Стенограма пленарного засідання

28 червня 1996

 

                       ЗАСІДАННЯ СТО СЬОМЕ
 
                 (П'ятниця, 28 червня 1996 року)
 
                          Частина шоста
 
     Сесійний зал Верховної Ради України.  5  година  30  хвилин.
/Продовження/.
 
     Веде засідання Голова Верховної Ради України МОРОЗ О.О.
 
     ГОЛОВА. Стаття 127. Яке ваше зауваження, депутате Болдирєв?
 
     БОЛДИРЄВ Ю.О.  Уважаемые  коллеги!  Уважаемый  Председатель!
Часть третья статьи 127  противоречит  второй  части  статьи  24,
которая  нами  уже  принята.  В статье 24 сказано:  "Не може бути
привілеїв чи обмежень на підставі мови". А здесь написано, что на
должность   судьи  может  быть  рекомендован  гражданин,  который
"володіє державною мовою". Таким образом мы входим в противоречие
с частью второй статьи 24 и частью второй статьи 38.
 
     Это надо изъять так же,  как мы сделали в норме,  касающейся
вице-премьеров.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги!  А якщо,  не дай Боже, суддя не
володітиме   державною   мовою,   що   тоді?   Прохання  спочатку
проголосувати статтю 127 в редакції комісії,  шановні колеги /Шум
у залі/.
 
     3
 
     ГОЛОВА. Я прошу уваги!  Юрію Олексійовичу, якщо робити якісь
послаблення,  то можна було б записати:  "знати державну  мову  в
межах, потрібних для судочинства".
 
     Будь ласка,  ставимо  цю  статтю  на  голосування в цілому з
поправкою депутата Болдирєва.
 
     СИРОТА М.Д.  Там немає такої поправки! Немає такої поправки.
Не треба з голосу це робити.  Шановні колеги, прохання статтю 127
проголосувати в редакції комісії.
 
     ГОЛОВА. Зніміть з голосування!
 
     СИРОТА М.Д. Не можна на ходу робити поправки...
 
     ГОЛОВА. Стаття 127 ставиться на голосування в запропонованій
редакції. Спочатку в такій.
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги! Давайте не шукати того, чого там
немає. Давайте проголосуємо статтю 127 в редакції комісії.
 
     ГОЛОВА. Нехай говорить тою,  яка потрібна для роботи...  Та,
будь ласка, спокійно.
     "За" - 287.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні  колеги!  Суддя  оголошує  вирок іменем
України,  якою він не володітиме державною мовою,  то як  же  він
оголосить вирок?! Прохання підтримати редакцію комісії.
 
     4
 
     ГОЛОВА. Ще раз ставлю на голосування статтю 127.
 
     СИРОТА М.Д.  Підтримайте,  будь ласка, шановні колеги, я вас
прошу.
 
     ГОЛОВА. "За" - 304.
 
     СИРОТА М.Д. Спасибі вам.
 
     ГОЛОВА. Стаття   120:   "Перше   призначення    на    посаду
професійного  судді  строком  на  п'ять  років здійснює Президент
України"...
 
     СИРОТА М.Д. Зауважень не було.
 
     ГОЛОВА. Немає   зауважень  до  цієї  статті?  Є  зауваження?
Депутат Грабар.
 
     ГРАБАР М.Ф. Шановні народні депутати! У мене була пропозиція
закріпити в цій статті взаємодію не тільки  гілок  виконавчої  та
законодавчої,  я й законодавчої та судової влади,  тобто записати
так:  "Голова Верховного Суду України  обирається  на  посаду  та
звільняється з посади Верховною Радою України за поданням Пленуму
Верховного Суду строком на п'ять років у  порядку,  встановленому
законом".
 
     5
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги! Ми вже голосували цю норму. Вона
не знайшла підтримки.  Давайте залишимо  статтю  126  в  редакції
комісії.
 
     Ми ж  встановили  чіткий поділ влади на судову,  виконавчу і
законодавчу. Давайте погодимося з цим поділом, шановні колеги.
 
     ГОЛОВА. Ще раз ставлю на голосування статтю 120 у цілому.
 
     "За" - 305.
 
     Стаття 129. По суті, це загальна, така класична стаття, мені
здається.
 
     СИРОТА М.Д. Справді, це класична стаття. Прохання підтримати
статтю 129.
 
     ГОЛОВА. Стаття 129 ставиться на голосування.  Не підказуйте,
прошу.
 
     "За" - 323.
 
     Поправку депутата Грабаря ми голосували? Одну секундочку...
 
     СИРОТА М.Д.  Вона  розглядалася  в  розділі  "Верховна  Рада
України".
 
     ГОЛОВА. Ви наполягаєте,  так? Ставлю на голосування поправку
депутата Грабаря. Будь ласка, спокійно.
 
     6
 
     СИРОТА М.Д. Комісія не підтримує цю поправку.
 
     ГОЛОВА. "За" - 108.
 
     Стаття 130:  "Держава  забезпечує  фінансування та умови для
функціонування судів"... Ставлю на голосування цю статтю.
 
     СИРОТА М.Д. Прохання підтримати, шановні колеги. Стаття 130.
 
     ГОЛОВА. Голосуйте, будь ласка.
 
     "За" - 336. Прийнято.
 
     Стаття 131.  Оскільки була  пропозиція  вилучити  її,  то  я
спочатку  ставлю  на  голосування  пропозицію  про вилучення цієї
статті, оскільки вона змінена. Так передбачено Регламентом.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія категорично проти вилучення цієї статті.
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування пропозицію про вилучення  цієї
статті.
 
     "За" - 139.
 
     Не вистачає голосів.
 
     Ні, це  не  те.  Пропозиція  про  неприйнятність голосується
тоді, коли проект суперечить Конституції, іншим законам чи
 
     7
 
     Регламенту. А ця стаття нічому не суперечить, просто це нова
норма. Давайте її розглядати.
 
     Слово має депутат Буздуган. Спокійно!
 
     БУЗДУГАН Ю.О.  Шановні  колеги!  Ми  вже  прийняли статтю 6,
перша  частина  якої   гласить:   "Державна   влада   в   Україні
здійснюється  на  засадах її поділу на законодавчу,  виконавчу та
судову".  Звертаю  вашу  увагу,  що  даний   розділ   називається
"Правосуддя", а стаття 131 стосується Вищої ради юстиції.
 
     Я пропоную останній абзац вилучити,  оскільки він суперечить
принципу, уже проголосованому 348 голосами.
 
     Дякую.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги!  У більшості  країн  таку  раду
очолює глава держави. Комісія пропонує залишити останню частину.
 
     ГОЛОВА. Депутат Шеренін. За ним - депутат Головатий.
 
     ШЕРЕНІН Ю.Л. Уважаемые коллеги! Так как проголосовали против
исключения этой статьи,  предлагаю рассмотреть  поправку  143.  В
статье записано:  "В Украине действует Высший совет юстиции". Так
как это новый  орган,  то  относительно  него  может  быть  много
споров.  Поэтому давайте запишем так:  "Организация, полномочия и
порядок его деятельности определяется законом". Уже потом законом
определим  полностью  функции и деятельность этого органа.  Прошу
проголосовать.
 
     8
 
     ГОЛОВА. Голосується поправка депутата Шереніна.
 
     "За" - 214.
 
     Не вистачає голосів.  От якби простою більшістю,  то пройшла
б.
 
     Яка пропозиція?..
 
     Депутате Буздуган,   будь  ласка,  ще  раз  повторіть,  і  я
поставлю на голосування.
 
