаю:  така ситуація виникала,  коли ми обговорювали, як будемо висувати кандидатури: відкрито чи таємно. Хотіли тільки "відкрито".

 

     Далі. Вносилась пропозиція "не розглядати  питання".  Як  це так не розглядати питання?! Це зразу обмежує права депутата. Тому я хотів би внести пропозицію, щоб кожна пропозиція обговорювалася і  не було обмежень для депутата.  Бо як тільки обмежується право депутата, групи, так і починається у нас "пташиний базар".

 

     Головуючий. Дякую.  Будь  ласка,  перший  мікрофон.  Депутат Симоненко.

 

     Симоненко В.К.,   голова  виконкому  Одеської  міської  Ради народних  депутатів   (Малиновський   виборчий   округ,   Одеська область).

 

     Уважаемые товарищи депутаты!

 

     Мы здесь все с вами большие демократы.  Но нельзя забывать и то, что нельзя быть большим католиком, чем папа Римский. И больше демократами, чем мы есть на самом деле.

 

     Мы с  вами рассматриваем десятый пункт в одиннадцатой статье Временного регламента.  Внесен совершенно четкий,  очень  острый, животрепещущий вопрос,  который поднимается и снизу и сверху. Но, на мой взгляд,  он никакого отношения к  11  статье,  по  крайней мере,   не   имеет.   Поэтому   давайте   сейчас  проголосуем  за одиннадцатую статью и пойдем дальше по статьям регламента.  У нас уже, по-моему, наработан хороший механизм решения таких вопросов. А когда мы вплотную подойдем к  выборам  Председателя  Верховного Совета,  тогда  подробно обсудим этот вопрос.  Иначе мы сейчас на долгие часы заклинимся. Спасибо.

 

     Головуючий. Будь  ласка,  другий  мікрофон. 

 

     Яковишин  Л.Г., директор Бобровицького радгоспутехнікуму

 

     30

 

     (Козелецький виборчий округ,  Чернігівська область). Шановні колеги депутати:  у нас, як ви знаєте, створена група в кількості двадцяти   трьох   осіб   за  консолідацію.  Ви  розумієте,  сама постановка цього питання сьогодні,  я вважаю, не правильна. Чому? Обгрунтовую.  Але більшість депутатів свою волю висловлять шляхом голосування.  Скільки ми вже  витратили  часу!  Іван  Степанович, шановний  головуючий,  я  вже  звертався,  щоб  і ми берегли ваше здоров'я, а ви бережіть і наше здоров'я.

 

     Надходять пропозиції,  будь ласка, ставте їх на голосування. І  ніяких  немає інших варіантів у цьому питанні.  Поіменне чи не поіменне?  Депутати свою волю висловлять.  І на цьому буде  знято всі питання.

 

     Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Макар І.І.,  інженер  конструктор  СКТБ Інституту прикладних проблем механіки та математики АН УРСР (Старосамбірський виборчий округ, Львівська область). Я хочу черговий раз зробити зауваження головуючому щодо ведення  нашої  сесії.  І  якщо  депутат  Горинь конкретно висловив доповнення до регламенту, право сесії прийняти доповнення чи не прийняти.  Але головуючий повинен його поставити на голосування.  На яке?  Знову ж таки право сесії. Чи таємне, чи поіменне,  але все-таки ми повинні це зробити  і  ніяк  не  маємо права відкинути, зокрема, головуючий. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Останньому  виступаючому другий мікрофон.  Решту прошу зайняти свої місця.  Депутат Мовчан,  ви виступали з  цього приводу.   Будь   ласка,   другий   мікрофон  включітъ.  Останній виступаючий.

 

     Валеня І.Ю.,  завідуючий відділом  Харківського  авіаційного інституту імені М.Є.  Жуковського (Комсомольський виборчий округ, Харківська область).  Шановні депутати!  Ми працюємо  уже  шостий день.  І  багато помилок,  яких ми допускаємось сьогодні,  на мою думку,  виникають у зв'язку з тим, що в президії працює один Іван Степанович.  Шановні  члени робочої президії!  Ви - члени робочої президії.  Будь  ласка,  візьміть  ручки,  візьміть   папірці   і записуйте по порядку пропозиції,  а потім пропонуйте головуючому, за яку пропозицію потрібно голосувати.  Він цього не враховує,  а ви повинні йому подавати пропозиції. Ви повинні працювати разом.

 

     І друге. Щодо сумісництва. Все-таки нам потрібно врахувати,

 

     31

 

     що ми    вибираємо    голову   законодавчої   Ради,   а   не прем'єр-міністра. І це теж треба враховувати.

 

     І останнє.  Давайте не будемо в залі голосувати  вставанням. Замість  цього давайте будемо робити кожен день ранкову зарядку у себе в готелі чи в парку.

 

     Головуючий. Дякую.  Все.  Припиняємо обговорення. Я хочу від президії  відповісти  депутату  Івану  Івановичу,  який  виступав передостаннім,  про те,  що всі пропозиції повинні  ставитись  на голосування.  Ми  так і зробили.  І ця пропозиція про сумісництво була поставлена на голосування.  Але в залі, я повторюю, товариші сказали,  що  ми передчасно ставимо цю пропозицію на голосування. Давайте ми проведемо обговорення.  З приводу цього і розгорнулась дискусія, про що розказував депутат Матвієнко. Як же тоді вважати - один депутат має на все право,  а в дискусії депутати не  мають на  це права. Тому розгорнулась дискусія про те,  що робити з цією пропозицією?  Хто за те,  щоб продовжити обговорення і голосувати за  цю статтю,  прошу голосувати.  Не проголосували за цю статтю. Тому вона знімається і обговорення припиняється.

 

     Голос з залу (Не чути).

 

     Головуючий. Товариші!    Вноситься    пропозиція    депутата Симоненка,  яка  зводиться  до  того,  щоб зараз не розглядати це питання,  а повернутися до  нього  на  виборах  Голови.  А  зараз проголосувати за статтю 11 так,  як ми її сформулювали у реченнях і абзацах. Хто за те, щоб статтю 11 залишити у такій редакції, як її сформульовано, прошу голосувати.

 

     "За" - 277, "проти" - 28. Рішення приймається.

 

     Шановні товариші депутати! Прохання зайняти свої місця.

 

     Товариші! Переходимо  до  12  статті  проекту  Тимчасового регламенту. Прошу до уваги і зайняти свої місця. Переходимо до 12 статті, до уваги.

 

     "Верховна Рада  Української  РСР обирає Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради  Української  РСР".  Які  будуть зміни, доповнення до цього речення, першого речення статті 12?

 

     Немає? Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Табурянський Л.І.,  голова  виробничого кооперативу "Олімп", м.  Дніпропетровськ (Петровський виборчий округ, Дніпропетровська область). Уважаемый председатель! Уважаемые депутаты! Я обращаюсь с предложением о том,  что сегодня грубо нарушен регламент. Вношу предложение, чтобы полностью президиум и председатель

 

     32

 

     покинули свои   места.  Необходимо  избрать  других.  Вы  не обеспечиваете нормальное течение сессии.

 

     Головуючий. Шановні товариші депутати!  Ставиться пропозиція на голосування. Треба формулювати?

 

     Пам'ятаєте пропозицію?    Прошу    за   внесену   пропозицію проголосувати.  За  внесену  пропозицію  депутатом  Табурянським. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 48, "проти"-296.

 

     Товариш Табурянський,    прошу    вас   врахувати   все-таки. (Оплески). Ми вас дуже поважаємо, але ви поважайте і нас.

 

     Товариші! По першому реченню 12 статті  проекту  Тимчасового регламенту. Нема заперечень? Нема.

 

     Друге речення. Голосувати потрібно? Не потрібно.

 

     Друге речення.  "Кандидатури Першого заступника і заступника Голови Верховної Ради Української РСР,  а  також  пропозиції  про персональний  склад  Комітету конституційного нагляду Української РСР представляє Голова Верховної Ради  Української  РСР"  (Стаття 97, пункт 8 і стаття 108 пункт 3 Конституції Української РСР).

 

     Є доповнення до цього речення? Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Депутат не представився.  Шановні депутати! У зв'язку з тією ситуацією,  яка склалась,  я вважаю доречно було б, щоб нас потім не звинувачували, що наші рішення не правомочні...

 

     Головуючий. Виключіть мікрофон.

