Стенограма пленарного засідання

22 травня 1990

 

ЗАСІДАННЯ ДВАНАДЦЯТЕ

 

Сесійний зал Верховної Ради Української РСР.  22 травня 1990 року. 16 година.

 

Головує депутат Плющ І.С.

 

     Головуючий. Шановні     товариші     депутати,      прохання реєструватися. Поки ви реєструєтесь, ще одне оголошення. Прохання записок  у  Президію  по  наданню  слова  у  питанні  "різне"  не подавати. Звертайтесь до Секретаріату, Секретаріат формує списки.

 

     (Шум у залі).

 

     Головуючий. Шановні  депутати,  займіть своє місце.  Займіть своє місце.  Ніяких заяв ми  розглядати  не  будемо,  продовжуємо роботу  по  обговоренню  проекту Тимчасового регламенту.  Займіть своє місце!  Товариші! Ми закінчили і проголосували перше речення третього абзаца статті 19. Продовжуємо нашу роботу, зачитую друге речення статті 19.  Будь ласка,  візьміть Тимчасовий регламент  і поправки.

 

     Третє речення:   "Він   також   забезпечується   необхідними матеріалами  про  діяльність  Верховної  Ради,  її  Президії   та постійних  комісій,  стенографічними  звітами  засідань Верховної Ради".

 

     Є доповнення? "Уряду" ми там внесли раніше. Є ще доповнення? Немає. Хто за це речення, щоб його сформулювати в такій редакції, прошу проголосувати.

 

     "За" - 348, "проти" - 9.

 

     Останнє речення цього  абзаца:  "В  стенографічні  звіти  за рішенням  Верховної  Ради  можуть  бути  включені тексти виступів народних депутатів Української РСР,  які не виступили у зв'язку з припиненням дебатів". Поправка додається.

 

     Ми вже  говорили,  щоб  у  третьому реченні названого абзаца слова "можуть бути включені" замінити словом "включаються".

 

     3

 

     Це речення  доповнити   словами:   "якщо   текст   переданий головуючому або Секретаріату".

 

     Товариші, надходила   пропозиція  додати:  "якщо  текст  був переданий не пізніше наступного дня після дебатів",  але вона  не була прийнята. Тому голосуємо по черзі.

 

     Пропоную текст   на   голосування   в   такій  редакції:  "В стенографічні звіти за рішенням Верховної Ради включаються тексти виступів  народних депутатів Української РСР,  які не виступили у зв'язку з припиненням дебатів,  якщо текст переданий  головуючому або Секретаріату".

 

     Голоси із залу.

 

     Головуючий. Головуючому? В цей же день?

 

     Голоси із залу. Так!

 

     Головуючий. Товариші, ще раз зачитую редакцію цього речення. "В стенографічні звіти за  рішенням  Верховної  Ради  включаються тексти  виступів  народних  депутатів  Української  РСР,  які  не виступили у зв'язку з припиненням дебатів,  якщо текст  переданий головуючому або в Секретаріат в цей же день".

 

     Будь ласка,   за   таку   редакцію   цього   речення   прошу проголосувати. "За" -377, "проти" - 9. Рішення приймається.

 

     Приймаються всі  абзаци  і  речення  19-ї   статті   проекту Тимчасового  регламенту.  Прошу  проголосувати  за  цю  статтю  в цілому. "За" - 372, "проти" - 8.

 

     20 стаття  проекту   Тимчасового   регламенту   "На   сесії Верховної  Ради  Української РСР народний депутат Української РСР має право звернутися із запитом до Голови  Верховної  Ради,  Ради Міністрів Української РСР,  до керівників органів, що їх утворила або обрала Верховна Рада Української РСР,  а також до  керівників розташованих на території Української РСР підприємств,  установ і організацій незалежно від їх підпорядкування".

 

     Товариші, є в депутатів зауваження по  цьому  реченню?  Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Носов В.В.,  інженер-електронник Полтавського заводу штучних алмазів і  алмазного  інструменту  (Октябрський  виборчий  округ, Полтавська область).  У меня есть предложение,  я его вносил,  но почему-то не рассмотрела группа.  После слов, "що обрала Верховна Рада Української РСР, а також до керівників", так от перед словом "керівників"   поставити:   "керуючих   органів   та   керівників розташованих на території Української РСР підприємств,

 

     4

 

     установ і організацій". Идея здесь такая: предприятия, расположенные на территории  Украинской  ССР,  могут иметь руководящие органы,  находящиеся за ее территорией.  И если обратиться к директору или руководителю завода,  то он скажет: "Я исполнил  приказание,  пришедшее  мне  сверху".  А до верхнего мы достать не можем.  Поэтому  запрос  у  нас  получается  несколько ограниченный.

 

     Головуючий. Товариші.  Ця  пропозиція була внесена депутатом Носовим до комісії.  Комісія не визнала за потрібне вносити  таку поправку.  Тому  -  на  ваш  розгляд.  Ще є зауваження по першому реченню? Немає.

 

     Голосується перша пропозиція  Президії  і  комісії  у  такій редакції,   як   я  вам  зачитав.  Хто  за  цю  пропозицію,  прошу голосувати.

 

     "За" - 321, "проти" - 49. Приймається.

 

     "Запит, внесений у письмовій формі,  оголошується головуючим на  засіданні  або доводиться до відома депутатів в іншій формі". Немає  заперечень?  3ауважень  ніяких  не  було.  Голосувати   не потрібно? Дякую.

 

     "Орган або   службова   особа,   до   яких  звернуто  запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь в триденний строк".

 

     Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Шаповал В.Н.,  голова  виконкому  Черкаської  обласної  Ради народних   депутатів   (Чигиринський  виборчий  округ,  Черкаська область).  Я  вважаю,  що  цей  абзац  сформульовано,   очевидно, бюрократами або тими, хто конкретно не має справи із запитами. Ви знаєте,  коли надходять запити,  то це в основному не дріб'язкові питання,  а питання, які потребують додаткового вивчення в різних міністерствах! Тому є така пропозиція: "Орган або службова особа, до  яких  звернуто  запит,  зобов'язані  дати  усну  чи  письмову відповідь  в  триденний  строк,  а  з  питань,   які   потребують додаткового  вивчення,  -  не  пізніше одного місяця".  Інакше це будуть формальні відповіді.

 

     Головуючий. Товариші,   слушне   зауваження.   Будь   ласка, зафіксуйте.  Ще по цьому реченню є зауваження? Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Заєць І.О.,   інженер   Інституту    економіки    АН    УРСР (Святошинський виборчий округ, Київська область). Я думаю, що нам треба  записати  замість  "усну"  чи  "письмову"  таким  чином  - "письмову чи за згодою депутата усну".

 

     5

 

     Головуючий. Дякую.

 

     Заєць І.О. Я пропоную таку редакцію цього речення: "Органи або службова особа,  до яких звернуто запит,  зобов'язані дати  вичерпну  усну чи письмову відповідь у десятиденний строк". Бо триденний строк для відповіді - занадто мало.

 

     Головуючий. Дякую.  Всі пропозиції.  Формулюємо це  речення. "Орган  або службова особа,  до яких звернуто запит,  зобов'язані дати письмову, чи  за згодою депутата, усну відповідь. Тепер щодо пропозиції  депутата  Шаповала.  Я  та  більшість інших депутатів розділяємо таку пропозицію  щодо  строків  подання  відповіді  на запит: отже, це речення давайте сформулюємо так:

 

     "Орган або   службова   особа,   до   яких  звернуто  запит, зобов'язані дати письмову або, за згодою депутата, усну відповідь в  триденний  строк,  а  з  питань,  які  потребують  додаткового вивчення, - в місячний строк".

 

     Будь ласка, хто від юристів? Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Хилюк О.О.,  голова  виконкому  Бердичівської  міської  Ради народних  депутатів  (Бердичівський  виборчий округ,  Житомирська область).  У зв'язку з тим,  що запит є форма звернення тільки на сесії   і  він  оголошується  головуючим,  за  що  ми  вже  майже проголосували,  то ця особа може в останній день сесії  оголосити цей запит. Тоді ми що, три дні будемо чекати відповіді?

 

     У зв'язку  з  цим необхідно записати,  що відповідь на запит надається обов'язково на сесії,  але обумовити строк,  у який цей запит може бути вирішено в тому чи іншому варіанті. Але відповідь повинна надаватися обов'язково на цій  сесії,  тому  що  запит  є звернення на сесії.

 

     Головуючий. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Коцюба О.П.,  доцент Республіканської вищої школи управління агропромислового комплексу Української РСР  (Радянський  виборчий округ,  м.  Київ).  Шановний голово,  шановні народні депутати! Я думаю,  що нам дійсно потрібно підійти диференційовано до строків відповіді на запит,  але врахувати,  що відповідно до Конституції відповідь на запити повинна даватися  на  сесії  Верховної  Ради. Якщо  дати  місяць  для підготовки відповіді,  то сесія закінчить свою роботу.  Кому давати цю відповідь,  з ким обговорювати її. У нас  є хороша практика диференціації цієї роботи Указами Президії Верховної Ради - 5, 10, 20 днів, і у виняткових випадках - місяць. Десь  таку диференціацію треба підібрати нам,  але в межах роботи сесії.

 

     6

 

     Головуючий. Олександр Павлович!  А якщо депутат вніс запит в останній день роботи сесії, то сесію на три дні продовжувати, щоб дати відповідь, чи як?

 

     Коцюба О.П.  Не продовжувати роботу сесії. Необхідно лише на сесії  повідомити,  що  такий-то  запит буде розглянуто у тому чи іншому міністерстві чи відомстві.

 

     Головуючий. Тому  і  вноситься  така  пропозиція,   щоб   по можливості  відповідь  на запит подавалася в триденний строк,  на запити, які потребують додаткового вивчення, - протягом місяця.