     БУЗДУГАН Ю.О.  Дякую.  Моя  поправка  зводиться  до   зняття
останньої частини статті 131.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія не підтримує цього, шановні колеги.
 
     ГОЛОВА. Депутат Угаров. Спокійно... /Шум у залі/.
 
     УГАРОВ Г.Ю.,   голова   підкомісії  Комісії  Верховної  Ради
України з питань  економічної  політики  та  управління  народним
господарством /Мелітопольський міський виборчий округ, Запорізька
область/.  Уважаемые коллеги?  Я  прошу  обратить  ваше  внимание
/несколько  уже  ослабевшее,  конечно/  на то,  что в Конституцию
вводится  новый  орган  -  Высший  совет  юстиции,  и   мы  сразу
определяем  его полномочия,  которые могут оспариваться еще очень
долго.
 
     Депутат Шеренин  внес  очень  хорошее  предложение,  которое
звучит  так:  "В  Україні  діє  Вища  рада юстиції.  Організація,
повноваження та  порядок  її  діяльності  визначаються  законом".
Чтобы не было проблем, кто возглавляет, кто определяет, какие
 
     9
 
     полномочия, все определит закон, потому что это новый орган.
Можно написать "конституционным законом",  так как это в  ведении
Конституции,  но это надо решить после. Я предлагаю проголосовать
за формулировку, которая прозвучало.
     Спасибо.
 
     ГОЛОВА. Голосується пропозиція депутата  Буздугана  -  зняти
останній  абзац цієї статті:  "Очолює Вищу раду юстиції Президент
України".
 
     Ставиться на голосування пропозиція депутата Буздугана. Будь
ласка.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія не підтримує.
 
     ГОЛОВА. Голосуємо.
 
     "За" - 209. Голосів не вистачає.
 
     Пропозиція депутатів  Шереніна  й Угарова голосується,  будь
ласка.
 
     "За" - 235. Теж не підтримається.
 
     Депутат Кочерга просить слова. Будь ласка.
 
     КОЧЕРГА В.Г.  Уважаемые  коллеги!  Я  еще   раз   хотел   бы
обосновать предложение, которое внес Юрий Буздуган.
 
     Как вы  заметили,  предлагается,  чтобы Президент возглавлял
Высший совет юстиции.  К функциям этого Высшего совета  относится
"внесення подання про призначення на посади або усунення з посади
суддів".
 
     10
 
     Мы знаем,  что  одной  из   функций   Президента    является
"призначення  на перших п'ять років".  Получается,  что Президент
предлагает,  Президент и утверждает.  Как в той украинской песне:
"Сам   п'ю,  сам  гуляю,  сам  стелюся,  сам  лягаю".  Давайте  ж
разъединим эти функции,  если считаем,  что судебная власть - это
отдельная ветвь государственной власти.
 
     Я еще раз прошу поставить на голосование.
 
     ГОЛОВА. Як виняток, враховуючи, що ми інші статті інколи теж
голосували двічі,
.ставлю пропозицію депутатів Кочерги,
Буздугана й інших на голосування.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія не підтримує цього.
 
     ГОЛОВА. Будь ласка, голосуйте.
     "За" - 223. Не проходить.
 
     СИРОТА М.Д. Дайте, будь ласка, слово депутату Шишкіну, він -
один із авторів цієї редакції.
 
     ГОЛОВА. Слово депутату Шишкіну. Увага!
 
     ШИШКІН В.І.   Коллеги!  Понятно,  что  это  новый  институт,
который трудно воспринимается...
 
     ГОЛОВА. Вікторе Івановичу,  на трибуну станьте,  будь ласка,
бо не чути...
 
     ШИШКІН В.І.  Коллеги!  Я  понимаю,  что  это новый институт,
который трудно воспринимается. До нашего заседания я неоднократно
просил  встречи с любой фракцией,  чтобы разъяснить,  для чего мы
вводим этот институт.  Да,  действительно,  он  новый.  Но  пусть
каждый  сегодня  вспомнит  себя  во  время  приема избирателей на
избирательном участке. Сколько вы получаете жалоб на
 
     11
 
     судебные органы? Вы их не должны получать, это не ваше дело.
Но  кто сегодня будет контролировать судебный корпус непредвзято?
Обращаю  ваше  внимание  на  слово  "непредвзято".   Определенный
контроль со стороны Министерства юстиции сегодня есть,  но только
определенный.  Это только одна  из  трех  ветвей  государственной
власти - исполнительная.
 
     В правовых   системах   Западной   Европы  введен  смешанный
институт  контроля   -   из   представителей   различных   ветвей
государственной   власти.   И   называется   он   высшим  советом
магистратуры.  Слово  "магистратура"  не  было  понятно,  назвали
Высшим советом юстиции. Формируется он из представителей органов,
не зависимых друг от друга  /здесь  есть  представители  судебной
власти,  законодательной и исполнительной/, что заранее исключает
возможность плановости.
 
     Более того, юридическая власть формируется из представителей
прокуратуры,  от  суда,  адвокатуры - отдельно от каждого,  будем
говорить,  субъекта процесса,  которые имеют  разные  интересы  в
самом  судебном процессе:  прокуратура - обвинение,  адвокатура -
защита,  а суд - нейтральный.  То  есть  этот  процесс  исключает
сегодня  плановость  при формировании судебного корпуса.  Вот что
самое важное.
 
     Сегодня в   нашу   комиссию   приходят   жалобы,    обвиняют
квалификационную  комиссию в плановости,  потому что там половина
или более половины судей.  А этот орган мы предлагаем формировать
таким образом,  чтобы приоритет какой-либо из властей исключался.
Поэтому этот институт в таком качестве сегодня  надо  принять  на
уровне Конституции.
 
     12
 
     ГОЛОВА. Депутате  Головатий.  Хвилиночку,  депутат  Ілясевич
також одержить слово. Обов'язково.
 
     ГОЛОВАТИЙ С.П. Шановний Голово! Шановні народні депутати!
 
     Статтею 131 передбачено, справді, новий інститут. Як міністр
юстиції   я   маю    зараз  безпосереднє  відношення  до  подання
кандидатур на призначення суддів...  Я  просив  би  вашої  уваги,
шановні народні депутати.
 
     ГОЛОВА. Сергію Петровичу, я це прошу вже другий день...
 
     ГОЛОВАТИЙ С.П.  Я прошу вашої уваги!  Це -  новий  інститут.
Сьогодні   подання  кандидатур  на  призначення  суддів  здійснює
міністр юстиції - тобто я.  Але я прошу вас змінити цей  порядок,
тому що це не повинен робити представник виконавчої влади. Це має
робити новий інститут,  до якого входять представники парламенту,
Президента, правничої професії: адвокати, нотаріуси, судді.
 
     Для того щоб створити незалежну судову владу, треба створити
цей новий інститут.  Тому пропоную вам підтримати інститут  Вищої
ради  юстиції,  що  передбачено  першою  частиною статті 131,  та
компетенцію Вищої ради.
 
     ГОЛОВА, Сергію Петровичу,  може, ви одразу дасте роз'яснення
/бо  ніхто  не  заперечує  проти  нового інституту/,  хто повинен
очолювати. Може, було б краще, якби це був Голова Конституційного
Суду або Голова Верховного Суду?..
 
     13
 
     ГОЛОВАТИЙ С.П.  У тих країнах, де існує такий інститут, його
очолює глава держави, тому що він є арбітром між гілками влади. Я
розумію, що сьогодні це, можливо, не буде сприйнято. Але це так.
 