 

     Товариші, я  прошу депутатів голосувати постатейно.  Депутат Бандурка,  займіть своє місце, будь ласка. По статті? Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Гринів Є.А.,  завідуючий  відділом Інституту суспільних наук АН  УРСР,  м.  Львів  (Дрогобицький  виборчий  округ,   Львівська область).  У мене по статті пропозиція. Шановний блок, антиблоки, підблоки!  Ви маєте можливість своїм голосуванням висловити  свої міркування,  але  ви  позбавляєте  нас  цієї  можливості,  ми теж депутати.

 

     Головуючий. Це не по статті,  виключіть,  будь ласка, третій мікрофон.  Не потрібно повторювати.  Далі йдем. Хто за те, щоб 12 статтю проекту Тимчасового регламенту залишити в такій  редакції, прошу проголосувати.

 

     "За" - 309, "проти" - 8. Приймається.

 

     Стаття 13 проекту Тимчасового регламенту. "Обрання Першого     заступника Голови,  Заступника Голови Верховної Ради, складу Комітету  конституційного   нагляду   проводиться   за   рішенням Верховної  Ради  відкритим  або  таємним голосуванням".  По цьому реченню є зауваження депутатів? Немає.

 

     Друге речення.  "Обраною  вважається  особа,  яка   одержала більше  половини  голосів складу Верховної Ради,  обраного на час проведення сесії". Є зауваження?

 

     Голоси із залу. Немає.

 

     Головуючий. Є зауваження? Будь ласка.

 

     А я не закінчив.  Від комісії в абзаці першому друге речення пропонується  викласти  в  такій  редакції:  "Обраною  вважається особа,  яка  одержала  більше  половини  голосів  від   загальної кількості народних депутатів".

 

     Значить, у  зв'язку  з  тим,  що  по  цьому  абзацу було дві пропозиції,  ставиться  на  голосування   перша   редакція,   яка запропонована  в  проекті  Тимчасового  регламенту,  друга  - яка запропонована комісією. До уваги. Ставиться на голосування перша.

 

     Хто за те,  щоб прийняти перший абзац у такій  редакції,  яка запропонована б проекті Тимчасового регламенту, прошу голосувати.

 

     "За" -137, "проти" -181. Рішення не приймається.

 

     Пропонується друга  пропозиція.  "Обраною  вважається особа, яка одержала більше  половини  голосів  від  загальної  кількості народних депутатів". Хто за таку редакцію, прошу голосувати.

 

     "За" -310, "проти" - 18. Приймається.

 

     Останній абзац   13   статті.  "Якщо  запропонована  Головою Верховної Ради Української  РСР  кандидатура  на  посаду  Першого заступника  Голови,  заступника  Голови  Верховної Ради,  а також кандидатури  до  складу  Комітету  конституційного   нагляду   не одержать  необхідної  кількості  голосів.  Голова  Верховної Ради подає на розгляд  Верховної  Ради  УРСР  нові  кандидатури".  Які будуть зміни, добавки? У комісії до цього абзацу зауважень немає. Хто за те,  щоб 13 статтю залишити в цілому в такій редакції,  як ми з вами пройшли по реченнях і абзацах, прошу проголосувати.

 

     "За" - 333, "проти" - 5. 13 стаття приймається.

 

     Оголошується перерва на 30 хвилин.

 

     (Перерва)

 

     34

 

     Головуючий. Шановні товариші, прохання зареєструватись.

 

     До уваги,  товариші,  продовжуємо  нашу роботу.  Продовжуємо постатейне обговорення проекту Тимчасового регламенту. Стаття 14, абзац  перший.  "На  першій  сесії  Верховна Рада Української РСР визначає і затверджує перелік постійних  комісій  Верховної  Ради Української РСР, обирає голів та склад цих комісій".

 

     Які будуть зауваження?

 

     Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Макеєнко В.В.,   диспетчер  Українського  центру  автоматизованого  управління  повітряним  рухом  ,,Стріла"  (Бориспільський виборчий  округ,  Київська  область).  Предложение  от молодежной группы.  Этот абзац подать в следующей редакции: "На першій сесії Верховна  Рада  Української  РСР  визначає  і  затверджує перелік постійних комісій Верховної Ради Української  РСР,  обирає  склад цих  комісій  та  їх  голів".  То есть поменять местами,  сначала состав комиссий, а потом председателей. Группы должны обговорить.

 

     Головуючий. Товариші!   У   комісії   по   першому    абзацу чотирнадцятої статті зауважень немає.

 

     Другий абзац відповідає внесеній щойно депутатом пропозиції.

 

     По першому абзацу зауважень немає? Хто за те, щоб залишити в такій редакції перший абзац чотирнадцятої статті  проекту,  прошу голосувати.

 

     (Шум у залі).

 

     Головуючий. Немає  результатів  на  табло.  Я  звертаюсь  до керівників технічних засобів.

 

     Товариші, прохання переголосувати,  табло включено.  Хто  за перший абзац статті 14? "За" -325, "проти" -37. Приймається.

 

     Другий абзац:  "Пропозиції  про  кандидатури на посади голів комісій Верховної Ради попередньо обговорюються  на  зборах  груп народних   депутатів  УРСР,  що  утворюються  за  їх  професійною ознакою,  за соціальними чи творчими інтересами депутатів".  Будь ласка, включіть третій мікрофон.

 

     Новицький Є.А. Пропоную другий абзац даної статті викласти в такій редакції:  "Пропозиції  щодо  кандидатур  на  посади  голів постійних  комісій  вносить  Голова  Верховної  Ради  республіки. Кандидатури  можуть  обговорюватися  на  зборах   груп   народних депутатів,   які  утворюються  за  професійними,  соціальними  чи творчими ознаками".

 

     35

 

     Головуючий. Дякую, будь ласка, другий мікрофон.

 

     Сугоняко О.А.,  старший   викладач   Житомирського   філіалу Київського   політехнічного   інституту  (Корольовський  виборчий округ,  Житомирська область).  Взагалі виходить,  що ми  спочатку обираємо  голову,  а  вже потім комісії.  І другий абзац якраз це підтверджує.  Чому?  Попередньо обговорюється тільки в комісії за професійною  ознакою,  а  не  обговорюється  на  зборах цих самих постійних комісій. Пропоную доповнити через кому "після всього на зборах  постійних  комісій",  "обговорення  на  зборах  постійних комісій".

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Півень М.І.,  голова колгоспу імені 118 загиблих  комунарів Шахтарського   району   (Макіївський   виборчий  округ,  Донецька область).  Я вношу предложение,  чтобы абзац третий перенесли  на второй    абзац,   и   второй   абзац   дополнить:   "кандидатуры Председателя,  его  заместители  и   секретари   обсуждаются   на Постоянной  комиссии  и вносятся на утверждение сессии Верховного Совета".

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Депутат не представився.  Я думаю,  що  розмова  про  голову постійної комісії може вестися після того,  як його затвердять на самій постійній комісії. Повторюються пропозиції, такі вже були.

 

     Товариші, я зачитав редакцію другого абзацу,  як  сказано  в проекті  Тимчасового  регламенту,  в  комісії  зауважень по цьому абзацу немає.  В абзаці другому після слова  "творчими"  вставити слова - "або іншими".

 

     (Шум в залі).

 

     Головуючий. По   пропозиції   за   текстом   "на  зборах  за професійною або іншими інтересами депутатів".  Більшість згодна з такою   поправкою.  І  до  комісії  прислухатись  потрібно.  Тоді ставиться  на  голосування.  Ще  раз  зачитую:  "Пропозиції   про кандидатури  на  посади  голів  комісій Верховної Ради попередньо обговорюються  на  зборах  груп  народних  депутатів   УРСР,   що утворюються за їх професійною ознакою, за соціальними чи творчими або іншими інтересами депутатів".  Хто за таку  редакцію  другого абзацу статті 14, прошу проголосувати.

 

     "За" -  299,  "проти"  -  65.  Приймається в такій редакції. Третій абзац:  "...При обранні постійних комісій  Верховної  Ради Української  РСР  голосування  проводиться  в  цілому  по  складу комісій або по кожній кандидатурі, або в іншому порядку за

 

     36

 

     рішенням Верховної Ради" - це включає всі  пропозиції.  Коли ми  дійдемо до вирішення цього питання,  то за рішенням Верховної Ради може бути змінений і прийнятий порядок.

 

     Голосуємо за свою статтю чи за цей абзац? Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Бойко І.В.,   голова   Чернівецької  міської  Ради  народних депутатів    Чернівецького    міськкому     Компартії     України (Першотравневий  виборчий округ,  Чернівецька область).  У мене є пропозиція,  щоб до 3-го абзаца додати речення: "народний депутат може бути обраний тільки в одну постійну комісію".

