Стенограма пленарного засідання

05 червня 1996

                       ЗАСІДАННЯ ДЕВ'ЯНОСТЕ

        с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

           У к р а ї н и  5  ч е р в н я   1996  р о к у

                           10.00 година

 

         Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

                            МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.  Доброго  ранку, шановні депутати і гості Верховної

 Ради,  журналісти,  члени  Уряду і радіослухачі! Прошу депутатів

 підготуватися  до  реєстрації.  Проводиться реєстрація... В залі

 зареєструвалось   335   народних  депутатів.  Ранкове  засідання

 оголошується відкритим.

      Спочатку...  Одну  хвилинку...  Спочатку  кілька інформації

 відопвідно  до пункту 2 статті 4. 2. 2 Регламенту Верховної Ради

 України  за  поданням депутатських груп і фракцій повідомляю про

 перехід   до   міжнарегіональної   депутатської  групи  народних

 депутатів  Славова  і Пєхоти, до депутатської фракції "Комуністи

 України",  "За соціальну справедливість, народовладдя" Зачосова,

 Кузєва.   І  про  в  ихід  іх  Соціалістичної  фракції  депутата

 Севрюкова.

      Далі. Сьогодні до переліку дня Президія пропонує розглянути

 протягом  дня    такі  питання:

      Про  перелік  питань  для розгляду на 5 сесії у червні, про

 проект  Закону  "Про  звернення  громадян",  про  проект Закону

 України   "Про   приведення   законодавчих   актів   України   у

 відповідність  із  Законом  "Про оплату праці", про проект Закону

 "Про   внесення   змін   і  доповнень  до  Закону  України  "Про

 підприємництво",   про  зауваження  Президента  до  Закону  "Про

 застосування  електронних  касових  апаратів", про проект Закону

 України  "Про  внесення змін та доповнень до Закону України "Про

 статус   народного   депутата  України",  про  проект  Постанови

 Верховної Ради України про встановлення стипендій Верховної Ради

 України студентам вищих навчальних закладів, про проекти Законів

 України  "Про  доповнення до Закону України "Про вибори народних

 депутатів   України  та  до  Конституції  України",  про  проект

 Постанови   Верховної   Ради  України  про  позбавлення  народних

 депутатів  України  Зарудного  та.........  право брати участь в

 п'яти  пленарних  засіданнях  і  про  зміни  в  складі постійних

 Комісій   Верховної Ради  України.

      Крім  того, я хочу вас повідомити, що відповідно до частини

 3  Статті  3.  1. 8 Регламенту я зобов'язаний вас повідомити про

 надходження до Секретаріату Верховної Ради 4 числа, себто вчора,

 пропозиції  групи  народних  депутатів  про  відкликання  Голови

 Верховної Ради України.

      У  зв'язку  з  цим  я  роз'яснюю вам вимогу Регламенту щодо

 розгляду  такого  питання.

      Відповідно  до  частини  4.  3.  4  Регламенту рішення щодо

 включення  до  порядку  денного  сесії  питання  про відкликання

 Голови  Верховної  Ради  здійснюється  на  пленарному засіданні,

 наступного  за  днем  внесеної  згаданої  пропозиції  засіданні.

 Тобто,  вчора  внесена  пропозиція  -сьогодні це питання повинно

 бути вирішеним.

      І  відповідно  до  частини  5  статті  2. 4. 4  рішення про

 розгляд на пленарному засіданні питання не включеного до порядку

 денного сесії чи засідання Верховною Радою приймається більшістю

 голосів  депутатів  від їх фактичної кількості після обговорення

 за  скороченою  процедурою  у  порядку, передбаченому частиною 1

 статті  2.  4. 4. Тобто, заслухавши виступ ініціатора пропозиції

 чи   ініціаторів  пропозиції  з  її  обгрунтуванням,  та  проект

 відповідної  постанови  про включення питання до порядку денного

 пленарних засідань.

      Проект   постанови   про   включення   питання   у  вас  є.

 Обгрунтування,  на  жаль, немає, але можна його зробити усно, бо

 кожна   законодавча   ініціатива  чи  кожна  пропозиція,  проект

 постанови   у  Верховній  Раді  подається  на  розгляд  сесії  з

 супровідною  запискою,  де  вказуються  точні приклади, де є там

 якісь  зловживання, порушення тощо. Але це можна зробити в усній

 інформації.

      Я   вважаю,  що  хоч  це  питання  порядку  денного,  а  не

 персональне  питання.  Персональне  питання буде тоді, коли воно

 буде  розглядатися в принципі, якщо вирішить це Верховна Рада. Я

 хотів  би,  щоб  це  засідання  або  цю частину засідання провів

 Олександр  Миколайович  в моїй присутності. А наполягаю на тому,

 щоб  це питання розглянути зараз до початку засідань, до початку

 розгляду питань, які внесені в  порядок дня. Тому що відтягувати

 його немає ніякого сенсу.

      Тобто,  пропонується  розглянути  питання  про включення до

 порядку дня сесії у червні місяці питання про відкликання Голови

 Верховної Ради. Будь ласка.

      Хто  за  включення  цього  питання до розгляду на сьогодні,

 прошу проголосувати?

 

      "За" -

      Це  процедура.  Це  процедура  на  сьогодні.

      Я  ще  раз наполягаю, щоб це питання було включене сьогодні

 до  порядку  дня,  щобми  його  розглянули  зараз  і  я вношу цю

 пропозицію.  Будь  ласка.  Це  не  процедура. Це чітко визначено

 Регламентом.   Я  прошу:  проголосуйте  і  зараз  розглянемо  це

 питання.

      Я прошу  ще  раз проголосувати, хто  не зрозумів.

 

      "За" -

      Рішення прийнято. Будь ласка.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні  колеги!  Продовжуєм  роботу.  Я  хочу

 надати  слово  ініціатору пропозиції.

      Одну  хвилиночку.  Настоюєте  час  відвести на розминку? На

 розминку?   Скільки?   30   хвилин?  Ну  ви  пам'ятаєте,  що  ми

 голосували,  що у вівторок 30 хвилин, а так по 10 хвилин. У такі

 дні. Хто за те, щоб відвести 30 хвилин, прошу проголосувати.

 

      "За" -

 

      Запишіться, будь ласка.

      Виставте,   будь   ласка,   30   хвилин.  Бажаючих  багато,

 безперечно. Мішура, Анісімов.

 

     МІШУРА. Дякую, передайте слово Черенкову,  будь ласка.

 

     ГОЛОВУЮЧИЙ. Черенков.

 

     ЧЕРЕНКОВ О.П.

 

      Уважаемые  коллеги,  мы все вместе с вами буквально недавно

 вернулись с округов и знаем нынешнюю ситуацию.

      По  Луганской  области  идет  массовое  сокращение  врачей,

 учителей,  закрываются  школы, также не выплачивается заработная

 плата   работникам  МВД,  не  выплачиваются  пенсионеры,  пенсии

 пенсионерам.  И  в  нынешней  ситуации  не  понятны эти вопросы,

 которые ставятся сегодня в Верховном Совете.

      И,  вместе  с  тем, не понятная позиция Президента, точнее,

 она  очень понятна. Идет массовое давление на Верховный Совет со

 стороны президентских структур, которое, практически, приводит к

 тому, что вчера в нарушение Регламента мне не было предоставлено

 слово,  как  и  в  предыдущий момент, по обсуждению Конституции.

 Таких  людей,  не  получили  слова  порядка 150 человек. А мы, в

 любом   случаем,  выражаем  инитересы  граждан,  наших  интересы

 избирателей, которые сегодня не удовлетворены нынешней властью.

      И  сегодня,  когда  мы  говорим о том, что Конституция -это

 панацея  от  всех  бед,  народ  уже  наверное  понял и ждет этой

 Конституции  на  референдуме,  он  готов  проголосовать  против,

 потому  что  Конституция  эта не защищает ихних прав, избиратели

 выражают настоятельное требование и я передаю Верховному Совету,

 они желают записью в Конституции нормы, которые дает им право на

 гарантированное  получение  заработной платы, на гарантированное

 ежемесячное  получение  заработной платы и гарантированное право

 получения работы на сегодня.

      Постоянное  увеличение  коммунальных услуг приводит к тому,

 что  сегодня  у населения нет средств для оплаты за коммунальные

 услуги,  у  некоторых  людей  нет средств для того, чтобы купить

 сегодня  продукты  питания,  необходимые  лекрства.  Поэтому  то

 давление,  которое  ведет  сегодня  Президент, а это обкясняется

 тем,  что  вчера взале было зарегистрировано 398, а сегодня 335.

 Так   где   эти   министры?   Сегодня  ложа  пустая,  когда  все

 экономические   вопросы   необходимо  нам  сегодня  решать,  они

 видетели  уходят,  чисто  политические вопросы -да, протягивание

 Конституции     мытьем     и     катаньем.     Вчера    завглавы

 облгосадминистрации  Бондаренко  мне непосредственно угрожал что

 завтра  после  окончания  твоих  полномочий  ты не устроишься на

 работу,  а  сегодня  его  нет  в  зале, да его почти ни когда не

 бывает. Так что я сегодня ставлю, считаю вставить в повестку дня

 вопрос  ою отзыве депутатов, которыйх сегодня нет, которые вчера

 здесь были, которые нарушают Регламент более 20 дней отсутствуют

 в   зале,   всех   сегодня   нужно  поставить  в  повестку  дня,

 проголосовать  и  если  отзыв Мороза, то значит и с ними, потому

 что    они   первые   нарушители   Регламента   и   Конституции,

 Конституционного договора всенародного в том числе.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі. Анісімов. Кузів.

 

      АНІСІМОВ

 

      178 город Запорожье.

      Я  уже  неоднократно  поднимал в этом зале вопрос и еще раз

 обращаюсь к народным депутатам, чтобы мое предложение сегодня мы

 проголосовали  и уже направлили свое обращение к новому Премкер-

 министру, Павлу Ивановичу Лазаренко. Это вопрос касается запуска

 в  работу  промышленности  как  таковой.  Сколько  б мы здесь ни

 говорили,  о  каких  бы  Конституциях,  о  каких бы политических

 страстях  не  разыгривалась  игра  в  нашем  зале,  не  запустив

 экономику, мы не сдвинемся с мертвой точки.

      Один  из  вопросов,  который  подымался мной и поддержанный

 народными  депутатами - это  Закон  об  амортизации, который был

 направлен в Верховный Совет, а потом отозван Кабинетом Министров

 и  на  сегодняшний  день  не  вступил  в  силу,  хотя уже прошло

 полгода  1996  года,  а мы не опредилилися и с суммами затрат на

 капитальные  ремонты,  на  модернизацию оборудования еще по 1995

 году.

      Прошу  поставить  его на голосование, а народных депутатаов

 меня  поддержать.   Протокольное  решение  - лично  на  товарища

 Лазаренко.

      Второй   вопрос  - зарплата   и  пенсии,  о  которых  много

 говорилося  здесь,  в  Верховном Совете. Есть решение Верховного

 Совета,  что  каждый  квартал  Кабинет  Министров должен входить

 своими   предложениями   в   Верховный  Совет  и  пересматривать

 минимальную заработную плату и минимальную пенсию, установленную

 Верховным  Советом,  и  вместе  с  этим  корректировать  потолок

 пенсии и потолок в заработной плате.

      Прошло уже, будем говорить, второй квартал зхаканчивается -

 никаких подвижек со стороны исполнительной власти мы не видим.

