Стенограма пленарного засідання

18 травня 1990

 

ЗАСІДАННЯ ВОСЬМЕ

 

Сесійний зал Верховної Ради Української РСР.  18 травня 1990 року. 16 година.

 

Головує депутат Плющ І.С.

 

     Головуючий. Шановні товариші депутати.  У  виступі  багатьох депутатів,   записках   до   Секретаріату  і  Президії  надходять пропозиції визначитись із завтрашнім днем.  У зв'язку з тим, що у неділю  проводиться  навчання  згідно з оголошенням,  яке ми вам зачитували, багато депутатів пропонують завтра зробити неробочим днем.

     Багато депутатів приїхали ще 11-12 травня, працювали минулу неділю,  ці дні були  також  напруженими. Депутати  просять  для зустрічі з виборцями  і для вирішення цілого ряду питань надати завтра вільний день.

     Дозвольте це питання поставити на голосування. Немає  інших пропозицій?  Прошу технічні засоби.  Друга пропозиція - до обіду. Товариші, більшість депутатів  просила визначитись  зараз,  щоб потім  спланувати свій подальший розпорядок.  Депутати зв'язані з квитками, з транспортом тощо.

     Табло готове до голосування.  Хто за внесену пропозицію, щоб завтра  було  неробочим  днем?  Прошу  голосувати.  "За" - 292, "проти" - 83.  Рішення  прийнято. Спасибі, товариші  депутати.  Тепер  до  порядку  нашої  роботи сьогодні  на  вечірньому  засіданні.  Під   час   перерви   і   в Секретаріаті, і в президії, і в депутатських   групах висловлювались пропозиції,  що ми сьогодні повинні у Секретаріаті забрати новий список.  Потрібно відшліфувати цей список і набрати блок питань, про який  ми з вами   домовились,   за який проголосували.  Роздати депутатам. Депутати подумають, попрацюють над ним. У понеділок ми визначимося уже із послідовністю розгляду цих питань. А сьогодні наше

 

     3

 

     засідання треба  використати  з  тим,  щоб розглянути п'ятий пункт  про   Тимчасовий   регламент   засідань   Верховної   Ради Української РСР.  Потім питання "різне", тому що багато депутатів пропонують кожного дня  виділяти  не  менше  години  для  питання "різне".  Будуть  інші пропозиції?  Можна ставити на голосування? Хто за внесену пропозицію,  щоб розглянути питання про Тимчасовий регламент  засідань  Верховної Ради Української РСР і після цього перейти до питань  "різне"?  Прошу  проголосувати.  "За" - 361, "проти" -22. Рішення приймається.

     Товариші депутати,   під   час  перерви  при  спілкуванні  з громадськістю і під час переговорів  по  гарячих  телефонах  люди все-таки настирливо просять називати області і звідки депутат.

 

     Перед тим,  як перейти до обговорення питання про Тимчасовий регламент засідань  Верховної  Ради  Української  РСР,  які  є  у депутатів пропозиції?  Немає.  Депутат Куцай,  будь ласка, перший мікрофон.

 

     Куцай І.Л.,  перший  заступник  голови  виконкому  Київської обласної    Ради    народних    депутатів,   начальник   головного планово-економічного управління (Переяслав-Хмельницький  виборчий округ,  Київська  область).  Я  пропоную  розглянути  наш порядок денний і прийти до згоди таким чином.

 

     Головуючий. Не з порядку денного, а по регламенту.

 

     Куцай І.Л.  Я по порядку нашої роботи.  Я хочу  внести  одну пропозицію.  Ми  не  дійдемо  до згоди по нашому порядку денному, якщо не виробимо якусь систему. Я пропоную таку систему, щоб вона була  демократична,  якщо  її  підтримають  депутати:  видрукувати порядок  денний,  роздати   кожному   депутату.   Кожен   депутат розставляє порядок денний так,  як він вважає краще, від 1 до 29, даємо Лічильній комісії.  Лічильна комісія підраховує, який пункт порядку денного набрав найменшу кількість очок,  перший, другий і т.д.  від меншого до більшого. Це буде найдемократичніший порядок розгляду наших питань і він влаштує всіх. Спасибі.

 

     Головуючий. Спасибі.  В кого з депутатів є ще?  Немає.  Так, товариші,  прохання всіх  знайти  Тимчасовий  регламент  засідань Верховної  Ради  Української РСР дванадцятого скликання.  Слово у питанні про проект Тимчасового регламенту засідань Верховної Ради Української  РСР  надається  народному  депутату  Хоменку  Миколі Григоровичу. Будь ласка, Миколо Григоровичу.

     До уваги, товариші.

 

     4

 

     Хоменко М.Г.  Шановні народні депутати!  Проект  Тимчасового регламенту  засідань  Верховної  Ради  Української  РСР,  що його внесла на ваш розгляд Президія Верховної Ради минулого скликання, ґрунтовно опрацьовувався робочою групою народних депутатів.

     Цей документ має урегулювати порядок та процедури проведення сесій до прийняття постійного Регламенту.

     Тимчасовий регламент відтворює конституційну норму про право законодавчої  ініціативи  народних  депутатів,  а  також  органів Верховної Ради, визначає порядок голосування по законопроектах, а також   порядок   внесення  пропозицій  про  зміни  і  доповнення законодавчих  актів,  встановлює   форму   внесення   пропозицій, зауважень, поправок з інших питань.

     В проекті  визначено  і  час,  що  відводиться для виступу з різних питань.

     Так, стаття 25 цього документа передбачає,  що для доповідей на засіданні Верховної Ради надається,  як правило, до 30 хвилин, для співдоповідей - до 20.  Для виступу в дебатах по доповідях  і співдоповідях,  а також для заключного слова доповідача надається до 10 хвилин,  для повторних виступів,  виступів по кандидатурах, для виступів при постатейному обговоренні проектів - до 5 хвилин, для виступів з порядку ведення засідань, мотивів голосування, для заяв, запитань, пропозицій, повідомлень та довідок - до 3 хвилин.

     Головуючому надається  право в необхідних випадках за згодою Верховної  Ради  продовжити  час  для   виступу.   Дуже   важливо підкреслити,  що  цим  проектом  пропонується,  щоб головуючий на сесії створював рівні можливості народним депутатам в обговоренні питань.

     У цьому   документі,  на  наш  погляд,  ґрунтовно  визначено порядок  обрання  і  призначення  службових  осіб  та   структуру Верховної   Ради.   Як   ви   звернули  увагу,  порядок  таємного голосування  кандидатур   на   посаду   Голови   Верховної   Ради Української  РСР,  обговорення  кандидатур  і  час,  який  на  це відводиться, визначено в статті 9 Тимчасового регламенту. Зокрема, передбачається,  що  обговорення  кожної  з  кандидатур  не  може тривати більше двох годин.  Інший порядок висунення кандидатур на посади  заступників Голови Верховної Ради,  Голови Ради Міністрів Української РСР,  Головного державного арбітра, Голови Верховного Суду Української РСР,  а також Голови Комітету народного контролю передбачено цим Регламентом.

 

     5

 

     Конституційно норма  тут  відтворена  таким  чином,  що   на оголошені  посади  кандидатури висуває лише Голова Верховної Ради нашої республіки.  В цьому проекті врегульовані питання про права меншості народних депутатів.  Це стосується права ставити питання про поіменне голосування,  права депутатських груп  на  виступ  з питань  до  порядку денного сесії,  а також права на виступ після закінчення дебатів з питань, що обговорюються.

     Думаю, шановні народні депутати,  що застосування в практиці роботи  Верховної  Ради  цих  процедур  допоможе нам до прийняття постійного Регламенту чітко  організувати  діяльність  парламенту нашої республіки. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Товариші депутати,  запитання будуть до товариша Хоменка? Немає. Спасибі, Миколо Григоровичу.

     Товариші, я хочу з  вами  порадитись.  Під  час  обговорення Регламенту буде висловлено цілий ряд пропозицій,  зауважень.  Для того,  щоб полегшити роботу,  ми пропонуємо створити групу, яка б узагальнила   ці   пропозиції   і   внесла  їх  нам  на  розгляд. Пропонується створити таку групу у складі семи депутатів. Частина депутатів працювала вже у цьому напрямі,  коли готувався проект. І вони пропонують нам включити до цієї групи  народного  депутата Печерова Андрія Васильовича (Великомихайлівський виборчий округ N 309,  Одеська область).  Він сьогодні виступав і  говорив,  що  з першого  дня працював над цим проектом.  Народного депутата Бойко Івана Григоровича (Кам'янсько-Дніпровський виборчий округ N  192, Запорізька область), народного депутата Гетьмана Вадима Петровича (Уманський виборчий округ N 426,  Черкаська  область),  народного депутата  Дмитришина Ярослава Івановича (Луцький виборчий округ N 40,  Волинська  область),   народного   депутата   Крижанівського Володимира Петровича (Лівобережний виборчий округ N 10, м. Київ), народного  депутата  Хоменка  Миколу  Григоровича   (Конотопський виборчий  округ  N  345,  Сумська  область),  народного  депутата Черненка Віталія Григоровича  (Горлівський-Микитівський  виборчий округ N 119, Донецька область).

     Які будуть думки з приводу  кількісного  і  персонального складу цієї групи?

     Можна ставити на голосування? Хто за те, щоб таку групу із 7 осіб створити, прошу проголосувати.

 

     Голос із залу (Не чути).

 

     Головуючий. Проголосуйте,  будь  ласка,  а  потім  дамо  вам слово.

 

     6

 

     "За" - 326,  "проти" - 21. Рішення приймається. Товариші, це таке питання, що можна доповнити. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Голос із залу (Не чути).

 

     Головуючий. Я ж запитував,  чи є ще пропозиції, ніхто нічого не пропонував,  коли ж поставили на голосування,  то... Товариші, спокійніше, спокійніше. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Павлюк С.П.,   старший   науковий  співробітник  Львівського відділення Інституту мистецтвознавства,  фольклору та  етнографії АН  УРСР (Турківський виборчий округ,  Львівська область).  Річ у тім,  що запропоновані 7 осіб,  7 депутатів вже працювали над тим Регламентом, і я боюсь, що вони його таким самим нам і повернуть. Я б хотів,  щоб вони туди ввели  декілька  свіжих  осіб,  зокрема юристів, хоча б кількох юристів.

     Я хочу запропонувати, зокрема Батога і Ємця.

 

     Головуючий. Давайте вже по одному.  Так,  будь ласка, перший мікрофон.

 

     Депутат не  представився.  Я  пропоную  неодмінно   включити юриста, саме тому, що Регламент - це юридичний, як кажуть, кодекс усіх наших положень. Тому я пропоную юриста Сметаніна.

 

     Головуючий. Сметанін.   Досить,   мабуть.   Так,    товариші депутати,  спасибі. Спасибі, вже проголосували. Я запитував, може це моя вина,  що я швидко перейшов до голосування, але я не бачив жодного  мандата.  Я  вважав,  що  погоджено.  Тому є,  товариші, пропозиція цю групу збільшити  до  9  осіб.  Будь  ласка.  Другий мікрофон.

 

     Дмитришин Я.І.  Шановні  товариші,  я  брав участь у робочій групі,  якщо ви  не  проголосуєте  за  те,  щоб  доповнити  групу юристами, я змушений буду зняти свою кандидатуру. Дякую.

 

     Головуючий. Товариші, давайте доповнимо групу юристами.

     Дуже просимо. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Черненко В.Г.  Я  тоже  работал  в  этой  группе и предлагаю включить в нее двух юристов,  которые были уже названы. Нет здесь никакой необходимости кричать,  товарищи. Давайте пойдем здесь на компромисс.

 

     Головуючий. Спасибі. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Севастьянов В.І.  Предлагаю ввести в  состав  этой  комиссии двух депутатов - юристов Шишкина В.И. из Кировоградской области и Слесаренко В.М. из Запорожья.