 

     Головуючий. Товариші,  давайте  про це скажемо,  коли будемо безпосередньо розглядати.  Ставиться на  голосування  редакція 14-ї статті з поправками. Прошу голосувати.

 

     "За" - 349,  "проти" - 19. Приймається переважною більшістю. В цілому? А ми в цілому голосували. За всю статтю.

 

     (Шум у залі).

 

     Головуючий. Товариші  біля  мікрофонів,  якщо  є  пропозиції до 15-ої статті, я її зачитаю, а ви тоді можете висловитись.

 

     "Верховна Рада  Української РСР за поданням Голови Верховної Ради Української РСР призначає Голову Ради Міністрів  Української РСР,  Головного державного арбітра Української РСР, обирає Голову Верховного  суду  Української  РСР,  Голову  Комітету   народного контролю  Української  РСР  (стаття  97,  пункти 9-10 Конституції УРСР).

 

     Товариші, прошу висловлюватись по цьому абзацу 15 статті. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Осадчук П.І.,    секретар   Київської   організації   Спілки письменників     України     (Тлумацький     виборчий      округ, Івано-Франківська  область).  Шановні народні депутати,  шановний голово!

 

     Правовики і історики знають,  що Прокурор республіки до 1936 року,   до   прийняття  сталінської  Конституції,  затверджувався Верховною Радою республіки.  Тому пропоную після слів  "призначає Голову  Ради  Міністрів"  вставити  слова  "Прокурора Української РСР". Ми йдемо до правової держави. Спасибі.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Аптер Я.М.,  директор  Керченського  металургійного   заводу імені Войкова (Керченський виборчий округ, Кримська область).

 

     Я возражаю  против нарушения процедуры.  В предыдущей статье содержится предложение о том, что Председатель

 

     37

 

     Верховного Совета   предлагает   кандидатуры   председателей комиссий, это его главный инструмент работы, а вы его опустили. Я считаю это неправильным.

 

     Головуючий. Ми проголосували за редакцію статей  і  абзаців, які  ми  з  вами  сформулювали.  Так,  як  запропоновано  у цьому Регламенті, як ми з вами домовились. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Скорик Л.П. Шановне товариство! Я хочу ще раз нагадати цьому залі  про  пропозицію,  яку  вносив  на З'їзді народних депутатів Андрій Дмитрович Сахаров.  А  треба  визнати,  що  ця  людина  не зробила жодної неслушної пропозиції,  та,  на жаль, у свій час до нього не прислухались,  і результати цього  видно  вже  сьогодні, негативні результати.  У нього було сказано,  і я теж стою на тій точці зору,  що кандидатури на посаду заступника Голови Верховної Ради  і Голови Ради Міністрів пропонуються Головою Верховної Ради і,  альтернативне,  народними депутатами.  А право запропонування кандидатур  на  пости  Голови  і  членів Комітету конституційного нагляду,  Голови   Верховного   суду,   Генерального   прокурора, Головного державного арбітра, Голови Державного банку, Голови КДБ і Голови  Державного  комітету  по  телебаченню  і  радіомовленню належить  народним  депутатам.  Я  пропоную  у зв'язку з цим таке формулювання цього пункту:  "за пропозицією  Голови  та  народних депутатів".

 

     Головуючий. Шановні товариші,  зрозуміла пропозиція депутата Скорик? Коментувати потрібно? Зрозуміло. Будь ласка.

 

     Гриньов В.Б.,     завідуючий      кафедрою      Харківського політехнічного   інституту   імені  В.І.  Леніна  (Індустріальний виборчий округ, Харківська область).

 

     У меня есть предложение.  После точки в конце первого абзаца продолжить: "...та  затверджує  кандидатуру  на  посаду  Прокурора Української РСР".

 

     Товарищи, этим мы сегодня не нарушим Конституцию, но, тем не менее,  дадим  полномочия Верховному Совету объявить кандидатуру, которую потом будет утверждать Генеральный прокурор Союза ССР, то есть мы сделаем шаг к действительному суверенитету.

 

     Головуючий. Дякую. Третій мікрофон.

 

     Депутат не   представився.  Уважаемый  председательствующий! Уважаемые депутаты! Я прошу меня правильно понять, не как

 

     38

 

     прокурора, поскольку я являюсь Прокурором республики,  а как человека.  Я считаю,  что мы в правовом государстве должны строго придерживаться  закона.   Прокурор   создан   для   того,   чтобы осуществлять высший надзор за законностью,  независимо от местных условий,  за единым  исполнением  и  пониманием  Закона  во  всей стране. Поэтому Конституцией Союза установлено, что высший надзор за  законностью  во  всей   стране   осуществляется   Генеральным прокурором и подчиненными ему прокурорами. Это один вопрос.

 

     Второй. В  соответствии  с  этой  статьей Конституции принят Закон о Прокуратуре СССР,  устанавливающий  структуру  и  порядок деятельности  Прокуратуры,  которая  тоже выводится из подчинения местных властей.  Я понимаю,  что кое у кого есть  желание  иметь законность   львовскую,  ивано-франковскую.  Поэтому  Прокурор  и создан для того,  чтобы была единая законность. Дальше, 26 апреля этого  года  принят  Закон  Союза  ССР о разграничении полномочий между Союзом ССР и  субъектами  Федерации,  где  сказано,  что  в исключительную  компетенцию  Союза  входит  организация структуры органов Прокуратуры Союза.  Поэтому я  считаю,  что  этот  вопрос вообще не должен выноситься на обсуждение как не законный.

 

     Головуючий. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Кушнарьов Є.П.  Во-первых,  я  предлагаю  президиуму вначале выслушать все замечания и предложения по  этой  статье,  а  затем приступить  к  их обсуждению.  Товарищ прокурор явно поспешил.  У меня следующее дополнение:  последний абзац 15 статьи продолжить, и   он   будет  выглядеть  таким  образом:  "Голосування  по  цих кандидатурах  проводиться  відповідно  до  порядку,   визначеного статтею   14   Тимчасового   регламенту  при  наявності  висновку відповідних постійних комісій Верховної Ради Української РСР", то есть, дополнить тем, что есть уже в предложениях.

 

     Головуючий. Таке доповнення є і від комісії.

 

     Кушнарьов Є.П. Вот как раз можно и соединить.

 

     Далее. Мы  здесь  говорим об утверждении Председателя Совета Министров  и  Председателя  Комитета   народного   контроля,   но совершенно   ничего  не  говорим  об  образовании  самого  Совета Министров и самого Комитета народного контроля.

 

     Поэтому предлагаю продолжить статью 15 и  сформулировать  ее так:  "Верховна  Рада  Української  РСР  за  поданням Голови Ради Міністрів Української РСР затверджує склад Ради

 

     39

 

     Міністрів Української РСР".  И затем ту же самую фразу: "голосування  відбувається  відповідно  до  порядку,  визначеного статтею  14  Тимчасового  регламенту   при   наявності   висновку відповідних  постійних  комісій".  И также добавить сюда,  что по предложению Председателя Комитета народного контроля утверждается состав Комитета народного контроля.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Мовчан П.М.,    письменник,    Секретар   правління   Спілки письменників    України    та    Київської    організації     СПУ (Березняківський виборчий округ, м. Київ).

 

     Я хочу звернути вашу увагу, шановний депутате, на статтю 116 Конституції.  Там сказано,  що  Рада  Міністрів  Української  РСР утворюється Верховного Радою Української РСР у складі Голови Ради Міністрів,  Першого  заступника,  заступників  і  так  далі.  Мені здається,   що   у   Тимчасовому  регламенті  саме  визначено  не демократичний шлях, а антидемократичний, коли уповноважено Голову Верховної  Ради  і тільки Голову.  Через те я прошу дотримуватись тієї статті,  яка зазначена в Конституції, тобто 116. Це значить, що ми маємо повноваження обирати.

 

     Головуючий. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Колінець В.В.  Пропоную доповнити:  "Верховна Рада призначає Голову комітету у справах видавництв".

 

     Головуючий. Дякую, будь ласка, третій мікрофон.

 

     Виноградський М.П.,  начальник Ленінського районного відділу внутрішніх   справ   м.  Миколаєва  (Ленінський  виборчий  округ, Миколаївська область).

 

     Я хочу,  чтобы  поняли  одну  вещь,  что  не   надо   эмоции сравнивать  с  законодательством.  Сегодня  в Конституции четко и ясно записано,  что прокурор не утверждается и не  назначается  в республике.  Поэтому  давайте действовать по Конституции.  Те же, кто  поднимает  вопросы  государственного  суверенитета,   должны понимать,  что необходимо изменить Конституцию, а потом подходить к этим вопросам.

