Стенограма пленарного засідання

15 травня 1990

 

ЗАСІДАННЯ ДРУГЕ

 

Сесійний зал Верховної Ради Української РСР.  15 травня 1990 року, 16 година.

 

Головує депутат Плющ І.С.

 

     Головуючий. Товариші,  час  іде,  потрібно  зареєструватись. 367,  пробачайте,  368,  Мандатна комісія - 26. Можна розпочинати нашу роботу, так? Не буде заперечень?

 

     Нам необхідно порадитися.  У  Президію  вже  надходить  дуже багато  записок,  депутатські  запити  навіть  є,  листи  і  тому подібне.  Якщо  ви  не  будете  заперечувати,  ми  зробимо   так: організуємо Секретаріат, усе це віддамо в Секретаріат. І хай вони формують, щоб не було там різних тлумачень. Не буде заперечень?

 

     Голосувати потрібно? Не потрібно.

 

     Продовжуємо нашу роботу.  Нам необхідно утворити Секретаріат сесії.  На  ваш  розгляд  внесено  пропозиції,  вироблені групами народних   депутатів   областей   та    міст    республіканського підпорядкування  і  погоджені  на  нараді  представників.  Список рекомендованих кандидатур у вас на руках є.  У ньому 26  народних депутатів. Група депутатів від міста Севастополя свою кандидатуру не вносить. Більше в нас ніяких немає документів з цього приводу. Які будуть у депутатів пропозиції, зауваження?

 

     Обговорення не потрібне?   Можна  голосувати.  То  як  будемо голосувати? Списком. Інші пропозиції будуть? Немає.

 

     Тоді, хто за внесену пропозицію?  Давайте ми перевіримо наше голосування,   як  воно  в  нас  там,  і  проголосуємо.  Прохання підготуватись до голосування. Хто за те, щоб утворити Секретаріат за цим списком, прошу проголосувати.

 

     Так. Рішення прийнято.  Я думаю, можна. Ми вже за кількісний і за персональний склад проголосували і перевірили:  збоїв ніяких нема.  Можна вважати прийнятим? Можна. Наступне питання - обрання Лічильної комісії.

 

     3

 

     Товариші депутати!  У процесі нашої роботи уже виникала така потреба,  і  вона  може виникнути і в майбутньому,  що проведення голосування може бути за допомогою бюлетенів.  Тим більше, як вам відомо,  згідно  з  Конституцією  вибори  Голови  Верховної  Ради проводяться лише таємним голосуванням. Для організації проведення цієї важливої справи нам потрібно обрати Лічильну комісію.  Склад її вам роздано.  Кількість там - 26 осіб.  Ці  кандидатури  також обговорені  на  нараді  представників груп народних депутатів,  і проект з цього приводу ви маєте.  Депутація м. Севастополя і в цю  комісію свою кандидатуру також не пропонувала.  По всіх інших областях і м. Києву кандидатури такі у вас є.

 

     Які будуть пропозиції по кількісному і персональному  складу Лічильної комісії? Нема пропозицій? Є. Будь ласка.

 

     Голос із залу. (Не чути).

 

     Головуючий. Товариші!  Мікрофони на місці? Я технічну службу запитую.  Мікрофони на  місці,  можна  включати?  Давайте,  може, відпрацьовувати  попробуємо  на місці,  як воно.  Замовте слово з місця.

 

     Павленко Ф.О.,  генеральний директор  НВО  "Олександрійський електромеханічний   завод"   (Олександрійський  міський  виборчий округ,  Кіровоградська  область).   Шановні   депутати!   Заявляю самовідвід.

 

     Головуючий. Товариші,  вибачте,  я  вас  не  чую.  Володимир Іванович, спробуйте у свій мікрофон сказати.

 

     Голос із  залу.  Іван  Степанович,  називаю:  Шишкін  Віктор Іванович, депутат від 226 виборчого округу.

 

     Головуючий. Товариші,     замість    Павленка    Ф.О.    від Олександрійського  міського   виборчого   округу   Кіровоградська делегація   рекомендує   Шишкіна   Віктора   Івановича   від  226 Кіровського округу,  1952 року народження, росіянина, члена КПРС, освіта  вища,  заступника Голови Кіровоградського обласного суду. Погодимося?

 

     Погодимося. Які  ще  будуть  зауваження  щодо  персонального складу Лічильної комісії? Немає.

 

     Можна ставити на голосування?  Тоді, хто за те, щоб Лічильну комісію обрати в запропонованому складі,  прошу підготувати табло до голосування. Прошу голосувати. Рішення прийнято.

 

     Товариші народні депутати!  Нам необхідно затвердити порядок денний і порядок роботи першої сесії.  Хвилинку,  я не  закінчив. Хочу вас поінформувати, що це питання напередодні дуже

 

     4

 

     активно обговорювалось  і  в  робочій  групі,  і  на  нараді представників. Оскільки воно вноситься на розгляд сесії Президією Верховної Ради Української РСР одинадцятого скликання, ми просимо дозволити нам надати слово Секретарю Президії, народному депутату Хоменку Миколі Григоровичу. Будь ласка.

 

     Хоменко М.Г.  Шановні  народні депутати!  Президія Верховної Ради Української Радянської  Соціалістичної  Республіки  минулого скликання  відповідно до Конституції республіки і її статті 106 в порядку організації підготовки  нинішньої  сесії  внесла  на  ваш розгляд  проект  порядку  денного  першої  сесії  Верховної  Ради республіки дванадцятого скликання.

 

     Цей документ обговорювався  в  робочій  групі,  а  також  на зборах  представників груп народних депутатів від областей,  міст Києва та Севастополя.

 

     Що стосується питань,  які внесені на розгляд сьогоднішньої сесії,  то принципових зауважень як у робочій групі, а також і на зборах,  не було.  Вносилися ряд інших питань і  пропозицій,  які Президія  з  тих  чи  інших  міркувань  не  запропонувала до того проекту документа,  який у вас є. Ми виходили з того, що ця сесія організаційна,  що  перш  за  все  на ній нам потрібно вирішити питання  про  утворення  органів  державної  влади  і  управління Української  РСР,  а  також  прийняти  законодавчі  акти,  які  б визначали і регулювали  внутрішню  діяльність  Верховної  Ради  і органів,  які  будуть  нами  утворені.  Йдеться  про  те,  що нам належить,  окрім  вирішених  питань,  тобто   обрання   Мандатної комісії,   Секретаріату   та  Лічильної  комісії,  обрати  Голову Верховної Ради республіки,  його заступників,  утворити  постійні комісії, Уряд Української РСР, Верховний Суд, Державний арбітраж, обрати Комітет конституційного нагляду.  Щодо  проектів  законів, які  стосуються  внутрішньої нашої діяльності,  то тут ішлося про те,  що нам належить розглянути і  прийняти  регламент  Верховної Ради,  Закон про постійні комісії Верховної Ради Української РСР, Закон про статус народного  депутата  Української  РСР,  а  також розглянути   Положення   про   забезпечення  діяльності  народних депутатів республіки.

 

     Окремим питанням  вноситься   пропозиція   про   Тимчасовий регламент проведення сесій Української РСР.

 

     Шановні народні  депутати!  Я  хотів  також повторитися,  що нинішня сесія  є  для  нас  особливою.  Це  перша  Верховна  Рада Української  республіки,  яка  обрана  справді  на  демократичних засадах,  у  гострій  конкурентній  боротьбі   народні   депутати вибороли свої мандати.

 

     5

 

     До нашої  з  вами  роботи,  шановні депутати,  прикута увага всього населення республіки. На неї народ України покладає великі надії,  пов'язані з демократизацією суспільного життя, зміцненням суверенітету   нашої    республіки,    проведенням    радикальної економічної   реформи  і  підвищенням  на  цій  основі  народного добробуту.  Тут ми  маємо  висловити  наше  ставлення  і  до  тих процесів,  що  відбуваються  в  країні,  і  до  принципових засад оновлення радянської федерації.

 

     Виходячи з цього,  на цій  сесії  ми  пропонуємо  розглянути декларацію  про  суверенітет  Української РСР.  Ця декларація має стати дороговказом для Конституційної комісії Верховної Ради, яку нам  належить  обрати  і  яка має підготувати і подати на розгляд сесії проект Конституції республіки з доповненнями і змінами.

 

     У проекті запропоновано на нашій  сесії  прийняти  звернення Верховної  Ради  Української  РСР  до  Верховної  Ради Союзу РСР, Верховних Рад Радянських соціалістичних республік  про  укладення нового  Союзного  договору.  Ми  також  пропонуємо прийняти Заяву Верховної Ради Української РСР з приводу ситуації  в  республіках Прибалтики.

 

     Шановні народні депутати! Як вам відомо, Центральний Комітет Компартії України в порядку  реалізації  законодавчої  ініціативи увійшов  до  Верховної  Ради  республіки  з пропозицією про зміни редакції статей 6 і 7 Конституції Української РСР.  Ця пропозиція обговорювалась   також  на  зборах  представників  груп  народних депутатів,  і вона знайшла своє відображення в проекті,  який вам запропоновано.

 

     З урахуванням   обговорення  на  зборах  представників  груп народних депутатів нам необхідно також буде  розглянути  ще  одне питання,  а саме:  визначити перелік тих законодавчих актів,  над якими в подальшому будуть працювати,  утворені  Верховною  Радою, постійні комісії. Крім того, до затвердження регламенту Верховної Ради,  як я уже наголошував,  нам  необхідно  буде  розглянути  і Тимчасовий регламент.

 

     На пленарних  засіданнях,  безумовно,  будуть  вноситися від народних депутатів запити,  заяви,  пропозиції.  Їх можна було  б розглянути   окремо  в  заключному  пункті  порядку  денного,  що визначається в проекті запропонованого документа як "різне".

 

     Такий порядок денний сесії Верховної Ради, що його вам подає на розгляд Президія Верховної Ради Української РСР.

 

     6

 

     Думаю, що він оптимальний, і охоплює коло тих питань, які ми маємо вирішити на першій сесії Верховної Ради Української РСР.

 

     Президія Верховної Ради минулого скликання просить  народних депутатів  розглянути  цю  пропозицію  і підтримати її.  Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Спасибі,  Миколо Григоровичу. Запитання до Миколи Григоровича Хоменка є? Будь ласка.

 

     Голос із залу. (Не чути).

