Стенограма пленарного засідання

21 травня 1990

 

ЗАСІДАННЯ ДЕСЯТЕ

 

Сесійний зал Верховної Ради Української РСР.  21 травня 1990 року. 16 година.

 

Головує депутат Плющ І.С.

 

     Головуючий. Шановні товариші  депутати!  Продовжуємо  роботу нашої  сесії,  продовжується  обговорення Тимчасового регламенту. Вноситься на ваш розгляд редакція статті  8  проекту  Тимчасового регламенту.  Зачитую:  "На  час  проведення першої сесії Верховна Рада Української РСР може утворити  з  числа  народних  депутатів Секретаріат  сесії  в  кількості  27 осіб у порядку,  визначеному статтею 7 регламенту".

     У комісії є до абзаца першого така поправка.  Абзац  перший: після  слів  "кількості"  дати  в  такій  редакції  "26  осіб від областей республіки та міста Києва".

     Товариші депутати!  Я абзац перший зачитав. Редакція проекту і  зміни,  внесені  комісією.  Згодні  проголосувати  із змінами, внесеними комісією?  Хто за  таку  редакцію,  формулюю:  "На  час проведення  першої  сесії  Верховна  Рада  Української  РСР  може утворити з числа народних депутатів Секретаріат  в  кількості  26 осіб від областей республіки та міста Києва". На голосування?

     Хто за  таку  редакцію абзаца першого статті 8,  прошу голосувати.

     "За" - 347, "проти" - 7. Рішення прийнято.

     Абзац другий. "Секретаріат сесії Верховної Ради Української РСР організує ведення стенограм засідань,  відає записом бажаючих виступити,  реєструє звернення  депутатів,  їх  запити,  заяви  і пропозиції,   забезпечує   опрацювання   звернень   громадян,  що надходять на адресу Верховної Ради під час сесії.  У  комісії  до цього  абзаца  нема  зауважень  і пропозицій.  Які будуть думки у депутатів?

 

     3

 

     Будь ласка.

 

     Санін В.Н.,  начальник Політвідділу  внутрішніх  військ  МВС СРСР  по  Українській  РСР  і Молдавській РСР (Жовтневий виборчий округ,  Харківська  область).   Уважаемые   депутаты!   Уважаемый председатель!  У нас в регламенте четко определено, что создаются депутатские группы.  Но не определено Секретариатом,  что наделен он  полномочиями  их регистрировать.  У меня есть предложения.  В пункт в абзаце втором статьи 8 после слова  "виступити"  записать: "принимает заявки и регистрирует депутатские группы", а дальше по тексту.

 

     Головуючий. Спасибі. Будь ласка, перший мікрофон.

 

    Головатий С.П. (Сирецький виборчий округ, м. Київ). Справа в тому,  що  про реєстрацію у нас йдеться у регламенті в 21 пункті, де говориться,  що депутатські групи повинні письмово  повідомити президію  сесії.  І  відповідно зазначені вимоги.  Цим займається президія.

 

     Головуючий. І далі там є. Це під час роботи сесії. А пізніше там, то це - Верховну Раду, Голову Верховної Ради.

 

     Головатий С.П. Так. То недоцільно ставити Секретаріат.

 

     Головуючий. Ви не наполягаєте  на  цьому?  Не наполягають. Спасибі. Так, товариші! За абзац другий, за таку редакцію абзаца  другого статті  8  в  цілому.  Хто за те,  щоб залишити в проекті Тимчасового регламенту в такій редакції статтю 8, прошу проголосувати.

     "За" - 376, "проти" - 3. Рішення приймається.

     Стаття 9.  "Голова Верховної Ради Української РСР обирається Верховною  Радою  з  числа  народних   депутатів   УРСР   таємним голосуванням.    Порядок    проведення    таємного    голосування визначається цим регламентом.  Кандидатури для обрання на  посаду Голови  Верховної  Ради  Української  РСР  висуваються  на  сесії Верховної  Ради.  Висунення  кандидатур  може  здійснюватись   як відкрито, так і таємно".

     По абзацу першому статті 9 які будуть  у  депутатів зауваження,  пропозиції?  В комісії  немає.  Будь  ласка,  перший мікрофон.

 

     Родигін В.М.,  голова  Амвросіївської районної Ради народних депутатів,  перший  секретар  Амвросіївського  райкому  Компартії України (Амвросіївський виборчий округ, Донецька область). У меня есть предложение по последнему предложению   абзаца первого,  где говорится о выдвижении как закрытым, так и тайным голосованием. Я думаю, в период демократизации и гласности

 

     4

 

     нет смысла вести речь о тайном выдвижении.  Можно  выдвинуть открыто.  Свидетельство  тому  -  и  выступления на нашей сессии. Открыто обсудить,  а уже потом приступить к тайному  голосованию. Поэтому  предлагаю выдвижение и обсуждение кандидатур производить открыто,  открыто обсудить,  а уже  потом  приступить  к  тайному голосованию. Поэтому предлагаю выдвижение и обсуждение кандидатур проводить открыто.  В связи с этим возникнет вопрос, что отпадает абзац четвертый нашей статьи. Спасибо.

 

     Головуючий. Товариші!  Зрозуміла  пропозиція  депутата?  Від комісії не буде заперечень?  У проекті,  товариші, передбачено як відкритим,  так і таємно. Для чого вже таємно? Якщо так подумати: як це таємно?

 

     Депутат не   представився.   Ми   надзвичайно    довго    це обговорювали.  І зрештою прийшли ще на першій комісії, що це буде просто гарний експеримент. Це взагалі так колись висували в Думі. Розумієте,  чому це спрощуємо?  Якщо, наприклад, людина входить в якусь групу,  фракцію, блок, вона у всіх питаннях блок підтримує. Але  в  питаннях  до  вибору якоїсь службової особи вона має свою точку зору.  Вона може спокійно висунути іншу кандидатуру.  І при цьому не наражатись на те,  що потім скажуть: "Як же так, що ж це ви з нашого блоку, а не підримуєте?".

     По-друге. Надзвичайно   спрощується   висунення    особисте, самовисунення.  Людина  не  буде під оцим величезним тягарем,  що будуть потім над ним  сміятись,  що  він  сам  себе  висунув.  Це абсолютно  дуже  демократична  форма.  І по-третє,  там же є,  що Верховна Рада вирішує,  так чи інакше - це Верховна Рада вирішує. Можна от такий експеримент поставити.

 

     Головуючий. Товариші депутати.  Ще будуть інші пропозиції до абзаца  першого  статті 9?  Немає.  Будь   ласка,   перший мікрофон.

 

     Головатий С.П.  Шановні депутати,  я хочу поінформувати, що всі пропозиції,  які є на семи сторінках,  які я зачитую, то не є пропозиції тільки Демократичного блоку.  Справа в тому, що вчора, пізно вночі,  група Демократичного блоку синтезувала, зібрала всі пропозиції,  які  надійшли від молодіжної групи,  від інших груп, обласних груп,  окремих депутатів, і тому те, що я зачитую, то не є моє власне,  і то не є тільки Демократичного блоку. І у зв'язку з абзацом першим статті 9 я  хочу  просто  зауважити,  що пропозиції надходили від запорізької делегації.  Вони пропонували в абзац перший після слів "обирається Верховною Радою" включити

 

     5

 

     такі слова: "з будь-якої кількості кандидатур". І подібна до них  пропозиція  депутата  Романова:  "Голова Верховної Ради УРСР обирається альтернативно". Дякую.

 

     Головуючий. Ще які пропозиції  будуть?  Будь  ласка,  другий мікрофон.

 

     Печеров А.В., голова Республіканського  виробничонаукового об'єднання по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства (Укрсільгоспхімії) (Великомихайлівський  виборчий округ,  Одеська область).  Я,  шановні товариші  депутати,  прошу звернути  увагу,  що  названі  тільки  що  дві  пропозиції зовсім неоднакові за змістом.  "Будь-яка кількість осіб" від  одного  до чотириста  п'ятдесяти альтернативна "не менше двох".  Тому я хочу наголосити на тому,  що при розгляді цього питання на  тимчасовій групі  прийшли  до  такого запису,  який вам зараз запропоновано. Воля кожного народного депутата - вибирати для себе  і  висунення кандидатур,  відкрито  чи  таємно,  -  це  особиста  воля кожного народного депутата. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Ще  хто  хоче  висловитись?  Досить.  Тоді   дві редакції. Перша редакція, яка запропонована у проекті Тимчасового регламенту,  і друга редакція.  Друга  редакція  стосується  двох пропозицій.   Перше:   депутат   Романов  вносив  пропозицію,  що обирається альтернативно,  а делегація Запоріжжя -  обирається  з будь-якої  кількості  кандидатур і відкрито чи таємно.  В порядку надходження ставлю на голосування.

     Хто за те,  щоб залишити  абзац  перший   статті 9 у  такій редакції, як запропоновано проектом Тимчасового регламенту, прошу голосувати.

     "За" - 208,  "проти" – 178.  Рішення не прийнято.  Товариші, вноситься друга пропозиція: Голова Верховної Ради Української РСР обирається Верховною Радою з  числа  народних  депутатів  таємним голосуванням.  Обирається альтернативно.  Це більш підходить, чим "з будь-якої кількості". Альтернативно.

     І далі, по закінченню, по останньому реченню абзаца першого: "відкрито"    і   "таємно",   давайте   вже   разом   голосувати. Альтернативно  відкрито  (Шум   в   залі).   Ні,   альтернативно обирається,  а  висувається  відкрито.  Висунення  йде  відкрито. Депутат Гуренко, будь ласка, перший мікрофон.

 

     Гуренко С.І.,   другий   секретар   ЦК   Компартії   України (Іванківський виборчий округ,  Київська область).  Справа в тому, що формулювання "альтернативно" чи "з декількох", чи "з

 

     6

 

     будь-якої кількості кандидатур" вже  обговорювалося неодноразово,  в тому числі і в цьому залі.  Якщо ми запишемо, що обирається альтернативно,  то ми будемо  наражатися  на  можливий бойкот  виборів,  бо  суперник  може зняти свою кандидатуру перед виборами безпосередньо,  і ми  будемо  ходити  по  цьому  питанню безкінечно,  тому більш прийнятним, і вже неодноразово ми в цьому могли  впевнитися,  є   формулювання   "з   будь-якої   кількості кандидатур". І це більш демократично.

 

     Головуючий. Ще  які будуть пропозиції з цього приводу?  Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Толубко В.Б.,  військовослужбовець  (Первомайський  виборчий округ,  Миколаївська  область).  Товарищ,  председатель!  Давайте будем при рассмотрении вопросов  последовательными.  Вот  товарищ предложил по абзацу первому дополнение, давайте по абзацу первому проголосуем.

 

     Головуючий. Мы его не сформулировали, абзац первый.

 

     Голос із залу.  Почему,  он сказал - открытым  голосованием, проголосуем  открытым  или выдвижением,  а потом пойдем на абзац второй.  Мы же по абзацам рассматриваем,  что мы первый со  вторым абзацем спутали. И будет все нормально.

 

     Головуючий. Кому слово надати? Дмитро Васильович? (Оплески).

 

     Павличко Д.В.,  поет, секретар правління Спілки письменників України,  голова Товариства української мови імені Т.Г.  Шевченка (Збаразький  виборчий  округ,  Тернопільська область).  Шановні і дорогі  депутати!   Дорогий   і   шановний   голово!   Трудівники Жидачівського  району  Львівської  області  вручили  нам  цих два короваї і просили передати вам,  що вони просять,  аби ми навколо цього хліба, круглого, збиралися і перебували в злагоді і згоді.

