Стенограма пленарного засідання

27 червня 1996

 

                       ЗАСІДАННЯ СТО СЬОМЕ
 
                          Частина перша
 
     Сесійний зал Верховної Ради України 10 година.
 
     Веде засідання Голова Верховної Ради України МОРОЗ О.О.
 
     ГОЛОВА. Доброго ранку,  шановні депутати і  гості  Верховної
Ради,  шановні  радіослухачі!  Прошу  депутатів  підготуватися до
реєстрації.
 
     Оголосіть, нехай зайдуть усі до залу.
 
     Проводиться поіменна реєстрація.
 
     Зареєструвалися 288     депутатів.     Ранкове     засідання
оголошується відкритим.
 
     Прошу опублікувати   по   фракціях   результати  реєстрації.
Комуністи - 82,  "Реформи" - 21,  МДГ -  24,  фракція  Руху  -  І
"Єдність" - 5, "Центр" - 16, соціалісти - 25, "Соціально ринковий
вибір" - 14,  "Аграрники за реформи"  -  16,  "Незалежні"  -  18,
фракція Селянської партії - 23, "Державність" - 13, позафракційні
- 30.
 
     Оголошується перерва  на  15  хвилин.   Після   15-хвилинної
перерви відбудеться закрите засідання Верховної Рада.
 
     3
 
     /Після перерви/ /Відкрита частина/
 
     ГОЛОВА. Прошу всіх сідати на місця.
 
     Шановні депутати, продовжується засідання Верховної Ради.
 
     Депутати порадилися,   як   далі   продовжувати  роботу.  Ми
визначилися у напрямах цієї роботи,  в загальних принципах.  І  я
хотів   би,   щоб   ми  прийняли  відповідні  рішення,  погоджені
пропозиції.
 
     Ну, передовсім,  Верховна Рада проголосувала за  спеціальний
режим роботи сьогодні без обідньої, фактично, перерви. Ми маємо в
режимі  одного  засідання  розглянути   проблеми,   пов'язані   з
прийняттям Конституції.
 
     Депутати, в принципі,  погодилися, щоб дати змогу Тимчасовій
спеціальній комісії опрацювати  пропозиції  Президента,  які  він
вносив  на  її  розгляд,  а  також  робочим  групам  із депутатів
Верховної Ради одночасно з участю членів  Тимчасової  спеціальної
комісії розглянути блок тих проблем, які є конфліктними щодо яких
потрібно перед голосуванням дійти згоди.  Крім того, нам потрібно
у  формі  постанови  Верховної  Ради  проголосувати  розданий вам
варіант  процедури  продовження  розгляду   проекту   Конституції
України  в  другому  читанні.  Ця  процедура  повністю випливає з
Регламенту,  але прискорює процес.  Ідеться про  те,  що  коли  в
розділі  є  конфліктна  стаття,  то  вона спочатку розглядається,
знаходиться згода щодо цієї  статті,  а  потім  голосуються  інші
норми цього розділу і голосується розділ у цілому.
 
     4
 
     Цей проект  постанови  у  вас на руках.Перед тим як погодити
його з  вами,  я  вважаю   за  необхідне  сказати,  що  Тимчасова
спеціальна  комісія повинна з 13 до 14 години працювати в кімнаті
11,  де  вона  завжди  працює,  а  робочі  групи  /ми  їх   зараз
затвердимо/,  які  працюють  паралельно  і розглядають ті чи інші
проблеми,  будуть працювати поряд із комісією.  А саме: Тимчасова
спеціальна  комісія  працюватиме  /ще раз повторюю/ в кімнаті 11,
група,  яка опрацьовує проблему Криму,  кримської автономії,  - в
кімнаті  12,  поряд  із  кімнатою  11.  Проблема  мови депутатами
обговорюватиметься в кімнаті 21;  проблеми символіки - в кулуарах
біля кабінету Голови,  тут поряд; проблема власності в кімнаті 9.
поряд із кімнатою 11;  проблема організації влади  -  в  кабінеті
першого заступника на другому поверсі.
 
     Хочу сказати,  що всі депутати,  які мають бажання висловити
свою думку з  тієї  чи  іншої  проблеми,  теж  можуть  підійти  у
відповідні  групи,  але  зробити  це  так,  щоб  не  заважати  їм
працювати.
 
     Принцип робочих груп - досягти консенсусу,  домовитися. Вони
складаються з представників різних фракцій.  Будуть працювати там
в основному по одному представнику від фракції,  причому  фракція
має можливість робити заміну одного на другого,  коли буде в тому
необхідність.  І ми повинні зорієнтувати депутатів відносно такої
можливості.  Після  цього  з 14 до 15 години Тимчасова спеціальна
комісія розглядає ще раз пропозиції  груп  по  проблемах.  Із  15
години  в  пленарному  режимі ми розглядаємо норми і голосуємо за
процедурою,  яка пропонується в проекті цієї постанови. Процедура
регламентна.
 
     5
 
     Ось такий  режим.  Ця  схема  вимагає надзвичайно напруженої
роботи, доброї волі всіх депутатів, довіри один до одного. Я хочу
сказати,  щоб  ні  в  кого  не виникало сумнівів,  що рішення про
винесення  на  референдум,  скажемо  так,  недочитаного   проекту
Конституції   або  якихось  статей,  які  не  одержали  потрібної
кількості,  абощо - це не конституційне  рішення.  Я  ставити  це
питання  на  голосування  не буду.  Тобто ви можете довіряти один
одному в тому сенсі,  що ми повинні знайти компромісні варіанти і
прийняти на основі їх якомога скоріше Конституцію.
 
     Ось така  пропонується  схема.  Я  хотів  би  підтримати  цю
пропозицію,  оскільки вона  погоджувалася  вже  й  обговорювалася
раніше.
 
     Ставлю на голосування цю пропозицію.
 
     "За" - 284. Прийнято.
 
     Проект постанови   вам   роздано.   Я  хотів  би,  щоб  його
проголосували за основу,  а потім висловилися,  якщо є потреба. А
ні - в цілому давайте проголосуємо.
 
     Ставлю на   голосування   в   цілому   розданий  вам  проект
постанови.
 
     "За" - 263. Прийнято.
 
     Наполягають, щоб озвучити,  оскільки  радіослухачі  не  чули
змісту. Постанова коротка, я її прочитаю. Будь ласка, прошу уваги
/Шум у залі/.
 
     Ну, зрозуміло,  вона стосується внутрішньої роботи Верховної
Ради.
 
     6
 
     Тепер відносно довідки про роботу над проектом Конституції у
Верховній Раді.  Я зобов'язаний це зробити,  оскільки є  підстави
для  того,  і  вчора депутати рекомендували це зробити.Так от,  2
квітня 1996 року  Верховна  Рада  України  прийняла  рішення  про
включення  до  порядку  денного  пленарних  засідань  питання про
проект Конституції України та про організацію його підготовки  до
першого читання.
 
     17 квітня  1996  року  розпочалося перше читання.  19 квітня
1996 року  Верховна  Рада  прийняла  рішення   про   необхідність
утворення  Тимчасової  спеціальної комісії по опрацюванню проекту
Конституції,  а також щодо відкладення розгляду проекту в першому
читанні  до  23  квітня  1996  року у зв'язку із створенням такої
комісії.
 
     5 травня  1996  року  Верховна   Рада   утворила   Тимчасову
спеціальну  комісію по опрацюванню проекту Конституції України та
затвердила її персональний склад.
 
     28 травня 1996 року розпочався розгляд проекту Конституції у
першому читанні.
 
     4 червня  1996  року  проект  Конституції прийнято в першому
читанні.
 
     19 червня 1996 року розпочався розгляд  проекту  Конституції
України в другому читанні.
 
     При підготовці   Тимчасовою   спеціальною  комісією  проекту
Конституції до першого читання було виписано 6, додатково внесено
12 нових статей,  суттєво змінено 29 і доповнено зміст 54 статей.
Редакційні та термінологічні правки були внесені ще до 34  статей
проекту.
 
     7
 
     У ході  підготовки  проекту  Конституції  України до другого
читання від суб'єктів права законодавчої  ініціативи  надійшло  в
цілому  5680  пропозицій,  заяв  та  поправок,  у  зв'язку  з чим
Тимчасова спеціальна комісія суттєво доопрацювала цей проект.
 
     У ході другого читання  вже  розглянуто  42  статті  проекту
Конституції України,  переважна більшість яких прийнята Верховною
Радою конституційною більшістю.
 
     Хочу заявити від себе з повною відповідальністю, що Верховна
Рада, працюючи над проектом Конституції, жодною мірою не порушила
вимоги Регламенту,  в тому числі й щодо строків.  Більше того, ми
скоротили  приблизно  на  15  днів  термін  підготовки проекту до
другого читання. Хочу відзначити в цьому сенсі роботу всіх груп і
фракцій  і  грунтовну  роботу  Тимчасової  спеціальної комісії по
підготовці законопроекту до розгляду.А  тепер  я  прошу,  щоб  на
пропозицію  депутатських  груп  і фракцій ми затвердили ці робочі
групи /Шум у залі/.
 
     Ви бачите,  яка перевага,  коли мікрофон ближче,  так?  Будь
ласка,  не зважайте один на одного, якщо хтось не стриманий, тому
що це буває.
 
     Ось те, що подавали фракції. Проблема мови розглядається, ще
раз повторюю, в кімнаті 21. Попеску Іван Васильович - голова цієї
робочої групи;  науковий консультант доктор наук  Заєць  Анатолій
Павлович,   професор;   Чиж,  Сидоренко,  Мозер,  Кравчук  Леонід
Макарович,  Гаманюк і буде  працювати  хтось  один  -  Красняков,
Пасечна або Самойлик /Шум у залі/.
 
     8
 
     Я просив, щоб фракції подали списки. Ось пропозиції фракцій.
Усі дали,  всі почули,  ви не почули.  Кияк?  Записуємо Кияка  ще
сюди. І останнє.
 
     Увага! Я ставлю на голосування склад цієї робочої групи /Шум
у залі/. Будь ласка, кого ви хочете? І Хмару записуємо.
 
     "За" - 245. Прийнято.
 
     Організація влади.  Олександр Миколайович Ткаченко у  своєму
кабінеті  це  проводить.  Консультант-професор Корнієнко;  Дронь,
Кириченко Сергій,  Меркушов,  Мостиський,  Степанов /МДГ/, Брит і
Стешенко або Кузьменко. Хто ще не названий? Від Руху хто?
 
     Прошу проголосувати цей склад /Шум у залі/.
 
     Плюс Череп і Коліушко.
 
     "За" - 256. Прийнято.
 
     Проблема Криму.  Депутат Марчук очолює цю групу. Консультант
- науковець Міланов;  Пшенична,  Марковська,  Карнаух,  Єгудін  і
хтось один:  Піменова,  Юрковський або Мірошниченко. Я пропонував
Самофалова.  Ще хто?  Поровський.  І Гетьман тут записаний.  Плюс
Гетьман.
 
     Ставлю на голосування.
 
     "За" - 251. Прийнято.
 
     Проблеми власності.   Мороз,   консультант   Зуб,  Симоненко
Валентин Костянтинович,  Голубченко, Терень, Вінський і Кузнєцов,
Роєнко або Масенко.  Мусіяка від "Реформ",  Пилипчук.  І Довгань?
Цушко.  Ще раз повторюю:  Мороз,  Симоненко,  Голубченко, Терень,
Вінський,  хтось  один - Кузнєцов,  Роєнко або Масенко,  Мусіяка,
Пилипчук, Цушко і Даниленко.
 
     9
 
     Ставлю на голосування.
 
     "За" - 247. Прийнято.
 
     Проблеми символіки. Буткевич - голова комісії; консультант -
професор   Копиленко;  Вернигора,  Чеботарьов,  Чапюк,  Алексєєв,
Черепков,  хтось один - Долженко,  Гмиря,  Терещук;  Жеребецький,
Осадчук.
 
     Ставлю на голосування /Шум у залі/.
 
     І Кравчук? І Бойко? Так, і Бойко.
 
     "За" - 234. Прийнято.
 
     Я прошу  уваги.  Робочі групи увійдуть у матеріал - на це їм
потрібно  буквально  п'ять  хвилин.  Я  просив  би  представників
Тимчасової   спеціальної   комісії  весь  час  бути  на  зв'язку,
працювати теж у групах і приступити до  роботи  зараз.  Засідання
Тимчасової  спеціальної  комісії  почнеться  о  14  годині.  Буде
розгляд варіантів  від  робочих  груп.  О  15  годині  продовжимо
роботу. А зараз, будь ласка, працюйте в групах.
 
     10
 
     /Після перерви/
 
     ГОЛОВА. Прошу  всіх  заходити до залу.  Будь ласка,  займіть
свої місця.
 
     Шановні колеги депутати!  Під  час  цієї  перерви  відбулися
засідання  робочих груп і Тимчасової спеціальної комісії.  На них
обговорені найважливіші проблеми, котрі були і є конфліктними. По
багатьох  позиціях  знайдено  варіанти,  які  можуть задовольнити
конституційну більшість Верховної Ради.  Деякі нюанси залишаються
ще нез'ясованими,  та я гадаю, що в процесі роботи ми зможемо їх,
так би мовити, довести до кондиції.
 
