Стенограма пленарного засідання

27 червня 1996
 
                       ЗАСІДАННЯ СТО СЬОМЕ
 
                  (Четвер, 27 червня 1996 року)
 
                          Частина друга
 
 
     Сесійний зал Верховної Ради України. 20 година 30 хвилин.
 
     Веде засідання Голова Верховної Ради України МОРОЗ О.О.
 
     ГОЛОВА. Я вас прошу:  зосередьтеся і голосуйте так,  як вам
підказує совість і як підказую я /Шум у залі /.
 
     Голосується в цілому стаття 49 в редакції комісії.
 
     СИРОТА М.Д. Прохання комісії підтримати в цілому цю статтю.
 
     ГОЛОВА. Прошу голосувати.
 
     "За" - 290.
 
     Депутат Марковська. Будь ласка.
 
     МАРКОВСЬКА Н.С.,  член  Комісії  Верховної  Ради  України з
питань охорони здоров'я,  материнства і дитинства /Замостянський
виборчий округ,  Вінницька область/.  Дякую. Шановний Олександре
Олександровичу! Шановні колеги! Я розумію ситуацію, яка склалася
зараз у залі,  але справа б тому,  що дуже зменшується кількість
ліжок у наших лікарнях,  причому безпідставно.  Крім того, ніхто
не знає,  чи буде безплатне лікування,  чи платне. Тому поправка
депутата Цушка дуже суттєва.  Я прошу її підтримати і  в  цілому
проголосувати цю статтю.
 
     Дякую за увагу /Шум у залі/.
 
     3
 
     ГОЛОВА. Я вас прошу,  не сваріться між собою,  а голосуйте.
Повторно ставлю на голосування статтю 49 у  цілому  з  поправкою
депутата Цушка /Шум у залі/.
 
     Вам тільки  що  доктор  наук  пояснила,  що  треба саме так
ставати на голосування.
 
     "За" - 305 /0плески/.
 
     Прошу уваги! Сядьте на місце, будь ласка.
 
     У цьому  розділі  ми  пройшли  всі  конфліктні  статті.  На
підставі постанови,  яку ми проголосували вранці, статті 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 і
68 у цілому ставляться на голосування.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія дуже просить підтримати цю пропозицію і
проголосувати в цілому ці статті.
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування.
 
     "За" - 297.
 
     Ще раз ставлю ці статті на голосування /Шум у залі/.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія просить підтримати ці статті.
 
     ГОЛОВА. Прошу всіх депутатів проголосувати.
 
     "За" - 265 /Шум у залі/.
 
     Була пропозиція проголосувати без статті 53 /Шум у залі/.
 
     4
 
     Давайте проголосуємо без статті 53.  Статтю  53  розглянемо
окремо. Ставлю цю пропозицію на голосування.
 
     "За" - 350.
 
     Я тим  часом  звертаюся  до депутата Бардина:  не розірвіть
своє серце.
 
     Тепер стаття 53: "Кожен має право на освіту.
 
     Повна загальна середня освіта є обов'язковою" /Шум у залі/.
Давайте голосувати частинами.
 
     Частина перша  "Кожен  має  право  на  освіту" ставиться на
голосування.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія просить підтримати.
 
     ГОЛОВА. Прошу всіх депутатів проголосувати.
 
     "За" - 324.
 
     Частина друга:   "Повна   загальна   середня    освіта    є
обов'язковою".
 
     Ставиться ця частина на голосування.
 
     СИРОТА М.Д. Прохання комісії підтримати частину другу.
 
     ГОЛОВА. Будь ласка, голосуйте.
 
     "За" - 345.
 
     5
 
     Частина третя. Слухайте уважно, це була конфліктна частина:
"Держава забезпечує  доступність  і  безоплатність   дошкільної,
повної  загальної  середньої,  професійної  освіти в державних і
комунальних   навчальних    закладах,    розвиток    дошкільної,
позашкільної   професійно-технічної,   вищої   і  післядипломної
освіти,  різні форми навчання,  надання державних  стипендій  та
пільг учням і студентам".
 
     Ставлю на голосування поки що в цій редакції.
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги, комісія просить підтримати і цю
частину.
 
     ГОЛОВА. Підтримайте, будь ласка.
 
     "За" - 312 /Шум у залі/.
 
     Одну хвилинку!  Я вас прошу:  давайте пройдемо ці  частини.
Якщо до них будуть доповнення, ви скажете - я надам слово /Шум у
залі/.
 
     Слово має депутат Ніколаєнко,  секретар  Комісії  з  питань
науки та народної освіти. Будь ласка.
 
     НІКОЛАЄНКО С.М.  Шановні  колеги,  прочитайте,  будь ласка,
третій рядок частини третьої /я знаю,  Михайло Дмитрович зі мною
погоджується/. Після слів "розвиток дошкільної" одразу йде слово
"позашкільної",  бо  тут  пропущено  слова   "повної   загальної
середньої освіти".  Розумієте, просто механічно пропущено /Шум у
залі/.
 
     6
 
     Так, сюди  треба  додати  ці  слова  і  записати:  "Держава
забезпечує   доступність   і  безоплатність  дошкільної,  повної
загальної  середньої,   професійної   освіти   в   державних   і
комунальних  навчальних  закладах,  розвиток дошкільної,  повної
загальної середньої освіти..." Інакше ми розбиваємо що  фразу  -
дбаємо  про  дошкільну і позашкільну освіту,  а середню школу не
записали. Це одне уточнення.
 
     І друге.  У чинній Конституції ми під терміном  "професійна
освіта" мали на увазі професійно-технічну,  середню спеціальну і
вищу освіту. У проекті Конституції ми термін "професійна освіта"
вилучили, а замість професійної освіти записали два види освіти:
професійно-технічну і вищу.  Це  не  поправка,  а  приведення  у
відповідність з чинним...
 
     ГОЛОВА. Це редакційне уточнення.
 
     НІКОЛАЄНКО С.М. От я просив би це зробити...
 
     ГОЛОВА. Це   редакційне   уточнення.   Михайле  Дмитровичу,
давайте додамо ці слова. Це ж не погіршує текст.
 
     СИРОТА М.Д.  "Дошкільної",  а потім після слова  "школа"  -
"середньої освіти"?
 
     ГОЛОВА. А  потім - "повної загальної середньої освіти" /Шум
у залі/.
 
     Давайте поставимо на голосування.
 
     7
 
     СИРОТА М.Д.  Це нормально,  це редакційна  правка.  Комісія
погоджується з нею.
 
     ГОЛОВА. Комісія  підтримує.  Ставлю  на голосування частину
третю статті 53 з поправкою депутата Ніколаєнка /Шум у залі/.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія просить підтримати це.
 
     ГОЛОВА. Прошу голосувати.
 
     "За" - 349 /Шум у залі/.
 
     СИРОТА М.Д. Наступна частина.
 
     ГОЛОВА. Знову депутат Цушко.  Невже ви не могли зробити  цю
поправку,   працюючи  в  комісії?  Депутат  Цушко.  Будь  ласка,
говоріть.
 
     ЦУШКО В.П.  Уважаемые коллеги, я предлагаю включить в часть
четвертую   статьи  53  аналогичную  поправку.  После  слов  "на
конкурсній основі" записать слова "мережа державних, комунальних
навчальних  закладів не може скорочуватись" /Шум у залі/.  Прошу
поддержать.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги,  хіба ми на віки вічні все  це
фіксуємо? /Шум у залі/.
 
     8
 
     Давайте додамо   "дитячих   садків"  і  все  інше,  щоб  не
скорочувалося... /Шум у залі/.
 
     ГОЛОВА. Слово має депутат Цушко /Шум у залі/.
 
     ЦУШКО В.П.  Александр  Александрович,  тут  можно  добавить
слова "безпідставне скорочення". И тогда будет нормально.
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування цю поправку.
 
     СИРОТА М.Д.  Та  підстави  ж  завжди  знайдуться...  /Шум у
залі/.
 
     ГОЛОВА. Одну хвилинку... /Шум у залі/. Депутате Цушко, ви ж
думайте,  що пропонуєте. "Безпідставно" - це незаконно, значить,
переслідується іншими законами.  Навіщо ж у Конституцію додавати
полови?
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні  колеги,  давайте  ж на ходу не будемо
"поліпшувати" збалансований текст /Шум у залі/.
 
     ГОЛОВА. Прошу вас не заважати.  Я  не  можу  сприймати  все
разом. Не ображайтеся, будь ласка. Сядьте на місце /Шум у залі/.
 
     9
 
     Наступна частина: "Громадяни мають право безоплатно здобути
вищу освіту в державних і  комунальних  навчальних  закладах  на
конкурсній основі".
 
     СИРОТА М.Д. Комісія просить підтримати, шановні колеги.
 
     ГОЛОВА. Ставлю  на голосування.  "За" - 342.  Є доповнення?
Поправка 646. Будь ласка.
 
     НІКОЛАЄНКО С.М.  Шановні колеги, наша комісія, а її активно
підтримує  і  Комісія  з  питань  правової  політики,  очолювана
Стретовичем,  внесла  до  проекту  новацію,  яка  має  захистити
здібних дітей, у сім'ях яких не мають коштів на навчання.
 
     Моя поправка  до  частини  четвертої,  записана  фактично в
редакції  чинного  закону,   зберігає   повністю   те,   що   ми
проголосували,  і звучить так: "Громадяни мають право безоплатно
одержати вищу освіту в державних і комунальних закладах освіти".
А  далі  записати так:  "Прийом до вищих учбових закладів освіти
здійснюється на рівних конкурсних умовах  незалежно  від  джерел
фінансування і форми власності закладів освіти".
 
     10
 
     Про що  йдеться?  Якщо  це  приватний  вуз,  то поступає не
тільки  той,  хто  гроші  заплатив,  але  й  той,  хто  витримав
конкурсні екзамени. Це нині діюча практика, це світова практика.
Я просив би підтримати.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги,  це є норма Закону про освіту.
Що таке рівні конкурсні умови?  Це означає,  що і в Смілянському
технікумі,  і в Київському державному  університеті  мають  бути
однакові умови конкурсу, чи як?
 
     НІКОЛАЄНКО С.М.  Михайле Дмитровичу,  рівні конкурсні умови
стосуються конкретного навчального закладу.  Для  Сироти  і  для
Ніколаєнка  мають бути рівні конкурсні умови незалежно від того,
чи ви п'ять тисяч доларів заплатили, чи я одну тисячу.
 
     СИРОТА М.Д.  Комісія вважає,  що це норма  закону,  шановні
колеги.
 
     ГОЛОВА. Ставлю поправку депутата Ніколаєнка на голосування.
 
     "За" - 192.
 
     Депутат Симоненко. Будь ласка.
 
     СИМОНЕНКО П.М.   Шановні   колеги,  я  пропоную  у  частині
четвертій  після  речення  "Громадяни  мають  право   безоплатно
здобути вищу освіту..." додати: "Мережа державних і комунальних
 
     11
 
     навчальних і дошкільних закладів не може скорочуватись".  Я
пропоную  це  не  випадково.  Я   вибачаюся,   що,   може,   так
наполегливо, але все ж таки прошу проголосувати. Бо відбуваються
так звані реформи,  і через неможливість фінансувати ці  заклади
держава  відмовляється  від  захисту  дітей - свого майбутнього.
Унаслідок цього кількість закладів скорочується.
 
     Тому я хотів би,  щоб і сьогодні всі мали рівні можливості,
щоб діти навчалися і незалежно від гаманця все ж таки отримували
середню і вищу освіту.
 
     І друге.  У  частині  третій  треба  записати,  що  держава
гарантує доступність і безоплатність освіти, а не забезпечує.
 
     ГОЛОВА. Поправка    депутата    Симоненка    ставиться   на
голосування.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія не може підтримати.
 
     ГОЛОВА. Прошу вас: не кричіть і голосуйте.
 
     "За" - 208.
 
     Який номер поправки? Будь ласка, Ольго Миколаївно.
 
     ПШЕНИЧНА О.М., член Комісії Верховної Ради України з питань
науки та народної освіти /Ленінський виборчий округ, Автономна
 
     12
 
     Республіка Крим/.  Так,  шановні колеги,  моя поправка 405,
сторінка 162 у блакитній книжці.  Я хочу до  статті  53  зробити
доповнення. Ви всі розумієте, що у нас сьогодні, крім державних,
комунальних, є ще й приватні школи. Тому пропоную додати до цієї
статті ще таку норму: "Держава здійснює необхідний розвиток усіх
видів освіти та виховання через систему  державних,  комунальних
та приватних навчальних та виховних закладів.
 
     Закон встановлює  загальні  норми  з питань освіти та єдині
зразки документів про освіту. Держава здійснює контроль за їхнім
дотриманням".
 
     ГОЛОВА. Поправку депутата Пшеничної ставлю на голосування.
 
     СИРОТА М.Д. Це норма закону, шановні колеги.
 
     ГОЛОВА. Поправку депутата Пшеничної ставлю на голосування.
 
     "За" - 222. Не приймається.
 
     Частину четверту   ставлю   на   голосування.   Читаю   її:
"Громадянам, які належать до національних  меншин,  гарантується
відповідно  до закону право навчатися рідною мовою..." і далі за
текстом. Прошу проголосувати.
 
     "За" - 328.
 
     13
 
     Ставлю на голосування статтю 53 в цілому. Редакційну правку
можна робити без голосування.
 
     "За" - 306. Прийнято.
 