     Я думаю,  що у цьому знакові, у цьому короваї, у цьому хлібі є наша земля,  наша надія, наша праця, праця нашого народу. І ми, насамперед,  повинні  поклонитися цій праці.  І я думаю,  що коли прийде час і  треба  буде  присягати  Голові  Верховної  Ради  чи Президентові України,  то це повинен бути хліб і ще раз хліб,  бо це наша слава, слава України - колишньої житниці Європи.

     Я від імені тих людей,  які вручили цей хліб,  звертаюся  до вас ще раз із закликом:  "Давайте шукати злагоди,  і щоб цей хліб був нам дорогим і солодким".

 

     7

 

     Головуючий. Дякую.  Товариші депутати, продовжуємо роботу. Я хочу спростувати щойно висловлені зауваження. Ми формулюємо частину першу абзацу першого. Потрібно визначатися, альтернативно чи з будь-якої кількості,  а потім уже - відкрито чи таємно. Стежте за абзацом. І прошу, більш уважніше.

     Товариші! Я ще  раз  прошу  вас  визначитися.  Надійшло  дві пропозиції: альтернативно і з будь-якої кількості.

     Хто хоче, будь ласка. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Гудима О.В.,  викладач  Луцького педагогічного училища імені Ярослава Галана (Луцький центральний  виборчий  округ,  Волинська область).   Шановні   депутати,   шановний   голово!   Цей  пункт надзвичайно важливий і  у  мене  є  пропозиція  по  реченнях,  не комбінувати, а по реченнях. Кожне речення ставити на голосування.

 

     Головуючий. Так, будь ласка, третій мікрофон.

 

     Шевченко В.П.,    (Бердянський   міський   виборчий   округ, Запорізька  область).  Я  предлагаю  все-таки  на  альтернативной основе. И вот это возражение о том, что кто-то будет снимать свою кандидатуру,  считаю в  общем-то  не  совсем  корректным  по  той простой   причине,   что   та   группа,  которая  выставила  одну кандидатуру,  может точно так  же  добавить  вторую  кандидатуру, чтобы она ее не снимала.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Зінченко А.Л.,  доцент кафедри загальної історії Вінницького державного  педагогічного   інституту   імені   М.   Островського (Замостянський   виборчий   округ,  Вінницька  область).  Шановні депутати!  Я  б  запропонував  на   ваш   розгляд   питання   про альтернативність  голосування  у виборі Голови Президії поставити на поіменне голосування.

 

     Головуючий. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Чародєєв О.В.,  секретар  парткому  шахти  імені  60-  річчя Радянської   України   виробничого   об'єднання  "Донецьквугілля" (Пролетарський виборчий округ, Донецька область). Если мы оставим тайное выдвижение,  то альтернативность и так будет обеспечена. И не надо будет записывать то высказывание о том, что при гласности мы  стали смелыми,  но нельзя придавать этому серьезное значение, иначе давайте все постоянно голосовать поименно.  Если тут  такие смелые люди есть.  Давайте так делать,  всегда поименно.  А то мы радостно поддерживаем вот это.

 

     8

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Сметанін В.І.  (Кіровський виборчий округ,  Дніпропетровська область).  Я вношу процедурное предложение. С нашей точки зрения, процедура голосования за статью регламента, или какого-то другого закона должна проходить так: зачитывается абзац или статья, затем вносятся поправки.  И  каждая  поправка  отдельно  голосуется,  и только  тогда  -  за  абзац  или  за  статью  в  целом.  А  то мы повторяемся.  Сначала - то, что предложено, потом опять переходим к поправкам и путаем.

 

     Головуючий. Шановний  депутате  Сметанін.  Ви  по  конкретній пропозиції: альтернативно, чи з будь-якої кількості.

 

     Сметанін В.І.  Если конкретно по  этому  предложению,  то  я считаю, что альтернативно нельзя принимать. Это моя точка зрения. Мы в комиссии это обсуждали.

 

     Головуючий. Дякую.  Товариші,  перше речення зачитую "Голова Верховної Ради Української РСР обирається Верховною Радою з числа народних депутатів таємним голосуванням".

     Це я  редакцію  вам  зачитую.  Потім   надійшли   пропозиції доповнити  або ж альтернативно,  або я вам зачитував,  як депутат Романов   пропонує, - "Голова   Верховної   Ради   обирається альтернативно":  Запорізька  делегація  -  "обирається  Верховною Радою" і включити "з будь-якої кількості кандидатур".  Ми  навколо першого речення і дискутуємо з вами,  і обговорюємо.  Тому ставлю на голосування  першу  пропозицію.  Так як  записано  у  даному проекті.

     Шановні товариші   депутати.   У   нас  визначився  порядок. Спочатку як записано в документі, а потім поправки. Поправки були дві до першого  речення.  Перша  "альтернативно"  і  друга  "з будь-якої кількості".

 

     Голос із залу. Отак і ставте на голосування.

 

     Головуючий. Отак і ставлю. Так ви ж не даєте голосувати.

     Товариші, редакцію даю.  "Голова Верховної Ради  Української РСР  обирається  Верховною  Радою  альтернативно з числа народних депутатів УРСР, таємним голосуванням". Перша була така пропозиція. За неї і голосуємо.

     Хто за таку пропозицію прошу голосувати  (Шум у залі).  Вже поіменно.

     "За" - 197. Рішення не прийнято.

     Товариші, якщо буде такий шум, ніхто нічого не почує.

 

     9

 

     Друга пропозиція:  "Голова Верховної  Ради  Української  РСР обирається  Верховною  Радою  з  будьякої  кількості кандидатур з числа народних депутатів УРСР таємним голосуванням".

     Хто за цю пропозицію,  прошу голосувати.  За  таку  редакцію прошу голосувати.

     "3а" - 274, "проти" - 124. Рішення прийнято.

     Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Депутат не представився.  Шановний голово!  Я прошу звернути увагу ось  на  що.  Я  вносив  пропозицію  про  те,  щоб  ось  це голосування  з  цього  пункту,  саме  голосування  було проведено поіменно. Саме голосування.

 

     Головуючий. Спасибі, дякую. Товариші депутати, друге речення абзаца першого статті 9.  Порядок проведення таємного голосування визначається  цим  регламентом.  Потрібно  голосувати?   Ні,   не потрібно. Депутат Алтунян. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Алтунян Г.О.,  слюсар підприємства "Кінотехпром",  м. Харків (Київський  виборчий   округ,   Харківська   область).   Шановний головуючий! Справа в тому, що технічні засоби дозволяють до цього питання повернутись.  Все  наше  голосування  ведеться  поіменно, тому,  якщо зараз однією третиною проголосуємо за це, то нам вони роздрукують. Будь ласка, зробіть це.

 

     Головуючий. Дякую.  Давайте  хоч  за  абзац  голосуйте.   По кожному реченню будемо поіменно.  За абзац будемо? Все зрозуміло. Товариші  депутати,  порядок  проведення   таємного   голосування визначається  цим  регламентом.  Це не викликає ні в кого питань? Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Депутат не представився.  Я  прошу  вибачення.  Шановні,  ми поставили  на  голосування  дуже важливу проблему - вибори Голови Верховної Ради.  Проголосували проти альтернативності,  що  ж  ми робимо?  Люди добрі, тепер питання таємності голосуємо. Я вважаю, ми повинні поіменно  проголосувати  за  вибори  Голови  Верховної Ради.

 

     Головуючий. Поіменно.  Так  і  будемо  поіменно за цю статтю голосувати.

 

     Голос із залу. Поіменно, а не таємно.

 

     Головуючий. Поіменно будемо  за  статтю  голосувати.  Дякую. Будь ласка, включіть перший мікрофон.

     Шановні товариші депутати, до уваги, будь ласка. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     10

 

     Депутат не представився.  Я хотів би зауважити.  Оскільки це робиться не перший раз, я категорично протестую проти свавільного тлумачення того чи іншого формулювання.

     Справа в тому,  що будь-яка кількість кандидатур  зовсім  не виключає альтернативи і нам не слід тут змагатись в дефініціях. Я дуже би просив депутатів,  тому що,  хто останній сказав,  той  і більший  демократ.  Якщо  ми закликаємо вже до злагоди,  то я хотів би, щоб всі ми до цієї злагоди йшли. Спасибі.

 

     Головуючий. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Депутат не представився.  Будь-яка кількість кандидатур,  як сказав   мій  колега,  це  зовсім  не  обов'язково  альтернативне голосування.  Це і одна кандидатура,  а шлях,  як це зробити,  ми знаємо.  Внести  чи  не внести в списки для таємного голосування. Отже,  оскільки була пропозиція саме цей елемент голосувати, саме це речення голосувати, так би мовити, поіменно і чомусь вона була знехтувана,  ця пропозиція,  ми маємо повне право повернутися  до голосування цього першого випадку.

     Адже пропозиція була, але вона пройшла поза увагою. Можливо, не помітив цього головуючий. Отже, оскільки процедурне порушення, то треба повернутися до питання про поіменне голосування.

 

     Головуючий. Так,  шановні товариші депутати,  ніщо ще нікуди не  пройшло.  Ми  за  абзац  перший статті 9 будемо  голосувати поіменно. А він включає в себе і альтернативність, і з будь-якого числа,  і відкрите чи таємне  голосування,  ми  ж  не  дійшли  до останнього речення.

 

     Голос із залу  (Не чути).

 

     Головуючий. Ми проголосували вже. Будь ласка,  третій  мікрофон.

 

     Депутат не   представився.   Уважаемые  депутаты,  уважаемый председатель.  Действительно,  только что нарушено наше право. Мы убедительно  просим,  если  вы  решаете  по каждому пункту делать голосование,  по каждому предложению и если мы просим сделать это поименно,  может  быть,  дойдем и по каждому слову поименно.  Это наше право - мы просим его у нас не забирать. Пожалуйста, давайте вернемся к тому, от чего мы почему-то отошли.

 

     11

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Ємець О.І.  Оскільки  меншість  боїться,  що її права будуть порушені,  я пропоную вийти з цього так.  Я вважаю теж,  що запис альтернативно - це, ну трошки, скажімо так, політичне неграмотно, юридичне також.  Оскільки альтернативність це  таке  ж  порушення прав,  коли  інша  людина  не хоче,  а її силою заставляють брати участь.

     Тому я пропоную зробити інакше.  Доповнити таким пунктом, що в   бюлетень   для   голосування   вносяться   всі  запропоновані кандидатури (Шум у залі).

 

     Головуючий. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Скальський В.В.,  голова Городоцької районної Ради  народних депутатів, перший секретар Городоцького райкому Компартії України (Городоцький  виборчий  округ,  Хмельницька  область).   Товариші депутати,  ми  з  вами  вже  почали працювати при багатопартійній системі.  І ми чули,  як зараз проходить у нас розмова саме на цю тему.  Якщо  ми включаємо будь-яку кількість,  то ми повинні бути впевнені,  що висунуть свої кандидатури і  ті  блоки,  які  зараз представляють  політичні  сили.  І чому в нас повинна бути з вами якась непевність,  що хтось зніме свою кандидатуру.  Одні  будуть виставляти  і  відстоювати  свою,  інші  -  іншу,  тому  будь-яка кількість нас повинна задовольнити цілком. Спасибі за увагу.

 

     Головуючий. Другий мікрофон, будь ласка.

