Стенограма пленарного засідання

28 червня 1996
                       ЗАСІДАННЯ СТО СЬОМЕ
 
                          Частина п'ята
 
     Сесійний зал  Верховної  Ради  України.  4  година 20 хвилин.
/Продовження/.
 
     Веде засідання Голова Верховної Ради України МОРОЗ О.О.
 
     ГОЛОВА. Стаття  113:  "Кабінет  Міністрів  України  є  вищим
органом у системі органів виконавчої влади.
 
     Кабінет Міністрів України відповідальний  перед  Президентом
України та   підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у
межах, передбачених у статтях 85, 87 Конституції України.
 
     Кабінет Міністрів  України  у  своїй  діяльності   керується
Конституцією   України  і  законами  України,  актами  Президента
України".
 
     Ставлю на голосування те, що я прочитав.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги,  прохання підтримати  статтю  в
цілому.
 
     3
 
     ГОЛОВА. Це стаття 113.
     "За" - 305. Прийнято.
 
     СИРОТА М.Д. Наступна стаття 114.
 
     ГОЛОВА. Стаття  114:  "До  складу Кабінету Міністрів України
входять  Прем'єр-міністр  України,  перший  віце-прем'єр-міністр,
віцепрем'єр-міністр і міністри.  Члени Кабінету Міністрів України
повинні володіти державною мовою.
 
     Прем'єр-міністр України призначається Президентом України за
згодою  більше  ніж половини від конституційного складу Верховної
Ради України".
 
     Ну, призначення є і в тих повноваженнях, тут  воно  записано
ідентично.
 
     "Персональний склад  Кабінету  Міністрів  України  призначає
Президент України за поданням Прем'єр-міністра України.
 
     Прем'єр-міністр України  керує роботою  Кабінету   Міністрів
України,  спрямовує  її на виконання Програми діяльності Кабінету
Міністрів України, схваленої Верховною Радою України.
 
     Прем'єр-міністр України входить  з  поданням  до  Президента
України про утворення,  реорганізацію і ліквідацію міністерств та
інших центральних органів центральної виконавчої  влади  в  межах
коштів,  передбачених державним бюджетом України на утримання цих
органів".
 
     4
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні народні депутати!  Є поправка, яка була
запропонована   Президентом  і  Прем'єр-міністром  України.  Вона
стосується першої частини  статті,  а  саме:  до складу  Кабінету
Міністрів   України   входять   Прем'єрміністр   України,  перший
віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри і міністри.
 
     Комісія підтримала цю пропозицію Президента і  просить  усіх
народних депутатів погодитися з Президентом і Прем'єр-міністром у
цьому питанні.
 
     ГОЛОВА. Будь  ласка,  прошу  уваги!  З  цією   поправкою   і
враховуючи,   що   про  призначення  буде  записано  так,  як  ми
проголосуємо в пакеті, голосуємо цю статтю.
 
     СИРОТА М.Д. Прохання підтримати з поправкою Президента.
 
     ГОЛОВА. Голосується стаття 114.
     "За" - 306. Прийнято.
     Стаття 115. Доповнення є? Депутат Кузьменко. Будь ласка.
 
     КУЗЬМЕНКО С.Л.  Олександре Олександровичу!  У  мене,  власне
кажучи, доповнення до частини другої цієї статті.
 
     5
 
     Оскільки ми  її  не  будемо  поки  що  голосувати,  я  прошу
розглянути доповнення. Ми не передбачили ситуації, коли Президент
пропонує  кандидатуру,  а Верховна Рада з нею не погоджується.  Я
пропоную /моя поправка 35  на  сторінці  546/  доповнити  частину
другу  такою нормою:  "Якщо протягом 60 днів жодна кандидатура на
посаду Прем'єр-міністра,  запропонована Президентом,  не  отримає
підтримки,  Верховна  Рада  за  поданням  Голови  Верховної  Ради
самостійно призначає Прем'єрміністра".
 
     ГОЛОВА, Будь ласка,  пропозиція депутата Кузьменка ставиться
на голосування /Шум у залі/.
 
     "За"-135.
 
     Пропозиція депутата  Болдирєва зводиться до того,  щоб зняти
вимогу про те,  що  члени  Кабінету  Міністрів  повинні  володіти
державною мовою, оскільки Президентом знято цю вимогу.
 
     Я звертаюся  до вас:  що означає володіти мовою?  От коли ви
приїхали в Німеччину, наприклад, і розумієте, про що говорять, ви
володієте мовою чи ні?  /Шум у залі/. Володієте? Володієте. А хто
критерій визначає?
 
     Ану давайте подивимося,  як княжили тут,  у  Києві,  ті,  що
слова  не  знали  руського,  ні  діалекту  ніякого,  і  нормально
княжили!
 
     Мені здається,  що член Кабінету Міністрів повинен  володіти
державною мовою безперечно!  І Закон про державну службу, і Закон
про мови вимагають такого володіння, але записувати це тут  -  це
приниження /Шум у залі/.
 
     6
 
     Президент, так,  він  представляє  державу за кордоном і так
далі.  І він повинен,  безумовно,  прекрасно володіти українською
мовою. Член Кабінету Міністрів повинен згідно із законом володіти
мовою. Та в Конституції це записувати не треба.
 
     Я ставлю  на  голосування  пропозицію  про  вилучення  цього
речення. Це пропозиція Президента.
 
     "За" - 239 /Шум у залі/.
 
     Я не хочу, щоб публікували список по фракціях. Я й так знаю,
хто голосує проти.  Проте це не зовсім  чемно  по  відношенню  до
Президента /Шум у залі/.  Що?  Не було такої пропозиції, депутате
Болдирєв? /Шум у залі/.
 
     Учора розповсюдили її серед депутатів: у статті 114  частину
першу  викласти  в такій редакції:  "До складу Кабінету Міністрів
України     входять     Прем'єр-міністр      України,      перший
віце-прем'єр-міністр, три  віце-прем'єр-міністри і міністри".  Це
те,  що пропонує Президент.  Пропозицію  вам  роздано.  Прошу  її
проголосувати, будь ласка, підтримайте Президента.
 
     "За" - 283.
 
     По фракціях, будь ласка, опублікуйте список.
 
     Президент звертається і буде потім говорити, що не врахували
його зауваження. Чому так?
 