      И  особенно  сегодня  мы  просим - обратился  к министру по

 социальному обеспечению - касается вопрос оплаты по безработицы.

 Полтора  миллиона начисляется и вручается человеку 1 миллион 300

 при  меже  малозабезпеченности на 1.01.96г.   6 миллионов 800, я

 думаю, здесь не надо никаких комментариев.

      Корректировка  бюджета.  Я  обращаюсь  к  комиссии товарища

 Азарова   и  к  народным  депутатам,  которые  работают  в  этой

 комиссии, и вместе с этим - к исполнительной власти и к Премьер-

 министру:  не  за  горами корректировка бюджета 1996 года. Снова

 возвращаемся к меже малозабезпеченности. В законе, который мы не

 убрали  и  он  на  сегодняшний  день  действует, говорится: "При

 корректировке   бюджета,  при  рассмотрении  бюджета  эта  сумма

 индексируется  и  пересматривается".  Для того, чтоб мы не зашли

 снова  в  тупой,  будем  говорить, угол, я думаю, на сегодняшний

 день  и  комиссия  должна потребовать, и правительство -все-таки

 нам счумму представить и сделать определенную корректировку.

      Поэтому  все мои предложения, особенно что касается вопроса

 об  амортизации,  прошу  поставить на голосование. И вот почему:

 прошу   народных   депутатов   поддержать.  Вышло  Постановление

 Кабинета  Министров 523, где 8-м пунктом этого постановления уже

 предлагается  15  процентов  амортизационных отчислений изкять с

 наших  предприятий,  которые  на  сегодняшний  день  не имеют ни

 оборотных   средств,   ни   денег   для   того,  чтобы  обновить

 оборудование, ни инвестиций. Пршу меня поддержать. Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Кузьєв? Василь Антонович.

 

      ____________. Прошу передати  слово Шкрабаку.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ШКРАБАК.

      Уважаемый   Александр   Николаевич,   уважаемые   депутаты,

 уважаемые  избиратели! Мы позавчера вернулись из округов своих и

 выяснили  там  ситуацию.  Я  хочу  сказать выам несколько слов о

 сельскохозяйственном  производстве.  Ситуация  на  юге Украины с

 получением  урожая  очень сложная на сегодяншний  день.

      Тяжелые   метеорологические  условия  не  дают  возможности

 сегодня  надеяться на хороший урожай. Неплатежи, которые сегодня

 существуют,  практически  остались  хозяйства  без  средств, без

 горючего и до  уборки не так далеко  осталось.

      Согласно  бюджета,  который утвержден в этом году Верховным

 Советом,   подписан  Президентом  нашей  республики,  выделенные

 средства на сельское хозяйство по капитальным вкладенням сегодня

 заморожены.  Выделенные  средства  по  возращению за соцкультбыт

 сегодня  тоже  заморожены,  ни одной копейки на сегодняшний день

 нет.

      Бюджет утвержден, кто дает право его, товарищи, этот бюджет

 нарушать  сегодня.  Анисимов  говорил  об  этом,  что необходима

 корректировка.  Да,  сегодня,  по  всей  вимдимости,  необходима

 срочная корректировка, но я прошу все-таки помочь южным областям

 Украины,  где тяжелейшая  ситуация.

      Второй  вопрос.  В хозяйствах с сенятбря, с октября месяца

 прошлого  года не получают зароботную плату люди. На сегодняшний

 день циркуляром Министерства энергетики, который обязыавет, если

 неуплата,  обязывает принимать самые жесточайшие меры, вплоть до

 отключения электроэнергии.

      И  такое  сегодня  происходит у нас в Николаевской области:

 циркуляр Министерства у меня имеется, где он всеми карами грозит

 своим подчиненным, если они не будут принимать такие меры.

      Спасибо, еще газовики не дошли до этого, газовое хозяйство,

 но   электроэнергия  уже  отключается.

      Третий  вопрос. Наверное, пришло время, товарищи, проверить

 распределение   средст  фонда  занятости.

      По  примеру,  один  пример приведу: поступило налога в фонд

 занятости 5 миллиардов, выплачено безработным всего 12 миллионов

 из 5 миллиардов. Остальные деньги использованы на строительство,

 на   приобретение  и  так  дальше.

      Есть  ли  смысл обдирать эти хозяйства в этот фонд, который

 всего  0,  1%  использовал  эти  деньги для нужд, для которых он

 предназначен? Остальное  все  использовано  не  по  назначению.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.    Брит,  Яблонський.

 

      БРИТ.   Прошу  передати  слово Івану  Сергійовичу Чижу.

 

      ЧИЖ.  Шановний  Олександр  Миколайовичу, шановний Олександр

 Олександрович,  дорогі  колеги   народні   депутати!

       Я  хочу  кілька  моментів у своєму слові як голова Фракції

 соціалістів  у  Верховній   Раді.

      Настав  час  кардинально  різко поставити однозначно питання

 про    так  званих  "двокрісельників".

       Вчора   ми   стали   свідками  того  політичного  дійства,

 лицедійства,  яке  розігралось  тут, в сесійний залі, коли люди,

 які  до  пояса  законодавці,  а  нижче  -виконавці,  чи навпаки,

 зіграли  свою  роль  і провели найгірше, що можна було провести,

 заламавши  права депутатів, не дають, фактично, дальше працювать

 над  цим  проектом.

      Тому   треба  різко  і  однозначно  поставити  питання  про

 залишення  повноважень  або депутатських, або на тих кріслах, де

 вони   сидять,   оскільки   це   суперечить   поки   що  діючому

 Конституційному договору і навіть тому проекту Конституції, який

 вже вони ж проштовхнули в першому читанні.

      Відбулася  груба  фальсифікація.  Це так, як при реєстрація

 Звягільський   виявився   тут  зареєстрованим  тут,  пам'ятаєте,

 народний депутат. Точно так карточками голосувалося вчора проект

 Конституції.  Ну,  скажімо,  член  нашої  фракції  Шибко Віталій

 Якович  далеко  від  рідних країн, від рідної України дуже вдало

 голосував  за цей проект. Але це деталі, які свідчать просто про

 те, якими методами у нас діють.

      Я  думаю,  що оскільки питання по Олександру Олександровичу

 включене, а воно дуже цікаве з огладу на те, що в нас твориться,

 то  ми ще матимемо змогу висловитися, але я хотів би ще декілька

 моментів.

      Закінчується  другий квартал. Пан Віктор Пинзеник, народний

 депутат  і  одночасно віце-прм'єр знає добре про те, що ми ще за

 підсумками  першого  кварталу за рішенням Верховної Ради повинні

 переглядати  мінімальні  розміри заробітної плати і пенсії. Така

 була домовленість, таке прийняте було рішення Верховної Ради.

      Закінчується другий квартал, коли ми цен будемо робити? При

 ій  розкладі  політичних  сил,  які  є  у  Верховній  Раді, коли

 фактично  Уряд тут керує, і Президент має руки і ноги тут, то ми

 ніколи  цього  не зробим. Ніщита ця буде продовжуватися.

      То  може  вже  пора в дію вводити статтю 18, яка прийнята в

 першому  читанні,  що  люди  мають  право  захищати  свої  права

 громадянські  і  так  далі. Давайте тоді почнемо в такий спосіб,

 якщо Уряд неспроможний і ті, хто його репрезентується вирішить.

      Далі.   Пропонуємо   невідкладно  дати  доручення  стосовно

 розробки  законів  про  захист  вітчизняного товаровиробника. Це

 надзвичайно  актуально,  бо  ми  весь час будем натикатись на ці

 проблеми, якщо цього не вирішимо.

      Далі. уже потрібно невідкладно розглядати Закон про вибори,

 якщо  ми  ще розуміємо, що таке демократія, і розуміємо, що таке

 парламент. І, безперечно, Закон про опозицію. Це взагалі не може

 такого  бути,  коли  люди,  які  мають  свою думку, які наділені

 депутатськими  повноваженнями,  їх  обзивають  антидержавниками,

 ворогами  нації  і  так  далі.  Давайте цивілізовано, раз ви вже

 сформували  таку  гарну  більшість,  давайте  будемо  ставити на

 правову основу Закон про опозицію і діяти в рамках цього закону.

 Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Яблонський. Майборода.

 

      ЯБЛОНСЬКИЙ В.А.

      Дякую. Прошу   передати  слово  Лавриновичу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

      ЛАВРИНОВИЧ

      Олександр  Лавринович,  Народний  Рух України. Насамперед я

 хотів  би  зазначити,  що  сьогодні, коли постало з самого ранку

 питання  щодо  Голови  Верховної  Ради  України,  в черговий раз

 відбувається  політичний  хід,  який має на меті підмінити норми

 Регламенту політичною доцільністю. І ось що мається на увазі.

      Насамперед  мова йде про те, що у відповідності з нормою 4.

 3.   4  третина  депутатів  Верховної  Ради  України  має  право

 поставити  питання  про  відкликання  Голови  Верховної  Ради  з

 посади. Це  зроблено.

      Далі. Мова йде про те, що це питання включається до порядку

 денного   сесії,   розглядається   не  пізніше...  не  раніше  -

 перепрошую  -,  ніж  через  15  днів.  Порядок денний на червень

 місяць  на  цей  тиждень на сьогодні ми не затверджували. Тому є

 посилання  в тому проекті постанови, який розданий. Там, правда,

 замість  трійки  чомусь  п'ятірка  надрукована.  Очевидно просто

 автоматично.  Мова  йде  про  те,  що пункт 3 статті 2. 4. 3 -ви

 посилалсь  на трошки іншу статтю -говорить про те, що питання до

 порядку денного, які не затверджені на сесії, включаються однією

 третиною голосів.

      Для того, щоб Олександр Олександрович реагує, що це не так,

 можу  дослівно  зацитувати. Рішення про включення питання до, ще

 не  затвердженого  в  цілому, порядку денного сесії приймаються,

 якщо  за  нього  проголосувало не менше однієї третини депутатів

 від   їх   фактичної  кількості.

      Справа  в  тому,  що  зараз іде намагання підмінити розгляд

 питання   і   голосування   таємним  бюлетенем,  як  записано  в

 Регламенті,  підмінити  просто  простим відкритим голосуванням і

 замість  розгляду  питання  по-суті, перетворити розгляд питання

 про включення (...........) і провести голосування і не включити

 його  порядок денний і не розглядати. Задум же дуже очевидний. І

 для   того,   щоб   просто  в  відповідності  з  Регламентомі  в

 відповідності  з  тим,  щоб  дотримуватись  норм етики, потрібно

 зробити,  щоб  ми  могли  розглядати питання, як належить це, за

 повною  процедурою,  висловлювати  аргументи, співставляти їх. І

 після  того  шляхом  таємного  голосування  бюлетенями  приймати

 рішення.

      А  те,  що  відбувається  муніпулювання  питаннями  порядку

 денного  протягом  всього часу, поки Олександр Олександрович мав

 можливість  головувати,  це  питання  очевидне.  І якщо потрібно

 перелічувати,  я  думаю,  кожен з присутніх в залі зможе навести

 десятки прикладів.

      Отже,  я  хотів  би,  щоб ми сьогодні голосували за порядок

 денний  в  цілому  на цей день або на місяць, як буде поставлено

 питання.  І  в  цьому  порядку  денному  має  бути зазначено, ви

 знаєте,  плюс 15 мінімум, тобто після 20 червня в будь-який день

 розгляд питання про відкликання голови Верховної Ради України.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Яблонський.