 

     Є такі запити, товариші, що не можна і за 10 днів визначити, як  їх  реалізувати.  У нас уже є такі приклади.  Депутати робили запити і заяви з тих же подій у Полтаві,  які ще розслідуються  і т.д. і т.п.

 

     Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Дунтау О.М.,  голова комітету народного контролю Радянського Дунайського пароплавства (Ізмаїльський  виборчий  округ,  Одеська область). Товарищи! Уважаемый президиум, уважаемые депутаты!

 

     Статья 111  Основного Закона Украинской ССР дает однозначное толкование  депутатского  запроса.  Закон  о   статусе   народных депутатов СССР,  в частности статьи 13, 14, тоже дают однозначное голосование этого вопроса.  Более того,  Закон СССР  о  работе  с письмами,  обращениями  граждан СССР предусматривает рассмотрение их также в месячный срок.  Я думаю,  что нам не нужно  изобретать велосипед,  а  вернуться  к  этому  вопросу в рамках существующих законов. Спасибо за внимание.

 

     Головуючий. Товариші!  Останній депутат вніс пропозицію, яка компромісна і знімає всі до цього внесені пропозиції.

 

     Згодні з такою пропозицією? Дякую.

 

     Ставиться на голосування це речення в такій редакції,  як ми його сформулювали: "...орган або службова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на даній сесії Верховної  Ради  Української  РСР".  І  далі:  "...питання,   які потребують додаткового вивчення, розглядаються в місячний строк".

 

     Без доповнення?  Отже,  голосуємо  за  першу  редакцію,  яка запропонована в проекті робочою  комісією.  Зачитую:  "Орган  або службова особа,  до яких звернуто запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь у триденний строк".  "На сесії" - краще?  Мені здається також - краще все-таки, як записано в Конституції.

 

     7

 

     Давайте приймемо Конституційну норму.

 

     Зачитую: "Орган або службова особа,  до яких звернуто запит, зобов'язані дати  усну  чи  письмову  відповідь  на  даній  сесії Верховної  Ради  Української РСР".  Ставиться на голосування така редакція. Прошу проголосувати.

 

     "За" - 343, "проти" - 22. Рішення приймається.

 

     Товариші депутати!  До  уваги.  Депутат   Заєць   звинувачує президію, що знову пропускаються пропозиції. Ми жодної пропозиції не  пропустили.  Ми   просто   визначаємося   більшістю   голосів депутатів, яку пропозицію поставити на голосування. Дякую. Далі.

 

     "По відповіді  на  запит може бути проведено обговорення,  а також приймається постанова".  По цьому  реченню  є  у  депутатів зауваження, доповнення? Є від комісії.

 

     Від комісії.  Абзац другий:  "Обговорення доповіді по запиту проводиться,  якщо на цьому  наполягає  не  менш  як  одна  п'ята народних  депутатів".  Як  будемо  вносити поправки?  Не вносити? Ставити на голосування?

 

     Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Депутат не  представився.  Я  прошу  шановних  депутатів  цю поправку  внести,  тому  вже  що  мова  третій  раз йде про право захисту думки меншості і ми вже два  рази  втопили  це  право.  І третій  раз  ми  його  теж  можемо втопити.  Я прошу вас все-таки подумати,  бо ми створюємо механізм захисту думки прав меншості і плюралістичних думок. Прошу проголосувати.

 

     Головуючий. Товариші  депутати!  І  комісія  підтримує  таку пропозицію.  Давайте проголосуємо.  Треба поважати комісію,  нами обрану, якій ми доручили дати пропозиції.

 

     Тому зачитую  "По  відповіді  на  запит  може бути проведено обговорення,  якщо на цьому  наполягає  не  менш  як  одна  п'ята частина народних депутатів, а також приймається постанова".

 

     Можна ставити на голосування? Хто за це? Прошу голосувати.

 

     "За" - 281, "проти" -105. Рішення прийнято.

 

     Товариші! Ми  по  реченнях пройшли 20 статтю.  Дамо слово по одному депутату біля мікрофонів і на цьому закінчуємо.

 

     Жуков В.Р., перший секретар Макіївського міськкому Компартії України    (Макіївський-Гірницький   виборчий   округ,   Донецька область).  Я предлагаю добавить:  время обсуждения  ответа  -  30 минут. Иначе мы можем завязнуть в этих обсуждениях на весь день.

 

     8

 

     Головуючий. Дякую, будь ласка, другий мікрофон.

 

     Під'яблонський М.І.,      заступник      голови     профкому металургійного   комбінату   імені   Ілліча   (Маріупольський-Іллічівський виборчий округ,  Донецька область). Мы сейчас попали с вами,  товарищи,  в весьма любопытную  ситуацию.  В  предыдущем абзаце   мы   установили,   что  по  ряду  запросов  ответ  может рассматриваться в течение месяца.  При этом  в  следующем  абзаце приняли  одну  пятую,  т.е.  по  решению  одной  пятой  депутатов проводить  обсуждение.  Мы  в  таком  случае  можем  оказаться  в ситуации,  когда  450  человек  по решению 20 процентов депутатов будут сидеть здесь 20, а то и 30 дней.

 

     Головуючий. Дякую. Ставлю на голосування статтю 20 проекту  Тимчасового  регламенту  в цілому.  Хто за це,  прошу голосувати.

 

     "За" - 316, "проти" - 47. Приймається.

 

     Стаття 21.  "Народні депутати УРСР  можуть  об'єднуватися  в групи за територіальним чи іншим принципом, що обраний групою". Є зауваження по цьому реченню?  (Шум у залі).  Будь  ласка,  перший мікрофон.

 

     Головатий С.П.,   старший  науковий  співробітник  Інституту соціальних  та  економічних  проблем  зарубіжних  країн  АН  УРСР (Сирецький виборчий округ,  м.  Київ).  Шановні депутати!  Я хочу звернути вашу увагу саме  на  21  пункт  Регламенту.  Особливо  я звертаюсь  до  молодіжної  групи,  до  групи "Злагода",  до групи аграрників  і  до  інших  депутатських  груп,  які  вже   встигли утворитися, подати свої заявки на реєстрацію і зареєструватися.

 

     Ситуація, що  склалася під час обговорення Регламенту,  дуже проста.  Якби  зараз  довелося  приймати  рішення   цим   складом парламенту, що Головатий стоїть у білому костюмі, і цю пропозицію внесла робоча група і президія,  то більшість проголосували б  за те,  що  Головатий  стоїть  у  білому костюмі,  тому що Головатий заперечує це.

 

     Головуючий. Я   прошу   депутата   Головатого    формулювати пропозицію.  Не зловживайте часом.  Давайте конкретну пропозицію. Будь ласка, включіть третій мікрофон. До уваги, товариші!

 

     Слєсаренко В.М., старший слідчий в особливо важливих справах Запорізького  обласного  управління  внутрішніх  справ (Жовтневий виборчий округ, Запорізька область). Уважаемые товарищи депутаты! Я уполномочен выступить...

 

     Головуючий. Виключіть мікрофон.  Товариші!  Прошу пропозиції до першого речення статті 21 "Народні депутати УРСР можуть

 

     9

 

     об'єднуватись у групи за територіальним чи іншим  принципом, що  обраний  групою".  Які  будуть  пропозиції  до цього речення? Немає? Ставиться на голосування?

 

     Хто за те,  щоб залишити перший абзац цієї  статті  в  такій редакції, прошу голосувати.

 

     "За" - 378,  "проти" - 12. Товариші! Депутат робить заяву, а ми зараз розглядаємо Тимчасовий регламент,  а не  заяви.  Сядьте, будь ласка, шановні депутати.

 

     Другий абзац. Прошу до уваги, стежте за документом.

 

     В територіальну  групу  об'єднуються депутати,  які обрані в межах області та в містах республіканського  підпорядкування".  Є редакції з приводу цього речення? Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Товариші, це   знову   депутат   Головатий.  Які  у  кого  є зауваження до цього речення?  У кого є зауваження,  тих будемо  і слухати.  Поки  що біля мікрофона стояв тільки товариш Головатий. Депутат Головатий, будь ласка, перший мікрофон.

 

     Головатий С.П.  Я пропоную другий пункт зняти. Друге речення зняти  і  залишити  в  нашому Регламенті один єдиний критерій для утворення парламентських груп - кількісний,  оскільки в  третьому абзаці мова йде про те, що в парламентській групі не повинно бути менше двадцяти депутатів.  Якщо  ж  ми  залишаємо  територіальний поділ,  тобто обласний, тоді у Волинській депутатській групі буде 9 депутатів,  Чернівецькій - 9,  а у Донецькій - 45. Таким чином, доцільніше  було  б  підійти одним єдиним кількісним критерієм до цього питання і не вводити територіальний поділ у парламент нашої республіки.

 

     Головуючий. Дякую.    Товариші    депутати!   Комісія,   яка розглядала дане зауваження,  визнала за потрібне залишити його  у викладеній  редакції.  Я довожу це до вашого відома.  Будь ласка, включіть другий мікрофон. З цього приводу? Будь ласка.

 

     Депутат не  представився.  При  розгляді   цієї   пропозиції комісія  враховувала право меншості.  Ми не маємо права залишити, наприклад,  депутатів від Севастополя,  якщо їх навіть  і  чотири чоловіка,  відстоювати  ті  питання,  які їх турбують,  і просимо підтримати нашу пропозицію.

 

     Головуючий. З  цього  приводу  по  другому  реченню   є   ще зауваження?  Товариші,  на голосування ставиться пропозиція,  яка внесена у проект Тимчасового регламенту  і  підтримана  комісією. Хто за таку редакцію, прошу голосувати. "За" - 344, "проти" - 41. Приймається. Я читаю третє речення: "Групи, що створені за іншими

 

     10

 

     принципами, мають нараховувати в своєму складі не  менше  20 народних  депутатів".  Хто з цього приводу бажає виступити?  Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Єщенко В.М.,  головний  лікар   Новопетрівської   дільничної лікарні  Вишгородського  району.  (Вишгородський  виборчий округ, Київська область).  Пропоную після слів "не менше  20  депутатів" продовжити  "як  виняток  жіночі  депутатські  групи  створюються незалежно від кількісного". (Оплески).