 

     Головуючий. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Коцюба О.П.,  доцент Республіканської вищої школи управління агропромислового  комплексу  Української РСР (Радянський виборчий округ, м. Київ).

 

     Шановний голово, шановні народні депутати!

 

     Я б хотів приєднатися до тих народних депутатів, які

 

     40

 

     запропонували дійсно виконати ті вимоги,  які  закріплені  в Конституції.  Щоб не повторюватись,  я не буду наводити статті. А питання про  Прокурора  республіки,  Міністра  внутрішніх  справ, Голову  Державного  комітету  виключити  поки  що  з  Тимчасового регламенту і після  внесення  змін  і  доповнень  до  Конституції вирішувати це питання. Скільки б диспутів ми не вели, все одно ми не приймемо рішення, бо воно не буде відповідати Конституції.

 

     Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Єршов А.В.  Я  вважаю,  шановні  товариші,  що   повторювати недоліки  союзного  парламенту ми не можемо.  Лише в нашій країні записано,  що  народним  депутатом  не  може   бути   міністр   і душевнохворий. Більше ніде такого практично немає. Депутат Скорик внесла пропозицію,  яка розходиться  з  Конституцією  Української Радянської  Соціалістичної  Республіки.  Тому  я вношу пропозицію розглядати його так, як внесено комісією.

 

     Головуючий. Дякую.  Будь ласка,  перший мікрофон.  У  вас  з цього приводу, депутат Заєць?

 

     Заєць І.О.,    інженер    Інституту    економіки   АН   УРСР (Святошинський виборчий округ, м. Київ).

 

     Тут уже  звучала  пропозиція,  що   кандидатури   попередньо обговорюються на засіданні постійних комісій. Але, мені здається, що важливо доповнити таким текстом. "Комісіям надаються необхідні матеріали про кандидата.  Якщо запропонована кандидатура комісією не рекомендується для призначення,  вона повинна мотивувати  своє рішення. В цьому випадку Голова Ради Міністрів може запропонувати для обговорення іншу кандидатуру або  підтвердити  свій  намір  і відстоювати   запропоновану  ним  кандидатуру".  Така  пропозиція прозвучала із уст депутата Стецьківа.  Я думаю, що вона слушна, і нам варто прислухатися до неї.

 

     Головуючий. Дякую, будь ласка, другий мікрофон.

 

     Влох О.Г.,   завідуючий   кафедрою   Львівського  державного університету  імені  І.  Франка   (Ленінський   виборчий   округ, Львівська область).

 

     Шановні депутати і шановний голово! Це питання, яке ми зараз обговорюємо по регламенту,  дуже тісно  переплітається  з  третім пунктом нашого Регламенту.  Там написано,  що наш Регламент,  всі питання, які виносяться на сесію, визначаються

 

     41

 

     статтею 97  Конституції.  Тепер  ми  бачимо,  що   є   певна невідповідність  тих  наших  пропозицій  із цією статтею.  Я хочу нагадати,  що в тій  статті  значною  мірою  справді  ущемляються права, пов'язані із самоврядуванням і з суверенітетом України. Ми ще не раз зустрінемось з цією проблемою.  Оскільки поки що ми  не обговорювали  доповнень  до  Конституції,  то  вважаю,  що було б доцільним  всі  ці  питання,  які   не   узгоджуються   з   даним формулюванням Конституції,  винести на обговорення після того, як ми внесемо поправки  до  Конституції.  Інакше  ми  завжди  будемо зустрічатися із такими проблемами. Дякую.

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Захарук Д.В.,  голова  виконкому Івано-Франківської обласної Ради   народних   депутатів    (Снятинський    виборчий    округ, Івано-Франківська область).

 

     Я пропоную,  щоб  у нас не було розбіжності з Конституцією і щоб ми не обмежували себе цим документом,  внести таке: "та інших посадових  осіб  згідно з законодавством".  Адже ми і далі будемо робити поправки,  то це розв'яже нам руки.  Тому я  наполягаю  на такому.  І  разом  з тим висловлюю протест проти тих уколів,  які прокурор   тут   висловив   щодо    законності    Львівської    і Івано-Франківської областей.

 

     Головуючий. Дякую, будь ласка, другий мікрофон.

 

     Шишкін В.І.,  заступник  голови  Кіровоградського  обласного суду (Кіровський виборчий округ, Кіровоградська область).

 

     Товарищи депутаты,   прошу   обратить   ваше   внимание   на дополнение, которое подготовила рабочая группа по второму абзацу. Там мы допустили  в  первоначальной  редакции  маленькую  ошибку, которую необходимо исправить сейчас. Об этом депутат Крыжановский говорил в своем выступлении.

 

     После слов  "Верховного  суду   Української   РСР"   следует поставить  запятую и добавить "областных и Киевского городского", поскольку "призначення і обрання службових  осіб  до  складу  цих органів" должны проходить через постоянные комиссии.

 

     Мы эту   ошибку   заметили,   но  поздно,  сейчас  прошу  ее исправить.

 

     Головуючий. Дякую, будь ласка, перший мікрофон.

 

     Швайка М.А.,  старший  науковий   співробітник   Львівського відділення  Інституту  економіки  АН  УРСР (Золочівський виборчий округ, Львівська область). Вношу пропозицію затверджувати

 

     42

 

     Голову Українського республіканського банку Держбанку  Союзу РСР.  Через те що ця установа не є Українського республіканською, ми несемо  величезні  втрати.  Союз  забирає  щорічно  більше  50 мільярдів карбованців кредитних ресурсів.

 

     Головуючий. Дякую, будь ласка, третій мікрофон.

 

     Лук'яненко Л.Г.,  не  працює  (Залізничний  виборчий  округ, Івано-Франківська область).

 

     Шановний голово, шановні депутати! Ми постійно натикаємось і будемо  ще  натикатись  на  проблему законності і правотворчості. Дозволю собі на одну хвилину згадати і теорію державного права.

 

     Конституція - це основа  юридичної  побудови,  яка  існує  в державі. Але в основі всякої Конституції лежить кілька політичних принципів.  Цей юридичний документ  базується,  таким  чином,  на кількох   політичних  принципах.  Ми  знаходимося  в  перехідному періоді, отже мусимо глянути на самі ці політичні принципи.

 

     Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки побудована   на   такому   політичному   принципі,  як  абсолютна централізація Радянського Союзу і абсолютне безправ'я Української Радянської Соціалістичної Республіки.

 

     Тепер в  ході  перебудови виробляється явно інший політичний принцип -  суверенність  і  незалежність  Української  Радянської Республіки і кожної республіки Радянського Союзу.

 

     Зміна цього  змісту  політичного принципу дає нам підстави і показує, яким способом ми можемо, не порушуючи закон, разом з тим творити новий закон.  Значить, в основі нашого нового політичного принципу  є  принцип   незалежності,   суверенності   Української Радянської Соціалістичної Республіки.

 

     Виходячи із  нього,  ми  і  повинні  працювати над творенням нових законів.  Отже, я цілком розумію прокурора республіки, який стоїть  на  суто юридичних позиціях,  але,  підкреслюю,  що ми не зробили б ні кроку  вперед,  коли  б  ми  стояли  тільки  на  тих позиціях.   Мусимо  враховувати,  що  є  перехідна  доба.  І  ми, парламент перехідної доби,  стали на  новий  політичний  принцип, принцип суверенітету Української РСР.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Шульга М.О.,  завідуючий  відділом  національних відносин ЦК Компартії  України  (Лутугинський   виборчий   округ,   Луганська область).

 

     43

 

     Я хочу зауважити,  що ми розглядаємо Тимчасовий регламент, а хочемо зараз змінювати  все  і  Конституцію  також.  Давайте,  як говорять деякі делегації,  схаменемося. Ми ще навіть не приймаємо постійний Регламент, а тільки Тимчасовий. Тому давайте все ж таки повернемось до того,  що у нас записано.  Я вважаю,  що думки вже висловлені, потрібно голосувати.

 

     Головуючий. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Скорик Л.П.  Я хочу відповісти депутатові, який зауважив, що моя  пропозиція  є  конституційно  невірною.  Я зачитую положення Конституції,  стаття  108,  пункт  3,  де  записано,  що   Голова Верховної  Ради  представляє  кандидатури  для  обрання на посади Першого  заступника  і  заступника  Голови   Верховної   Ради   і представляє   Верховній  Раді  кандидатури  для  призначення  або обрання  на  посади  Голови  Ради  Міністрів,   голови   Комітету народного контролю,  голови Верховного Суду,  Державного арбітра. Але ніде не записано,  що він має виключне право. Тобто, він має право  представити,  але  не написано,  що він і тільки він.  І я прошу усвідомити,  що одна з перших засад правової держави - що  не заборонене, те дозволено.