     Депутате Оробець, будь ласка. Він просить слова для внесення
пропозиції від робочої групи, в якій працював.
 
     ОРОБЕЦЬ Ю.М.,  член  Комісії Верховної Ради України з питань
паливно-енергетичного    комплексу,    транспорту    і    зв'язку
/Промисловий виборчий округ,  м. Київ /. Група "Реформи". Шановні
колеги!  Приймати рішення треба в доброму  настрої,  а  це  можна
зробити тоді,  коли ні на кого з нас немає ніякого тиску. Я знаю,
що тут сидить багато депутатів-урядовців,  які комусь зобов'язані
своїми  посадами,  і  через  те  на них може здійснюватися певний
тиск.  Крім того,  є ще політичні групи, що також здійснюють тиск
на   депутатів.   Тому  я  вношу  пропозицію:  давайте  ми  зараз
проголосуємо за те,  щоб подальше голосування було не  поіменним.
Давайте за це проголосуємо,
 
     11
 
     матимемо гарний  настрій,  і,  повірте,  з більшості опірних
статей знайдемо розв'язання. Дякую за увагу.
 
     ГОЛОВА. Власне кажучи,  це пропозиція процедурна,  я можу її
зразу  ставити  на  голосування.  Хто  за  цю  пропозицію?  Прошу
голосувати.
 
     "За" - 240.
 
     Одну хвилиночку!  Ця  норма  передбачена  в   статті   3.2.2
Регламенту.  Якщо ми виходимо з цієї норми, то тоді треба набрати
300 голосів.
 
     Є інша  пропозиція,   але   перед   тим   давайте   поіменно
зареєструємося, щоб ви мали приклад, з чим ми працюємо.
 
     Зареєструйтеся, будь   ласка.   У   залі  зареєстровано  362
депутати.
 
     Опублікуйте дані по фракціях.  Ви бачите, що зареєструвалися
всі фракції.  Ну вже більше,  ніж було раніше, але це не суттєво.
Від депутатів  надходила  пропозиція  проводити  таємне  поіменне
голосування  /є  така  норма  Регламенту/.  Це  означає,  що  все
голосування йде поіменно, але списки роздруковуються чи видається
інформація лише за рішенням Верховної Ради.
 
     Одну хвилиночку!  Ну не обурюйтеся. Депутат Носов поінформує
нас, можна так ставити питання чи ні.
 
     12
 
     НОСОВ В.В.,  член Комісії Верховної Ради  України  з  питань
бюджету /Октябрський виборчий округ, Полтавська область/. Шановні
депутати! Таємного поіменного голосування немає. Таємне - це коли
неможливо  визначити,  хто  як  проголосував.  На  картці  в  нас
написано "Таємно",  але коли ми вставляємо картку, щоб голосувати
в  режимі  "Таємно",  це  означає  просто нефіксований режим /так
сказано і в Регламенті/.  Можна голосувати,  і ніхто не  знатиме,
хто  як  проголосував.  А  коли голосуємо звичайним способом,  то
результати  або  фіксуються,  або  не  фіксуються.   Крім   того,
Регламентом передбачено,  що коли ми голосуємо поіменно, то двома
третинами голосів можна встановити,  які з результатів голосувань
не включати до стенографічного бюлетеня,  щоб він не був от такий
завтовшки.  І оскільки  поіменне  голосування  проводиться,  якщо
пропозиція про це підтримана,  не менш як третиною депутатів,  що
взяли участь у голосуванні /це право  меншості/,  то  рішення  не
включати  результатів  голосування  в  бюлетень приймається двома
третинами.
 
     ГОЛОВА. Зрозуміло.  Щоб не вдаватися в ці тонкощі, голосуймо
поіменно,  бо  це  дуже  довго  доведеться  з'ясовувати.  І потім
кожному ж цікаво знати...
 
     Михайле Дмитровичу, прошу на трибуну.
 
     До обіду ми проголосували постанови...  Прошу уваги!  Та  не
вигукуйте з місця! Проголосували постанову, яка
 
     13
 
     визначає, що  ми  йдемо  за розділами,  розглядаючи спочатку
конфліктні статті,  знімаємо суперечності, а потім голосуємо інші
статті.
 
     Михайле Дмитровичу, комісія працювала над цим матеріалом, то
з якої статті ви пропонуєте почати?
 
     СИРОТА М.Д.,  голова  Тимчасової  спеціальної   комісії   по
доопрацюванню   проекту   Конституції   України  /Придніпровський
виборчий округ,  Черкаська область/.  Шановні колеги! Прошу вашої
уваги.  Передусім  ми  розглянули  найпринциповіші  зауваження до
проекту Конституції  України,  прийнятого  в  першому  читанні  4
червня  1996 року,  з боку Президента України.  Вам вони роздані,
вони є - це 12  зауважень.  Із  них  дев'ять  повністю  враховані
комісією, два враховані частково /Шум у залі/.
 
     Шановні колеги!  Той документ - від Президента України... Це
питання не до мене.  Не я ж його підписав,  шановні колеги /Шум у
залі/.
 
     ГОЛОВА. Я  прошу  уваги.  Цей  матеріал  вам  не  треба було
роздавати.  Його роздали просто для інформації. Це матеріал, який
офіційно  надійшов у Тимчасову спеціальну комісію.  На пропозицію
депутатів я сказав:  "Роздайте,  щоб він був у всіх  на  руках  і
депутати знали, про що в ньому йдеться"
 
     14
 
     СИРОТА М.Д.  Усі ці 12 пропозицій є в порівняльних таблицях.
Щоб не змушувати вас переглядати таблиці,  вам і було роздано цей
інформаційний матеріал.
 
     Далі. Один блок змін і доповнень,  що стосуються статей 13 і
14 розділу I "Загальні засади" та статті 41 щодо права  приватної
власності,  комісія підтримала, але не окремо кожну поправку, а в
блоці.  Причому в блоці їх проголосували майже всі члени комісії.
Що  мається  на  увазі?  У  статті 13 другу частину,  яка не була
проголосована  конституційною   більшістю,   записати   в   такій
редакції:  "Кожен  має  право  користуватися природними об'єктами
права власності народу відповідно до  закону",  Четверту  частину
цієї  ж  статті,  яка  також не набрала конституційної більшості,
викласти  в  редакції:  "Держава  забезпечує  захист  прав   усіх
суб'єктів    права    власності   і   господарювання,   соціальну
спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед
законом".
 
     Статтю 14,   яка  була  прийнята  конституційною  більшістю,
доповнити   частиною   другою:   "Право   власності   на    землю
гарантується.  Це  право  набувається виключно у відповідності до
закону".
 
     15
 
     ГОЛОВА. "І реалізується". Пропустили слово.
 
     СИРОТА М.Д."...набувається   і   реалізується   виключно   у
відповідності до закону".
 
     Третя частина:   "Землі  сільськогосподарського  призначення
можуть належати на  праві  приватної  власності  лише  громадянам
України".  У  другій  частині  статті  41  слова "включаючи право
приватної власності  на  землю"  виключити.  Практично  переважна
більшість,  якщо  не  всі  члени  комісії,  проголосували за це в
пакеті.  Пропозиція комісії - точно так же в пакеті проголосувати
за ці зміни й доповнення, шановні колеги.
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування цю пропозицію комісії.
 
     "За" .- 256. Голосів не вистачає.
 
     Прошу уваги.  Увага!  Тут  одна  надзвичайна  складна теза в
доповненні до статті 14 викликає сумнів.  Я  дивлюся,  понад  100
депутатів не підтримують її.  Про що йдеться? Я хочу пояснити, бо
був у робочій групі,  яка погоджувала текст.  Ми записували  так:
"Землі       сільськогосподарського       призначення      можуть
використовуватися на праві власності лише  громадянами  України".
Без слова "приватної"...
 
     Одну хвилиночку. Ну смішно депутату Зайцю, як завжди. Про що
йдеться?  Приміром,  ми записуємо слово "приватної". А в нас є ще
інші  і  суб'єкти  права  власності:  юридичні особи неукраїнські
тощо.  І виходить,  що землі  сільськогосподарського  призначення
можуть належати їм на праві власності,
 
     16
 
     бо обмеження   є   тільки  щодо  приватної  власності.  А  в
попередній статті, зачитаній Михайлом Дмитровичем, говориться, що
порядок набування у власність земель для громадян,  для юридичних
осіб і для  держави  визначається  законом.  Сама  власність  уже
визначена, ми могли б без цієї частини взагалі проголосувати, але
спеціально   записуємо   її,   щоб   не    було    посягань    на
сільськогосподарські землі!..
 
     Тут є  два  варіанти:  або  пропустити  слово  "приватної" і
проголосувати те, що зачитав Михайло Дмитрович, або пропустити цю
частину,  одне речення,  і проголосувати.  До речі, як позитивний
варіант це теж  розглядалося  в  погоджувальній  комісії  /Шум  у
залі/.
 
     СИРОТА М.Д. Давайте по пунктах голосувати.
 
     ГОЛОВА. Давайте   діяти   методом   проб,  за  допомогою  не
результативного голосування /Шум у залі/. Нерезультативне!
 
     Я дам  потім  слово  депутату  Мусіяці,  це,  до  речі  його
формулювання /Шум у залі/.
 
     Одну хвилиночку!    Без    слова   "приватної"   ставлю   на
голосування.  Нерезультативне голосування!  Те, що сказав депутат
Сирота.
 
     "За" - 195.
 
     Тепер без  цього  речення,  яке,  кажучи  російською  мовою,
"смущает" багатьох... /Шум у залі/.
 
     17
 
     Михайле Дмитровичу,  прочитайте ще раз  без  цього  речення.
Увага!
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги! Стаття ІЗ, частина друга /перед
вами є  текст/.  Пропонується  частину  другу  викласти  в  такій
редакції:  "Кожен  має  право  користуватися природними об'єктами
права власності народу відповідно до закону". Зрозуміло?
 
     Частина четверта.  У вас є те, що було раніше запропоновано.
Тепер   пропонується:   "Держава   забезпечує  захист  прав  усіх
суб'єктів   права   власності   і    господарювання,    соціальну
спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед
законом".  Це  -  майже  повністю  доповнення   Мусіяки   Віктора
Лаврентійовича.
 
     Статтю 14,  яка  вже  прийнята,  доповнити  такою  частиною:
"Право власності на землю гарантується.  Це право  набувається  і
реалізується виключно у відповідності до закону".
 
     ГОЛОВА. Зрозуміло? Я ставлю на голосування цю пропозицію.
 
     "За" - 254.
 
     І ще один варіант - те ж само,  що сказав Михайло Дмитрович,
без... /Шум у залі/.
 
     По фракціях?  Навіщо?  Хіба так не зрозуміло?  /Шум у залі/.
Нам треба 300 голосів.
 
     Ну, подивимося по фракціях. Давайте зробимо так. Будь ласка,
увага! Третій варіант, знову ж таки нерезультативне голосування.
 
     18
 
     У статті  14  ця  норма  звучатиме  так,  як  її  тільки  що
зачитали:  "Право  власності  на  землю  гарантується.  Це  право
набувається і реалізується  громадянами,  юридичними  особами  та
державою виключно у відповідності до закону" /Шум у залі/.
 
     Зрозуміло? От тепер давайте в пакеті статті 13, 14 і
41 поставимо на голосування.  Так-так,  те,  що  зачитав  Михайло
Дмитрович, без цієї фрази. Я прошу, проголосуйте. Це ж нормальний
варіант.
 
     "За" - 235.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги!  Дозвольте пояснити, чому немає
результативного голосування 300 голосами.
 
     Тут було   кілька   проблем.  Перша  пов'язана  з  четвертою
частиною статті 13,  де йдеться  про  рівність  усіх  форм  права
власності. Решта частин уже врегульована і претензій особливих до
них немає.
 
     Ключовим моментом,  хочемо ми того чи не хочемо, є норма про
приватну  власність  на  землю.  Частина депутатів погоджуються з
тим,  щоб її було виключено зі статті  41,  але  вважають,  що  в
статті  14  має  бути  записано  про право приватної власності на
землю,  яке гарантується виключно  громадянам  України  і  нікому
іншому.  Ось  основна  ідея.  Ми  записали форму,  яка забезпечує
рівність  усіх  форм  права  власності,  і  нам  треба   прийняти
політичне  рішення,  яке  влаштує  практично всіх.  Я вважаю,  що
перенесення зі статті 41 у статтю 14  такого  формулювання:  "яке
забезпечує  право власності на землю виключно громадянам України"
- є компромісним.
 
     19
 
     ГОЛОВА. Вікторе Лаврентійовичу,  візьміть слово, будь ласка,
як один з авторів цих поправок.
 
     МУСІЯКА В.Л.,  член  Комісії Верховної Ради України з питань
правової  політики  і   судово-правової   реформи   /Фрунзенський
виборчий округ,  Харківська область/.  Я,  мабуть, говоритиму про
статтю 14, бо щодо статті 13, здається, всім усе зрозуміло.
 