 

     Федоров В.Ш.,  голова Житомирської  обласної  Ради  народних депутатів, перший секретар Житомирського обкому Компартії України (Новоград-Волинський виборчий округ,  Житомирська область).  Иван Степанович, уважаемые депутаты! По-моєму, мы проголосовали вполне за демократическую формулировку.  Остался один вопрос,  чтобы это было   поименно.   Технически   это   у  нас  возможно,  возможно распечатать результаты голосования.  И снять вопрос.  Распечатать голосование и в бюллетне показать, кто как голосовал.

 

     Головуючий. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Головатий С.П.  Я  розумію  ту сторону,  яка протестує проти безальтернативності.  Але  дійсно  правий  депутат  Ємець,   який говорить   про   те,   що   обов'язкове   внесення   правила  про альтернативність то є примусова акція,  і правий депутат Гуренко, який говорить,  що тим самим ми себе заганяємо в глухий кут, тому що при виборах друга кандидатура, якщо буде

 

     12

 

     дві, може себе зняти,  і таким чином вибори не  відбудуться. Але  я погоджуюсь з тими,  хто не хоче безальтернативних виборів. Тому я пропоную, як компроміс, вжити уже існуючу формулу, яка є у законодавстві,   і  вона  вжита  у  Законі  про  вибори  народних депутатів Української РСР, де говориться, що до списку заноситься не менше двох кандидатур.  Тоді друга не...  (не чути) ...  права себе зняти,  і вибори, таким чином, відбудуться на альтернативній основі.

 

     Головуючий. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Депутат не  представився.  Я категорично проти того,  про що сказав депутат Федоров. Виходить, що коли ми голосуємо так званим відкритим  голосуванням,  то  є  можливість  видрукувати,  як  ми голосували.  Таким чином,  ми маємо  знати  чітко,  що,  коли  ми голосуємо  поіменно,  лише  тоді  проти наших прізвищ з'являється "за" і "проти".  Тобто ніколи при чистому, звичайному, відкритому голосуванні   не   буде   можливості   видрукувати  дані,  як  ми голосували.  Якщо  цієї  можливості  не   буде,   то   ми   маємо відмовлятися   від   цієї  системи.  Це  абсолютно  не  прийнятна пропозиція. І не дай Боже, щоб таке було у нашій системі.

 

     Головуючий. Дякую, будь ласка, третій мікрофон.

 

     Лобач В.І.,  голова  Лисичанської  міської   Ради   народних депутатів,  перший  секретар  Лисичанського  міськкому  Компартії України (Лисичанський виборчий округ, Луганська обдасть). Я вношу такое  предложение:  после  слова  в  первом предложении "таємним голосуванням",  - чтобы урегулировать конфликт, который возник на альтернативной  или  не  на альтернативной основе,  - написати "з будь-якої кількості, але не менше, ніж дві" (Шум у залі).

 

     Головуючий. Є,  товариші,  пропозиції або "не менше двох"  і "будь-якої, але не менше двох". Такі були пропозиції.

     Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Депутат не представився. Якщо ви візьмете пункт 22.3, де  написано  "до  бюлетеня  для  таємного  голосування  по виборах   службових   осіб  або  складу  органів,  що  обираються Верховною  Радою  Української  РСР,  включаються   всі   висунуті кандидатури".  Ми повинні пам'ятати,  що тут принципи - це норма, яку запропонував Ємець.  Вона є,  але не написано  конкретно,  що голова, то ми можемо або тут голову включити, або там.

 

     Головуючий. Будь ласка, депутат Івашко.

 

     Івашко В.А.,    перший   секретар   ЦК   Компартії   України (Дарницький виборчий округ, м. Київ). Шановні товариші! На мій

 

     13

 

     погляд, якраз  ми  зараз  втрачаємо  час  там,  де  його  не потрібно втрачати.  Давайте згадаємо прецедент,  скажімо,  вибори Голови Верховної Ради СРСР на ІІІ з'їзді народних депутатів. Було висунуто 17 чи 15 кандидатур, хтось зняв, а хтось не зняв. Усі ці люди були у списках для таємного голосування. І депутат Ємець про це казав. Перед моїм виступом людина казала про те, що цю формулу треба закріпити і на цьому закінчувати всю розмову,  якщо  ти  не хочеш,  щоб  була  одна кандидатура,  ...(не чути) ...всі ці люди були у списках для таємного голосування.  І депутат Ємець про  це казав,  і переді мною людина казала, цю формулу треба закріпити і на цьому закінчувати всю розмову. Якщо ти не хочеш, щоб була одна кандидатура  в  списку для таємного голосування,  то висунь свого сусіда і буде дві. Оце на цьому і закінчується вся ця історія.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Під'яблонський М.І.,заступник  голови профкому металургійного  комбінату імені Ілліча Маріупольский-Іллічівський виборчий округ,  Донецька область).  Давайте, товарищи, мы сейчас на  секунду  опустим  взгляд  с абзаца первого на второй пункта 9. Ведь те органы - группы, депутатские объединения, которым предоставлено право выдвигать, у нас ведь практически будет много кандидатур,  сколько  депутатских  групп,  столько   возможно   и кандидатур.  И  если человек,  давший согласие баллотироваться на тот или иной пост в группе,  он наверняка уже принимает для  себя однозначное  решение  -  вести  борьбу.  И  в лучшем случае будем решать от 450 человек,  депутатов,  включать  эту  кандидатуру  в список или нет,  или мы можем сами - 450 человек - прийти к тому, что включим,  в конце концов,  не исключая  такой  вариант,  одну кандидатуру.  Поэтому  давайте  посмотрим  внимательно  на абзац второй,  он нам решает такой вопрос,  на мой взгляд сразу и о том, что практически кандидатур будет больше чем одна,  это наверняка. Спасибо за внимание.

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Виноградський М.П., (Ленінський виборчий округ, Миколаївська область).  Как во всяком механизме, законодательный механизм тоже имеет свою причинную связь.  И в данной ситуации мы ее  разорвали просто-напросто.  Здесь  депутат  Крыжановский выступал и говорил про тайное выдвижение и соединили две вещи: "альтернативність" и "з будь-якої кількості голосів",  альтернативность - это да,  это не только возможность, но еще и форма,

 

     14

 

     так сказать,  борьбы.  Поэтому тайное  выдвижение  поглощает собой, "з будь-якої кількості голосів".

 

     Головуючий. Усі   висловились?   Досить.  Пропонується  така редакція:  Голова  Верховної  Ради  Української  РСР   обирається Верховною   Радою   з   числа  народних  депутатів  УРСР  таємним голосуванням з будь-якої кількості кандидатур, але не менше двох. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Гринів І.О.,  секретар  Львівського  міськкому  ЛКСМ України (Нестеровський виборчий округ, Львівська область). Прошу сказати, що  означає  у  такому  разі  речення "рішення про процедуру висунення кандидатур на посаду Голови  Верховної  Ради  приймається Верховною  Радою  простою більшістю голосів".  Таким чином,  може бути, дійсно, будь-яка кількість голосів. А якщо проста більшість голосів,  тобто більше половини,  прийме рішення про необхідність голосування - чи вносити,  чи не вносити в бюлетень для  таємного голосування,  що ви бачили на І з'їзді Союзу, коли був відкинутий депутат Оболенський, то тут буде те саме.

     Значить, реально ми в абзаці другому запишемо  -  "будь-яку кількість  голосів",  а  в  передостанньому  абзаці  ми створимо механізм для відкидання будь-якої кількості голосів і залишимо, скільки вирішить більшість.  Таким чином, необхідно це протиріччя розв'язати вже в регламенті,  а не лишати знову-таки на  просту більшість голосів надалі.

 

     Головуючий. Дякую.  Тільки  прошу  з  абзацу першого.  Не з останнього,  з абзацу першого конкретну пропозицію.  Будь  ласка, другий мікрофон.

 

     Хмельнюк В.Я., перший секретар Одеського міськкому Компартії України (Таїровський виборчий округ,  Одеська область). Уважаемые коллеги!   Давайте  мы  немножко  будем  сами  себя  уважать.  Мы проголосовали  этот  пункт.  Почему  же  мы  снова   выходим   на обсуждение?  Если возник вопрос о распечатке, давайте распечатаем и покажем: кто, как голосовал, и прекратим.

     Спасибо за внимание.

 

     Головуючий. Я звертаюсь до керівників технічних засобів. Нам потрібно переголосувати, чи можна розпечатати? Поіменно потрібно переголосувати (Шум у залі).

     Тоді,   товариші,   ставиться   на   голосування пропозиція,  щоб  перше речення проводилось при поіменному голосуванні. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати.

 

     15

 

     "За" - 214, "проти" - 186. Рішення прийнято.

     214-більшість від присутніх зареєстрованих (Шум у залі).

     Більшість третини - приймається.

     Товариші! Потрібно зачитувати формулювання,  за  яке  будемо голосувати?  Потрібно.  Голова  Верховної  Ради  Української  РСР обирається Верховною Радою з числа народних депутатів Української РСР таємним голосуванням з будь-якої кількості кандидатур (Шум у залі).

     Додати, але  не  менше  двох? Усе, з  будь-якої  кількості кандидатур(Шум у залі).

     Шановні товариші  депутати!  Зрозуміло?  Можна  ставити  на голосування? (Шум у залі).

     Товариші! Ставиться на  голосування  перше  речення.  Голова Верховної Ради Української РСР... (Шум у залі).

     Я не можу всіх запропонувати, тільки починаємо абзац, кажуть не  можна  абзацом.  Давайте  окремим  реченням.  Окремо  речення сформулювати не можна, дайте всі пропозиції (Шум у залі).

 

     Депутат Матвієнко. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Голос із  залу.  Первое  предложение  было на альтернативной основе.  Мы проголосовали за поименное голосование именно в  этом вопросе: на альтернативной основе.

 

     Головуючий. Альтернативно  у нас не прошло.  Решение было не принято. А прошло любое количество. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Матвієнко А. С, перший секретар ЦК ЛКСМ України (Бершадський виборчий округ,  Вінницька область). Ми проголосували за поіменне голосування по цьому пункту. Головуючий повинен прокоментувати чи прочитати всі поправки,  які внесені по цьому пункту.  І тоді  в порядку їх надходження  ставити на поіменне  голосування.  Тому, скажімо,  було  альтернативно,  з  будь-якої  кількості  і  третя поправка, наскільки я розумію, товариша Ємця, який сказав, що всі висунуті кандидатури вносяться до бюлетеня.  Тому ці три поправки потрібно зачитати в редакції, а потім ставити на голосування, а коли  не  всі  вносяться  кандидатури  до бюлетеня ...  (Не чути) ...поки не підвели риску ...

 

     Головуючий. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Голос із залу.  Уважаемые коллеги!  Нельзя дважды входить  в одну и ту же воду. Мы же с вами изначально вернулись к чему. К

 

     16

 

     тому, чтобы проголосовать за то,  что мы проголосовали, и мы приняли  это  решение.   Только   возник   вопрос   о   поименном голосовании.   Поэтому  вернемся  к  изначальной  формулировке  и проголосуєм  поименно,  и  поставим  точку.  И  не надо снова обсуждать. А не примем, будем обсуджать.

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон. Усе правильно.

 

     Депутат не представився.  Я не хочу сказати, що це навмисно, але  з  вини  голови  нашого  зібрання   допущена   дискримінація депутата,  який вніс пропозицію про те,  щоб поіменне голосування було по цьому пункту.  Отже,  оскільки допущена така  помилка,  я підтримую  пропозицію  тих,  які  вимагають переголосувати за всі пропозиції згідно з порядком їхнього подання.