 

     Головуючий. Дякую.   Товариші,   ідуть   повторення.   Деякі депутати уже декілька раз  висловлюються  з  цього  приводу,  але звинувачують   президію   у  зловживаннях.  Товариші,  припиняємо обговорення.  Я прошу  зайняти  місця.  Дуже  важко  сформулювати пропозиції.  Тому ми будемо тільки те й робити, що відміняти своє голосування.

 

     Зачитую 15 статтю в такій редакції,  як її доповнює комісія: "Призначення  і  обрання  службових осіб до складу Ради Міністрів Української РСР,  Комітету народного  контролю  Української  РСР, Верховного  суду Української РСР,  обласних і Київського міського судів,  а також колегії Державного  арбітражу  Української  РСР", проводиться при наявності "і інших" (хтось пропонував).

 

     Давайте запишемо  "і  інших",  тому  що були пропозиції щодо банку і т.д.  Треба їх розглянути. Це - Тимчасовий регламент. Ось депутат  Шульга  зосереджував  нашу  увагу  на  тому,  що це ж не Регламент,  а поки що Тимчасовий регламент.  А ми хочемо, щоб він був   кращим   за   Конституцію.   Більшість   депутатів  вносили пропозиції, що коли ми приймемо доповнення і зміни в Конституції, тоді  ж  визначимося  з Регламентом.  Неможливо все робити зразу. Тому повертаємося, товариші, до питання щодо

 

     44

 

     призначення і обрання службових осіб "обласних і  Київського міського судів, а також колеги Державного арбітражу УРСР та інших проводиться при наявності висновків відповідних постійних комісій Верховної Ради Української РСР".

 

     У зв'язку  з цим абзац другий вважати третім,  в якому цифру 14 замінити на 13.  Це я зачитую з пропозицій комісії.  І якщо ви згодні  з  цим,  то  була  ще одна пропозиція,  внесена депутатом Скорик,  про  те,  щоб  після  слів  "за  представленням   Голови Верховної Ради Української РСР та народних депутатів" сказати, що народні депутати можуть представляти свої кандидатури, тому що це наше з вами право, право Верховної Ради погодитись з пропозиціями Голови чи не погодитись.  Якщо ми не погоджуємося, то він вносить іншу кандидатуру.

 

     Займіть своє місце, будь ласка, депутат Печеров.

 

     Товариші, ставиться  на голосування абзац перший статті 15 з тими доповненнями, які були сформульовані по більшості пропозицій депутатів.  Хто  за  таку  редакцію статті 15 проекту Тимчасового регламенту,  прошу голосувати.  "За" - 324,  “проти" -48. Перший абзац приймається в такій редакції. Після голосування ми не даємо слова.

 

     Другий абзац.  "Голосування по цих кандидатурах  проводиться відповідно   до   порядку,  визначеного  статтею  14  Тимчасового регламенту".  А потім вже йдуть доповнення від комісії. У зв'язку з  цим абзац другий вважати третім,  в якому цифру 14 замінити на 13. До "при наявності висновків".

 

     Товариші, які будуть ще пропозиції? Немає.

 

     Голосуємо за всю статтю 15 у тій редакції,  яку  ми  з  вами визначили по реченнях і по абзацах.

 

     Хто за  те,  щоб залишити в такій редакції статтю 15 проекту Тимчасового регламенту, прошу голосувати.

 

     "За" - 360, "проти" - 32. Приймається.

 

     Шановні товариші,  у депутата Носова є пропозиція,  яку  він неодноразово  вносив  у  цьому  залі.  Вчора він консультувався з викладачами щодо роботи зарубіжних парламентів.  З цього  приводу йому надається слово. Будь ласка, включіть третій мікрофон.

 

     Носов В.В.,  інженер-електронник Полтавського заводу штучних алмазів і  алмазного  інструменту  (Октябрський  виборчий  округ, Полтавська  область).  Я  вношу предложение между 14 и 15 статьей вставить целую статью под  номером  14.2  следующего  содержания: "Верховна Рада Української РСР створює, коли

 

     45

 

     визнає за  необхідне,  слідчі,  ревізійні  та інші комісії з будь-якого питання (Частина ІІ статті 109 Конституції Української РСР)",  то  есть  этот абзац голосовать не следует.  Далее:  "При проведенні розслідування постійні  та  тимчасові  комісії  ведуть слідство  та  вивчення з тими повноваженнями і обмеженнями,  що й судові органи". Я настаиваю на поименном голосовании.

 

     Третий абзац.  "Висновки комісій,  винесені  по  результатах розслідування,   не  є  вирішальними  для  суду.  Суди  вільні  в розслідуванні,  обговоренні  та  оцінці   обставин,   одо   стали підставою для висновків комісії". Я хотел бы дать пояснение.

 

     Головуючий. Так,   хвилинку,   хвилинку,   шановні  товариші депутати,  ця  стаття  депутатами  на  слух  не  сприймається.  Є пропозиція, щоб статтю 14.2 передати зараз у комісію. Прохання до депутата Носова разом з комісією і юристами доопрацювати  її.  Ми ще ж не приймаємо Тимчасовий регламент. А потім, коли будемо його приймати в цілому,  то комісія внесе на наш розгляд сформульовану пропозицію.

 

     Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Носов В.В.  Есть  еще  целый  ряд предложений от депутатской группы  "Конструктивность".  Нынешнюю  статью  27   предлагается сдвинуть  на 28 место.  Эти предложения мы тоже отработаем с этой комиссией.

 

     Головуючий. Дякую.  Все.   Товариші!   16   стаття   проекту Тимчасового  регламенту.  Прошу  до  уваги.  "Право  законодавчої ініціативи у Верховній Раді  Української  РСР  належить  народним депутатам  Української  РСР,  Президії Верховної Ради Української РСР,   Голові   Верховної   Ради   Української   РСР,    Комітету конституційного   нагляду   Української   РСР,   Раді   Міністрів Української РСР,  постійним комісіям Верховної  Ради  Української РСР, Комітету народного контролю Української РСР, Верховному суду Української   РСР,   Прокуророві   Української   РСР,   Головному державному арбітру Української РСР".

 

     По цьому  абзацу  статті  16 в комісії зауважень немає.  Які будуть  зауваження  у  депутатів?  Голосувати?  Хто  за   названу редакцію абзацу статті 16, прошу проголосувати.

 

     "За" - 388, "проти" - 6.

 

     Другий абзац   шістнадцятої   статті.   "Право  законодавчої ініціативи  мають  також  громадські  організації  в   особі   їх республіканських  органів і Академія наук Української РСР (стаття 103, частина ІІ Конституції Української РСР)".

 

     46

 

     До другого  абзацу  у  комісії  зауважень  також  немає.   Є зауваження у депутатів?  Немає? Будь ласка, зауваження до другого абзацу.

 

     Голос із залу. (Не чути).

 

     (Шум у залі).

 

     Головуючий. Товариші,  прошу до уваги!  Ще є  пропозиції  до другого абзацу?

 

     (Шум у залі).

 

     Головуючий. Так, будь ласка, другий мікрофон.

 

     Влох О.Г.  Тут справа така,  що в цьому пункті виділено одне відомство - Академія наук.  Очевидно,  не тільки в Академії  наук зосереджений наш розумовий потенціал,  а й у мінвузі, в галузевих інститутах. Отже, у зв'язку з цим тут є деякі протиріччя. Або тут треба  зняти  Академію наук,  або додати,  скажімо,  мінвуз,  для прикладу.  Крім цього, важливим є надання права ініціативи різним політичним партіям.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Ребрик Б.В., член   кооперативу   "Виробничник"   при   обласному   об'єднанні "Івано-Франківськводоканал"    (Тисменицький    виборчий   округ, Івано-Франківська область). Шановні депутати і шановний голово! Я вибачаюсь, що стою так довго, але мені незручно заходити, бо біля мене депутат з хворою ногою.  Я мушу взяти слово  для  невеличкої довідки.  Вчора тут на сесії порушувалось питання про доцільність синхронного  перекладу  з  української  на  російську.  Це   дуже актуальне  питання,  воно  необхідне,  і  так  би мовити,  в дусі сучасного  темпу  життя.  Сьогодні  такий   синхронний   переклад ведеться.  Бачу  в  залі  лише дві людини,  які користуються цими послугами;  і навіть  та  людина,  яка  ставила  це  питання,  не користується  цими  послугами.  Я  пропоную,  якщо ви вважаєте за доцільне і далі вести синхронний переклад на  російську,  зробити так, щоб вівся синхронний переклад і на українську мову. Дякую.