     Стаття 14.  Тим,  хто боїться,  що тут немає слів  "приватна
власність",  маю сказати таке. Тут говориться, по перше, що право
власності на землю гарантується Конституцією,  і далі:  "Це право
набувається  і  реалізується  громадянами,  юридичними особами та
державою відповідно до закону".  У громадян яке право може  бути?
Лише право приватної власності.  Що ще вам треба?  Сказати "право
приватної власності"?.. Тут зафіксовано це право.
 
     А юридичні особи /це ви знаєте/ можуть мати землю на  основі
і приватної власності,  і державної власності, і колективної. Усе
це  гарантується.  Усі  суб'єкти  права  власності  мають   право
власності на землю. Тому прошу вас, підтримайте.
 
     СИРОТА М.Д.  Тобто  Віктор  Лаврентійович  пропонує  частину
третю не записувати,  а частину другу викласти в такій  редакції:
"Право  власності  на  землю  гарантується.  Це право набувається
громадянами,  юридичними   особами   та   державою   виключно   у
відповідності до закону".
 
     20
 
     Без сумніву,  громадянами  може  набуватися  право  на землю
тільки як приватна власність.
 
     ГОЛОВА. Тоді давайте так. Перша і друга частини статті 14 не
викликали  заперечень  у  членів  погоджувальної комісії.  А щодо
реалізації права приватної власності /це  для  тих,  хто  про  це
турбується/, то воно сьогодні гарантується законом. І цією нормою
теж гарантується на основі закону.  Третю частину статті 14,  щоб
вона,   скажімо   так,   не   дратувала  якимись  формулюваннями,
виключаємо.  Будь ласка, увага. Павле Сергійовичу, слухайте! Ви ж
були на засіданні комісії і говорили, що згодні з таким рішенням.
 
     Стаття 1З доповнюється частинами другою і четвертою,  які не
викликають заперечень ні в кого.
 
     Стаття 14 доповнюється частиною:  "Право власності на  землю
гарантується.  Це  право  набувається і реалізується громадянами,
юридичними  особами  та  державою  виключно  у  відповідності  до
закону".  І в статті 41 друга теза звучить так:  "Право приватної
власності набувається  відповідно  до  закону  як  гарантія  прав
людини" /Шум у залі/.
 
     Ставлю на   голосування   цю  пропозицію.  На  результативне
голосування.
 
     Зніміть голосування.  Роблю зауваження депутату Пилипчуку: я
собі  не  дозволяю  коментувати і говорити,  як голосувати,  і не
дозволяю нікому цього робити. Кожен голосує
 
     21
 
     за себе. А перевірити можна потім за списком, якщо ви хочете
вплинути на своїх колег.  А зараз махати руками - це не робота...
/Шум у залі/.
 
     Сядьте, будь  ласка.  Закінчимо  це  голосування,  а   потім
візьмете  слово.  Одну  хвилинку.  Ще  раз  читаю,  що голосуємо.
Голосується разом,  у блоці дві частини статті  ІЗ,  дві  частини
статті 14 і одна частина статті 41.
 
     Стаття 13,   друга  частина:  "Відповідно  до  закону  кожен
громадянин має право  користуватися  природними  об'єктами  права
власності народу".
 
     Четверта частина:   "Держава  забезпечує  захист  прав  усіх
суб'єктів   права   власності   і    господарювання,    соціальну
спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед
законом".
 
     Стаття 14  після  слів  "Земля   є   основним   національним
багатством,   що   перебуває   під  особливою  охороною  держави"
доповнюється частиною: "Право власності на землю гарантується. Це
право набувається і реалізується громадянами,  юридичними особами
та державою виключно у відповідності до закону".  І частина друга
статті  41 звучить так:  "Право приватної власності набувається в
порядку, визначеному законом".
 
     Ставлю на голосування.
 
     "За" - 277.
 
     Опублікуйте результати по фракціях, будь ласка
/Шум у залі/.
 
     22
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги! Це ж компроміс.
 
     ГОЛОВА. Ще раз ставлю на голосування цю пропозицію.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія просить підтримати її, шановні колеги!
 
     ГОЛОВА. Прошу підтримати. "За" - 278.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні  колеги,  комісія  пропонувала майже ту
саму  редакцію  другої  частини   статті   14,   але   без   слів
"громадянами,  юридичними особами та державою", а саме: "Це право
набувається і реалізується виключно у відповідності  до  закону",
зважаючи на те,  що громадяни,  юридичні особи та держава - це не
повний перелік суб'єктів права власності.  Тому, можливо, давайте
ще  раз  переголосуємо  це  в комплексі,  але статтю 14 доповнимо
таким:  "право  власності  на  землю   гарантується.   Це   право
набувається і реалізується виключно у відповідності до закону". І
в  статті  41  /частина  друга/  залишимо  тільки  те,  що   було
прочитано,  без  слів  "включаючи  право  приватної  власності на
землю".
 
     ГОЛОВА. Прошу  підтримати  цю   пропозицію.   Це   правильна
пропозиція, ставлю її на голосування. Я ж не можу кожного навчити
політекономії...
 
     23
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги,  комісія просить підтримати  цю
пропозицію.
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування.
 
     "За" - 247.
 
     Ще раз прошу, сядьте всі на місця!
 
     Депутате Масенко!  Олександре Миколайовичу, сядьте на місце,
прошу вас! Ну що за дискусію організували... /Шум у валі/.
 
     Ще раз читаю в комплексі поправки до трьох статей
/Шум у залі/.
 
     Увага! За  10  хвилин роздрукують матеріали і вам роздадуть.
За ці 10 хвилин проведіть  іще  міжфракційні  консультації.  Будь
ласка,  перерва на 10 хвилин. Але ніхто нікуди не розходиться! Ще
раз кажу: перерва 10 хвилин, більше нема часу.
 
     24
 
     /Після перерви/
 
     ГОЛОВА. Прошу всіх сідати на свої місця.  Вікторе Івановичу,
будь ласка,  сідайте на місце. У вас перед очима лежить папірець,
на якому записано те, що я прочитав раніше. Ще раз його процитую.
Частину  другу  статті ІЗ пропонується викласти в такій редакції:
"Кожен громадянин має право користуватися  відповідно  до  закону
природними  об'єктами  права власності народу".  Частину четверту
статті 13 викласти в такій редакції:  "Держава забезпечує  захист
усіх   суб'єктів  права  власності  і  господарювання,  соціальну
спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед
законом.
 
     Статтю 14  доповнити  частиною другою такого змісту:  "Право
власності  на   землю   гарантується   Конституцією,   Це   право
набувається  і  реалізується  громадянами,  юридичними особами та
державою виключно відповідно до закону".  Частину другу статті 41
викласти в такій редакції: "Право приватної власності набувається
в порядку,  визначеному законом". Оскільки була домовленість, щоб
ці норми голосувати в пакеті, ставлю їх на голосування.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні  колеги,  комісія просить підтримати цю
універсальну редакцію.
 
     25
 
     ГОЛОВА. Голосуйте, будь ласка.
     "За" - 292.
 
     Прошу уваги!  Ще раз ставлю ці  доповнення  на  голосування.
Депутат Азаров не встиг проголосувати.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги, комісія просить підтримати дане
формулювання.
 
     ГОЛОВА. Тільки прошу, не голосуйте чужими картками.
 
     "За" - 295 /Шум у залі/.
 
     Сказали, що вже прийшли всі, прошу всіх голосувати тільки за
себе.  Сідайте на місця.  Якої фракції немає?  Одну хвилинку.  На
свої місця сядьте, кажу. Не чіпайте чужих карток /Шум у залі/.
 
     Прошу уваги.  Я  чудово розумію,  що можна набрати кількість
голосів і  без  фракцій,  але  в  принципі  люди  ж  не  блокують
засідання. Треба, щоб вони були в залі і голосували /Шум у залі/.
Скільки ж це можна тягнути?  Ну  подивіться...  Депутат  Шестаков
прийшов.  Можна голосувати? Сідайте, будь ласка. Я ще раз зачитаю
норму,  щоб уже всі її почули.  Увага!  Будьте уважні. Пропозиція
погоджувальної  групи з питань власності і Тимчасової спеціальної
комісії /крім одного пункту,  який викликав заперечення і який ми
вилучили/.
 
     26
 
     Залишається така редакція частини другої статті 13:
"Кожен громадянин  має  право  користуватися відповідно до закону
природними об'єктами права власності народу".
 
     Частина четверта статті 13 викладається  в  такій  редакції:
"Держава забезпечує  захист прав усіх суб'єктів права власності і
господарювання,  соціальну спрямованість економіки.  Усі суб'єкти
права власності рівні перед законом".
 
     Статтю 14  доповнюємо  частиною другою такого змісту/ "Право
власності   на   землю   гарантується    /слово    "Конституцією"
випускається/.  Це  право набувається і реалізується громадянами,
юридичними особами та державою виключно відповідно до закону".
 
     І частина друга статті 41  викладається  в  такій  редакції:
"Право приватної  власності  набувається  в порядку,  визначеному
законом".  Ви  пам'ятаєте,  звідти  вилучено  кілька   слів,   що
стосувалися приватної власності на землю.
 
     Ставлю на голосування цю норму,
 
     СИРОТА М.Д. Комісія просить підтримати, шановні колеги.
 
     ГОЛОВА. Зосередьтеся і голосуйте.
 
     "За" -  296.  Є  прохання  голосувати  ще  раз,  не  встигли
проголосувати.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія просить підтримати дану редакцію.
 
     27
 
     ГОЛОВА. Будь ласка, голосуймо ще раз.
     "За" - 302.
 
     Ставлю на голосування в цілому редакцію статей 13,  14,  41,
всі частини яких проголосовані.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія просить підтримати, шановні колеги.
 
     ГОЛОВА. "За" - 297.
 
     Я прошу  всіх  голосувати.  Хто  проти  -  можете голосувати
проти,  але голосуйте всі.  Депутате Жулинський!  Де ваші голоси,
Миколо  Григоровичу?  Ставлю  на  голосування ще раз.  Три статті
голосуються в цілому.
 
     СИРОТА М.Д. Прохання підтримати.
 
     ГОЛОВА. Три статті: 13, 14 і 41.
 
     "За" - 299.
 
     Ну, депутат не встиг проголосувати, Я пояснюю ще раз. Стаття
13  у частинах проголосована із значним запасом.  Стаття 14 - так
само. Стаття 41 - теж проголосована. Тепер їх треба проголосувати
разом, а не кожну окремо. От уся механіка.
 
     Ще раз ставлю на голосування в цілому.
 
     СИРОТА М.Д.  Враховуючи  те,  що  тільки  що  проголосували.
Прохання підтримати.
 
     28
 
     ГОЛОВА. "За" - 303.
 
     Прийнято /Оплески/.  Я ще раз  пропоную  аплодувати  пізніше
/Шум у залі/.
 
     СИРОТА М.Д. Та навіщо по фракціях? Не треба цього робити.
 
     ГОЛОВА. Наступна  стаття яка в нас?  Стаття 10.  Будь ласка,
говоріть.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні  колеги!  Головою  робочої  групи,  яка
працювала над статтею 10, був визначений Іван Васильович Попеску.
Я  прошу  надати  йому  слово,   щоб   він   міг   навести   свою
аргументацію..
 
     ГОЛОВА. Іване Васильовичу, будь ласка. Увага!
 
     ПОПЕСКУ І.В.,   голова  підкомісії  Комісії  Верховної  Ради
України  з   питань   прав   людини,   національних   меншин   та
міжнаціональних відносин /Глибоцький виборчий округ,  Чернівецька
область/.  Погоджувальна  група  з  питань  редакції  статті   10
засідала  протягом  кількох  годин і прийняла консенсусом рішення
запропонувати редакцію,  яку я зараз прочитаю.  Крім того,  зараз
ідуть консультації з представниками Комуністичної фракції, які не
поставили своїх підписів під цим документом.  Не поставили  своїх
підписів і представники інших фракцій, які не були в залі під час
голосування.
 
     29
 
     Я зараз зачитаю текст,  найбільш погоджений на даний момент,
але повторюю, це не є остаточний варіант.
 
     Частина перша статті 19 залишилася без змін:
"Державною мовою в Україні є українська мова".  До другої частини
було внесене невеличке доповнення:  "на всій території України, і
ця частина  зараз  звучить  так:  "Держава  забезпечує  всебічний
розвиток   і   функціонування  української  мови  в  усіх  сферах
суспільного життя на  всій  території  України".  Тобто  посилили
функціонування української мови.
 
     Частину третю   статті  в  редакції  Тимчасової  спеціальної
комісії запропонували вилучити,  а частину четверту  пропонується
подати в такій редакції: "В Україні гарантується вільний розвиток
і вживання російської"...  Після  слова  "російської"  -  перелік
інших  найпоширеніших  в  Україні  мов /але на даному етапі немає
повного погодженого списку/ і далі за  текстом:  "та  всіх  інших
національних мов,  якими користуються громадяни України". Комісія
запропонувала  включити  нову  частину  такого  змісту:  "Держава
сприяє   вивченню   мов   міжнародного  спілкування".  А  замість
останньої частини було запропоновано: "Застосування мов в Україні
гарантується Конституцією та визначається законом".  На жаль,  на
даний момент цей текст повністю не був підтриманий всіма  членами
нашої комісії.  Але зараз у нас тривають дебати і консультації по
узгодженню цих статей.
 