 

     Хоменко М.Г.  Шановні  товариші,  це  вже стосується порядку розгляду питань на сесії. Я хотів би повторити вже те, що сказано щодо   підтвердження   повноважень   народних  депутатів,  як  це визначено в  проекті  Тимчасового  регламенту.  Наша  сесія  може розглядати лише питання про обрання Президії,  Мандатної комісії, Секретаріату,  Лічильної комісії. Вноситься також пропозиція, щоб за  час,  який  буде  потрібний  для  роботи  Мандатної  комісії, обговорювати Тимчасовий регламент.

 

     Головуючий. Які ще питання до товариша Хоменка?  Будь ласка, депутате  Заєць.

 

     Голос із залу.  (Не  чути)...  до  процесів у Прибалтиці,  а чи не треба  нам  висловити  своє  ставлення  до  соціально-політичних, економічних, екологічних питань у Україні, тобто... (не чути).

 

     Хоменко М.Г.  Учора  це питання виникало.  Ми виходимо ось з чого:  коли сесія Верховної Ради приступить до  розгляду  питання про   утворення   Уряду   Української  Радянської  Соціалістичної Республіки і буде призначений на посаду  Голова  Ради  Міністрів, він  має виступити перед сесією з програмою майбутньої діяльності Уряду республіки,  де,  безумовно, будуть викладені всі проблеми, що  стосуються  економічного,  соціального  розвитку й інших сфер життя і діяльності нашої республіки.

 

     Головуючий. Спасибі.  Які ще питання будуть? Депутате Скорик, будь ласка.

 

     Скорик Л.П.   Чи   можна   порівнювати   розгляд   письмових матеріалів із внесенням питання  до  порядку  денного?  Справа  в тому,  що  якщо  ми прочитаємо всі матеріали і не буде обговорено звіт або хоч би інформацію Президії Верховної Ради і Голови  Ради Міністрів про існуючий стан ситуації,  політичної,  економічної і екологічної в Україні...  (не чути)...  екстремальних,  фактично унікальних... (не чути).

 

     7

 

     Хоменко М.Г. Можна відповідати?

 

     Скорик Л.П.  У  зв'язку  з тим  що на прохання щодо порядку денного повинно  бути  внесено  питання  про  комісію,  яка  була запропонована  Верховній  Раді про...  (не чути).  Право внесення такого  питання, усі  наші  інші  питання  не  матимуть  взагалі ніякого...

 

     Хоменко М.Г.  Я б хотів свою відповідь розпочати ось з чого. Президія Верховної Ради внесла на розгляд сесії  свої  пропозиції щодо порядку денного роботи сесії.  Будуть ці питання прийняті чи не будуть,  будуть виключені якісь з них,  або  будуть  доповнені якимись   іншими   питаннями  -  це  вже  компетенція  сесії.  Що стосується звіту Президії Верховної Ради минулого  скликання,  то вона  в  правовому  відношенні не має такої компетенції,  тому що Президія Верховної Ради є однією з  структур  Верховної  Ради,  а депутати Верховної Ради, як відомо, склали свої повноваження ще в березні місяці.  Тому не може існувати якогось звіту Президії, як такого.  Що стосується звіту або ж інформації Уряду,  то така дія Уряду республіки,  який затверджувався Верховною  Радою  минулого скликання, у законодавчому порядку не передбачена.

 

     Яке буде прийнято рішення - це вже компетенція Уряду і нашої сесії.

 

     Головуючий. Спасибі, будь ласка.

 

     Голос із залу. (Не чути).

 

     Головуючий. Так у вас запитання  до  Миколи  Григоровича  чи пропозиція? Будь ласка, присядьте. У вас запитання? Будь ласка.

 

     Голос із залу. (Не чути).

 

     Хоменко М.Г.  Що стосується Президії, то виходячи з того, що в лютому цього року розглядалося питання про екологічний  стан  у республіці,  і  проблеми  Чорнобильської катастрофи,  Президія не мала на увазі запропонувати питання і на дану сесію.

 

     Головуючий. Будь ласка.

 

Голос із залу. (Не чути).

 

     Хоменко М.Г.  Це трохи не так.  Я б не  зовсім  погодився  з шановним народним депутатом. Верховна Рада є відповідальною перед народом  і  підзвітна  тільки  народу  республіки,  а  не   нашій Верховній Раді, яка приходить їй на зміну. Верховна Рада минулого скликання звітувала з цього питання. Це вже справа інша, яка буде дана  оцінка  громадянами  республіки  чи  окремим  громадянином. Дякую.

 

     8

 

     Голос із  залу.  Групи  по  підготовці  проекту  внесли  ряд пропозицій,   які   знайшли   відображення   в   документі,  який запропонувала Президія... (не чути).

 

     Хоменко М.Г.  У своїй інформації я відзначив, що ті питання, які   вносяться   Президією   сьогодні  на  розгляд  сесії,  були підтримані в робочій групі,  а також на зборах  представників.  І далі   я   сказав,  що  ряд  питань,  які  вносились  на  зборах представників народних депутатів з тих  чи  інших  міркувань,  не знайшли   свого   відображення  в  проекті  документа,  який  вам представлено.

 

     Головуючий. Будь ласка. По черзі, товариші. Будь ласка.

 

     Голос із залу.  (Не чути)...  робочі комісії,  взагалі  всіх інших варіантах до цього... про зміни Конституції...

 

     Хоменко М.Г. Я б не хотів вступати в якусь конфронтацію, але я б хотів тільки відзначити,  що Президія Верховної Ради минулого скликання  має  такі  ж  права  як  і кожен із народних депутатів нового  скликання.  Ми  повинні   керуватися   Конституцією.   Ми приступаємо   до  побудови  правової  держави  і  давайте  будемо дотримуватись законів,  за якими живе наше суспільство,  за якими має діяти і наша Верховна Рада.

 

     Щодо формули Конституційної комісії,  то тут малося на увазі

- тільки  порядок  опрацювання  документів  такого  роду.  У  нас з'явилося питання про редакцію статей 6 і 7 Конституції (Основного Закону) Української РСР.  Тому ми вважаємо  недоречним ще  раз вносити до порядку денного питання про зміни і доповнення Конституції Української РСР. Зрозуміло, що, приймаючи рішення про утворення Конституційної комісії, і в цій постанові Верховна Рада визначить їй відповідне доручення.

 

     Головуючий. Товариші,  я прошу товаришів  депутатів...  Дуже багато піднімається мандатів.  Давайте, якщо питання, то питання. А якщо пропозиція по внесенню питань до порядку  денного,  то  їх прямо треба формулювати і вносити. Ми спочатку формулюємо питання до порядку денного, а потім будемо уже розглядати його. Ми можемо прийняти,  не прийняти.  Це справа не Миколи Григоровича,  а ваша справа.  Тобто,  давайте  так:   закінчимо   питання,   а   потім пропозиції. Якщо запитання, будь ласка. Депутат зі Львова.

 

     Голос із залу. (Не чути).

 

     Хоменко М.Г.  Шановний народний депутат!  Президія Верховної Ради не має таких повноважень - робити звіт про діяльність

 

     9

 

     Верховної Ради минулого скликання,  оскільки  Верховна  Рада минулого скликання таких повноважень Президії не давала.

 

     Далі, що стосується компетенції Президії.

 

     Стаття 106, я її, якщо можна, оголошу.

 

     Стаття 106 Конституції.  Президія Верховної Ради Української РСР:

 

     1. Скликає сесію Верховної Ради Української РСР.

 

     2. Організує підготовку  сесії  Верховної  Ради  Української РСР... Виходячи з цього, ми вносимо на ваш розгляд пропозицію про порядок денний сесії.

 

     Голос із залу. (Не чути).

 

     Головуючий. Товариші, така пропозиція була.

 

     Хоменко М.Г. Закономірність прийняття нашою Президією деяких Указів.  Згідно  з цією ж  статтею 106 Конституції - у міжсесійний період у разі необхідності видає укази,  якими  вносить  зміни  і доповнення  в чинні законодавчі акти Української РСР.  Крім того, ця компетенція врегульована постановою Верховної Ради про порядок введення   в  дію  Закону  про  зміни  і  доповнення  Конституції Української РСР, який був прийнятий у жовтні минулого року.

 

     Головуючий. Товариші  депутати!  Прохання  до   Секретаріату зібратись у  кімнаті 49 і визначитися із своєю структурою, роботою, щоб  ви  зайнялися  і   допомагали   президії   виконувати   свої повноваження.

 

     Прохання до депутатів,  обраних до Секретаріату, зібратися у  кімнаті 49 на цьому поверсі.

 

     Голос із залу. Шановні товариші! Запитання абсолютно не чути.

 

     Головуючий. Відповідаю. У зв'язку з тим що все-таки техніка не спрацювала,  ми вже розпорядилися і зараз поставлять мікрофони в залі.  Справедливо, але це вже враховано, тобто ваша пропозиція врахована.

 

     Голос із залу. (Не чути).

 

     Хоменко М.Г.  Я думаю, що тут прямого і посереднього зв'язку між  змінами  і  доповненнями  Конституції  і  прийняттям   інших законодавчих  актів  не  існує.  У  тому числі і в Декларацій про суверенітет Української Радянської Соціалістичної республіки.

 

     Головуючий. Так,  депутате Чорновіл,  будь  ласка.  Хвилинку, будь ласка, депутате Чорновіл по порядку ведення.

 

     Голос із залу. (Не чути).

 

     10

 

     Головуючий. ...Микола  Григорович,  сядьте,  будь ласка,  до встановлення  мікрофонів.  Тому,  що  стенограму  нам  вести.  Ми припиняємо обговорення.

 

     У вас  пропозиція  щодо  процедури?  Розгляд порядку денного поки що припиняємо, доки не будуть встановлені мікрофони. Дійсно, для  здійснення стенограми не чути отих запитань і реплік,  які з місць.  Ми зараз перейдемо до  розгляду  другого  питання,  а  по порядку   денному   припиняємо   тимчасово   обговорення.  У  вас процедурне питання? Будь ласка.

 

     Будько В.С.,  голова  Народицької  районної  Ради   народних депутатів, перший секретар Народицького райкому Компартії України (Малинський  виборчий  округ,   Житомирська   область).   Шановні товариші!   У  мене  є  пропозиція  щодо  порядку  денного  нашої сьогоднішньої сесії.  Якщо ви пам'ятаєте, на двох останніх сесіях питанню  Чорнобиля і Чорнобильської аварії на передостанній сесії у виступі депутата Фокіна було відведено 20 хвилин.  На  останній сесії у виступі депутата Масола про екологічний стан України було відведено 18 хвилин,  і  по  цьому  всі  питання,  що  стосуються Чорнобильської  аварії,  не  піднімалися.  Ми нещодавно відмітили дуже сумну дату - чотирьохріччя з дня аварії.