     От у нас Суслов і Азаров володіють  українською  мовою,  але
говорять російською.  Це заважає комусь? Азаров навіть дуже гарно
говорить українською, але...
 
     7
 
     Ще раз  пропозицію   Президента   ставлю   на   голосування,
підтримайте її, це ж нормальна пропозиція.
 
     "За" - 292 /Шум у залі/.
 
     Як виняток ще раз ставлю на голосування.
 
     Тарасе Кияк,  голосуйте.  Професор же повинен бути... Вам же
ніхто не докоряє за те, що ви німецькою говорите.
 
     "За" - 308.
 
     Спасибі.
 
     У цілому з цією поправкою голосуємо статтю 114.
 
     Без другої частини /Шум у залі/.
 
     Та подивіться,  це написано. Учора із супровідною Президента
передали мені. То чого ж ви говорите?
 
     СИРОТА М.Д. "Та виключає вимогу до членів Кабінету Міністрів
володіти державною мовою,  оскільки це не норма Конституції".  Це
вже рішення комісії /Шум у залі/.
 
     ГОЛОВА. Хвилиночку! Заспокойтеся. Машина перегрілася...
 
     Ще раз   стаття   114   голосується   без   частини  другої.
Правильніше, частина друга - умовно, ну ви знаєте чому.
 
     "За" - 314. Прийнято.
 
     Стаття 115:  "Кабінет Міністрів складає  повноваження  перед
новообраним Президентом України.
 
     Прем'єр-міністр України,   інші   члени  Кабінету  Міністрів
України  мають  право  заявити  Президентові  України  про   свою
відставку.
 
     8
 
     Відставка Прем'єр-міністра  України  має наслідком відставку
усього складу Кабінету Міністрів України.
 
     Прийняття Верховною  Радою  України  резолюції  недовіри  до
діяльності  Кабінету  Міністрів  України  має наслідком відставку
Кабінету Міністрів України.
 
     Кабінет Міністрів   України,   відставка   якого    прийнята
Президентом України, за його дорученням продовжує виконувати свої
повноваження  до   початку   роботи   новосформованого   Кабінету
Міністрів України, але не довше ніж шістдесят днів.
 
     Прем'єр-міністр України   зобов'язаний  подати  Президентові
України  заяву  про  відставку  Кабінету  Міністрів  України   за
рішенням Президента України чи Верховної  Ради України /резолюція
недовіри/".
 
     Тут, ви бачите,  є деякі процедурні  моменти,  які  потрібно
буде виписати в разі заміни основної принципової позиції. Та це -
редакційні поправки.
 
     Депутат Безсмертний. Будь ласка.
 
     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.,  член Комісії Верховної   Ради  України  в
питань  державного  будівництва,  діяльності Рад і самоврядування
/Макарівський виборчий   округ,   Київська   область/.   Шановний
Олександре Олександровичу! Шановні колеги! Мене дуже турбує зараз
наша подальша робота над тією нормою,  яку ми  ввели  в  комплекс
трьох  проблем,  -  це  символіка,  Крим  і Прем'єрміністр /Шум у
залі/.
 
     9
 
     Олександре Олександровичу!  Шановні  колеги!  Я  прошу  вас,
послухайте,  будь  ласка.  Зверніть  увагу,  що  по тексту скрізь
Прем'єрміністр пов'язаний із  Кабінетом  Міністрів.  Ми  ніде  не
передбачили   відставку  окремо  Прем'єрміністра,  усе  -  тільки
спільно.  Так от,  якщо ми  зараз  приймаємо  норму  про  те,  що
Прем'єрміністр  призначається  і звільняється за згодою Верховної
Ради,  то точнісінько в такий статус ставимо весь склад  Кабінету
Міністрів.
 
     Я прошу  вас,  не треба йти до цього,  тому що відразу ж нам
доведеться міняти всі повноваження Верховної Ради  щодо  Кабінету
Міністрів,  повноваження  Президента  щодо  призначень конкретних
осіб, процедуру призначення за  поданням  Прем'єр-міністра.  Тому
давайте проголосуємо за ту пропозицію, яка закладена тут.
 
     Ще одне, Олександре Олександровичу, ми вже зробили одну таку
грубу  помилку,  коли   щодо   Генерального   прокурора   вчинили
точнісінько так.  Через три дні ми її поправили.  Майте на увазі,
що,  йдучи на цей варіант,  ми послаблюємо повноваження Верховної
Ради,  тому  що  вона вже сама відправити у відставку не зможе за
такою нормою Прем'єр-міністра,  а отже, і Кабінет Міністрів. Тому
я прошу вас залишити ту норму, яка діє, щоб і Верховна Рада могла
відправити  Прем'єр-міністра  у  відставку,  а  отже,  і  Кабінет
Міністрів.   І  це  дуже  добре,  тому  що  міністри  зобов'язані
піклуватися  один  про  одного,  як  і  про  Прем'єрміністра,  їх
відповідальність пов'язана.
 
     Зрозумійте, Президенту  не так просто відправити у відставку
Прем'єр-міністра  і  весь  склад  Кабінету  Міністрів,  адже   це
персональна відповідальність.
 
     10
 
     Прошу вас   залишити   ту   модель,  яка  подана  Тимчасовою
спеціальною комісією.
 
     Дякую. Вибачте, що я вас затримав.
 
     ГОЛОВА. Романе Петровичу!  Оскільки ви займалися  в  комісії
цією   проблемою   дуже   детально,   то  таке  запитання:  а  як
пов'язується  тут   взаємозалежність   складу   Верховної   Ради,
більшості  Верховної  Ради,  яка  буде  наступною,  із  Кабінетом
Міністрів? Узгоджується це? Наскільки будуть взаємозалежати склад
Верховної Ради і особистість Прем'єр-міністра?
 
     БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.   Шановні   колеги!   Під   час  попередніх
консультацій ми навіть були зійшлися на тому,  щоб  записати,  що
Президент  подає  кандидатуру  на  надання згоди за рекомендацією
більшості Верховної Ради,  тобто  парламенту  України.  Однак  цю
норму ми не стали записувати,  тому що ще не визначено,  яка буде
модель виборів:  чи мажоритарна,  чи мажоритарно-пропорційна.  Та
хочемо ми цього чи не хочемо, якщо Верховна Рада дає згоду, то це
означає,  що  вона  формує  ту  більшість,  яка  дає   згоду   на
призначення цієї конкретної особи.
 
