Стенограма пленарного засідання

06 червня 1996

                   ЗАСІДАННЯ  ДЕВ'ЯНОСТО  ДРУГЕ

        с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

           У к р а ї н и  6  ч е р в н я  1996  р о к у

                           10.00 година

 

         Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

                            МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.  Доброго  ранку,  шановні  депутати і інші учасники

 нашого   засідання,   шановні   радіослухачі!   Прошу  депутатів

 підготуватися  до реєстрації. Проводиться поіменна реєстрація. В

 залі   зареєструвалося   357   депутатів.    Ранкове   засідання

 оголошується відкритим.

      Шановні  депутати,  інші  учасники засідання, дозвольте від

 вашого   імені   привітати  сьогодні  представників  4-ї  влади-

 журналістів  із  їх професійним святом, побажати їм творчості на

 снагі  об'єктивності  і  відчувати  весь час пульс нашого життя,

 передавати  його  через  сторінки  преси,  засоби  радіозв'язку,

 електроні  засоби,  телекомунікації  тощо, побажати всім доброго

 здоров'я,  злагоди  між  гілками  влади  і успіхів в будівництві

 нашої держави.

      ОПЛЕСКИ.

      Про  депутатські  запити.  Я...  верніше,  про  депутатські

 запити. Для оголошення депутатського запиту використовую час.

      Запит  Магди  Івана  Івановича  до прем'єр-міністра України

 стосовно   відсутності  реагування  державного  казначейства  на

 звернення  депутата  щодо  відшкодування електростанціям України

 відповідно  до  Закону  "Про  Державний бюджет" суми податків на

 добавлену вартість за 1995 -1996 роки.

      Я   підкреслюю,   що   запит,   оформлений   відповідно  до

 Регламенту, його треба проголосувати для направлення адресату.

      Я  ставлю на  голосувння  цю  пропозицію.

      За -

      Рішення  прийнято.

      Зобов'язаний  зробити  оголошення:  відповідно  до пункту 2

 Статті  4.  2.  2  Регламенту Верховної Ради України за поданням

 депутатських  груп  повідомляю  про  перехід  до міжрегіональної

 депутатської   групи   народних   депутатів  Писаренка  Анатолія

 Аркадійовича,  про  вихід  із депутатської групи "Державність" і

 перехід  на  статус  позафракційних  офіційно повідомили народні

 депутати  Ярошинський,  Пронюк,  Шандрюк.

      Шановні депутати, я нагадую ще раз, що на початку сесії ми

 проголосували   початок  роботи  протягом  тижня  проводити  без

 відведеної  Регламентом півгодинної так званої розминки, а зразу

 приступити  до  розгляду  питань.

      Робиться  це  тільки  у  вівторок.

      Тому  я  хотів  вашого  дозволу, щоб вирішити питання таким

 чином.  Сьогодні  у  нас  пропнується  до  розгляду питання: Про

 зауваження    Президента    до    Закону    "Про    застосування

 електроннокасових   апаратів;

       про  проект  Закону  "Про доповнення до Закону "Про вибори

 народних   депутатів"  та   до Конституції   України;

      про   проект   Постанови  Верховної  Ради  про  позбавлення

 народних  депутатів  Зарудного  і  Танюка права брати участь в 5

 пленарних засіданнях -це питання з учорашнього дня, всі  три;

      про  зміни  в  складі  постійних комісій.

      Про  проект  Закону про внесення змін і доповнень до деяких

 законодавчих   актів   України   щодо  реєстрації  підприємст  з

 іноземними інвестиціями.

      Про  зауваження  Президента  до  Закону про внесення змін і

 доповнень  о Закону про статус і соціальний захист громадян, які

 постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи.

      Про  проект  Закону про внесення змін і доповнень до Закону

 України про банкрутство.

      Про  проект  Закону  України  про  елекстронний обіг цінних

 паперів і систем національних депозитаріїв.

      Про  проект  Закону  про  недобросовісну  конкуренцію,  про

 звільнення від обкладання податку на добавлену вартість оборотів

 з  реалізації  малогабаритних тракторів вітчизняного виробництва

 та двигунів до них.

      Про  кошторпис  Національного  банку.  Про проект постанови

 Верховної  Ради про використання кредитно-експортного імпортного

 банку Японії.

      Про   проект  Закону  про  внесення  змін  і  доповнень  до

 Кримінального кодексу.

      Про зауваження Президента до Закону про Службу безпеки.

      Про  проект Закону України про внесення змін і доповнень до

 деяких законодавчих актів з прикордонних питань.

      Про  проект  Закону  про  державне  регулювання  видобутку,

 виробництво, використання догоцінних металів.

      Надзвичайно   напружений  порядок  дня  наскільки,  що,  ви

 знаєте,  я  навіть  гублюся  у  зназодженні  можливості  для  їх

 розгляду,  але враховую також те, що це всі питання підготовлені

 і  можна  розглядати за скороченою процедурою. Але я хотів вашої

 згоди на те, щоб ми першим розглянули питання...   Нехай  Віктор

 Іванович  вибачить,  ваше  друге, вам дві хвилини. Після питання

 про зауваження Президента до Закону про застосування електронно-

 контрольних касових апаратів відразу поставити питання про Закон

 про  статус  громадян,  які постраждали внаслідок чорнобильської

 катастрофи.  Те, що я оголосив. Дуже потрібно. Ви не заперечуєте

 в  такій послідовності? Будь ласка, підтримайте це голосуванням,

 цю пропозицію. Голосуєм за, це процедура.

 

      "За" -

       Прийнято рішення.

      Віктор  Іванович Суслов, голова комісії з питань фінансів і

 банківської   діяльності   інформує  про  зауваження  Президента

 України  до  Закону  Про  застосування  електронних  контрольно-

 касових  апаратів  і  товарно-касових  книг  при  розрахунках із

 споживачами  у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг.

 Будь ласка, увага. Увага!

 

      СУСЛОВ В.І.

      Уважаемые  народные  депутаты! Поставленый вопрос, я думаю,

 может  быть  проголосован  быстро,  потому что Президент Украины

 наложил  вето  на принятый Верховным Советом Закон "Про внесення

 змін  і доповнень до Закону України про застосування електронних

 контрольно-касових апаратів" только по причине несоблюдения ряда

 норм   юридической техники.

      Дело  в том, что действительно в Законе смешано гражданская

 административная ответственность. Поэтому предложение Президента

 сводится   к   одному:  то,  что  относится  к  административной

 ответственности,  изкять  из  Закона и перенести туда, где она и

 должна   быть   эта   ответственность.  То  есть,  в  Кодекс  об

 административных  правонарушениях.

      Комиссия  считает,  что  в  даном  случае Президент Украины

 абсолютно  прав  и предлагает в статье 6 части 2, 3 и 4 изкять и

 перенести  в  Административный кодекс. Статья 7 Закона изымается

 полностью  переносится в Административный кодекс. Текст статьи 8

 переносится  статью  6.  Таким  образом ничего нового в Закон не

 добавляется.  Вслед  за  этим  проектом, если м его проголосуем,

 предлагается  первом  чтении  принять  проект  Закона о внесении

 соответствующих  изменений в Административный  кодекс.

      Есть  только  один  новый  пункт.  Это  в  постановлении  о

 введении  закона  в действие, учитывая обращение многих народных

 депутатов,  комиссия  пришла  к  выводу о необходимости добавить

 пункт:  "Тимчасово  до  стабілізацітї  постачання електроенергії

 дозволити    районним    державним    адміністраціям   в   зонах

 нестабільного  постачання  електроенергії  приймати  рішення  про

 використання  при  розрахунках з споживачами товарно-касових книг

 або   електронних   контрольно-касових   апаратів   в   порядку,

 визначеному   міністерством  фінансів  України  і  міністерством

 економіки.

      Таким  образом  мы  предлагаем без обсуждения согласиться с

 зауваженнямы  Президента  проголосовать  закон  и  проголосовать

 постанову про введення в дию этого закона.  Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Є  запитання  до  Віктора  Івановича.  Будь ласка,

 запишіться  на запитання.

      Будь ласка, Чупахін.

      10 хвилин виставте.

 

      ЧУПАХІН

 

      Виктор  Иванович,  не  считаете  лы  вы, что поскольку мы и

 административные   нормы   принимали  в  этом  законе,  возможно

 изменения  к закону, Кодексу об административных правонарушениях

 следует принимать даже не первом чтении а сразу и в целом.

 

      СУСЛОВ. Дело в том, что предложенные изменения к Кодексу об

 административных  праволнарушениях  поданы Кабинетом Министров в

 порядке законодательной инициативы и они не совсем совпадают или

 скажем,   не   полностью   с   тем,   предлагала   комиссия   по

 административным  правонарушениям в тексте этого закона. Поэтомы

 мы  предлагаем  закон по кассовым аппаратам сейчас проголосовать

 полностью  с учетом предложений Президента, а внесение изменений

 и дополнений Кодекса об административных правонарушениях принять

 в первом чтении и потом окончательно согласовать те предложения,

 которые шли от комиссий и народных депутатов по административным

 правонарушениям  до  второго  чтения. Принять потом дополнения к

 Кодексу  во втором чтении.

 

      ГОЛОВА. Цушко.

 

      ЦУШКО. Прошу передать слово Рычагову.

 

      РЫЧАГОВ

 

      Рычагов, 316 избирательный округ.

      Уважаемый  Виктор  Иванович.  Мне  представляется,  что  вы

 хотите  довольно  легко  избавиться  от  очень  важной проблемы,

 которая  сегодня.......  и  создает  нестабильную  обстановку  в

 наиболее отсталых  или более бедных регионах нашей Украины.

      Дело  в  том,  что  проблема  кассовых аппаратов ударила по

 целому  слою  предпринимателей  и  потребителей. И отказ сегодня

 обсуждать  эту  важную  тему,  мне  кажется,  нанесет огромный и

 моральный  щерб,  и  материальный  ущерб государству. Потому что

 один  из  моментов,  который  вы сказали, что это легко и просто

 решается  ередача  полномочий определять, кто может пользоваться

 товарно-кассовыми   книгами,   а   кто  не  может  пользоваться,

 Кабинетом   Министров,   и  в  частности  Министерстом  финансов

 является   абсолютно  безответственным,  потому  что  там  сидят

 безответственные люди, котрые подгоняют именно этот перечень под

 свои собственные интересы. Что вы об этом думаете?

 

      СУСЛОВ  Значит,  уважаемые  народные депутаты, я напоминаю,

 что  закон  детально  обсуждался и сейчас речь идет только о том

 согласимся   ли   мы   с   замечаниями  юридического  управления

 Президента   Украины   о   том,   что   нормы   административной

 ответственности должны все-таки быть в административном кодексе,

 а  не  в этом законе. Поскольку этот вопрос юридической техники,

 то мы считаем, что с этим конечно же можно согласиться.

      Далее.  Что  касается использования электронных контрольно-

 кассовых  аппаратов  или товарно-кассовых книг, то закон как раз

 позволяет   определять   эти  случаи  Министерству  экономики  и

 Министерству   финансов,   поэтому  в  проекте  постановления  и

 говориться,  уточняется  эта  норма, то есть мы предлагаем здесь

 принять,   что   ввиду   того,  что  есть  перебои  в  снабжении

 электроэнергии  дать  право  районным  администрациям  принимать

 решение,  но  опять-таки  в  порядке, определенном Министерством

 финансов  и Министерством экономики, что полностью соответствует

 принятому нами тексту закона.

 

      ГОЛОВА.  Чурута.

 

      ЧУРУТА.

 

      Уважаемый  Виктор  Иванович, скажите, пожалуйста, как будет

 определяться применение товарно-кассовых книг вместо контрольно-

 кассовых    аппаратов   тогда,   когда   происходит   отключение

 электроэнергии?  Кто  будет определять это и на какое время? Ну,

 скажем так, если раз в месяц отключается электроэнергия, то надо

 применять   кассовый  аппарат  или  достаточно  товарно-кассовой

 книги?

 

      СУСЛОВ В.І.

      Значит,  уважаемые  народные депутаты, для полной ясности я

 зачитываю  уже  принятый  нами  текст  закона. В статье 1 закона

 говорится:  "За  відсутності  або  при неможливості використання

 електронно-касового апарата суб'єктам підприємницької діяльності

 тимчасово  дозволяється  здійснювати  розрахунки з споживачами з

 використанням  товарно-касової киниги, форма, порядок ведення та

 реєстрація  якої затверджується Міністерством фінансів України і

 Міністерством статистики України".

      Теперь  постановление  дополнительно к этому мы записываем:

 "Тимчасово,  до стабілізації постачання електроенергії дозволити

 районним   державним   адміністраціям...  "  примать  решения  в

 порядке,  визначеному  Міністерством  фінансів  і  Міністерством

 економіки.  Более  конкретно  расписать  все случаи мы не можем.

 Понимаете,  потому  что  в  каждм  конкретном  случае  есть свои

 особенности,   но  мы  считаем,  что  районные  администрации  в

 состоянии    разобраться,    где   электроэнергия   поставляется

 нормально, где ненормально.

 

      ГОЛОВА.  Шановні  депутати,  я  хочу  звернутися  до вас із

 такими  словами.  Прошу  уваги!  Дехто  із депутатів, я бачу, не

 зрозумів, що розглядається закон, прийнятий Верховною Радою. Уже

 прийнятий  і  обговорений так, як це передбачено Регламентом. На

 основі  зауважень  Президента  із нього вилучаються кілька норм,

 які  переводяться  в Адміністративний кодекс. І тому вам дається

 два  проект  ипостанови:  затвердити  повторно цей закон без цих

 норма;    і    затвердити    в    перщому   читанні   зміни   до

 Адміністратитвного кодексу. От і вся проблема!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ну так що, ми закон повинні відміняти чи як?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Радько.

 

      СУСЛОВ В. І. Значит, уважаемые народные депутаты, два пути:

 либо  мы ничего сегодня не принимаем, и тогда ряд важных норм, в

 частности,   по   штрафам,   те,  которые  установлены  сегодня,

 продолжают   действовать.   И   продолжает  действовать  прежняя

 ситуация  неясности  в  случае перебоев поставок электроэнергии.

 Либо,  понимаете,  если мы принимаем, мы можем вносить изменения

 такие, какие вы посчитаете нужными. Корректровки нас не готовы.

 

      РАДЬКО.  Олександр  Олександрович,  я  прошу передати слово

 Моісеєнко.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      МОІСЕЄНКО,   фракция  "Коммунисты Украины".

      Уважаемый  Виктор  Иванович,  вы  занете,  я  не против тех

 поправок, которые высказал сегодня Президент. Меня интересует по

 срокам.  Вы  занете,  еще в 1992 году коммунисты города Макеевка

 обращались  к  тому  созыву  через  депутатов того созыва о том,

 чтобы   в  конце  концов  появилось  жесткое  введение  кассовых

 аппааратов,  соответсвующие  нормативные  документы и так далее и

 так  далее.  И  вот  прошло  4 года, мы так сказать, по прежнему

 обсуждаем этот ворпрос и по -прежнему обсуждаем это вопрос и по-

 прежнему нет ясности  в работе.

      Меня  интересует  такой  момент: держит постоянно комиссия,

 которую  вы  возглавляете,  на  контроле этот важнейший механизм

 посмтупления  средств  в  бюджет  государства или это происходит

 стихийно?

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      СУСЛОВ В.І. . Нет, ну, конечно, комиссия постоянно в курсе

 дел    с   ходом   внедрения   электронных   контрольно-кассовых

 аппааратов.  На сегодня почти везде эти апараты используются, за

 исключением  тех  случаев,  когда они не могут использоваться по

 техническим  причинам.

 

      МОІСЕЄНКО. Я не согласен.

 

      ГОЛОВА. Сидоренко.

 

      СИДОРЕНКО. Прошу передати  слово Яблонському.

 

      ЯБЛОНСЬКИЙ.

      Шановний  Віктор  Іванович, ви знаєте, я звертався до вашої

 комісії  з  питанням  -хочу  почути  відповідь  чи  підходять ці

 випадки, виключення під ситуацію, яка не зв'язана з наявностю чи

 відсутністю    електроенергії,    наприклад,    продажа    хліба

 спеціальними  машинами  на  площах  і  так  далі,  де  не  можна

 застосувати  касових  апаратів  не  взв'язку  з  наявністю  чи з

 відсутнісю електроенергії -просто умови для реалізації для цього

 не підходять.

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Уважаемые народные депутаты, я еще раз хочу

 сказать,   что   законом   определить   все   конкретные  случаи

 использования  аппаратов  невозможно.

      Именно  поэтому  Закон и дал право Министерству экономики и

 финансов  право  определять,  где кассовый аппарат, где товарная

 книга.

      И это принято нами было уже после длительного обсуждения, и

 ринято  абсолютно правильно. Должны быть определенные полномочия

 и  у  Правительства,  которое  специально  и создало Комиссию по

 кассовым  аппаратам, межведомственную, и постоянно этим вопросом

 занимается.

 

      ГОЛОВА.   Анісімов .

 

     АНІСІМОВ.  Я  обращаюсь  к  Виктору  Ивановичу  и,Александру

 Александрович, к  вам.

      Я  вполне  согласен  с  тем,  что говорит докладчик. И надо

 согласится  с  этими  подходами.

      Но  коль  сегодян  создана  Комиссия, а мы являемся людьми,

 которые  несут  обратную  связь  с  мест,  то  сегодня  хотя  бы

 протокольное   решение  надо  дать  этой  Комиссии.

      Пример:   выезжает  торговать  на  лотки,  везут  деньги,

 заплаченные   за,   будем  говорить,  бланк,  который  называется

 накладной, и в то же время они везут книгу, которая сегодня тоже

 стоит   дорого,  товарно-кассовая  книга.

      Второе.  ДО  1 июля определено ввести только одну категорию

 так  называемых кассовых аппаратов "Эра", которы е на сегдняшний

 день еще не имею доскональной, нормальной формы существования на

 территории  Украины.

      С   одной   стороны   можно   посмотреть   -защита   своего

 рпоизводителя,  а  с другой -а где же рыночные отношения? Как же

 можно тут впихнуть, именно когда он стоит на сегодняшний день 50

 миллионов?

      И  многие    факторы.

      Вот почему я говорю: нужно обменятся мнениями и принять то,

 что  предлагает  Комиссия.  Я  две  руки  буду  поднимать за это

 проголосую.

      Но  поправки,  будем  говорить,  хотя  бы комиссии, которая

 создана   при   Правительстве,   должна  услышать  и  получить

 протокольное  решение  от нас,  депутатов  Верховного  Совета.

 

      ГОЛОВА.   Віктор   Іванович,   з   вашого  дозволу  давайте

 запропонуємо  так:  поки  ми  будемо  голосувати  ці  документи,

 внесіть  пропозицію  як  доповнення  до  проекту Постанови. І ми

 будемо  голосувати  зараз  проект  Постанови  з  цього  приводу,

 доповнення  за  основу, ваше доповнення врахуємо, воно абсолютно

 кореспондується з  усим  тим, про  що  йде  тут  розмова.

      Просто я просив би вашої згоди на те, що оскільки ми всі ці

 норми  обговорили в першому і другому читанні, проголосували їх,

 а  зараз  їх  просто треба розвести по інших законодавчих актах,

 проголосувати   ці  документи  із  цим  доповненням,  яке  зарза

 підготує  Анісімов.

      Можна  так вирішувать питання? Ви хочете виступити всеодно?

 Ну  я  ж...  Ну, будь ласка, говорить Моісеєнко з місця, а потім

 порставлю на голосування. Будь ласка. 3 хвилини, прошу.

 

      МОІСЕЄНКО

      Моисеенко, фракция "Коммунисты Украины".

      Вы  знаете, дорогие товарищи, я не против этого документа и

 согласен  с  тем,  что  он нужен. Но я не могу согласиться с той

 мягкостью  наказания, которая предусмотрена в этих документах. И

 не только с тем, что их нужно развести или не развести.

      Чем  это вызвано? Дело втом, что недавно мне как, наверное,

 многим   нашим   товарищам   пришлось   столкнуться   с  работой

 конкретного  вот кассовых аппартов НПО "Элекстронмаш" Киевского,

 который  составляет  практически  70-80  процентов всех кассовых

 аппартов, которые применяются на Украине.

      Конкретно  работа  с  практиками  показала,  что  в  случае

 отключения электроэнергии то ли стихийного, то ли злоумышленного

 происходит  фискальное  нарушение памяти этих аппартов. Я с этим

 вопросом  обратился  в  соответствующие  органы:  МВД, налоговую

 инспекцию  и  в  комиссии,  которые здесь указаны, с депутатским

 обращением.

      Из  МВД я получил отписку о том, что: да, аппараты в общем-

 то   хорошо    работают   и   представлены  на  21  странице,  я

 подчеркиваю,  на 21 странице заключнение самого НПО. Речь идет о

 том,  что уже больше больше 2-х лет применяются эти документы. Я

 благодаря  тому, что Державный комитет по защите прав споживачив

 хотя бы ответил  достаточно  разумно, что необходимо специальное

 время для изучения этой проблемы.

      Аналогичные  ответы о том, что это имеет большое значение и

 действительно  вопрос  есть,  который  необходимо  изучить, дала

 Головна  державна  податкова  инспекция  Украины. Аналогичный же

 ответ  о том, что в июле месяце будет рассмотрена этот вопрос по

 применению  этих  элекстронных  аппаратов, значит, дал и Кабинет

 Министров,  Державна мижвидомча экспертна комиссия з электронных

 контрольно-кассовых аппаратов.

      Но  меня  удивляет,  как  Министерство  внутренних  дел так

 спокойно  дает  отписки совершенно... совершенно непредсказуемые

 отписки.  связаные  с  тем,  что речь идет о пополнении основной

 статьи  государственного  бюджета,  связаные с товарооборотом. И

 так далее.

      Мы   все   прекрасно   понимаем,  что  такая  проблема  бла

 злободневной  в  течение  всего   последующего  времени.

      Я  еще  раз  хочу  напомнить: еще в 1992 году по инициативе

 коммунистов   города   Макеевки,   когда   это  было  связано  с

 определенным  риском в том числе для жизни -может быть кто-то не

 понимает  -была  высказана  инициатива о том, чтобы были введены

 повсеместно  кассовые  аппараты. Бул установлен жесткий контроль

 за  их  работой.  Что невозможно оставлять без контроля товарный

 оборот.

      И  в  результате  мы  сегодня,  спустя  4  года,  обсуждаем

 проблему-а  как  бы  нам  вот  так  вот все-таки рассмотреть эти

 вопросы. Поэтому я не удовлетворен ответом на мой вопрос Виктора

 Ивановича  о том, что сегодня нет жесткого контроля за качеством

 работы  этих   аппаратов и так  далее.

      Спасибо  вам  за  внимание,  а  документ,  в принципе, я бы

 поддержал.

 

      ГОЛОВА.  Спасибі вам, що ви все-таки вклалися в 3 хвилини і

 не  вносили  змін  до  цього документу. А якщо хочете внести, ви

 правильно  кажете  треба  більш  жорстокими  зробити його норми,

 вносьте пропозиції про зміни до закону. В установленому порядку,

 ви  знаєте,   як  це   зробити.

