Стенограма пленарного засідання

12 липня 1996

                   ЗАСІДАННЯ  СТО  ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЕ

        с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

           У к р а ї н и.  12  л и п н я  1996  р о к у

                             10 година

 

         Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

                            МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.  Доброго  ранку, шановні депутати і гості Верховної

 Ради,   шановні   журналісти,   радіослухачі!   Прошу  депутатів

 підготуватися  до реєстрації. Проводиться поіменна реєстрація.

      В  залі  зареєстровано  350  народних  депутатів, хоч, мені

 здається,  це  технічна помилка -в нас більше депутатів зараз є,

 не всі встигли ще... ну, я дивлюся по монітору, встивить картки.

 Ранкове засідання оголошується відкритим.

      Спочатку  про  загальний  порядок  роботи сьогодні. Я прошу

 уваги.   Будь  ласка,  увага.  Михайло  Васильович...  Володимир

 Іванович,  сідайте,  будь  ласка.  Послідовність роботи сьогодні

 буде  такою:  ми  працюємо у пленарному режимі з 10 по 13 годину

 дня.  За  цей  час розглядаємо ті питання, які є у вас на руках.

 Так,  як  ви визначались позавчора під час проведення закінчення

 дня Уряду розглядаємо ці питання за скороченою процедурою.

      О  13  годині  проводиться  процедура приведення до присяги

 депутатів.

      Ще  раз пояснюю: з 10 по 13 робота йде у пленарному режимі,

 розглядаються  чергові  питання, що у вас є на руках. Після того

 ми  складаємо  присягу.

      Процедура    дуже   скромна   і   чітка,   вона   визначена

 Конституцією.   Потім   буде   підписання  закону "Про  введення

 Конституції" в Маріїнському  палаці.

      Власне,  сесія  закінчить  роботу  сьогодні о 13 годні дня.

 Зрозуміло,  так? Це  в порядку  інформації.

      Відповідно   депутатських  запитів,  відносно  депутатських

 запитів.

      Поступили  депутатські запити до Генерального прокурора від

 народного депутата Україн Хмари про порушення кримінальних справ

 за  фактами  грубих  порушень виборчого законодавства посадовими

 особами   окружних   та   дільничих   виборчих   комісій  і  про

 відсторонення   на  період  перевірки  їх  слідства  від  посади

 заступника  Генерального  прокурора  України  Колінько  та інших

 посадових осіб  Прокуратури.

      Цей   документ  заслуговує  більшої  уваги,  ніж,  скажемо,

 повідомлень  тільки  про  нього  у розділі депутатських запитів.

 Але,  я  думаю,  що  з цього приводу зроблять свої висновки ті,

 кому належить до   реалізації  цього  запиту.

      Шеховцова  Олексія  Дмитровича до міністра внутрішніх справ

 України  у  зв'язку з відмовою Академії внутрішніх справ України

 адати   можливість   ознайомитись  з  кандидатською  дисертацією

 Омельченка.

      Гарькавого  Віталія  Івановича  до Прем'єр-міністра України

 стосовно    фінансування    і    відновлення    приміщень   шкіл

 Кудряківського району, порушенних в наслідок стихії.

      Шевченко   Віталія   Федоровича  до  виконуючого  обов'язки

 міністра транспорту України стосовного незадовільного сполучення

 на дільницях залізниць Фастів-Житомір, Фастів-Миронівка.

      І  до Голови Верховної Ради України у зв'язку з зволіканням

 розгляду   кримінальної   справи   стосовно  голови  Фастівської

 міськради народних депутатів Київської області.

      І  я  стосовно  останього  хочу  сказатб,  що документи всі

 прийшли.  Відповідь  є  з  цього  приводу.  Ви їх почитайте. Але

 Верховна Рада не займається розглядом судових справ.

      Проголошенні  депутатські  запити, оформленні відповідно до

 вимог   регламенту  і  їх  треба  проголосувати  для  того,  щоб

 направити  за адресою. Ставлю на голосування цю пропозицію.

 

      "За" - 284.

 

      Рішення прийнято.

      Ще  одна  інформація.  Шановні  депутати, до Верховної Ради

 України  звернувся  із заявою народний депутат Звягільський Єфим

 Леонідович  відносно  того, що справа порушена кримінальна проти

 нього   без   підставно   і   він  хоче  продовжувати  виконання

 депутатських  обов'язків.  Більше  того,  він  прислав  присягу,

 підписану  ним  і  просить  лише одного. Дать змогу працювати на

 Україні,  дать  змогу  завершити  об'єктивно  слідство  і  зняти

 безпідставні звинувачення.

      Ця  заява  прийшладва  з  половиною  тижнів  тому. Я зробив

 доручення   відповідним   комісіям.   Вони   проаналізували   ці

 документи.  Комісія  Жира  Олександра  Олександровича  у справах

 законності і правопорядку, розглянувши це питання, рекомендує ще

 раз  дати  доручення  трьом  комісіям,  я ще раз кажу, Комісії з

 питань  регламенту і депутатської етики, з прав людини і Комісія

 законності   і   правопорядку  розглянули  це  питання.  Комісії

 підготували,  власне, один документ -постанову. Я прошу уваги! Я

 прошу уваги! Я інформую те, що мені відомо, і які є документи. А

 як вам щось відомо інше, то ви скажете, але не перебивайте, будь

 ласка.

      Так от. Я у порядку інформації доповідаю про це і просив би

 вашої  згоди підтримати комісію Жира. Я ще раз кажу: трикомісії,

 але першою була записана вана профільна комісія.

      Я  прошу  підтримати пропозицію, яку він висловив вчора про

 те,   щоб   дати   доручення  Генеральній  прокуратурі  стосовно

 остаточного  висновку  по  цій  справі  і прийняття відповідного

 рішення на основі документів прокуратури.

      Це питання не включене до порядку дня, але я його доповідаю

 в  порядку  депутатських  забитів,  бо  це,  по  суті, звернення

 депутата. Я хотів би вашої підтримки, щоб ми дали таке доручення

 Генеральній  прокуратурі.  Можна  проголосувати  це?  Ставлю  на

 голосування  цю  пропозицію.  І  якщо  Генеральна прокуратура не

 визначиться чи так, чи інакше, ми остаточно вирішим це питання в

 вересні місяці.

      Ставлю на голосування.

 

      "За" -

      Рішення прийнято, спасибі.

      Я  прошу:  Наталія  Михайлівна,  є  порядок  надання  таких

 пропозицій.  Вчора  ми  голосували  пропозицію  Марченка з цього

 приводу.   Вона   не   одержала   підтримки.  Проголосувало  112

 депутатів.

      Одну   секунду,  Наталія  Михайлівна,  ну,  будь  ласка,  я

 хвилююся,  коли  біля  мене  стоять  гарні  жінки.  Будь  ласка,

 відійдіть. Я прошу. Ідіть, будь ласка. Сядьте на  місце.

 

      ВІТРЕНКО. Ні, ви мені скажіть, як це буде розглядатися.

 

      ГОЛОВА. Я не знаю, як. Я цього не бачив документа.

 

      ВІТРЕНКО Н.М. Я вам  залишаю   цей документ.

 

      ГОЛОВА. Добре.

 

      ВІТРЕНКО  Н.  М. Згідно з регламентом, ви повинні поставити

 на    голосування.

 

      ГОЛОВА. Поставлю.

 

      ВІТРЕНКО  Н.  М.  Дати мені слово для обговорення. Якщо зал

 проголосує "проти", то буде проти.

 

      ГОЛОВА. Сядьте  на місце. Я  прошу  вас.

      ШУМ В ЗАЛІ.

      ГОЛОС З ЗАЛУ. НЕ ЧУТИ

      Про  проект  постанови  Верховної  Ради України про надання

 згоди  на  притягнення до кримінальної відповідальності депутата

 Львівської   обласної   Ради  народних  депутатів  Турчинського.

 Доповідає  Дем'яненко  Микола  Іванович,  заступник генерального

 прокурора  України.  Будь ласка.

      ШУМ В ЗАЛІ

      Заступник генерального прокурора Щоткін. Будь ласка.

 

      ЩОТКІН.

      Уважаемый   Александр   Александрович!  Уважаемые  народные

 депутаты!  5 июля текущего года Генеральный прокурор обратился в

 Верховный  Совет  с  представлением  на  получение  согласия  на

 привлечение  к  уголовной  ответственности  депутата  Львовского

 областного   Совета   народных   депутатов   Турчинского   Яремы

 Остаповича.

      В  ходе  расследования уголовного дела возбуждено по фактам

 злоупотреблнния       должностными       лицами      обкединение

 Льтвовсктрансгаз,     были     установлены     факты    допущены

 злоупотреблений...

      ШУМ В ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА.  Я  вас прошу. Сядьте на місце і не заважайте вести

 засідання.  Будь  ласка. Сядьте на місце. Ще раз. Я ще раз кажу:

 сядьте  на місце. Не заважайте вести засідання. Будь ласка. Будь

 ласка.

      ШУМ В ЗАЛІ

      Будь ласка, посідайте всі на місця. Що таке?

      ШУМ В ЗАЛІ

      Доповідайте,  будь  ласка.  Я  ще  раз  звертаюся  до  вас,

 посідайте на місця. В чому справа? Я вам ще раз кажу, сядьте всі

 на місце, сядьте на місце всі. Говоріть.

      ШУМ  У  ЗАЛІ

      Говоріть, будь ласка.

 

      ЩОТКІН.

 

      Я буду на українській мові. У вересніі 94 року Турчинський.

 Так я на українській мові буду.

      У вересні 94 року Турчинський... А я на які доповідаю? Ви ж

 слухайте,  я  ж  на  українськітй  доповідаю.  Зловживаючи своїм

 посадовим   становищен   виконуваючого   обов'язки  генерального

 дикектора   Львівтрансгазу   дав   незаконну   вказівку   своєму

 підлеглому   начальнику   Стризького   БМУ  Гривнеку  безоплатно

 передати  приміщення  в  цій  виробничій  базі, а саме гараж і 3

 склади площею 2342 квадратних метри, у використання товариству з

 обмежаною  відповідальністю  "Газифікація",  директором  якого є

 брат   Турчинський.  При  цьому  Турчинський,  являясь  особисто

 засновником  цього  товариства  та братом його директора, діїв з

 корисних  мотивів  та  особистої  заінтересованості  в отриманні

 внаслідок   цього   дивідендів   для  госпродарської  діяльності

 товариства.

      На  підставі цієї вказівки зазначені виробничі приміщення у

 жовтні  94  року  були  незаконно без оплати договору про оренду

 передані  товариству  "Газифікація"  і  надалі використовувалися

 товариством  без  оплати з них, в зв'язку з чим Львівтрансгаз на

 отримано   за   користування   цими   виробничими  приміщеннями,

 балансова  вартість  яких  складає  212  мільйонів,  за період з

 жовтня  94  року  по  квітень  96  від  товариства "Газифікація"

 орендну  плату в розмірі 695 мільйонів карбованців, що внаслідок

 незаконних       дій       Турчинського      спричинила      для

 державного..................    тяжкі    наслідки    у   вигляді

 матеріальних  збитків  особливо  великих  розмірів. Своїми діями

 Турчинський  вчинив  злочин,  передбачений частиною 2 статті 165

 Кримінального  кодексу  України. Тобто, зловживання посадою, яке

 спричинило тяжкі наслідки для державних інтересів.

      Турчинський  є  депутатом Львівської обласної Ради народних

 депутатів.  Приймаючи до уваги, що в діях Турчинського (як я вже

 сказав)  є  склад злочину, передбачений статтею 165, Генеральною

 прокуратурою  13  березня  1996  року, у відповідності до Закону

 України  від  21  квітня  1993  року  "Про  одержання згоди Ради

 народних депутатів на притягнення депутата до відповідальності",

 було внесено у Львівську обласну Раду народних депутатів подання

 про  дачу  згоди на притягнення до кримінальної відповідальності

 Турчинського.

      19  березня  1996  року  обласна Львівська Рада відмовила у

 наданні   згоди  на  притягнення  Турчинського  до  кримінальної

 відповідальності. На підставі цього Генеральний Прокурор вносить

 подання  у  Верховну Раду, пропонуючи розглянути її і дати згоду

 на   притягнення  депутата  Львівської  обласної  Ради  народних

 депутатів   Турчинського   Яреми   Остаповича   до  кримінальної

 відповідальності.

 

      ГОЛОВА.  Чи є запитання до доповідача?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Запишіться,  будь ласка. Опублікуйте список. Черенков, будь

 ласка. Увага!

 

      ЧЕРЕНКОВ

      Прошу передать слово Кириченко.

 

      КИРИЧЕНКО

      Дякую.

      Шановний Віталій Іванович, я думаю, що звернуся до народних

 депуаттів - своїх  колег  підтримати.  І  думаю,  що по всіх тих

 поданнях,   які   подаються  Генеральною  прокуратурою  України,

 Верховна  Рада повинна приймати, давати згоду, щоб слідчі органи

 розбиралися і найостання інстанція -судова інстанція, суд тільки

 повинен робити висновок.

      Я  підтримую  вас і закликаю напродних депутатів дати згоду

 на притягнення до кримінальної відповідальності.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Петренко.

 

      ПЕТРЕНКО

 

      Донецкая область,  153 Славянский  округ.

      Скажите, пожалуйста, почему в последние дни работы сессии в

 такой  анпряженный период на депутатов обрушился шкавл уголовных

 дел и недоработок прокуратуры? И вы выносите в этот зал те дела,

 которые  обязаны  решать  на  метах по всем инстанциях Верховный

 Совет? Почеиу  вы не справляетесь со  своей  работой  основной?

 

      ГОЛОВА. Говоріть, будь  ласка.

 

      ЩОТКІН. Я  не  понял  вопроса.

 

      ГОЛОВА.  Значить,  запитання  таке:  чому прокуратура такий

 шквал кримінальних справ накидає в таки напружений період роботи

 для  Верховної Ради? Чому прокуратура тут не доопрацьовує і сама

 не вирішує це питання? Мова іде про кандидатів до притягнення до

 відповідальності,  на  які  згоду пивинні дати Ради відповідного

 рівня:  обоасна Рада не дала згоди, бо це депутат обласной Ради,

 тому  змушена давати висновок Верховна Рада. Ось в чому причина.

 А  це  просто попало в часті на цей час. Додайте, будь ласка, до

 того, що  я сказав.

 

      ЩОТКІН.   То  так  було?  Згідно  закону,  в  разі  відмови

 обласнгої  Ради  ми  повині  іти  до Верховної Ради на получення

 згоди  до притягнення до кримінальної відповідальності...... Так

 що  в  цьому  разі  у  нас... діємо згідно Закону України від 21

 квітня 1993 року.

 

      ГОЛОВА. Товт, будь ласка.

 

      ТОВТ,   169........... виборчий округ.

      Дякую.  Шановні колеги, шановний Олександр Олександрович, я

 попросив  би  трошки більше дисціпліни в залі. Справа в тому, що

 зовсім нічого не чути...

 

      ГОЛОВА. Одну хвилинку...

 

      ТОВТ... із   доповіді...

 

      ГОЛОВА.  Михайло Михайлович, секунду... Шановні депутати, я

 не можу  зрозумти причину  цього  пожвавлення у   залі.

       ШУМ  В  ЗАЛІ

      Я прошу ще раз, сядьте всі на місця. Всі пояснення вичерпні

 вже   дані.   Розглядається   конкретне   питання.  Миколаївська

 депутатція!  Микола  Васильович!  Ростислав  Степанович! Михайло

 Дмитрович!

      Я  прошу  всіх,  сядьте  на  місця.

 

      ЩОТКІН. Моя пропозиція, Олександр Олександрович, я пропоную

 вкратці повторити інформацію, бо я впевнений, що більшість колег

 зовсім  ніякої  інформації з тої, що прозвучала, нічого не могли

 почути.

      І в мене те типове питання, яке задається при кожному разі, коли  розглядаємо питання про дозвіл. І я хочу запитати: які були

 мотивації інших Рад, які не дали згоди? Тобто мотивації обласної

 Ради або інших Рад, які відхилили прохання Прокуратури.

      Дякую.

 

      ЩОТКІН.  Безмотивно.  Ніякої мотивації не було, відказати і

 крапка.

 

      ГОЛОВА. Обласна  Рада    не  дала  ніяких  мотивів, так?

      Яворівський,  будь ласка.

      Увага,  ще раз  прошу  до уваги.

 

      ЯВОРІВСЬКИЙ.  Шановний доповідачу, в мене загальне питання,

 і дуже  хотів  би почути від  вас відповідь на  нього.

      Станеться  так, що в той чи інший час заварюється політична

 тусовка, йдуть штурхани, йде шум і гам у пресі і таке інше.

      Після  цього  всі  розбігаються,  залишається Верховна Рада

 крайня,  яка  повинна приймати  рішення.

      Ось  я сиджу зараз депутат, ви дали мені інформацію: кілька

 місцевих  Рад  відмовили, я зараз повинен брати гріх на душу, і,

 практично,  вирішувати,  і всі мої колеги, практично, вирішувати

 долю цієї  людини.

      Ви  знаєте, так само ми зробили із Звягільським, і засідали

 на   трьох   Комісіях,   і  сьогодні  з'ясувалось,  що  жодного,

 практично,  факту  підтвердження  по його справі немає, а на нас

 тут  натиснули  -і ми дали згодуна позбавлення його депутатської

 недоторканості.  І  думаю,  Олександр  Олександрович, що сьогдні

 варто було б цю історичну справедливість поновити і скасувати це

 аше  рішення, і хай  Прокуратура Звягільським займається далі.

      Де  вихід з цієї ситуації? От я зараз як утримаюсь, тому що

 я не знаю цієї справи? Може, взагалі, завайте, ми створили цілий

 клан  з цих недоторканих людей із депутатів. Яка ваша пропозиція

 як представника прокуратури?

      Дякую.

 

      ЩОТКІН. Справа в тому, що Генеральний прокурор, звертаючись

 з  поданням  до  Верховної  Ради,  пропоную  народним  депутатам

 розглянути  своє  подання.  А  вам  народним депутатам рішати чи

 відмовити, чи дати згоду.

 

      ГОЛОВА.  Володимире  Олександровичу,  справа  в  тому, що в

 Конституції це записано. І в н овій Конституції це записано. Так

 що тут вибору нема. Що значить скасувати.

      Радько.

 

      РАДЬКО.

 

      Дякую. Радько, 351, Сумщина.

      Олександре  Олександровичу,  я хочу підтримати свого колеги

 Петренка,  який  задав  запитання  чому  це  сьогодні,  коли нам

 потрібно  розглядати  такі  важливі  закони, ми втянулися у оцей

 цілий  шквал  надання згоди про відповідальність. Мабуть, тут не

 наше  недоопрацювання,  а,  мабуть,  недоопрацювання Генеральної

 прокуратури.

      Тому  я  хочу  дати  пропозицію: не обговорювати, а перейти

 дальше   для   розгляду   нашого   питання  порядку  денного.  А

 Генеральній  прокуратурі,  мабуть,  не  відбирати  у  нас час, а

 займатися, дійсно, своїми справами.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Василю  Івановичу, по-перше, Генеральна прократура

 без цього  рішення розглядати його не може. Це одне.

      А  по-друге, вчора, коли приймалося рішення з цього приводу

 про  включення на сьогодні, вас не було з якоїсь причини в залі,

 можливо  ви  не  знали  просто. Тому вносити цю пропозицію зараз

 недоречно.

      Чобіт.

 

      ЧОБІТ.

 

       Дмитро Чобіт, Народний Рух України.

       Скажіть,  будь ласка, таке. Справа Турчинського, звичайно,

 досить  складна  справа  і  в  поданні прокуратури  фігурує лише

 незначна частина  тих порушень, які здійснювалися.

      В  мене  запитання  таке:  чи  означає  це,  що справа буде

 проходити тільки по тих порушеннях, які є в поданні прокуратурі,

 чи   у   всьому   комплексі  всіх  порушень,  здійсненних  паном

 Турчинським?

 

      ЩОТКІН.  Я  зрозумів.  Дійсно,  справа порушувалася по ряду

 статей кримінального кодекса. Тому що на той період по висновкам

 ревізорів,  дійсно, були і укриття від оподаткування і порушення

 валютного   законодавства.   Але  проведеними  по  справі  рядом

 експертиз  на  сьогодні день ці состави ставляться під сумління.