     Тому й використано механізм надання згоди,  а не рішення про
якесь призначення чи обрання.
 
     ГОЛОВА. Давайте визначимося так.  Ми голосуємо зараз  у  цій
редакції,  що  пропонує  комісія.  І  якщо  потрібно  буде внести
редакційні заміни або привести у відповідність,
 
     11
 
     то тоді вже все буде залежати від того голосування.  А  поки
що  голосуємо  у  цій  редакції,  яку  дає  комісія.
 
     СИРОТА М.Д. Прохання підтримати цю редакцію, шановні колеги.
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування.
 
     "За" - 304. Прийнято.
 
     Стаття 116: "Кабінет Міністрів України:
 
     1/ забезпечує    державний    суверенітет    і    економічну
самостійність   України"...  Далі,  ви  бачите,  написано  "актів
Президента України".  Буде написано "указів",  так я розумів?  Чи
"указів  і  розпоряджень"?  Тут  і скрізь по тексту буде написано
"указів і розпоряджень" Президента замість "актів Президента".
 
     2/ вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод  людини  і
громадянина;
 
     3/ забезпечує проведення фінансової,  цінової, інвестиційної
та податкової політики;  політики в  галузі  праці  і  зайнятості
населення"... І так далі відповідно до функцій.
 
     4/ Розробляє    і    здійснює    загальнодержавні   програми
економічного,  науково-технічного,  соціального   і   культурного
розвитку України;
 
     5/ забезпечує  рівні  умови  розвитку  всіх  форм власності;
здійснює управління об'єктами державної власності  відповідно  до
закону;
 
     12
 
     6/ забезпечує  розроблення  і виконання прийнятого Верховною
Радою України державного бюджету України та подає звіт  про  його
виконання Верховній Раді України;
 
     7/ здійснює  заходи  щодо  забезпечення  обороноздатності  і
національної безпеки України,  громадського порядку,  боротьби зі
злочинністю;
 
     8/ організовує і забезпечує здійснення  зовнішньоекономічної
діяльності України, митної справи;
 
     9/ спрямовує і координує роботу міністерств,  інших  органів
виконавчої влади;
 
     10/ виконує  інші  функції,  визначені Конституцією України,
законами України та актами Президента України".
 
     Доповнення до  цього  переліку   є,   яке   треба   було   б
проголосувати, щоб можна було потім у цілому проголосувати?
 
     Депутат Азаров. Будь ласка.
 
     АЗАРОВ М.Я.   Уважаемые   народные   депутаты!   Мы  вносили
поправку,  которая,  к  сожалению,  комиссией  не  была   учтена:
исключить  из  пункта  3:"у  питаннях,  пов'язаних із проведенням
грошової  та  кредитної  політики,  Кабінет   Міністрів   України
погоджує  свої дії з Національним банком України".  Вот эту фразу
мы предлагали исключить.
 
     ГОЛОВА. Повторіть, будь ласка.
 
     АЗАРОВ М.Я. Из пункта 3 исключить фразу:
"у питаннях,  пов'язаних  із  проведенням  грошової  та кредитної
політики,  Кабінет  Міністрів  України  погоджує   свої   дії   з
Національним
 
     13
 
     банком України".     Это     очень    принижает    роль    и
самостоятельность Кабинета Министров.
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги! Комісія не підтримує цю  норму з
цілого ряду причин. Хай чи Терьохін, чи Гетьман,
 
     чи Кужель пояснять, у чому питання.
 
     ГОЛОВА. Депутат Терьохін.
 
     ТЕРЬОХІН С.А.  Дякую.  Шановні  колеги!  Ми  з вами прийняли
формулу,  за якою Рада Національного банку  визначає  грошову  та
кредитну  політику,  яка  у  свою  чергу затверджується Верховною
Радою.
 
     Кабінет Міністрів виконує також функцію регулювання грошової
та кредитної політики, але ця функція є пріоритетом Національного
банку України.  Для того щоб не створювати два центри  визначення
грошової та кредитної політики,  і була запропонована така схема,
підтримана Тимчасовою спеціальною комісією.  Таке правило працює,
практично,  в  усіх  країнах  світу.  Тому  прошу не підтримувати
пропозицію про зняття цієї формули.
 
     Дякую.
 
     ГОЛОВА. Пропозиція уряду.  Будь ласка,  Олександре Івановичу
Ємець.
 
     ЄМЕЦЬ О.І.  З цього ж приводу є пропозиція уряду,  підписана
Прем'єр-міністром.  І вона збігається з пропозицією,  яку зачитав
Азаров,  - вилучити цю частину. Тут є дві проблеми. В одній нормі
ми записали,  що  визначає  грошову  та  кредитну  політику  Рада
Національного   банку,  а  тут  уже  записуємо,  що  її  визначає
Національний банк.  Є суперечність навіть між цими двома нормами.
І крім того, ця норма некоректна, уряд її пропонує вилучити.
 
     14
 
     ГОЛОВА. Михайле   Дмитровичу,   а  ми  записали  у  функціях
Національного банку чи в іншому місці,  хто мав визначати напрями
цієї політики, чи ні?
 
     СИРОТА М.Д. Так, стаття 100.
 
     ГОЛОВА. То тоді, може, тут другий раз не треба писати?
 
     СИРОТА М.Д. Це просто координація статті
100 і статті 116.
 
     ГОЛОВА. Давайте поставимо в такому плані це питання:  хто за
те, щоб цю норму залишити в цій редакції?
 
     "За" - 184.
 
     Одну хвилинку!  Я знаю,  як голосують...  Річ у тому,  що це
поправка до частини...
 
     СИРОТА М.Д. Комісія підтримує дану норму, шановні колеги.
 
     ГОЛОВА. Хто за те, щоб залишити в цій редакції цей рядок?
 
     "За" - 186.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія підтримує, а комісію не підтримують...
 
     ГОЛОВА. Не вистачає голосів. Ще які зауваження?
 
     15
 
     Тоді давайте проголосуємо третій пункт без цього рядка,  щоб
зафіксувати якусь позицію, будь ласка.
 
     СИРОТА М.Д. Не рядка, а цього речення...
 