     Яке у  вас  редакційне уточнення?  Депутат Симоненко.  Будь
ласка.
 
     СИМОНЕНКО П.М.  Олександре  Олександровичу!  Вибачте,   що,
може,  трохи  затримую,  але ж треба все-таки чітко відпрацювати
документ.  Ми кажемо в цій частині, що "громадянам, які належать
до  національних  меншин,  гарантується..." Якщо кажемо про це в
Конституції, то це держава гарантує.
 
     Проте в кінці речення записуємо:"...або  через  національні
культурні  товариства".  Однак  національні культурні товариства
самі  визначають  свої  функції  і  напрям  діяльності.  Давайте
поставимо  крапку  перед  "або" чи знімемо "або",  просто "через
національні культурні товариства".
 
     ГОЛОВА. Дякую.  Це редакційна  правка.  Депутата  Симоненка
треба підтримати. Давайте проголосуємо її.
 
     14
 
     Редакційну правку ставлю на голосування. Прошу підтримати.
 
     "За" - 265.
 
     Ще раз ставлю на голосування. Редакційна ж правка...
 
     СИРОТА М.Д. Яка саме? Може, не, зрозуміли... /Шум у залі/.
 
     ГОЛОВА. "За" - 293.
 
     Нормальна ж редакційна правка. Як виняток можна й прийняти.
 
     Ставлю ще раз на голосування.
 
     "За" - 294.
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги, статтю проголосовано в цілому.
 
     15
 
     ГОЛОВА. Не чули?  Ще раз,  будь ласка, повторіть редакційну
правку. Тільки редакційну правку. Увага!
 
     СИМОНЕНКО П.М.  Шановні колеги,  зрозумійте,  ми в останній
частині  записуємо:  "Громадянам,  які  належать до національних
меншин,  гарантується відповідно до  закону  право  на  навчання
рідною  мовою..."  А  потім  ставимо  це  положення під сумнів і
пишемо:  "або через національні  культурні  товариства"  /Шум  у
залі/.  Це  вже  справа  культурних  товариств,  чим вони будуть
займатися.  Тоді вже замість "або" записати  "а  також"  /Шум  у
залі/.
 
     СИРОТА М.Д.  Це  серйозне зауваження.  Тоді треба вислухати
представників національних меншин. Це не редакційна правка.
 
     ГОЛОВА. Я ще раз ставлю на  голосування  поправку  депутата
Симоненка.
 
     "За" - 249.
 
     Повертаємося до  статті  10.  Є  два  варіанти статті.  - Я
пропоную  таку  схему:   рейтинговим   голосуванням   визначаємо
кількість голосів для підтримки того чи іншого варіанта, а потім
на результат голосуємо той варіант, який набрав більше голосів.
 
     Слово має Іван Васильович Попеску, член комісії.
 
     ПОПЕСКУ І.В.  Шановні  колеги,  річ  у   тому,   що   після
рейтингового голосування...
 
     16
 
     ГОЛОВА. Одну  хвилинку,  прошу  вибачити.  Шановні  колеги,
сядьте,  будь  ласка,  всі  на  свої  місця  і  не  кричіть,  не
розмовляйте один з одним. Увага! Прошу, Іване Васильовичу.
 
     ПОПЕСКУ І.В. Шановні колеги! Наш погоджувальна комісія, яка
створена для підготовки остаточної редакції статті 10,  довго  і
ретельно  обговорювала  питання  відносно  включення  до  статті
переліку всіх мов,  які найбільш поширені  в  Україні.  Надійшла
пропозиція  не  давати  цей перелік,  і більшість членів комісії
проголосували за неї,  тобто за варіант без переліку мов.  Проте
за  наполяганням  народного  депутата Осташа /його підтримали ще
три  народні  депутати/...  /Шум  у   залі/.   Прошу   вибачити.
Представник групи "Єдність" поставив свій підпис,  а представник
групи "Аграрники  за  реформи"  не  поставив.  Більшість  членів
проголосувала  за  варіант без переліку мов.  Однак у варіанті з
переліком,  який вам роздали,  з технічних причин не надрукована
частина  фрази.  Я  зачитаю,  де  вона повинна бути.  Після слів
"Україна  гарантує  вільний  розвиток,  використання  і  захист"
повинно  бути:  "усіх  мов  в  Україні  -  тих,  що поширені і в
добросусідських державах" - і далі за текстом.
 
     Тому від  комісії  пропонуються   два   варіанти.   Просимо
підтримати.
 
     Читаю перший варіант... /Шум у залі/.
 
     17
 
     ГОЛОВА. Одну  хвилинку!  Шановні колеги,  ви ж будете зараз
голосувати!  Послухайте  доповідача  /Шум  у   залі/.   Депутате
Поровський,  сядьте,  будь ласка, на місце. Депутате Шестаков, і
ви сядьте  /Шум  у  залі/.  Депутате  Ніколаєнко,  я  вас  прошу
помовчати.
 
     Прошу, Іване Васильовичу.
 
     ПОПЕСКУ І.В. Шановні колеги! Я зачитаю варіант з переліком,
оскільки в залі ми проголосували за нього і чотири члени комісїї
за нього проголосували.
 
     Частина перша:  "Державною  мовою  в  Україні  є українська
мова".
 
     Частина друга:  "Держава забезпечує  всебічний  розвиток  і
функціонування  української мови в усіх сферах суспільного життя
на всій території України".
 
     Частина третя:   "Україна   гарантує   вільний    розвиток,
використання і захист усіх мов в Україні - тих,  що поширені і в
добросусідських  державах  -  російської  мови,  мов  білорусів,
поляків,  словаків, угорців, румун, молдаван, кримських татар, а
також усіх інших мов національних меншин України".
 
     Частина четверта: "Держава сприяє вивченню мов міжнародного
спілкування".
 
     І остання частина: "Застосування мов в Україні гарантується
Конституцією та визначається законом".
 
     А зараз,  шановні колеги,  я зачитаю варіант,  який  набрав
більшість голосів у комісії... /Шум у залі/.
 
     18
 
     ГОЛОВА. Одну хвилинку.  Я прошу не диригувати з місць. Будь
ласка,  слухайте один одного і слухайте доповідача. А то відразу
пішли команди... Ще не читав статті, а вже віддає команду...
 
     Продовжуйте, Іване Васильовичу.
 
     ПОПЕСКУ І.В. "Державною мовою в Україні є українська мова.
 
     Держава забезпечує   всебічний  розвиток  і  функціонування
української  мови  в  усіх  сферах  суспільного  життя  на  всій
території України".
 
     Частина третя:  "В  Україні  гарантується вільний розвиток,
використання і захист російської,  інших мов національних меншин
України".
 
     Наступна частина: "Держава сприяє вивченню мов міжнародного
спілкування.
 
     Застосування мов в  Україні  гарантується  Конституцією  та
визначається законом".
 
     Щоб вам визначитись,  який поставити на голосування проект,
скажу, що останній проект набрав більшу кількість голосів.
 
     ГОЛОВА. На  попереднє  голосування  ставлю   два   проекти.
Спочатку той,  що був зачитаний першим, а потім другий. Перший -
з переліком мов, а другий - без переліку мов /Шум у залі/.
 
     Я прошу  не  підказувати  мені.  Будь   ласка,   голосуйте.
Спочатку голосується проект статті 10 з переліком мов.
 
     19
 
     Рейтингове голосування. "За" - 137.
 
     Тепер ставлю на голосування коротший текст. "За" - 323. Цей
     варіант ставиться на результативне голосування.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія просить підтримати цей варіант.
 
     ГОЛОВА. Прошу голосувати. "За" - 328.
 
     Хвилинку, прошу уваги.  Давайте послухаємо,  що кажуть  про
нас по телебаченню. Залишайтеся всі в залі /Шум у залі/.
 
     З приводу цієї статті? Будь ласка.
 
     ПОПЕСКУ І.В.  Шановні  колеги,  я  пообіцяв,  що  якщо  цей
варіант отримає більшість голосів,  то складу подяку тій людині,
яка   запропонувала   до   нього   останній   штрих.  Цей  штрих
запропонував міністр юстиції України шановний колега  Головатий.
Дякую вам.
 
     ГОЛОВА. Прошу уваги.  Зараз послухайте, що про нас кажуть з
телеекрана.  Послухати можна буде в  залі.  Треба  ж  послухати!
Залишайтеся всі на місцях,  будь ласка.  Якщо технічно все вийде
добре,  то перервемо  засідання,  включимо  передачу,  і  будете
слухати.
 
     20
 
     /Після перерви/
 
     ГОЛОВА. Прошу уваги.  Шановні депутати,  не піднімайте рук,
сядьте всі на свої місця!  Депутате  Поровський,  не  ходіть  по
залу, сядьте на місце.
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги, Тимчасова спеціальна комісія по
доопрацюванню проекту Конституції просить вашої уваги.
 
     ГОЛОВА. Ми  тільки  що  прийняли  статтю  10.  Чому  ми  її
прийняли?  Я  поясню.  Тому  що  зібралися  представники  різних
політичних сил і знайшли компромісний варіант,  який  спрацював.
Так  треба  підійти  і  до  статті  20.  Ми  доручаємо групі під
керівництвом  депутата  Буткевича   вийти   зараз   у   кулуари,
попрацювати   там   і  принести  варіант,  який  ми  обов'язково
проголосуємо в залі. От і все /Шум у залі/. І депутата Гетьмана?
І  депутат  Гетьман хай приєднається до них.  Хто хоче ще з ними
попрацювати будь ласка, допоможіть їм.
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги, можливо, й депутата Юхновського
туди залучити? /Шум у залі/.
 
     ГОЛОВА. Депутати Гетьман і Юхновський підійдуть самі /Шум у
залі/.
 
     Розділ III: "Вибори. Референдум"...
 
     21
 
     Прошу вибачення, я припустився помилки. Будь ласка, тихіше!
Депутате  Бобриньов,  ну  та сядьте ж на місце!  Скільки ж можна
просити?
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги,  прохання зайняти свої  робочі
місця! Комісія просить виявити увагу до її роботи!
 
     ГОЛОВА. Депутате Поровський,  та не йдіть сюди!  В'ячеславе
Максимовичу,  тихіше.  Включіть його до  складу  комісії,  нехай
попрацює.
 
     СИРОТА М.Д.  Найбільш  активні  депутати  нехай  працюють у
комісії.
 
     ГОЛОВА. Миколо Федоровичу,  будь ласка.  Прошу уваги.  Дуже
важливе доповнення.
 
     СИРОТА М.Д. Це ще доповнення до розділу II, шановні колеги.
 
     ГОЛОВА. Хвилинку, Михайле Дмитровичу. У перерві підходив до
мене Микола Федорович Грабар і вніс пропозицію щодо  статті  67.
Дуже важлива пропозиція... Прошу уваги,
 
     СИРОТА М.Д.   Шановні  колеги,  заспокойтеся,  будь  ласка.
Давайте вислухаємо депутата /Шум у залі/.  Щодо статті 20  дасть
інформацію професор Буткевич, і ми тоді проголосуємо статтю.
 
     22
 
     ГОЛОВА. Одну  хвилинку,  Михайле  Дмитровичу.  Надамо слово
депутату Грабару.
 
     СИРОТА М.Д. Ідіть на. трибуну. Вас не чути.
 
     ГОЛОВА. Шановні  депутати,  прошу  послухати.  Він  вносить
пропозицію. Увага.
 
     ГРАБАР М.Ф.,  член  Комісії Верховної Ради України з питань
законності   і   правопорядку   /Хустський    виборчий    округ,
Закарпатська    область/.    Шановні    народні   депутати,   ми
проголосували статтю 67,  яка дуже коротко говорить  про  сплату
податків:  "Кожен  зобов'язаний  сплачувати  податки  і  збори в
порядку і розмірах, встановлених законом".
 
     Є пропозиція конституційно закріпити принцип,  якого ми всі
з  вами давно хотіли.  Цю статтю доповнити таким реченням:  "Всі
громадяни здають  щорічно  до  податкових  інспекцій  за  місцем
проживання  декларації  про  свій  майновий  стан  та  доходи  в
минулому році  у  порядку,  що  встановлюється  законом".  І  ми
знімемо з вами всі проблеми, які хотіли зняти.
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування цю пропозицію. "За" - 285.
 
     Ще раз   ставлю   на   голосування  це  доповнення.  Євгене
Васильовичу, не кричіть, ніхто не чує, що ви говорите.
 
     "За" - 302. Доповнення прийнято /0плески/.
 
     23
 
     Тепер юридичне уточнення до статті 61.
 
     Депутат Стретович, член Тимчасової спеціальної комісії.
 
     СТРЕТОВИЧ В.М.,  голова Комісії Верховної  Ради  України  з
питань правової політики і судово-правової реформи /Немирівський
виборчий округ, Вінницька область/.
      Шановні колеги!  Ми  дуже  швидко проголосували статтю 61.
Там,  у  таблиці,  під  номером  756  є  моя  поправка,  яка  не
врахована.  Вона  зводиться ось до чого.  Треба у частині першій
статті після слів "юридичної відповідальності"  додати:  "одного
виду". І тоді буде так: "Ніхто не може бути двічі притягнений до
юридичної  відповідальності  одного  виду  за  одне  і  те  саме
правопорушення". Тому... /Шум у залі/.
 
     ГОЛОВА. Зрозуміло? Ставлю на голосування. Підтримайте, будь
ласка.
 
     СИРОТА М.Д.  З поваги до секретаря  Тимчасової  спеціальної
комісії.
 
