Стенограма пленарного засідання

02 липня 1996

                      ЗАСІДАННЯ  СТО  ВОСЬМЕ

        с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

            У к р а ї н и.  2  л и п н я  1996  р о к у

                             10 година

 

         Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

                            МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.  Доброго  ранку, шановні депутати і гості Верховної

 Ради,  шановні  радіослухачі.

      Прошу  депутатів  підготуватись  до  реєстрації.

      Зареєструвалось  313  депутатів.

      Ще  продовжують  прибувати  депутати, але ранкове засідання

 тим  часом  оголошуєтсья  відкритим.

      Шановні  депутати,  інформую вас про те, що вчора відбулось

 засідання голів Постійних комісій і керівників депутатських груп

 і  фракцій,  на  яком у обговорено пропозиції до порядку денного

 пленарних  засідань  на липень 1996 року і режим нашої роботи до

 завершення п'ятої сесії.

      Я  прошу  уваги.  Оскільки  прийнята  нами  Конституція  не

 передбачає  такого органу, як Президія Верховної Ради, а функція

 організації підготовки засідань покладається на голову Верховної

 Ради, вношу  пропозицію  затвердити запропонований вам зараз на

 цей  тиждень  перелік  питань  для розгляду на Верховній Раді, а

 потім на наступний тиждень затвердити окремо.

      Виникає   у  зв'язку  із  певними  організаційними  змінами

 необхідність  розгляду  ряду питань, котрі сьогодні ще не відомі

 так  би  мовити, як предмет для розгляду. І тому я хотів би, щоб

 ви  погодили  поки  що  цей  тиждень,  а  на  наступний  тиждень

 визначилися  стосовно іншого переліку питань.

      Загальний  режим  роботи пропонується такий. Я хочу сказати

 про  це,  перед  тим як дати півгодини на розминку, щоб ви могли

 використати цей час для такого теж обговорення.

      Пропонується такий порядок, щоб на цьому тижні ми працювали

 до  четверга  включно  до  15  години,  ну,  з  перервами на ніч

 зрозуміло.   Після  того  ви  поїхали  у  округи,  зустрілися  з

 виборцями.  Повернулися  сюди  у  вівторок.  Провели день Уряду.

 Після  обіду о 16 години звіт Фонду державного майна, а потім до

 кінця  тижня  у  пленарному режимі розглянути питання, що будуть

 винесенні  на пленарні засідання. І наступної п'ятниці завершити

 роботу 5 сесії.

      Це   буде   14,  здається,  число  чи  15?  15  число.  Ну,

 визначимося.  Якщо  з  понеділка  -це  якраз 15 число. Якщо буде

 потреба  ми  на  початку  наступного  тижня  ще визначимося щодо

 режиму  роботу  і можливо на день-два продовжим. Хоч я не думаю,

 що  є  в  тому  потреба. А початок 6 сесії буде 2 числа у перший

 вівторок  вересня  місяця,  3  числа  у  перший вівторок вересня

 місяця. Ось пропонується така загальна схема.

      Крім  того, вам у порядку дня запропоноване друге питання -

 це   про  визначення  статусу  депутатів,  які  не  працюють  на

 постійній основі. Мова йде про те, що ми за два дні (я наполягаю

 на тому), за два дні  вирішили це питання.

      Яким  чином?  Вам  запропонований сьогодні зміст постанови.

 Також  на  завтра  передбачається  і  в  цій постанові, вірніше,

 передбачено розгляд питання про зміну до Цивільно-процесуального

 кодексу  України, який відповідно до Конституції дає право  суду

 за  поданням  Голови  Верховної  Ради  визначати  статус,  тобто

 визначати   повноваження   депутатів.  Якщо  чи  відповідає  він

 статусу, визначеного Конституцією, чи не відповідає.

      Я   думаю,   що  ми  сьогодні  дамо  доручення  відповідним

 комісіям,  підготують  потрібні матеріали, завтра ми приймемо це

 як  закон  і  з  того  будемо виходити при визначенні подальшого

 складу  Верховної  Ради.  Це  стосується  всіх депутатів, які не

 перейшли  на  постійну  основу  або  суміщають  свої депутатські

 повноваження із іншими непередбаченими Конституцією функціями.

      Одну  хвилиночку.  Дальше.  Ще  інформація щодо організації

 діяльності  Верховної  Ради,  її  структур  в  зв'зку прийняттям

 Конституції  України.  З  цього  приводу  дано  доручення подати

 відповідні   пропозиції   відділів  від   комітетів  чи  комісій

 Верховної   Ради.  Ці  будуть  пропозиції  опрацьовані  під  час

 відпустки,  і  на  початку  вересня  ви вже матимемо, ну, повний

 набір  матеріалів  для розгляду про організацію роботи Верховної

 Ради  у  новій, скажемо, в новому статусі. Приймемо рішення щодо

 цього на початку шостої сесії.

      Ще булдо одне питання, яке порушували депутати. Я хотів би,

 щоб ми теж, порадившись, прийняли відповідне рішення  відповідно

 завтрашнього  прийому  з нагоди прийняття Конституції. Було дуже

 багато  досить  і  спекулятивних інформацій щодо цього. Мова йде

 про  офіційний  прийом  з приводу прийняття Основного Закону і з

 запрошенням    представників   різних   дипломатичного   корпусу

 представників  іноземних  держав  тощо.  Це обов'язково потрібно

 зробити,  але  зробити  це скромно. І щоб не виникало щодо цього

 ніяких  інсенуацій,  то  є пропозиція, щоб це зробити за рахунок

 депутатів.

      ШУМ В ЗАЛІ

      І  знімуться  всі  питання.  За  рахунок  заробітної  плати

 депутатів.

      ОПЛЕСКИ

      І  якщо  ви  не заперечуте, то давайте зразу проголосуєм за

 це.  За  рахунок  тих,  хто  буде  там  брати  участь. Ставлю на

 голосування  цю  пропозицію.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято. Спасибі.

      Розминка.  Будь  ласка,  20-25 хвилин. Прошу. Запишіться на

 виступи.

      Кочерга.

 

      КОЧЕРГА.

      Депутат  Кочерга,  88  виборчий  округ,  місто  Кривий Ріг.

 Шановний  Олександре  Олександровичу!  Шановні депутати! Шановні

 виборці!  По-перше,  якщо  ми вже сказали, що треба нам... що ми

 поїдемо  в  округи роз'яснювати текст Конституції, то хотілося б

 мати  цей  уточнений проект Конституції до четверга, щоб ми мали

 вже на  руках відредактований документ.

      І  друге питання. У нас сьогодні існує дуже багато людей за

 кордоном   нашої   держави,   які   схвально   сприйняли  проект

 Конституції  і люди, які пропрацювали в Росії у районах крайньої

 Півночі  дуже багато часу. І сьогодні вони не можуть повернутися

 до  дому, тому що законодавчо до цих пір не врегульовано питання

 виплати  їм  пенсій.  Тому я звертався з запитом, з депутатським

 запитом  до  Прем'єр-мністра  і  до міністра соціального захисту

 стсовно  вирішення  цього питання. Тому я прошу дати протокольне

 доручення,  щоб все-таки роз'яснили і нам, і громадянам України,

 коли   буде   вирішено  це  питання,  щоб  ті  люди,  які  чесно

 відпрацювали  і  заробили  свою пенсію, змогли отримувати таку ж

 саму пенсію у нас в Україні. Дякую.

 

      ГОЛОВА. Симоненко.

 

      СИМОНЕНКО.

 

      Шановний   Олександре   Олександровичу,   шановні   народні

 депутати.  Я  хотел бы, учитывая как сложно начинать эту рабочую

 неделю в качестве предложения и в связи с тем, что у нас сегодня

 нет  Президиума  Верховного  Совета, который бы подготовительную

 работу  проводил,  все-такы  использовать какой-то коллегиальный

 орган,  может  быть это совещательный при председателе, для того

 чтобы  мы  более  продуктивно  работали,  формируя повестку дня,

 иначе  у  нас  некоторые  представители  фракций  имеют привычку

 давления  оказывать и, я думаю, что от этого совершенства работы

 мы не достигнем.

      Второй  принципиальный  вопрос, считаю, что надо немедленно

 решить  и  принять  это  решение  о  том,  что  снять полномочия

 народных   депутатов   из   тех,   кто   работает   сегодня   на

 государственной службе.

      Третье. К нам во фракцию и к руководству партии очень много

 за эти 3 дня поступало звонков, действительно люди с связи стем,

 что  ночью проходило принятие Конституции совершенно справедливо

 возмущались:  что это, Украина -сегодня единственное государство

 в  мире,  которое  по  ночам  только принимает Конституцию. И не

 знает,  чем  это  было  вызвано.  Поэтому  мне  бы хотелось дать

 некоторые пояснения, буквально короткие в рамках Регламента.

      Первое  - то,   что  у  нас  второй  раз  Президент  являлся

 источником  политического  шантажа  и провокации, когда принимал

 решение  то  о  плебисците,  потом  о  референдуме и потом делал

 заявление,  что  таким  образом он подталкивал Верховный Совет к

 принятию данной Конституции. Это способствовало тому, что разгул

 был  и  давление  на  многих  народных депутатов. Она принимался

 чеком  (?),  скопом,  без  рассмотрения  конкретных  поправок. И

 сегодня   можно  утверждать,  что  там  очень  многое  изкяно  в

 несоответствующих интересам и настроения людей.

      Второе,  принципиальный вопрос: я считаю, что этим порядком

 принятия  Конституции  унизили  не  только народных депутатов, а

 оскорбили  всю  Украину,  потому  что  по  ночам делаются только

 темные  дела.  И таким образом сегощня можно утверждать! И я вам

 вложил  эту  записку,  Александр  Александрович, что 35 человек,

 которые не были в зале, голосовали и таким образом дали "зеленую

 дорогу"  Конституции.  Но  она уже сегодня можно утверждать, что

 нелигитивна,  потому что они не имели права, не находясь в зале,

 голосовать.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      ...Во-вторых, я сам видел, когда пачками брали эти карточки

 и все делали для того, чтобы только протащить Конституцию.

      И  третье - о нелигитивности Конституции. Я надеюсь, что нас

 особенно   избиратели   поймут.  Значит,  начали  очень  активно

 говорить  лестные  слова  в  адрес Компартии: то, так скажем, по

 одну   сторону   баррикад,  то  конструктивная  работа...  Смысл

 сводится  к  следующему:  что даже Центрального Комитета партии,

 которых  не было в зале и которые точно бы голосовали против, их

 карточками   умышленно   проголосовали   "за",  то  есть  я  еще

 рассматриваю  в  этом контексте, что это как и провокация против

 Компартии.

      Поэтому еще раз говорю, что это - нелигитивная Конституция,

 она  принималась  ночью,  когда  депутаты  не имели возможности,

 здраво  рассуждая,  принимать то или иное решение, под давлением

 структур  власти,  в  угоду  тех,  кто  из-за  рубежа  командует

 Украиной,  кто сегодня поставил условия транш только под то, что

 примут  Конституцию,  а  транш,  действительно,  на  второй день

 заявили,  что  они дали под условия большой приватизации, когда

 разграбят Украину, под услорвие частной собственности на землю.

      И  о  наградах,  последнее.  Фракция  подготовила  открытое

 Президенту  и  отказвается  от  подачек в форме наград, когда не

 имеет  никто  моралного права получать ее в связи с тем, что эти

 награды не  заслуженнны.

      ШУМ  В  ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА. Пономаренко.

 

      ПОНОМАРЕНКО.

      Шановний  Олександре  Олександровичу,  я з радістю  передаю

 слова  вдячності  населення  Смілянщини  за прийняту Конституції

 всім  народним  депутатам, які приймали участь і особисто голові

 тимчасової конституційної комісії Сироті і Голові Верховної Ради

 Олександру  Олександровичу Морозу. І прошу передати слово голові

 депутатської  фракції "Реформи" Сергію Соболєву.

 

      ГОЛОВА. Жовтяк...

      ОПЛЕСКИ.

      Жовтяк я прошу.

      ШУМ  В  ЗАЛІ

 

      ПОНОМАРЕНКО. Просили ж  Соболєву.

 

      ГОЛОВА.Соболєву?

 

      ПОНОМАРЕНКО.  Я  відмовляюсь  від  свого  слова  на користь

 Соболєва... не дивлячись на...

 

      ГОЛОВА.Будь  ласка...

 

      СОБОЛЄВ, Запоріжжя,депутатська  група  "Реформи".

      Шановні  колеги,  в  зв'язку  з прийняттям Конституції наша

 депутатська  група  хотіла  б порушити 2 питання, які стосуються

 судової влади. Вони так чи інакше пов'язані між собою і із нашою

 роботою.  Перш  за все, це стосується формування Конституційного

 Суду.

      Ви  знаєте,  що  згідно  з перехідними положеннями 3 місяці

 дається  на  формування  Конституційного Суду. Але позиція нашої

 депутаської  групи,  що  це треба прискорити. по-перше, потрібно

 звернутися  від  Верховної  Ради до з'їзду суддів, ініцюювати їх

 скликанни,  як  можна  в швидчі темпи, щоб вони подали свою одну

 третину  -склад  Конституційного Суду. І ті кандидатури, які вже

 проходили  чи  нові  додаткові  кандидатури,  які  можливо зараз

 розглянуті  за ці 2 тижні, дали б змогу за цей період сформувати

 Конституційний  Суд.

      Крім того, ми повинні були б звернутися до виконавчої гілки

 влади, яка теж має, згідно з Конституцією, дати свою 1/3.

      Друге  питання  -це питання, яке стосується внесення змін і

 доповнень   в   обов'язковому  порядку  пов'язати  питання  щодо

 позбавлення  повноважень  із прийнятою в нашій новій Конституції

 порядком  складання присяги народними депутатами. Тобто дати три

 місяці  народним  депутатам  на те, щоб скласти присягу. І через

 три місяці вирішити одночасно питання хто не склав присягу і хто

 не  перейшов  на  роботу  на  постійну  основу  у Верховну Раду,

 автоматично  позбавляється  згідно  з  новою  Конституцією своїх

 депутатських повноважень.

      Що  стосується  порядку денний, який винесений на сьогодні,

 то просив би не поспішати з проектом бюджетної резолюції на 1997

 рік.  Дати  хоча  б  один  день  комісіям  на  те,  щоб все-таки

 розглянути  це  питання  на  комісіях.  Зокрема комісія з питань

 фінансів   і  банківської  діяльності  планувала  розглянути  це

 питання тільки  сьогодні о 15 годині.

      І  що  стосується  питання  про  проект  закону України про

 внесення  змін  і  доповнень  до  закону  про  банки і бнківську

 діяльність,  то наскільки мені відомо це питання ще теж комісією

 до кінця не підготовлено.

      І  так,  як  в мене ще є 30 секунд, то я хотів би привітати

 весь  народ  України  з тим, що прийнята Конституція, що Україна

 перейшла в якісно новий стан. Ми ще всі цього не усвідомили, але

 це  так.  І  щоб  там  не говорили деякі опоненти, ми будемо іти

 вперед  і  ця  Конституція  є  найлегітивнішою  з  цсіх можливих

 варінатів, які розглядалися напередодні. Дякую.

 

      ГОЛОВА. Бойко.

 

      БОЙКО. Богдан Бойко,  "Народний Рух України".

 

      Прошу передати слово Вячеславу Чорновілу.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      ЧОРНОВІЛ В.М.

 

      Шановні колеги, шановний український народе!

      Я  хочу  сердечно  привітати  вас всіх від нас, від фракції

 "Народного  Руху",  від  всіх депутатів, в яких вистачило розуму

 прийняти   Конституцію   України.   Я  вас  сердечно  вітаю.  Ми

 переходимо з періоду перехідного будівництва Української держави

 до  завершального  періоду перетворення нас в багату європейську

 державу.

      Я  не  знаю,  де  пан  Симоненко  ті  телеграми  дістає,  я

 засипаний іншими телеграмами, зовсім іншими, де люди радіють, що

 ми не пішли на референдум, що ми прийняли тут Конституцію.

      Я  після  тої  безсонної  ночі  йшов вулицями Києва, багато

 ходив по Києву, до мене підходили люди і ніхто не картав так, як

 каркав тут лідер комуністів. Всі тільки добрі слова говорили...

 

      ГОЛОВА.  Я ще раз роблю вам зауваження. Будете вживати такі

 слова, я виключу мікрофон.

 

      ЧОРНОВІЛ.  Дякую.  Я більше не буду, я думаю, що достатньо,

 щоя сказав.

      Так  от, всі тільки раділи, всі тільки були раді з того, що

 ми  все-таки  в  нас  вистачило розуму у Верховної Ради прийняти

 Конституцію.

      І  ще  одне  щодо  прийняття  вночі.  До речі, там теж були

 погані  слова   щодо  нічних прийнять. В Латвії приймали в ночі.

 Отак   треба  було  завершити  і  так  само,  як  тут  Олександр

 Олександрович сказав, не підемо поки не приймемо.  Так і вони не

 пішли  поки  не  прийняли.  І легітивність цієї Конституції дуже

 всока,  забезпечена  її легітивність. Хотя може можливо і нас не

 все  там влаштовує, і той пакет голосуання разом деяких питань і

 так далі. Але ж так сталося, за це проголосував парламент.

      Ще  хочу  сказати,  що  нам потрібно зараз робити. Найперше

 визначити, буквально, ще цього тижня ті всі закони, які потрібно

 ввести,  прийняти  для того, щоб була введена в дію, запрацювала

 на  повну потужність Конституція. Ми ще до перерви, до відпустки

 повинні визначити навіть послідовність їх розгляду і  терміни їх

 розглябу, щоб Конституція не залишалася  папірцем.

      Далі.  Через  постанови  Верховної  Ради,  через  постанови

 Кабінету  іністрів треба привести у відповідність існуючі реалії

 із  Конституцією.  Ну  скільки  ж  ми  будемо тепіти на фронтоні

 нашого  будинку  оті  серпи  і молоти. Так само на Адміністрації

 Президента,  так  само  на  Кабміні, так само на МЗС і так далі.

 Скільки   будем  тепріти,  що  деякі  політичні  сили  ідуть  на

 демонстрації  з  прапорами  неіснуючих  держав  або те, що після

 прийняття  Конституції  уже  остаточно  узаконений гімн, а деякі

 наші  колеги  сиділи  розвалившися  отам  в  перших рядах сиділи

 розвалившися  і  не  вставали,  коли  виконували  гімн в єдиному

 пориві  піднялися. Я думаю, що відповідні рішення  повинні  бути

 прийняті нами ще тепер.

      Нам  потрібно  обов'язково  розгялнути питання, про яке вже

 говорив  Жовтяк.  Я  думаю,  не  треба спішити, то так в четверг

 приймати  рішення  про  повноваження  тих,  хто  не  працюють на

 постійній  основі,  оскільки  три місяця для формування Кабінету

 Міністрів  і  треба обов'язково ув'язати це питання з прийняттям

 присяги.

      І   ще   одне.  Ми  повинні...  дайте  мені  одну  хвилину,

 півхвилини.   Ми  повинні  для  того...  до  того  часу,  як  ми

 розійдемся   прийняти  якісь  радикальні  постанови,  радикальні

 постанови  і  зобов'язати  Кабінет Міністрів не тягнути до кінця

 року  з  виплатою  зарплат.  Хай пошукають резерви. Хай обмежать

 бюджетні  видатки  тільки  на  найобхідніше.  Щоб  ми  прийшли в

 вересні  на  засідання Верховної Ради і щоб питання з зарплатами

 було  розв'язане. Дякую.

 

      ГОЛОВА. Анісімов.

 

      АНІСІМОВ

      178,   Запорожье,   Анисимов.   Я   соглашаюсь,   Александр

 Александрович, с предложеной схемой работы Верховного Совета. Мы

 сегодня на фракции "Социально-рыночный выбор" рассматривали и, я

 думаю,  все  народные депутаты должны с этим согласиться, потому

 что  на  какой  бы  вопрос не посмотрел -он кажется важным. А то

 минимум,  что вложено и сконцентрировано, предложеное в повестке

 дня,  оно  отобразит  работу  действительно Верховного Совета. Я

 предлагаю  только  одно  добавить,  Александр Александрович, для

 того,   что   урегулировать   все  взаимоотношения  с  принятием

 Конституции,  внести в повестку дня и проголосовать за это Закон

 Украины  "Про  внесення  змін і доповнень до деяких законодавчих

 актів  України  щодо відповідальності депутатів". Я вам передам.

 Поэтому  надо  тут небольшой текст, его рассмотреть и принять на

 этом  промежутке  времени. Да.

      Второй  вопрос,  который  бы  я  хотел  сегодня поднять. Мы

 неоднократно  в  этом зале говорили и я, выступая из трибуны и с

 места,  тоже напоминал членам Правительства, что все-таки как бы

 мы не говорили о реформах, субкектом реформ всегда был и есть, и

 остается  человек.

      Поэтому  наше  решение и надо сегодня протокольным решением

 направить  в  Кабинет  Министров  чтобы  оно было выполнено: это

 минимальная  пенсия полтора миллиона, это минимальная заработная

 плата  полтора  миллиона,  которую  мы обусловили пересмотривать

 каждые  3  месяца.

      Прошло   полгода.  Никакой  продвижки  в  этом  плане  нет,

 оперативное  решение  вопросов  Кабинетом  Министров  о  выплате

 заработной   платы   повяз   в  этом  всем  хаосе,  а  выполнять

 законодательные   акты,  которые  приняты  в  Верховном  Совете,

 давайте все-таки начинать хотя бы после принятия Конституции.

      Коль  мы  заговорили  о  правовом государстве, то пример, в

 первую  очередь,  должны  показать  первые  лица. И я думаю, что

 Александр   Александрович   и   хочу,   чтобы  вы  поставили  на

 голосование  все-таки не удалося на протяжении последнего года и

 неоднократно и депутатские запросы, и изменения законодательства

 Кабинет  Министров  не отменил 725 постановление, которое идет в

 разрез   с   существующим   тем   законодательным   актом,   это

 замораживание  заработной  платы или называемое штрафные санкции

 за  превышение  фонда  потребления.  Это  прерогатива Верховного

 совета, поэтому надо пересмотреть.

      Один  из  вопросов, на который мы не обращали внимания, это

 все-таки  заработная  плата  или  оплата  по безработице. Она не

 отвечает  никаким  нормам  -полтора  миллиона  -если  человек не

 работает   на   сегодняшний   день,  лона  определена  Кабинетом

 Министров,  ее  тоже  надо  на  сегодняшний  день  пересмотреть.

 Поэтому  хотелось бы, чтобы эти протокольные решения, которые мы

 направим  правительству,  были  выполнены. И на сегодняшний день

 касаясь   и   бюджетной  резолюции,  которую  мы  сегодня  будем

 смотреть,  где  тоже  говорится  о меже малозабезпеченности, она

 должна   быть   изменена   и   изменяться   согласно   принятого

 потсановления  Верховного  Совета  каждый квартал. Прошу это все

 поставить на голосование.

 

      ГОЛОВА.  Шкрабак.

 

      ШКРАБАК

 

      Дякую.    Шановний   Олександре   Олександровичу,   шановні

 виборці,  шановні  депутати,  закінчився  марафон  по  прийняттю

 Конституції  України  і  час  покаже,  яка  вона  буде для нашої

 України,  для  нашого народу. Зараз люди пов'язують з прийняттям

 Конституції поліпшення економічної ситуації у країні, надіються,

 що  буде  виндана  заробітна  плата, що будуть видані отпускні і

 таке  інше.  І  люди зв'язують з цим великі надії, і я думаю, що

 настав  час: політичні питання ми практично порішали, настав час

 начинати  рішати  економічні  питання, які стоять сьогодня перед

 Україною,  а  їх дуже сьогодні багато, товарищі, цих економічних

 питань.