     ГОЛОВА. Перший  і  .другий  пункти не викликають заперечень?
Тоді перший, другий і третій пункти без цього рядка ставляться на
голосування.
 
     СИРОТА М.Д.  Після  "природокористування"  в третьому пункті
решту пропонується вилучити.
 
     ГОЛОВА. "За" - 298.
     Ще трохи... Не встигли проголосувати два чоловіки. Олександр
Миколайович проголосував би, так його немає. Будь ласка.
 
     "За" - 325. Прийнято.
 
     Четвертий пункт:  "розробляє  і  здійснює   загальнодержавні
програми..." Немає заперечень? Будь ласка. Депутат Шейко.
 
     ШЕЙКО П.В.  Шановні колеги! Моя поправка 22 на сторінці 557.
Записано, що її враховано. Проте вона зовсім не врахована.
 
     Тут написано:   "розробляє   і   здійснює   загальнодержавні
програми" і далі за текстом.  І декому здається,  що це абсолютно
прогресивна формула,  яка підпадає,  скажімо, під статус ринкової
економіки. А виходить абсолютно навпаки, тому що
 
     16
 
     програма - це документ,  який визначає адресність  і  строки
виконання,  тут  чітко  встановлюються  фінансові,  матеріальні і
трудові ресурси, а також передбачається виконання робіт і надання
послуг. Тобто фінанси закладаються, яких немає сьогодні і не буде
довго ще. Отже, це та ж централізація, що є сьогодні.
 
     Я пропоную замість "програми" записати "прогнози  і  плани".
Це  якраз  ті  документи,  які  в  умовах ринкових відносин мають
рекомендаційний характер,  я підкреслюю, рекомендаційний характер
для всіх форм власності. Якраз на макрорівні в них передбачаються
цілі,  пріоритети,  досягнення  яких  здійснюється  за  допомогою
економічних, правових регуляторів.
 
     Отже, я пропоную замість слова "програми" записати "прогнози
і плани".
 
     СИРОТА М.Д.  Комісія вважала,  що прогнози і плани входять в
поняття "програми"  шановні.  Не можна, напевне, зробити програму
без прогнозу і без плану.  Проте, якщо ми помиляємося, то давайте
визначатися.
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування пропозицію депутата Шейка /Шум
у залі/.
 
     "За" - 146.
 
     Та поправки запропонували і внесли...  Ну,  я вам  ще  кажу:
була поправка   депутата   Лазаренка,   яку   озвучив   Олександр
Іванович...
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги, це не вилучено - те, що
 
     17
 
     каже Вадим  Петрович,  просто  воно  не  проголосовано   300
голосами. Та ми не підтримали й вилучення теж.
 
     ГОЛОВА. Так воно ж у іншому рядку є /Шум у залі/. Та це ж не
я наробив.  Не йдіть до мене, будь ласка, сядьте там, я вам надам
слово з місця.
 
     Будь ласка, йдіть на трибуну. Консультації перед трибуною не
проводьте. Прошу.
 
     ГЕТЬМАН В.П.  Шановні народні депутати! Я не знаю, що ви тут
робили, тому  що  ви  ж  доручили  нам  займатися питанням...  Та
дивіться,  що ми маємо в третьому пункті. Ми маємо чітко виписані
функції   Кабінету   Міністрів   у   галузі   фінансів,  цінової,
інвестиційної політики.  А ви мені скажіть,  хто  буде  займатися
грошовою і кредитною політикою?  А грошовою і кредитною політикою
займається центральний банк,  який погоджує свої дії з  Кабінетом
Міністрів.  Ви  взяли  та  й  вилучили  ту  частину  -  тепер  не
залишилося функції грошової і кредитної політики.
 
     Цей пункт треба так залишити,  як він є.  До речі, підніміть
Конституційний договір, і ви побачите, що ця норма повністю, один
до одного відповідає Конституційному договору.
 
     ГОЛОВА. Вадиме Петровичу,  а якщо  у  статті  100  написано:
"розробляє основні  засади грошово-кредитної політики та здійснює
контроль за її  проведенням".  Це  не  те  ж  саме.  Стаття  100,
написано:  "Рада  Національного  банку  України розробляє основні
засади грошово-кредитної політики  та  здійснює  контроль  за  її
проведенням" /Шум у залі/.
 
     18
 
     Вадиме Петровичу, що ви хочете?
 
     Є пропозиція доголосувати ту поправку до статті 116.
 
     СИРОТА М.Д.    Прохання    підтримати,    шановні    колеги.
Підтримайте, будь ласка.
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування ще раз.
 
     "За" - 255.
 
     Ідемо далі по пунктах. Тоді подивимося. Так, щодо програм ми
визначилися.  Немає  заперечень  стосовно пункту 4?  Проголосуйте
пункт 4.
 
     СИРОТА М.Д. Прохання підтримати, шановні колеги.
 
     ГОЛОВА. Увага! Голосується пункт 4.
 
     "За" - 321. Прийнято.
 
     З приводу пункту 5 слово надається депутату Носову.
 
     НОСОВ В.В. Шановні депутати! По-перше, четвертий пункт треба
підкоректувати.   Є  повноваження  Верховної  Ради:  затвердження
загальнодержавних   програм   економічного,   науково-технічного,
національно-культурного  розвитку  та  охорони  довкілля.  А  тут
охорона довкілля з четвертого пункту випала.  Треба це доповнити.
Вийшло так, що Верховна Рада затверджує, а виконувати нема кому.
 
     По-друге, треба  записати  /в синій книжці на сторінці 321 є
моя  поправка  32/:  "розробляє  і  здійснює",  а  далі  додаємо:
"затверджені".
 
     19
 
     ГОЛОВА. Будь ласка,  пропозиція депутата Носова ставиться на
голосування.  Прошу підтримати.
     "За" - 256. Як комісія ставилася до цього?
 
     СИРОТА М.Д.  Комісія  не  змогла  підтримати цього.  Комісія
вважає,  що  не  всі  ж  програми  Кабінету   Міністрів   повинна
затверджувати Верховна Рада України.
 
     ГОЛОВА. А  під  виконання  цих  програм гроші бюджетні треба
передбачати?
 
     СИРОТА М.Д. Не під усі програми, шановні колеги.
 
     ГОЛОВА. Михайло   Васильович  Чечетов  просить  слова.  Будь
ласка.
 