 

     7

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Виноградський М.П.  Я тоже  работал  в  этой  группе  больше месяца и знаю, что показала практика за это время. Не надо в этом деле  поднимать  ажиотаж.  Нужно  ввести  в  ее  состав  еще  3-4 человека. Это только пойдет на пользу дела.

 

     Головуючий. Товариші,  прошу вибачення,  що я нечітко і дуже швидко поставив це питання на голосування.  Давайте  ми  все-таки додамо  в  групу трьох юристів - депутатів Батога М.І.,  депутата Сметаніна В.І.  і депутата Шишкіна В.І. Вони вже тут виступали, і ми  їх  знаємо.  Хто  за те,  щоб збільшити групу до десяти осіб, включивши  депутата  Батога  М.І.,  депутата  Сметаніна  В.І.   і депутата Шишкіна В.І.,  а також депутата Слєсаренка В.М. (депутат Слєсаренко В.М. буде одинадцятим). Хто за внесену пропозицію щодо кількісного і персонального складу, прошу проголосувати.

     "За" - 329, "проти" - 44. Рішення приймається.

     Товариші депутати,  переходимо до обговорення.  Щодо виступу прошу записуватись у Секретаріаті,  або підняттям руки  з  місць. Слово надається депутату Багрову. Можна з трибуни.

 

     Багров М.В.,   голова   Кримської   обласної  Ради  народних депутатів,  перший секретар Кримського обкому  Компартії  України (Нижньогірський  виборчий  округ,  Кримська  область).  Уважаемые депутаты.  Я думаю,  что мы должны,  прежде всего, сказать о том, что та подготовительная депутатская группа,  которая работала над Временным регламентом,  проделала большую работу. Если сравнивать этот проект с тем,  который был ранее, то надо прямо сказать, что он значительно отличается от предыдущего своей демократичностью.

     Вместе с тем,  мне представляется,  что  в  этом  регламенте отсутствует  целый  ряд норм,  которые должны быть в обязательном порядке отражены во Временном регламенте.  В то же время  есть  и такие,  которые  можно  было  бы  опустить.  Что  я  имею в виду. Например,  здесь  достаточно   много   сказано   об   образовании депутатских  групп  и  их  правомочности.  Полагаю,  что  это  не обязательно включать в данный документ.  Для этого есть  Закон  о статусе народного депутата и другие нормативные акты.

     В то же время в этом временном проекте отсутствуют следующие нормы.  Например,  во-первых,  в   проекте   отсутствует   норма, регулирующая,  кем,  когда  и  как  часто созываются сессии.  Как известно,  ранее эта функция возлагалась на Президиум  Верховного Совета (статья 4). Кстати, в этом Временном регламенте вы

 

     8

 

     даже слово "президиум" не найдете,  и поэтому,  очевидно,  и допущена такая,  так сказать,  неточность.  Я считаю, что ее надо дополнить.

     Второй вопрос.  Мы  с  вами  уже убедились в том,  насколько сложно  принимать  повестку  дня  и   насколько   это   один   из ответственейших,  по сути,  этапов проведения сессии,  который во многом предопределяет содержание работы.  Так вот,  здесь тоже об этом  ничего не сказано.  Считаю,  что проект повестки дня должен готовиться Президиумом Верховного Совета Украины,  оглашаться  на сессии.  Депутаты  имеют  право вносить дополнения,  изменения по тому или иному вопросу и более того,  считаю,  что в ходе  работы сессии  уже  после  принятия  повестки  дня  возможны  уточнения, дополнения. Нам только, очевидно, надо определиться по кругу лиц, которые  имеют  на это право:  или это группа депутатов,  или это Совет   Министров.   Все   это   способствовало   бы   расширению демократических начал в работе сессии.

     Депутаты будут вносить предложения,  включать в повестку дня вопросы о принятии новых законов,  об отмене или внесении в  ныне действующие законы.  В нормативных актах и юридической литературе право  вносить   такого   рода   предложения   именуется   правом законодательной инициативы.

     В проекте,   что   касается  пункта  16,  в  этом  документе определен  круг  лиц,  обладающих  таким  правом,  однако  считаю необходимым   начать   этот   пункт  следующими  словами:  "Право законодательной  инициативы,  то  есть  право  внесения  проектов конкретных  законов,  предложений  о  принятии новых,  отмене или изменении действующих, принадлежит" и далее по тексту.

     И еще.  Из опыта работы Верховного Совета страны мы знаем  о том,  как  непросто  обсуждаются  законы.  Поэтому думаю,  что во Временном    регламенте    надо    предусмотреть     рассмотрение законопроектов  в двух чтениях.  На первом - заслушивать доклады, содоклады,  открывать  прения,  а  на  втором  уже   законопроект обсуждать по статьям.

     Кроме перечисленного,  в проекте отсутствуют и другие нормы, которые  тоже,  по-видимому,  должны  иметь  место.  Не   указан, допустим,  срок  полномочий  избираемых  и  назначаемых  лиц,  не оговорен вопрос о том,  кто  может  присутствовать  на  сессии  с правом  совещательного  голоса,  а  кто  - участвовать в закрытых совещаниях.  Я просил бы товарищей,  а  также  комиссию,  которую избрали, учесть эти предложения и внести их на рассмотрение.

 

     9

 

     Головуючий. Слово   надається   депутату   Стецьківу   Т.С., Львівська область. За ним буде виступати депутат Мацялко М.В.

 

     Стецьків Т.С.,  молодший науковий співробітник  Львівського музею   українського   мистецтва   (Мостиський   виборчий  округ, Львівська область).  Шановні  депутати,  шановний  головуючий!  Я також  маю  відношення до тієї робочої групи,  яка готувала проект Тимчасового регламенту.  Три дні роботи нашої сесії показали,  що цілий ряд пунктів у ньому - недосконалі.  Хотів би зробити кілька зауважень.

     Перше. В пункті 6 сказано,  що головуючий  надає  слово  для доповідей і виступів, ставить на голосування і т.д. Перші три дні показали,  що кількість депутатів,  які  записалися  на  виступ, часом  сягає  80  і  90 чоловік.  Якщо ми введемо доповнення,  що головуючий надає слово строго у порядку надходження  записок,  то можемо  прийти  до  такої  практики,  коли  слово може надаватися першому, десятому, сотому.

     Через те в мене таке доповнення:  головуючий  може  надавати слово строго у порядку надходження заявок. Якщо головуючий змінює порядок надання заявок, то мусить публічно мотивувати це рішення. В такому випадку питання ставиться на голосування.

     Друге. Пункт  14  регламентує обрання Голови Ради Міністрів, але нічого не сказано, як обирається Кабінет Міністрів. Тим часом у союзному регламенті чітко описаний порядок обрання міністрів, і я вношу пропозицію ввести в Тимчасовий регламент окремий пункт  і зараз його зачитаю:

     "Голова Ради  Міністрів  пропонує  на розгляд Верховної Ради кандидатури до складу Кабінету Міністрів.  Кандидатури попередньо обговорюються  на  засіданнях постійних комісій.  У розпорядження комісій надаються всі необхідні матеріали про кандидата.

     Якщо пропонована  кандидатура  не  рекомендована   комісією, остання  повинна мотивувати своє рішення.  В цьому випадку Голова Ради  Міністрів   може   запропонувати   для   обговорення   іншу кандидатуру  або  підтвердити  свій  намір,  відстоювати первісно запропоновану кандидатуру".

 

     Наступне. В  пункті  19,  абзац  третій  сказано,  що   депутатам заздалегідь   надаються   проекти   законів,  які  виносяться  на обговорення.  Але зміст слова "заздалегідь"  -  дуже  широкий  і, очевидно,  варто  уточнити,  за  скільки днів депутатам надаються проекти законів - бо можна їх надати за 2  години  і  тоді  жоден депутат не розбереться і не опрацює такий закон.

 

     10

 

     Пункт 20,  де  йдеться  про  депутатський запит.  Пропозиція внести  таке  доповнення:  на  вимогу  не  менш  як  40  народних депутатів   по  відповіді  на  запит  проводиться  обговорення  і приймається постанова.  Бо ми були вже тут свідками,  як  міністр внутрішніх  справ  давав  відповідь на запит.  До нього була маса запитань, але питання про події в Полтаві фактично не розглянуте.

     І останнє,  що стосується депутатських груп. Мені видається, що треба внести два доповнення:

     1. Кожний  народний  депутат  може  бути членом не більше як двох  депутатських  груп,  бо  в  противному   разі   ми   можемо настворювати їх до сотні і вони не будуть дійовими.

     2. Там  сказано,  що  депутатські  групи  можуть публікувати інформацію про свою діяльність у центральних  і  республіканських газетах. Цього недостатньо. Мені здається, тут треба сказати так: депутатські  групи  мають  право   публікувати   свої   програмні документи, відозви, звернення і заяви в республіканських газетах.

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Шаповал В.Н.,  голова  виконкому  Черкаської  обласної  Ради народних  депутатів  (Чигиринський  виборчий   округ,   Черкаська область).  Товариші, ми вже четвертий день працюємо за Тимчасовим регламентом, могли переконатися в його небездоганності і, разом з тим,  -  в  позитивних сторонах.  Тому в мене є сьогодні підстави внести пропозицію - в цілому прийняти Тимчасовий регламент,  але, звичайно,  з окремими поправками. Вношу ці поправки насамперед до пункту 19,  абзац другий.  Я вважаю,  що ми повинні записати і  в Тимчасовий, а пізніше - в постійний Регламент, що будь-який закон чи постанова може вноситись на розгляд депутатів за  тієї  умови, що  є  механізм реалізації даного закону,  а також правова основа відповідальності за цю реалізацію.

     Повірте, що в нас зараз досить законів.  Ми, образно кажучи, по  горло  ними ситі.  Але всі ці закони йдуть у кошик,  бо немає механізмів їх реалізації і правової основи відповідальності за цю реалізацію. Це - перша поправка.

     Друга поправка до пункту 15,  абзац другий.  Я вважаю,  і це практика роботи парламентів світу,  що - коли ми  оберемо  Голову Верховної  Ради,  то  повинні надати йому право внести пропозиції про своїх заступників і пропозиції про голів  постійних  комісій. Тому я прошу, товариші, це питання поставити на голосування.

     Інша справа   потім,  після  розгляду  даних  пропозицій  на засіданнях постійних комісій - може  депутати  зберуться  там  по регіонах

 

     11

 

     і буде  внесена  інша  пропозиція.  Але  незалежно від того, прийнята вона буде чи ні,  я вважаю,  що таке право треба  надати Голові Верховної Ради.

     Думаю, можна  внести  і  поправку  до  пункту  5,  теж абзац другий.  Після того,  як  буде  обраний  Голова  Верховної  Ради, повноваження   Президії   переходять  до  нього,  і  він  вносить пропозицію про своїх заступників.

     Закінчуючи на цьому,  звертаюся до вас усіх,  товариші,  від групи  депутатів  за  консолідацію:  ми повинні швидше підключити колективний розум депутатів до плодотворної праці.  Я  думаю,  що всі   тут  присутні  підтримають  мене.  Хто  говорив  зі  своїми виборцями, то знає, що вони обурюються. Я, до речі, теж тільки-но дізнався, що один день роботи нашої сесії обходиться в сто десять тисяч карбованців.  Думаю,  на ті 440 тис.  карбованців,  які  ми витратили  за  4  дні,  можна  було  б  кілька дошкільних установ побудувати чи десятки будинків  на  допомогу  чорнобильцям.  Тому давайте будемо працювати плідно. Спасибі за увагу.

 

     Головуючий. Слово надається депутату Мацялку.