     Тому я пропонував би прийняти першу частину статті 131 - про
інститут Вищої ради  юстиції  з  трьома  її  повноваженнями  -  і
пропустити ту частину,  яка передбачає,  з кого вона складається,
залишивши для закону.  А далі  включити  положення  про  те,  хто
входить до Вищої ради юстиції за посадою.
 
     ГОЛОВА. Ви вже чотири хвилини говорите. Дякую. Сідайте, будь
ласка.
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги! Прохання підтримати цю статтю.
 
     Поставте, будь ласка, на голосування пропозицію комісії.
 
     ГОЛОВА. Хвилиночку,  Михайле  Дмитровичу.  Я   розумію,   що
хвилює. Давайте визначимося. Врешті-решт, може бути й так, може й
інакше,  тому що в організації державної влади,  мабуть, не треба
арбітра.  У  нас арбітром є Конституційний Суд,  який дає оцінку,
порівнює і  навіть  тлумачить  закон,  як  ми  передбачили.  Тому
давайте визначатися.
 
     Депутате Алексєєв, будь ласка. За ним - депутат Ілясевич.
 
     АЛЕКСЄЄВ В.Г.  Спасибо, Александр Александрович. Я хотел  бы
поддержать предложение Сергея Петровича Головатого в  том,  чтобы
освободить его от назначения судей и создать орган,
 
     14
 
     который будет этим ведать.  Но я также прошу вас исходить из
того, что у нас провозглашен принцип разделения власти.
 
     Предлагаю проголосовать за эту статью без последнего абзаца,
поскольку  с  ним  судебная  власть  превращается даже не в ветвь
власти, а просто...
 
     ГОЛОВА. Ну добре,  давайте так:  стаття у цілому голосується
без останнього абзацу.
 
     "За" - 310. Прийнято.
 
     Слово депутату Ілясевичу. У нього є доповнення.
 
     ІЛЯСЕВИЧ Я.М.,  член Комісії Верховної Ради України з питань
оборони  і  державної  безпеки   /Яворівський   виборчий   округ,
Львівська   область/.   Шановні  колеги  депутати!  Прошу  уважно
вислухати. Річ у тому, що є чотири мотиви, які варто врахувати.
 
     Передусім слід сказати,  що ми правильно зробили, не  надали
Президенту право очолювати цей орган, тому що згідно зі статтею 6
про поділ влади на  виконавчу,  законодавчу  і  судову  Президент
просто юридично не має права його очолювати. Це один мотив.
 
     Але позбавивши  Президента  права очолювати,  ми фактично не
поставили нікого на чолі Вищої ради.
 
     15
 
     Я вважаю,  що суди повинні вирішувати питання в основному не
про  порушення з боку законодавчої влади,  а про порушення з боку
виконавчих гілок влади.  І саме тому цей орган не може  очолювати
представник виконавчої влади.
 
     Друге. Застосування...
 
     ГОЛОВА. Який номер вашої поправки, Ярославе Михайловичу?
 
     ІЛЯСЕВИЧ Я.М.   Прошу   вислухати   мої  мотиви,  Олександре
Олександровичу.
 
     ГОЛОВА. Я прошу вибачити. Говоріть...
 
     ІЛЯСЕВИЧ Я.М.  Очолювати Вищу раду юстиції  повинна  людина,
незалежна від виконавчої влада. Контрольні функції у всьому світі
закріплені за конгресом, за парламентом.
 
     Тому, на мій погляд,  очолювати Раду юстиції повинен  Голова
Верховної Ради.
 
     СИРОТА М.Д. Ну, шановні колеги, це не можна змішувати.
 
     ГОЛОВА. Прошу уваги! Я пропоную:
оскільки ми не завершили формування цього  інституту...  Ярославе
Михайловичу, не зачіпайте сусідів.
 
     Я пропоную,  щоб  ми  записали:  "Очолює  Вищу  раду юстиції
Голова Конституційного Суду".
 
     16
 
     СИРОТА М.Д.  Та в нього ж інших проблем  буде  дуже  багато.
Законом  визначимося,  шановні  колеги.  Давайте  ми це не будемо
приймати "з коліс", як у будівництві...
 
     ГОЛОВА. Розділ   ІX.   "Територіальний   устрій    України".
Голосується назва розділу.
 
     СИРОТА М.Д.     Шановні     колеги,    проголосуймо    назву
"Територіальний  устрій",  а  далі  -  в  комплексі.  Підтримайте
пропозицію комісії.
 
     ГОЛОВА. "За" - 296.
 
     Увага! Назва розділу ІХ голосується ще раз.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги,  підтримайте, будь ласка, назву
розділу, тут усього дві статті...
 
     ГОЛОВА. "За" - 345.
 
     Назву розділу прийнято.  Статті 132 і 133  викликають  якісь
заперечення?
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги!  Одне доповнення було внесено в
статтю 133: "райони в містах".
 
     17
 
     ГОЛОВА. Зрозуміло.  Після  слова  "міста"  іде   "райони   в
містах".
 
     СИРОТА М.Д.  Так,  "міста, райони в містах..." Це враховано.
 
     ГОЛОВА. Депутат Олексєєнко.
 
     ОЛЕКСЄЄНКО В.К.,  заступник голови  Комісії  Верховної  Ради
України  з питань агропромислового комплексу,  земельних ресурсів
та соціального   розвитку   села   /Мар'їнський  виборчий  округ,
Донецька область/.  У нас есть города,  в подчинении которых есть
районы.  Например, Васильков. И район такой есть. Это обязательно
надо здесь отразить.  Такие районы есть, и в законодательстве они
есть.
 
     ГОЛОВА. Давайте ми проголосуємо спочатку одне...
 
     СИРОТА М.Д.   А  потім  проголосуємо  доповнення.  У  статті
йдеться  про   адміністративно-територіальний   устрій,   шановні
колеги.   А   депутат  Олексєєнко  говорить  дещо  інше.  Давайте
проголосуємо статті 132, 133 в редакції комісії...
 
     ГОЛОВА. Спокійно.  Якщо є і місто,  і район,  де це місто  є
райцентром, то воно входить у цю систему.
 
     СИРОТА М.Д. Правильно, входить.
 
     ГОЛОВА. Заспокойтеся,  усе правильно. Голосуються статті 132
і 133 в цілому.
 
     18
 
     СИРОТА М.Д. Прохання підтримати.
 
     ГОЛОВА. Голосуємо.
     "За" - 351.
 
     Доповнення якесь є в депутата Ратушного. Будь ласка. Ну, він
підняв руку.
 
     РАТУШНИЙ М.Я.,  член Комісії Верховної Ради України з питань
боротьби з  організованою  злочинністю  і  корупцією  /Збаразький
виборчий округ, Тернопільська область/. Я хочу внести доповнення,
але воно, уже зрозуміло, не буде підтримане. Ми проголосували всі
статті  про  Автономну  Республіку Крим.  Я прошу депутатів,  які
закликали  приймати  в  пакеті,  і  тих,  що  чекають  пакету   і
погодження  консенсусом,  врахувати,  що  ми  вже  в  Конституції
закріпили існування Автономної Республіки Крим...
 
     ГОЛОВА. Не розказуйте мені,  я ще не читав нічого.
 
     РАТУШНИЙ М.Я. Я вам розказую, Олександре Олександровичу...
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги, можна тихіше? Нічого ж не чути.
 
     РАТУШНІЙ М.Я. Тоді треба взагалі зняти питання про Автономну
Республіку Крим.  Поки в Криму  не  буде  області,  там  не  буде
порядку.
 
     19
 
     СИРОТА М.Д.   Не   чути  ж  нічого.  Треба  в  пакеті  зараз
голосувати.
 