     ЧЕЧЕТОВ М.В.,  заступник  голови  Комісії   Верховної   Ради
України  з  питань  економічної  політики  та управління народним
господарством /Юнокомунарський виборчий округ, Донецька область/.
Уважаемые коллеги!  Мы с вами будем скоро рассматривать во втором
чтении проект Закона  о  государственных  программах.  Там  очень
четко   выписаны   механизм  разработки  и  механизм  финансового
обеспечения  этих  программ.  Поэтому  нет   необходимости   сюда
записывать.
 
     20
 
     СИРОТА М.Д.  321 депутат проголосував за цей пункт 4.  Уже ж
він затверджений. Давайте голосувати пункт 5.
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування пункт 5 у редакції комісії.
 
     СИРОТА М.Д. Прохання підтримати.
     "За" - 333.
 
     ГОЛОВА. Пункти 6, 7, 8, 9 і 10, на мій погляд, не викликають
заперечень.
 
     СИРОТА М.Д.  Прохання підтримати.  Абсолютно вивірені норми,
шановні колеги.
 
     ГОЛОВА. Пункти 6-10 ставлю на голосування.
     "За" - 335.
 
     У цілому голосується стаття 116.
 
     СИРОТА М.Д. У цілому в редакції комісії?
 
     ГОЛОВА. У редакції комісії.
     "За" - 324.
 
     21
 
     Давайте тепер   проголосуємо  з  поправкою,  яку  пропонував
депутат Гетьман. Правильніше, яку комісія записала спочатку і яка
записана в Конституційному договорі. Я ставлю на голосування.
 
     "За" - 215.
 
     Ну, було 224, більше... /Шум у залі/. Вибачте, було 324...
 
     СИРОТА М.Д. Шановні, ми ж проголосували в редакції комісії!
 
     ГОЛОВА. Депутат Гетьман. Говоріть, будь ласка.
 
     ГЕТЬМАН В.П.  Шановні, якщо так сталося, що грошово-кредитна
функція випала  взагалі  з  Конституції  і  Кабінет  Міністрів  і
Національний банк її не здійснюють,  тоді в статті 100, на яку ви
посилалися,  має  бути:  "Рада   Національного   банку   України
розробляє  основні  засади грошово-кредитної політики та здійснює
контроль за її проведенням Національним банком України".  І  тоді
можна все це залишити.
 
     22
 
     Стаття 117:   "Кабінет   Міністрів  України  в  межах  своєї
компетенції видає постанови і розпорядження,  які є обов'язковими
до виконання.
 
     Акти Кабінету  Міністрів  України  підписує  Прем'єр-міністр
України.
 
     Нормативно-правові акти    Кабінету    Міністрів    України,
міністерств   та   іншіх   центральних  органів  виконавчої  влади
піддягають реєстрації в порядку, встановленому законом".
 
     СИРОТА М.Д. Підтримайте, будь ласка.
 
     ГОЛОВА. Можна в цілому  голосувати?  Ставлю  на  голосування
статтю 117.
     "За" - 338.
     Стаття 118.
 
     СИРОТА М.Д.  Щодо  статті 118 комісія прийняла ряд поправок,
шановні колеги.
 
     До першої   частини   додали   слова:   "містах   Києві   та
Севастополі". Звучить так: "Виконавчу владу в областях і районах,
містах  Києві  та   Севастополі   здійснюють   місцеві   державні
адміністрації". Це на прохання Президента було зроблено.
 
     І восьма частина. Було написано: "Рішення місцевих державних
адміністрацій..." Комісія погодилася а тим,  щоб персоніфікувати:
"Рішення  голів  державних  адміністрацій",  у вас це є,  шановні
колеги, у розданому тексті. Будь ласка, подивіться.
 
     23
 
     То з  урахуванням  думки  комісії  в  цілому,  будь   ласка,
проголосуйте  статтю  118.  У  статті  118  комісія  зробила  два
доповнення, врахувавши зауваження Президента в цьому плані.
 
     ГОЛОВА. Давайте  не  поспішити.  Увага!  Вадиме   Петровичу!
Депутате Меркушов! Сядьте на свої місця.
 
     Володимире Миколайовичу,  ставайте  на  місце...  Давайте не
поспішати, це дуже серйозна стаття, і треба поступово її пройти.
 
     "Виконавчу владу в областях  і  районах  здійснюють  місцеві
державні адміністрації" /Шум у залі/.
 
     Уважно слухайте!  Стаття 118:  "Виконавчу владу в областях і
районах,  містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні
адміністрації.
 
     Особливості здійснення  виконавчої  влади  в містах Києві та
Севастополі визначаються окремими законами.
 
     Склад місцевих   державних   адміністрацій    формують    та
призначають голови місцевих державних адміністрацій.
 
     Голови місцевих  державних  адміністрацій  призначаються  на
посаду і звільняються з посади Президентом  України  за  поданням
Кабінету Міністрів України.
 
     Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх
повноважень є відповідальні перед Президентом України і Кабінетом
Міністрів України,  підзвітні та підконтрольні органам виконавчої
влади вищого рівня.
 
     Місцеві державні  адміністрації  підзвітні  і  підконтрольні
Радам у  частині   повноважень,   делегованих   їм   відповідними
районними чи обласними Радами.
 
     24
 
     Місцеві державні  адміністрації  підзвітні  і  підконтрольні
органам виконавчої влади вищого рідня.
 
     Рішення голів   державних   адміністрацій,   що   суперечать
Конституції України та актам законодавства України,  можуть  бути
скасовані Президентом України або головою державної адміністрації
вищого рівня відповідно до закону.
 
     Обласна чи  районна  Рада  може  висловити  недовіру  голові
відповідної  місцевої  державної адміністрації,  на підставі чого
Президент України приймає рішення і дає обгрунтовану відповідь.
 
     Якщо недовіру  голові  районної  чи  обласної  адміністрації
висловили  дві  третини  від  складу відповідної Ради,  Президент
України   приймає    відставку    голови    місцевої    державної
адміністрації".
 
     Будь ласка.
 