     Дякую за увагу.
 
     30
 
     ГОЛОВА. Шановні депутати!  Давайте спробуємо подивитись, яке
ставлення  до  такої  редакції,  тобто  проведемо нерезультативне
голосування,  попереднє, непоіменне. Подивимося, чи влаштовує нас
така логіка /Шум у залі/.
 
     Ставлю на  попереднє,  сигнальне  голосування,-  Регламентом
таке передбачено. Будь ласка.
 
     "За" - 304.
 
     Це було   сигнальне   голосування.   Є   така    пропозиція:
підготуйте,  відредагуйте текст,  порадьтеся ще з тими,  у кого є
сумніви,  розмножте і роздайте депутатам. Я зараз не буду ставити
на голосування.
 
     Депутату Попеску слово,
 
     ПОПЕСКУ І.В.   Шановні   колеги!   Для   того  щоб  погодити
остаточний  текст  цієї   статті   /оскільки   ми   щодо   змісту
визначились/,  я запропонував би членам Тимчасової погоджувальної
групи  буквально  зараз  піти  до  кімнати  21  і  приступити  до
підготовки остаточної редакції статті 10.
 
     СИРОТА М.Д.  А навіщо ж усім членам,  Іване Васильовичу?  Ви
самі  відредагуйте  і  роздайте  народним  депутатам.  Навіщо  ще
погоджувальна група? Рейтинговим голосуванням уже визначились.
 
     ПОПЕСКУ І.В. Зараз ми його відредагуємо.
 
     ГОЛОВА. Прошу уваги.
 
     31
 
     Іване Васильовичу,  ідіть  працюйте,  готуйте  і розмножуйте
текст.  Я  просив  би  зважити  лише  на  одну  обставину:   буде
некоректно,  якщо  ми  якусь  мову  пропустимо.  Тому  можна так:
російської та інших мов... /Шум у залі/. Буде написано правильно.
 
     Михайле Дмитровичу,  прошу вас на трибуну.  Далі  яку  норму
треба розглядати?
 
     Увага! Я  хочу  сказати  депутатам,  які  живуть  далеко від
Верховної Ради, щоб вони не хвилювалися. Транспорт буде затримано
до закінчення засідання.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні народні депутати! У робочих групах, які
погоджують питання щодо Автономної Республіки Крим  і  символіки,
ще  немає  остаточного позитивного результату.  Можливо,  підійде
такий порядок просування.  Ми продовжуємо обговорювати статті,  а
коли Іван Васильович Попеску принесе статтю 10 щодо мов, ми з нею
визначимося /сподіваюсь, позитивно/, а потім, можливо, уже будуть
результати  ще  у двох робочих групах,  де обговорюють статті про
символіку й Автономну Республіку Крим.
 
     ГОЛОВА. Шановні депутати! Є пропозиція проголосувати статті,
деякі частини яких не набрали, потрібної кількості голосів. Я маю
на увазі,  наприклад,  статтю 29,  друга і третя  частини  котрої
набрали менше 300 голосів, статтю 30. Тобто вибірково розглядати,
щоб уже зачистити ту частину, котру ми пройшли.
 
     32
 
     Прошу уваги. Стаття 29 ставиться на голосування в цілому.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія просить підтримати статтю 29 у цілому.
 
     ГОЛОВА. Голосуємо.
     "За" - 283.
 
     СИРОТА М.Д.   Шановні   колеги!   Дозвольте  інформацію  від
комісії. Стаття не була підтримана через те, що не були враховані
поправки, пов'язані з діяльністю прокуратури.
 
     У комісії досягнуто попередньої домовленості такого порядку:
текст статей залишається в редакції комісії,  але  в  "Перехідних
положеннях"  у  частині,  яка  стосується діяльності прокуратури,
передбачити,  що вона зберігає свої функції  не  протягом  одного
року,  а  протягом п'яти років .  Таким чином цей вузол може бути
розв'язаний.  Саме тому комісія просить підтримати редакцію,  яка
подана в проекті до другого читання,  і в пакеті проголосувати ту
частину "Перехідних  положень",  яка  стосується  прокуратури, де
замість одного року записати п'ять років.
 
     ГОЛОВА. Тоді  прошу  відразу  казати,  що  голосування йде в
пакеті:  стаття 29 у цілому  і  поправка  до  розділу  "Перехідні
положення",  яка  стосується  прокуратури.  Протягом  п'яти років
зберігаються функції, статус і все інше /Шум у залі/.
 
     33
 
     СИРОТА М.Д.  Так.  І це в пакеті.  Шановні  колеги,  комісія
просить підтримати.
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування.
 
     "За" - 318. Прийнято.
 
     Стаття З0:  "Кожному гарантується недоторканність житла...".
Вона набрала 271 голос,  але до частин не було зауважень.  Ставлю
на голосування статтю 30 у цілому.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія просить підтримати.
 
     ГОЛОВА. Голосується.
 
     "За" - 340.
 
     Стаття 34.  І  третя  частина  не  добрала  кілька  голосів.
"Здійснення цих свобод може бути  обмежене  законом  в  інтересах
національної безпеки,  територіальної цілісності або громадського
порядку  з  метою  запобігання  заворушенням  або  злочинам,  для
охорони здоров'я населення,  для захисту репутації або прав інших
людей,  для  запобігання   розголошенню   інформації,   одержаної
конфіденційно /так,  як написано раніше,  на основі закону/,  або
для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя".
 
     СИРОТА М.Д. Це сторінка 170.
 
     ГОЛОВА. Третю частину статті 34 ставлю на голосування.
 
     СИРОТА. Комісія просить підтримати.
 
     34
 
     ГОЛОВА. Третя частина.
 
     "За" - 309.
 
     Тоді стаття ставиться на голосування в цілому.
 
     "За" - 315. Стаття прийнята.
 
     Стаття 35.  Вона не вся голосувалась. Вірніше, так .../Шум у
залі/.  Тут  була  така  ситуація...  Прошу  уваги!  Ми не змогли
домовитися  щодо  статусу  церкви,  так?  Записали:   "Церква   і
релігійні  організації в Україні відокремлені від держави.  Жодна
релігія не може бути визнаною державою як обов'язкова".  Депутати
пропонували дописати: "а школа - від церкви..."
 
     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Це норма конституцій усіх європейських країн.
 
     ГОЛОВА. Це  норма конституцій усіх європейських країн,  так?
/Шум у залі/.  Ну,  говорить науковець, спеціаліст із педагогіки,
він знає,  що каже. Давайте статтю із цією поправкою проголосуємо
в цілому /Шум у залі/.  Усі голосуйте,  я ще раз прошу!  З  таким
уточненням: "а школа - від церкви".
 
     "За" - 320.
 
     Спасибі. У частині третій статті 35 записується:  "а школа -
від церкви".
 
     Стаття 36 проголосована /Шум у залі/.
 
     Стаття 41 проголосована /Шум у залі/.
 
     Стаття 42. Будь ласка, я читаю. Увага!
 
     35
 
     СИРОТА М.Д. Так ми ж не проголосували статтю 35 у цілому.
 
     ГОЛОВА. Я зразу ставив її в цілому із цією поправкою /Шум  у
залі/.  Спокійно!  Стаття 42:  "Кожен має право на підприємницьку
діяльність,  яка не заборонена законом. Підприємницька діяльність
депутатів,  службових чи посадових осіб,  органів державної влади
та органів місцевого самоврядування обмежується законом.  Держава
забезпечує  захист  конкуренції в підприємницькій діяльності.  Не
допускається  зловживання  монопольним   становищем   на   ринку,
неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція.
Види і межі монополії визначаються законом. Держава захищає права
споживачів,  здійснює  контроль  за  якістю і безпекою продукції,
усіх  видів   обслуговування,   сприяє   діяльності   громадських
об'єднань споживачів".
 
     Можна ставити  статтю  42  на  голосування в цілому?  /Шум у
залі/.
 
     Ставлю на голосування.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія просить підтримати редакцію статті 42.
 
     ГОЛОВА. А потім розглянемо доповнення.
 
     "За" -283.
 
     Депутату Носову слово. Будь ласка /Шум у залі/.
 
     36
 
     НОСОВ В.В.  Шановні депутати! Мені прикро, що я своєчасно не
зміг подати поправки. Хочу зробити це зараз, може, ми доопрацюємо
статтю.  Формулювання  першої  частини  -  "Кожен  має  право  на
підприємницьку  діяльність,  яка  не  заборонена  законом" трошки
неправильне.  У 1992 році ніхто не забороняв займатися  трастами,
лізингами та іншим,  але й відповідного закону не було.  Згідно з
цією нормою можна було б займатися. Тому краще сформулювати: "яка
здійснюється згідно з законом" /Шум у залі/.
 
     СИРОТА М.Д.  Це  увійде  в  суперечність  із  прийнятою нами
статтею 18 з розділу "Загальні засади".  Я вам ще раз її зачитаю,
вона прийнята конституційною більшістю.
 
     ГОЛОВА. Депутати  пам'ятають.  Давайте  тоді  голосувати  по
частинах.  "Кожен має право на підприємницьку діяльність,  яка не
заборонена законом". Будь ласка, ставлю на голосування.
 
     СИРОТА М.Д.  Комісія просить підтримати, шановні колеги /Шум
у залі/.
 
     "За" - 324.
 
     ГОЛОВА. То, може, всю статтю проголосуємо? /Шум у залі/. Ні?
Тоді по частинах /Шум у залі/.
 
     37
 
     Ну, ставлю  в цілому.  Наполягають.  Якщо не пройде,  будемо
голосувати поправки.  Обов'язково.  Ставлю на голосування.
     "За" - 300.
 
     Може, є  якесь доповнення непроголосоване?  Немає.  Поправка
399 /Шум у залі/. Депутате Кулаков, будь ласка.
 
     КУЛАКОВ А.А.,  член Комісії Верховної Ради України з  питань
боротьби  з  організованою  злочинністю  і корупцією /Кобеляцький
виборчий округ,  Полтавська область/. Шановні народні депутати! Я
хотів  би,  щоб  ви проголосували поправку 399.  Пропоную частину
другу почати словами  "безпосередня  підприємницька  діяльність".
Чому?   Коли  ми  підійшли  до  цієї  статті,  Михайло  Дмитрович
пояснював,  що громадяни України  вклали  акції,  приватизаційні,
майнові  сертифікати  в  підприємства,  а  це не є підприємницька
діяльність.  І щоб якось відмежувати депутатів,  які вклали  свої
сертифікати,  пропонується написати: "безпосередня підприємницька
діяльність".  А далі слова "обмежується законом" замінити словами
"не допускається".
 
     СИРОТА М.Д..  Шановні  колеги!  У  законі можна записати "не
допускається",  він приймається простою більшістю.  А тут - більш
універсальна форма.
 
     ГОЛОВА. Зрозуміло, ставлю на голосування пропозицію
 
     38
 
     депутата Кулакова.
 
     "За" - 166. Не вистачає голосів.
 
     Депутат Яценко пропонує доповнення.  Не альтернативні норми,
а доповнення, бо норми проголосовані. Прошу, депутате Яценко.
 
     ЯЦЕНКО В.М.,  голова Комісії Верховної Ради України з питань
Чорнобильської    катастрофи   /Коростенський   виборчий   округ,
Житомирська область/. Шановний Олександре Олександровичу! Шановні
колеги!  У  принципі  зміст цієї статті не викликає сумнівів,  за
винятком  другої  частини.  От  подивіться,  у  чому  біда  нашої
держави? Біда в тому, що дуже часто і народні депутати України, і
державні службовці  плутають  державні  й  особисті  інтереси.  І
частіше,  звичайно  /така людська природа/,  переважають особисті
інтереси.  Трапляється так,  що блок реформ приносить  збагачення
окремим людям і зубожіння власній державі. Це абсолютний факт, це
вже доведено і не викликає сумнівів у жодної чесної людини.  Тому
ми  повинні  заборонити  /підкреслюю:  заборонити/ підприємницьку
діяльність державним особам і народним депутатам України і навіть
піти далі. Народні депутати України і всі державні службові особи
повинні користуватися лише тим,  що платить їм  народ.  У  іншому
випадку  вони  будуть  служити не народові,  а тим,  хто їх годує
більш сито і більш смачно.  Це також  аксіома,  яка  не  потребує
доведення.
 
     39
 
     Якщо ви абсолютно відверті і справжні державники, ви повинні
проголосувати саме таку норму. Дякую за увагу.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги!  Річ у тім, що по відношенню до
депутатів  і  посадових  осіб  -  це  вже  практично  враховано в
розділах "Народна Рада України" і  "Кабінет  Міністрів  України".
Інші  органи виконавчої влади".  Ми внесли там відповідні зміни і
там це можна буде зафіксувати.
 
     ГОЛОВА. Я прошу уваги "Підприємницька діяльність  депутатів,
службових  чи посадових осіб,  органів державної влади та органів
місцевого  самоврядування  обмежується  законом".  Ми  голосували
тільки що норму про заборону. Давайте ще раз поставимо пропозицію
депутата Яценка на голосування. Його поправка є.
 