 Тому  рішення  по  них  нами ще не прийнято, але на сьогоднішній

 день  я повинен сказати, что судебних............ вони не мають.

 Тому  все  те,  що  сьогодні  ми  виклали  в  своєму  поданні на

 сьогоднішній  день  ставить  це  питання  про  його  кримінальну

 відповідальність тільки по цій кримінальній статті.

 

      ГОЛОВА. Хмара, будь ласка.

 

      ХМАРА.

 

      Шановний  Віталій  Іванович! Скажіть, будь ласка, ви знаєте

 скільки  я  разів  звертався  до  вас із запитами по цій справі.

 Після того, як подання було розглянуто на  .....................

 воно пролежало в Генеральній прокуратурі три з половиною місяці.

 Я  звірив  текст  подання,  яке  було  підготовлено на Львівську

 обласну Раду, з тим поданням, яке зроблено на Верховну Раду, там

 навіт коми не змінені. І ви сьогодні лукавите, говорячи, що інші

 епізоди не мають перспективи - це неправда.

      Я  вивчав  ті матеріали, які не є закритими в справі, тобто

 акти  ревізій,  експертизи.  І  там зовсім інша річ. Там є грубі

 порушення  валбютних  операцій, приховування валюти, розкрадання

 величезної  кількості  майна,  будівництво  десяти  будинків  за

 рахунок  держави,  було  вкрадено,...............

      Якщо,   шановні  депутати,  мені  дадуть  слово,  тоя  дещо

 розскажу  про  цю  справу. Тому що Генеральна прокурату намалася

 під  тиском  з  високих  посадових  кабінетів  цю справу взагалі

 погубити.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      ЩОТКІН. Александр Александрович, ну, по-перше. Ми починаємо

 вдаватися до оцінки доказів по справі.

      По-друге.  Якщо  це  Степана  Ільковича дуже хвилює, я йому

 можу  показати,  у  мене немає від нього ніяких секретів. ... ці

 висновки бухгалтерських експертиз і інші. Будь ласка, зайдіть, я

 вам розскажу.

      І  третє.  Чому  виходим  за  рамки  того, що ми написали в

 своєму  поданні?  І  по поводи 3, 5 місяця. Я не можу відповісти

 вам на це питання, бо я сам тільки в цій посаді 2, 5... 2 місяця

 роблю.

 

      ГОЛОВА. Все? Кіяшко. Ну  тут   записаний. Я  просто...

 

      КІЯШКО

      Спасибо,   Александр   Александрович!   Уважаемые  коллеги!

 Прежде,  чем  задать  вопрос,  я хотел бы немножно по процедуре.

 Сегодня    у   нас   произошел   факт,   который   нарушает   на

 ныне  действующую Конституцию. Согластно статьи 10 государство у

 нас гарантирует свободное развитие и использование и пользование

 росийской   мовой.   И   когда  докладчик  наш  уважаемый  начал

 докладывать  на  русском языке, подбежали Червоний и остальные и

 начали  его оскорблять с точки зрения того, что он говорит не на

 державной  мове.

      Поэтому  я  хочу, чтобы никто у нас в нашем зале не нарушал

 Конституцию.

      А  теперь  по  вопросу.  несомненно,  что все жулики должны

 сидеть  в  тюрьмах, независимо от того, занимали они депутатский

 мандат, либо он этого депутатского мандата не имел.

      Но  я  хотел  бы  спросить.  Если  бы какая-то политическая

 подоплека  под  вот  этим  делом,  о  которой  сегодня говорят у

 Львове   и  Львовской  области?  Либо  это  чисто  вот  эти  вот

 местнические  вопросы, защита одного чиновника другого и решение

 тех  вопросов,  которые не позволяют притянуть к ответственности

 того,  кто  совершил  преступление. Спасибо.

 

      ЩОТКІН.  Ви знаєте, я людина, яка з політикою старається як

 менше  знатися.  Для  мене основна політика -це закон. Якщо є по

 справі  докази  -справа  должна  іти до суду. Якщо їх нема, вона

 повинна прекращатися.

 

      ГОЛОВА. Всі задали запитання. Будь ласка, сідайте. Сідайте,

 будь ласка. Спасибі.

      Я  просив  би  визначитися  щодо  цього питання. Доповнення

 хтось  хотів  би  зробити?  Дайте  Хмарі  3 хвилини, будь ласка.

 Просить слолво. 3 хвилини. Я прошу. І закінчувать тре справу.

 

      ХМАРА

      Шановні  народні  депутати!  Я  хотів  би  хвилиночку вашої

 уваги,  щоб все-таки, я розумію: в вас є певні сумніви для того,

 щоб  прийняти  об'єктивне  рішення Тому я хотів би зупинитися на

 деяких суттєвих моментах цієї справи. Справа дуже серйозна, одна

 з серйозних...

 

      ГОЛОВА.   Степан   Ількович,   я  прошу  вибачити.  Шановні

 депутати,  та встигните ви ще зробити авторгафи. Тодоров, сядьте

 на місце, посідайте всі на місця. Вирішується персональна справа

 і така просто нерозумна байдужість, будь ласка.

 

      ХМАРА.  Одна  з  серйозних  резонансних  економічних справ.

 Тільки  у  Польщі  було  приховано  2  мільйони доларів тодішнім

 керівництвом "Львівтрансгазу", довший час вони не поверталися, а

 ж  почалася  кримінальна справа, вони все одно не повернуті, але

 на  частину їх були повернуті непотрібна техніка, яка щонайменше

 вдвічі  завищена  в ціні. Проценти і ті накрутки, які за той час

 чи гроші зробили долари невідомо хто поклав в кишеню.

      Є розкрадання величезної кількості матеріальних ресурсів, я

 які   здійснював  безпосередньо  Турчинський,  будучи  власником

 приватної  фірми  "Газифікація" одночасно генеральним директором

 державного  підприємства "Львівтрансгаз" здійснив масу махінацій

 з  метою  розкрадання.  Тільки  за  94 рік він отримав незаконно

 майже 900 мільйонів карбованців дивідендів. Подібно його брат те

 саме   займався.   Побудовано  за  державні  кошти  фактично  10

 будинків.

      Але чому ця справа так важко проходить? Тому що Турчинський

 безпосередній  друг  голови  державної адміністраіції Львівської

 області  пана  Миколи  Гориня,  який починаючи від Президента до

 Генеральної  прокуратури, по всіх кабінетах урядових відстоював,

 в пресі і так дальше намагався шалений чинити тиск, в тому числі

 на  слідство.  І  для  цього є безпосередні докази. Більше того,

 втручався безпосередньо в те, що навіть намагався усувати деяких

 членів  оперативно-слідчої  групи  і  таки  добився під кінець -

 одного з найактивніших представників цієї групи було усунуто від

 цієї  справи!  Генеральна  прокуратура (особливо апн Обіход) рік

 (рік!  -я  підкреслюю),  навіть  більше  -з травня минулого року

 робив  все,  щоб цю справу погубити. Тільки, як кажуть, контроль

 громадський не дав цю справу знищити.

      Я   просив   би...   Я  навіть  абсолютно  переконаний,  що

 зволікання  з  боку  Генеральної  прокуратури з винесенням цього

 питання на Верховну Раду до останніх днів -це теж хитрі технічні

 такі,  знаєте, закарлючки для того, щоб знову ж таки не отримати

 згоди, справу відложити до осені і погубити!..

      М  на  завершення  хочу  сказати,  що  тиждень тому до мене

 звернулися працівники міжгосподарського об'єднання по управлінню

 капітальним   будівництвом,   які   вказують   конкретні  факти.

 Наприклад, Асоціація "Колос" проплатила вартість виконаних робіт

 з  урахуванням  матеріалів,  птахофабрика "Гряда" залишилася без

 труб і грошей. Ось справа в чому: газифікація, оце підприємство,

 яке  є  власністю  Яреми Турчинського, вкрало у цієї організації

 1600  метрів  труб. І не повертає ні грошей, ні труб на суму....

 вартістю 5 мільярдів 880 мільйонів карбованців. ..

 

      ГОЛОВА.  Степан Ількович, спасибі. Спасибі, сідайте...

 

      ХМАРА   С.   І....   Це   робиться   сьогодні!   Відчуваючи

 безкарність, продовжується розкрадання і махінації.

      Я  прошу  вас  дати  згоду  на  притягнення до кримінальної

 відповідальності пана Турчинського!

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Я  просив  би  шановних депутатів не втягуваться в

 дискусію  з цього приводу... Аргументів достатньо, і прокуратура

 їх  дає.  Степан Ількович у своєму виступі це підтверджує. Треба

 дать  змогу  суду  розібраться.  А для того, щоб він розібрався,

 треба дать згоду на притягнення до відповідальності.

      Тому  я  ставлю  на  голосування цю пропозицію. Будь ласка,

 проголосуйте. Проект постанови - у вас на руках.

 

      "За" -

      Голосів не вистачає.

      ШУМ  В  ЗАЛІ

      122  чоловіки  не  голосували. Я прошу, голосуйте проти, як

 завгодно,  але  голосуйте. Поіменно не голосується, я прошу вас,

 це персональна справа.

      Ставлю  ще  раз  на  голосування.  Звертаюся до тих, хто не

 голосує- голосуйте, як завгодно,  але голосуйте.

      ШУМ  В  ЗАЛІ

 

      "За"-

 

      Голосів  не вистачає. Переноситься на... якщо буде потреба,

 переноситься  на 6-у  сесію  розглядать  це питання.

      Я  нагадую головам комісій, що вони повинні зараз зібратися

 в  залі  Перзидії,  а зараз слухається питання про проект Закону

 України  про  внесення  доповнень  до  деяких законодавчих актів

 України   щодо   встановлення   відповідальності   за  незаконне

 виготовлення, підробку  марок акцизного збору або вчинення інших

 протиправних  дій,  пов'язаних з виконристанням цих марок -друге

 читання.

      І  ще раз звертаюся до тих, кого хвилює процедура прийняття

 присяги.   Це   морально-політичний  акт  без  жодних  юридичних

 наслідків.  Я хотів би, щоб всі знали -і ті, хто розуіміє це, як

 віповідпльність  свою,  і  ті,  хто  сумнівається  в доцільності

 прийняття  цього  акту  сьогодні.  Заспокойтеся  і,  будь ласка,

 працюйте над  документами.

      Ще   одне:  прошу  вас,  любителів  роздавати  автографи  -

 встигните  це  зробити. І, якщо це робите, то не ставайте знаком

 питання, спиною  до Перзидії - сядьте на  місця, будь ласка.

      ШУМ  В  ЗАЛІ

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Сокерчак  В'ячеслав Михайлович, член Комісії з

 питань     фінансів  і банківської діяльності, будь ласка.

 

      СОКЕРЧАК

 

      Шановні  народні  депутати,  минулого  тизня  Верховна Рада

 прийняла  в першому читанні проект Закону и "Про внесення змін і

 доповнень до деяких законодавчих актів України щодо встановлення

 відповідальності   за  незаконне  виготовлення,  підробку  марок

 акцизного  збору або вчинення інших протиправних дій, пов'язаних

 з використанням цих марок".

      Комісія   з   питань   фінансів  і  банківської  діяльності

 розглянула  10  липня  на  свому засіданні внесені три поправки,

 включила їх в порявняльну таблицю і внесла цей проект Закону для

 розгляду  в   другому  читанні.

      Я  прошу вас, шановні колеги, відкрити порівняльну таблицю.

 І  ви  бачите,  що  до  статті 25 Кримінально кодексу України не

 надійсшо  ніяких  поправок  і зауважень. Через те я вважаю, що в

 такому з місті, як вона подана і в першому читанні, є пропозиція

 прийняти  в другому читанні  теж ,  цю статтю.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Одну  хвилиночку.

      Шановні колеги, приступаємо до процедури другого читання до

 25  статті,  доповідач  сказав, що поправок не вносилось, вона в

 такому  вигляді,    як  була  в  першому  читанні  винесена на затвердження в      другому   читанні.

      Є  зауваження,  можливо? Немає.

      Я 25 статтю ставлю на голосування в редакції від Комісії. Я

 прошу   розібратись і  голосуємо.

      За -

      Одну  хвилиночку,  шановні колеги, посідайте не місця, будь ласка,  давайте  голосувать. Іван Сергійович, давайте голосувать.

 Звання  ми вам  підвищимо,  безперечно. Голосуємо, будь ласка.

 

      СОКЕРЧАК. Шановні народні депутати, я просто привертаю вашу

 увагу, що це якраз закон, поправки до деяких законодавичих актів

 в плані того, що і просив нас новий Прем'єр-міністр України дати

 можливість  навести  порядок  в тому, щоб до бюджету стягувалися

 платежі  відповідно  до  законодавства  нашого.  Це  якраз оці 4

 статті  дають  можливість  підсилити  контроль  за  надходженням

 бюджетних коштів.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Запросіть, будь ласка, депутатів до залу. Ми ж

 не на відпочинку, ми ще працюєм у сесійному режимі. Єльяшкевич.

      Будь ласка, голосуєм 25 статтю. Прошу голосувати.

 

      "За" -

 

      Я  прошу  проголосуйте,  будь  ласка.  Новіков,  у вас єсть

 поправка? Де ваша поправка? З голосу? З голосу я не буду давать.

 Голосуємо.  Пономаренко  голосуйте,  автограф  ви  у Танюка тоді

 візьмете.

 

      "За" -

 

      Прийнято.

      До    статті    153   "Незаконне   виготовлення,   підробка

 використання  або  збут  незаконновиготовленних  і одержанних чи

 підробленних марок акцизного збору". Єсть поправка? Будь ласка.

 

      СОКЕРЧАК.  Там,  Комісія з питань законності і правопорядку

 внесла поправку свою.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Будь ласка,  Бандурка.

 

      БАНДУРКА.

 

      Шановні  депутати,  ми  пропонуємо  тут  записати  проще  і

 ясніше.  Незаконне  виготовлення  і  підробка  -це  одне  і  теж

 поняття.  Незаконне  виготовлення грошей -це є підробка. Тому ми

 пропонуємо викласти так: "підробка, а так само використання  або

 збут  завідомо  підробленних  марок  акцізного  збору"  далі  за

 текстом.   Тобто   "незаконне   виготовлення"   вилучити,  а  то

 получається масло масляне. Прошу поставити на голосування.

 

      СОКЕРЧАК.  Дозвольте  я  зроблю  пояснення  деяке. Справа в

 тому,  що  даючи  доручення Кабінету Міністрів розробити, внести

 поправки до відповідних законодавчих актів, постановою Верховної

 Ради від 15 вересня минулого року було записано так, як пропонує

 наша  комісія:  "незаконне  виготовлення, підробка, використання

 або  збут  незаконновиготовлених  чи підроблених марок акцизного

 збору".  "Незаконне  виготовлення"  ви пропонуєте вилучити слово

 "незаконне  виготовлення".

      Ну  ми  подивились  на дизпозицію статті 153 і пропонується

 підтримати все-таки редакцію, прийняту в першому читанні. Ми є в

 першому  читанні  прийняли  редакцію  цієї  статті,  назву  цієї

 статті - 153 з поміткою 1.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Бандурка,  ви  настоюєте? На своїй поправці, я

 так  зрозумів,  настоюєте.  Я  ставлю  на  голосування  поправку

 депутата  Бандурко:  "підробка, а так само використання або збут

 завідома  підроблених  марок  акцизного  збору...",  а  далі  за

 текстом.

 

      "За"-

      Не набирається голосів.

      Є  ще зауваження? Немає. Я вибачаюсь, депутат Кочерга, будь

 ласка.

 

      КОЧЕРГА.

      122 округ, Кочерга.

      Уважаемые   коллеги,   ну   это   же  будет    безграмотная

 формулировка   то,  что  говорил  депутат  Бандурка.  Незаконное

 изготовление  -это  и  есть  подделка. Если раньше в законе было

 допуущена  ошибка,  а  она  была  тут  допущена, потому что наша

 комиссия  не  рассматривала  тот  закон,  на  который  ссылается

 уважаемый  Вячеслав  Михайлович.  Давайте  напишем  так,  как мы

 предлагаем, это будет юридически грамотно. Это не седет к какой-

 то путанице.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло.  Шановні  колеги,  давайте, мабуть,

 все-таки підтримаєм юристів.

 

      СОКЕРЧАК. Олександр Миколайович, ну, ми зовсім погоджуємся,

 тому  що із мінюстом погоджували це. Справа в тому, що нам потім

 прийдеться міняти записи в законі, який ми прийняли ще в вересні

 95  року,  адже  ми  все-таки  давали доручення на підставі теж,

 юристи  не  заперечували  про  те,  що  саме  таку  статтю треба

 розробити -незаконне виготовлення.

      Я   думаю,   що   юристи   розуміють   що   таке  незаконне

 виготовлення  -підробка,  можна на бумазі, які штампується марки

 акцизного збору на тих самих станочках зробити, продиблювати той

 самий  номер,  двічі  поставити  номер  одиничку  -це  незаконне

 виготовлення,  звичайно, це підробка документа, тому що все-таки

 на  стандартній  бумазі  із  засобами  захисту  бумазі,  на  тих

 станках,  де  штампується, все-таки є такий факт. Мені здається,

 що в юридичній практиці це є і через те, тут нічого страшного не

 було, якби ми прийняли те, що пропонує комісія.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігор Григорович, ви не настоюєте? Ви настоюєте.

 Я ставлю на голосування пропозицію, внесену від комісії.

 

       СОКЕРЧАК   Я прошу підтримати. Вона не портить закону.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Від комісії з питань законності і правопорядку,

 тобто  поправку,  яку  вніс Бандурко і Кочерга. Ні, ні, комісія,

 яку вніс Бандурко і Кочерга.

 

      За-

 

      Не  набира  голосів. Я ставлю на голосування в редакції від

 комісії статтю  153 дроб один. Голосуєм, Шевченко.

 

      За-

 

      Шановні  колеги,  я  вас  прошу,  давайте  ми заспокоїмся і

 працюєм.

 

      СОКЕРЧАК    Шановні    колеги,   якщо   можна,   Олександре

 Миколайовичу?

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Да, будь ласка.

 

      СОКЕРЧАК   Шановні   колеги,   я  все-таки  просив  би  вас

 підтримати редакцію, запропонованою комісією, тим більше що вона

 не  портить  цієї  статті, вона просто підсилює і дає можливість

 більш обширно тлумачити.

      Я  вважаю,  що  якщо  ми  зараз  її не приймемо, знову ж до

 вересня місяця не буде застосовуваться ці норми закону.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу, розібрались і голосуєм.

 

      СОКЕРЧАК  Кабміну ми дамо доручення, він внес цю пропозицію

 через Мінюст.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Включіть систему. І запросіть людей до залу. Я

 прошу  голосувати. Одеська область!

 

      "За" -

 

      Стаття  прийнята.

 

      СОКЕРЧАК. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Стаття   153/2   "Ввезення  з  метою  продажу

 алкогольних  напоїв  та  тютюнових  виробів, на яких немає марок

 акцизного збору, встановленго зразка".

 

      СОКЕРЧАК.   Комісія  з  питань  законності  і  правопорядку

 пропонує вилучити.

 

      БАНДУРКА.  Шановні  депутати! Ми пропонуємо вилучити статтю

 153 із значком 2 "Ввезення з метою продажу алкогольних напоїв та

 тютюнових   виробів,   на   яких  немає  марок  акцизного  збору

 встановленого зразка".

      Про  що  приведеться! Ввезення з метою продажу навіть одної

 пляшкі  ч и може одної пачки цигарок "Мальборо" уже приводить до

 покарання   500  неоподаткованих  мінімумів  або  700  мільйонів

 карбованців.  А  якщо це повториться, то вже на строк до 3 років

 або  штрафом до 1000 неоподаткованих мінімумів. Ну це приведе до

 свавілля   митних,  фінансових  та  правоохоронних  органів.  Ми

 приведем  до  того,  що скоро все населення України прийде через

 тюрми.   Ми   вважаємо,   що   тут   достатньо  адміністративної

 відповідальності,  яка  вже  є. Тому, шановні депутати, пропоную

 від  комісії  з  питань  законності  і  правопорядку  цю  статтю

 вилучити. Дякую  за  увагу.