     ГОЛОВА. Прошу підтримати. "За" - 314.
 
     Розділ III:  "Вибори.  Референдум".  Ставлю  на голосування
назву цього розділу.
 
     "За" - 310.
 
     24
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги!  Комісія просить поставити  на
голосування розділ III у цілому.
 
     ГОЛОВА. Є зауваження до назви розділу? Хвилинку, спокійно.
 
     Стаття 69...  /Шум у залі/. Ставлю на голосування статтю 69
/Шум у залі/. Я не зрозумів нічого... /Шум у залі/.
 
     СИРОТА М.Д.  Назва розділу  проголосована.  Підтримали  310
голосами.
 
     ГОЛОВА. Є доповнення до назви у депутата Сікалова.
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги, невже в назві розділу справа?
 
     СІКАЛОВ В.І.,  член Комісії Верховної Ради України з питань
прав  люди,  національних  меншин  і  міжнаціональних   відносин
/Горлівський-Микитівський  виборчий  округ,  Донецька  область/.
Александр Александрович, прошу передать слово Симоненко.
 
     СИМОНЕНКО П.М.  Спасибі.  Шановні народні депутати!  У чому
тут  справа?  Ми  хотіли  б усе-таки запропонувати точнішу назву
цього розділу.  Вона була запропонована  Тимчасовій  спеціальній
комісії, і нам здається, що її можна було б підтримати.
 
     Ідеться про  те,  щоб у цьому розділі сказати і про народне
волевиявлення, а не тільки про вибори і референдум.
 
     25
 
     Треба конституційно закріпити право народу й на інші  форми
волевиявлення.
 
     ГОЛОВА. Ставлю  на  голосування пропозицію Симоненка додати
до слів "Вибори. Референдум" слова "Народне волевиявлення".
 
     СИРОТА М.Д. Комісія не підтримує цю пропозицію.
 
     ГОЛОВА. Давайте підтримаємо пропозицію.
 
     СИРОТА М.Д.  Комісія не підтримує.  Вона  обговорювалася  в
комісії.
 
     ГОЛОВА. А  ми  давайте підтримаємо разом з комісією,  і все
буде нормально.
 
     "За" - 186. Не вистачає голосів.
 
     26
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги! Ну невже ж у назві справа? Цими
словами   й   починається   стаття  69:  "Народне  волевиявлення
здійснюється..." Тут же зазначено:  "інші  форми  безпосередньої
демократії".
 
     ГОЛОВА. Ставлю статтю 69 на голосування.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія пропонує проголосувати розділ у цілому.
 
     ГОЛОВА. Одну хвилинку,  тут є якісь конфліктні статті? /Шум
у залі/. Яка стаття, назвіть?
 
     СИРОТА М.Д. То давайте проголосуємо, якщо є...
 
     ГОЛОВА. Почекайте. Депутат Симоненко просить слова.
 
     27
 
     СИМОНЕНКО П.М. Олександре Олександровичу! Шановні колеги!..
/Шум у залі/.
 
     ГОЛОВА. Будь ласка,  заспокойтеся.  Сядьте, будь ласка. Ну,
врешті-решт, не можна ж говорити.
 
     СИМОНЕНКО П.М.  Олександре  Олександровичу!  Я   хотів   би
запропонувати таке.  Ми значно прискоримо роботу,  якщо будемо з
повагою ставитися до тих пропозицій,  які є.  Ну,  припустимо, у
статті  72 записано,  що всеукраїнський референдум призначається
законодавчим органом або Президентом...
 
     ГОЛОВА. Це яка стаття?
 
     СИМОНЕНКО П.М. Це стаття 72.
 
     ГОЛОВА. Стаття 72... Так.
 
     СИМОНЕНКО П.М. А у нас є... Щоб потім не...
 
     ГОЛОВА. Перші три статті можна голосувати?
 
     СИМОНЕНКО П.М.  Ні,  у нас є ще до першої...  Я кажу,  що є
проблеми. Давайте тоді почнемо з першої.
 
     ГОЛОВА. Ставлю  на  голосування  першу статтю розділу III в
цілому.
 
     28
 
     СИРОТА М.Д. Комісія просить підтримати статтю 69.
 
     ГОЛОВА. Прошу голосувати. Увага!
 
     "За" - 278.
 
     Депутат Симоненко. Будь ласка.
 
     СИМОНЕНКО П.М. Пропоную статтю 69 викласти в такій редакції:
"Народне волевиявлення здійснюється через всенародне обговорення
найважливіших питань державного  життя,  вибори,  референдум  та
інші форми безпосередньої демократії". Це перше.
 
     Друге. До  цієї  ж  статті...  Я тоді повністю її прочитаю,
Олександре Олександровичу.  "Організація і проведення виборів та
референдуму покладається на Центральну виборчу комісію. Окружні,
територіальні  та  дільничні  комісії  утворюються  відповідними
Радами  народних  депутатів  на основі представництва політичних
партій та  інших  об'єднань  громадян.  Закон  визначав  порядок
організації  та проведення виборів,  референдумів,  всенародного
обговорення питань державного життя".
 
     Тоді в цілому,  у комплексі вся ця стаття,  яка  мав  пряме
відношення до народного волевиявлення...
 
     СИРОТА М.Д. Комісія не підтримує це формулювання.
 
     ГОЛОВА. Пропозиція ставиться на голосування. "За" - 133.
 
     29
 
     Голосів не вистачило. Ще раз ставлю в цілому статтю 69.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги, я прошу вас, підтримайте статтю
69 у редакції комісії.
 
     "За" - 276.
 
     ГОЛОВА. Ще які поправки до неї?  Депутат Чиж.  Будь  ласка.
Немає?
 
     Депутат Кризський.
 
     КРИЗСЬКИЙ Ю.О.  Я пропоную,  по-перше,  у статті 72 замість
слів  "Народної  Ради  України"  написати  "вищим   законодавчим
органом",  а по-друге, у другому абзаці, де визначається, що "на
вимогу не менш як трьох мільйонів громадян..."
 
     ГОЛОВА. В якій це статті?
 
     КРИЗСЬКИЙ Ю.О. У статті 72.
 
     ГОЛОВА. Ми голосуємо статтю 69.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги,  будьте уважні!  Ми  голосуємо
статтю 69.
 
     ГОЛОВА. Одну  хвилиночку,  почекайте!..  Заждіть  із своїми
поправками!  Ви можете  хоч  трохи  потерпіти,  врешті-решт?  Ви
думаєте, що тут сидіти простіше, ніж у залі? Чи є совість,
 
     30
 
     повага один до одного? Я прошу вашої уваги на секунду Увага!
/Шум у залі/.
 
     Шановні депутати,  у нас,  як казав Саахов,  "отсюда только
один путь - или в ЗАГС,  или к прокурору"...  Тому нам треба або
прийняти Конституцію...
 
     СИРОТА М.Д. Або не виходити звідси.
 
     ГОЛОВА. ...виправивши там деформації в  організації  влади,
або   не  працювати  як  Верховній  Раді,  поховавши  демократію
остаточно. Тому я просив би вас працювати швидко, але зважати на
справді важливі моменти... /Шум у залі/.
 
     Я звертаюся ще раз до голів фракцій,  до голів комісій.  Ви
не думайте,  що хтось,  якщо він піде звідси,  то врятується або
покаже,  який він, ось бачте, був такий ревний і відданий /Шум у
залі/.  Попрацюйте з людьми зараз.  Кожен повинен бути  тут,  на
місці. Я для перевірки ще прошу провести поіменну реєстрацію.
 
     Поіменна реєстрація!
 
     Зареєструвався 361 народний депутат.
 
     Я прошу  взяти  список-роздруківку,  Леоніде  Єгоровичу,  і
обдзвонити усіх тих,  хто був тут на  засіданні  при  попередній
реєстрації, щоб вони були в залі зараз. Прошу.
 
     Стаття 69 ставиться на голосування. Прошу проголосувати.
 
     31
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги, комісія дуже просить підтримати
редакцію статті 69.  Там передбачені  всі  необхідні  норми  для
народного волевиявлення.
 
     ГОЛОВА. Ставиться на голосування, будь ласка. "За" - 320.
 
     Стаття 70.   "Право   голосу   на   виборах..."  Ставлю  на
голосування в цілому цю статтю.
 
     СИРОТА М.Д.  Прохання підтримати,  шановні колеги. Я говорю
від імені комісії.
 
     "За" - 335.
 
     ГОЛОВА. Михайле Дмитровичу, ми з вами вже дратуємо людей. Я
буду називати номер статті,  не читаючи текст, а ви не говоріть,
що підтримуєте. Бо якщо написано, то зрозуміло, що підтримуєте.
 
     СИРОТА М.Д.   Але   ж   і  люди  дратують  нас,  Олександре
Олександровичу...
 
     ГОЛОВА. Так.
 
     Стаття 71 в редакції комісії ставиться на голосування...
 
     До статті 71. Я зараз надам слово.
 
     Голосуйте.
 
     "За" - 323.
 
     Депутат Симоненко. Доповнення. Будь ласка.
 
     32
 
     СИМОНЕНКО П.М,  Олександре Олександровичу, я маю і до статті
70. Якщо визнаєте,  що це розумна поправка,  тоді давайте,  будь
ласка, на неї якось відреагуємо.
 
     Можна додати таке:  "Громадянин може бути обраний  лише  до
одного  представницького  органу державної влади".  Це до статті
70.
 
     А що стосується статті 71, то я хотів би, щоб ми після слів
"є  вільними  і  відбуваються  на  основі загального,  рівного і
прямого виборчого  права  шляхом  таємного  голосування"  додали
слова "на мажоритарно-пропорційній основі".
 
     СИРОТА М.Д. Комісія це не підтримує.
 
     ГОЛОВА. Доповнення      до      статті     71     -     "на
мажоритарно-пропорційній основі" ставиться на голосування.
     "За" - 216.
 
     Стаття 72  в  цілому ставиться на голосування.  "За" - 314.
     Депутат Симоненко. Доповнення. Будь ласка.
 
     СИМОНЕНКО П.М.  Уважаемые народные депутаты!  Поймите, меня
правильно,   я   не  хочу  ухудшить  содержание  нашего  проекта
Конституции.  Но если мы в этой норме  запишем,  что  референдум
Президентом  назначается,  то получается,  что он может по любым
вопросам объявлять референдум.  Поэтому вы  подумайте,  чем  это
закончится.  Если  мы  хотим сбалансировать ветви власти,  а это
коснется следующих статей и следующих
 
     33
 
     разделов, то надо это право предоставить и одной,  то  есть
законодательному органу,  и другой,  то есть Президенту,  ветвям
власти только по одному вопросу. Взаимно, я имею в виду. И здесь
можно  было  бы  записать:  "тільки про довіру Верховній Раді чи
Президенту".
 
     СИРОТА М.Д.   Шановні  колеги,  дочитуйте  до  кінця  текст:
"відповідно до   їхніх  повноважень,  встановлених  Конституцією
України".
 
     СИМОНЕНКО П.М. А там далі немає цього.
 
     СИРОТА М.Д. То в повноваженнях, там і записати, з яких саме
питань   вони   призначають   всеукраїнський  референдум.  Це  ж
передбачено, шановні колеги.
 
     ГОЛОВА. Я прошу заспокоїтися.  Норма  надзвичайно  важлива.
Треба  пов'язати цю норму з функціями Президента.  Або там,  або
тут.  І привезти це у відповідність.  Пропонуйте! Або там будемо
це робити, або...
 
     СИРОТА М.Д.  Тут  уже  написано:  "до  їхніх  повноважень".
Комісія врахувала поправку.
 
     ГОЛОВА. "До  їхніх   повноважень"   Тоді   повноваження   і
корективи внесемо, якщо потрібно.
 
     34
 
     СИРОТА М.Д.  А  в  розділах "Президент України" і "Верховна
Рада України" чітко виписати,  з яких саме  питань  хто  і  який
референдум   може  призначати.  Комісія  передбачила  вже  такий
механізм.  І в тих розділах зробимо відповідні правки, якщо буде
потрібно.
 
     ГОЛОВА. Добре.  Можна  іти  далі?  Стаття  73.  Будь ласка.
Поправка 60? Слово надається депутату Чижу.
 
     ЧИЖ І.С.    Шановні    Михайле    Дмитровичу,    Олександре
Олександровичу і колеги! Моя поправка досить широка. Але в цьому
випадку я тільки одного хочу:  внести доповнення до статті 73. Я
посилаюся  на  новелу  в  статті  5,  яка  з'явилася  у  процесі
підготовки проекту до другого читання. Читаю: "Право визначати і
змінювати  конституційний лад в Україні належить виключно народу
і не може бути узурповано державою,  її органами або  посадовими
особами".  Це  означає  пряму  народну  демократію,  це  означає
референдум. А в мене є там інші зауваження щодо референдуму. Але
я тільки цю частину беру, не торкаючись іншого.
 
     35
 
     Стаття 73  з  моїм  доповненням  звучала  б так:  "Виключно
всеукраїнським  референдумом  вирішується  питання   про   зміну
території  України,  а  також визначення і зміну конституційного
ладу".  Я процитував норму статті 5. Прошу закріпити її у статті
73, це якраз пряма демократія, зафіксована у статті 5.
 
     Дякую.
 
     СИРОТА М.Д.   Практично  це  дуже  важко  зробити,  шановні
колеги. Комісія саме через це не підтримала.
 