      Я  ставлю  проект  постанови,  підготовлений  комісією, про

 порядок  введення  в  дію  Закону  України  про внесення змін та

 доповнень   до   Закону  України  про  застосування  електронних

 контрольно-касових   апаратів   і   товарно-касових   книг   при

 розрахунках  ізх  споживачами  в  сфері  торгівлі,  громадського

 харчування   та  послуг.  Постанова  такої  назви  ставиться  на

 голосування.  Будь ласка, підтримайте  її. За  основу.

 

      "За" -

 

      Прийнято рішення.

      Зараз   Анісімов   внесе   доповнення,   а   ми  тим  часом

 проголосуємо  Постанову  про  проект  Закону  "Про доповнення до

 Кодексу   України   про   адміністративні  правопорушення",  яка

 зв'язана  із  цим  документом і зводиться до схвалення в першому

 читанні  проекту закону про внесення змін і доповнень до Кодексу

 України про адміністративні правопорушення щодо порушень порядку

 проведення   розрахунків   з   споживачами,   поданий  Кабінетом

 Міністрів.

      І  друге. Погодитися з пропозицією Комісії Верховної Ради з

 питань  фінансів  і  банківської  діяльності  про  доопрацювання

 зазначеного  законопроекту,  враховуючи  зауваження  та висновки

 Комісії  Верховної  Ради  з  питань законності і правопорядку та

 науково-експертного    відділу   Секретаріату   Верховної   Ради

 України".

      Ставлю  на  голосування  "за основу" цей проект. Цей проект

 постанови, це вже до другого документу.

 

      "за"

      Рішення прийнято.

      Можна  в  цілому  цей проект проголосувати? він не потребує

 змін. Ставлю на голосування.

 

      "за"

      Рішення прийнято.

      Леонід  Олексійович,  будь ласка, Олександрович, прочитайте

 доповнення. Анісімову слово дайте. Читайте.

 

      АНІСІМОВ Л.О.

 

      Я,  Александр Александрович, прекрасно понимаю, что в закон

 мы.................  не  возможно. Поэтому, я предлагаю народным

 депутатам    поддержать    протокольное   решение   Министерства

 экономики,  которое  должно посмотреть на механизм, предложенный

 на сегодняшний день с введением кассовых аппратов.

      Оно   звучит   следующим  образом:  Министерству  экономики

 рассмотреть  возможность  изменения  в механизме введение закона

 Про   застосування  електронних  контрольно-касових  апаратів  і

 товарно-касових книг: первое, в частині "продлить до 1. 01. 1997

 года  ввод  контрольно-кассовых  аппаратов,  возможность  только

 говорится.

      Второе.  При торговле на лотках применение товарно-кассовых

 книг не обязательно, возможно наличие товарной накладной.

      И  третье.  Дать  возможность приобретения товарно-кассовых

 аппаратов разной модификации производителю. Точка.

 

      ГОЛОВА. Давайте ми зробим так, вашу пропозицію проголосуємо

 протокольним  дорученням  до  цього  документу, так? Тоді я весь

 проект  постанови,  який  ми  проголосували  за  основу ставлю в

 цілому,  а  потім  поставлю  як протокольне доручення пропозицію

 Анісімова.

      В цілому голосується проект.

 

      За-

      Рішення   прийнято.  Протокольне  доручення,  яке  оголосив

 Анісімов  ставиться  на  голосування.  З  назвою  такою  ж  як і

 постанова.

 

      За-

      Рішення прийнято, це процедурне питання.

      Тепре  ще  щоб  не  було  зауважень,  оскільки ми з закону,

 прийнятого  в другому читанні вилучили 4 поправки, то його треба

 проголосовати  в  цілому  ще раз. Ще раз ставлю на голосування в

 цілому  Закон  "Про  застосування касових апаратів", будь ласка,

 голосуйте. В цілому закон голосується.

 

      За-

      Рішення прийнято. Спасибі.

      Розглядається  питання про зауваження Президента України до

 Закону  про  внесення  змін  і  доповнень до Закону України "Про

 статус  і  соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок

 Чорнобильської  катастрофи".  Яценко  Володимир Михайлович, будь

 ласка, не трибуну.

 

      ЯЦЕНКО В.М.

 

      Дакую. Шановні народні депутати, це питання скаладається із

 двох  складових:  перша  складова -вам вчора роздані документи і

 роздан  проект  постанови  Верховної  Ради України про повторний

 розгляд  проекту  Закону  "Про  внесення  змін  і  доповнень  до

 Чорнобильськогого   законодавства",   підготовлений  Комісією  з

 питань  депутатської  етики... Регламенту, депутатської етики та

 забезпечення діяльності народних депутатів.

      Комісія  в  певній  мірі  вбачає  порушення  Регламенту при

 розгляді його в другому читанні.

      Як  вам відомо, 24 квітня 1996 року Верховною Радою України

 більшістю  голосів було прийнято Закон України про внесення змін

 і  доповнень  до Закону "Про статус, соціальний захист громадян,

 які   постраждали   внаслідок   Чорнобильської   катастрофи"  та

 постанову Верховної Ради України з цього приводу.

      Комісія розглядала рішення  комісії (наша комісія - рішення

 Комісії  з  питань Регламенту, депутатськї етики та забезпечення

 діяльності депутатів) про доцільність перегляду Верховноою Радою

 України прийнятого  24  квітня  1996 року Верховною Радою Закону

 "Про внесення змін і доповнень до Чорнобильского Закону".

      Зазначена   комісія  мотивувала  це  в  зв'язку  з  начебто

 порушенням  Регламенту  Верховної  Ради  України  при  прийнятті

 закону та постанови про його введення.

      Але, як свідчить стенограма вечірнього пленарного засідання

 24  квітня 1996 року, коли саме і розглядався цей закон, до 18-ї

 години  відбувалося постатейне обговорення закону. О 18-й годині

 гловуючий  не вперше сказав: тепер я би просив визначитись. Час,

 відведений  Регламентом,  ми вичерпали. Я просив би вас, шановні

 колеги,  давайте  ми... ну попрацюємо ще 30-40 хвилин, завершимо

 цей   закон.  Депутатами  з  місць  була  висловлена  пропозиція

 проголосоувати ще раз  закон  в  цілому  -  до  цього це питання

 ставилось,   але  не  набрало  більшості  голосів.  Користуючись

 статтею   3.6.3   Регламенту    Верховної    Ради   України,  де

 говориться,  що  на  голосування  ставиться  будь-яка пропозиція

 народного   депутата   України,   якщо   вона   стосується  суті

 розглядаємого питання, на голосування було поставлена пропозиція

 проголосувати закон в цілому. При голосуванні  це була висвітила

 більшість  народних  депутатів, що свідчить про прийняття закону

 Верховної  Ради  України  в  цілому. Далі головуючий поставив на

 голосування  проект  постанови  Верховної  Ради  України з цього

 приводу,  за  нього  проголосувало 214 народних депутатів. Які є

 доповнення,  поправки (були відповідні поправки), і з поправками

 більшістю було проголосовано це.

      Виходячи   з  наведеного,  можна  сказати,  що  постатейний

 перегляд  Закону  України  "Про  внесення  змін  і  доповнень до

 Чорнобильського закону" є сьогодні недоцільним.

      Крім  цього , я хотів би нагадати народним депутатам, що ми

 тричі  розглядали  зазначений законопроект, дуже багато народних

 депутатів   виступило,  багато  зауважань  абсолютно  враховано,

 справедливих  зауважень  і  переголосувати  цей законопроекет ми

 вважаємо недоцільним.

      Крім  цього,  я  хотів би підкреслити і таке: зараз проходе

 відповідне  пікетування  представників  громадської  організації

 Союз   "Чернобиль   Украины",  вони  розповсюдили  звернення  до

 народних  депутатів,"представителей многотысячной Всеукраинской

 организации  Союз "Чернобыль  Украины" глубоко благодарны вам за

 принятие во 2-м чтении дополнений к закону " и вважають перегляд

 його  абсолютно недоцільним, оскільки це затягне введення закону

 в дію. Закон буде відкладений в довгий ящик, як вони пишуть, і в

 жовтні,  листопаді,  коли  спаде  загально-суспільний  інтерес к

 Чорнобилю,  ну, буде влаштовано погром Чорнобильських державиних

 програм.

      Я  вважаю,  що абсолютно праві чорнобильці, які висловлюють

 таку  позицію  і  я  хотів  би,  щоб ми поставили на голосування

 проект  постанови  Верховної  Ради,  запропонований  Комісією  з

 питань  Регламенту  і  відхилили  його.  Оскільки  Верховна Рада

 рішення прийнла  з  цього приводу. Спасибі. Це  перше.

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка, ситуація зрозуміла здається? Я ше раз

 її пояснюю, ну, більш  популярно.

      Зауваження    Президента    стосуються    до    61   статті

 законопроекту,  який  зв'язаний  із  пільгами,  з упорядкуванням

 пільг при оподаткуванні   певного виду  діяльності.

      Пропозиція  така вноситься від Перзидії комісією і Комісією

 з  питань фінансів і банківської діяльності. Тут є 2 варіанти...

 Одну  хвилиночку... 2 варіанти -або ми долаємо вето Президента і

 вводимо  закон  і паралельно вводимо  ті зміни, які потрібно для

 цього  підготувати  -це  багато  коротчий  шлях,  аніж  з самого

 початку  іти   знову  ж таки по статтях закону і спробувати його

 розглянути його у відповідності до процедури другого читання.

 

 

      ЯЦЕНКО.  Олександр Олександрович, насамперед ми повинні

 поставити   на   голосування   пропозиції   Комісії  з  питань

 депутатської  етики. І я пропоную не підтримувати цю пропозицію,

 оскільки  закон  проголосований...

 

      ГОЛОВА.  Само  собою,  я  поставлю

 

      ЯЦЕНКО.  ...все  буде  нормально.

      А 61 статтю ми зараз окремо розглянемо після всього.

      От  і  все.

      ГОЛОВА.   Тоді  я  омжу  поставити  Постанову  регламентної

 Комісії  на  голосування? Вона  стоїть  у  порядку  дня.

      Не  так?  Дайте  слово    тим, хто  записався.

      Запишіться,  будь  ласка,  на  запитання  спочатку до... Чи

 немає  до  Володимира  Михайловича  запитань?

 

      __________. У ............. є.

 

      __________.  Немає.

      У  вас є. Шейко,  будь ласка.

 

      ШЕЙКО. Шановний Володимир Михайловичу, шановні колеги!

       Коли  це  питання розглядалось на Президії, наша Комісія

 подала  свої  матеріали  по  відношенню  до  того, що цей проект

 приймався  з   порушеннями  Регламенту.

      До    нас   звернулась   група   народних   дептуатів,   ви

 пам'ятаєтаєте  ту  процедуру,  коли  ми  29 статей проголосували

 постатейно,  а потім поставили в цілому всі 66 статей, одночасно

 проголосували   і  Закон  був  прийнятий.

      Ми   розгляднули,  дійсно,  були  порушені  прва  народного

 депутата  на  виступ  по  мотивації своєї пропозиції, яка була в

 другій  колонці  цього  закону.

      Ну,  Президія, власне, не прийняла остаточного рішення. Але

 я  просив  би  все-таки  зважити  на  рішення нашої Комісії, яка

 зафіксувала  все-таки  порушення  Регламенту при прийнятті цього

 закону. Дякую.

 

       ЯЦЕНКО.  Петро  Володимирович,  ви  праві  і не праві.

 Справа  в  тому,  що  проголосована 18 статей абсолютно, а решта

 статей,   постатейно   тобто,   а   решту   статей   ми   дійсно

 проголосували,  тому що  пропозиція  така  лунала.

      Двічі  вона ставилась на голосування -не набрала більшості,

 потім  втретє  депутати  запропонували,  Комісія  не пропонувала

 цього,  д  епутати  запропонували,  і за пропозицією депутатів з

 місць  поставлено  втретє  на голосування і абсолютною більшістю

 голосів  народних  депутатів  таке  рішення було  прийняте.

      Я     тут  не  бачу  абсолютно  порушень  Регламенту.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Запитання  ще  є  до  Володимира  Михайловича?

      Яблонський, будь ласка, Шевченко.

      Я  вибачаюсь. Давайте ми запишемся, бо порядку так не буде.

 Вибірково. Будь ласка, запишіться.

      Скільки  часу  відведем?  10 хвилин, будь ласка, виставте.

 Черепко, Кияшко.

 

 

      ЧЕРЕПКОВ

      Владимир  Черепков,  фракция  социалистов, город Артемовск,

 Донецкая область.

      Уважаемый  Владимир  Михайлович,  я  вот  сейчас  смотрю на

 обращение Союза "Чернобыль Украины" народных депутатов, и в этом

 обращении депутаты просят отклонить вот эти предложения, которые

 носит Комиссия по этике. И просят проголосовать против замечаний

 Президента  Украины и таким образом подтвердить.............. на

 торжественных  собраниях  и  мититингах  40  дней  назад,  а кто

 постоянно  на стороне чернобыльцев.

      Я поддерживаю это обращение чернобыльцев, но они предлагают

 отказаться  от  постатейного  голосования,  ка  этого добиваются

 Шейко и Шевченко. Как вы считаете, ваше мнение по этому вопросу?

 

      ЯЦЕНКО  В.  М.  Я  дякую. Справ в тім, щоя підкреслив, що я

 абсолютно  підтримую  тих  людей,  ті вимоги, які вони висунули.

 Вимоги  абсолютно  логічні.  Оскільки, самі принципові статті ми

 пройшли постатейно, а все решта ми проголосували разом. Я ще раз

 підкреслюю,   що   в  цьому  я  не  вбачаю  абсолютно  порушення

 Регламенту   Верховної   Ради  України.  Ми  це  з  вами  робили

 неодноразово. Якщо виходити саме з такої процедури, то абсолютно

 більшість  законі  треба  повертати  взагалі  на доопрацювання і

 переголосування.  Ми  поступили  у  відповідності з Регламентом,

 будь-яка пропозиція може ставитись на голосування, і втретє вона

 була  поставлена  на  голосування, підтримана більшістю народних

 депутатів. Все нормально зроблено, все по Регламенту.

      Але  що  торкається  вето  Президента,  ми на другому етапі

 зараз розглянемо. Давайте спочатку розглянемо це питання.

      Спасибі.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Кияшко. Азаров.

 

      КИЯШКО.

      Спасибо,   Александр   Николаевич.   Кияшко,   Донецк,  108

 избирательный округ, Социалистическая фракция.

      Уважаемый  Александр  Михайлович...  Владиммир  Михайлович,

 значит,  вопрос  у  меня  будет  заключаться  в следующем плане.

 Несомненно  вы  знаете,  что очень много злоупотреблений сегодня

 происходит  в  сфере чернобыльской. С точки зрения пользованиями

 льготами, с точки зрения злоупотреблений в расходовании фондов и

 так далее, и тому подобное. Несомненно, что мы должны поддержать

 требование чернобыльцев о наложении вето на 61 поправку, которую

 они  вносят.

      Я  хотел  бы задать вопрос следующего плана. Вот не кажется

 ли  вам,  что  те  люди,  которые  сегодня начинают выступать за

 необходимость отмены нашего решения по принятию закона в целом и

 дальнейшего  его  постатейного  рассмотрения,  с  попткой вообще

 зарубить  принятие  этого  закона, чтобы мы еще полгода либо год

 возились  над  каждой  статьей,  обсуждали  ее  и  не  принимали

 решения,    тем    самым    позволяли    бы   продолжаться   тем

 слоупотреблениям, которые прекращаются, согласно этому закону.

      И  Александру  Николаевичу. Я хотел бы, чтобы мы решения по

 этому вопросу -и по первому, и по второму -проводили в поименном

 режиме,  чтобы  наши  жители,  наши  чернобыльцы  знали:  кто из

 депутатов(...........)   какую  проблему  их  решения  вопросов,

 которые    сегодня  существуют.  Спасибо.

 

      ЯЦЕНКО.  Дякую.  Спроби  такі  дійсно є і це абсолютно

 логічно.  Спроби,  насамперед, торкаються, ну зачіпають інтереси

 54 і  61 стаття.

      54  стаття. Ми ввели обмеження пенсії. Але я вам доповідаю.

 Ви  читали,  очевидно,  в  "Незавісімості"  -газета  є така-що є

 чорнобильці,  які  одержують  4 мільйона карбованців пенсії. А є

 чорнобильці,  які одержують 240-220 мільйонів карбованців пенсії

 сьогодні.

      Ми   ввели  обмеження.  От  офіційна  довідка  за  підписом

 заступника  міністра  соціального захисту населення, згідно якої

 при  втраті  100  відсотків  працездатності  максимальний розмір

 пенсії   становить   116   мільйонів   карбованців.  При  втраті

 працездатності  на  80  відсотків  -92 мільйони карбованців. При

 втраті працездатності на 50 відсотків -58 мільйонів карбованців.

 Я вважав би, виходячи з сьогоднішнього реального стану справ, ті

 розміри  пенсій, що одержують інваліди Великої Вітчизняної війни

 і   решта   населення,  абсолютно  нормальне  обмеження.  І  116

 мільйонів  карбованців  пенсій  -це  абсолютно,  так  би мовити,

 логічно.

      По  61-ій  статті  ми,  дійсно,  ввели  обмеження  для всіх

 дрібних  чорнобильських  організацій.  За  1995 рік через дрібні

 чорнобильські  організації було перекачано, ну, за рахунок пільг

 100  трильйонів карбованців. Рівно стільки, скільки складає весь

 річний Чорнобильський бюджет.

      За,  через  чорнобильську  організацію  Всеукраїнський союз

 "Чорнобиль  України"  близько 30 мільярдів карбованців. Вони всі

 підконтрольні,  вони  всі  пішли  на  оказаніє  помощі  анйбільш

 постраждалим чорнобильцям.

      А от де ділися 100 трильйонів карбованців, ніхто відповісти

 не   може.   Коли   ми  ввели  обмеження  по  всім  цим  дрібним

 організаціям   і   залишаємо   пільги   лише   всеукраїнським  і

 міжнародним,  які мають підрозділи в більшості областей України,

 ми відчуваємо абсолютно шалений тиск.

      Я думаю, що народні депутати вже зрозуміли, про що йдеться.

 Абсолютно  нормальне  внесення  змін  і  доповнень,  яке суттєво

 покращує ситуацію, ставить під громадський контроль розподіл цих

 коштів,  що  надходять  по  пільгам,  і  які  йдуть,  дійсно, на

 допомогу   чорнобильцям,  які  страждають.  А  не  на  придбання

 іномарок  і прочого атрибуту "соврємєнних бізнесменів". Я думаю,

 що абсолютно...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Володимир  Михайлович,  а чому б це питання не

 поручить Комісії по боротьбі з організованою злочинністю.

 

      ЯЦЕНКО.  А ми займаємся, і Григорій Омельянович зацікавився

 цим   питанням,  про  це  розповідалось  і  в  пресі.  Ми  разом

 займаємося,  паралельно  йдемо  по  наведенню порядку у всіх цих

 справах. І я думаю, що це нормально.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  А то вони всякою мілочовкою займаються, а тим,

 чим треба , в них часу не хватає.

      Азаров. Радько.

 

      ІЗ ЗАЛУ.  Александр  Александрович,  Азаров  передал

 слово Самофалову.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Будь   ласка,   Самофалов   Генадій Григорович.

 

      САМОФАЛОВ Г. Г.

      ( Самофалов, 121-ий Дзержинский избирательный округ)

      Владимир  Михайлович, безусловно, проблема, которая сегодня

 стоит  по  чернобыльцам,  -одна из самых острых. И не случайно у

 меня есть обращение моих дзержинцев-чернобыльцев и письменные, и

 сегодня  звонки идет, чтоб все-таки решить вопрос нормально, как

 положено.

      У  меня  в  связи  с  этим вопрос такого порядка. Есть ли у

 комиссии  по этике у нашей какие-то принципиальные возражения по

 содержанию  закона, который мы приняли или это просто формальный

 признак.   Если   это   просто   формальный  признак,  нарушения

 Регламента  не  считая,  то я думаю, что на до сегодня отклонить

 проект  постановы, предложенной комиссией по этике и рассмотреть

 ваше предложение, которое будет следующим. Спасибо.

 

      ЯЦЕНКО. Абсолютно формальный признак. Ніяких по змісту

 нема зауважень.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Азаров. Є Азаров, ага. Радько.

 

      РАДЬКО  351 , Сумщина.

 

      Дякую,  Перш  за  все  я  хочу  звернутися до Шейка, такого

 ораторщика  за  Регламент  виконання і до його як би дотримання,

 хай  подивиться  в  зал  і  скаже  своїм  виборцям  деж ті горе-

 реформатори,  які  вчора  зранку  так ганькали Верховну Раду про

 неприйняття законів.

      Друге  питання до вас, доповідачу. Тут звертається увага на

 те,  що  зменщуються  пільги  в  61 статті. Скажіть, будь ласка,

 нашим  виборцям, це не для того Президент наш робить щоб знову ж

 відзначити  11-річчя вже чорнобильської трагедії концертом, який

 обійшовся   державному  бюджету  у  в  цьому  році  54  мільярди

 карбованців.  Не  за  рахунок  цих  людей,  які  постраждали від

 Чорнобильської   катастрофи,  все  це  робиться,  щоб  поповнити

 державний бюджет? Дякую.

 

      ЯЦЕНКО В. М. Я думаю, що і концерт, який відбувся також мав

 бути  і  відзначити  цю  річницю,  концерт  був  не урочистий, а

 своєрідно  трагічний  такий і це мало бути, оскільки люди навіть

 через  пісні,  через  засоби мистецтва мали відчути вс-таки весь

 зміст,  всю  велич  цієї трагедії вселенського масштабу що являє

 собою  Чорнобиль,  і  яким чином ми доводили це до людей -то вже

 інша справа, яким чином Мінкультури планувало -то інша справа, я

 думаю, і це потрібно було зробити.

      Що  стосується  61  статті, я підкреслюю, ми зараз дійдемо до

 цього  і  я розповім чому комісія поступила саме так. Я думаю, що

 Президент  поступив  абсолютно справедливо, я не бачу тут ніяких

 протирічь,   я   мушу   навіть  забігаючи  наперед  сказати,  що

 пропозиції    про   впорядкування   пільг   для   Чорнобильських

 організацій в податковому законодавстві, а не в Чорнобильському,

 ми надали в комісію Віктора Івановича Суслова, як і домовлялися.

 Зараз   іде   опрацювання  цієї  пропозиції.  Працюємо  разом  з

 громадськими  організаціями  Союзу  "Чорнобиль  України" і решта

 громадських  організацій.  І  максимум  тижнів  через  2  Віктор

 Іванович пообіцяв, що видамо цей законопроектна на розгляд сесії

 Верховної   Ради   України.  Ми  відпрацюємо  це.  Президент,  в

 принципі, абсолютно правий.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Семнюк, Яблонський. І завершуєм.