 

      СОКЕРЧАК. Дозвольте  я  внесу  деякі   пояснення.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

      СОКЕРЧАК.  Пунктом  2 постанови Верховної Ради "Про порядок

 введення   в  дію  закону  про  акцизний  збір  "  записано,  що

 заборонено  з 1. 12.... то єсть з 1 грудня 1995 року ввезення на

 митну   територію  України  імпортованих  алкогольних  напоїв  і

 тютюнових  виробів,  на  яких  немає марок акцизного збору. Крім

 того,  це  є  одним  із  засобів  ухилення  від  сплати податків

 акцизного збору.

      Якщо...  ми  ж  говоримо,  що  з метою продажу. Якщо це -з

 метою  власного...  для  власного  використання, то там є норми,

 митні  норми,  встановлені, де громадянин однієї чи іншої країни

 може завести на туриторію, не сплачуючи ніяких митних зборів. Це

 і є, значить, у митних правилах.

      Якщо  ми відхилимо цю статтю, тоді ми повинні застосовувати

 статтю   70   Кримінального  кодексу  України,  який  передбачає

 кримінальну  відповідальність від 3 до 10 років позбавлення волі

 за  контрабандне  ввезення товарів на суму понад 200 мінімальних

 заробітних плат.

      Ну,  шановні, 200 мінімальних заробітних плат... Зараз вона

 складає  1  мільйон 500 тисяч карбованців, 200 -значить, це 3000

 мільйонів.  Значить, получається так: якщо ввіз на 200 мільйонів

 контрабандного товару, уже немаєж відповідальності.

      Мені  здається,  що  все-таки  треба  було  б статтю 153 із

 значком  2  все-таки  прийняти,  як  пропонує  наша комісія. Тим

 більше,  що  митні  правила  дозволяють  деяку  кількість товару

 завозити  без  сплати  митних  зборів,  якщо  це  -для  власного

 користування. А розібратись: для власного чи для торгівлі...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Хорошо.  Бандурка,  ви  настоюєте на

 своїй поправці про виключення?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я  ставлю  на  голосування  пропозицію  депутата Бандурка і

 Кочерги по цьому питанню.  Про виключення 153/2.

 

      "За"-

       Я ставлю на голосування  в редакції від Комісії статтю 153/2

 

      СОКЕРЧАК.Я прошу підтримати.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я прошу підтримати.

      Катерина Семенівна, без вас не буде ж діла.

 

      За -

 

      СОКЕРЧАК. Шановні народні депутати.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Включіть, будь ласка, систему.

      Григорій Іванович, ну візьміть справу в свої руки.

 

      За -

       Вносим,  даєм  же слово -не набирає голосів. Я

 вам   зараз  дам слово.

      ШУМ  В  ЗАЛІ

      Розділ  2. Кримінальнопрорцесуальний кодекс України, стаття

 112 "Підслідність", частина  2.

 

      СОКЕРЧАК. Тут не було  зауважень і  пропозицій.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Є зауваження?

 

      СОКЕРЧАК. Не надійшло, до комісії не надійщли зауваження.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування.

 

      НОВІКОВ.  Уважаемые  депутаты, и это изменение к Уголовному

 кодексу,  которое  не  проходило  в правовых комиссиях! Правовые

 комиссии   возражают!   Как  комисссия  Суслова  может  изменять

 Уголовный  кодекс?!  Там такой дурнени? понаписывали, что не дай

 Бог!  Слово  не  дают -это просто беспредел сегодня творится! Мы

 меняем  Уголовный кодекс и не дают слово сказать ни одному члену

 правовой комисии! Что вы делаете? Вы хоть текст этот читали, то,

 за что вы голосуете? Вы, что думаете?

      ШУМ  В  ЗАЛІ

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Виключіть  мікрофон. Ви, будь ласка, сядьте на

 місце.

      ШУМ  В  ЗАЛІ

      Какой  Регламент?  Ви  на  сесію  раз  прийшли за півроку і

 розказуєте  кому  як працювать.

      ШУМ  В  ЗАЛІ

      В  зал  раз  появився  в  півроку і розказує, що комісія не

 правильно  працює? Знахарь!

 

      СОКЕРЧАК.   Шановні   народні   депутати,   я   просив   би

 заспокоїтись, а депутата Новікова все-таки трошки притримуватись

 норми  етики,  тому  що,  коли  2  липня  Верховна Рада доручила

 Комісії  з питань законності і правопорядку і Кабінету Міністрів

 внести  поправки,  то  чомусь  крім  представника  від  Кабінету

 Міністрів  ніхто не  працював над  цим законом.

      Я сьогодні стою перед вами, не юрист, я -агроном-економіст.

 Але  в зв'язку тим, що все-таки це потрібні поправки, я попросив

 юристів  проконсультувати  і стою перед вами на трибуні. Замість

 того,  щоб  працювати,  коли  внесла доручення Верховна Рада, ви

 сиділи  і  нічого не рробили, а зараз ви ходите і тут... Рішення

 було  направити  в  Комісію  з питань законності і правопорядку,

 треба було  працювати  комісії.

      ШУМ  В  ЗАЛІ

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  В'ячеслав Михайлович, заспокойтесь і голосуєм.

 Кочерга, будь ласка.

 

      КОЧЕРГА.  Уважаемые  коллеги,  я  попрошу у вас внимания, я

 прошу  внимания.

      Действительно,  я  бы  просил вас исключить из этого закона

 статтью  153/ 2  по  тем  мотивам,  о которых говорил уважаемый

 народный  депутат  Бандурко.

      Давайте  тогда,  чтобы выйти из этой коллизии, внесем такое

 изменение  в статью   164 со  значком 5  Админкодекса.

      Напишем  так:  "Ввезення з метою продажі алкогольних напоїв

 та  тютюнових  виробів,  на  яких  немає  марок акцизного збору

 встановленого   зразку  реалізація,  прийняття  на  комісію  або

 зберігання  з  метою  продажу  алкогольних  напоїв  та тютюнових

 вриобів,  на  яких  немає  марок  акцизного  збору встановленого

 зразка".

       Эта  статья  есть  в  Кодексе, Административном кодексе, и

 тогда   все  будет нормально.

      Надо  за  эти  правонарушения  установить  административные

 нарушения.  Получается,  что  если  кто-то  по  какой-то причине

 бутылку   водки   или   бутылку  вина  провезет  -750  миллионов

 карбованцев  штрафа.  А  второй  раз проведет пачку сигарет -три

 года  тюрьмы! Кто же  за  такие  нормы  может голосовать?

 

      СОКЕРЧАК.  Я  не  згоден  з  такою трактовкою чому? Тому що

 митні  правила дозволяють з метою власного використання завозити

 деяку кількість товарів. Ви знаєте, що ця сума складається в 200

 доларів.

       Олександр  Миколайович,  хай вирішує Верховна Рада, ну, що

 тут  скажеш?

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я   ставлю  пропозицію  депутата  кочерги  на

 голосування  по 153/2 про вилучення цієї статті так, як вона є в

 Кодексі.

       Я  ставлю пропозицію депутата Кочерги від Комісії з питань законності і  правопорядку.

 

      За -

      Так   кого   ми   звинувачуєм?   Шановні   колеги,  давайте

 заспокоїмся,  займем  місця  і  будем  нормально працювать. Юрій

 Анатолійович,   вийдіть   з   залу  і  там  поговоріть.  Давайте

 працювать.  Одержали  Конституцію  в  руки. Ми їх ще попідписуєм

 один  одному  на  пам'ять.  Для  цього  час  у нас буде. Ні, все

 покинули і давай автографи ставить.

      Василь Іванович, будь ласка, Степенко.

 

      СТЕПЕНКО  В.  І.

 

      Степенко, 331 виборчцй округ, Полтавська область.

      Олександре  Миколайовичу,  дійсно,  у  нас  тоже вчора була

 розмова  на  нашій комісії. Я хочу сказать, що комісія підготови

 ла до другого читання з питань фінансів і банківської діяльності

 документ,   законопроект   дуже   не   добросовістно.  Тобто  не

 погодженні  ці питання. Ви дивіться, виступав Кочерга з правової

 комісії  і видно, що це  питання не розглядалось.

      Тому  я  булу  голосувать  тільки  в  тому разі, якщо хтось

 виступить  може, керівник якоїсь правової комісії і скаже, що ми

 це  питання  розглядали.  А  так,  дійсно,  получається,  що  ми

 прийняли  Конституцію,  виконавча,  законодавча  і судова влада.

 Тепер  роль  судової  влади  передається  податковій інспекції і

 іншим  інспекціям. Треба, щоб хтось чітко нам з правової комісії

 сказав,  тому  що  єсть  у  нас юристи, розумні люди, щоб просто

 сказали, що це не втручається за поле кримінально-процесуального

 кодексу, а це, дійсно,  так можна зробити.

      Або  навпаки  сказать,  щоб працювать і внести тоді зміни у

 відповідний кодекс. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Василій  Іванович,  я не коментую, а

 просто  відповідь  дам.  Якщо  для другого читання чи до другого

 читання  розглядається  в  комісії, то, мабуть, (............) і

 должни працювать.

      Винесли  сьогодні  ми  з  вами для другого читання, а тепер

 бачте  хто  з  якої  комісії не стикувався і не прийняв участь у

 розгляді.  То  зал же для того, щоб тільки прийнять. Да чи ні? А

 не розглядать персонально думку кодного депутата на сесії.

 

      СОКЕРЧАК.  Олександр  Миколайович, я не згоден із висновном

 Василя Івановича, що недобросовісно.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Но Василь Іванович з льоту просто каже.

 

      СОКЕРЧАК.  Тому  що  поправки Комісія з питань законності і

 правопорядку   внесла   і   через   те   ви  її  теж  не  можете

 звинувачувати,  що  вона  не розглядала. Вона ж внесла поправки.

 Одне діло, що треба було б юристам і Мінюсту узгоджувати...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, будь ласка, Кочерга.

 

      КОЧЕРГА.

      122 округ, Кочерга.

      Уважаемые  народные  депутаты!  Этот  закон  нужно  сегодня

 обязательно  принимать, потому что этого закона ждет жизнь. Дело

 в том, что действительно пошли массовые подделки акцизных марок.

 Ну  давайте его сделаем сегодня в зале нормальным законом с теми

 поправками, которые внесла  Комиссия по законности.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  ще  раз ставлю поправку до статті 153/2 від

 Комісії по законності і правопорядку.

      Я прошу до уваги, голосуйте, будь ласка.

 

      "За"-

 

      Ландик, Плющ, сядьте і голосуйте. Хоч раз прийшли на сесію,

 то вже прийміть участь в заключний день.

      Будь ласка, ще раз ставлю на голосування. Ощасливте сесію.

 

      "За" -

      Спасибі. Прийнято.

      Я   ставлю   на   голосування  другий розділ - Кримінально-

 процесуальний  кодекс  України стаття 112 "Підслідність" частина

 друга. Є зауваження?

 

      СОКЕРЧАК. Зайважень не надійшло.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  ставлю  на  голосування, зауважень немає. В

 редакції ід комісії.

      Я прошу голосувати, Григорій Іванович.

 

      "За"-

      Спасибі. Прийнято.

      Розділ    3    -кодекс    України    "Про   адміністративні

 правопорушення".  Стаття  164/5 "Реалізація прийняття на комісію

 або  зберігання  з метою продажу алкогольних напоїв та тютюнових

 виробів,  на яких немає марок акцизного збору, встановлюються...

 встановленого зразка..." і далі  за текстом.

      Є  зауваження?

 

      ГОВОРУН. Є  зауваження...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо, будь ласка.

 

      ГОВОРУН. Носова.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. У  кого зауваження? А, будь ласка.

 

      За -

      ШУМ В  ЗАЛІ

 

      Ну,  будь  ласка,  який виборчий округ? Та немає. Говорун з

 голосу ж. Ви ж понімаєте,  вашого ж  зауваження    немає.

 

      ГОВОРУН. Та  причом  зауваження? Комісію ж  треба...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  То  я ж кажу. В залі Верховної Ради... ми ж не

 на  засіданні  комісії,  а  ми  на сесії. Це друге читання. Єсть

 порядок  розгляду. Ну, будь ласка. Говорун, будь ласка.

 

      ГОВОРУН.  Олександр  Миколайович,  я  просив би це ваше

 зауваження  робити  з  урахуванням, щоб ми таки досконалі закони

 приймали,  а  не  отак  гнати -тільки аби що-небуть прийняти. Не

 треба  цього робити.

      Що  стосується  поправки  Носова. Я вважаю і не можна з нею

 погодитись,  тому  що  Носов  веде  мову  про  те, що стосується

 конфіскації.   Конфіскації   майна,   яке   набуте   в  порядку,

 встановленому  законом. Це передбачено Конституцією. А у нас іде

 мова  про  конфіскацію  предметів, які є знаряддям чи предметами

 скоєння  правопорушення.  Це  зовсім  інше.  І  це передбачено і

 адміністративним  законодавством,  і  кримінальним -це предмети,

 які  не  набуті в становленому законом у порядку, і тому е можна

 погодитись  з  пропозицією  Носова,  а  залишити в редакції, яка

 раніше була. Дякую за увагу.

 

      СОКЕРЧАК   Володимир   Пилипович,  діло  в  тому  що  ми  з

 Володимиром Васильовичем вже обговорювали це, просто його хвилює

 одне:  чи  конфіскація  буде  остаточно вирішуваться за рішенням

 суду  чи  просто  рішенням  податкової  інспекції.  От  це  його

 хвилювало, через те він вніс...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ви настоюєте на цій поправці, Носов? Поправка,

 яку вніс Носов, так?

 

      СОКЕРЧАК   В ..... передюачено через суд.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, голосуєм.

 

      За-

 

      Значить  проходить в редакції від комісії, там 226 голосів.

 Стаття 234 дроб 2 "Органи державної податкової служби України" і

 далі по тексту. Які зауваження є?

 

      СОКЕРЧАК   Зауважень не надійшло.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Новіков, будь ласка.

 

      НОВІКОВ.

      Уважаемые  депутаты,  вот эти статьи, которые сейчас пойдут

 254,  там,  234,  255  и  265 -это как раз то, чего не было, так

 сказать,  при  Берии,  потому  что органы налоговой инспекции по

 этим   статьям  сами  будут  составлять  протоколы,  сами  будут

 производить обыски, досмотры, изкятия всего чего им захочется, и

 мало  того,  обжаловать это будет практически невозможно, потому

 что  это будет отнесено к их исключительной компетенции. То есть

 таких  прав  не имеет ни милиция, ни прокуратура, чтобы сам, так

 сказать,  произвел  обыск,  сам  составил акт, сам назначил меру

 наказания  и  все  остальное,  то  есть  это не....... правового

 обсягу, это ж просто сумашедший дом, Вы не представляете что это

 удет  твориться,  когда  завтра налоговый инспектор будет делать

 личный  досмотр ваших вещей, когда он может прийти к вам домой и

 конфисковать  все что угодно по своему протоколу.

      Поэтому  за все эти статьи я прошу не голосовать, поскольку

 они  -абсолютно  незаконные.  И  мало  того, они привнесут такую

 вакханалию...  Дело в том, что эти статьи, когда мы увидели, что

 Комиссия  по  финансам подает, то все правовые возразили -нам не

 направлялись  эти  законопроекты  на рассмотрение, поэтому мы не

 могли  дать  свои  возражения. Таким образом, завтра Комиссия по

 материнству  и  детству  изменит  здесь  Уголовный кодекс, и все

 остальное...   Это   -не   профиль   этой  комиссии  -заниматься

 уголовной...  производством  и угловно-процессуальными статьями!

 Поэтому я прошу вас за них не голосовать!

      Спасибо за внимание.

 

      СОКЕРЧАК.  Я хотів би ще раз пояснити депутату Новікову, що

 Комісії  з питань законності і правопорядку було доручено внести

 пропозиції.  І  Кабміну.  А від імені Кабміну Мінюст виступав...

 Так все-таки зауваження по цим статтям не надійшли від Комісії з

 питань  законності  і  правопорядку.  Ви  могли  б теж внести ці

 пропозиції.. Через те я просто пропоную..

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Одну  хвилиночку! Давайте ми послухаєм Мінюст.

 Будь ласка.

 

      ХАНДОРІН.   Значить,   депутат   Новіков   вас  неправильно

 інформує  -органи  Внутрішніх  справ,  органи  різних  державних

 інспекцій мають право складати протоколи (це всі знають) і мають

 право  накладати  стягнення.  Але  стягнення  накладають  тільки

 посадові  особи цих органів. І тут немає ніяких заперечень проти

 законодавства.    Значить,   цей   законопроект   узгоджений   і

 розроблений  Міністерством  юстиції  разом  з  Верховним  Судом,

 Генеральною  прокуратурою і Міністерство внутрішніх справ. І тут

 ніяких неузгоджень з діючим законодавством нема.

      Мова  йде про конфіскацію предметів... предметів, які стали

 об'єктом    адміністративного   правопорушення,   а   не   майна

 громадянина,   а   не   майна   громадянина,   який   вчинив  це

 правопорушення.  І  тут  немає суперечностей з Конституцією -тут

 все з точки зору закону виважено і правильно. Ми ще раз дивились

 і... цей законопроект повізований всіма цими відомствами.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Значить, Новіков, ви настоюєте на...?

      Носов, будь ласка.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Шановні  колеги, я прошу... ну, заспокойтеся!.. Призупиніть

 автографи робить!..

 

      НОСОВ В.В.

      Шановні депутати і шановний заступник міністра!

      Ви знаєте, що в Цивільному праві є таке поняття, як "момент

 переходу  власності  на  майно". Мені було б дуже цікаво від вас

 дізнатися  як  це  був  у  майна  1  власник,  а  потім  якимось

 чудодійним   таким  способ,  не  конфіскуючи  майно  в  судовому

 порядку, власником стає хтось інши, наприклад, держава. Не треба

 нас   дурити   на   цьому.  Є  власник,  ви  вилучаєте  май  но,

 конфіскуєте  -робіть  це  в  судовому  порядку,  як  записано  в

 Конституції. А не так, це предмет, це не майно, це воно законнно

 і  незаконно,  бо  це  саме тому, що воно незаконне, саме тому і

 відбувається  конфіскація. Якби було закона, то не конфіскували.

 Але конфіскацію записали в судовому порядку. Тепер і робіть її в

 судовому порядку.

      Саме на це зауваження, коли приймали Конституцію, я звертав

 увагу,  що  є адміністративні конфіскації, там, у риболовів сєті

 вилучують,  там, суди ще будуть бігати по річкам. А тепер будуть

 бігати судді по річкам. Проголосували Конституцію, відхилили мою

 поправку - тепер  майте.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, Кочерга. По цьому ж самому, да?

 

      КОЧЕРГА.  Я  глубоко  уважаю  коллегу  Носова,  но в данном

 случае этот вопрос рассматривался на заседении нашей комиссии. В

 данном  случае  речь  идет  об  обкектах преступления. Это не то

 обычное  имущество,  о  котором  ведется речь в Конституции, это

 обкекты претсупных посягательств.

      Поэтому,   согласно   Уголовного   коддекса,   оно   должно

 конфисковываться  в  таком  порядке,  как  предлагается   данным

 законопроектом.

      Поэтому  я прошу в данном  случае поддержать   комиссию.

      ШУМ  В  ЗАЛІ

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну хвилиночку. Новіков, ви настоюєте на своїй

 пропозиції?   Я   ставлю  пропозицію  Новікова  на  голосування.

 Значить... голосуєм.

 

      "За"-

 

      Я  ставлю  на голосування редакцію 234/2 на голосування від

 комісії.

 

      "За"-

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні  колеги,  я  прошу,  запросіть до залу

 людей  давайте  голосувать. Включіть  систему,  будь ласка.

      За -

      Рішення  прийнято.

      Стаття 255. "Особи, які мають п раво складати протоколи про

 адміністративні  правопорушення".

      Зуваження? Нема зауважень.

      Я  ставлю на голосування.

      За -

      Є  зауваження  якісь?  Я  зачитаю,  одну зхвилиночку, може,

 хтось  не  чув чи  під  руками  тексту  немає.

      "Особи,    які   мають   право   складати   протоколи   про

 адміністративні  правопорушення.

      У    справах   про   адміністративні   правопорушення,   що

 розглядаються  органами,  зазначені  в  статті  218,  221 цьогод

 кодексу,  протоколи  про правопорушення мають право  складати:

      1.  Уповноважені  на  те  посадові  особи органів Державної

 контрольно-ревізійної  служби  України, Стаття  164/5".

      Голосуємо.