      Я  би  хотів,  щоб  ми о кінця нашої закінчення 5-тої сесії

 заслухали  б  уряд  наш  про  економічну  ситуацію, яка склалась

 сьогодні  в  Україні, і які ж міри будуть прийняті для того, щоб

 поправити  цю економічну ситуацію, яка сьогодні. В якій все-таки

 мірі уряд приймає,і всі говорили, що буде прийнята Конституція і

 зразу  стане  все хорошо. Ми должни послухати, коли ж воно буде,

 це  хорошо...  Я думаю, що до... до закінчення П'ятої сесії надо

 поставить це питання!..

      Друге питання -питання про повноваження, тут піднімають про

 повноваження  депутатів,  які  не перейшли на постійну роботу. Я

 думаю,  що строку там устканавлювати більше не треба -по 3, по 2

 там  місяці -вже було строку 2, 5 роки... Надо рішати це питання

 тоже - ставити його в законному порядку і бистро.

      І  третє -  на півдні України, в моєму виборчому окрузі вже

 проходить  уборка  урожаю.  Ну,  і  звідти  роздаються телефонні

 дзвінки,  люди  просять  в  тому,  що ситуація складна, що немає

 горюче-смазочних  матеріалів  сьогодні, що уряд те, що обіцяв по

 контракту, не заплатили хазяйствам, що ситуація не поліпшується,

 а   погіршується.  Все-таки  як  же  буде  виполняться  бюджетна

 резолюція,  яка прийнята... бюджетна, чого він не виконується на

 сьогоднішній день, ведь там запланіровані були гроші, які єсть в

 Україні, які должні були... от уряд, як розробляв бюджет, то він

 же   знав,   що   він   планірував?!   А   на  сьогодні  він  не

 виполняється...   Коли  ж  він  буде  виконуватись  так,  як  це

 прийнято, дєйствітельно, в бюджеті. Спасибі за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Заварзін, Оробець.

 

      ЗАВАРЗІН   129  Красноармійський  виборчий  округ,  фракція

 "Комуністи".

      Спасибо, Александр Александрович.

      Уважаемыей  Александр  Александрович, во-первых, вот у меня

 на   руках   постановление  Верховного...  проект  Постановления

 Верховного  Совета  Украины  о  прекращении полномочий депутатов

 Верховного Совета. Ведь согласно Конституции, принятой буквально

 накануне, вы имеете право своим распоряжением решить этот вопрос

 безпроблемно, без суда, понимаете? И немедленно это надо решать.

 Почесу?  Потому,  что последствия присутствия в Верховном Совете

 тех лиц, которые сидят сегодня на двух стульях, мы видим воочию.

      Во-первых,  экономика  с  каждым  днем  все  хуже  и хуже и

 тыжелее   увязает  в  болоте,  в  рутинном  болоте  невозвратных

 процессов. Почему это? Да только лишь потому, что эти люди, сидя

 на  2-х креслах, решают свои вопросы никак не подходят к решению

 государственных вопросов и это однозначно.

      Поэтому  я прошу вас ответить на вопрос: почему вы своим, и

 пользуясь  положением Конституции, своим распоряжением не можете

 решить этот  вопрос? Это   во-первых.

      Во-вторых, я сейчас просмотрел повестку дня работы на 3 дня

 вот этих, которые бы сейчас.... мы будем голосовать за них -я не

 вижу  отчета  Кабиета Министров о задолженности, выплате зарплат

 по  задолженности.  В предыдущем, перед принятием Конституции, в

 повестке   дня   предыдущей   этот   вопрос   стоял.  Поэтому  я

 настоятельно   требую   буквально   завтра-послезавтра  внести в

 повестку  дня  вопрос  о  задолженности  по  бюджетной сфере, по

 угольной  ромышленности и вообще по всех сферах. Почему? Потому,

 что  буквально  в  среду,  в четверг, пятницу у меня была группа

 депутатов  -представителей.... группа избирателей-представителей

 с  моего  округа  -это  представители  бюджетных  организаций, в

 частности   медиков  и  педагогическийх  работников,  работников

 культуры и так далее. Они требуют немедленно решить этот вопрос,

 ибо  к  1  сентября,  если  этот  вопрос не будет решен, то есть

 выплаты зарплаты... Александр Александрович, я говорю, наверное,

 для   депутатов,  которые  вам  мешают  и  для  вас?  Это  чисто

 государтсвенные вопросы.

      Когда мы 1 сентября не увидим...., что будут приняты дети в

 школах, тогда мы не иак будем вот здесь стоять и краснеть. А эта

 возможность  есть.  Об  этой  возможности  я говорю. Что сегодня

 Кабинет   Министров   и   Президент  не  решают  вопросы  -людям

 необходимо  уходить в отпуск, педагогические работники не уходят

 в отпуск из-за задолженнности и невыплате зароботной платы.

      И  еще  один  момент. В данный момент поступает очень много

 звонков  ко мне, и не только ко мне, ко многим депутатам, и я не

 наю,  т  олько  единицы говорят: " А може бути, ця Конституція і

 поможе  комусь  у  чомусь".

        А  вообще-то  очень  негативные  отрицательные  отзывы  о

 принятии  Конституции  в ночное  время.

      И  без "гы-гы-гы",  послушать  надо  людей.

 

        ОРОБЕЦЬ,  Група  "Реформи", місто  Київ.

      Шановні  колеги-депутати,  хочу  привернути  вашу  увагу до

 надзвичайно  важливого  питання.

      Згідно   стаття   78   Конституції   України  забороняється

 суміщення   посад  народним  депутатам  України  у  с  труктурах

 виконавчої  влади,  а  також  суміщення депутатам, які мають два

 представницькі  мандати.

      Отже  на  діяльність  Верховної  Ради  накладається ще один

 аспект.  Якщо  зараз,  сьоодні  депутати,  які суміщають посади,

 приймають  участь  у  нашому  засіданні,  то  в  любий час після

 сформування  Конституційного  суду група в 45 народних депутатів

 може  оскаржити  прийняті наші рішення, якщо на прийняті рішення

 вплинуть присутність саме цих народних депутатів і результати їх

 голосування   на  засіданні.

      І  в цьому випадку Конституційний суд однозначно скасує всі

 наші   наші    сьогоднішні  рішення.

      Саме тому ми повинні якнайшвидше вийти з цієї колізії.

      Для  того,  щоб  в  ийти,  пропоную  кілька  рішень. Перше.

 Пропоную Голосі Верховної Ради звернутись до суду зі списком тих

 народних  депутатів,  які суміщають ці посади. Звернення до суду

 може  зробити любий народний депутат. Крім того, це може зробити

 любий громадянин України.

      Є  інший,  значно  мягший  метод,  вирішення цієї проблеми.

 Стаття  79  позволяє  нам  пройти процедуру прийняття присяги на

 вірність  Конституції  України.  І  той  депутат,  який не склав

 присягу, однозначно втрачає свій мандат.

      Хочу  сказати,  що  така сама проблема є у виконавчій гілці

 влади.  Почнемо  з  Прем'єр-міністра. Згідно статті 120 Прем'єр-

 міністр  немає  право  посідати  депутатський  мандат.  те  саме

 стосується членів Кабінету Міністрів.

      Одже  відбувається порушення двох статей, статті 88і статті

 120.  Так само через конституційний суд може бути скасоване любе

 рішення  Прем'єр-міністра  і  любого  міністра  України.  В  цій

 ситуації  Президент України повинен як гарант Конституції згідно

 статті   102   однозначно   своїм  Указом  звільнити  міністрів,

 депутатів  Верховної  Ради  і  тимчасово  призначити на їх місце

 заступників міністрів  для виконання своїх обов'язків.

      Хочу  сказати, що це є не криза влади, а це криза інтересів

 людей  при  владі. Сподіваюся, що це питання, як найшвидше в нас

 вистачить  волі  прийняти.

 

      ГОЛОВА.  Розглянемо  ті  питання,  що  потребують вирішення

 Верховної  Ради. Пропозиція депутата Кочерги відносно повернення

 права на пенсії тим, хто працював довгочасно на Півночі. Взагалі

 це  питання,  наскільки  мені  відомо,  вирішується. Але давайте

 доручимо  комісії Буздугана розглянути це питання окремо і разом

 з   міністерством  і  Кабінетом  Міністрів  внести  при  потребі

 документ на розгляд Верховної Ради.

      Ставиться  на  голосування  протокольне  доручення  з цього

 приводу. Будь ласка.

 

      "За" -

      Рішення прийнято.

      Петро Миколайович зупинився на кількох питаннях, пов'язаних

 із  процедурою  прийняття  Конституції.  Я  хочу  сказати, що на

 основні Регламенту, висновки Регламенту і процедера здійсненої у

 Верховній  Раді,  Конституція прийнята легітивним способом, вона

 має   високий   рівень   легітивності   по  всіх  статтях  і  по

 голосуванню. Крім того вона розглядалася у строгій відповідності

 з  Регламентом.  Це  можуть  підтвердити  всі, хто брав участь у

 засіданні.

      Процедура  і  Регламент  не визначає неможливості працювати

 Верховній  Раді  вночі. Жодної не було пропозиції про припинення

 засідання  крім  тих,  хто  бігав із картками по залу у кишені і

 боявся і вийти із залу і брати участь у голосуванні, були такі.

      Так що я тут не буду говорити про те чия була ініціатива. Я

 міг  би  привести  десятки  аналогій   історичних, коли визначні

 події вирішувалися вночі. І це не заважало брати їх, як такими.

      Депутат Соболєв. Формування Конституційного суду. Доручення

 відповідно  доопрацювання  Закону про Конституційний суд дане. Я

 думаю,  що  ми  в  перші  кроки,  я саме тому і пояснював, що на

 наступним  тиждень ми не включаємо до порядку дня питань, просто

 перелік  питань  не  затверджуємо,  будемо  визначатися. І я теж

 підтримую   думку  про  необхідність  початку  цієї  роботи  від

 Верховної Ради принаймні у липні місяці.

      Відносно  повноважень депутатів у вас є проект постанови на

 руках. Я думаю, що ми його вирішемо. І відповідаючи...

      ШУМ У ЗАЛІ

      ...відповідаєчи  на  пропозицію  депутата Заварзіна, я хочу

 сказати,  що  якби  в мене було право видавати розпорядження про

 позбавлення  депутатських  повноважень, то воно б уже давно було

 зроблено.

      ШУМ У ЗАЛІ.

      Я  вас  прошу,  вибачте  хворим  за  репліки  -це буває, не

 зважайте на них.

      Далі.  Відносно,  ще  раз  повторюю,  відносно  повноважень

 депутатів.  Надзвичайно  важливо завтра прийняти закон про зміни

 до  Цивільно-процесуального  кодексу  і  у  четверг  ми приймемо

 рішення  з  приводу  тих  депутатів, які не вирішать питання про

 свій статус, і цей список я... тоді вже скористаюся своїм правом

 і передам до суду. Причому це буде робитися постійно до тих пір,

 поки  в сесійному залі сидітимуть ті, хто суміщає свої посади, і

 причому  я  хотів  би,  щоб  у  цих  змінах було передбачено, що

 зволікання  у  тому сенсі буде покараний депутат таким чином, що

 всі  судові  витрати  -а  це Верховний суд і там високі тарифи -

 будуть  за  рахунок  того, хто зволікає. Але у Верховній Раді не

 буде  жодного  депутата,  хто  суміщає  свої  посади  із  іншими

 посадами.

      Зараз.  Відносно колегіального органу, що Петро Миколайович

 вносив,  я  зараз...  пропозиція  готовиться, я хочу зважити всі

 нюанси, пораджуся із керівниками фракцій, само собою, подивимося

 як це вийде.

      Пропозиції   депутата   Жовтяка   відносно   того,  щоб  не

 позбавляти  депутатів  повноважень  тих,  протягом  3-х місяців,

 котрі  працюють  в  уряді,  мов,  це логічно те, що визначається

 такий  строк у "Перехідних положеннях". Я вважаю, що логічно те,

 що  визначено у статті 161 Конституції. Вона говорить про те, що

 Конституція  набуває  чинності з дня її прийняття; а стаття, яка

 регулює  питання  про  відповідні  статуси  депутата,  входить в

 Конституцію.  Тому,  з  того ж самого моменту потрібно припиняти

 повноваження  тих,  хто  не  працює  в  Верховній Раді. І тут не

 повинно  бути -я Чорноволу відповідаю з цього приводу так само -

 не повинно бути ніяких зволікань.

      Відповідно  до  присяги.  Процедуру і необхідність розгляду

 цього фрагменту в роботі Верховної Ради ми ще обговоримо окремо.

 Але я відповідаю тут на пропозицію депутата Оробця. Уявіть собі.

 Прийняв  депутат  присягу,  а  з  роботи в Кабінеті Міністрів не

 звільнився.  От..  уже ж раз прийняли присягу. Писав заяву перед

 виборцями,  що я буду працювати в Верховній Раді. Якої ще більше

 треба   присяги.......................   всім  обіцяв.  А  потім

 забувся.  Згадав,  що  ще в Конституції було щось інше записано.

 Потім  в  Конституційному  Договорі  вже  було того не записано.

 Тепер  вже  тут  в  Конституції записано і він ще думає: як йому

 бути. Та я думаю, що присяга тут не поміч.

      Пропозиції  Чорновола....  Одну хвилинку, зараз. Визначити,

 значить,  закони,  які  зв'язані  з  введенням  Конституції до в

 роботу,   органічні   закони.   Доручення  дані  такі,  інститут

 законодавства  найперше  буде  займатися  їх  підготовкою  до...

 Хвильовий, Пилипчук.

      ...До  початку 3 сесії... 6 сесії ви одержите всі матеріали

 і будете голосувати, вибирати порядок роботи.

      Відносно  символіки  на приміщеннях тут і в інших місцях. Я

 не  один раз говорив на цю тему і ще раз хочу сказати. По-перше,

 я  принципово-то  вважаю,  що  символіка  будь-яких  періодів  в

 державі  за  всю  інсторію  повинна  зберігатися.  І  то  ознака

 культури  того  суспільства, яке з повагою ставиться до символів

 інших цивілізацій чи інших держав, які були на її території.

      Я  скажу.  У  Південній Кореї приймається рішення зараз про

 знесення   губернаторського   колишнього  будинку,  теперішнього

 історичного   музею.   Північна  Корея  може  собі  таку  розкіш

 дозволити,  але  це  сталося  через 50 років після того, як вона

 стала  більш,  ніж  50 років після того, як вона стала державою.

 торму,  я вважаю, що треба було б внести пропозицію про заборону

 всіляких переіменувань, відкриття пам'ятників і всього іншого до

 тих  пір, до тих пір-за рахунок бюджету мається на увазі, до тих

 пір, поки не буде економічний лад в державі такий, який даватиме

 нам  змогу  це... все це  робити.

      ШУМ  В  ЗАЛІ

      Віднносно   пропозиція  про  Закон  "Про  внесення  змін  і

 доповнень   до   деяких   законодавчих   актів   України   щзодо

 відповідальності  депутатів".  Це  закон короткий на 2 сторінки,

 дуже короткий закон, він випливає із суті Конституції і із того,

 що  там  змінені  деякі  норми,  що приводять у  невідповідність

 статус депутата місцевої Ради і Верховної Ради. Тому я просив би

 це питання все-таки включити в порядок дня. Пропозиція Анісімова

 і  Кириченка  з  цього  приводу була, я ставлю на голосування цю

 пропозицію на липень місяць про статус депутатів місцевих Рад  і

 депутатська недоторканість депутата місцевої Ради.

      Будь ласка,  проголосуйте.

 

      "За"-

 

      Я ще раз повторюю -це питання, про яке наголошував Анісімов

 і  Кириченко  Сергій  про  внесення  змін  доповнень  до  деяких

 законодавчих  актів щодо відповідальності депутатів. В зв'язку з

 тимс,  що  в  Конституції ці норми, які раніше були в попередній

 Конституції  передбачені,  а  нині  їх  немає  і це ставить, ну,

 певно,  вводить...  не кореспондується статус депутата Верховної

 Ради, місцевої Ради тощо і треба це привести у відповідність.

      Я  просив  би  проголосувати  про  включення до порядку дня

 липень місяць  цього питання.

      Ставлю  на  голосування.  Президія розглядала це питання ще

 раніше...

 

      "За"-

 

      Рішення прийнято.

      Про  мінімальну заробітну плату і пенсію є..., давйте знову

 ж  таки доручення комісії Буздугана, щоб підготувала ці питання.

 Проект....  готуйте  проект  постанови  із  цього  приводу, і ми

 розглянемо ці питання.

      Так  само  проект  постанови готуйте відносно 721 статті на

 четвер.  І ми поставим його на голосування, я думаю, що приймемо

 відповідне рішення.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Давайте  так: готуйте постанову з приводу 725 постанови -це

 комісії Буздугана все доручення.

      Ставлю  на  голосування  доручення  комісії  Буздугана  про

 підготовку  цих  документів  і  включення  їх на... розглядом на

 четвер. Будь ласка.

 

      "За" -

 

      Рішення прийнято.

      Питання ті, що пропонувалися, розглянуті.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Регламентна комісія, будь ласка, розгляньте ці пропозиції -

 це доручення...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Будь   ласка,  я  даю  таке  розпорядження,  на  письмовому

 документі я напишу.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Про що?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я  сказав про це тільки що, ви прослухали... Я тільки що...

 це  проголосовано  як доручення комісії. Ви прослухали... Бачте,

 не тільки я, бува, не слухаю - ви теж інколи...

      ОДну  хвилиночку,  ми  ще  не всі питання розглянули. Я дам

 слово...

      Депутатський  запит Степанова Петра Степановича до прем'єр-

 міністра   України   стосовно   невиконання  Постанови  Кабінету

 Міністрів  від  4 червня N 364 про... 1994 року "Про організацію

 виробництва дизельних...  дизель-   і електропоїздів  в  частині

 фінансування холдінгової компанії "Луганськ-тепловоз".

      І   Муляви   Володимира  Савелійовича  до  Прем'єр-міністра

 стосовно  невиплати  зарплати  проятгом  4-5 місяців працівникам

 бюджетної  сфери  міста  Калуша  та  Калушського  району  Івано-

 Франківської   області.  Запити  оформлені  так,  як  передбачає

 Регламент, ставлю їх на голосування.

 

      "За" -

      Рішення  прийнято.

      Відповідно    до   Регламенту   оголошую   інформацію,   чи

 повідомлення  фракції  Народного  Руху  України,  так  читаю, як

 написано,  Вячеслав Максимович.

      "Відповідно  до  статті  4.  2. 2 Регламенту Верховної Ради

 Україниі   інформуємо  народних  депутатів  України,  що  згідно

 рішення  фракції  Народногго Руху України від 14. 04. 96 року її

 повною   назвою   є   Народний   Рух  України  проти  комунізму,

 імперіалізму,  мафії за  державність,  демократію,   реформи".

      Між  словом  "мафії" і "за дрежавність", мабуть, треба кому

 поставити. Поставте  на  всяк  випадок.

      Враховуючи,  що Верховна Рада 28 червня 1996 рфоку прийняла

 Конституцію    України,    діяльність   Конституційної   комісії

 припинилась  відповідно  до  пункту  3  Постанови Верховної Ради

 України           від    10  листопада  1994  року.

      Оголошую  про це, щоб  не було ні  в  кого  ніяких ...

      Конституційна  комісія   припинила  свою  роботу.

      Відносно  ще  раз  режиму  роботи  на липень місяць, ще раз

 оголошую:  2-4  -пленарні засідання, 5-8 -робота в округах, 9-12

 пленарні  засідання.

      Ставлю на голосування цей  режим.

      За-

      Рішення  прийнято.

      тепер  треба  затвердити  перелік  питань на перший тиждень

 липня місяця. Можна ставить на голосування? Сирота не заперечує?

 Ви підходили з цього приводу? Немає вже заперечень.

      Ставлю на голосування, будь ласка.

      Перелік питань на цей тиждень. Я дам вам потім слово.

 

      "За" -

      Рішення прийнято.

      Будь ласка, Ємець.

 

      ЄМЕЦЬ.

      Шановний  Голово!  Шановні депутати! Перш за все я не хотів

 би,  щоб з першого дня сьогодні закладався прецедент, коли я від

 імені Уряду попросив слово стосовно переліку питань. Ви спочатку

 його  поставили на голосування, потім надаєте слово. Я думаю, що

 для  нормальної,  конструктивної  співпраці, варто було б робити

 все-таки навпаки.

      Я  маю доручення від Кабінету Міністрів звернутися до вас з

 наступним.  Вчора  відбулася  нарада  при  Прем'єр-міністрі  тих

 депутатів,   які  працюють  на  державній  службі  і  в  органах

 виконавчої  влади. І Кабінет Міністрів звертається до парламенту

 з  наступним механізмом вирішення цієї проблеми для того, щоб не

 порушити   нормальне   функціонування  і  парламенту  і  органів

 виконавчої лади.

      Депутати,  які  працюють  у виконавчих структурах заяви про

 призупинення повноважень і звертаються до всіх, хто суміщає, щоб

 вони  написали  такі ж заяви про припинення повноважень народних

 депутатів   до   сформування   Уряду   у   порядку   визначеному

 Конституцією.  Три місяці відводиться перехідними положеннями на

 формування  Уряду  у  відповідності  з Конституцією. після цього

 кінцево буде прийнято рішення, і Уряд обіцяє, що прездставниками

 виконавчої  влади  буде  дотримана Конституція у відповідності з

 тими нормами, які закладені в Конституції.

      Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Шановний Олександре Івановичу! Шановні депутати! Я

 прошу  уваги.  На  жаль,  у  Конституції немає статуса тимчасово

 непрацюючих  депутатів.  І  тому  строк  дається  два дні. нехай

 визначаються: хто потрібен в Уряді, хай працює в Уряді і складає

 повноваження  депутатські, хто сумнівається в тому, що він зможе

 там  працювати,  нехай  до  четверга прийходить на роботу і буде

 депутатом  працювати.  Іншого варіанту просто не існує. Я гадаю,

 що   якщо   це  стосується  міністрів,  наприклад,  нехай  краще

 доформування  Кабінету Міністрів депутат попрацює тут депутатом,

 склавши  повноваження  міністра,  а  тим  часом  його  заступник

 замінить.  Уявіть  собі,  що він пішов у відпустку, у виконавчих

 структурах  це може бути, депутат у відпустку може піти, склавши

 свої  повноваження,  я  маю  на  увазі  ту  відпустку,  бо  є  і

 профспілкова  відпустка.  Тому  ця пропозиція не сприймається не

 тому,   що   вона  йде  від  Кабінету  Міністрів,  ви  правильно

 зрозумійте, а тому, що вона суперечить Конституції, ми не можемо

 інакше вирішувати це питання.

      Можна  приступать  до  розгляду  питань?  Ще Конституційний

 суд...  на наступний тиждень, будь ласка. Так, доручення дане на

 наступний  тиждень,  щоб  його  підготували.  Давайте  внесем на

 наступний  тиждень питання про Конституційний суд, закон, проект

 закону  про  Конституційний суд. На наступний тиждень. Ставлю на

 голосування цю пропозицію.

 

      За-

 

      Рішення прийнято.

      Про  проект  постанови  Верховної  Ради України про основні

 напрямки  бюджетної  політики  на  97  рік,  бюджетна резолюція.

 Доповідач Азараов Микола Янович. Прошу всіх бути на місцях.

 

      АЗАРОВ М.Я.

 

 Уважаемые   народные   депутаты,  очень  символично,  что  после

 принятия  Конституции,  Верховный  Совет  первым  своим вопросом

 вынес  рассмотрение  вопароса о бюджетной резолюции на 1997 год,

 являющийся  по существу идеологией финансовой Конституции нашего

 государства на 1997 год.