 

     Мацялко М.В.,    генеральний   директор   наукововиробничого об'єднання  "Укргаз"  (Кременецький  виборчий  округ.   Львівська область).  Шановний голово, шановні депутати! Перш за все я хотів би подякувати тим товаришам,  які працювали  над  Регламентом  та готували  нам  матеріал.  Є  над  чим  працювати і що розглядати. Повинен сказати,  що досить хороший  матеріал  підготовлено.  Але треба  внести  деякі  зміни.  Я  перш  за  все  приєднуюсь до тих товаришів,  які вносили зміни. Може повторитись в деяких питаннях буде  не  зайвим,  бо  це  підкреслює,  що потрібне вирішувати ці питання якраз сьогодні.

     Підтримую думку,  що  закони  повинні  мати  перше  і  друге читання обов'язково. Ні в якому раді по-іншому.

     Проекти законів повинні депутатам надаватися не пізніше,  як за 6 днів, щоб можна їх розглянути, порадитися.

     Якщо ми розглядаємо і затверджуємо питання про  Голову  Ради Міністрів, то так само повинно розглядатися і питання про Кабінет Міністрів Це все повинно бути детально викладене в Регламенті. Що стосується голів комісій,  то вони повинні затверджуватися тільки на сесії за поданням Голови Верховної Ради.  Тільки так і повинні затверджуватися  на  сесії Верховної Ради.  Ті комісії повинні розглядатися, мають бути альтернативні кандидатури. Далі. Депутат повинен бути тільки в одній комісії, тільки в одній

 

     12

 

     групі і не треба розпорошувати їх сили.  У нас є дуже багато складних  питань,  які  повинні  вирішуватися  шляхом  об'єднання зусиль   депутатів  і  не  треба  ділитися  по  групах.  Стосовно запитань,  які  будуть  задаватися   міністрам   або   керівникам організацій,   підприємств.   Думаю,   що  ці  запитання  повинні подаватися в письмовій формі,  доводитися  до  міністрів  і  вони повинні  тут  з трибуни давати пояснення і відповіді на них.  Для цього необхідно буде встановити певний час.  А взагалі Тимчасовий регламент  заслуговує  на  увагу  і я просив би всіх не витрачати часу і скоріше його затверджувати. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Під'яблонський М.І.  Уважаемые депутаты.  Я предлагаю  такой порядок  работы.  Мы  имели  возможность ознакомиться с Временным регламентом заранее,  читали  его.  Предлагаю  поэтому  поступить сегодня таким образом:  поручить кому-то из рабочей группы,  я не исключаю товарища Хоменко, зачитывать с трибуны постатейно данный Регламент, обсуждать каждую статью и так двигаться вперед. Потому что мы сейчас увязнем в массе предложений.  Давайте обсудим  этот документ таким образом и,  может, еще сегодня его утвердим. Иначе мы уйдем  и  на  следующую  неделю  без  Регламента.  Спасибо  за внимание.

 

     Головуючий. Будь ласка, по процедурі.

 

     Депутат не представився.  Товарищи! Мы хотели бы тоже внести предложение по процедуре.  С учетом того,  что различные блоки  и рабочая комиссия представила нам документы, которые, практически, ничем не отличаются,  вношу  первое  предложение:  данный  проект "Тимчасового регламенту засідань" принять в первом чтении.

     Второе. Зачитывать   Регламент   по   статьям.   Если   есть несогласие с формулировкой статьи,  то выслушать с одной  стороны два  представителя  и  с другой.  И после этого статью ставить на голосование.

 

     Головуючий. Спасибі. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Лубківський Р.М.  Шановний голово,  шановні  колеги! Поки  ми не перешили до постатейного читання,  я пропоную суттєве доповнення,  яке піднімає  статус  народних  депутатів  СРСР  від України.  Пропоную  це  доповнення до пункту 16 після таких слів: "...право законодавчої ініціативи у  Верховній  Раді  Української РСР   належить  народним  депутатам  Української  РСР"  додається Днародним депутатам СРСР від України"...

 

     13

 

     ...Цим ми піднімаємо статус наших шановних колег, народних депутатів СРСР.

     І друге доповнення, яке враховує політичні реальності нашого часу.  В  останньому  абзаці  зазначити,  що  право  законодавчої ініціативи  мають  (тут  я пропоную) політичні партії,  і далі за текстом, а "також громадські організації в особі" і так далі.

 

     Головуючий. Спасибі.  Будь ласка,  третій  мікрофон.  Будемо голосувати.  Кожен  хотів  би,  щоб  після  його пропозиції зразу голосували.

     Товариші, до уваги. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Голос із залу.  Шановний голово,  шановні  депутати.  Я  маю зауваження до статті 3,  де записано, що на сесії Верховної Ради Української РСР розглядаються  всі  питання,  які  віднесені статтею  97 Конституції УРСР до виключного відання Верховної Ради УРСР.  Але в статті 68  Конституції записано,  що,  виходячи  з  цього,  Українська РСР забезпечує за Союзом РСР в  особі  його  найвищих  органів  державної  влади  й управління права,  визначені статтею 73 Конституції СРСР.  Я маю перед очима цю Конституцію,  але читати, її не буду. Вона у величезній мірі перекреслює можливості, які нам дає стаття 97 Конституції УРСР.

     Тому пропоную,  аби наші юристи узгодили ці статті і  внесли відповідні зміни по статті 3 Тимчасового регламенту.

 

     Головуючий. Товаришу  депутат,  я  прошу вибачення,  коли ми перейдемо  до  постатейного  обговорення,  ви  внесете  конкретну пропозицію до зміни цієї статті.

 

     Депутат. Але   ви  питання  про  постатейне  обговорення  не голосували.  І я проти того, щоб постатейно розглядати Тимчасовий регламент.

 

     Головуючий. Тоді  внесіть  пропозицію,  що  ви  проти такого порядку обговорення і все.

 

     Депутат не представився. Іване Степановичу, якби ви приймали ухвалу так зробити,  я б цього не зробив.  Я вас перепрошую, я не знав, це ухвала чи тільки пропозиція.

 

     Головуючий. Спасибі.   Товариші,    більшість    згодна    з пропозицією,  яка  була  внесена кількома депутатами про те,  щоб надати слово тепер одному  із  членів  робочої  групи,  в  даному випадку  депутату  Хоменку  М.Г.,  який  би  постатейно зачитував проект Тимчасового регламенту,  а ми будемо вносити доповнення  і пропозиції,  які  будуть у депутатів.  Хто за внесену пропозицію, прошу.

 

     14

 

     У першому  читанні   проект   приймається,   переходимо   до постатейного обговорення.  Будь ласка,  другий мікрофон.  Шановні товариші депутати, врахувати всі думки і щоб було так, як вносить пропозицію депутат, неможливо. Депутат Кушнарьов.

 

     Кушнарьов Є.П.,  голова  Харківської  міської  Ради народних депутатів,  завідуючий відділом Харківського міськкому  Компартії України   (Салтівський   виборчий   округ,  Харківська  область). Уважаемый председательствующий!  Обсуждение  регламента  в  целом проходит  совершенно  непродуктивно.  Поэтому  я  присоединяюсь к предложению приступить только  к  постатейному  обсуждению  -  из опыта  нашей работы.  Но процедурное добавление предлагаю:  чтобы комиссия,  которую мы избирали пять минут назад, села вот там, на свободных местах,  сразу же фиксировала все замечания,  оформляла их в виде предложений и,  как только  они  будут  сформулированы, выносила,  а  вы  ставили  их на голосование.  Это апробированный опыт. Он дает прекрасный результат.

 

     Головуючий. Спасибі,  конкретна пропозиція.  Членів  комісії прошу зайняти місця в лівій ложі.

     Я думаю,  що  це  полегшить  роботу комісії.  Займіть,  будь ласка,  місця.  Я називав  прізвища  депутатів:  Печеров,  Бойко, Гетьман,  Дмитришин,  Крижанівський,  Хоменко,  Черненко, а також депутати Батіг, Сметанін, Шишкін і Слєсаренко.

     Миколо Григоровичу,  будь ласка. Товариші, будь ласка, третій мікрофон.

 

     Депутат не представився. Є пропозиція не підводити риску під тими статтями  Регламенту,  які  вже  є,  тому  що  є  принципові пропозиції про внесення нових статей.

 

     Головуючий. Спасибі. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Потебенько М.О.,   прокурор   Української  РСР  (Новобузький виборчий округ,  Миколаївська область). У регламенті в пункті  4 статті 1 сказано:  "Рішення про зміни і доповнення Конституції приймають не більше 2/3 обраних депутатів".  Я думаю, що   тут   заслуговує  на  увагу  пропозиція  народних  депутатів республіки,  обраних  від  Демократичного  блоку,   замінити   як записано  в Конституції - загальною більшістю народних депутатів. Це слід вважати,  що від кількості,  яка присутня  тут  у  нас  в парламенті, де ми засідаємо.

     Я думаю,  потрібно  погодитись  якраз  з  Конституцією,  яка регламентує ефективність нашого парламенту.

 

     15

 

     Головуючий. Спасибі. Закінчуємо. Третій мікрофон.

 

     Носов В.В.,  інженер-електронник Полтавського заводу штучних алмазів  і  алмазного  інструменту  (Октябрський  виборчий округ, Полтавська область).  У меня целая статья. Связана она с тем, что Регламент  не  предусматривает  полномочий  временных комиссий по расследованию.  Это существенное обстоятельство.  Мы видели,  как эти   комиссии   кувыркаются   в  Верховном  Совете  СССР.  Вношу предложение целой статьи.

 

     Головуючий. Депутат Носов!  Зараз ми надамо  слово  депутату Хоменку.  Він  буде  постатейно зачитувати статті і коли дійде до тієї статті,  яку ви коректуєте,  внесете поправку.  Займіть своє робоче місце.

 

     Носов В.В. Этой статьи нет. Он ее не зачитает.

 

     Головуючий. Слово    надається    депутату    Хоменку    для постатейного обговорення  Тимчасового  регламенту  нашої  роботи. Миколо Григоровичу, будь ласка. Товариші депутати, займіть місця.

 

     Хоменко М.Г.  Шановні  народні  депутати!  Якщо можна,  одна пропозиція короткої наради в  робочій  групі,  яка  утворена  для відпрацювання цього Регламенту.

     Я постатейно,  якщо ви дозволите,  шановний Голово,  зачитаю положення цього Регламенту.  Будуть  зафіксовані  думки  народних депутатів.  Після  цього  можна було б відтворити редакцію статей такою, якою вона буде виглядати після цього першого читання.

     Тимчасовий регламент засідань Верховної Ради Української РСР дванадцятого скликання.

     1. Відповідно  до  Конституції Української РСР Верховна Рада Української РСР проводить свою роботу  сесійно.  Сесія  Верховної Ради  Української РСР є правомочною,  якщо на засіданнях присутні дві третини обраних депутатів. Рішення Верховної Ради приймаються більшістю  голосів  від  обраного  складу  Верховної  Ради на час розгляду питань.  Рішення  про  зміни  і  доповнення  Конституції Української  РСР  приймаються  кваліфікованою  більшістю  - двома третинами від обраних депутатів. Які думки стосовно цього?

 

     Головуючий. Товариші!  Другий мікрофон включіть, будь ласка. У вас з цього приводу думка?

 

     Маслюк Г.Є., електрослюсар-підземник шахти імені Челюскінців виробничого об'єднання "Донецьквугілля"  (Пролетарський  виборчий округ,  Донецька область).  Первое предложение. Не зачитывать все статьи по пунктам,  а сразу задавать вопросы.  Есть изменения или нет?

 

     16

 

     Теперь именно  по  этому  пункту,  по  первому.  После  слов "рішення  Верховної  Ради  приймається  більшістю   голосів   від обраного  складу  Верховної  Ради  на  час  розгляду питань" есть дополнения.  Объясняю.  Когда  мы  голосуем  "за",  "против"  или "воздержался",  мы высказываем свою позицию по данному вопросу. В процессе работы мы можем столкнуться  с  такой  ситуацией,  когда вопрос или же слабо подготовлен, или недостаточно обсужден здесь, или нечетко сформулирован.  Вы уже имели возможность убедиться на протяжении  этих  дней  -  такие  случаи  были  у  нас.  Поэтому, единственное,  что  может  сделать  депутат  в  этом  случае, - отказаться от голосования по данному вопросу.