     Якщо ж більшість депутатів наполягає на тому,  щоб попереднє голосування  лишилось так,  без переголосування,  тоді розпечатка бути не може,  бо інакше втрачається смисл  механізму  поіменного голосування.  Тоді насамперед голосувати за ту пропозицію, яка поєднує.  Тобто пропозицію голови президії за будь-яку кількість не менше двох.

 

     Головуючий. Отак,  а  вона  не  приймається.  Так,  товариші формулюю перше речення.

     "Голова Верховної Ради Української РСР обирається  Верховною Радою  із  числа народних депутатів УРСР таємним голосуванням, з будь-якої кількості кандидатур".

     Хто за цю пропозицію, прошу голосувати.

     "За" - 272. "проти" - 121. Рішення прийнято.

     "Порядок проведення таємного  голосування  визначається  цим регламентом".  Потрібно  це речення дискутувати?  Не потрібно. Спасибі. "Кандидатури для обрання на посаду Голови Верховної Ради Української  РСР  висуваються на сесії Верховної Ради" - також не потрібно це речення.

     Останнє речення цього  абзацу: "Висунення  кандидатур  може здійснюватися  як  відкрито,  так  і  таємно".  Залишити в такій редакції.  Хто за те,  щоб залишити в такій  редакції?  Товариші, останнє  речення.  Я  зачитую по реченнях цей абзац.  Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Депутат не  представився.  Я  не  за  речення.  Ми   зробили помилку.  Ми  знову  загубили  альтернативність.  Ви  ж прекрасну пропозицію до першого речення самі сформулювали: "Не менше двох". Можна всередині: на альтернативній основі з будь-якої кількості

 

     17

 

     кандидатур. Що   ми   робимо?   Ми  губимо льтернативність.

 

     Головуючий. Дякую.  Я формулював усі пропозиції, але пройшла та, за яку проголосували.

 

     Голос із  залу.  А  ви  її  не  ставили  на голосування.  Ми загубили альтернативність. Що ми робимо?

 

     Головуючий. Дякую.

     Останнє речення.  Товариші.  "Висунення   кандидатур   може здійснюватися як відкрито, так і таємно".

     Прохання висловитись з приводу цього речення.

 

     Голоси з залу. Голосувати.

 

     Головуючий. Голосувати.  Ставиться на  голосування  в  такій редакції,  як  записано  у проекті Тимчасового регламенту.  Прошу голосувати.

     Товариші депутати! Надійшла знову пропозиція і за це речення голосувати поіменно. І це речення. Останнє речення першого абзацу статті 9.

     Товариші депутати, прошу уваги!  Надійшла пропозиція і по цьому реченню поіменно голосувати,  щоб не було дискримінації. Прошу визначитися шляхом голосування.  Потрібно  поіменно  чи  не потрібно?

     Хто за пропозицію "поіменно",  прошу голосувати. Прошу табло підготовити до голосування. Прошу голосувати.

     "За" - 166, машина дає  "рішення не прийнято", але там одна третина ...

     Товариші, для  того,  щоб  поіменно,  чи  не  поіменно - одна третина,  а у нас одна третина -150. На табло "за" - 166, рішення не прийнято.  Це машина від більшості запрограмована. Голосування проводиться  поіменне,  може,  за  весь  абзац.  Ні.   Голосування проводиться поіменне.  Висунення кандидатур може здійснюватися як відкрито,  так і таємно.  Прошу за цю  пропозицію  проголосувати.

 

    "За" -310, "проти" – 96. Прийнято.

     Ставиться на голосування текст усього абзацу першого.

     Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Депутат не   представився.  Доповнення  до  абзацу першого. Пропонується  ще  одне   речення:   "всі   висунуті   кандидатури заносяться в бюлетень для таємного голосування".

 

     Головуючий. Товариші,  таке  речення  можна доповнити,  якщо воно ...

 

     18

 

     Депутат. Я наполягаю на тому,  щоб поставити це  речення  на поіменне голосування.

 

     Головуючий. А   як  відповісти,  якщо  мене  висунуть,  а  я самовідвід візьму, як тоді, заносити мене чи не заносити.

 

     З місця.  Йдеться про те,  що всі висунуті кандидатури, крім тих,  що  зняли  свої  кандидатури,  заносяться  в  бюлетень  для таємного голосування.

 

     Головуючий. Товариші депутати!  Я прошу юристів розтлумачити це нам. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Голос із  залу.  Я  по  процедуре  сессии.  Было предложение внести  на  поименное  голосование  пункт  об   альтернативности выборов Председателя Верховного Совета.  Я считаю,  что мы должны вернуться  к  этому,  потому  что  процедура голосования была нарушена.

 

     Головуючий. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Марков Б.І.   головний   економіст  управління  по  праці  і соціальних питаннях виконкому Херсонської області Ради  народних депутатів  (Суворовський  виборчий  округ,  Херсонська  область). Пропоную  записати  так  кінець  цього   абзацу:   всі   висунуті кандидати, що дали згоду балотуватись.

 

     Головуючий. Дякую.  Товариші депутати!  Ставиться на голосування весь абзац перший статті 9.  Ніхто більше ні на  чому не наполягає? Виходьте до мікрофона, будь ласка.

 

     Мещеряков В.Ф.,  доцент Харківського державного університету імені  О.М.  Горького  (Вузівський  виборчий  округ,   Харківська область).  Уважаемые товарищи депутаты! Мы напрасно сейчас ломаем копья. Альтернативно - это еще не значит демократично. Не об этом нужно говорить. Вот обратите внимание. На этой странице последний абзац.  Вот  сюда  было  бы  логично  вставить:  все   выдвинутые кандидатуры  вносятся в бюллетень для тайного голосования,  кроме взявших самоотвод.  И далее  -  самоотвод  принимается  Верховным Советом без голосования. И на этом поставить точку.

 

     Головуючий. Шановні товариші  депутати!  Голосуємо абзац перший статті 9. Хто за  те,  щоб  цей  абзац  залишити в такій редакції,  як  ми  з  вами його по реченнях проголосували,  прошу голосувати.

 

     "За" - 327,  "проти" -  57.  Приймається  в  такій  редакції абзац перший. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     19

 

     Івасюк В.П.,   аспірант   Київського   державного  медичного інституту імені О.О.  Богомольця (Ленінградський виборчий  округ, м.  Київ).  Я хотів би звернути передовсім  увагу на те, що я зараз скажу, наші шановні освічені юристи.  Ваш голова методично порушує   процедуру  голосування  пропозицій,  що  надходять.  На голосування,  незалежно  від  результатів  першого   голосування, обов'язково   треба  ставити  всі  пропозиції,  оскільки  можлива ситуація,  коли наступна пропозиція набере  більше  голосів,  ніж попередня.  Тоді  проходить та,  яка набрала більше голосів.  А ви проводите весь час сепарацію тих пропозицій,  які вигідні  певній групі.

     Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Дякуємо і ми вам. Я тільки вас прошу теж стежити за залом. Коли люди не згодні голосувати, як тоді бути?

     Товариші! Абзац другий статті   9: "Правом   висунення кандидатур   на   пост Голови  Верховної  Ради  Української  РСР користуються   народні   депутати    Української    РСР, збори представників груп народних   депутатів   областей   та  міст республіканського підпорядкування, депутатські групи, що створені відповідно до статті 21 регламенту".

     Які будуть  редакційні поправки до цього абзацу в депутатів? Від комісії правок до цього абзацу немає.

     Є депутати,  які  хочуть  висловитись?  Будь  ласка,  перший мікрофон.

 

     Шевченко О.Є.,  науковий редактор "Українського біохімічного журналу"  видавництва  "Наукова  думка"  АН  УРСР  (Голосіївський виборчий округ,  м.  Київ). Я прошу вибачення, я кілька слів щодо процедури голосування.  Я хочу звернути,  шановні депутати,  вашу увагу  ще раз на те,  що ми зібралися на першу демократичну сесію Верховної Ради і почали  з  того  нашу  роботу,  що  провалюємо демократичні  принципи  нашої  роботи.  І  активно сприяє у цьому напрямі голова робочої президії нашої  сесії.  Сьогодні  ввечері, шановний  головуючий,  коли  ви  будете  дивитися  у  записі наше вечірнє засідання,  зверніть увагу на те,  що ви самі повторювали пропозицію про те,  щоб проголосувати за альтернативність виборів Голови Верховної  Ради.  А  коли  депутати  домоглися  повторного голосування   згідно  з поданою   пропозицією   про   поіменне голосування, ви, замість тієї пропозиції, до якої звернулася наша сесія,  повторили зовсім протилежне, безальтернативний принцип, який включений у  вашу  пропозицію.  Я  прошу  дотримуватися  принципу ротації  в головуванні робочої президії нашої сесії,  і робити це через

 

     20

 

     кожні дві  години.  Ми  всі  живі  люди,  втомлюємося.  Тому допомагайте, будь ласка, один одному.

 

     Головуючий. А  я прошу депутатів висловити своє ставлення до тієї чи іншої пропозиції - "за" чи "проти". Якби депутати були за альтернативність,  то  проголосували  б  за альтернативність,  за будь-яку кількість, то проголосували б за будь-яку кількість.

 

     Так, товариші,  будь ласка,  другий мікрофон.  У вас з цього питання?

 

     Депутат не    представився.   Шановні   депутати,   шановний головуючий!  Я хочу нагадати вам  ті  протиріччя,  які  виникли внаслідок  першої наради зборів представників.  І тому пропоную в цьому абзаці зняти "збори представників груп  народних  депутатів областей  та міст республіканського підпорядкування".  Нам нічого вже проводити такі збори, тому що існують депутатські групи. Крім того, право мають народні депутати, і тому пропоную більше зборів таких не проводити,  відповідно в цьому  пункті  регламенту  таке речення зняти.

 

     Головуючий. Товариші! По реченнях будемо. "Правом висунення кандидатур на пост Голови  Верховної  Ради  Української РСР  користуються  народні  депутати,  збори  представників  груп народних   депутатів   областей   та    міст    республіканського підпорядкування" щойно надійшла пропозиція зняти. І залишити далі "користуються народні депутати,  депутатські групи,  що  створені відповідно до статті 21 регламенту". Так, правильно зрозуміли всі товариші?

     За порядком надходження.  Тому голосуємо  за  редакцію,  яку запропоновано  в  цьому  проекті.  Потім  ми будемо голосувати за внесену депутатом пропозицію. Перше речення.

     Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Головатий С.П.  Стосовно зборів представників, груп народних депутатів  областей...  Я  хочу,  щоб  шановні  народні  депутати зрозуміли,  що ці  збори  проводилися  до  першої  організаційної сесії.  І  вони вирішували питання саме про початок роботи сесії. Зараз,  коли ми почали працювати і підійдемо до  питання  обрання Голови Верховної Ради,  то ми можемо реалізувати право висунення, як безпосередньо самі народні депутати,  ми можемо реалізувати це право через певні депутатські групи,  чи політичні,  чи фахові. І тому такий нововведений інститут,  як  збори  представників  груп народних  депутатів,  був  тимчасовим.  І  він  зараз не існує як правовий інститут.  Це саме тлумачення  прозвучало  і  на З'їзді народних

 

     21

 

     депутатів Росії. Такого інституту немає. Він не передбачений жодним законодавчим актом і Конституцією.  Тому його, дійсно, слід зняти, але наші права як безпосередньо кожного депутата, так і парламентських груп порушені не будуть.   Дякую.