     Ставлю на голосування. Будь ласка, голосуйте.
 
     СИРОТА М.Д.  У цілому вже проголосовано.  Стаття набрала 300
голосів.
 
     ГОЛОВА. Я бачу. Ну почекайте.
     "За" - 178.
 
     Дякую. Стаття 43.  "Кожен має"...  /Шум у залі/. Доповнення?
Який номер?  Депутату Чижу слово,  у нього доповнення до  статті.
Подивимося. Увага!
 
     40
 
     ЧИЖ І.С.,  заступник голови Комісії Верховної Ради України з
питань соціальної політики та праці /Летичівський виборчий округ,
Хмельницька  область/.  Шановні  Михайле  Дмитровичу,  Олександре
Олександровичу!  Перед розглядом статті 43 хочу  сказати  суттєві
доповнення саме до цієї статті. Це поправки 410 і 421 в основному
томі.
     Про що  йдеться?  По-перше,  треба  записати,  що   "кожному
гарантується право на працю".  І далі:  "У випадку, коли гарантія
права на працю  не  реалізується  внаслідок  безробіття,  держава
вживає  невідкладних  заходів  для  працевлаштування  громадян та
матеріального відшкодування заподіяних їм безробіттям збитків  на
рівні,  не  нижчому мінімального споживчого бюджету,  визначеного
законом".  Якщо,  скажімо, цей текст не пройде /а ця норма-захист
права на працю і захист громадян в разі безробіття дуже важлива/,
то я просив би останню частину статті 43 все-таки записати так...
 
     ГОЛОВА. Іване Сергійовичу!  Ми проголосували статтю 42, а не
43...
 
     ЧИЖ І.С. А я про статтю 43 вже кажу,
 
     ГОЛОВА Так ми ж її ще не починали обговорювати.
 
     ЧИЖ І.С.  Ну,  ви проголосуєте, і не внесемо доповнень, а це
важливо /Шум у залі/.
 
     41
 
     ГОЛОВА. Стаття 43:  "Кожен має право на  працю,  що  включає
можливість заробляти собі на життя працею,  яку він вільно обирає
або на яку вільно погоджується.
     Держава створює  умови  для  повного  здійснення громадянами
цього права,  гарантує рівні можливості у виборі професії та роду
трудової діяльності,  реалізовує програми професійно - технічного
навчання,  підготовки  і  перепідготовки  кадрів  відповідно   до
суспільних потреб.
     Використання примусової праці забороняється.  Не  вважається
примусовою  працею  військова  або альтернативна служба,  а також
робота чи служба,  яка виконується особою за вироком суду  чи  за
іншим  рішенням  або  відповідно  до  законів  про надзвичайний і
воєнний стан.
     Кожен має право на належні,  безпечні і здорові умови праці,
на  не  нижчу  від  визначеного  законом   мінімального   розміру
заробітної плати винагороду за працю.
     Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних  для
їхнього  здоров'я роботах забороняється.
     Громадянам гарантується захист від  незаконного  звільнення.
Право  на  своєчасне  одержання  винагороди  за працю захищається
законом". Можна голосувати статтю в цілому ?.. По частинах?
 
     Перша частина:  "Кожен має право на працю..." - ставиться на
голосування.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія просить підтримати цю редакцію.
 
     ГОЛОВА. Голосуємо.
     "За" - 314.
 
     42
 
     Шановні депутати!   Уранці   ви   проголосували    постанову
Верховної  Ради  про  те,  що статті,  які не є конфліктними /а в
переліку стаття  43  не  була  зазначена  як  конфліктна/,  можна
ставити на голосування в цілому /Шум у залі/.
 
     Якщо не   вийде   так   -  будемо  по  частинах.  Ставлю  на
голосування в цілому.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія просить підтримати,
 
     ГОЛОВА. Не підказуйте.
     "За" - 286.
 
     Друга частина: "Держава створює умови для повного здійснення
громадянами цього права..."
 
     СИРОТА М.Д. Комісія просить підтримати дану частину.
 
     ГОЛОВА. Голосуємо.
     "За" - 305.
 
     43
 
     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ви порушили процедуру!
 
     СИРОТА М.Д. Чим порушили?
 
     ГОЛОВА. Одну   хвилинку!   Я  вас  прошу,  визначайтеся.  Ми
працюємо за Регламентом.  Якщо є альтернативна стаття,  називайте
її,   але   після   того,  як  проголосується  внесена  комісією:
"Використання  примусової  праці  забороняється.  Не   вважається
примусовою  працею  військова або альтернативна служба..." Ставлю
на голосування цю норму.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія просить підтримати третю частину.
 
     ГОЛОВА. Прошу голосувати.
 
     "За" - 320.
 
     44
 
     "Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці,
на   не   нижчу  від  визначеного  законом  мінімального  розміру
заробітної плати винагороду за працю".
 
     У вас  альтернативна  пропозиція?  Давайте  проголосуємо  цю
норму,  а потім розглянемо альтернативну.  Ви чуєте аргументацію?
Ну,  будь ласка.  Від Комісії з питань соціальної політики  можна
сказати з цього приводу.
 
     ЧИЖ І.С.  У  мене  є  пропозиція.  Товариші,  ми  не  можемо
записувати тут мінімальний розмір заробітної плати,  бо він тепер
становить 1 мільйон 500 тисяч карбованців. У нас є Закон про межу
малозабезпеченості,  але й це в Конституції не можна  записувати,
бо  колись  же  будемо  краще  жити.  Треба,  як  в усьому світі,
відштовхуватися від визначеного законом  мінімального  споживчого
бюджету.   Ось   і   все.  Конституція  ж  на  100  років  уперед
приймається.
 
     ГОЛОВА. Взагалі,   правильна   пропозиція.    Як,    Михайле
Дмитровичу? Давайте проголосуємо,
 
     СИРОТА М.Д.   Тут   же  тоді  втрачається  логіка  останньої
частини: "розміру заробітної плати винагороду за працю..."
 
     45
 
     ГОЛОВА. Давайте спочатку поставимо на голосування пропозицію
комісії,   а  потім  -  пропозицію  депутата  Чижа.  Знайдіть  цю
поправку, скажіть номер. Голосується варіант комісії.
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги! Ця частина узгоджується з чинним
законодавством.
 
     ГОЛОВА. Ні,   Конституцію  ми  не  підлаштовуємо  під  чинне
законодавство.
 
     СИРОТА М.Д.  Але ж ми її підлаштовуємо  під  умови,  в  яких
живемо...
 
     "3а" - 245.
 
     ГОЛОВА. У   цій   частині  пропонується  /це  поправка  446/
замінити  слова  "мінімального  розміру  заробітної   плати"   на
"мінімального  споживчого бюджету".  Ставлю на голосування /Шум у
залі/.
 
     Закон такий  у  нас  5.  І   взагалі   законодавство   треба
поліпшувати. Будь ласка.
 
     "За" - 284.
 
     Прошу ще раз поставити на голосування.
 
     СИРОТА М.Д. Який номер поправки?
 
     46
 
     ГОЛОВА. Поправка 446, я посилаюся на неї. Будь ласка, увага!
/Шум у залі/.
 
     Зачекайте. Поправка 446 Ніколаєнка Станіслава  Миколайовича:
"Кожен має право на належні,  безпечні й здорові умови праці,  на
винагороду за працю не нижче від визначеного законом мінімального
споживчого бюджету" /Шум у залі/.
 
     Ставлю на голосування цю поправку.
 
     "За" - 276.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія цю поправку не підтримує...
 
     ГОЛОВА. Пояснювати не треба.  У кого яка є поправка?  А якщо
справді записати так,  як пропонує депутат  Єльяшкевич,  і  як  у
багатьох  конституціях  записано:  "не  нижче визначеного законом
мінімального розміру погодинної заробітної плати"?  /Шум у залі/.
Пропозиція  депутата  Кузьменка:  у  частині  четвертій статті 43
замість слів "кожен має  право"  записати  "кожному  гарантуються
належні,  безпечні  й здорові умови праці,  а також винагорода за
працю, не нижче встановленого законом прожиткового мінімуму".
 
     СИРОТА М.Д.  Держава ж не зможе забезпечити цього...  /Шум у
залі/.
 
     Комісія не підтримує дану редакцію.
 
     47
 
     ГОЛОВА. Увага!  Поправка 457 депутата Кузьменка.  Я її щойно
прочитав,  вона теж грамотна.  Хочу нагадати,  що в нас діє Закон
про мінімальний споживчий бюджет...
 
     СИРОТА М.Д.  Але ж як, шановні колеги, гарантувати "належні,
безпечні й здорові умови праці", враховуючи екологічну ситуацію в
нашій країні?
 
     ГОЛОВА. Увага! Михайле Дмитровичу, здоров'я в нас зараз...
 
     СИРОТА М.Д."...гарантується і має право"... /Шум у залі/.
 
     ГОЛОВА. Прошу уваги! Депутате Кузьменко, говоріть.
 
     КУЗЬМЕНКО С.Л., член Комісії Верховної Ради України з питань
оборони  і  державної  безпеки  /Комунарський   виборчий   округ,
Запорізька область/.  Спасибі.  Я хотів би звернути вашу увагу на
те,  що прожитковий мінімум встановлюється законом,  і тут нібито
можуть  бути  ті  ж  самі заперечення,  що й стосовно мінімальної
заробітної плати.  Однак прожитковий  мінімум  не  встановлюється
законом   довільно.   Він  встановлюється  на  підставі  вартості
споживчого кошика і так далі,  тобто відповідає дійсності. Тому я
дуже  прошу колег підтримати мене й дати людині можливість,  якщо
вона працює, заробити хоча б прожитковий мінімум.
 
     48
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги!  Що нам  заважає  прив'язати  в
законі   мінімальний   розмір   заробітної   платні  до  вартості
споживчого кошика, до споживчого мінімуму? Що нам заважає зробити
це в законі?  Ну, універсальна формула ж дається, Шановні колеги!
/Шум у залі/.
 
     "Від визначеного законом...".  А закон узгодить  мінімальний
прожитковий  рівень із мінімальним розміром заробітної плати,  із
мінімальною вартістю споживчого кошика /Шум у  залі/.  Правильно,
зміниться, тому що умови життя будуть змінюватись.
 
     ГОЛОВА. Увага!  Чого ви кричите?  Почекайте хвилинку. Ставлю
на голосування пропозицію депутата Кузьменка.
 
     "За" - 196.
 
     Є ще поправка депутата  Чижа.  Стаття  в  редакції  комісії,
крапку поставити раніше:  "Кожен має право на належні, безпечні й
здорові умови праці,  на не нижчий від визначеного законом розмір
заробітної плати". Так? Я правильно зачитую?
 
     Депутату Чижу слово.
 
     СИРОТА М.Д. Тут є одна небезпека...
 
     ЧИЖ І.О.  Я мав на увазі ось що. Оскільки ми не дійшли згоди
щодо того,  чи  погодинна  оплата  праці  /це  буде  регулюватися
законом/,  чи  межа малозабезпеченості,  чи мінімальний споживчий
бюджет /а закон такий є/, то точніше було б записати,
 
     49
 
     що кожен має право на  належні,  безпечні  і  здорові  умови
праці,  на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Який
закон - Конституція не регулює. Дякую. Прошу підтримати.
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування цю пропозицію. Ну нормально ж.
 
     СИРОТА М.Д.  Ну як же нормально? Тоді в нас законом буде вся
заробітна плата у всіх сферах життя встановлюватися.
 
     ГОЛОВА. Комісія   з  питань  соціальної  політики  та  праці
рекомендує.
 
     "За" - 311.
     Спасибі. Депутате Лавриненко, будь ласка.
 
     ЛАВРИНЕНКО М.Ф.,  член  Комісії  Верховної  Ради  України  з
питань  правової  політики і судово-правової реформи /Глухівський
виборчий округ,  Сумська область/. Шановні колеги! Усі ви знаєте,
в  якій ситуації опинилися зараз люди.  Можливо,  така ситуація з
несвоєчасною невиплатою заробітної плати може повторюватися. Тому
зверніть  увагу  на  поправку  415  до  частини  п'ятої.  Я прошу
доповнити проголосовану тільки що частину нормою  такого  змісту:
"Право  на  своєчасне  одержання  винагороди за працю захищається
законом". Прошу підтримати.
 
     50
 
     ГОЛОВА. Миколо Федоровичу,  вашу поправку врахували  раніше,
тільки вона на другій сторінці.
 
     Депутате Симоненко, будь ласка. Який номер поправки?
 
     СИМОНЕНКО П.М., член Комісії Верховної Ради України з питань
культури і духовності /Красноармійський виборчий округ, Донецька
область/. Спасибі, Олександре Олександровичу. Фракція комуністів.
 