     СТРЕТОВИЧ В.М. Олександре Олександровичу! Шановні колеги! Це
питання  дебатувалося  дуже   довго   на   засіданні   Тимчасової
спеціальної  комісії,  остання  поправка  внесена сьогодні:  якщо
недовіру голові районної чи обласної адміністрації  висловили  не
менше  ніж  дві  третини.  Бо  якщо це конституційна норма,  тоді
будуть вимагати тільки дві третини.  Ні на один голос більше,  ні
на один голос менше - тільки дві третини.
 
     А в цілому я прошу вас підтримати,  оскільки в останніх двох
частинах   цієї   статті    закладено    той    елемент    впливу
представницького органу на місцеву адміністрацію,  згідно з яким
і буде здійснюватися керівництво.
 
     25
 
     ГОЛОВА. Я ставлю запропоновану редакцію на голосування.
     "За"- 305. Прийнято.
     Депутат Шейко.
 
     ШЕЙКО П.В.  Шановні  колеги!  В останній частині цієї статті
просто технічно  пропущено  одне  слово:  "Якщо  недовіру  голові
районної    чи   обласної   адміністрації..."   Пропущено   слово
"державної".  У всіх частинах цієї статті йдеться про  районні  і
обласні державні адміністрації.
 
     СТРЕТОВИЧ В.М.  Це можна вписати без голосування. Редакційно
упущено було...
 
     ГОЛОВА. Депутат Грабар.
 
     ГРАБАР М.Ф.  шановні  народні  депутати!   Я   пропоную   не
записувати,  що Президент приймає відставку голови адміністрації,
бо  тоді  Президенту  відводиться  пасивна   роль.   Треба   дати
повноваження  Президенту  просто  звільнити  з  роботи,  якщо дві
третини  Ради  висловили  недовіру  голові  адміністрації.  Тобто
замість "приймає відставку" записати "звільняє з роботи".
 
     СТРЕТОВИЧ В.М.  Я  можу  прокоментувати.  Якщо  дві  третини
відповідної  Ради  висловили  недовіру,  то  голова   цієї   Ради
зобов'язаний  подати у відставку і Президент повинен її прийняти.
Ми починаємо привчати державних службовців до кодексу честі. Якщо
тобі  не  довіряють,  наберися  хоробрості і,  будь ласка,  іди у
відставку.
 
     26
 
     ГОЛОВА. Ви наполягаєте на голосуванні, Миколо Федоровичу?
 
     СТРЕТОВИЧ В.М.  Проголосована стаття в цілому. Якщо в когось
є  якісь  зміни,  то  я  не  знаю,  чи вони вплинуть на результат
голосування.
 
     ГОЛОВА. Депутату Пилипчуку надається олово.
 
     ПИЛИПЧУК В.М.  Шановні колеги! Я хочу звернути вашу увагу на
таке положення:  "Рішення голів місцевих державних адміністрацій,
що суперечать  Конституції  України  та  чинному   законодавству,
зупиняються відповідно до закону".  Тут слід було б написати:  "є
нечинними з моменту прийняття".
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування пропозицію депутата Пилипчука.
     "За" - 152.
 
     СТРЕТОВИЧ В.М.  Я думаю,  що якраз ця норма -  відповідно до
закону  -  і  передбачає  ті  випадки,  коли  такі рішення будуть
скасовуватися.
 
     ГОЛОВА. Шановні депутати,  от послухайте, як ми зараз цікаво
організували вертикаль державної виконавчої влади.
 
     27
 
     Вищий орган виконавчої влади в нас уряд, так? /Шум у залі/.
 
     Та я знаю, що проголосовано.
 
     Місцеві адміністрації   призначаються   через  голову.  Вони
несамостійні будуть. Уряд не буде мати відповідного впливу.
 
     СТРЕТОВИЧ В.М.  Чому?  Ви знаєте, Олександре Олександровичу,
що  наша  комісія  приступила  до підготовки  законопроектів  про
Кабінет Міністрів і  про місцеві державні адміністрації, де чітко
все випише,  як це має бути  на  підставі  тих  засад,  які  є  в
Конституції. Я думаю, що все буде відкориговано.
 
     ГОЛОВА. Стаття  119:  "Місцеві  державні  адміністрації   на
відповідній території забезпечують:
 
     1/ виконання  Конституції  України,  законів України,  актів
Президента України,  Кабінету Міністрів України та інших  органів
виконавчої влади;
 
     2/ законність  і  правопорядок,  додержання  прав  і  свобод
громадян;
 
     3/ виконання    державних     і     регіональних     програм
соціально-економічного  та культурного розвитку,  програм охорони
довкілля,  а в місцях компактного проживання корінних  народів  і
національних   меншин   також  програм  їхнього  національного  і
культурного розвитку;
 
     28
 
     4/ підготовку та виконання відповідних обласних те  районних
бюджетів;
 
     5/ звіт  про  виконання відповідних бюджетів та програм;
 
     6/ взаємодію з органами самоврядування;
 
     7/ реалізацію інших, наданих державою та відповідними Радами
повноважень".
 
     СТРЕТОВИЧ В.М.  Одну секунду! В розданому сьогодні документі
на вимогу Президента прийнято пункт 7 такого змісту:  "здійснення
наданих їм повноважень щодо управління державним майном".  Інакше
пропадає орган, який робить це на відповідній території.
 
     ГОЛОВА. Одну хвилинку,  ми прийняла закон,  де  віднесли  ці
повноваження  до  місцевих  Рад.  Як  же так може бути?  Ми зараз
переключаємо це на адміністрації, і Ради відсторонюються зовсім.
 
     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Як Ради можуть управляти майном?
 
     ГОЛОВА. А дуже просто.  Так,  як зараз. Я ставлю в цілому на
голосування. А потім будемо голосувати поправки.
 
     СТРЕТОВИЧ В.М.    Олександре    Олександровичу,   оперативне
управління майном здійснює виконавчий орган  -  місцева  державна
адміністрація.
 
     29
 
     ГОЛОВА. Спокійно, не говоріть, коли йде голосування.
 
     "За" - 276.
 
     Голосуємо без  цієї  поправки,  вона регулюється законом,  і
досить того, що в законі.
 
     Ставлю на голосування статтю 119 без  поправки:  "Здійснення
наданих їм повноважень щодо управління державним майном".
 
     "За" - 297.
 
     Ще раз, будь ласка.
 
     "За" - 304. Прийнято.
 
     Доповнення які?
 