     ГОЛОВА. Депутат правильно  сказав,  але  на  голосуванні  не
наполягає. Спокійно.
 
     Тепер підійшли до пакета. Прошу уваги!
 
     СИРОТА М.Д. Увага! Спокійніше.
 
     ГОЛОВА. Перед   тим   треба   проголосувати  назву  розділу:
"Автономна Республіка Крим" /Шум у залі/.  Одну хвилиночку...  Та
ніде  не дінеться,  зараз і стаття 20 піде.  Назву проголосуймо і
далі голосуємо статтю 20 у пакеті /Шум у залі/.
 
     "За" - 278.
 
     Я поясню зараз.  Назву ж можна проголосувати. Ще раз - назва
розділу.
 
     "За" - 277.
 
     СИРОТА М.Д.  Давайте  проголосуємо в пакеті,  не будемо один
одного мучити.
 
     ГОЛОВА. Ну, гаразд. Одну хвилиночку.
 
     СИРОТА М.Д.  Прохання  пакет  оголосити  і  проголосувати  і
розділ,  і статтю 20 пакетом...  У якому вигляді,  зараз скажемо.
Невже ви думаєте, що не сказавши будемо голосувати?
 
     20
 
     ГОЛОВА. Одну хвилинку. Володимире Миколайовичу, сядьте.
 
     СИРОТА М.Д.  Причому це голосується не в поіменному  режимі,
тому що Верховна Рада вже прийняла рішення.
 
     ГОЛОВА. Увага! Ще раз пояснюю суть пакета.
 
     Щоб не   було  недовіри  один  до  одного,  не  було  ніяких
застережень,  ми  домовилися  і  вибрали  процедуру  для   одного
голосування,  проголосувавши  більше  як 300 голосами за те,  щоб
статтю 20 проголосувати разом із статтями, що стосуються Криму.
 
     Стаття 135  звучить  так:  "Автономна  Республіка  Крим  має
Конституцію  /статут/  Автономної  Республіки  Крим,  яку приймає
Верховна Рада Автономної Республіки Крим та  затверджує  Верховна
Рада  України  не  менш  як  двома  третинами  її конституційного
складу".
 
     Секунду. І в  пакеті  було  ще  питання  про  призначення  і
звільнення Прем'єр-міністра /Шум у залі/.
 
     СИРОТА М.Д.  Їх  два  в  пакеті:  Крим і символіка,  шановні
колеги /Шум у залі/. Спокійніше, шановні колеги, спокійніше!
 
     Без Прем'єра - пакет із двох пунктів:
Автономна Республіка Крим /у редакції, запропонованій кримчанами/
і символіка.
 
     ГОЛОВА. Олександр Миколайович  був  присутнім,  коли  робоча
група  визначала,  що  в  пакеті  -  розділ про Крим і стаття про
символіку /Шум у залі/.
 
     21
 
     Головою комісії був  Євген  Кирилович  Марчук.  Будь  ласка,
ідіть на трибуну.
 
     СИРОТА М.Д.  Давайте  вислухаємо  Євгена Кириловича.  Євгене
Кириловичу, може, з трибуни? Увага!
 
     МАРЧУК Є.К.   Шановні   колеги!   Народження   компромісного
варіанта щодо Криму відбувалося складно.
 
     ГОЛОВА. Увага! Сядьте всі!
 
     МАРЧУК Є.К. На даний момент вноситься такий взаємопов'язаний
пакет.
 
     Доповнити статтю 135 частиною  першою  такого  змісту,  який
зачитав тільки що Олександр Олександрович:  "Автономна Республіка
Крим має Конституцію /статут/  Автономної  Республіки  Крим,  яку
приймає  Верховна  Рада  Автономної Республіки Крим та затверджує
Верховна Рада України не менш як двома третинами  конституційного
складу  Верховної Ради України".  Тобто Автономна Республіка Крим
має Конституцію. Це - серйозний компроміс.
 
     Стаття 20: "Державними символами України є Державний прапор,
Державний герб України та Державний гімн України.
 
     Державний прапор   України   -  синьо-жовтий  стяг  із  двох
рівновеликих горизонтальних смуг.
 
     Головним елементом Державного герба України  є  Знак  Княжої
Держави  Володимира  Великого  /Малий  Державний  герб  України/.
Великий Державний герб України  встановлюється  окремим  законом,
схваленим  не  менш  як  двома  третинами конституційного складу
Верховної Ради України.
 
     22
 
     Державний гімн  України  -  національний  гімн   на   музику
Вербицького  із  словами,  затвердженими,  схваленими  не менш як
двома третинами конституційного складу Верховної Ради України".
 
     Тобто порядок  використання   державних   символів   України
встановлюється  законом,  схваленим  не  менш  як двома третинами
конституційного складу Верховної Ради України.
 
     "Столицею України є місто Київ".
 
     Ось такий варіант вносить робоча комісія.
 
     ГОЛОВА. Зрозуміло. Ставлю на голосування... Кримчани, у чому
справа? Будь ласка, депутате Пшенична.
 
     Увага!
 
     ПШЕНИЧНА О.М.  Шановні  колеги!  Я  хочу  довести  до вашого
відома, що пропонують депутати від Криму. Гадаю, ви погодитесь із
нами.
 
     "Автономна Республіка  Крим є невід'ємною складовою частиною
України і в межах повноважень,  визначених цією  Конституцією  та
Конституцією   Автономної  Республіки  Крим,  самостійно  вирішує
питання, віднесені до її відання.
 
     Конституція Автономної Республіки Крим приймається Верховною
Радою Криму і затверджується Верховною Радою України".  Це стаття
134.
 
     І стаття  136,  частина  друга.  "Верховна  Рада  Автономної
Республіки Крим у межах своїх повноважень приймає закони, рішення
та постанови,  які є  обов'язковими  до  виконання  в  Автономній
Республіці Крим".
 
     23
 
     Шановні колеги!  Що  стосується  законів,  то вони не будуть
порушувати правового поля України.
 
     СИРОТА М.Д. Шановні кияни! Ви знаєте, який проект внесено на
референдум  -  у  ньому немає поняття Автономної Республіки Крим,
немає Конституції Криму.  А тут є і Автономна Республіка Крим,  і
Конституція Криму /Шум у залі/.
 
     ГОЛОВА. Прошу уваги!
 
     Перший проект   з  цього  приводу  зачитав  Євген  Кирилович
Марчук. Ставлю цей пакет на голосування. Голосування непоіменне.
 
     "За" - 278.
 
     Давайте, як варіант,  у пакеті з текстом,  що зачитала Ольга
Миколаївна. Ставлю на голосування.
 
     "За" - 93.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні  колеги!  Що  ж  ви  робите?  На  що ви
штовхаєте Україну?!
 
     Давайте, шановні   колеги,   проголосуємо    за    те,    що
пропонується.
 
     ГОЛОВА. Прошу  уваги!  Давайте так:  вилучимо з цього тексту
слово "статут".
 
     СИРОТА М.Д. Не беріть на себе...
 
     ГОЛОВА. Давайте  вилучимо  "статут".  "Автономна  Республіка
Крим має Конституцію" ,- щоб було зрозуміло. Тим більше, що
 
     24
 
     Конституцію ми тут уже затвердили. Ставлю на голосування.
 
     СИРОТА М.Д.  У  пакеті,  але  без  слова "статут".  Прохання
підтримати, шановні колеги.
 
     ГОЛОВА. "За" - 258.
 
     Я не можу перевірити результати по фракціях, це ж непоіменне
голосування.
 