      Я вибачаюсь, Майборода. Симоненко.

 

      МАЙБОРОДА. Прошу передать слово Терещуку.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Будь ласка, Терещук.

 

      ТЕРЕЩУК В.В.

 

      Дякую.

      Шановний  Головуючий,  шановні  народні  депутати  України!

 (Василь  Терещук,  Маріуполь, фракція комуністів, Всеукраїнський

 союз робітників)

      Я   хочу  звернути  увагу  Верховної  Ради  України  на  ту

 ситуацію,  яка  склалась  зараз  в  основних  галузях  народного

 господарства,   в   першу   чергу   в   бюджетних   галузях,   в

 машинобудуванні, в базових галузях промисловості.

      Справа  в  тому,  що  з  місць  надходить  велика кількість

 звернень  від  трудових колективів, в яких говориться про те, що

 підприємтсва   не   працюють,  що  вони  лежать,  що  керівникам

 підприємств  з  Кабінету  Міністрів  надходять рекомендації на 3

 літніх    місяці    відпустити    працівників    підприємств   у

 невідплачувані відпустки.

      Особливо  тяжка  ситуація  склалася з невиплатою заробітної

 плати. Ви знаєте, який зараз вже існує борг по заробітній платі,

 особливо в бюджетній сфері і цей борг починає зростати і починає

 далі   збільшуватясь.   Стан,  в  якому  знаходяться  трудівники

 багатьох  підприємств  призводить  до  того,  що  люди,  які  не

 отримують  по  декілька  місяців  заробітну плату, які не можуть

 працювати на своєму підприємстві, піднімаються на стихійні різні

 види  протесту.  Уже справа дійшла до того, що навіть профспілки

 не   можуть  утримувати  ситуація  на  своїх  підприємствах  під

 контролем,   піднімаються   на  стихійні  мітінги,  на  стихійні

 забастовки багато підприємств, багато виробників. Такі звернення

 прийшли  з  Миколаївської  області, такі звернення є з Донецької

 області,  з Черкаської області, з Кировоградської області і вони

 свідчать  про  те,  що  замість того, щоб вирішувати питання про

 врятування  України від краху Верховна Рада втягнута в політичні

 ігри  з  прийняттям  Конституції,  від  якої  ніякого покращення

 ситуації у виробництві чекати не доводиться.

      Тому  я  вношу  пропозицію  найблищим  часом  провести День

 Уряду, на якому заслухати звіт Прем'єр-міністра по тим напрямкам

 дій   Кабінету   Міністрів   по  стабілізації  виробництва,  про

 ліквідацію  заборгованності  по  заробітній  платі і відновленню

 виробництва  в  Україні як основи існування державності, тому що

 всі  розмови  про  те.  що державність -це тільки політичі якісь

 інституції, це не точні розмови, основою є виробництво.

      Я  прошу  це  звернення  проголосувати і включити в порядок

 денний   на   найблищий   час  програму  Кабінету  Міністрів  по

 ліквідації    заборгованності    і    про   припинення   розвалу

 промисловості. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  оголосив  Симоненко, будь ласка, і на цьому

 завершимо.

 

      СИМОНЕНКО.

 

      Спасибі  Олександр  Миколайович. Шановні колеги, я спочатку

 хотів  би  звернутись  до  вас як дійсно до наших колег народних

 депутатів і звернутись з приводу того, що вчора ми бачили, як не

 давали можливості представникам лівих сил висловити точку зору з

 проекту  Конституції,  який  ми  розглядали... Але, на жаль, але

 загинули  двоє наших друзів, товаришів, колег, народні депутати,

 і  ми  зверталися  на  Президії,  що, скориставшись тією квотою,

 запропонували  наших  товаришів  з  нашої фракції до складу цієї

 тимчасової  комісії  з  питань  приватизації,  але  все  роблять

 сьогодні  для  того,  щоб,  не розглянувши питання про включення

 цієї  комісії,  знову  ж  ті,  хто  вчора все робив, щоб не дати

 можливість   висловитись   комуністам,   соціалістам  з  трибуни

 Верховної  Ради з приводу Конституції, сьогодні роблять все, щоб

 не враховуючи думку нових товаришів в складі цієї комісії, знову

 вирішувати  питання  по організації її роботи і керівництву цієї

 комісії.

      Друге. Я хотів би привернути вашу увагу, що якщо так і далі

 будуть  відбуватися  процеси,  про  які ми кажемо: розробляючи і

 приймаючи Конституцію, то приймають ті, хто постійно порушує наш

 закон.    Порушували,    коли   давали   обіцянки   письмово   в

 Центрвиборчком,  що  вони  звільняться  з  тих  чи  інших посад;

 порушують,  коли  постійно  не з'являються на сесійні засідання.

 Сьогодні я хотів би, щоб телебачення також показало і всі засоби

 масової  інформації,  яка у нас дуже так заповнена ложа Кабінету

 Міністрів,  де  дуже  багато  у  нас народних депутатів. Де вони

 постійно,  коли  приймаються  теж  відповідальні  рішення -у нас

 цілий блок економічних проблем?..

      Я  хотів  би  все-таки привернути увагу, що там знаходяться

 тільки  люди,  які вирішують питання державної перспективи, коли

 їм  потрібно  щось  вирішити.  Коли кажемо про економіку, то мої

 колеги дуже переконливо навели приклади, що зараз відбувається -

 зруйнували економіку пензеники і шпеки...

      Я  хотів би привернути увагу наших колег, наших колег, -ті,

 хто   підписував  цю  заяву,  то  спочатку  ви,  як  то  кажуть,

 подивіться  в  дзеркало  на  себе,  бо  ви  -члени Президітї, ви

 сприяєте    організації   роботи   Президії,   вносите   питання

 непідготовлені...  Скільки  питань Таранова ми відхиляли тут?! А

 Таранов,  будь ласка, він підписує... Давайте Голову приберемо -

 так давайте тоді ми на Таранова подивимось!.. Зараз він, правда,

 вже має більш високу посаду, ніж голова комісії...

      І третє питання. Я хотів би привернути увагу ось до чого і,

 Олександр   Миколайович,   вчора   ви   повинні  були  заслухати

 інформацію    Генерального   прокурора,   що   відбувається   на

 телебаченні. На жаль, ми її не заслухали і я привертаю вас, що і

 інших  багато  таких  же  ж доручень. Припустимо, як в Комісії з

 питань   бюджету,   коли   затверджували,  ми  давали  доручення

 розібратись як фінансується просвіта і чому вона фінансується за

 державні   кошти?  Як  фінансується,  так   скажімо,  спеціально

 виділені  профспілки  і чому вони фінасуються? До сьогоднішнього

 дня  ніякої  відповіді  немає як із приводу тих злочинних акцій,

 порушених кримінальних справ, яких досі ніхто не дав відповіді і

 все ховаються, що їм чогось там не вистачає. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Все. Шановні колеги, з вашого дозволу, депутат

 Пилипенко  просить  на  півтори  хвилини,  щоб  надати слово, ми

 використали  час перебільшенням,  якщо ви не   заперечуєте?

      ШУМ У ЗАЛІ

      Надамо  слово?

      ШУМ У ЗАЛІ

       Я  ставлю  на голосування. Хто за те, щоб Пилипенко надати

 слово  для заяви? Я не настоюю, ну, як проголосуєте, так і буде.

 Будь ласка,  включіть систему.

 

      "За"-

      Рішення принято.

      Це процедурне питання. Будь ласка.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Викрикувать -  це  теж  порушення.

 

      ПИЛИПЕНКО.

      Уважаемые  коллеги,  28  мая  на  Соломенской площади Киева

 состоялся митинг киевских офицеров. В  нем приняли участие сотни

 офицеров  и  их   жен. Они обратились к нам со своим обращением.

 Экономика  и  социальная  политика,   которую проводит Президент

 Украины  за  поддержкой большинства депутатов Верховного Совета,

 поставило  народ  Украины  и  армию  на  грань  катастрофы.  Что

 происходит   в   армии?   Высшие   военные   чины  отрвались  от

 повседневной   жизни   армии,   фактически  не  проходит  боевая

 подготовка   войск   через  отсутствие  материально-технического

 обеспечения  и финансирования.

      Происходит   необоснованная   распродажа  военной  техники,

 вооружения   за   бесценок,   разваливается   система   военного

 образования  и военной науки. Офицерский состав и их члены семей

 поставлены   на  бесправное  положение,  обречены  на  нищенское

 существование  -нет  квартир,  не  оплачивается  их и без того

 мизерное денежное довольствие.

      К  чему  это  приводит?  Армия  становится небоеспособной и

 через   это   неспособной   выполнять  свои  функции  по  защите

 государства.

      Потеряно   доверие   воеенослужащих   к   Правительству   и

 Президенту,  к  Верховному главнокомандующему. Офицеры вынуждены

 искать дополнительную работу и средства к существованию. Молодые

 офицеры  идут  в  коммерческие  структуры.  Служба  в армии стала

 непрестижной.

      Участники  митинга требуют до 01.10.96 года рассчитаться с

 долгами  по  денежному  содержанию  военнослужащих. ДО 1 августа

 1996  года  увеличить  денежное  содержание военнослужащих в три

 раза.    Расследование   причин   задержек   выплаты   денежного

 довольствия  осуществить Прокуратурой. Наказание виновных за это

 преступление  в  судебном   порядке.

      Узаконить  невозможность  получения  денежного  довольствия

 старшими начальниками до денежного обеспечения подчиненных.

      Увеличить     ассигнования     на    строительство    жилья

 военнослужащим  Вооруженных  Сил  до  18 триллионов карбованцев,

 разработать  и  принять  государственную  программу  обеспечения

 жильем     военнослужащих,     обеспечить    реальное    участие

 военнослужащих в приватизации военных городков, военных заводов,

 военных  сохозов.

      Обеспечить  цивилизованное сокращение Вооруженных Сил путем

 обеспечения жильем, переучебой и трудоустройством военнослужащих.

      Разрешить  работу  военнослужащим  по  совместительству, не

 выходить на работу, если не выплачивается денежное довольствие.

      Влючить  в Конституцию Украины следующее положение: "Служба

 в  кадрах  Вооруженных  Сил  является  государственной  службой,

 пенсии  выплачиваются  согласно  закону".  Принять  полнокровный

 Закон "О  статусе  ветеранов".

      Требуем  созыва  всеармейского  совещания  под руководством

 Президента  Украины,  Верховного главнокомандующего с вопросом о

 настоящем  и  будущем  Вооруженных  Сил  Украины  не  позднее 20

 августа   1996  года.

      Оргкомитет  митинга  настаивает  на  встрече  с Президентом

 Украины не позднее 20 августа 1996 года.

      Оргкомитет  митинга  настаивает  на  встрече  с Президентом

 Украины  и  Председателем  Верховного  Совета Украины до 10 июня

 1996  года.  В  случае  игнорирования наших интересов мы 11 июня

 планируем провести марш протеста военнослужащих в городе Киеве.

      Спасибо за внимание.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Шановні  колеги!  Всі  депутати, які

 внесли   пропозиції,   можна   булоб  погрупувати  по  декількох

 питаннях.