     Шановні колеги!  Я хотів би ще раз привернути вашу увагу  до
статті  22,  яку  ми вже проголосували і в якій записано,  що при
прийнятті нових законів або змін та доповнень до  чинних  законів
не допускається звуження існуючих прав та свобод. Це ми всі разом
проголосували.  А  тепер  хочу  зауважити  таке  /у  мене  і   до
попередніх  норм  є  зауваження,  але я зупинюся конкретно на цій
нормі/.  Дивіться,  що ми записуємо: у першій частині - про право
вільно погоджуватися на ту чи іншу роботу, а потім - про право на
належні, безпечні і здорові умови праці. А хто ж буде суддею , чи
є  ті  нормальні  умови  праці і забезпечення належного здоров'я?
Тому я пропоную таке:  "Кожний має право на належні,  безпечні  і
здорові   умови  праці,  що  відповідають  встановленим  державою
вимогам безпеки і гігієни,  на справедливу винагороду за працю не
нижче офіційно встановленого прожиткового мінімуму "- і так далі.
Це було і є в діючому законі, а ми в статті 22 про це сказали.
 
     51
 
     Це було і є в чинному законі,  але ми  повинні  цією  нормою
гарантувати,   що   держава   має  загальні  якісь  норми,  якими
користуються всі,  незалежно від форм власності.  І ми  захистимо
простого робітника, який сьогодні за кусень хліба біжить і працює
де завгодно,  в яких завгодно умовах.  Так  нехай  той,  хто  має
можливість надати роботу,  на державному рівні забезпечить захист
здоров'я тих, кому він надає роботу.
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги! А чи варто перетворювати розділи
Конституції в розділи статей законів?  Це ж норма закону - те, що
сказано. Конституція дозволяє це все реалізовувати.
 
     ГОЛОВА. Я прошу уваги!  Увага!  Слово "належні"... Почекайте
хвилиночку.
 
     Петре Миколайовичу,  як ви дивитеся на таке? Слово "належні"
означає "визначені".  То  давайте  після  слова  "належ  ні"  для
посилення  напишемо  "визначені  законом безпечні,  здорові умови
праці".
 
     СИРОТА М.Д,  То  тоді  яка  в  нас  загальна редакція вийде?
Шановні колеги, я не розумію, що в нас у результаті вийде.
 
     ГОЛОВА. А й справді, два рази "визначені законом".
 
     СИРОТА М.Д.  Прочитаймо все, за що ми проголосували, а потім
- що ми хочемо доповнити.
 
     52
 
     ГОЛОВА. Петре Миколайовичу, там є слова "визначені законом",
вони стосуються і умов праці,  і оплати праці. Усе правильно. Уже
так  проголосовано.  "Використання праці жінок і неповнолітніх на
небезпечних для їхнього здоров'я роботах забороняється".
 
     Можна голосувати?
 
     СИРОТА М.Д. Комісія просить підтримати дану частину.
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування.
 
     "За" - 310.
 
     Доповнення яке? Будь ласка, депутате Симоненко.
 
     СИМОНЕНКО П.М.  Я хотів звернутися до своїх колег, більшість
із яких - чоловіки.  Прочитайте уважно: "Використання праці жінок
і  неповнолітніх  на  небезпечних  для  їхнього  здоров'я роботах
забороняється".  Із цим можна погодитися але якщо жінка  вагітна,
наприклад?  Ми  пропонували таку норму:  "Забезпечуються особливі
умови охорони праці жінок під час вагітності"  і  після  пологів,
праці неповнолітніх, осіб з обмеженою працездатністю і таке інше.
Ця поправка є /Шум у залі/.
 
     Та тут про жінок ідеться. Це поправка 197.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні  колеги!  У  нас  є  така норма в іншій
статті Конституції.  Невже її треба повторювати в інших  статтях?
Тим більше що жінки просять не включати ці доповнення.
 
     53
 
     ГОЛОВА. Петре Миколайовичу, це в розділ! про права жінок .
 
     СИРОТА М.Д. Довіримося жінкам.
 
     ГОЛОВА. Тут  є  поправка  депутата  Кризського:  "Тривалість
робочого часу жінок не повинна перевищувати 6 годин на добу".  Це
для  того,  щоб  звільнити  час для роботи вдома?  Ви це маєте на
увазі ?.,
 
     Будь ласка.   Слово   має   депутат  Буткевич.  Він  -  член
Тимчасової комісії, у нього поправка.
 
     БУТКЕВИЧ В.Г.,  голова  Комісії  Верховної  Ради  України  з
питань  прав  людини,  національних  меншин   і   міжнаціональних
відносин  /Погребищенський  виборчий округ ,  Вінницька область/.
Шановні народні депутати!  Чимало з ваших пропозицій -  це  норми
чинного законодавства,  Ви забули, що ми ратифікували дуже багато
конвенцій  Міжнародної  організації  праці,  а  згідно  з   нашим
законодавством вони є його частиною,  тому така деталізація ні до
чого не приведе. Це вже є.
 
     ГОЛОВА. Можна голосувати?
 
     СИРОТА М.Д. Так ми вже проголосували -310 голосів.
 
     ГОЛОВА. Депутату Кризському слово.
 
     54
 
     КРИЗСЬКИЙ Ю.О.,  голова  підкомісії  Комісії  Верховної Ради
України з  питань  оборони  і  державної  безпеки  /Первомайський
виборчий округ, Луганська область/. Уважаемые народные депутати У
нас в стране постоянно падает рождаемость,  растет смертность,  и
мы  обманываем мировое сообщество,  когда говорим,  что сегодня в
Украине  проживает  52  миллиона  человек.   Женщина   в   стране
превращена в рабыню.  Давайте дадим ей возможность больше уделять
внимания семье и воспитанию детей - установим для  неё  6-часовой
рабочий день. Мне могут возразить: "Как это, мужчина на работе, а
женщина уходит?" В две смены пусть там работают.
 
     Прошу поддержать мою поправку.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні  колеги!  Якщо  в  нас  життєвий рівень
виросте настільки,  що через  два  роки  ми  зможемо  забезпечити
чотиригодинний   робочий  день  для  жінок,  тоді  що?  Змінювати
Конституцію? Навіщо конкретні цифри тут записувати?
 
     ГОЛОВА. Юрію 0лексійовичу,  трансляції нема.  Навіщо ви  час
займаєте?  /Сміх у залі/.  Юрію Олексійовичу, шановні депутати! Я
пожартував щодо трансляції.  Проте хочу звернутися до  вас  усіх:
агітувати  виборців  будете  потім,  а  зараз треба працювати над
проектом Конституції.
 
     55
 
     СИРОТА М.Д. Абсолютно правильно.
 
     ГОЛОВА. І тому  просив  би  виступати,  не  з  популістських
позицій,  хоч вони й правильні,  а тільки за змістом. Люди чудово
розуміють,  про що йдеться.  І потім,  у статті 22 записано, що в
Україні  не  допускається  звуження  будь-яких прав при прийнятті
нових законів.  Не можуть  бути  зменшені  права  /навіть  у  цій
Конституції/,  які  діяли раніше.  А все описати,  все охопити не
можна.
 
     Будь ласка,  Петре Миколайовичу.  Ну,  що я можу зробити?  Є
його поправка. Він правильно вимагає.
 
     СИМОНЕНКО П.М.   Фракція   комуністів.  Спасибі,  Я  ще  раз
привертаю вашу увагу до статті 43 і  пропоную  такий  додаток  до
першої частини: "Кожен має право на працю, що включає гарантовану
державою можливість..." - і далі за текстом.  І  закінчення  цієї
частини: "а також право на рівну оплату за рівну працю".
 
     СИРОТА М.Д. Який номер поправки?
 
     СИМОНЕНКО П.М.  Поправка  197.  Там  усе викладено,  Михайле
Дмитровичу.
 
     ГОЛОВА. Це проголосовано...
 
     СИМОНЕНКО П.М.  Це - додатково.  Я ж питав, чи можна додаток
дати.
 
     56
 
     ГОЛОВА. Так там записано про винагороду...
 
     СИМОНЕНКО П.М.  Тоді так: "гарантований державою". Без цього
значно погіршується ця частина,  бо тоді в нас кожен  має  право,
але ніхто не гарантує йому це...
 
     ГОЛОВА. Зрозуміло. Ставлю на голосування пропозицію.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія не підтримує цю поправку.
 
     ГОЛОВА. Голосуємо.
 
     "За" - 184.
 
     Звертаю вашу  увагу  на статтю 22,  яку ми проголосували.  У
третій частині говориться:  "При прийнятті нових законів або змін
та  доповнень до діючих законів не допускається звуження існуючих
прав та свобод". Зроблено застереження на всякий випадок для всіх
статей. Я хотів би, щоб ви на це зважили: ніхто не забуває про ці
права і свободи /Шум у залі/.
 
     СИРОТА М.Д. Універсальна гарантія!
 
     ГОЛОВА. Депутате Симоненко, будь ласка. Який номер поправки?
 
     57
 
     СИМОНЕНКО П.М.  Олександре Олександровичу!  Прошу вибачення,
ви зараз прокоментували,  але  ж  ми  знаємо,  що  закони  можуть
змінюватися.  А  тут  ідеться про державну політику захисту наших
людей!  І тому в мене є ще  доповнення  до  другої  частини.  Тут
записано,  що  держава  реалізує  програми  професійно-технічного
навчання.  А створення робочих місць?  Ми що ж,  від цього зовсім
відмовляємося?
 
     ГОЛОВА. Який номер поправки?
 
     СИМОНЕНКО П.М.  Поправка  197 у синій книжці,  там записано
все. Хіба ж так можна? Ідеться ж про конкретну людину, ми повинні
захищати її.  Зараз тисячі вже на вулиці, а держава не займається
цим. Програм ніяких немає, кажемо, що інвестиції нас врятують...
 
     СИРОТА М.Д. Справа в діях, а не в програмах /Шум у залі/.
 
     ГОЛОВА. Доповнення   депутата   Симоненка    ставиться    на
голосування. Прошу проголосувати.
 
     "За" - 186.
 
     Депутат Гетьман /Шум у залі/.  Одну хвилинку! Я звертаюся до
Івана Зайця:  ви сядете нарешті на своє місце чи ні?  Будь ласка,
Вадиме Петровичу.
 
     58
 
     ГЕТЬМАН В.П.,   заступник   голови  Комісії  Верховної  Ради
України з питань фінансів і банківської діяльності  /Тальнівський
виборчий   округ,   Черкаська   область/.   Шановний   Олександре
Олександровичу!  Шановні   колеги!   Я   хотів   би,   Олександре
Олександровичу,  звернутися  до  вас  з  проханням:  ми порушуємо
встановлений і запропонований вами ж регламент. Ми домовилися про
те,   що   коли  немає  якихось  конфліктних  статей,  які  треба
погоджувати,  то голосуємо їх блоками.  Цей блок питань має  1200
зауважень  і  пропозицій.  Якщо  ми підемо шляхом обговорення цих
пропозицій, то просто потонемо в них і не вирішимо ніяких питань.
Прошу не відхилятися від регламенту /Шум у залі/.
 
     ГОЛОВА. Увага,  шановні депутати!  Я хотів вас попросити ось
про що /Шум у залі/.  Депутати Стретович і Спіженко, сядьте, будь
ласка.   У  зв'язку  з  тим  що  зараз  19  година  50  хвилин  і
радіотрансляція наших засідань ніколи не  йшла  в  такий  час,  є
пропозиція з 20 години припинити радіотрансляцію, а хід засідання
записати і транслювати по телебаченню у запису, як визначено.
 
     Я ставлю на голосування цю пропозицію.
 
     "За" - 241. Прийнято.
 
     Було доповнення депутата Алексєєва...  Одну хвилинку,  це до
статті 46?
 
     "Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення".
Є зауваження? Можна голосувати?
 
     59
 
     СИРОТА М.Д. Прохання підтримати.
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування.
     "За" - 338. Доповнення є?
 
     Депутат Симоненко. Який номер вашої поправки?
 
     СИМОНЕНКО П.М.  Поправка 197.  Шановні  колеги!  Складається
таке  враження,  що  коли  комуністи  кажуть про державний захист
простої людини,  то за це  голосують  180  депутатів,  як  тільки
йдеться про те, щоб продати землю, - голосують 300.
 
     Я пропоную  після  слів  "Громадянам гарантується захист від
незаконного звільнення" /людину можуть перевести на іншу роботу і
без її згоди/ додати: "та переведення на іншу роботу без законних
підстав чи згоди працівника".
 
     СИРОТА М.Д. Це норма Кодексу законів про працю.
 
     СИМОНЕНКО П.М. Так, це норма і закону,
 
     СИРОТА М.Д. Але ж ми не закон приймаємо, а Конституцію, Це в
законі  є  і  буде,  навіщо  до  Конституції це записувати?  Це ж
популізм, шановні колеги... Комісія не підтримує цього.
 
     ГОЛОВА. Я ставлю на голосування цю пропозицію.  Будь  ласка,
голосуйте.
     "За" - 150.
 
     60
 
     Далі. "Право  на  своєчасне  одержання  винагороди  за працю
захищається законом".
 
     СИРОТА М.Д. Прохання підтримати.
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування.
 
     "За" - 354.
 
     Депутат Чурута. Будь ласка. Доповнення, так?
 
     ЧУРУТА М.І.,  голова  підкомісії  Комісії   Верховної   Ради
України з питань молоді, спорту і туризму /Стаханівський виборчий
округ,  Луганська область/.  Уважаемые народные депутаты!  У меня
предложение по второй части, которую мы проголосовали...
 