 

     Головуючий. Приймається. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Голос із залу.  Шановні депутати - чоловіки,  дякуємо за  ці аплодисменти і думаємо, що ми дійсно знайдемо єдність.

 

     Головуючий. Дякую.   По   цьому   реченню   є   у  депутатів зауваження?  Тоді формулюю.  Після слів  "не  менше  20  народних депутатів" зробити виняток для жінок.

 

     Голос із залу. (Не чути).

 

     Головуючий. Ми вдруге вже проголосували. Сядьте, будь ласка. Депутат Табурянський,  ви знаєте,  що  по  процедурі  ведення  ви виступаєте кожні 5-10 хвилин.

 

     Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Головатий С.П. Шановний голово, там є речення (не чути).

 

     Головуючий. Я прошу по третьому реченню.

 

     Головатий С.П. По третьому абзацу (Не чути).

 

     Головуючий. Тоді  формулюється,  товариші,  третє  речення в такій редакції (не перше речення третього абзацу, а третє речення статті)   "Групи,   що   створені  за  іншими  принципами,  мають нараховувати в своєму складі не менше 20  народних  депутатів"  і далі  йде  вже  прийнята  нами пропозиція депутата Єщенко.  Ми її підкоректуємо. Залишаємо?

 

     Прошу за  це  голосувати.  "За"  -  377,   "проти"   -   14. Приймається.

 

     Продовжуємо. Друге речення третього абзацу: "Вони повинні письмово повідомити Президію сесії, а між сесіями - Голову Верховної Ради УРСР про своє створення, склад, а також про тих осіб, які уповноважені виступати від імені групи".

 

     Головуючий. Які будуть доповнення? Я оголошу вам від комісії доповнення.  У  третьому  та  другому реченнях цього абзацу слово "Президія" замінити словами "Головуючий  на  сесії",  а  слова  - "виступати  від  імені  групи"  замінити на "представляти групу". Згодні з таким?

 

     11

 

     Голоси із залу. Згодні.

 

     Головуючий. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Гетьман В.П.,      голова       правління       Українського республіканського  банку  Агропромбанку  СРСР (Уманський виборчий округ,  Черкаська  область).  Шановні  депутати!  Мені   довелося працювати як у підготовчій групі по Тимчасовому регламенту, так і в депутатській комісії,  яку ви  обрали.  І  в  суботу,  коли  ми опрацьовували  ці  пропозиції,  я дійсно погодився з такою зміною формулювання в третьому абзаці,  де слова – “виступати  від  імені групи"  замінено на - "представляти групу".  Але хід роботи сесії переконав мене,  думаю,  що й інших,  що ця процедура організації виступів  потребує  суттєвих  змін.  Тому  я пропоную,  щоб друге речення цього абзацу статті  21  після  слів  "які  уповноважені" доповнити  словами  "представляти,  а також визначати виступаючих від  імені   групи".   Товариші!   Дійсно   потрібний   постійний представник від групи, який міг би представляти депутатську групу з усіх питань.  І коли потрібно,  щоб  через  цього  повноважного представника...

 

     Головуючий. Так, все, дякую. Вибачте, шановний депутате, але ви довгий вступ робили. Ви конкретно формулюйте.

 

     Гетьман В.П. Іване Степановичу, я не зловживаю, і дайте мені визначитись.

 

     Головуючий. Будь ласка.

 

     Гетьман В.П.  Товариші,  тільки одна довідка.  За п'ять днів роботи сесії  із  484  депутатів,  які  виступали,  на  Львівську область  та  Київ припадає 109 виступів,  або кожне четверте.  Не хотів би,  щоб ми трагізували ситуацію,  можливо, це й слушно, та незабаром  ми  повинні  перейти  до  обговорення судьбоносних для нашого народу питань,  таких,  як суверенітет,  програма уряду, і якщо   не  буде  закладений  територіальний  принцип,  щоб  кожна депутація могла визначити  свого  представника,  ми  цю  дискусію загубимо.  Я  наполягаю на голосуванні,  щоб кожна депутація мала право на виступ за порядком денним.

 

     Головуючий. Товариші,  пропозиція про те, що кожна делегація повинна кожний день виступити,  не зовсім правильна.  Виступає не делегація,  а виступає депутат.  (Шум  у  залі).  Я  не  нав'язую нічого.  Я такий же депутат,  як і ви, і маю право на свою думку. Вашу пропозицію  поставимо  на  голосування,  ви  її  сформулюйте чітко.

 

     Будь ласка, другий мікрофон.

 

     12

 

     Бойко Б.Ф.,  старший викладач кафедри філософії і політичної економії Тернопільського державного педагогічного інституту імені Я. Галана (Підволочиський виборчий округ, Тернопільська область). Щодо цього речення,  то суперечка по суті йде  про  те,  хто  має право виступати від імені групи.  Пропоную не вказувати тих,  хто має  право  виступати  від  імені  групи,  а  вказати  лише,   що представники групи можуть виступати з різних питань. Вказати лише про створення, склад, а також керівників груп і все. А група сама буде визначати, кому виступати.

 

     Головуючий. Шановні  товариші  депутати.  Я  прошу доповісти депутатам,  як ми вчора із Секретаріатом визначалися  по  дальшій нашій роботі. Ми сьогодні обговорюємо питання Регламенту. Коли ми перейдемо  до  питань  нашої  економіки,  інших  основних  питань порядку  денного,  то за цей час організаційно оформляться групи, делегації.  І ми просимо  більше  обговорювати  питання  під  час перерви,   у   вільний   від   пленарних  засідань  час,  на  цих організаційних формуваннях визначатись,  кому надавати  слово,  з якого  питання.  Щоб  не  було,  що  від Києва виступає 8,  а від Донецька - 1 депутат.

 

     Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Білоблоцький М.П.  Я якраз хотів би цей абзац і речення, яке ми обговорюємо,  продовжити.  Перед кожною сесією повідомляти про зміни в групах, бо їх сьогодні вже немало створено. Буде, мабуть, більше.  Треба буде знати,  які розпалися, які поповнилися, а які не мають права на існування.  Тобто перед  кожною  сесією  робити повідомлення про групи.

 

     Головуючий. Миколо     Петровичу,     це    передбачено    в запропонованій статті редакції.  Тому,  товариші, щоб закінчити з цим   реченням,  я  ще  раз  сформулюю:  "Вони  повинні  письмово повідомляти Президію сесії, а між сесіями - Голову Верховної Ради УРСР   про  своє  створення,  склад,  -і  була  пропозиція,  -  і керівників груп,  а також представляти, визначати виступаючих від імені групи".  Товариші,  це перший проект, другий - від комісії. Але члени комісії говорять, що передумали, і пропонують у другому реченні   цього   абзацу   слово   "Президія"   замінити  словами "головуючий  на  сесії",  а  слова  "виступати  від  імені  груп" замінити  на  “представляти  групу".  Але з цього приводу ще краще формулювання - "представляти,  а також визначати виступаючих  від імені груп".  Давайте погодимося з таким.  Ставити на голосування це речення в такій редакції? Прошу голосувати.

 

     13

 

     "За" - 325, "проти" - 43. Приймається.

 

     Останнє речення третього абзаца: "Про створення депутатської групи інформуються народні депутати УРСР". Є пропозиції?

 

     (Шум у залі).

 

     Головуючий. Немає. І голосувати не потрібно.

 

     Була пропозиція  названий абзац доповнити реченням:  "Кожний народний депутат Української РСР одночасно може  бути  членом  не більше, як двох груп".

 

     Потрібно додавати? Не потрібно. У вас з цього приводу?

 

     Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Слєсаренко В.М.  Уважаемые товарищи депутаты!  Я уполномочен выступить с предложением от парламентской группы "Злагода-центр".

 

     Головуючий. Виключіть третій мікрофон.  Я вас прошу, займіть своє місце.

 

     Слєсаренко В.М.   Товариші!  Я  по  реченню.  По  реченню  - конкретно пропозицію.

 

     Головуючий. Будь ласка, включіть третій мікрофон.

 

     Слєсаренко В.М.  Предлагаю исключить вообще этот абзац. Даже на  заседании рабочей комиссии наши мнения разошлись.  Юристы,  в том числе Шишкин,  я,  ряд других депутатов были против включения этого   пункта.  Это  дискриминация  прав  депутата.  У  нас  это свершившийся факт. Поэтому я предлагаю исключить. Коротко и ясно.

 

     Головуючий. Шановні товариші депутати,  я прошу вибачення  у депутата Слєсаренка за те, що не дав йому повністю висловити свою думку.  Я зрозумів,  що він хоче виступити  із  заявою.  Порушене питання ставлю на ваш розгляд.

 

     Перша пропозиція,  якої немає в цьому регламенті,  її додано від комісії,  але й там не було  повної  згоди.  Тому  пропозиція виноситься   на   ваш   розгляд.   Залишаємо   чи  не  залишаємо? Демократичніше було б  не  залишати.  Тому  вноситься  пропозиція залишити   речення  в  такій  редакції,  як  записано  в  проекті регламенту. Ставлю на голосування.

 

     "За" - 310, "проти" - 65.

 

     Наступне речення:  "Група має також право  після  припинення дебатів  по  розгляду  будь-якого  питання  порядку денного сесії ставити не менш як двома  третинами  складу  питання  про  виступ свого представника, після чого йому надається слово".