     Стаття 120:  "Члени  Кабінету  Міністрів України,  керівники
центральних та місцевих органів виконавчої влади України не мають
права  поєднувати свою службову діяльність з іншою роботою,  крім
викладацької,  наукової та творчої,  здійснюваної  у  позаробочий
час,  входити до складу правління чи ради підприємства, що має на
меті одержання прибутку.
 
     Організація, повноваження  і  порядок  діяльності   Кабінету
Міністрів   України,   інших   центральних  та  місцевих  органів
виконавчої влади визначаються Конституцією  України  та  законами
України".
 
     СТРЕТОВИЧ В.М. Є пропозиція підтримати.
 
     ГОЛОВА. Голосуйте.
     "За" - 322.
 
     30
 
     СТРЕТОВИЧ В.М. Розділ VІІ.
 
     ГОЛОВА. Розділ VII "Прокуратура". Назва... /Шум у залі/. Усе
буде  проголосовано.  Ну,  вони ж виписують...  Стосовно Криму де
текст?  Ну,  так і зроблять.  Чого ж ви вимагаєте відразу?  Текст
буде роздано на руки,  і будемо голосувати. Будь ласка, не біжіть
до мене. Я не буду робите те, що ви говорите, до тих пір, поки не
буде зроблено як слід.
 
     Назва "Прокуратура" голосується.
 
     "За" - 298.
 
     Назва "Прокуратура" ставиться на голосування. Будь ласка.
 
     "За" - 295.
 
     По фракціях   результат   голосування   опублікуйте.  Рух  і
"Державність",  ви що,  думаєте,  що найбільші патріоти  України?
Чого ви сюди прийшли,  Зарудний? Не закінчили роботу, я ж не можу
вам підкласти долоні...
 
     31
 
     СИРОТА М.Д.   Шановні   колеги!   Давайте   повернемося   до
голосування в пакеті... Ну, давайте не в пакеті /Шум у залі/.
 
     Шановні колеги,  треба ж прийняти Конституцію...  Правильно,
із статтею 20.  Якщо ми всі підемо, то Конституції не приймемо, а
якщо залишимося,  то, врешті-решт, приймемо. Давайте разом шукати
шляхи її прийняття /Шум у залі/.
 
     ГОЛОВА. Ставиться    на    голосування    назва     розділу:
"Прокуратура". Будь ласка.
 
     "За" - 261.
 
     Ще раз ставлю це на голосування /Шум у залі/.
 
     Тільки буде готова - відразу ставлю. Покладіть мені на стіл,
роздайте депутатам - і будемо голосувати  /Шум  у  залі/.  Як  не
будемо? У пакеті будемо голосувати.
 
     СИРОТА М.Д.  Зараз, одну секундочку. Тільки не хвилюйтеся...
Шановні колеги, прохання зайняти робочі місця /Шум у залі/.
 
     ГОЛОВА. Голосується назва розділу:
"Прокуратура".
 
     Голосуйте.
 
     СИРОТА М.Д. Прохання підтримати, шановні колеги.
     "За" - 279.
 
     32
 
     ГОЛОВА. Ще  раз  ставлю  це  на  голосування...  Підготують,
роздадуть - і будемо голосувати.
 
     СИРОТА М.Д. Підтримайте, шановні колеги.
 
     "За" - 293.
 
     ГОЛОВА. Це вже нікуди не годиться -  не  проголосувати  одне
слово. Назву розділу: "Прокуратура" - ставлю на голосування.
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги! Комісія просить підтримати назву
розділу. Прохання проголосувати "за".
 
     "За" - 298.
 
     ГОЛОВА. Є  інші  пропозиції?  Немає.  Ставлю   ще   раз   на
голосування назву розділу: "Прокуратура".
 
     СИРОТА М.Д.   Шановні   колеги,   давайте   підтримаємо   цю
пропозицію /Шум у залі/.
 
     ГОЛОВА. Сядьте на місце... /Шум у залі/.
 
     "За" - 299.
 
     Ще раз ставлю на голосування.
 
     33
 
     СИРОТА М.Д.   Прохання   проголосувати   за  назву  розділу:
"Прокуратура".
 
     "За" - 302.
 
     ГОЛОВА. Сядьте, будь ласка, на місця.
 
     Стаття 121: "Прокуратура України становить єдину систему, на
яку покладаються:
 
     1/ державне обвинувачення у суді;
 
     2/ представництво  інтересів громадянина або держави в судах
у випадках, визначених законом;
 
     З/ нагляд за додержанням  законів  органами,  які  проводять
оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
 
     4/ нагляд  за  додержанням  законів  при  виконанні  судових
рішень у кримінальних справах,  а також  при  застосуванні  інших
заходів примусового характеру,  пов'язаних з обмеженням особистої
свободи громадян".
 
     СИРОТА М.Д.  Нагадую,  що  ми  проголосували  в  "Перехідних
положеннях" термін п'ять років.
 
     Комісія просить вас підтримати цю статтю в цілому.
 
     ГОЛОВА. Стаття  121  голосується  в цілому.  За умови,  що в
"Перехідних положеннях"...
 
     34
 
     СИРОТА М.Д.  Ми вже проголосували за термін  "п'ять  років",
шановні колеги.
 
     ГОЛОВА. Голосуйте.
 
     "За" - 279.
 
     Слово має депутат Старовойтова.
 
     СТАРОВОЙТОВА Г.М.  Уважаемый  Михаил  Дмитриевич!  Уважаемые
народные депутаты!  Я прощу обратить внимание,  что в "Переходных
положениях" у нас есть два пункта,  которые касаются прокуратуры.
Это пункты 9 и 13.
 
     Так вот,  когда мы голосовали статьи 29 и 30,  срок пять лет
мы  внесли  в пункт 13.  А в пункте 9,  который имеет отношение к
статье 121,  срок не оговорен, но мы приняли замечание Президента
и исключили последнее предложение, с чем я согласна...
 
     СИРОТА М.Д.  Правильно,  ми  це запропонували,  і це рішення
комісії було підтримане.
 
     Шановні колеги,   Галина   Максимівна   роз'яснила,    прошу
підтримати.
 
     ГОЛОВА. Депутат Жир. Потім - депутат Кочерга.
 