 

      СЕМЕНЮК В.П., 159 виборчий округ.

      Володимире  Михайловичу,  скажіть  мені,  будь ласка, чи не

 кажеться вам, що накладання вето -  це просто затяжка часу, тому

 що  ті,  хто  сьогодні  отримує 120 мільйонів пенсії, не хоче її

 втрачати? Це перше питання.

      І  друге. Чи не кажеться вам (і хочу особливо звернутися до

 колег-народних    депутатів),    що   в   новому   законопроекті

 передбачається  право  контролю,  визначення  зон  покладено  на

 Верховну Раду, а у старому законопроекті - на Кабінет Міністрів.

      Шановні  колеги-народні  депутати,  я  прошу підтримати цей

 законопроект,  тому  що  можна встати 1 день... сьогодні буде IV

 зона, а завтра буде чиста зона. І як відповідати своїм виборцям,

 що ви не відстояли дану норму?

      Тому   я   попрошу  поставити  на  поіменне  голосування  і

 підтримати цю пропозицію. Дякую.

 

      ЯЦЕНКО В. М. Спасибі. Тільки спочатку пропозицію Комісії з

 питань   Регламенту   і   депутатської  етики  я  просив  би  не

 підтримати... А потім по 61-й статті ми будем говорити. Окремо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Яблонський.

 

      ЯБЛОНСЬКИЙ В.А.

      Дякую.

      Шановний Володимир Михайлович, я ще раз хочу підкреслити те

 питання,  яке  вже підіймалося в  цьому  залі -  про зловживання

 чорнобильськими  фондами. Чому я про це говорю? Минулого тижня я

 був  в  Брюсселі  на засіданні Європарламенту, де обговорювалось

 питання   чорнобильське.   І   було   мені   дуже  прикро,  коли

 представник   Європейського   банку   реконструкції  і  розвитку

 накинувся на мене з тими всіми звинуваченнями, які в нашій пресі

 час  від часу звучать; які звучать в цьому парламенті... Кажуть,

 що, мов, ви просите коштів на закриття Чорнобильського реактора,

 а у той же час ці кошти використовуються не за призначенням.

      Тому  я  підтримую  те,  що  сказав  Олександр Миколайович.

 Очевидно,  в  вашій  комісії,  в  комісії  Григорія  Омеляновича

 Омельченка   потрібно   разом   дати   чітку  відповідь,  щоб  і

 громадськість  і всі знали, що Верховна Рада стоїть проти всяких

 зловживань  по не цільвому використанні коштів, які скеровані на

 соціальний захист чорнобильців.

 

      ЯЦЕНКО.  Дякую. У відповідністі з резолюцією парламентських

 слухань  по  Чорнобилю  4 дні ттому я одержав проміжну відповідь

 від   Генральної   прокуратури   України   по  тим  фактам,  які

 обнародовані  були  по  результатам  широкомасштабной  перевірки

 використання чорнобильських коштів по всім ланцьгам, підкреслюю.

 Ви  про  ці  випадки знаєте. Генеральна прокуратура зараз робить

 вивчення всіх цих обставин, де є адміністративні порушення, а де

 є  і застосувати Карний кодекс і так далі. Проміжна відповідь є,

 на  контроль  в  Генпрокуратурі  вона  продовжує  працювати і за

 результатами ми обов'зяково повідомимо.

      Ми  ж  пообіцяли  людям, що ми наведемо порядок по всім без

 виключення  випадкам,  де  є  факти зловживань, обов'язково буде

 притягнуті вони до відповідальності і на цьому наведемо порядок.

      Але,  підкреслюю,.........  та  загальна  сума використання

 коштів  не за призначенням складає 300 мільярдів карбованців. Це

 порівняно  невелика  сума  з  тіми сумами, про які я вже сказав.

 Скільки  перекачують  завдяки  дії 61 статті. Там перекачено 100

 трильйонів  карбованців.  Оце величезна, дійсно, сума. І давайте

 ми   тут   наведемо   порядок,   для   цього  ми  крок  зробили,

 віджрегулюючи   наше  законодавство.  І  я  просив  би  в  цьому

 підтримки.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Сідайте, будь ласка.

 

      ЯЦЕНКО.Спасибі.

      Я  прошу  пробачення,  одне  письмове  запитання. Даются ли

 льготы при растаможке автомобиля чорнобыльцу?

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Висвітіть хто  у нас   записався...

 

      ЯЦЕНКО.  Такої  пільги  сьогодні  немає.  Ми згідно поданої

 пропозиції  проголосували постанову про те, що пільги знімаються

 з підакцизних товарів.

      Автомобіль, це так...

 

      ЯЦЕНКО. Ну,  я не......... Ми голосуємо....

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  У  нас  хто  записався  на  виступ?  Шевченко,

 висвітіть,  я попросив. Сідайте.

        Шевченко, будь ласка, щоб   час  не  гаяти.

 

       ШЕВЧЕНКО. Шановний головуючий, шановні депутати! Шевченко,

 Фастівський  виборчи  округ,  зона  посиленого радіоекологічного

 контролю.

       Я  виступаю  від фракції як автор одного з проектів по цій

 постанові.

      Шановні колеги, ви знаєте, мені дуже прикро говорити, я не

 хотів  би  загострювати  розмову  рпо  цей  закон, але мені дуже

 прикро говорити, коли від Комісії все-таки не хочуть визнати, що

 нас  був грубо порушений Регламент. І я вдячний Комісії з питань

 Регламенту,  яка  на  це  звернула  увагу.

      Вибачайте,  хіба  не має в нашому Регламенті Глави 3. 2, де

 сказано,   що   рішення   Верховної  Ради  може  прийматись  без

 подальшого  обговорення  на  пленарному  засіданні, якщо жоден з

 народних депутатів України не заперечує на пленарному засіданні

 проти  цього.

      Хіба  немає у нашому Регламенті статті 6. 6. 4, де сказано,

 що за наполяганням особи чи органу, які мають право законодавчої

 ніціативи,  проводиться обговорення ну і так далі. Це робиться в

 обов'язковому  порядку.

      В  стенограмі  засіданні  не  видно,  з  яких  міркувать  і

 керуючись  чим  кілька  разів  ставилась  ця пропозиція, щоб усе

 проголосувати   птом,  тоді  як  дуже  багато  наших  депутатів,

 Сьогодні  багато  хто  з  них  підходив до мене -Шеховцов, Носов

 Сургай і так далі і так далі. Була колективна заява, які в цьому

 алі  стояли,  гукали чи кричали, що в них є що сказати з приводу

 цього  закону,  і тим не менше це безумовне право депутатів було

 проігнороване.

      Я  не  пам'ятаю  у  нашій  Верховній Раді за всі результати

 робоит,  щоб  от  такенний  закон такої товщини, обговрення його

 постатейне  всупере  протесту багатьох депутатів було припинено,

 здається  на  18  статті  6  розглянуто  105  поправок із 400 із

 чимось.  І  це  йдеться про закон соціальний, який стосується не

 якихось  окремих  категорій  громадян,  а  стосується  мільйонів

 потерпілих внаслідок чорноблильської катастрофи.

      Шановні  колеги,  мені  прикро чути, мені прикро чути також

 зауваження  з  залу  про  те,  щоб  проголосувати  поіменно, щоб

 побачили,  почули.  Я  теж  за  те,  щоб поіменно, щоб побачили,

 почули.

      Я  не  знаю,  які  потерпілі  у  тих  депутатів, які все це

 вигукують, але, шановні депутати, давайте ж говорити, говориться

 ж  про  те, що от, бачите, це виступають проти ті, які не хочуть

 дати пільги людям.

      Давайте  ж  говорити  відверто,  чого  варта відміна однієї

 тільки  26-ої статті, про щорічні винагороди, чого варта відміна

 компенсації  за  невикористані  відпустки.  Я попрошу не гукати,

 тому  що  я  переконаний,  коли  цей  закон  буде  надрукований,

 опублікований, то ті потерпілі, які живуть у наших округах, вони

 нас за нього проклинуть. Елементарні перерахунки оцих відмінених

 статей показують, що потерпілі люди втратять від 4 до 5 щорічних

 зарплат.

      Я до того, щоб підходити до цього закону реально, десь щось

 урізати,   бо  в  нас  немає  можливості  розрахуватися  за  всі

 чорнобильські  пільги,  але правда така, і не треба прикриватися

 красивими словами.

      Я,  виступаючи минулого разу, показував 7 з половиною тисяч

 підписів  моїх  виборців в окрузі з приводу змін Чорнобильського

 законодавства.  На  сьогоднішній день я маю 10 тисяч підписів. Я

 живу , я представляю потерпілий округ.

      Скажіть,  будь  ласка,  хто  з  якого  питання  зараз  може

 представити  в  парламент  10  тисяч  підписів, от, як результат

 того, як люди реагують на нашу законодавчу роботу.

      Тепер  ще  конкретний  приклад  з  приводу 61-ої статті. Ви

 розумієте,   у  цьому  шалі,  що  якомога  швидше  прийняти,  ми

 пропускаємо абсолютні дурниці.

      От, Президент наклав вето на 61 статтю. І зараз ми говоирмо

 про  те,  що  відхилити це вето. ДАвайте вслухаємося, я прошу не

 лише  вас,  а  прошу  всіх,  хто  чують, вслухаємося у одне лише

 формулювання цієї статті.

      "Вказаним    об'єднанням    громадян,    підприємствам    і

 орагнізаціям  надаються  пільги, зазначені в частині першій цієї

 статті,  за  умови,  що  членами  цих об'єднань, працівниками їх

 підприємств  і  організацій  є  не  менше 70 процентів осіб, які

 постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи".

      Тепер  я  вас  питаю, у нас постраждалих мільйони, невже ви

 уявляєте  ситуацію,  що 65 процентів оцих потерпілих можуть бути

 членами цих об'єднань? Отакі юридичні абракадабри ми, женучи цей

 закон,  сюди поставили, не дійшовши до постатейного обговорення.

 А  тепер  я собі уявляю, як як би така стаття застосовувалася на

 практиці,  і  як би юристи рвали волосся на голові її трактуючи?

 Бо  це  конкретний  приклад. Президент виловив лише одну статтю,

 от, і нас, відверто кажучи, носом ткнув туди, щоб ми подивилися,

 що ми тут натворили.

      Шановні  депутати! Я ститую тему свого виступу, я вас прошу

 до  цього  питання  поставитися  абсолютно  серйозно. Власне, ми

 маємо  три  постанови,  будем говорити: дві постанови - повторно

 розглянути  закон  чи  відхилити  вето  і все це, а повірте, тут

 дурниць стільки, що ми довго чухатися потім будемо, от.

      І  мій  проект  постанови це просто різновидіє. Будь ласка,

 серйозно  до  цього  поставтеся. Повірте, ми зробимо дуже погану

 роботу. І я не до того, щоб якраз усе перекопичувати, мій проект

 постанови  передбачає  взяти  лише  кільки принципових з тих, що

 депутати  наполягали.  Це може 7, 8 -10, зробити нормальне друге

 повторне  читання,  нічого  недодаючи,  і,  їй  богу, ми красиво

 вийдемо з цієї негарної ситуації. Дякую вам.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Шановні   колеги,   у  нас  ще  єсть  Моцпан,

 Григорович,  Жовтяк.  Прохання  по  3  хвилини,  і  ми  на цьому

 завершимо. Будь ласка. Моцпан, за ним Гроигорович.

 

      МОЦПАН

      146 Амвросиевский избирательный округ, фракция социалистов,

 Моцпан.

      Уважаемый   Александр  Николаевич,  уаважаемые  коллеги!  Я

 обращаю   ваше   внимание,   что  замечание  нашщего  Президента

 относится лишь только к 61 статье. Только лишь к 61 статье, а не

 ко  всему закону в целом. Поэтому когда мы сегодня рассматриваем

 этот  вопрос,  хотелось,  чтобы мы определились. Мы принимаем те

 статьи   закона,   предложенные   комиссией   уважаемого  Яценко

 Владимира  Михайловича, которая в конечном итоге навидит порядок

 в  пенсионном  законодательстве, касающихся чернобыльцев, уходим

 от выплат пенсий 120 -130 миллионов в месяц. И эти возмущения...

 возмущения  по  этому  вопросу мы получаем от своих избирателей.

 Так  вот,  если  мы  принимаем, тогда не следует в (...........)

 критиковать принятый закон.

      А  теперь  по-сути.  Уважаемый  Александр  Михайлович,  мне

 близка  и  понятна  ваша  позиция по 61 статье. Мне понятно ваше

 желание   -взять   под   жесткий  контроль  буквально  несколько

 организаций   Всеукраинского  международного  масштаба,  которые

 будут   пользоваться   льготами   со   сторны   государства   по

 налогообложению  и  вы  сможете  проконтролировать использование

 средств,  полученых  таким  образом,  на  решение  чернобыльских

 социальных   програм   в   интересах   тех,   кто   защищал  нас

 здесь(...........)  Чернобыля. Я с  этим   абсолютно согласен.

      Но я не могу не согласиться с позицией и нашего Президента,

 который ссылается на известные статьи Закона о налогообложении и

 ставит вопрос о том, что всякие льготы по налогообложению должны

 регулироваться  известным  законом.  Чтобы  в  конечном итоге мы

 четко  знали:  кто,  куда  и  чем в каких интересах пользует эти

 льготы.

      И  наконец,  последнее.  Здесь  уважаемый депутат Яблонский

 говорил   -как   ему   было   неприятно   слушать  замечания  на

 международном  форуме в адрес Украины: как она разбазаривает, ка

 она использует средства, предназначеные для решения чернобльских

 социальных    программ.    Какие    здесь    имеются    массовые

 злоупотребления,  о  чем  уже  неоднократно  говорилось  с  этой

 парламентской   трибуны. В том  числе   и  с   прессы.

      Уважаемый  депутат  Яблонский, уважаемые депутаты! Это есть

 следствие   бездумного  перехода  к  рыночной  капиталистической

 экономике.  Ведь  еще  в 1991 году, насколько мне было известно,

 была   создана   государственная  структура  -национальный  фонд

 "Украина  -Чернобыль",  которая должна была решать эти задачи на

 государственном  уровне.

      Я  считаю,  что  если по 61 статье мы предоставляем сегодня

 льготы по налогообложению для буквально нескольких всеукраинских

 организаций в Союз Чернобыля, с чем я согласен, то почему бы нам

 не  подумать  _  Правительству  в  первую очередь_ над созданием

 государственной   структуры,  именно  государственной  структуры

 предоставить  льготы  по  налогообложению, где бл бы значительно

 легче  проконтролировать  использование  таким образом полученых

 средств  для решения социальных прогррамм чернобыльцев. Именно в

 этом,  возможно,  есть  решение  вопроса по данному направлению.

 Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Григорович Лілія Степанівна -нема. Жовтяк, будь

 ласка.

 

      ЖОВТЯК.

 

      Шановні  колеги, історія з розглядом чорнобильського закону

 показує  нам  в  черговий  раз до чого приводять грубі порушення

 Регламенту.  Як  ви  знаєте,  при розгляді цього закону, при цій

 компанейщині, яка була проведена напередодні 26 червня для того,

 щоб до річниці Чорнобиля прийняти цей закон призвели до того, що

 грубо  порушені  були  права  народних  депутатів,  тих народних

 депутатів,  які  проживають  в чорнобильських округах, які добре

 знають   ці  проблеми,  направили  в  комісію  свої  пропозиції,

 зауваження,  так от після 20 статті, а всього 69 статей, розгляд

 був  просто  фактично  припинений і було проголосовано виаріант,

 запропонований комісією. Зокрема, варіанкт, я б сказав м'яко, не

 найкращий,  тому що чого варта тільки 61 стаття цього закону, на

 яку   абсолютно   справедливо  наклав  вето  Президент,  в  якій

 написано,  що від усіх видів податків звільняються чорнобильські

 організації.  Що  це  означає?  Якщо  чорнобильська  організація

 захотіла  в  магазині  купити  ящик горілки, то виявляється вона

 повинна заплатити, бути звільнена від податку на додану вартість

 і від акцизу.

      Поясніть  мені,  будь ласка, який механізм, як звільнити ту

 чорнобильську  організацію  від  акцизу  і від податку на додану

 вартість?  Це що в касі йоми повинні видати назад чек про те, що

 він   не   спласує   акциз  чи  якимось  іншим  чином?  І  таких

 недоречностей   в   законі  маса,  і  ті  пропозиції,  які  були

 направлені  на  покращення,  на  зняття  цих  недоречностей були

 просто  проігноровані головуючим з грубим порушенням Регламенту.

 Тому я або те, про що вже говорив депутат Шевченко, де написано,

 що   звільняються   ті   організації,   членами   яких,  членами

 об'єднання, працівники підприємств є не менше 70 процентів осіб,

 які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Це фактично

 говорить  що членами цих організацій, якщо так вчитатись, сторго

 слідувати  тому,  що  написано,  повинні  бути 70 процентів всіх

 пострадавших,  тобто  якщо  у  нас  пострадали  4 мільйони, то 3

 мільйони повинні входити до цієї організації. Саме так написано.

      Тому я пропонував би все-таки підтримати пропозицію Комісії

 з  питань  Регламенту  і  депутатської  етики  про повернення до

 розгляду  цього закону згідно з Регламентом, щоби всі пропозиції

 були вислухані і проголосовані. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі.  Шановні  колеги,  у  нас  присутній

 міністр - Холоша Володимир Іванович тут.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Да, я дам заключне слово...

      Володимир  Іванович,  у  вас (перед тим, як надати заключне

 слово) єсть якісь думки? 2-3 хвилин, з вашого дозволу...

 

      ХОЛОША В.І.

      Спасибі.

      Шановний головуючий, шановні депутати!

      Я  скажу  декілька слів -точку зору Міністерства на розгляд

 цього закону.

      Перше.  У  нас  немає  ніякого  сумніву,  що  з  точки зору

 доопрацювання,  з  точки  зору  структури і з точки зору взагалі

 впорядкування  закону і впорядкування пільг, та редакція закону,

 яка  була  проголосована  Верховною Радою востаннє, значно краща

 від тієї редакції закону, яка діюча на сьогодні.

      І  тут справедливо говорили, що поки ми знаходимось в такій

 ситуації,  що  новий  закон  не діє, а діє старий закон, ми маєм

 проблему  і  з  великими  пенсіями,  і  з  тим, що забороняється

 виробництво  сільськогосподарської  продукції,  і  з  тим, що не

 захищені  діти-інваліди,  які  мають  рак  щитовидної  щалози, і

 багато інших проблем.

      Тому  -перше:  дійсно,  той  закон,  який  поданий  був  на

 розгляд, він значно ращий, значно структурованіший, ніж то, який

 діє  на  сьогодні. Але те, з чим теж ми не можемо не погодитися,

 це  те,  що  є проблема з 61-ю статтею. І те вето, яке накладено

 Президентом на 61-у статтю, воно має під собою підстави, тому що

 акциз  і  ПДВ  для  ввозу  цими  гролмадяськими організаціями (і

 практика  показала  це)  призводить  до зловживань і до того, що

 вітчизняний  товаровиробник  зхнаходяться в гіршій ситуації, ніж

 ті товаровиробники,   які  нам постачають ці товари.

      Тому  61  стаття  -дійсно це проблема і вихід тут може бути

 один.  Або  в  постанові  Верховної  Ради дається доручення, так

 сказать,  по  доопрацюванню  цієї  61 статті, то єсть вводиться

 закон  без...  з  певними обмеженнями, обо якесь інше рішення по

 іншим  законодавчим  актам,  якщо  сприймати,  так  сказать,  ті

 пропозиції,  які  були  викладені  Президентом України.

      Оце  все, що я хочу сказати, що цей закон більш..... кращий

 і ........... проблема.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Для заключного слова надається голлові

 комісії Яценку Володимиру Михайловичу.

 

      ЯЦЕНКО. Шановні колеги, по виступам деякі пояснення.

      Перше.  Компенсація  за  невикористовану відпустку в законі

 немає  там жодної статті про це не гвориться. Стаття 26. Дійсно,

 стаття  26  виключена.  Але язвертаюсь до вас, шановні колги, ми

 затверджували  в  минулому році Державний бюджет України, згідно

 якого 26 статтю ви викинули. Ви затверджували бюджет на цей рік,

 згідно   якого   26  статтю  ви  викинули,  вона  все  рівно  не

 виплачується.  Ви  затвердили  бюджет, згідн якого Чонобильський

 закон  фіінансується  на  38  відсоків.  Віддамо  сьогодні  ці 2

 посадових  оклада, а далі що? А дітей за що годувати в школах? А

 здорових людей за що? Де  засоби, де  кошти взяти?

      Ну,  можна  все  рівно  понаписувати  навіть замість 2-х 10

 окладів дати, а далі що? Все рівно ж не виплатим. Все рівно вона

 ж заборонена,  вона ж  не діє.

      Тому... це абсолютно безпідставне звинувачення  відносно 61

 статті  75  відсотків  і  так  далі.  То  почитайте, будь ласка,

 аброкодабру,  яка  міститься  в  нині  діючий редакції. Там і 75

 відсотків  і  50  відсотків  і  100 відсотків. Там.......... уже

 голови  зломали  над цим законом, як його ввести, як застосувати

 цю 61 статтю.

      А що стосується 75 відсотків, то абсолютно нормальна норма.

 Є   100   чоловік   в   організації,  75  чоловік  повинні  бути

 чорнобильцями.  Вони можуть набрати там секретарок, кого ще там,

 друкарок або токаря, або, скажімо, муляра взяти, не чорнобильця.

 Але 75 % повинно бути чорнобильцями. Що ж тут не зрозуміло?

      А подивіться, що в нині діючій редакції, я підкреслюю.

      Ще  раз  кажу,  що  ніхто  з юристів не зможе сьогдні чітко

 відповісти,  як  застосувати  61 статтю. І користується нею, хто

 захоче.

        Відносно  прийняття  закону  до річниці Чорнобиля, ніколи

 Чорнобильська  комісія  такого  завдання  не ставила. ДО річниці

 Чорнобиля  ставилось  проведення  державних заходів і проведення

 парламентських  слухань.  Закон  був підготовлений без зв'язку з

 річницею  Чорнобильської  катастрофи.

      Варіант  вносився  від  трьох  комісій,  а  не  тільки  від

 чорнобильської  комісії. Почитайте,  будь ласка.

      Ну,  по  61  Статті,  я зараз дам більш подробні пояснення.

 Вихід  у  нас  один  -зараз  поставити  на  голосування варіант,

 запропонований комісією Петра Володимировича і благополучно його

 відхилити,   підтвердити  чинність  того  закону,  про  який  ми

 проголосували.

       А  по  61 Статті   зараз  окремо  я  доповім.

      Спасибі.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  По   61  статті   є  запитання?

 

      ЯЦЕНКО.   Ні,   по   61 потім.       Давайте  ми  зараз

 відхилимо   це.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  ВОлодимир  Михайлович,  що  ви  маєте на увазі

 "потім"?

 

      ЯЦЕНКО.   Я   маю   на   увазі,  що  зараз  ми  повинні

 проглосувати  пропозицію  Комісії Петра  Володимировича.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Совершенно  правильно. То ж сідайте на місце -

 будемо  голосувать.