 

      СОКЕРЧАК. Прошу  підтримати.

      За -

 

      Рішення прийняте.

      Наступна  стаття,  тут  зауважень  не  було?  ставиться  на

 голосування.

      Давайте  255  і  265  разом,  так?  Ні,  65 одна. Ставлю на

 голосування.

 

      "За" -

      Рішення прийнято.

      В цілому...  Яка Вячеслав Михайлович?

 

      СОКЕРЧАК.  Стаття  313  "Органи,  що виконують Постанови

 "Про конфіскацію предмета грошей"".

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  А  я  не  звернув  увагу. Я дивлюся, що вона в

 одному абзаці...

      Стаття 313 "Органи, що виконують Постанови "Про конфіскацію

 предмета грошей". Зауважень не було. Ставлю на голосування.

 

      СОКЕРЧАК.  Я прошу підтримати.

 

      "За" -

 

      ГОЛОВА.   Рішення прийнято.

      В   цілому   Закон   "Про   внесення  доповнень  до  деяких

 законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за

 незаконне  виготовлення,  підробку  марок  акцизного  збору  або

 вчинення  інших протиправних дій, пов'язаних з використанням цих

 марок" ставиться на голосування в цілому.

 

      "За" - 247.

 

      Рішення прийнято.

      Спасибі Вячеслав Михайлович. Сідайте, будь ласка, на місце.

      Шановні депутати, у нас на порядку дня стоїть проект Закону

 України   "Про   внесення   змін  і  доповнень  до  Закону  "Про

 патентування  деяких видів підприємницької діяльності"". Я перед

 тим,  як  його  розглядати,  хотів  би доповідачу і комісії, які

 працювали   над   цим   законом,  поставити  конкретне  питання.

      Ростислав  Степанович.  Справа  в  тому,  що  ми  цей закон

 прийняли повністю. Президент висловив зауваження стосовно деяких

 статтей.  Так.  А  тепер  замість  того, щоб розглядати поправки

 Президента, ми, власне, маємо нову редакцію закону. Я вважаю, що

 так не повинно бути.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Я  ще  раз повторюю: як би не прийняли, але було зауваження

 Президента до деяких статтей.

      Одну   хвилинку.  Є  ж  доповідач.  Будь  ласка.  Роставлав

 Степанович, дайте відповідь на це питання, а потім будем думать,

 що робить дальше.

 

      ЧАПЮК.

      Шановний Олександре Олександровичу! Шановні депутати! В нас

 дійсно   було   зауваження  лише  тих  моментів,  що  стосується

 підприємництва в галузі роздрібної торгівлі. Але, враховуючи, що

 постановою  18  червня  цього  року і статті роздрібної торгівлі

 тоже  зачеплено...  торгівля  нафтопродуктами  введена,  тому  в

 порівняльній   таблиці   відображені  всі  зауваження,  що  були

 попередньо. Так, буквально, вимагає кодифікація закону.

      І  зараз  доповім  лише  ці  моменти,  що стосуються змін і

 доповнень  до  підприємництва  в галузі роздрібної торгівлі. Оце

 приймемо і закон буде в цілому прийнятий.

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка, я ще раз повторюю питання. Ми прийняли

 Закон  про патентування деяких видів підприємницької діяльності.

 Були зауваження Президента до кількох статтей. Замість того, щоб

 дати  відповідь  на  це питання і погодити пропозиції Президента

 (вони  стосуються  в  основному ставок патентування, процедури в

 цій  справі)  ви пропонуєте, власне, нову редакцію закону. Ось в

 чому суть. Будь ласка.

 

      ЧАПЮК.  Значить  я  ще  раз  повторюю.  Що не нова редакція

 закону, закон повністю в старій редакції, але ті статті, до яких

 є  зауваження,  відображено  зауваження  і Президента і народних

 депутатів.

 

      ГОЛОВА.  Н у почекайте. До... Ми прийняли в другому читанні

 закон. Я дивлюся зауваження. Ричагов, Кужель, Піменова, Товт. Це

 ж не  Президент. Ми  розглядаємо(...........) Президента.

      От  давайте зауваження розглянемо і підведемо риску, а якщо

 є  доповнення  до  закону,  тоді хай пропонують депутати і будем

 розглядати      доповнення  до  закону.

 

      ЧАПЮК.  Я повинен зачитати тоді постанову від 18 червня, де

 сказано...  Пункт  1  постанови  від 23 березня викласти в такій

 редакції:  "Ввести  в дію Закон україни "Про патентування деяких

 видів  підприємницької діяльності з 1 липня 1996 року, крім норм

 закону,  що  регулюють патентування в сфері роздрібної торгівлі,

 за  винятком  положення щодо роздрібної торгівлі нафтопродуктами

 через   стаціонарні   малогабаритні   пересувні   автозаправочні

 станції,  заправні пункти, які набирають чинності з 1 липня 1996

 року.  Комісії  Верховної  Ради  України  з  питань  економічної

 политики  та  управління  народним  господарством  в  найкоротші

 терміни  доопрацювати і внести на розгляд Верховної Ради України

 проект  закону  України "Про внесення змін і доповнень до Закону

 України про патентування деяких видів підприємницької діяльності

 щодо патентування в сфері роздрібної торгівлі".

      Оце  й  зроблено.  З  врахуванням зауважень і Президента, і

 народних  депутатів.

      Ми  ж  не мали  право   ігнорувати  пропозицію  колег.

 

      ГОЛОВА.   Чечетову   слово.  Одну  хвилину.  Одну  хвилину.

 Чечетову   дайте  слово.

 

      ЧЕЧЕТОВ

      Уважаемые  коллеги!  Я  хочу  дать  пояснение  вопроса, так

 сказать  в  ретроспективе  динамики. Когда был закон подготовлен

 еще и был закон подготовлен вот и планировалось введение его с 1

 июня.  Вы  знаете,  какую  негативную  реакцию  вызвал  закон  в

 обществе в  целом.

      Було  принято  постановление  отстрочитьь  его  и  ввести в

 действие  с  1  июля  с  учетом определенных изменений. Когда мы

 вынесли  его  на  рассмотрение  в  июне  месяце, то та редакция,

 которая  выносилась,  она  опять-таки общего понимания в зале не

 нашла. И было принято решение -ввести закон в действие в части 2

 статей,  что касается патентования игрального бизнеса и обменных

 пунктов.  и выхвачено из розничной торговли были автозаправки, а

 дальше  было  сказано,  что  комиссие  по экономической политике

 внести  изменения  в  раздел,  касающийся патентования розничной

 торговли  и вынести на рассмотрения сессии. И пока эти изменения

 комиссия  не  внесет,  и зал не утвердит, патентование в области

 розничной торговли эту часть закона не вводить.

      Поэтому  комиссия  теперь по новой эту часть именно закона,

 не  весь  закон,  а часть закона, касающуюся розничной торговли,

 патентования   она   действительно  внесла  изменения  с  учетом

 предложений  конкретных  депутатов  и  вы можете на рассмотрение

 сессии.  как сейчас сессия примет, то что примем, то и вступит в

 силу.  Если  не  примем  -закон  будет  работать в той усеченной

 форме, те 2 раздела, которые вступили в силу с 1 июля.

 

      ГОЛОВА.   Хвилиночку,  ясно. Піменова,   будь  ласка,  вона

 давала пропозицію свою з цього приводу. Увага!

 

      ПІМЕНОВА

 

      Республика Крым.

      Все  дело  в  том,  что  вас  вводят  в  заблуждение  члены

 комиссии,  все  замечания,  которые были у Президента, а также у

 тех,  кто  занимался  роздрибной  торговлей,  сводились только к

 одной  статье  -это  статья  3  пункт  4, который касался одного

 вопроса   -вартисть  торгового  патенту.  И  Президент  в  своих

 замечаниях, которые были розданы нам на руки, четко написал, что

 нужно  внести в части вартости торгового патенту. И повестка дня

 была   такая,   и   поэтому  действительно,  когда  накануне  мы

 рассматривали  новую  редакцию  измененную  закона,  зал  не мог

 принять, потому что комиссия внесла изменения в первую статью, в

 другие  статьи, которые совершенно не касаются стоимости патента

 и, таким образом, совершенно не касались эти статьи, в частности

 первая, замечаний Президента.

 

      ГОЛОВА.  Одну  секундочку, ми до поправки, ми поки що не по

 поправках  ідем. У мене є пропозиція така: давайте ми розглянемо

 3 статтю, а ртоді будем визначаться. Це справді, були зауваження

 Президента,  на  них  треба  зважити  -це  основний  зміст цього

 документу, ми повинні визначитися тут, а потім будемо вирішувати

 долю  подальшу закону,  тому що зараз ввійти в дискусію відносно

 того,   що   є  яким  об'єктом  для  реалізації  товару:  чи  це

 кооперативний  об'єкт,  чи  це державна торгівля, чи це приватне

 підприємство...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Одну  хвилику!..  Та  не по мотивах!.. Тут же... Олександро

 Володиміровно,  процедура другого читання не передбачає виступів

 з мотивів, а тільки за поправками!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ви будете мати слово і висловитеся. Будь ласка...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Нема  заперечень  з цього приводу. Я ще раз пояснюю... Будь

 ласка,  опустіть  руки.  Опустіть  руки  всі...  Ще раз пояснюю:

 зауваження Президента стосувалися третьої статті...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я  прошу  вас:  не  вигукуйте  з  місця, тому що на трибуні

 стоїть доповідач!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я  роблю  зауваження  вам,  Олександра  Володимирівна, будь

 ласка...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Так   справа  в  тому,  що  я  зобов'язаний  це  робить  за

 Регламентом, а у вас цього нема права...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Є пропозиція розгянути спочатку 3-ю статтю до цього закону.

 Ставлю  на  голосування  цю пропозицію. Ставлю на голосування цю

 пропозицію - вона цілком випливає з зауважень Президента!

 

      "За" -

 

      Процедурно рішення прийнято.

      Стаття  3  "Порядок придбання торгового патенту на операції

 роздрібної   торгівлі".

      22-га  поправка - редакційно  врахована Боделана.

      23-тя,  Семенюк - частково  врахована.  Не  наполягаєте  на

 голосуванні? Ні.

      24-та - відхилена. Комісія  з  банківської  діяльності.  Не

 наполягають вони.

      Стаття...   поправка   25-та - відхилена.  Чорноусенко.  Не

 наполягає на її переголосовуванні.

      26-та - врахована редакційно. Комісія погоджується з нею.

      27-ма.  Комісія з питань економічної політики та управління

 народним господарством. Враховано.  Врахована...

      Стаття...  поправка  28-ма,  Комісія  з  питань економічної

 полмітики - теж врахована поправка.

      29-та,  Товта  поправка - частково  врахована,  він просить

 слова - дайте йому слово.

 

      ТОВТ

      169 округ.

      Дякую.   Значить,   я   вважаю,   моя  попрвкаконцептуально

 вихордить,  шановні  колеги, із того, що регулювання всіх питань

 торгівлі  на  теріторії  населених  пунктів...  Я  би попрсив не

 мішати ведучому,  коли іде  сесія.

      Я  вихожу  з  того,  що всі питання відрегулювання торгової

 діяльності  на  теріторію  населених  пунктів  це є прерогативою

 самих    місцевих Рад місцевих самоврядувань.

      Тому  я  пропоную  і прошу вашої підтримку, що встановлення

 розміру   плати  за  патент  поввинно  робитися  представницьким

 органом  місцевого  самоврядування.  От  в  тому  разі він зможе

 регулювати  відповідно  від  теріторії розміщенняторгової точки,

 може  регулювати  відповідно  до  сезону. Тобто, я просив би вас

 підтримати,  встановити  потолок 160 екю, що більше не може бути

 вартість  торгового  патенту,  а  віддати  встановлення розміру,

 віддати    у    компетенцію   місцевих   Рад,   тобто   місцевих

 самоврядувань. Дякую.

 

      ГОЛОВА. Ростислав Степанович...

 

      ЧАПЮК.  Даю  відповідь. Значить, шановний колега Товт, ваша

 попрака врахована частково.

      По-перше,  комісієй передбачено, що не буде перевищувати як

 раз вартість торгового патенту 160 екі і також надаєм можливість

 місцевим органам регулювати  у  випадку, коли пункти роздрібного

 продажу   розшташовані  в  зонах  курортного  відпочинку  або на

 теріторіях, прилеглих до пунктів митних прикордонних переходів.

      А  все решту пропонує комісія все-такиф встановити градацію

 у  нас  законодавчо.  Зокрема,  вартість  торгового  патенту  на

 здійснення  роздрібної  торгівлі  у  пунктах  розрібного продажу

 товарів  за  календарний  місяць  становить  на теріторії Києва,

 обласнеих центрів суму, еквівалентну 160 екю. На теріторії мітса

 Севастополя,   міст   обласного   підпорядкування  і  в  районих

 центрах  -в  два рази нижчу -суму, еквівалентну 80 екю і в інших

 населених  пунктах  - суму,  еквівалентну 40 екю.

 

      ГОЛОВА. Михайло Михайлович, ви наполягаєте на голосуванні?

 

      ЧАПЮК. Вона частково врахована, але з відображенням того...

 

      ГОЛОВА.  30  секунд  дайте...  Ростислав  Степанович6 ясно,

 спасибі.

      30    секунд, будь ласка, Товта  ще.

 

      ТОВТ.  Дякую.

      Ні  в  якому  разі  концептуально,  на мій погляд, не можна

 погодитись,  що  му  тут,  у Кєві, по якісь середній температурі

 села  або  якихось  обласних центрів встановлювали ці тарифи. Ми

 можемо встановлиювати якісь орієнтири, но фіксувати тарифи ми не

 мєамо  можливості і права.

      Можливо,   що   для   того,  щоб  хтось  займався  торговою

 діяльністю  на  території  якогось  села, можливо, йому ще треба

 доплачувати за  це , а не по цим сталим тарифам  брати.

      Я   прошу  колег  не  підтримувати  пропозицію  Комісії,  а

 підтримати  мою  пропозицію:  віддати  це  на  розгляд  місцевих

 самоврядувань, віддати це  в їхню компетенцію.

      Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Ставлю  на  голосування пропозицію депутата Товта.

 Поправка зачитана  і аргументована.

      Я  прошу  уваги,  ставлю на голосування  поправку  Товта.

      За -

      Рішення не  підтримане.

      Я   прошу...

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Та  я розумію.

      Я  прошу  вас,  зосередьтесь,  будь ласка, голосуйте проти,

 голосуйте   утримуйтесь,  як  завгодно,  але  голосуйте.

      Пустовойтовський.

      Микола Янович, да відпустіть її, будь ласка, відпустіть.

      Ставиться на голосування ще  раз.

      За -

      Поправка  пройшла,  врахована.

      Дальше   Недвига.   30   поправка   врахована  в  редакції,

 Чорноусенка відхилена, він не  наполягає.

      Степаненка   32   поправка   Михайла  Володимировича,  інша

 редакція. Ви не  наполягаєте на своїй  пропозиції?

 

      ЧАПЮК.  Вже прийнята.

 

      ГОЛОВА. Вона прийнята власне. 33. Комісія з питань банків і

 банківської діяльності відхилена поправка. Вона не враховується.

 шевченко 34 поправка в іншій редакції. Ви наполягаєте?

 

      ЧАПЮК.  Вона вже прийнята.

 

      ГОЛОВА.  А,  ясно,  вона  вже  прийнята. 35 Симоненко Івана

 Петровича відхилена. Він наполягає. Дайте Симоненку слово. Зміст

 такий:   "Вартість   торгового  патенту  за  календарний  місяць

 визначається органами місцевого самоврядувння, дефірієнцьовано в

 залежності  від  місця  розташування, від реалізуємих товарів та

 значення  для  данного  регіону не може привущувати.." і далі за

 текстом. Я просив би, це  власне  враховано.

 

 

      СИМОНЕНКО І. П. Александр Александрович, оно проголосовано,

 но есть одно дополнение. Не спешите.

      Симоненко,  Чернигов.

      Было   предложение,  которое  мы  проголосовали  и  сделали

 правильно.  Единственное  на что я обращаю внимание, я предлагаю

 диференцировано.  Если  мы  Товта голосовали поправку и было 160

 экю,  то  я  предлагаю, так как комиссия предлагает для обласных

 центров  160  и  далее  по  градации, но все это отдать все-таки

 нормировано, дефиренцировано  органам...

 

      ГОЛОВА.  Іван  Петрович  -це  ж  і  є  дефіренціація.  Коли

 визначають  ставку  місцеві  органи  влади,  то  вони дивляться,

 виходячи з усіх цих факторів.

 

      ЧАПЮК. Голосуванням поправки Товта це вичерпано вже.

 

      ГОЛОВА. Зараз, зараз. Ну, на підтримку вашу ще. Будь ласка,

 Слободенюк, Закарпаття.

 

      СЛОБОДЕНЮК.

 

      Спасибо  Александр  Александрович.  Уважаемые коллеги, ни в

 коем  случае  нельзя  принимать  эту  градацию  160 экю для всех

 обласных  центров.  Потому что есть обласные центры с населением

 130  тысяч, в 200 тысяч, есть в 2 миллиона. Понимаете? И они уже

 заранее  ставятся в неравное положение. Если у меня в Ужгороде с

 населением  в  100  с лишним тысяч поставить 160 экю, то в Киеве

 надо  ставить  1600  экю.  И  прохождение, и торговые площади, и

 расположение  -(............).  Почему  комиссия  это не брала в

 расчет?  Какая ж тут справедливость, какая градация?

 

      ГОЛОВА.  То як писати  "Диференційовано"?

 

      СЛОБОДЕНЮК.  Підримати, Олександр Олександрович, підтримати

 проголосовану поправку.........

 

      ГОЛОВА. Так вона вже проголосована, вже підтримана.

 

      СЛОБОДЕНЮК.  Все,  і  не повертатися до цього і взагалі все

 зняти.

 

      ГОЛОВА.  Іван петрович, диференціація... Ви зрозуміли? Все.

 Знімає він свою поправку, не наполягає на голосуванні.

      Симоненко,  36 -відхилена. Він не наполягає теж. Дайте йому

 слово ще раз.

 

      СИМОНЕНКО.

      Уважаемые коолеги депутаты! Симоненко, Чернигов.

      Суть   предложения  сводится  к  тому,  что  ныне  комиссия

 предлагает  субкекту  предпринимательской деятельности заключить

 договор  действия  патента,  скажем, на год. Почему на год? Ведь

 это  мелкое предпринимательство, где человек сожет, так сказать,

 обанкротиться через 6 месяцев.

      Поэтому   суть   предложения  сводится,  чтобы  "на  основі

 домовленості   з   суб'єктом   підприємницької  діяльності  "  и

 заключали  договор, может на три месяцы патент, может на четыре,

 может  а  год,  а  может до двух лет. Поэтому я прошу поддержать

 меня и проголосвать. И не навязивать жестко заранее, скажем, год

 ровно. Почему чиновнику нравится год, а не полгода?

      Спасибо, поддержите.

 

      ГОЛОВА Ростислав Степанович.

 

      ЧАПЮК.  Визначалося  на  12 місяців, дійсно, як мінімальний

 час,   для   підприємницької   діяльності  в  галузі  роздрібної

 торгівлі.  Це розглядалось на комісії, відхилена Івана Петровича

 поправка,  з  його  участю,  до  речі.  Там  він тоже не доказав

 необхідності прийняття в його варіанті.

 

      ГОЛОВА.  Ви  не  наполягаєте,  ні?  Ну давайте, я ставлю на

 голосування пропозицію Симоненка.

 

      "За" -

      Іван  Петрович,  не  розстроюйтесь  так,  як  казав  колись

 Часник.  Справа  в тому, якщо ми зараз ще на місцеві орагну дамо

 торгівлю  за  патенти  на  кожен  місяць і торгівлю за строки їх

 використання, то це буде інша... вид підприємницької діяльності.

 Давайте  не будемо ми цим займатися, а чітко визначила комісія -

 на   який  строк.  Якщо  немає...  якщо  відчуває,  що  не  буде

 торгувать, то не    бери  патент.

      37  поправка.  Комісія  з  питань  фінансів  і  банківської

 діяльності   відхилена. Вони  не  наполягають  на голосуванні.

      38   поправка.   Комісія  з  питань  економічної  політики.

 Врахована  їхня  поправка.

      39 поправка. Редакційно   врахована.