     ГОЛОВА. Оскільки  у   статті   5   це   записано,   давайте
підтримаємо.
 
     СИРОТА М.Д. Як це можна реалізувати?
 
     ГОЛОВА. Давайте   підтримаємо   пропозицію  депутата  Чижа.
Ставлю на голосування. Будь ласка.
 
     "За" - 215.
 
     Не вистачило  голосів.  Тоді,  може,  давайте  в  цілому  з
поправкою спробуємо проголосувати /Шум у залі/.
 
     СИРОТА М.Д. З якою поправкою?
 
     ГОЛОВА. З доповненням.
 
     СИРОТА М.Д. Та то ж не доповнення, то нова редакція.
 
     36
 
     ГОЛОВА. Та ні, це - доповнення /Шум у залі/.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні  колеги,  давайте не поспішати в таких
речах, як всеукраїнський референдум. Давайте заспокоїмося.
 
     ГОЛОВА. Будь ласка,  прочитайте ще раз  загальну  редакцію.
Зачекайте.
 
     ЧИЖ І.С. Михайле Дмитровичу, я до вас звертаюся і до колег.
Я розумію,  що ми втомилися,  але  давайте  послухаємо.  Ми  вже
проголосували,  і стаття 5 набрала 374 голоси. Ця частина, яку я
пропоную до статті 73,  набрала 367 голосів. Звучить так: "Право
визначати  і  змінювати  конституційний  лад  у  країні належить
виключно народу і не може бути узурповано державою,  її органами
або посадовими особами".
 
     Я хочу   запитати.   Декларація   прекрасна   у   статті  5
зафіксована.  Як вона буде реалізовуватися? Тому я 9 пропоную до
статті 73 як доповнення.  Це не нова редакція,  а доповнення. Бо
перша частина  статті  лишається  ваша,  Тимчасової  спеціальної
комісії. Вона звучить так: "Виключно
 
     37
 
     всеукраїнським референдумом  вирішується  питання про зміну
території України".  Пропонується  додати  слова  "визначення  і
зміну конституційного ладу".
     Усе ж зрозуміло. Дякую.
 
     ГОЛОВА. Я ставлю доповнення на голосування.
 
     Визначайтеся.
 
     "За" - 207.
 
     Стаття 73 в цілому ставиться на голосування. Одну хвилинку!
Ставимо   на   голосування   частину:  "Виключно  всеукраїнським
референдумом вирішується питання про зміну території України".
 
     СИРОТА М.Д.  Це вся  стаття.  Комісія  просить  підтримати,
шановні колеги.
 
     ГОЛОВА, Так, голосуємо.
 
     "За" - 294.
 
     Яка поправка? Говоріть, будь ласка,
 
     ПЕЙГАЛАЙНЕН А.В.,  голова підкомісії Комісії Верховної Ради
України  з  питань  державного  будівництва,  діяльності  Рад  і
самоврядування  /Xарцизький  виборчий округ,  Донецька область/.
Фракция "Коммунисты Украины".  Поправка 33  на  странице  176  в
синей  книге.  Мы  предлагаем  путем  всеукраинского референдума
решать не только вопрос территории,  но  и  такие  вопросы,  как
название государства, государственная символика, форма
 
     38
 
     государственного устройства.  Поэтому мы и предлагаем такую
редакцию:  "Виключно  всеукраїнським  референдумом   вирішуються
питання про назву держави,  характер суспільно-політичного ладу,
форму державного правління,  державну символіку, зміну території
України, входження України до будь-яких міждержавних політичних,
економічних і військових союзів та про вихід з них".
 
     ГОЛОВА. Ставлю   на   голосування    пропозицію    депутата
Пейгалайнена.
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги! Коштів же не вистачить у. нашої
країни на таку кількість референдумів!
 
     ГОЛОВА. Прошу голосувати. "За" - 141.
 
     Стаття 73 в цілому ставиться на голосування /Шум у залі/.
 
     "За" - 302.
 
     Депутат Симоненко. Доповнення, будь ласка.
 
     СИМОНЕНКО П.М.  Шановні  народні  депутати!  Я   хотів   би
привернути  вашу увагу до такого.  Світовий досвід свідчить,  що
коли  вирішуються  питання  про  вступ  до  якихось  міжнародних
політичних,  економічних,  військових  союзів,  то  це питання в
державі вирішується за участю народу.
 
     Тому, по-перше,  я хотів би, щоб ми внесли доповнення також
про  входження  України  до  будь-яких  міжнародних  політичних,
економічних, військових союзів та про вихід з них.
 
     39
 
     По-друге. Які тепер повноваження у  Верховної  Ради?  Ми  з
вами  за  статтею  85  проекту  /ви кажете,  що дійдемо потім до
цього/ можемо  призначити  всеукраїнський  референдум  тільки  з
питань  статті 73:  стосовно території і нічого більше.  Це щодо
повноважень Верховної Ради, щоб потім ми не поверталися.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги! Кожен другий у цьому залі може
те саме говорити й доповнювати. У нас у кожного є такі поправки.
Чи потрібно зараз кожному з нас говорити  все  те,  що  в  нього
болить на душі?  Може,  давайте голосувати текст і йти далі?  Це
думка комісії /Шум у залі/.
 
     ГОЛОВА. Увага!  Поправка депутата  Симоненка  ставиться  на
голосування.  "За"  - 182.  Стаття 74 ставиться на голосування в
цілому.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія просить підтримати.
 
     40
 
     ГОЛОВА. "За" - 326. Прийнято.
 
     Шановні депутати!   Депутат   Кризський    зробив    слушне
зауваження  до  статті 72.  Він каже,  що якщо збирати 100 тисяч
підписів по кожній з двох третин областей  /так,  здається,  там
написано/,  то є частина областей,  де цього практично неможливо
зробити.  То,  може,  треба було б записати "З мільйони",  але в
процентному співвідношенні до кількості населення?
 
     Що ви скажете, Михайле Дмитровичу?
 
     СИРОТА М.Д. Це дуже небезпечно. Ця норма є в чинному Законі
про референдум. Ну що ми тут будемо творчістю займатися на ходу?
Комісія відхилила ці та інші пропозиції, пов'язані з процентами.
Народ не підтримає такий референдум...
 
     ГОЛОВА. Усе! Проголосовано /Шум у залі/.
 
     Прошу уваги!  Коли  ми  розглядали  статтю   7,   якщо   не
помиляюся, то домовилися про те, що голосуємо слово "парламент",
а назву - "Народна Рада" чи "Верховна Рада" визначимо тоді, коли
підійдемо до четвертого розділу.
 
     Так от,  розділ  IV.  "Народна  Рада"  чи  "Верховна Рада".
Спочатку ставлю на рейтингове голосування /Шум у залі/.  Що, що?
Поки  що ми не голосуємо.  Будь ласка,  я ще раз повторюю,  що є
два,  власне кажучи,  альтернативних варіанти - "Народна Рада" і
"Верховна Рада".
 
     41
 
     Прошу уваги!   Спочатку   ставиться  на  голосування  назва
"Народна Рада".
 
     "За" - 184.
 
     Тепер визначаємося  рейтинговим  голосуванням  щодо   назви
"Верховна Рада".
 
     "За" - 243.
 
     Ставлю на  результативне  голосування  назву "Верховна Рада
України".
 
     "За" - 287.
 
     Дозвольте мені  сказати  з  мотивів  голосування.  Якими  б
демократичними  ми не були...  Шановні друзі,  та ви знаєте,  що
Народна Рада сидить  у  Рогачах,  а  Верховна  -у  державі  таки
повинна  бути.  Тому  треба  назвати  -  "Верховна  Рада" - і не
соромитися цієї назви.
 
     Я ставлю  ще  раз  на  голосування  назву  "Верховна   Рада
України".
 
     "За" - 293.
 
     42
 
     Ну ми    ж   шукаємо   компроміси!   Врешті-решт,   давайте
проголосуємо!
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні  колеги,  в  комісії  не  було  різких
заперечень проти "Верховної Ради".  Не було заперечень.  Якщо це
за  рейтинговим  голосуванням  набирає  більшість,  то   давайте
підтримаємо.
 
     ГОЛОВА. Ще раз ставлю на голосування.
 
     "За" - 297.
 
     Ви знаєте що,  шановні депутати? Ми повинні визначитися все
одно,  інакше далі йти не можна.  Ми ж не можемо назвати  буквою
"А", а повинні назвати або так, або так.
 
     Я ще   раз  ставлю  на  голосування  назву  "Верховна  Рада
України".
 
     "За" - 300 /0плески/.
 
     Я прошу оплески залишити на потім.
 
     Стаття 75.  "Єдиним органом законодавчої влади в Україні  є
парламент - Верховна Рада України".
 
     Стаття 75 ставиться на голосування.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія просить підтримати, шановні колеги.
 
     43
 
     ГОЛОВА. Стаття 76.  Зауваження до статті є? Ставлю в цілому
статтю 76 на голосування.
 
     "За" - 325.
 
     У мене  є  така  пропозиція...  У   цілому   розділ   можна
проголосувати?
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги, якщо є доповнення, то їх потім
проголосуємо /Шум у залі/.
 
     ГОЛОВА. Одну хвилиночку! /Шум у залі/.
 
     СИРОТА М.Д. Якщо весь розділ, крім статті 85?
 
     ГОЛОВА. Одну хвилинку! Спокійно! /Шум у залі/. Спокійно.
 
     Так, стаття 85 конфліктна. Яка ще? /Шум у залі/. Статті 78,
85, 100, 79.
 
     Прошу уваги!  Розділ  IV,  крім  статей 78,  79,  85,  100,
ставиться  на  голосування  в  цілому.  Доповнення  можна   буде
проголосувати. Будь ласка.
 
     "За" - 296.
 
     СИРОТА М.Д. Не всі, очевидно, зрозуміли.
 
     ГОЛОВА. Ще раз ставлю на голосування. Будь ласка.
 
     44
 
     СИРОТА М.Д. Прохання підтримати, шановні колеги.
 
     "За" - 287.
 
     ГОЛОВА. Йдемо по статтях. Стаття 77.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні  колеги,  статтю  77  комісія  просить
підтримати.
 
     ГОЛОВА. Голосується стаття 77.
 
     "За" - 283.
 
     По фракціях, будь ласка.
 
     СИРОТА М.Д.  Що ж тут такого,  шановні  колеги?  Вибори  до
Народної   Ради,  чергові  і  позачергові.  "Порядок  проведення
виборів встановлюється законом".
 
     ГОЛОВА. Група фракцій...  Прошу уваги. Я прошу вас, колеги,
всі сядьте на місця.  Не вигукуйте. Давайте так: до того списку,
що я назвав,  плюс стаття 90.  Будь ласка,  я ще  раз  повторюю:
розділ  ІV,  крім  статей 78,  79,  90,  85 і 100,  ставиться на
голосування в цілому.
 
     "За" - 304. Прийнято.
 
     Прошу уваги.  Тепер  стаття  78.  "Депутати  не   пов'язані
імперативним   мандатом   і   здійснюють  свої  повноваження  на
постійній основі.
 
     Депутати не можуть мати  інший  представницький  мандат  та
бути на державній службі.
 
     45
 
     Вимоги щодо  несумісності  депутатського  мандата  з іншими
видами діяльності встановлюються законом".
 
     Можна голосувати?  Ні?  По  частинах?  Голосується  частина
перша /Шум у залі/.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги,  дуже шумно.  Спокійніше, будь
ласка. Прохання підтримати.
 
     "За" - 263.
 
     ГОЛОВА. Поправка  депутата  Симоненка.  Будь  ласка.  Номер
поправки? Говоріть швидко. Увага!
 
     СИМОНЕНКО П.М. Олександре Олександровичу, шановні депутати!
Хочу привернути вашу увагу до того,  що згідно з  цією  частиною
статті  одразу  ж,  як  тільки  обрали,  народний депутат уже не
відповідає перед своїми виборцями.  Як це можна зрозуміти?  Тому
треба   вилучити   частку   "не"  і  буде:  "депутати  пов'язані
імперативним мандатом".
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги,  думка комісії така.  Якщо. ми
перейдемо  на  мажоритарно-пропорційну систему,  то слід мати на
увазі,  що нею не передбачено  імперативного  мандата.  Буде  не
відповідальність     безпосередньо     перед     виборцями,    а
відповідальність перед  партією  /Шум  у  залі/.  За  партійними
списками будуть вибори, і тому перед партією будуть відповідати,
а не перед виборцями /Шум у залі/.
 
     46
 
     Шановні колеги, прохання поводитися тихіше, спокійніше.
 
     ГОЛОВА. Прошу уваги!  Будь ласка,  не галасуйте, я вас дуже
прошу!
 
     Частина перша статті 78 ставиться на голосування.
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги! Прохання від комісії підтримати
цю частину.
 
     "За" - 259.
 
     ГОЛОВА. Слово надається депутату Кузьменку. Номер поправки?
 
     КУЗЬМЕНКО С.Л.  Поправка 86 на сторінці 366 жовтої книги. Я
пропоную  частку  "не"  перед  словом  "пов'язані"  вилучити.  Я
вважаю,  що після того,  як ми не прийняли рішення  про  змішану
виборчу  систему  - не зафіксували її в Конституції,  ми повинні
жорстко пов'язати депутатів імперативним мандатом /Шум у залі/.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги!  Ця стаття  перевірена  часом,
досвідом тих країн,  які вже перейшли на мажоритарно-пропорційну
систему.  І  там,  де  мажоритарно-пропорційна  система",  немає
імперативного мандата. Тому що вибори відбуваються за партійними
списками /Шум у залі/.  А якщо,  шановні колеги,  половина -  за
партійними  списками,  а половина - по мажоритарних округах,  то
чому в одного депутата повинен бути  імперативний  мандат,  а  в
другого ні?
 