      Перші -це питання,............ найбільше всіх цікавить, це,

 безперечно,  підготовка проведення день Уряду. День Уряду згідно

 нашого  регламенту  буде проводиться на слідуючому тижні. Але ми

 на  день  Уряду  з  вашого  дозволу  із  тих 18 питань, які були

 запропоновані   комісіями,  фракціями,  групами, ми  внести  два

 питання,  так  я  к  воно  згідно положення і повинно бути. Одне

 питання  -це  про  виплату  агропромисловому комплексу коштів на

 соціальні  потреби  -23  трильйонів  за  п'ять місяців. Ще жодна

 копійка не поступила на рахунки господарств.

      Друге  питання  -це  проведення  конверсії  і  виготовлення

 відповідного  комплексу техніки для агропромислового комплексу в

 цілому.

      Тому  день Уряду..., безперечно, ці два питання і готуються

 і будуть винесені.

      Друга  група  питань  -це  про  виплату  заробітної  плати,

 пенсій,  стан  на  селі.  І  сьогодні тут дійсно з Миколаївської

 області  виступаючим  сказано:  Південь у нас в складному стані,

 Центр -в складному і західні областя в складному. Я думаю, що до

 цього питання ми також, мабуть, на день Уряду повернемся, і воно

 буде  затронуто  в  тій  чи  іншій  мірі,  тому  що через місяц-

 півтора  -збиральна  компанія, через місяць -заготівля кормів, а

 сьогодні   ело   забезпечено  на  10-12  процентів  пальним  -це

 трагедія,  якої  сьогодні ми не передбачаєм, які будуть наслідки

 осінню.

      Чи референдум, чи думають про щось інше.

      Слідуюче  питання.  Це  піднімали  депутати  про те, як нам

 бути,  і  як  поступати,  яке приймати рішення з депутатами, які

 працюють  і  в Кабінеті Міністрів, і рахуються, що вони депутати

 Верховної  Ради.  Я  думаю, що до цього питання ми на слідуючому

 засіданні   Президії  повернемся  -питання  правильне  -і  будем

 виносити на розгляд сеісї.

      Про заслухання Генерального Прокурора -питання дуже слушне.

 Я думаю, що ми дамо доручення і заслухаєм Генерального прокурора

 по  тому  дорученню,  яке  ми  давали на попередньому пленарному

 засіданні.  Депутат  Пилипенко  зачитав заяву, ми дамо доручення

 Комісії   по  обороні  і  безпеці,  яка  повинна  розібратись  і

 проінформувати сесію і  Анісімов вніс три  питання.

      Я  вибачаюсь,  перше  питання  -це питання про включення до

 порядку  денного  закону  про  амортизацію,  друге  питання -про

 виплату  заробітної  плати  і  пенсій  і  мається  на увазі звіт

 Кабінету  Міністрів за два квартали, які пройшли, а вони по двох

 кварталах  повинні проводити відповідно корекцію, не проводиться

 і  Верховна  Рада  не  знає.  І  третє  питання  -це коригування

 бюджету.  Тому я ці три пропозиції, внесені депутатом Анісімовим

 ставлю  на  голосування,  щоб їх внести до порядку денного нашої

 сесії.

      Будь  ласка,  я  вибачаюсь,  Олександр Олесандрович просить

 слова.

 

      МОРОЗ....  репліка.  пропозиція  Олександра  Володимировича

 Лавриновича. Я мушу відповісти на неї.

      Мова  йде  про те, що він не правильно користується нормами

 Регламенту.  Регламент  передбачає,  що  третьої частини голосів

 депутатів  потрібно для того, щоб сформувати, включити в порядок

 дня  на  сесію  питання  і  на  початку  сесії, коли ми формуємо

 перелік  цих  питань,  третина  голосів  вистачає  для того, щоб

 перелік включити питань.

      На  початку сесії ми затвердили перелік питань, орієнтовний перелік  питань,  і  більше  того,  ми  прийняли ще постанову, що

 кожного  місяця  будемо  уточнювати  цей  перелік,  причому і це

 уточнення відбувається простою більшістю голосів, а не третиною.

      В   даному   випадку  ми  діємо  точно  в  відповідності  з

 Регламентом.   Вчора  внесена  була  пропозиція,  сьогодні  вона

 розглядається,  так  як  Регламентом  передбачено, це питання не

 включено   в  перелік  питань,  і  тому  воно  потребує  простої

 більшості голосів.

      Я просив би, щоб ми визначилися з цього приводу. Ініціатива

 поступила, порядок передбачає. Можна аргументацію робити, якщо є

 бажаючі,  можна  без  аргументації,  оскільки вона, документ цей

 розданий депутатам. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  ставлю на голосування три питання, які вніс

 до порядку денного депутат Анісімов.

      Будь  ласка,  включіть систему. Я перелікував ці питання, і

 надо слухати.

 

      "за"

      Шановні  колеги,  я думаю, що ми ці три питання на Президії

 розглянемо в слідучий понеділок, і тоді вирішим.

      ШУМ У ЗАЛІ

      А  тепер  я  надаю  слово  ініціатору  пропозиції по Голові

 Верховної Ради. Хто в нас ініціатор?

      ШУМ У ЗАЛІ

      Є ініціатор?

      ШУМ У ЗАЛІ

      Будь ласка, Соболєв.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Я прошу сісти на місце.

      Черенков,  будь ласка.  Черенкову дав слово.

 

      ЧЕРЕНКОВ  О.  П.  Уважаемые  коллеги,  мы имеем предложение

 поставить  в  повестку  дня  лишение депутатских полномочий лиц,

 занимающих  две  должности.  Это  норма  Конституцийонной угоды,

 которую они сами подписали.

      Если  они  считают,  что  Конституционная  угода действует,

 пусть   и   отвечают  по  ней.  Поэтому  я  настоятельно  требую

 поименного голосования по этому вопросу. Спасибо. В порядку дня.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Питання  зрозуміле?  Хто  за  те  щоб поіменно

 голосувать? Про включення в повістку дня?

 

      За -

      Шановні колеги, значить, я, давайте ми проголосуєм за його,

 я  зараз  поставлю,  але  кожжен  тут  сидячий  в залі прекрасно

 розуміє,  що  повинні відповідні документи бути підготовлені для

 його  розгляду  на  Презідиії  і для розгляду на сесії Верховної

 Ради.

      (Шум у залі)

      Тому давайте ми проголосуєм про включення в порядок денний,

 але  ми  опреділимося,  сьогодні  у нас середа, для того щоб всі

 документи були підібрані, нам потрібно десь день-два щоб зібрати

 ті документи, які нам необхідні.

      (Шум у залі)

      Хто   за   те,   щоб   включити   в  порядок  денний  прошу

 проголосувать. Голосується поіменно.

 

      За-

      Соболєв.

 

      СОБОЛЄВ.  Шановний  головуючий,  шановні депутати, оскільки

 питання  про  включення  в  порядок денний не потребує особливої

 процедури  обговорення,  я  використаю  необхідні  3 хвилини для

 того,  щоб  обгрунтувати  той  проект  постанови,  який згідно з

 Регламентом,  10  добре,  який  згідно  з  Регламентом  внесений

 ініціативною групою народних депутатів.

      Згідно  статті  4.3.4    Регламенту Верховної Ради України

 рішення щодо включення до порядку денного Верховної Ради питання

 про  відкликання Голови Верховної Ради приймається на пленарному

 засіданні,  наступному  за  днем внесення такої пропозиції. Тому

 формально процедура витримана. Вчора був день офіційного подання

 документів  в  Секретаріат  Верховної Ради, сьогодні зранку вони

 вам  всім  розмножені,  і без обговорення це питання включається

 в порядок питання.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Розгляд питання можливий не раніше ніж через 15 днів, як це

 визначено процедурою Регламенту, і остаточне рішення приймається

 саме не раніше ніж через 15 днів.

     Крім того - особливий порядок ведення сесії. До 15 днів веде

 сесію один  з  заступників, а при відсутності заступників - член

 Президії  Верховної  Ради  України,  а в сам день розгляду цього

 питання  засідання  веде лише той народний депутат, який виконав

 дві  умови: перше -  той, який не підписав заяву про відкликання

 Голови  Верховної  Ради і друге  -  лише той, хто конкретно буде

 визначений цим залом для ведення цієї сесії.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Отже, у всіх вас на руках розданий проект постанови, згідно

 з  яким депутатські  групи і фракції, крім того - окремі народні

 депутати,  які підписали цю заяву, вимагають включення в порядок

 денний питання про відкликання Голови Верховної Ради.

      По-друге,...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      По-друге,  обгрунтування  питання щодо розгляду відкликання

 Голови  Верховної  Ради було зроблено у відповідній заяві, текст

 цієї заяви доданий вам.

      Крім цього, по-третє, при розгляді питання щодо відкликання

 Голови  Верховної  Ради  у  виступах  народних  депутатів будуть

 висловлені  ті  пропозиції конкретні, які висловлені в розданому

 тексті.

      Саме тому:

      1.  Щодо  тексту,  розданого вам. Перше і найбільш серйозне

 обгрунтування - це  є  систематичне порушення Регламенту Головою

 Верховної Ради. Вже стало конкретною ситуацією, коли при кожному

 розгляді  питання,  Голова  Верховної  Ради  допускає, по-перше,

 виступи з залу без запису через електорону систему голосування і

 такям  чином надається право для виступів виключно представникам

 депутатських груп і фракцій, які представляють "лівий " блок.

      По-друге. Виключно з порушенням Регламента приймалося цілий

 ряд рішень в Верховній Раді, які стосувалися життєносних питань,

 а саме: питань, які стосувалися бюджету, питань, які стосувалися

 безпосереднього  розгляду в Верховній Раді економічної стратегії

 Верховної  Ради і конкретного цілого ряду питань, які стосуються

 конкретних  законодавчих актів, коли слово не надавалося окремим

 народним депутатам.

      Натомість,  при  розгляді  питання щодо Конституції, раптом

 Голова  Верховної  Ради  проявив  дуже  цікаву зацікавленність в

 слідуванні  чітко статтям Регламенту. І, можливе, єдине питання,

 яке  було  розглянуто в цій Верховній Раді згідно з Регламентом,

 це,  дійсно,  було  питання  розгляду  Конституції.  Але це було

 знову-таки  зроблено  з  єдиною  метою  для  того,  щоб завалити

 розгляд  цього питання. І сам факт поіменного голосування Голови

 Верховної  Ради  щодо  життєносного  питання,  коли 258 народних

 депутатів  підтримали  проект  Конституції в 1-му читанні, а він

 утримався,  свідчить про те, які бажання у Голови Верховної Ради

 щодо прийняття Конституції  Верховною Радою.

      Наступне  питання  -це  питання  Конституції, яке виявилось

 найбільбш принциповим і найбільш свідоме рішення приймалося саме

 депутатами  Верховної Ради.

      По-перше.  Всі  пам'ятаєте,  як все було зроблено для того,

 щоб  тимчасова  спеціальна  комісія  ні  в  якому  разі  не була

 створена  Верховною  Радою  і  лише  після  того,  як  2  місяці

 працювала  ініціативна  депутатська група, коли стало зрозуміло,

 що вже самі ародні депутати України можуть прийняти це рішення і

 без   голосуючого,   тільки  тоді  було  прийнято  рішення  щодо

 формалізації оботи цієї комісії.

      Дуже  цікаве  питання  і  найбільш  принципове  -це питання

 нереєстрації  народних депутатів -членів Соціалістичної фракції,

 партії,  яку  очолює,  а  саме Соціалістичної партії, яку очолює

 Голова   Верховної Ради.