 

     14

 

     З цього приводу? Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Мороз О.О.,  завідуючий  аграрним відділом Київського обкому Компартії  України   (Таращанський   виборчий   округ,   Київська область). Пропонується після слова "група" записати "з ініціативи якої  розглядається  питання".  Інакше  ми   ніколи   дебати   не припинимо. У нас уже сорок груп.

 

     Головуючий. Слушне  зауваження,  товариші,  доречне.  Як  ви вважаєте?  Погоджуємося?   Ставиться   на   голосування   внесена пропозиція. Зачекайте. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Гриньов В.В.,      завідуючий      кафедрою     Харківського політехнічного  інституту  імені  В.І.   Леніна   (Індустріальний виборчий округ,  Харківська область).  Непонятно, как практически реализовать идею "две трети голосов". Если группа в разных местах зала и неожиданно нужно выступить от группы,  - то это нереально. Мы же назначили человека,  который  регулирует,  дирижирует  этим процессом.  Поэтому  надо  исключить  "две  трети голосов".  Есть человек, который может это определить.

 

     Головуючий. Правильно. Я особисто поділяю цю думку. За це ми голосуємо. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Я не можу під час голосування  коментувати.  Товариші,  будьте  уважнішими. "За" - 323,  "проти" – 23.  Приймається.  Товариші,  мені під час голосування не можна нічого відповідати.

 

     Наступне речення:  "За  вимогою  групи  народних   депутатів головуючий  на  сесії розповсюджує серед депутатів Верховної Ради УРСР матеріали,  які підготовлені від імені  групи  як  офіційний документ сесії Верховної Ради".

 

     Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Червоній В.М.,  апаратник Ровенського виробничого об'єднання "Азот" (Ленінський виборчий округ,  Ровенська  область).  Шановні депутати,   я  хочу  зробити  доповнення  і  запропонувати  зміну редакції двох останніх абзаців, а саме...

 

     Головуючий. Будь ласка, по цьому абзацу.

 

     Червоній В.М.  Я буду дуже конкретним,  але  прошу  все-таки мене  вислухати  до  кінця.  Шановні депутати,  для розслідування причин масових захворювань,  великих аварій, катастроф та фактів, наприклад,   грубого   порушення   законодавства  нам  доведеться створювати  тимчасові  депутатські  комісії.  Отож   я   пропоную доповнити  розділ  21 саме перед двома останніми абзацами пунктом 211  в  такій  редакції:  "Верховна  Рада  УРСР  може  створювати тимчасові

 

     15

 

     депутатські комісії.   Рішення   про   створення  тимчасових депутатських комісій  приймається  не  менш  як  однією  третиною депутатів, присутніх на засіданні".

 

     Останні два абзаци пропоную викласти під пунктом 212 в такій редакції:  "За вимогою групи  народних  депутатів  та тимчасових  депутатських комісій головуючий на сесії розповсюджує серед депутатів Верховної Ради" і т.д.

 

     І останній   абзац:   "Депутатські   групи   та    тимчасові депутатські  комісії  не  "мають права",  а просто - "публікують" інформацію про “свою діяльність  у  газетах"  і  т.д.  Дякую  за увагу.

 

     Головуючий. Я б дуже просив,  шановний депутат Червоній, вас з депутатом Носовим,  будь ласка,  дайте ваші пропозиції в робочу групу,   оскільки  вони  переплітаються.  Я  прошу  передати  для додаткового вивчення у робочій групі,  а потім до них повернемося при голосуванні за Тимчасовий регламент у цілому.

 

     Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Дубенков Г.О.,  голова  Козятинської  районної Ради народних депутатів,  перший  секретар  Козятинського   райкому   Компартії України  (Козятинський  виборчий  округ,  Вінницька область).  За вимогою групи народних депутатів, по тексту читаю, не "головуючий на сесії розповсюджує серед депутатів матеріал", тому що сьогодні цих матеріалів за п'ять днів  ми  одержали  стільки,  що  для  їх розповсюдження     головуючому    не    вистачить    і    місяця. Розповсюджується за дорученням груп,  а  не  головуючим.  Замість слова "головуючий" більше підходить "Секретаріат".

 

     Головуючий. Дякую.   Які  ще  до  передостаннього  абзацу  є зауваження? Немає.

 

     Будь ласка,  хто  за  таку  редакцію  цього  абзацу,   прошу проголосувати.

 

     "За" - 346, "проти" - 11. Приймається.

 

     Останній абзац  21  статті проекту Тимчасового регламенту –“Депутатські групи мають право  публікувати  інформацію  про  свою діяльність  у газетах "Радянська Україна" та "Правда Украины",  а також в інших періодичних виданнях".

 

     Які будуть доповнення до цього?

 

     Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Бойко В.Л.,  старший редактор Головної редакції програм  для молоді   Українського  телебачення  (Кременчуцький-Автозаводський виборчий округ,  Полтавська  область).  Пропоную  таку  редакцію: "Депутатські групи мають право публікувати інформацію про

 

     16

 

     свою діяльність  в  газетах  "Радянська  Україна" та "Правда Украины",    громадсько-політичних,    інформаційних    програмах українського  телебачення  та  радіомовлення,  а  також  в  інших засобах масової інформації".

 

     Головуючий. Так, товариші депутати, ця пропозиція збігається з   пропозицією   робочої   групи.   В  останньому  абзаці  слово "публікувати" замінити на "обнародувати",  а  слова  "періодичних виданнях" - на "засобах масової інформації".  У вас ці пропозиції є.

 

     Немає більше  доповнень?  Тоді  з  цими  змінами,  внесеними робочою групою, в такій редакції голосуємо. Прошу голосувати.

 

     "За" - 341, "проти" - 19. Приймається.

 

     Товариші! Ставиться на голосування стаття 21 у цілому.

 

     Хто за те, щоб статтю 21 занести в такій редакції до проекту Тимчасового регламенту, прошу проголосувати.

 

     "За" - 354,  "проти" - 12,  приймається.  Товариші, згідно з регламентом  ми  закінчуємо  обговорення Тимчасового регламенту і переходимо до питання "різне".

 

     Поки немає   списка   від   Секретаріату,   прошу   включити мікрофони. Перший мікрофон.

 

     Черненко В.Г.,  головний  лікар  медсанчастини Микитівського ртутного  комбінату  (Горлівський-Микитівський   виборчий   округ, Донецька   область).  Уважаемые  депутаты,  уважаемый  президиум! Предлагаю сегодня поработать над Регламентом и дальше, пока у нас идет настоящая работа, потом один час оставить на "разное".

 

     Головуючий. Дякую. Другий мікрофон.

 

     Ковінько А.І., другий секретар Полтавського обкому Компартії України (Хорольський виборчий округ,  Полтавська область). На мою думку,  всі  ми  разом  з  вами  зробили одну помилку і треба її, мабуть,  виправити.  Мова йде про роботу на вечірньому засіданні, коли  ми працюємо лише одну годину,  а до обіду - три з половиною години, тому вношу пропозицію переглянути наше рішення, і питання про "різне" розглядати,  може, в суботу дві-три години, скільки часу - це ми з вами вирішимо, а сьогодні продовжити нашу роботу.

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Шинкарук В.М.,  головний агроном колгоспу  "Заповіт  Ілліча" Кривоозерського району (Доманівський виборчий округ, Миколаївська область).  Товариші,  я підтримую  пропозицію,  яку  висловлювали депутати і вчора, і сьогодні. Наша робота дійсно йде надзвичайно

 

     17

 

     повільно, і  поки  не  створені  постійні  комісії,  нам  не потрібно розглядати питання про "різне",  тому що всі  пропозиції пропадають,  як  вода у піску,  і залишаються незафіксованими.  Я пропоную за це проголосувати.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Дідик М.А.,  голова  виконкому  Вінницької   обласної   Ради народних   депутатів   (Вінницький   виборчий   округ,  Вінницька область).  Вчора  і  сьогодні  з  мого  округу  надходить  безліч дзвінків.     З     великим    обуренням    висловлюються    щодо деконструктивності  нашої  сесії  і,   прямо   скажемо,   поганої поведінки    окремих   депутатів,   які   не   дають   можливості конструктивно працювати.  На словах демократична група  (наче  ми всі не за демократію) виступає за демократію, а практично вносить дезорганізацію в роботу сесії. На ділі виступає проти демократії. Лунають з цих трибун образи,  має місце нахабство,  безкультур'я, обман народу і своїх виборців і,  прямо скажемо,  підкуп людей. Я маю конкретні приклади.

 

     Перше, - вчора група людей виставила гасло, що всі вінничани підтримують  депутата  Лук'яненка.  Ми,  депутати  з  Вінниччини, підійшли до цієї групи і запитали,  хто з вас вінничани?  Жодного чоловіка не було. Це не провокація?

 

     Головуючий. Товариші,  будь ласка, конкретні пропозиції щодо питання "різне". Я вас прошу конкретні пропозиції.

 

     Дідик М.А.  Минулої  суботи депутат Гудима з Луцька поїхав у мій Вінницький виборчий округ і  влаштував  мітинг.  Привіз  туди п'ятнадцять  підкуплених  юнаків  з  жовто-блакитними прапорами й агітував проти мене перед моїми виборцями.

 

     (Оплески).

 

     Це що - не провокація? Це що - конструктивність у роботі?

 

     Головуючий. Шановні товариші, до уваги.

 

     Дідик М.А. Тому я заявляю протест проти таких дій депутатів. Ганьба таким депутатам.  І я звертаюся до виборців, які дивляться сьогодні телебачення, призвіть своїх депутатів до порядку.

 

     Головуючий. Виключіть мікрофон.  Все. 

 

     Голоси  з  залу.  (Не чути).

 

     Головуючий. Виключіть мікрофон. (Шум у залі).

 

     Залиште трибуну,  депутат  Дідик.  Залиште трибуну.  Шановні товариші депутати,  прошу зайняти свої місця.  Слово для  виступу надаватиметься згідно із списками, одержаними із

 

     18

 

     Секретаріату. Товариші, пропозицій дуже багато, але ми вчора з вами домовились,  що не будемо порушувати традицію,  яка у  нас вже започаткувалася. (Крик у залі).