 

      ЯЦЕНКО. Пропозиція роздини народним депутатам. Я просив

 би:  відхиліть  її,  будь  ласка,  тому  що  поверення назад -це

 сьогодні  опять  неразберіха,  опять крадеж, опять грабеж, і так

 далее  і  так  далєє.

      Я  хотчу,  щоб  ми  зараз  наводили  порядок  в цій справі.

 Відхилити  її спокійно, а потім оп 61 статті я відповім, по вето

 Президента.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.

      Сідайте,  будье ласка.

      Мішура  по  процедурі.

      будь ласка,  з  мотивів  голосування.

 

      МІШУРА.  Я  з  мотивів  голосування по пропозиції Комісії з

 питань   Реламенту   і   етики.   Мене   дивує   позиція   Петра

 Володимировича  як депутата. Я читаю ось цю довідку, яку комісія

 підготувала,  і  піше, що звернення народного депутата Шевченка,

 та  (звертаю  увагу)  зафіксований  стенограмою шум у залі після

 внесення  пропозиції  про перехід до голосування, дають підстави

 стверджувати,  що  частина  присутніх  у сесійному залі народних

 депутатів не підтримувала цієї пропозиції.

      Петро  Володимирович,  якщо  такими дитячими аргументами ви

 будете  дубувати  свою  політику, то далеко ви поїдете. Справа в

 тому,   о   коли   в  цьому  залі,  наші  деформ....,  пробачте,

 реформатори  не присутні, коли ми розглядаємо економічні закони,

 і  ви  на це зовсім не звертаєте уваги, коли їх стягують лише на

 якісь  політичні  питання,  коли  в  цьому  залі,  скажімо,  так

 сказать, організовується переворот конституційний і, скажімо, на

 місце  Головуючого  сідає  завсім  не  та  людина,  яка повинна,

 значить,  сидіти,  ви  на  це теж не звертаєте уваги. А на шум у

 залі, невідомо звідки цей шум взявся, ви на це аргументуєте, то,

 я думаю, це дуже несерйозно.

      Я  пропоную  депутатам усім проголосувати проти пропозиції,

 яка вноситься депутатом Шейко.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Шейко.

 

      ШЕЙКО

      Шановні  колеги, я абсолютно не для розбора взяв слово. по-

 перше,  я  хотів би зауважити колезі Мішурі відносно того, що не

 Шейко  приймає сам рішення, приймає рішення комісія, виключно на

 основі   діючих   норм  Регламенту.  Регламент  говорить,  якщо,

 скажімо,  один  народний  депутат  заперечує  проти слова, проти

 прийняття  якогось  рішення,  він  має, по-перше, на це право, і

 голосування, яке відбулося з порушенням його права, є недійсним.

 Ось  з  яких мотивів виходила наша комісія. При цьому рішення ми

 прийняли  одноголосно  комісією. І від імені комісії були подані

 матеріали на Президію.

      Тепер  по  суті. Скажімо,  Президент наклав вето. 2/3 по 61

 статті  ми  сьогодні не досягнемо. Закон, який проголосований не

 діє.  І діяти не буде. Все залишилося так, як було до цього часу

 з  драмою,  про  яку тут говорив правильно Володимир Михайлович.

 Тому   наша   комісія   пропонує   варіант   плавний,  законний,

 нормальний:   винести   його,   скажімо,  на  наступному  тижні,

 визначити  фіксований  день,  повторне друге читання, хай кожний

 депутат аргументує свою позицію по відношенню до пропозицій, які

 він  подавав  до  цього  закону  в  установленому  порядку. І ми

 скоренько пройдем цей закон, визначимо, врахуємо вето Президента

 по  61-ій  статті,  можливо,  її  треба, на мій погляд, її треба

 взагалі вилучити з цього закону, тому що це є нормою податкового

 законодавства,  а  не  конкретного  закону.  І все стане на свої

 місця,  і  буде закон діяти. Немає ніякої драми. Тільки виключно

 процедурно ми повинні точно поступити. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.

      Шановні колеги, в вас є на руках проект постанови Верховної

 Ради,  внесений  Комісією  з  питань  Регламенту  і депутатської

 етики. Є на руках? Нема потреби зачитувать?

      Я  його  ставлю на голосування. Да, да, постанову Верховної

 Ради, точніше проект. Да, да, да.

 

      "за"

 

      Трохи голосів не набрали.

      Володимир Михайлович, все?

      По вето Президента, по 61-ій статті.

 

 

      ЯЦЕНКО  В. М. Відразу предрікають, кажуть, все рівно ми дві

 третини не наберемо. Ну, давайте подивимся.

      У  вас на рвках є також матеріали по вето Президента по 61-

 ій   статті.   Відповідно   до   частини   третьої   статті   23

 Конституційного  договору  між  Президентом  і  Верховною  Радою

 України  Президентом було накладено вето на зауваження до статті

 61  Закону  про  внесення  змін  і  доповнень до чорнобильського

 закону.

      Я  хотів  би повернутися до історії розгляду цього питання.

 Норма  про  звільнення  від оподаткування усіх видів громадських

 об'єднань,  що  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,

 існувала  з  моменту  прийняття закону про статус 28 лютого 1991

 року.

      Статею   18   Декрету   Кабміну  про  податок  на  прибуток

 підприємств,  організацій  від  26  грудня 1992 року. Зупинялася

 тільки   дію  тільки  частини  1  статті  61  закону  в  частині

 звільнення  від  податкування  прибутку. Всі інші пільги, в тому

 числі і по акцизному збору, в'їздному миту і іншим діям.

      Верховною  Радою  України  в  липні 1995 року був прийнятий

 Закон про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів

 з  метою  збільшення  доходів  бюджету  і  посилення соціального

 захисту  населення,  статею 40 чкого передбачалось -призупинення

 дії  законодавчих  актів  в  частині надання податкових пільг, в

 тому    числі    передбачалось   призупинити   дію   статті   61

 чорнобильського  закону.  Але на Закон України про внесення змін

 накладено  вето  Президента  України.

      Верховна  Рада  України  при голосуванні 3 жовтня 1995 року

 підтвердила  дії  вказаного  закону.  При  цьому  стаття 40 була

 відкладена   в   новій...   викладена  в  новій  редакції,  якою

 передбачається  врегулювання  надання податкових пільг, внесення

 змін  і  доповнень   до  діючих  законів.

      Це  стосується  і  61   статті  чорнобильського закону.

      Враховуючи,  що  подані  Кабінетом  Міністрів  України,  як

 суб'єктам   законодавчої   ініціативи,  зміни  і  доповнення  до

 чорнобильського  закону  і 9 лютого, і потім 16 червня 1995 року

 ми  містили  жодної пропозиції -я це підкреслюю окремо -відносно

 дії   в  редакції   61   чорнобильського закону.

      Комісія  вирішила  самостійно змінити редакцію 61 статті. Я

 підкреслюю,   від   суб'єктів  законодавчої  ініціативи  з  боку

 виконавчої  влади  пропозиції  щодо  відміни,  або  зміни  61 не

 надходила. Комісія самостійно вирішила відрегулювати це питання.

      Законопроект,   підготовлений   Кабміном  та  Мінчорнобилем

 України  (...........)  за  участю  Мінюсу  та інших центральних

 органів державної виконавчої влади був надісланий всім суб'єктам

 законодавчої  ініціативи  і  місцевих органам влади, громадським

 об'єднанням  і  так далі. Після детального ознайомлення, аналізу

 било  надіслано  близько  50...  550  зауважень,  пропозицій  до

 Комісії з питань чорнобильської катастрофи, які уважно вивчені і

 в остаточній реадкції працювало 3 комісії, в тому числі Черепа і

 Буздугана.

      не  було  жодної  пропозиції, крім комісії Верховної Ради з

 питань  фінансів  і  банківської  діяльності,  що  доповнювало б

 вилучення  61  статті.

      Але комісія, знову-таки не запропонувала нову редакцію цієї

 статті.  На  прохання комісії з питань Чорнобильської катастрофи

 чинність  статті  61  Закону  України  "Про  статус і соціальний

 захист   чорнобильців"  проаналізовано  в  юридичному,  науково-

 експертному відділах Секретаріату Верховної Ради згідно висновок

 яких  діє  зараз  стаття  61  в повному обсязі. Юридичний відділ

 своїм  листом, ну, за номером, відомим науково-експертний відділ

 також  підтвердив  що  стаття  61 діє повністю крім частини 1-ої

 згідно статті 18 декрету Кабміна, про що я вже доповідав.

      Мінюст  своїм  листом  від  10.  07  95  року повідомив, що

 тлумачення  законів  України  належить Верховній Раді України, є

 виключно   відання.  Це  стосується  і  61  статті.  Крім  того,

 відповідно   до   мотивування   керівника  юридичного  правління

 Адміністрації Президента  Тимченка, лист від 12. 10. 95 року -це

 дуже  цікаво, цитую дослівно-згідно зі статей 1 указу Президента

 від  1  травня  про  пільги щодо опадаткування втратили чинність

 лише...  в  законі  акти  Указу  Президента  України,  постанови

 Кабміну,  якими  надавалися  податкові  пільги. Це не стосується

 пільг, які закріплені законами України, в тому числі зазначеними

 61-ю  статтею  Закону  України  "Про  статус,  соціальний захист

 чорнобильців".

      Законом    України   "Про   деякі   питання   оподаткування

 підакцизних  товарів"  від  16  листопада  1995  року  скасовані

 пільги,   надані   законодавчими   актами  України  щодо  сплати

 в'їздного  мита,  митних  та акцизних зборів, а також податку на

 добавлену вартість при ввезенні на мито території України тільки

 підакцизних  товарів,  їх  подальшої  реалізації  та  під власне

 споживання громадянами України.

      Законом  України про визнання такими, що втратили чинність,

 деяких  законодавчих  актів  від  22  грудня  1995 року втратили

 чинність частини 1 і 2 статті 61 закону в частині звільнення від

 сплати  в'їздного  мита,  митних  та акцизних зборів, податку на

 добавлену вартість, з підакцизних товарів, що іспортуються.

      Але що стосується товарів, що не є підакцизними, всі пільги

 діяли і діють на сьогоднішній день.

      Уже   на   сьогоднішній   день   чорнобильські   громадські

 організації переорієнтовується  на ввезення на територію України

 високоліквідних  товарів,  що  не є підакцизними, і це не знімає

 проблеми  перекачування  грошей  у власні кишені замість надання

 допомоги чорнобильцям. Прослідкувати, проконтролювати діяльність

 багаточисельних     чорнобильських    організацій,    практично,

 неможливо -  це   показав  величезний  досвід.  І  коли  дається

 доручення  про  перевірку, то все рівно ревізори КРУ, СБУ, МВС і

 так далі приходять в Союз "Чорнобиль України", а не в ці дряні(?)

 організації і перевіряють в 33-й раз Союз "Чорнобиль України".

      Усе  вище наведене свідчить про те, що ні декретом Кабміну,

 ні  законами,  які  вносились,  не обмежувалась дія 61-ї статі в

 повному   обсязі.   Тому   посилання   керівників  Адміністрації

 Президента  України при накладенні вето абсолютно безпідставні -

 стаття 61-ша діє по сьогоднішній день, про що свідчить, до речі,

 і  лист  вказаний  керівника  Юрслужби  Адміністрації Президента

 України.

      Але  я  підкреслюю,  що  статтею  61,  яку  ми разом з вами

 затвердили,    ми    відрегулювали   діяльність   чорнобильських

 організацій,  надали цю пільгу лише Всеукраїнській і міжнародним

 організаціям  Союзу  Чорнобиль  України,  які  мають  відповідні

 підрозділи  в більшості областей України. Тобто ми ставимо це на

 контроль. Ми гарантуємо, що розподіл цих коштів, які створюються

 за  рахунок  пільг  чорнобильцям  іде  саме  на надання допомоги

 чорнобильцям.

      Комісія одержала останнім часом дуже багато звернень,в тому

 числі  і  від  обласних  організацій  Союз "Чорнобиль України" з

 підтримкою  позицій  комісії  із нагальною вимогою подолати вето

 Президента.

      Перед  нами  стоять декілька варіантів. Перший варіант... я

 хотів  би підкреслити, що протиріч, зміст позийій нашої комісї і

 зауваження Президента України  абсолютно не існує.

      Президент  абсолютно  правий, що треба відрегулювати дію 61

 статті,   процес   наддання  пільг  чорнобильським   органазіцям

 податковим законодавством.

      Ми  такі  пропозиції  передали  в  комісію  Суслова Віктора

 Івановича,   зараз   відпрацьовується,   вчора   розгялдалося  і

 пообіцяли,    що   протягом   2-х   тижнів   пропозиції   будуть

 відпрацьовані  і винесені на розгляд Верховної Ради України. Але

 залишати  сьогодні  в  невизначеному  стані 61 статтю державі не

 вигідно.  позбавляти  всі  чорнобильські  організації пільг щодо

 оподаткування  також, ну, буде не чесним поступком по відношенню

 до  чорнобильських  організацій,  тому  що до 10-ї річниці ми їм

 казали одне, зараз  будемо казати  абсолютно інше.

      Як  ви знаєте, ми профінансували Чорнобильські закони ще на

 38  відсотків  з  Державного  бюджету  України, на 38 відсотків.

 Тобто  лише  на  1/3.  Решта  проблем вирішується за рахунок цих

 пільг.  А..........  важко  хворих чорнобильців, в тому числі за

 кордоном,  протезування  їх  і  так  далі  -все  це вирішувалось

 громадськими організаціями Союза "Чорнобиль України".

      Ми  не можемо сьогодні, не має абсолютно ніякого морального

 права  позбавити їх цих пільг хоча б на короткий період, тому що

 є невідкладні  питання,   які вони  повинні    вирішувати.

      Перед  нами  є,  ну, можливо, 2 проблеми, 2 можливих шляхи.

 Перший  наш  більш  вигідний  шлях  -це  сьогодні поставити нашу

 порівняльну  таблицю, яка вам роздана, на голосування і подолати

 вето  Президента.

      Я   підкреслюю:  це  аж  ніяк  не  входить  в  протиріччя з

 зауваженнями  і  пропозиціями Президента України, оскільки, я ще

 раз підкреслюю, пропозиції нашої Комісії щодо перенесення дії 61

 Статті  податкового законодавства сьогодні є. Це стосується змін

 і доповнень до 6 законодавчих актів України. І ретельно сьогодні

 Комісія працює над цими змінами і доповненнями.

      Я  завершую,  власне  кажучи.

      Є  і  другий  вихід,  але  він гірший. Сьогодні підтвердити

 чинність нашого  закону, виключивши з нього 61 статтю. Вона буде

 діяти  в  нинішній  редакції,  але  пікреслюю,  буде  діяти лише протягом  2  тижнів, оскільки ми підготуємо спільне зауваження,

 зміни  і  доповнення  до  закону  і,  таким  чином, подолаємо ці

 недоречності  ,  наведемо  остаточний  порядок.

      Вибирайте.   Я   просив  все-таки  сьогодні  подолати  вето

 Президента щодо  61  статті. Спасибі.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  ДО  Володимира  Михайловича  будуть запитання?

 Запишіться, будь ласка. Відведемо  5  хвилин.

      5  хвилин  достатньо?  Достатньо.

      Будь ласка,  витаставте  час.

      Лященко,  Жовтяк.

 

      ЛЯЩЕНКО.  Прошу  передати   слово  Моцпану.

 

      МОЦПАН.  Уважаемый Владимир Михайлович, я еще раз повторяю,

 мне  близка и понятна позиция вашей Комиссия по поводу наведения

 порядка  с  использованием  льгот  в налоговом обложении в целях

 выполнения        известных       чернобыльских       социальных

 программ мне   бизка  и понятна.

      Но  тем  не  менее,  как  вы  считаете,  а стоило бы нашему

 Правительству,   я   посторяю   то,   что   сказал   с  трибуны,

 действительно    открыть    шлюзы,    создать    государственную

 организацию,  пользующуюся такими же льготами по налогообложению?

 Пожалуй, это было бы более эффективное решение вопроса получения

 средств  для   выполнения  чернобыльских  социальных  програм.

      Пожалуйста.

 

      ЯЦЕНКО  В.  М.  Взагалі  цікава  пропозиція,  тільки  як її

 реалізувати? Створити державну організацію. У нас є Мінчорнобиль

 України  -відповідна  державна  структура,  яка  займається цими

 справами,  але  не  їх справа отаким чином заробляти гроші. Я це

 хотів   би   підкреслити.   Або   ми  рухаємось  до  ринку,  або

 повертаємось  назад  в  адміністративно-командну  систему,  якщо

 другий  варіант -це можна реалізувати, якщо перший варіант (а ми

 все-таки  йдемо до ринкових відносин), його реалізувати фактично

 неможливо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Жовтяк, Шевченко.

      Шевченко, будь ласка.

 

      ШЕВЧЕНКО

      Шановні  колеги!  Розмову  ми  звели до 61 статті. Шановний

 доповідачу!  Знову ж тики ви пропонуєте, щоб ми відхилили вето і

 прийняли   оцю   статтю   з  формулюванням,  абсолютно  юридично

 неграмотним,  за  умови,  що члени тих об'єднань, працівникам їх

 підприємств  і  організацій  є  не менше 75 процентів потерпілих

 осіб, що  в природі бути не може.

      Та  зверніть  увагу,  от поряд пропонувалася пропозиція: за

 умови,  що  не  менше  70  процентів  працівників  цих об'єднань

 віднесені  цим законом до категорії потерпілих. Оце те, що в нас

 відбувається, оли ми відійшли від постатейного обговорення.

      Більше  того,  тут навіть далі було поправка, пропозиція. А

 діяльність  зазначених  об'єднань, підприємств, організацій не є

 комерційною  або  посередницькою.  Це  я називаю свою поправку і

 прекрасно  тепер  розумію  чого вона відхиляється. А після того,

 коли   я   почув   від  вас  абсолютно  непербаченою  постановою

 пропозицію   взагалі  скасувати  цю  статтю,  то  я  прихожу  до

 висновку,  що  суть  взагалі  не  в  61  статті. То давайте тоді

 говорити  відверто,  от, що ми зап цей закон ховаємо? От. І мені

 дуже  шкода, що ви взагалі не назвали кількість потерпілих з тих

 мільйонів,  скільки постраждають, якби цей закон був прийнятий в

 ій редакцію, в якій запропоновано.

      Я  вас  прошу,  якщо  у  вас є такі цифри, назвати. А то ми

 маніпулюємо,  що  ми  десь  обмежуємо  чиїсь  права,  от, і цифр

 абсолютних  не  називаємо.  От назвіть, скільки людей, мільйонів

 потерпить?

 

      ЯЦЕНКО  В.  М.  350  тисяч  ліквідаторів  і  3  з половиною

 мільйона постраждалих.

      Я   ще   раз   звертаю   увагу,   що  61  стаття  абсолютно

 відпрацьована  з  юрслужбою. 75 %, я пояснив вам, вимогу. Що тут

 не зроузміло ще, я абсолютно не можу зрозуміти.

      Я   вам   ще  пояснюю  людським  язиком.  Є  100  члоловік,

 об'єдналися  в  організацію.  Вимога-не менше 75 чоловік повинні

 бути  постраждалими, тобто ліквідаторами або потерпілими людьми.

 От і все, і все нормально.

      Що  ми ховаємо за 61 статтею? Президент України пропонує її

 сьогодні  виключити,  фактично  виключити.  Оскільки нині діючим

 податковим законодавством....... пільги.........................

 чсорнобильським організаціям, не відрегульовані.

      Якщо  ми  даємо  "добро" вето Президента, це значить, що 61

 стаття  ліквідується,  всі пільги будуть ліквідовані. Чи буде це

 чесно  по  відношенню до громадських чорнобильських організацій?

 Адже  38%,  і  не  більше,  ми  можемо  фінансувати  сьогодні  з

 Чорнобильського закону. А решта проблем хто буде фінансувати? Ми

 їм  даємо  можливість, оскільки ми все не можемо профінансувати,

 заробляйте  хоча  б  таким  чином  гроші.  І тим найбільш важким

 людям,   які   хворіють   внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,

 ліквідатори,  інваліди,  потерпілі,  допомагайте  їм.  Ми  61-ою

 статтею зараз обмежуємо дрібні чорнобильські організації, щоб не

 давати   можливість  використовувати  ці  пільги  для  придбання

 іномарок і всієї решта мішури. Я ж вам про це доповідав.

      Що  тут  ще  можна  скривати?  Крім  цього,  я  ще  раз вам

 доповідаю,  що  ми  вчора  в  Комісії  Віктора Івановича Суслова

 подали  у  відповідності  з  вимогами  Президента  України  свою

 редакцію   перенесення   61   статті,  її  змісту,  в  податкове

 законодавство України. Не винести його на розгляд Верховної Ради

 не  можливо  уже,  воно вже працює, відпрацьовується в Комісії з

 питань банківської діяльності.

      Якщо навіть ми будем зацікавлені в тому, щоб не винести, то

 винесуть вони. Про це вже сказано, через два тижні вони винесуть

 на сеію Верховної Ради.

      Зміни   торкаються   шести   законодавчих   актів  України,

 податкових  законодавчих  актів:  3-х  законів  і  3-х  декретів

 Кабінету  Міністрів  України, вони відпрацьовані будуть і будуть

 внесені.

      Що  іще  не  зрозуміло?  Яке ще таємниця може скриватися за

 цим - я взагалі не розумію - все розповіли вам, весь зміст.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Магда.

 

      ЯЦЕНКО В.М.   С  вето Президента не погодимся тому, що якщо

 ми  сьогодні  погодимся з вето Президента, то ми, ну, по країній

 мірі  на  два  тижні  виключимовзагалі  ві пільги чорнобильським

 організаціям, це буде по відношенню до них просто не чесно.

      З   чим   без   виключення,   я   підкреслював,  Олександре

 Миколайовичу,  всім,  це  буде  не  чесно  по відношенню до них,

 оскільки  ми  казали, що все-таки ми будемо створювати умови для

 їх нормальної роботи, для надання допомоги найбільш постраждалим

 громадянам.  Є невідкладні питання, які вони повинні вирішувати,

 загальмувати  сьогодні  роботу, повірте, це буде неправильно. Ми

 40  днів  назад  казали  одні  слова, пройшло 40 днів, ми будемо

 казати інші слова - це буде неправильно і нечесно.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Магда і на цьому завершуєм. Шевченко, ну, можна

 ж було в комісії піти, там комісія розглядала.

 

      МАГДА І.І.

 

      Шановний  Володимире Михайловичу, я не згодний з тим, що ви

 кажете  що  не  було  пропозицій щодо статті 61, що вона порушує

 інші  закони. Подивіться, перше читання, таблицю першого читання

 там були мої зауваження, що це не відноситься до цього закону, і

 це неправда що ви сказали, що ніхто не давав зауважень.