     Поэтому после  слов:  "рішення  Верховної Ради приймається більшістю голосів від  обраного  складу  Верховної  Ради  на  час розгляду питання" предлагаю дополнить:  "якщо в голосуванні брало участь менше  двох  третин  обраних  депутатів,  розгляд  питання повинний бути відкладений на строк, визначений Верховною Радою".

 

     Головуючий. Шановні  товариші  депутати!  По  цій  статті  є зауваження  у  депутатів?  (Шум  в  залі).  Будь  ласка,   перший мікрофон.

 

     Депутат не  представився.  Я  пропоную  доповнити Тимчасовий регламент  першим  пунктом  такого  змісту:   "Найвищим   органом державної  влади Української РСР є Верховна Рада Української РСР. Верховна Рада Української РСР правомочна розглядати і  вирішувати будь-яке   питання,   що  належить  до  відання  Української  РСР відповідно до  статті  97 Конституції.  Це  треба   зафіксувати  в Регламенті. Я пропоную.

 

     Головуючий. Так, Миколо Григоровичу! Будь ласка. Приймається.

 

     Хоменко М.Г.   Шановні   народні  депутати!  Ми  розглядаємо Тимчасовий регламент.  Це тільки одна четверта частина за обсягом від   того   документу,  який  буде  запропоновано  як  постійний документ,  як постійний Регламент.  Тому, може, нам визначитися з питань і проблем, які нам дозволять попрацювати якийсь нетривалий час, а потім прийняти постійний Регламент.

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Потебенько М.О.  Товарищи депутаты!  Я еще раз  считаю,  что необходимо  согласиться  с  предложением Демократического блока и сформулировать пункт 4 статьи 1

 

     17

 

     в соответствии с Конституцией Украины,  после  двух  третьих указав:  "від  загальної  кількості присутніх",  додати "народних депутатів Української РСР".  Додати "присутніх",  перед "народних депутатів".

 

     Головуючий. Миколо Григоровичу, ви згодні?...

 

     Хоменко М.Г.  Була  така  пропозиція.  Внесені  доповнення і думки всі  зафіксовані  членами  нашої  комісії.  Давайте  будемо просуватися вперед.

 

     Головуючий. Другий  мікрофон.  Миколо Григоровичу,  в мене є така  пропозиція.  Оскільки  Демократичний  блок   працював   над проектом   Регламенту   кілька   днів   і   ознайомив  із  своїми доповненнями і  змінами  практично  всіх  депутатів,  передав  ці матеріали до Секретаріату,  до Президії і до Редакційної комісії. Всі ці зауваження ми не будемо  зараз  висловлювати  для  їхнього схвалення  чи  відхилення,  а  передаємо  прямо  вам в Редакційну комісію від Демократичного блоку.  Ці пропозиції  зараз  усно  не вносяться  для  того,  щоб  зекономити  час,  а тільки Редакційна комісія  буде  фіксувати  ті  зауваження,  яких  немає  в цьому переліку.

 

     Головуючий. Перший мікрофон.

 

     Макеєнко В.В., диспетчер Українського  центру автоматизованого    управління    повітряним    рухом    "Стріла" (Бориспільський  виборчий округ,  Київська область).  То же самое хочу  предложить  и  я.  Предложение  по  регламенту  работы   от молодежных групп я передаю Секретариату для экономии времени.

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Грищук В.П.   Я   також  погоджуюсь,  що  слід  не  "обраних депутатів",  а "загальна кількість депутатів" і мати на увазі, що це  кількість  мандатів.  Але  я  ще хочу внести те,  що дивіться рішення, які є. Є процедурні, є рішення по законах і Конституції. Тут  тільки  рішення  по  Конституції,  дві  третини є,  і просто рішення Верховної Ради приймається більшістю голосів від обраного складу  Верховної  Ради на час розгляду питань.  Тобто мається на увазі,  скільки в залі.  Я вважаю,  що це  тільки  процедурність, тільки процедурні рішення так повинні бути,  а рішення по законах - половини від загальної кількості депутатів. Тобто від кількості мандатів.  Конституцію  -  дві  третини  від загальної кількості, закон - половина від загальної кількості,  а процедурне рішення - половина від присутніх в залі.

 

     Головуючий. Зафіксовано комісією для узагальнення. Спасибі.

 

     18

 

     Голос із  залу.  Тут  потрібно  доповнити статтю про те,  що процедурні питання приймаються більшістю присутніх в залі.

 

     Головуючий. Так,  далі.  З другого пункту є зауваження? Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Ківшик П.А.,  генеральний      директор     Полтавського облагропостачу (Глобинський виборчий округ,  Полтавська область). Вношу  пропозицію  доповнити  "після затвердження порядку денного сесії депутати визначають день  закінчення  роботи  сесії  шляхом поіменного голосування". Дякую за увагу.

 

     Головуючий. По другому пункту.

 

     Голос із залу.  По статті 2 тут написано "Верховна Рада може встановити інший порядок  роботи".  Тобто,  по  кожному  дню можна буде визначатись.

 

     Головуючий. Так.  По  статті 2 є?  Немає,  будь ласка. Миколо Григоровичу, статтю третю.

 

     Хоменко М.Г. Стаття третя.

 

     Головуючий. По статті третій є зауваження?  Немає.  Стаття четверта. По статті четвертій? Немає.

 

     Хоменко М.Г. Стаття п'ята.

 

     Головуючий. По статті п'ятій? Немає.

 

     Хоменко М.Г. Стаття шоста.

 

     Головуючий. По шостій є. Депутат Мисник, будь ласка.

 

     (Шум в залі. Не чути).

 

     Головуючий. Спасибі.  Ще  добавки  до  статті  шостої,  будь ласка,  депутат Рябченко.  (Не чути). Стаття шоста є? Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Рябченко М.А.,   директор   Криворізького цементногірничого комбінату  (Довгинцівський   виборчий   округ, Дніпропетровська область).  Вы  видите,  как  очень  тяжело  вести  наш парламент, сколько шума и всего прочего.  Я считаю,  что мы  должны  с  вами наделить   нашего   председательствующего  определенными  правами председателя.  Я считаю таким образом,  может, оговорить это, что есть   в   мировой   практике,  и  разрешить.  При  неповиновении председательствующему на нарушающего народного депутата  наложить дисциплинарное взыскание,  то есть замечание. Я прошу внимательно слушать.  А при повторении - штраф где-то в размере десяти рублей или трехсот рублей, как примете решение.

 

     19

 

     Для этого будет создана комиссия по этике, ей и предоставить эти права.  Думаю, такой регулятор отрезвит наши горячие головы и поможет  двигаться  в решении вопросов.  Я прошу проголосовать по этому вопросу.

 

     Головуючий. Спасибі,  спасибі.  По   шостій   немає   більше зауважень? Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Скальський В.В.,  голова  Городоцької районної Ради народних депутатів, перший секретар Городоцького райкому Компартії України (Городоцький  виборчий  округ,  Хмельницька область).  Після слів "Ради Української РСР" в абзаці першому "пропозиції  депутата  чи групи депутатів,  якщо вони на цьому наполягають". Тому, що в нас були випадки,  коли такі пропозиції не  брались  до  уваги.  І  в останньому абзаці "під час засідань головуючий забезпечує порядок в залі засідань,  створює рівні можливості народним  депутатам  в обговоренні   питань".  Пропоную  після  слів  "рівні  можливості народним  депутатам"  доповнити  словами  "не  дозволяючи  більше одного  разу  висловлювати свою думку одному і тому ж депутату по одному і тому ж питанню".

 

     Головуючий. Товариші   депутати,   надійшло   прохання   від комісії,  щоб  депутати  все-таки  передавали в письмовій формі у комісію свої пропозиції. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Голос із залу.  Шановні депутати!  У зв'язку з тим, що у нас тут  формуються  різні блоки і групи,  даються різні оцінки,  я б запропонував таке доповнення до статті  6:  при  виникненні розбіжностей   в   тлумаченні   статей   Регламенту  та  в  інших принципових   питаннях   депутатами   утворюється   погоджувальна комісія. Я думаю, що якась комісія, яка б зводила думки до одного знаменника, потрібна. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Спасибі, будь ласка, третій мікрофон.

 

     Червоній В.М.,  апаратник Ровенського виробничого об'єднання "Азот"  (Ленінський виборчий округ,  Рівненська область).  Шановні депутати,  ми створили комісію для того,  щоб вона опрацювала всі наші  доповнення  і зауваження.  Я гадаю,  що зараз найдоцільніше було б зекономити нам час і перейти до розгляду питання  "різне", яке  ми  вчора  не розглянули,  а тим часом всім групам і окремим депутатам  передати  в  письмовому  вигляді  свої  пропозиції  до робочої  групи.  Нехай  вона  їх опрацює і внесе вже не сирий,  а більш-менш остаточний варіант Регламенту.  Я думаю,  на  цьому  ми зекономимо час і, головне, знімемо ту

 

     20

 

     напругу, яка  утворюється  в  залі.  Я  пропоную  перейти до розгляду питання "різне",  тим паче,  що на годиннику 17 годин  05 хвилин. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Я  не  буду повторювати сказане,  хто за внесену пропозицію, прошу проголосувати.

 

     Головуючий. "За" - 341,  "проти" - 20,  рішення приймається. Переходимо до обговорення питання "різне".

     Товариші, учора  група  депутатів  від Закарпатської області порушувала питання про те,  щоб  надіслати  телеграму  від  сесії Президенту Радянського Союзу Михайлу Сергійовичу Горбачову.

     Ми, президія  і  Секретаріат,  зв'язувалися  за  цей  час  з Міністерством оборони і вирішили запропонувати вам таку телеграму і  від вашого імені надіслати.  Прошу дозволу зачитати текст цієї телеграми. Будь ласка, займіть свої місця.

     "Москва, Кремль, Президенту СССР товарищу Горбачеву М.С.

     Уважаемый Михаил Сергеевич!  Первая сессия Верховного Совета Украинской ССР двенадцатого созыва,  которая открылась в Киеве 15 мая,  обращается к Вам по поручению многочисленной общественности республики  и  местных  Советов  народных  депутатов Закарпатской области с просьбой решить вопрос о прекращении  строительства  на Закарпатье  военного  объекта  -  Пестряловской  радиолокационной станции.

     В прошлом  году  по  требованию  Верховного  Совета  УССР  и общественности этого края была  образована Правительственная комиссия  под  руководством  академика  Велихова, подтвердившая необходимость   приостановления  строительства  названной  РЛС  и перепрофилирования ее для гражданских нужд.

     Министр обороны СССР Язов  в  своем  письменном  ответе  дал обещание  приостановить  сооружение  этого  объекта  до получения выводов комиссии, однако слово свое не сдержал.

     РЛС продолжает сооружаться.  Просим  Вас,  уважаемый  Михаил Сергеевич,   дать   товарищу   Язову   поручение   о  прекращении строительства Пестряловской РЛС.  Принято 18 мая на первой сессии Верховного Совета Украинской ССР".

 

     Головуючий. Даєте  згоду  на  відправлення  такої телеграми? Голосувать потрібно?

 

     Голоси з залу. Не потрібно.

 

     Головуючий. Будь ласка,3-й мікрофон.

 

     Білий В.П., голова Дубнівської міської Ради народних депутатів, другий секретар Дубнівського міськкому

 

     21

 

     Компартії України  (Дубнівський  виборчий  округ,  Рівненська область).

     Шановні народні  депутати!  Завершується  будівництво  точно такої РЛС на Дубнівщині.  Прошу до цієї телеграми дописати і нашу станцію.

 

     Головуючий. Ми   повинні   вивчити   це   питання,  а  потім вирішувати.