 

     Бажання применшити  масштаби  трагедії  і  небезпечність  її наслідків  за ці роки,  як ми бачимо,  тісно сплелись у союзній і республіканській бюрократії.  Та впертість,  з  якою  намагаються зам'яти   цю   справу   чиновники,  які  відповідають  за  ядерну енергетику, викликає презирство у людей. Але на сьогоднішній день поки  що  регуляція  всіх  процесів,  що стосуються цієї страшної аварії,  у руках тих людей і відомств, які винні в самій аварії і прихованні її наслідків.

 

     Тільки в   нашій   республіці   на  зараженій  території  на сьогоднішній день проживає 1 мільйон 400 тисяч  чоловік,  з них 200 тисяч - дітей.  І ця зона весь час розширюється.  Частина прийнятих Урядом постанов,  зокрема N 315,  N 32, не виконуються. А це насамперед зачіпає інтереси мільйонів людей. Я закінчую.

 

     А тому вношу пропозицію і прошу,  шановні товариші депутати, вашої підтримки - включити до порядку  денного  першої  сесії  як одне  з  основних  питань  звіт  Уряду  республіки про ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції.

 

     Чому необхідно розглянути  це  питання  буквально  одним  із перших?  Я  приїхав із зони жорсткого радіаційного контролю.  Там ввійшли  в  обіг  ці  страшні   слова:   евакуація,   відселення. Відмічається

 

     11

 

     різке захворювання   людей,   особливо   дітей,   які  прямо пов'язуються із іонізуючим випромінюванням.

 

     Розглядаючи це   важливе   питання    в    республіканському парламенті  і,  враховуючи,  що там мучаться мільйони людей,  нам потрібно  прийняти  цілий  комплекс  законів,  щоб  полегшити  їх участь,  поки йде відселення. Я прошу підтримати мене і поставити це питання на голосування.

 

     Головуючий. Товариші депутати,  давайте будемо ввічливими. Я просив, що ми до часу встановлення мікрофонів, які, як ви бачите, уже установлені, тимчасово припиняємо обговорення порядку денного і  розглянемо  ті питання,  які надійшли в президію,  записки,  а потім продовжимо обговорення.

 

     Внесена пропозиція, що стосується порядку денного. Ми будемо набирати  цю  обойму  питань,  так  що  хто  по порядку денному - прохання поки не виступати. Ви по порядку денному? Будь ласка.

 

     Деркач І.С., старший інженер фізико-механічного інституту АН УРСР  (Самбірський  виборчий округ,  Львівська область).  Шановні депутати!  Шановний Головуючий!  Хочу зробити заяву. Першій сесії Верховної  Ради УРСР дванадцятого скликання.  Заява.  13 травня в м. Полтаві на  залізничних  і  автобусних  станціях  відбулося безпідставне  масове  затримання  громадян  з подальшим насильним транспортуванням їх у  віддалені  від  Полтави  місцевості.  Мали місце  побиття  громадян,  несанкціоновані  обшуки  та  незаконне вилучення особистих речей.  Цими діями працівники  правоохоронних органів  грубо порушили право громадян на пересування та особисту недоторканність. Пропонуємо створити тимчасову комісію з народних депутатів   УРСР   з   метою   розслідування   протиправних   дій правоохоронних органів,  що мали місце на  території  Полтавської області 13 травня 1990 року.

 

     Заява підписана  більше  ніж  десятьма  народними депутатами України.  До цієї заяви ми  ще  подаємо  депутатський  запит.  13 травня в м. Полтаві було безпідставно затримано мешканця м. Києва Миколу Бердника.  Нам стало відомо,  що він був перевезений до  Києва і знаходиться в міському слідчому ізоляторі.  Вимагаємо від Міністра внутрішніх справ  України  дати  пояснення  з  цього приводу.  Також депутатський запит підписаний більше ніж десятьма депутатами.

 

     Отже я  вношу  на  голосування  пропозицію  про   створення тимчасової  комісії з приводу цього ганебного акта порушення прав людини і прошу, звертаюся до сесії з тим, щоб надати слово Голові

 

     12

 

     Президії Верховної  Ради  Валентині  Шевченко   і   Міністру внутрішніх  справ  України Гладушу Івану Дмитровичу.  Я розмовляв вчора з Гладушем Іваном Дмитровичем, і він заявив мені про те,  що він особисто вказівки про цей розбійницький розгін і затримання в Полтаві нібито не давав.  Однак я хотів би, щоб ми це почули тут, з трибуни сесії.

 

     Я хочу    також    зачитати   звернення,   котре   підписане представниками різних політичних організацій.

 

     Ми, представники громадсько-політичних організацій  і  рухів України,  звертаємось  до  першої  сесії  Верховної  Ради  УРСР з приводу подій,  що мали місце в  м.  Полтаві.  Працівники...  (не чути)   ...органів,  порушуючи  права  громадян,  вчинили  наругу  і насильство над ні в чому не винними перед законом людьми. Цинічно глумилися не тільки над політичними переконаннями і громадянською позицією,  а й над історичними символами  українського  народу. Без   будь-яких   юридичних  підстав  і  санкцій  вчинили  масові затримання,  обшуки,  арешти  і   вилучення   особистого   майна, застосовуючи грубу силу. Працівники міліції жорстоко поводилися з неповнолітніми юнаками й дівчатами, вагітними жінками, позбавляли їх  протягом  десяти годин свободи пересування,  їжі та правового захисту, принижуючи їх людську гідність.

 

     Ми вважаємо,  що подібні дії недопустимі в правовій державі, побудова якої проголошена I З'їздом народних депутатів СРСР, вимагаємо: 1. Створити депутатську комісію по розслідуванню подій в м. Полтаві і в області.  2. Негайно звільнити всіх незаконно затриманих та заарештованих.  3.  Повернути конфісковані речі. 4. Притягти   до  кримінальної  відповідальності  винних  у  грубому порушенні  законодавства  УРСР.  5.  З'ясувати   джерела фінансування  цієї антинародної акції і зобов'язати організаторів відшкодувати витрати на користь організації "Діти Чорнобиля".

 

     14 травня 1990 року, представники Руху, УНДЛ, СНУМ, УРП, УНП, ТУМ, політичних  організацій.  Я  всі  ці  матеріали  подаю  в  робочу президію  і  хотів  би,  щоб  зараз  виступили  Голова   Президії Верховної  Ради Валентина Семенівна Шевченко і Міністр внутрішніх справ Гладуш Іван  Дмитрович  і  дали  пояснення  з  приводу  цій ганебної акції. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Ви   повторюєтесь.   Товариші   депутати,  ми  ж домовлялися,  що заяви такі й інші в Секретаріат,  або ми  будемо розглядати їх,  коли будемо формувати "різне". І тому таких заяв, я вам

 

     13

 

     сказав, до Президії надійшло вже більше десяти.  І  про  цей мітинг, який сьогодні, і про це пікетування, і тому подібне. Ми ж їх поки що не зачитували,  навіть Президія не зачитувала.  Тому я прошу  депутатів,  хто  піднімає руку і просить слово для цього - цього не  робити,  так  як  мікрофони  вже  в  залі  встановлені. Продовжуємо обговорення порядку денного сесії.

 

     Голос із залу (Не чути).

 

     Головуючий. Будь ласка. До мікрофону підходьте.

 

     Депутат не представився.  Шановні народні депутати! Шановний голово!  Депутація  Запорізької  області  доручила  мені  зробити коротку   заяву  з  приводу  поведінки  громадян,  які  зібралися сьогодні біля будинку Верховної Ради.  Нас глибоко обурюють  злі, безпідставні,  а  в ряді випадків цинічні вигуки,  як то "холуї", "яничари",  "фашисти" та інші,  які ображають не  тільки  нас  як народних обранців,  а й наших виборців,  також принижують людську гідність.

 

     Демократія, гласність,  плюралізм  -   це   велике   спільне надбання  нашого народу,  але ніхто не скасовував право людини на гідність.  Ми також від цього права не відмовляємось.  Для  того щоб  сесія  добилась  позитивних результатів,  яких з нетерпінням ждуть мільйони жителів нашої республіки, вона повинна працювати в спокійній  обстановці,  без будь-якого тиску.  Вносимо пропозицію від  імені  сесії  зробити  відповідну  заяву,  просимо  народних депутатів підтримати.

 

     Головуючий. Депутат,  який  щойно  виступав.  Він - від Запорізької групи депутатів.  Я прошу депутата,  який  тільки  що зробив заяву, представтесь. Включіть другий мікрофон.

 

     Голос із залу.  Від  депутатів  Запорізької  області  - Білоусенко Олександр Федорович, 188 Токмацький виборчий округ.

 

     Головуючий. Включіть третій мікрофон, будь ласка.

 

     Лук'яненко Л.Г.      (Залізничний      виборчий       округ, Івано-Франківська  область).  Ми  почали  обговорювати вже порядок денний.  Я пропоную,  як уже пропонували, поставити звіт Президії Верховної  Ради Української РСР перед нашою сесією.  Влада завжди спадкова,  не буває такого,  щоб були періоди безвладдя. Президія Верховної  Ради Української РСР закінчить свої повноваження тоді, коли буде сформована нова  Президія  Верховної  Ради  Української РСР.  Цілком  було  б логічно нам,  новому складу Верховної Ради, заслухати її звіт. Це можна зробити, поставивши  після пункту 5,

 

     14

 

      а  далі в нас буде утворення Президії Верховної Ради Української   РСР   уже   цього  складу.  Таким  чином,  доки  її повноваження ще продовжуються,  вона цілком законно може  зробити такий звіт.

 

     Ця Президія  законодавствувала до самого останнього часу,  і все,  що діється в Україні,  у тому числі і в  м. Полтаві  та  інших містах, лежить на її відповідальності, і нам хочеться заслухати.

 

     Отже, вношу пропозицію включити звіт Президії Верховної Ради Української РСР до нашого порядку денного,  поставивши його після пункту 5.

 

     Головуючий. Товариші депутати! Я прошу уваги. Ми домовилися, що сформуємо порядок денний,  а потім  будемо  визначати  порядок розгляду. Тому давайте по порядку. Приймається.