      Уявіть  собі, в якій країні світу можливо таке, щоб Голова,

 який  веде  засідання  парламенту, мав право вести це засідання,

 коли члени  його  фракції  не  реєструються?

      Я  розумію,  коли це питання ставиться дійсно тими, хто є в

 меншості в Верховній Раді, але коли той, хто обраний у Верховній

 раді,  веде  засідання  і  робить  все  свідомо  для  того,  щоб

 засідання  цієї   Верховної Ради   не  проводилось.

      Найбільш  прийциповий  момент,  який  стосується руйнування

 цієї  Верховної  Ради, а саме в проекті, поданому соціалістами і

 комуністами  записано,  що  повинні  бути  проведені  перевибори

 Верховної Ради України.

      От  ціна,  яку  заплатили всі абсолютно, хто сидить в цьому

 залі, щоб  зірвати  роботу  сесії!

      Дехто   сподівається,   що   буде   прийнятий   Закон  "Про

 пропорційні  вибори", хтось сховається за пропорційними списками

 і  пройде  на  наступних  виборах.  не  очікуйте  цього!  Тільки

 Верховна  Рада  України  буде визначати порядок виборів і тільки

 вона буде визначати той термін, коли повинні проводитись вибори.

      Саме  тому  258 народних депутатів свідомо проголосували за

 той  проект,  в якому сказано, що кожен орган, включаючи місцеві

 Ради,  включаючи  Верховну РАду, повинні проіснувати весь термін

 існування,  який  йому  відведено.

      Особливе  питання  -це питання організації роботи Верховної

 Ради.  Але  це  ми  розглянемо окремо, коли через 10 днів Голова

 Верховної Ради подасть фінансовий звіт щодо діяльності Верховної

 Ради.  Це  буде  питанян  про  закупку автомобілів з порушеннями

 технічного обслуговування, це буде питання про закупку іноземних

 меблів,   які   закуплені  Верховною  Радою  замість  того,  щоб

 підтримати власного товаровиробника. Ось конкретна ціна тих, хто

 в цій залі голосує за підтримку власного товаровиробника, а коли

 доходить до конкретних питань, використовує все для того, щоб ці

 зали були вмебльовані іноземними меблями. Це окреме питання, яке

 стосуєься порядку організації роботи Секретаріату.

      Як  би тут комуністи не намагалися зірвати роботу Верховної

 Ради,  але  всі  чудово  розуміють,  що головне в порядку роботи

 Верховної  Ради  -це  підготовка  питань  до  сесії,  це порядок

 роздачи  цих питань, це порядок підготовки народних депутатів до

 розгляду цих питань.

      На протязі останнього місяця Секретаріат нашої депутатської

 групи   інших   депутатських   груп  щоденно  подає  по  два-три

 законодавчих  акти,  які  не  згідно  з  процедурою розмножені в

 Верховній Раді. Це стосується порядку їх фіксації, це стосується

 порядку  їх  реєстрації  і  розгляду  у  Верховній Раді. Порядок

 організації роботи Секретаріату -це особливе питання. Це питання

 особливе  оскільки  ви  чудово  бачите, що на керівних посадах в

 Секретаріаті  Верховної  Ради,  як  гриби  після  дощу,  вилізла

 практично   вся   партійна   норменклатура   КПРС.  На  сьогодні

 представники   Верховної  Ради  в  областях  один  до  одного  є

 абсолютно  сі  представниками  соціалістичної  чи  комуністичної

 партії.  На  сьогодні  зроблено  все  для  того, щоб перетворити

 Верховну Раду в оплот комуністичної партії.

      Ще  свіже  в  пам'яті питання, коли на обладнанні Верховної

 Ради  з  залученням працівників Верховної Ради все було зроблено

 для того, щоб розшифрувати матеріали Комуністичної партії. І все

 це ам'ятають чудово, яким чином це робилося в робочий час.

      Саме  тому,  я вважаю, що питання про включення конкретного

 про  відкликання  Голови  Верховної Ради -це є питання  згідно з

 яким  ми  повинні  вирішити  раз  і  назавжди,  що Головуючий на

 Верховній  Раді  -це  не  є член якоїсь партії, це є людина, яка

 повинна   об'єднати   цей   зал,  перш  за  все,  для  прийняття

 Конституції  і  для  нормальної  цілоеспрямованої  законотворчої

 діяльності.

      Те  що  стосується  тієї  фальшівки, на яку посилаються так

 активно члени   Комуністичної  партії  стосовно мого референта, я

 візьму слово і спеціально дам звіт з цього питання. Дякую.

      ШУМ В ЗАЛІ

      ОПЛЕСКИ

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі   за   інформацію.   Шановні  колеги!

 Запитання  будуть?

      Давайте   відведем...   Скільки?  10  хвилин  на  запитання

 достатньо?  Запишіться,  будь  ласка.  Не шуми. Сядь. Він сам би

 попросився.   Я ж  не заставляю.

      Будь ласка, Душейко. Бєльський.

 

      ДУШЕЙКО

                              - 36 -

      Шановний  Сергій  Владиславович! Я звеликою увагою вислухав,

 ну, вашу інформацію і після цієї інформації в мене склалося таке

 враження:   невже  за  весь  час  діяльності  на  посаді  Голови

 Верховної  Ради,  Мороз Олександр Олександрович нічого не зробив

 позитивного  для  цементування  й укріплення Верховної Ради, для

 блага  України? Невже він весь час робив усе на розвал Верховної

 Ради,  як  я  зрозумів  з  ваших виступів... з вашого виступу, я

 вибачаюсь,  і  нічого  абсолютно  хорошого  немає?  Невже може в

 людині скільки жовчі набраться, щоб на свого колегу лити стільки

 бруду і  стільки грязі?

      З точки зору етики депутата, я вважаю, що потрібно все-таки

 було  б  вам  побудувать  свій  виступ, назвать і позитивні риси

 і  ясно,  що  щось можливо й не так. Прошу дати відповідь на моє

 запитання.

 

      СОБОЛЄВ  С.  В.  Наскільки  ви  зрозуміли,  це не є виступ.

 Виступ  буде  після  того,  як  питанння буде включено в порядок

 денний.  І  там буде повне обгрунтування роботи Голови Верховної

 Ради.

      Я  хотів би єдине нагадати, як в цій Верховній залі прийшли

 ті,  хто проголошували на цих виборах, що вони змінять докорінно

 курс   Верховної   Ради,   обливали  брудом  Голову  попередньої

 Верховної  Ради,  робили  все для того, щоб змішати з брудом всю

 роботу попередньої Верховної Ради.

      На  відміну  від  вас,  шановні  комуністи і соціалісти, я,

 аналізуючи  роботу  Голови  Верховної  Ради, а я це саме зроблю,

 якщо  це  питання  буде  зроблено, проаналізую все конкретно, що

 було зроблено Головою Верховної Ради щодо розвалу цієї Верховної

 Ради,  щодо  розвалу  роботи  Верховної  Ради  як  законодавчого

 органу.

      Те,  що  стосується  позитивного  в роботі Голови Верховної

 Ради,  будь  ласка,  це ваше право, і ви можете це обгрунтувати.

 Але  я вважаю, що саме завдяки головуванню Олександра Мороза все

 було  зроблено  для  того,  щоб  ця Верховна Рада, щоб фракції в

 Верховній  Раді  кидалися  одна  на одну, не розуміючи, не чуючи

 один  одного,  щоб  все  було зроблено для того, щоб ця Верховна

 Рада   стала  непрацездатною  і  готувати  грунт  для  наступних

 виборів. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Бєльський, Свято.

 

      БЄЛЬСЬКИЙ В.І.

 

      Дякую, Олександр Миколайович.

      Сергій  Владиславович, у вашій, вашому виступі сьогодні всі

 депутати зрозуміли, що, дійсно, хто заказує музику, хто платить,

 той,  собственно говоря, ставить перед вами завдання. І це стало

 вже  давно  очевидно  в  цьому  залі,  що праве крило хоче зняти

 Голову  Верховної  Ради,  хоча для цього аргументи ви привели ну

 просто смішні.

      Ви   вдумайтеся,  що  мені  просто  соромно,  я  з  вами  з

 запорізької   делегації  і  мені  соромно  чути  таке:  закупили

 іноземні  меблі  і  т.  д. і т. д. Ну, це не стоїть, як кажуть в

 народі, "выеденного яйца". Це, по-перше.

      Ну,  і  навєрноє,  в  вас  закалка  така, будучи секретарем

 партійної  організації педучилища ь 2 ви пройшли хорошу партійну

 підготовку.

      СМІХ У ЗАЛІ.

      Тому   я  вважаю,  що  все-таки  якби  ви  особисто  хотіли

 конструктивної  роботи,  праці  Верховної Ради, Верховної Ради я

 думаю  для цього треба у свій час вибрать Конституційний суд, за

 що ваша фракція голосувла проти, а якби був у нас Конституційний

 суд,  ми  на  сьогодні  було  б  суспільство  більш  стабільним,

 працювали б більше виважено всі гілки влади.

      Тому  в  мене  питання  таке:  як ви відноситесь до виборів

 Конституційного  суду  і  чому  ваша фракція не підтримує ті, на

 сьогодняшній  день  те питання, яке стоїть також воно на порядку

 денному і вітає в воздуху, щоби в сумісності двох мандатів.

 

      СОБОЛЄВ.  Ви  знаєте  що саме наша депутатська група в свій

 час  вносила  питання  і за це проголосував 201 народний депутат

 про   те,   щоб  припинити  сумісність  мандатів  всіх  народних

 депутатів,  які  в тому числі як і ви числяться на одній посаді,

 працюють  на  іншій,  а  гроші  отримують у Верховній Раді чи ще

 десь.  Таким  чином  було складено список тих народних депутаів,

 які  на  сьогодні  під  тими  чи іншими приводами не працюють на

 постійній   основі   у   Верховній   Радіи,  числяться  головами

 колгоспів,  міністрами,  директорами  заводів  і так далі, і так

 далі.  Саме  тому  наша  депутатська група за це голосувала і ви

 побачите це на поіменному голосуванні.

      Те  що  стосується  Конституційного  суду.  Була спеціальна

 заява  нашої  депутатської групи і інших народних депутатів, які

 підтримали,  що  Конституційний  суд  повинен  бути обраний лише

 після  прийняття  нової  Конституції України, для того, щоб було

 чітко  визначено  конституційне  поле  цієї держави, і тільки на

 підставі Конституції як основного закону України можна визначати

 будь-яке  відповідність  законодавчих  актів, указів Президента,

 нормативних   актів   уряду,   рішень   місцевих   Рад  щодо  їх

 відповідності  основному  закону.

      Те  що стосується такої турботи вашої про моє перебування в

 рядах комуністичної партії, я хотів би наголосити, що на відміну

 від багатьох тих, хто присутній в цій залі і продовжував платити

 внески  Горбачову, якого ви сьогодні хаєте і обливаєте брудом, я

 свідомо  вийшов  з  комуністичної  партії в той час, коли ви всі

 продовжували   підтримувати   той  курс,  який  проводився  цією

 партією.

      Саме  тому  абсолютна більшість свідомих народних депутатів

 ще  того  скликання  створили  дійсно  демократичні  партії, які

 стояли  на принципах свідомого розподілу повноважень між гілками

 влади,  віддачі всього партійного майна, яке награбувало КПРС за

 70  років  свого існування, народу. І саме це було зроблено. Ось

 та відповідь, яку я хотів дати.