      К  сожалению, при обсуждении этого важнейшего вопроса опять

 слабо  представлено  наше  правительство.  Но  я  все-таки хотел

 обратить  ваше  внимание  на присутсвии нового министра финансов

 Короневского   Валентина  Максимовича,  обратить  внимание,  что

 отсутсвуют  вице-премьеры  по  экономическим  проблемам, что мне

 кажется несовместимо с важностью и значимостью этого вопроса.

      Проет постановления Верховного Совета Украины подготолвен в

 соответсвии  с  статьей  26 закона Украины про бюджетную систему

 Украины,  в  соответсвии с которой Верховный Совет не позднее 15

 июня текущего года разрабатывает и направляет Президенту Украины

 специальную   постанову,   бюджетную   резолюцию   про  основные

 направления бюджетной политики на  наступний год.

      Но  к  сожалению вы знаете, что занятость Верховного Совета

 вопросами  Конституции  помешала  своевременно  рассмотреть этот

 вопрос и мы его рассматриваем вот сегодня.

      Разработка бюджетной резолюции велась в Комиссии Верховного

 Совета   о  вопросам  бюджета  Верховного  Совета  на  основании

 макроэкономических    показателей,   которые   представило   нам

 правительство.

      Какие же это макроэкономические показатели?

      Номинальный  валовый продукт прогнозируется за 6 месяцев -3

 квадраллиона  481 триллион, за 9 месяцев -5 квадраллионов 935. Я

 имею   ввиду   текущего   года.  За  год  -8  квадраллионов  686

 триллионов. Что, как вы видите, несколько выше цыфр, положеных в

 основу   расчета  бюджета 1996  года.

      На  1997  год Правительство прогнозирует валовый внетренний

 продукт номинальный в обкеме 11 квадраллионов 483 триллиона.

      Если говорить о реальном валовом внутреннем продукте, то за

 6 месяцев он составит прогнозный и практически фактические. За 5

 месяцев мы имеем уже данные и, опроксимирую, значит, прогнозирую

 на  6 месяцев, мы имеем 92 процента, за 9 месяцев есть основания

 полагать,  что  он  составит  92,  5 процента и по ходу мы будем

 иметь  92,1  процента.

      Как  вы  помните,  соновные  макроэкономические показатели,

 заложеные  в  основу расчета бюджета 1996 года, составляли 98, 5

 процента.   То   есть,   предусматривали  падение  (...........)

 реального минус  полтора процента.

      на   1997   год   Правительство  прогнозирует  стабилизацию

 макроэкономической  ситуации  и  валовый  внутренний  продукт  в

 реальном отчислении должен составить 101, 7 процента.

      Формирование  валового  внутреннего  продукта по категориям

 дохода   Правительство  планирует  в  процентном  отношении  его

 структуру:  оплата  наемных  трудящихся с начислением средств на

 Соцстрах  -44,  4  %,  прибыль  и  смешаниый  доход  -13,  2  %,

 амортизация  -30, 6 %, чистые податки на производство и импорт -

 11, 8%.

      Серйозный  вопрос,  который  подлежал изучению, это сводный

 баланс  финансовых ресурсов Украины. Естественно прогноз на 1997

 год.  При  этом  мы  исходили из того, что ресурсы всех бюджетов

 составят на следующий год 5 квадрильонов 280 триллионов; ресурсы

 предприятий   и  организаций  -3  квадриллиона  146  триллионов;

 ресурсы   всех  фондов  -1  квадриллион  576  триллионов;  всего

 планируется иметь доходов по сведенному балансу 10 квадриллионов

 и 3 триллиона.

      По основным выдаткам: выдатки бюджетов -5 квадриллионов 850

 триллионов; расходы предриятий и организаций -3 квадриллиона 146

 триллионов;   расходы   фондов   (без   бюджетных   средств)  -1

 квадриллион  576  триллионов.  Итого  всего  расходы составят 10

 квадриллонов 573 триллиона.

      Сводный   финансовый  баланс,  как  вы  видите,  показывает

 дефицит финансовых ресурсов в обкеме 570 триллионов карбованцев.

      Также   был   учтен  комиссией  платежный  баланс.  Прогноз

 платежного баланса в 1997 год: по экспорту... по балансу товаров

 та  послуг...  по  экспорту  мы будем иметь 19 миллиардов 639 (в

 долларах  США  имеется  в виду) -19 миллиардов 639 миллионов; по

 импорту  товаров  мы  будем  иметь -, естественно, 20 859; итого

 отрицательное  сальдо платежного баланса составит 1 миллиард 220

 миллионов.  Доходы мы будеи иметь... надходження -248 миллионов,

 выплаты  -867  и  отрицательное  сальдо  составит -619 миллионов

 долларов.

      Предусматриваются следующие источники финансування: кредиты

 Международного   фонда   в   обкеме  910  миллионов  долларов  и

 Светого...  Мирового  банка  в  обкеме  800  миллионов долларов.

 Итого,  как  вы  видите,  дефицит  финансирования  по платежному

 балансу составляет -671 миллион долларов.

      Я не говорю уже о том, что за 6 месяцев допущено отставание

 доходов  бюджета  нынешнего года от прогнозируемого почти на 400

 миллионов   карбованцев.   Серьезно  вопросом  при  формировании

 бюджетной  резолюции  для комиссии  было установление граничного

 уровня  перераспределения  валового  внутреннего  продукта через

 доходную часть бюджета и эта цифра очень серьезно изучалась.

      На  пртяжении  последних  3-х  лет  фактически  на  доходах

 бюджета  было  собранов процентах....... внутреннего продукта: в

 19945 году -42, 3%, в 1995 году -39, 7%, за 4 месяца 1996 года -

 порядка  40%, что подтверждает реальную возможность мобилизациии

 средств .... бюджета на уровне  42,44%.

      Я хотел бы обратить ваше внимание, что по нашей методологии

 Пенсионный  включается в расчет мобилизуемых в бюджет средств, в

 то  время,  как  по  мировой  практике,  на  которую очень любит

 обращать внимание некоторые наши критики, пенсионные средства не

 включаются в общий обкем средств, мобилизуемых через бюджеты.

      Поэтому,   если   мы   с   вами  отнимем  11,  2%  средств,

 мобилизуемых  в  доходы  Пенсионнного фонда, то мы получим цифру

 мобилизации  средств  через  доходы бюджетов где-то сравнимую на

 уровне общемировых  нормативов.

      На  1996  год планируется снизить по сравнению с... на 1997

 год  планируется  снизить по сравнению с 1996 годом на 1 % суммы

 средств , мобилизуемых   через доходы бюджета.

      Следующий   важный   вопрос  был  определение  оптимального

 размера   бюджетного  деффицита.  Мы не зря  в  нашей  бюджетной

 резолюции  записали,  что одним из главных направлений бюджетной

 политики    на    1997    год   является   содействие   процессу

 сбалансированной    макроэкономической   стабилизации.

      В  понятие сбалансированной макроэкономической стабилизации

 входит  не  т  олько  борьба  с  инфляцией,  но  и  рпежде всего

 сохранение  собственного  уровня  товарного  производства.

      Исходя  из  этого,  а также возможности привлечения средств

 для  финансирвоания Госудрственного бюджета, который оценивается

 примерно  в  225  триллионов  за  счет  прождажи деравных ценных

 бумаг,  в  1996  году,  как  вы знаете, эта цифра равняетс я 150

 триллионам,    то   есть   с   учетом   инфляции   и   процессов

 макроэкономической    стабилизации    представляется   возможным

 заложить  в  бюджет  доходы  от  продажи  государственных ценных

 облигаций    порядка  225  триллионов  карбованцев.

      Ожидается  поступление  в  Государственный  бюджет  внешних

 источников  финансирования  на  сумму 671 миллион долларов. Таки

 образом,  есть возможность сохранить кредиты Национального банка

 на  уровне  с учетом инфляции этого года где-то п орядка 130-140

 триллионов  карбованцев,  что даст возможность удержать инфляцию

 на  уровне  35 примерно  процентов  годовая.

      Таким  образом,  дефицит  средств по балансу составляет 575

 триллионов его можно будет заложить как дефицит государственного

 бюджета  по  отношению к ВВП 11, 5 квадриллионов, это составляет

 ровно  5%. В этих условиях внутренний дефицит будет на уровне 3%

 от  ВВП,  и  таким  образом  мы  сохраним  в 1997 году умеренную

 политику  макроэкономической  стабилизации.

      Следующим  важным  вопросом,  который мы заложили, являются

 меры  по  стимулированию собственного  товаропроизводителя.

      Мы наметили такие направления на реформы налоговой системы.

 Это  прежде  всего  расширение  базы налогообложения, сокращения

 количества льгот и те меры, которые позволят улучшить ситуацию с

 финансовым  положением  предприятий и смягчить платежный кризис.

 Ну, говоря эта фразу, я конечно не забываю о том, что на сегодня

 дебиторская  и  соответственно  кредиторская  задолженость наших

 предприятий  субьектов  хозяйственной деятельности уже подошла к

 тем  цифрам,  которые  сравнивают  ее  по  величинам  с  валовым

 внутренним  продуктом.  Я  имею  в  виду  кредиторскую порядка 5

 квадриллионов и дебиторскую порядка 4 квадриллионов.

      К сожалению, наше правительство мало что сделает, и надо об

 этом  прямо  говорить,  для  ликвидации  жесточайшего платежного

 кризиса,  который  является  главной  причиной  падения  обкемов

 производства  и падения доходов бюджета. Как вы знаете мы с вами

 с  1995  года  снизили  ставку  налогообложения  предприятия  по

 прибыли до 30 процентов.

      Я  уже  неоднократно  говорил  с этой трибуны, к сожалению,

 министерство  экономики  недало  нам полный обкем и анализ того,

 как  сыграло  снижение  ставки  налогообложения прибыли, а также

 оставление  10  процентов  необлагаемой  прибыли  на  пополнение

 оборотных средств предприятий на преодоление платежного кризиса.

 По  нашим  данным  платежный  кризис  продолжает  углубляться  и

 предпринятые нами меры мало что дали.

      Проекто  Закона  Украины  "Про внесеніе змін і доповнень до

 деяких  законодавчих  актів  з  питань оподаткування", прыйнятою

 Верховною  Радою  16  января в первом чтении предусмотрено также

 значительное сокращение льгот по налогу добавленная стоимость, а

 также  предусмотрены  меры  по  компенсации  с  Государственного

 бюджета средств за счет отрицательной разницы по пдв.

      Такой подход для возмещения этой разницы позволит несколько

 улучшить  ситуацию  с пополнением оборотных средств предприятий.

 Проектом  закона Украины про перечень товаров продукции и услуг,

 на  которые  устанавливается  акцизный  сбор та ставки акцизного

 сбора,   мы   планируем   привести   ставки  акцизного  сбора  в

 соответсвии, как на импортную, так и на отечественную продукцию.

 Использовать  единую методологию (............) усыновления этих

 ставок  и таким образом содествовать равным условиям для наших и

 импортных товаропроизводителей.

      Также    проектом   предумотрено   комбинированные   ставкы

 акцизного  сбора  в процентах та в экю, что будет способствовать

 также улучшению этой ситуации.

      Одновременно     даным     даконопроектом     предусмотрено

 значительное  расширение  перечня  подакцизных  товаров и услуг,

 которые   используются  и  потребляются  исключительно  богатыми

 слоями  населения.  Ну, тут значительный перечень приводится. Мы

 такж  епредусматриваем,  и  об этом говорилось на парламентських

 слушаньях  по  местным  податкам  и  сборам,  установить  и дать

 возможность  местным Советам значительно расширить их полномочия

 и дать им возможность увеличивать доходы местных бюджетов.

      Большое внимание уделялось при разработке проекта бюджетной

 резолюции   совершенствованиют  структуры  расходов  бюджета.  К

 сожалению,  эта  практика  последних месяце, когда Правительство

 исполняет  Закон  о  бюджете  таким  образом, как-будто Закона о

 бюджете  нет.  То есть, ежедневно определяя целесообразность тех

 или  иных  расходов,  привело  к  полнейшей  расбалансированости

 бюджета   на   уровне   1996   года.  Отдельные  позиции  у  нас

 профинасированы     почти    по    нулю,    отдельные    позиции

 профинансированы уже больше годовых нормативов.

      Я  ниже  скажу  о  тех мерах, которые предусматриваются для

 устранения  такого положения. Сейчас же хочу сказать, что первым

 и   главны  направлением  совершенствования  структуры  расходов

 бюджета   является   концентрация  всех финансовых  ресурсов  на

 осуществление  мер  по  социальной  защите  населения содержания

 социально-культурных установ.

      Мы  обратились,  наша  комиссия,  с  письмом  к Президенту,

 Правительству,  в  котором  обратили  внимание  на  недопустимый

 характер финансирования мер по социальной защите населения. В то

 ремя, когда расходы на содержание органов управления по стране в

 целом  уже  зашкаливают  50  % от года и превышают общие средний

 размер  выдатков,  расходы  на социальное обеспечение составляют

 всего   26-27   %.   Мы   просили   Президента   потребовать  от

 Правительства  изменить  данную  практику.  На это ж мы обращаем

 внимание на бюджетные резолюция.....

      Учитывая   сложное  положение  наших  Вооруженных  Сил,  мы

 планируем  сохранить расходы на оборону размерах, не превышающих

 эти  расходы  в  1996 году. Мы видим, что необходимо значительно

 сократить  расходы  на  содержание аппарата управления и требуем

 усовершенствовать  структура  аппарата  управления  не  только в

 центральных   администрациях,   но  и  в  местных  организациях,

 администрациях,  где  они  выросли за последние 3 года почти в 2

 раза.

      Учитывая   недостаток   возможности   бюджета  относительно

 финансирования   капитальных   вложений,   в  проекте  бюджетная

 резолюция  предлагается совершенствовать порядок выделения очень

 ограниченых   средств  на  капитальные  вложения.  Предусмотрена

 необходимость  активизация  работа  Правительства по привлечению

 для   капитальных   вложений   средств  собственный  предприятий

 населения  иноземных  инвесторов,  а  также  других  небюджетных

 источников.

      Особо хочу сказать про капитальные вложения. За последние 4

 года    держава    постоянно   сокращала   обкем   ассигнований,

 предусмотреных  на  капитальные  вложения.  Это  была не разовая

 акция,  к  сожалению.  А я говорю, еще раз повторяю, с 1991 года

 это была постоянная, к сожалению, акция. Это привело к тому, что

 капитальные  вложения  в  нашей  державе  стали находиться уже в

 небезопасном   для  будущих  поколений  уровней:  не  происходит

 обновления  базы  предприятий, не происходит совершенствования и

 структурная перестройка  нашей   экономики.

      Поэтому  Правительству рекомендуем мы в Бюджетной резолюции

 обратить особое внимание на статью "Капитальные вложения".

      Проектом    постановления   предусматривается   возможность

 приведения  в  законе  по  государственному  бюджету  на  97 год

 размера  податков  и платежей в соответствие с темпами инфляции.

 Это    определяется    относительно    тех   платежей,   которые

 устанавливаются  в  фиксированных  суммах,  и  естественно,  они

 должны вноситься в государственный бюджет с учетом индекса цен.

      Разрешите  остановиться  на основных направлениях бюджетной

 резолюции.  Еще  раз подчеркивая, и заранее хочу отметить на ряд

 вопросов,    что    в    пункте    первом   бюджетой   резолюции

 предусматривается,  и  я  обращаю  ваше внимание, на обеспечение

 финансовыми     ресурсами     социальной    защиты    населения,

 функционирования    социально-культурной    сферы    исходя   из

 необходимости  гарантированного державой уровня социальных услуг

 та социальной защиты населения.

      С  учетом  утвержденной величины, колличественнгой величины

 межи   малозабезпеченности   та  первоочередного  финансирования

 пенсий  и  других,  другой  помощи  наименее незащищенных верств

 населення.

      Следующим  важнейшим  пунктом,  о  котором  я  уже говорил,

 является   осуществление   сбалансированной   макроэкономической

 стабилизации и реальной структурной перестройки нашей экономики.

 Мы  планируем, чтобы правительство дало к 1 сентябрю предложения

 про  дальнейшее  реформированием системы  взаимоотношений  между

 государственным  и  бюджетами  различных  уровней.  Я  хотел  бы

 обратить   внимание   министра  и  присутствующих  здесь  членов

 правительства  на  недопустимость  таких действий правительства,

 когда  в  течение  двух недель блокируются счета такого крупного

 города  как  Киев.  Я уже министру вчера об этом сказал, что это

 недопустимо,  и  прошу  реально разобраться и разблокировать эти

 счета.

      Мы  планируем,  что  на  этой сессии мы затведим до 15 июля

 новую   структуру  бюджетной  классификации  и  уже  более,  так

 сказать,  реально  учитывающую  структуру  как  доходов,  так  и

 видатков,  и  расчитываем,  что правительство представит нам к 1

 сентября бюджет, разработанный по новой бюджетной классификации.

      Когда  я  говорю  о том, что правительство разбалансировало

 бюджет,   я   имел   в   виду,   прежде   всего,  я  бы  сказал,

 несистематический      характер     расходов,     осуществляемый

 правительством,  который привел к тому, что по отдельным статьям

 расходов  у  нас  практически  ноль  по  году,  по отдельным уже

 осуществляется перефинансирование.

      В   пункте   2  бюджетной  резолюции  мы  закладываем,  что

 исполнение     Государственного     бюджета     и    подчеркивая

 ответственность,   которую   сейчас  никто  (за  разбалансировку

 бюджета)  не  несет,  и ответственность за исполнение Закона про

 Государственный  бюджет  возложить  исключить на государственное

 казначейство Украины.

      Новой  является  позиция,  в  которой  мы предусматриваем в

 проекте   Державного   бюджета   на   1997   год   средства   на

 госуударственную  поддержку  угольной промышленности. Я хотел бы

 особо   подчеркнуть,   что   все  эти  годы  мы  так  или  иначе

 осуществляли  государственную поддержку угольной промышленности,

 вынужденно  камуфлируя  это различными статьями бюджета, называя

 там  фонд  стабилизации  топливно-энергетического комплекса и т.

 д.,  но  по  сути,  осуществляли  державную  поддержку  угольной

 промышленности.

      Вы  знаете, что без такой поддержки угольная промышленность

 на  украине,  исходя из структуры самой угольной промышленности,

 практически,  обречена. А если говорить о балансе товаров, то на

 будущий  год  планирует правительство завезти уже 22, 8 миллиона

 тонн  угля  в  страну.  Это все -результат невнимания к развитию

 собственной энергетической и коксо-химической базы...

      Вы, наверное, обратите вниманиея, что мы планируем ввести с

 1997  года  новый податок на имущество граждан та основные фонды

 предприятий,  (но  подчеркиваю!),  которые сдаются ими в аренду.

 Это   важный   отличительный  момент  от  того  налога,  который

 предлагало Правительство год тому назад.

      Мы  отдельным  пунктом  требкем  от  Правительства  усилить

 контроль  за  полнотой  сплаты  налогов  и выконань и исполнения

 доходной  частыны  бюджета  путем  повышения  ответственности  и

 конкретно    перечисляем    кого.   Премьер-министр   Автономной

 Республики Крым, глав областных администраций, держадминистраций

 города  Киева и Севастополя, руководителей, первых руководителей

 министерств   и   ведомств,   руководителя   Главной   державной

 податковой инспекции, державных податковых инспекций районов....

 республики...  Автономной  Республики  Крым, областей, районов и

 мист.

      Новым    пунктом    Бюджетной    резолюции,   связанным   с

 необходимостью   мер   государственного  регулирования  является

 предусмотрение,   предусмотрение   обязательности   планирования

 прибутка,  прибыли. Его раздела и платежей до бюджета субкектами

 предпринимательской   деятельности   при  разработке  финансовых

 планов.  Вы  знаете,  что  мы последние 5 лет никаких финансовых

 планов на предприятиях не проводили. В соответствии с этим очень

 трудно,  особенно  на  метах  планировать  поступление доходов в

 бюджет.

      Мы  планируем,  чтоб Кабинет Министров Украины до 1 октября

 1996  года  подгтовил  и  внес на рассмотрение Верховного Совета

 проект закона,  который бы предусматривал бы механизм державного

 влияния,  государственного влияния на себестоимость продукции. Я

 хочу  сказать  такую  сакроментальную  фразу,  я  в  ней глубоко

 убежден,  что  отсутствие государственного влияния и контроля за

 ценами  на  такие  основные  продукты и товары, как газ, бензин,

 электроэнергия,  алкоголь,  хлеб  и я мог бы дальше перечислять,

 позволяют  доходы получать не государственному бюджету, а другим

 субкектам.

      Мы  также планируем, чтоб Правительство установило механизм

 согласования  сроков  и  масштабов  изменения  цен  и тарифов на

 электроэнергию,  уголь,  газ, железнодорожные перевозки, которые

 ставят  наши  предприятия  на  вот  это  хаотичное  их изменение

 правительством, ставят в   тяжелейшие условия.

      С  целью ликвидации кризиса неплатежей, мы планируем, ч обы

 Кабинет  министров Україны и нацбанк Украины создал условия, зха

 которыми предприятия реализуют продукцию только платежеспособным

 предприятиям  с  гарантированной  оплатой  или  возвратом оплаты

 продукции  имуществом  с  оформлением  задолженности  векселями,

 потребуем,  чтобы Правительство упростило механизм залога пустем

 конвертации финансовых обязательст предприятий в их имущество.

      Мы  намечаем  в  плане  сокращения расходов государственных

 просить  правительство  рассмотреть структуру органов внутренних

 дел,    правоохранительных    органов    и   других,   и   путем

 совершенствования структуры сократить расходы на их содержание.

      Также  новой  позицией  Бюджетной  резолюции  в  этом  году

 является то, что в бюджете на 1997 мы требуем от Правительства предусмотреть  средства  для  погашения  в 1997 году для погашени

 задолженности  по 1996  году.

      Мы  надеемся,  что Кабинет Министров, подавая нам бюджет на

 1997  год,  поступит не так, как в этом годы, когда мы вынуждены

 были  здесь  путем корректировки увеличивать почти на 10% долю в

 місцевих бюджетах, А сам самостоятельно подаст бюджет, в котором

 ыла   бы   увеличена   доля  местных  бюджетов,  естественно,  с

 формированием  соответствующей  расходной  части.

      Мы  надеемся,  что  Правительство  до  1 сентября 1997 года

 сделает  все необходимое, тчобы государство наконец заработало в

 полном  обкеме  Государственное  казначейство, то есть, завершит

 процесс   формирования   нашей  системы  контроля  и  исполнения

 Государственного бюджета.

      Мы  также  в пункте 6 Бюджетной резолюции просим Президента

 рассмотреть  вопрос  о  востановлении  финансов  вертикали,  при

 котором  министр финансов мог бы реально влиять на руководителей

 финансовых отделов в управлении на местах.

      Уважаемые   коллеги,   в   процессе   подготовки  Бюджетной

 резолюции,  которая  велась  почти  3  месяца, мы получили много

 предложений,  замечаний  от  народных  депутатов и также провели

 значительную работу с министерствами и ведомствами.

      Я хочу сказать, что все те замечания и предложения, которое

 ожно  было  учесть,  естественно,  мы  их  учли.  Наш коллега по

 бюджетной  комиссии,  уважаемый  мной  народный  депутат Алексей

 Дмитриевич  Шеховцов,  также  представил сформулированный в виде

 Бюджетной  резолюции  документ.  Мы рассмотрели этот документ на

 комиссии.  И  к  сожалению,  не  смогли  его  поддержать  по той

 причине,  что  цифры  заложеного  дефицита  бюджета, например, 3

 процента  и  ряд  других  показателей, к сожалению, очень трудно

 выдержать.  Поэтому  мы то, что можно было учестьв его варианте,

 мы постарались учесть в том варианте, который я вам изложил.