 

      ЯЦЕНКО   В.   М.   Дякую.   Я   підкреслив,  від  суб'єктів

 законодавчої  ініціативи з боку виконавчої влади, ви належите до

 народних  детутатів.  Я  посилався на те, що зауваження народних

 депутатів,  зокрема,  комісія  Суслова  Віктора  Івановича  такі

 пропозиції  дійсно  були, але від виконавчої влади, від Кабміну,

 від  Адміністрації Президента таких пропозицій не було. Я сказав

 абсолютну правду.

      Я  пробачаюсь,  можливо не послався на вас, але то вже інша

 справа. Я приношу пробачення.

      Від  депутатів були пропозиція, від Кабміну і Президента не

 було.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Сідайте. Спасибі.

 

      ЯЦЕНКО. Спасибі.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Одну  хвилиночку. Череп просить. Ви запитання?

 Будь ласка. Голова комісії.

 

      ЧЕРЕП

      Депутат  Череп,  350  округ. Шановний Володимир Михайлович!

 По-перше,  я  хотів  би,  щоб ми чітко визначились. Президент не

 відхиляє  61  статтю, а він її приймає в першому варіанті нашого

 закону,  якою  вона  була раніше.

      Вона  була  ширше, можна сьогодні полеміку вести... вести в

 тому плані, що вона гірша -краща, але вона не відхиляється.

      І  ще  одне.  Не  в коїй мірі ми не маємо права сьогодні 61

 статтю виносити за рамки цього закону і починати розмови про те,

 що  це  може  (...........)  когось  там  бюджетного  чи другого

 закону. Ця  стаття  Закону  чорнобильського.

      А  тепер  в мене до вас конкретне запитання. Наша комісія з

 базових  галузей подавала 19 зауважень до цього закону. На жаль,

 коли  йшло  друге  читання, воно проголосувалось, як кажуть, без

 розгляду  всіх  пропозицій і зауважень. Мова йде сьогодні і сир-

 бор  про  те,  що  багато  категорій  людей,  які  працювали  на

 (...........), Гостомеля, (...........) і так далі, не підпадали

 під  захист  цього  закону.

      Я  хотів  би спитати вас: ваша комісія і ви особисто за те,

 щоб ми те, що доручили Кабінету Міністрів виявити і категорії, і

 пункти санітарної обробки, щоб ці люди і ці категорії попали під

 дію закону. Я просив би відповідь коротку дать -так чи ні?

 

      ЯЦЕНКО  В.  М.  Так,  Валерій  Іванович!  І ми разом з вами

 підписували  без будь-яких зауважень ту порівняльну таблицю, яку

 внесли на друге читання.

      І  іще  раз  підкреслюю:  за  пропозицією  вашої комісії ми

 включили  пункт  постанови  Верховної  Ради,  де звертаємо увагу

 Кабінету  Міністрів  про  те,  що вони не виконали вимогу закону

 України  і  не  визначили  перелік  ПУСО  (?),  працівники  яких

 відносяться до ліквідаторів.  Ми таке доручення дали -  протягом

 двох місяців (постановою) щоби вони визначили цей перілік ПУСО і

 опреділились.  Закон (і  ви  погодились): вносити  ПУСО Демидів,

 Дитятки там і т. д. не варто (я підкреслюю!), як і Гостомель, до

 речі. Це -справа Кабінету Міністрів. З такою позицією ми разом з

 вами  погодились,  і  це доручення постанови (?) (я вам нагадую)

 дано.

      А  відносно  позиції  Президента - ми  3  дні  працювали  з

 Адміністрацією   Президента.   Зокрема,   з  Яцубою  Володимиром

 Григоровичем,  завідуючим Юрвідділом Адміністрації Президента. З

 Дмитром  Володимировичем  зустрічалися. Президент нас не захотів

 прийняти   з  цього  приводу.  Позиція  його  не  така,  Валерій

 Іванович - позиція така: 61-ша стаття повинна бути ліквідована і

 відрегульована саме  податковим  законодавством. Яким чином - то

 інша справа. Ми будемо вносити зміни і доповнення, про які я вам

 сказав. Віктор Іванович зараз працює. Будемо приймати ці зміни і

 доповнення.  І  потім  Президент  буде  дивитися -то його право,

 потім  дивитися,  як ми змінили 61-шу статтю. Зараз його позиція

 саме  така,  яку  я  доповів  вам. Абсолютно вона не протирічить

 позиції  нашої  комісії,  лише  для  того,  щоб  її реалізувати,

 необхідний нам строк певний. І це - нормальне явище.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Сідайте, будь ласка.

      Таким  чином,  ми  прийшли  до  висновку,  що протирісь між

 зауваженням  Президента і пропозицією комісії, практично, немає.

 Єсть  одне:  що  Комісія  Суслова,  фінансово-банківська повинна

 доопрацювати  і  десь  через  дві  неділі  повернутись  до цього

 питання.

      Тому я зараз хочу поставити на голосування...

      Суслов Віктор Іванович? Будь ласка.

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Уважаемые  народные  депутаты,  для  полной

 ясности  я  хочу  проинформировать  о решении нашей комиссии, по

 этому вопросу заседания состоялось вчера.

      Значит,   комиссия   приняла   решение,  что  действительно

 Президент  Украины прав, предлагая редакцию статьи, в которой...

 редакция  статьи,  вы помните, о том, что льготы даются законами

 по  налогообложению,  потому что это сооответствует также Закону

 Украины "Про систему налогообложения".

      Нам  Чернобыльская  комиссия  свои  предложения  отдала  по

 введению   льгот   в   соответствующие   налоговые   законы  для

 чернобыльских организаций введение  льгот.

      Поэтому  мы  считаем,  что,  если предложение Чернобыльской

 комиссии  сегодня  не  пройдет по отклонению вето, то,  конечно,

 нужно  поддержать  ту  редакцию  61  статьи,  которая предложена

 Президентом.  В  этом  случае Закон чернобыльский выйдет и будет

 действовать,  мы  же  в  течение  2-х  недель  обязуемся  внести

 предложения   по   введению   этих  льгот  в  специализированные

 налоговые   законы,    что    будет   соответствовать  и  нашему

 законодательству и практике, и разумному подходу. Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі. Я ставлю на голосування пропозицію від

 комісії  Яценка  по  відхиленню  вето на 61 статтю. Я прошу всіх

 голосувати,  Кірімов тоже.

 

      "За"-

      Була  пропозиція  поіменно.  Хто  за  те,  щоб поіменно?...

 Порушує Регламент...

 

      "За"-

     Я  ставлю  на  поіменне  голсоування  про відхидення вето, я

 рпошу  уваги  ,  голосуємо  поіменно  про відхилення вето, на 61

 статтю,  сето   Президента.

      Голосуємо  поімено.

      За -

      Рішення     не п рийнято.

      Шановні   колеги,  подождіть.  У  вас  є  на  руках  проект

 Постанови, внесений депутатом Шевченко. Подождіть. Є на руках?

        ШУМ   У   ЗАЛІ

      Ми  його  не  голосували.  Одну хвилиночку. Я ставлю проект

 Постанови,  внесеної  депутатом  Шевченко.

      У  вас  на  руках  є.    Я  прошу  виключить  систему.

      Зачитать?

       "Постанови  Верховної  Ради  України про посторний розгляз

 Закону  України "Про внесення змін і доповнень до Закону України

 "Про  статус  та  соціальних  захист  громадян,  які постраждали

 внаслідок  чорнобильської  катастрофи.

        Верховна  Рада   постановляє:

      1.  Вважати Закон України "Про внесення змін і доповнень до

 Закону  України  про  статус  та соціальний захист громадян, які

 постраждали   внаслідок   чорнобльської   катастрофи,  прийнятий

 Верховної Ради 24  квітня 1996  року з порушенням  статей  3.2.1

 3.4.3  ,  6.6.3  , 6.6.4 Регламенту Верховної Ради   не  дійсним.

      2.  Розглянути  проект  Закону  України про внесення змін і

 доповнень  до  Заокну  України  про  статус та соціальний захист

 громадин,  які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи в

 повторному другому читанні, обмежившись постатейним обговоренням

 пропозицій,  запропонованих  до  розгляду  в  другому  читанні і

 включених до порівняльної табиці Комісією з питань Чорнобльської

 катастрофи.

      3. З метою прискорення розгляду законопроекту запропонувати

 народним   депутатам   України,   авторам  внесених  пропозицій,

 відповідно до пункту 1 статті 6. 2. 14 Регламенту Верховної Ради

 України   в   10-денний   термін  подати  до  Комісії  з  питань

 чорнобильської  катастрофи  перелік пропозицій до проекту закону

 на постатейному розгляді, яких вони наполягають.

      4.  Комісії  з питань чорнобильської катастрофи узагальнити

 підтверджені  пропозиції народних депутатів України і в тижневий

 термін  внести  доопрацьований законопроект на розгляд Верховної

 Ради в повторному другому читанні.

      Ставлю на голосування. Будь ласка.

 

      "За" -

      Не набрав голосів.

      Будь ласка, Череп. Я думаю, шановні колеги, давайте ми все-

 таки  дамо  доручення  двом  комісіям  Володимира  Михайловича і

 Віктора Івановича. Ну, будь ласка.

 

      ЧЕРЕП.  Шановні колеги! Ми з вами в складній ситуації, коли

 і  вето  Президента  не  можемо  відхилити,  а  це й не потрібно

 робити,  і  в  той  же час не можемо запропонувати, щоб прийняти

 закон, наш, який ми приймали, повністю.

      Тим  паче  ще раз повторюю, що 61 стаття не така проста, як

 дехто каже.  Що  давайте або відхилимо, замінимо, в другий закон

 перенесемо і так далі. Це не вихід з положення.

      Я вам скажу таке, що сьогодні  може в залі тут небагато нас

 виступає по цьому питанню, але дуже багато людей за залом слухає

 і  чекають, яке рішення ми сьогодні  приймемо по чорнобильському

 закону.

      Я  вам  пропоную  таку ситуацію. Ми проголосували практично

 три постанови. Ні одна не набирає потрібної кількості голосів. І

 не набере, скільки б ми не сиділи сьогодні тут. Я пропоную такий

 вихід  з  положення.  Постанова,  яку  вносить  народний депутат

 Шевченко,  вона  1  і 2 пункт дуже категорична і не може бути...

 прийматись сьогодні. Тим паче отут вважати закон недійсним і так

 далі.

      Це  виходить  те,  що  ті депутати, які голосували минулого

 разу, прийняли закон, зробили якусь дурницю не так проголосували

 (...........) не розумно -це непотрібно і дуже категорично. Але,

 якщо   ми  підемо  по  шляху,  розглядаючи  пропозицію  депутата

 Шевченко,  і  приймемо  сьогодні  до  голосування  тільки з його

 пропозицій,  з  його  проекту  постанови 3 і 4 пункт, то це буде

 вихід  з  положення. Я читаю. Сьогодні з урахуванням того, що ми

 вже  все  проголосували  і  не  набираєм  голосів,  тим паче 278

 голосів   (дві  третини)  на  вето  Президента  ми  сьогодні  не

 набираємо  і  не  наберем ніколи.

      Я  читаю  3  пункт.  Посторюю."З метою прискорення розгляду

 законопроекту, запропонувати народному депутату України терміном

 в  тижневий  срок подати до комісії на постатейний розгляд, яких

 вони  наполягають  до  другого  читання  пройти  те, що сьогодні

 пропонують  більшість депутатів". Тобто, пройти закон нормальним

 шляхом.

      І   4.   "Комісії   з   питань   чорнобильської  катастрофи

 узагальнити  підтверджені  пропозиції  народних  депутатів  і  в

 тижневий  термін  внести  доопрацьований законопроект на розгляд

 Верховної Ради України в повторному другому читанні".

      Справа в тому, що не тільки 61 стаття, 10, 14, 19, 54 -вони

 теж  є  спірними.  І  от,  якщо  ми  підемо  по  другому читанні

 нормальним  шляхом,  ми  тут розглянемо, проголосуємо. Що набере

 більшість - то буде  законне.

      Я  просив  би  вас оці 2 пункти проголосувати, як доручення

 комісії  і  через  тиждень  вийти  на  нормальний  шлях розгляду

 законопроекту. Дякую  за  увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Яценко, будь ласка.

 

      ЯЦЕНКО

      Дякую.  Валерій  Іванович,  я  вам  хотів  би  нагадати, що

 законопроект  на  друге  читання  внесен  від  2  наших  комісій

 абсолютно   без   будь-яких  зауважень.  Ми  у  вас  в  кабінеті

 розглядали - не в  Чорнобильській  комісії,  а  у вас в кабінеті

 розглядали, і дійшли абсолютно узгодження по всім статтям.

      Сьогодні  з'являються  деякі непорозуміння до 20-ої статті.

 10-а,  19-а,  14-а, пробачте, до 20-ої статті включно ми пройшли

 тут  поіменно  все  голосувалось.  Ми двічі розглядали в першому

 читанні.  Нагадую  це.  Один  раз в другому читанні. Так скільки

 можна розглядати?

      Я  підкреслюю  ще  раз:  всім ми не угодим. Я підкреслюю ще

 раз, що ми взяли курс на наведення порядку. Я підкреслюю ще раз:

 протягом  10 років після Чорнобильської катастрофи не буде такої

 ситуації,   як   потім   після   50   років   после   ленинского

 коммунистичекого  субботника з'явилося декілька сотень осіб, які

 поруч  з  ним несли те саме бревно............ Підкреслюю, цього

 не буде ніколи.

      До  20-ої  статті  ми  пройшли,  сьогодні проголосовано дві

 пропозиції.  Ми  їх  відхилили, на цьому ми ставимо крапку. Все,

 Валерій   Іванович,   вичерпано.   Далі   стосується  лише  вето

 Президента України.

      Нормальний  шлях  виходу  із  цього  становища. Ми сьогодні

 голосуємо  законопроект  в  цілому  без  61-ої статті. 61 стаття

 залишається   в   нині  діючій  редакції.  Президент  мусить  її

 підписати, бо зауважень у нього не було, крім 61-ої статті. А 61

 статтю  ми відрегулюємо разом з комісією Віктора Івановича. Все.

 Нормальний вихід із положення.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Іванович Суслов.

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Уважаемый  Александр  Николаевич, уважаемые

 народные  депутаты, все мы понимаем, что неизбежно сегодня нужно

 поставить  просто  на голосование зауваження Президента, то есть

 61  статью  в  редакции Президента Украины. Если она пройдет, то

 есть  если  мы  согласимся  с тем, что льготы даются законами по

 налогообложению,   а  не  чернобыльским,  тогда  наша  комиссия,

 естественно,  представит  вам  предложения,  где  какие льготы в

 каких законах утвердить по чернобыльским организациям.

      Поэтому,  это  абсолютно  разумное  предложение, оно должно

 быть  проголосовано.  А голосовать без 61-ой статьи -это значит,

 вообще не рассматривать зауваження Президента к этой статье.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я по порядку ставлю на голосування пропозицію,

 внесену   депутатом   Черепом,   по  проекту  внесено  депутатом

 Шевченком,  то  третій,  четвертій статті, тобто в редакції 3, 4

 статті. Я не буду зачитувать, Валерій Іванович зачитав. Я ставлю

 на  голосування,  це  дійсно фоктична передача на повторне друге

 читання, будь ласка, голосуєм.

 

      "За" -

 

      Рішення   не  набирає  голосів.

      Значить,  Яценко  Володимир Михайлович вніс пропозицію, щоб

 проголосувати  закон  в цілому без 61-ї статті, а 61-ша стаття в

 старій   редакції,  відповідно, залишається  і  діє  до  періоду

 доопрацювання   цієї   статті  разом  з  Комісією  фінансовою  і

 банківською  потім.  Я  ставлю на голосування пропозицію Яценка.

 Мається на увазі - в редакції старій 61-ша стаття.

       "За" -

 

      Тоже  не  набирає  голосів.

      Я   ставлю   на   голосування  третю  пропозицію,  Суслова.

 Голосуєм. Я прошу заспокоїтися і всіх голосувать.

 

      "За" -

 

      Спасибі.  В  двотижневий  строк  ми, комісія доопрацює і ми

 повернемось.

      А  зараз, шановні колеги (у нас ще є 5 хвилин) я просив би,

 щоб ми питання нове не розпочинали і на півслові не обривали.

      Я  оголошую  перерву  на 30 хвилин, і в 25 хвилин першої ми

 розпочнемо роботу.

                              - 78 -

                          ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.....  Про  доповнення  до  Закону   "Про  вибори

 народних   депутатів   України"   та   до  Конституції  України.

 Лавринович  Олександр  Володимирович, заступник голови Комісії з

 питань правовї політики, будь ласка.

 

      ЛАВРИНОВИЧ О.В.

      Шановні  народні депутати, вашій увазі пропнуються питання,

 про  які  вчора при розгялді переліку питань, які включаються до

 розгляду  сесії,  пропонувалось  виключити  з порядку денного. І

 мотиви  такі:  Комісія  з  питань правової політики, розглянувши

 проблему,   яка   виникла  при  визнанні  повноважень  народного

 депутата,  коли  мова  йшла  про  осіб,  які мають не зняту і не

 погашену  судимість,  щоб  вони  не  мали можливості кандидувати

 ........претендентів на депутатський  мандат.

      Пропозиція  цілком  слушна  і  комісія  вважає за необхідне

 проведення в  відповідність  вимог,  які висуваються до народних

 депутатів  України  і  до  кандидатів  в  народні депутати в цій

 частині,   яка   передбачає   несумісність  їхнього  статусу  з

 наявністю  вироку  силу, що вступив у законнну силу.  І ми маємо

 зараз  ситуацію,  коли  канддат,  обраний  депутатом,  згідно  з

 Законом  "  Про  вибори" і Конституцією України може обиратися і

 бути обраним, а після визнання його повноважень, у відповідності

 вже  з  Законом  "Про  статус  народного депутата" Верховна Рада

 України  наступного  дня  чи, скажімо, через 2 хвилини має право

 прийняти рішення про  позбавлення депутатських повноважень.

      От,  є  сьогодні існує такий конфлікт норм, але, пам'ятаючи

 про те, що 2 дні тому ми з вами в сесійному залі проголосували в

 1-му  читанні  проект  Конституції, то сьогодні вносити зміни до

 Конституції  1978  року виглядає не зовсім логічно. І, очевидно,

 що  ви  повинні  розглядати цю проблему шляхом вже вдосконалення

 тих  норм,  які  ми  з  вами  будем  приймати зараз.

      Зокрема  це  стосується,  безперечно,  і  виборчого закону,

 проект  якого вже більше, ніж півроку чекає т ого часу для того,

 щоб бути р озглянутим і схваленим в сесійному залі. Там ці норми

 мають  бути  обов'язково враховані і уніфіковані. І не може бути

 різних  вимог  до  кандидатів  в  народні  дептуати  і до членів

 парламнету.  особливо,  ящо це стосується в частині, скажем так,

 більш  жорствких  вимог.  Не  може бути більш жорстких вимог вже

 до обраного,  ніж  до  того,  хто  буде  обритатись.

      Тому  сьоодні  рпопонується  з  цьоо  птинання  рішення  не

 приймати.   І  прийняти  доручення  Комісії  з  питань  правової

 політики врахувати ці норми в підготовці до розгляду Закону "Про

 вибори  народних  дептуатів  України"  і  тимчасовій спеціальній

 комісії  при  підготовці  до другого читання проект у Конституції

 України. Дякую.

 

      ГОЛОВУЧЮЧИЙ.  Запитання є  до  Олександра  Володимировича?

      Будь ласка. Анісімов.

      Запишіться,  будь ласка,  якщо  є.

 

      АНІСІМОВ.  У  меня  один  вопрос,  и он, наверное, интересует

 сидящих  народных  депутатов.  Вообще,  мнение  Комиссии  и ваше

 личное.  Вот  вы  сегодня  сослались  и  на  норму Конституции

 которыю  мы  будем принимать, и это, наверное, правильно. И все-

 таки,  что первично -принятие Конституции или принятие ЗАкона "О

 выборах  народных  депутатов  "  на  предыдущий  созыв?

 

      ЛАВРИНОВИЧ.  Ви  знаєте,  якщо  ви  мою особисту точку зору

 хочете  почути, так я вважав ще півроку тому, що ми могли з вами

 вирішити  питання  про  прийняття виборчого  закону. Тоді.

      Сьогодні   було   б  це  уже  абсолютно  нелогічним.  Після

 прийняття  в  першому читанні Конституціїї ми повиннні завершити

 тепер  уже, очевидно, конституційний процес. Хоча ви і побачили,

 що ті норми, які схвалені 258 голосів у сесійному залі, повністю

 вдповідають тому проекту, який є на руках, виборчого закону.

      Тому,  очевидно,  що  розбіжностей  уже зараз немає ніяких.

 Але,  якщо  уже так відклали на другий час, ну, тепер, очевидно,

 більша  логіка  буде,  оскільки  це  один  з  тих законів, який

 розвиває    Конституцію   і   на   який   робиться   посилка   в

 конституційному  тексті.

 

        ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ще  запитання? Немає  запитань більше.

      Записались?   Будь  ласка,  Радько,  Кириченко.  10  хвилин

 достатньо?  Будь  ласка,  виставте  10  хвилин. Аненков, Радько,

 Кириченко. Будь ласка.

 

      АНЕНКОВ

 

      Уважаемый  Александр  Владимирович. Мы знаем, что буквально

 два дня назад зал был полный и вы говорили, что Конституцию надо

 принимать.  И все говорили, что "левые" блокируют. То интнрнсно,

 сегодня  законы принимаются экономические, законы о выборах. Где

 ваши  люди,  которые  будут защищать избирателей? Вы ж говорите:

 прожде  всего  защита народа украинского. А где же сегодня люди?

 Ответьте на этот вопрос.  Где Чорновил, где Заец, Головатый....

      Здесь  одни  "левые",  Днепропетровская организация сегодня

 сидит, и эти законы, где они?

      Ответьте на этот вопрос.

 

      ЛАВРИНОВИЧ. Ви  знаєте, я дуже дякую вам за запитання, воно

 не  тільки  оригінальне  і  абсолютно  точно  стосується питання

 порядку   денного   ро  внесення  змін  до  виборчого  закону  і

 Конституції, воно дуже змістовне. Тому я вам відповів те, що, як

 казав  один з класиків Остап Бендер, було медичним фактом, коли,

 скажем, люди не вставляють карток, ну це було.

      А  що  стосужться  сьогодні. Я не знаю де Петро Миколайович

 Симоненко,   мені  невідомо.  Мені  не  відомо  також  де  зараз

 знаходиться  Іван Сергійович Чиж, ну я не знаю. Так само мені не

 відомо,  де  зараз  знаходяться  інші  депутати, які дуже хочуть

 заразпрацювавти над Конституцією і .......

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Радько, Кириченко.

 

      РАДЬКО.

      Дякую, 351, Сумщина, фракція комуністів, Радько.