      (Оплески)

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  прошу: давайте ми аплодисменти не будемо...

 Ви  користувалися  тими  благами  більше, чим хто... І аплодуєте

 зараз!.. Свято, Яковенко.

 

      СВЯТО В.  , 416 виборчий округ, Хмельниччина.

      Дякую, Олександре Миколайовичу.

      Шановний   доповідачу,   чи   погоджуєтесь  ви  з  мудрістю

 народною, що дуже важко приступом фортецю ззовні взяти, але дуже

 легко  її  за  рахунок троянського коня зсередни зламати?.. І от

 якраз  роль  отого троянського коня, виконання цієї ролі відвели

 нам,  депутатам, щоб ми один на другому чуби тягали; щоб ми один

 з другим Верховну Раду зсередини ламали!..

      Шановний  доповідачу,  ще одне запитання. Чи аналізували ви

 те,  що  вводиться  і  вноситься  політика  (на  різних рівнях),

 політика:  поділяй  і владарюй! Верховну Раду... Верховна Рада -

 Президент на рівні геополітичному. І все - з одніє ціллю, а саме:

 знекровити  і  голими  руками  Україну  взяти.  То хто ж в цьому

 зацікавлений?!  Яким  способом  20-25%  отих,  хто в залі цьому,

 переслідують   інтереси власної кишені  - і  тільки  - більшість

 заполучають!.. Дякую за увагу.

 

      СОБОЛЄВ. Дякую за запитання. Я хотів би нагадати як рівно 2

 роки  тому члени Соціалістичної, Комуністичної партії забули, як

 домовлялись  з  тим  Президентом,  який  був обраний всенародно,

 сподіваючись, що він зруйнує цю державу -цього не сталося. Ні на

 які зговори наша фракція не йшла в цьому плані. А ви спиітайте у

 свого  керівництва  про  ті  таємі  наради,  які проводилися для

 підтримки  на  Голову  Верховної  Ради  Мороза  однією  частиною

 депутатського  корпусу  зп  підтримки  на  президенських виборах

 Леоніда Даниловича Кучми. На жаль, Леонід Данилович для тих сил,

 які так сподівалися, що він зруйнує цю державу, не зробив цього.

      Саме тому  я ...

      ШУМ У ЗАЛІ

      ...  хотів  би  свідомо сказати, що щоб ви не робили зараз,

 щоб   ви   не  хотіли  зробити  для  зруйнування  цієї  держави,

 руйнування   цієї   держави   починається   саме,   починаючи  з

 керівництва  Верховної  Ради,  яка  замість  того, щоб проводити

 свідому  політику  контролю  за  виконаннням  законодавства,  за

 впрорвадженням  перш  за все законів, які необхідні цій державі,

 опчала все для того, щоб зруйнувати єдність в Верховній Раді для

 того, щоб  пересварити всі депутатські групи і  фракції.

      Саме тому ...

      ШУМ У ЗАЛІ

      ...цілий   ряд   епутатських  груп  і  фракцій  і  народних

 депутатів  поставили  питання  щерік  тому  про  зміщення Голови

 Верховної  Ради  і  про  його  звіт.  На  жаль,  тоді підтримала

 абсолютна   меншість.  Судячи  з  сьогоднішнього  дня  абсолютна

 більшість   народних  депутатів  розуміє,  що  тільки  оновлення

 Верховної  Ради  її  керівництва  дасть  можливість для праці на

 благо народу  України. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. І останнє питання,  я  оголосив  Яковенко.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Шановні колеги, час використали, 10 хвилин. Спасибі. Згідно

 процедури, ми працюєм по скороченій програмі при розгляді даного

 питання...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Ну, час... я  оголосив, ну...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Іде обговорення по скороченій програмі. Надається слово 2-м

 депутатам  за  і  двом депутатам проти.

      Я  прошу,  давайте  так:  хто  "за"  і  хто  "проти" по два

 чоловіки.

      Я  прошу...

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Чобіт,   я  прошу,  сядьте:  ви  рідко  буваєте,  а  шумите

 найбільше  всіх.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

     Шановні  колеги,  подождіть, сядьте, будь ласка, запишіться,

 включіть  систему.

      Не  надо підказувать. всі за Регламент турбуються викриками

 і  нарушають  його  цим  шумом.

      Поки  записуються,  я  слово надаю Олександр Олександровичу

 Морозу,  будь  ласка.

 

      МОРОЗ  О. О. Шановні колеги, будьте уважні, я хотів зробити

 маленьке  уточнення.

      За  Регламентом,  Сергій  Владіславович  помилився в своєму

 трактуванні,  коли  буде  питання вирішено про включення питання

 цього  в  порядок  дня,  все одно до самого розгляду питання, за

 Регламентом,  веде  засідання  Голова  Верховної  Ради,  він  не

 позбавляється  повноважень Голови. Будь ласка.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Шейко,"за"?

      Федорин - "за".

      Смірнов,  "проти"? "Проти".

      Боженко? Чапюк? "Проти"?

      Ніколаєнко?

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Симоненко?

  Таким чином Шейко, Федорин - за, проти - Смірнов, Симоненко.

      Шейко, будь ласка. Петро Володимирович.

 

      ШЕЙКО П.В.

      Шейко,  444 Бобровицький виборчий округ.

      Шановні  колеги  депутати! Шановний Головуючий! Я хотів би,

 щоб  ми це питання розглядали абсолюно спокійно, не політизували

 зал,......  він  і  так  досить  політизований. Тому є процедура

 регламентна.

      До речі, я хотів би вам нагадати частину друг статті  4.3.4

 Регламенту,  де  мова  йде  про те, що в разі відкликання Голови

 Верховної Ради, заступники Голови Верховної Ради не вправі вести

 засідання,  не  говорячи про те, що Олександр Олександрович може

 вести це засідання.

      Тепер,  шановні  колеги,  я  хотів  би  сказати  про те, що

 питання,  скажімо,  про  заміну  керівництва  Верховної  Ради  і

 Президії,   очевидно,   назріло   не   сьогодні,   воно   тільки

 загострилося  навколо  обговорення  проекту  Конституції.

      Ми   ж   з   вами   свідомі   того,   що  парламент  працює

 непродуктивно.   Ми   свідомі   того,   що   Головуючий  порушує

 систематично  Регламент.  При  чому  останнім  часом  наші права

 з  вами  просто  прорушуються.  Головуючі допускаютіь некоректні

 випади   по   відношенню   до  народних  депутатів.  Мандат  наш

 принижується,  статус  народного  депутата  принижується, і це ж

 очевидно.  Ми  з  вами  не  маємо  сьогодні  ніякої  взаємодії з

 президентською командою, скажімо, з структурою виконавчої влади.

 При чому це робиться свідомо. Ситуація  загострюється.

      Особисті   стосунки,   скажімо,  Голови  Верховної  Ради  і

 Президента  України не дають продуктивно працювати. Тому я хотів

 би,  щоб ми спокійно розглядали цю проблему, включили до порядку

 денного,  через  15  днів  послухали  все те, що накіпіло в нас,

 власне,  на  душі  за 2 роки один в одного, висловили і прийняли

 нормальне  рішення,  відповідно  до норм діючого Регламенту. Так

 працювати далі Верховна Рада не може.

     Якщо  ми,  скажімо,  на  основі обговорення Основного Закону

 держави  розкололи зал, давно уже розколений, ще більше, то ясна

 річ,  що далі так функціонувати вищий законодавчий орган держави

 далі  не  може.  І  я  просив  би підтримати ініціативу народних

 депутатів  про  включення цього питання в порядок денний, згідно

 норм  Регламенту,  і прийняти по ньому відповідне рішення. Дякую

 за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Смірнов.

 

      СМІРНОВ

      Євген  Смірнов,  61  виборчий  округ.  Шановний  Олександре

 Миколайовичу!  Я  буду  говорити виключно по темі. прошу мене не

 перебивати,  навіть, якщо вам здасться, що я говорю не за темою.

 Це  за  темою.  3  хвилини   мої.

      Так от. Після краху СССР, до якого попри будь-який здоровий

 глузд  ще й тепер нас прагнуть повернути деякі народні депутати,

 Україна  мала  всі можливості бути сьогодні великою європейською

 державою,  до  думки якої дослуховувався б весь світ. Варто було

 лише   йти  своїм   шляхом.

      Цього   не  сталося.  Замість  багатої  країни  -жебрак  на

 жебраку. Замість великої держави -руїна. Народ в цьому винен? Чи

 може  нас  крізь  скрізь  скорумповані і душею і тілом запродані

 іноземним  панам американським, ізраїльським і російським владні

 структури  і  державні  діячі.  Які виконують двоїсте завдання -

 особисто  збагатитися  і служити своїм господарям, які, з подачі

 маразматиків-поетів,  із  радістю відмовилися від ядерної зброї,

 що автоматично забезпечувало Україні статус великої держави, які

 чітко  виваженими  і  ворожими  державі  і  народу  кроками, так

 званими  ринковими реформами, поставили націю на межу зникнення.

 А тепер завершують процес узаконення своєї тоталітарної влади.

      Вчора   відбувся   не   великий  акт  творення  української

 державності,  а навпаки запродаж її оптом, чого не розуміють, на

 жаль, ті лічені справжні патріоти України, які за це неподобство

 голосували.

      Відбувся  запродаж  держави  через  яничарних  осіб ворогам

 України, запродаж у першому читанні, за чим невдовзі відбудеться

 і  друге  подібне зачитання криги київських мудреців, протоколів

 київських   мудреців.   Узурпація  влади  в  руках  "державного"

 криміналітету   та   іноземного   капіталу,   в   тому  числі  і

 російського,   здійснюється   багатьма   шляхами,   які  зрештою

 сходяться  в  певних  ключових  точках.  Однією  з найважливіших

 частин  плану  змови  проти  Української  державності і є спроба

 усунення  з посади Голови Верховної Ради Олександра Мороза вкрай

 знахабнілою  групою,  яка,  повторюю,  скоріше  за  все  виконує

 завдання своїх хазяїв, чітку вказівку: Мороза усунути.

      Це  робиться з метою повного контролю над Верховною Радою і

 повної можливості як завгодно нею маніаулювати.

      Безпідставність  звинувачень  доводить  проект постанови, з

 дозволу  би  мовити,  авторів.  До  нього, як мінімум, мала бути

 додана  грунтовна  пояснювальна  записка,  якої  немає.  Є  голі

 політичні зауваження.

      Останнє.  Я  звертаюсь  до  здорового  глузду депутатів: не

 дайте  себе  ошукати,  не будьте пішаками у чужій грі, не беріть

 участі у цьому ганьбищі. Дякую за увагу.

 

      ОПЛЕСКИ.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ..................

 

      ФЕДОРІН.Прошу передати слово Лавриновичу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Лавринович.

 

      ЛАВРИНОВИЧ О.В.

      (Олександр Лавринович, Народний Рух України)

      Я  думаю, що зараз не будуть дуже так аплодувати, тому що я

 думаю,  що  ми  повинні вирішувати питання таким чином, щоб мати

 ефективно працюючий законодавчий орган держави, який забезпечить

 розвиток   суспільства   таким  чином,  щоб  замість  того,  щоб

 ініціювати   протистояння   в   Україні,  і  замість  того,  щоб

 рефлекторно  відзеркалювати  проблеми,  які  в ньому є парламент

 вирішував  ці проблеми, не тільки їх відзеркалював, а крім того,

 ще  й  свідомо створював ці проблеми, ініціюючи протистояння між

 різними гілками влади.