      40. Семенюк. Теж  редакційно  врахована.

      41  Шевченко.  Наполягає.  6  абзац  статті 3 "Яловичина та

 свинина"  подати  в  редакції "Сало і м'ясо. Свинина, яловичина,

 баранина, кролятина, свійська птиця". Будь ласка, дайте Шевченку

 слово...

 

      ШЕВЧЕНКО

      Шановні   колеги!   Тут  наводяться  висновки  комісії,  що

 відхилено  із  зв'язку  із  змінами  до  статті 1. Насправді ж у

 статті  1  ідеться про ці види продукції. Якщо вони продаються і

 виготовлені,    продаються   в   підсобному   господарстві:   на

 присадибній,  дачній,  садовій  і городній ділянках і все. Але є

 вибачте,  у  нас  є колективні господарства. В це не включається

 формулювання фермерських і всяких інших форм агрогосподарювання.

 Тому  це принципово важливо. Все ж таки розширити цей асотримент

 важливих   для  харчування  продуктів,  включаючи  також  і  мою

 наступну  поправку  42,  де  сказано  -риба. Її нам ще більше не

 вистачає,  ніж  м'яса.  Це  треба,  щоб люди його купляли. Прошу

 підтримати.

 

      ГОЛОВА. Ростислав Степанович, будь ласка.

 

      ЧАПЮК Р. С. Даю відповідь. Я повинен вам сказати, що дійсно

 ваші  міркування  повністю  викладені  у статті 1, що й прийнято

 вже.  Мова  йде  і  про  фірмову  торгівлю  (...........) то, що

 вирощено в колгоспах і в особистих підсобних господарствах.

      Виділено  чому  окремо  свинина  і  яловичина?  Це  ті види

 м'ясної  продукції, що перепродують підприємці, що перепродують.

 Все, решту люди, як правило, збувають у власне виробництво. І не

 було  потреби  його  повторно  в  цій  статті  відображати. Вона

 повністю  вкладена  в  1  статтю.  А, власне виробництво. Власне

 виробництво.   Продукція   власного   виробництва  і  фермери  і

 колгоспники.

 

      ГОЛОВА.  Наполягаєте на голосуванні цієї поправки? Поправка

 Шевченка голосується.

 

      За-

 

      Не  вистачає  голосів. Рибу теж не будем записувать, добре?

 Він погодився.

      43  Чиж. Змістт такий: без сплати торговій патент надається

 для   реалізації   інвалідам   товарів  повсякденного  попиту  і

 продуктів  харчування  що здійснюються торговельними установами,

 створеними  з  цієї  метою  громадськими організаціями івалідів.

 Слово Чижу Івану Сергіойвичу.

 

      ЧИЖ

 

      Соціалістична фракція.

      Олександре  Олександровичу,  кілька  моментів  принципового

 характеру.  Нам  очевидно  доведеться голосувати і приймати інші

 статті,  оскільки  значна  частина  доповнень відіслана до інших

 статей  цього закону про зміни.

      А  стосовно  моєї  конкретної  цієї  поправки,  я  хотів би

 запропонувати  ось  що.  тут  комісія  врахувала і абсолютно так

 редакційно,  як  я  подав  виклала  в  статті  1, я дякую. Але є

 момент,  йдеться  про  сме  безоплатний  патент, і в статті 1 на

 сторінці  2  так  як  виклала  комісія,  ось  я відкриваю зараз.

 Регулюється,  що  дія цього закону не поширюється на торговельну

 діяльність і сказано, моя редакція, які раелізують для інвалідів

 і  так далі, тобто що їм не треба патент платити, але статею 3-ю

 фактично  відкидається  ця  ж  редакція  статті 1 таким записом:

 безоплатний   торговий   патент   не  дає  право  на  здійснення

 роздрібної торгівлі товарами, які не зазначені  у цій статті.

      Виходить  так,  якщо  інвалідська організація має там якусь

 крамничку, скажімо, реалізує якісь ортопедичні вироби -все, воно

 вже  перекреслюється,  він  не  має  право,  не  входить. Тому я

 пропонував би не в статтю 1, а саме в статтю 3 занести сюди, тим

 більше  ми  не  знаєм  чи ми приймемо 1 статтю. Можливо ми зміни

 тільки  до 3-ої.

      Я   закінчую,   Олександре   Олександровичу,   я   ж   мушу

 аргументувати!..   І   отут,   де   ми   перед  пунктом  7  щодо

 роздрібної... продажу періодичних видань, де ми і супутні товари

 включаєм  для "Союздруку" (все нормально), перед цим додати саме

 такий  запис:  "...  щодо безоплатного патенту, що видається для

 реалізації  інвалідам  товарів  повсякденного  попиту, продуктів

 харчування, що здійснюється торговельними установами, створеними

 з   цією  метою  громадськими  організаціями  інвалідами". Тобто

 пенести  запси саме в статтю 3.

 

      ЧАПЮК  Комісія  підтримувала пропозицію Чижа і, в принципі,

 зараз не буде заперечувати про переніс її в 3-ю статтю.

 

      ГОЛОВА.  Тобто  поправка  Чижа  підтримується  комісією,  і

 ставиться вона на голосування. Будь ласка, підтримайте! Поправка

 Чижа підтримується комісією і ставиться на голосування.

 

      "За" -

 

      Я прошу 158 депутатів: голосуйте "проти", але голосуйте!

      Ще раз повторюю: поправка Чижа підтримується комісією, вона

 ставиться   на   голосування.   Мова   йде  про  інвалідів,  які

 виготовляють  у інвалідських організаціях свої товари, і вони не

 повинні   обкладатися   патентами.  Зрозуміло,  так?  Ставлю  на

 голосування. Увага! Голосуйте!

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      Дальше.     Чурути     поправка  -   частково    врахована.

 Наполягаєте...?  Пункт  6,  доповнити  перелік:  м'ясо свійських

 тварин  і птиці, яйця, жир, сало, безаокогольні напої, морозиво,

 ягоди,  риба,  рибопродукти  (окрім  консервів), ліки, книги. Ми

 голосували  це  в  редакції  Шевченка.  Дайте  слово  Чуруті.  Я

 прошу... коректно і швидко.

 

      ЧУРУТА    , 251 виборчий округ.

      Уважаемый   Александр   Александрович,  передо  мной  лежат

 зауваження  Президента.  Первое  зауваження,  вин пише: "Прчиною

 майже   одностайного   неприйняття   закону   є   його  очевидна

 спрямованість   проти  інтересів  дрібних  торговців".  Так  вот

 интересы  дрибныхторговцев  у  нас  учтены  в статье 1, там, где

 говорится,  что " в діях цього закону не поширються на суб'єктів

 підприємницької   діяльності  і  фізичних  осіб,  які  сплачують

 риннковий  збір" и так далее, то есть, то, что предлагается, как

 раз  то,  что  предложил  Президент.  А  мы  сразу перешли к 3-й

 статье, хотя его 1 замечание касается 1 -й статьи.

      Поэтому  я  просил  бы  вас  вернуться  к  1-й  статье.  Вы

 вспомните  почему  были  забастовки и забросали Верховный Совет,

 администрацию  Президента,  Кабинет  Министров теми протестами и

 заявлениями.   Потому   что   не  были  учтены  интересы  мелких

 торговцев.  Так  вот  как  раз  сейчас в 1-й статье эти интересы

 учтены, попрвки внесены, но мы сразу перешли к 3-й статье, а эту

 статью......

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  вас,  враховуються  ваші  поправки, якщо

 треба,  то перенесемо, але мова іде про конкретну вашу поправку.

 Так,  будь  ласка,  ви  півтори  години  проговорили про інше, а

 тепер  вимагаєте ще  часу.

      Ростислав Степанович, будь ласка.

 

      ЧАПЮК. Значить, як раз в 6 пункті 3 статті практично всі ці

 положення  по  видах  продукції  враховано.  Яловичина, свинина,

 домашня  птиця,  яйця, картопля і так дальше. Морозиво, ліки -це

 все, мидичні препарати -все враховано.

 

      ГОЛОВА. Все  враховано, ну,  він не наполягає більше.

      ШУМ  В  ЗАЛІ

      Додати  ягоди і рибу.

 

      ЧАПЮК.  Розумієте,  риба  є  різна. Є морська, є копчена, є

 баличок.

      ШУМ  В  ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА.  "Голодній  кумі...  кутя на умі" -є така приказка,

 Ростислав Степанович, пам'ятаєте ви?

 

      ЧАПЮК.Так, пам'ятаю.

 

      ГОЛОВА. Так, ну, ярозумію, в нас 3 відповідні, але все-таки

 риба  і   ягоди  і  фрукти,  тому  що  мова  іде  про  те,  що є

 спеціалізований  виид торгівлі на ягідну і фруктову продукцію. І

 це  причому великий обсяг на товарному ринку і треба записати це

 сюди.    Так  наполягає  депутат Чурута.

      Я ставлю на голосування  і комісія підтримує цю пропозицію.

 Ставлю на  голосування, будь ласка.

 

      "За"-

      До речі, кавун - це  теж  ягода,  так  же? Тільки  велика.

       Дальше,  45.  Комісія  з  питань  економічної  політики  -

 врахована  поправка.

      46,  врахована теж.

      47  Боделана відхилена  ,  він  не  наполягає.

      48  ,  Безсмертний,  частково врахована. Згоден він  так.

      49,  Марковська,  відхилена, вона  не  наполягає.

      Наполягає,  дайте  слово  Марковській."В  статті 3 вилучити

 надання  патенту  на  здійснення  податкової торгівлі ліками".Це

 пов'язано  з  тим,  що  в кіосках недопустима торгівля медичними

 препаратами, для  цього існує  аптечна  сітка.

      Тобто,  мова  йде про те, що нащо давать патент на те, що і

 так  не  може  продаватись.

      Слово  дається... То  аптечний  кіоск.

 

      МАРКОВСЬКА.   Дякую, Олександр Олександрович .

      Справа  в  тому,  що  ця  стаття  суперечить статті 19 "Про

 порядок реалізації лікарських засобів.... Який ми прийняли Закон

 України "Про лікарські засоби". Стаття 19, і вона суперечить цій

 статті.

      Тому  я  наполягаю, щоби  все-таки  цю  статтю врахували.

      Чому  не  можна? Тому що, я хочу пояснити, що якщо ми даємо

 дозвіл  торгувати  лоткам  медичними  препаратами,  то  під  цим

 виглядом  можна  торгувати  там  і гашешем, і маріхуаною, і всім

 іншим.

      Тому,  якщо  ви за те, щоб ми торгували наркотиками, ставте

 цю статтю на голосування.

 

      ГОЛОВА. У нас на міріхуану є Омельченко. Він розбереться.

      А поки що , Ростислав  Степанович.

 

      ЧАПЮК.  Значить, такі  міркування.

      Перше,  ми  вже  проголосували навіть з поправки Чурути, що

 ліки  включити,  вже  проголосовано.  І Комісія це розглядала, і

 підтримує.  Чому?  Тому що і сьогодні, і 5 років тому назад ліки

 продавались  в  кіосках,  були  аптечні  кіоски. Спеціалізовані,

 безперечно.  З  тих  міркувань  запропонували,  що  якщо  ліками

 торгують, надати можливість безплатного патенту, лише для впливу

 на   пониження  ціни,  як  соціально-важливого  виду  необхідних

 товарів. З тих міркувань.

 

      ГОЛОВА.   Ніна  Степанівна,  давайте  так,  якщо  не  можна

 торгувати ліками,  то тоді патент не видається. І місцеві органи

 влади  за  відповідають.  А якщо випускається аптечна продукція,

 наприклад   компанія  інвалідів  випускає  милиці,  протези  -це

 аптечна  продукція.  Вона  реалізується  з  кіоска. Патент, якщо

 можна,   нульовий,  безплатний,  але  видається.  Це  дозвіл  на

 торгівлю.  А за ліки, якщо патентом не дозволяється, то ніхто не

 дасть  патент  на  нього і записувач, і незаписувач. Вона вже не

 наполягає. Спасибі.

      Бабич  відхилена  поправка.  3  стаття  вичерпана.  З  тими

 поправками,  які  вже  проголосовані,  ставиться на голосування.

 Дайте слово Кужель в черговий раз.

 

      КУЖЕЛЬ.

 

      Уважаемые  коллеги,  у  нас  прошла  поправка  Товта. Очень

 хорошая  поправка.  Но мы ее сформировли немножечко и просим нас

 поддержать  то,  что  сказал  депутат  Симоненко. То есть, чтобы

 звучало   в  такой  редакции.  "Вартість  торгового  патенту  на

 здійснення  роздрібної  торговлі встановлюється місцевими Радами

 народних  депутатів.  Вартість того патенту не може перевищувати

 сум  еквівалентних",  а дальше напісать то, что была градация на

 территории  Киева,  на территории Севастополя и иншых населенных

 пунктов:  160,  80  и  40  Чтобы  в селении могли поставить 160.

 Оставить градацию.

 

      ГОЛОВА.  Давайте  підтримаємо цю пропозицію. Підтримується.

 Ставиться на голосування.

     

      "За" -

     

      Стаття  3  з  цією  поправкою  ставиться  на  голосування в

 цілому. Стаття 3.

     

      "За" -

      Рішення прийнято.

      Стаття  4 стосується порядку придбання торгового патенту на

 здійснення  операцій в торгівлі з готівково-валтними цінностями.

 Це  теж  був предмет регулювання, і був предмет зауваження. Так?

 Тому  я  прошу  швидко.  Зауваження Бабича, він не настоює на їх

 голосуванні.  Не наполягає.

      Комісія з питань фінансів: відхилена її поправка 53.

      54. Подала вона. Частково врахована, він задоволений тим.

      55.  Комісія  з  питань  фінансів і банківської діяльності.

 Відхилена поправка.

      56.  Комісія  з  питань  фінансів і банківської діяльності.

 Теж відхилена і вони погодились з цим відхиленням.

      Стаття 4  ставиться  в цілому на голосування, будь ласка. В

 цілому 4 стаття.

     

      "За" -

      Рішення прийнято.

      У  статті 8 -це "Притягнення до відповідальності чи порядок

 покарання за порушення цього закуну". Я думаю, що немає сумнівів

 в тому, що треба було б проголосувати кілька поправок.

      Комісія екокномічної політики - врахована поправка.

      Симоненко просить вилучити частину другу статті 8. Я ставлю

 на голосування.

      Будь ласка, Симоненко дайте.

     

      "За" -

     

      _______________.Треба ставити від комісії.

     

      ГОЛОВА. Симоненку  слово дайте.

     

      СИМОНЕНКО

      Спасибо,   Александр  Александрович.  Симоненко,  Чернигов,

 440  Новозаводск. Ну немножно Ростислав Степанович кривит душой.

 На комиссии не все, что я предлагал, успели проголосовать. И вот

 смотрите, что  получается.

      Значит,  сейчас  мы  в  статье голосуем, что при нарушениях

 будет  штраф  предусмотрен в размере месячного патента. То есть,

 200   долларов.

      А   следующая   статья,   которая   штраф   накладывает  на

 беспатентную   торговлю  будет  2400  долларов.  Вы  чувствуете?

 Значит, там, где человек торгует без патента, ему не обязательно

 брать  патент.  Он  торгует безпатентными товарами. Ему штраф за

 это  нарушение  2400  долларов.

      А  тот, который торгует и должен брать патент, но нарушил -

 200  долларов  штрафа.  Поэтому  это неузгодженисть(...........)

 простая.  Точно  также,  как  когда  мы  говорили  за.. ну а что

 касается  Советов, мы проголосовали и это правильно. Единственно

 что мы еще б надо было бы вернуться в статью 7, по-моему, статья

 1.   Нет,   статья   2,   которая   бы   все-таки  гарантировала

 определенность  в отношении приобретеняи патента, как я все-таки

 настаивал    о    прекращении    субкектам   предпринимательской

 деятельности  договора  на  патентование.  Потому  что это будет

 заложено   в   штраф.

     

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      ГОЛОВА. Даю відповідь. Значить, безперечно, шановні народні

 депутати,  одержання  безплатно патента не означає, що можна все

 собі   дозволити.  Це  тим  більше  повинно  людину  -підприємця

 зобов'язувати   акуратно   брати   патент.  І  навіть  одержання

 безплатно  патенту  впорядковує  такий  вид торгівлі, як торгова

 діяльність.  Такий вид підприємництва, тому безперечно підвищена

 вища  відповідальність тих, хто має право на безоплатний патент,

 і  це  право  зловживає  ним  або  ігнорує.  Ось з цих міркувань

 комісія   просить  підтримати  той  варіант,  що  запропонований

 комісією,  бо  підприємницькою  діяльністю  займаються  люди, ви

 розумієте, грамотні.

     

      ГОЛОВА.  Ви наполягаєте? Симоненко наполягає на голосуванні

 своєї пропозиції. Ставлю на голосування пропозицію Симоненка.

     

      За-

     

      Не  вистачило голосів. 55 поправка врахована, 59 врахована.

 60  відхилена, він не наполягає. 61 відхилена теж. 62 врахована.

 63  відхилена,  Ричагов.  Ричагов  є?  Немировський, будь ласка.

 Після  першого  речення частини другої статті доповнити: в разі,

 коли   місячно  нарахована  сума  внесків  подакту  на  прибуток

 становить  менше  160 екю, то різниця між розрахунковим податком

 на  прибуток  та  місячною  вартістю  патенту перераховується до

 залікової  вартості  патенту  наступного  періоду. Немировському

 слово.

     

      НЕМИРОВСЬКИЙ.

      Олександре   Олександровичу,  надо  вернуться  было  до  53

 поправочки,  практически у нас возникает вот здесь неприятности,

 когда мы подходили и говорили, что мы неправильно что-то имеем в

 законе,  это  сме... пусть на местах эти доходы идут полностью в

 местный  бюджет  и  они  контролируют  работу, тем более, что мы

 знаем   что   местные   бюджет  у  нас  очень  слабо  обеспечено

 финансирование. Вот, а 53 поправка это практически решает, чтобы

 все 100 процентов оставались от патентов в местные бюджеты.

      И еще я хотел бы вернуться к 54 поправке Руслана Борисовича

 Боделана,  в  которой  говорится  о  том,  что торговый патент э

 чинним  на  території  України,  я  хочу  в довод этого сказать,

 хорошо,  та  продукция,  которая  есть  скоропортящаяся, которая

 сегодня  имеет сезонный характер, и в одних зонах ее достаточно,

 а  в  других нет. Мы этим практически ставим в рамки и запрещаем

 реализацию продукции, подумать надо над этим вопросом.

     

      ГОЛОВА.  Ростислав Степанович.

 

      ЧАПЮК  Р.  С.  Ну,  тут  багато  сказано,  так  сказать,  в

 попередніх  статтях,  що  вже  проголосовано... Перше. Прийняття

 поправки Товта вичерпує поправку Ричагова -"у разі недостатнього

 прибутку", бо надано право місцевому органу встановлювати розмір

 плати патенту не вище ...

     

      ГОЛОВА.  І диференційовано...

     

      ЧАПЮК Р.С. ...І диференційовано...

     

      ГОЛОВА.   Наполягає   він   на  голосуванні  поправки  63-ї

 Ричагова.   Ставлю   на  голосування  цю   поправку.  Ставлю  на

 голосування 63-ю поправку.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      63-тя? Я ж сказав...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

     

      "За" -

     

      ЧАПЮК Р.С. Він вертається до 53-ї поправки...

     

      ГОЛОВА.  Та  як  же можна вертаться до 53-ї, якщо іде зараз

 63-тя  поправка?!..  Я  слово  вам  дав доля 63-ї поправки, а ви

 говорите про інше - те, що вже проголосовано...

      Будь ласка, 64-та поправка - відхилена вона.

      65-та - відхилена. Не наполягає автор.

      Поправки до статті 8 ставляться на голосування в цілому.

     

      "За" -

     

      Я   ще  раз  прошу:  голосуйте  8-му  статтю!  8-ма  стаття

 голосується в цілому, будь ласка!

     

      ЧАПЮК Р.С. В цілому з поправками! З прийнятими поправками!

     

      ГОЛОВА.  Будь ласка. Та там ніяка поправка не прийнята!..

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято.

      Яка 9-та стаття?

     

      ЧАПЮК Р.С. "Заключні положення"....