 

     Голос із  залу.  Прохання  до  головуючого,  включіть третій мікрофон.

 

     Шановні колеги депутати! Я представник від 86 тисяч виборців села,   моє   прізвище   Яковишин   (Яковишин   Л.Г.,   директор Бобровицького  радгоспу-технікуму,  Козелецький  виборчий  округ, Чернігівська  область).  Якщо,  наприклад,  сьогодні  мої виборці дізнаються,  що 30 років,  які я працював на селі, і що сьогодні, виходячи  зі  стін  Верховної  Ради,  слухати,  як називають мене мерзотником, підлотою і т.д. Ми говоримо про культуру, є прохання навести  негайний  порядок  у  цьому питанні.  Заява заявою,  але давайте не завтра,  а сьогодні наведемо  порядок  біля  Верховної Ради.  Я - за діалог, за демократію, але не за образу, я не хочу, щоб на мене плювали.  Чому ми не потурбувалися про це? Встановіть відповідну риску 3-4 метри, ніхто не має підходити, коли виходять депутати. Усе-таки чи гарантовано парламентарям недоторканність, чому  мені  повинні дихати у вухо і називати мене такими словами? Це не тільки обурення,  я вважаю,  що це не допустимо ні в  одній країні світу.  Це не просто заява, це крик душі сьогодні, і якщо, наприклад, далі так буде, то я внесу теж запит депутатській групі осудити вчинок деяких депутатів,  які спровокували сьогодні такий мітинг.  Культура повинна бути в цьому питанні  (Оплески). Дякую за увагу.

 

     Церт М.П.,     майстер-підривник     шахти    "Перевальська" (Перевальський  виборчий  округ,  Луганська  область).  Уважаемые депутаты!  Я выступаю от депутатов Луганской области с заявлением против оскорбительных актов,  которые мы слышали возле Верховного Совета. И я, рабочий человек, не коммунист, я не выступаю

 

     15

 

     от аппарата,  от администрации, я выступаю от рабочих. И мне стыдно слушать,  что меня называют хамьем,  или  я  "запроданец". Кому  я  продался?  За  моей  спиной стоят избиратели,  за вашими спинами  тоже  стоят   избиратели,   и   вы   отстаиваете   права избирателей,  и  ни в коем случае это не должно сказываться на их жизни в дальнейшем.  И то,  что происходит  здесь,  у  Верховного Совета,  я  считаю  -  это  не  демократия,  это  какая-то группа экстремистов,  и я требую поставить на голосование,  чтобы убрать их отсюда.  Вообще убрать с площади, не только на какие-то метры. У меня все (Аплодисменты).

 

     Головуючий. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Голос із залу.  Шановний Голово. Я прошу слова з трибуни з питання порядку  денного  для  викладення своїх міркувань,  з усіх питань порядку денного.

 

     Головуючий. Товариші, до уваги, до уваги.

 

     Голос із залу.  Ви знаєте,  я вносив  на  ранковому  засіданні  до проекту  порядку  денного,  який  практично  не відрізняється від порядку денного,  який  внесений  Президією  Верховної  Ради,  за винятком  двох - трьох пунктів.  Єдине,  що в мене є міркування з приводу їхньої почерговості. І більше нічого.

 

     Головуючий. Я  прошу  товаришів,  які  зайняли  місця   біля мікрофонів,   присядьте,   тому   що  ми  сьогодні,  у  даний  час розглядаємо два питання.  Надходить цілий ряд записок  по  заяві. Депутати вимагають голосування,  вирішення цього питання, і ми не можемо предметно зосередитись на порядку денному. У нас  іде,  ви бачите,  розбіжність така. Одні заяви, другі - порядок денний. Тому всіх, хто по порядку денному, прошу зайняти свої місця.

 

     Розглянемо заяви  зараз,  у  даний  час  і   приступимо   до продовження  обговорення порядку денного,  бо це питання головне. ...Товариші!  Багато товаришів висловлюються по цих  заходах,  що проводяться  біля  нашого  будинку.  З  такими  заявами виступили представники Луганської,  Запорізької областей і  дуже  багато  з цього  приводу  записується.  Підготовча  група  вносить  на  ваш розгляд пропозицію припинити подачу заяв, тому що вони всі будуть мати один зміст і один характер.

 

     Є інші  міркування,  з  приводу  заяв?  Будь  ласка.  Другий мікрофон.

 

     Хмара С.І.,   лікар-стоматолог    Червоноградської    міської стоматологічної   поліклініки   (Індустріальний  виборчий  округ, Львівська

 

     16

 

     область). Я вношу пропозицію,  вимогу - озвучення вивести на вулицю,  щоб люди,  які зібралися,  чули, що тут відбувається. Україна повинна знати своїх героїв-депутатів. Спасибі.

 

     Головуючий. Товариші, даємо відповідь з цього питання. Ми за це  питання  голосували,  коли  розглядали  питання про гласність нашої свої і відповідали.

 

     У вас з приводу заяви? Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Костенко Ю.І.,     науковий      співробітник      Інституту електрозварювання  імені  Є.О.  Патона АН УРСР (Червоноармійський виборчий округ,  м.  Київ).  Я хотів би звернути  увагу  шановних депутатів на те,  що діється в нас перед будинком Верховної Ради. Там є різні лозунги, це відображає культуру нашого народу, а вони чомусь не звернули увагу, що там є дуже багато діток, які просять від нас,  щоб ми вирішили питання з їхніми продуктами харчування, з їхнім відпочинком.  Потрібно на це звернути також увагу,  я вас закликаю всіх. Це діти, це наше майбутнє, це наше життя.

 

     Головуючий. Другий мікрофон, будь ласка.

 

     Голос із залу.  Прошу,  з цього приводу.  Не  схвалюючи  особистих образ окремих депутатів,  вважаючи, що справді треба звернутись з проханням до людей,  до громадян,  які стоять на вулиці, щоб вони не  вдавалися  до  особистих  образ,  усе-таки я вважаю розгін за допомогою сили і міліції наших співгромадян-киян і  представників інших областей,  які там пікетують Верховну Раду, було б ганебним актом  і  ми  б  на  нього,  представники  демократичного  блоку, належним  чином  реагували.  Так з народом чинити не можна.  Якщо треба,  давайте вишлемо депутатську групу,  я сам піду до  людей, вони  мене послухають,  і ми попросимо,  щоб вони не вдавались до особистих образ, але ви самі спричинили це, заборонивши озвучення майдану.

 

     Якби ми   озвучили  майдан,  нічого  подібного  не  було  б. Спочатку кинути  уособиць  лютую  змію,  а  потім  шукати  винних. Давайте повернемося до питання про озвучення майдану,  встановимо тих 2-3  метри,  про  які  тут  ішла  мова,  і  будемо  конкретно розмовляти з кожною людиною,  яка образить депутата, а не огульно отак на народ плювати. Дякую (Оплески).

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Калинець І.О.,   начальник   управління   народної    освіти виконкому    Львівської    обласної   Ряди   народних   депутатів (Миколаївський  виборчий  округ,  Львівська   область).   Шановні депутати, шановна

 

     17

 

     президія! Уявімо  собі  на  хвилинку,  що  ми  стоїмо там на площі,  і та Верховна Рада, яка тут засідає, каже: "Убрать!". Саме слово уже по собі є образливим.  А в нас таке слово,  там,  перед людьми,  вжив Артеменко,  який сидить у президії.  Це слово, якщо злетить з уст простої людини,  ми депутати повинні вибачити,  але якщо воно злітає з уст парламентарів,  то  ми  собі  не  повинні пробачувати.   Ми   якось   бурхливо  починаємо  свою  сесію.  Не задумуючись над тим,  що не для себе ми  тут  вирішуємо  долю,  а вирішуємо цю долю наших дітей і наших внуків.  Вирішуємо її,  щоб подати наш  приклад,  незалежно  від  того,  до  якої  ми  партії належимо і кого ми представляємо, бо діти - рівні.

 

     То давайте  ми  зараз  задумаємось  ось  над  чим.  Ми своєю поведінкою тут,  оцим "Убрать!" (як  убрать  -  міліцією,  мітлою, силою?), з того ми почнемо свою роботу? Це абсолютно недопустимо. Нехай люди нас слухають, але хай пам'ятають, що кожна образа, яка злетить з їх вуст, це просто вияв їхньої невихованості.

 

     І ще  від  жінок я хочу сказати,  що мені дуже прикро,  якщо Валентина Семенівна сьогодні  відмовиться  прозвітувати,  прикро, власне від того жіночого товариства милосердя,  яке я очолюю,  бо матері чекають,  хочуть знати,  яка доля чекає їх дітей.  І  вони вважають  Валентину  Семенівну  особисто  винною за Чорнобильську трагедію,  а якщо вона не прозвітує, то цим вона підтвердить свою вину. Дякую за увагу.

 

     Головуючий. Перший мікрофон, будь ласка.

 

     Ємець О.І.   Я  думаю,  що  зараз  найважче  в  цьому  залі почувають себе співробітники органів внутрішніх  справ.  Якщо  ви приймете  рішення  забрати  людей з площі,  перш за все виконання цього завдання впаде на моїх колег.  І я не знаю, якщо зразу ж, з першого разу буде застосована сила, то чи не важче буде ходити по цьому місту і по цій землі саме нам.  Тому я дуже вас закликаю до мудрості,  будьте  мудрішими,  навіть  тих некрасивих,  нехороших людей,  які дозволили собі образити вас,  не знаючи вас особисто, прошу вас, будьте мудрішими за них.

 

     І навіть  в  наказі Міністра внутрішніх справ,  який регулює такі заходи,  сказано:  сила - це самий крайній захід,  коли  вже зроблено  усе,  що  можна зробити.  Ми ще не зробили нічого і вже закликаємо до сили.  Ми повинні,  мабуть,  мислити  трошки  вище, оскільки ми депутати.