 

     Головуючий. Будь ласка. Другий мікрофон.

 

     Шовкошитний В.Ф., постійний позаштатний кореспондент журналу "Ранок",  член  Спілки  письменників  СРСР  (Харківський виборчий округ,  м.  Київ). Кожен п'ятий виступаючий закликає нас поважати прийняті нами рішення. Ми неодноразово приймали рішення за годину до кінця вечірнього засідання переходити  до  пункту  "різне".  Я пропоную перейти до пункту "Різне".

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Депутат не   представився.  Я  вношу  пропозицію  (не  чути) пунктом.  Не  всі  ми  входимо  в  окремі  групи.  І  ми  просимо дотримуватись ще і територіально - областей і міст.

 

     Головуючий. Товариші,  ставлю на голосування в порядку надходження.  Давайте перед цим порадимось з депутатами.  Дійсно, зауваження справедливе,  ми просимо вибачення. Ми домовлялися, що кожен день одну годину відводити для питання "Різне", і списки в Секретаріаті  формуються.  Депутати,  які  не  змогли  виступити, переносяться в списки,  якщо вони самі себе не знімали з виступу. Такого порядку ми будемо дотримуватись або ж ні?

     Сьогодні, у  зв'язку  з  тим,  що  вчора  не  було закінчено навчання  депутатів,  ще  передбачається   і   навчання.   Микола Григоровичу, о  18.30  навчання?  Тому,  як  ми  будемо сьогодні будувати свою роботу?  Будемо "Різне"?  Сьогодні відводити будемо час на питання "Різне"?  Ні? Продовжимо роботу за регламентом? А о 18 годині закриваємо і будемо далі вчитися?

     Наполягають депутати,  які   вносили   цю   пропозицію,   на голосуванні.  Хто  за те,  щоб закінчити сьогодні наш робочий час обговоренням питання Тимчасового регламенту?

     Товариші, ставиться  на  голосування.   Хто   за   те,   щоб продовжити  до  18  години  обговорення  Тимчасового  регламенту?

 

     Голос із залу (Не чути).  Ми приймали,  але кожний  день,  ви  у регламенті читайте (Шум у залі).

 

     Головуючий. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Депутат не    представився.   Шановні   депутати,   шановний головуючий!

 

     22

 

     На нашій сесії присутній народний  депутат  від  Литви.  Він просить  виступити  з  інформацією  про допомогу дітям Чорнобиля. Йому потрібно для виступу кілька хвилин.

 

     Головуючий. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Під'яблонський М.І.,  заступник   голови  профкому Маріупольського    металургійного    комбінату    імені    Ілліча (Маріупольський-Іллічівський виборчий округ,  Донецька  область). Уважаемые  депутаты!  В  соответствии со статьей 21 на сегодняшний день у  нас  существует  двенадцать  территориальных  депутатских групп.  Мы  же  сейчас  хотим  в абзаце втором статьи 9 изъять  у  этих  депутатских  групп,   которые   зарегистрированы официально   в   этом  Верховном  Совете,  право  выдвигать  свои кандидатуры на пост Председателя Верховного Совета.  Считаю,  что это неправомерно (Шум у залі).

 

     Головуючий. Шановний   депутате,   який   вносив  пропозицію. Роз'ясніть,  ви ж зрозуміли,  що ми залишаємо депутатські  групи, тільки   нарада  представників  знімається.  Будь  ласка,  другий мікрофон.

 

     Лобач В.І.  Прежде чем продолжать дальше обсуждение того или иного   вопроса,  я  так  понимаю,  что  вносится  предложение  о "Разном".  Поэтому давайте мы сначала по  процедуре  определимся. Или мы приостанавливаем рассмотрение, или мы продолжаем дальше. Я думаю,  что обсуждение пункта 9 надо было бы закончить,  и  прошу поставить на голосование.

 

     Головуючий. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Табурянський Л.І., голова  виборчого  кооперативу  "Олімп" (Петровський виборчий округ, Дніпропетровська область). Уважаемые депутаты,  уважаемый  председатель!  Я прошу обратить внимание на поведение уважаемого председателя. Несколько минут стоял народный депутат Литвы там,  где микрофон не включался.  Иван Степанович, убедительно  прошу  вас,  пожалуйста,  давайте  будем  относиться как-то более уважительно. Теперь мы принимаем решение, уважаемые депутаты,  о том,  что 1  час  будем  обсуждать  "Разное". Внимание,  товарищи, мы пригласили  народного депутата Литвы. Товарищ председатель, дайте возможность договорить Шум у залі).  Я сопредседатель группы и имею право, товарищ председатель,  прошу  подтвердить  мое  право   на   выступление. Поэтому...

 

     23

 

     Головуючий. Депутаты хотят знать,  кто вы,группу назовите, какая группа, кто пригласил или вы...

 

     Табурянський Л.І.  Группа   "Независимость", 21   человек. Персональный   список   находится  в  президиуме.  Я  прошу  дать возможность договорить до конца, товарищ председатель...

 

     Головуючий. Будь ласка.

 

     Табурянський Л.І. Уважаемый депутат из Литвы знал о том, что в  разделе  "Разное" будет стоять этот вопрос,  приехал сюда.  Мы проявим неуважение не только к уважаемому  депутату  Леткаускасу, но  и  к  Литовской  республике.  Я  убедительно прошу,  чтобы мы сегодня дали возможность...  Товарищи,  поймите, о чем идет речь! Республика согласна принять наших детей. Схаменіться, будь ласка, люди, що ми робимо!

 

     Головуючий. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Депутат не представився.  Шановні депутати,  я прошу  уваги. Вчора було навчання,  і мені здається, що ми повинні були винести з нього деякі висновки.  Я хотів би звернути увагу,  що Швейцарія набагато  менша  за  нашу республіку,  у неї 23 кантони,  а в нас приблизно стільки областей,  і вона має свою Раду - від кожного з кантонів по дві особи, таким чином у них ціла Рада із 46 чоловік. Ми бачимо інші приклади,  і нас цьому вчора навчали:  у Федеративній Республіці Німеччини, ви знаєте, є десять земель і теж існує Рада із 46.  І в Америці так, але тільки у нас не так. Тому я хотів би звернути увагу,  що,  напевне,  наш парламент у перспективі повинен мати  (і  сьогодні  обговорення  про  символіку  над  цим спонукає нас задуматись) двопалатний якийсь характер.  Те,  що ми сьогодні створили,  ще некінцеве,  і тому я думаю,  що  сьогодні виключати  думку  кожної  області,  кожної території і передавати такі важливі питання на  розсуд  тих  чи  інших  груп  -  це  просто нелогічно.  Я  вважаю,  що  ми обов'язково повинні залишити такий стан і обговорити статус областей.

 

     Головуючий. Будь ласка,третій мікрофон.

 

     Макар І.І.,  інженер-конструктор СКТБ  Інституту  прикладних проблем механіки і математики АН УРСР таросамбірський виборчий округ,  Львівська область).  Я висловлюю вдячність нашому голові, що він врешті-решт надав мені слово, хоч я вже дуже давно тут стою і хочу зробити таке процедурне зауваження. Перше. Коли при голосуванні ми даний проект регламенту приймаємо за основу і якщо вноситься поправка, то вже те, що

 

     24

 

     стоїть, голосувати не треба.  Я розумію, чому він то ставить на  голосування,  щоб  не  вносили пізніше поправку на голосування.  Це цілком розуміється,  так що прохання вдруге, шановний голово, таке не робити.

     Друге. Хотілося б,  я думаю,  це підтримають усі, якщо у нас стоїть проблема Чорнобиля і чорнобильських дітей, щоб ми сьогодні вислухали народного депутата Литви.

     І третє.  У  нас  з'явилась така звичка вже - порушувати наш порядок сесії, розпорядок дня. Хотілося б не порушувати те, що ми вже прийняли.  І весь час у нас буде щось десь виникати, якщо ми будемо порушувати. І ми наболілі питання,  що у нас назбируються кожного  дня,  не зможемо внести на обговорення сесії. 

     Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Шановні товариші депутати!  Надходять настійливі пропозиції,  і ми їх розділяємо у президії, що все-таки давайте ми визначимось,  як домовились, - кожен день відводити 1 годину на питання "Різне"  і  не  будемо  від  цього  відступати і голосувати.  Хоч більшість у залі шумить і не поділяє  однозначну  цю  думку,  але все-таки  давайте  її  будемо  дотримуватись.  Тому переходимо до обговорення питання "Різне".  Прошу вибачення за 15 хвилин,  поки ми з'ясовували це питання.

     Список Секретаріату ми одержали.  Потрібно його оголошувати? Називаю прізвища  і  округ  тільки  без  імені  та  по батькові, щоб не гаяти часу.

     Кравчук - 39 округ, Лук'яненко - 196, Шевченко - 5, Осадчук - 207, Терехов - 242, Бондарєв - 164, Правденко - 83, Виноградський- 282, Мацалко - 360, Македонський - 308, Заєць - 17, Головатий - 18,  Костенко - 22, Калинець - 274, Романюк - 267, Меньшов - 104, Горинь - 260, Ізмалков - 185, Лобач - 59, Захарук - 205, Башкіров- 292,  Квасов-51,  Колінець - 355, Коробко-93, Шовкошитний - 20, Новицький - 204.

 

     Голоси із залу (Не чути).

 

     Головуючий. Шановні   товариші   депутати!   Я  ще  раз  вам повторюю: усі списки здаються в Секретаріат і передаються. У мене інших списків немає, як би ви не наполягали.

     Товариші! 26  депутатів  записано.  Уже  по  2  хвилини не вистачить.  Тепер запис  такий.  От  будете  кричать,  що  Заєць, Головатий, Костенко, три депутати підряд з Києва записано.

     Ми просили б все-таки,  щоб якось і в групах, і в делегаціях визначилися, хто буде виступати.

 

     25

 

     Я надаю  слово  з  першого,  а  потім  як  хочете,   так   і критикуйте. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Рева В.М.,  перший заступник міністра транспорту Української РСР (Феодосійський виборчий округ,  Кримська  область).  Шановний товаришу голово! У п'ятницю ви зачитали цілий список депутатів, у тому числі моє прізвище на виступ.І ряд депутатів із Львівської й інших областей. Цього списку зараз немає, я записався чотири дні тому,  і чому я зараз не потрапив у цей  список, теж прошу пояснити.

 

     Головуючий. Якщо  ми будемо з'ясовувати,  чому?  В мене нема іншого списку.

 

     Рева В.М. Так же не може бути, сьогодні один список, ви його завтра викинете, пробачте, і почнеться знову ця стара пісня.    

 

     Головуючий. От  ми  із  Секретаріатом  будемо розшукувати той список,  сьогодні є список.  Якщо ми будемо уточнювати по кожному прізвищу,  ми  не дамо можливості депутатам висловитись.  Я прошу вас дати можливість зачитувати з цього списку. Будь ласка, другий мікрофон. Я вас зрозумів.

 

     Косів М.В.,  науковий співробітник Інституту суспільних наук АН УРСР  (Пустомитівський виборчий округ,  Львівська  область). Шановний товаришу голово,  шановні колеги депутати!  Ми збиралися обговорити ситуацію в Литві,  навіть не маючи  представника  цієї республіки.  Зараз  він  у  нас є як гість.  Давайте не допустимо такої кричущої неетичності до нашого гостя і все-таки  дамо  йому слово  першому  і  вислухаємо  його.  Я гадаю,  що це буде просто негарно з нашого боку,  як гість  поїде  від  нас,  не  одержавши можливості сказати свого слова. Прошу.