     

      ГОЛОВА. Одну хвилиночку. Одну хвилинку. Значить, оскільки 1

 стаття  стосується  поширення  дій цього закону на види об'єктів

 торгівельної  діяльності,  які  були  проголосовані  у  нас і не

 викликали  заперечень,  я пропонував з цими зауваженнями, які ми

 зараз  проголосували,  в  цілому  ще  раз  проголосувати... Будь

 ласка, є  заперечення з  цього приводу?

      Чурута,  будь ласка.

     

      ЧУРУТА, Чтахановский,  251.

      Это очень хорошо, что мы вернулись к 1-й статье, потому что

 1-я  статья  является  ключевой, из-за нее вообщем-то разгорелся

 весь  сыр-бор  по этому закону.

      Поэтому и мои попровки и комиссия их частично учла, значит.

 Я  предлагаю  проголдосовать  вот  то,  что  предложено в правой

 колонке  нам  "чистину  3  статті 1 виклати в такій редакції" и,

 начиная,  оставить  редакцию  старого  3-го пункта на странице 2

 "дія  цього  закону  не поширюється на торгівельну діяльність" и

 так  далее.  И  дальше  то,  что идет под скобочкой 2 "Суб'єктів

 підприємницької  діяльності і фізичних осіб, які..." и дальше по

 тексту.

      То  есть,  1-й  пункт, который здесь вот записан в редакции

 комиссии,  его  не  голосовать,  он  не  нужен  -оставить старую

 редакцию,   а  дальше  то,  что  предложила  комиссия.  Это  моя

 поправочка  есть  такая 13. Можно за мою поправку проголосовать,

 она   более изложена так,   как я  сказал корректно.

     

      ГОЛОВА.  Ми  зараз говоримо про те, що не треба голосувать,

 взагалі   розглядати  1 статтю, а ви говорити про поправку.

     

      ЧУРУТА. Обязательно надо. Весь  сыр-бор  разгорелся...

     

      ГОЛОВА.  Хто  заперечує  проти  розгляду  1  статті?  Ми  ж

 визначалися,   що   розглядається  3  стаття,  яка  є  предметом

 зауважень Президента.

      ШУМ  В  ЗАЛІ

     

      ____________.Є...

     

      ГОЛОВА. Наталія  Петровна, ще  раз.

     

      ПІМЕНОВА.  Дело  в  том,  что  Чурута предлагает добавить к

 этому  "физические лица" вот там вот пункт 2 не распространяется

 действие  закона  на "фізичних осіб і які далі мають". Вот этого

 нет было в редакции старой.

     

      ГОЛОВА. Я не розумію. Ще раз повторюю. Ми будемо розглядать

 першу   статтю  чи  не  будемо?

      Зауважень не  було до  першої статті.

      Ростислав  Іванович,  поясніть, будь ласка.

 

      ЧАПЮК.    Зауваженнях    Президенти...........   зауваження

 депутатів.  І  Комісія  розглянула, внесла деякі поправки з тим,

 щоб  чіткіше  визначити суб'єкти, котрі підлягяють патентуванню,

 вилучити   "фізичних  осіб  і  інших  суб'єктів  підприємницької

 діяльності, на кого не поширювалось патентування підприємницької

 діяльності в галузі торгівлі".

      І  пропоную або залишати в старому незмінно, або прийняти в

 редакції Комісії.

      Комісія  вивчала  цю  справу...

     

      ГОЛОВА.   Ну   чому   ви  весь  час  кричите?  Говорить  же

 представник  вашої Комісії. Тоді, коли він говорить, ви кричите.

 Я  не  чую,  що  він каже. То хіба треба кричать весь час? Дайте

 слово Кужель.

     

      КУЖЕЛЬ.  Уваемые  народные  депутаты,  как раз в замечании

 Президента  и  в  ваших письмах в Комиссию в первую очередь было

 подчеркнуто,  что  статью 1 нужно ввести, чтобы это освобождение

 по торговым патентам были выведены физические лица. То есть, это

 по настоянию Президента и по вашим  письмам.

      В   принципе,  можно  согласиться  с  предложением  Чуруты,

 оставить   только,  убрать  "фирмовая  торговля",  так  как  она

 расписана  в  другом  разделе,  оставить так, как написан первый

 раздел, а дадльше  пустить  по  Физическим  особам.

      И  раз уж мне дали слово, трудно мне взять его будет второй

 раз, я рпошу поддержать мою поправку по инвалидам. То есть, дать

 возможность,  у  нас  В Комиссии были инвалиды, мы заседали, они

 просят   дать   возможность  им,  если  они  торгуют  продукцией

 собственного  производства, украинского производства, вермишелью

 там  печеньем.  Дать им возможность небесплатный патент. Вот это

 единственная была  их просьба.

      Спасибо.

     

      ГОЛОВА.  Я  прошу  поправка  Чурути, 13 поправка до першого

 пункту  статті,  яка  звільняє від впливу з під дії цього закону

 підприємства і організації "Укркопспілки". Те,  що  запропонував

 Чурута,  ставлю  на  голосування  поправку  Чурути  і  прошу  її

 підтримати. будь ласка, 13 поправка. Підтримайте її, будь ласка.

     

      "За"  -

     

      Я  ще  раз  прошу  проголосувати, Зосередтися. Мова іде про

 поправку,  яка  регулює  співвідношення,  вірніше  регулює сферу

 впливу цього закону. І вона не розповсюджується на підприємства,

 організації  "Укркопспілки"  те, що наполягали депутати. Я прошу

 підтримайте цю поправку.

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято.

      Власне  це  редакція  першої статті, так? Тому із поправкою

 Недвиги  дайте слово. Ваша поправка яка?  17 поправка.

     

      НЕДВИГА.

     

      Шановний Олександре Олександровичу...

     

      ГОЛОВА.  Почекайте це ж до 2 статі. Це ж до 2 статті. Першу

 статю можна  з поправкою...

     

      НЕДВИГА.   Шановний   Олександре   Олександровичу,  шановні

 народні депутати.

      В   пункті   частині  3  статті  1  я  просив  добавити  до

 "Укрспілки"   торгово-виробниче   підприємство   робітничого   п

 постачання  залізниці.  Поясню  чому.  Значить,  на залізниці ці

 відділи   сьогодні   обслуговують   залізничників  і  підлягають

 приватизації.  І  вони  обслуговують  соціальну  сферу, яка є на

 балансі залізничників. Це дитячі садочки, дитячі лікарні, дитячі

 школи,  мало  того, лінійні станції деякі знаходяться не в межах

 населенних  пунктів,  де працюють самі залізничники там по 20-30

 чоловік.  І  там магазини меньше 20 квадратних метрів. Якщо вони

 будуть платити патент, так такої торгівлі там не буде, і люди не

 будуть  обслуговуваться  торговою мережею. Ми просто загубимо цю

 торгову мережу, і люди від цього не виграють.

      Тому  я  просив  би  добавити   до  Укоопспілки  "робітниче

 постачання залізниць".

     

      ГОЛОВА.    Ростислав    Степанович,   давайте   додамо   ще

 "УКРзалізниці" .

     

      ЧАПЮК. Давайте додамо до Укоопспілки "орсзалізниці".

     

      ГОЛОВА. Я ще раз кажу...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Значить "та  організація  системи  Укоопспілки підприємств,

 організацій, робітничого постачання", так ми пишемо.

     

      ЧАПЮК.    "Торгово-виробничих    підприємств    робітничого

 постачання Укрзалізниці".

     

      ГОЛОВА. Ну послухайте. У нас є підприємства Укргеолігії, на

 таких  же  умовах  працюють. Залізниця, ліс і тому подібне. Тому

 треба  писати:"торгово-виробничих  підприємств  робітничого: які

 працюють за призначенням", я маю на увазі так.

      Можна  таке ставить на голосування? Відредагуєте редакційно

 тільки.   Ставлю  на  голосування  цю  пропозицію.  Будь  ласка,

 підтримайте.

     

      "За" -

      Ну  ще раз поставимо на голосування, за вимогами депутатів,

 які не встигли проголосувать.

     

      "За" -

      Рішення прийнято.

      Я прошу комісію, крім того, зробити аналіз використання цих

 підприємств,  бо  там  багато  є просто звичайних магазинів, які

 підпадабть  під  цю  систему.   Подивитеся і внесете поправки, у

 жовтні  місяці  внесіть  поправки  до  цього закону. Якщо треба,

 вилучимо  ці  підприємства  із  переліку,  які  звільняються від

 патентування.

      І  поправка  8,  Кужель.  Я  прошу її підтримати. "Суб'єкти

 підприємницької  діяльності  створені громадськими організаціями

 інвалідів,   які   мають   податкові   пільги   згідно   чинного

 законодавства  та  здійснюють  торговельну  діяльність  виключно

 продовольчими товарами вітчизняного виробництва.

      Будь  ласка,  підтримайте  цю  пропозицію.  Так, Олександра

 Володимирівна?

     

      "За" -

     

      Підтримано.

      І   до  2...  Перши  стаття  в  цілому  ставиться  із  тими

 поправками , що  проголосовані. Будь ласка.

     

      "За" -

     

      Рішення  прийнято.

      До  2  статті  буде  потреба?  Чурута, наполягаєте на своїй

 поправці?  Ні. Другу статтю в цілому можна проголосувати? Ставлю

 2  статтю  в  цілому. 2  стаття  голосується  в  цілому.

     

      ЧАПЮК.  Комісія  просить підпримати.

     

      ГОЛОВА.

      "За" -

     

      В  цілому закон із тими поправками я ставлю на голосування.

 В цілому  закон   із  внесеними  поправками.

     

      "За" -

      

      Прийнято.

      Проект  постанови  за  основу ставиться на голосування. З 1

 вересня. Ну  там  же  в  вас написано...

     

      ЧАПЮК.  За  основу.  За  основу.  В  вас  же ж нема другого

 проекту.

     

      ГОЛОВА. За  основу.

     

      "За" -

     

      Які доповнення  є, будь ласка Прийнято  за  основу.

      Володимир Кирилович, Олексеєнко.

     

      ОЛЕКСЕЄНКО В.К.

      Дякую, Олександре Олександровичу.

      Я думаю, що ми сьогодні з голосу такого напринімали...

     

      ГОЛОВА.  Ну, вибачте, ну де з голосу?! Все ж у поправках!..

 Ну що ви говорите?!..

     

      ОЛЕКСЕЄНКО     В. К.       Нє,    підождіть,    Олександре

 Олександровичу...  Надо,  щоб...  у  нас  є  Комісія  з банків і

 банківської  діяльності,  єсть  бюджетна  Комісія.  І  цей закон

 ввести в дію лише після того, як вони зроблить експертизу: що ми

 з голосу (більшість) напринімали...

     

      ГОЛОВА.  Володимире Кириловичу,  ну  закон  же прийнятий ще

 весною...

     

      ОЛЕКСЕЄНКО  В.  К.  Так  нельзя  ж  так  дєлать, Олександре

 Олександровичу!..

     

      ГОЛОВА.  В  березні  місяці!  Потім  зауваження  враховані!

 Зауваження  Президента  враховані,  депеутатів  враховані -все в

 порівняльній таблиці, а ви кажете: з голосу...

     

      ОЛЕКСЕЄНКО В. К. Президент пише по0одному, а им голосуєм за

 все...  Так  тогда  надо  було  знять  його  вообще і начинать з

 першого читання...

     

      ЧАПЮК  Р.  С.  Володимир  Кирилович,  це  по  землі  ми так

 зробимо!..

     

      ОЛЕКСЕЄНКО В.К. Спасибі за вашу підсказку!..

     

      ЧАПЮК Р.С. Закон прийнятий 23 березня...

     

      ОЛЕКСЕЄНКО В.К.... За вашу чистоплотність - я знаю більше...

     

      ГОЛОВА. Виключіть мікрофон один і другий -не варіться, будь

 ласка... Я прошу...

      В  цілому  постанова  ставиться  на  голосування.  В цілому

 постанова!

     

      "За" -

     

      Прийнято.

      Спасибі.  Сідайте  на  місце. І другий раз не допускайте до

 того,  щоб  зауваження  до  документу  були  -треба, щоб він був

 бездоганно підготований...

      "Про    вилучення   й   надання   земельних   ділянок   для

 несільськогосподарських  отреб  та  попереднє  погодження  місць

 розташування  об'єктів".  Доопрацьований  цей  документ. Я прошу

 його  проголосувати.  Я  ставлю  його  на голосування. Ставлю на

 голосування!

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято. Спасибі.

      До  чого  поправка, ми ж проголосували? Садьку дайте слово,

 доповідачу, Володимире Григоровичу, поясніть, якщо є потреба.

     

      САДЬКО.  Шановні  колеги, тут при розгляді цього питання на

 комісії  по  земельним  ресурсам  і  виникло  одне зауваження до

 пропозиції  по  Черкаській  області  від  Черкаського......... у

 відношенні  по  розташуванню  автозаправочної  станції  медичної

 фірми  "Медіна".  Тут  відводиться 0. 18 гектара першої шгрупи і

 після додаткового вивчення цього питання потрібно знову включити

 це  питання  в  постанову  або зараз дати доручення, щоб ми його

 доопрацювали і проголосували це питання конкретно.

     

      ГОЛОВА.  Ми проголосували постанову. Якої доповнення якого?

 А де воно тут, ви ж не роздали його? Роздане депутатам? Справа в

 тому,  що  йде  ж робота, будівництво, треба затрати нести, якщо

 нести,  то  треба  вівести земельну ділянку. Давайте підтримаємо

 комісію  ще  в  цьому  питанні,  будь  ласка. Доповнення до цієї

 постанови  проголосуємо,  будь  ласка, до цієї постанови. Будьте

 уважні, голосуйте.

     

      За-

     

      Рішення прийнято. Спасибі.

      про проект постанови Верховної Ради про структуру бюджетної

 класифікації  України.  Данєвич  Олександр Степанович. Заступник

 начальника   головного  державного  казначейства  України.  Будь

 ласка, 3 хвилини.

     

      ДАНЄВИЧ.

      Шановний Олександр Олександрович, шановні народні депутати.

 На  виконання  Постанови  Верховної Ради України "Про введення в

 дію  Закону  України  "Про  внесення  змін і доповнень до Закону

 Української   РСР   "Про   бюджетну   систему  Української  РСР"

 Міністерством  фінансів  за  участью  Міністерства статистики та

 Міністерства  юстиції відповідно до доручення Кабінету Міністрів

 розроблено новий проект структури бюджетної класифікації.

      Бюджетна   класифікація   є   найважливішим  методологічним

 документом,  на підставі якого будуть складатись та виконуватись

 бюджети.

      Цей документ буде використувуваться, як органами фінансової

 системи,   банківськими   установами,   так   і  міністерствами,

 відомтствами,  підприємствами та організаціями, які отримують та

 використовують  бюджетні кошти.

      Діюча  нині  класифікація  доходів  і  видатків  Державного

 бюджету дісталась нам и спадок від колишнього Радянського Союзу.

 Після  проголошення Україною незалежності, наказом  Міністерства

 фінансів   до   цієї  класифікації  було  внесено  ряд  змін  та

 доповнень, але вони не усунули притамані їй в цілому недоліків.

      Так,    стосовно    функціонального    розрізу    бюджетної

 класифікації  немає  єдиної  структури  видатків  з  точку  зору

 функцій  держави,  а  стосовно групування доходів та видатків за

 економічним  змістом,  то  таке  групування  сьогодні  практично

 відсутнє.

      Показники  поточних доходів, які зараз використовуються, не

 дають  можливості  побачити  поділ  на  податкові і не податкові

 надходження.  Так як раніш всіх цікавив тільки какнал -конкретне

 джерело  поповнення  доходної  частини.  А не економічна функція

 окремих  видів  надходжень.  Все  це ускладнює процес складання,

 виконання   та   аналізу  бюджету  за  нових  умов..............

 поівняння   окремих   показників   з   аналогічними  показниками

 виконання бюджетів інших  держав.

      Проект  структури  бюжетної  класифікації,  який поданий до

 вашої  уваги,  в  цілому відповідає вимогам статистики державних

 фінансів.  Необхідність  використання  міжнародних  стандартів в

 сфері   статистики  державних  фінансів  обумовлено  змнами,  що

 відбуваються  в Україні в період переходу до ринкової економіки.

      Зв'язане   з   цми   змінами   формування  нових  принципів

 функціонування   фінансів,   підвищення   їх   ролі  в  розвитку

 економіки,  а  також  про  вихід  України  на  міжнародну  арену

 викликали  потребу  побудови структури бюджетних класифікацій за

 такими  показниками,  які  б  були  порівнювані  з  прийнятими в

 міжнародній  практиці.

      Але можливість забезпечення порівняння бюджетних показників

 не   є  єдиним  наріжним  камнем  в  фундаменті  запропонованого

 проекту.

      В  процесі складання виконання бюджету порівняно з періодом

 колишнього  РСР  виникло  багато  зрушень.  Наприклад, з'явились

 видатки,  фінансування  яких  проподитьс  на  зворотній  основі.

 Передбачається  консолідація в бюджеті цілого ряду позабюджетних

 фондів,  діють  транпортні  стосунки  з  територіями. Це вимагає

 врахування    специфіки    сьогоднішньої   економічно-фінансової

 ситуації   в   Україні,   орієнтації   функціональної   побудови

 відповідно до визначених державних пріоритетів і напрямків.

      На   нашу  думку,  в  запропонованому  проекті  структури

 бюджетної  класифікаці  вдалося оптимально врахувати як і вимоги

 міжнародних  стандартів   , так  і специфічні  умови   України.

      Нова  бюджетна  класифікація  буде  складатись  з 4 частин:

 доходи бюджету, видатки бюджету, фінансування бюджету, державний

 борг.

        Частина   "Видатки  бюджету"  в  свою  чергу  поділена  на

 функціональну структуру видатків, економічну структуру видатків,

 та  відомчу  структуру  видатків.

      Частина   "Фінансування   бюджету"   включає  як  за  типом

 кредитора, так і фінансування за типом боргового зобов'язання.

      Введення двох принципово нових частин - "Фінансування бюджету

 та  "Державний  борг"  обумовлена тим, що нині великого значення

 набувають  проблеми  залучення  позик,  забезпечення контролю за

 змінами,  сукупних  боргових  зобов'язань та залишками бюджетних

 коштів.

      Декілька   слів   щодо   детальної   характеристики  кожної

 зазначеної  частини  структури   бюджетної  класифікації.

      Щодо   доходів.  Доходи  складаються  з  сукупних  доходів,

 офіційних транспортів та коштів в державних цільових фондів.

     

      ГОЛОВА.  Олександре Степановичу, я прошу вибачити. Справа в

 тому, що цей  документ є  в депутатів.

      Ви  структуру  його  не  повинні  посторювати. Те, що треба

 сказати  до  самої  структури,  ви вже сказали. Чи є запитання до

 доповідача?

      Немає. Сідайте, будь ласка. Спасибі вам велике.

      Шановні  депутати  ні  в  кого  не  викликає сумніву, що це

 упорядкування  всієї  процедури  складання  і прийняття розгляду

 бюджету.  І  тому  треба  цю  структуру  затвердити  поза всяким

 сумнівом.  У  вас на руках є постанова з цього приводу. Я ставлю

 на  голосування  проект цієї постанови. Будь ласка, підтримайте.

 Жінки спокійніше.  Будь ласка. Голосуйте за основу.

     

      "За" -

     

      Ща   раз  повторюю,  ну,  у  нас  у  білому  дві  жінки  не

 проголосувало.  Я  ставлю  на  голосування  ще  раз. Будь ласка.

 Увага. Сідайте на місце, голосуйте.

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято.

      В цілому можна  голосувати? Ставлю   в цілому.

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято. Спасибі.

      Питання  про  проект  Закону  "Про внесення змін до Кодексу

 України   "Про  адміністративні  правопорушення  щодо  посилення

 відповідальності   за   порушення  ведення  касових  операцій"".

 Стельмах  Володимир  Семенович  -заступник  голови Національного

 банку.  Немає.  Віктор  Іванович  Суслов. Питання знімається. Є.

 Віктор Іванович, будь ласка.

      Володимир  Лукич Немировський -голова підкомісії доповідає.

 3 хвилини прошу. Увага.

     

      НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.