 

     Головуючий. Шановні  товариші  депутати,  прошу зайняти свої місця.  Ми так ніколи не зможемо працювати.  Ми надавали слово  з питання "різне",  щоб знати думку депутатів, чи продовжувати таку традиційну форму роботи, чи не продовжувати.

 

     (Шум у залі).

 

     Головуючий. Товариші,  в останній раз по  одній  людині  від мікрофона. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Поперняк А.Н.,  голова  Хмельницької  обласної Ради народних депутатів (Летичівський  виборчий  округ,  Хмельницька  область). Шановний головуючий,  давайте наведемо порядок у залі.  Прошу вас поставити на голосування: чи розглядатимемо "різне" чи продовжимо роботу по Регламенту?

 

     Головуючий. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Депутат не представився. Я хотел только привести одну цифру. Я подсчитал  за  первые  два  с  половиной  дня,  пока  вот  есть бюллетени  -  мы 26 раз говорили о Чернобыльской трагедии,  а там люди каждый день глотают  радиацию.  Сколько  можно  болтать?!  Я ставлю  вопрос  на голосование:  продолжить работу,  сформировать комиссии  и  вопросы  задавать  не  в  воздух,  не  в  никуда,  а исследовать   их.   Есть  такое  предложение.  Прошу  голосовать. (Оплески).

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Баталов В.Г.,  редактор  Острозької  районної  газети  "Зоря комунізму"  (Здолбунівський  виборчий округ,  Ровенська область). Перш за все,  я просив би голову,  якщо  будуть  такі  виступи  з центральної трибуни,  - їх припиняти. Ми щойно загасили полум'я - навіщо знову віхоть соломи сюди кидати?

 

     Друге. Ми працюємо досить неконструктивно: нагнітання ситуації продовжується, ідуть листи, телеграми.

 

     Головуючий. Ви - конкретну пропозицію...

 

     Баталов В.Г.  Конкретна пропозиція: аби ми продовжили роботу до 19-ї години сьогодні. І по Регламенту.

 

     І третє.  У нас сьогодні  присутні  міністри.  Хай  міністри займаються справами в себе на місцях.

 

     19

 

     Головуючий. Ви ж самі просите мене, щоб я виключав мікрофон, якщо виступають не з того приводу.  А ви й  самі  -  не  з  цього приводу. Вноситься пропозиція, щоб продовжити обговорення проекту Тимчасового регламенту, до питання "різне" повернутися тоді, коли створимо  керівні органи,  комісії.  Хто за цю пропозицію,  прошу голосувати.

 

     "За" - 326,  "проти" -  64,  приймається.  Шановні  товариші депутати,   займіть   свої  місця.  Депутате  Мисник,  і  вас  це стосується, займіть своє робоче місце. Продовжуємо нашу роботу.

 

     Стаття двадцять два, пункт перший. (Шум у залі).

 

     Шановний депутате Верховної Ради СРСР,  ми проголосували  за цей пункт.  Коли будемо затверджувати в цілому,  то ще раз будемо розглядати доповнення постатейно.  В робочу комісію здайте,  будь ласка.

 

     Отже, стаття двадцять два - один: "Верховна Рада Української РСР по питаннях,  що розглядаються, приймає рішення відкритим або таємним голосуванням".

 

     (Шум у залі).

 

     Головуючий. Ну,  не  всі зразу.  По двадцять другій статті у комісії зауважень і  пропозицій  немає.  У  кого  з  депутатів  є зауваження? Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Ляхов І.А.,  інспектор  ЦК  Компартії  України (Біловодський виборчий округ,  Луганська область).  У мене по цьому пункту  дві пропозиції.  Перша  -  я  вважав  би за доцільне продовжити перше речення після  слів  "таємним  голосуванням"  словами  "більшістю голосів від загальної кількості обраних депутатів".

 

     І далі.  Ситуація, яка сьогодні виникла в цьому залі, змушує мене від імені нашої депутації внести ще одне доповнення.

 

     Головуючий. Куди доповнення?

 

     Ляхов І.А.  У цей пункт.  Друге речення  сформулювати  таким чином:  "Депутати,  які прийняли рішення покинути зал засідань на знак  протесту,  повинні  зробити  це  тільки   після   поіменної реєстрації". На нашу думку, це сприятиме конструктивності роботи, чого нам сьогодні бракує.  Тому прошу Головуючого таку пропозицію проголосувати поіменно. Дякую.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Байрака М.М., заступник генерального директора Криворізького металургійного  комбінату  "Криворіжсталь"  імені   В.І.   Леніна (Дзержинський виборчий округ, Дніпропетровська область).

 

     20

 

     Шановні депутати,   для   закріплення   юридичного   статусу електронної системи "Рада" та здійснення  депутатського  контролю за  її  роботою,  щоб  потім  не  було у нас ніяких звинувачень у фальсифікації голосування, я пропоную продовжити пункт 22.1 таким положенням: "Відкрите голосування у сесійному залі відбувається з допомогою електронної системи "Рада".  З числа  членів  Лічильної комісії  призначається  група  з трьох депутатів,  які здійснюють контроль за голосуванням з допомогою технічних засобів". Дякую.

 

     Головуючий. Дякую, будь ласка, перший мікрофон.

 

     Скальський В.В.,  голова Городоцької районної Ради  народних депутатів, перший секретар Городоцького райкому Компартії України (Городоцький  виборчий  округ,  Хмельницька  область).   Товариші депутати,  всі  ці  пропозиції,  які ми розглядали,  подавались у президію,  в робочу групу,  але ні  від  яких  груп  не  надійшли пропозиції про зміни і доповнення цієї статті.  Аби скоротити час обговорення,  вношу  пропозицію  проголосувати  в  цілому  за  22 статтю,  оскільки інших пропозицій не надійшло.  Пропоную ставити на голосування. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Шановні   товариші   депутати,   вноситься    на голосування  стаття  22.1 у такій,  як запропонована в документі, редакції в цілому. Прошу голосувати.

 

     "За" - 310, "проти" - 43. Приймається.

 

     Товариші! Надходила пропозиція  про  те,  що  депутати,  які прийняли рішення покинути зал, повинні це відобразити з допомогою технічних   засобів,   щоб   була   об'єктивна   інформація   при голосуванні.  Я прошу керівників технічних засобів з'ясувати,  як нам сформулювати і внести цю пропозицію.  Зміст глибокий  тут  є, але  треба  підкоректувати.  І  була  пропозиція  щодо  3  членів Лічильної комісії.  Я  думаю,  якщо  ми  будемо  більш  уважними, технічні  засоби  дадуть  нам  можливість провести це на високому рівні.

 

     Пункт двадцять  два  -  два  -  "Для   проведення   таємного голосування   і   визначення   його   результатів  Верховна  Рада Української РСР відкритим голосуванням обирає  з  числа  народних депутатів  Української  РСР  Лічильну  комісію.  Кількість членів Лічильної комісії визначається Верховною Радою". Це вже ми з вами зробили.  Зачитую  всю  статтю,  можна?  "До Лічильної комісії не можуть входити депутати,  кандидатури  яких  висунуті  до  складу органів, що обираються.

 

     Лічильна комісія обирає з свого складу голову і секретаря

 

     21

 

     комісії. Рішення  Лічильної  комісії  приймається  більшістю голосів членів комісії". Все, ставимо на голосування.

 

     Будь ласка,  другий  мікрофон.  Голова   Лічильної   комісії просить слова.

 

     Дем'янов В.В.,  голова  виконкому  Запорізької обласної Ради народних  депутатів  (Бердянський  виборчий   округ,   Запорізька область).  Як члену Лічильної комісії мені довелось займатися цим питанням.  Це інструкція  для  Лічильної  комісії.  Тому  просимо статтю 22 від 2 до 7 пункту проголосувати в цілому.

 

     Ви її прочитали, там все дуже зрозуміло, змінювати нічого не будемо.  Давайте  проголосуємо  за  неї.  Це  інструкція   роботи Лічильної комісії.

 

     Головуючий. Шановні  товариші  депутати!  Надійшла  повторна пропозиція про те, щоб проголосувати 22 статтю в цілому, згодні з таким?  Зачитувати потрібно? Ставиться на голосування стаття 22 в цілому. Хто за це - прошу голосувати.

 

     "За" - 377, "проти" - 16.

 

     Стаття 23.  "За вимогою не менш як однієї третьої  присутніх на   засіданні   народних  депутатів  може  проводитись  поіменне голосування".  До статті 23 є пропозиції робочої  комісії  внести доповнення:   "Поіменне   голосування   не  проводиться  стосовно службових  осіб  або  органів,  що  обираються  Верховною   Радою Української РСР". В такій редакції можна ставити на голосування? Хто за таку редакцію статті 23 в цілому, прошу голосувати.

 

     "За" - 387, "проти" - 8.

 

     Стаття 24.  Товариші,  потрібно зачитувати її?  Не потрібно. Тоді  зачитую  зауваження і доповнення від комісії:  в останньому абзаці  після  слова  "звіти"  внести  доповнення  "за   рішенням Верховної Ради можуть публікуватись у пресі".  Згодні?  Ставиться на  голосування  стаття  24  проекту  Тимчасового  регламенту   з поправкою робочої комісії. Прошу голосувати.

 

     "За" - 371, "проти" - 12. Приймається.

 

     Стаття 25.  По  25  статті  у  робочої  комісії  зауважень і пропозицій немає. Є у депутатів? Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Асєєв Г.С.,        директор        Ніжинського   заводу сільськогосподарського машинобудування "Ніжинсільмаш" (Ніжинський виборчий округ,  Чернігівська область).  Уважаемые  депутаты.  По ходу  нашей  работы  предлагаю  записать  в этот пункт по расчету времени нашей работы,  с  учетом  работы  нормальных  людей,  что "сверх расчетного времени за счет отпуска и без оплаты".