     Дайте, будь  ласка,  свою  пропозицію  у   Секретаріат,   ми доручимо вивчити це питання.

 

     Товариші, потрібно голосувати? Погоджено, спасибі.

     Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Голос із залу. Считаю, что решение принято неправильно. Было бы верно,  если бы мы от имени Верховного Совета  дали  поручение украинскому  Правительству  принять  законное  решение  по  этому строительству.

 

     Головуючий. Спасибі.

     Слово для заяви від делегації  Донецької  області  надається депутату Локтєву.

 

     Локтєв С.В.,   прохідник   шахти   "Кочегарка"   виробничого об'єднання  "Артеміввугілля"  (Горлівський  центральний  виборчий округ, Донецька область).

     Уважаемые депутаты, уважаемый председатель!

     От имени   40   депутатов   Донецкой  и  Луганской  областей позвольте сделать заявление следующего содержания.

     В недрах  под  городами  Горловка   и   Енакиево   произошла экологическая катастрофа.  Расположение химических производств на геологическом разломе,  бесконтрольный сброс в  течение  десятков лет токсических отходов привели к заражению массивов горных пород на  глубине  сотни  метров.  На  масштабы  подземной   катастрофы указывает  авария на шахте "Александр- Запад",  повлекшая за собой человеческие   жертвы,    массовые    отравления    шахтеров    и горноспасателей  в  декабре  1989  года,  отравление  горняков на шахтах имени Калинина,  "Углегорская",  выход токсических веществ на     шахтах     имени     Карла    Маркса,    имени    Гаевого. "Кондратьевка-Новая", шахтоуправление "Александровское".

     В настоящее время шахта  "Александр-Запад"  закрыта.  Работа шахт    "Углегорская",    "Кондратьевка-Новая",    им.    Калинина шахтоуправления "Александровское" была приостановлена.

 

     22

 

     Теперь работы возобновились.  Шахты имени  Румянцева,  имени Гаевого, имени Карла Маркса находятся под угрозой отравления.

     Территории, охваченные   распространившимися  отравляющими веществами,  составляют десятки квадратных  километров.  Трагедия заключается еще и в том, что закрытие шахт не улучшит создавшуюся ситуацию,  поскольку   это   не   предотвращает   распространение химических   веществ   в  недрах,  а,  наоборот,  делает  процесс неуправляемым.  Выход отравляемых подземных  вод  из  заброшенных шахт,  выработок  возможен  в любом месте на территории Горловки, Енакиево,  шахт соседних районов в  родники,  колодцы,  ближайшие реки, водоемы, в реку Северский Донец, Азовское море.

     Тем более   что,   несмотря  на  требования  жителей,  союза рабочих,  Зеленого  движения,   СТК   объединения   "Артемуголь", шахтеров,  горняков,  горноспасателей,  точно не определен состав токсических веществ и характер их воздействия на человека.

     Сегодня бурлят шахтерская Горловка,  Енакиево. На собраниях, на митингах люди высказывают тревогу за судьбу городов, поселков, собственную  жизнь,  жизнь  детей.  Весь  химзавод,  его   свалка угрожают  не  только  шахтерам.  Без питьевой воды могут остаться более 10 горняцких городов Донецкой и Луганской областей.

     Правительственная комиссия приняла  ряд  важнейших  решений. Товарищ  Догужиев  подчеркнул,  что  чрезвычайное  происшествие с отравлениями  в  Центральном  Донбассе  относят  по  масштабу   и вероятным  последствиям к разряду трагедий Чернобыля,  Приаралья, Армении. Учитывая сложившуюся обстановку, требуем:

     1. Города Горловку и Енакиево объявить зоной экологического бедствия.

     2. Для расследования создавшейся ситуации Правительству СССР сформировать - экспертную группу,  комиссию  с  привлечением  для работы в ней экспертов Всемирной организации здравоохранения.

     3. Обеспечить  ежедневное  информирование коллективов шахт и населения городов о работе комиссии.

     4. Приостановить  работы  ряда  цехов  химического   завода, отходы которого в настоящее время не утилизируются, с последующей их реконструкцией.

 

     23

 

     5. Принять меры по социальной защищенности тружеников  шахт, оплате вынужденного простоя, компенсации нанесенного морального и материального ущерба.

     6. Правительству СССР решить вопрос о необходимости создания специальной  группы по  разработке перспективы социально-экономического развития городов Горловки и  Енакиево  с учетом состояния угольных предприятий и экологической ситуации по действующим производствам,  а  также  связанных  с  этим  проблем занятости   населения   и  жизнеобеспечения  городов  Горловки  и Енакиево.  Народные депутаты от Донецкой  и  Луганской  областей. Сорок подписей.

 

     Головуючий. Спасибі, приймається.

     Товариші депутати,  Секретаріат передав список виступаючих з питань "Різне".  Я прошу вашого дозволу керуватися  цим  списком. Тому  всіх  прошу  зайняти  свої  місця  і  строго за цим списком надаватиму слово.  Надалі ми теж  роботу  будемо  будувати  через Секретаріат.

 

     Голос із залу (Не чути).

 

     Головуючий. Спасибі,  дуже  слушне зауваження.  Сьогодні під час обідньої перерви відбулося засідання Президії і Секретаріату, де ми домовились, що порядок денний вже сформульований і тепер за ним можна працювати.  У нас є групи, є делегації. Вони визначають від  груп  і  делегацій,  хто  з  якого  питання  хоче виступити, передають це в Секретаріат,  а Секретаріат формує  і  дає  список президії, а президія нічого не буде змінювати в цьому списку.

     Оголошую список, який сьогодні переданий Секретаріатом:

 

     Пулинець Павло Миколайович. Я буду називати прізвище, округ, область;  Пулинець,  397-й виборчий  округ,  Херсонська  область; Сидор  І.М.  - депутат Верховної Ради СРСР,  Покровський виборчий округ,  Рівенська область;  Сухоруков  А.О.,  367-й,  м.  Харків; Куземко М.В.,  363-й, м. Тернопіль; Гудима О.В., 41-й, м. Волинь; Горохівський Л.Т.,  356-й,  м.  Тернопіль;  Жуков В.Р., 131-й, м. Донецьк;  Залудяк М.І., 321-й, м. Кременчук; Іваничук Р.І., 265-й та Романюк В.С.,  267- й,  м.  Львів;  Дорофєєв  В.М.,  56-й,  м. Комунарськ;  Бандура А.І., 388-й, м. Харків; Рева В.М., 249-й, м. Феодосія;  Лисенко А.О., 439-й, м. Чернігів; Капштик І.М., 219-й, м.  Бровари;  Волковецький С,  В.,  200-й,  м.  Івано-Франківськ; Деркач І.С., 266-й, м. Львів; Михайлюк В.П., 211-й, м. Київ.

 

     Список закінчився,   приступаємо   до   обговорення.   Слово надається депутату Пулинцю.

 

     24

 

     Пулинець П.М.   Шановні   депутати!   Шановний   головуючий! Позавчора делегація Полтавської області  порушувала  питання  про події,  які  відбулися  там  13  травня.  Ставилося  питання  про утворення тимчасової комісії з розгляду цієї події,  але рішення, на  жаль,  прийняте  не  було.  Тому  я  уповноважений  від групи народних депутатів з проблем молоді звернутися до  вас  із  такою заявою:

 

     "Позавчора на  сесії Верховної Ради розглядалося питання про події в місті Полтаві 13 травня цього року.  В них  брала  участь значна  кількість  молоді.  Як  відомо,  це  не  перший інцидент, пов'язаний з конфліктами  між  представниками  деяких  молодіжних організацій і правоохоронних органів. Аналогічні події мали місце 1 і 22 квітня в  місті  Києві.  Нас,  представників  депутатської групи Верховної Ради УРСР з проблем молоді, дуже хвилюють згадані події,  які можуть призвести  до  завдання  моральних  і  фізичних збитків як цивільній молоді, так і молодим працівникам міліції.

 

     Будучи щирими    прихильниками    ненасильницьких    методів вирішення  суперечностей,  обов'язкового  дотримання  законів,  і керуючись  прагненням уникнути подібних інцидентів у майбутньому, депутатська група вважає за необхідне доручити  Прокуратурі  УРСР всебічно   вивчити   всі  обставини,  пов'язані  з  вищезгаданими подіями,  проаналізувати правомірність дій правоохоронних органів та  молодіжних груп,  представити об'єктивні результати Верховній Раді УРСР до завершення першої сесії. Утвореній комісії Верховної Ради   Української  РСР  з  питань  законодавства,  законності  і правопорядку зробити відповідні  висновки  і  прийняти  необхідні рішення.

 

     Ухвалено 16   травня   1990   року  на  засіданні  групи  як колективний депутатський запит".

 

     Головуючий. Депутат   Верховної   Ради   СРСР   Сидор   Іван Миколайович.

 

     Сидор І.М.  Шановні  народні депутати!  Проблеми,  на яких я хочу  зупинитися,  будуть  пов'язані  із  Тимчасовим  регламентом роботи,  який  ми  щойно  обговорювали,  Але я хотів би нагадати депутатам,  що Тимчасовий регламент  -  не  перешкода  для  нашої сесії.  Сесія має надзвичайно високу юридичну сипу і право у будь який час повернутися до цього питання, внести зміни, доповнення і корективи,  якщо  в цьому виникне потреба.  У цьому залі сидять і юристи, мабуть, вони б погодилися з таким судженням.

     Я не хотів би погоджуватися з депутатом, який говорив, що до народних депутатів треба застосовувати якісь дисциплінарні чи

 

     25

 

     інші заходи.   Вважаю,   що   ми   всі  тільки  розпочинаємо засвоювати парламентську культуру,  я б навіть сказав,  політичну культуру,  а  там,  де  відсутні елементи культури,  там не діють моральні закони.  Де відсутня мораль,  там  не  діють  соціальні, економічні  й  політичні  закони.  І  чим  швидше  ми засвоїмо ці елементи, тим, думаю, конструктивніше працюватиме наш парламент.

     Усі ми твердимо,  що економіка - це основа  розвитку.  Однак хочу  сказати,  що  сьогодні  пріоритет  не  за економікою,  а за політикою.  І дійсно,  якщо ми не  зможемо  відмовитися  від  цих застарілих  політичних  догм,  ми не зможемо швидко створити нашу стабільно працюючу економіку.  Розв'язання цих  проблем,  шановні товариші,  я  вбачаю тільки через перебудову.  Ми повинні зробити все можливе на першій сесії, щоб не дати звузити ареал перебудови і  вивести нашу республіку на рівень цивілізації.  Тому вважаю за доцільне прийняти декрет про перебудову.  В ньому  можна  було  б чітко визначити основні принципи.  Там є два декрети, які вносили.  Я не заперечую тим депутатам,  що вносили.  Але я хотів би,  щоб  ви  послухали.  Перше - революційний характер.  Друге - вболівання за народну владу,  обличчя  Рад  народних  депутатів, поглиблення  демократії і гласності.  Третє,  четверте - розвиток різних форм  гласності,  нормалізація  національних  відносин.  І останнє - зв'язок із світовою економічною системою.  Таким чином, кожний із нас,  депутат, отримав би політичний мандат сесії, який дозволить   реально   і   впевнено  боротися  проти  сповільнення перебудови, усунення її революційного духу. Можна було б прийняти саме такий декрет. Ми зіткнулися, шановні депутати, з надзвичайно важливим фактом.  Цей факт полягає в тому,  що ці  депутати,  які виступають,  різні, безумовно, вони виступають з різними думками, але ми побачили, що виступають і з різними інтересами. Ми повинні тут  створити саме модель спільних інтересів наших парламентарів. Депутати Демократичного блоку становлять на цій сесії меншість  і цього,  мабуть,  потрібно  чекати.  У  практиці політичного життя часто зустрічається,  що більшість не рахується з меншістю. Однак усі  депутати прибули на сесію для конструктивної роботи.  Інакше вони  не  зможуть  виправдати  довір'я  своїх  виборців,  довір'я народу.