     47
 
     ГОЛОВА. Михайле Дмитровичу,  хвилинку... Я ще раз звертаюся
до всіх вас:  що ви робите по кутках?  Ну сядьте, будь ласка, на
місця! Все, що потрібно, приймемо! /Шум у залі/.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні  колеги!  У  цьому  розділі  є  дійсно
важливі моменти,  які треба проголосувати.  Але це доповнення не
належить   до   життєво   важливих.   Давайте   заспокоїмося   і
проголосуємо.
 
     ГОЛОВА. Я ще раз прошу...
 
     СИРОТА М.Д.  Ну невже від  цього  слова  залежить  майбутнє
виборів?  /Шум  у залі/.  Буде ж Закон про відкликання народного
депутата, в ньому все буде записано так, як треба.
 
     ГОЛОВА, Депутате Єльяшкевич,  сядьте на місце,  будь ласка.
Депутате  Буткевич,  прошу,  не  підходьте,  ви ж заважаєте всім
працювати /Шум у залі/.
 
     Депутат Радько. Говоріть, будь ласка.
 
     РАДЬКО В.І.,  секретар Комісії  Верховної  Ради  України  з
питань  державного будівництва,  діяльності Рад і самоврядування
/Кролевецький  виборчий  округ,  Сумська  область/.   Олександре
Олександровичу!   Будь  ласка,  послухайте  всі,  багато  з  нас
говорять про те, що тут записуються норми законів. Тому я
 
     48
 
     пропоную /моя поправка 65/  слова  "імперативним  мандатом"
зовсім  вилучити,  бо це норма Закону про вибори.  Бо сьогодні -
імперативний,  а завтра  -  не  імперативний.  Ця  частина  буде
звучати так: "Депутати здійснюють свої повноваження на постійній
основі", і все. А в Законі про вибори це записати...
 
     ГОЛОВА. Давайте погодимося.  Ставлю на голосування  /Шум  у
залі/.   "За"  давайте.  Степан  Ількович  підказує:  "за".  Він
правильно говорить.
 
     "За" - 289.
 
     Ще раз ставлю на голосування /Шум у залі/.
 
     СИРОТА М.Д.  За  рейтингом  ця  поправка  набрала   більше,
шановні колеги, голосів.
 
     "За" - 306.
 
     ГОЛОВА. Частина  друга.  "Депутати  не  можуть  мати  інший
представницький мандат та бути на державній службі".  Ставлю  на
голосування.
 
     СИРОТА М.Д. Прохання підтримати.
 
     ГОЛОВА. Може, в цілому статтю? В цілому стаття голосується.
 
     "За" - 358.
 
     Стаття 79.  Прошу  уваги!  Дозвольте мені сказати два слова
перед цим.
 
     49
 
     У нас  дискусійним  було  питання  про  складання   присяги
депутатом. Давайте подивимося, що нас тут стримує. Прочитаймо цю
присягу. Будьмо уважні!
 
     "Присягаю на вірність Україні.  Зобов'язуюсь  усіма  своїми
діями  боронити  суверенітет  і незалежність України,  дбати про
благо Вітчизни і добробут українського народу.
 
     Присягаю додержуватися  Конституції  України   та   законів
України,    виконувати   свої   обов'язки   в   інтересах   усіх
співвітчизників".
 
     При всій банальності цієї процедури,  слова достойні  того,
щоб  за  них  проголосувати.  Я  прошу проголосувати статтю 79 в
цілому.
 
     Ставлю на голосування.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія просить підтримати. "За" - 315.
 
     ГОЛОВА. Які доповнення?
 
     Депутат Бутейко. Будь ласка. А потім - депутат Симоненко.
 
     БУТЕЙКО А.Д.,  перший заступник міністра закордонних  справ
України  /Камінь-Каширський виборчий округ,  Волинська область/.
Шановні колеги, я прошу вас...
 
     50
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги, нічого не чути. Тихіше!
 
     ГОЛОВА. Увага!  Бутейко   говорить,   поки   що   заступник
міністра.
 
     БУТЕЙКО А.Д.  Шановні колеги,  я прошу вас проголосувати за
поправку 93,  тому що у цій формі,  в якій ми  прийняли  частину
другу,   вона   суперечитиме  нашим  міжнародним  зобов'язанням.
Міжнародний  пакт  з  прав  людини   передбачає   рівноправність
громадян.  А тому я пропоную зафіксувати,  що депутати не можуть
мати  інший  представницький  мандат,  займати   будь-які   інші
оплачувані   чи   неоплачувані  посади  чи  займатися  будь-якою
комерційною діяльністю.
 
     Інакше, якщо ми залишимо статтю у такій редакції,  то  наша
Конституція  суперечитиме  Міжнародному  пакту  про  цивільні  і
політичні права.
 
     Дякую.
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування пропозицію депутата Бутейка.
 
     "За" - 243.
 
     Одну хвилинку! Я прошу уваги!
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги,  у нас майже те  саме,  тільки
ширше. Немає тут про податок нічого /Шум у залі/.
 
     51
 
     ГОЛОВА. Чому  ви кричите?  Чому?  Я скажу щиросердно,  що я
утримався, бо не чув, про що він говорив.
 
     Ще раз  проголосувати?  Хай  повторить  те,   що   потрібно
голосувати. Будь ласка. Увага!
 
     БУТЕЙКО А.Д. Шановні колеги! Я повторюю: якщо ми записуємо,
що депутати не можуть мати інший представницький мандат та  бути
на  державній  службі,  а  третій  абзац передбачає несумісність
депутатського мандата з іншими видами діяльності, то це означає,
що якісь інші види діяльності можливі для депутата.  Це означає,
що в нас буде вибір і практично надаватиметься пільга  або  буде
дискримінація  інших  громадян,  які  займаються  іншими  видами
діяльності. А у нас є принцип рівноправності громадян. І не може
бути  дискримінації  чи надання пільг залежно від кольору шкіри,
раси,  роду занять і так далі.  Це норма Міжнародного пакту  про
цивільні  і  політичні  права.  Таким чином,  якщо ми формулюємо
статтю 78 у такому вигляді, то це суперечитиме нашим міжнародним
зобов'язанням.
 
     Тому я  пропоную  записати:  "Депутати не можуть мати інший
представницький мандат,  займати  будь-які  інші  оплачувані  чи
неоплачувані   посади   чи   займатись   будь-якою   комерційною
діяльністю". Тоді у нас депутати будуть рівноправні.
 
     Дякую вам.
 
     52
 
     ГОЛОВА. Антоне Денисовичу,  ви, мабуть, пропустили, коли ми
голосували  статтю про підприємництво.  Ми там уже проголосували
це.
 
     Ставлю пропозицію депутата Бутейка на голосування.
 
     "За" - 191.
 
     СИРОТА М.Д. Стаття 80.
 
     ГОЛОВА. Депутат Симоненко.  Будь ласка. А потім ви візьмете
слово.
 
СИМОНЕНКО П.М.  Шановні народні депутати!  Я хотів би привернути
вашу увагу до того,  що  ми  обираємося  в  різних  округах,  за
різними програмами.  Тому я хотів би,  щоб друге речення присяги
все  ж  таки  закінчувалося  словами:  "Присягаю   додержуватися
Конституції   України   та   законів   України".   Бо   в   усіх
співвітчизників різні програми,  ми з різних регіонів,  і різні,
так скажемо, вимоги ставилися перед нами...
 
     СИРОТА М.Д.   Шановні  колеги!  Це  ж  написано:  "Присягаю
додержуватися Конституції України та законів України".
 
     СИМОНЕНКО П.М.  Хвилинку!   Чому   ви   мене   перебиваєте?
Хвилинку!
 
     І далі.  Я  пропоную  вилучити  частину:  "Відмова  скласти
присягу має наслідком втрату депутатського мандата". Нас обирали
сюди  виборці.  Тому  тут не можна так.  Це речення треба звідси
вилучити.
 
     53
 
     ГОЛОВА. Ставлю   на   голосування    пропозицію    депутата
Симоненка.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія не підтримує.
 
     ГОЛОВА. Прошу голосувати.
 
     "За" - 124.
 
     Ще є? Депутат Алексєєв.
 
     СИРОТА М.Д. Голосуємо доповнення.
 
     АЛЕКСЄЄВ В.Г.  Уважаемый Александр Александрович! Уважаемые
коллеги!  У меня  есть  дополнение  к  части  второй.  Предлагаю
изложить   ее  в  следующей  редакции:  "Присягаю  додержуватися
Конституції України та  законів  України,  діяти  відповідно  до
своєї передвиборної програми". Потому как у нас много депутатов,
и не только депутатов,  которые избираются под одними лозунгами,
а приходят и действуют с точностью до наоборот,  И я думаю,  что
наши избиратели  должны  быть  уверены,  что  избирая  нас,  они
избирают  людей,  которые  будут  защищать  их  интересы,  а  не
интересы   граждан   других   государств,   вроде   Канады   или
Австралийского Союза.
 
     ГОЛОВА. "Діяти  відповідно  до  своєї  виборчої" програми",
Так? Ставлю на голосування.
 
     СИРОТА М.Д.  А якщо за партійними списками, тоді як, згідно
з якою програмою діяти?
 
     54
 
     ГОЛОВА. Прошу голосувати. "За" - 148. Депутат Кузнєцов.
 
     КУЗНЄЦОВ П.С.,  заступник  голови  Комісії  Верховної  Ради
України з питань бюджету /Краматорський виборчий округ, Донецька
область/.  Уважаемые коллеги, уважаемый Александр Александрович!
Я хотел бы обратить ваше внимание на мою поправку 104. Предлагаю
после   слов   "виконувати   свої  обов'язки  в  інтересах  усіх
співвітчизників"  записать  "і  своїх  виборців".  І   поставити
крапку.
 
     СИРОТА М.Д. А вони що, не співвітчизники?
 
     КУЗНЄЦОВ П.С. "І своїх виборців".
 
     СИРОТА М.Д. То вони ж і є співвітчизниками.
 
     ГОЛОВА. Ставлю  на  голосування.  Голосуйте.  "За"  -  122.
Депутат Кузьменко.
 
     КУЗЬМЕНКО С.Л,  Спасибі.  Шановні колеги,  я прошу хвилинку
уваги.  Нагадую  вам,  скільки часу ми вже витратили на те,  щоб
позбавити мандатів тих депутатів,  які не поспішають перейти  на
постійну роботу. Тому я
 
     55
 
     пропоную останнє   речення   статті   79   -  "Повноваження
депутатів починаються з  моменту  складення  присяги"  доповнити
словами "і переходу на постійну роботу".
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування.
 
     СИРОТА М.Д.  Ми  ж  уже проголосували цю норму в попередній
статті.
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування.
 
     "За" - 155.
 
     Розглядаємо статтю 85.
 
     СИРОТА М.Д. Ні, - статтю 80.
 
     ГОЛОВА. Повторюю, статтю 85. Ідемо по частинах.
 
     СИРОТА М.Д.  До статті 85, зверніть увагу, сьогодні комісія
прийняла поправки.
 
     ГОЛОВА. До якої статті?
 
     СИРОТА М.Д.  До статті 85. Комісія сьогодні внесла поправку
до статті 85. Можна, я зачитаю її?
 
     ГОЛОВА. Будь ласка.
 
     56
 
     СИРОТА М.Д.  Пункт 3.  Тут написано:  "Прийняття Державного
бюджету  України..."  Комісія доповнила:  "Прийняття та внесення
змін до Державного бюджету..." і далі  за  текстом.  Тому  зараз
статтю  треба  розглядати з цим доповненням,  шановні колеги.  З
цього приводу було прохання і Президента,  і Кабінету  Міністрів
/Шум у залі/. Шановні колеги, оскільки відвертають увагу Голови,
може,  у цілому проголосує;;  мо?  Або скажемо,  щоб не заважали
Голові?
 
     ГОЛОВА. Увага!  Сергію Леонідовичу Кузьменко, заспокойтеся,
я прошу вас.
 
     СИРОТА М.Д. У цілому з доповненням комісії, шановні...
 
     ГОЛОВА. Одну хвилинку!  Я прошу уваги!  Зачитую норми, якщо
вони викликають заперечення, то ви піднімаєте руку /Шум у залі/.
Давайте спочатку так: є доповнення до статті 85?
 
     Статтю 85 голосуємо за основу.
 
     "За" - 306.
 
     Які доповнення, пропозиції, зміни? Будь ласка /Шум у залі/.
Де?  Зараз доповнення запишемо. По пунктах... Спокійно! Я ще раз
прошу всіх...
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги!..
 
     57
 
     ГОЛОВА. Та ніхто вашу символіку не вкраде, чому ви весь час
галасуєте про це?
 
     Ми розглядаємо   один  із  найважливіших  розділів  проекту
Конституції - про повноваження Верховної Ради.  Тут треба думати
і нічого не пропустити... Депутате Терещук, ну дайте ж послухати
йому!  Не можна пропустити жодної  важливої  поправки.  Тому  не
галасуйте,  а слухайте один одного. Я іду по пунктах. Якщо пункт
підходить, то проходить і так далі. Депутате Волковецький, я вас
прошу, ви ще будете звертатися до Верховної Ради /Шум у залі/.
 