 

     22

 

     Головуючий. Товариші,  таку  пропозицію  передайте  в робочу групу Секретаріату. Ми її вивчимо. Так не можна зразу. Я пропоную голосувати  за  пропозицію,  яку  внесено  в  проекті Тимчасового регламенту.  Прошу  голосувати.  "За"  -  360,   "проти"   -   5. Приймається.

 

     Стаття 26.  До  уваги.  Потрібно  зачитувати  26 статтю?  Не потрібно. У комісії зауважень і доповнень немає. Можна ставити на голосування?

 

     Від Полтави депутат, будь ласка, до 26 статті.

 

     Депутат не представився.  Шановні товариші депутати! З метою консолідації  наших  сил  я  вношу  пропозицію  останнє   речення доповнити   абзацом:   "При  конфліктних  ситуаціях  депутати  не використовують тиск на своїх колег шляхом вставання і  виходу  із сесійного залу". Прошу проголосувати. (Шум у залі).

 

     Головуючий. Шановні товариші депутати! Я користуюсь проектом Тимчасового регламенту.  Від комісії зауважень і поправок  немає, тому ставлю на голосування в порядку надходження.  Стаття 26, так як вона записана в проекті  і  від  комісії.  Хто  за  це,  прошу голосувати.  "За" - 363, "проти" - 23. Стаття приймається в такій редакції,  як запропоновано комісією.  Я думаю, не будемо ставити на голосування інші пропозиції. Так? Товариші депутати, до уваги. Президія дякує за активність і просить  уваги,  щоб  ми  були  ще активнішими.

 

     Стаття 27. Потрібно зачитувати?

 

     Голоси з залу. Ні...

 

     Головуючий. Ні?  У робочої групи є доповнення? Я прошу взяти цей матеріал.

 

     Пропонується абзац другий статті доповнити  таким  реченням: "Запрошення здійснює Секретаріат Верховної Ради Української РСР".

 

     Погоджуємося з таким доповненням?

 

     Голоси з залу. Так...

 

     Головуючий. Додати   третій   абзац.  Третій  абзац  додати: "Запрошені на сесію не повинні висловлювати  свого  ставлення  до виступів аплодисментами, вигуками та іншими діями". Згодні?

 

     Голоси з залу. Згодні...

 

     Головуючий. Можна ставити в такій редакції на голосування?

 

     Голоси з залу. Можна...

 

     23

 

     Головуючий. Хто за те, щоб у такій редакції статтю 27 включити до проекту Тимчасового регламенту, прошу голосувати.

 

     "За" - 351,  "проти" - 31.  27 стаття  приймається  в  такій редакції.

 

     Товариші! Отже,  ми  пройшли  з  вами  Тимчасовий  регламент засідань Верховної Ради і пропозиції -  поправки  до  нього,  які були внесені від Президії.

 

     І по реченнях,  і по абзацах,  і постатейно.  Але по окремих статтях доповнення були по цілих статтях,  і після  того,  як  ми проголосували,  були  ще деякі зауваження.  Тому я зачитую не всі статті,  а  ті  статті,  з  яких  були  зауваження.  Наскільки  я пам'ятаю,  це стосується пропозицій депутата Носова,  щодо статті чотирнадцятої.

 

     Від робочої комісії ви цю статтю сформулювали?  Я  ж  просив робочу  комісію  і депутата Носова відрегулювати.  Готова комісія внести  пропозиції?  Депутат  Крижанівський,   ви   готові   дати пояснення  з  цього приводу?  Взагалі немає питань?  Дякую.  Будь ласка, депутат Носов.

 

     Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Носов В.В.  Есть  конструктивное   предложение   от   группы дополнить  Временный регламент пунктом двадцать восемь следующего содержания:

 

     "Доповнення і зміни в Тимчасовий регламент  вносяться  після їх  попереднього обговорення в тимчасовій комісії по регламенту і приймаються більшістю голосів від  загальної  кількості  народних депутатів".

 

     Головуючий. Шановні  товариші депутати!  Я не коментую,  але вдячний за таку предметну роботу депутата Носова  по  Тимчасовому регламенту. Але я хотів би вам нагадати, що Тимчасовий регламент. Ми по ньому будемо працювати,  поки приймемо Регламент  Верховної Ради, і такі доповнення, якщо вони є на цей час роботи, потрібні. А оці комісії розслідування і на всі випадки  життя  чи  потрібні вони?  Якщо  ні,  то  давайте  ми визначимося шляхом голосування. Ставиться на голосування пропозиція депутата  Носова.  Зачитувати її  не  буду.  Вона зачитувалася три рази.  Є потреба зачитувати? Немає.  Ставиться  на  голосування  пропозиція  депутата   Носова доповнити  статтю 14.  Зміст відомий.  Прошу проголосувати.  "За" -165,  "проти"  -195,  "не  голосували"  -  54.   Пропозиція   не приймається. Я вас прошу, залиште мікрофон.

 

     Будь ласка,   по  21  статті  депутат  Грищук.  Будь  ласка, включіть третій мікрофон.

 

     Грищук В.П., народний депутат СРСР.

 

     24

 

     При обговоренні 15 і 16 статей, де обговорювались ті посади, які  вносить  Голова  Верховної  Ради  УРСР,  виникали  у  деяких депутатів пропозиції, щоб і групи депутатів вносили альтернативні кандидатури.   Але   депутат   Влох   слушно   зауважив,   що  це конституційне право і цього не можна робити.  Я пропоную, щоб був якийсь компроміс і щоб щось напрацювати до 21 статті, внести таке доповнення:  "Голова  Верховної  Ради   Української   РСР   перед представленням  кандидатур на посади,  зазначені в статтях 12,15, радиться  або  може  радитися  з  представниками  груп   народних депутатів”.  Я  думаю,  що від цього і Конституція не постраждає і також буде якийсь обмін думками.

 

     Головуючий. Шановні товариші депутати!  Які будуть  думки  з приводу внесеної пропозиції?

 

     Ставити на голосування?

 

     Хто за  внесену народним депутатом СРСР Гришуком пропозицію, прошу проголосувати.

 

     "За" -156, "проти" - 217. Рішення не приймається.

 

     Так, товариші! Більше у нас зауважень не було.

 

     Голос із залу. (Не чути).

 

     Головуючий. По позиції Ляхова ми  домовилися  визначитися  з керівниками технічних засобів.  Товариші, давайте будемо вважати, що у нас не буде випадків, коли депутати будуть покидати зал.

 

     Голос із залу. (Не чути).

 

     Головуючий. Шановні товариші!  Це не всі доповнення? Я прошу включити перший мікрофон.

 

     Товариші депутати,     прохання    конкретно    висловлювати доповнення по  тій  чи  іншій  статті  перед  тим,  як  поставити Тимчасовий регламент на голосування в цілому.

 

     Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Бойко І.В.,   голова   Чернівецької  міської  Ради  народних депутатів,  другий  секретар  Чернівецького  міськкому  Компартії України  (Першотравневий  виборчий  округ,  Чернівецька область). Шановні товариші!  Я також,  як і більшість у цьому  залі,  радію тому,  що  ми  конструктивно  вирішили  питання.  Але  я  б хотів привернути все-таки вашу увагу до 21 і 26 статей. Йдеться про те, що  група має право,  або хтось із цієї групи,  висловити думку і виступити  після  припинення  дебатів.  На  вчорашній  день   вже зареєстровано 23 групи.

 

     25

 

     Головуючий. Я вас дуже прошу,  вносьте конкретну пропозицію. Ми вже це сьогодні чули декілька разів, скільки у нас груп.

 

     Бойко І.В. Я ще раз хочу доповнити. Товариша, який ставив це питання на голосування,  не підтримали.  Навіть не поставили його пропозицію на голосування.  Тому вважаю,  що надати  слово  можна тільки    тому   представникові   групи,   з   ініціативи   якого обговорюється те чи інше питання.  Чому?  Тому що, якщо ми будемо всім надавати слово, то й завтра не припинимо дебатів. Є 100 груп і будуть створюватися нові.

 

     Головуючий. Все. Дякую, дякую.

 

     На голосування ставиться пропозиція,  внесена депутатом. Хто за те, щоб змінити статтю в такій редакції, яку він запропонував, прошу голосувати. "За" -153, "проти" -198.

 

     Будь ласка, другий мікрофон.

 

     До уваги, товариші.

 

     Демидов Г.В.,   прокурор    відділу    загального    нагляду Азово-Чорноморської   природоохоронної   прокуратури  (Ленінський виборчий округ,  Кримська  область).  После  создания  постоянных комиссий  работа  сессии  будет состоять из пленарных заседаний и заседаний  постоянных  комиссий.  Во  Временном   регламенте   мы совершенно  упустили  организационные  вопросы  этой работы,  что затруднит сессию.  Поэтому я предлагаю  дополнения  к  пункту  27 следующего содержания:  "В период работы сессии Верховного Совета УССР  пленарные  заседания  созываются   Президиумом   Верховного Совета".

 

     Головуючий. Товариші   депутати!  Прошу  визначитися  шляхом голосування  за  внесену  пропозицію.   Прохання   проголосувати. Зрозуміле формулювання?  Прошу проголосувати. "За" - 101, "проти" - 233.

 

     Будь ласка, включіть третій мікрофон.

 

     Яковишин Л.Г.,  директор  Бобровицького   радгоспутехнікуму. (Козелецький   виборчий  округ,  Чернігівська  область).  Шановні колеги депутати, шановний Іване Степановичу! Я звертаюся до вас з великим проханням. Прошу вибачення. Допоможіть сьогодні виступити представнику групи "Чорнобиль".  Дайте змогу  створити  тимчасову комісію по оздоровленню дітей.  Я благаю вас не втрачати сьогодні часу.