     ГОЛОВА. Одну    хвилинку.    Пропозиції   до   частин,   які
проголосовані, не розглядаються.
 
     ЧУРУТА М.І.  Я  не  предлагаю  ничего   ни   дополнять,   ни
исключать, только слова поменять местами. Посмотрите внимательно:
"Держава  створює  умови..."   и   дальше   -   "гарантує   рівні
можливості".  Так  вот,  слово  "створює" нужно заменить на слово
"гарантує",  а слово  "гарантує"  замінити  на  слово  "створює".
Почему?   Объясняю.  Государство  должно  гарантировать  условия,
необходимые для полной занятости населения.  Иначе оно будет  всю
жизнь  создавать  эти  условия,  но  никогда не создаст.  А слова
"гарантує рівні можливості..."
 
     61
 
     ГОЛОВА. Зрозуміло. Пропозиція ставиться на голосування.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги, статтю проголосовано, і треба ж
передбачити те, які будуть наслідки...
 
     ГОЛОВА. "За"   -   138.   Не  вистачає  голосів.
     Стаття 43 голосується в цілому.
     "За" - 294.
 
     Я прошу цю статтю в цілому проголосувати.  Ще раз ставлю  на
голосування.
 
     СИРОТА М.Д.   Шановні  колеги,  комісія  просить  підтримати
статтю 43 в цілому.
 
     ГОЛОВА. "За" - 303.
 
     Стаття 44:  "Ті,  хто працює,  мають  право  на  страйк  для
захисту   своїх   економічних  і  соціальних  інтересів.  Порядок
здійснення  цього  права  встановлюється  законом  з  урахуванням
необхідності  забезпечення..."  Я  прошу вас не підказувати мені.
Поки я читаю,  ви мовчіть і слухайте."...Порядок здійснення цього
права   встановлюється   законом   з   урахуванням   необхідності
забезпечення  національної  безпеки,  охорони  здоров'я,  прав  і
свобод  інших людей.  Ніхто не може бути примушений до участі або
до неучасті у страйку.
 
     62
 
     Заборона страйку  можлива  тільки  на  підставі  закону".  В
цілому  статтю можна голосувати?  Стаття 44 в цілому ставиться на
голосування.
 
     "За" - 341.
 
     Стаття 45:  "Кожен,  хто працює, має право на відпочинок.
     Це право забезпечується скороченим робочим днем для професій
і  виробництв,  що  визначаються  законом;  скороченою тривалістю
роботи у нічний час; наданням днів щотижневого відпочинку.
     Максимальна тривалість робочого часу,  мінімальна тривалість
відпочинку та оплаченої щорічної відпустки,  вихідні та  святкові
дні,  а  також  інші  умови здійснення цього права встановлюються
законом". В цілому статтю голосувати можна?
 
     СИРОТА М.Д. Комісія просить підтримати статтю 45 в цілому.
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування статтю 45 в цілому.
 
     "За" - 323.
 
     У вас  доповнення  до  статті  46?  До  цієї?  У  доповненні
депутата Алексєєва йдеться про пенсійний вік.  Мені здається,  що
до Конституції варто було б це записати.
 
     Слово має депутат Алексєєв.
 
     63
 
     АЛЕКСЄЄВ В.Г.,  заступник  голови  Комісії  Верховної   Ради
України  законодавчого  забезпечення  свободи  слова  та  засобів
масової інформації  /Індустріальний  виборчий  округ,  Харківська
область/.  Уважаемый  Александр  Александрович!  Та  поправка,  о
которой вы говорите, относится к статье 46. Она очень важна. Но к
статье 45 у меня тоже есть поправка.  Дело в том,  что мы в части
третьей статьи 45 оговорили продолжительность ежегодного отпуска.
А  о  его  предоставлении в части второй не оговорили.  Поэтому в
части второй статьи 45 после слов  "наданням  днів  щотиж  невого
відпочинку"  слід  додати  "та щорічної відпустки".  Потому что о
продолжительности отпуска ми говорим, а его предоставлении - нет.
 
     ГОЛОВА. Зрозуміло Доповнити словами "та щорічної відпустки".
 
     СИРОТА М,Д.  Так  тут  же  записано:  "оплачуваної  щорічної
відпустки". Це ж і є те, що ви доповнюєте. Це є в тексті.
 
     ГОЛОВА. Ви не наполягаєте на голосуванні?  Так?  Це є тексті
є.
 
     Поправка 484. Депутат Ніколаєнко /Шум у залі/.
 
     64
 
     НІКОЛАЄНКО С.М.,  секретар Комісії Верховної Ради України  з
питань  науки  та  народної  освіти  /Іванівський виборчий округ,
Херсонська область/.  Шановні депутати, прошу уваги. Є норма, яка
передбачена   в   усіх   правових   міжнародних   документах,  її
продекларувала Міжнародна організація праці,  що може підтвердити
професор Буткевич.  У ній ідеться про те, що максимальний робочий
тиждень має тривати не більше 40 годин. Ми проголосували цю норму
в  комісії /не вистачило тільки одного голосу,  тому що люди були
відсутні/,  Я  просив  би  все-таки  доповнити   статтю   словами
"максимальний  робочий  тиждень  не  більше  40  годин".  Це  моя
поправка.  Хтось може сказати: а якщо 45 годин? То вже реалізація
права  громадянина.  Але  я як підприємець повинен знати,  що від
людини можу вимагати, щоб він працював 40 годин на тиждень.
 
     СИРОТА М.Д. Який номер цієї поправки?
 
     НІКОЛАЄНКО С.М. Поправка 484.
 
     ГОЛОВА. І поправка 490 така ж сама:  "Максимальна тривалість
робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень".
 
     Можна голосувати?    Давайте    підтримаємо   цю   поправку.
Врешті-решт люди в усьому світі боролися  за  40  годин  робочого
тижня.
 
     СИРОТА М.Д.  Щоб не гірше було, ніж у чинній Конституції. Це
норма чинної Конституції.
 
     65
 
     ГОЛОВА. І в новій Конституції треба це записати.  Ставлю  на
голосування.
 
     "За" - 252. Не вистачає голосів.
 
     Ставлю на  голосування  статтю  46 в цілому.  Я її не читаю,
оскільки трансляції по радіо немає, немає кому читати. А її текст
у  вас  є.  "Громадяни мають праве на соціальний захист..." і так
далі.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні  колеги,  комісія  просить   підтримати
статтю 46 в цілому.
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування статтю 46 в цілому. А тоді дам
слово для доповнення депутату Алексєєву.
 
     "За" - 342.
 
     У доповненні йдеться про максимальний вік виходу  на  пенсію
чоловіків  і жінок /Шум у залі/.  60 і 55 років /Шум у залі/.  Це
пропозиція депутата  Алексєєва,  він  подав  її  в  установленому
порядку.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія не підтримала цю пропозицію, вирішила не
фіксувати конкретний вік /Шум у залі/.
 
     ГОЛОВА. Слово має депутат Алексєєв.
 
     66
 
     АЛЕКСЄЄВ В.Г. Уважаемые коллеги, уважаемые депутати!
 
     Послушайте, пожалуйста,  меня внимательно,  это касается  не
только  нас,  но и наших родных,  близких,  детей,  братьев и так
далее.  Дело в том, что я не случайно предложил поставить предел:
для  женщин  - не свыше 55,  а для мужчин - не свыше 60 лет.  Нам
говорят,  что  это  будет  урегулировано  законом.  Но  я   лично
/поверьте  мне/  не  только  видел,  но  и  держал в руках проект
закона,  который  бродит  в  недрах  Кабинета  Министров.  В  нем
планируется поднять пенсионный возраст мужчинам до 65, а женщинам
- до 60 или 65 лет,  еще не решено...  Мало того. Я недавно был в
Эстонии. Там по этой же схеме такая практика реализуется! Поэтому
я предлагаю сейчас,  чтобы не было ни у кого соблазна решать наши
вопросы  за счет повышения пенсионного возраста,  поставить перед
этим законодательный, конституционный барьер.
 
     Прошу поддержать, ведь это касается всех наших граждан.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги,  закон же  нами  приймається...
/Шум   у  залі/.  Закон  приймається  тут,  у  цьому  залі,  Хіба
знайдуться такі депутати, які проголосують за це? Ні!
 
     ГОЛОВА. Ставлю пропозицію депутата Алексєєва на голосування.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія не підтримує /Шум у залі/.
 
     67
 
     ГОЛОВА. "За" - 252.
 
     Ставлю на голосування цю статтю в цілому /Шум у залі/.
 
     Я не зрозумів.  По фракціях? Покажіть результати голосування
по фракціях /Шум у залі/.
 
     СИРОТА М.Д. Стаття проголосована.
 
     ГОЛОВА. Я   розумію,   але   попросили  показати  результати
голосування по фракціях /Шум у залі/. Стаття 47.../Шум у залі/. Я
вас благаю:  виконуйте постанову Верховної Ради! Статтю 47 ставлю
на голосування.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія просить підтримати статтю 47 в цілому.
 
     ГОЛОВА. "За" - 209.
 
     Голосуємо по частинах.  "Кожен має право на  житло.  Держава
створює умови, за яких кожен громадянин зміг би побудувати житло,
придбати його у власність або взяти в оренду".
 
     СИРОТА М.Д.  Звертаю вашу увагу ось на що.  Комісія зробила,
для  другого  читання доповнення в цій частині;  "Держава створює
умови,  за  яких  кожен  громадянин  зміг  би  побудувати  житло,
придбати  його  у власність або взяти в оренду".  Комісія просить
підтримати цю частину.
 
     68
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування.
 
     "За" - 331.
 
     Частина друга:  "Громадянам,  які   потребують   соціального
захисту,  житло  надається  державою  та місцевим самоврядуванням
безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону".
 
     Ставлю на голосування.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія просить підтримати цю редакцію.
 
     ГОЛОВА. "За" - 321.
 
     Доповнення? Депутат Яценко,  будь ласка.  Доповнення до цієї
норми.
 
     ЯЦЕНКО В.М. Шановні друзі! Те, що проголосували - нормально.
Але до того,  що держава створить умови, щоб кожен громадянин міг
побудувати собі житло,  я хотів би дати вам невеликий розрахунок.
Виходячи з середньої  заробітної  плати  середнього  українця  за
перший квартал цього року,  він зможе побудувати собі квартиру за
тисячу років,  якщо буде жити впроголодь.  Підкреслюю  це.  Тобто
завтра ті люди,  які сьогодні стоять у чергах,  будуть викинуті з
черги.  Що ви їм скажете?  Я пропоную /це поправка  534/  частину
другу  доповнити  і  викласти таким чином:  "Працівники державних
підприємств,  організацій і установ,  громадяни,  які  потребують
соціального захисту" і далі за текстом.  Буде абсолютно нормальна
редакція.
 
     69
 
     ГОЛОВА. Пропозиція депутата Яценка ставиться на голосування.
 
     СИРОТА М.Д.  Навіщо говорити про те,  чого немає  в  проекті
Конституції? Комісія не підтримує цю пропозицію.
 
     ГОЛОВА. Прошу проголосувати.
 
     "За" - 165.
 
     У цій  частині  є  одна  безособова  категорія  -  "місцевим
самоврядуванням".  Мабуть,  треба  записати  "органами  місцевого
самоврядування",
 
     СИРОТА М.Д. Комісія прийняла рішення скрізь у тексті вписати
"органами  місцевого  самоврядування",  крім   розділу   "Місцеве
самоврядування".
 
     ГОЛОВА. Отже, фіксуємо у стенограмі, що скрізь буде записана
редакція: "органами місцевого самоврядування".
 
     СИРОТА М.Д. Крім розділу "Місцеве самоврядування".
 
     ГОЛОВА. Частина  третя:  "Ніхто  не  може   бути   примусово
позбавлений  житла  інакше,  як  за  рішенням  суду  на  підставі
закону".
 
     СИРОТА М.Д. Прохання підтримати.
 
     70
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування цю частину /Шум у  залі/.  "Не
інакше,  як...на  підставі закону".  Так і записано /Шум у залі/.
Мається на увазі на підставі судового рішення.
 
     "За" - 343.
 
     СИРОТА М.Д. Тут же так і записано.
 
     ГОЛОВА. На  підставі  закону  -  це  означає,  що  якщо  суд
присудив, то громадянин може бути позбавлений житла.
 
     СИРОТА М.Д.  На  підставі  закону  може  позбавити  житла не
тільки суд.  А ми зафіксували,  що це може лише суд  на  підставі
закону. Не чиновники на підставі закону, а суд. Це гарантує право
людини. Якщо ми не запишемо "за рішенням суду", то це означатиме,
що на підставі закону чиновник може виселити.  А ми фіксуємо,  що
тільки суд може це зробити.
 
     ГОЛОВА. Депутат Говорун. Номер вашої поправки?
 
     ГОВОРУН В.П.,  член Комісії Верховної Ради України з  питань
законності  і  правопорядку /Іванівський виборчий округ,  Одеська
область/.  Шановні народні депутати!  Зверніть увагу  на  частину
третю.  Ми  пишемо:  "за  рішенням суду на підставі закону".  Але
рішення суду  може  прийматися  тільки  на  підставі  закону.  Це
непотрібна деталізація.
 