      И  в  заключение  хочу  сказать,  что  я  прошу  вас сейчас

 детально его рассмотреть этот проект, принять и дать возможность

 правительству   к  1  сентября  на  основе  Бюджетной  резолюции

 представить  нам  разработаный  проект  закона  о бюджете и дать

 возможность может быть впервые до 1 января 1997 года утвердить в

 Верховном Совете закон о Государственном бюджете на 1997 год.

      Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Шановні  народні депутати, запитання

 будуть?  Будуть. Запишіться, будь ласка. Скільки відведемо часу?

 15 хвилин. Я не сміюся, я вас питаю.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Я  питаю вас, а викажете, що ви смієтесь. Скільки потрібно?

 До  перерви?  Хто за те, щоб до перерви, прошу проголосувати. 30

 хвилин.

 

      "За" -

      Рішення прийнято.

      Будь ласка, Швидкий, Радько.

 

      ШВИДКИЙ

 

      Шановний  Микола  Яновичу!  Я  вже  не раз звертався до вас

 неофіційно,  хочу  тепер  офіційно звернутися. Чи не вважаєте ви

 доцільним бюджет розділити на дві частини. одну частину, яка йде

 на  витратну частнину, і на частину розвитку? З тим, щоб кінець-

 кінцями  якимсь чином забезпечити фінансування бюджетних витрат,

 щоб  вони  якось постійно були якимсь чином регламентовані самим

 бюджетом, щоб не можна було з однієї частини ці гроші перекидати

 в другу частину.

      І  друге питання. Скажіть, будь  ласка, чи не доцільно було

 б   сьогоднішнє  питання розглядати разом із основами податкової

 політики?  Адже  воно все пов'язано. Бо кінець-кінцем бюджет без

 податкі  -це,  ну,  ясно  діло.  А нам треба і ув'язати прихідну

 частину бюджету і видаткову частину бюджету. То не доцільно було

 б  сьогоднішнє  питання  винести  разом  із  основами податкової

 политики? Дякую.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Спасибо  за вопрос. Ну, я вам уже в частной

 беседе  отвечал, что у нас в этом бюджете  мы так и сделали. Как

 вы  знаете,  в  додатке  Закона о бюджете все расходы Державного

 бюджета  разделены на поточные вытраты и вытраты розвытку. Таким

 образом  мы  ту  идею,  о которой вы говорите, реализовали уже в

 этом году.

      Однако,  я  еще  раз  обращаю  ваше  внимание,  что  в  тех

 условиях,  когда Правительство не считается с Законом о бюджете,

 а финансирует каждый день исходя из того, что ему представляется

 целесообразным  сегодня,  говорить  о том, что мы когда-то будем

 выдерживать Закон о бюджете и будем сохранять тот обкем расходов

 на  расходы  развития,  который мы заложили в Законе, по меньшей

 мере  нереально.  Мы с вами должны предусмотреть такой механизм,

 мы сейчас готовим, чтоб Правительство не занималось тем, чем оно

 занимается  сегодня.  А  чтоб  казначейство  исполняло  бюджет в

 соответствии  с  теми  средствами,  которые  поступают на единые

 казначейский  рахунок и Законом о бюджете. Это первое. Бюджетной

 росписью  поквартальной,  которая  осуществляется  Министерством

 финансов.

      Что  касается  второго  вашего  вопроса.  Да,  вы абсолютно

 правильно  говорите,  что  его  надо  рассматривать  вместе.  Но

 процесс  принятия  налоговых  законов,  как  в  ы  видите, очень

 длительный.

      Мы   в   течение   года  постоянно  практически  занимаемся

 совершенствованием налоговой политики. Это не совсем правильно с

 точки  зрения формирования бюджета. Мы должны бюджет формировать

 на  основе  постоянных  на  год  податков,  на основе постоянных

 нормативов  отчислений.  А  уже  планировать изменения налоговой

 политики  на  следующий  за текущим бюджетный год. Вот это будет

 правильно.  И тогда у нас следующий год планировался бы вместе с

 изменением  налоговой  политики.

      Я хочу сказать, что в ряде стран, например в Австрии, вот я

 сам  познакомился  с этим примером, так и делается. Бюджет через

 год  разрабатывается  и  разрабатывается на через год период все

 измениения   податковой  политики.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Радько. Анісімов.

 

      РАДЬКО

      Дякую.  Олександр Миколайович, передайте, будь ласка, слово

 Петренко , 255  виборчий  округ.

 

      ПЕТРЕНКО

      Петренко,  255  Перевальский  округ,  фракция  коммунистов.

 Владимир  Янович, у меня 2 вопроса к вам. Первое. Я уже прочитал

 в Бюджетной резолюциии, что с 1 сентября с 1 января 1997 года не

 будет  Фонда  стабилизации топливно-энергетического комплекса. Я

 хотел  бы  конкретно  услышать  от  вас, к сожалению, не услышал

 конкретно:    как    же    будет    финансироваться    угольная

 промышленность,  когда на всех уровнях Президента, правительства

 принято, что эта  промышленность  дотационная?

      И  второй  вопрос.  Вы  сказали, что минимальная пенсия и в

 Бюджетной резолюции есть минимальна я пенсия должна быть не ниже

 прожиточного  минимума.  И к этому стремиться нужно обязательно,

 но  в  тоже  время,  ограничивается максимальная пенсия. Ведь мы

 знаем,  что наши люди как раз против этого всегда и возмущались,

 когда   идет   уравниловка   сплошная  и  тот  человек,  который

 практически  не  работал,  и  тот  человек, который отдал нашему

 государству  более  10  лет  жизни,  получают  на одном и том же

 уровне.  Поэтому,  я  считаю, что такой подход в резолюции он не

 правильный. Пожалуйста, ответьте мне.

 

      АЗАРОВ М. Я. Что касается вашего вопроса по государственной

 поддержке   угольной   промышленности,   я   особенно   в  своем

 выступлении  обратил  ваше  внимание,  что в Бюджетной резолюции

 есть пункт, сейчас я вам его назову конкретно, который говорит о

 государственной  поддержке...  Это  пункт  на  третьей  странице

 Бюджетной   резолюции   в   разделе   3   дословно   говориться:

 предусмотреть  в  проекте государственного бюджета Украины на 97

 год    средства    на    государственную    поддержку   угольной

 промышленности. Вот таким образом, я думаю, что я вам ответил на

 этот вопрос.

      Что   касается   второго   вопроса.   Мы   потребовали   от

 правительства      в     Бюджетной     резолюции     обеспечение

 гарантированнного   государством   уровня   социальной   защиты.

 Бюджетная   резолюция   не   заменяет  собой  закон  о  пенсиях,

 пенсионном  обеспечении и так далее, и так далее. Какой закон мы

 с вами приняли, какой действует на тот период, вот мы требуем от

 правительства  его  соблюдения. Поэтому в Бюджетной резолюции вы

 не  найдете  ни  слова  про максимальную пенсию и так далее, это

 вызначается другими законами.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Анісімов. Марченко.

 

      АНІСІМОВ

 

      178, город Запорожье.

      Николай  Янович,  я внимательно просмотрел и буду выступать

 по  поводу резолюции, предлагаемой к принятию Верховного Совета,

 и  буду  высказывать  мысль о том, что ее надо принимать, но мне

 кажется,  и  хотел  бы  услышать  от  вас  ответ. Все-таки мы не

 вводим,    будем   говорить,   норму   в   Бюджетную   резолюцию

 ответственности   за  невыполенние  тех  декларируемых  здесь  в

 постановлении  статей,  которые  мы записываем. Вы знаете, не за

 горами  прошел  год,  который мы с вами принимали декларацию, то

 есть   Бюджетную   резолюцию   1995-1996   год,  часть  норм  не

 выполняется  и  на  сегодняшний день. Касается вопрос, где мы не

 ввели  в Бюджетную резолюцию, это ограничение фонда потребления,

 штрафные санкции за превышение фонда оплаты и т. д.

      Поэтому  я  на  сегодняшний день хочу услышать ваше мнение:

 какой  бы  механизм  вы предложили как комиссия за... контроль и

 спрос за невыполнение?

      И   второе.   Вы,   пожалуйста,  мне  ответьте:  размытость

 нормативных статей, которые мы записываем? Ну, будем говорить, к

 примеру,   где   мы   указываем,   что  должны  быть  определены

 приоритеты.  Под  приоритетами  можно  понимать  5,  10,  25, 30

 программ  как таковых. А не будет ли правильно, если предложить,

 к  примеру, 5 программ приоритета и больше ничего? А уже какие -

 пускай правительство само определяет, чтоб мы имели уже какую-то

 рамку и в этой рамке отслеживали, туда ли направлены эти деньги,

 которые  сегодня  так  тяжело  надо  находить,  или  нет? Как вы

 относитесь и к этой позиции?

      И   касаясь   того,  что  говорил  предыдущий  мой  товарищ

 Петренко.   Вот   смотрите:   первый  пункт  и  второй  абзац  -

 действительно,   вот   мы   здесь   ссылаемся   на   нормы  межи

 малозабезпеченности.  Не  означает  ли  это,  что все социальные

 нормы  (от  минимальной  пенсии,  заработной  платы  и  т.  д.),

 предложенные   в   бюджет  уже  государства,  ваша  комиссия  не

 пропустит, если они будут ниже межи малозабезпеченности?

      Пожалуйста.

 

      АЗАРОВ  М.Я. Ну, что касается ответственности. Это - вопрос

 философский... Значит, давайте вместе добиваться ответственности

 за   неисполнение   законов  всех,  и  в  том  числе - Закона  о

 Государственном бюджете, который я считаю одним из важнейших.

      У  нас  с вами предоставится прекрасная возможность через 3

 месяца  (или там меньше чуть-чуть) при утверждении правительства

 четко   поставить  этот  вопрос.  Мы  сейчас,  комиссия  готовит

 изменения  законодательства,  которые  предусмотрели  бы те меры

 ответсвтенности, которые, помните, в прошлом году мы из Закона о

 бюджетной  системе сиключили, так?  Посчитали, что правительство

 у  нас  и так будет исполнять... Я думаю, что мы в этом году эти

 изменения   все-таки   вам  предложим,  а  вы  (я  надеюсь)  нас

 поддержите,   которые   будут   предусматривать  ответственность

 Президента  страны  как  главы  исполнительной  власти, Премьер-

 министра,   министра   финансов   за   неисполнение   Закона   о

 Государственном  бюджете.

      Такие  нормы  ответственности  действуют  во  всех  странах

 мира - они должна действовать и у нас.

      Что касается приортетных 5 программ, значит, мы в разделе 2

 резолюции,   вообще   говоря,   указываем   не  вообще  какие-то

 программы,  а  перечисляем,  значит,  таки  программы.  В первую

 очередь,  структурная  перестройка  Агропромышленного, Топливно-

 энергетического комплекса та актуальных науко-техничных програм.

 Вы, пожалуйста, предлагайте -это ваше дело.

      И  что  касается  последнего вопроса относительно , значит,

 гарантии  социальной  защиты.  Ну,  как вы знаете, наша комиссия

 никогда  не стояла на поводу, не шла на поводу у Правительства в

 части  ликвидации  социальных гарантий. В этом году мы на первое

 место поставили это. Поэтому мы сразу вот говорим присутствующим

 здесь  министру  финансов, что бюджет мы не будем рассматривать,

 если   он   будет   составлен  не  в  соответствии  с  Бюджетной

 резолюцией.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Марченко,  Ямковий.

 

      МАРЧЕНКО.

      Уважаемый  Николай  Янович,  будьте  добры,  на  ненсколько

 вопросов  ответы.  Считаете  ли  вы целесообразным рассматривать

 бюджетную  резолюцию  на  1997  год  без  отчета  по  выполнению

 бюджета   на 1994  и 1995 годы? Это первый       вопрос.

      Второй момент. В бюжет 1995 год депутаты от Сумщины Радько,

 Витренко   и  я  обратились  к  премьер-министру  с  требованием

 обкяснить  почему  не финансируется Фонд занятости по 1996 году?

 почему  не финансируется Фонд занятости, безработные нн получают

 и тех  жалких  крох?

      Еще   вопрос:   первый   пункт  вашей  Бюджетной  резолюции

 "Соціальний  захист"  з  урахуванням  затвердженої вартості межи

 малозабезпеченості.  Не  считаете  ли вы, чтобы здесь точно надо

 написать  "  на  основє  межи  малозабезпеченості".  Потому  что

 врахування  может быть так, как и длится на протяжении нескольти

 вот наших  2-х лет?

      И   последний   момент.  По  этому  же...  по  2-му  пункту

 "Виконання  Державного бюджету та відповідальність за дотримання

 Закону  "Про  державну  підтримку" покласти виключно на державне

 казначейство.  Во-первых, его нет, а, во-вторых, норма 85 статьи

 Конституции  и контроль и выполнение за бюджетом... "покладає на

 Верховну Раду Зачем  этот  пункт? Спасибо.

 

      АЗАРОВ.  Ну,  вы много  вопросов  задали.

      Что  касаетс  я  отчета  1994-1995  года. Ну, во-первых, вы

 знаете,  что  мы  их  рассматривали  -и 1994, и 1995 год. И дали

 задание   Генеральной   прокуратуре   рассмотреть  и  результаты

 доложить на  сессии.

      Значит, Генеральная прокуратура рассмтрела итоги выполнения

 1994-1995 года, ответы есть, они расширены, распространены среди народных депутатов. Вы имели возможность с ними ознакомится.

      Я  не  буду, так сккзкть, детально рассказывть о них, скажу

 только  одно:  а  выводы  генерального  прокурора  и в одном и в

 другом    случае,   что   никаких   оснований   для   уголовного

 преследоавния  за неисполнения Закону "О Бюджете" Генпрокуратура

 не  усматривает.

      Связано  это не с тем, что наша Прокуратуры лояльна там или

 нелояльна,  связано  это с тем, что отсутствует п равовая основа

 для  привлечения  должностных  лиц  за  неисполнения  Закона  "О

 бюджете".

      Мы на Комиссия детально разбирались, сейчас мы работаем над

 тем, какие изменения внести в наше законодательство с тем, тчобы

 акая  норма  в  нашем  законодательстве   присутствовала.

      Что  касаетс  я  фонда  занятости, то мы на Комиссии дважды

 расматривали этот вопрос с приглашением этого руководителя фонда

 занятости.   Сейчас   порядок  восстановлен,  финансирование  по

 областным центрам пошло. Выплаты по пособию по безработице также

 пошли.

      но  я вам хочу сказать, что если вы так здорово переживаете

 за этот фонд, то давайте же вместе и разбираться, куда этот фонд

 ратив   основные   средства.

      А  когда  мы  узнали,  что  около 30% средств фонда идет на

 собственное  содержание,  а  если  быть  точнее  35%,  то  мы на

 Комиссии  удивились,  стали  смотреть смету расходов, и говорим:

 "Ребята,  так  вы же сами себя и содержите, выходит д ело. Вы же

 должны б езработных  содержать,  а не  сами  себя.

      И  поставили  задачу  перед  фондом начительного соклащения

 средств  на  собственное о содержание.

      Теперь  что  касается  изменения  вашего предлагаемого не з

 урахуванням,  а  на  основе. Ну, я не вижу разницы, потому что

 Кабинет  Министров  обязан  учесть  или, так сказать, сделать на

 основе.

      И что касается Державного казначейства. Я хочу сказать, во-

 первых, вы, уважаемые заблуждаетесь, что Державного казначейства

 не существует. Оно существует, дошло уже до района. Конечно, оно

 еще   не   оснащено   вычислительной   техникой  в  необходимом,

 количестве,   которое   могло   бы  способствовать  оперативному

 управлению  государственными  расходами.  И пользуясь случаем, я

 еще  раз  обращаю  внимание  министра  нового  и надиюсь, что он

 изменит   ту   практику,   которая   существовала   при  прежнем

 руководстве  министерства  и  не  обращалось должное внимание не

 формирование  этой структуры министерства. И в этом году всетаки

 передаст  исполнение закона о державном бюджете, как это требует

 закон,  на  державное  казначейство.  Одновременно уделит особое

 внимание      его      техническому     оснащщению,     кадровой

 укомплектованости.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ямковий, Чернявський.

 

      ЯМКОВИЙ.

 

      Шановний  Микола  Янович,  в  мене  таке  питання. В період

 реорганізації економіки держава повинна мати можливість надавати

 допомогу     окремим    підприємствам,    галузям,    сільському

 господарству,  тому і доцільно, щоб в руках держави все-таки був

 якийсь  резерв, не тільки грошовий, а і матеріальний. Наприклад,

 нафтопродукти   для  забеспечення  збирання  урожаю.  Потім  для

 забеспечення зимою газ, вугілля. Ви це прекрасно знаєте.

      Тому  було  б  доцільно добавити, зробити Уряду оптимізацію

 цих  обсягів та стабілізацію системи державного резерву. Це одне

 питання.

      І  друге  було б -це дописати в Бюджетній резолюції і друге

 дописати,  що  Уряду  все-таки  звернути  увагу  на  розвиток як

 легкої,  так і місцевої промисловості, які потребують найменьших

 капітальних   вкладень,  а  дають  віддачу  для  населення.  Щоб

 наситити  ринок свій своїми вітчизнянними товарами.

      Як ви на це дивитесь?

 

      АЗАРОВ  М. Я. Уважаемый Иван Алексеевич, я с вами абсолютно

 согласен  на 100 процентов. Можнов принципе добавить оптимизацию

 как задание правительства в Государственном бюджете, оптимизацию

 обкемов,   закупок  и  реализаций  з  государственного  резерва,

 отдельным,  так  сказать, предложением. Я думаю ни у кого это не

 вызовет возражений.

      Что  касается  же  отдельной  записи  по  развитию  легкой,

 пищевой   промышлености,  то,  во-первых,  -это  есть  программа

 Правительства. И вы знаете, что в последние месяцы Правительство

 достаточно  активно  в  этом направлении работает. Поэтому можна

 написать,  можна,  так  сказать,  еще  раз обратить внимание. Но

 бюжетна  резолюция  (просто  ваше  внимание  обращаю)  не  может

 охватить   все   абсолютно   аспекты.  Это  должен  быть  емкий,

 локаничный документ, идеология  структуры бюджета на 1997 год.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Чернявський, Гармаш.

 

      ЧЕРНЯВСЬКИЙ

      Чурнявський, Сумщина.

      Шановний  Микола  Янович!  Я  думаю,  що  вам  не  потрібно

 говорити  про  те,  який стан в фінансовому господарстві України

 зараз склався.

      Мова  йде вже не про те, що там невиплата заробіної плати і

 так  дальше,  от. Я можу привести такий приклад, коли випускники

 вузів  сьогодні не отримують стипендію за півроки. Хоть би вже з

 ними   розрахувалися   тоді,   коли   вони  закінчують  вуз  для

 працевлаштування і так дальше.

      В  той  же час при наявності такої великої армії чиновників

 бюджетної  сфери, я маю на увазі: податкову, фінансову, налогова

 поліція.  І чого тільки в нас йже не вистачає. Ми втратили такий

 важливий резерв надходження до бюджету, як торгівля алкогольними

 напоями.  Ви  знаєте, десятки чи навіть сотні мільйонів втрачено

 поскільки торгівля пішла поза бюджетом.

      В  зв'язку з цим і інше питання хотілось би сказати. Як оця

 наша   бюджетна   політика   буде   впливати  на  стан  вправ  в

 агропромвслового   розвитку,   як   одної   з   головної  галузі

 пріоритетної   галузі   України.   Коли   на  сьогоднішній  день

 напередодні,  а може вже, вірніше, в час збирання, сьогодні нема

 коштів  у  господарстві,  і  якщо  в усіх господарствах сільське

 господарство,  ви  знаєте,  що  дотується,  то Україна, напевно,

 едина  країна  дотує інші навпаки галузі. Як же можна так дальше

 триматися.

      На сьогоднішній день 29 процентів лише ресурсоспособних, чи

 як можна так сказати, основних  фондів господасртва залишилось.

      Дякую.

 

      АЗАРОВ  М.  Я.  Уважаемый народный депутат! Ну я хочу еще и

 еще  раз  повторить,  что  до  тех  пор пока Правительство будет

 каждый  день  определять  сколько,  куда, кому давать, постоянно

 будут возникать  узкие  места.  Вот  как  то, о чем вы говорите:

 стипендии или там еще какие-то моменты.

      Ведь   управление   государственными  расходами,  то  есть,

 бюджетное  исполнение, это серьезный закон и серьезный документ.

 Его разрабатывает Министерство экономики, Министерство финансов,

 там  прочие  комитеты  в  течение  полугода.  А затем они должны

 придерживаться этого, сбалансированого по расходам, по различным

 отраслям и направлениям, документа.

      Пока этого не будет, мы постоянно будем латать дыры то там,

 то  тут  и  так  далее,  и  так  далее. Поэтому мы... разумеется

 важнейшей   причиной  является  безусловно  стабилизация  работы

 народного  хозяйства  в  этом ряду причин. Поэтому мы и обратили

 внимание  и  Президента,  и  Правительства,  что, на наш взгляд,

 недопустимо,    когда    мера    социальной   защиты   населения

 финансируется  в  недопустимом проценте от общегодовых расходов.

 Это касается   стипендий.

      Что  касается  торговли алкоголем, то вы тут свидетели -как

 мы  пытались,  несколько  раз  вносили  предложение  о различных

 мерах, позволяющих  увеличить доходы Государственного бюджета от

 торговли  алкоголем.  А  я  в своем выступлении подчеркнул: и не

 только  от  торговли алкоголем, но и торговли целым рядом других

 позиций.  В том числе: электроэнергией, газом и так далее, и так

 далее.   Все   надо  сейчас  нашему  Правительству  нацелить  на

 повышение     доходов   в  бюджет.

      Насколько    я   знаю,   сейчас   Правительство   некоторые

 предложения  готовит.  Хорошо  бы, чтоб они укладывались в рамки

 законодательства,   прежде  всего,  и  отвечали  б  потребностям

 увеличения   дохода  бюджета.

      Наконец,  по  агропромышленному  комплексу. Ну, вы думаете,

 вы,  я думаю, знаете каким образом формировался бюджет 1996 года

 и  все,  что  можно  было  направить на село, было направлено. В

 плане  планирования    доходов  бюджета.

      Но  вот  400 триллионов... конечно надо с Правительств.....

 спросить,  если  мы  в феврале обращали внимание Правительства и

 Президента,  в  апреле.  В  апреле состоялось заседание Кабинета

 Министров,  на  котором  было зафиксировано неудовлетворительное

 положение  дел  с  исполнением  доходов.  Однако,  ведь  никаких

 реальных  мер  не было предпринято для увеличения доходной части

 бюджета.  В  часности  тех,  которые  мы  предлагали.  Но  будем

 надеяться,   что   сейчас   правительство  все-таки  оценит  всю

 катасьрофичность   ситуации   с  бюджетом  1996  года  и  примет

 действительно серкезные меры.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Гармаш, Моісеєнко.

 

      ГАРМАШ. Николай Якович, Николай Янович.

      Прошу прощения, 375 Харьковский.

      У   меня   одни  вопрос,  но  он  немножко  распадается  на

 составные.  Когда  мы  сегодня  говорим  о ситуации в экономике,

 четко    идет    персональная   ответственность   гражданина   и

 руководителя  за...........  участок работы. Сегодня каждый раз,

 как   мы  говорим,  стыкаемся  на  безответственную  работу  тех

 руководителей,   кто  отвечает  за  те  или  иные  участки.  Мер

 взыскания  ответственности  нет.  Вот  давайте  посмотрим  такую

 картину,   расходование  квартальное  бюджета  по  кварталам  по

 отраслям у нас разное, правда, Николай Янович?

      Дальше.  Мы  с  вами  заключили, точнее, в бюджете иранский

 контракт по Харьковскому авиационному заводу, его соравли, никто

 не несет ответственности, а государство могло получить деньги. Я

 боюсь,  что  сегодня  снова  произойдет:  завод  имени Малышева,

 который    мы    говорим    поддержать    его.  И    при   такой

 безответственности  мы думаем, что уничтожим и этот завод, и эти

 деньги.