 

     Головуючий. Дякую,  дякую. Ми на закінчення нашого засідання дамо вам слово для довідки. Будь ласка.

 

     Доручаємо члену президії Гавриленку переговорити з урядом

 

     26

 

     щодо цього  питання.  Будь  ласка.  Якій  комісії?  Як це по оздоровленню дітей? Товариші, не можна ж так.

 

     Шведенко М.М.,  директор Луганського  обласного  виробничого рибкомбінату   (Станично-Луганський   виборчий  округ,  Луганська область). Мы все-таки настаиваем на предложении депутата Ляхова о внесении дополнения в пункт 22.1 о поименном голосовании.

 

     Головуючий. Дякую. Ми ще не дійшли до цієї пропозиції.

 

     Голос із   залу.   Дійшли  вже  раз.  Нічого  не  сказали  і відмінили.

 

     Головуючий. Товариші,  депутат  Ляхов   вносив   пропозицію: доповнити  пункт  22.1 словами "поіменним голосуванням".  Я прошу депутата Ляхова або представників  Луганської  групи  підійти  до свого  керівника,  з'ясувати і конкретно сформулювати пропозицію, яка вноситься.

 

     Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Панасюк Ф.Т.,  голова  Чуднівської  районної  Ради  народних депутатів, перший секретар Чуднівського райкому Компартії України (Любарський виборчий  округ,  Житомирська  область).  Ми  в  залі вирішуємо  важливі  державні  справи.  Регламент  передбачає  дію сесії,  прийняття та розгляд всіх важливих документів, які будуть мати державне значення. Але разом з тим мені здається, що...

 

     Головуючий. Я дуже прошу, вносіть конкретну пропозицію.

 

     Панасюк Ф.Т.   Конкретна   пропозиція.  Ми  недооцінили  той момент,  що на сьогодні сесією в залі не  можна  керувати.  Важко дивитись  на  те,  як  головуючий  надривається  біля  мікрофону. Пропозиція.  Включити до Регламенту  статтю  28  "Головуючому  на сесії   надається   право  вносити  на  голосування  питання  про позбавлення права виступу депутата на період  обговорення  даного питання  або  на період засідання сесії за порушення депутатської етики і культури поведінки".

 

     Головуючий. Дякую.  Ставиться  на  голосування   пропозиція, внесена депутатом.

 

     Хто за те,  щоб прийняти цю пропозицію? Ви передайте її нам, будь ласка.  Хто за  те,  щоб  прийняти  дану  пропозицію,  прошу визначитись шляхом голосування.

 

     "За" -275, "проти" -113. Рішення приймається.

 

     27

 

     Будь ласка, включіть третій мікрофон.

 

     Чепурний А.Г.,  голова  колгоспу  "Зоря"  Борівського району (Куп'янський виборчий округ,  Харківська область).  Я в статью 17 вносил  предложение:  после слова "обговорення" дописать слово "і ствердження".  Что  я   имел,   товарищи,   в   виду.   Например, законопроект может вносить любая группа.

 

     Головуючий. Я  дуже  перепрошую.  Шановні товариші депутати, тих пропозицій, які вносять зараз депутати, у мене немає. Якщо ви будете   так   шуміти,   то  я  їх  не  зможу  ні  повторити,  ні сформулювати. Звертаюсь до вас з проханням приймати їх на слух, а потім будемо голосувати.

 

     Будь ласка, до уваги, третій мікрофон.

 

     Чепурний А.Г.  Что,  товарищи,  я имел в виду? Любой проект, законопроект имеет право внести  любая  группа,  в  том  числе  и общественная  организация.  Это  мы  приняли  в  одном из пунктов Регламента.  Если вносится предложение,  например,  по  сельскому хозяйству, а комиссия по сельскому хозяйству не поддержит его, то как же можно принять на сессии закон,  я не понимаю. Так точно по медицине, образованию и другим вопросам.

 

     Головуючий. Товариші,  ми  вже  голосували за цю пропозицію. Другий мікрофон.

 

     Чепурний А.Г.  Вы мне не дали закончить это предложение. Так вот   дополнение  к  Регламенту:  "Народный  депутат  УССР  может участвовать в работе постоянной комиссии,  членом которой  он  не является,  с правом совещательного голоса".  Нам нужно учесть все предложения,  которые есть у других депутатов.  И  предложение  - заместители   председателя   и   секретари   постоянных  комиссий избираются на заседании комиссии.

 

     Головуючий. Шановний депутате,  ми не приймаємо регламент на всі  випадки  життя і роботи нашої Верховної Ради.  Не Тимчасовий регламент.  Товариші,  хто за внесені депутатом пропозиції, прошу визначитися шляхом голосування.

 

     "За" - 58,  "проти"-271, не приймається. Будь ласка, депутат Ємець.

 

     Ємець О.І.,  науковий співробітник Київської вищої школи МВС СРСР  імені  Ф.Е.  Дзержинського (Центральний виборчий округ,  м. Київ).

 

     Товариші, звичайно, це в нас перший законопроект, який йде в двох читаннях. Але давайте на ньому трошки вчитися. Не

 

     28

 

     можна так   працювати,   як   ми   працюємо.  Це  Тимчасовий регламент. Ми зараз наберемо пропозицій і включимо їх у Постійний регламент.   Оскільки   ми  пройшли  всі  статті,  не  можна  так повертатись.  Крім  того,  ми  стомлені,  ми  голосуємо  вже,  не задумуючись.  Це дуже небезпечно. Потім з цього ми не виберемося. Я пропоную вже приймати в цілому. (Шум у залі).

 

     Головуючий. Хто за внесену депутатом Ємцем  пропозицію,  щоб прийняти  проект  Тимчасового  регламенту як Тимчасовий регламент засідань Верховної Ради Української РСР  дванадцятого  скликання, прошу голосувати.

 

     "За" - 382, "проти" - 15. (Оплески).

 

     Шановні товариші  депутати,  займіть  свої  місця.  Товариші депутати, прошу зайняти свої робочі місця.

 

     (Шум у залі).

 

     Головуючий. Шановні  товариші  депутати.  У  нас  залишилося працювати  з  Регламентом 15 хвилин.  Є прохання надати слово від Секретаріату та для оголошень від ряду груп.

 

     Секретаріат доручає президії зробити оголошення у зв'язку  з тим, що і по телефону і в телеграмах люди вимагають визначитись з питань оздоровлення дітей.  Член президії Гавриленко  працював  з урядом з цього приводу. Будь ласка, вам слово.

 

     Гавриленко М.М., заступник Міністра геології СРСР

- начальник   головного   координаційно-геологічного   управління "Укргеологія" (Свердловський виборчий округ, Луганська область).

 

     Шановні товариші, ви добре знаєте, що відпочинком займається Укрпрофрада.  Тому є така пропозиція— доручити їй завтра довести до депутатів  інформацію  про  організацію літнього відпочинку дітей Києва і зони.  А ми потім вирішимо,  необхідна нам ще  спеціальна комісія чи ні.

 

     Головуючий. Шановні товариші депутати, надаю з цього приводу слово від групи "Чорнобиль" Федорову. Вибачаюсь, Миснику.

 

     Мисник П.О., другий секретар Чернігівського обкому Компартії України   (Новгород-Сіверський   виборчий   округ,   Чернігівська область).

 

     Шановні депутати,    враховуючи    настійну     необхідність практичних дій по оздоровленню дітей,  адже закінчується травень, представники групи "Чорнобиль",  територіальних груп міста Києва, Київської, Житомирської, Чернігівської, Ровенської

 

     29

 

     областей створили тимчасову комісію.  Склад комісії передано до  Секретаріату.  Комісія  пропонує  вам  проекти  звернень   до Верховних  Рад  союзних  республік  та проект постанови Верховної Ради УРСР. Прошу їх вислухати.

 

     Звернення народних депутатів Української  РСР  до  Верховних Рад союзних республік.

 

     "Ми, народні  депутати  Української РСР,  з болем і тривогою звертаємося до Верховних Рад союзних республік у зв'язку з  вкрай складним  становищем,  що  склалося  в  деяких  регіонах  України внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС. За 4 роки, що минули, ситуація   продовжує   погіршуватися.  Лише  зараз  ми  починаємо осмислювати масштаби цього лиха та трагізм долі  людей,  у  першу чергу дітей.

 

     Особливе обурення у людей викликає ставлення в цих умовах до дітей,  внаслідок  чого  їх  здоров'я  та  життя  ставляться  під загрозу.   Якщо   зараз   не  прийняти  надзвичайних  заходів  по оздоровленню та лікуванню дітей з потерпілих районів,  то  завтра ми можемо залишитися без майбутнього.

 

     Щоб запобігти   цьому,  ми  звертаємося  до  урядів  союзних республік,  до  своїх  колег  у  Верховних  Радах   республік   з проханням:  у  період  з  червня  по жовтень 1990 року прийняти і розмістити в екологічно чистих регіонах ваших республік  вагітних жінок,  дітей дошкільного та шкільного віку. Забезпечити вагітним жінкам та дітям  необхідні  умови  для  повноцінного  відпочинку, контроль стану їх здоров'я та забезпечити необхідним лікуванням.

 

     Пропозиції про  ваші  можливості  оздоровлення дітей просимо направляти до 30.05. уряду Української РСР.

 

     Ми висловлюємо  впевненість,  що   Верховні   Ради   союзних республік не залишать без уваги наше звернення, виявлять мудрість і милосердя до людей та дітей, що потрапили в біду".

 

     Тут же пропонується проект відповідної  постанови.  Але  це, так би мовити,  думка не в останній інстанції. Є прохання, щоб ви доповнили її пропозицією такого змісту:

 

     Постанова Верховної Ради Української РСР.