     Ще раз хочу вам сказати:  яка різниця, на чому оступитися й
зірвати прийняття Конституції - чи  на  одному,  чи  на  другому?
Треба зараз у пакеті приймати, щоб не зірвати.
 
     Ще раз ставлю на голосування в пакеті.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні  колеги!  22  голоси  відділяє  нас від
прийняття Конституції. Підтримайте, будь ласка.
 
     ГОЛОВА. Текст,  який  зачитав  Євген  Кирилович,  без  слова
"статут"  ставлю  на  голосування.
     "За"  - 286.
     Олено Василівно Крандакова, будь ласка.
 
     КРАНДАКОВА О.В.,  секретар Комісії Верховної Ради України  з
питань  бюджету /Кіровський виборчий округ,  Автономна Республіка
Крим/. Шановні депутати!  Ми тут усі люди дорослі.  За нами зараз
спостерігає вся країна. Ми сміливо пішли на цей крок, кинувши
 
     25
 
     виклик нашій долі.  Та я не розумію,  у чому  річ.  Коли  ми
домовлялися доробляти проект, шукати згоди - ішли на це з чесними
намірами.  Прийшовши до залу, ми - якась одна сторона - ці наміри
забули.
 
     Люди добрі,  хто крутить хвостом,- повставляйте  картки.  Не
можна гендлювати долею цілої країни. Будьте чесними.
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги! Від вашого рішення залежить доля
України.
 
     ГОЛОВА. Будь ласка, не ходіть по залу, не шукайте злочинців.
Це в нас перетворюється вже на погану традицію. Сідайте на місце.
 
     СИРОТА М.Д.  Прохання  заспокоїтися  і  зайняти  свої робочі
місця.
 
     ГОЛОВА. Депутат Азаров.
 
     АЗАРОВ М.Я.  Уважаемые народные депутаты!  Я считаю,  что те
компромиссные предложения по Крыму, безусловно, должны устраивать
крымчан. Теперь - о тех элементах компромисса, которые предложены
по  символике.  Один  из  промежуточных  вариантов содержал такое
предложение:  элементом большого  государственного  герба  должны
быть,  во-первых,  малый герб и, во-вторых, символика Запорожской
Сечи. Почему это выбросили? Ну, а если украинский герб...
 
     26
 
     СИРОТА М.Д. Це є в тексті, є /Шум у залі/.
 
     ГОЛОВА. Одну хвилиночку!  Тут же  нічого  про  Запоріжжя  не
записано - у тому варіанті,  що читав Євген Кирилович.  Там цього
не згадується /Шум у залі/.
 
     Депутате Гуров, будь ласка. Тільки за символіку, якщо можна,
не агітуйте, бо за символіку голосують. Не голосують за Крим.
 
     ГУРОВ В.М.,  заступник голови Комісії Верховної Ради України
з  питань  базових  галузей  та  соціально-економічного  розвитку
регіонів   /Кривбасівський   виборчий   округ,   Дніпропетровська
область/.  Уважаемые депутаты,  друзья! Я за весь конституционный
период  впервые  вышел на трибуну и первый раз выступаю.  И вышел
потому,  что  дальше  мне,   ветерану   промышленности   Украины,
человеку,  который прошел Крым и Рим... Судьба у меня страшная: в
1937 году отца репрессировали,  я воспитывался со стариками  -  с
дедушкой  и  бабушкой,  и никто в меня не вложил ни копейки.  Но,
если уж так смотреть,  обижен ли я до мозга костей  той  властью?
Ничего подобного.  День и ночь работая,  получил ордена,  получил
славу,- получил все! И никакой обиды на то, что было, нет. Потому
что жизнь - есть жизнь.
 
     Дальше. Пришла   эта  власть,  я  опять  награжден  орденом,
который вручил мне Президент Кучма. И то у меня есть, и то у меня
есть.  Я  единственный,  по-видимому,  человек,  у которого такая
судьба.
 
     27
 
     Левые говорят:  "Мы - за народ". "Народ нас не поймет". Я 35
лет  отработал в мартеновском цехе,  не выходя из него /вот здесь
металлурги сидят,  они,  наверное,  знают,  что шахта и мартен  -
близнецы-братья/. Поехал    в    округ.    30    тысяч    рабочих
"Криворожстали"  собрал,  поговорил с ними.  Об этой символике ни
один  человек  и  слова  не  сказал.  Да,  это  почетно,  это   -
государство.  Но  разве сейчас это вопрос номер один?  Разве .для
металлургов, для шахтеров, для горняков это вопрос номер один?
 
     Я вам  еще раз хочу сказать:  если вы прикрываетесь народом,
то разберитесь.  Представитель восточных областей уже сказал, что
такое  народ.  Я  из  Кривбасса,  а рабочие Кривбасса - побратимы
горняков.  И я говорю,  что это  сейчас  не  главное.  Главное  -
принять Конституцию, потому что пролетариат спрашивает: что же вы
там делаете?!
 
     Поэтому еще раз говорю:  давайте придем к согласию,  давайте
примем Конституцию.
 
     Со всем остальным мы разберемся.  Просто прошу, призываю вас
как труженик,  как  представитель  пролетариата  и  как  человек,
который прошел жизнь и что-то в жизни сделал.  И в то время,  и в
это...  И никаких  обид.  Надо,  чтобы  Украина  стала  настоящей
Украиной /Оплески/.
 
     ГОЛОВА. Депутат Самофалов. Дамо ще йому слово від фракції.
 
     28
 
     САМОФАЛОВ Г.Г.,  голова  підкомісії  Комісії  Верховної Ради
України з питань бюджету /Дзержинський виборчий  округ,  Донецька
область/.  Уважаемые  коллеги!  Я  крайне  редко  выступаю с этой
трибуны.  Вы знаете мою  позицию  по  Крыму,  вы  знаете,  как  я
голосовал по вопросу символики.  Но сегодня я должен сказать, что
для себя сделал выбор во имя государства,  во имя согласия нашего
народа.
 
     Я считаю,  что  по  Крыму  позиция  наших  депутатов-крымчан
удовлетворена сегодня стопроцентно. И по символике компромисс уже
достигнут. Переходить эту грань нельзя.
 
     Поэтому я вас прошу:  давайте во имя нашего народа поддержим
это решение. Это уже будет 99 процентов /Оплески/.
 
     ГОЛОВА. Депутате Буздуган, будь ласка.
 
     БУЗДУГАН Ю.О.  Шановні колеги!  Уже 18 з половиною годин  ми
працюємо в цьому залі. Усі втомилися, і я прошу зараз на хвилинку
заспокоїтися.
 
     Десь годин чотири тому я піднімався до журналістів,  і  вони
мені  сказали,  що  всім  нам  тут  уже  присвоїли почесне звання
учасників конституційного  процесу,  Адміністрації  Президента  -
ліквідаторів    конституційного    процесу,    а    собі   -жертв
конституційного  процесу.  Думаю,  вони  постраждали  від   цього
процесу більше, ніж наші дружини.
 
     Тепер стосовно  компромісу.  Я  для  себе  бачу таку останню
можливість. Депутат Пшенична внесла свою пропозицію. Я так
 
     29
 
     розумію /зараз Сергій Петрович мене поправить/,  що  нас  не
влаштовує  слово  "законів".  Правильно?  То,  може,  ми запишемо
"нормативних актів" і "компетенції" /це вже є  в  статтях  137  і
138/ і проголосуємо в пакеті весь розділ з тими пропозиціями, які
тут звучали. Гадаю, це може стати тим самим компромісом.
 