      Как  вы  считаете, хватит, может быть, здесь убеждать кого-

 то?  Я  партийный  работник,  я  знаю как со мной разговаривали,

 когда  я  дело  завалил  или  с  другими, когда они завалили мой

 участок,   может   быть  хватит  нам  увещать  правительство  за

 порученные  участки дел? Бюджет страдает и люди страдают. Как вы

 относитесь к этому, безответственности?

 

      АЗАРОВ  М.  Я. Ну, я думаю, я-то отношусь ясно как. Ведь те

 письма,  которые  я подписывал в адрес Президента, я подписывал,

 то есть там мое отношение однозначное. Я хочу сказать, что когда

 правительство вынесет нам здесь в зал корректировку бюджета, оно

 будет  обязано  это сделать, у нас с вами будет нормальный повод

 для   того,   чтобы  поговорить  об  ответственности.

      Одним  из  предложений,  которое  наша  комиссия  внесла  в

 правительство    и    Президенту,   было   наконец   определение

 вгосударстве  конкретного лица, которое несет ответственность за

 доходы  и  исполнение бюджета. Кто это? Министр финансов? Значит

 он  должен каждый день решать куда направить и где собрать. Если

 это Премьер-министр, значит Премьер-министр, если это Президент,

 значит  Президент, давайте ж определимся в государстве кто. Один

 человек   должен   расходовать   средства   немногочисленные   в

 государственном  бюджете  находящиеся,  а  не несколько. Давайте

 определимся, тогда и будем спрашивать.

      Что  касается  конкретных  позоций,  то  я  в очередной раз

 подчеркиваю,    что    отвлечение   средств   на   позиции,   не

 предусмотренные  законом  про  государственный  бюджет, и в тоже

 время   не   мобилизация  средств,  например,  в  фонд  топливно-

 энергетического   комплекса,   поступило  всего  5  с  половиной

 триллионов   при  годовом...  при  полугодовом  плане  около  60

 триллионов.  Это  привело к тому, что мы угольную промышленность

 профинансировали   в   обкеме   45  триллионов  за  счет  других

 направлений.   То  есть  за  счет  направлений  по  Харьковскому

 авиационному   заводу,  по  заводу  им.  Малышева  и  по  прочим

 позициям. Вот такого не должно быть!

      Если  мы...  причем  я  хотел бы сказать, что мы Президенту

 приложили  письмо,  в  котором  обратили  внимание  на  вопиющую

 безответственность нашего правительства в плане расчетов. Как вы

 знаете, фонд топливно-энергетического комплекса был установлен в

 размере  108  триллионов. Однако не успели еще чернила высохнуть

 на  Законе  про  Державный  бюджет  на  1997  год, правительство

 представило  доповидную...  докладную записку с расчетами с теми

 же самыми подписями должностных лиц, в которых определило доходы

 фонда  стабилизации  топливно-энергетического комплекса в обкеме

 48  триллионов,  то  есть  в 2 раза ниже! Кто понес за это ответ

 отвеннность?!  Никто абсолютно... Это при том, что 2,7  миллонов

 тоннн  бензина  реализуется  в  розничной  сети, то есть легко ж

 посчитать 15% от розничной стоимости...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Моісеєнко, Степенко.

 

      МОІСЕЄНКО     , фракція "Комуністи України".

      Уважаемый  Николай  Янович,  я  тоже  как и вы, в общем-то,

 встревожен поспешностью рассмотрения бюджетной резолюции..

      В  первую очередь, мне кажется, это вызвано тем, что... ну,

 во-первых,  бюджетная  резолюция  была  нам  роздана  заранее...

 задолго  до  принятия  Новой Конституции и сделана, по-видимому,

 все-таки  в  правовом  поле, которым руководствовалась Верховная

 Рада  и  которое  регулировалось  Конституционным  Соглашением и

 Конституцией Украины.

      И  как  пример я хочу привести, как аргумент этого вопроса,

 значит,  следующее.  Ну,  мне  кажется,  что  учитывая  то,  что

 Президент  Украины  статьей  19  Конституционного  Соглашения  и

 статьей   114.1    Конституции  Украины  был  не  только  главой

 государства, но и главой исполнительной ветви власти, а сегодня,

 после  28  июня, принятия Новой  Конституции, он -  только глава

 государства,   мне   кажется,  что  надо  рассмотреть  вопрос  о

 сокращении  его  финансирования.  Почему? Потому что, во-первых,

 сократился   обкем   работы,   естественно   сократился,  должен

 скратиться  аппарат,  который  обслуживает Президента. При такой

 ситуации,  мне  кажется, было бы правильно. Я не нашел отражение

 этого в Бюджетной резолюции. Ответьте, пожалуйста.

 

      АЗАРОВ.  Ну,  я  не  считаю,  что мы поспешно рассматриваем

 Бюджетную   резолюцию.   Сам   текст   Бюджетной  резолюции  был

 разработан комиссией и роздан народным депутатм месяц назад и то

 соответствовало   тем   срокам,   которые   определяются   нашим

 зхаконодательством,  то  есть  до  15  июня рассмотреть и подать

 Президенту.  Но,  вы  знаете,  мы  были  заняты  Конституцией  и

 поэтому,  естественно,  срок  рассмотрения  Бюджетной  резолюции

 сдвигался. поэтому о  какой поспешности вы говорите?

      Рассмотение    Бюджетной    резолюции    осуществляется   в

 соответствии  с  Регламентом ,  вы  можете  внести все поправки,

 которые   считаете   необходимыми,  в  том  числе  и  на  стадии

 подготовки   Бюджетной   резолюции   мы   получили   более   100

 предложений.  Насколько  я помню, вашщего, по-моему, там не было

 предложения.  Но я могу ошибиться -заранее приношу, так сказать,

 извинение,  вы  меня  поправте, если ошибся. И могли внести все,

 так сказать, изменения в  этот текст.

      И   сейчас   его  рассмотрение  ведется  в  соответствии  с

 Регламентом,    вы   можете   предлдожить   любое   измененение,

 проотлосуем,  внесем  пожалуйста,  в  том  числе и по сокращению

 администрации  Президента.  Я  считаю,  что она как любой другой

 орган симтемы исполнительной власти в следующем году должна быть

 сокращена,  безусловно.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Степенко, будь ласка.

 

      СТЕПЕНКО.

      Микола  Янович,  у  мене до вас конкретне питання. Я хотів,

 щоб  ви  мені конкретно відповіли. От у 2-му пункті 3-й пункт: "

 сконцентрувати   наявні   бюджетні   ресурси   на   фінансування

 невідкладних  пріоритетних  прграм, в том числі Агропромислового

 комплексу".  Ми  уже  декілька  років пріоритет Агропромисловому

 комплексу,  і де конкретно, яке буде пільгове фінансування, коли

 розрахуються  за  ту  продукцію, яку село продало, до сих пір не

 вернулося?   Коли   буде   відстрочка  платежів...........  коли

 постраждали  від  стихійного лиха, як це сталося на Полтавщині -

 120   господарств   пракично  сьогодні  вибиті,  90-100%  урожаю

 сільськогосподарський культур? Я цього ніде абсолютно не бачу.

      І  ви  знаєте,  влада  сильна  правдою  -я не перший раз це

 говорю.  І коли не вірять Президенту, Кабінету міністрів, коли не вірять мені і всім вам, то що ж ми за Резолюцію приймаємо?

      І  єслі  ми ще раз одуримо людей, або давайте вичекнемо цей

 пріоритет  і  чесно  скажемо,  що  ми  село  будемо додавлювать,

 додушувать,  або  дійсно,  це  буде пріоритет на галузь, на який

 сьогодні, я не перебільшую, держиться ще наша незалежна держава.

      І друге коротеньке питання -у первому пункті третій пункт -

 здійснення   податкової   реформи   в   напрямках   стимулюванян

 підприємницької  діяльності  і  далі  читаємо:"...  з одночасним

 розширення  бази  оподаткування".  Як це може буть? Розширюється

 база  оподаткування і  пільги  ще  якісь  даються.

      Дякую  за  увагу  і за  відповідь  чесну.

 

      АЗАРОВ.  Ну,  я,  как  и  вы,  считаю неудовлетворительными

 финансирования  тех  статей  бюджета,  которые направлены на наш

 агропромышленный комплекс.

      Я  это  тоже  указывал  в  письме  Комиссии,  есть  решение

 Комиссии.   Я   считаю   неудовлетворительными   и  считаю,  что

 приоритеты  здесь не  выдерживатюся.

      Хотя   в   последний   месяц,  давайте  обкективно  скажем,

 финансирование  этих  статей  заметно  улучшилось.

      Что  касается  стихийного  бедствия,  ну,  вот вы говорите,

 давайте  мы  уж  честно  выкинем  из Бюджетной резолюции пункты,

 касающиеся приоритетной поддержки агро-промышленного комплекса.

      Уважаемый  Василий  Иванович,  давайте реководствоваться не

 эмоциями.  Мы  ставим  задачи перед Правительством, каким должен

 быть бюджет.

      Я  считаю,  также и вы считаете, что приоритетная поддержка

 агро-промышленного  комплекса  в  бюджете  1997 года должна быть

 выдержана.

      Насколько  она будет выдержана, будем судить, когда получим

 проект  закона   на  1997  год.

      Теперь  что  касаетс  я  конкретного  вопроса про стихийные

 бедствия. Я считаю неправильным то, что правительство прекратило

 финансирование   из  резервного  фонда  по  тем  случаям,  когда

 действительно  имели  место  стихийные  бедствия. Это касается и

 Полтавской  области.  Там,  где это имело место, надо оперативно

 представлять  необходимые  материалы.  Они правительством должны

 рассматриваться.  И  в  счет  статей бюджета по резревному фонду

 Кабинета Министров должны выделятся средства.

      Теперь,  что  касается расширения базы налогообложения. Так

 это  как  раз касается тех, кто сейчас вообще никаких налогов не

 платит.  Не увеличение налогового пресса, а  наоборот расширение

 налоговой базы в плане увеличения охватности налогообложения.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Сідайте,  будь  ласка.  Оголошується

 перерва на 30 хвилин.

                          ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  сідати всім на свої місця. Продовжується

 засідання.

      Будь  ласка, я трошки в такому затрудненому становищі, тому

 що  Президії  нема,  Шеховцов  -суб'єкт законодавчої ініціативи,

 виступає  з альтернативним документом, пропонує. Рішення з цього

 приводу не приймалось, але я, керуючись регламентом, в принципі,

 надаю  слово  Олексію  Дмировичу.  Просим  би тільки скоротиться

 наскільки можна.

      Проект постанови про основні напрямки бюджетної політики на

 1997 рік, Бюджетна резолюція. Будь ласка.

      За ным буде выступать ............

 

      ШЕХОВЦОВ О.Д.

 

      Уважаемые  коллеги!  Я  так  редко  выступаю,  что  надеюсь

 скорочуваться    менше   времени   20   хвылын,   предусмотреных

 регламентом  мне  не прийдется. Я своевременно подава л проект в

 комиссию для учета при разработке официального проекта. это було

 19  апреля. Когда я увидел, что комиссия, на мой взгляд, не учла

 большинство  моих предложений, я 18 июня подав официально проект

 в  Верховный Совет с просьбой рассмотреть........ альтернативный

 для принятие в первом чтении.

      Почему  в  общих чертах я считаю, что проект, представленый

 Комиссией  по  вопросам  бюджета,  нельзя принимать, точнее, нет

 смысла  его принмать? Я высказываю  свое  категорическое мнение,

 что  будет  принят  такой  вариант  Бюджетной резолюции или нет,

 осенью  нам  будет  подан  все тот же проект бюджета, и в смысле

 влияния  на  общую  ситуацию  экономическую никакого воздействия

 этот  акт  парламента  не окажет. То есть, нет смысла тратить на

 это  время. Ну, это общая оценка за исключением отдельных, может

 быть, положений, которые условно можна назвать прогрессивными.

      Я  исхожу  из  того,  что  смысл  принятия этого  документа

 заключается  в  концептуальной  договоренности внутри Верховного

 Совета  и  между  Верховным  Советом  и  Правительством -что нам

 делать   снашим   трагическим  бюджетом,  в  часности,  с  общей

 макроэкономической   ситуацией   вообще   и  с  перспективой  на

 ближайшее и на средне срочное расстояние.

      То есть, мы разрабатываем техническое задание Правительству

 по   разработке  бюджета  и  формируем  план  законопроектной  и

 законотворческой  работы,  в  том числе и для себя. С тем, чтобы

 оченью  получив,  бюджет, проект бюджета, мы могли бы подкрепить

 эти   концептуальные   договоренности   внесением   изменений  в

 соответствующее действующее законодательство или принятием новых

 законодательных  актов,  которые  окажут  влияние  не  только на

 бюджет будущего года, но и на бюджеты последующих лет.

      Вот   если   в  ы  посмотрите  на  официальны  й  прокт,  я

 сомневають,  что  кто-то из вас увидит там план законотворческих

 работ   с  четко   отчерчеными   меропроиятиями.

      Мне  комиссия  возражала,  мол,  что  в  Законе о бюджетной

 системе  сказано:  бюджетная резолюция в общих чертах определяет

 основные  направления  бюджетной   политики.

      Да,  в  общих  чертах  основные  направления.  но  перечень

 мероприятий,  который  бы  обеспечил  эти  основные  направления

 должент  быть предметным и конкретным. Иначе нет смысла, еще раз

 повторяю,  тратить на  это время.

      Теперь  я  попытаюсь  вкраце  осветить свой проект с учетом

 того,  что,  к сожалению, в зале он роздан только сегодня утром.

 На  мой  взглад,  я  попытался составить, как я понимаю, честный

 проект  такого  постановления.  Если  вы помните, в прошлом году

 впервые  была  принята  резолюция  и она на 90 процентов не была

 выполнена.  Я-то  уверен, потому, что она настолько же и не была

 выполнима:  в ней требования, условно говоря, расходной части не

 соответствовали  возможностям  доходной  части.  И если сравнить

 нынешний  вариант  официальный  с  прошлогодним,  то можно будет

 увидеть,  что в целом по духу это такой же документ, он мало чем

 отличается. То есть, нынешний вариант опять не сбалансирован. Он

 требует  и  финансирования  приоритетов  в народном хозяйстве, и

 достаточного  уровня финансирования социальной сферы, и про межу

 малозабезпеченности  там  упоминается,  и  требования индексации

 вкладов  в сбербанке, и все это вместе фактически не подкреплено

 соответстующими   мероприятиями,   которые   либо  увеличили  бы

 поступления   в   бюджет,   либо   стимуриловали   экономическую

 активность  с  тем,  чтобы  за счет повышения активности и общей

 базы  обложения  увеличились  поступления  в бюджет. Вот, исходя

 именно из этого, я заявляю, что приоритетом на будущий год, если

 мы  хотим  быть  честными  по  отношению  к  себе, не может быть

 приоритетом  номер  один,  к  сожалению, социальная политика.

      Мы  должны  начать  с  того,  с чего зависит эта социальная

 политика  -с  оживления  экономической  активности.  И поэтому я

 первыми  приоритетами  поставил  создание хотя бы приемлемых, не

 благоприятных,  а  хотя бы приемлемых макро-, микроэкономических

 условий  для  деловой  активности,  это  подавление  инфляции  и

 существенное,  я  подчеркиваю,  не косметическое, а существенное

 уменьшение налогового бремени на отечественных предпринимателей.

      И,  кратко  о  подавлении инфляции. Да, я предлагаю отчасти

 амбизиозный  вариант сведения дефицита бюджета к 3 процентам ВВП

 без  привлечения  эмиссионных  источников.  Из чегоя я исхожу? Я

 исхожу  из  того,  что  лучше  запланировать  очень  жесткий  по

 расходам  бюджет  и ориентироваться  только  на свои силы с тем,

 чтобы  профинансировать  текущие  расходы бюджета только за счет

 внутренних  займов  без  эмиссии.  А  если  у  нас.......... эти

 внутренние  займы  за  счет  большего  доверия к правительству в

 связи с его либеральной, и вообще с макроэкономической политикой

 будут   больше  -прекрасно,  мы  позволим  себе  больше  дефицит

 бюджета.  Если  у  нас будут внешние источники -мы позволим себе

 больше  дефицит бюджета, но используем их уже не на проедание, а

 на инвестиции.

      Как  получились,  вот  скажем,  с  бюджетом  этого года? Мы

 запланировали   транш   МВФ  как  источник  покрытия  бюджетного

 дефицита,  у нас возникла в первом квартале потребность оплатить

 поставки  газа,  мы  использовали на это 80 триллионов, возникла

 прореха  в бюджете по зарплате, а транша как не было, так и нет.

      То  есть мы не только оказались в экономической зависимости

 от  этого опрометчивого шага, но мы (все это прекрасно понимают)

 оказались  и на политическом крючке у определенных международных

 финансовых организаций, которые далеко не гарантировано, что так

 уж пекутся о нашем интересе так, как мы его понимаем...

      Что  сказать  об уменьшении  налогового  бремени?  Об  этом

 столько сказано уже слов и кандидатами в депутаты,  и депутатами

 в  этом  зале, и Президентом нынешним, когда он баллотировался в

 президенты... От слов, к сожалению, за долгие годы говорения  мы

 так  и  не  перешли  к  делу!..

      Вот,   на   мой   взгляд,  единственный  документ,  который

 принимает  Верховный  Совет, - это бюджетная  резолюция, которая

 позволяет,  все-таки  взвесив  все  "за" и "против" сказать: так

 действительно ли у нас очень жесткое налоговое законодательство?

 Должны  ли  мы  его  либерализовать?  Повлияет  ли это на это на

 экономическую  активность? Что мы должны сделать для того, чтобы

 этот  трудный  период, пока субкекты предпринимательства будут с

 опаской,  я  полагаю,  разворачивать деловую активность, что нам

 нужно, чтобы пережить этот трудный период?

      Я  предлагаю  (я  буквально зачитываю): "Зменшити з 1 січня

 ставку  податку  на  додану  вартість  до  10%;  зменшити ставку

 податку  на  прибуток - 25%;  призупинити відрахування до фондів

 сприяння   зайнятості  населення,  охорони  праці  та  ремонт  і

 утримання  автомобільних  шляхів; припинити функціонування фонду

 рохзвитку  паливно-енергетичного  комплексу;  зменшити  плату на

 реєстрацію  суб'єктів  підприємництва;  зменшити відрахування до

 фонду   для   здійснення   заходів   щодо  ліквідації  наслідків

 Чорнобильскої  катастрофи втричі - до 4% фонду заробітної плати;

 зменшити ставки прибуткового податку з громадян з доходів, що не

 перевищують 10 неоподаткованих мінімумів (тобто 17 мільйонів).

      Резюме:  я предлагаю существенно снизить налоговый пресс на

 предприятия ( как  на  доходы  предприятий) с тем, чтобы те, кто

 работает...  те,  кто  работает, получили  стимул  разворачивать

 производство и перестали уходить в тень.

      Мне могут сказать:  у  нас  и  так  плохо  с доходами -  ты

 предлагаешь  еще  уменьшить!.. Я в ответ говорю: вы при нынешней

 политике  планируете получить тысячу, но все мы знаем, что мы не

 получим  тысячу  -будет  продолжаться  спад  производства и уход

 экономики  в тень. Мы получим 800. Я вам предлагаю приостановить

 спад  и уход в тень либерелизацией налоговых ставок и мы получим

 те  же  800,  то  есть  мы не получим меньше. Мы в будующем году

 получим  те  же 800, которые и вы получите. И опыт всех бюджетов

 предшествующих   лет  и  бюджета  этого  года  подтверждает  мою

 правоту.

      Да,  я  реально  предполагаю,  что дивиденды от такого шага

 государство  реально  при  росте  доходной  части бюджета сможет

 получить  только  в  1998 году. И я, к сожалению, не в состоянии

 расчитать  в  какой  пропорции,  то есть какие темпы будут этого

 прироста.

      И  одновременно  я  предлагаю резко снизить, так назваемое,

 налогообложение  Фонда зароботной платы за счет оказа отчислений

 в Фонд занятости от этого фонда, от сокращения значительного в 3

 раза  отчислений  в  Чернобыльский фонд и сокращение подоходного

 налога  с  очень  маленьких и с массовых зароботных плат. Потому

 что  эти  зароботные  платы  уже  еле-еле  обеспечивают какой-то

 прожиточный  минимум  -просто  аморально  брать с зарплат до 100

 долларов  15%,  как мы это делаем сейчас, тем более с зарплпт до

 8,  5  миллионов карбованцев до межи малозабезпечености 10%, как

 мы это делаем  сейчас.

      Одноврееменно  такая  мера,  вот  эти  вот  комплекс мер по

 ослаблению  преса на фонд зарплаты, на мой взгляд, стимулировали

 бы  легализацию Фонда заработной    платы.

      В  конечном счете, опять -таки, рано или поздно мы получили

 бы больше.

      Вторая   часть   моего  понимания  создания  благоприятного

 климата  для предпнимательства, я предлагаю Кабинету Министров и

 Комисии  з  пытань  финансив  и банкивськой деятельности к осени

 подать   на  рассмотрение  Верховного  Совета  проект  Закона  О

 внесении  изменений  и дополнений в чынне законодавство, которое

 касается   обеспечения   прав   платныкив   податкив,  обмеження

 выпадкив  безакцептного  зпысання  коштив,  обмеження  килькости

 перевирок,    надання   гарантий   вид   блокування   дияльности

 пидпрыемства контролюючымы органамы  и  так  дали  и так дали.

      На  жаль,  я не можу все переличыты досыть детально, каждый

 из  вас  знает  массу примеров из своих предприятий, предприятий

 вашего   округа,   которые   подтверждают,  что  мы,  не  создав

 благоприятных    условий    для   предпринимательства,   создали

 полицейскую   систему,   фактически,  блокирвания  и  подавления

 предпринимательства.

      Вот  один маленький пример. Державна податкова инспекция по

 Северодонецку   Луганской   области,  дает  указивку  одному  из

 предприятий.

      Госналоговая  инспекция по Донецкой области, в соотвестсвии

 с   заданием  ГНИ  по  Луганской  области  ь  такой-то,  просит,

 подчеркиваю,  просит,  предоставлять ежедневно, до 10 часов утра

 информацию по предлагаемому перечню вопросов по телефону такому-

 то и такому-то.

      Вот  перечень  вопросов -50 штук. В случае непредоставления

 информации,  будут  применены  санкции  в соответствии с законом

 Украины  "О  государственной  налоговой  службе в Украине. Этому

 следует  моложить  предел.  Надеюсь, министр финансов, начальник

 налоговой  службы меня слышат ,я готов передать им документы. Но

 я  подчеркиваю,  таких  примеров  полицейщины,  причем  никак не

 основанных на законе даже, масса.

      Мы должны, по сути дела, написать процессуальный кодекс, по

 аналогии  с  гражданским  и  уголовно-процессуальным, который бы

 очень ясно и определенно гарантировал права проверяемого, с тем,

 чтобы  эти проверки не носили разрушительного характера.

      У  нас  появился  такой стереотип поведения, что, признавая

 массовые  нарушения  и  злоупотребления и желая их избежать, мы,

 яактически,  наказываем  добропорядочных  плательщиков  налогов,

 пока  еще работающие,  кое-как  дышащие предприятия.

      Доходит    до   таких   парадоксов,   когда   представители

 контролирующих  органов  прямо  заявляют руководителям: мы будем

 вас  проверять  интенсивно  и многократно именно потому, что вы,

 как  ни странно, еще работаете. Что-то здесь подозрительное, все

 уже умерли, а  вы еще работаете.