 

     І тому я пропоную шукати компроміс,  і не думайте, що це вже не робилося, уже всю перерву виходила частина депутатів - той

 

     18

 

     же Богдан Горинь і ще декілька депутатів, у тому числі Павличко, і попросили людей,  люди відійшли на чотири метри.  Значить,  можна щось починати робити,  але все ж таки будь-який  компроміс  -  це крок назустріч з обох сторін, і тому все-таки я пропоную вирішити питання про інформацію для людей на площі,  зробити цю інформацію

-  трошки  вліво,  щоб  люди  відійшли  вліво,  тоді  в  нас буде можливість  поговорити  з  людьми.  Ми  встановимо  коридори,  ми вийдемо до людей,  поговоримо.  І тоді в мене буде моральне право підійти і їм сказати:  ви ведете  себе  некрасиво,  а  вони  мені тільки  що  заявили,  що  ви  теж  себе ведете некрасиво.  Ви там закрилися,  а ми тут нічого не чуємо.  Я закликаю до мудрості, до компромісу (Оплески).

 

     Заєць І.О.   У   мене   є   пропозиція.  Якщо  ми  розпочали зачитування заяви,  то на початку була заява по Полтаві, потім ця заява про людей,  які стоять на майдані.  У мене є ще інша заява, абсолютно з іншого боку,  то давайте якийсь порядок ми  вставимо, будемо обговорювати одну заяву, другу, чи просто всі зачитаємо, а потім будемо уже якось вибирати цей порядок.  Давайте,  я цю  вже заяву,  вона дуже коротенька,  зачитаю і домовимося, як ми будемо діяти,  щоб це не просто  зависало  в  повітрі,  і  ефір  наш  не використовувався для розпалювання ворожнечі.  Я думаю, що,  дійсно, деякі люди вели себе на майдані ганебно,  але не такими  словами, які тут народний депутат говорив. Я дуже в цьому сумніваюся. Це - кримінал.

 

     Головуючий. Запити ми домовилися дати всі  секретаріату.  Не треба забирати час.

 

     Голос із залу.  Тут буквально чотири...  (не чути).  Але я ж кажу, що це йдеться про долю людини. Горе людини.

 

     Головуючий. Так ми ж  довіряємо  секретаріату.  Будь  ласка, третій мікрофон.

 

     Сухий В.В.,  голова  Павлоградської  районної  Ради народних депутатів,  перший  секретар  Павлоградського  райкому  Компартії України    (Павлоградський   виборчий   округ,   Дніпропетровська область).   За   дорученням   більшості    делегації    депутатів Дніпропетровської  області ми вважаємо,  що все,  що відбулося на площі, відбулося не стихійно, а за  участю частини делегатів, які знаходяться в цьому залі. Вибачаюсь, депутатів.

 

     Хто вони,  усім  відомо.  У  першій перерізі ми чули промову деяких з них, знаємо їх прізвища. І тому називаю - Горинь, Хмара, що

 

     19

 

     їх зажимають,  тут, у залі,  не дають працювати так, як усім. Усі ми свідки того,  що цього  нічого  подібного  не  було,  тому вважаю,  що  подібні  акції  на адресу депутатів - неправомірні і принизливі.  Пропоную не КДБ,  не міліції,  а причетним до  цього депутатам  вийти і попросити пікетчиків на цьому закінчити тиск і приниження депутатів і надати  змогу  спокійно  працювати  сесії. Прошу цю пропозицію поставити на голосування.

 

     Депутат не  представився.  Я  погоджуюся з тим,  що особисті образи не припустимі,  але ми повинні глянути на ту ситуацію, яка склалася - люди обурені тим, що не йде трансляція. Тут я почув на площі біля Верховної Ради виступ Ірини Калинець. Прозвучало таке, що шановний член Президії Артеменко закликав "Убрать!" з площі.  Я був присутній,  коли член нашої робочої Президії Артеменко  людей переконував  у  тому,  що  на  Президії  і на нараді не ставилось питання про трансляцію на  вулицю.  Я  вас  на  цьому  спіймав  і сказав,  що  таке  питання  ставилося.  Тому в мене є всі підозри дивитися на це,  що тут є факти  якоїсь  провокації.  Треба  було озвучити площу, зробити коридор 10 метрів від Верховної Ради, але ні в якому разі не застосовувати силу.  Ми не можемо починати свою   нову   демократичну  сесію  із  застосуванням  сили.  Це  є неприпустимо. Дякую.

 

     Головуючий. Будь ласка, третій мікрофон.

 

     Табурянський Л.І.  Уважаемые депутаты! Здесь выступал передо мной  коллега.  Я тоже из Днепропетровской области и очень кратко расскажу,  какой сегодня утром имел место случай.  В  7 часов 30 минут  в  парке  отделение солдат в количестве 12 человек занималось зарядкой.  Когда  они  закончили  зарядку,  их сержант  построил  и сказал:  "Кто сегодня отличится,  о тех буду ходатайствовать о представлении к награждению".  Я  видел  потом, прошу прощения, в лицо этих двух солдат, которые находились здесь на площади. Находились. Повторяю. Я не связываю эти два факта, но прошу обратить на это внимание.

 

     Второе. Если,  я заканчиваю,  если наша сессия, действительно, примет решение очищать площадь,  то я как народный  депутат  буду среди тех людей, которые сюда прибыли, пусть и меня тоже очищают. К  этому  призываю   всех   депутатов   демократического   блока (Аплодисменты).

 

     Любенчук М.І.,    голова    колгоспу    імені    Котовського Кам'янець-Подільського району Хмельницької області (Чемеровецький

 

     20

 

     виборчий округ,  Хмельницька  область).  Шановні   товариші депутати!  Мені надзвичайно неприємно,  що ми починаємо суперечку між собою.  Хотілося б,  щоб ми згадали ті слова,  які ми обіцяли людям,  тим  мільйонам  людей,  які  нас  послали  сюди.  Адже ми сьогодні не прийшли сюди для того,  щоб сперечатися між собою,  а прийшли  для  того,  щоб вирішувати долю нашої Батьківщини,  долю нашого народу.

 

     Мені прикро вдвоє,  що  ці  образливі  слова  цих  шановних людей,  які тут присутні, я і сам їх чув і зараз товаришам з Руху розповідав.  І хотілося б мені,  безумовно,  щоб не силою все  це провести,  а щоб керівники Руху,  а також і члени Руху,  щоб вони сьогодні зрозуміли,  що все-таки, якщо ми прийшли сюди працювати, то  давайте  будемо працювати,  одне одного підтримувати,  шукати компроміси,  усе робити для  того,  щоб  наші  люди,  дійсно,  були задоволені  нашою  сесією.  Тому  пропоную  теж президії створити комісію,  куди б увійшли в основному керівники Руху,  які б могли навести порядок біля площі. Спасибі за увагу.

 

     Головуючий. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Демидов Г.В.,    прокурор    відділу    загального   нагляду Азово-Чорноморської   природоохоронної   прокуратури   (Ленінський виборчий  округ,  Кримська  область).  Для меня,  как для каждого депутата,  безусловно,  оскорбительны вот такие выкрики,  которые звучат у входа в Верховный Совет, и они не допустимы.

 

     Каждый депутат   вправе   требовать   прекращения   подобных действий.  Но я думаю,  что прозвучавшие здесь слова о  том,  что нужно убрать людей с площади, в них говорят эмоции, то есть с одной стороны - эмоции,  с другой стороны эмоции,  если мы все только  на эмоциях начнем работать, то это далеко нас заведет.

 

     Я думаю, что здесь необходим более мудрый шаг, и поддерживаю предложение о том,  чтобы направить  группу  депутатов  к  людям, предложить им прекратить нарушение правопорядка,  и если эти меры не помогут,  то в таком случае вынуждены будут  власти  г.  Киева освободить часть площади или запретить там массовые мероприятия.

 

     Мы должны сделать встречный шаг.  Должны быть мудрыми в этом плане со своими гражданами. Спасибо.

 

     Головуючий. Товариші депутати!  Нам здається,  що вже є така спільна  пропозиція,  яку б можна було поставити на голосування з цього приводу,  тому  що  ми  закінчувати  практично  не  можемо. Давайте так, щоб більше до мікрофона не підходили, по одному

 

     21

 

     чоловіку біля   трьох  мікрофонів,  і  на  цьому  закінчуємо. Домовились?  Домовились.  По одному,  включаємо третій  мікрофон. Будь ласка.

 

     Виноградський М.П.,  начальник Ленінського районного відділу внутрішніх  справ  м.  Миколаєва  (Ленінський   виборчий   округ, Миколаївська область).

 

     Давайте все-таки  помнить,  что нас избрал народ и мы пришли сюда удовлетворить его запросы,  а не превращать  нашу  работу  в такое  положение  - "той хто вище б'є,  той краще грає".  А у нас получается,  как забьют - и смотришь,  чего приехали, зачем люди. Второй момент,  о чем я вас очень прошу. Это неправильно, если мы сюда,  в  свою  парламентскую  деятельность,   втягиваем   народ. Представьте,   здесь  у  нас  четко  выразилось  три  или  четыре направления людей-единомышленников,  каждый  свою,  так  сказать, точку зрения имеет, которых поддерживают.

 

     Значит, сегодня   имеем  на  сию  минуту  одну  группу,  так сказать,  единомышленников,  которые  с  народом,  завтра  придет вторая, третья. Дальше что?

 

     Правильно сказала   Ирина   Онуфриевна  Калинец,  что  нужно помнить о людях.  И давайте помнить о людях,  иначе мы весь  день сегодня  на  одном  и  том же месте упражняемся в остроумии,  кто умней, а КПД никакого. Спасибо за внимание.

 

     Головуючий. Будь ласка,  другий  мікрофон.  По  одному  біля мікрофона.

 

     Горинь М.М.,  голова  Секретаріату Народного Руху України за перебудову (Залізничний виборчий округ,  Львівська  область).  Я, шановні  депутати,  припускаю,  що  можуть бути різні погляди при вирішенні політичних,  економічних і екологічних проблем,  але  я абсолютно не припускаю,  що в час гласності ми можемо сумніватися в тому, давати чи не давати інформацію певній групі людей. І коли більшість депутатів проголосувала проти того, аби озвучити площу, я був здивований, перед ким ми закриваємо двері, кого ми боїмося, кому ми закриваємо вуха?  І я вийшов до людей і сказав, ми будемо наполягати на тому, аби озвучити площу.

 

     Нема в  цьому  нічого   поганого,   нема   в   тому   нічого протизаконного.  Є  вимога  людей  у  різних місцях вислуховувати думки,  які торкаються  існування  нашого  народу.  Стоїмо  перед катастрофою,  а  відстоюємо дрібні партійні інтереси.  Подумайте, про що мова йде.  Я за те, щоб озвучити площу і закінчити справу. Але після

 

     22

 

     озвучення, як  хто-небудь  із тих,  хто слухає нас допустить особисті образи,  він повинен відповідати згідно  із  законом.  Що торкається того,  що зробив депутат Артеменко,  я вважаю,  що він повинен вибачитися перед громадою депутатів і перед громадою  цих людей. Давайте будемо працювати не без народу, не проти народу, а разом з народом,  і це  не  буде  перешкодою,  а  нам  допомогою (Оплески).