     ГОЛОВА. Прошу уваги!  Норму, яку прочитала депутат Пшенична,
із поправками депутата Буздугана і в пакеті зі статтею 20 ставлю
на голосування. Будь ласка.
 
     "За" - 230.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги!  Давайте  проголосуємо  те,  що
запропонував Євген Кирилович Марчук. Голосуйте, будь ласка.
 
     ГОЛОВА. Одну   хвилинку.   Текст,  який  запропонував  Євген
Кирилович Марчук, без слова "статут" ставлю на голосування.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги, підтримайте, будь ласка.
 
     ГОЛОВА. "За" -289.
     Ну я прошу,  як виняток,  проголосувати ще раз.  Голосування
непоіменне.
 
     ГОЛОС ІЗ  ЗАЛУ.  Второй  вариант  -  референдум  по  проекту
Конституционной комиссии. Вот это второй вариант!
 
     30
 
     ГОЛОВА. Не треба погрожувати.  Тут немає людей, які бояться.
Треба визначатися,  бо виникає питання:  заради чого  ми  стільки
часу  витратили  на  все  це?  Сядьте,  будь ласка,  і не хитайте
головою...
 
     Ставлю ще раз на голосування, останній варіант.
 
     СИРОТА М.Д. Прохання підтримати /Шум у залі/.
 
     ГОЛОВА. "За" - 294.
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги, не вистачає всього шести голосів
/Шум у залі/.
 
     ГОЛОВА. Депутате Яковенко, говоріть.
 
     ЯКОВЕНКО О.М.,  голова  Комісії  Верховної  Ради  України  з
питань молоді,  спорту і туризму  /Єнакіївський  виборчий  округ,
Донецька  область/.  Уважаемые товарищи!  Прошу внимания!  Я хочу
спросить  тех,  кто  увязывает  эти  два  вопроса  в   комплексе.
Уважаемые коллеги, чего вы боитесь, неужели вы думаете, что мы не
проголосуем  по  вопросу  символики?  Будем  мы  голосовать,   не
волнуйтесь. Только торговаться не нужно.
 
     Давайте разделим эти два вопроса,  проголосуем первый вопрос,
затем второй - и закроем проблему. Наши принципиальные позиции от
этого не изменятся.
 
     31
 
     Давайте друг  друга не обманывать,  не тянуть время.  Мы уже
гораздо больше поработали и гораздо больше сделали.
 
     ГОЛОВА. Прошу уваги! Не перший  день ми  тут  разом  сидимо,
щоб  агітувати  один  одного  за  щось  таке,  щоб  гарантія була
наперед.  Передоплати  тут   немає...   Я   не   один   раз   уже
переконувався,  коли домовляються про одне, а потім проголосували
і забули,  кажуть:  "Ні,  ми такого не говорили". Яка різниця, на
чому  зірвати  конституційний  процес  -  чи  на статті 136 чи на
статті 20? Щоб не було цього... /Шум у залі/.
 
     Вони за змістом зв'язані.  Зони зв'язані нормами Конституції
- це статті одної Конституції.
 
     СИРОТА М.Д. Однакової ваги...
 
     ГОЛОВА. Коли   я   ставлю   на   голосування  варіант,  який
запропонувала депутат Пшенична,  то знаю,  хто висмикує картки  і
думає, що цим він притисне іншу сторону.
 
     32
 
     А в  іншої  сторони  теж  вистачає  голосів,  щоб  блокувати
голосування, коли її щось не влаштовує.
 
     То в мене виникає запитання:  чи ми зможемо дійти згоди, і з
якого боку повинен бути зроблений крок назустріч /Шум у залі/.
 
     Одну хвилинку!    Я розумію   те,  що ми ставимо одне й те ж
питання на голосування кілька  разів,  ображає  депутатів.  Я  це
чудово  розумію.  Але  в  нас  немає іншого шляху.  Щоб завершити
роботу, ми повинні пройти через це /Шум у залі/.
 
     А який є інший вихід?..  Давайте спробуємо.  Одну  хвилинку,
увага!  Я нічого не буду розділяти,  бо тоді я буду крайнім,  а я
цього не хочу, будьте ви разом зі мною.
 
     Отже, ще  таке.  Варіант  щодо  Криму,  який  зачитав  Євген
Кирилович, без слова "статут" і другий варіант щодо символіки.
 
     Як варіант спробуємо. Ставлю на голосування.
 
     33
 
     "За" - 183.
 
     СИРОТА М.Д.  Голосуйте,  як  ви  вважаєте  за потрібне,  але
голосуйте спокійно.
 
     ГОЛОВА. Ще раз ставлю на голосування.
 
     "За" - 294.
 
     Теж не вистачає голосів. Підкажіть мені, що робити.
 
     СИРОТА М.Д. Ще раз поставте на голосування /Шум у залі/.
 
     ГОЛОВА. Я кажу депутату Мовчану:  голосуйте за той  варіант,
який підтримує більшість депутатів.  Тоді вистачить голосів. А то
виходить так:  правильно  те,  що  ви  вважаєте.  Ще  раз  ставлю
варіант, який прочитав Євген Кирилович, без слова "статут".
 
     СИРОТА М.Д.  Ще раз голосується поправка  депутата  Марчука.
Проголосуйте "за".
 
     ГОЛОВА. Євгене Кириловичу, будь ласка, зачитайте ще раз, без
слова "статут" /Шум у залі/.
 
     МАРЧУК Є.К.  Шановні народні депутати!  Ми підійшли саме  до
того кульмінаційного моменту,  коли вирішується доля Конституції.
У роботі над цим пакетом досягнуто максимального компромісу  щодо
Криму. У першому, другому і третьому варіантах не було положення,
яке вноситься тепер. Автономна Республіка
 
     34
 
     Крим /а  не  Кримська  Автономія/  має  Конституцію,  а   не
Статут...   Конституція   приймається  Верховною  Радою  Криму  і
затверджується Верховною Радою України /Шум у залі/.
 
     Що ще треба для кримських депутатів,  для жителів Криму? Які
ще потрібні параметри?
 
     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Мова, стаття 20...
 
     МАРЧУК Є.К.  Щодо статті 20...  Прошу уваги! Я звертаю увагу
на те, що серед нас є шість депутатів /всього тільки шість!/, які
не дозволяють прийняти позитивне рішення /Шум у залі/. Я їх знаю,
бачу їх,  не всіх,  але чотирьох я бачу і знаю, хто не голосує. Я
до  них  звертаюся:  уважно  прочитайте статтю 20,  якщо вас щось
лякає.
 
     Великий державний герб встановлюється окремим законом,  який
буде  тут  прийматися,  і  ви будете брати участь у голосуванні і
його прийнятті /Шум у залі/.
 
     Державний гімн  України  -  Національний  гімн   на   музику
Вербицького,  на слова, які будуть затверджені законом, схваленим
конституційною більшістю Верховної Ради. Ви /я знову звертаюся до
шести  депутатів/  будете  брати  участь  у  цьому  голосуванні і
вносити свої пропозиції.
 
     Опис та    порядок    використання    державних     символів
встановлюється  законом,  який  також тут буде прийматися.  І ви,
шість народних депутатів,  братимете  участь  у  прийнятті  цього
закону.
 
     Що тут  страшного?  Яка  тут  закладається  антидемократична
норма?
 
     35
 
     Трьома законами з додержанням усіх процедур буде  прийматися
все те,  що вас лякає, і ви будете брати участь в опрацюванні цих
законів.  Я ще раз звертаюся і  з  проханням,  і  з  пропозицією:
давайте усвідомимо значимість моменту і проголосуємо за цей пакет
/Шум у залі/.
 