     71
 
     СИРОТА М.Д.  Шановний  депутате,  пояснюю  ще  раз.  Якщо ми
запишемо,  що ніхто не  може  бути  примусово  позбавлений  житла
інакше,  як на підставі закону, то це означає... /Шум у залі/. За
рішенням суду?
 
     Шановні колеги, комісія просить, щоб було також записано "на
підставі закону".  Бо якщо не буде законом це визначено, а просто
сам суддя прийматиме рішення,  то може бути  теж  порушення  прав
людини.  Тут вводиться подвійна гарантія - і судом, і законом. Це
означає, що повинен бути спеціальний закон саме для цих випадків.
Прохання підтримати. Це ж подвійна гарантія прав людини.
 
     ГОЛОВА. Норма  проголосована.  У  цілому ставиться стаття на
голосування.
 
     "За" - 296.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні  колеги,  комісія  просить   в   цілому
підтримати статтю 47.
 
     ГОЛОВА. Ще раз ставлю статтю 47 на голосування.
 
     "За" - 298.
 
     Які є доповнення? /Шум у залі/.
 
     72
 
     Депутат Чурута. Будь ласка. Який номер вашої поправки?
 
     ЧУРУТА М.І.  Шановні колеги! Я пропоную після слів "Ніхто не
може бути примусово позбавлений  житла  інакше,  як  за  рішенням
суду" поставити крапку, а слова "на підставі закону" вилучити, бо
суд і так буде вирішувати на підставі закону.  Після слова "суду"
пропоную поставити крапку.
 
     ГОЛОВА. Це дуже важливо.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні  колеги!  А  якщо  залишити  слова  "на
підставі закону", то хіба це погіршує зміст статті? /Шум у залі/.
Це  ж  не  погіршує  зміст  статті  а  підсилює його.  У чому тут
проблема? /Шум у залі/.
 
     ГОЛОВА. Увага!  Сядьте всі на місця,  будь  ласка.  Депутате
Єльяшкевич!..  Вікторе Семеновичу,  я прошу вас сісти на місце...
Ви вважаєте,  що краще буде,  якщо записати "за рішенням суду", а
слова "на підставі закону" вилучити, так?
 
     Я ставлю на голосування пропозицію депутата Чурути.
 
     "За" - 236. Не проходить.
 
     Ставиться на голосування стаття в цілому.
 
     73
 
     СИРОТА М.Д.  І  все-таки  наша  комісія просить підтримати в
цілому статтю 47.
 
     ГОЛОВА. Прошу голосувати.
 
     "За" - 313.
 
     Стаття 48: "Кожен має право на достатній життєвий рівень для
себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло".
 
     СИРОТА М.Д. Комісія просить підтримати цю статтю.
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування.
 
     "За" - 284.
 
     Є поправки?
 
     Депутат Симоненко. Будь ласка.
 
     СИМОНЕНКО П.М. Спасибі, Олександре Олександровичу! Звертаюсь
до вас,  шановні народні депутати,  з надією,  що  все-таки  наші
слова колись та дійдуть до вас.  Що ми передбачаємо цією статтею?
Кожен має право на достатній життєвий  рівень,  який  обмежується
харчуванням, одягом і житлом. А що у нас? Ми пропонуємо (поправка
274,  якщо хтось  хоче  прочитати): "Кожен  має  право  на  такий
життєвий   рівень,  який  потрібен  для  підтримання  здоров'я  і
добробуту його самого і сім'ї.  Мінімальний життєвий  рівень,  що
включає витрати на харчування, одяг, житло, медичний догляд та
 
     74
 
     необхідне соціальне  обслуговування,  визначається  законом"
/Шум у залі/.
 
     ГОЛОВА. Ставлю пропозицію депутата Симоненка на голосування.
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги! Але тут теж не повний перелік.
 
     ГОЛОВА. Увага!
     "За" - 246.
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги! Комісія зафіксувала найважливіші
для життя норми,  бо все одно  ми  тут  не  встановимо  вичерпний
перелік елементів достатнього рівня життя.  А харчування,  одяг і
житло - це те, без чого взагалі жити людина не може /Шум у залі/.
Харчування включає і воду, якщо хто не знає.
 
     ГОЛОВА. Поправка 574.
 
     Депутат Моісеєнко. Будь ласка.
 
     МОІСЕЄНКО В.М.,  заступник  голови  Комісії  Верховної  Ради
України   з  питань  державного  будівництва,  діяльності  Рад  і
самоврядування /Макіївський-Гірницький виборчий округ, Донецька
 
     75
 
     область/. Фракция  "Коммунисты  Украины".  Поправка  574.  Я
вношу  предложение  изложить  статью  48  в  следующей  редакции:
"Держава  гарантує  кожному  громадянину життєвий рівень не нижче
прожиткового мінімуму,  встановленого законом,  а також право  на
достатній життєвий рівень".  Это тем более актуально, что, как вы
знаєте, закон о прожиточном минимуме у нас есть, но, к сожалению,
не соблюдается,  и в результате при реальном прожиточном минимуме
свыше 10 миллионов у нас он установлен в  размере  4  миллиона  с
небольшим,  где-то 4800...  Поэтому я считаю,  что это дополнение
необходимо  с  учетом  перспективы  развития  нашей   независимой
Украины. Не вымирать же народу, в конце концов!
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги, є ще така пропозиція: після слів
"своєї сім'ї" поставити крапку. І тоді вийде: "Кожен має право на
достатній життєвий рівень для себе і своєї  сім'ї".  А  в  законі
визначити, що це таке,
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування пропозицію депутата Моісеєнка.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія не підтримала цю поправку.
 
     ГОЛОВА. "За" - 185.
 
     Ще раз ставлю пропозицію комісії на голосування. Будь ласка,
проголосуйте.
 
     76
 
     СИРОТА М.Д. Шановні колеги, прохання підтримати.
 
     ГОЛОВА. Ви можете повірити,  люди добрі, що я не чую, про що
ви кричите. Тому я прошу вас не вигукувати з місця.
 
     "За" - 295.
 
     На вимогу депутатів ще раз ставлю на голосування статтю 48 у
цілому.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги, прохання підтримати цю статтю в
цілому.
 
     ГОЛОВА. "За" - 309 /Шум у залі/.
 
     Олександре Івановичу...  Та не  підказуйте  "за"...  Сидіть,
будь  ласка,  спокійно.  Стаття  49:  "Кожен має право на охорону
здоров'я,  медичну  допомогу  та  медичне  страхування.   Охорона
здоров'я  -  забезпечується  державним  фінансуванням відповідних
соціальноекономічних,             медико-санітарних             і
оздоровчо-профілактичних програм.
 
     Держава створює умови для ефективного і доступного для  всіх
громадян  медичного  обслуговування.  У  державних  і комунальних
установах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно.
Держава сприяє розвитку лікувальних закладів усіх форм власності.
Держава піклується  про  розвиток  фізичної  культури  і  спорту,
забезпечує санітарно-епідеміологічне благополуччя",
 
     Михайле Дмитровичу, якою є позиція комісії?
 
     77
 
     СИРОТА М.Д.   Шановні   колеги,   комісія  врахувала  багато
зауважень до цієї статті. Прохання підтримати в цілому!
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування статтю  49  в  цілому  /Шум  у
залі/.
 
     "За" - 291.
 
     Голосуємо по частинах. "Кожен має право на охорону здоров'я,
медичну допомогу та медичне страхування".
 
     Ставлю цю частину на голосування.
 
     СИРОТА М.Д. Прохання підтримати редакцію комісії.
 
     ГОЛОВА. "За" - 325.
 
     Частина друга, як ви бачите, внесена додатково.
 
     СИРОТА М.Д.  Справді,  частина друга внесена додатково. Вона
посилює роль охорони здоров'я.
 
     ГОЛОВА. Ставлю частину другу на голосування.
 
     СИРОТА М.Д. Прохання підтримати, шановні колеги.
 
     ГОЛОВА. "За" - 351.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні колеги, у частині третій зверніть увагу
на останнє речення. Замість "держава сприяє розвитку
 
     78
 
     приватних лікувальних   закладів"   комісія   погодилася   з
пропозицією депутатів:  "Держава  сприяє  розвиткові  лікувальних
закладів усіх форм власності".  Прохання підтримати частину третю
в редакції комісії.
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування цю пропозицію.
 
     "За" - 306.
 
     Поправка 285. Депутат Симоненко. Будь ласка.
 
     СИМОНЕНКО П.М.  Шановні колеги,  ми зараз  розглядаємо  дуже
важливі    статті.    Вони    стосуються   кожної   людини,   яка
користуватиметься ними як нормами прямої дії.  Але  для  більшого
соціального  захисту  громадян у частині третій цієї статті варто
було  б  додати:  "Держава  створює  умови  для   ефективного   й
доступного   для   всіх   громадян  медичного  обслуговування.  У
державних  і  комунальних  установах  охорони  здоров'я,  існуюча
мережа    яких   не   може   скорочуватись,   медична   допомога,
профілактичне  обстеження,  лікування   й   планове   відновлення
здоров'я  здійснюються  безоплатно.  Держава  дбає  про подальший
розвиток  і  раціональне  розміщення  державних   і   комунальних
лікувальних,  фармацевтичних та оздоровчих установ,  забезпечення
виробництва в достатніх обсягах лікарськими засобами..." І далі -
"сприяє  розвитку  приватних  лікувальних  закладів".  Чому я так
ставлю це питання?  Ви знаєте,  що сьогодні створилися умови,  за
яких практично люди не можуть звернутися
 
     79
 
     до жодного   лікувального   закладу,  бо  їхньої  пенсії  чи
заробітної платні  не  вистачає  на  те,  щоб  зробити,  скажімо,
операцію.  Невже ми не розуміємо того,  що держава створювала всю
цю галузь і вона  має  всі  підстави  для  того,  щоб  через  неї
гарантувати  соціальний  захист  людини?  А  якщо  у підприємця є
гроші, хай він собі будує і створює приватну лікарню.
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування поправку Симоненка.
 
     СИРОТА М.Д.  Комісія вважає,  що в редакції,  запропонованій
комісією, все це враховано.
 
     ГОЛОВА. Доповнення депутата Симоненка голосується.
 
     СИРОТА М.Д. Це не доповнення, це новий текст статті. Комісія
не підтримує її.
 
     ГОЛОВА. "За" - 209.  Не приймається.
     Частина четверта статті 49: "Держава піклується про розвиток
фізичної культури і спорту,  забезпечує санітарно-епідеміологічне
благополуччя".
 
     Ставлю її на голосування.
 
     "За" -333.
 
     Ставлю на голосування статтю 49 в цілому.
 
     80
 
     СИРОТА М.Д. Прохання комісії підтримати в цілому цю статтю.
 
     ГОЛОВА. "За" - 291.
 
     Я ще  раз  прошу:  підтримайте  статтю,  всі частини набрали
потрібну кількість голосів.  Ще раз ставлю на голосування  статтю
49 в цілому.
 
     СИРОТА М.Д.  Шановні  колеги,  підтримайте,  будь ласка.  Ця
стаття в другому читанні максимально доопрацьовувалась,
 
     ГОЛОВА. "За" - 294. Поправка 615. Депутат Цушко.
 
     ЦУШКО В.П.,  член Комісії Верховної Ради  України  з  питань
фінансів  і  банківської діяльності /Тарутинський виборчий округ,
Одеська область/.  Уважаемые коллеги,  я  предлагаю  после  слова
"безоплатно"    добавить:    "існуюча   мережа   яких   не   може
скорочуватись".  Это даст возможность сохранить сеть существующих
государственных   больниц  и  других  медицинских  учреждений.  А
захотят открывать новые - пожалуйста,  пусть  строят,  открывают,
делают их частными.Прошу поддержать.
 
     81
 
     ГОЛОВА. Ставлю на голосування пропозицію депутата Цушка.
 
     "За" - 205.
 
     Ще раз  ставлю  на  голосування  статтю  49  в цілому /Шум у
залі/.  Опублікуйте результат голосування по фракціях, будь ласка
/Шум   у  залі/.  Я  прошу  депутатів  підтримувати  всі  розумні
пропозиції. А це була розумна поправка.
 
     Ставлю на голосування статтю 49 в цілому.
 
     "За" - 285.
 
     Покажіть результати голосування по фракціях.
 
     Ще раз просить слова депутат Цушко. Будь ласка.
 
     ЦУШКО В.П.  Уважаемые коллеги,  это хорошая поправка.  Мы же
ничего не меняем, не ограничиваем. Кстати, статья 22 подтверждает
эту  поправку.  Она  вместе  с  той  поправкой  в  пакете.  Прошу
проголосовать: "Існуюча мережа яких не може скорочуватись".
 
     ГОЛОВА, Ставлю  на  голосування  статтю в цілому з поправкою
депутата Цушка.
 
     СИРОТА М.Д. Комісія не підтримує.
 
     ГОЛОВА. Стаття голосується в  цілому  з  поправкою  депутата
Цушка.
     "За" - 251.
 
     82