 

     Головуючий. Будь ласка, перший мікрофон.

 

     Танюк Л.С. Я думаю, що треба ліквідувати спершу причини, які призвели  до  такого  стану  речей.  Одна  з  причин  та,  що  ми бойкотуємо  рішення  про  внесення до порядку денного питання про закриття Чорнобильської АЕС,  а 50 процентів людей,  які  прийшли сюди, це люди з союзу "Чорнобиль" і "Діти Чорнобиля". Це друге.

 

     По-перше, основна  причина  все-таки була.  До мене підійшла дуже велика група населення на  площі  і  обговорювали,  що  наша Верховна  Рада уже сепаратна,  уже від'єдналася від Москви,  і що депутатів Союзу РСР заперли аж на балкон,  де в них нема  жодного мікрофона, вилучили їх з ужитку. Тому ми просили б все-таки надати депутатам Верховної Ради Союзу місця в тій пустуючій ложі  -  для Центрального Комітету.  Я думаю,  що це б зняло ту зайву напругу, яка є сьогодні (Оплески).

 

     Голос із залу. Я прошу одну репліку.

 

     Головуючий. Товариші  депутати!  Ми  домовилися   на   цьому обговорення  закінчувати.  Хто  зайняв місця біля мікрофонів,  прошу сісти на свої місця.  Домовились по одному.  Дуже прошу,  займіть свої місця тому, що уже півтори години майже минуло.

 

     Товариші! У зв'язку з тим що питання дуже важливе, що ми не можемо сьогодні,  як називається "Убрать!" з площі,  але й те,  що отаке  на  площі  робиться,  нам теж здається,  що воно не зовсім приємне.  Тому є така пропозиція.  Найбільше надходило пропозицій від  депутатів,  щоб  доручити  це групі депутатів,  які б вийшли переговорити з людьми і все-таки прийняти від них усі ті питання, які  вони  ставлять,  усі  ті питання,  які сьогодні їх турбують, зібрати це все в Секретаріат нашої сесії і потім  внести  їх  на обговорення по тих питаннях,  з яких ми будемо сьогодні формувати порядок денний. А на цьому припинити обговорення цього питання.

 

     Була друга пропозиція - прийняти постанову по цьому питанню. Тому  вноситься  перша  пропозиція,  щоб доручити групі депутатів провести роз'яснюючу роботу і взяти від них усі ті  питання,  які вони порушують, і внести до Секретаріат.

 

     23

 

     Голос із залу.  (Не  чути).  Не так ми формулювали пропозицію.  Ми підемо попросити людей разом з депутатом Артеменком, який образив там  людей  на площі,  підемо,  але після озвучення.  Треба зняти першопричину.

 

     Головуючий. Озвучення - це вже друге  питання.  Товариші!  Я почну... (Не чути).

 

     Голос із залу.  Ми з'ясували ці питання,  усі,  хто пропонував. Це першопричина.

 

     Головуючий. Товариші,  за озвучення ми з вами  вже  сьогодні голосували.  Я теж був біля людей в перерві і не 5 хвилин,  а більше 30 хвилин,  і люди, більшість із тих людей, також згодні з тим,  що  сесія  транслюється  по програмі "Промінь" і що ввечері буде транслюватись по  українському  телебаченню.  Я  теж  слухав людей  і немалу групу і висловлюю своє особисте враження.  Тому я ще раз говорю,  поставити на голосування.  Будете  наполягати  на пропозиції депутата Чорновола про те, щоб переголосувати?

 

     Голос із залу. (Не чути).

 

     Головуючий. Прошу,  давайте  не  перетворюватись у площу.  Я формулюю думки і пропозиції, які висловлював цілий ряд депутатів, і пропозиції від імені президії.

 

     Перше. Ми  повинні  дійти  до  згоди,  що  нам потрібно таку утворити депутатську групу, яка б переговорила з цими людьми, щоб сьогодні   це   питання   закінчити,   щоб  більше  до  нього  не повертатись.

 

     Друге. Надходять пропозиції,  щоб  усе-таки  повернутися  до питання  озвучення  цієї площі.  Але я б хотів від імені президії сказати,  що тоді ж скажуть завтра  іншу  площу  озвучити.  Немає сенсу з того,  що ми домовилися як висвітлювати роботу сесії. Так можна цю площу перетворити на мітингову площу.

 

     По процедурі, будь ласка.

 

     Голос із залу. (Не чути).

 

     Головуючий. Прошу по процедурі, третій мікрофон, будь ласка.

 

     Захарук Д.В., голова виконавчого комітету Івано-Франківської обласної  Ради  народних  депутатів  (Снятинський виборчий округ, Івано-Франківська область).  Чомусь у нас  дві  заяви  з  приводу подій  у  Полтаві,  а потім по площі,  і ми вже готові ставити на голосування другу заяву,  забувши про першу.  Давайте все ж  таки якийсь порядок парламентський витримувати, давайте проголосуємо

 

     24

 

     заяву з  приводу  подій  у  Полтаві,  а тоді вже так,  як по порядку було - проголосуємо й за ту.

 

     Головуючий. Товариші  депутати,  дійсно,  так,   але   ж   це реальність, яка сьогодні в нас. Там люди поруч з нами, і ми всі в цій перерві з ними  спілкувалися  і  нам  потрібно  знати.  А  що стосується  подій  у  Полтаві,  так  питання можуть бути другими, третіми,  то ми їх будемо  в  порядок  денний  формувати  або  в "різне". Ваша думка така, я просто висловлюю вашу думку.

 

     Івасюк В.П.,   аспірант   Київського   державного  медичного інституту імені О.О.  Богомольця (Ленінградський виборчий  округ, м.  Київ).  Шановні депутати, я хотів би поділитися тим досвідом, що має Київська міська Рада.  Була саме така абсолютно  ситуація. Ми  озвучили  площу  перед Київською міською Радою,  винесли туди монітори, люди собі слухають. І вони мають свою думку, і то все є чудово, і немає там ніякого, розумієте, конфлікту, це перше.

 

     І друге, шановне товариство. Я хотів би звернути вашу увагу, коли люди є згуртовані,  коли вони мають змогу  спілкуватися  між собою  і  обговорювати все це,  що вони чують,  то є,  розумієте, досягнення якоїсь думки.  Людей же хочуть розвести по  квартирах, щоб  вони  там собі слухали те радіо і дивилися ту телевізію і не обмінювалися між собою думками.  Отже,  я прошу вас,  зважаючи на досвід  Київської  міської Ради,  столичної,  усе ж таки озвучити площу і то зніме конфлікт. Дякую (Оплески).

 

     Головуючий. Будь ласка, другий мікрофон.

 

     Депутат не представився. Те саме. Ми місяць працювали, сесія  обласної  Ради  проходила  при  озвученні,  на  дворі  був порядок,  правда, у відчинене вікна часом було чути реакцію. Але, як правило,  доброзичливу.  І це нам не заважало. У нас тут вікна не відкриті,  нам воно не заважає.  Треба озвучити майдан, це вже стало нормою у багатьох містах, у тому числі і в Києві. Це перше.

 

     І друге, щодо Полтави. Не можна відкладати, тому що людина в тюрмі. Ми знаємо - люди є побиті, люди є травмовані, люди, в яких відібрали  речі.  Треба  негайно  створити  депутатську групу для перевірки цього.  І відповідь людей,  які повинні відповісти,  не можна відкладати. Там є жертви. Отже, такі дві пропозиції.

 

     Головуючий. Так, будь ласка, третій мікрофон.

 

     Депутат не  представився.  Уважаемые  товарищи депутаты!  Мы собрались здесь, чтобы принимать решения, которые должны

 

     25

 

     уважать сами и наши избиратели.  И я хочу сказать,  что мы в первой  части  сегодня  рассмотрели порядок,  как мы будем гласно демонстрировать нашему народу нашу сессию, и определенное решение не  прошло.  На  мой  взгляд,  четко выработалась платформа,  что определенная группа депутатов пытается за счет привлечения народа на  площадь  оказать  на нас давление в части пересмотра принятых решений.  Я категорически выступаю против таких призывов.  И если мы пойдем по этому пути,  то мы никогда не сможем ни одно решение принять,  потому что завтра другая группа приведет 300 человек или  500  и  это  будет  до бесконечности.  Надо уважать свои решения.

 

     Головуючий. Товариші   депутати,   ми    знову    розгорнули обговорення цього питання.  Ми повинні голосувати,  щоб припинити обговорення або його продовжити. Ми надаємо слово по процедурі, а люди говорять про те ж саме.

 

     Юхновський І.Р.,     керівник     Львівського     відділення статистичної  фізики  Інституту  теоретичної   фізики   АН   УРСР (Червоноармійський  виборчий  округ,  Львівська область).  Я хочу внести пропозицію, щоб все це припинити і як це зробити.

 

     Ми сюди прийшли для того,  щоб будувати республіку. І ті всі речі,  які відбуваються на майдані і тут,  можна було заздалегідь передбачити,  і  Президія  Верховної  Ради  мала  б  це   розумно передбачити.   Ми   фактично  страшно  багато  часу  втратили  на дрібниці,  які заздалегідь можна було зробити і  не  вносити  на обговорення.

 

     По-перше, телебачення.   Усім   ясно,   що  треба  було  все показувати відкритим чином  і  ніхто  б  з  нас  не  думав  і  не сумнівався,  що  виробляти.  Ми  в програмі телебачення поставили лише одну чи дві години на висвітлення роботи Верховної Ради. Усі люди обурились, і виникла проблема, як висвітлювати по телебаченню різноманітні виступи. Цього могло б не бути.

 

     Так само  площа.  Не  могли  озвучити   площу   заздалегідь, розставити  там  лавки,  поставити там буфети і там люди спокійно собі б слухали.  Ні,  ми  повинні  були  зробити  з  цього  якусь особливу проблему для того,  щоб її цілий день вирішувати.  І так на кожному кроці.  Ми самі собі створюємо безглузді проблеми, для того, щоб їх вирішувати.