     "До повноважень Верховної Ради України належать..." Увага!
 
     СИРОТА М.Д. Спокійніше, шановні колеги.
 
     ГОЛОВА. Та всі знають, що Верховної Ради. "Внесення змін до
Конституції України в межах  і  порядку,  передбачених  розділом
XIII Конституції України".
 
     Поправка якась була? Будь ласка.
 
     СИРОТА М.Д. Спочатку редакція комісії голосується.
 
     ГОЛОВА. Ми  редакцію комісії за основу проголосували,  тому
тепер поправки ідуть.
 
     СИРОТА М.Д. А тепер... /Шум у залі/.
 
     58
 
     ГОЛОВА. Ну давайте від комісії. Ні. Одну хвилинку...
 
     СИРОТА М.Д. Кожен пункт в редакції комісії...
 
     ГОЛОВА. Одну хвилинку,  почекайте... /Шум у залі/. Опустіть
усі руки.
 
     Ми створювали робочу групу з питання про організацію влади.
Ця група пропонує п'ять поправок. Давайте спочатку розглянемо їх
/Шум у залі/. Солідна була група.
 
     У вас є, Михайле Дмитровичу?
 
     СИРОТА М.Д. Що, я не розумію?
 
     ГОЛОВА. Оте, що комісія подавала. І вам дали на листку.
 
     СИРОТА М.Д.   Зауваження  Президента  у  нас  були,  ми  їх
погодили.
 
     ГОЛОВА. Ні,  ні.  У статті 85 пункт 3  доповнити,  виклавши
його в такій редакції:  "Прийняття Державного бюджету,  внесення
змін і доповнень до  нього,  погоджених  з  Кабінетом  Міністрів
України,  контроль  за  його  виконанням,  прийняття рішень щодо
звіту про виконання Державного бюджету України".
 
     СИРОТА М.Д. Комісія не розглядала такої поправки.
 
     59
 
     ГОЛОВА. Не розглядала, це правда.
 
     Не було у Президента такої поправки, у Президента
 
     було тільки одне... /Шум у залі/.
 
     Веде засідання  перший  заступник  Голови  Верховної   Ради
України ТКАЧЕЙКО О.М.
 
     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  народні  депутати!  Цю  поправку  вніс
Кабінет   Міністрів.   "Тимчасовій   спеціальній   комісії    по
доопрацюванню  проекту  Конституції.  Пропозиції  та  зауваження
Кабінету Міністрів  України  до  проекту  Конституції  України".
Підписано Лазаренком.  Нам подано протокол засідання комісії.  І
вноситься пропозиція доповнити частини таку-то і таку-то...
 
     СИРОТА М.Д.  Це до статті 95,  а зараз розглядається  стаття
85.
 
     ГОЛОВУЮЧИЙ. Стаття 95, правильно.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні  колеги!  До  пункту 3 тільки одна ось
поправка  Президента.  Додати  слова  "та   внесення   змін   до
Державного бюджету". Комісія це підтримала.
 
     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  ставлю  на  голосування  поправку,  яку вніс
Президент.
 
     60
 
     СИРОТА. М.Д.  Шановні колеги!  Пункт 3 тепер  звучить  так.
Дозвольте   його   зачитати:  "Прийняття  та  внесення  змін  до
Державного  бюджету  України  і  контроль  за  його  виконанням,
прийняття  рішення  щодо  звіту про виконання Державного бюджету
України". Комісія врахувала цю поправку і просить підтримати.
 
     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  ставлю  поправку  до   пункту   3,   внесену
Президентом, на голосування.
 
     "За" - 363.
 
     Депутат Симоненко. Будь ласка.
 
     СИМОНЕНКО П.М.  Спасибі,  Олександре Миколайовичу.  Поправка
123 в синьому томі.
 
     Я хотів би привернути вашу увагу,  шановні колеги, до того,
що  якщо  ми так поспішаємо,  то можемо повикреслювати і те,  що
повинно залишитися,  чим ми повинні  займатися  і  чим  сьогодні
займаємося.
 
     Ми ж  у  пункті  1  повинні  до  повноважень Верховної Ради
віднести спочатку прийняття Конституції,  а потім внесення  змін
відповідно   до  розділу  Ж  Конституції  України.  А  прийняття
Конституції ми взагалі викинули.
 
     ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександре Івановичу,  не заважайте,  будь ласка
/Шум у залі/. Олександре Івановичу, будь ласка.
 
     61
 
     СИМОНЕНКО П.М.  У  пункті  1,  Олександре Миколайовичу,  ми
пропустили принципове питання. Треба записати, що до повноважень
Верховної Ради належить передовсім прийняття Конституції,  а вже
потім внесення змін до Конституції.
 
     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  ставлю  на  голосування  поправку,   внесену
депутатом Симоненком. Прошу голосувати.
     "За" - 301. Депутат Чиж. Будь ласка.
 
     ЧИЖ І.С. Шановні колеги, у мене до розділу багато поправок,
але я внесу тільки одне доповнення.  Михайле Дмитровичу, йдеться
про пункт 4.  Шановні колеги!  Послухайте уважно,  бо голосувати
треба.
 
     СИРОТА М.Д. Давайте по пунктах. Пункт 1 проголосуємо, потім
другий, третій.
 
     ЧИЖ І.С. Якщо я вже взяв слово, то давайте проголосуємо те,
що  я  пропоную.  На  мою думку,  слід додати слова:  "прийняття
законів  та  їх  тлумачення."  Тлумачення  законів  це  виключно
функція    Верховної    Ради.   Це   просто   пропущено.   Прошу
проголосувати.
 
     ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуємо доповнення, яке пропонує депутат Чиж.
 
     62
 
     СИРОТА М.Д. Комісія вважає, що це - функція Конституційного
Суду.
 
     "За" - 306. Прийнято.
 
     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Пилипчук. Будь ласка.
 
     ПИЛИПЧУК В.М.  Шановні  депутати,  в  пункті  4 слід додати
слова  "прийняття  постанов   і   накладення   вето   на   укази
Президента". Далі там немає цього, а ми ж приймаємо) постанови і
накладаємо вето.
 
     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю поправку депутата Пилипчука до  пункту
четвертого на голосування. Підтримайте її.
     "За" - 289. Я прошу да раз /Шум у залі/.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги,  ну не гарячкуймо ж, і що ж ви
робите?!
 
     ГОЛОВУЮЧИЙ. Останній раз. Останній раз. "За" - 284.
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги, ну давайте ж спокійніше!
 
     ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайле   Дмитровичу,   до   пункту   5   немає
зауважень?
 
     63
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги,  щодо постанов - комісія  була
проти.  Ми  законами  повинні вносити зміни до законів і вводити
закони!  Постанови - це ж рудимент!  Ну давайте не гарячкувати і
не робити з Конституції домашньої творчості...
 
     ГОЛОВУЮЧИЙ. До пункту 5 є зауваження? Депутат Кузьменко.
 
     СИРОТА М.Д.  Давайте заспокоїмося,  шановні колеги, порядок
повинен бути при прийнятті Конституції.
 
     КУЗЬМЕНКО С.Л.  Шановні колеги,  я звертаюся до вас ще раз.
Пункт   5   цілком   правильно   написаний.  Справді,  до  наших
повноважень   належить   призначення,   обрання   у    випадках,
передбачених  Конституцією,  Проте,  крім  Конституції,  те саме
визначено в деяких чинних законах.  Тому я пропоную  після  слів
"Конституції України" додати слова "та чинним законодавством".
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги, ні в якому разі цього робити не
можна.  Інакше ми приймемо закон,  що  Верховна  Рада  призначає
Президента України,  і будемо призначати. Не можна цього робити,
ви зруйнуєте весь текст Конституції в такому разі.
 
     64
 
     ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги!  Пропозицію депутата  Кузьменка
до пункту 5 ставлю на голосування.
 
     СИРОТА М.Д.  Комісія категорично не підтримує цього. "За" -
     143.
 
     ГОЛОВУЮЧИЙ. Депутат Моісеєнко - до пункту 5?  До пункту  2?
Ми голосували вже... /Шум у залі/.
 
     Одну хвилиночку!   Шановні   колеги!   Щодо  статті  86  на
засіданні  робочої  групи  ми  прийняли   поправки   за   участю
представників  усіх фракцій до п'яти пунктів.  Давайте ми по них
пройдемо,  а потім у цілому проголосуємо /Шум у залі/.  Навіщо ж
ми  створювали  цю  групу?  Ви ж подивіться,  скільки тут...  Та
зачекайте, зачекайте з номером поправки /Шум у залі/.
 
     65
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги!  У будь  якому  випадку  треба
поводитися   спокійніше.   Ми  проголосуємо  всі  поправки,  але
спокійніше.
 
     ГОЛОВУЮЧИЙ. Михайле  Дмитровичу,  зачитайте  поправки   від
комісії.  Оцю  нижню,  до  пункту 6,  будь ласка...  Я надам вам
слово, надам.
 
     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Мы уйдем, и сидите тогда..
 
     СИРОТА М.Д.  Піти із залу простіше за все. Важче залишитися
в залі. Шановні колеги! Давайте заспокоїмося.
 
     ГОЛОВУЮЧИЙ. Я   вибачаюсь,   депутате   Мармазов.   Депутат
Кузьменко  працював  у  комісії  від  комуністів.   Він   вносив
пропозиції,  ми  розглянули  їх.  Чому  ви  шумите?  Ви  у нього
запитайте /Шум у залі /.  То чому ж ми не всі?  Ми внесли  п'ять
поправок  разом  з  вами...  Повернемося до СБ...  Так тут немає
силових структур,
 
     Веде засідання Голова Верховної Ради України МОРОЗ О.О.
 
     ГОЛОВА. Спокійно!  Не сваріться. Дощ уже закінчився... /Шум
у залі/. Що таке?
 
     Слово має депутат Костицький. Увага, спокійно...
 
     66
 
     КОСТИЦЬКИЙ В.В.,  голова  підкомісії Комісії Верховної Ради
України з  питань  охорони  здоров'я,  материнства  і  дитинства
/Залізничний   виборчий   округ,   Івано-Франківська   область/.
Шановний Голово!  Шановні депутати!  Я вас прошу  всіх:  давайте
все-таки  зосередимося  і подивимося на те,  що ми робимо.  Адже
повноваження   Верховної    Ради,    повноваження    Президента,
повноваження   Кабінету   Міністрів,  судової  влади  у  проекті
Конституції взаємоузгоджені.  А  ми  зараз  з  голосу  починаємо
приймати  різні  поправки,  не замислюючись над тим,  до чого це
може призвести.
 
     Я думаю,  що ми не повинні  так  робити.  Інакше  вся  наша
робота виявиться марною.
 
     ГОЛОВА. Номер поправки, будь ласка, Василю Васильовичу?
 
     КОСТИЦЬКИЙ В.В. Я прошу голосувати по блоках у цілому.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні  колеги,  Василь  Васильович абсолютно
правий...
 
     ГОЛОВА. Депутат Симоненко. Говоріть.
 
     Зараз, зараз надам... Він мені приносив, я забув...
 
     67
 
     СИМОНЕНКО П.М.  Спасибі.  Поправка 123 у синьому томі. Я ще
раз привертаю вашу увагу,  шановні народні депутати, до того, що
ми пропонуємо. Не буде у нас референдумів! Ви тільки подивіться,
що тут закладається:  "призначення всеукраїнського референдуму з
питань,  визначених статтею 73..." А у статті 73 йдеться  тільки
про територію.  От і всі волевиявлення нашого народу!  Ну хіба ж
так можна питання ставити?
 
     Тому ми   пропонуємо   записати:   "прийняття   з   власної
ініціативи  чи  з  ініціативи  не  менш  як 8 мільйонів громадян
рішення  про  проведення   всеукраїнського   референдуму,   крім
референдуму  про  дострокове  припинення  повноважень  Верховної
Ради,  оголошення  результатів   референдуму":   Усе   чітко   і
зрозуміло. Не тільки з питань території.
 
     ГОЛОВА. Я  прошу  прислухатися.  Не  думайте,  що той,  хто
вносить якусь пропозицію, робить це на зло.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія обговорювала ці пропозиції і вважає, що
на  вимогу  3 мільйонів громадян Президент проголошує і не треба
ніякого  рішення  Верховної  Ради.  Якщо  3  мільйони  попросять
провести референдум, а Верховна Рада не проголосує за це, то хто
буде відповідати?  Кожен буде розводити  руками  і  говорити:  я
голосував,   але   в   цілому   не   набрали.   А  в  Президента
персоніфіковано це все.
 
     68
 
     ГОЛОВА. Поіменно і так голосувати можна...
 
     СИРОТА М.Д.  Згадайте,  що сказав  депутат  Костицький.  Ми
зараз можемо зруйнувати повністю збалансованість,  яка є в цьому
проекті.
 
     ГОЛОВА. Не зруйнуємо, усе буде в порядку.
 
     Який номер поправки, назвіть ще раз?
 
     Ставиться на голосування доповнення депутата  Симоненка  до
пункту  2  про  право  Верховної  Ради оголошувати референдум за
ініціативою громадян.  Це абсолютно  не  порушує  рівноваги  між
гілками влади, абсолютно.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія не підтримує.
 
     ГОЛОВА. Голосуйте, будь ласка. "За" - 221.
 
     Не голосували  63  депутати.  Але ж треба,  щоб голосували.
Давайте ще раз поставимо на голосування.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія не підтримує.
 