     

      Уважаемые  коллеги,  на ваше рассмотрение даются изменния к

 статьям  164.  2,  160  пункт  четвертый и пятый по выравниванию

 штрафных   санкций  за  несоблюдение  ведения  порядка  кассовых

 операций,  от,  минимальная  заработная  плата  до необлагаемого

 минимума. И я считаю, что, в принципе, их можна не рассматривать

 на  комиссии.  Их  можна  принять,  но  с  одним  застереженням,

 которого  нет  у  документах  в  вас, но отработано на комиссии.

 Чтобы в закон третим пунктом занести еще следующее застереження:

 "Встановити,  що  фінансові  санкції  передбачені цим законом не

 застосовуються   в   разі  невиконання  правил  ведення  касових

 операцій,  які  є  не  робочими  і в день напередодні неробочого

 дня".

      Что имеется в виду. Если быти последовательным букве этого

 закона,  то  получается, что пятница -вторая половина дня, когда

 в предприятие торговли поступает выручка, но выручка принимается

 банком  до  12  часов  дня,  потом  суббота  и  воскресенье тоже

 торговую выручку негде сдавать, и можна будет применять штрафные

 санкции, но вины в этом предприятия нет.

      Поэтому  если  принять  это  застереження,  то данный закон

 можна было бы принять.

     

      ГОЛОВА.  Чи  є  запитання  до Володимира Лукича? Тоді можна

 поставити із застереженням, яке він висловив, на голосування цей

 проект?

      Ставлю  на  голосування  в  цілому  проект  цього закону із

 застереженням, тобто уточненням третім, пунктом, про який сказав

 Володимир Лукич. Будь ласка, ставлю на голосування.

      Увага!

     

      "За" -

      Рішення прийнято.

      Спасибі, сідайте.

      Про   проект  Закону  України  про  внесення  доповнень  до

 Цивільного процесуального кодексу України у зв'язку з прийняттям

 Закону  про  внесення  змін  і  доповнень до Кодексу про шлюб та

 сім'ю України.

      Шановні  депутати!  Одну хвилиночку, я дам слово. Учора, ви

 пам'ятаєте,  ми  цей  закон  прийняли  у  першому  читанні. Дали

 доручення  доопрацювати  його.  Враховуючи  те, що Ніна Іванівна

 сьогодні  і вчора доповідала, прийшла з лікарні (в неї запалення

 легенів) вона просила, остільки нагальна потреба прийняття цього

 закону.  тому що здійснюються сьогодні операції по усиновленню і

 незаконному  вивезенні  дітей і вирішення цього питання потрібно

 дати...  для  вирішення  цього  питання  процедуру розгляду їх у

 установленому  законом  порядку.  саме  цей  порядок  ми повинні

 встановити.

      І  от  вчора  ми  розглянули  в  першому читанні і прийняли

 проект   закону.  Комісія  взяла...  прийняла  з  цього  приводу

 додаткову  постанову.  Крім  того, є згода Мінюсту, і Верховного

 Суду  на  відповідність  цього закону. Принаймні їхньому баченні

 цієї  процедури.  І  хоч  цей  проект  подається  не від Комісії

 судово-правової  реформи, а від Комісії з прав людини, ми вправі

 прийняти рішення з цього приводу. Тобто, є можливість, є потреба

 проголосувати  цей  закон  у  другому  читанні  в цілому і дати,

 відкрити   можливість  для  судової  процедури.

      Можна  ставить  на  голосування?  Ставлю  на  голосування в

 цілому. Будь ласка.

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято. Спасибі.

      Там  постанова  про введення в вас на руках. Будь ласка, за

 основу  ставиться постанова.

     

      "За" -

     

      В цілому можна постанову голосувати? Ставлю в цілому.

     

      "За" -

     

      Рішення  прийнято. Спасибі.

      Про  проект  закону  України  про ратифікацію конвенції між

 Урядом  України  та  Урядом Латвійської Республіки про уникнення

 подвійного  оподаткування  та  попередження  податкових  ухилень

 стосовно   податків   на  доход  і  майно.  Григорецький  Василь

 Васильович,  заступник  міністра,  перший  заступник  начальника

 Головної  державної  податкової інспекції України. Одну хвилину,

 будь ласка, на доповідь.

     

      РЕГУРЕЦЬКИЙ

      Шановні народні депутати!

      На  ваш  розгляд  виноситься проект Закону "Про ратифікацію

 конвенції  між  урядом  України  і урядом Латвійської Республіки

 відносно  уникнення  подвійного  оподаткування  та  попередження

 податкових ухилень".

      Я  хотів  би  сказати,  що  подібні  угоди  ми ухвалили, ми

 ратифікували  вже  декільком...  з  декількома  країнами. І це -

 типова  угода,  яка  заключається  Україною  з  іншими державами

 тільки  з  метою  про  уникнення  подвійного  оподаткування  від

 доходів, які будуть отримуватися резидентами Латвії на території

 України і резидентами України на території Латвії.

      Це  відноситься  до доходів від підприємницької діяльності.

 Це    оподаткування   доходів   від   використання   майна.   Це

 оподаткування  самого  майна,  а  також розділення оподаткування

 доходів,   які   будуть   отримуватися   від  володіння  акціями

 резидентами  двох  країнами;  доходи які будуть отримуватись від

 процентів  на  сплату  кредитів, які будуть надавати країни друг

 другу, а також доходи від використання авторських прав.

      Поскільки  обидві  країни  мають право на оподаткування цих

 доходів,  даною  конвенцією  розділяється  право  кожної держави

 оподатковувати  у  виключному винятку доходи від підприємницької

 діяльності  і  розділення  доходів  від  оподаткування доходів у

 вигляді дивідендів, процентів і доходів від авторських прав.

      Відрегульовано  питання  оподаткування  доходів.  Якщо буде

 введено   оподаткування   пенсій,   відрегульовано  питання  про

 оподаткування  доходів,  пенсій,  а  також  введені  статті  про

 надання  допомоги  податковим  службам  двох  країн на виявлення

 ухилень  від оподаткування доходів, отримуваних резидентами двох

 країн на території іншої.

     

      ГОЛОВА.  Спасибі. Спасибі. Запитання є?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Вітренко має запитання, будь ласка.

     

      ВІТРЕНКО  Н.  М.,  Конотопський виборчий округ, Прогресивна

 Соціалістична партія України.

      Шановний доповідачу!

      Нам  сьогодні  подано декілька проектів законів України про

 ратифікацію  конвенцій про уникнення подвійного оподаткування. Я

 бачу,  що не тільки Латвія, але і Недерланди, Кітай і таке інше.

 Це  нормальна процедура і я підтримую, щоб парламент сказав своє

 слово і забезпечував порядок в цьому питанні.

      Але  мене  турбує чому у списку осіб, які завізували проєкт

 закону,  які  готувли  його,  знову  ж  таки  нема нашої комісії

 Верховної   Ради,   ну,   на  цей  раз  комісії  Суслова.  Вчора

 розглядались  питання  кредитів.  Нас депутатів всі питають куди

 діваються  кредити?  Олександре  Олександровичу,  не  дав  змоги

 виступити  колезі  Кужель,  щоб  провести рішення про те, що при

 всіх  угода:  чи  це  надання  кредитів, чи уникнення подвійного

 оподаткування,  чи  громадянство  вирішується, -були обов'язково

 представникі  комісії Верховної Ради. У мене питання до вас і до

 Олександра Олександровича особисто.

     

      ГОЛОВА.   Я   відповідаю:   комісія   з  питань  фінансової

 діяльності  завізувала ці документи і розглядали їх, будь ласка,

 відповідайте на  запитання.

     

      РЕГУРЕЦЬКИЙ.  Я  хотів  би  вас  повідомити,  що угоди, які

 викладаються  відносно подвійного оподаткування регулюють тільки

 патання  падкування  доходів  і  ні  які  інші питання, особливо

 наданння кредитів, розміру цих кредитів, їх використання.

      Ця  угода  укладається  на  підставі  моделі конвенції, яку

 затвердив  Кабінет  Міністрів  для обгрунтування і винесення цих

 моделей  для  розгляду  інших  країн.  Ці угоди розглядалися і в

 комісії Суслова...

     

      ГОЛОВА.  Я вже це відповів.

     

      РЕГУРЕЦЬКИЙ. Ніяких зауважень не було і вони приймаються.

     

      ГОЛОВА.  Степанов Михайло Володимирович, будь ласка.

     

      СТЕПАНОВ М.В.

     

      Уважаемый   докладчик,  у  меня  такоцй  вопрос.  Ну,  если

 говорить  о  подвийном  оподаткуванни,  то  если  бы  сравнивать

 ждопустим  Украину и Францию, здесь бы, будем говорить, в какой-

 то  степени  равномерное  было б, вот, учитывая величину страны,

 экономическую  мощь  ее,  но  если  мы  с небольшим государством

 заключаем  такое  соглашение,  не  будет ли у той стороны больше

 фактически  льгот,  чем  у нашей? Потому что на этот рынок мы не

 скоро  появимся,  мы  не  скоро  прийдем, а знаем, что через эти

 страны могут идти товары и прочее, как говорится, проплаты стран

 других, третих и так далее.

      Я  хотел  бы  еще  дополнительно спросить была ли каккая-то

 экспертиза  этого  договора,  кроме того, что комиссия Верховної

 Ради,  какой-нибудь институт, давал ли кто-то заключение? Потому

 что мы часто штампуем вот такие вот договоры, была ли экспертиза

 научная по этому вопросу?

     

      РЕГУРЕЦЬКИЙ.  Я  хочу  вам відповісти, щоб конкретно по цій

 угоді  якоїсь  експертизи  не  проводилось.  Це заключаютьс типи

 угод, які ми заключили з більше як 40 країними чи держвами.

      Угода   не  передбачає  встановлення  якогось  паритету  по

 отриманих  доходах  або одержаних.............. країни. Вс е уде

 залежати  від того, яка країни в якій кількості буде інвестувати

 в іншу  країну  свої  інвестиції.

      Відносно  продажу  товару,  виконання  будівельних та інших

 робіт,  теж  буде  залежати  від  того,  наскільки більше буде

 контрактів  заключатись.............  до  України  і будуватись,

 виконуватись  робота  на  інших  країнах.  Все буде залежати від

 того, як  в угоді  обумовлено розміри  ставок  ..........

      Відносно  ухилення.............  через  Латвію,  наприклад,

 інших   країн,   умови   контролю   за   цими  фактами  в  угоді

 передбачаються.  Що  це буде розпоширюватись тільки конкретно на

 резидентів  Латвії........

     

      ГОЛОВА.  Василь  Васильович, будь ласка, все не розказуйте,

 що знаєте.

      Мова  йде  ось  про  що. Ми розглядаємо стандартні, власне,

 угоди  між  державами про уникнення подвійного оподаткування. Ми

 їх  ратифікували  вже  до  сотні.  І  це  нормальна  практика  у

 стосунках   між   державами.   І   тому   потрібно   підтримати,

 ратифікувати цю угоду, вона не викликає ніяких сумнівів.

      ставлю  на голосування цей проект Закону. Будь ласка, прошу

 підтримати.

      За -

      Рішення  прийнято.

      Те  ж саме стосується закону "Про ратифікацію конвенції між

 Україною  і  Королівством  Нідерланди  про  уникнення подвійного

 оподаткування  ,   ставлю  на голосування.

      За -

      Рішення  прийнято,  дякую,  відайте  на  місце.

      Про  проект  Закону  України  "Про  ратифікацію  угоди  між

 Україною  і  Славацькою Республікою про співробітництво і взаємо

 допомогу  в галузі  митної справи".

      Деркач  Леонід Васильович - голова Митного комітету.

      Сергій    Анатолійович  Яценко,  заступник  голови.

     

      ШУМ  В  ЗАЛІ

     

      ГОЛОВА.   Сергій   Анатолійович   Яценко,  затупник  голови

 Державного митного комітету. Будь ласка, одна хвилина.

     

      ЯЦЕНКО С.А.

      Шановні народні депутати, 15 червня 1995 року в місті Києві

 було  підписано Угоду між Україною і Словацькою Республікою "Про

 співробітництво  та взаємодопомогу в галузі митної справи". Це є

 уніковиний договір мід іитними слжжбами різних країн, які є, які

 сьогодні  діють в нашій  країні.

      З політичної точки зору угоди підтверджує прагнення держав-

 учасниць розвивати дружні стосунки, поєднувати зусилля уборотьбі

 зі  злочинністю, особливо, пов'язаною  з  наркобізнесом.

      Угода  має  мету  спряти припиненню противоправних дій, які

 завдають шкоди   економічному ........  держав-учасниць.

      Її  предмет  охоплює  взаємодопомогу  в  чатині правильного

 нархування  митних  платежів.  У  правовому відношенні положення

 угоди не торкаються забов'язань країни...... Україною відповідно

 до  інших  міжнародних  угод.

      Суб'єктом  виконання  зазначеної угоди є українські сторони

 це Державний   митний  комітет.

      Прошу  підтримати  проект  Закону  України  про ратифікацію

 угоди  між  Україною  та  Словацькою Республікою в галузі митної

 справи.

      ШУМ  В  ЗАЛІ

     

      ГОЛОВА. Будь ласка, можна ставить на голосування? Ставлю на

 голосування  проект  Закону про ратифікацію угоди між Україною і

 Словацькою  Республікою  "Про співробітництво і взаємодопомогу в

 галузі митної справи". Будь ласка, підтримайте. Якщо з словаками

 ми не  будем  один одному  допомагать,  то тоді з  ким  ще?

     

      "За"-

     

      Спасибі. Сідайте.

      Дуже  важливий  проект  Закону  про  ратифікацію Віденської

 конвенції  "Про  цивільну  відповідальність  за  ядерну  шкоду".

 Павловський   Михайло   Антонович  проводив  цю  інформацію  для

 Верховної  Ради. Про це говорив і Нігматулін  Нур Рашидович, 1-й

 заступник   голови   Державного  комітету  тут  уже  на  трибуні

 Верховної Ради. Є  потреба   ратифікувати  цю  угоду?

      ШУМ  В  ЗАЛІ

      Ставлю  на голосування.

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято. Спасибі.

      Про проект Закону "Про ратифікацію угоди між Урядом України

 і Урядом Айзербажанської Республики про вільну торгівлю". Гладаш

 Віктор Дмитрович на трибуні. Є запитання до Гладаша? Тоді ставим

 на голосування, будь ласка. Ви сьогодні  картку взяли свою?

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято.

      Про  створення  тимчасової  слідчої  Комісії  по  перевірці

 законності  відчуженості  майна  Скадовського морского торгового

 порту".  Мова  іде про доручення комісії, щоб вона взяла на себе

 ці  функції  і  зробила  перевірку.  Час не терпить. Я просив би

 проголосувати цю постанову. Ставлю на голосування.

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято.

      Про  кошторис  Національного  банку  України  на  1996 рік.

 Суслов Віктор Іванович.

     

      СУСЛОВ В.І.

     

      Уважаемые народные депутаты, я напомню вам, что этот вопрос

 уже  рассматривался.  Проект  кошториса  докладывал  нам  голвоа

 Национального  банка.  Решение  не  было  принято.  Совместно  с

 бюджетной комиссией мы рассмотрели еще раз  этот проект.

      Изменения, которые предлагаются, следующие. Предлагается не

 соглашаться  с  просьбо  й  Национального  банка  о выделении 40

 миллионов  долларов из официальных валютных резервов на покрытие

 убытков  и  утвердить  кошторис  у  в обкеме доходов. То есть 35

 триллионов 316  милиардов карбованцев.

      Таким   образом,   постановление   следующее.  Предлагается

 рассмотреть и утвердить.

      "Затвердити  кошторис  доходів і витрат Національного банку

 України  на  1996 рік". Здесь добавить "у сумі 35 трильйонів 316

 мільярдов карбованцев", то есть по реально  планируемым доходам.

      Второе.  Надати право правлінню Національного банку України

 проповодити  перерозподіл  коштів в межах затверджених витрат за

 окремим   статтями   розділів   1  і  2  которису  з  наступними

  обов'язковим  іформуванням  Комісії  Верховної  Ради  України з

 питань фінансів і банківської діяльності.

      А  дальше,  ну,  текст  тот же самый, какой у вас и был. Мы

 изкяли  пункт, который предполагал бюджетное финансирование либо

 возможность  использования  валютных резервов. Все остальное без

 изменения.

     

      ГОЛОВА.  Чи  є запитання до Віктора Івановича? Немає. Можна

 голосувати.  Зміна зроблена за дорученням Верховної Ради. Ставлю

 на голосування проект постанови з цього приводу за основу.

      А потім проект коштори ще.

     

      "За" -

      Рішення прийнято.

      В цілому можна поставити?Ставлю в цілому, будь ласка.

     

      "За"-

      Рішення прийнято.

      Віктор Іванович, побудьте на трибуні.

      Шановні депутати! На прохання Президента, Уряду і Комісії з

 питань   банківської   діяльності   вам  роздані  проекти  п'яти

 ратифікаційних  документів  про... Ну у вас перелік є, я не буду

 зачитувати.   Я  просив  би  вашого  дозволу.  оскільки  тут  їх

 ратифікація,  використання  цих  угод  зв'язана  з  часом, якраз

 близчим часом вирішувати потрібно, включити зараз до порядку дня

 ці  питання і проголосувати. Я ставлю на голосування питання про

 включення їх на розгляд. Документи у вас на руках. Ратифікація.

     

      "За" -

      Рішення прийнято.

     

      СУСЛОВ В. І. Уважаемые депутаты! Речь идет о тех же типовых

 соглашениях

     

      "За" -

     

      СУСЛОВ.  Уважаемые  депутаты!  Речь  идет  о тех же питовых

 соглашениях  "про уникнення подвійного оподаткування". У вас оні

 есть. С Китаем и другими государствами. Они у вас на руках.

      Комиссия   рассмотрела  и  предложила  поддержать.  Там,  в

 основном,  все  то  же,  что  уже  и  докладывала  нам налоговая

 инспекция. По  тем же  вопросам.

     

      ГОЛОВА.  Так.  Словацьку  ми вже проголосували. А, то митна

 справа  була.  Я вибачаюсь. Прошу  вибачити.

      Про  проект Закону України "Про ратифікацію і конвенцію між

 урядом  України  і  урядом   Словацької Республіки про уникнення

 подвійного  оподаткування  та  попередження  податкових  ухилень

 стосовно  податку  на  доход  і  майно".  Ставлю на голосування.

 Спасибі.

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято.

      Про  проект Закону України "Про ратифікацію і конвенцію між

 Україною  і  Канадою  про  уникнення подвійного оподаткування та

 попередження  ухилень  від  сплати  податків  стосовно доходів і

 майна". Ставлю на  голосування.

     

      "За" -  282

     

      Прийнято рішення.

      Про  проект Закону України "Про ратифікацію і конвенцію між

 урядом  України  і  урядом  Королівства  Норвегія  про уникнення

 подвійного  оподаткування  та  попередження  податкових  ухилень

 стосовно   податків  на  доход   і  на  майно".

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято.

     

      Про  проект  Закону  України "Про ратифікацію конвенції між

 урядом   України   і  урядом  Королівства  Данії  про  уникнення

 подвійного  оподаткування  та  попередження  податкових  ухилень

 стосовно податків на доход і майно". Ставлю на голосування.

     

      "За" -

     

      Рішення прийнято.

      Про проект Закону України "Про ратифікацію угоди між урядом

 України  і  урядом  Китайської Народної Республіки про уникнення

 подвійного  оподаткування  та  попередження  податкових  ухилень

 стосовно податків на доходи й майно". Ставлю на голосування.

     

      "За" - 275

     

      Рішення прийнято.

      Питання, включені до порядку дня, розглянуті. Дякую всім за

 конструктивну роботу.

      Тепер. Нам потрібно розглянути кілька організаційних питань

 перед тим, як здійснити ті акції, про які ми домовлялися раніше.

      По-перше, до Верховної Ради, шановні депутати, до Верховної

 Ради надійшла заява від заступника голови Верховної Ради Дьоміна

 Олега  Олексійовича  з  проханням  звільнити його від обов'язків

 заступника  голови  Верховної  Ради  у  зв'язку з виконанням ним

 обов'язків  виконуючого  обов'язки  керівника  держадміністрації

 Харківської області.