      Отже,  перше  що  я  хочу  сказати,  що я к і раніше, так і

 сьогодні  відбувається  маніпуляція Регламентом. Хочу наголосити

 ще  раз  на  тому,  що те що зараз є хочуть поставити як підміну

 питання  про  розгляд  усунення голови Верховної Ради Олександра

 Мороза  з  посади.  Звичайно, що сьогодні вранці ми послухали що

 соціалісти  хочуть  закон про опозицію і хочуть піти в опозицію,

 бо  вони є в меншості. Ну, мені здається, що тут не тільки вже з

 норми  Регламенту,  тут уже з психікою і здоровим глуздом не все

 гаразд,  чи  може при цьому представник опозиції надалі керувати

 парламентом  і  свідомо  робити  все  для  того,  щоб він не міг

 приймати  рішення  взагалі?  Ну,  мені здається що тут щось не в

 порядку є з цим.

      Інше. Є намагання уникнути через 15 днів розгляду питання і

 звіту  голови.  Звичайно можна нагадати по те, що ще існує пункт

 21  в  статті  4.  3.  8,  який  вимагає  щорічного звіту голови

 Верховної   Ради  за  його  діяння,  але  свідомо  кожного  разу

 уникається.  Якщо  минулого  року  після  тривалих домагань було

 поставлено  в  порядок  денний звіт Президії, та й на тому все й

 обмежалось  і  жодних  звичайно  рішень  після того не виконано.

 Звіту  голови  не  було по сьогодняшній день з моменту обрання і

 зараз   знову   є  намагання  уникнути  відповідальності,  треба

 відповідати за свої дії і діяти у відповідності з Регламентом.

      Тому  прошу  не  плескати,  а  послухати  як буде звітувати

 голова,  що  він  зробив  доброго,  красивого,  гарного  і нехай

 вітдповість  за  те,  що не зробив, і нехай відповість за те, що

 зробив на шкоду парламенту і на шкоду Україні. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Симоненко.

 

      СИМОНЕНКО.   Спасибо.   Уважаемые   коллеги,   я  хотел  бы

 безусловно прежде всего обратиться к тем, кто взвешенно подходит

 к  любым  политическим  акциям,  имеющим  место  здесь  в стенах

 Верховного Совета, и ответить на главный вопрос: а судьи же кто?

      Судьи  те,  кто должны были, по сути дела, внося документы,

 прорабатывая  их  серьезно  в  Верховном  Совете,  в  комиссиях,

 детально  изучая  проблемы,  обкективно  подходя  к  процессам в

 Украине,  вносить  проекты  законов,  которые  способствовали бы

 нормализации  в целом жизни нашего народа. Я могу много примеров

 приводить...

      И   среди   тех,   кто  подписал  этот  документ,  вызывает

 колоссальное  удивление,  что подписывают те, кто иногла палец о

 палец  не ударил, чтобы этот закон отвечал интересам большинства

 народа;   кто   в   открытую   заявляет   о   своей  клановости,

 коррумпированности, мафи... защите интересов отдельных мафиозных

 групп!..

      Второе. Я хотел бы привлечь ваше внимание к тому, что у нас

 сегодня,  выходя  на  трибуну,  явно демонстрируется демагогия и

 фарс,  с  которым  сегодня  выходят на эту трибуну люди, членами

 фракций  являются  те,  кто  втаскивал 4 или 5 лет до этого сюда

 проекты  законов,  последних,  кстати  говоря...  Чего  мы перед

 нашими   людьми,  которые  без  работы  сегодня,  в  вынужденных

 отпусках,  должны  за  200  долларов  этих  отчитываться?!.. Кто

 втаскивал   это   решение?   Пинзеник  и  Терехин!  Чьи  фракции

 представляют?  Соболевскую  фракцию представляют...

      Я  думаю,  что  сегодня  надо  очень внимательно задуматься

 вообще  над  всей  конструкцией и моделью экономических законов,

 которые   предлагались.   И  все  это  те  же  ж  исполнители  и

 действующие  лица... Шпек еще сидит здесь... Германчука нет - мы

 никак   не   найдем,   куда  доллары  подевались  и  как  вообще

 Государственный    бюджет    используется...   Так   кто   тогда

 исполнители?! И чьей воли исполнители?!..

      Я   хотел  бы  как  очевидец  сказать,  что  эта  программа

 реализовывалась  и  задумывалась  в кабинете Президента Украины,

 Кучмы. Неоднократно представители этих девяти фракций, приходя в

 этот  кабинет,  имея  наглость  даже  в  присутствии коммунистов

 говорить  о  том,  что  Леонид  Данилович,  давай уберем Мороза!

 Оттуда начиналась программа!..

      Откуда   начинаются   все   реформы,  проводниками  которых

 являются  вот эти судьи?! Оттуда начинается!

      Кто является сегодня, так скажем, тем, кто не защищает свой

 народ  и  не выполнил ни одного предвыборного обещания?! Те же ж

 люди - те исполнители и те действующие лица...

      Задача,  которая  ставится  сегодня.  Она год назад не была

 реализована  -это  расколоть  Верховный Совет, попытаться убрать

 сегодня    законодательный   орган,   как   коллективный   орган

 представления  интересов  народа  с  арены  политиической  жизни

 нашего  государства и, естественно, решить проблему концентрации

 власти  в  руках  вот  именно  и  уже  группы,  именно этих, кто

 защищает интересы определенного круга людей.

      Я  думаю,  что  здесь вполне очевидно, что обкединившись на

 примере  решений  проблем  и  обкединились националисты, которые

 против  народовластия  и  обкединился  крупный  капитал, который

 сегодня  и  которому очень выгодно, чтоб была именно эта система

 власти  сегодня.  Вот  в  чем-то  корень  проблем.  И, уважаемые

 народные  депутаты,  коллеги,  не  посчитайте, что это в запале,

 это,  действительно,  боль  души  и  раздумий  над всем тем, что

 пооисходит  здесь.  Я  бы  Жулинскому  уже  говорил откуда и что

 получает -помолчите, Ради Бога, а то я расскажу вслух тогда...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Не  демагогия.  На  2-й этаж чаще ходите Верховного Совета.

 Поэтому,  уважаемые коллеги, здравый рассудок должен двигать нам

 сегодня  и  взвешенность  оценки  всего  того,  что натворили, к

 сожалению,  не  создали,  не  созидали,  а  разрушали все время,

 унизили свой народ. Ограбили его, жебраками ходят по всему свету

 и  дальше  продолжать  будут  грабить,  а  убрать-то надо людей,

 которые сегодня в рамках возможного пытаются реализовать здравый

 рассудок  политики  государственной и  воли народа  сегодня.

      А  вчерашний фарс принятием в 1-м чтении Конституции -яркое

 свидетельсьво  кто рвется до власти, кто хочет последнее забрать

 у нашего  народа.

      Я  благодарю  за  внимание  и  надеюсь  на  здравый смысл и

 рассудок  при принятии  этого решения.

      ОПЛЕСКИ.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, по процедурі голосування будуть

 якісь думки? Значить,  немає. Я тоді зачитую... По процедурі?

      ШУМ У ЗАЛІ

      Я  бачу.....  чого  шумиш?  Запішиться,  будь  ласка,  по 1

 представнику,  по  1  представнику  від  фракції по процедурі, з

 мотивів,  я  вибачаюсь, голосування. А по процедурі так положено

 по 1-му представнику  від   фракцій. Запишіться, будь ласка.

      Я   думаю,   шановні   колеги,  є  необхідність  з  мотивів

 голосування?

      Немає? Єсть.

      Я  тоді  ставлю  на  голосування,  хто за те, щоб з мотивів

 голосування  надавати слово. Прошу проголосувати. Від фракцій, я

 сказав  ,  від  фракцій.

      За -

      Степенко,  від якої фракції? Позафракційний, Степенко, будь

 ласка, По одній хвилині. Від кожної фракції, хто записався, надам

 слово.

      Голови фракцій, дайте по прізвищах своїх представників.

      Висвітіть  список,  будь ласка,  від  фракцій.

 

      Із позафракційних Степенка я оголосив, за ним Безсмертний.

 

      СТЕПЕНКО

      Олександр  Муколайовичу,  я  вам  дякую.  Шановні колеги, я

 прош,  перш  за  все  заспокоїтись.  Ви  розумієте,  яке питання

 розглядаєм  і,  враховуючи  те,  що  в  нас  позафракційні  люди

 безправні, я написав письмову заяву перед сами початку розгляду,

 щоб мені дали  слов для виступу.

      І  я  б  хотів  запитани  кожного здравомислящу людину... Я

 прошу   не   мішати  мені....  Яка  присутня  на  сьогоднішньому

 політичному  шабашу.  Я  по-другому це назвать не можу. Невже не

 соромно  доповідачу  за  таку  доповідь  і  за такі відповіді? Я

 вважаю,  давайте  так,  якщо  у  нас  єсть притензії, вивчемо це

 питання,  винесемо  на  обговорення.  В  мене теж є претензії до

 Олександра  Олександровича  за те, що створені оці фракції, будь

 вони живі.

      Поки  будуть  фракції,  ніколи в житті в цьому залі не буде

 порядка,  тому  що  йде  боротьба  за...  Я закінчую, Олександре

 Миколайовичу.  Але,  повірте  мені,  я  працював  з  Олександром

 Олександровичем  чотири  роки  в  комісії попереднього скликання

 Верховної  Ради.  І  повірте  мені, що в порядочності Олександра

 Олександровича я не сумніваюсь сьогодні і на одну секунду.

      Я вам дякую за увагу. І подумайте, що ви робите.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Безсмертний, будь ласка.

 

      БЕЗСМЕРТНИЙ

      Прошу:   передайте   слово   голові  фракції  "Державність"

 Юхновському Ігорю Рафаїловичу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Юхновський.

 

      ЮХНОВСЬКИЙ І.Р.

      Основна  (...........) (...........) -сприяти законотворчої

 діяльності  Парламенту.  Замість  того,  щоб  Парламент займався

 нормальною   законотворчою   роботою,   ми  весь  час  займаємся

 розвитком  антогонізму  між  законодавчою  і  виконавчою владою.

 Антогонізм  між  Президентом  і  Парламентом  іноді  доходить до

 крайностей,  що  абсолютно  не  служить нашій державі. При таких

 обставинах  Голова  Верховної  Ради  представляє  не  Парламент,

 представляє  окрему  комуністичну  групу,  яка  фактично  не має

 ніякої конструктивної програми для того, щоб вона була введена в

 державу.

      З цієї точки зору робота Голови Верховної Ради є не тіільки

 не конструктивною, вона  є  шкідливою для   держави.

      Будь  Олександр  Олександрович  порядним  чоловіком, він би

 давно  сам  подав  у  відставку,  тому  що  він  є представником

 меншості  у  Парламенті.  Ось чому я повністю підтримую розвиток

 подій,   який  направлений  на  то,  щоб  відбувся  звіт  Голови

 Верховної  Ради  зміна  такого  Голови  Верховної  Ради, який би

 представляв  би більшість  інтересів Парламенту  і народу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Чорновіл, Рух. Чорновіл.

 

      ЧОРНОВІЛ

      Шановні  колеги!  Я  не  можу  говорити  через хворе горло.

 Передаю Лавриновичу.