 

     Я вважаю,  що ми повинні взяти дві речі.  Перше.  Ми повинні констатувати,  що Президія Верховної Ради попереднього  скликання незадовільно  підготувала  роботу нашої сесії. 

Друге. Відносно сьогоднішнього дня. Я пропоную сьогодні щодо

 

     26

 

     тих людей,  які стоять на площі,  нічого не  робити,  бо  ми нічого  розумного  не  зробимо.  Але на завтра необхідно озвучити площу, поставити додаткові лавки, попросити Рух для того, щоб він дав  і  своїх  людей,  які б дивилися там за порядком і т.д.  І я запевняю вас,  що все буде спокійно.  Не  треба  робити  сьогодні ніяких екстравагантних витівок.

 

     Головуючий. Будь ласка, депутат Хоменко.

 

     Хоменко М.Г.   Я  протестую  проти  оцінки  нібито  Президія Верховної Ради незадовільно готувала цю сесію. Я хотів би зробити ось  яку заяву.  Мене,  мабуть,  підтримають депутати,  принаймні юристи.  В Англії діє закон, згідно з яким мітинги, маніфестації, пікети і інші подібні акції ближче ніж за милю до приміщення,  де засідає  парламент,  проводити  заборонено.  Такий  же   порядок, наскільки  мені  відомо,  встановлено  і в багатьох інших країнах різних політичних формацій.

 

     Коли ми готували цю сесію,  одностайно було прийнято рішення робочою групою,  що трансляція нашої сесії по радіо ведеться з 10 години до часу її закінчення і кожен  громадянин  республіки  має можливість біля радіоприймача, чи якимось іншим чином слухати, що робиться на сесії.

 

     Була зроблена недоречність в оголошенні телетрансляції нашої сесії,  але про це ми прийняли рішення, що з 18 години сьогодні і до  закінчення  засідання  кожна  сесія  буде  транслюватися  без будь-яких коригувань.

 

     Поставили народні  депутати  пропозицію про встановлення тут гучномовців,  місць для  відпочинку,  буфетів  і  всього  іншого. Шановні   товариші,   це  пропонується  зробити  біля  приміщення парламенту Верховної Ради республіки.  ...Закінчуючи,  я хотів би внести  таку  пропозицію.  Якщо шановні народні депутати доручать тій робочій групі, яка працювала над підготовкою нинішньої сесії, ми  могли  б  зібратися  по  закінченні  цієї  сесії  в спокійній обстановці і  обговорити  питання.  Я  маю  на  увазі,  щоб  усім громадянам,  які  мають  якісь  запитання до Верховної Ради чи до окремих народних депутатів, можна було б запропонувати приміщення,  де  б  народні  депутати  могли зустрічатися з ними, вислуховувати їх,  приймати від них заяви,  пропозиції, вимоги та інше. Або ж ми могли б прийняти і інше рішення, про що можна було б проінформувати шановних народних депутатів.

 

     Головуючий. Спасибі,  Миколо Григоровичу.  Перший мікрофон,  і закінчуємо. Рішення треба прийняти.

 

     27

 

     Черненко В.Г.,  головний  лікар  медсанчастини Микитівського ртутного  комбінату  (Горлівський-Микитівський  виборчий   округ, Донецька   область).   Уважаемые   депутаты!  Я  вас  призываю  к спокойствию,  я прошу,  чтобы не  возобладали  над  нами  эмоции, никогда не был гнев хорошим советчиком.  Я вас призываю всех,  не вздумать  применить  силу  против  людей,  которые  находятся  на площади.   Давайте   мы  им  объясним,  давайте  предложим  такой компромисс.  Не будем здесь озвучивать площадь перед дворцом,  мы можем  озвучить  другую площадь,  мы можем озвучить другое место, пускай люди собираются,  пускай дискутируют,  но  не  мешают  нам работать.  Возникают сложности,  но ни в коем случае не применять ни силу, ни какое-то насилие. Спасибо.

 

     Головуючий. Товариші   депутати!   Закінчуємо   обговорення. Прохання підготувати технічні засоби голосування.  Хто за те, щоб припинити обговорення цього питання, прошу голосувати.

 

     Рішення прийнято,  депутатів прошу зайняти свої місця.  Будь ласка, займіть свої місця.

 

     Товариші, три  пропозиції  в  нас  було.  Перша пропозиція - створити депутатську  групу,  яка  б  зайнялась  переговорами  з групою   товаришів,   зібрала   всі   їхні  питання,  передала  в Секретаріат.  Секретаріат  розгляне  їх  і  вирішить,  як   краще зробити:  внести  їх  до  порядку  денного  чи  внести  окремим питанням - "різне".

 

     Депутат Хоменко  вніс  пропозицію,   на   погляд   президії, найбільш  вдалу,  щоб  доручити  робочій групі народних депутатів попрацювати з цими людьми, не приймати рішення, рішення ми будемо приймати,  а внести пропозицію завтра з цього питання від робочої групи народних депутатів республіки.

 

     Голос із залу. (Не чути).

 

     Головуючий. Така  була  пропозиція.  Не   підходить?   Третя пропозиція була:  озвучити все-таки гучномовцями цей зал.  От оці три пропозиції. Прошу, вибачте.

 

     Голос із залу. Ще пропозиція була, дозвольте.

 

     Головуючий. Які ще  будуть  пропозиції?  Конкретно  з  цього питання.

 

     Калинець І.О.,   (Миколаївський  виборчий  округ,  Львівська область).  Я тільки повторюю пропозицію,  яку висловлював депутат Лесь   Танюк.  Уся  справа  в  тому,  що  народні  депутати  СРСР знаходяться  на  балконі,  вони  фактично  від  нашої   аудиторії ізольовані,  вони  не  мають права висловлюватись,  внести свою пропозицію.

 

     28

 

     У той час,  коли чітко сказано,  що в роботі сесії Верховної Ради  вони  мають  право  брати  участь.  Це  одна з причин,  яка нагнітає обстановку на вулиці.  І тому я підтримую пропозицію. До мене зверталися з такими Претензіями, і тому я вношу пропозицію.

 

     Головуючий. Це не по темі.  Ми окремо розглянемо це питання. Спасибі. Будь ласка. Третій мікрофон.

 

     Матвєєв В.Й.,  другий секретар Миколаївського обкому  партії (Центральний виборчий округ,  Миколаївська область).  У меня есть такое  предложение,  товарищи  депутаты.  Мы  по-моему  находимся сейчас  в  тупиковой  ситуации,  когда  нам  и  неудобно отменить решение о том,  чтобы не озвучивать площадь, и в то же время есть группа депутатов,  которая упорно настаивает на этом предложении. Есть рациональное зерно в их требовании:  почему мы  прячем  нашу работу от людей?  Есть такое предложение. В г. Киеве, по всей вероятности,  существует городская  наружная  радиотрансляционная сеть.  Предложение  заключается  в  том,  чтобы дать работу нашей сессии на киевскую  городскую  радиотрансляционную  сеть,  в  том числе  и  на  Первомайский парк,  который расположен вокруг этого здания.  А озвучивание самой  площади  перед  парламентом  -  это смахивает   на   организованный   митинг.   Нам   его   никто  не санкционировал.

 

     Головуючий. Приймається  така  пропозиція.  Ще  які   будуть пропозиції? Будь ласка.

 

     Швайка М.А.,   старший   науковий   співробітник  Львівського відділення Інституту економіки  АН  УРСР  (Золочівський  виборчий округ,  Львівська область). Народ на площі домагається зустрічі з керівниками республіки, з товаришами Івашком, Шевченко і Масолом. Я  гадаю,  що  найдоцільніше було б цим товаришам вийти на площу, поговорити з народом і заспокоїти його (Оплески).

 

     Головуючий. Товариші,   ставлю   на   голосування   всі   ці пропозиції.   Перша   пропозиція  була.  Давайте  ми  дві  перших згрупуємо.  Доручити депутатській групі і все-таки робочій групі. Це буде і депутатська група,  і робоча група. Це ж одне. Усе-таки доручити і просити робочу групу зайнятись і підготувати на завтра такі кваліфіковані пропозиції - це перше.

 

     Друга пропозиція   депутата   Матвєєва   про  трансляцію  по київській місцевій радіотрансляційній мережі.

 

     І третя  пропозиція,  щоб   просити   керівних   працівників республіки зустрітися з громадою і відповісти на ці питання.

 

     29

 

     Порядок такий:  перші дві - голосуємо, а по третій - доречно нам просити, чи як там ми з вами вирішимо.

 

     Перша пропозиція.  Прошу висловитись шляхом голосування, щоб доручити це робочій групі народних депутатів.

 

     Товариші Секретаріату,  все-таки  ми  від  Президії  просили народних депутатів, які були в робочій групі, вони провели значну роботу,  вони володіють усіма питаннями. Є народні депутати, і всі знають,  хто входив у робочу групу, їх немає, але вони знають про це.

 

     Робоча група  депутатів  - там були такі кваліфіковані люди, юристи  всі,  вони  можуть  допомогти   Секретаріату.   Товариші, ставиться  на голосування,  прошу визначитись із своїм ставленням шляхом голосування. Хто за те, щоб доручити це... Будь ласка.

 

     Веретенніков В.О.,    генеральний    директор    виробничого молочного   комбінату   "Придніпровський",   м.   Дніпропетровськ (Індустріальний  виборчий   округ,   Дніпропетровська   область). Уважаемые  коллеги!  Я - член рабочей группы.  И вот,  когда мы в составе 100 человек первый раз собрались месяц назад 10 апреля, и нас примерно было такое же количество, как сегодня в зале, только депутатов немножко было меньше,  и все-таки потом решили  собрать от  области  по  одному  человеку и может быть целую неделю мы не смогли найти между собой общий язык.  У нас  были  депутаты  и  с Руха,  и с УГС,  и со стороны партаппарата,  ну со всех сторон, и вот только на второй неделе мы стали  давать  хорошие  материалы. Поэтому сегодняшнее предложение, что если мы поручим Секретариату

- это новые люди,  они еще не притерлись,  они еще не могут найти между собой согласия. Поэтому, я считаю, что предложение депутата Хоменко самое правильное.  Мы смогли найти согласие между разными течениями и, я думаю, что нам сегодня, нашему залу, самое главное найти согласие. Этого ждут от нас люди. Спасибо.

 

     Головуючий. Так,  прошу  висловити  своє  ставлення   шляхом голосування  до  внесеної пропозиції.  Підготовте технічні засоби для голосування.