     ГОЛОВА. Михайле Дмитровичу,  ідіть за трибуну і не агітуйте.
Не можна агітувати.
 
     Ставлю на голосування.
 
     "За" - 299.
 
     Давайте ще  раз  поставимо  на  голосування  /Шум  у  залі/.
Депутат Єгудін просить слова. Будь ласка, спокійно.
 
     Депутат Єгудін.
 
     ЄГУДІН В.І.,  член  Комісії  Верховної Ради України з питань
агропромислового  комплексу,  земельних  ресурсів  і  соціального
розвитку   села  /Красногвардійський  виборчий  округ,  Автономна
Республіка Крим/.  Александр  Александрович!  Уважаемые  коллеги!
Коллеги, я ведь к вам обращаюсь. Прошу одну минутку внимания /Шум
у залі/.
 
     36
 
     ГОЛОВА. Я прошу уваги. Вислухайте депутата.
 
     ЄГУДІН В.  І.  Уважаемые коллеги, крымчане просят сегодня...
/Шум  у  залі/.  Я  прошу вас,  товарищ Марченко,  не перебивать.
Сегодня нас не устраивает еще одна норма,  которую  заложили  без
нас.  Конституция  Крыма  должна  утверждаться  Верховным Советом
Украины простым большинством голосов,  а не  двумя  третями.  Так
было...  /Шум  у  залі/.  Мы  эту  норму  применяли  уже.  Я  вас
убедительно прошу эту норму записать сегодня.
 
     ГОЛОВА. Ставиться на голосування пропозиція депутата Єгудіна
- затверджувати Конституцію Криму простою більшістю голосив.
 
     СИРОТА М.Д.    Давайте    проголосуємо,    шановні   колеги.
Підтримайте, будь ласка, ініціативу кримчан /Шум у залі/.
 
     "За" - 298.
 
     37
 
     ГОЛОВА. Увага!  Я прошу "наглядачів" сісти  на  свої  місця.
Чого ви бігаєте по залу? Чого ви жестикулюєте? Сідайте на місце і
проголосуйте.
 
     СИРОТА М.Д.  Це поправка,  яку вніс депутат Єгудін,  шановні
колеги.
 
     ГОЛОВА. Сядьте всі на свої місця! /Шум у залі/.
 
     СИРОТА М.Д.  Спокійно,  шановні  колеги.  Прохання  сісти  і
проголосувати з поправкою,  яку вніс   депутат  Єгудін,  тобто  з
поправкою кримських депутатів.
 
     ГОЛОВА. Одну  хвилинку...  Пропонується ще такий варіант.  У
пакеті дати статтю 20 /другий варіант/,  а розділ   про Крим -  у
редакції  розділу  "Автономія  Крим"...  Давайте  проголосуємо цю
пропозицію в пакеті з поправкою депутата Єгудіна.
 
     СИРОТА М.Д.  Так, проголосуємо в пакеті з поправкою депутата
Єгудіна.  Це перший варіант, про який говорив депутат Марчук, без
слова "Статуту". Давайте проголосуємо в пакеті цей варіант.
 
     ГОЛОВА. Михайле Дмитровичу,  ваша місія -  не  агітувати,  а
повідомляти позицію комісії /Шум у залі/.
 
     Я оголосив   пропозицію   депутата    Ковтунця,    а  саме -
проголосувати  в   пакеті  і  текст  розділу "Автономія Крим" без
слова "Статут" і другий варіант статті про символіку.  Пропозицію
депутата Ковтунця ставлю на голосування...
 
     38
 
     Ще раз прошу всіх сісти на місце. Депутати Білоус, Терьохін,
ще раз прошу вас: не ходіть "наглядачами", сядьте.
 
     Пропонується такий варіант... Будьте уважні!
 
     Пропонується проголосувати  у   загальному   пакеті   другий
варіант статті про символіку,  який я зачитував, і статус Криму в
розділі "Автономія Крим"  простою  більшістю,  тобто  непоіменно.
Ставлю на голосування.
 
     "За" - 145.
 
     Попросіть депутатів, щоб додержувалися тиші.
 
     СИРОТА М.Д. Увага, шановні колеги! Прошу тиші!
 
     ГОЛОВА. Депутати скаржаться,  що не чули про те,  що депутат
Єгудін вносив поправку,  яка передбачає,   що  Конституція  Криму
затверджується Верховною Радою України простою більшістю голосів.
Я оголошував це?
 
     СИРОТА М.Д. Багато депутатів не почули.
 
     ГОЛОВА. І стаття 20 разом з  цією  поправкою,  яку  прочитав
Євген Кирилович, приймається простою більшістю.
 
     СИРОТА М.Д.   Без   слова  "Статут",  просто  "Конституція".
Шановні кримчани,  усі  ваші  поправки  повністю  враховані.  Усі
повністю!
 
     ГОЛОВА. Ставлю цю пропозицію на голосування.
 
     "За" - 202.
 
     39
 
     СИРОТА М.Д.  Голосуйте,  шановні кримчани, голосуйте! /Шум у
залі/.
 
     ГОЛОВА. Чого ви кричите? /Шум у залі/.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні депутати, не зривайте засідання...Що ви
робите? Схаменіться, люди добрі, українці!
 
     Для телеглядачів скажу ще таке, Ми погодилися на Конституцію
Криму.  Ми погодилися на нормативно-правові акти  Верховної  Ради
Криму.   Ми   погодилися   на  Автономну  Республіку  Крим...  Ми
погодилися на всі вимоги кримчан /Шум у залі/.
 
     40
 
     Шановні колеги, ще є один варіант, дозвольте зачитати.
 
     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ніяких зачитувань. Має бути область...
 
     /Група депутатів скандує: "Область!
Область!" /
 
     СИРОТА М.Д.  То  якби ж тільки від вас залежало це,  Степане
Ільковичу, і від мене...
 
     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. У дим перетвориться, в ніщо...
 
     СИРОТА М.Д.  Так і Україна, не дай Боже, може перетворитися в
ніщо.
 
     ХМАРА С.І. Не панікуй, не панікуй...
 
     СИРОТА М.Д.  Я  не  панікую /Шум у залі/.  Ніколи ще крики й
істерика не допомагали у вирішенні державних питань /Шум у залі/.
Так,  а   чого ж тоді істерику тут влаштовувати?  Добре. Займайте
свої місця і проголосуємо ще  раз  /Шум  у  залі/.  Заспокойтеся,
шановні колеги! Займіть свої місця, і ще раз спробуємо розв'язати
цю складну проблем.  Прохання не розпалювати один одного. Шановні
колеги,  в  кого  міцні  нерви,  допоможіть іншим   заспокоїтися.
Керівники груп і фракцій,  допоможіть своїм членам заспокоїтись і
зайняти  свої  місця.  Давайте  ще  раз  спробуємо  знайти вихід.
Депутати з групи "Центр",  покажіть приклад,  займіть  свої місця
/Шум у залі/.
 
     41
 
     Шановні колеги!   Перед  референдумом,  може,  ще  спробуємо
прийняти Конституцію? Не треба піддаватися емоціям. Спокійно! Для
того  щоб  прийняти  рішення,  треба  заспокоїтись і зайняти свої
місця /Шум у залі/.
 
     ГОЛОВА. Заспокойтеся,  будь ласка,  всі  і  сядьте  на  свої
місця.
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги, займіть, будь ласка, свої місця.
Через три години буде реєстрація ранкового засідання.  У  нас  до
ранкового  засідання  є  ще час...  /Шум у залі/.  Займіть,  будь
ласка, свої місця, шановні колеги.
 