 

     Головуючий. Спасибі. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Голос із залу.  Шановний голово,  я прошу Вас повернутися до тих  списків,  які  складалися.  Справа  в   тому,   що   у   нас накопичуються   попередні   списки,   але   не   відбувається  їх реалізація.  Це не означає,  що  ті  питання,  з  якими  виходять депутати, втрачають свою актуальність. Опріч того, ось тут стоїть депутат Павлюк,  він теж за  ту  пропозицію  Павличка,  яка  була проігнорована. Це дасть нам можливість економити час. Багато питань дискусійного порядку можна вирішувати в депутатському  клубі. Будь  ласка,  найдіть  десь  помешкання  і  можливості  для таких співпраць.

 

     Головуючий. Товариші,  я  особисто  підтримував   пропозицію Павличка про створення такого клубу. Сьогодні виясняв, де ж

 

     26

 

     клуб, сказали,  що  після  засідання в цьому залі залишаться депутати,  і буде перше організаційне засідання клубу. Я питаю, а де ж навчання буде,  теж в цьому залі.  Я просив з'ясувати, хто ж буде в якому залі.  Тому що вчора, наприклад, на навчанні я бачив і депутата  Павличка,  і  групу  товаришів.  Думаю,  вони і сьогодні будуть.

     Товариші, прошу  дати  можливість  перейти  до   обговорення питань "Різне" згідно з тим списком,  який даний із Секретаріату. А ті  списки  ми  знайдемо,  з'ясуємо  і  тоді   вибачимося   перед депутатами, які записані на виступи.

     Товариші, слово надається депутату Кравчуку.

 

     Кравчук Л.М.,  секретар  ЦК  Компартії  України (Ямпільський виборчий округ, Вінницька область).

     Я дуже не хотів би,  щоб  мій  виступ  сприйняли  як  спробу загострити  ситуацію,  яка сьогодні вже не раз загострювалась.  Я дуже хотів би  приєднатись  і  приєднуюсь  до  заклику  народного депутата Павличка про те,  щоб ми знаходили конструктивні питання і обговорювали їх з розумом,  з честю і совістю. І на хлібі цьому Дмитро Васильович Павличко закликав нас до цього. Я це підтримую. Доля демократії і  наших виборців звела нас до цього залу.

 

     Ми -  різні  як  індивіди,  різні  за  поглядами,  різні  за переконаннями і мали навіть  від  цієї  неодноманітності  вигоду, коли  обговорювали  питання  на  підвалинах  розуму,  культури  й інтелекту.  Але є питання принципові для нас,  які ми  обійти  не можемо,  не  маємо  права  робити вигляд,  що нічого не сталось і нічого не збулось.

     Мова йде про Володимира Ілліча Леніна.  Ви пам'ятаєте, що на першому  засіданні  народний  депутат  Поровський зробив випад на адресу Леніна і комуністичного вчення.  Я  хочу  принаймні  від депутатів-комуністів зробити з цього приводу таку заяву: "Ленін - постать світового масштабу не може бути  поставлена  під  сумнів. Своєю  діяльністю,  своїм  життям  він  увійшов  у цивілізацію і, повірте, винести його звідти нікому не вдасться.

     Але зроблено  випад  проти  пам'яті  Леніна  і  тим  самим виявлено зневагу до тих, хто вірить у його вчення. Це є зазіханням на права духовні, права кожної людини, яка має право вірити, бути переконаним,  і  ніхто  не  може цього не враховувати.  Це перше. Таким чином, зачіплено честь, право вірити мільйонів комуністів і не тільки комуністів,  а мільйонів людей, які живуть за Леніним і вірять в його вчення.

 

     27

 

     Але є речі ще страшніші.  Я не хочу нікого повчати, але хочу привернути увагу до історичних фактів.  Завжди,  коли посягали на духовність,  коли посягали  на  цивилізацію,  коли  закликали  до виносу пам'ятників,  спалювали книги,  то це завжди завершувалось кривавими справами.  Ті,  хто закликав нас руйнувати  храми,  хто закликав  нас  не поважати наші духовні ареопаги,  той закінчував страшним лихом для народу. Німці спалювали книги великих німців - Маркса,  Енгельса,  Гейне.  Китайські хунвейбіни також починали з того,  що руйнували пам'ятники,  а потім,  за  їх  термінологією, громили  собачі голови (Не чути).  То я хочу ось що сказати.  Але оскільки уражено честь комуністів,  через вчення,  через пам'ять Леніна,  то  депутат Поровський має знайти форму, де завоювати свій виступ. Наша сесія не може, я повторюю, обійти цю прикру, я б навіть сказав,  ганебну ситуацію, щоб більше до неї ніколи в цьому залі не повертатись,  щоб ми  працювали  так,  як  належить працювати  парламентаріям,  цивілізованим  людям.   Дякую за увагу (Оплески).

 

     Головуючий. Слово надається депутату Лук'яненку.

 

     Лук'яненко Л.Г.  (Залізничний      виборчий       округ, Івано-Франківська  область).  Шановні депутати,  шановний голово, шановна президіє!  Результати нашої сесії будуть залежати великою мірою від того,  що ми зможемо вирішити разом.  Бо,  справді,  ми люди різні, прийшли сюди з різною ідеологією, з різними намірами. По-різному  ми розуміємо прагнення нашого народу.  І  отже,  від того,  яку ми знайдемо спільну точку зору,  буде дуже  багато залежати для всієї України.

     Я зараз  хочу  трохи поглянути,  що діється за межами нашого залу. Але перед тим хотів би зауважити лише в двох словах про те, що сказав шановний Кравчук.

     Він сказав,  що  Поровський  зазіхнув  на  права  комуністів вірити в  Леніна.  Комуністи,  звичайно,  мають  право  вірити  в Леніна.  Тільки  я  хотів  би  зауважити,  що український народ і депутати  Верховної  Ради  України  складаються   не   тільки   з комуністів,  тут є ще християни, і ми віримо в Христа. Тут є люди інших віросповідань, і вони вірять в інше.  То я  хочу  запитати шановного  Кравчука,  чому  комуністи  знову ж претендують  на виключне право, на виключний захист їхнього права.

     Ми всі - люди інших ідеологій - маємо  рівне  з  комуністами право  вірити  в  свою  віру  і  у свої  ідеали.  То  ж, розвиваючись від тоталітарного періоду до демократично періоду,

 

     28

 

     давайте будемо привчатися  поважати  і  любити  людей  інших ідеологій  та  іншої віри так само,  як ми віримо в своє.  Усі ми люди перед Богом рівні.  І хай же право вірити  кожної  людини  у свою віру і свого Бога буде визнано рівним у цьому залі.

     Без такого  визнання,  без  визнання  кожної людини вірити у свою  ідеологію,  свій  ідеал,  ми   не   зможемо   перейти   від тоталітарного   режиму,   від   безправної   України  до  вільної демократичної республіки.  Ми мусимо шукати спільну мову тут  для того,  щоб розв'язати наболілі, гарячі проблеми сучасної України. Для того щоб ми виправдали надії українського народу, для цього ми не повинні розривати зв'язок з тим українським народом,  який є за межами цього залу. Що він думає, той народ?

     Ми знаємо,  що раніше він  мовчав,  тому  що  не  мав  права говорити.  Той,  хто  розкривав  рота,  щоб  сказати  якесь слово правди,  опинявся  в Мордовії  або   на   Соловках,   або   у Володимирському централі. Тепер на самому початку демократичного періоду  ми  починаємо  говорити  те,  що  думаємо,  але  ще  не навчились говорити те,  що думаємо. Отже, у цей перехідний період дуже важливо мати терпіння і ставитися...  (не чути)...  до людей інших  поглядів.  Але  так  само  важливо дивитися,  що думає наш народ.

     І я хотів би малесеньку частину з того, що надходить сюди, повідомити   зараз,  користуючись  своїми  коротенькими  кількома хвилинами.  Я отримую дуже багато телеграм такого змісту:  просимо сесію  Верховної  Ради  Української РСР включити до порядку денного питання про ліквідацію диктату союзних  міністерств  і  відомств. Таких телеграм у мене штук вісім. Далі. Верховній Раді: вимагаємо виходу Української республіки зі складу Союзу РСР.  Народ України більше  не  хоче  бути  наймитом Москви.  Україна -держава,  а не колонія  імперії  Союзу.   Народному   депутату   України   Левку Лук'яненку від виборців села Вовчинець.  Тут є список підписів на сімох аркушах паперу. Це Західна Україна.

     Тепер хочу вам  зачитати  на  одній  сторінці  документ  із Вінницької  області.  Це  Східна Україна.  Резолюція учасників мітингу Руху...

 

     Головуючий. Шановний   депутате   Левко    Лук'яненко,    ми домовлялися:  по "Різному" до трьох хвилин, це перша наша домова. Друге. Шановний депутате,  я  вас  дуже  прошу,  у  нас  стільки телеграм  і  звернень...  Мітинг  у  Бородянці прийняв звернення, зобов'язав Плюща оголосити.  Я як головуючий  за  п'ять  днів  не оголосив жодного звернення, і прохання до всіх депутатів не

 

     29

 

     зачитувати телеграм.    До   трьох   хвилин.   Будь   ласка, закінчуйте.

 

     Лук'яненко Л.Г.  Добре,  через те, що наш шановний голова не дає  мені  об'явити  це звернення мітингу з Вінниці в п'ять тисяч осіб,  я закінчую свій  виступ  тим,  що  давайте  більше  будемо відчувати пульс життя нашої України, бо за останні дні намітилося розчарування  народу  в  тому,  що  ми  тут  робимо.  Народ  хоче перебудови,   йому   надокучили   диктатура   і   безправ'я,  тож виправдаймо ці надії українського народу і перебудовуймо Україну, а не захищаймо те, що існувало 70 років і мучило весь український народ.

     Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Слово надається депутату Меньшову.  За ним  буде виступати депутат Шевченко.

 

     Меньшов В.О.,   голова   колгоспу  імені  крейсера  "Аврора" Нікопольського району (Південний виборчий округ, Дніпропетровська область). Дорогие депутаты, уважаемые члены президиума! Я приехал на сессию не для борьбы за власть в парламенте, а решать насущные вопросы,  которые требуют наши избиратели,  и,  конечно,  создать единую законную власть на Украине.

     Четыре дня мы работаем непроизводительно, а по ряду вопросов толчем воду в ступе.  Обстановка накаляется,  и у меня появляется такое чувство, что скоро нас тут будут бить.

     Мы низко  падаем  в  глазах  избирателей,  многие   депутаты призывают нас к согласию, пониманию, уважению и я присоединяюсь к ним,  призываю всех,  особенно депутатов Головатого,  Лукьяненко, давайте  здесь  работать,  как положено,  а не разжигать страсти, чтобы нам не было стыдно перед  избирателями.  Мы  пока  для  них ничего реально не сделали,  хотя обещали много. Найдем общий язык и давайте выполнять, что нам положено и доверено.

 

     Иван Степанович, я радуюсь вашему мужеству, но не забывайте, что  ведете  не  революционный  совет,  а сессию демократическую, Верховного Совета.  И надо лучше  знать  аудиторию,  изучать  ее, придерживаться порядка и закона.