      Олександр  Володимирович,  у  вчорашньому  шабаші, який був

 вчинений  тут вашими силами ж, Соболєв скрізь з трибуни, свисток

 цей же, сказав на всю України, що прийняття Закону про вибори ви

 не  даждетесь.  І ви керівники фракцій тут чи партій не будуте в

 цьому  залі.  Яке  ваше відношення до цієї заяви, на всю Україну

 лідера фракції "Реформи", і яке ваше відношення до цього закону,

 який  ви  сьогодні  захащаєте,  чи  повинен  він  бути прийнятий

 попередньо  Конституції України? Дякую за увагу.

 

      ЛАВРИНОВИЧ. Шановний пане Радько!

 

      РАДЬКО. Не пан.

 

      ЛАВРИНОВИЧ.  Я хотів би сказати вам, що, коли ви дозволяєте

 собі  ображати  іншого  депутата,  я не сподіваюся, що Комісія з

 питань  депутатської  етики  зможе дати вам належну оцінку, але,

 принаймні,  люди зможуть дати вам належну оцінку, коли ви хочете

 образити  свого  колегу.  Хоча  ваше  питання  знову  ж  таки не

 стосується  предмету, який  зараз стоїть на порядку денному, але

 я  вам  скажу.  Під  проектом Закону про вибори, який ви маєте у

 себе  на  руках,  стоїть  мій підпис. І це свідчить про те, що я

 вважаю,  що цей закон має бути прийнятий в сесійному залі. І чим

 скорше  він  буде прийнятий, тим краще буде для України. Тому що

 Україна  потребує  структуризації  свого  суспільства,  потребує

 структуризації  парламента,  для  того  щоб  тут  було ясно, щоб

 зранку  одні  не  вимагали Закон про опозицію, а через 10 хвилин

 говорили  про  те,  що  вони  вже  мають більшість, тому що вони

 вирішили  питання  так,  як  їм  потрібно,  і  вони  мають  своє

 керівництво в Верховній Раді.

      Щоб  було  ясно  і  зрозуміло  яка політична сила може мати

 більшість  і яка повинна відповідати за рішення, які приймаються

 в Парламенті.

      Сьогодні,  включно  з  тими,  хто  керує  Парламентом,  всі

 заявляють  про  те,  що  вони в опозиції. Це є обман народу і це

 робота, ка не дозволяє ефективно проводити законотворчий процес.

 Тому,  я  вважаю,  ми  потребуєм  політичної структуризації і ми

 потребуєм   виборчого   законодавства,   яке   буде  заохочувати

 укрупнення  і  розвиток  політичних  партій,  політичних  сил  в

 суспільстві.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Кириченко.  Степанов.

 

      КИРИЧЕНКО М.О.

      Дякую.  329  Лопицький  виборчий  округ,  Кириченко.  Я  не

 згодний з вами, шановний доповідачу, з таким аргументом, що якщо

 ми  позавчора  прийняли в першому читанні проект Конституції, то

 сьогодні  ми  не можемо внести зміну до нині діючої Конституції,

 якщо це в інтересах і наших громадян, і виборців.

      Я  думаю,  що  питання це не так політизоване, як ви б його

 хотіли  бачити  і представляєте і запитання задають ряд народних

 депутатів  і  тому,  думаю,  що  ви,  як доповідач, повинні були

 закликати  народних  депутатів,  що по скороченій процедурі його

 обговорити (2 -"За", 2 -"Проти") і прийняти сьогодні ті зміни до

 Закону про вибори народних депутатів і зміни до Конституції.

      Я думаю, що це б було в інтересах наших виборців.

      А  запитання  в  мене  такого  плану. Чи вплине сьогошнішнє

 неприйняття  цієї  зміни до Закону про вибори народних депутатів

 на аналогічну, аналогічне формулювання в тому проекті Закону про

 вибори  народних  депутатів,  який  ми вже обговорювали і будемо

 приймати  в  цьому  залі.  Дякую.

 

      ЛАВРИНОВИЧ.  По першій частині вашого питання я вам скажу,

 що  і комісія наша в цілому одностайна і я в тому числі схвально

 ставимось   до   того,   щоб   така  норма  була  обов'язково  в

 законодавстві .

      Інше  питання  -ви кажете, що не вважаєте слушним. Справа в

 тому,  що  ми  з  вами  навіть  в цьому залі прийняли спеціальне

 доповнення  до  Закону  і  тепер  ми  не  маємо цих перманентних

 виборчих  кампаній, які були перед цим. Тобто, застосування цієї

 норми  сьогодні, ну, воно не є першочерговим, оскільки немає, до

 чого її застосовувати.

      Окрім  того,  питання,  яке виникло, виникло вперше за ті 6

 років,  коли  застосовувалось  виборче  законодавство в Україні.

 Тобто,  це не є таким типовим, що, ну от, вкрай потрібно людям в

 Україні. Це виникає десь один раз на мільйон випадків.

      Тому,  нагальності  в  цьому питанні зовсім немає. Воно має

 бути  врегульоване,  і  обов'язково  буде  врегульовано  в  тому

 проекті закону, який ми з вами будем приймати.

      Я думаю, що тут наші точки зору є спільними.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Степанов.

 

      СТЕПАНОВ.

      (Степанов, ....................округ)

      Уважаемый  докладчик,  вы аппелируете  еще не принятой и не

 вступившей  в  действие  Конституцией.  Когда она будет принята,

 какой  она  будет,  пока  не  знает  никто.  Но  вы  уже заранее

 говорите, что этот закон не нужен, и мы урегулируем когда-то это

 все.

      Но ведь мы знаем, что досих пор около 30 народных депутатов

 не  избраны. Есть округа, где вы были депутаты и будут назначены

 выборы.  Я  не  знаю, как вообще в смысле корректности ссылки на

 несуществующие  и  не  принятые  еще какие-то законы. Мы ж можем

 придумать,  что и в экономике там кто-то что-то хочет принять, и

 мы  ж  не  аппелируем  и  не привязываем их к еще не действующим

 актам.

 

      ЛАВРИНОВИЧ О.В. Все?

 

      СТЕПАНОВ. Все.

 

      ЛАВРИНОВИЧ   О.  В.  Ящо  ви  вважаєте,  що  це  питання  є

 першочерговим  і  нагальним,  ніхто  не забороняє зараз прийняти

 його  до  розгляду  і  проголосувати. Але сьогодні, з моєї точки

 зору,  з точки зору нашої комісії, є більш важливі справи. А те,

 що  запропоновано,  щоб  приймати  два  рази:  зараз  до  тексту

 Конститувції  1978  року,  а  потім  реалізовувати  його  вже  в

 виборчому  законодавстві,  яке  ми  будем  приймати тут, -просто

 немає потреби два рази одну і ту саму проблему вирішувати.

      А  що  стосується  посилки,  то  посилки  на  норми проекту

 Конституції  я  не  робив,  в мене достатньо існує в цьому плані

 інформації  щодо  коректності  посилки  на  проект,  який  ще не

 прийнятий.

      Так що, це було, очевидно, неадекватно вами сприйнято. Мова

 йшла  тільки  про  процедурний  момент,  про  те,  що  зараз йде

 процедура  прийняття нового нормативного акту, який регулює дану

 проблему.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Степанов Петро Степанович, Луганськ тоже.

 

      СТЕПАНОВ  П.  С.  Олександре  Миколайовичу,  Мой вопрос уже

 задали, спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Юхимчук.

 

      ЮХИМЧУК А.П.

 

      Жмеринський округ номер 50.

      Дякую. Шановний Олександр Володимирович, у вашій інформації

 було  такі бачення одо зміни законодавства, як подивитися на те,

 що  злочинність,  скажімо,  чи  сам  факт  притягнення  під  час

 балатування  кандидатури  до  того  чи  іншого  рівня  Рад -це є

 об'єктивний  фактор  чи  ні?  Я  маю  на увазі, якщо є біографії

 самого  того, хто балатується факт, скажімо, злочину чи тягнення

 його  до  відповідальності. Чи є це сьогодні об'єктивною  умовою

 для того, щоб поставити питання що він може бути предствалений в

 тій чи іншій Раді, скажімо, чи в місцевій, чи в Верховній? Як ви

 до цього відноситесь особисто?

 

      ЛАВРИНОВИЧ.   Це   питання   врегульовано  і  у  виборчому

 законодавстві,  яке  регулює  вибори  у  представницьких органів

 регіонального  і місцевого рівня і до Парламенту України і люди,

 стосовно,  які  знаходяться в містах позбавлення волі за вироком

 суду,  вони  не  можеть,,  ну,  в  нас не тільки обиратися, а не

 можуть  навіть  брати участь у голосуванні. А те, що у нас зараз

 виникла  така  колізія, коли є непогашена судимість і не знято в

 установленому   законі   порядку,   тобто   людина   не  відбула

 відповідний  термін,  вона  сьогодні в зв'язку з тим, що не було

 дано  на запису може балатуватися депутатом. В ті обмеження, які

 накладаються,  вони є вичерпаними і якщо ваше питання полягало в

 тому,  що  якщо  людина  раніше мала судимість, яка погашена або

 знята  основами  законопорядку, ну, очевидно це буде в порушення

 громадянських  прав,  щоб  не  допускати їх до виборчого процесу

 оскільки  тут  бувають  різні  ситуації в житті, а виборція, які

 обирають вони знають всі ці моменти і вони повинні вирішувати за

 кого   їм  потрібно  голосувати  і  хто  має  представляти  їхні

 інтереси.  Я  думаю,  що в даному випадку мова можить йті тільки

 про  тих, до кого вирок суду вступив в законну силу і у кого цей

 вирок є непогашеним і не знятим.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Чернявський.

 

      ЧЕРНЯВСЬКИЙ О.П.

      Дякую.

      Шановний  Олександр  Володимирович,  у  відповіді Радько ви

 назвали,  що некоректно ображати свого колегу-депутата. Я до вас

 приєднуюсь  у  цьому плані тому, що вважаю, що Радько застосував

 просто   алегорії.   І   не   розуміти  це,  мені  здається,  це

 недоцільним...

      У  свій  же  час ви по відношенню до себе так не вважаєте -

 ображаєте   цілий   орган.   У  сьогоднішньому  інтерв'ю  газеті

 "Ведомости",  ви  образили, я вважаю,  цілий орган -  Центральну

 виборчу  комісію у тому, що вона поступила неправильно. Що ви за

 суддя  і як ви дивитесь у цьому відношенні до закону? І до своєї

 етичності у своєму інтерв'ю?

 

      ЛАВРИНОВИЧ  О.В.   Пане Чернявський, я думаю, що зараз не є

 парткомісія вашої  партії,  де  б  я  мав  звітувати про те, які

 інтерв'ю,  де  я  давав...

      Але  оскільки  питання  поставлене,  я,  звичайно, на нього

 відповім, хоча це зовсім не стосується порядку денного...

      Мова  йде про те, що кожен орган, в тому числі і Центральна

 виборча комісія повинна діяти у повній відповідності з законом і

 однакові норми застосовувати по відношенню до кожного кандидата,

 який розглядається.

      В   даному   випадку,   з  моєї  суб'єктивної  точки  зору,

 нерівномірні  застосовані  норми. Якщо вам потрібно, я назву вам

 прізвища  інших,  хто  проходив через засідання і хто сьогодні в

 сесійному  залі вже є з мандатами. І навіть можу привести і інші

 приклади   із   тими   документами,   які  точно  співпадають  з

 претензіями,  які  висувалися  до  того  кандидата,  який  зараз

 проходив... Тому мої слова мали повністю грунт під цим. І те, що

 у  нас до сьогоднішнього дня (з точки зору юридичної там, і всіх

 матеріальних,  бухгалтерських  і інших справ) Центральна виборча

 комісія...  навіть  подивіться  на  свій довідник, який у вас на

 столі  лежить,  де написано: Секретаріат Верховної Ради України,

 там  поруч із відділом кадрів і відділом забезпечення діяльності

 депутатів  ви  побачите:  Центральна  виборча  комісія.  І це не

 помилка - це  реально  існуючий  стан  справ. Тому б я вам радив

 більш  точно  цікавитись  реальним  станом  речей  перед тим, як

 задавати подібні питання.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Сідайте.  Я  думаю,  що аргументи не

 достатні...

       Шановні  колеги, єсть бажаючі виступить? Єсть. Запишіться,

 єсть  там  записані,  висвітіть, будь ласка. 5 депутатів... Всім

 дамо  5-ти  виступить,  це буде 15 хвилин. Поровський, Вітренко,

 будь  ласка.  Микола Іванович. Відмоаляється. Вітренко... Немає.

 Симоненко, Чернігів, за ним Марченко.

 

 

      СИМОНЕНКО.

      Уважаемые коллеги депутаты, уважаемый Александр Николаевич,

 здесь  докладчик  сказал  там  оппозиция  какая-то непонятная, а

 оппозиция  понятная  -народная.  Если  не  удается  сформировать

 оппозицию  оппозицию  парламентскую,  значит   нужно формировать

 оппозицию   народную.   И   принципы   ее  ясны,  это  оппозиция

 существующему   режиму,  режиму  исполнительной  власти,  главой

 которой  является наш Президент. Поэтому причем тут Председатель

 Верховного  Совета  -совершенно  не понятно. А про оппозицию все

 понятно.

      Сегодня  в  15-00  будеи  прессконференция, где 12 народных

 депутатов,  которые  вошли в центральный штаб народной оппозиции

 доложат.  На  следующей неделе мы проведем, с регионами проведем

 совещание по  оппозиции - так   процесс идет.

      А что в отношении Закона " О выборах наодных депутатов", то

 нализ  показывает, что нужно все-таки внести изменения и я хотел

 бы  со своей стороны дополнить конкретными изменениями тот Закон

 "О  выборах",  который  имеется,  исходя  из  практики,  которая

 сегодня  существует.

      Я  пропоную  доповнити  частину 14 статті 14 Закону України

 "Про  вибори народних депутатів України" після слів " зупиняє їх

 дію"  словами "крім скасування рішення про реєстрацію кандидатів

 в  депутати".

      Речь  идет  о том, что у нас Центризбирком порой, не взирая

 на любые законы, прекращает регистрацию кандидатов в депутаты, и

 при  этом нельзя обратиться ни в Верховный Суд, ни в Генеральную

 прокуратуру.    То   есть,   решение   Центризбиркома   является

 окончательным и не подлежит никаком у обсуждению.

      Поэтому  2-3  человека  в  Центризбиркоме могут  совершенно

 спокойно  лишить  человека  гражданства  Украины,  что  и было с

 Безымянным    Владимиром  Михайловичем  по  Харькову.

      2. Викласти    частину  2  Стітті 18  в такій  редакцій :

      "Скарги  на відхилення відльничої виборчої комісії заяв про

 неправильність  у  списках  виборців,  а  також  рішення  і  дії

 окружної   виборчої   комісії  передаються  до  суду  за  місцем

 знаходження  відповідної дільничої або окружної виборчої комісії

 і  розглядається  ........  протягом  трьох    днів.

       Норма  закона,  думаю,  могла бы довольно логично указать,

 что действия служебных лиц все-таки можно было бы передать в суд

 на  их  действия.

      3. В   частині  3   Статті   18  виключити   слова:

      "У  випадках,  передбачених     цим  законом".

      4.  В  частині 5 Статті 26 в першому реченні замінити слово

 "може"  на   слово  "зобов'язана".

      Речь   идет  о  действиях  Верховного  Суда  и  Генеральной

 прокуратуры   которая   не  просто  может  на  нарушения  закона

 реагувати,  а  може  і  не  реагувати.  А  треба  зобов'ячзати з

 порушенням  Закону  "про  вибори"  реагувати.

      5.  Частину  3 Статті  47   виключити.

      6.  Частину  1  Статті  51  доповнити  також абзацом такого

 змісту:

      "Нагляд  за дотриманням виборчого законодавства при виборах

 народних депутатів України здійснюється органами Прокуратури"

       Сьогодні,  на  жаль,  такого  нема, і я запропонував би це

 внести, так сказать, підготувати до першого читання і прийняти в

 першому  читанні,  щоб  включити  ті  пропозиції, які прозвучать

 сьогдні  в  цьому  залі. Дякую  за   увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.

      Марченко. Немає.

      Гармаш. Тоже  немає.

      Шановні  колеги,  таким  чином  у  нас  є  проект, внесений

 Комісією  з  питань правової політики і правової реформи , Закон

 України  "Про  доповнення  до статті 2. 2. 6 Закону " Про вибори

 народних  депутатів".

      Верховна Рада постановляє:

      Внести  до  Закону  України  про  вибори народних депутатів

 України такі доповнення:

      Перше.  Частину  п'яту  статті  2 Закону України про вибори

 народних  депутатів  України  доповнить  абзацом  третімс такого

 змісту:  "Громадяни,  які  мають  судимість  за  скоєння умисних

 злочинів,  що  не  погашена  і не знята  в установленому законом

 порядку,  не  можуть  балатуватися  або  бути обраними народними

 депутатами України".

      Друге.  Абзац  перший  частини  5  статті  26  після  слів:

 "законодавства України" доповнити словами "або наявності у нього

 судимості  за  вчинення  умисного злочину, що не погашена або не

 знята в установленому законом порядку".

      Підтримуєм?  Я ставлю на голосування. Я прошу розсістись по

 своїх місцях і проголосувати. Ну ми бачимо...

       Голосуйте, будь ласка.

 

      "За" -

      ШУМ У ЗАЛІ

      Я   ставлю   на   голосування,  хто  за  те,  щоб  поіменно

 проголосувати? Кириченко вносить пропозицію, будь ласка.

      І запросіть людей, Юрій Дмитрович.

 

      "За" -

      Прийнято.

      Я ставлю на поіменне голосування. На поіменне.

 

      "За" -

      Спасибі. Прийнято. 245 голосів.

      Слухається  питання  про  проект  постанови  Верховної Ради

 України  про позбавлення народних депутатів України Зарудного та

 Танюка права брати участь у 5 пленарних засіданнях.

      Шейко   Петро   Володимирович,   голова  комісії  з  питань

 Регламенту  і  депутатської   етики. Будь ласка.

 

      ШЕЙКО  П.  В. Шановні колеги-депутати! Шановний головуючий!

 Питання  не  зовсім  приємне, але ми повинні його розглянути. Ви

 пам'ятаєте  16 травня цього року при розгляді порядку денного по

 визнанню   повноважень   народних  депутатів  України,  коли  ми

 обговорювали   постанову,   3   пункт   Постанови  про  визнання

 повноважень,  виникли  недоречності  в  стосунках  між  окремими

 нашими коелгами і тоді, пам'ятаєте, були невеличкі інциденти тут

 в  середині  залу.  Було доручення нашій комісії і ми це питання

 почали розглядати.

      Ну  процедура  відома  в  таких  випадках. Ми запрошуємо на

 засідання  комісії  народних депутатів, на яких поступили скарги

 чи  заяви.  В  даному  випадку  було  звернення  групи  народних

 депутатів  про  неетичне поведінку конкретного депутата Танюка і

 Зарудного.

      Комісія  розглянула  цю  проблему.  Скажімо,  моя  особиста

 пропозиція  була  відносно  того,  що  ми  на  засідання повинні

 запросити  були  своїх колег для того, щоби вони дали пояснення.

 Але  в  той час, ви пам'ятаєте, стався в нас трагічний випадок з

 нашими  колегами,  з  М'ясковським і Драгомарецьким, і, скажімо,

 депутат Танюк відмовився давати якісь поясгнення, мотивуючи тим,

 що, скажімо, от така у нас тут драматична ситуація. Трагічна.

      Потім  я був відсутній у відрядженні і комісія, зваживши на

 те,  що ці депутати відмовились давати пояснення, розглянула і в

 першоваріантному  нашому  вигляді  подала Президії на розгляд ці

 матеріали.

      Президія  підтримала  висновок  комісії  відносно  того, що

 занеетичну  поведінку  депутата  Танюка  і  Зарудного  позбавити

 участі в п'яти пленарних засіданнях.

      Таке рішення грунтується на основі Ргеламенту, і ми виносим

 на  ваш  розгляд  і  прийняття  рішення  проект, який у вас є на

 руках. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Запитання  до  Петра Володимировича будуть? Чи

 все ясно? Ні, не ясно!

      Ну,  тут таке формулювання, що за систематичне порушення. Я

 прошу записаться.

      Павло    Михайлович    підтримує    постанову.   Правильно.

 Принциповість є принциповість.

      10 хвилин достатньона запитання? Виставте 10 хвилин.

      Ковтунець. Осадчук. Ковтунець є? Немає. Є, я вибачаюсь.

 

      КОВТУНЕЦЬ В.В.

      Петре  Володимировичу,  скажіть,  будь  ласка, чи заслухала

 комісія  пояснення  тих,  кого збираються карати? І чи з'ясувала

 міру  вини  кожного  із  тих, кого збираються сьогодні покарати?

 Адже мова йде про двох осіб, а не про одну. Дякую.

 

      ШЕЙКО.  Я вам доповідав про те, що коли ми розглядали заяву

 народних  депутатів відносно, скажімо, неетичної поведінки наших

 колег,   моя  особисто  пропозиція  була  на  першому  засіданні

 комісії,  що  ми  зобов'язані  по  Регламенту запросити народних

 депутатів на засідання комісії для дачі пояснень або взяти в них

 письмові пояснення.

      Ну,  на  жаль,  у нас не відбулося докінця, ми не витримали

 цієї  процедури. На засіданні комісії колеги Танюк і Зарудний не

 були  і  у нас немає їх письмових пояснень, ну, з різних причин.

 Тому  якщо  говорити  вже  абсолютно точно, виконуючи регламенту

 норму,  то  як  раз  з  точки  зору  запрошення і заслуховування

 інформації цих колег на засіданні комісії не було.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Осадчук. Чурута.

 

      ОСАДЧУК.

 

      Шановний   доповідачу,  я  потерпаю  аби  ваша  комісія  не

 перетворилася  в  революційний трибунал і мене цікавить все-таки

 чому  така  поведінка  у  двох  депутатів, хто її спричинив, хто

 здетанував   цю   поведінку?   Чи  комісія  розбиралася  саме  у

 першопричинах, тому що такого не буває, щоб ні ж чого, ні з того

 людина  почала  бунтувати і махати руками. Крім того, потім 28 і

 29  травня  в  цьому  ж  залі навколо цієї ж трибуни і, значить,

 ставав,  де пульт знаходиться головний також досить агресивно не

 по   парламентські   вели   себе  політичні  опоненти  Танюка  і

 Зарудного. Як це все можна оцінити, взяти цей загальний контекст

 щоб прийняти з рештою справедливе рішення і щодо тих і щодо тих.

 Дякую.

 

      ШЕЙКО.  Дякую  вам  за  запитання. Ну, я скажімо, як голова

 комісії  протягом  2  років  все-таки стараюсь всіляко щоби наша

 комісія  такі не перетворилася в трибунал, про який ви говорите,

 і дякуючи своїм колегам, вона таки не перетворилася в нього.

      Відносно,  скажімо, ну, десь логіки розгляду різних питань,

 скажімо, не дотримання головуючими регламентних норм спричиняють

 як  раз отакі дії, про які ми сьогодні говоримо і з лівого боку,

 і  з  правого. Ну, розглядаючи конкретний випадок, скажімо, була

 аргументація  по  третьому  пункту постанови, яка власне і стала

 причиною   тоді   такого   бурного   обговорення,  та  норма  не

 вписувалася  в  законодавство  і  протирічила законодавству. Але

 сталося те, що сталося, власне.