     ГОЛОВА. Будь ласка.
 
     "3а" - 229.
 
     69
 
     Шановні депутати,  є питання,  які вигідні і для держави, і
для   представників   різних  політичних  партій  незалежно  від
спрямування.  Ви  повинні  подумати  про  те,  що  сюди   прийде
працювати  Верховна  Рада наступного скликання.  Якою вона буде,
побачимо,  але вона повинна мати право і можливість  здійснювати
свої  повноваження.  Тому зв'язок між гілками влади повинен бути
міцним.  І сильна виконавча влада повинна бути,  безумовно.  Але
зв'язаність між ними повинна бути, бо якщо кожен сам по собі, то
буде те, що сьогодні трапляється.
 
     70
 
     Зрозуміло, що цього не можна допускати, треба, щоб було все
чітко   записано,  зв'язано  і  збалансовано.  Право  і  світова
практика не  передбачають  конкурсності  у  здійсненні  того  чи
іншого повноваження.
 
     Те, що   сьогодні   відбувається,  те,  що  ми  серед  ночі
розглядаємо проект Конституції, зумовлене тим, що була допущена,
дурниця  раніше,  що  було надано право оголошувати референдум і
Президенту,  і Верховній Раді. Цього не можна робити. Або - або,
тоді буде рівновага. І тому я вважаю...
 
     Ще раз прочитайте доповнення.
 
     СИМОНЕНКО П.М.  Шановні колеги!  Коли Михайло Дмитрович дає
таке  пояснення,  то  Президент  має   повноваження   призначати
всеукраїнський   референдум  відповідно  до  статті  157.  А  ви
прочитайте уважно ту статтю,  щоб вам було зрозуміло тепер,  про
що каже Михайло Дмитрович.
 
     Поки що  я  прочитаю  вам  поправку.  "Прийняття  з власної
ініціативи чи з ініціативи  не  менш  як  3  мільйонів  громадян
рішення   про   проведення   всеукраїнського  референдуму,  крім
референдуму  про  дострокове  припинення  повноважень  Верховної
Ради,  оголошення  результатів  референдуму".  А  у  статті  157
записано:  "Конституція України не може бути змінена..." То де ж
тоді  правда?  Де  ж  тут той референдум,  про який каже Михайло
Дмитрович?
 
     СИРОТА М.Д. Я розумію, що тема референдуму для нас сьогодні
актуальна, але є важливіші норми статей у цьому проекті, шановні
депутати.
 
     71
 
     ГОЛОВА. Я прошу... Дійдемо до важливіших...
 
     Петре Миколайовичу,  я надав  вам  слово,  щоб  ви  ще  раз
зачитали поправку, а ви переконуєте. Будь ласка, поправку.
 
     СИМОНЕНКО П.М.  Поправка  123,  синій  том,  такого  змісту:
"Прийняття з власної ініціативи чи з ініціативи  не  менш  як  3
мільйонів   громадян   рішення  про  проведення  всеукраїнського
референдуму,  крім   референдуму   про   дострокове   припинення
повноважень Верховної Ради, оголошення результатів референдуму".
А те до Президента віднести,  нехай він оголошує референдум  про
недовіру Верховній Раді.
 
     ГОЛОВА. Зрозуміло.  Ставлю  на  голосування  цю пропозицію.
Будь ласка, голосуйте.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія це не підтримує,
 
     "За" - 232.
 
     ГОЛОВА. Слово надається депутату Шейку.
 
     ШЕЙКО П.В.,  голова Комісії Верховної Ради України з питань
Регламенту,   депутатської   етики  та  забезпечення  діяльності
депутатів /Бобровицький виборчий округ,  Чернігівська  область/.
Шановні  колеги  депутати!  Я  вас  просто  благаю.  Ми  вже всі
стомилися і головуючого, так би мовити, уже затріпали.
 
     72
 
     Ми всі зацікавлені в тому,  щоб була нормальна Конституція.
І сьогодні ми повинні її прийняти. Для цього є всі підстави.
 
     Та оце   все,   що   продовжується,   оцей   бенефіс  Петра
Миколайовича,  -  це  все   наслідок   того,   що   представники
комуністичної  фракції  не  працювали  в Конституційній комісії.
Тому я просив би...
 
     ГОЛОВА. Вимкніть мікрофон.  Петре Володимировичу,  спасибі.
Це не з процедури виступ.  Я скажу вам,  ви не думайте,  що мене
можна легко витріпати.  Так  що  все  в  порядку,  будемо  вести
засідання  далі.  І це не бенефіс - це право депутата.  Він його
відстоює так, як може.
 
     Депутат Чемерис. Будь ласка. Він так рідко виступає.
 
     ЧЕМЕРИС В.В.,  член Комісії Верховної Ради України з питань
базових  галузей  та  соціально-економічного  розвитку  регіонів
/Франківський виборчий округ,  Львівська  область/.  А  ви  мені
слово надавайте, то я й буду виступати.
 
     Поправка 190,  сторінка 387. У мене тут низка поправок, але
я не наполягаю на всіх, а зосереджуюся тільки на двох.
 
     Це стосується пунктів 2  і  4,  Що  стосується  призначення
всеукраїнських референдумів,  то дійсно, у варіанті комісії дуже
звужується право Верховної Ради на  призначення  референдуму.  Я
пропоную  викласти  пункт  2  так:  "призначення  всеукраїнських
референдумів, за винятком всеукраїнських
 
     73
 
     референдумів з питань,  визначених статтею  74  Конституції
України".  Тут  знімається  проблема "за народною ініціативою" і
так далі.
 
     І стосовно пункту 4, який ми тут не проголосували. Я думаю,
що  у  мене  він  виписаний  найбільш  повно.  Це  звучить  так:
"прийняття законів України, декларацій, постанов і заяв Народної
Ради України, застосування вето до указів Президента України". Я
прошу ці пункти 2 і 4  поставити  зараз  на  голосування  в  тій
редакції, яка мною запропонована.
 
     ГОЛОВА. Будь ласка, підтримаймо, це ж хороша пропозиція.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія не підтримує.
 
     ГОЛОВА. Комісія не підтримує, давайте підтримаємо ми.
 
     74
 
     СИРОТА М.Д. Не можна цього підтримувати.
 
     ГОЛОВА. Я прошу, це ж правильна пропозиція.
 
     СИРОТА М.Д.    Та   де   ж   вона   правильна,   Олександре
Олександровичу?
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування.  "За", Олександре Івановичу,
"за" голосуйте, тут усе в порядку.
     "За" - 222.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні  колеги!  Ну  не  можна  не   довіряти
комісії. Ви ж бачите, до цього часу все йшло нормально.
 
     ГОЛОВА. Ну як пояснити ту ситуацію,  про яку говорив тільки
що депутат Симоненко,  що записана одна норма,  яка з другою  не
кореспондується? Що скористатися тим правом не можна так просто.
То як же бути? /Шум у залі/.
 
     75
 
     СИРОТА М.Д.  А так,  що ми знову говоримо про постанови. Ну
не  потрібно постанови сюди записувати.  Закон повинен вводитися
законом,  а не постановою.  А якщо вето,  то давайте  ж  не  все
гамузом,  а окремі ті постанови,  які можуть бути проголосовані,
шановні колеги.
 
     ГОЛОВА. Будь ласка.
 
     ЧИЖ І.С.  Олександре Олександровичу!  Ми у вашу відсутність
проголосували  доповнення  про  тлумачення  законів.  Нормально,
спасибі.  Давайте окремим пунктом проголосуємо і щодо вето.  Тут
немає  про  вето  на укази окремим пунктом.  Прошу проголосувати
щодо внесення пункту про накладення вето на укази Президента.
 
     ГОЛОВА. Обов'язково треба  це  записати.  Депутату  Шишкіну
слово надається.
 
     ШИШКІН В.І.,   голова  підкомісії  Комісії  Верховної  Ради
України з питань правової  політики  і  судово-правової  реформи
/Київський виборчий округ,  Одеська область/.  Коллеги,  давайте
разберемся с понятиями "постанова", "закон" и "вето". Я попросил
бы,  чтобы  меня  выслушали.  Вето  -  это  содержательная часть
документа,   который   принимает   парламент.   Самостоятельного
документа   под   названием   "вето"   нет.   Либо  закон,  либо
постановление,  его содержание - это есть вето.  Поэтому не надо
здесь писать "вето".
 
     76
 
     Мы с вами вето должны накладывать законами. Например, закон
о  вето  на  указ  Президента  такой-то.  Поэтому  данная  норма
принятия  закона  охватывает это понятие.  И незачем углубляться
сегодня в обсуждение юридических терминов.
 
     Теперь относительно постановления /Шум у залі/.  Что? Закон
о  наложении  вето  на  указ...  Да нет /Шум у залі/.  Ну что вы
начинаете...
 
     Теперь относительно постановления.  Почему  здесь  написано
"принятие  закона"?  Ну,  продолжим  старую традицию,  когда был
такой документ, как закон, и такой документ, как постановление о
порядке  введения  закона.  Получается,  что  постановлением  мы
фактически подменяли закон. Мы избрали способ, который отработан
в    западных    правовых   системах.   Закон   применяется   не
постановлением,  в нем должен быть  раздел,  который  называется
"Переходные  положения" или "Конечные положения".  Так,  как это
сделано сейчас в Конституции. Еще раз говорю: в наших законах мы
в  последней  части  должны определять порядок введения закона в
действие.  То есть будет не отдельное постановление, а составная
часть  закона,  его  последняя  часть,  которая будет называться
"Переходные положения".
 
     Таким образом,  нет  необходимости  упоминать  здесь  ни  о
постановлениях, ни о вето. Будет один документ - закон.
 
     ГОЛОВА. Є пропозиція вийти з цієї колізії таким чином.  Хай
це буде дуже так детально  для  Конституції.  Там,  де  написано
"прийняття законів",  додати:  "в тому числі законів про вето на
укази".
 
     Надається слово депутату Чижу. Там у нього записано.
 
     77
 
     ЧИЖ І.С.  Шановні   колеги,   я   зачитаю   норму   діючого
Конституційного договору, яка звучить так: "застосовує вето щодо
указів Президента України у разі невідповідності їх  Конституції
і  законам  України  з  одночасним зверненням до Конституційного
Суду".  Приймає закони - це одне,  а застосування вето - інше. Я
прошу проголосувати.
 
     ГОЛОВА. Давайте продублюємо цю норму.
 
     СИРОТА М.Д. Тут немає нічого страшного.
 
     ГОЛОВА. Давайте    повторимо   цю   норму   Конституційного
договору.
 
     Депутат Мусіяка. Будь ласка.
 
     МУСІЯКА В.Л.  Шановні колеги,  річ у  тому,  що  у  проекті
Конституції  немає права Президента видавати укази,  за винятком
трьох років, згідно з "Перехідними положеннями". Пам'ятаєте? Але
ж  текст  указу  разом  з  відповідним  проектом закону "він має
направити до Верховної Ради,  яка протягом 30 днів  або  приймає
закон, або відхиляє указ. Не потрібно ніяких вето накладати.
 
     СИРОТА М.Д. У "Перехідних положеннях" це враховано.
 
     ГОЛОВА. Одну  хвилиночку!  Є пропозиція цю норму записати в
"Перехідних положеннях".
 
     78
 
     СИРОТА М.Д.  Вона  там,  у  "Перехідних  положеннях",   уже
записана:  Президент  тільки  протягом  трьох  років  має  право
видавати укази.  І там же написано,  що указ діє,  якщо Верховна
Рада не відхилила його. Почитайте пункт 4 "Перехідних положень".
 
     ГОЛОВА. Я  прошу  увага!  Комісія  пояснює,  що  цей момент
враховано.
 
     СИРОТА М.Д.  Віктор  Лаврентійович  абсолютно  правий  тут,
шановні  колеги.  Збалансовані  ці повноваження,  повірте,  будь
ласка.
 
     ГОЛОВА. Давайте,  Іване Сергійовичу, повіримо. Ви ж згодні?
Згодні.
 
     Ідемо далі.   Які   ще  доповнення  є  до  статті?  Депутат
Немировський.
 
     НЕМИРОВСЬКИЙ В.Л.,  секретар Комісії Верховної Ради України
з   питань   фінансів  і  банківської  діяльності  /Болградський
виборчий   округ,   Одеська   область/.   Уважаемый    Александр
Александрович, уважаемые коллеги!
 
     Пункт 18 статьи 85.  Там,  по всей вероятности, должна быть
редакционная правка,  потому что мы приняли во время  разработки
проекта Конституции Закон о Контрольной палате. Я прошу пункт 18
изложить в следующей редакции:  "призначення на посаду голови та
інших  посадових  осіб Контрольної палати Верховної Ради України
згідно із законом України".
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги,  комісія прийняла рішення,  що
буде  Рахункова  палата.  Все  залежить  від  того,  які  в  неї
повноваження,  а не просто так...  Рахункова  -  краще  звучить,
більше відповідає функціям...
 
     79
 
     ГОЛОВА. Я  прошу  уваги!  Будь  ласка,  посідайте на місця!
Розглядаємо кожен пункт,  тому що вибірково не можна.  Нічого не
виходить із того!
 
     Четвертий пункт - прийняття законів - проголосували.
 
     СИРОТА М.Д. Так.
 
     ГОЛОВА. П'ятий пункт теж проголосували.
 
     СИРОТА М.Д. П'ятий проголосували.
 