     Тому я   запропонував   би   із   самого   початку  створити кваліфіковані погоджувальні комісії.  Ще б сказав,  що  на  сесії повинна бути консультативна комісія з юристів, яка повинна сидіти тут і давати консультації  нашому  парламенту.  Ми  так  далі  не зможемо.  Якщо  є різні інтереси,  різні думки - зразу передавати погоджувальній комісії

 

     26

 

     і переходити до наступного питання.  Ми таким  чином  швидше рухалися би вперед.

     Ми повинні використовувати різні форми роботи.  Безумовно, є питання,  які можна передати просто до  Секретаріату.  Вони  будуть враховані.  Однак є питання,  які без дискусії, без співбесіди ми не зможемо прийняти.

 

     У нас  сьогодні  продуманої  наукової  концепції  перебудови немає.  У  нас  сьогодні  немає  концепції  взаємодії  партії  із державою.  Я сказав би,  що  в  нас  відсутня  сьогодні  концепція правлячої партії.  І тому ця трибуна нашої Верховної Ради повинна бути єдиною трибуною народної політики.

     І якщо ми  не  будемо  вислуховувати  депутатів,  не  будемо порівнювати думки,  ми ніколи не виберемося з цього глухого кута.  Тому що дискусія - це не просто пуста розмова,  це  змагання  розумних ідей.   І   тільки  в  такому  плані  ми  зможемо  дійти  якогось консенсусу.  І останнє.  Я за фахом сам лікар,  не буду  сьогодні зупинятися  на  проблемах  охорони  здоров'я.  Мабуть,  немає нічого дорожчого, ніж здоров'я. Я думаю, що ми знайдемо час, де будемо вести  предметну розмову.  Я хотів би тільки зупинитися на землі. Земля це основа,  а все інше похідне від неї.  І я вважаю, що  країна без землероба сьогодні - як планета без повітря.  І ми задихаємося,  економіка задихається від відсутності землероба. Ми не  повернемо  людину  до  землі,  якщо  ми  не  дамо  правильної політичної оцінки всім тим репресіям проти селянських сімей,  які проводилися у 20-х 30-х роках під назвою "розкуркулювання".

     Однак цього мало.  Необхідна стаття в Конституції, яка дасть селянину ферму або  кооператору  впевненість,  що  їм  завтра  не віддячать знову таким же "розкуркулюванням".  Адже ми знаємо,  що ситі завжди неблагородні.

     І останнє.  Наша сесія увійде в біографію нашої  республіки, біографію країни,  я б сказав, вийде за межі її кордонів, якщо ми приймемо на цій сесії всі закони,  які найближчим  часом  зможуть поліпшити  життя  людей  як матеріально,  так і духовно.  Якби ми прийняли закон про суверенітет нашої республіки, якби ми прийняли закон  про  власність  землі.  Є  союзний  закон,  ми можемо,  ми зобов'язані прийняти.  Якби ми  прийняли  закон  про  святкування релігійних   свят:   Трійці,  Різдва,  Пасхи,  якби  ми  прийняли символіку, яка є сьогодні, нам би люди подякували. Я вам дякую за увагу.

 

     Головуючий. Слово надається депутату Поровському.

 

     27

 

     Голос із   залу.   Товариші!  Секретар  вносить  пропозицію. Частина депутатів учора записувалась.  Були перші,  тому  просять дещо відрегулювати список.

 

     Головуючий. Слово  надається депутату Поровському,  а за ним виступатиме депутат Чорновіл.

 

     Поровський М.І. Шановні депутати! Шановний пане Голово!

     Я повернувся нещодавно із Литви  і  дозвольте  вам  передати вітання від голови Верховної Ради Литовської республіки Віталдоса Ландсбергіса.  І зачитати  звернення  Верховної  Ради  Литовської республіки  до  Верховної Ради Української РСР. 

   "Верховный Совет Литовской республики с глубоким сочувствием относится к жителям и особенно   к   детям   Украинской   ССР,  пострадавшим  во  время Чернобыльской  трагедии.  Литовская  республика  по  мере   своих возможностей,   ограниченных   экономической   блокадой,   готова предоставить пострадавшим детям  места  в  санаториях  и  детских домах на летний период.  Кроме того,  Литовская республика готова поставлять радиологически чистые пищевые  продукты  для  детей  и людей,  проживающих в зараженной зоне.  Для разработки детального проекта оказания помощи  предлагаем  создать  совместные  рабочие комиссии, которые могли бы безотлагательно приступить к работе".

     11 березня   Верховна  Рада  Литви  проголосила  відновлення суверенної Литовської держави,  суверенітет  якої  був  порушений внаслідок  окупації та анексії території.  Цим рішенням литовський народ   ствердив   свою   державну   незалежність    на    основі загальновизнаної   норми   міжнародного  права,  права  націй  на самовизначення.

     Сьогодні слід визнати,  що з  боку  керівництва  Радянського Союзу   здійснюється  політика  військовополітичного  натиску  на Литовську республіку, включаючи заходи економічної блокади, що за міжнародним  правом прирівнюється до агресії.  Економічна блокада Литви є політикою,  що порушує права людини, зокрема право людини на  життя,  оскільки вона проводиться в усіх життєво важливих для народу  Литви  сферах.  І  є  політикою  в  усій   своїй   основі антинародною,  оскільки  економічна  блокада Литви здійснюється в повній  економічній   ізоляції   Литви   від   світової   системи господарювання.  Я  був  особисто в Литві і бачив там переповнені лікарні.  "Швидка допомога" стоїть без бензину,  людям, які тяжко хворіють,  немає можливості надати елементарну допомогу.  Зараз у містах України ведеться збір ліків і коштів з тим, щоб допомогти

 

     28

 

     литовському народу в цих важких умовах. Я хочу звернутися до вас, шановні народні депутати, я хочу звернутися до всього народу України,  щоб ми виявили свою добру волю і допомогли  литовському народу    в    його    змаганні    за    незалежність.   Політика військовополітичного натиску на Литву і економічна  блокада,  яку здійснює  керівництво  Радянського  Союзу,  є  протидією  процесу перебудови   і   процесу   досягнення   республіками   державного суверенітету.  Прошу  вас,  шановні народні депутати,  підтримати звернення до Уряду Радянського Союзу з вимогою.

     Перше. Припинити  політику  великодержавної  агресії   проти суверенної Литовської держави.

     Друге. Здійснювати   загальнополітичний   курс  на  демонтаж імперських  держав  та  політичних  структур   шляхом   створення незалежних держав,  які самі визначають свій міжнародний правовий статус.

     Третє. Відмінити  рішення  про  економічну  блокаду   Литви. Відмінити  рішення  про  заборону  подачі  вагонів  для  поставки промислової продукції з підприємств України.

     І останнє.  Сприяти  розширенню   прямих   господарських   і торгових зв'язків з Литовською республікою як можливість переходу від колоніальнорозподільчої системи до ринкової економіки.

     Незалежність Литви - це незалежність України.

     Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Слово надається депутату Чорноволу.  За ним  виступатиме   депутат   Лисенко.   Регламент,   товариші,   ми   не обумовлювали.  У Тимчасовому регламенті - до десяти  хвилин.  Але давайте обмежимося трьома хвилинами або п'ятьма. До трьох хвилин.

     Голосувати не будемо? Будемо приймати.

 

     Чорновіл В.М.   Шановні   депутати!  Шановний  Голово!  Хочу звернути увагу на тривожний факт. Ми це питання будемо розглядати- про пресу Рад.  Але,  мабуть,  той факт,  який я назву, вимагає негайної реакції.  У тих регіонах України,  де до  влади  прийшов Демократичний  блок  і  де усунута від влади Комуністична партія, відбувається узурпація або, точніше сказати, незаконне захоплення місцевої преси партійними комітетами.

     Такі факти, зокрема є на Львівщині. Захоплені деякі районні газети.  В один прекрасний день вони  з'являються  як  орган  уже тільки  райкому  партії.  Незважаючи  на рішення сесії Львівської обласної Ради ще 20 квітня ц.р.  про те,  щоб з двох  газет,  які були

 

     29

 

     спільними партійних  і  радянських  органів,  одна  належала Львівській Раді,  а друга - Львівському обкому  партії,  воно  не було виконане.  Незважаючи на наш протест, газета і далі виходить ніби подвійно. Хоча ми її не вважаємо органом Ради.

     Було змінено це рішення вже після компромісу  з  ЦК  партії, зокрема  ЦК  КПРС.  Усі видавничі потужності і всі запаси паперу належать ЦК КПРС, що абсолютно ненормально. Так от, було все-таки видане  нове рішення про перереєстрацію,  про нові обсяги паперу, про перереєстрацію передплатників  і  про  новий  розподіл  таких газет.  Однак  рішення  знову  зірване за вказівкою обкому партії прямим тиском на  начальника  управління  зв'язку,  який  ніби-то непідлеглий  обкому партії,  а підлеглий Раді.  Телефонограма про перерозподіл  передплатників  була   відкликана,   і   знову   ми залишилися  без  газети.  Такі  факти  мені  відомі  і в сусідніх регіонах.

 

     У нас наростає у зв'язку з цим гострота  ситуації.  Наростає нестабільність.  Учора  був  великий  мітинг у Львові з протестом проти цього.  Попередній обком партії був  ліберальніший,  перший секретар  Погребняк  розумно  вирішив  це  питання,  розподіливши газети,  одну - нам,  другу - собі.  Це було  попереднє  рішення. Новий секретар обкому вніс нестабільність.

     У мене кілька десятків телеграм,  які надійшли сюди, на сесію Верховної Ради.  Частина адресована мені з вчорашнього мітингу  з приводу  узурпації  партією газети.  Друга частина телеграм,  які надійшли,      телеграми    активної    підтримки    кандидатів Демократичного   блоку  і  протесту  проти  того,  що  вчора  тут відбувалося.  Телеграми не тільки з Галичини,  але і  з  Ялти,  з Воронежа,  телеграми  із Свердловська,  з Чернівців,  з Мукачевого тощо.

     У всіх цих телеграмах  (і  свіжі  є)  активно  протестується проти вчорашнього інциденту. Говориться, що з нами народ Украйни, який поділяє нашу діяльність і підтримує нас у цьому.

 

     У зв'язку  з  цим,  мені  здається,  що  ми  трішки  залегко поставилися до вчорашнього інциденту.  Я думаю,  що треба розумно підійти до нього.  Я не  думаю,  що  редактор  газети  "Радянська Україна", яка є органом Верховної Ради, заслуговує на таке, що ми його легко пожурили.  Такий принцип відбору з сотень чи  десятків телеграм  тільки  тих,  що  спрямовані проти певних осіб чи проти певних ідей,  - це є відображенням  того,  що  робиться  в  газеті "Радянська  Україна".  Тому  я  думаю,  що  ми  повинні поставити питання про відповідність редактора  газети  "Радянська  Україна" тому місцю, яке він займає. Бо це орган Верховної Ради. Дякую.

 

     30

 

     Головуючий. Спасибі.  Слово  надається депутату Лисенку.  За ним виступатиме депутат Михайлюк.

 

     Лисенко А.О., директор Чернігівського виробничого об'єднання "Хімволокно"  імені  50-річчя  Великої  Жовтневої  соціалістичної революції (Новозаводський виборчий округ,  Чернігівська область). Шановні депутати!  Ми, депутати Української РСР від Чернігівщини, з болем і тривогою звертаємося до  Верховної  Ради  республіки  у зв'язку  з  вкрай  складним  становищем,  що  склалося  в області внаслідок аварії  на  Чорнобильській  АЕС.  За  чотири  роки,  що минули,  ситуація  продовжує  погіршуватися.  Зараз  ми починаємо осмислювати масштаби цієї катастрофи,  весь  трагізм  людей,  які стали  заложниками злочиннобезвідповідальної політики центральних відомств.