       Еще  раз  подчеркиваю:  создание  вот такого микроклимата

 доверия  государства  к своим кормильцам, создание благоприятной

 как  налоговой,  так и законодательной ситуации, на мой взгляд в

 перспективе  позволит  выйти  на  желаемое,  ожидаемое улучшение

 ситуации в бюджете.

      Без  этого  те  общие  слова официального проекта бюджетной

 резолюции останутся  общим  местом , общими  пожеланиями.

      Я  не буду останавливаться на пункте 4 "Розширення доходних

 джерел  бюджету".  Здесьназывается  мероприятия, которые отчасти

 вам известны. Мы к сожалению год назад, приняв закон о налоге на

 недвижимость  в  первом чтении, за год не продвинулись ни на шаг

 вперед.

      Поэтому   не   исключено,  что  те  пункты,  которые  здесь

 записаны,  без  мощной  поддержки  правительства,  без  активной

 организационной  работы  в  Верховном  Совете  так  и  останутся

 благими пожеланиями.

      И  мне очень жаль, что правительство участвует в работе над

 этим  документом  на  уровне  завминистра финансов. Не знаю, мне

 кажется  это  такая  прекрасная  возможность  для  правительства

 концептуально   договорится  с  Верховным  Советом  о  программе

 реформ,   как  понимает  его  правительство,  что  напрасно  они

 игнорируют  принятие  этого  постановления. И не участвуют в нем

 ключевые министры, вице-премьеры, может быть даже и сам Премьер-

 министр.

      Что  касается  видатковоё частыны бюджету. Понятно, что при

 таких  моих  радикальных  предложениях  по  скоращению налоговых

 ставок  очень  сложно  будет сформировать длоходную часть, очень

 сложно  будет  найти  компромис внутри Верховного Совета, потому

 что прийдется сокращать  и ряд социальных программ.

      Но,  коль  скоро  мы  уже  сейчас, даже не договорившись до

 этого,  не выдаем заработную плату, не платим пенсии, то есть мы

 де-факто  делаем  то,  что  я  предлагаю разумно, целесообразно,

 договорившись,  зафиксировать на бумаге. Делать это не на основе

 нормативных актов, как показывает практика, гораздо хуже, потому

 что  нам  с  вами  народ доверил определится с приоритетами. Что

 важнее  финансировать?  Мы  от  этого  решения уходит. Тем самым

 перекладываем  эту  проблему  на правительство, а оно исходит из

 своего   понимания   приоритета,   хотя   это  наша  прерогатива

 определятся с тем, что же наиболее важно.

      Если  вы  внимательно  прочитаете пункт 5 моего проекта, вы

 увидите,  что я, положив руку на сердце, честно заявляю: мы не в

 состоянии  обеспечить финансово большинство из тех декларативных

 обещаний, которые сформулированы в официальном проекте Бюджетной

 резолюции.

      Я  предлагаю  признать, что важнейшим, очень много кричащих

 вопросов,  очень  много  больных, но самым больным, самым важным

 является  пенсия.  Я поэтому предлагаю все ресурсы сосредоточить

 на  том,  чтобы  выйти на минимальный уровень пенсии, который бы

 был не менее межи малозабезпечености.

      При  этом  я  подчер  киваю,  что  речь  не идет о подачках

 государства,  которое  оно  дает  людям,  которые  не заработали

 пенсию.  Речь идет о пенсии заработанной, о пенсии о возрасту. И

 поэтому  не идет речь об уровниловке тех, кто работал и тех, кто

 не работал.

      С другой стороны, я подчеркиваю, что если мы не поймем, что

 сейчас  на повестке дня стоит не вопрос о дифференциации пенчии,

 а   стоит   вопрос   об   обеспечении  минимального  уровня  для

 пенсионеров,  то  мы не сможем реально увеличить реальную пенсию

 до межи малозабезпечености.

      Почему?   По   нашему   законодательству,  скажем,  доплаты

 инвалиду войны к пенсии измеряется четырьмя минималоьными пенсия

 за  виком.  Если  мы  выйдем  на  минимальную пенсию равную меже

 малозабезпечености  -10  миллионов,  скажем так, мы должны будем

 инвалиду  войны  при той же пенсии платить 50, то есть, еще 40 в

 виде доплат. У нас просто не хватит финансовых ресурсов при том,

 что  у  нас  такую  разницу  имеют  право  получать  и отдельные

 категории  трудящихся  из,  так  называемого,  первого списка, и

 участники   война,   а   это  уже  миллионы  граждан,  участники

 ликвидации чернобыльской катастрофы и так далее.

      Поэтому  я  вынуждено  заявляю,  что  пока  мы  не поднимем

 минимальную  пенсию  до  черты  малообезпечености,  мы  не можем

 мечтать  о большой дифференциации. Правда при этом я говорю, что

 мы  должны  отдать  должное  тем  категорим, которым мы не имеем

 права не отдать это должное.

      Я  остановился  на  таких  категориях,  как инвалиды войны,

 инвалиды   в следствие  аварии  на  ЧАЭС,  для  который все-таки

 верхний    предел    тоже   указывается.   Но я  предлагаю   эту

 дифференциацию  от  минимальной пенсии, дающей шанс на жизнь, до

 максимальной,  отмечающей  самые  выдающиеся  заслуги, не делать

 больше, чем в два раза.

      Что  касается  остальных  программ социальных, к сожалению,

 нам  нужно думать об их сокращении хотя бы временно, хотя  бы на

 год.

      Один  из  болных  вопросов, скажем Чернобыльская программа,

 сокращая  отчисления в Чернобыльский фонд, даже при условии, что

 мы  отменяем  льготы  по  уплате  в Чернобыльский фонд, даже при

 условии,   что   мы   частично   будем   датировать  из  бюджета

 Чернобыльский  фон,  все-равно мы не можем не сказать, что у нас

 есть  категория  получающих  средств  из  этого фонда, которые в

 нынешней  социальной  ситуации  никак  не  может  быть  признана

 приоритетной.  Когда  у  нас пенсионеры получают по 2 миллиона и

 буквально умирают от голода, недостатка лекарств, ну никак никто

 не  сможет  доказать,  что  етсь смысл платить какие-то пособия,

 скажем,  пострадавшим 4 категории. То есть, людям, проживающим в

 зоне  усиленного   радиологического  контроля.

      В  таких условиях проживает все население Донбасса и других

 регионов, и может быть по экологическим, по сравнимым параметрам

 все   население   Украины.   А   мы   позволяем   себе,  угнетая

 экономическую  активность,  собирать огромные средства и платить

 миллионом  людей, на мой взгляд, еще раз подчеркиваю, в нынешней

 именно ситуации, необосновано.

      Самый,    может   быть,   мало   присчитаный   пункт   моих

 предложений  -6 -по местным бюджетам. Я -депутат второго созыва,

 6  лет  в этом зале я слышу каждый раз при принятии бюджета, что

 нужно ,  нужно  дать  волю  местным  советам.

      Я  не  вижу  реальные  возможности в будущем бюджетном году

 хоть  что-то  сделать  реальное  в  этом  направлении, кроме как

 провести  эксперимент  на  примере ряда городов. Пусть это будет

 Одесса,  Мариуполь.  На  примере  городов,  которые сами захотят

 этого,  провести  попытку  ставки  на  местную  инициативу. Я, к

 сожалению,  за  неимением  времени  назову  только один принцип,

 который  я  предложил бы вколючить в условие этого эксперимента.

 Это долгосрочные, хотя бы лет на 10 отчисления в местные бюджеты

 от   госналогов   с  гарантией,  что  эти  отчисления  не  будут

 уменьшаться.  Может  будут  пересматриваться,  но уменьшаться не

 будут.

      Мы   не  используем  такой  огромный  резерв,  как  местная

 инициатива. На местах смысла работать нет. Каждый год сверху все

 переделят.  Какой смысл добиваться больших поступлений в местный

 бюджет  и  сокращать  и  рационально строить расходы. Вот все по

 тексту  моего  проекта.  Завершая  выступление,  я  скажу, что я

 конечно  же понимаю, что это радикальный проект, отчасти я этого

 и  хотел,  чтобы  привлечь  ваше  внимание  к проблемам, которые

 существуют  и  которые  не  решаются  ни  в  официальном проекте

 Бюджетной  резолюции, ни в политике реальной правительства, ни в

 текущей законодательной деятельности Верховного Совета.

      И   еще  одна  причина,  по  которой  может  быть  я  грешу

 радикализмом:  какой  бы  ни был умный один человек, расчитать с

 точностью  значительной  окумент такой сложности не в состоянии.

 Может  быть  где-то  в  связи  с отсутствием полной информации я

 просто  ошибался  в  расчерах,  может быть отчасти и из-за этого

 чуть-чуть  радикальный  мой  проект.  Тем не менее я полагал бы,

 если  бы у нас было время и желание, а я честно сказать, вот, по

 настроению  зала  не чувствую, что есть желание всерьоз заняться

 этим  постановлением,  то  лучше  было  бы  взять  за основу мой

 проект,  и  убрав  резкости  добавив  то, что есть в официальном

 проекте,  выйти  на серьозный документ, который имел бы значение

 для бюджета и для общего экономического положения.

      Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВА.  Ще будемо задавати запитання Олексію Дмитровичу? Є

 запитання?   Запишіться,  будь  ласка,  хто  хоче.  Будь  ласка,

 Степенко.

 

      СТЕПЕНКО

 

      331, Полтавська область.

      Шановний автор, я, ну, уважно не міг вивчити вашу програму,

 тому  що  її  тільки роздали сьогодні утром, але мене насторожує

 там  один  пункт,  що  розширити  місцеві податки. Що ви мали на

 увазі?  Куди  вже  ці  податки  місцеві і збори розширювати? Щас

 під'їхав, за парковку -плати, при тому не відповідають за машину

 абсолютно.  Заїжджаїшь  на  ринок  -плати,  заїжджаїшь  в  якесь

 місто  -плати.  Що  ви  мали на увазі, що куди дальше розширять?

 Може  навпаки  створити умови, щоб люди вільно торгували, вільно

 під'їжджали  в ті місця, де їм потрібно, а тільки брати плату за

 спеціальне і так дальше. Дякую.

 

      ШЕХОВЦОВ  Я избавлен от необходимости отвечать более точно,

 потому  что  Верховный  Совет проводил парламентские слушания на

 эту   тему:  предполагается  в  оставшийся  период  до  отпусков

 рассмотреть проект постановления Верховного Совета о том, что же

 конкретно  делать с местными налогами. Но в общем идея состоит в

 том,   чтоб   снизить,   реально   снизить  налоговый  пресс  на

 предпринимателей   любой   формы  собственности  и  любого  вида

 деятельности.  Но при этом, чтобы частично компенсировать потери

 бюджета, расширить налоговую базу.

      Вот  конкретный вам пример расширения налоговой базы -налог

 на   недвижимость.   Если   вы  помните,  я  выступал  со  своим

 альтернативным   проектом   этого   налога,  и  он  как  раз  не

 предполагает  увеличения  налогового  пресса на предприятия и на

 рядовых  граждан.  Если  помните,  я  предлагал  облагать только

 очень   большую   недвижимость.   То   есть   это   -всего  лишь

 дополнительный  налог  на  сверх  среднего потребления, налог на

 богатых. Мы снимаем частично налог с него как с предпринимателя,

 но  мы  облагаем  его  как  потребителя  там, где он приобретает

 дорогой   автомобиль   и  платит  мизерный  налог  с  владельцев

 транспортных  средств;  там,  где  он этим "Мерседесом" в центре

 города  заезжает  на  газон,  ставит  его и считает, что это его

 место  стоянки, а мы предлагаем брать с него за парковку... Там,

 где он, пряча налоги, строит огромный особняк и ничего не платит

 в  виде  налога  на  недвижимость. Вот, что имелось в виду мной,

 когда  я говорю о расширении налоговой базы, в том числе за счет

 ряда местных налогов.

 

      ГОЛОВА.  Борзих.

 

      БОРЗИХ   , 238 виборчий округ, місто Луганськ.

      Уважаемый  Алексей  Дмитриевич,  я  поддерживаю  ваш проект

 бюджетной  резолюции,  но  почему у вас такое вот бытует мнение,

 что  вы  уверены, что у нас ничего не получится, чтобы принимать

 бюджет по новой схеме?

      Я думаю, что нам вместе с вами нежно все сделать, чтоб этот

 зал  убедить,  что  мы  должны  изменить  отношение  к бюджетной

 системе,  к  Закону  о  бюджетной  системе. Потому, что когда мы

 начинаем принимать Закон о бюджете, тогда мы, как говорится, все

 пытаемся выбить каждый для своего региона...

      В  связи  с  этим  у  меня  такой  вопрос:  вы  делали  при

 подготовке этого анализ? И как бы вы считали, сколько необходимо

 в  процентном  отношениии  оставлять  бюджетной,  доходной части

 регионам  и  сколько  нужно  длоя  общегосударственных  целей? и

 насколько  сегодня  в  нашем государстве проверяющих органов, то

 есть  людей, работающих в этих органах, какой составляет процент

 от работающих, которые выдают продукцию? Спасибо.

 

      ШЕХОВЦОВ.  Ну, вы сами, наверное, понимаете, что посчитать,

 доложить  свой  вариант распределения налоговых поступлений -это

 не  реально  для  1  человека.  Долее  того, ну, ряд стран имеют

 телетические,  в  виде формул деже с огромным числом показателей

 условия  определения источников дохода в местных бюджетах. Мы за

 целый  ряд  лет много раз и вы тоже знаете, говоря о минимальной

 бюджетной обеспеченности, так ни к чему и не пришли.

      Поэтому  я  предлагаю,  не  отказываясь  от  попыток  найти

 теоритические    эти   проценты,   попробоавть   определить   их

 практически  на  примере  ряда  городов,  районов,  попробовать,

 сформулировав   вот   условия  такого  эксперимента,  посмотреть

 сколько  действительно  в  реальной  жизни  при чистых условиях,

 когда  стимулируется активность местной власти, когда передаются

 на  баланс  соцкультбыт  и  предприятия  освобождаются  от этого

 бремени.  Мы  сразу увидим как, стимулирует ли это производство.

 И, может быть, вот......... сейчас вот единственный шаг, который

 можно  было  бы  сделать.  Может  быть,  я ошибаюсь. и таким вот

 опытным  путем  прийти  к  тем  спмым  процентам,  о  которых вы

 говорите.

      Что касается госслужб, я имею свое мнение о том, что у нас,

 конечно  же,  раздут  аппарат, питающийся из бюджета и нужно его

 сокращать.  Я не указывал в своем проекте этого, оплагая, что на

 этом  уровне  можно было бы ограничиться и общим требованием при

 проете  бюджета  учесть  вот  такое пожелание Верховного Совета.

 Хотя,  если бы серьезно работать и профильной комиссии подали бы

 такие  предложения, можно было бы и более конкретно определиться

 нужна  ли  нам  такая огромная система МВД, в которой уже и сами

 работники   милиции   заявляют,   что   она  чрезмерно  раздута,

 дублируются   функции  и  работники  начинают  даже  друг  друга

 стрелять,  потому что путаются в том, кому сидетьв засаде и кого

 выслеживать.

      Мы  имеем  400  тысяч  человек в этой системе -почти вторые

 вооруженные  силы, а  эффективность   ее,  увы, низка.

      И  так по каждой службе, по каждому министесртву можно было

 бы  посмотреть,  исходя из их функций, и реально сократить не на

 20% поголовно, а функционально сократить органы  управления.

 

      ГОЛОВА.   Вернигора.

      Свято.

 

      СВЯТО.  Дякую, Олександре Олександровичу.

      Шановний  Олексіє  Дмитровичу, ви знаєте, на Україні є дуже

 гарна  мудрість  народна,  яка  каже: поки сонце зійде, роса очі

 виїсть.

      Таке  по  відношенню  до  вашого  проекту.  Коли ви ставите

 питання  соціального  захисту,  на задній план вирішення питання

 соціального   захисту   і   оживлення   виробництва   як  основи

 соціального захисту, це воєдино, єдина  задача  як така.

      Шановний Олексію Дмитровичу! В мене є ще одне запитання. Чи

 відома вам практика Сполучених Штатів Америки, які в в 1945-1943

 роках дефіцит бюджету мали від 105 до 230%?

       І  ще  останнє.  Ліквідація  причин, що привела Україну до

 руїни. А саме політика боргової ями, політика спекуляції грішми,

 відміна  цієї  політики.

      І  друге:  розфіксація  дефіциту  бюджету  і  безінфляційне

 покриття  цього  дефіциту  бюджету  за  рахунок  залучення нових

 джерел  надходжень  до  доходної  частини  бюджету.  А  вони  є,

 шановні. Дякую за  увагу.

 

      ШЕХОВЦОВ.  Вы  знаете,  я не буду вступать с вами в долгий

 спор  по поводу того, какой был дефицит бюджета в США. Я сказал,

 что  если  у нас будут источники покрытия, то и не будет большой

 опасности  даже  в  значительно  большем дефиците -10%. Но не за

 счет  эмиссии.

      Что  касается  социальной  политики. Я напомню вампример из

 обсуждения  прошлой  бюджетной  резолюции,  когда я предлагал по

 пенсиям  тоже  самое. Я говорил давайте скажем честно, что нужно

 обеспечить  выживаемость  пенсионеров. И в жертву этому принести

 диференциацию, иначе мы е найдем для этого средств. И в этом был

 бы   наш  компромис  с  правительством.  Категорически  выступал

 Анисимов,  я  помню, против этого примерно с такой позицией, как

 вы. И записали в резолюцие прошлого года: никаких ограничений по

 максимуму,  а  добиваться дтиференциации, и записали компенсацию

 вкладов  ощадбанк.  И  что мы имеем в этом году? Что мы имеем от

 тех   благих   пожеланий,   от   пустых   вообщем-то,  ничем  не

 подкрепленных  заявлений? Что мы имеем? Мы имеем пенсию, которая

 мен  ьше  квартплаты.  И та неплатится. Платится половина. Вот и

 все.  Я  тоже за социальный захист. Я за, но я говорю, что, если

 мы  не  решим  первое  и  не  найдем причины почему останавилось

 производство  и не стимулируем его подкем. А я не утверждаю, что

 меры,  предлагаемые здесь, исчерпываются. Конечно, есть комплекс

 и  других  мер,  не  попадающих под понятие бюджетной политики и

 смежных  с них вопросов.

      Если   мы   не   добкемся  первого,  мы  во-втором  получим

 ухудшение, несмотря на все ваши красивые слова.

 

      ГОЛОВА. Боженко.

 

      БОЖЕНКО.

 

      Уважаемый Алексей Федорович, в вашей Бюджетно резолюцие и в

 вашем  выступлении  говорится  о  даче  добра  на  экспермент  в

 городам в формировании своего бюджета.

      Как мы знаем на сегоднешний день у нас базовые формирования

 Государственного  бюджета  является  область.  То  есть  область

 собирает  податки,  отправляет в Госбюджет обязательные платежи,

 остальное  распределяет между регионами своей области. И за счет

 того,  что  часть  поступлений забирается у городов промышленых,

 содержатся  сельские  регионы.  Я  сам  представитель городского

 округа   и   мне,  конечно,  эта  мысль  интересна.  Но  как  бы

 (............)   этот   эксперемент,  если  предположим  Одесса,

 Мариуполь   или   мой   Николаев   возьмут  большую  часть  этих

 поступлений  в  виде  эксперемента. Кто будет содержать сельские

 регионы даных областей и любой другой области, в принципе, как у

 нас существет сегодня система?

 

      ШЕХОВЦОВ.   Поскольку   мы   зафиксировали   в  Конституции

 унитарное,  о  сути  дела, устройство государства, нам все равно

 прийдется  решать,  что  такое  наш  областной  бюджет. Зачем он

 нужен:   содержание  аппарата,  дорог,  коммуникайие  областного

 значения еще что? Ну, может быть, на область у нас найдется один

 музей и один театр, который строят  из областного бюджета.

      Какие  еще учреждения, организации на территории города или

 района  не  могут финансироваться из местного бюджета? Все равно

 вольно  или невольно по логике построения Конституции мы приняли

 решение  о большем весе местных бюджетом, городских, районных по

 сравнению с областными. Это вовсе не ожначает, что Поживанов или

 Гурвиц  возьмут  себе сколько хотят. Нет конечно же.

      Мы,  торгуясь  об  условиях такого эксперимента, конечно же

 будем  пытаться  предложить  им  реальные  условия  напряженные,

 одинаково  напряженные  по отношению ко всей остальной стране, в

 том числе и к сельским районам.

      И, естественно...

 

      ГОЛОВА. Спасибі, сідайте, будь ласка.

      Слово має Матвійчук Володимир Макарович, заступник міністра

 фінансів. Міністр є.

 

      МАТВІЙЧУК В.М.

 

      Шановний   Олександре   Олександровичу!   Шановні   народні

 депутати! Я хотів би відмітити, що запровадження Верховною Радою

 України  прийняття  Бюджетної  резолюції, яка визначає орієнтири

 бюджетної  політики на наступний рік є важливим фактом. Бюджетна

 резолюція   є  важливим  документом,  який  дає  більш  виважено

 підходити до складання проекту бюджету, як Основного фінансового

 плану держави.

      Враховуючи   важливість   цього  документу,  його прийняття

 повинно  бути  здійснено  надто   виважено.  Щоб не було так, що

 Бюджетна  резолюція сама собою, а бюджет сам по собі. Виходячи з

 цього,  удосконалення  змісту  Бюджетної  резолюції  немає  меж.

 Враховуючи  це,  враховуючи  зміну  ситуації,  і даже сприйняття

 Конституції,  я хотів би звернути увагу на окремі моменти, які б

 потрібно  було  врахувати  при  остаточному  прийнятті бюджетної

 резолюції.

      Зразу   хотів   би   відмітити,   що   і  в  проекті,  який

 запропонований  комісією  Верховної  Ради,  і  в  проекті,  який

 запропонований   народним  депутатом  Шеховцовим,  є  відповідні

 позитивні  моменти  і  єсть  хороші  речі.  Я  хотів  би коротко

 зупинитися  на  цих  2 проектах. Що стосується проекту Бюджетної

 резолюції,  яка  запропонована  Бюджетною комісією, то я б хотів

 дуже коротко зупинитися лише на тих моментах, які, з нашої точки

 зору,  треба  було  б  дещо удосконалити, можливо даже в окремих

 моментах в  редакційному  плані.

      Ітак.  В  1  пункті Бюджетної резолюції передбачено, що при

 складанні проекту бюджету, головним напрямком бюджетної політики

 повинно  бути  забезпечення  фінансовими  ресурсами  соціального

 захисту  населення  і функціонування соціально-культурної сфери,

 виходячи з необхідно....... надання державою гарантованого рівня

 соціальних послуг та соціального захисту населення.

      Не  заперечуючи  в  цілому  протів такої редакції Бюджетної

 резолюції,  я  хотів  би  все-таки,  щоб при доопрацюванні цього

 документа  -а ми надіємся, що його потрібно буде доопрацювати -в

 даному  випадку  треба  було  б  записати,  що зазначений  захід

 повинен  здійснюватися, виходячи з необхідності надання державою

 на  рівні,  не нижче 1996 року, соціальних послуг та соціального

 захисту,  оскільки  економічна  ситуація  в  наступному  році не

 дозволить  нам  зробити  кардинальних  шляхів  у поліпшенні цієї

 ситуації.  Я  просив  би  дуже  уважно, значить, розглянути нашу

 пропозицію    в  цьому  плані.

      В   цьому  ж  пункті  в  4  абзаці  передбачено  здійснення

 податкової   реформи  в  напрямку  стимулювання  підприємницької

 діяльності  вітчизняних  виробників  і  так дальше. Міністерство

 фінансів підтримує зазначену позицію, але разом з тим ми повинні

 розуміти,  що кардинальної зміни оподаткування в наступному році

 нам  не  удасться,  і прирівнювати це до реформи, наверно, ми не

 дотягнем.  Тому  ми  пропонували  просто записати, що здійснення

 податкової політики у відповідних напрямках, які я сказав.