 

     “Для оперативного  вирішення  всіх   питань,   пов'язаних   з оздоровленням дітей у літній період 1990 року, які проживають у

 

     30

 

     районах, що   постраждали   від  Чорнобильської  катастрофи, створити тимчасову депутатську комісію, затвердити її в складі 11 чоловік згідно з поданим списком. (Список є в Секретаріаті).

 

     Затвердити текст звернення Верховної Ради Української РСР до Верховних Рад союзних республік з проханням про надання  допомоги в оздоровленні дітей.

 

     Доручити Раді   Міністрів   Української   РСР,   профспілкам республіки забезпечити оздоровлення в екологічно чистих  регіонах країни  всіх дітей дошкільного та шкільного віку,  які проживають на забруднених територіях.

 

     Протягом трьох  днів  -  до  25.05  -  доповісти  сесії  про можливості республіки в оздоровленні дітей.

 

     Уряду республіки забезпечити обстеження стану здоров'я дітей та їх лікування в місцях відпочинку.

 

     Дозволити підприємствам та організаціям,  незалежно  від  їх відомчого  підпорядкування  надавати  відпустки  в  літній  період матерям  з  дітьми  дошкільного  віку  строком  на  два   місяці. Відшкодування  витрат батькам,  пов'язаних з оздоровленням дітей, здійснювати за рахунок коштів,  виділених на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи.

 

     Заборонити використовувати   протягом   літніх   та  осінніх сезонів 1990 року працю школярів  у  сільському  господарстві  на необстежених  та  забруднених  територіях.  (З цього приводу була постанова, але там не було слова "необстежених").

 

     Зобов'язати Раду Міністрів Української РСР доповідати  сесії Верховної  Ради  про  оздоровлення  дітей  один  раз  на тиждень, щопонеділка".

 

     Ось такі тексти проектів постанови та звернення пропонуються вашій увазі.

 

     Головуючий. Шановні  товариші!  Я думаю,  що уряд республіки присутній тут,  у залі,  що від профспілок теж є присутні,  що ми всі, хто має серце, причетні до цієї заяви. Обговорювати її немає потреби.  Ми звертаємося до всіх депутатів, членів уряду, до всіх порядних  людей,  до всіх,  хто має відношення до цього.  Давайте зробимо все можливе,  щоб вирішити це питання. Ми вже дуже багато про нього говоримо,  отож треба йому надати організаційну основу. Більше до цього питання не повертаємось.

 

     Товариші! Я вас дуже прошу, постанови у мене такої немає. Її ніхто  не  представив  - ні Секретаріат,  ні уряд.  Давайте ми до завтра  витримаємо,  а  назавтра  доручимо  уряду,   профспілкам, депутатам

 

     31

 

     відпрацювати постанову  і внести на наш розгляд.  Припиняємо обговорення цього питання.

 

     Товариші! У зв'язку з тим,  що  Кіровоградська  депутація  і депутат  Яворівський хочуть зробити повідомлення щодо ліків,  які привезені  для  оздоровлення  дітей,  слово  надається   депутату Яворівському В.О.

 

     Яворівський В.О.,  секретар  правління  Спілки  письменників України (Світловодський виборчий округ,  Кіровоградська область). Шановні   переможці  перших  демократичних  виборів  на  Україні! Шановні члени українського парламенту!

 

     Ми сьогодні прожили ще один важкий день.  І слава  богу,  ми його закінчуємо на якійсь добрій ноті, хоч ця нота - наша спільна тривога.  Ми вже переконалися в тому,  що є біди,  які падають на народ,  і тоді ми забуваємо, хто правий, хто лівий, хто центрист, хто егоцентрист,  бо ці питання потрібно вирішувати всім разом. Я дуже радий,  що сьогодні вже тут прозвучала чорнобильська тема. Я хотів би просто доповнити її і сказати: "Спасибі доброму світові, який  почув  сьогодні  нашу  біду".  І  ви знаєте,  хто нас почув перший?  Наші брати і сестри за кордоном,  наша діаспора.  Велике спасибі їм.  Ви знаєте,  що на Україну вже прибуло два літаки. Я, до речі,  вдячний і уряду і керівництву республіки, яке допомогло в цьому. Тут ми справді єдині.

 

     Зараз в Америці знову готовий літак для того,  щоб доставити сюди  новий  вантаж.  Тут  зараз  присутня  Надійка   Матківська, директор  фонду,  людина,  яка стільки зробила в Америці для нас. Нам  допомагають  дуже  багато  американських  фірм,   де   немає українців. Через те я звертаюсь до вас і прошу: може, ми зараз не готові,  але якщо ви доручите,  скажімо,  мені  на  завтра  взяти дві-три  хвилини  з  тим,  щоб  ми  від імені нашого українського парламенту,  від імені нашого народу подякували всім  цим  людям, щоб  ми  надіслали їм телеграми,  вдячний лист.  Я вважаю,  що ми зробимо цим велику справу:  і їх підтримаємо, і наша совість, так би мовити, буде чиста перед ними. Якщо ви не проти, то давайте ми таку акцію з вами зробимо. (Оплески).

 

     Дорога Надійко   Матківська,   ти   чуєш   оплески    нашого українського парламенту.  Передай всім нашим братам і сестрам, що ми їх любимо,  обіймаємо. Розживемося трохи, тоді все це віддамо. (Оплески).

 

     Головуючий. Шановні   товариші!   Перед   тим  як  оголосити закриття засідання, декілька оголошень.

 

     32

 

     Перше. Прохання  до  депутатів-журналістів  зібратися   біля лівої від президії ложі.

 

     Шановні товариші депутати, прошу до уваги.

 

     Технічні засоби   готові   до   голосування?  Готові.  Прошу визначитися шляхом голосування за пропозицію, щоб доручити уряду, профспілкам  опрацювати  зроблену  заяву  депутатською  групою  з проблем Чорнобильської катастрофи  і  завтра  внести  на  розгляд сесії  постанову.  Доручаємо взяти участь у цій роботі депутатам, які мають до цього відношення.  Будь ласка, хто за цю пропозицію, прошу голосувати.

 

     Товариші, є  пропозиція  проголосувати мандатами.  Хто за цю пропозицію,  прошу голосувати.  Я думаю, що не потрібно рахувати. "За" - переважна більшість.  Приймається.  Товариші, до уваги. Ми на початку роботи сьогодні вшанували день  перезахоронення  праху Тараса  Григоровича Шевченка.  Надійшла пропозиція покласти квіти до пам'ятника  Тарасу  Григоровичу.  Президію  і  товаришів,  які бажають взяти в цьому участь,  просимо зібратися на площі. На нас чекають автобуси. Ця акція відбудеться о 19 годині.

 

     Голос із залу. Є заява.

 

     Головуючий. Заяви сьогодні  вже  не  розглядаються.  Вечірнє засідання оголошується закритим.

 

     Першій сесії Верховної Ради Української РСР 12 скликання.

 

     Звернення.

 

     Ми, група  народних  депутатів  Української РСР - юристів та народних депутатів  інших  професій,  в  інтересах  консолідації, створення  ділової обстановки на засіданнях сесії закликаємо всіх народних  депутатів   працювати   конструктивно,   не   допускати екстремальних  нештатних  ситуацій,  а  в  разі  їх  виникнення - нестриманості,  керуватися  здоровим  глуздом,  не  вдаватися  до ультимативних  рішень,  наклеювання  політичних ярликів,  уникати непарламентських висловлювань,  які принижують честь  і  гідність народних обранців. Не вносити у роботу сесії розбрату і взаємного недовір'я.  І,  щоб рухатися вперед,  зосередити увагу на пошуках конструктивних  рішень,  тим самим виправдати високу довіру наших виборців, усього українського народу.

 

     33

 

     З метою створення рівних можливостей усім народним депутатам в  обговоренні  питань,  забезпечення  в  залі засідань належного порядку,  критично оцінюючи роботу нашої сесії  у  минулі  дні  і сьогодні,  враховуючи радянську і світову парламентську практику, слід було б чітко сформулювати права головуючого.

 

     Просимо повернутися  ще  раз   до   статті   6   Тимчасового регламенту  і  доповнити її після слів "...Він (тобто головуючий) не має права коментувати виступи депутатів" словами  "...Але  у тих  випадках,  коли виступаючий у своїй промові допускає грубі і некоректні висловлювання,  головуючий може (повинен) зробити йому попередження про недопустимість таких висловлювань.

 

     Після другого попередження позбавляє виступаючого слова. При цьому головуючий має право виключити мікрофон і не надавати  йому слова для повторного виступу з обговорюваного питання.

 

     Головуючий має право також виключити мікрофон, якщо народний депутат взяв слово без його дозволу.

 

     У тих   випадках,   коли   виступаючий   відхиляється    від обговорюваної теми або не вкладається у відведений на виступ час, головуючий закликає його дотримуватися обговорюваного  питання  і регламенту.  У  разі  нереагування  на  це  зауваження головуючий позбавляє його слова".

 

     До порушників Тимчасового регламенту та депутатської етики з урахуванням міжнародної практики пропонуємо такі санкції:

 

     - звернути увагу на допущене порушення;

 

     - закликати до порядку (усно);

 

     - закликати до порядку із занесенням до протоколу засідання;

 

     - зажадати  принесення  вибачення  депутату,  якому нанесено образу;

 

     - депутатам,  яких  уже  було  попереджено  або  які   грубо порушили  норми депутатської етики,  пропонується залишити зал до кінця денного засідання.

 

     Прийняття цих доповнень,  на наш  погляд,  сприяло  б  більш чіткій   організації   роботи   сесії,   стабілізації   загальної обстановки, консолідації всіх народних депутатів Української РСР.

 

     Звернення групи депутатів передано до Секретаріату депутатом Дурдинцем В.В.   (Бобринецький   виборчий  округ,  Кіровоградська область).

 

     34