 

     Голос із залу. (Не чути).

.

     Головуючий. Ви неправильно  їх  інформуєте,  не  було  такої думки - 100 чоловік.  Голосуйте за пропозиції.  Рішення прийнято. Товариші,  друга пропозиція:  хто з м. Києва може... У вас по процедурі?

 

     30

 

     Голос із залу. Да.

 

     Головуючий. Так, будь ласка.

 

     Депутат не представився. Я думаю, що тепер нам більше ніяких пропозицій готувати не потрібно,  тому що ця робоча група їх  нам дасть. А ми будемо зараз готувати ще дві пропозиції.

 

     Головуючий. Депутати,  які вносили пропозиції, згодні з цим? Згодні. Спасибі. Продовжуємо нашу роботу (Шум у залі).

 

     Головуючий. Питання по Полтаві розглядається  як  запит,  як заява,  і тому ми всі заяви і запити передали Секретаріату.  Вони вироблять механізм і завтра внесуть, або ми їх будемо відносити в пункт "різне", або будемо окремо добавляти в порядок денний. Ми ж зараз формуємо порядок денний.  І таких заяв дуже  багато.  А  це люди, ви розумієте, усе-таки трохи різні речі.

 

     Голос із залу. (Не чути).

 

     Головуючий. Значить,   це   вже   буде   Секретаріат  вносити пропозиції. Сідайте, будь ласка. Дуже прошу (Шум в залі).

 

     Головуючий. Тому ми не ставили жодну із заяв, ні депутатських запитів,   які  надходили  в  Президію,  ми  їх  усі  передали  в Секретаріат. Із вашої згоди.

 

     Товариші! Продовжуємо  роботу  нашої   сесії.   По   порядку денному,  які в кого будуть зміни, доповнення до порядку денного? Будь ласка.

 

     Яценко В.М.,  голова  Коростенської  міської  Ради  народних депутатів,  другий  секретар  Коростенського  міськкому Компартії України  (Коростенський  виборчий  округ,  Житомирська  область). Товариші!  На  продовження виступу депутата Будька я дозволю собі виступити від імені депутації півночі Житомирської області,  і ще декількох депутатів, більше двадцяти, які підписали це звернення. Ви знаєте,  що були відповідні рішення  і  сесії  Верховної  Ради України, і сесії Верховної Ради СРСР з питань наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,  але в основу рішень цих сесій були покладені відомчі   постанови,   створені  в  міністерських  кабінетах  без врахування ряду реальних обставин, які склалися в наших регіонах, без врахування всіх наших пропозицій,  без врахування думки, волі та тривоги людей.  Тому ці рішення не  працюють,  вони  не  дають гарантії  безпечного  проживання людей на забруднених територіях, фактично закріплюють їх у  цих  зонах,  створюючи,  таким  чином, великий людський заказник. Без реальної допомоги

 

     31

 

     моги залишились  десятки  тисяч  людей,  які  проживають  на території,  де  щільне  забруднення  тільки  по  цезію  перевищує доаварійний  рівень  у  сто,  а  на  деяких ділянках - і в тисячі разів.

 

     Ми вважаємо  такий  підхід   до   долі   людей   негуманним, антилюдським,  відомчим. Тому дозвольте я зачитаю звернення групи депутатів:  "Ми, народні депутати України, надзвичайно стурбовані трагічним  становищем,  у  якому опинилося населення регіону,  що потерпіли  від  Чорнобильської  катастрофи.  До  цього  часу   не створена  чітка,  ясна  і  зрозуміла  людям  концепція безпечного проживання в радіоактивних забруднених  зонах,  у  тому  числі  в зонах забруднення до 15 кюрі. Найстрашніше, що ніхто не дає людям гарантії в тому,  що вони,  їхні діти і онуки  будуть  повноцінними людьми.  Через  що  виникла  і зростає психологічна напруженість, жителі  лишають  усе  і  виїжджають.  Життя  в  містах  і   селах розладнується.  Усе  це може призвести до соціальних і політичних вибухів.  Вирішення Урядом республіки  окремих  питань,  а  не  в комплексі цієї проблеми, лише загострює становище. Ми наполегливо пропонуємо прийняти безпорогову  концепцію  проживання  людей  на забрудненій радіонуклідами території.  Неможливо жити там,  де не можна користуватись результатами своєї праці і не можна жити  без будь-яких  обмежень.  Виходячи  з  цього,  пропонуємо розглянути програму невідкладних заходів, включивши до них таке.

 

     Перше. Розробити і прийняти не  пізніше  цього  року  статус жителя,  потерпілого від Чорнобильської катастрофи, який визначив би...  (не чути) ..усього життя,  належні умови його  забезпечення. Терміново  зняти  всі  обмеження  на  виїзд із забрудненої зони і насамперед сімей з неповнолітніми дітьми. Це право самої людини. Держава  повинна  компенсувати  людині всі збитки,  у першу чергу забезпечити житлом протягом одного року.

 

     Друге - визначити статус забрудненої зони.

 

     Третє -  зобов'язати  Уряд  республіки  не   звітувати   про постанову N 315, а переглянути цю постанову з урахуванням введення для проживаючих і працюючих  у  забрудненій  зоні  громадян  умов матеріального стимулювання їхньої праці, надання пільг по відпустках, пенсійному забезпеченню,  вступу до вищих і середніх  спеціальних навчальних  закладів.  Забезпечення  всього  населення  не умовно чистими,  як зараз,  а, дійсно, чистими  продуктами  харчування  у відповідності  з екологічними нормами.  Вжиття рішучих заходів по оздоровленню і поліпшенню медичного обслуговування  населення,  у першу чергу дітей, створенню особливих умов

 

     32

 

     господарювання для    трудових    колективів    підприємств, організацій та установ.

 

     Наполягаємо на тому,  щоб це звернення включити як конкретне питання  до  порядку  денного  роботи першої сесії Верховної Ради Української РСР, воно передається до президії.

 

     І далі. Я ще раз звертаюсь до народних депутатів України: товариші, прошу  трошки уваги,  прислухайтесь до нас,  зрозумійте нас,  не  повторіть  тих  помилок,  що  їх   допустили   депутати попереднього скликання.

 

     Сьогодні на вас і на нас теж лежить відповідальність за долю наших людей,  наших дітей і онуків. Прошу це зрозуміти і вирішити це  питання  тільки  поіменним голосуванням.  Я прошу,  товариші, прислухатись до наших пропозицій.

 

     Я ставлю так питання:  не про  звіт  Уряду  республіки,  про ліквідацію  наслідків  аварії,  бо  її  не можна ліквідувати,  це задача,  яку  не  можна  розв'язати,  а  про  звернення  народних депутатів  Верховної  Ради Української РСР з питань захисту людей від наслідків  Чорнобильської  катастрофи.  Саме  так,  поіменним голосуванням. Дякую.

 

     Головуючий. Перед  тим  як надати слово депутату Дідику,  я хочу просити депутатів:  ми домовилися з  вами  працювати  до  18 години, тому ми надаємо слово депутату Дідику і прохання до всіх, хто вже  буде  завтра  виступати.  Попередній  депутат  правильно говорив,  але  це ж виступ,  а ми просимо сформулювати питання до порядку денного,  інакше ми не закінчимо ніколи.  Це ж можна було сформулювати  двома-трьома  рядками,  а у виступі при обговоренні даного питання можна було це говорити. Тому, товариші, прохання до всіх  депутатів:  сьогодні ми після надання слова товаришу Дідику закінчуємо обговорення і закінчуємо друге засідання сьогоднішньої сесії. Прошу зайняти всіх свої місця.

 

     Дідик М.А.,  голова виконавчого комітету Вінницької обласної Ради народних депутатів  (Вінницький  виборчий  округ,  Вінницька область).  Іване  Степановичу,  я  хочу  звернутися до вас,  ми вас обрали сьогодні Головою, і ви дуже вигідний Голова  сьогоднішнього засідання для тих, хто штурмом бере мікрофон.

 

     Як тільки   оголошено   було  це  питання,  я  і  цілий  ряд товаришів  записалися на виступ. До цього часу ви навіть  не  звертаєте  уваги на записаних на виступ депутатів,  а тим,  хто  штурмом  узяв  мікрофон,  ви  даєте  слово  і  вносите дезорганізацію в роботу нашої сесії.  Тому я б просив би надалі, хто буде головувати,

 

     33

 

     підтримувати порядок і не вносити нам  безпорядок  у  роботу сесії.

 

     Що стосується  порядку  денного,  то  згідно з Конституцією він вноситься Президією Верховної Ради,  але Президія Верховної  Ради широко  залучала  до  вироблення порядку денного депутатів - це і робоча група,  це і декілька засідань наради представників.  Я  в цій  нараді  теж  брав участь і вважаю,  що запропоновані питання порядку денного об'єктивно  відповідають  вимогам  сьогоднішнього дня.  І  тому  я вношу пропозицію:  зараз прийняти запропонований проект порядку денного за основу в такому порядку і розглядати ці питання,  а  потім  обговорювати  і вносити інші питання до цього порядку денного.

 

     Прошу проголосувати, щоб взяти за основу.

 

     Головуючий. Спасибі.  Від Президії даємо  довідку.  Не  наша вина,  але в нас на технічних засобах немає інформації,  що хтось записався до обговорення.

 

     Ну це  буде  пояснення,  на  технічних  засобах  нема  такої інформації. Я вам ще раз підкреслюю. Так що, вибачаємось.

 

     Товариші, ми   ж   домовились,   що   на  цьому  обговорення припиняється.

 

     Була внесена пропозиція про прийняття за основу.

 

     Голос із залу. Ні, ні, ні.

 

     Головуючий. Тоді так,  як і домовились - на  цьому  сьогодні обговорення  цього питання ми припиняємо.  Перед тим  як закрити засідання,  є кілька оголошень,  товариші.  Перше -  залишитись Лічильній  комісії  в цьому залі.  Депутатам,  обраним у Лічильну комісію, залишитись у цьому залі. Друге. Також просять аграрники, депутатів  аграрників  залишитись  також у цьому залі.  Тут можна буде поміститись.

 

     Ще одне оголошення.  Робочій  групі  прохання  зайти  в  зал засідань постійних комісій.

 

     Микола Григорович  вносить  поправку - у зал роботи Президії Верховної Ради республіки.

 

     Товариші! Засідання оголошується закритим. Наступне - завтра о 10-й годині.

 

     34