     Украй напружене соціальне становище в області зумовлено  і тим,   що   до   недавнього   часу  нас  настійно  запевняли,  що чорнобильська біда Чернігівщину обійшла і підстав для  хвилювання немає.   Тільки   тепер   стало   відомо,  що  від  радіонуклідів постраждало не 3,  а 20 районів та міста Чернігів, Ніжин, Прилуки з населенням майже 1 мільйон 400 тисяч чоловік.  До того ж, і ці дані не остаточні.

     Обстеження продовжується,  і побічні ознаки свідчать про те, що  практично  вся  територія  області  піддалася  радіоактивному забрудненню.  Особливе  обурення   людей   викликає   антигуманна порогова концепція проживання на забруднених територіях, згідно з якою  опромінювання  35  бер  за  70   років   життя   вважається нормальним.   Факти   свідчать   про  інше.  У  багатьох  районах збільшилася захворюваність населення,  особливо  дітей,  вражених безпосередньою  дією  радіації  та  пов'язаним з нею погіршенням умов праці і проживання.

     З точки зору здорового глузду важко  також  зрозуміти,  чому хлібороби  повинні  працювати  на  забруднених землях і виробляти шкідливу  продукцію,  ризикуючи  при  цьому  власним   здоров'ям, здоров'ям своїх дітей і онуків.

     Загострює невдоволення  людей  те,  що у таких важких умовах проживання  ми  не  маємо  повної  і   гласної   інформації   про забруднення радіонуклідами кожного міста,села,  будинку, двору, поля, про стан здоров'я кожної  людини,  яка  перенесла  йодовий удар. Не вистачає всього: дозиметричних приладів, медикаментів та обладнання,  чистих продуктів,  коштів і матеріальних фондів  для газифікації,  закритого  водопостачання,  асфальтування  вулиць і доріг. Таке становище надалі нестерпне.

     31

 

     Піклування про  людину  повинно  здійснюватися  не  лише   в урядових деклараціях,  але і в конкретних справах.  Ми закликаємо Верховну Раду нашої республіки прислухатись до голосу чернігівців і  прийняти до розгляду та вирішення невідкладні заходи у зв'язку з наслідками Чорнобильської катастрофи в нашій області.  А  саме. По-перше, офіційно визнати Чернігівську область, як і Київську та Житомирську,  зоною екологічної катастрофи  загальнонаціонального масштабу.  Виходячи з цього,  розробити і затвердити статус осіб, які потерпіли від Чорнобильської аварії. По-друге, на першій сесії Верховної    Ради    Української    РСР    розробити    положення республіканської  програми  по  ліквідації  наслідків  аварії  на Чорнобильській   АЕС   та   затвердити   невідкладні   заходи  по виправленню  ситуації,  пов'язаної  з  цією  аварією.  А  саме  - відмовитись від конпепції 30 бер за життя як антинаукової та антигуманної,  тому що вона не враховує ні стану здоров'я  людини на  момент аварії,  ні наявності груп ризику,  ні великої ударної дози короткоживучих  радіонуклідів,  одержаної  людьми.  Вирішити питання  про припинення господарського виробництва,  де неможливе одержання радіаційно чистої продукції,  з відповідним  виведенням із  обороту та зменшенням планів виробництва і поставок в союзний і республіканський фонди.

 

     Головуючий. Слово надається депутату Михайлюку.  За ним виступатиме   депутат   Ревенко,   Чернівецька   область.  Прохання дотримуватись Регламенту.

 

     Михайлюк В.П.,  Голова Васильківської міської Ради  народних депутатів,  перший  секретар  Васильківського міськкому Компартії України  (Васильківський  виборчий  округ,   Київська   область). Шановні депутати і шановна Президіє!  Сидячи в цьому залі,  якось себе почуваєш, начебто ми, депутати, відділені від того реального життя,  від  тієї  роботи,  в  якій нам довелося брати участь три місяці тому,  коли ми  давали  обіцянки,  зустрічалися  з  нашими виборцями.  Чому?  Тому  що  багато  такого  поверхового  чогось випливає в роботі нашої сесії,  наче  такого,  що  відділене  від реального життя.  Про що хотілося б сказати. Дуже багато сьогодні ми говоримо про ситуацію з чорнобильською аварією.  Але зараз я деякою мірою хочу сказати від нашої київської депутації.  Ми зараз можемо хоча б якесь невелике,  але конкретне рішення прийняти. Що я  хотів би сказати.  Прийняла Київська міська Рада,  припустимо, рішення про оздоровлення

 

     32

 

     дітей. Поки дійдемо до вивчення цього  питання  за  порядком денним,  пройде три або чотири тижні,  а може ми до нього ще й не приступимо.  Якщо так буде йти робота,  як ми зараз бачимо,  така ситуація і буде.

     То можна було б зараз,  можливо,  якоюсь мірою, оце питання вирішити в масштабі.  Це  ж  не  тільки  Києва  стосується,  а  й особливо Київської,  Житомирської  областей,  та  це вся Україна сьогодні.  Треба було б вирішити це питання,  але ні,  воно якось виходить  за  межі  роботи нашої сесії.  Це один буквально тільки штрих.

 

     Або якщо   взяти   сьогодні   мені   доводиться    їздити, припустимо,  додому  майже  кожного  вечора.  Я  знову-таки хочу підкреслити,  що наша робота і реальне  життя,  яке  сьогодні  на місцях,  воно  не  відповідає  ніби єдиній тій меті,  якій ми всі служимо і обранці,  і самі виборці.  Що я маю на увазі? Очевидно, кожен  сьогодні  відчуває підвищений настрій занепокоєності наших людей від того,  що підходять елементи якоїсь ринкової економіки. Називаються   конкретні   цифри,  з  прилавка  сьогодні  зникають макаронні  вироби,  крупи,   мука.   Заготовляють   люди   цілими кілограмами,  мішками і тоннами.  Хіба ми не можемо ніяк впливати на цю ситуацію сьогодні? Але ж вона поза нашою роботою проходить, ніби ми цього не помічаємо,  ніби ми сьогодні кажемо, ми сьогодні формулюємо таку думку, ми, законодавці, то хіба закон виходить за межі  нашого  суспільного  життя?  Хіба  закон  це  таке  аморфне поняття? Хіба закон не наша реальність сьогоднішня? Так, сьогодні на  кому,  на  риску,  на  крапку,  на  те в Регламенті,  на це - знаходимо час,  у черзі стоїмо біля цих мікрофонів,  що не  можна туди попасти.  А конкретності того, що люди сьогодні чекають від нас,  дуже мало звучить.  Здається,  ми ще не прийшли до розгляду конкретних  питань,  так  ми  ж  до  них  можемо  так і не прийти найближчим часом.

     Сьогодні чуємо багато:  "Ось з'їзд Російської Федерації щось прийняв  хороше",  а  на  з'їзді  Російської  Федерації говорять: "Дивіться,  які мобільні,  розумні українські депутати,  вони так результативно  працюють".  Я  вважаю,  що ми сьогодні зобов'язані більше  приземлятися  до  невідкладних  турбот  наших   людей   і настроювати на це всю нашу роботу.

 

     Головуючий. Спасибі. Слово   надається  депутату  Ревенку. Підготуватися депутату Сухорукову.

 

     Голос із залу (Не чути).

 

     33

 

     Головуючий. Шановний депутате,  давайте  ми  дамо  більшості депутатів висловитися.

 

     Голос із залу (Не чути).

 

     Ревенко М.М., другий секретар Чернівецького обкому Компартії України (Хотинський виборчий округ, Чернівецька область). Шановні товариші депутати!  Я дякую головуючому, що все-таки на четвертий день мені вдалося першому від області пробитися до цієї трибуни з останнього ряду.  Я хотів би порушити два таких питання. Оскільки з порядку денного випало питання по чернівецькій хворобі, яка ось уже  більше  двох років наших людей тримає в тривозі,  я хотів би повернутися до  цього  питання.  Багато  було  проголошено  слів, прийнято  документів,  дано  обіцянок  з  боку  керівних органів, відповідальних  осіб  і  Надзвичайної  республіканської  урядової комісії.

 

     На перших порах деякою мірою нею вживалися заходи,  і за це ми  вдячні.  Але  зараз  практично  нелегкими,   а   подекуди   і надзвичайно  складними  проблемами  чернівецьких  дітей конкретно займаються лише місцеві органи і громадські організації.

     Вважаємо, що  у  зв'язку  з  трагедією  Чорнобиля  не  можна забувати,  що  в  багатьох  публікаціях Чернівці ставилися в один ланцюжок   з   "українською   Хіросімою".   Дефіцит   калорійного збалансованого харчування,  екологічно чистих продуктів,  путівок для  санаторного  лікування,   постійного   висококваліфікованого обстеження,   медикаментів,   валюти   для   придбання   медичної апаратури,  бензину  без  домішок  важких  металів,  техніки  для прибирання міста - це лише деякі з наших сьогоднішніх проблем, на які ми просимо невідкладно звернути увагу.

     Ці та інші питання  постійно  ставлять  матері  чернівецьких дітей  у численних зверненнях до органів влади.  Ці проблеми дуже гостро відчуваються у сьогоднішньому непростому житті.

     Ми звертаємося з проханням  доручити  компетентній  урядовій комісії  енергійно та оперативно зайнятися розв'язанням тих проблем, які на місці розв'язати неможливо.  Вважаємо  також  за  доцільне створити спеціальну депутатську групу у Верховній Раді республіки для контролю за виконанням прийнятих рішень.

     Свою заяву за підписами всіх народних  депутатів  від  нашої області ми передамо до Секретаріату.

     І друге  питання.  Я хочу зробити і заяву такого змісту.  16 числа на вечірньому засіданні нашої сесії народний депутат  Хмара звинуватив органи прокуратури і взагалі

 

     34

 

     органи правопорядку,   міліції  нашої  області  в  порушенні законності.  Можна було б сьогодні і  промовчати,  але  ніхто  не любить  необ'єктивності,  хоч  реагують  на неї по-різному.  Одні хворобливо,  інші бурхливо,  як  показало  вчорашнє  повідомлення Секретаріату.  Після виступу товариша Хмари нам надійшло декілька дзвінків  з  обуренням  і  з  вимогою  пояснити  з  цієї  трибуни становище.   Тому   ми,   депутати   від   Чернівецької  області, заперечуємо  неправдиве  представлення  суті  випадку  і   можемо підтвердити це Секретаріату сесії документально.

     Справа в тому,  що 6 травня цього року на зустріч футбольних команд  "Буковина"  (Чернівці)  і   "Карпати"   (Львів)   прибули "болільники" (в лапках) зі Львова, маючи при собі металеві палиці із загостреними наконечниками і металеві  ланцюги.  Побачивши  це, чернівчани  стали  обурюватися і вимагати навести порядок у цьому відношенні. Тому наші правоохоронні органи змушені були перевести цих болільників в інший сектор для того,  щоб уникнути конфлікту. І тільки завдяки цьому було забезпечено порядок на стадіоні.  При цьому ніхто не був затриманий,  ніхто не постраждав.  Дії міліції дали можливість уникнути безпорядків як  на  стадіоні,  так  і  в місті.   Виникає   запитання,   хто  ж  намагається  спровокувати конфлікт: міліція, чи хтось інший? Я вважаю, що дії не прикрасили наших депутатів,  треба дотримуватися об'єктивності у висвітленні події.

 

     Головуючий. Слово надається депутату Сухорукову. За ним виступатиме депутат Червоній.