      Дальше. З нашої точки зору, потребує удосконалення у пункті

 2  третій  абзац  що  стосується виконання державного бюджету та

 відповідальності  за дотриманням закону про державний бюджет, де

 говориться   покласти   на  виключно  на  державне  казначейство

 України.

      Згідно  статті  36 Закону "Про бюжетнк систему" сказано, що

 Кабінет   Міністрів  України  організовує  виконання  державного

 бюджету  через  Міністерство фінансів, міністерства і відомства,

 іншрі   органи   державної  влади.  Нам  кажеться,  що  Державне

 казначейство  не  може брати на себе відповідальності і нести цю

 відповідальність  за те, як витрачаються бюджетні кошти в тих чи

 інших  галузях,  і  в  тих  чи  інших  установах. Тому цей пункт

 резолюції,   з   нашої  точки  зору,  потребує  удосконалення  і

 викладення  його  в  редакції  статті  36  Закону  "Про бюджетну

 систему".

      В  цілому,  підтримуючи  пропозиції  про  те,  що податкова

 політика  в  нашій державі повинна спрямовуватися на підтримання

 виробництва   в  державі,  підтримання  власного  виробника,  ми

 вважаємо,  що  здійснення такої політики не може провадитися без

 ув'язки з іншими макропоказниками і розглядатися не в комплексі.

 В  зв'язку  з цим, на нашу думку, у пункті 3 абзаці третьому, де

 йде  питання,  що  здійснювати  податкову  політику  в  напрямку

 створення   умов   сприяння   виробничому   процесу,  підвищення

 конкурентноспроможності вітчизняних виробників, необхідно було б

 записати:   податкова   політика   повинна   спрямовуватися   на

 збалансування   бюджету,   зупинення   інфляції   та   підтримки

 виробництва".

      Дальше.  В цьому ж пункті 3, в абзаці 8, де йде питання про

 те, щоб впровадити з початку 1997 року податку на майно громадян

 та  основні  форми  підприємств всіх форм власності, що здаються

 нами  в оренду, нам кажеться, що потрібно було б уточнити: ми не

 можем  справляти податки з усього майна громадян, а треба було б

 справляти податок лише з нерухомого майна. І це треба було б там

 уточнити.   А   також   все-таки  повернутися  до  того,  що  ми

 запропонували  прийняти  Закон  про податок на майно підприємств

 всіх  форм  власності,  а  якщо там потрібно якісь особливості з

 приводу  того,  як  оподатковувати  доходи від здачі приміщень в

 оренду, це потрібно було б відмітити в цьому законі.

      З нашої точки зору, особливої уваги...

 

      ГОЛОВА.  Скільки вам ще треба часу?

 

      МАТВІЙЧУК. Я думаю, ще хвилин 3...

 

      ГОЛОВА.   Дві. Давайте, добре.

 

      МАТВІЙЧУК....  З  нашої  точки  зору,  потребує особливої

 уваги  пункт,  чи  абзац 10 пункту 3, що стосується: передбачити

 обов'язковість планування прибутку, його розподілу і платежів до

 бюджету   суб'єктами  підприємницької  діяльності  при  розробці

 фінансових планів.  А також записано, що Кабінету Міністрів до 1

 жовтня  підготувати  і  внести на розгляд Верховної Ради України

 проект Закону, який би передбачав механізм здійснення державного

 впливу на собівартість продукції.

      Взагалі  питання  щодо  впливу на собівартість продукції, з

 нашої точки зору, уже вирішено Законом про податок на прибуток і

 управляти цими процесами, практично, при прийнятті цього закону,

 а   також   Закону  про  бюджетну  систему,  про  підприємництво

 практично  неможливо.  Якщо  йде питання про те, щоб вжити якісь

 заходи   щодо   стимулювання,  економії  матеріальних  ресурсів,

 електоенергії  і  т.  д.,  то  взагалі цей пункт потрібно було б

 удосконалити і записати більш лаконічно.

      А що стосується планування прибутку, то на превеликий жаль,

 в  умовах, значить, процесу приватизації, значить, це виконувати

 надто складно.

      Дальше.   Що   стосуцється   Кабінету   Міністрів  України,

 Національному   Банку   України   створити   умови,   за   якими

 підприємства реалізують продукцію лише платоспроможним покупцям,

 з нашої точки зору, створювати умови практично не можливо, можна

 було  б тоді просто записати: " заборонити відправляти продукцію

 без  попередньої оплати, але це є адміністративним заходом, який

 ущемлює  права  підприємств  і  тут  треба  було  б  дуже уважно

 розібратися  хто  керує  підприємством.  Зробити уточнення цього

 пункту.

      Що  стосується  прунктц  абзацу  2,  що стосується абзацу 2

 пунктц  4, де йде питання щодо "сконцентрувати фінансові ресурси

 на  здійснення  заходів  щодо  соціального  захисту населення та

 утримання соціально-культурнихзакладів із врахуванням заходів по

 економії  бюджетних  коштів  шляхом удосконалення мережі, форм і

 методів  її  фінансування,  включаючи  розвиток страхових засад,

 фінансування пенсійного забезпечення та медичного обслуговування

 та  здійснення  компенсаційних  виплат  із  знецінення  грошових

 заощаджень  громадян  в установах ощадного банку", то я хотів би

 сказати,  що,  на привеликий жаль, і в 1997 році нам не вдасться

 запровадити  медичне  страхування  у тому вигляді, в якому дехто

 розуміє.  Що  це  запровадимо  це медичне страхування і кошти на

 охорону здоров'я будуть направлятись мішками. Тому це питання ми

 не  вирішимо  в 1997 році. На привеликий жаль, в 1997 році ми не

 вирішимо  питання  компенсації  громадянам  втрат від знецінення

 вкладів  в ощадних  банках.

      Тому  доцільно  було  б  це  питання  розглянути окремо при

 складанні  проекту  бюджету  на  1996  рік  при  розгляді його у

 Верховній Раді.

      Не зупиняючись на більш... остальних більш питаннях, в мене

 вони  єсть, я б хотів декілька слів сказати по проекту Бюджетної

 резолюції, який запропонований народним депутатом Шеховцовим. Ми

 з  задоволенням  підтримуємо 5-й пункт цієї Бюджетної резолюції,

 але разом з цим ми вважвємо, що неможна в Бюджетній резолюції...

 Бюджетну   резолюцію   приймати   замість   бюджету.   По   суті

 запропонована  Бюджетна  резолюція  є  документом,  який заміняє

 бюджет.  Тут  розписани розміри всіх податківї, а це значить, що

 по  суті,  значить,  цим  документом   регулюються всі процеси в

 бюджетній політиці 1997  року.

      Причому  зменшення  податків  необхідно  було  б економічно

 обгрунтувати.

 

      ГОЛОВА.  Володимир  Михайлович, одну секундочку. Почекайте.

 Ви  виступаєте  з  обговоренням  з позиції Міністерства фінансів

 бюджетної резолюції, внесеної Комісією.

      А  Олексій Дмитрович вносив свою альтернативну пропозицію.

      Ви  закінчуйте виступ і  сідайте на  місце.

 

      МАТВІЙЧУК.  Враховуючи  мною  сказане,  ми все-таки внесли

 таку  пропозицію,  щоб  ці  два  документи  були доопрацьовані з

 урахуванням   сказаного,   і  потім  було  прийнято  рішення  по

 Бюджетній резолюції.

      Дякую за  увагу.

 

      ГОЛОВА.    Сідайте, будь ласка.

      Моцпан має слово.

      Я  прошу  встановити  20  хвилин для обговорення резолюції.

 Ставлю на голосування.

      За -

      Процедура  рішення прийнято.

 

      МОЦПАН.

 

      Уважаемый Александр Александрович, уважаемые коллеги!

      Если  говорить  о  сути  Бюджетной  резолюции, предолженной

 Комиссие  по  бюджету  во  главе  с  уважаемым Николаем Яновичем

 Азаровым,  о  ее, так сказать, содержании, то, в принципе, с ней

 надо согласиться.

      Бюджетная  резолюция  как  основыне  направления  бюджетной

 политики  на  1997  год  направлен  на  обеспечение  финансовыми

 ресурсами   социальной   защиты   населения  и  функционирования

 социально-культурной  сферы,  с учетом стоимостной черты границы

 малообеспеченности   и   первоочередное  финансирование  пенсий.

 Позвольте,  как  с этим не согласиться? Безусловно, с этим нужно

 соглашаться.

      Далее. В Бюджетной резолюции предлагатся налоговая реформа,

 и   цель   налоговой   реформы   это   стимуляция   собственного

 товаропроизводителя,  снижение налогового пресса с одновременным

 рациональным  расширением базы налогового обложения.

      С  этим  также можно согласиться. Предлагается ввести налог

 на  имущество  особо  имущественных  граждан,  скажем так, как и

 основные   фонды   предприятий.   Я   здесь   также  согласен  с

 председателем  комиссии, тех предприятий, которые сдают в аренду

 свои средства, помещения и так далее.

      Меня очень заинтересовал пункт Бюджетной резолюции, который

 предусматривает   государственное   влияние   на   себестоимость

 продукции.   Ну,   слава   Богу,  наконец-то  мы  признали,  что

 государство  должно  оказывать  влияние  на  структуру  цены, на

 себестоимость. Все это  замечательно.

      Я  еще раз, уважаемые коллеги, подчеркиваю, если говорить с

 точки  зрения  самой Бюджетной резолюции, ее структуры, то лично

 она  у  меня не вызывает сомнений. Но я понимаю так, что проекта

 Постановления   Верховного   Совета  "Об  основных  направлениях

 бюджетной  политики"  -это  всего  лишь наши намерения. А какова

 будет реальность? К сожалению, глубоко убежден -реальность будет

 совершенно  иная,  без  жесткой  смены экономического курса. При

 действующей  экономической политике ни о каких благих пожеланиях

 и   реализации  Бюджетной  резолюции  в  бюджете  на  1997  год,

 уважаемые коллеги, не может быть и речи.

      Я  здесь согласен с уважаемым депутатом Шеховцовым Алексеем

 Дмитриевичем,  когда  он  прямо сказал: мы должны признать, речь

 идет  о спасении значительной части общества населений. И данная

 бюджетная  политика,  которую  мы собираемся осуществлять в 1997

 году,  предусматривает  существенное сокращение жизни граждан, в

 первую  очередь  пенсионера.  Так  написанов  его  пояснительной

 записке, обратите внимание, как в альтернативном проекте.

      Уважаемые коллеги, я глубоко убежден, что каждый из нас, во

 всяком  случае  большинство,  давно  уже  поняли:  экономическую

 политику,  которая  предложена  была  Президентом Украины Кучмой

 Леонидом  Даниловичем  в  октябре  1994  года,  необходимо самым

 решительным  образом  сменить.  Я  нне  раз  подчеркивал  с этой

 трибуны,  что  я  ее  считаю  по  сути  преступной и она ведет к

 разграблению    государства,    к    разрушению   экономики,   а

 следовательно к нищите людей.

      И  то, что мы сегодня принимаем это по существу следствие и

 бюджет,  который  мы будем обсуждать оченью 1996 года, -это тоже

 следствие.  Я  считаю  в  этом  отношении  особых то притензий к

 Комиссии  по  бюджету  во  главе  с  уважаемым  Николаем  Янычем

 Азаровым  предкявить  невозможно.  Согласимся с этим. необходимо

 менять экономическую политику.

      Уважаемый депутат Шеховцов прочитал как пополнится бюджет в

 случае скажем сокращения известных государственных программ. И в

 тоже  время  сокращения  налогового  пресса.  Правда я прикинул,

 уважаемый Алексей Дмитриевич, там где-то разница в 47 триллионов

 не стыкуется.

      Но  опять-таки при моем признании целого ряда положительных

 аспектов  в  альтернативном  проекте постановление, предложенное

 депутатом  Шеховцовым, надо признать, и его реализация на деле в

 реальной  жизни  невозможна  без  смены экономического курса. Мы

 должны  честно признать, что какие отрасли экономики государство

 берет под жесткий контроль, цены, заработная плата, а что отдает

 частной инициативе.

      Ведь  на  сегодняшний  день,  признаемся  сами  себе, нашей

 экономкой   никто   не  управляет.  Правительство  не  управляет

 ни  промысленностью,  ни  сельским  хозяйством,  но и частник не

 управляет  этими сферами жизни. Идет только лишь, как говорится,

 процесс  обогащения  известной кучки людей. Обратите внимание на

 все   те   сделки,   которые  осуществляются  за  посление  годы

 государством. Злополучный тот газовый бизнес,  о котором говорил

 депутат Оробец с группы "Реформы", идет по-существу вражда между

 двумя  кланами  -днепропетровским и донецким за передел газового

 ранка.  А  в  конечном  итоге  цена этого передела -нищета наших

 людей, остановка предприятий.

      Я  убедительно  прошу вас: при рассмотрении данного вопроса

 еще  раз  проникнуться необходимостью честного ответа на вопрос:

 "Какой нам экономический курс нужен? И что даст нам спасение?"

      Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВА. Жовтяк.

      Поки  Євген  Дмитрович  доходить  до  трибуни я хочу сказат

 таке.  Ми вибирали перелік тих документів, які треба  розглянути

 в  останні  дні липня, починаючи від сьогодні, і записували сюди

 всі ті проекти документів, які пропонували комісії.

      Я розумію всю важливість бюджетної резолюції, але витрачати

 скільки часу  на  цю і інші документи не можна. Треба розглядати

 більш  стисло  ці матеріали. І тому я просив би не ображатися за

 скорочення  деяких  виступів  або  за  обмеження  регламенту, бо

 альтернативою   в  цьому  рішення  може  бути  тільки  одне - ми

  повинні  проголосувати  за можливість прийняття всіх документів

 визначених  на  сьогодні  за  сьогоднішній  день. Коли буде час,

 будем шукать.

      Ні,  ми  його  самі  розпустимо при вашій допомозі. Жовтяк,

 будь ласка.

 

      ЖОВТЯК Є.Д.

      Так,  Євген Жовтяк, 219 Києво-Святошинський виборчий округ,

 фракція  Народного  руху  України.  Виходячи  з того, що доходна

 частина  бюджету  залежить  вімд  того,  яка  податкова політика

 проводиться  в  державі,  я  зупинюся на цьому питанні. Сьогодні

 списи   ломаються   довкола   проблеми   який  загальний  рівень

 оподаткування  буде  не  надто  обтяжливим для підприємств і при

 цьому  забезпечував  надходження до бюджету на рівні необхідному

 для  фінансування  державних програм. В тому числі конституційно

 проголошених  безплатного  навчання  та  охорони  здоров'я.  При

 цьому,  навіть ті, хто переконаний в тому, що значне послаблення

 податкового  тиску  призведе до збільшення податкових надходжень

 визнають,  що  від моменту, коли відбудеться таке різке зниження

 податку   до   мементу,   коли   внаслідок  пожвавлення  ділової

 активності  надходження зростуть, пройде щонайменше півроку-рік.

 Відповіді  -чим  перекрите  цей  (...........)  лад  між  різкою

 лібералізацією   податкової  політики  і  надходженнями  плодів,

 внаслідок  того,  що  запрацюють  підприємства, поки що ніхто не

 запропонував.

      Дехто  взагалі стверджує, що структура податкової системної

 ставки основних податків, внаслідок(...........) як у розвинутих

 країнах. І причини економічного занепаду слід шукати серед інших

 факторів. Наприклад, у  структурінй(...........) .

      Справді,  якщо  не  брати  до  уваги  інші  фактори,  то за

 винятком  божевільних  нарахувань на заробітну плату за ставками

 податків  та рівнем перерозподілу валового внутнішнього продукту

 через бюджет, Україна займає золоту середину, збираючи податки у

 відсотках  до  валового внутрішнього продукту менше, ніж Швеція,

 але  значно  більше,  як США. В Україні цей показник в 1995 році

 склав  46,  2  процента,  з  урахуванням надходжень до державних

 централізованих  фондів.

      Але,  якщо взяти до уваги фінансовий стан підприємств і те,

 що  в  нас  оподатковується  великою  мірою  паперови  прибуток,

 створений  системою бухобліку, яка не адаптована до інфляції, то

 податки  на сьогодні є зависокими. Такі ставки будуть придатними

 років  через  5,  коли  підприємства  за  допомогою  ліберальної

 податкової   політики   стануть  на  ноги  і  почнуть  стабільно

 працювати.  На  сьогодні  ми  стоїмо перед фактом, що в наслідок

 поєднання  діючих  ставок  податків  з  інфляцією  та недоліками

 бухобліку    у   підприємств.......   податкування   залишається

 обіголвих  коштів  значно  менше,  ніж потрібно для забезпечення

 простого  відтворення.  Так,  якщо не брати о уваги інфляцію, то

 податковий  тиск на виробництві в 93 році нібито складав біля 50

 відсотків  валового  внутрішнього  продукту,  але якщо врахувати

 середньомісячну  інфляцію  понад  50  відсотків і порахувати, то

 потреба  підприємств  у  поповненні  оборотних  засобів  з метою

 забезпечення    простого    відтворення,   то   уявляється,   що

 розрахунковий   і  сумарний  податок  склав  220  відсотків  від

 створеного в цьому році валового внутрішнього продукту.

      Для того, щоб дати підприємствам вижити і запрацювати і при

 цьому  забезпечити виконання основний конституційних  обов'язків

 держави,  необхідно.................  кардинальні  і  послідовні

 кроки.   Які  ці  кроки?  Ці  кроки  повинні  опиратись  на  той

 незаперечний  факт,  що  в  Україні більше 50 відсотків валового

 внутрішнього продукту створюються в тіньовій економіці і взагалі

 не  оподатковуються.  Чи  можемо ми розраховувати на те, що наші

 контрольні   та   караючі   органи   раптом   змінять  ситуацію,

 використовуючи лише свої методи? Ні, не можемо, тим більше, якщо

 взяти  до  уваги той факт, що податківцям, як і всім, не платять

 заробітну   плату.  Отже  наші  неординарні  заходи  мають  бути

 спрямовані  на  те,  щоб  тіньова економіка розпочала сплачувати

 податки.  Це  не  є  такою вже фантастичною ідеєю, якщо взяти до

 уваги  той  факт,  що  ухилення  від сплати податків теж вимагає

 чималих витрат: це переведення безготівкових коштів у готівкові,

 підкуп чиновників, плата....... ітак далі.

      Отже,  які  це  неординарні  кроки. Негайне скасування всіх

 обов'язкових   нарахувань   на   заробітну  плату  за  вийнятком

 нарахувань на соцстрах.

 

      ГОЛОВА.  Євген  Дмитрович,  я  прошу  уваги. Я одержав вашу

 записку,   але   в   Конституції   не  записано,  що  10  хвилин

 на.......... У Регламенті записано, але Верховна Рада...

 

      ЖОВТЯК. В Регламенті записано 10 хвилин.

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  вибачити,  Верховна  Рада  проголосувала

 регламент  для  розгляду  таких  питань  -3 хвилини, будь ласка,

 вкладайтеся. Ви вже використали 4 хвилини, оскільки вам ще треба

 30 секунд,  будь ласка. Закінчуйте.

 

      ЖОВТЯК.  Встановлення  податку  на додану вартість на рівні

 10-12  відсотків  та  податку  на  прибуток  15-20  відсотків  з

 одночасним  введенням  помірних податків на майно підприємств та

 громадян,  скасування  податкових пільг, мораторій на 5 років на

 підвищення   податків,  амністія  для  всіх,  хто  не  сплачував

 податки,  але  на протязі шести місяців від дня прийняття Закону

 про  лібералізацію  податкової політики та мораторій до введення

 режиму лібералізації податків зареєструється як платник податків

 (зрозуміло, що не стосується тих, хто крім несплати податків був

 причетним  до  торгівлі зброєю, розповюдження наркотиків та таке

 інше).

      Введення жорстких (коли хочете - жорстоких) заходів до тих,

 хто продовжуватиме ухилення від сплати податків. В тому числі -

 покарання  пожиттєвим  ув'язненням  працівників  правоохоронних,

 митних   та   податкових   органів,  які  сприяють  приховуванню

 податків...

     

      ГОЛОВА.  Спасибі, сідайте, будь ласка.

      Слово має Анісімов. Оголосіть...

     

      АНІСІМОВ

      От фракции - "Социально-рыночный выбор".

      Уважаемые    народные    депутаты,    уважаемый   Александр

 Александрович!

      Я  думаю,  что  рассмотрение  на сегодняшний день бюджетной

 резолюции - это  один  из  основных  моментов, на который должны

 обратить   особое   внимание   народные   депутаты   и  в  своих

 выступлениях.

      Мы  устанавливаем  правила,  по которым правительство будет

 готовить  бюджет  на  1997  год.  И  здесь, отвечая сразу своему

 коллеге Шеховцову, который говорил: Анисимов отстаивал позицию -

 по  максимуму  пенсий  ни  в  коем случае нельзя ограничивать, а

 правительтство  сделало  по-другому.  Так  вот  я отвечаю вам на

 вопрос этот, который вы поставили.

      Если  б  мы  еще записали ограничение, то вообще никаких бы

 действий  правительство  не  предпринимало! А мы оставили, будем

 говорить, этот люфт, и оно должно было рассмотреть позицию -ни в

 коем случае их не ограничивать по максимуму, а руководствоваться

 пенсионным  законодательством,  которое  мы имеем на сегодняшний

 день!

      Коль мы говорим, что социальное обеспечение - это вторично,

 а   первично -  экономика,  и  только  пополнение  бюджета  даст

 выполнить нам все законодательные акты, что касаются социального

 обеспечения, поэтому я предлагаю конкретно.

      Первым  пунктом  в  резолюцию  бюджетную,  которую мы будем

 принимать,   записать   следующее   положение:  "Рассмотрению  и

 утверждению   бюджета   Украины   в   Верховном   Совета  должно

 предшествовать  рассмотрение параметров социально-экономического

 развития   государства  на  1997  год".  Вот  где,  рассматривая

 социально-экономическое развитие и подходы к нашей экономике, мы

 можем  сделать  определенные  акценты!  Поэтому  прошу эту норму

 проголосовать народным депутатам.

      Одним из пунктов,  где я говорил и, задавая вопрос товарищу

 Азарову, что все-таки есть определенные пункты размытые...

      Коль  мы  устанавливаем  правила, то, выполняя эти правило,

 нам  правительство должно представить бюджет, который не выходил

 бы  за  эти  нормы и за эти рамки. Поэтому должны, конечно, быть

 определенные  ограничения  и определенные нормы. Здесь, конечно,

 можно   взять   часть   пунктов,  предложенных  в  законопроекте

 Шеховцовым.  Тут есть конкретные цифры, которые надо закладывать

 в Бюджетную резолюцию, чтобы потом, просматривая Государственный

 бюджет,  мы  с вами вместе могли спросить человек, который будет

 докладывать  -министра  финансов,  почему  не  прогнозируется  и

 почему  на  сегодняшний  день  нен  заклвдываются нормы, которые

 Верховный Совет.

      Я   хочу,   чтобы   мы   в   4-м  пункте  все-таки  сделали

 концентрированное  усилиеи  не  разплывчато  записали  следующую

 норму,  хотя сегоджян может возникнцть вопрос: как ее выполнить?