     Жители Никопольского  района,  городов  Никополя,  Марганца, Орджоникидзе с населением около 200 тысяч человек живут в страшно плохой  экологической обстановке.  10 км - и 2 электростанции,  6 блоков  атомной  и  3  блока  ГРЭС,  которые  создают  повышенный радиационный  фон,  выбрасывают  в  воздух 330 тыс.  тонн вредных веществ в год.  Частые аварии блоков, сбрасывание охлаждающих вод в море, ферросплавный завод выбрасывает 70

 

     30

 

     тыс. тонн в год.  Итого - 400 тыс.  тонн вредных веществ, не много ли для никопольчан?

     Каховское водохранилище единственный источник водоснабжения миллионов жителей юга Украины  загрязняется, и вода превращается в непригодную для питья.  Открытая добыча марганца,  а он спутник урана,  уничтожает прекрасный украинский чернозем.  Этим способом уничтожено три с половиной тысячи тонн... (не чути)...

     Все это приводит  к  онкологическим  заболеваниям,  болезням крови,  особенно  у  детей.  Увеличилась  смертность.  Требования жителей  переданы  Верховному  Совету  СССР,   однако   меры   до настоящего  времени  не  приняты.  Народ  требует  в  сегодняшних письмах,  телеграммах прекратить строительство  шестого  блока  и постепенно прекратить эксплуатацию остальных. Не распространяется на никопольчан и марганчан Закон о 30-километровой  зоне  АЭС,  а это улучшение питания,  медицинского обслуживания и прочее. Такие же вопросы высказывали депутаты,  здесь присутствующие, - Головко и  Негода.  Так  давайте решать здесь все назревшие,  необходимые вопросы,  а не спорить,  где ставить запятую и какую  она  играет роль.  Конечно,  это необходимо, но не это главное. Уже в дебатах мы  все  поняли,   что   проблемы   села,   экологии   Чернобыля, суверенитета Украины стоят в числе первостепенных задач.  Нам,  и никому другому,  их нужно решать.  Поэтому я прошу  приступить  к отчету и выбору Правительства с тем, чтобы мы, депутаты народные, знали,  к кому нужно обращаться по решению любого вопроса.  Через Секретариат  я передаю все требования и наказы наших избирателей. Прошу.

     Спасибо за внимание.

 

     Головуючий. Спасибі.  Слово надається депутату Шевченку.  За ним буде виступати народний депутат Литовської республіки.

 

     Шевченко О.Є.,  Шановні депутати!  Я вже звертався з письмовим проханням до Секретаріату нашої сесії і це моє прохання було   передано   до  робочої  президії  нашої  сесії.  У  своєму письмовому  проханні  я  зазначив,  що  нам  треба  перейти   від мітингової  форми  при  веденні розділу "Різне" до організаційної форми його проведення.  Що це означає? Зараз у нас розділ "Різне" щоденно  проходить у формі мітингу і різниця єдина тільки та,  що це не перед Республіканським стадіоном, а у залі Верховної Ради.

 

     31

 

     Я ще раз прошу робочу президію і Секретаріат організувати  нашу  сесію  так,  щоб  ми  перейшли від мітингу до законодавчої роботи.  Ми - парламент 50-мільйонної нації.  Тому я вношу пропозицію,  щоб по кожному виступу,  по кожній пропозиції, яка вноситься у розділі  "Різне",  приймалося  рішення.  Або  воно одразу   ставиться  на  голосування  нашою  президією,  або  якщо потребує додаткового вивчення,  то передається на доопрацювання до Секретаріату  сесії  і  від  Секретаріату сесії депутати отримають гласну відповідь.

     Тим часом перейду  до  звернення,  яке  мені  було  доручено прочитати,  воно коротеньке,  це півсторінки,  але,  гадаю,  дуже важливе.  "Першій сесії Верховної Ради  України  від  української автокефальної  православної  церкви.  Звернення.  "Ми  єпископат, духовенство і миряни УАКЦ,  учасники мітингу  вшанування  пам'яті репресованої   у   1930-х   роках  нашої  церкви,  просимо  негайно реабілітувати  та  визнати  нашу  церкву  як  юридичну  особу   з поверненням  їй  кафедрального  собору  святої  Софії - духовного центру незалежної української автокефальної православної  церкви, а також нашої історичної святині - Андріївської церкви у Києві.

     Тисячі і  мільйони  православних українців будуть молитися і вірити, що ви принесете їм цю радісну звістку.

     Хай допоможе вам Господь".

     Шановні депутати Верховної Ради,  ми  маємо  можливість  тим часом,  поки ми приймаємо Тимчасовий регламент, наші повноваження вже затверджені,  і я закликаю вас,  давайте  приймемо  історичне рішення,  не  будемо чекати кількох тижнів до того часу,  поки ми почнемо щось вирішувати і приймати законодавчі акти.  Я пропоную, давайте  сьогодні,  це не потребує додаткового вивчення,  приймемо  рішення  про  передачу  храму  святої  Софії українській автокефальній православній церкві і вам буде дякувати історія та український народ(Оплески).

 

     Головуючий. Слово надається депутату з  Литви  Леткаускасу. Будь ласка. Увага, товариші.

 

     Леткаускас. "Доброго дня, шановний голово, шановні депутати! Як і весь литовський народ Верховна  Рада  Литовської  республіки щиро  бажає  заново  обраній  Верховній  Раді  України плідної та успішної праці".

     Это обращение  подписал   Председатель   Верховного   Совета Литовской республики Витаутас Ландзбергис.

     Это обращение, в котором говорится о желании продолжить и

 

     32

 

     углублять сотрудничество   культурное,     экономическое, политическое между Литвой и Украиной,  я сегодня утром передал  в Секретариат Верховного Совета Украины. У меня есть еще одно очень важное поручение, и я скажу, почему я так спешу.

     Вы знаете,  что Верховный Совет Литвы 3 мая принял обращение к  Верховному Совету Украинской ССР с предложением оказать помощь детям,  пострадавшим от Чернобыльской катастрофы.  Мы  создали  у себя,  в  Верховном  Совете  Литвы,  рабочую комиссию,  которую я возглавляю,  и мы готовы принять с 1 июня по  30  сентября  около пяти  тысяч  детей  и  взрослых в лагеря,  экскурсионно-курортные учреждения.

     1 июня уже,  как говорится, на носу. И если сейчас опоздать, Верховный Совет Украины не примет решения, чтобы кто-то конкретно занялся этим делом,  это все отодвинется  на  целый  заезд  -  на 20  или 24 дня.  Поэтому я благодарю вас,  что все-таки разрешили здесь выступить.  И мы, Верховный Совет Литвы, и рабочая комиссия, ждем вашего решения.

     Дякую (Оплески).

 

     Головуючий. Слово надається депутату Македонському.

 

     Депутат Македонський І.І. (Не чути). Є уже й такі.

 

     Головуючий. Слово надається депутату Ізмалкову.

 

     Ізмалков В.М.,  військовослужбовець (Шевченківський виборчий округ,  Запорізька область).  Товарищи,  я записывался в  пятницу. Было очень много вопросов для того,  чтобы здесь огласить. У меня желание очень большое было,  но в связи с тем,  что  сегодня  ряд вопросов  был  решен,  поэтому  буду краток,  по одному вопросу и выступлю.

     Выступаю по нему таким образом.  Я предлагаю пункт  "Разное" из  ежедневной  повестки  дня  убрать и перенести на субботу,  на вторую половину дня.  Так  как  вы  смотрите  одно  заявление  за другим,  все  потихоньку умирает.  Я так думаю,  что в субботу мы выделим побольше времени и будет возможность по каждому заявлению принять  решение.  Здесь  мы  вопросы оглашаем,  и они потихоньку ложатся на стол.  Поэтому буду краток с единственным предложением- пункт "Разное" из ежедневной повестки дня убрать.

 

     Головуючий. Слово надається Терехову.

 

     Терехов В.П., письменник (Центральний виборчий округ,

 

     33

 

     Кримська область).  Я,  когда записывался,  думал говорить о другом,  но сейчас  скажу  вот  о  чем.  Товарищи,  я  ехал  сюда работать,  а  не  выстаивать очередь у микрофонов,  и поэтому мне очень не  нравится  то,  что  здесь  происходит.  Демократия,  не имеющая в своей основе высокой культуры, теряет свою сущность.

     И вот  здесь ее явный дефицит,  но заметьте,  я не собираюсь читать мораль,  но явный дефицит  взаимного  понимания,  взаимной вежливости. Дефицит того, что называется культурой.

     Но, в   самом  деле,  сколько  здесь  говорилось  разного  и интересного, и важного. И сколько из этого всего было потеряно.

     Вот вспомните.  С первого же дня  звучали  предложения  и  в повестку дня,  и по другим вопросам.  И многое потерялось  на  уровне,   так   сказать,   Секретариата.   Многое потерялось,  что-то, по крайней мере, теряется и в президиуме. Во всяком случае, я записывался несколько раз и не знаю до сих пор - дадут мне слово или не дадут.  А что сказать мне?  Мне есть,  что сказать, честное слово.

     Вот внимание, так сказать, друг к другу. Хорошо.

     Тут звучали очень резкие разговоры и о Ленине,  и о знамени. Понимаете,  один кто-то,  скажем,  так относится к этому,  другой относится  иначе.  Давайте  уважать  друг  друга  и  давайте   не сталкиваться лбами по этим платформам.

     Я думаю,  что то слово, прозвучавшее, брошенное, скажем так, провокация.  Я думаю,  господи,  сколько раз это слово  могло  бы здесь произнесено.

     И вот еще об одном проявлении невнимания. Все-таки здесь есть люди,  которые напрягаются,  слушая украинскую речь,  я сам среди таких.  Хотя  я  с  детства  слышу  эту речь,  но вот говорить не рискую.  Я думаю, что это не очень тяжело организовать синхронный перевод,  ей-богу,  если  бы было немножко больше внимания к этим людям, которым действительно трудно работать.

     И последнее,  что я хочу сказать.  Сейчас на  площади  стоит человек, фамилия его Дмитриев, он там грозится даже голодовкой. И получается так,  что в принципе у него оснований нет  -  это  мой оппонент,  это соперник по предвыборной борьбе.  Получается,  что как будто бы я невольно являюсь причиной его страданий.  Я думаю, что,  конечно,  ко мне он ничего не имеет, каких-то прав, что ли, обращаться лично.  Я думаю, что он обращается со своим вопросом к Мандатной  комиссии,  к  Центральной избирательной комиссии и так далее.  И я прошу Мандатную комиссию разобраться в  этом,  потому что, в конце

 

     34

 

     концов, о какой работе с моей стороны может идти речь,  если давление на меня такое оказывается, и мне неловко.

 

     Головуючий. Так,  ваш   час   закінчився,   спасибі.   Слово надається  депутату  Костенку.  За  ним  буде  виступати  депутат Правденко.

 

     Костенко Ю.І.    науковий      співробітник      Інституту електрозварювання  імені Є.О.  Патона (Червоноармійський виборчий округ, м. Київ). Тут же в залі не раз звучала проблема Чорнобиля. Ми  одержали  дуже  багато запитів від батьків,  я прошу хвилину уваги.

     Батьки з  міста  Києва  звертаються  з  проханням   розв'язати проблему  літнього  оздоровлення дітей у цьому році.  Київрада на своїй сесії вирішила це питання,  але воно не може бути  виконано без нашого рішення.  Зараз є такі проблеми у дітей Києва.  Батьки просять,  щоб організували літні табори відпочинку  в  екологічно чистих  районах  України, організували  харчування дітей чистими продуктами,  закупили  їм   ліки   і   вітаміни   для   виведення радіонуклідів  з організму дітей.  Приділити також особливу увагу оздоровленню  дітей  дошкільного  віку  та  забезпечити   батьків можливістю, щоб вони з ними відпочили.