 

     Головуючий. Дякую,  в Секретаріат зверніться,  будь ласка. У вас з приводу цієї статті? Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Шульга М.О.  Я  хотів  би  пояснити  з  приводу  того,  чому Академія  наук  і  чому недоцільно вписувати Мінвуз чи інші якісь органи.  Справа в тому,  що  на  Академію  наук  Української  РСР покладено  право  координувати  всю  наукову  роботу  на Україні. Існують

 

     47

 

     відповідні наукові Ради і саме вони і будуть зважати  на  ті думки, які виходитимуть з Мінвузу, тим більше, що у нас інститути знаходяться в різних міністерствах.

 

     Головуючий. Дякую, будь ласка, третій мікрофон.

 

     Шведенко М.М.,  директор Луганського  обласного  виробничого рибокомбінату   (Станично-Луганський  виборчий  округ,  Луганська область).  Я предлагаю после слов "право законодавчої  ініціативи мають   також  громадські  та  відомчі  організації  в  особі  їх республіканських організацій" добавить "та відомчі".

 

     Головуючий. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Горинь Б.М.  Ми йдемо до політичного партійного  плюралізму. Отже,  вважаю  за  необхідне  вставити  слова "право законодавчої ініціативи мають політичні та громадські організації".

 

     Головуючий. Дякую, була така пропозиція.

 

     Немає більше  доповнень?   Товариші,   будемо   закінчувати. Дозвольте  поставити  на  ваш  розгляд  таке  доповнення:  "Право законодавчої  ініціативи  мають  також  політичні  та  громадські організації в особі їх республіканських органів і відомств".

 

     Голос із залу. (Не чути).

 

     Головуючий. Товариші   депутати!   Тільки   що  депутат  від Луганської  області  вносив  пропозицію.  Будь  ласка,   слухайте уважно, хто вносить ці пропозиції. А потім ви звинувачуєте, що не всі  пропозиції  названі  були.  До  уваги.  Будь  ласка,  третій мікрофон.

 

     Лобач В.І.,   голова   Лисичанської  міської  Ради  народних депутатів,  перший  секретар  Лисичанського  міськкому  Компартії України   (Лисичанський   виборчий   округ,  Луганська  область). Товарищи.  Мы  обсуждаем  конституционную   норму,   которая   из Конституции перенесена во Временный регламент. Что мы тогда будем изменять.  Если так слово в слово записано с  Конституции.  Зачем эти обсуждения?

 

     Головуючий. Вибачте,  але  саме  так  депутати Дорогунцов та Дурдинець порушують це питання.  Юристи порушують теж.  Я вас  не перебиваю,  я лише підсилюю вашу думку,  що всі депутати вказують на  Конституцію  і  настоюють,  щоб   головуючий   переходив   до голосування. Дякую.

 

     Товариші! Ставиться на голосування така редакція: "Право законодавчої   ініціативи   мають   також   політичні   та громадські  організації  в особі їх республіканських органів і АН УРСР". Все.

 

     48

 

     Товариші депутати! Вноситься пропозиція перша, яка внесена в проекті  Тимчасового  регламенту без слова “політичний".  "Право законодавчої ініціативи  мають  також  громадські  організації  в особі  їх  республіканських  органів  і Академія наук Української РСР".

 

     Хто за  таку  редакцію  другого  абзацу  статті  16,   прошу голосувати.

 

     "За" - 312, "проти" - 79, приймається.

 

     В цілому голосується стаття 16. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Головатий С.П.,   старший  науковий  співробітник  Інституту соціальних та економічних проблем зарубіжних країн Академії  наук УРСР  (Сирецький  виборчий округ,  м.  Київ).  В цілому по статті. Оскільки ця стаття  стосується  порядку  здійснення  законодавчої ініціативи,   ми   б   пропонували  доповнити  її  пунктом,  який стосується законодавчої  діяльності  Верховної  Ради  Української РСР,  виходячи з того,  що навіть практика уже перших днів роботи сесії показала,  як нам було важко вирішити питання  про  порядок денний.  Дуже багато пропозицій від різних груп:  парламентських, територіальних,  політичних,  професійних. Своя пропозиція була у Президії Верховної Ради Української РСР і так далі.

 

     І перша сесія буде працювати дійсно за цим регламентом, поки не приймемо постійний Регламент.  Тому на ваш  розгляд  вноситься пропозиція,  щоб  усі  суперечки і всі пропозиції вносилися не на пленарних засіданнях,  а щоб знімалися ці  протиріччя  на  певних нарадах.  Мова  йде  про проведення нарад,  в яких брали б участь голови робочих і керівних органів Верховної Ради.  Мова  йде  про президію,  Секретаріат,  голів  постійних і тимчасових комісій та спеціальних комісій, голів депутатських груп. Саме на цих нарадах за  участю  усіх цих голів,  які представлять дуже широкий спектр інтересів і  політичних  позицій,  можна  було  б  виробити  план законодавчої діяльності Верховної Ради і не переносити з'ясування цих  протиріч  на  пленарні  засідання.  Тому  пропонується  така формула.

 

     Головуючий. Дякую. Я вас зрозумів. Депутат Головатий вносить пропозицію доповнити 16 статтю третім абзацом. Зачитую цей абзац, а  ви  потім висловитесь:  "З метою здійснення плану законодавчої діяльності УРСР проводяться регулярні наради  голів  керівних  та робочих  органів  Верховної Ради,  в нарадах беруть участь голови депутатських  (парламентських)  груп".  Правильно?  Товариші,  як будемо відносно цього абзацу статті 16?

 

     Ставиться на голосування разом пропозиція проекту

 

     49

 

     Тимчасового регламенту,  висновків робочої комісії,  а потім пропозиція, внесена депутатом Головатим.

 

     Товариші, хто за те,  щоб 16 статтю залишити в тій редакції, як  ми  її  з  вами  сформулювали поабзацно,  без доповнень прошу голосувати.

 

     "За" -308, "проти" -84.

 

     Товариші депутати,   потрібно   ставити    на    голосування доповнення?

 

     Голоси із залу. Ні, ні! Так, так!

 

     Головуючий. Товариші  наполягають  ставити.  Хто за те,  щоб залишити редакцію статті 16 з доповненням  (зачитую  доповнення): "З   метою   здійснення  плану  законодавчої  діяльності  в  УРСР проводяться регулярні наради голів керівних  та  робочих  органів Верховної  Ради.  В  нарадах  беруть  участь  голови депутатських (парламентських) груп".  Хто за таку редакцію  статті  16,  прошу голосувати.

 

      "За" - 132. Рішення не приймається.

 

     Товариші депутати, 17 стаття проекту Тимчасового регламенту: "Закони Української РСР і постанови  Верховної  Ради  Української РСР  вважаються  прийнятими,  якщо за них проголосувала більшість народних  депутатів  Української  РСР  від  загальної   кількості обраних на день проведення засідання".

 

     По першому абзацу є зауваження?  Немає. Від комісії в абзаці першому після  слова  "від"  вставити  слово  "її"  та  виключити останні  слова  -  "обраних  на день проведення засідання".  Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Депутат не представився.  По першому абзацу я вважаю,  що це все-таки  не  процедурні  речі,  які  можуть  прийматись  простою більшістю  голосів.   Це   -   закони   і,   судячи   з   досвіду парламентського  досвіду  різних  країн,  саме закони приймаються двома третинами голосів.

 

     Головуючий. Інші пропозиції будуть? Ставимо на голосування в порядку  надходження:  перша  пропозиція,  яка  викладена в цьому проекті.  З доповненням комісії чи без доповнення? З доповненням. Тоді формулюю: "Закони Української РСР і постанови Верховної Ради вважаються  прийнятими,  якщо  за  них  проголосувала   більшість народних  депутатів Української РСР".  Після слова "від" вставити слово "її"?  "Від її  загальної  кількості"?  Товариші,  я  прошу уважно стежити, не збивайте мене. Я зачитую від комісії: в абзаці першому після слова "від" вставити слово "її". Далі за

 

     50

 

     текстом -  "народних  депутатів  Української  РСР   від   її загальної кількості".