      Ну, посилання  на  28 число - то окрема тема для розмови...

 Ну, ви розумієте, коли порушується Регламент, коли ми десь діємо

 не  в  межах  права,  то  обов'язково  є частина депутатів, які,

 скажімо,  висловлюють  свою  незгоду  з цим, ну, діями біля цієї

 трибуни,  на  подіумі  перед  головуючими...  І  те  є,  мабуть,

 останнім  таким  шансом  доказати  десь  правоту свою або звести

 лінію головуючого на дотримання Регламенту або законів.

      Я з вами повністю згоден і закликав би своїх колег якраз до

 толерантності,  до дотримання норм Регламенту в цьому залі. Це б

 додавало авторитету нам всім і парламентові в цілому.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Чурута, Шевченко.

 

      ЧУРУТА М.І.

      Уважаемый докладчик, я прекрасно понимаю, что вы чувствуете

 себя  не  в  своей  тарелке,  выступая  по  этому  вопросу, ведь

 обсуждается  поведение  ваших коллег, которых вы поддерживаете и

 духом, и телом...

      Поэтому  не  понятно, почему таким вот заунывным голосом вы

 чуть  ли  не себе под нос все это дело преподнесли!.. Вы скажите

 честно  и  прямо, что  данные депутаты -  Зарудный и Танюк -  на

 заседание  вашей  комиссии не явились, проигнорировали заседание

 вашей  комиссии,  специально  не дали никаких показаний. Потому,

 что  я  присутствовал  при  этом  инциденте,  стоял рядом, когда

 депутат  Танюк  нанес  прямой  удар  депутату Петренко. Это было

 буквально в полуметре от меня. Вы об этом факте умалчиваете...

      Теперь  следующий  вопрос  к вам: какие меры еще необходимо

 принимать относительно депутата Зарудного, ведь, как вы помните,

 мы  уже  один  раз  его  лишали  права  посещать наши заседания?

 Теперь - второй  раз...  И  что... что с ним делать дальше? Он и

 завтра  будет  себя  так  вести,  и послезавтра. И мы каждый раз

 заседать.  Как  вы  смотрите  на то, чтобы ввести у нас зале так

 называемую  или  как  ее  назвать правильно депутатскую полицию,

 которая  бы...  или  пристав,  которая  бы следила за поведением

 таких депутатов, как Зарудный и Танюк в нужный момент уводить из

 зала.

      И  последний  вопрос.  После  принятия нашего решения, если

 депутат  Танюк  и  депутат Зарудный не покинут зал, что мы будем

 делать?

 

      ШЕЙКО.   Ну,  по-перше,  якщо  ви  хочете,  щоб  я  говорив

 підвищеним  голосом,  то  в  тому  немає  ніякої потреби нині. Я

 вважаю, що....... коли доповідач говорить більш тихим голосом, а

 не надривається, то краще його слухає аудиторія.

      Відносно,  скажімо,  мого відношення до депутатів, то я, як

 голова  комісії,  до всіх відношусь однаково. І, скажімо, колега

 Танюк  і  Зарудний не є моїми, скажімо, колегами по депутатській

 групі,  фракції,  комісії і так далі. Так що я виконую доручення

 комісії і  доповідаю вам  те, що  ми розглядали.

      Що  робити  далі?  У нас є з вами Регламент, який говорить,

 якщо,  скажімо, депутат себе поводить не етично , порушує норми,

 ми  можемо  йому  попередження  зробити,......,  суворо....... і

 позбавити  його права в  участі  5 пленарних засідань.

      Якщо,  скажімо,  парламент, не достатньо в парламентові цих

 заходів впливу і депутат продовжує порушувати норми етики, у нас

 є  з  вами  інша можливість -Верховна Рада може звернутися, це є

 теж  нормою закону, може звернутись до виборців даного виборчого

 округу  і  запропонувати депутатам використати Заокн "Про відзив

 народного депутата".

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Шевченко, Єльяшкевич.

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ШЕВЧЕНКО. Прошу  передати депутатові Дем'яну.

 

      ДЕМ'ЯН. Я б не хотів би, щоб цього відбувалося в залі.

      ШУМ У ЗАЛІ.

 

      ШЕВЧЕНКО. Дем'янові передати.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Дем'ян.

 

      ДЕМ'ЯН

 

      281   виборчий округ, Львівщина.

      Дякую.   Шановний   доповідачу,  шановні  депутати,  я  був

 очевидцем  цієї  справи,  якщо  її можна так назвати, від самого

 початку  що  кінця6  бо  це  відбувалось ось тут, поруч з місцем

 нашого постійного сидіння на пленарних засіданнях.

      Отже  мене цікавить таке: чому в цій справі, в тому проекті

 Постанови  і  у  вашому  виступі,  шановний пане доповідачу, все

 звинувачення   падає   тільки  на  двох  дептуатів  національно-

 державницького спрямування -Леся Танюка і Андрія Зарудного.

      Коли  я,  на  моїх  очах  Леся  Танюка зірвали депутатських

 значок  і  досі  не повернули. Пане Ткаченко, не переривайте! Ви

 нікого не  перериваєте  з  своїх  прихильників,  тільки....

      Друге,  на  моїх  же  очах  депутат Кириченко М. О. штовхав

 депутата   Андрія   Зарудного   тими  самими  прийомами,  що  їх

 застосовували    чекісти,   ємвєдисти, .........   українських

 повстанців в ........... роках.

 

       ШУМ   У   ЗАЛІ

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Відповідайте,  будь ласка.

 

      ШЕЙКО.  Шановні колеги, я вам доповідав про те, що доцільно

 було би заслухати на засіданні нашої комісії, це я признаю, це є

 недоліком,  скажімо,  в розгляді цього питання, нашим недоліком,

 нашої  Комісії,  треба  було  б  заслухати,  звичайно, пояснення

 Танюка,  пояснення  Зарудного,  можливо,  запросити тих народних

 депутатів,  які  були  свідками  даного  інциденту.  Але  це все

 відбувалось  на очах у всього залу, і Комісія вирішила поступити

 таким  чином  і зробити доповідь в такому контексті, як я вам її

 доповідав з цієї трибуни.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я   оголосив  Єльяшкевича.  Будь  ласка,  час

 завершується.

 

      ЄЛЬЕШКЕВИЧ.   Прошу  передать  слово  Жеребецкому.

 

      ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ.

 

      Шановний  Петре  Володимировичу!  Ну  не  секрет,  що в нас

 постійно  в  залі  робляться якісь оці конфліктні ситуації. І не

 секрет,  що  в  нас  є чоловік, який постійно провокує зал на ці

 конфліктні  ситуації...........  для того, щоб висловлювати свою

 точку зору на той чи інший законопроект.

      Якщо  Головуючий чи мені, чи іншим депутатам перманентно не

 дає   слова,   порушує  регламент,  постійно  влаштовує  в  залі

 ситуацію,  дає  перманентний,  перепрошую,  мордобой.  То  чи не

 збираєтеся   ви   як  Регламентна  комісія  внести  поправки  до

 Регламенту   таким   чином,   щоб  позбавити  Головуючого  права

 порушувати.  Тобто,  коли  він порушує Регламент, то автоматично

 вступає  норма Регламенту, яка скасовує те чи інше його рішення.

 І тоді це можна припинити.

      Ну  Марченко  хотів би, слова не дають. Не дають нам слова,

 часом  роблять це саме з іншої фракцією. Якщо Головуючий не хоче

 чогось чути, він просто не дає слова.

      Чи  ви  не  збираєтесь, власне, таким чином зліквідувати цю

 ситуацію?

 

      ШЕЙКО   П.  В.  Ну  взагалі  ви  маєте  раці,  і  це  явище

 ненормальне, оли відбувається з боку Головуючого дискримінація і

 порушення  права  народного депутати виступити по тому чи іншому

 питанню.  Це,  ясна  річ,  не  хотілося б, щоб так в нашому залі

 відбувалося.  Але  ми  маємо  знову ж таки норму Регламента, яка

 дазволяє  у  випадку  порушення Головуючим Регламенту позбавляти

 його  на  два  дні  ведення пленарних засідань для вивчення того

 Регламенту.

      Ви  пам'ятаєте,  один  раз  в  нашому  залі така ініціатива

 голосувалася  відношенню  до  Олександра  Олександровича.  І, до

 речі6  наша комісія декілька разів за заявами народних депутатів

 реагувала на факти порушення Головуючими Регламенту, і ми давали

 своє  відповідне рішення. Доводилось воно до відома Головуючого,

 і   я   вважаю,   що   на  такі  речі  варто  звертати  увагу  і

 вдосконалювати, скажімо, процедуру ведення пленарного засідання,

 я  дуже  хотів  би  особливо  дотримання норм Регламенту в цьому

 плані.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі,  Петро  Володимирович,  сідайте, будь

 ласка.

      Єсть необхідність обговорювать? Я ставлю на голосування...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Одну хвилинку. Запишіться, будь ласка...

      ШУМ В ЗАЛІ

      Значить,   на   комісію-то   часу   не  було  піти,  а  тут

 оправдуваться є час. Значить, я прошу, шановні колеги, висвітіть

 хто  записався на  виступ. І будь ласка.

      ШУМ В ЗАЛІ

      Шановні  колеги, я прошу... не нада шуміть. Скільки ми часу

 відведем  на...

      ШУМ В ЗАЛІ

      Хто  за  те, щоб відвести 5 хвилин на обговорення? Я ставлю

 на  голосування.

      Кириченко   вніс  5  хвилин.  Павло  Михайлович  вносить  3

 хвилини.

 

      "За" -

      Рішення прийнято.

      Будь ласка, Дем'ян.

      ШУВ В ЗАЛІ

      Виставте  5  хвилин. Я прошу...

 

      ДЕМ'ЯН

      Шановні  депутати!  Брати  і сестри! Українці! Сьогоднішній

 розгляд,   спровокованого   лівими  реваншистами,  конфлікту,  а

 відтік,  сфабрикованої ними, так званої, справи депутатів Андрія

 Зарудного  і  Леся  Танюка  є  звичайнісінькою  ланкою в ланцюгу

 українофобії, що майже безперервно триває в нашому Парламенті. І

 Голова  Верховної  Ради  пан  Мороз, і його перший заступник пан

 Ткаченко  систематично,  до  того  ж тенденційно політизовано, в

 дусі  імперської  КПСС коментують мало не кожен виступ депутатів

 національно-державницького  спрямування,  дуже  часто їх промови

 зухвало перериваються тощо.

      У  той  час,  антидержавникам -очорнювачам, фактично п'ятій

 колоні   неоколоніалізму   та  імперіалізму  агресивного  сусіда

 керівництво  Верховної  Ради завжди відкриває зелену вулицю. Для

 них  немає  ні нормальної, передбаченої Регламентом, черговості,

 ні    часового    обмеження,    ні    цивілізованої   політичної

 толерантності,  ні звичайної людської етики і моралі у ставленні

 до  нашої нації, її історії, мови, культури. Тут не ріки, а ціле

 море брудних наклепів вилито емісарами імперського реваншизму на

 Україну, її визвольний дрежавницький рух, його послідовників.

      Яскравим  прикладом  дезінформації  є вчорашня заява Голови

 Комуністичної  партії України про те, що їм, мовляв, комуністам,

 у  Верховній  Раді не надають слова. Та кожний виступає в 3 рази

 довше, ніж це передбачено Регламентом.

      А   сьогоднішня  справа  депутатів  Леся  Танюка  і  Андрія

 Зарудного  є  не  чим  іншим, як початком нового етапу морально-

 політичного  терору  проти  депутатів національно-державницького

 спрямування.

      Депутат Зарудний навіть руки не підняв у той час, коли його

 брутально  штовхали,  били.  А  коли  депутатові Танюку обірвали

 депутатський значок і досі не повернули, то це є з комуністичної

 точки  зору  морально. Коли ж хтось щось скаже проти, то для них

 це аморально.

      Чи не пора покласти оцьому всьому край. Я пропоную, щоб оце

 питання,  оце  питання доповнити справою комуністів, які затіяли

 бійку,  які  затіяли  образу. А перед депутатами Лесем Танюком і

 Андрієм Зарудним керівництво Верховної Ради вибачилося.

      ШУМ У ЗАЛІ

                              - 108 -

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Танюк.  Я прошу до уваги, не шуміть.

     

      ТАНЮК

     

      Шановні  колеги,  я  слухаю  це і думаю, що ті, що пережили

 голодомор  або  Ленінградську  блокаду  жили  потім дуже довго і

 добре  почувалися  навіть  в свої 90 років. І думаю, що нам, які

 пережили   Верховну  Раду,  теж  уже  боятися  нічого,  бо  коли

 нормальній людині переповісти що робиться в приміщенні Верховної

 Ради під мудрим керівництвом нашого спікера і його кукурудзяного

 товариша  не  менш  достойного  вождя  в  законі  пана  Ткаченка

 нормальний  чоловік  схопиться  за голову: як це ви все депутати

 витримуєте,  і  скаже,  що  він  не  знає  добре  це  чи погано,

 покарання  це  чи  нагорода  Танюкові  що  його позбавлять права

 участі   в   5   засіданнях.   Якби  ще  пан  Снігач  здогадався

 приплюсувати їх до чергової відпустки і зовсім треба було б йому

 зааплодувати.

      Якщо  без  жартів,  я  би не заперечував проти такої ухвали

 панів   комуністів,   бо  справ  в  комісії  багато  і  виборцям

 дрогобичанам є що розповісти, надійшли заяви від інших регіонів,

 я  б  не  заперечував, якби не кілька моментів. Каюсь, я справді

 мирна,  лагідна  людина дав джентельменського ляпаса людині, яка

 образила  мою часть і гідність. Не називатиму тут зараз призвища

 цього  депутата,  щоб  люди  культури  в  його  окрузі не почали

 ставитись  до  нього недобре, бо він і так покараний мною за цей

 вчинок.  Але  той, хто цього ляпаса одержав і хто продовжує мені

 сьогодні  погрожувати разборками: пойдем в туалет, поговорим как

 мужчина  с  мужчиной,  добре  знаючи що він того ляща заслужив і

 розбиратися  потім по туалетах, вибачте, не мій стиль, ніколи не

 був в комуністичній партії.

      Перед  тим  як я вирішив вдатися до такого демонстративного

 кроку  я  використав  всі  перламентські  методи,  були  і заяви

 фракції  Народного Руху України до мандатної комісії пана Мороза

 з  протестом  проти розповсюдження комуністами створених ними чи

 їхніми поплічниками пасквілів, де було свідомо поплюжено в цьому

 парламенті  мою  честь,  були названі в цих записках і імена цих

 комуністів,  спійманих  на  гарячому,  вони  були  не одноразово

 попереджені  мною  про кримінальну відповідальність за поширення

 цих  фальшивок... Це нічого не значить! Пан Симоненко, Моісеєнко

 навіть не.... сьогодні по телевізору він дав свідчення, значить,

 про те, що він абсолютно знає, що Танюк -агент КГБ!..

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ну, вибачте мені, ми цих агентів знаємо і знаємо, хто тягне

 Конституцію   в  Радянський  Союз!..  Ми  прекрасно  знаємо  цих

 агентів - вони тут, в залі ще сидять...

      Проте   броньовий   жилет   депутатської  недоторканості  і

 парасолька,  яку  розкрутив  над  ними, над колегами-комуністами

 Космія  по  етиці  (а  вона  у  нас  комуністична)... Чим більше

 комуністичніша комісія, тим більше етики!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я  маю  ще 6 хвилин від двох фракцій, які мене уповноважили

 на це!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      ...    Створили    біля    провокаторів   справу,   іллюзію

 вседозволеності... Зважив на серйозність моїх попереджень тільки

 один комуністи -  мудрий чоловік, Мішура. Коли я його попередив,

 що ображати мене - це дуже небезпечна річ, він не ризикнув цього

 робити привселюдно і, слава Богу, ми з ним знайшли спільну мову.

      Я  люблю материнську мову, люблю українську мову, розмовляю

 нею,  пишу  нею  вірші  і  перекладаю  на неї з шести інших мов.

 Материнську,  але  ж ніяк, колеги, не матірну, якою матіркують в

 парламенті,  за  браком іншої лексики, все що хочете: в Хрест, в

 Бога,  в  Богородицю,  в  українську  символіку, в Президента, в

 Україну,   навіть   достається   старушці-Європі...  матюкаються

 Генсеки,    матюкаються    секретарі    комуністичних   обкомів,

 матюкаються члени етичної комісії, одесити, луганчани...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Відключіть, будь ласка, ...

      Шановні... ваш час закінчився. Сідайте, будь ласка.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Шановні колеги, ми час використали. Час ми проголосували...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      ...Значить,  не... Сідайте, будь ласка. Ми проголосували за

 5 хвилин.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Сідайте на місце.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я  тебе  як вріжу   раз,  то тебе  ніхто не підніме з...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Шановні  колеги,  час  використаний.  Я... розумію, що ми з

 вами  проголосували  за 5 хвилин. Ми час використали. У вас єсть

 на  руках  проект,  внесений  Комісією  з  питань  Регламенту  і

 депутатської етики...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Єсть необхідність зачитувати  проект постанови?

      ШУМ У ЗАЛІ

      Немає.  Є...  зачитать  проект:  Постанова  Верховної  Ради

 України  "Про  позбавлення народних депутатів України Зарудного,

 Танюка   права  брати  участь  в  5  -и  пленарних  засіданнях".

 Розглянувши  подання  постійної  Комісії  з  питань  Регламенту,

 депутатської  етики  та  забезпечень  діяльності  депутатів,  та

 керучуюсь  вимогою  статті  3.  8.  4  Регламенту Верховної Ради

 України,   Верховна  Рада  постановляє:

      За  систематичне  грубе порушення Регламенту Верховної Ради

 України,  перешкодження  своєю  поведінкою  проведенню  засідань

 Верховної  Ради  України  позбавити  нардних  депутатів  України

 Зарудного,  танюка прав брати участь у 5 пленарних засіданнях та

 повідомити  про   це   в газеті "Голос   України".

      Я даний проект ставлю на голосування. Я прошу голосувати.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      За -

      Сідайте,  будь ласка,  рішенянне  прийнято.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Хто за  те, щоб  проглосувати  поіменно,  будь ласка?

      Ну,  внесіть  пропозцію.

      За -

      Рішення  прийнято.

      Я  ставлю   на  поіменне  голосування.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Одну хвилиночку.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Шановні  колеги,  одну  хвилиночку.

      Шановні колеги, депутат Зарудний настоює як потерпівший, як

 персональну  справу якого розглядують, щоб йому надати слово. Це

 перше.

      Друге,  настоюють  на  тому,  щоб  дати  слово  Моісеєнко і

 Яблонський.

      Я   просив  би  вас:  давайте  ми  дамо  слово,  3  хвилини

 Зарудному, потім два "за", два "проти" і приймемо рішення.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Я  знаю,  я ж  не  поставив.

      Шановні  колеги,  хто  за таку пропозицію, щоб надати слово

 Зарудному, потім два -за, два -троти і прийнять постанову, прошу

 проголосувать?

      Сядь на місце, сядь на місце.

     

      "За" -

      Зарудний, 3 хвилини, будь ласка.

     

      ЗАРУДНИЙ

     

      Шановні  депутати! Шановні виборці, народи України! В цьому

 залі   уже  два  роки  твориться  страшний  злочин  проти  нашої

 державності,  проти  демократії,  проти нашої нації. Адже ніколи

 ніколи   неможливо  доступитись  до  трибуни  цього  парламенту,

 внаслідок того, щоб тут є...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Так,  так.  Внаслідок  того,  що ця більшість комуністичної

 оцієї  ашої  більшості  ніколи  не  допускає, а взагалі тому, що

 спікером  цього  парламентом  і  Головою Верховної Ради є голова

 Соціалістичної партії і разом з комуністами.

      Отже  скільки  разів  творилось  насильства над іншими, над

 другою  половиною  депутатів  нашого депутатського корпусу, отже

 скільки  разів приходилось, значить, відстоювати свої права. Але

 я ніколи не йшов тоді до трибуни, і ніколи, в цьому найменше, як

 то  кажуть,  брав  участі  в цих процесах. Я йшов тільки тоді до

 трибуни, коли під загрозою була незалежність нашої держави.

      Адже тоді йшли...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Так,  так,  товариші  депутати-комуністи, так, я йшов тоді,

 коли  ви  хотіли вступити в Радянський Союз, в СНД і хотіли знов

 же  таки  відновити Комуністичну партію. Я тоді йшов на бій, і я

 так послідовно буду йти, так мені заповіли мої виборці, і я буду

 це виконувати.

      І  хоч  би  ви  мене що лишали, хоч би мене вбивали, я буду

 відстоювати  народ  України,  українську державу і таким чином я

 буду відстоювати то, що мені народ заповів і мої виборці.

      Я  хотів  би, щоб ви були также такі же патріоти, як багато

 інших  наших   тут    (...........)  взагалі.

      Я дякую вам, друзі, ті, що мене підтримують. Я дякую всьому

 нашо...  всім  своїм виборцям. Я запевнюя вас, а послідовно буду

 стояти   за   визволення   української  держави  від  комунізму,

 соціалізму  і  всяких  інших  тих  злочинних ідей, які так довго

 тиснули  і  впоневолювали наш  український  народ! Дякую.

      ОПЛЕСКИ

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Моісеєнко   "за"?   Яблонський...  Я...  одну

 хвилиночку. Яблонський. Яблонський! "За", "проти"? "Проти".

      Одну  хвилиночку. Ну я... Я вам даю слово. Даниленко -"за".

 Хто  ще  "проти"?

      ШУМ В ЗАЛІ

      Терен, да?  Проти.  Я вам  даю. Хорошо.

      Моісеєнко, будь ласка.

     

      МОІСЕЄНКО

      Уважаемые   коллеги!  Моисеенко,  фракция  коммунистов.  Мы

 наверное просто забыли о том, о чем сегодня идет речь. Речь идет

 о  конкретном хулиганском поступке. На моих глазах уже не первый

 раз  Зарудный  и  Танюк  совершают  одно  и  то же действие: они

 выполняют  всем  известную функцию драчунов конвретной фракции -

 фракции Руху  и  националистических  сил.

      Если вы проанализируете все записи и так далее, и так далее

 двухлетней  нашей работы, вы это полностью увидете и подтвердите

 это  хотя  бы  даже  тем  решением,  которое  уже принималось по

 Зарудному.

      Поэтому  все,  что он тут говорил и все, что будут говорить

 их сторонники -это чистейшей воды ложь. Самая безсовестная ложь!

      Если  уж  говорить  от  том, что речь идет еще и о погибших

 наших  товарищах,  я  не  знаю,  Зарудный  мне  не друг и другом

 никогда   не   будет,   и  Танюк  никогда  не  будет,  а  Сережа

 Драгомарецкий  был  моим  другом.  Я  выносил его умершего тело,

 когда его хоронила вся Одесса.