      Я  перед цим хотів би сказати кілька слів. Олег Олексійович

 Дьомін  працює  заступником голови Верховної Ради з першого дня,

 коли  його  ви  обрали, доручивши йому цей пост. Від себе як від

 голови  Верховної Ради хочу сказати, що мені було з ним виключно

 зручно,  ну,  я  б  сказав  так, комфортно працювати, тому що це

 людини  інтелігентна,  знає  предмет,  яким займався, вміє найти

 підхід  до  будь-якого із депутатів і вирішити будь-яке питання,

 яке   пов'язане   з   законотворчим  процесом,  з  господарською

 діяльністю,   з   іншими   функціями   Верховної   Ради.  Людина

 високоінтелігентна,  знаюча  і цілком відповідає тій посаді, яку

 він займає зараз. Я шкодую, що сьогодні він не може продовжувати

 свої   обов'язки  у  якості  заступника  голови,  одначе  вимоги

 Конституції  з  одного  боку, а крім того його розуміння ним, що

 неможна  суміщувати  ці  посади разом, вимагає від нас прийняття

 відповідного рішення.

      Я  хотів  би  з  цього  приводу, можи він передумав, надати

 слово Олегу Олексійовичу, будь ласка, прошу на трибуну.

     

      ДЬОМІН  О.  О.  Шановні колеги, шановні друзі, я щиро дякую

 Олександру  Олександровичу за такі теплі слова. Хочу сказати, що

 дійсно  ті 2 роки життя все те, що хотілось зробити, що вдалося,

 що  не  вдалося,  вкласти в декілька хвилин мабуть неможливо і я

 хочу  тільки  сказати, що старався до своїх обов'язків, які мені

 доручили   ви,   відноситись   так,   як  потрібно  -сумлінно  і

 відповідально.  Гадаю,  що  у  кожного  з  вас  була  можливість

 особисто переконатись, давалось це мені, чи ні...

      З  свого боку, я впевнений, що ті проекти, ті програми, які

 ми починали  разом  з  вами (я не буду їх перераховувати - ви їх

 знаєте),  але мені здається, що вони цікаві, вони мають право на

 існування  в майбутньому  відносно  інформаційного  забезпечення

 Верховної  Ради  і  організації  законодавчої  і законопроектної

 роботи,   і  міжпарламентських  відносин,  і  відносно  навчання

 депутатів  і  т. д., і т. д. Вони залишать свій слід в розбудові

 нашого парламентаризму.

      Я  дуже вдячний і Олександру олександровичу, Олександровичу

 Миколайовичу,  всім колегам  по  Президії  Верховної  Ради, всім

 народним  депутатам і всім працівникам Секретаріату за розуміння

 і  підтримку.  Я  вдячний також за ту конструктивну критику, яка

 звучала  в  цьому  залі  (і  не тільки в залі) і яка допомагала,

 безумовно, мені виконувати обов'язки заступника Голови Верховної

 Ради.

      Я  ще раз вам щиро дякую і сподіваюсь на плідну співпрацю в

 майбутньому!  Спасибі!

      (Оплески)

     

      ГОЛОВА. Я ставлю на голосування питання Постанови Верховної

 Ради  про  звільнення  Олега Олексійовича Дьоміна від обов'язків

 Заступника  Голови  Верховної Ради. На його  прохання.

      Ставлю на  голосування.

      За -

      Рішення прийнято,  спасибі.

      Я  просив  би  Олега  Олексійовича, все-таки у нас уже йде,

 власне,  останнє  засідання,  я думаю, що не будуть заперечувати

 депутати,  щоб  він  й  ого  провів  тут,  за  цим  столом. Нема

 заперечень?  Немає.  Будь  ласка,  продовжуйте  виконувати  свою

 функцію.

      Перед  тим,  як  я  зобов'язаний  зробити заключне слово як

 підсумоук  перед  тим,  як підвести риску перед П'ятою сесією, я

 хотів би зробити такі доручення і такі зробити оголошення.

      По-перше,  ми о 12 годині, о 10. 30 провели засідання Голів

 Комісій  Верховної  Ради  і розглянули цілий ряд питань стосовно

 підготовки   до   6  сесії.

      Робота  надзвичайно  складна, напружена, і пропонується вам

 провести  о 15 годині сьогодні засідання комісій. Про це просили

 передати  сьогодні  голови  комісій.  Засідання буде нетривалим,

 приблизно  десь  15  хвилин-20 хвилин. Розглянути ті питання, що

 віднесені  до відання  певних  комісій.

      Де  випроводите  засідання - ви   знаєте.

      Це  перше.

      Друге.  24  серпня  виповниться  5 років з дня проголошення

 незалежності України. 23 серпня має відбутись урочисте засідання

 з цієї нагоди в місті Києві і будуть урочистості на місцях.

      Пропонується  дати  доручення  головам  постійних комісій у

 закордонних справах і зв'язках з СНД Олійнику Борису Іллічу та з

 питань   прав  людини,  національних  менших  і  міжнаціональних

 відносин  Буткевичу  Володимиру  Григоровичу,  разом з Кабінетом

 Міністрів  України  та  адміністрацією Президента взяти участь у

 підготовці   тексту   спільного  звернення  Президента  України,

 Верховної   Ради   України  та  Кабінету  Міністрів  України  до

 українського народу  з нагоди  цієї  знасенної  дати.

      Я  просив  би вашої згоди щодо такого доручення. Ставлю на

 голосування таке доручення.

     

      "За"-

     

      Рішення  прийнято.

      Прошу   10 хвилин  для заключного слова.

      ШУМ  В  ЗАЛІ

      Шановні  депутати,  я  розглядаю  виступ при завершенні 5-ї

 сесії,   як  часткової. Проте, узагальнений  звіт...

      ОПЛЕСКИ.

      ...Для  радіослухачів  оголошую,  що  в  роботі  сесії бере

 участь Президент України Леонід  Данилович Кучма.

      ШУМ  В  ЗАЛІ

      І  прем'єр-міністр  Павло  Іванович  Лазаренко.  Ну, він за

 широкою  спиною Президента був,  не помтив.

      ОПЛЕСКИ.

 

      МОРОЗ О. О. Шановні депутати, шановний Леоніде Даниловичу і

 Павле Івановичу! Я розглядаю виступ при завершенні 5-ї сесії, як

 частково, проте, узагальнений звіт про зроблене Верховною Радою

 з початку поточного року.

      Тепер   можна   з   певністю  сказати,  що  нинішній  склад

 парламенту  виявився  не тільки не гіршим від попередників, а і,

 відштовхуючи.......  досвіду,  набув  і  кількісного, і якісного

 нового  виміру  вищого рівня.

      До нашого активу можна віднести наступне. Перше. Вибудована

 загальна  схема  планування  законотворчого процесу підготовки і

 опрацювання   законопроектів   в   комісіях   і   в  підрозділах

 Секретаріату  Верховної Ради.

      Друге. Більш стримувано і орієнтовано на  перспективу стала

 діяльність    ряду   підрозділів   Секретаріату   та   Інституту

 законодавства  Верховної Ради.

      Третє.   Підготовка   і  розгляд  законопроектів  переважно

 ведеться   з  дотриманням  вимог  Регламенту  Верховної  Ради  і

 комісіями,  і  депутатами,  і  всім  складом,  в  тому  числі  і

 головуючим.

      Четверте.   Вперше  в  нашій  новітній  історії  розгляд  і

 прийняття Державного бюджету 1996 року відбулися не формально, а

 за законом з дотриманням всіх необхідних процедур. Переконанний,

 що  такого  підходу  ми  будем  дотримуватися і під час розгляду

 проекту  Державного бюджету наступного року і будем сподіватися,

 що цей бюджет і бюджет 1996 року все-таки буде виконуватися так,

 як передбачено законом про бюджет.

      Особливо  виразно  зростання професіоналізму Верховної Ради

 знайшло  свій  видбиток  у  конституційному  процесі. Підготовка

 проекту   нової   Конституції   України   вимагала   від  членів

 Конституційної  комісії,  згодом тимчасової спеціальної комісії,

 всіх  депутатів  Верховної  Ради,  аппарату Парламенту не тільки

 фихового, зокрема юридичного рівня, не тільки вміння поступитися

 фракційними  і  партійними  інтересами  і  вимогами  на  користь

 супільства і держави, а і фізичного та і морального напруження.

      Верховна   рада   України,   як   і   належить   Парламенту

 цивілізованої  країни,  виконала  свою історичну роль. Я вдячний

 Президенту  України за те, що він визнав необгрунтованість своїх

 сумнівів  і  підкреслив  особливу  роль  Парламенту  у  побудові

 правової  демократичної держави. Це крок, гідний відповідального

 політика і глави великої Європейської держави, якою є Україна.

      Через  кілька  хвилин депутати складуть присягу на вірність

 народу і Конституції України. Загалом -це текст для новообранних

 депутатів,   до   набуття  ними  депутатських  повноважень.  Для

 присутніх  тут  -це  пройдений  етап.  На  них  розповсюджується

 принцип  незворотності  дії  закону. До того ж норми Конституції

 дають  вичерпний  перелік причин для припинення повноважень. Про

 те  вже зараз чути міркування про наслідки від прийняття присяги

 для  тих,  хто  складає  її сьогодні, і для тих, хто робитиме це

 пізніше,  про  початок  нової  хвилі виборів, зміщення з посад і

 таке  інше.  Все  разом  узяте з будь-якого боку ініційоване -це

 політиканство,  це  дрібниці, це дріб'язок, який треба відкинути

 беззасережно. Треба...

      ОПЛЕСКИ

      Треба   утримуватись  від  суєтності  довкола  Конституції.

 Складання   присяги  - морально-політичний  акт,  підтвердження

 поваги  до  нашої Конституції, поваги, яку ми будемо послідовно

 впроваджувати в суспільну свідомість, а не юридичний акт.

      ОПЛЕСКИ.

      Сьогодні ще не всі усвідомили, що з 27 на 28 червня сталася

 якісна переміна в законотворчому процесі. Всі кількісні чинники,

 варіанти  проектів,  наслідки  конференцій,  політична  боротьба

 разом  дали нову якість -Основний Закон, який увібрав і завершив

 тим самим усі попередні дискусії. Залишим для дослідників те, що

 повязане  з прийняттям Конституції. Нам, законодавцям, важливіше

 показати  приклад  ставлення до неї, як до джелера всього нашого

 законодавства,  на умовах якого житиме і розвиватиметься Україна

 багато років.

      Ми   можемо  констатувати,  що  за  п'ять  років  існування

 суверенної  України,  її  авторитет  на міжнародній арені значно

 зріс.  Про  це  свідчить і наш вступ до Ради Європи. Інтенсивний

 діяалог  з такими поважними міжнародними організаціями, як ОБСЄ,

 Європейський  оюз,  Північно-Атлантична  асамблея  і двосторонні

 зв'язки з країнами всіх регіонів світу.

      Визнання  міжнародним  співтовариством важливості прийняття

 Верховною   Радою   нової   Конституції   України,  вітання  від

 керівників  багатьох парламентів, від Генерального секратаря ООН

 Бутроса   Галлі   є  додатковим  підтвердженням  значення  цього

 здобутку,   правильності  обраного  нами  курсу  на  розвиток  і

 зміцнення інститутів парламентаризму і демократії.

      Водночас   інтеграція   України   в  європейській  світовій

 структурі  покладає  додаткову  відповідальність  на  всі  гілки

 влади.

      Виступаючи цього тижня в Стокгольмі на пленарному засіданні

 Парламентської  Асамблеї  ОБСЄ, я підкреслював, що на мою думку,

 ефектичниість   політики   вимірюється  тим,  наскільки  вона  є

 передбачуваною.

      Це    стосується і внутрішньої і зовнішньої політики. Тому

 передбачуваність,  усвідомлення  обсягів  і напрямків майбутньої

 роботи  для нас  важливі  найперше.

      Враховуючи  особивість  моменту,  майже  одночасне приняття

 Конституції   і  завершення  п'ятої  сесії  Верховної  Ради,  я

 зупинюсь   лише   на   окремих  пріоритетах,  які  визначатимуть

 діяльність  парламенту  у наступній  шостій сесії.

      У  політичному  вимірі -необхідно, на мою думку, виходити з

 того,  що  з  прийняттям  основного  закону  прискориться процес

 формування   і   зміцнення  політичних  партій;  відбуватиметься

 активізація  їх  вимог  щодо  розгляду  і  прийняття  Закону про

 політичні партії і Закону про вибори. Це відіб'ється на процесах

 консолідації  або  розмежування  серед  представників  партії  і

 політичних  течій,  що  належать  до  різних фракцій у Верховній

 Раді.

      У  цьому контексті парламентарям і лівого, і правого крила,

 і  тим,  які  називають  себе  центристами, важливо продовжити і

 розвинути    започатковану   практику   узгодження,   досягнення

 компромісів у стінах парламенту, а не на вулицях України, міст і

 сіл України.

      Пошуку  третейського  судді в особі Президента, підкреслене

 схвалення   або   несхвалення  його  намірів  і  дій,  сепаратні

 консультації  з  метою  дошкулити  опонентам  не дають поваги ні

 законодавчій,  ні  виконавчій   гілкам  влади.

      Не треба перекладати свою відповідальність за зроблене і за

 те,  що  маємо робити, ні на плачі шановного Леоніда Даниловича,

 ні  на  весь народ. Треба, щоб кожен тягнув свої посторонки, але

 щоб тягнув їх в  один  бік.  В  економічному   вимірі.

      ОПЛЕСКИ

      Найголовнішим  є,  з  моєї  точки  зору,  об'єднання зусиль

 Верховної  Ради і Уряду у подоланні триваючої економічної кризи,

 в  досконаленні  податкової  політики,  розробки  обгрунтованого

 Державного   бюджету   і  безумовно  його  виконання,  підтримки

 власного товаровиробника на основі цілісної глибокопродуманої на

 перспективу  економічної  політики.

      Соціально-економічна   ситуація   в   Україні   залишається

 складною.  Я  не  буду  давати  зараз  аналіз, він є в мене і, я

 думаю,  що  можна дити його для преси. Я хочу тільки сказати, що

 поки  що  немає  в  нас підстав для благодушності і говорити про

 якісь  успіхи  про  припинення  економічної кризи. Вона глибока,

 вона  системна,  вона  торкається  всіх сфер суспільного життя і

 найперше  - економіки.

      І  тому  сьогодні  в ці літні місяці, готуючись до складної

 осені,  до  складної  зими, нам слід максимально використати час

 для  підготовки  до того  періоду.

      Я  навів... кажу про це зовсім не з метою критичних заходів

 Уряду, а саме тому, що напередодні Верховна Рада надала згоду на

 призначення    Президентом   України   прем'єр-міністром   Павла

 Івановича  Лазаренка. Тобто, ми всі: і Президент, і Парламент, і

 уряд  несемо  відповідальність перед громадянами України, нашими

 виборцями  за поліпшення справ у державі. Треба не дорікати один

 одному  за  недосконале,  невчасне  подання  або  розглянутий  з

 запізненням  законопроекти,  а  працювати узгоджено і виконувати

 закони ті, які приймає Верховна Рада.

      Зайві   тут   запевнення   щодо   першочерговості  розгляду

 пропозицій  уряду. Верховна  Рада  робитиме це, але в той де час

 розглядатиме  їх  принципові  і прискітливо, бо йдеться про долю

 держави, про авторитет всіх гілок влади.

      В  організаційному  виюборі  Верховна  Рада  зможе виконати

 покладені  на  неї завдання, що виникають у зв'язку з прийняттям

 Конституції  України  лише  в  тому випадку, якщо буде здійснена

 структурна перебудова і самого парламенту і його апарату.

      Щодо  структурної  перебудови  парламенту,  то мова йде про

 поліпшення  якості  його  роботи,  якщо  є потреба створити нові

 комітети,  ми  роздивимося  і розглянемо разом з вами і створимо

 їх,  але  мова  йде про повну реструктуризацію апарату, про саме

 складу  депутатського  корпусу, бо ми можемо втратити час. У нас

 на  сьогодні  готові  до  розгляду 140 законопроектів і у нас на

 черзі, в комісіях знаходиться ще 238 законопроектів. Ми повинні,

 вони  оброблені,  вони  підготовлені  до  розгляду комісіями, ми

 повинні, ці комісії зберігти, зберігти структуру їх і дати змогу

 ефективно   ім   працювати.   Ддля   того   зробивши  відповідні

 перестановки,  а  саме  до  вересня  місяця вирішити питання про

 професійну роботу парламенту, що буде зроблено, я це вам обіцяю.

      Протягом   липня-серпня   необхідно   опрацювати  поправки,

 доповнення  до  Регламенту  Верховної  Ради,  глибоко  продумати

 маштаби і послідовність реорганізації структури апарату, суттєво

 підвищити роль комітетів і їх секретаріатів в процесі підготовки

 і   розгляду   законопроектів,   контролю  за  їх  проходженням,

 планування законотворчого процесу, аналітично-експертної роботи.

      Мусимо  відверто сказати, що до повного виконання цих вимог

 і  народні  депутати, і працівники апарату ще мусять докласти чи

 мало  зусиль, і що треба відверто сказати: не всі готові до цієї

 роботи.

      Знаю,  що  багато  депутатів планують провести відпустки за

 скороченним  графіком, працюватимуть над законопроектами, про що

 ми   тільки   що   говорили   з  головами  комісії,  вивчатимуть

 порівняльний  аналіз  законодавства  інших  країн,  що абсолютно

 необхідно,  враховуючи  особливо  прийняття  51 конституційного,

 тобто  органічного  закону.  І  треба  скористатися можливостями

 нашої  системи  -системи  "Інтернету",  входженням в законодавче

 поле інших держав, майже всіх провідних держав світу.

      Частина проводитимуть в округах зустрічі з виборцями, хтось

 піде  на село, до рідних, хтось здобуватиме на прожиття, на зиму

 собі городину, займатиметься консерваціями тощо - це все життєві

 питання. Я думаю, що від них ніхто... нікого це не мине.

      То  ж  я  хочу  побажати  вам,  шановні  колеги, і приємних

 клопотів,  і приємного відпочинку, бо попереду нас чекає складна

 і  відповідальна  робота по розширенню і вдосконаленню правового

 поля України.

      Я  вірю,  що  ми  об'єднані  спільною  метою,  щоб  була ця

 надзвичайно важлива нива - наша робота - добре спораною і рясною

 на  користь  народу  і країни, яка розпочала жити за Законом, за

 Конституцією суверенної держави, ім'я якій - Україна.

      (Бурхливі оплески)

      Слово  для  зачитання  тексту присяги надається настарішому

 депутату...   найстаршому  депутату  Верховної  Ради (за  віком)

 Юхновському Ігору Рафаїловичу. Будь ласка. Я прошу всіх встати.

      (Оплески)

     

      ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.

      Шановний  Леоніде  Даниловичу, Президенте України! Шановний

 Олександре   Олександровичу,   Голово  Верховної  Ради  України!

 Шановний  Павло  Івановичу,  Прем'єр-міністре  України!  Шановні

 депутати!

      Я  і  моя  родина мають велику честь, коли ви мені доручили

 прочитати  сьогодні,  вперше в історії України присягу депутатів

 на вірність Україні.

      Я читатиму поволі присягу, а ви повторюватиме за мною слова

 цієї  присяги.

      "Присягаю  на  вірність  Україні, забов'язуюсь усіма своїми

 діями  боронити  суверенітет  і  незалежність України, дбати про

 благо   Вітчизни   і   добробут  українського  народу.  Присягаю

 додержуватися Конституції України та законів України, виконувати

 свої обов'язки в інтересах всіх співвітчизників".

      Дякую. Хай мир  буде  в   ваших  серцях.

      ОПЛЕСКИ.

     

      ГОЛОВА. Прошу  сідати.

      Депутати,  які  мають  бажання підписати текст Конституції,

 можуть  зробити це на третьом у поверсі, де обладнані відповідні

 місця,  виставлені прапори, будуть кореспонденти, і ви для своєї

 родини,  для  історії  зафіксуєте  цю  мить. Це  перше.

      Дальше,  я прошу....

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Ви   знаєте,   що,   як  правило,  агітують  за  підписання

 Конституції  тих,  хто голосував проти неї. Тому, будь ласка, не

 звертайте  на  це  увагу.

      Я  прошу  вас,  скористайтесь  з  цієї  нагоди.

      А  о 14 годині в Маріїнському палаці відбудеться підписання

 Закону  про  введення  Конституції Президентом України і Головою

 Верховної Ради. Я  запросив би  вас...

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Я просив би скористатись такою нагодою і побути в цей час у

 Маріїнському  палаці.

      Спасибі  вам.

      До  14 години.