 

     Товариші, ставиться  на голосування перший абзац в редакції, яку ми вам запропонували. Прошу голосувати.

 

     "За" - 307, "проти" - 71.

 

     Пропозиція депутата Скорик про те, щоб не більшістю, а двома третинами:  "Якщо  за  них  проголосувало  дві  третини  народних депутатів" і далі за текстом? Потрібно ставить на голосування?

 

     Голоси із залу.

 

     Головуючий. Так.  Погоджуємося з  Конституцією?  Тоді  читаю другий абзац:  "Закони та інші рішення Верховної Ради Української РСР приймаються,  як правило,  після попереднього обговорення  їх проектів   відповідними   постійними   комісіями  Верховної  Ради Української  РСР  (стаття  110,  частина  перша,  частина   друга Конституції Української РСР).

 

     Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Алтунян Г.О.,  слюсар підприємства "Кінотехпром",  м. Харків (Київський виборчий округ, Харківська область). Шановні депутати. Я пропоную додати в цьому абзаці, що закони Української РСР мають відповідати міжнародним зобов'язанням Української республіки.

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Шевченко В.П.,  наладчик  Бердянського   кабельного   заводу виробничого об'єднання "Азовкабель" (Бердянський міський виборчий округ,  Запорізька  область).  Здесь  я  предлагаю   убрать   "як правило".

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Шаповал В.Н.,  голова  виконкому  Черкаської  обласної  Ради народних  депутатів  (Чигиринський  виборчий   округ,   Черкаська область).  Товариші,  ми  з  вами  постійно  ратуємо  за  правову державу,  а тому правові основи повинні закластися  в  закони.  Я пропоную  цей  пункт  записати  так  (хоч  тут  є  відхилення від Конституції, але вважаю, що це - конструктивна поправка): "Закони та  інші  рішення Верховної Ради Української РСР приймаються,  як правило,  після попереднього  обговорення  проектів,  нормативних документів  та  при  наявності  правової  відповідальності  за їх реалізацію" - далі за текстом.  Якщо ми цього не зробимо,  я  вже втретє про це говорю, то наші закони будуть прийматися марно.

 

     51

 

     Головуючий. Як  я  зрозумів,  у  вас таке ж саме доповнення, депутате Печеров? Товариші, будь ласка, третій мікрофон.

 

     Чепурний А.Г.,  голова колгоспу  "Зоря"  Борівського  району (Куп'янський виборчий округ,  Харківська область).  Я пропоную до слів "після попереднього  обговорення  їх  проектів  відповідними комісіями Верховної Ради" додати слова "та ствердження".

 

     Головуючий. Товариші  депутати,  до уваги.  Є таке прохання: давайте пропозиції депутатів Шаповала  та  Чепурного  передамо  в комісію.   Комісія   доопрацює,   а   коли  будемо  затверджувати Регламент, - внесе нам поправки. Ми не по всіх статтях це робимо. Тут потрібно,  тим більше,  що є три пропозиції. Тому в цілому за цю  статтю  проголосуємо  з  тими  поправками,  коли  вже  будемо розглядати.  Тоді  скажемо:  до  такої статті були такі поправки. Комісія  доопрацює  цей  варіант.  Будь   ласка,   ставиться   на голосування стаття 17 в такій редакції,  як вона викладена, але з проханням до комісії доопрацювати їх,  у зв'язку  з  пропозиціями депутатів Шаповала і Чепурного (шум у залі).  Будь ласка,  третій мікрофон.

 

     Остапенко О.Ф.,  генеральний директор виробничого об'єднання "Краснодонвугілля"   (Краснодонський  виборчий  округ,  Луганська область).  То,  что написано в статье Конституции,  мы  не  имеем права   изменять,  пока  не  будет  дополнения  или  изменения  в Конституции. Зачем мы это ставим на голосование?

 

     Головуючий. Дякую. Ми не змінюємо нічого того, що записано в Конституції.  Я  вам  ще  раз  говорю  -  не  змінюємо.  До цього доповнення ми віднеслись дуже обережно.  Просимо і вас,  шановний депутате,  підійти  в  комісію,  взяти  з собою Конституцію і там визначитись.  Будь   ласка,   товариші   депутати,   ставимо   на голосування  статтю  17  в тій редакції,  як вона запропонована в проекті Тимчасового регламенту,  а доповнення доручити розглянути додатково. Прошу голосувати. Без доповнення.

 

     "За" -  342,  "проти"  -  28.  Товариші!  У нас буде ще час. Стаття 18.  Пропозиції про зміни і доповнення діючих законодавчих актів Української РСР вносяться в письмовій формі. Є зауваження?

 

     З залу. Немає!

 

     Головуючий. Ставиться   на   голосування.  Хто  за  те,  щоб залишити статтю в цій редакції, прошу голосувати.

 

     Від комісії, вибачте, є зауваження?

 

     Після слова "актів" вставити слова:  "в порядку законодавчої ініціативи" тоді буде: "Пропозиції про зміни і доповнення діючих

 

     52

 

     законодавчих актів   в   порядку   законодавчої   ініціативи вносяться в письмовій формі". Рішення не прийнято.

 

     Товариші! Ви не збивайте мене,  дуже вас  прошу.  Я  ще  раз говорю: я попросив вибачення, що поставив на голосування до того, як зачитав поправки.

 

     Будь ласка,  вноситься  така  редакція  18  статті   проекту Тимчасового регламенту:  “Пропозиції про зміни і доповнення діючих законодавчих  актів  Української  РСР  в   порядку   законодавчої ініціативи вносяться в письмовій формі.  Ставиться на голосування така редакція з доповненнями "комісії".

 

     Будь ласка, прошу голосувати.

 

     "За" - 390, "проти" - 9.

 

     Товаришу депутате,  сядьте,   будь   ласка,   не   заважайте працювати.  У  вас  буде  час  -  підійдіть,  уточніть.  Не можна блокувати кожне голосування.

 

     Стаття 19.    "Народному    депутату     Української     РСР забезпечується  можливість активної участі у засіданнях Верховної Ради Української РСР.  Народний депутат Української РСР має право брати  участь  у  дебатах,  вносити  в  усній  чи письмовій формі пропозиції,  зауваження чи  поправки  по  суті  обговорюваних  на засіданнях   питань,   пропозиції   щодо   персонального   складу утворюваних Верховною Радою Української РСР органів та кандидатур службових осіб,  які обираються або призначаються Верховною Радою Української РСР,  ставити  запитання,  давати  довідки,  а  також користується іншими правами відповідно до Конституції Української РСР та інших законів Української РСР".

 

     По першому абзацу в Комісії зауважень немає.

 

     В кого з депутатів є пропозиції?

 

     Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Гайсінський Ю.О.,  прокурор Московського району  м.  Харкова (Московський  виборчий округ,  Харківська область).  У мене є два доповнення до статті 19 другого абзацу.

 

     Головуючий. Я по першому абзацу запитую.

 

     Гайсінський Ю.О. Ви прочитали перший і другий.

 

     Головуючий. Вибачте.

 

     Гайсінський Ю.О.   Так   ось,   до   абзацу  другого.  Перше доповнення: поправки до законопроектів обговорюються і виносяться на  голосування  за  умови  їх  попереднього розгляду у постійній комісії - це перше доповнення.  Друге  -  при  участі  в  дебатах депутат не

 

     53

 

     може користуватися  підготовленим текстом,  крім доповідей і формулювань пропозицій,  а також  цитування.  Таке  правило  було закріплено  ще  в  Державній  думі  Росії.  Це  можна формулювати письмово, а виступати тільки усно.

 

     Головуючий. Дякую.  Товариші,  до першого і другого абзаців. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Заєць І.О.  У  другому  абзаці,  у  першому рядку "народному депутату  Української  РСР  заздалегідь  передаються",  це  слово "заздалегідь" дуже непевне і неясно,  коли вони можуть передавати ці законопроекти. Прошу вибачити, це третій абзац.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Крупа Л.М.,  старший науковий  працівник  картинної  галереї Тернопільського  обласного  краєзнавчого музею  (Теребовлянський виборчий округ,  Тернопільська область).  У  мене  зауваження  до другого абзацу.  Подати його в такій редакції:  "народний депутат Української РСР має право брати участь у дебатах, вносити усні чи у письмовій формі пропозиції, зауваження, поправки та протести по суті обговорюваних на засіданні питань".