     ГОЛОВА. "Здійснення   парламентського   контролю  у  межах,
визначених; Конституцією України". Немає заперечень? Немає.
 
     "Надання згоди  на  обов'язковість  міжнародних   договорів
України  у  встановлений законом строк та денонсація міжнародник
договорів України". Теж немає заперечень.
 
     "Заслуховування щорічних та позачергових послань Президента
України  про  внутрішнє  і  зовнішнє  становище України".  Немає
заперечень? Що? Розгляд щорічних? Пропозиція депутата Радька: не
заслуховування,  а  розгляд  щорічних  та  позачергових  послань
Президента. Ставлю на голосування.
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги, це зруйнує баланс.
 
     Навіщо гратися у слова в цьому випадку?! Знайдено ж
 
     80
 
     універсальну нормальну формулу.  Розгляд - це ж  зовсім  не
те, що заслуховування. Комісія не підтримує.
 
     ГОЛОВА. Ну, не сперечайтеся, голосуйте.
 
     "За" - 162.
 
     Депутате Радько,  ми ж не повинні думати, що противага - це
означає:  прийде Президент,  і  ми  з  нього  будемо  штани  тут
знімати.  Це  ж  особа,  яка рівна за своїми правами з Верховною
Радою.
 
     СИРОТА М.Д. Глава держави.
 
     ГОЛОВА. І тому до нього повинно бути поважне  ставлення.  І
до   Верховної   Ради  поважне  ставлення.  А  противаги  у  нас
вибудовані  на  основі  закону,   передбачено   зупинення   дій,
звернення   до   Конституційного  Суду.  Отак  собі  міркуємо  і
вважаємо, що це правильно.
 
     Не треба персоніфікувати владу.  Треба думати  про  принцип
організації влади.
 
     Ідемо далі. "Усунення Президента України з поста в порядку,
визначеному статтею 111 Конституції України". Немає заперечень?
 
     Депутат Мармазов.
 
     81
 
     МАРМАЗОВ Є.В.,  член  Комісії  Верховної  Ради  України   у
закордонних  справах і зв'язках з СНД /Олександрійський виборчий
округ,   Кіровоградська   область/.   Александр   Александрович!
Предусмотрено  "усунення  Президента  України  з поста в порядку
імпічменту".  Но не предусмотрена норма,  если Президент  сложит
полномочия по состоянию здоровья и так далее.
 
     Моя поправка 189 на странице 386.  Я предлагаю:  "прийняття
рішення про дострокове припинення повноважень Президента України
у зв'язку з неможливістю виконання ним..."
 
     СИРОТА М.Д.  Це  записано в розділі "Президент України".  У
розділі  "Президент   України"   є   процедура,   як   саме   це
відбувається.
 
     ГОЛОВА. Ви наполягаєте на голосуванні?
 
     СИРОТА М.Д.  Для  чого  ж,  коли  це є в розділі "Президент
України"?
 
     ГОЛОВА. Будьте уважніші, прошу вас.
 
     Пункт 10: "призначення виборів Президента України у строки,
передбачені Конституцією України".
 
     Пункт 11:  "оголошення за поданням Президента України стану
війни й укладення миру, схвалення рішення Президента України про
використання Збройних
 
     82
 
     Сил України  та  інших військових формувань у разі збройної
агресії проти України".
 
     До пункту 12  "надання  згоди  на  призначення  Президентом
України  Прем'єр-міністра  України"  є уточнення.  Комісія,  яка
працювала раніше,  пропонує після "на призначення" записати: "та
звільнення".  Я вважаю, для того щоб був Прем'єр-міністр міцним,
стійким, треба це вписати.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги,  давайте ж подумаємо. Тут же ж
руйнується система противаг. Комісія проти цього.
 
     ГОЛОВА. Депутат Оробець. Будь ласка.
 
     ОРОБЕЦЬ Ю.М.  Шановні колеги!  Я ще раз прошу уваги. Я вніс
поправку, яка кореспондується із статтею 114.
 
     Що таке згода?  От ми зараз є жертвами згоди. Адміністрація
Президента  трактує,  що  нібито  перший  варіант проекту від 11
березня був якось погоджений.  Та ж він погоджений не  був.  Так
от, згода може добутися таким чином: просто збираються не коліні
підписи депутатів.  Згода це є невизначений термін.  Я пропоную;
рішення для призначення.
 
     83
 
     СИРОТА М.Д.  Ви  абсолютно не маєте рації,  тому що в інших
статтях чітко виписано, що таке згода парламенту. Це голосування
конституційною,   позитивною  більшістю.  Читайте  уважно  текст
пректу Конституції.
 
     Шановні колеги,  який був принцип збалансування щодо  цього
пункту?  Парламент дає згоду на призначення Прем'єр-міністра,  і
Президент призначає.  А щодо звільнення,  то  і  Президент  може
звільнити,  і  парламент  може  Прем'єру висловити недовіру,  що
тягне його звільнення .
 
     Такий був принцип збалансування /Шум у залі/.
 
     ГОЛОВА. Люди добрі!  Ну не можу я на всі боки повертатися й
усім давати відповіді.
 
     Я прошу керівників фракцій: на п'ять хвилин зайдіть до мене
в кабінет, і Олександр Миколайович з вами поговорить.
 
     Керівники фракцій,  будь  ласка.  А  ми  продовжуємо   далі
працювати.
 
     СИРОТА М.Д. Антоне Денисовичу Бутейко! Я ж тут стою, а ви -
один із керівників групи... /Шум у залі/.
 
     ГОЛОВА. Я там не був.  Я кажу:  ідіть туди,  не стійте тут.
Увага! Керівники фракцій зайдіть до мене в кабінет.
 
     84
 
     До пункту  12  статті 85 була пропозиція,  яка погоджена зі
всіма  фракціями.  Після  слів:  "на  призначення"  додати   "та
звільнення".
 
     СИРОТА М.Д. Не було цього погодження, шановні колеги.
 
     ГОЛОВА. Робоча група погодила, а не комісія.
 
     СИРОТА М.Д.  То правильно кажіть,  що робоча група. Комісія
проти цього.
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування.
 
     "За" - 203.
 
     Депутат Дудченко. Будь ласка.
 
     СИРОТА М.Д.  Так  ми  зруйнуємо   всю   систему   противаг.
Послухайте Миколу Петровича Дудченка.
 
     ДУДЧЕНКО М.П.,  голова  підкомісії  Комісії  Верховної Ради
України  з  питань   ядерної   політики   та   ядерної   безпеки
/Славутський  виборчий  округ,  Хмельницька область/.  Уважаемый
Александр Александрович!  Уважаемые коллеги!  У  Президента  нет
права   увольнять  Премьер-министра.  Посмотрите  статью  108  о
полномочиях  Президента.  У  Президента  нет   права   увольнять
Премьер-министра.  Он  "припиняє повноваження та приймає рішення
про відставку Прем'єр-міністра України".
 
     85
 
     СИРОТА М.Д.  А відставка Прем'єр-міністра  тягне  за  собою
відставку всього Кабінету Міністрів, шановні колеги.
 
     ДУДЧЕНКО М.П.  Мы сейчас просто ломаем все.  Нельзя на слух
вносить изменения /Шум у залі/.
 
     СИРОТА М.Д. Та послухайте ж Миколу Петровича!
 
     ГОЛОВА. Скажіть, Миколо Петровичу, а призначати виконуючого
обов'язки можна? У нас були випадки такі, що по півроку, по року
були виконуючі обов'язки.
 
     СИРОТА М.Д. Тільки за згодою Верховної Ради.
 
     ДУДЧЕНКО М.П.  Я читал статтю 106,  пункт 9:  "Призначає за
згодою Народної Ради України Прем'єр-міністра України;  припиняє
його   повноваження   та   приймає   рішення    про    відставку
Прем'єр-міністра України". Нема тут слова "звільняє".
 
     ГОЛОВА. Я зрозумів.  Ви хочете сказати,  то треба  написати:
"Надання згоди не призначення та згоди на підставку  Президентом
України Прем'ер-міністра". Так?
 
     СИРОТА М.Д., Шановні колеги! Давайте залишимо цю норму так,
як вона є. Не треба руйнувати баланс.
 
     86
 
     ГОЛОВА. Депутат Хмара. Будь ласка. Яка пропозиція
 
     ваша?
 
     ХМАРА С.І.,  член Комісії Верховної Ради України  з  питань
оборони   і   державної  безпеки  /Залізничний  виборчий  округ,
Львівська  область/.  Шановні  народні  депутати!  Я   пропоную:
"звільняє    з    подачі   Президента   України   та   призначає
Прем'єр-міністра України,  Міністра оборони, Міністра внутрішніх
справ,   голову   Служби   безпеки,   командуючого  Національною
гвардією,  командуючого  Прикордонними  військами,  командуючого
внутрішніми   військами   та   начальника   Генерального   штабу
Міністерства оборони".
 
     СИРОТА М.Д.  Це  руйнує  систему   противаг.   Комісія   не
підтримує цю поправку.
 
     ГОЛОВА. Зрозуміла пропозиція. Є вона в поправках.
 
     Багато поправок такого змісту.  Я ставлю на голосування те,
що пропонує  Степан  Хмара  і  Міністерство  закордонних  справ.
Правильно?
     "За" - 211.
 
     Давайте простою більшістю введемо поправку...
 
     СИРОТА М.Д.  Та ви що,  шановні  колеги?  Отямтеся,  що  ви
робите?  Не  треба  руйнувати конституційний процес.  Три місяці
комісія шукала  противаги,  і  от  ви  хочете  за  одну  секунду
зруйнувати все!
 
     87
 
     ГОЛОВА. "Розгляд   і   прийняття   рішення  щодо  схвалення
Програми діяльності Кабінету Міністрів". Немає зауважень?
 
     Депутат Стешенко. Будь ласка.
 
     СТЕШЕНКО О.М.,  голова Комісії  Верховної  Ради  України  з
питань  державного будівництва,  діяльності Рад і самоврядування
/Сватівський виборчий округ, Луганська область/
 
     Дякую.
 
     Шановний Олександре  Олександровичу!  Я  розумію,  що   всі
сьогодні трошки притомилися, але так же неможливо.
 
     Я подав   пропозиції   до  третього,  четвертого,  п'ятого,
шостого,  одинадцятого розділів. Я вважаю, що вони дуже логічні,
а не можу ніяк їх внести.  Тоді мені залишається забирати картку
й виходити із зали.
 
     ГОЛОВА. Олександре Миколайовичу,  конкретна ваша пропозиція
яка?
 
     СТЕШЕНКО О.М.  Що я пропоную?  Передовсім звернути увагу на
розділ ІІІ "Вибори.  Референдум". Про що говорить моя пропозиція
і чому вона взагалі подана? Моя пропозиція говорить, що місцевий
референдум призначається за  рішенням  відповідної  Ради  як  за
ініціативою не менш третини депутатів або голови Ради,  так і за
ініціативою громадян України, які мають право голосу та постійно
проживають  не території цієї Ради,  і проводиться відповідно до
Закону про всеукраїнський та місцеві референдуми. У статтях
 
     88
 
     38 та 143 тільки згадується про місцевий референдум.  Це  ж
специфічний розділ...
 
     СИРОТА М.Д.  Але ж ідеться про повноваження Верховної Ради,
а не місцевих Рад.
 
     ГОЛОВА. Ми  розглядаємо  зараз  розділ   про   повноваження
Верховної Ради України.
 
     СИРОТА М.Д. То при чому ж тут те, що сказано депутатом?
 
     ГОЛОВА. Є  у  вас  до  пунктів 12,  13 поправки?  Увімкніть
мікрофон депутата Стешенка.  Поправку називайте і коротко кажіть
про її суть.
 
     СТЕШЕНКО О.М.  Та  дуже  коротко.  Поправка  197  до першої
частини статті 85.  Враховано тільки останній абзац.  Чому? І не
ставите на голосування.
 
     ГОЛОВА. То сформулюйте її, і ми проголосуємо зараз.
 
     СТЕШЕНКО О.М.   Розгорніть   книжку.   Поправка  велика  за
обсягом. Давайте будемо...
 
     ГОЛОВА. Читайте.
 
     89
 
     СТЕШЕНКО О.М.  Доповнити частину  першу  статті  85  такими
пунктами:  "затвердження  за  поданням  Прем'єр-міністра України
персонального складу Кабінету Міністрів України;
     обрання та звільнення з посади за поданням Голови Верховної
Ради України та  Президента  України  голови  Національної  ради
України  з питань телебачення і радіомовлення,  обрання головини
її складу;
     прийняття за   поданням   Президента  України  рішення  про
визнання іноземних держав;
     надання згоди   на  призначення  Президентом  України  глав
дипломатичних представництв України в  інших  державах  та  глав
представництв України..."
 
     ГОЛОВА. Знайшли  всі  цю поправку,  так?  Поправка депутата
Стешенка ставиться на голосування.
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги, комісія не підтримує. Це зовсім
інша концепція.
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія не підтримує.
 
     ГОЛОВА. Михайле Дмитровичу,  ставлю на голосування.  "За" -
     159.
 
     90
 
     Це те ж саме,  що ми тільки що голосували...  /Шум у залі/.
Не поспішайте,  все проголосуємо.  Яка поправка,  ви говорите? У
якій книжці?
 
     СИРОТА М.Д.  На сторінці  390,  поправка  198:  "Обирає  та
звільняє    Президента    України   в   порядку,   передбаченому
законодавством". Чи потрібно це голосувати, шановні?!
 
     91