      Вот  в  этот  день  вот  эти  вот,  Господи прости, я их по

 другому  не  могу назвать, хулиганы пытались осквернить это все.

 Попытались  спокойно,  выйдя  к  трибуне, когда шло рассмотрение

 вопроса,  планового  вопроса,  попытались  облить, взяли стакан,

 значит,  с  водой  и  попытались здесь упражняться. Естественно,

 Сережа  Драгомарецкий  постарался  как-то этот вопрос решить. Вы

 знаете,  как  это  все  делается.  Не мне вам обкяснять, и вы не

 первый раз это видите.

      Потом,  в  конечном итоге, произошло то, о чем тут говорили

 уже  наши  товарищи.  И  я  думаю,  что  еще  скажут те, которые

 пытались навести порядок в этом зале.

      Теперь  насчет того, кто, как и где совдит с кем счеты. Это

 тоже  вранье.  Потому  что  я  не  знаю,  кто там совдит счеты с

 Танюком,  но  я  знаю,  как с нашими товарищами пытались сводить

 счеты,  и не только в этом Верховном Совете, но и в том. Когда и

 в  том Верховном Совете, в этом Верховном Совете запугивают даже

 женщин.

      Поэтому,  здесь  можно  много  говорить  об  этих  вещах, о

 благородстве  тех, кто хочет выглядеть с трибуны благородным. Не

 надо быть мелкими пакостниками.

      Теперь  еще  один простой момент, что касается конкретно по

 теме.  Вы  знаете,  меня  всегда  смешит  роль блатного с улицы,

 этакого  мелкого  пакостника.  Я  думаю, что если б он попытался

 здесь  сводить  свои  счеты и был точно не уверен в том, что ему

 здесь  не  дадут  по зубам, он бы не выходил сюда. Вот это самое

 главное.

      И  я  поддерживаю  тех ребят, товарищей, которые предлагают

 нам  в  конце  концов  завести тех людей, которые будут наводить

 здесь  порядок.  Элементарно  и просто. Чтобы нам в конце концов

 дали работать.

      Почему,  я  еще  раз говорю, это не сегодняшний случай и не

 вчерашний.  Вся  Украина  должна  знать,  что  Танюк  и Зарудный

 выполняют  конкретную  задачу  конкретных  фракций.  Их  главная

 задача  -срывать заседания сессии, когда сессия выполняет не то,

 что им нравится.

      И  я скажу откровенно, я тоже не доволен ведением сессии со

 стороны  Мороза, и вы знаете, что он мне чаще слова не дает, чем

 Танюку,  это все знают. Но я вам скажу одно, что кулаками решать

 проблему  нельзя. И поверьте мне, если мы начнем решать кулаками

 вопросы, то здесь очень быстро станет на много меньше депутатов.

      И я обращаюсь к избирателям этих горе-депутаов, чтобы они в

 конце  концов поставили вопрос об отзыве этих депутатов, которые

 ешают  работать сессии, мешают. И уже повторно ставиться вопрос,

 я говорю о том, что лишаются полномочий. Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Яблонський. За ним Даніленко.

     

      ЯБЛОНСЬКИЙ

     

      Шановні  колеги,  я  прошу хвилинку уваги, безусловно важко

 говорити  в  екзальтованому  залі, скажу, що я був є і залишаюся

 противником  всіляких ексцесів, всіляких екзальтованих рішень, я

 завжди  стаю  на  мирному  порозумінні  і  першим  пунктом  моєї

 передвиборної плтформи як раз і стояло відійти від протистояння,

 об'єднатися всім навколо програми побудови економічної реформи в

 Україні,  і  я  на  цих позиціях і залишаюся. Але час обмежаний,

 повернуся   до  випадку,  який  стався.  Безумовно  прикоро,  що

 ахілесосою  п'ятою нашої діяльності є етика. Сервантес казав, що

 ніщо   не  коштує  так  дешево  і  не  цінеться  так  дорого  як

 ввічливість,  нажаль етика є ахілесовою п'ятою нашої діяльності.

 Я  за  все  своє життя старався нормально поважати кожну людину,

 бачити,  кажуть,  колегу  в  своєму опоненті, нікого старався не

 образити, але я уперше за своє життя в залі Верховної Ради за 65

 років був матом покритий із голови до низу. Перше, не заслужно і

 тому  я  що  хотів би сказати, подумаймо як ми поводимося тут. І

 що?

      Шановні  колеги,  ви знаєте закони діалектики, знаєте, що у

 всьому  є  причина,  ми  аналізуєм  звичайно  лише  наслідки, ми

 повинни називати що ж породило той чи інший інцидент.

      Третє,  що  я  хотів  би  сказати,  кожен  з  нас  був чи є

 керівником,  знає  хочаби основи юриспруденції і знає, що не має

 права   наказувати  людину  не  заслухавши,  не  проаналізувавши

 справи,  і  тому  прикро,  що  комісія  з депутатської етики, не

 вивчивши  справи,  не  заслухавши  одну і другу сторони, наспіх,

 поверхово  пропонує  нам  рішення,  підводить  нас  до прийняття

 рішення,  яке  ми  не  готові прийняти!.. Ми не повинні діяти на

 засадах  емоцій, на засадах політичних пристрастей! Ми -найвищий

 законодавчий  орган.  Яку  би  сторону  не  задівало  те чи інше

 питання,  повинні  показати,  що  ви  є...  ми  є державні мужі,

 законодавчі...   Лише  проаналізувавши  причини,  тоді  приймати

 рішення.  І  приймати  таке  рішення,  яке  би  ці всі причини б

 усунуло!

       Тому я пропоную  повернутися  з  цим питанням до Комісії з

 депутатської  етики, щоби комісія розібрала, щоби заслухала одну

 і   другу   сторону,   показати  свою  висоту  на  законодавчому

 положенні,  і  лише тоді ми можем приймати таке рішення! І раз і

 назавжди засудити  в  цьому  залі  грубість,  протистояння - нам

 найбільше  люди  докоряють:  що твориться у вашому залі!.. Отже,

 принцип: "Поважай  сусіда  - будеш  поважний",   "Поважай  свого

 опонента - будеш  поважний"!  Якщо  ми  будемо  лише  на засадах

 взаємоповаги,  якщо  на  засадах  відповідальності перед великою

 державною  справою,  до  якої  ми  сюди  залучені, діяти, тоді й

 будуть результати роботи, буде повага до Верховної Ради!

      Тому  повторюю:  віддати  питання  на  детальне вивчення, а

 наспіх - ми не маємо права приймати поспіщного рішення! Дякую.

      (Оплески)

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Даниленко, Терен.

     

      ДАНИЛЕНКО А.С.

      Шановні  народні  депутати,  я  зрозумів, що мені Олександр

 Миколайович  дав  слово  як  учаснику  тих  плачевних подій, які

 відбувалися   тут,   у  нас  в  сесійному  залі...  Тому,  що  я

 безпосередньо  був  свідком оцих таких подій, які не прикрашають

 нас,   Іван   Олександрович,   як  людей,  як  громадянів  і  як

 депутатів...

      Я  думаю, що ми зробили надзвичайно велику помилку, в першу

 чергу,  що ми винесли це питання на розгляд сьогодні в сесійному

 залі і виходим при розгляді питання в ефір...

      Я  твердо  переконаний,  що  в  цьому  сесійному  залі  всі

 депутати   розумні   і  найрозумніші,  всі  любимо  Україну  -це

 безумовно.   Але   разом  з  тим,  якщо  наші  виболрці  на  нас

 подивляться  з  одного боку і з другого і послухають, а сьогодні

 ситуація, шановні мої колеги, друзі, вчора ми розглядали питання

 формування   продовольчих  ресурсів  в  нашій  країні,  ситуація

 надзвичайно  тривожна і бюджет який і як він виконується і як ми

 будем  збирать  хліб  і  як  ми  будем  годувать  людей, кстаті,

 інформацію  цю наша комісія вам розповсюдила в сесійний зал і ви

 будете  мать  буквально сьогодні до вечора або завтра вранці для

 того,  щоб  ви мали ці матеріали безпосередньо в руках.

      Я  думаю,  що  давайте ми з вами, шановні колеги, домовимся

 так:  я  був  свідком  із  одного і із другого боку були один до

 одного  не етичні викиди, не етичні такі слова і давайте ми все-

 таки  домовився  на  якийсь  день  чи це буде середа, чи це буде

 четвер,  чи п'ятниця, зробим закрите засідання у нашій Верховній

 Раді.  Нам  є що сказать і про роботу нашого Секретаріату, і про

 обслуговування,  і  про  життя,  і  покращення  роботи  нас,  як

 депутатів,  тому  що  наші  люди чекають зовсім не того, що вони

 сьогодні побачили у сесійному залі.

      А  тому я пропоную сьогодні негайно зняти це питання, нехай

 комісія  попрацює  і в закритому режимі, дивлячись один одному в

 очі, не віджвертаючи і не опускаючи очі, сказать один одному по-

 дружньому, по-товаристському, по-українському, по-православному,

 по-християнському  для того, щоб справи  в нас пішли краще.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.Терен, будь ласка.

     

      ТЕРЕН, 321  виборчий округ, Кременчуг.

      Шановні  колеги,  погодьтеся,  будь  ласка, що питання, яке

 сьогодні   обговорюється,   виникло   не  на  порожньому  місці.

 Погодьтеся знов таки з тим, інцидент, який стався наслідком того

 гострого  протистояння,  яке з перших днів роботи Верховної Ради

 існує в цьому залі і погодьтесь, бо це є так, що це протистояння

 постійно нагнітається Головою Верховної Ради.

      Це   є   також   наслідком   невміння  і  небажання  Голови

 конструктивно  організувати  роботу  парламенту.

      Цей  інцидент  не  є  одиноким.  Згадаємо:  зовсім  недавно

 комуністи   блокували  трибуну,  коли  йшлось  про  Конституцію,

 згадаємо,  як  королі політичних рецидивів ведуть себе депутати-

 комуністи,  тож  же  Моісеєнко,  що  розмахує червоним прапорцем

 перед  Президентом. Згадаймо про те, як тут носився з пляшкою і

 з  портретом  Сталіна депутат Сергій Довгань і Мороз йому не дав

 жодного  за  це  зауваження,  згадаймо  про  те, як наша шановна

 товаришка  Вітренко,  перериває  Президента, коли він виступає і

 викрикує  залу  -хіба це є не правда, хіба я щось сказав не так,

 як  воно  було?

      Згадаймо,  як веде себе депутат Масенко, що постійно не дає

 нам  працювать, згадаймо, як тільки що вів і штовхався буквально

 тільки що мене депутат Карнаух, і говорив, що я, старий кегебіст,

 заведу  тебе у туалет і буду там з тобою зводити розборки -що це

 є не  так?

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      І чому це депутата Моісеєнко так хвилюють, чи був Танюк, до

 ечі,  Танюку  треба все-таки повернути його синьо-жовтий значок,

 комуністи  його  до  сьогонішнього  дня  не  повернули,  чому це

 депутата  Моісеєнко  так  страшеннжо  хвилює, чи є Танюк чи є на

 службі  у якихось зарубіжних спецслужб? Це означає тільки одне -

 що  на  злодії  і шапка горить, адже ви, товариші комуністи, і є

 агентурою  Зюганівської  компартії.

      Отже  питання,  яке  розглядаємо, треба розглядати ширше, і

 воно  вимагає  як мінімум два висновки. Перше: негайна відставка

 Голови   Верховної  Ради  Мороза  як  такого  ще  не  є  здатною

 організувати   роботу   Верховної   Ради,  що  постійно  ображає

 депутатів, згадайте його плотські жарти, вибачте, шановні жінки,

 на  сексуальному  грунті,  як  ми  т  ут розбирали, дійсно чи не

 дійсний,  асоциативний  чи  якийсь  там  член асамблеї -що це, я

 кажу,  не   правда?

      Далі,   який  не  виносить  на  розгляд  сесії  надзвичайно

 важливих   питань,   того   ж   самого   нульового  варіанту,  а

 розглядається  питання,   які  тільки  вибухають  в залі.

      І   друге.   Позбавити  права  брати  участь  в  засіданнях

 Верховної  Ради  депутатів  типу  Симоненко  з Чернігівщини, які

 виступають  проти  суверенітету України, які перебувають в цьому

 союзі меча і більшовицького орала. Дякую вам за відносну увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Я думаю, що ...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Давайте ...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Одну  хвилиночку,  я  прошу  до уваги. Я думаю, що, дійсно,

 шановні колеги, питання нікого не красить, ні тих, хто це робив,

 ні  тих,  хто старався заспокоїти і попав у цю ситуацію. Та й те

 саме питання, яке ми винесли сьогодні на розгляд, а його винесли

 згідно  Регламенту. І ту, як кажуть, поступили так, як потрібно.

 Але  мене дивує просто як депутата, як громадянина, що би сльозу

 вибиваєм за Танюка? Він привик усіх гряззю обливать. Його воно в

 крові.  Як  тільки  сьогодні  його  затронули,  всі почали, даже

 у Даниленко сльозу вибили. Даниленко стало жалко Танюка, що мене

 сильно дивує.

      Тому, я думаю, внесено дві пропозиції.

      Перша   пропозиція   від  комісії,  і  ми  її  поставим  на

 голосування.

      Друга  пропозиція:  передати  в  комісію на доопрацювання і

 розглянути на закритому засіданні.

      Тому  я  першу  постанову,  а  точніше  проект,  ставлю  на

 голосування  від  комісії. Я його зачитував. Прошу голосувати. В

 звичайному режимі.

      Нада було вчора дивитися як голосували.

     

      "За"-

      Друга  пропозиція:  направити  в комісію на доопрацювання і

 розглянути в закритому режимі.

     

      "За" -

      Рішення прийнято.

      Шановні  колеги! Я прошу  до уваги.

      Про  зміни  в  складі  постійних  комісій.  Дозвольте  мені

 оголосити.

      Постанова  Верховної  Ради  про  зміни  в  складі постійних

 комісій  і Верховної Ради  України.

      Верховна   Рада   України  постановляє:  "Обрати  народного

 депутата  України Михайленка Сергія Михайловича, члена постійної

 комісії   Верховної   Ради   з   питань   правової  політики  та

 судоправової  реформи,  увільнивши  його  від  обов'язків  члена

 постійної   комісії   Верховної   Ради   з   питань  боротьби  з

 організованою злочинністю." Я ставлю на голосування.

      Михайленко Сергій  Михайлович. Прошу    голосувати.

     

      "За" -

      Рішення  не   прийнято.

     

      "Обрати   народного  депутата  України  Сидоренка  Григорія

 Васильовича,  члена  постійної  комісії  Верховної Ради з питань

 бюджету,  увільнивши його від обов'язків члена постійної комісії

 з   питань оборони і   державної   безпеки". Голосуєм.

     

      "За" -

      Рішення  прийнято.

     

      "Обрати   народного   депутата   України   Кузнєцова  Павла

 Сергійовича,  заступника  голови  комісії  з  питань  бюджету та

 Охріменка  Костянтина Олександровича, голову підкомісії з питань

 базових  галузей  та  соціально  економічного  розвитку регіонів

 членами    контрольної   комісії   Верховної   Ради   з   питань

 приватизації." Голосуєм.

      Це,  ви  знаєте, за... згідно квоти. Все правильно. Я прошу

 підтримати.

     

      "За" -

      Рішення не прийнято.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Одну хвилиночку!

      По  мотивам?  Будь ласка, по мотивам запишіться, хто там по

 мотивам.

      Шановні  колеги, я просив би 5 хвилин відвести з мотивів -і

 проголосуєм. Виставте 5 хвилин.

      Ну,  давайте, два -за, два-проти. Погодились? По скороченій

 схемі. Будь ласка, Анненков - "за"?  Будь ласка.

     

      АННЕНКОВ   Є.  І.  Уважаемый  Александр  Николаевич,  прошу

 передать слово Мармазову Евгению Васильевичу.

     

      МАРМАЗОВ Є.В.

 

      Уважаемые   народные   депутаты,   значит,  и  Кузнецов,  и

 Охрименко  направлялись  по  решению фракции коммунистов Украины

 вместо  погибших  наших товарищей. Вы знаете, погиб Мясковский и

 Драгомарецкий.  Это  наша  квота, и мы направили вместо погибших

 коммунистов   своих   же   товарищей.  Так  что,  прошу  подойти

 поддержать вот это предложение. Спасибо за внимание.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Кужель - "проти"?

      Будь ласка.

     

      КУЖЕЛЬ О.В.

     

      Уважаемые коллеги, мы должны с вами соблюдать правила игры,

 которые  мы  определили:  пропорциональный  склад,  два человека

 выбыли   и   два   человека   по  решению  фракции  должны  быть

 автоматически включены.

      Я  также  считаю, что не надо голосовать. Это право фракции

 определить,  кто  должен  представлять в Комиссии по контролю за

 приватизацией.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі.

      Хмельовий -"за"?  Будь ласка, Хмельовий.

     

      ХМЕЛЬОВИЙ А.П.

      (Хмелевой, фракция коммунистов)

      Я   поддерживаю  предыдущих,  выступления  предыдущих  двух

 депутатов.  Считаю,  оба  депутата  себя  уже  достаточно хорошо

 зарекомендовали  как  работой  в комиссии, так в зале Верховного

 Совета.

      Поэтому  я  поддерживаю  то  предложение и считаю, что надо

 поставить на голосование, просто депутаты не сразу все поняли.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Кириченко,  проти?  Проти. Анісімов? Левченко?

 Одну хвилиночку, не шуміть, будь ласка. Щас. Левченко проти? За.

 Вітренко?

      (Шум у залі)

      Жеребецький, будь ласка.

     

      ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ.

     

      Шановні  колеги,  я  справді  голосував проти не тому, що я

 проти  цих  людей,  а  справа  в  тому,  що  оскільки ця комісія

 формувалась по пропорційному принципу, я просто не знав що це за

 люди. Тому в зв'язку з тим, оскільки там двое людей вибуло, то я

 буду  голосувати  за, але треба ввести в Регламент норму, згідно

 якої  якщо  двое  людей  з  незалежних причин вибувають з якоїсь

 поважної   комісії,  то  та  сама  фракція,  яка  їх  делегувала

 автоматично без всякого голосування має право вводити і ми оцієї

 конфліктної  ситуації,  бо тут абсолютно діють ті, хто голосують

 проти  логіки.  Нема  логіки  в тому. Тому треба голосувати за і

 кінчити з цим питанням, не тягнути час. Дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ну,  давайте  ми  затверджували  попередніх, я

 думаю,  що  думки  зійшлися за те, щоб дійсно піддержать, тоді я

 дам  Семиноженку після цього. Значить я просив би підтримати цих

 двох  депутатів:  Кузнецова  і Охріменка, -і дообрати цю комісію

 згідно тієї квоти, яка мається. Будь ласка, включить систему.

     

      За-

      Рішення прийнято. Семиноженко, будь ласка.

     

      СЕМИНОЖЕНКО.

     

      Я   хотів  би  нагадати,  що  на  Президії  Верховної  Ради

 обговорювалось,   що   треба   голосувати  за  три  кандидатури,

 безумовно дві від фракції комуністів і одну кандидатуру, яка вже

 більше  року ми чекаємо цього голосування, мова йде про Радченко

 Галину  Федорівну,  тому що "Незалежні" мали квоти весь цей час,

 але  досі...  досі голосування не було на Верховній Раді. І якщо

 підняти сетнограму, то там було: подайте зразу три прізвища.

      Тому  я  прошу зал: давайте ми проголосуємо за... за Галину

 Фдорівну Радченко прямо зараз. І вирішимо всі питання.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  просив  би...  ви  внесіть,  розглянемо  на

 Президії. Я думаю, ми тоді...

     

      СЕМИНОЖЕНКО. Да вже було подано!..

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, на Президії ми рішення не приймали...

     

      СЕМИНОЖЕНКО. І Секретаріату подано прізвище!

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. ...Я не можу з голосу...

      Шановні  колгеи,  у  мене,  враховуючи,  що  у нас осталось

 буквально  4  хвилини,  значить,  єсть  таке  прохання. Значить,

 фракція  "Незалежні"  ввійшли  з  пропозицією, щоб ми включили і

 розглянули  сьогодні - зміни  внести  до  спеціальної комісії по

 доопрацюванню  Конституції  в  зв'язку  з  тим, що депутат, який

 входить   в   цю   комісію   по   сімейним  обставинам  вибуває,

 Ольховський, на цей період, а робота сейчас така, напружена там,

 і  вони просять, щоб Ольховського вивести, а вмісто Ольховського

 ввести  Карнауха.  Тому я просив би включити в порядок денний це

 питання  проголосувати.

      Хто за те, щоб включити до порядку денного це питання?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

     

      "За" -

      Я прошу проголосоувати, шановні колеги.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Проголосуєм?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Поставте   на   голосування.  Я  прошу:  проголосуйте,  про

 включення до порядку...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ну,  єсть  заяива  -ось  заява,  я  ж  вам сказав... Голова

 фракції вніс таку пропозицію...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      ПОтрібно  заяву зачитать -я зачитаю... Я думаю, що потрібно

 підтримати.  А  Ольховський уже уїхав, у нього сімейні обставини

 застивили його...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Одну  хвилинку...  Я  прошу підтримати, включіть до порядку

 денного. Включіть систему..

     

      "За"-

      Будь ласка, Володимир Романович Марченко. Після перерви....

     

      МАРЧЕНКО.

      Уважаемые  депутаты,  я  думаю,  что  введение  Карнауха  в

 комиссию  ничего  не  изменит  по  существу  и  тому предлагаю и

 призываю  вас  ввести  его,  все-таки он работал, чтобы комиссия

 заполнила  и работала  в полном  составе  - это первое.

      И   второе.  Александр  Николаевич,  есть  такие  депутаты,

 которые  уже  считаются  и  неоднократно  заявляли  о  себе  как

 депутаты   2-го   сорта   -это   позафракцийни.   Их   нигде  не

 представляют.   На   телевидении  в  "Трибуна  фракций"  нас  не

 включают,  в комиссии  не включают.

      Поэтому  я  прошу  или  протокольного  поручения, занчит, в

 Комиссии  по этике для того, чтобы учесть, а это почти фракция -

 больше  24 или 23-х человек, чтобы мы выработали, мы готовы сами

 выработать  внутренние  там свои представительствыа и так далее.

 чтобы  и  депутаты  от нашей группы позафракцийни так же были на

 пропорциональных   условиях   представлены  во  всех  структурах

 Верховного  Совета  и  имели  право  высказывать  свое  мнение с

 "Трибуна  фракций"  и  из другших публичных выступлений, которое

 имеют  право  депутаты.

      А  все-таки депутатов предлагаю  проголосовать за включение

 Карнауха  эту комиссию для того, чтобы она работала, потому что,

 я думаю,  от этого  выиграют и мы и все  остальные.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Шановні  колеги,  я  думаю, що ми на

 вечірнєм засіданні до цього питання повернемося, а зараз ранішнє

 засідання  оголошується  закритим.  Вечірнє  засідання  розпочне

 роботу о 16-й годині.