 А  выполнить как ее и с каким процентом, я думаю, мы рассмотрим,

 огда  будем  рассматривать  бюджет. Это должно звучать слудующим

 образом:  "  Передбачити  в  Державному бюджеті кошти на виплату

 компенсаії   зі   знецінення   грошових  заощаджень  громадян  в

 установах  ощадного  банку  України  і  зробити  виплату  в 1-му

 півріччі  1997  року  громадянам,  досягшим  75-річного  віку  і

 старше".  Сегодня  цифр  как  таковых  нету. Но мы вимдим уже по

 можели6  которая  срабатывает  в  Российской федерации, я думаю,

 когды  мы  будем закладывать эту норму в бюджет и просчитанную в

 финансовом  количестве  и  состоянии  денег,  я думаю, нам здесь

 ответят  представитеи  правительства  и скажут, какое количество

 людей именно этой категории, сколько понадобится для этого денег

 и  я  ни  в  коем  слкучае не хочу, чтобы эта норма была убрана,

 потому  что я, рассматривая бюджт предшествующего года, говорил,

 что в 1-м полугодии надо отдать 25% обесцененных денег, а во 2-м

 полугодии  -до  конца  года  -пордка  50%. То есть, фиксируя эту

 сумму,  над которой должно работать правительство. Поэтому прошу

 народных депутатов, если ..... рассматривать, поддержать и такую

 норму.

      Что касается отчислений Чернобыльского фонда, что предлагал

 в  данном  случае  Шеховцов,  потому  что,  действительно,  есть

 огромная определненная нагрузка на фонд оплаты. Я б согласился с

 этой  нормой  и  уменьшить ее не только в 3, а в 4 раза, но надо

 найти источник, который пополнит эти ассигнования.

      Почему   мы   сегодня   проваливем  все  социальные, будем,

 говорить,  программы?  Потому что принятые законы не стыкуются с

 финансовым обеспечением.

      Потому, если мы сегодня найдем такой источник, я думаю, что

 нтакую норму надо вводить.

      Предлагаю  конкретно  отчислений от фонда оплаты записать в

 бюджетную  резолюцию, должны быть сокращены на 25% с предложение

 источников их замены.

      Сегодня фонд оплаты, 50% от этого количества, перечисляется

 в   бюджет   государства.  Практически,  полторы  зарплаты  надо

 заработать  и начислить для того, чтобы расплатится в бюджетом и

 нормально  функционировать  и отдавать заработную плату. Поэтому

 прошу такую норму тоже поддержать.

      Предусмотреть   дифференциацию   пенсий  и  размеры,  между

 которыми, соглашаюсь с Шеховцовым, должна быть между минимумом и

 максимумом, привязанном к меже малозабезпеченности, не ниже, чем

 в  два раза.

      И  предусмотреть  то, что мы не добились в том бюджете 1996

 года  и  заложили ее, стопроцентное отчисление в местные бюджеты

 сверхпланового сбора подоходного налога.

      Приоритеты -последнее, и  заканчиваю.

      Я думаю, что все-таки надо нам определить цифру приоритета.

 Давайте   определимся,   например,   на  цифре  5,  и  это  даст

 возможность,   и   у   нас   появится   возможность  спросить  с

 правительства, чтобы они ассигнования не перебрасывали на другие

 нужды  под  грифом того, что это определен приоритет.

      Спасибо за внимание.

     

      ГОЛОВА.     Степенко, будь ласка.

     

      СТЕПЕНКО.  Шановні  колеги, шановний Головуючи!

      Сьогодні   ми,  дійсно,  розглядаємо  надзвичайно  важливий

 документ,  і  я  не  погоджуюсь  з тими, хто говорить, що ми цей

 документ розглядаємо рано. Ми його розглядаємо пізно, хоч, може,

 і були , дійсно, для цього поважні причини.

      Я  дуже  уважно слухав доповідача Миколу Яновича Азарова, і

 не  можу  погодитись,  Миколо  Янович, із одним, з-за поваги до

 вас,  що Кабінет Міністріві повинен день і ніч думать, куди дати

 кошти.

      Навпаки, він повинен день і ніч думать, де ці кошит взять.

      А куди дать ці кошти, тут, знаєте, багато розуму не надо, і

 якби тільки ці кошти були.

      І  хочу  перейти  конкретно.  Ми повинні розуміти, що ніякі

 місцеві  податки,  ніякі  інші справи не поправлять бюджет, крім

 функціонування, ефективне при тому функціонування виробництва.

      Ми  ж пишем, 3 пункт у 1... 3 абзац у 1 пункті. "Здійснення

 податкої   реформи   у   напрямку  стимулювання  підприємницької

 діяльності з одночасним розширенням бази оподаткування".

      Коли  я  задва  питання,  ви  сказали -це ті, хто не платив

 податки. Але ж пробачте, ідеться за підприємницьку діяльність. А

 підприємці всі платять податки.

      Тому,  якщо  ми  будем  так стимулювать виробництво., то ми

 конечно бюджет в цьому плані сильно поправим.

      Зовсім   не   зрозуміле   питання   виконаня,   вдумайтесь:

 "Виконання Державного бюджету та відповідальність за дотриманням

 закону  про  Державний  бюджет  покласти  виключно  на  державне

 казначейство   України".  Що  це  таке?  Не  можнатаких  помилок

 допускати.   Якщо  казначейство  буде  відповідати  виключно  за

 виконання  Державного  бюджету, то я вважаю, що дійсно те, що ви

 Олександре  Олександровичу  кажете,  ми не повинні тратить на це

 часу.  А  є  більш  важливі  документи,  які  потрібно  сьогодні

 розглядати.

      Я   вже   говорив   за  сконцентрувати  наявні  ресурси  на

 фінансуванні  невідкладних,  пріоритетних  і агропромисловий тут

 комплекс.   Який   пріоритет?   За   що   ми  тут  говоримо?  За

 агропромисловий  комплекс.  Я вважаю, що хватить дурити людей. І

 давайте  чесно скажем або дійсно цей комплекс буде пріоритетний,

 або він таким не буде.

      І  останнє,  що я хочу сказать. Я хочу, щоб у бюджеті не на

 словах, а на ділі, чи у Бюджетній резолюції про основні напрямки

 бюджетної  політики  було  чітко  передбачено  резервний фонд на

 випадок стихійного лиха.

      Я   звертаюсь   сьогодні   офіційно   до   вас,  Олександре

 Олександровичу,  до  вас,  Олександре  Миколайовичу, до Кабінету

 Міністрів.  Повірте  те,  що  скоїлось на Полтавщині, я особисто

 давно  працюю  в  сільськом  господарстві,  я такого не бачив. І

 господарства  практично  не  виживуть.  І  коли  ми  говоримо за

 страхування  -це  окремі  випадки.  А коли масове лихо. Коли ота

 бабуся,  в якої вибило практично все. Вона навіть слова цього не

 вимовить  страхування,  а ми говоримо чого ти не затсрахувалась,

 от  тобі  б  там  щось  нарахували.  Я  вважаю,  що  потрібно це

 передбачити  і  в  бюджеті  і  дійсно  на другий день після лиха

 повинні виїхать туди люди і прийняти конкретні рішення.

      Я  вважаю,  що,  в  принципі,  в  першому читанні можна цей

 документ  прийняти,  але  кардинально  переробити  з конкретними

 чіткими  позиціями  бюджету  на 1997 рік. І головне -передбачити

 контроль  за дотриманням його виконання і вплоть до кримінальної

 відповідальності за порушення цього державного документу.

      Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Дякую.  Слово  має  Моісеєнко. 1 хвилина. Я прошу,

 коротше, якщо можна, скоротити  свою часть.

     

      МОІСЕЄНКО.

      Уважаемыемые товарищи!

      Моисеенко,  фракция "Коммунисты Украины".

      Я  уже,  задавая  вопрос  председателю  Бюджетной комиссии,

 поставил   том,   что   Бюджетная  резолюция  была  подготовлена

 совершенно в другом правовом поле.

      З  28 июня принята Конституция -Основной Закон государства,

 которая   полностью   изменила   законодательную  базу.  Поэтому

 говорить  сегодня  о  том,  что тот вариант Бюджетной резолюции,

 который  был  подготовлен,  имеет  право  на жизнь даже в первом

 чтении,  мне кажется, преждевременно. Я уже не говорю о том, что

 большинство  народных  депутатов  в  последнее время были заняты

 принятием  Конституции,  подготовкой  работы  над этим важнейшим

 документом  и  просто  упустили  время  для  того, чтобы глубоко

 вникнуть в Бюджетную резолюцию.

      Второй  вопрос.  Я  так  и не нашел главных, на мой взгляд,

 вопросов  пополнения  бюджета.  То  есть,  вопросов  связанных с

 повышением  производства,  с укреплением его или, может быть, мы

 будем  его  и  так  повышать, как сегодня Лазаренко повышает. То

 открываем  метро  за счет всего госсударства, то строя авиапорт,

 который в Днепропетровске уже, наверное, лучше, чем в Киеве.

      Я  не  согласен  и  с  тем,  что  у нас не отражены, на мой

 взгляд,  в  Бюджетной  резолюции  вопросы укреплоения финансовой

 дисциплины. Нет там таких законодательных положений.

      Мне  каждется, что немедленно должна быть проведена денежна

 реформа, причем конфискационная, о чем сказано в Конституции. Вы

 помните  здесь шло обсуждение о том, чтобы ввести новую денежную

 единицу,  не  дожидаясь  пока все будет распродано и разграблено

 нашими ынешними богачами, как это делается сегодня Щербань у нас

 в Донбассе и им подобные в других областях.

     Я  неоднократно  выступал  о  дифференцированном   налоге на

 имущество  граждан,  на  дворцы,  так  называемые, и на предметы

 роскоши.  Почему-то  об этих вопросах опять же молчание. Хотя вы

 помните, в прошлой Бюджетной резолюции нам удавалось рассмотреть

 этот вопрос и включить его.

      На  мой  взгяд,  очень  важным  вопросом  является  то, что

 совершенно   не   отражено   понятие  о  струтуре  национального

 внутреннего  долга. Где те сбережения граждан, которые украдены,

 присвоены  и  ничего  об этом не сказано в этом документе.

      Я  еще  раз  хочу  обратить  ваше  внимание  и  на  то, что

 заслуживает   более   внимательного   рассмотрения,  в  связи  с

 изменившейся   Конституционной  ситуацией,  такое  понятие,  как

 расходная  часть.  И  в даном случае чисто то, что я представляю

 Комиссию  по государственному строительству, я вношу предложение

 о  том,  чтобы  существенно  изменить  финансирование Президента

 Украины.  Я  уже  говорил  об этом сегодня, задавая вопрос, и вы

 помните, что у него практически более, чем вполовину уменьшились

 государственные   функции.

      Согласно  статье  114.  1  Конституции  Украины и статье 19

 Конституционной  угоды,  он  был  не только главой державы, но и

 главой  выконавчои  влады.  Сегодня  в  Конституции, принятой 28

 числа,  июня,  он  -только глава державы. так давайте ж сократим

 его  финансирование  и определим вот этот его аппарат, функции и

 все  остальное.  Ведь  нельзя  же  подменять  Кабинет  Министров

 дополнительным аппаратом.

      Я  прошу очень внимательно Комиссию по бюджету рассмотреть,

 высказаное мною, предложение, а сегодня предлагаю -не голосовать

 за  Бюджетную  резолюцию.

     

      ГОЛОВА.  Дякую.  Частина  депутатів  не встигла виступити у

 відведений  сесією  час.  Але, якщо хто наполягає, проголосовано

 було припинення  обговорення. 20  хвилин  часу.

      Наполягають  ще  декілька  депутатів,  які  брали  слово  і

 готувалися  до виступу. Я маю на увазі Вітренко, Пєхота, Гармаш,

 Пилипчук, Семиноженко,  Свято,  Чернявський, Лановий,  Сахань.

      Я...  прошу  хилинку.  Та всім треба дать. Я прошу уваги. Я

 хотів  би  ще  раз  звернуть  увагу  на  те,  на  специфіку того

 документу, який ми приймаємо сьогодні. І, зважаючи на саме на цю

 специфіку,  документ,  який відкриває початок підготовки бюджету

 на  наступний  рік  в  строк,  визначений  Конституцією  і нашим

 Регламентом  я  просив би, щоб ми сьогодні прийняли таке рішення

 по  резолюції.  Але прийняли все-таки, не розглядаючи це питання

 до  безконечності,  а  в  той час, який визначила Верховна Рада.

 Тому  я  попросив  би  дать  слово  заключне  Азарову  і на тому

 припинить обговорення.

      Якщо  наполягають,  якщо  хто хоче проовжити обговорення, я

 ставлю  на  голосування. Хто за те, щоб надати виступаючим слово

 для обговорення? Хто за те, щоб продовжити дискусію, будь ласка?

 

      За-

     

      Рішення не прийнято. Азаров,  будь ласка.

     

      АЗАРОВ   М.   Я.  Уважаемые  народные  депутаты,  Александр

 Александрович  совершенно  точно  сказал,  что мы должны принять

 Бюджетную   резолюцию,   чтобы  вложиться  в  сроки,  отведенные

 Конституцией  для  разработки проекта закона по государственному

 бюджету.  Разумеется,  это  не  означает,  что мы должны принять

 сырой  недоработанный  документ.  Однако те выступления, которые

 были,   в   том   числе   и  выступления  заместителя  министра,

 показывают,  я  имею  ввиду Матвейчука Владимира Макаровича, что

 при редакционной чисто доработке там, предположим, значит, майно

 обавим   слово   нерухомое   майно,   что  соответствует  нашему

 постановлению  "Об  основных  направлениях податковой политики".

 Все это можно учесть.

      Ну,   я  несколько  слов  скажу  про  предложения  народных

 депутатов.  Конечно,  большинство  предложений народных депутаов

 безусловно  правильные и сложность сбалансировки бюджета состоит

 в  том,  что,  с  одной  стороны,  надо  действительно сокращать

 налоги,  чтобы  оживить  наше  производство, а с другой стороны,

 нужно  повышать  уровень  социальной  защиты.  Вот  все  это  мы

 сформулировали  в требовании сбалансированной макроэкономической

 стабилизации,  то  есть  государственный  бюджет  97 года должен

 отвечать    требованию    сбалансированной    макроэкономической

 стабилизации.  И  бюджетная  резолюция не может заменить Закон о

 ставке   налогообложения  и  т.д.,  и  т.д.  -    это  идеология

 построения  бюджета.  И  мне кажется, что мы вписали сюда все те

 требования, с которыми выступали народные депутаты.

      Несколько      слов     о     выступлении     представителя

 агропромышленного  комплекса. Безусловно, приоритеты должны быть

 правительством  выполнены  в  виде  реального  перераспределения

 финансовых  ресурсов.  И по-другому, уважаемый Василий Иванович,

 уважаемые  Анатолий  Степанович  и  Виктор  Кириллович,  которые

 поднимали   вопрос,   по-другому  нельзя  делать.  Но  бюджетная

 резолюция  не  заменяет  бюджет!  Все  эти  цифры и пропорции мы

 увидим в представленном нам документе...

      Предложение  Леонида Александровича Анисимова заключалось в

 том,  что  перед  рассмотрением  и утверждением Государственного

 бюджета  необходимо  рассмотреть  программу  и  план социального

 экономического  развития. Но это совершенно не противоречит, так

 сказать, и духу, и смыслу бюджетной резолюции.

      Что  касается его же предложения по индексации сбережений и

 выплате  потерянных  сбережений.  Вы знаете, мы докладывали этот

 вопрос,  и  мы  в  бюджете  (несмотря  на возражения заместителя

 министра) будем обязательно эти средства закладывать. Тем более,

 что комиссия досконально (вместе со сбербанком) разобралась: как

 по  возрастным  категориям  разделяются эти вклады, сколько этих

 вкладов?  И  будем, безусловно, все возможности использовать при

 выделении в бюджете этих средств.

      Теперь,   что   касается   предложения   Василия  Ивановича

 Степенко - в  первом  чтении  принять.  Ну,  давайте  посмотрим,

 сколько  у  нас  осталось  рабочего  времени, чтобы окончательно

 принять бюджетную резолюцию. И сколько у нас еще законопроектов,

 которые  находятся на рассмотрении в Верховном Совете... Давайте

 будем реалистами...

      Я  предлагаю  принять  сегодня текст постановления, который

 вам  был роздан, про основные направления бюджетной резолюции, и

 в рабочем порядке доработать редакционные замечания.

      Спасибо за внимание.

      Ну,   я  не  буду  комментировать  те  высказывания  Вадима

 Макаровича    Матвийчука.    Значит,    новую   позицию   нашего

 правительства  родного  знаете,  поэтому  мы против этих позиций

 выступали  и будем выступать и будем и бюджет требовать. Не один

 и  восемьсот, а так как здесь записано, Владимир Макарович. И вы

 находите  средства  для  этого.  Ну,  я  и так далее, тоже из-за

 отсутствия   времени   не   буду  комментировать  некоторые  его

 высказывания.  Я  думаю,  что  мы все-таки обладаем достаточными

 полномочиями, чтобы правительство, так сказать, пожелать, вернее

 правительству  сделать  бьюджет  таким,  каким  мы  его  видим в

 Бюджетной резолюции.

      ШУМ  В  ЗАЛІ

     

      ГОЛОВА.   Дякую.   Сідайте,   будь  ласка.  Шановні  колеги

 депутати,  є  проект  резолюції,  який  доповів  Микола Янович і

 проект,  який  доповів  олексій  Дмитрович.  Я  не  маю  підстав

 проводити якесь обговорення чи підводити підсумки в обговоренні,

 воно  було  не  дуже  тривалим.  Поза  всяким сумнівом, я тільки

 забов'язаний...  от,  депутат,  який  не  може  брати  участь  в

 засіданні, але з лікарні телефонограму передав змісту такого, що

 не  маючи  можливості  особисто приїхати, прийняти участь, вязти

 участь  в  обговоренні  питання  про  основні напрямки бюджетної

 політики,  депутат  Гетьман  підтримує Шеховцова. Просить про це

 оголосити  на  сесії.  Ну,  це  не  обов'язкова   була норма про

 оголошення, але все-таки   вона  поступила.

      Мова  іде  про  те,  що  ми чи ту чи іншу резолюцію повинні

 прийняти  сьогодні  -Бюджетну  резолоюцію,  бо час для того, щоб

 уряд  вклався  до  15  вересня  з подачою нам матеріалів, щоб ми

 могли   приступити   до  розгляду  бюджету,  починається  власне

 відтепер.   тому   у  вас  є  документ  підкомісії.  У  порядку,

 визначеному Регламентом, я ставлю його на голосування за основу,

 будь ласка. За основу.

     

      "За"-

     

      Рішення  не прийнято.

      Проект Шеховцова  ставиться на голосування.

      За -

      131. Теж  не  вистачає.

       Була  пропозиція  поіменно  голосувати.  Я не наполягаю на

 тому. Хто за  те, щоб поіменно голосувати, будь ласка?

      За -

      Голосування  йде  поіменно  за  проект,  внесений Комісією,

 ставиться  на голосування. За основу.

      За -

      Рішення не  прийнято.

      Проект Шеховцова за  основу ставиться.

      За -

      Не  вистачає.

      Є  пропозиція... Одну хвилину, ще раз прошу, не вигукуйте з

 місця.

       Є  пропозиція: доручити Комісії Азарова врахувати найбільш

 принципові  зауваження  проекту Шеховцова і запропонувати ранком

 на завтра  голосування цьго документу.

      Хто за цю пропозицію, прошу проголосувать.

       За -

      Рішення прийнято.

      Тепер,  будь  ласка,  щодо  питання позбавлення повноважень

 народних депутатів України, які не перейшли на постійну роботу у

 Верховну  Раду  України.  Оскільки  цей проект вноситься мною як

 головою Верховної Ради і в вас документ цей є на руках, я вважаю

 своїм   обов'язком,  оскільки  все  це  випливає  з  Конституції

 Регламенту,    просто   прочитати   текст,   оскільки   слухають

 радіослухачі і не знають про що ідеться.

      "З  метою  забезпечення  вимог Конституції України Верховна

 рада України постановляє:

      1.   Запропонувати   народним  депутатам  України,  які  не

 перейшли  на постійну роботу у Верховну Раду України, до 4 липня

 1996  року  подати  заяву  про  складення  повноважень народного

 депутата  України  або  заяву  на  перехід  на постійну роботу у

 Верховну Раду України.

      2.  Доручити  Голові  Верховної  Ради  України звернутися у

 місячний  термін  до  суду  з  заявою  про  дострокове припиненя

 повноважень  тих  народних  депутатів  України,  якіми  не  буде

 виконана вимога пункту 1 цієї постанови.

      3.  Звернутись  до  Президента  України  з пропозицією до 5

 липня  1996  року  надати інформацію щодо тих народних депутатів

 України,  призначенних  на  посади  у  органи  виконавчої  влади

 Президентом  України,  які виявили бажання продовжути діяльність

 на цих посадах.

      4.  Доручити  постійній  Комісії  Верховної  Ради України з

 питань  правової політики і судово-правової реформи 3 липня 1996

 року  внести  на  розгляд  Верховної  Ради України проект Закону

 України   "Про   внесення   змін   і   доповнень  до  Цивільного

 процесуального  кодексу  України  стосовно  порядку  ролзгляду у

 судах,  заяву  про  дострокове  припинення  повноважень народних

 депутатів   України   у   випадках   невиконання   вимоги   щодо

 несумісності  депутатського мандата з іншими видами діяльності.

      Все  це  зроблено  на  основі  Конституції  і  не  потребує

 обговорення.

      Ставлю проект за основу на голосування. За основу ставлю на

 голосування.

     

      "За" -

     

      Хто  за  те,  щоб  поіменно  голосувати, ставлю на поіменне

 голосування.  Ставлю  на  поіменне  голосування.  Хто за те, щоб

 поіменно.  Прошу визначиться.  Зараз, потім відповіді дам.

     

      "За" -

     

      Поіменно голосується проект за основу.

     

      "За" -

      Рішення прийнято.

      В цілому ставлю на голосування. В цілому.

      ШУМ У ЗАЛІ

      226. Я прошу вибачити. Одну хвилиночку. Які запитання були?

      Зніміть  з  голосування.  Були  запитання  у Шевченка, будь

 ласка. Одну хвилинку.

     

 

      ШЕВЧЕНКО.

      Шановний Головуючий! Я не знаю чи є рація тепер задавати це

 питання. Запитань одразу було кільки. К пріміру, просте питання.

 Все  це  робиться  з  великої пошани до Конституції. Йдеться про

 багатьох  наших  колег, які тут так само разом з нами голосували

 за  Конституцію  в  п'ятницю.  То  вибачте, на сьогоднішній день

 дехто з них навіть не встиг перепитати чи може він розраховувати

 наякусь роботу. Розумієте? Виходить цікава річ, що ми у тій же ж

 Конституції...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Ну  почекайте,  я прошу не шуміти, поскільки я до числа цих

 людей не належу.

      У цій же ж Конституції, в повазі до якої ми клянемося,   що

 нею  треба  бити  по  голові  доти,  доки  людина  ще не встигла

 оклигатися. Ці речі також треба з'ясовувати.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Ці речі також треба враховувати. Це чисмто по-людськи.

     

      ГОЛОВА.   Дорогий   Віталій  Федорович,  якщо  приймаючи  і

 працюючи  рік над Конституцією, над цими нормами депутат, якого,

 до  речі, не було в залі 28 числа і 27 числа, ще думать, як вона

 буде  працювати  або  що.  І  якщо сумнівається дехто у групах і

 фракціях, думаючи  про  перспективу  існування  груп чи фракцій,

 висловлює  з цього приводу сумніви, то я вважаю, що ми даємо тут

 досить   пристойний  час.  Місяць  Голова  Верховної  Ради  може

 вирішувати  питання  про звернення до суду з цього приводу, якщо

 вагається депутат. В його ще час є для того, щоб визначитися.

      І  тому  я  настирливо прошу вас, щоб поважали Конституцію.

 Голосувати  за  цю  постанову  в  цілому. Ставлю на голосування.

 Поіменне  голосування  іде. Поважайте самі себе і Конституцію. Я

 прошу голосувати в цілому.

     

      "За" -

     

      Рішення  прийнято. Спасибі. Перерва  до  16   години.