     Я хочу сказати,  що ці питання дуже складні.  Дійсно,  їх не можна вирішити зараз одним,  як кажуть, гамузом, але по частинах, я  думаю,  ми  можемо  розв'язати ці  проблеми.  Тому є пропозиція прийняти таке рішення:  "З урахуванням рішень  Київради  доручити Раді   Міністрів   Української   РСР  вирішити  питання  літнього оздоровлення та відпочинку  дітей  міста  Києва".  Тут  звернення більше двох тисяч батьків.  Якщо ми приймемо таке рішення,  яке я прошу поставити на голосування,  то дійсно ми зможемо,  принаймні вирішити  питання  оздоровлення  дітей  Києва.  А потім,  коли ми будемо обговорювати питання,  як вирішувати і  в  інших  регіонах відпочинок  людей, дітей,  тоді ми всі ці питання зможемо вирішити комплексно.

     А зараз я все-таки прошу  уваги,  щоб  ви  вирішили питання  оздоровлення дітей міста Києва.  Прошу проголосувати це. Це буде  дійсно  вже  якийсь  конкретний  внесок  нашої  сесії  у розв'язання конкретних проблем. Прошу підтримати цю пропозицію.

 

     Головуючий. Я   вже   оголосив   депутата.  Хвилину.  Слово надається депутату Правденку. Будь ласка.

 

     Правденко С.М., власний кореспондент газет "Економіка

 

     35

 

     і життя"  (Самарський   виборчий   округ,   Дніпропетровська область).  Шановний  голово,  шановні  депутати!  Те,  що я зараз скажу,  - не тільки моя  думка,  а  думка  всіх  депутатів  міста Дніпропетровська.

     Прошу не  розглядати як запит до Голови Ради Міністрів УРСР. Посеред    міста    Дніпропетровська,     підкреслюю,     посеред понадмільйонного   міста   діє   Придніпровська  ДРЕС.  Викиди  в атмосферу передовсім чергу на місто Дніпропетровськ за минулий рік за   даними   Міністерства   енергетики  та  електрифікації  УРСР становили загалом майже 150 тисяч тонн.  За оцінками спеціалістів, майже  половина  всіх  шкідливих  викидів,  які падають на місто, вилітають з труб саме Придніпровської ДРЕС.

 

     Жителі міста вже далі не можуть терпіти таке становище,  про вихід  з  якого вони не мають достовірної інформації.  У минулому році станція працювала на 45 процентів на газі. Значне поліпшення ситуації можливе за умов повного переведення Придніпровської ДРЕС на використання газу і монтажу відповідальних фільтрів.

     З моїх  бесід  з  Міністром  енергетики  та   електрифікації Скляровим  і заступником Голови Ради Міністрів України,  народним депутатом СРСР Борисовським стало зрозумілим,  що проблема подачі газу в принципі вирішувана.  Значно більшою складністю є проблема- куди подіти неякісне  вугілля,  антрацитовий  штиб,  який  нині поглинає саме Придніпровська ДРЕС.

     Отже, дана   проблема   починається   від   конструкторських розробок.  Як наслідок професійної безпомічності конструкторів  у шахтах   експлуатуються  комплекси,  нездатні  брати  тонкі  шари вугілля.  Комбайни зверху і  знизу  вугільного  шару  прихоплюють породу.  Вуглезбагачення  теж  недосконале,  а  недолуга  система планування і державних замовлень,  недосконала технологія  змушує видобувати цей антрацитовий штиб, щоб потім ним труїти населення. Ясно,  що проблему слід розглядати комплексно, якщо треба вивести із   експлуатації   відповідні  шахти,  зацікавивши  людей  іншою роботою.

     Ми вимагаємо від Уряду республіки комплексної розробки цього питання,  яке  стоїть  уже  не  один  рік і визначення конкретних строків його вирішення,  строків, які можна довести до виборців і поставити їх дотримання під їх безпосередній контроль.

     Просимо вважати  цю  заяву  депутатським  запитом  до Голови уряду.  Так  само  просимо  Уряд  республіки  прийняти  остаточне рішення про долю Дніпропетровського металургійного

 

     36

 

     заводу імені  Петровського,  бо завод цей теж посеред міста. Населення годують поки що різними проектами, реконструкцією цього заводу  і  відходами з його труб.  Люди добиваються остаточного і екологічно грамотного рішення.  Ми  не  вимагаємо  дати  вичерпну відповідь  у триденний строк,  як це передбачено регламентом,  бо питання надто складні. Але ми просимо за три дні повідомити, коли Рада  Міністрів зможе чітко відповісти на дані питання.  А тепер, якщо в мене є час...

 

     Головуючий. Ваш час закінчився. 

 

     Правденко С М.  Спасибі  за увагу.

 

     Головуючий. Шановні  товариші депутати!  По 1 — 2 хвилині біля  мікрофонів  і  на  цьому  закінчимо.  Будь  ласка,   другий мікрофон.

 

     Куземко М.В.,  письменник,  член Спілки письменників України (Тернопільський  виборчий  округ,   Тернопільська   область).   Я протестую проти такого ведення сесії. Списки, які були складені і ви їх зачитали ще  в  п'ятницю,  в  цих  списках  була  я  і  був Горохівський  від Тернопільської області.  Зараз ці списки кудись зникли, з'явились інші. Це  зауваження.

     Секретаріат поділений на групи,  і я належу  до  редакційної групи  і  ніякого  відношення  до складення списку виступаючих не маю.

 

     Головуючий. Ваш час закінчується.

 

     Куземко М.В.  Я прошу заслухати, бо, може, статися нещастя. 18 числа  я  хотіла  це  сказати,  сьогодні 21,  а 23 буде пізно.  У Тернополі  створилася  така   ситуація,   на   яку   ми   повинні відреагувати. Рішенням від 27.06.89 року N40 відповідно до статті 15 Земельного кодексу УРСР Тернопільський облвиконком припинив право військової   частини  на  користування  землею  полігона  в  3300 гектарів.  Постановою Ради Міністрів від 8.02.90 року N25 1.04.90 року  утворено  заповідник  "Медобори",  отже, військове відомство зобов'язано  звільнити  територію.  Проте  Міністерство  оборони зневажає суверенітет України,  грубо порушує її закони, продовжує функціонування полігона. Вимагаємо:

     1. Верховній Раді України дати політично-юридичну  оцінку... Я прошу уваги...

 

     Головуючий. Закінчуйте, будь ласка.

 

     Куземко М.В. ...окупаційній політиці Міністерства оборони на території Тернопільщини.

 

     37

 

     2. Прокуратурі  СРСР  порушити  кримінальну   справу   проти Міністерства   оборони   по   факту  злісного  порушення  статусу заповідника,  ігнорування постанови Ради  Міністрів  України  від 8.02.90  року  за  N25 і рішення Тернопільського облвиконкому.  Я прошу ще півхвилини дослухати.  На основі вищесказаних  юридичних актів  і  враховуючи  думку громадськості,  категорично вимагаємо негайної і безумовної ліквідації військового полігона  військової частини на території державного заповідника "Медобори".

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон. Вибачте, ви вже час використали,  передайте цю телеграму до Секретаріату, і ми доручимо компетентним  органам розглянути це питання.  Будь ласка,  третій мікрофон.

 

     Яковишин Л.Т.,  директор   Бобровицького   радгоспутехнікуму (Козелецький виборчий округ, Чернігівська область).

 

     Шановні колеги  депутати! Я звертаюсь до вас,  щоб вирішити терміново   одне   питання.   Воно    стосується    Чернігівщини, Житомирщини, Київської, Рівенської та інших областей.

     До мене     звернулися    виборці    Козелецького, Бобровицького районів, щоб негайно вирішити саме кричуще питання - оздоровлення  дітей.  Я  вношу  пропозицію,  щоб негайно створити тимчасову  комісію  нашого  парламенту,  яка  б  координувала   і вирішувала   всі  питання  щодо  оздоровлення  дітей.  Ми  будемо розглядати Тимчасовий регламент ще три дні. А це питання сьогодні настільки  важливе,  що  я  пропоную  створити комісію не пізніше завтрашнього дня,  яка б негайно приступила  до  виконання  своїх обов'язків.  Виборці чекають цього рішення  (Оплески). 

     Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Дякую. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Андріяка О.О.,  голова  Ірпінської  міської  Ради   народних депутатів,   перший   секретар  Ірпінського  міськкому  Компартії України (Ірпінський виборчий округ,  Київська  область).  Я  хочу підтримати товариша, який виступав переді мною, щодо оздоровлення дітей,  які проживають  на  території  Київської,  Чернігівської, Рівенської, Житомирської областей і міста Києва.

     Сьогодні виступав депутат Костенко з міста Києва і ставив це питання.  І мені трохи  дивно,  чому  ми  сьогодні  говоримо  про київських дітей, а про дітей Київської області ніхто не говорить. Тому я двома руками за те,  щоб було  створено  таку  комісію,  і питання про оздоровлення дітей було вирішено в комплексі

 

     38

 

     по всіх  тих  областях,  які  постраждали від Чорнобильської катастрофи. Це по-перше.

 

     І по-друге.  Шановні товариші,  ми вже  втретє  з  вами розглядаємо   різні  питання.  Багато  виникає  складних  і  дуже складних питань. А хто ж їх буде вирішувати? Для того, щоб усі ці питання,  про  які йдеться сьогодні,  вирішувались,  повинні бути сформовані Уряд,  постійні комісії,  виконавчі органи. Якщо цього не буде зроблено,  ця розмова, що триває вже тиждень, буде марною і триватиме й надалі. Я прошу врахувати це.

 

     Головуючий. Спасибі.   Шановні   товариші   депутати,    час закінчується. Дозвольте зробити деякі оголошення.

     Ви знаєте,  що  в  цьому залі група депутатів від Донецької, Луганської областей говорила про те,  що Донбас  не  постачається м'ясом.  Це твердження потрапило у пресу.  Депутат Чорновіл пише, що Львівщина виконала всі свої зобов'язання щодо  поставок  м'яса для  робітничого  класу  Донецької  області,  але  люди Львівщини обурені з приводу того,  що у них в  магазинах  немає  м'яса.  Ми запевняємо,  що  доручимо  з'ясувати  це питання - виконали чи не виконали, і вернемося до нього пізніше.

     Друга офіційна  заява   така,   що   надходять   скарги   на незадовільну трансляцію роботи нашої сесії по радіо.  Йдеться про села,  де не мають  можливості  слухати  програму "Промінь".  Ми просимо  Держтелерадіо,  я  бачу  Микола  Федорович Охмакевич тут сидить, з'ясувати це питання. І кілька оголошень.

     Запрошується група "За радикальне оздоровлення  економіки  в ім'я добробуту людини" зібратися о 18.05 у кінозалі.

     Депутатська група аграрників проводить зустріч 22.05 о 18.30.

     Членів парламентської  групи  "Вільні   демократи"   просять зібратися біля місця засідань київських демократів.

     Запрошуються депутати, зацікавлені в оздоровленні природного середовища  та які  бажають  об'єднатися  в   екологічну   групу, зібратися сьогодні  після завершення засідання сесії на 10 хвилин у ложі, що знаходиться зліва від президії, - депутат Романюк.

     Молодіжну групу запрошують  зібратись  на  третьому  поверсі після  закінчення  засідання.  Здається,  все.  Вечірнє засідання оголошується закритим.

     Сесія продовжить роботу завтра о 10 годині.

 

     39