     35
 
     ЖИР О.О.,  голова  Комісії  Верховної  Ради України з питань
законності   і   правопорядку   /Марганецький   виборчий   округ,
Дніпропетровська  область/.  Шановні  колеги!  Я  прошу  хвилинку
уваги.
 
     ГОЛОВА. Одну хвилинку! Ви можете сісти? Не галасуйте, сядьте
або хоча б по-людськи поверніться до людей...
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги! Прохання сісти на свої місця.
 
     ГОЛОВА. Депутате    Зарудний!    Усі    ж    ваші   поправки
проголосовані. Чому ви ходите? Сядьте на місце.
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги! Давайте ставитись один до одного
толерантно. Займіть, будь ласка, свої робочі місця.
 
     ЖИР О.О.  Шановні колеги!  Прошу хвилинку уваги.  Комісією з
питань законності внесено поправки до розділу "Прокуратура". Але,
шукаючи шляхи погодження проекту, ми пропонуємо...
 
     ГОЛОВА. Депутате  Танюк,  можна  поводитися тихіше?  Забрали
картку, то хоч за двері вийдіть. Так же не можна!.. /Шум у залі/.
 
     СИРОТА М.Д.  Не нагнітайте обстановку, шановні колеги /Шум у
залі/.
 
     36
 
     ЖИР О.О.   Ще   раз   повторюю.   Шукаючи   компромісу,   ми
погоджуємося з тим,  щоб залишити цей розділ у  тому  вигляді,  у
якому  він  виписаний  у  проекті,  враховуючи, що  в  пункті  13
"Перехідних   положень"  ми   продовжили   існуючі   повноваження
прокуратури  на  п'ять  років.  Дуже   прошу  народних  депутатів
підтримати цю позицію.
 
     Дякую.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги! Ви почули роз'яснення депутатів
Жира і Старовойтової. Прохання комісії підтримати статтю 121.
 
     ГОЛОВА. Ви   це   підтримуєте,  Вікторе  Герасимовичу?  Так?
Депутату Кочерзі слово.
 
     КОЧЕРГА В.Г.  Уважаемые коллеги!  Я понимаю,  что  вы  очень
устали    и   в   общем-то   при   таком   небольшом   количестве
зарегистрированных народных депутатов  сложно  отстоять  позиции.
Вот  я  вас  хочу  отослать  к  поправке 3 в синей книжке.  Шесть
народных депутатов -  Гармаш,  Гмыря,  Долженко,  Дроботов,  я  и
Пейгалайнен  - предлагают оставить в качестве одного из важнейших
направлений деятельности  прокуратуры  "вищий  нагляд  за  точним
виконанням  і  однаковим  застосуванням на всій території України
Конституції  та  законів  України   усіма   органами   державного
управління  і  місцевого  самоврядування..."  Тобто  залишити  за
прокуратурою загальний нагляд.
 
     Я считаю,  что это очень серьезная функция,  без  выполнения
которой  в  Украине  значительно  снизится  уровень  законности и
правопорядка.
 
     37
 
     Поэтому я прошу  еще  раз  внимательно  посмотреть  /это  на
странице 326 синего тома/ и поддержать наше предложение, чтобы за
прокуратурой осталась функция общего надзора.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні   колеги,   увага!   Комісія   пропонує
підтримати  статтю  121  з  урахуванням  того,  що сказали Галина
Максимівна Старовойтова і Олександр Олександрович Жир.
 
     ГОЛОВА. І Віктор Герасимович підтримує це.
 
     Ставлю не голосування.
 
     "За" - 313.
 
     Стаття 122:   "Прокуратуру   України   очолює    Генеральний
прокурор України, який призначається на посаду та звільняється  з
посади Президентом України за згодою Верховної Ради України".
 
     СИРОТА М.Д. Ми домовилися вже, що призначається за згодою, а
звільняється і Президентом, і Верховною Радою. Шановні колеги, це
вже було проголосовано у двох розділах. Давайте погодимося з цим.
 
     ГОЛОВА. Далі.  "Строк  повноважень  Генерального   прокурора
України - п'ять років".
 
     Ставлю статтю в цілому з цією поправкою на голосування.
 
     СИРОТА М.Д. Це вже проголосовано у двох попередніх розділах,
прохання підтримати.
 
     38
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування статтю 122 в цілому.
     "За"  - 315. Прийнято.
 
     Стаття 123:  "Організація  та порядок діяльності прокуратури
України визначаються законом".
 
     Немає заперечень? Ставлю на голосування.
 
     "3а" - 326. Прийнято.
 
     Розділ УІІІ "Правосуддя". Голосується назва.
 
     "За" - 316. Прийнято.
 
     До статті 124 проекту Конституції є зауваження?
 
     Стаття ставиться на голосування в цілому.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колега!  Стаття  124.  Комісія  просить
підтримати.
 
     ГОЛОВА. Одну   хвилинку.   Немає   заперечень  до  статей  з
правосуддя? /Шум у залі/.
 
     "За" - 316. Прийнято.
 
     Можна голосувати статті 126  -  131  включно?  Ні?  До  якої
статті у вас зауваження? Одну хвилинку, спокійно. Не можна.
 
     СИРОТА М.Д. Та можна, шановні депутати, можна.
 
     ГОЛОВА. Спокійно.   Які   зауваження,   Юрію   Олексійовичу?
Депутату Буздугану слово.
 
     БУЗДУГАН Ю.О.,  голова  Комісії  Верховної  Ради  України  з
питань  соціальної  політики  та  праці  /Новоселицький  виборчий
округ,  Чернівецька область/.  Дякую.  Шановні колеги!  У мене  є
зауваження  до  статті  131, і  я  пропоную  останню  частину  її
вилучити.
 
     39
 
     ГОЛОВА. Яку частину?
 
     БУЗДУГАН Ю.О. Останню в статті 131.
 
     СИРОТА М.Д. "Очолює Вищу раду юстиції Президент України".
 
     ГОЛОВА. Хвилинку.  Стаття 131 береться за контроль,  так  би
мовити.  Юрію  Олексійовичу,  у  вас до статті 131 претензії?  До
якої?  До  статті  127.  Стаття  126.  Ставиться  в   цілому   на
голосування.
 
     СИРОТА М.Д. Статті 125 і 126. Комісія пропонує ці дві статті
підтримати, шановні колеги. Підтримайте, будь ласка.
 
     "За" - 307.
 
     40