     ГОЛОВА. Сідайте всі і продовжимо роботу. Все йде нормально.
Подивіться на годинник - 6.49.  Якраз зарядку вдома хтось робить.
Треба побігати, зробити обтирання, а в нас таких людей багато.
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги, прохання зайняти місця.
 
     ГОЛОВА. Сідайте, будь ласка, сідайте всі /Шум у залі/.
 
     СИРОТА М.Д.   Керівники   депутатських   груп   і   фракцій,
допоможіть своїм колегам зайняти робочі місця.
 
     42
 
     ГОЛОВА. Прохання зайняти свої місця... Сядьте всі на місця!
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги,  давайте ще раз  обговоримо  цю
ситуацію. Можливо, хтось не зрозумів, що було зачитано. Я хочу ще
раз зачитати статтю 20: "Державними символами України..."
 
     ГОЛОВА. Одну хвилиночку,  Михайле Дмитровичу, хай сядуть усі
на свої місця, до тих пір, поки не буде в залі тиші, працювати не
можна.
 
     Тепер я  звертаюся  до  тих  ініціаторів,  хто  гонить  сюди
поперед себе депутатів.  Ви думаєте,  що цим щось виграєте?  Це ж
викликає лише зло.
 
     СИРОТА М.Д.  Тільки не побийтеся,  шановні колеги,  буде все
нормально.
 
     ГОЛОВА. І  от люди прибігли...  Такі в нас люди.  Ну що ж ви
зробите? Таке у нас суспільство... Поправку записати нормально не
може, а з кулаками підступати сюди - він мастак.
 
     43
 
     СИРОТА М.Д. Можна вже читати?
 
     Шановні колеги,  дозвольте  зачитати  статтю  20  ще в одній
редакції:
 
     "Державними символами України є  Державний  прапор  України,
Державний герб України та Державний гімн України.
 
     Державний прапор   України   -  синьо-жовтий  стяг  із  двох
рівновеликих горизонтальних смуг.
 
     Великий Державний герб України встановлюється з  урахуванням
малого  Державного герба України та герба Війська запорізького на
підставі  закону,  прийнятого  двома  третинами   конституційного
складу Верховної Ради України.
 
     Головним елементом  великого Державного герба України є Знак
Княжої  держави  Володимира  Великого   /малий   Державний   герб
України/.
 
     Державний гімн   України   -  національний  гімн  на  музику
Вербицького   із   словами,   затвердженими   законом,   схваленим
конституційною більшістю Верховної Ради України.
 
     Опис та  порядок  використання  державних  символів  України
встановлюється  законом,   схваленим   конституційною   більшістю
Верховної Ради України.
 
     Столицею України є місто Київ".
 
     Тут з'явився новий елемент - "герб Війська запорізького".
 
     Шановні колеги, давайте пропозицію, яку вніс Євген Кирилович
Марчук,  поставимо в пакеті на голосування /Шум у залі/.  Давайте
спочатку  проголосуємо  в пакеті.  Якщо не   пройде - тоді окремо
/Шум у залі/. Давайте в пакеті...
 
     44
 
     Що ви втрачаєте?  /Шум у залі/. Ну якщо нерви не витримують,
то затисніть їх у кулак.
 
     ГОЛОВА. Розумієте,  так  примітивно ставиться недалекоглядне
завдання.  От ми, мовляв, тепер окремо випишемо статтю 20, а тоді
покажемо...  Що ж ви виграєте?  Нічого ж не вийде! Чи одна стаття
не проголосована, чи інша - Конституція все одно не прийнята /Шум
у залі/.
 
     Депутат Ампілогов.
 
     АМПІЛОГОВ В.Ф., член Комісії Верховної Ради України з питань
базових  галузей  та  соціально-економічного  розвитку   регіонів
/Пролетарський   виборчий  округ,  Донецька  область/.  Уважаемый
Александр  Александрович!  Уважаемые  коллеги!  Мне  лично  очень
неприятно  будет  уходить отсюда,  если мы не выполним ту задачу,
которую поставили себе.  Не хочется выглядеть  идиотами,  самыми
обыкновенными  идиотами.  И  если  мы  это допустим,  то,  думаю,
кое-кто получит большую благодарность и большую медаль за то, что
помог сорвать принятие Конституции Украины.
 
     И все  мы отлично знаем,  почему это происходит,  кто кому и
какие дает команды. Казалось бы, создали все условия. Голосование
непоименное,  конституция  Крыма,  в которой будет предусмотрено,
что  Верховный  Совет  Крыма  имеет  право  издавать   законы   в
соответствии  с  нормами,  которые  заложены  в Конституции,  что
Верховный Совет будет принимать статьи о Крыме
 
     45
 
     простым большинством,  что вопросы по  символике  поручается
подготовить комиссиям и каждый, сидящий в зале, слева, справа и в
центре,  может предложить текст гимна, герб, символику. Все можно
предложить. И сегодня проблема состоит не в вопросах символики, а
в том, что нет желания принять Конституцию.
 
     Мне, честно говоря,  обидно,  что мы столько  времени  здесь
потратили  ради выполнения чьих-то заказов.  Всем нам,  уважаемые
депутаты,  нужно будет возвращаться в округа.  А вот  кем  -  это
вопрос.  Но,  я думаю, если не депутатами, то тогда лучше туда не
приезжать.  Поступайте согласно своей совести и примите  решение.
Не надо обманывать друг друга.
 
     Спасибо /Шум у залі/.
 
     ГОЛОВА. Михайле  Дмитровичу,  ще раз прочитайте текст,  будь
ласка.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги,  може, я когось дратую, і ви не
можете   проголосувати.   То  я  згоден  сидіти  в  залі,  тільки
проголосуйте.
 
     ГОЛОВА. Давайте  проголосуємо   так,   як   сказав   депутат
Ампілогов  від  імені  фракції  і від себе,  мабуть.  Стаття 20 з
доповненнями, про які сказав Михайло Дмитрович щодо герба Війська
запорізького.
 
     СИРОТА М.Д. Та ви ж козаки, нащадки козацтва!
 
     46
 
     ГОЛОВА. Ще  раз  повторюю,   щодо   статей   про   Автономну
Республіку Крим  врахувати  те,  що  говорили  депутат  Єгудін  і
депутат Ампілогов.  Я прошу вас,  не розмахуйте руками. Тут немає
лише  одних  патріотів  України  чи "ура-патріотів".  Усі люблять
Україну по-своєму.  У когось є своє розуміння,  свої  пристрасті,
але ж земля -то одна, держава одна.
 
     Чому ми не віримо  тому,  що  говорить,  наприклад,  депутат
Єгудін,  кримчани? І чому треба обов'язково робити так, як сказав
той,  хто ходить по залу і перевіряє,  хто як голосує,  хто  взяв
картку,  а  хто  не взяв?  /Шум у залі/.
 
     Я ж знаю,  що витягають  картки  з  різних  боків.  Витягнув
картку, поклав  у  кишеню,  і  він  біжить  сюди  брати приступом
трибуну,  щоб не було результату /Шум у залі/.
 
     Ще раз повторюю: ставитиму на голосування те, про що говорив
депутат Ампілогов,  те, про що говорив депутат Єгудін щодо Криму,
те, про що говорив депутат Сирота стосовно доповнення  до  статті
20.  Тільки в пакеті, інакше я не буду ставити на голосування, бо
знаю,  що це буде  нескінченна  справа.  Ставлю  на  голосування.
Голосування непоіменне. "За" - 302 /Оплески/.
 
     47