 

     Головуючий. Дякую.  Нема  більше  зауважень?  Товариші,   по першому  і  другому  абзацах  ми  повинні  визначитись.  Згідно з традицією ми голосуємо  першу  пропозицію  так,  як  визначено  в проекті   Тимчасового  регламенту.  Потім  будемо  голосувати  за внесені поправки.  Тим більше,  що від комісії поправок нема. Хто за  редакцію,  яка  викладена у першому і другому абзацах проекту Тимчасового регламенту, прошу голосувати.

 

     "За" - 369, проти - 27. Приймається.

 

     Товариші, було три пропозиції. Давайте визначимось.

 

     Перша була  пропозиція  "після  обговорення"  додати  "після обговорення   у  постійних  комісіях".  Як  поставимося  до  цієї пропозиції?  Стежте за текстом.  Було там  "після  обговорення  у постійних комісіях". Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Печеров А.В.  Я  втретє  прошу  уважно  читати,  про  що тут написано.  Це порядок обговорення на пленарному засіданні  сесії. Що  я повинен вийти,  зібрати Комісію і спитати,  що мені робити, яку пропозицію вносити?

 

     Головуючий. Так,  будь ласка.  Товариші,  слушне зауваження: додати "та протести".

 

     Голос із залу. (Не чути).

 

     54

 

     Головуючий. Будь ласка,  сформулюйте свої пропозиції чіткіше і не зараз. Зараз ми вже проголосували. Я просто вже для вас, щоб ви  переконалися  і з членами робочої групи і з іншими депутатами трішки подискутували.  Товариші, потрібно ставити на обговорення, що не користуватись письмовими довідками. Як щодо протестів? Було доповнення "та протестів". Будемо голосувати? Не будемо.

 

     Голос із залу. (Не чути).

 

     Головуючий. Я вас дуже прошу,  якщо ви за те,  щоб ми тільки голосували,  то давайте голосувати,  а якщо за те, щоб працювали, то давайте працювати.  Товариші,  ще два абзаци.  Зачитую  третій абзац статті 19.  "Народному депутату Української РСР заздалегідь передаються проекти законів,  постанов та  інших  документів,  що вносяться  на  розгляд Верховної Ради Української РСР".  По цьому реченню  будуть   зауваження?   Було   одне   зауваження.   Слово "заздалегідь" змінити. В абзаці третьому перше речення викласти в такій редакції:  "Народному депутату Української РСР  передаються проекти   Законів,   що   вносяться  на  розгляд  Верховної  Ради Української РСР та матеріали до них,  не пізніше як за три  дні". Перше  речення третього абзацу вважаємо погодженим.  Далі зачитую третій абзац.  "Він також забезпечується необхідними  матеріалами про діяльність Верховної Ради,  її Президії та постійних комісій, стенографічними звітами  засідань  Верховної  Ради".  По  другому реченню є зауваження? Будь ласка.

 

     Дякую. Нема більше пропозицій? Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Депутат не  представився.  Шановні  депутати,  бачу,  що моя пропозиція в 17 статті буде похована,  Іване Степановичу. Тому що наші  законники  звикли їздити по наїждженій колії і не відійдуть від конституційної статті  110.  Тому  я  все-таки  прошу  внести пропозицію  у  третій  абзац  даної  статті.  "Народному депутату Української  РСР   заздалегідь   передаються   проекти   Законів, постанов,    а    також    нормативні    документи   та   правова відповідальність по їх реалізації". Тут можна внести. Інакше нам, народним депутатам,  немає чого голосувати за ці закони.  Ми ситі законами,  але  немає  механізму   реалізації,   немає   правової відповідальності по цих законах.

 

     Головуючий. Так.  У  вас  по  другому  реченню.  Зачитую  по абзацу.

 

     Товариші! Закінчую останнє речення третього абзацу.

 

     55

 

     В стенографічні звіти за рішенням Верховної Ради можуть бути включені  виступи  народних  депутатів  Української  РСР,  які не виступили у зв'язку з припиненням дебатів.

 

     Депутат не представився.

 

     По третьому  реченню  є  у  комісії.  У   третьому   реченні названого  абзацу  слова  "можуть  бути включені" замінити словом "включаються".  Це  речення  доповнити   словами:   "якщо   текст переданий головуючому".

 

     Я б  просив  "із Секретаріату",  тому що головуючий не може. "Або Секретаріату".

 

     Головуючий. А ось Микола Григорович говорить,  що не можуть. Будь ласка, другий мікрофон. По абзацу.

 

     Мацялко М.В.,    генеральний   директор   наукововиробничого об'єднання "Укргаз" (Кременецький виборчий  округ,  Тернопільська область). Я б попросив, все-таки, повернутись до першого речення: народному  депутату  Української  РСР  не  "заздалегідь",  а  "не пізніше  як  за шість днів",  бо може бути субота,  неділя.  Дати можливість підготуватися людям.

 

     Головуючий. Дякую, дякую. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Головатий С.П.  Я по третьому реченню.  Абсолютно  згоден  з усім,  але  коли  мова  йде  про те,  що можуть включатись тексти виступів депутатів,  які не виступили.  Питання полягає  в  тому, коли вони подаються.  Через місяць?  Якщо не виступив, то прийшов додому,  подумав, написав, але написав не те, що хотів сказати чи не  думав говорити.  Тому ми пропонуємо,  щоб не було такого,  що потім буде цілий струмок цих виступів, треба обумовити, коли вони подаються.  І  ми пропонуємо доповнити це речення такими словами: "Якщо текст виступу був поданий не пізніше наступного  дня  після припинення дебатів". Чому не того дня? Тому що в той день депутат може не встигнути.  Якщо він не виступив в кінці дня, він може не встигнути  подати,  але  для  того треба один день.  Тому що то є більше, ніж потрібно, щоб передати.

 

     Головуючий. Дякую. У вас, будь ласка, перший мікрофон.

 

     Макеєнко В.В.  Группа  по  проблемам   молодежи   предлагает выдавать  проекты  законов,  постановлений и других документов за пятнадцать дней. Чтобы была возможность подготовиться ним.

 

     Головуючий. Так,  все,  досить. Шановні товариші депутати, я вам всі поправки від комісії зачитав. Третій абзац: слово

 

     56

 

     "заздалегідь" замінити "не пізніше як"; одна пропозиція була за шість днів,  друга - за п'ятнадцять,  третя - за  три.  Я  вам зачитую.  Товариш Мацялко, інші товариші, "Молодіжна група" - всі тут є.  Те ж саме щодо останнього речення.  Слова:  "за  рішенням Верховної   Ради   можуть   бути   включені"  замінити  на  слово "включаються" і доповнити словами:  "...якщо  текст  виступу  був поданий не пізніше наступного дня після припинення дебатів". (Шум у залі).

 

     Товариші! Я вам  зачитав  всі  пропозиції,  щоб  ви  ще  раз подумали, як ви визначитесь при голосуванні. По першому реченню у нас  зауважень  не  було:  "Народному   депутату   забезпечується можливість активної участі у засіданнях Верховної Ради".

 

     Ми обговорили  другий  абзац.  В другому абзаці додали слово "уряду".

 

     По третьому абзацу. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Мостиський А.Б.,  геолог  Ковельської  геологорозвідувальної партії, (Ковельський виборчий округ, Волинська область). У зв'язку з тим,  що кожного речення були доповнення, я вважаю, що не можна ставити на голосування цілий абзац,  давайте будемо голосувати по реченнях, і це буде набагато швидше.

 

     Головуючий. Ми провели голосування по реченнях двох абзаців, дійшли до третього. Давайте будемо відпрацьовувати третій абзац.

 

     Зачитую третій абзац по реченнях.

 

     1. Народному    депутату    Української    РСР   заздалегідь передаються проекти законів,  постанов та  інших  документів,  що вносяться на розгляд Верховної Ради Української РСР.

 

     Була пропозиція замінити слово "заздалегідь".

 

     Голосуємо за  те,  щоб  у  першому  реченні  замінити  слово "заздалегідь" на слова "три дні".

 

     "За" - 247, "проти" - 36. Приймається.

 

     Товариші! За дві хвилини за всі інші абзаци не проголосуємо. Тому перед тим, як оголосити перерву, є декілька оголошень.

 

     Оголошення з  місця.  Прохання  до  членів Мандатної комісії зібратися біля столу президії.

 

     Оголошення з   місця.   Прошу   оголосити    членам    групи "Незалежність" зібратись о 14 годині на третьому поверсі.  Голова групи.

 

     Оголошення з місця.  Депутатам-медикам прохання зібратися  у фойє  перед  лівим  виходом  до  залу  о 15 годині 30 хвилин (203 округ).

 

     Головуючий. Оголошується перерва до 16 години.

     (Перерва)

 

     57