 

     Сухоруков А.О.,  доцент Харківського державного університету імені О.М.  Горького  (Дзержинський  виборчий  округ,  Харківська область).  Шановні депутати! Я хотів би, щоб головуючий не забув надати слово шановному депутату Гладушу для відповіді на письмові запитання,  які він,  мабуть,  одержав.  На жаль, я повинен знову звернути вашу увагу на полтавські події. Я хотів би, щоб шановний міністр чітко,  як це належить військовому найвищої кваліфікації, дав  відповідь  на  такі  запитання:  як   з'явилася   оперативна інформація  по  так  званому несанкціонованому мітингу в Полтаві? Хто,  на яких нарадах  спланував  цю  акцію?  Чи  є  у  шановного міністра відповідна інформація на папері,  на плівці або на інших носіях інформації?  Далі.  Хто саме дав санкцію  на  насильницьке затримання молоді: прокурор Полтави чи інший прокурор? Чи брали у цій  акції  затримання  участь  які-небудь  формування   КДБ?   І найголовніше - чи знає

 

     35

 

     хтось із депутатів Верховної Ради УРСР, які вже на 13 травня існували,  а може ті депутати,  які  ще  до  того  ж  є членами Політбюро,  чи інші депутати?  Я не знав про ту акцію.  У зв'язку з цим наполягаю на тому,  що таки потрібна  комісія,  яку викреслили  чи  в  Секретаріаті,  чи  хтось інший.  Це комісія по контролю  за  військовими  міністерствами  -  внутрішніх   справ, оборони, КДБ й іншими.

 

     Спасибі за увагу.

 

     Головуючий. Слово   надається   депутату  Червонію.  За  ним виступатиме депутат Дем'янов. До трьох хвилин. Будь ласка.

 

     Червоній В.М.,  апаратник Рівенського виробничого об'єднання "Азот"  (Ленінський виборчий округ,  Рівенська область).  Шановні депутати!  Я хотів би звернути вашу увагу на порушення процедури. На позавчорашньому засіданні це,  на мою думку,  призвело до дуже поганих наслідків.  Що я  маю  на  увазі?  Ви  пам'ятаєте,  після депутатського запиту на адресу Міністра внутрішніх справ був його звіт,  але  без  обговорення.  Головуючим  було   поставлено   на голосування питання про створення комісії.  Звичайно, після такої однобічної,  більше  політичної  й  ідеологічної,  ніж   правової інформації депутати схилились до того, щоб не утворювати комісію. Я наголошую на тому, що інформація була тенденційна і однобічна і мала  неправовий характер.  Які ж наслідки ми тепер маємо?  Маємо те,  що ми,  парламентарії,  не змогли стати на захист  інтересів наших громадян з огляду на політичні переконання.

     Я вважаю,  що це груба помилка,  друзі, і ми можемо так дуже далеко зайти.  Якщо ми підемо таким шляхом,  то нам треба відразу змінити Конституцію і записати,  що всі громадяни УРСР,  які не є прихильниками  марксистсько-ленінської  ідеології,  позбавляються громадянських  прав.  Ця  ситуація  вказує нам на те,  що негайно треба  переглянути  питання  ідеологічного   впливу   в   органах внутрішніх  справ.  Я вважаю,  що комісія такого порядку повинна створюватися не за вимогою половини,  а принаймні  одній  третини депутатського корпусу, можливо, навіть меншої частини, тільки тоді ми зможемо захистити меншість.

     Я хотів  би  звернутись  до   депутатів-комуністів.   Дорогі товариші  депутати-комуністи,  уявіть  собі ситуацію,  що через п'ять років у  парламенті  члени  КПРС  будуть  в  меншості,  і  людям, прихильникам  марксизму,  не  дозволять ось таким ганебним шляхом святкувати день народження Леніна. Чи не будете ви самі винні

 

     36

 

     в тому?  Бо ви спровокували до такого вчинку і не  дозволили створити цю комісію.  Я,  друзі, буду закінчувати і закликаю всіх парламентаріїв, які присутні в цьому залі, усе- таки повернутись до  створення цієї комісії і показати всім людям,  що ми захистимо їхні громадянські права незалежно від того,  які у них  політичні погляди.

     Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Слово   надається   депутату   Дем'янову.  Потім зробимо оголошення, і наш регламент вичерпано.

 

     Дем'янов В.В.,  голова виконкому Запорізької  обласної  Ради народних   депутатів   (Бердянський  виборчий  округ,  Запорізька область).  Товариші,  ситуація на нашій  сесії  критична,  однак, напевно,  не  безнадійна.  Оцінку  нашій  роботі дадуть депутати, дадуть наші виборці,  і думаю,  що  доведеться  вибачатись  перед виборцями.  Ми, товариші, багато чого не знаємо, не все вміємо, і про це говорили вчора народні депутати.  Я думаю, ми з вами добре розуміємо,  що  творимо  ми  свою  перебудову  по двох напрямах. Перший напрям - це політична реформа, а другий - економічна.

     Політична реформа  у  нас  пішла  дуже  добре:  ми  вже   не поважаємо старших,  не поважаємо владу,  не поважаємо самих себе. Тут у нас непогано  виходить.  Якщо  ж  говорити  про  економічну реформу, тут трошки складніше. Те, що зробили за роки перебудови, втратили,  показники погіршились.  Причини,  товариші,  нам  усім ясні.  Наробили ми біди багато,  у тому числі і в Запоріжжі. Із шести блоків атомної електростанції діє п'ть блоків,  є у нас і  Каховське море, є у нас Дніпрогес, є у нас дуже бідне Азовське море. І якщо хтось із вас захоче хоч одну ніч  переночувати  у  Запоріжжі,  то, напевно,  зможе  потім  говорити,  що  це  за  край  і  як в ньому вирішувати ті чи інші питання.

     Я бачу,  що на сьогоднішній сесії дехто  з  наших  товаришів претендує  на  те,  що він знає готовий рецепт,  як вийти з цього становища. Ось тільки взяти владу, а далі все піде.

     Ви знаєте,  наша  країна   така   складна:   сто   націй   і народностей. Я знаю, впевнений, що готового рецепту для вирішення тих питань,  які стоять перед нами,  немає  ніде.  Немає  ніякого прикладу,   який  можна  було  б  запозичити  для  нашої  з  вами діяльності.

     Тому треба нам,  мабуть,  бути дуже розумними.  Я  хотів  би сказати, що для нас сьогодні головне - консолідація, терпимість у стосунках  між  усіма  блоками,  які  у  нас  сьогодні  є.  Треба працювати разом.

 

     37

 

     Головуючий. Закінчуйте.

 

     Дем'янов В.В.  Виборці  мого округу,  а в ньому є і село,  і місто  (є тут такі телеграми,  в  яких  нашу  сесію називають  Хортицьким  базаром,  є у нас така Хортиця),  дуже нас просили  не  розмінюватись  на  дрібниці, вирішити  усі   головні питання.

     Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Слово   надається   депутату   Дорофєєву,   1 хвилина. Потім будуть оголошення і все. Будь ласка.

 

     Дорофєєв В.М.,  ректор  Комунарського  гірничо-металургійного інституту   (Комунарський   виборчий   округ,   Ворошиловградська область). А три хвилини?

 

     Головуючий. Говоріть, вже проходить хвилина.

 

     Дорофєєв В.М.   Дорогие   товарищи!   Сегодня   зачитывалась телеграмма  из  Луганской  области  о  непоставке  мяса.  Вы сами понимаете,  что такое не  поставить  мясо  в  шахтерский  регион. Поэтому  наша  депутация  требует,  чтобы  правительство  и лично товарищ Масол ответили нам по  этому  вопросу  о  своем  решении. Вопрос нужно решать срочно.  Он не терпит отлагательств.  Вы сами понимаете,  что  прекратить  поставки  может  и  Донбасс,  но  мы считаем,  что это будет неправильным, и предлагаем конструктивную работу всем областям.  С этой целью мы обращаемся к руководителям тех  областей,  которые  поставляют  в Донбассе мясо,  с просьбой решить этот вопрос.  Донбасс готов на  нормальное  конструктивное сотрудничество.  Я поддерживаю слова товарища Драча И.Ф., который сказал сегодня по радио,  что мы все славяне и должны это  всегда помнить.  Я  не подписывал обращения шахтеров Горловки и Енакиева не  потому,  что  я  против  этого,  я   за   то,   чтобы   зоной экологического  бедствия объявить не только Горловку и Енакиево, а  всю  промышленную  зону  Донбасса  и  Приднепровья.  Товарищи, поверьте мне, жителю Коммунарска, что это Чернобыль на протяжении десятков лет.  Следующее.  Предлагаю  всем  депутатам  к  моменту рассмотрения  вопроса  о  составе  Правительства  учесть,  что на должность  Первого  заместителя  Председателя  Совета   Министров необходимо    избрать    человека,   имеющего   высокий   уровень образования.  Если он не будет иметь такой уровень, поверьте мне, экономику   мы   не  подымем,  никогда  нам  ее  не  поднять  без образования.  Для этого всем нам  надо  переосмыслить,  товарищи, роль   интеллигенции.   Во   всем   мире  идет  научно-техническая революция.

 

     38

 

     Но только у нас интеллигенция  считается  не  ведущей  силой общества, а какой-то прослойкой.

 

     Спасибо за внимание.

 

     Головуючий. Шановні товариші депутати! Регламент і час нашої роботи  вичерпано.  Які  будуть  думки?  Продовжимо   роботу   на 15  хвилин?  Ні?  Слово  надається  для  оголошення  від Секретаріату депутату Желібі В.І.

 

     Желіба В.І.  Шановні товариші депутати!  Свій робочий день я розпочинав  сьогодні  з вибачення і закінчую його вибаченням.  Ми розмножили те,  що з вами  обговорювали  до  порядку  денного.  У великий  спішці це питання випало,  ніхто його не викреслював.  Я прошу,  допишіть його кожний у своїй анкеті,  і воно буде внесене до  звіту  уряду.  Це  ненавмисно,  ви  розумієте.  Я  прошу вас: дописати його у своїх анкетах, і воно буде внесене.

 

     Голос із залу. Я розумію: звіт Голови Ради Міністрів, уряду, ви розумієте (не чути).

 

     Желіба В.І. Я зрозуміло сказав, прошу вибачити.

 

     Головуючий. Спасибі,  товариші депутати. На ім'я нашої сесії від  народних  депутатів  Білоруської  РСР  надійшла   телеграма: "Сердечно поздравляем вас с началом работы сессии. Желаем больших успехов в решении поставленных задач. Верховный Совет Белорусской ССР"  (Оплески).  Товариш  Хмара,  підійдіть,  будь  ласка,  для оголошення.  Декілька оголошень.  Прохання до депутатської  групи "Чорнобиль" залишитися в залі на 5 хвилин.  Голова групи Федорів. Оголошення:  групі з проблем молоді  після  закінчення  засідання зібратися біля першого столика реєстрації. Збітнєв Ю.І.

     Депутати від    Демократичного    блоку   збираються   після закінчення засідання в кінозалі. Головатий С.П.

 

     Прошу оголосити,  що в кінозалі у приміщенні Верховної  Ради відбудеться   лекція  професора  Чікагського  університету  Петра Воробйова  на  тему:  "Демографічні  зміни  на   Україні   та   в українських громадах діаспори".

 

     Голос із  залу.  Еще  одно  объявление,  потому что я просил слово,  а мне его не дали.  У нас сегодня зарегистрирована группа депутатов  "Злагода  центр",  куда  вошло  48 депутатов.  Просьба депутатов этой группы собраться на третьем этаже возле столов.

 

     Головуючий. Для оголошення слово  надається  депутату  Хмарі С.І.

 

     39

 

     Хмара С.І.  Шановні  депутати! Усі  депутати від Львівської області цілком підтримують заяву депутатів делегації Луганської і Донецької областей, враховуючи критичність ситуації, і те, що є потерпілі і навіть  жертви.  Ситуація  вибухова,  небезпечна.  Ми просили  б  перетрансформувати цю заяву у терміновий запит Голові Ради Міністрів УРСР,  і після  його  інформації  прийняти  окрему постанову Верховної Ради Української РСР з цього питання.

 

     Головуючий. Спасибі.  Засідання  закривається.  Нашу  роботу розпочинаємо в понеділок.

 

     40