      ШУМ В ЗАЛІ

      Лавриновичу  слово! Тільки люди дуже погані можуть сміятися

 хворого.

      ШУМ В ЗАЛІ

 

      ГОЛОС З ЗАЛУ. Слово   Лавриновичу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Лавринович, будь ласка.

 

      ЛАВРИНОВИЧ

      Олександр Лавриновч, Народний Рух України. Я прошу цих дуже

 веселих  депутатів,  яким  дуже весело, зараз трошки присісти на

 місця, поки  ми не  завершили  це питання  розглядати.

      2  моменти, на яких хочу зупинитися. Перше. Процедурне, про

 яке  говорили,  що  ми  повинні висловитись з процедури. Так от,

 процедура  голосування сьогодні має бути такою, як і зазначено в

 порядку денному. Про перелік питань для розгляду на п'ятій сесії

 Верховної  Ради  України у червні. І одним з цих питань має бути

 питання  про усунення Голови Верховної Ради Олександра Мороза. І

 голосувати  за  цей  перелік  питань  ми  повинні в цілому, а не

 висмикувати з нього окремі питання.

      Це  процедурне  питання,  яке  повинно  бути здійснено. І я

 наполягаю на тому, щоб це було зроблено саме так, як передбачено

 Регламентом: затвердження в переліку включно з цим питанням, яке

 ініційоване у відповідності з статтею 4.3.4 Регламенту.

      І  друге.  Звичайно, я................... не буду закликати

 зараз,  щоб  Голова  Верховної  Ради  писав заяву про відставку,

 оскільки  це є марна справа, але я сподіваюся, що через 15 днів,

 21 червня ми почуємо звіт Голови Верховної Ради про його роботу.

      Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Карнаух.

 

      КАРНАУХ М.В.

      Шановні колеги, шановні виборці...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну хвилину, "Незалежні", я так розумію?

 

      КАРНАУХ М.В. "Незалежні", конєшно.

      Шановні  колеги,  шановні виборці, я порівняв би затухаючий

 голос Чорновола із затухаючою демократією в Україні.

      СМІХ У ЗАЛІ.

      А  тому,  я  хотів  звернути вашу увагу на те, що Олександр

 Олександрович  Мороз у моєму окрузі користується великою повагою

 і  авторитетом.  Це  я  говорю  як  народний  депутат. Від імені

 депутатської  групи  "Незалежні"  я говорю, що тут немає жодного

 нашого   підпису,   за  винятком  тих,  хто  працює  в  урядових

 структурах. Ми це питання не ініціювали, ми його не підтримуємо.

 Єдине, на що ми неодноразово вказували Олександру Морозу, на те,

 щоб  він,  ну, не поєднував у собі посади голови партії і Голови

 Верховної Ради.

      Але  я вважаю, що це сьогодні провокація, це є відволікання

 уваги  Верховної  Ради від тих процесів, які дійсно необхідні. І

 це  є  намагання  узурпувати  владу  в  Україні, позбавити народ

 впливати  на  цю владу, на цю безвідповідальну владу, яка довела

 наш народ до зубожіння і до злиднів. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ратушний. Від якої фракції скажіть, будь ласка?

 Одну хвилиночку.

 

      РАТУШНИЙ  Від фракції Конгресу українських націоналістів.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Такої фракції немає.

 

      РАТУШНИЙ  Буде значить.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шестаков  від  якої  фракції? Одну хвилиночку.

 Масенко,  фракція  комуністів, будь ласка, а ви розбиріться поки

 що.

 

      МАСЕНКО.

 

      Шановні  колеги,  я  хотів би звернути вашу увагу на те, що

 так званими демократами, тобто більшістю, яка вже сформувалася і

 вони  цим  гордяться,  хотя  вона не дуже і стійка, але весь час

 ними  піднімається питання про те, що ми розглядаємо не суттєві,

 не  важливі  питання,  а  іменно політизуємо ситуацію в залі. Це

 сьогодні як раз яскравий прояв і проявляється, хто ж цю ситуацію

 політизує.  Замість  того, щоб розглянути дійсно життєви питання

 для  нашого  народу,  для  України ми піднімаємо те питання, яке

 зараз  ніяк  не  повинно  стояти  на  повістці  дня,  це  іменно

 заполітизоване,  це  замовлення  тих  структур, які хотять вести

 тільки  розлад  у  Верховній  Раді  і  домогтися зміщення голови

 Верховної Ради  Олександра Олександровича Мороза.

      Я  от  себе  особисто  повинен  сказати  те,  що  зараз  як

 порівнять  на  якому  рівні  велася  робота  у  Верховній Раді у

 попередньому  скликанні  і  зараз,  то це небо і земля. Але я ще

 одне  хочу сказати, щоб оці усі перепетії, які зараз проходять у

 залі  я  пропоную,  щоб  було  проголосовано, вони сьогодні були

 показані  у  вечірній  трансляції  по  телебаченню  і  щоби наши

 виборці,   народ   України   побачив  хто  якими  питаннями  тут

 займається і хто політизує зал. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Чапюк. Село за реформу.

 

      ЧАПЮК.

 

      Шановні  народні  депутати,  шановні  виборці України. Наша

 група   "Аграрники   за  реформу"  частина  підписала  документ,

 висловлюючи  свою  позицію  чи позицію своїх виборців, но більша

 частина  не  підписала  документу,  виходячи  з того, що питання

 назріло  не по Голові -питання назріло, в першу чергу, по складу

 Президії  Верховної  Ради  в  цілому,  бо у нас, будем відверті,

 серед членів Президії, законодавчого органу, є така ганьба, що є

 порушники   законодавства,  сьогоднішніх  норм,  Конституційного

 Договору.  І  це повинне ставитись питання в першу чергу! А тому

 наша  група більшістю не буде і дальше підтримувати внесеного...

 внесеної пропозиції. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Головатий, від якої фракції?

 

      ГОЛОВАТИЙ С.П. Прошу передати слово Жеребецькому.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Від "Реформ"? Жеребецький від "Реформи", да?

 

      ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ    , 280 виборчий округ.

      Шановні   колеги,  слово  "парламент"  походить  від  слова

 "parlecuntus" - говорити...  Коли  виходить  депутат Моісєєнко і

 закликає  нас  будувати світле соціалістичне майбутнє, чи інші -

 капіталістичне,   це  вважається  абсолютно  нормальним:  людину

 вибрали і вона висловлює точку зору своїх виборців чи когось.

      Значить,   коли   члени   Комуністичної   партії  блокували

 трибуну - це  теж  в  цій  ненормальній  ситуації  теж нормально

 (перепрошую  за  парадокс!). Але коли саботажем роботи Верховної

 Ради  займається Голова Верховної Ради і робить все можливе, щоб

 Верховна  Рада не працювала в певних моментах -  це недопустимо!

 Тобто,  Олександр  Олександрович, будучи функціонально спікером,

 повинен  бути  нейтральним. Він, фактично, хоче бути начальником

 Верховної  Ради... Це недопустимо, і це перша причина, чому йому

 варто піти у відставку.

      І є ще одна дуже серйозна причина. Подивіться у ложу уряду:

 сидить  Шпек,  Пинзеник  і Ємець... Якщо наш уряд так хоче зняти

 Мороза  (товариш  Симоненко тут...), то чому цей уряд не прийшов

 сюди і одноголосно Мороза не зняв?! Та дуже просто - не хоче цей

 уряд, щоб Мороза зняти! Чим більша буде колотнеча в цій залі...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      ...чим  більша  колотнеча  буде  в  цій  залі  (а Олександр

 Олександрович  забезпечить  це, не сумнівайтеся!), тим краще для

 уряду - можна  весь  час показати і сказати: "О, хто заважає нам

 жити!"

      Тому  я не сумніваюсь, що ми не знімемо сьогодні Олександра

 Олександровича  і  дуже жаль і не буде миру в цьому залі і в цій

 країні теж.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. А за  це   вам спасибі.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Чиж.

 

      ЧИЖ, голова соціалістичної фракції Верховної Ради України.

      Судять     кого?    Олександра    Олександровича    Мороза.

 Характеризувати  не  буду,  сьогодні  зал  зхарактерезував.  Хто

 судді? Це цікаво. Називаю: Головатий, Пинзеник, Шпек, Дурдинець,

 Чорновіл, Лук'янеко, Волковецький, Бутейко, Танюк, Заєць, Ємець,

 Лановий і так далі.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Теж це зромуло. Те, що оголосив Соболєв -це свисток.

      ШУМ У ЗАЛІ

      А  пара  вариться  в котлі і котел цей стоїть не в сесійній

 залі, оголошено це, так би мовити, вже результат, що  зварився в

 іншому  котлі.  Рух  у  повному  складі  голосував,  я  хотів би

 нагадати,  "Слава  Руху  за розруху" -це отлічно, тут вони також

 діють,  хочуть розруху  зробити  в  цій  сесійній  залі.

      Не  буду вдаватись в деталі, можливо, ми ще й і обговоримо,

 скажу  на  закінчення  одне, щоб  вкластися в Регламент. Навіть,

 коли  овець ведуть на забій, то баран дурний не іде по переду, а

 ставлять  козла.  Подивіться  чи  в  вас роги не виросли, хто це

 робить. І знайте, що   в  бойні  висять козлячі роги. Дякую.

      ОПЛЕСКИ.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Жулинський, "Центр".

      ШУМ У ЗАЛІ

      Я прошу до уваги.

 

      ЖУЛИНСЬКИЙ

 

      група "Центр", Луцький виборчий округ номер 64.

      Шановний  Головуючий, шановні народні депутати, я думаю, що

 не   треба  робити  сьогодні  із  цієї  ситуації  ні  політичної

 проблеми, ні тим більше процедурної проблеми.

      Цілком  нормально,  що в т аких умовах, коли ми відчуваємо,

 що  сьогодні  в  Верховній  Раді  іде  протистояння, яке набуває

 всебільшої  гостроти  і  напруги, треба поставит питання про те,

 щоб    Голова    Верховної    Ради    -Олександр   Олександрович

 Мороз.........  про  свою  роботу,  щоб  були висловлені думки і

 побажання  і  передусім критичні зауваження за проведенян певної

 політичної  лінія,  яка,  особливо  вчора  було ясно виражено, і

 треба  ставити  це  питання  якнайшвидше. Я переконаний, що це в

 інтересах  і  роботи  Верховної Ради, в інтересах нашої чьогодні

 політичної ситуації, бо треба якоюсь мірою примирити.

      І  я  думаю,  що це питання поставлено правильно, його слід

 підтримати. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Довгань,  Селянська  партія.

 

       ДОВГАНЬ.  Шановні  колеги!  Ми  з  вами  дуже  багато слів

 проголошуємо  тут  про  те,  що  нам треба будувати громадянське

 суспільство,  багато  кажемо про те, що нам заважає те, що в нас

 ще намає розподілу влади, боїмося диктатури, всі про неї кажуть.

       І   в   той  час,  коли  є  така  організація,  тобто,  не

 організація,  а  вищий  орган  державної,  один  з вищих органів

 державної  влади  -Верховна  Рада,  яка має свою позицію, яка по

 мірі  можливості може стримувати і зупиняти рішення непопулярні,

 які  небезпечні  для  нашої держави -це Верховна Рада, ми хочемо

 зробити  все,  щоб  вона стала карманною і йшла в фарватері оцих

 реформ,  які привели, як тут уже було не раз сказано, до розвалу

 нашої держави.

      Тому я пропоную зняти сьогодні питання про Голову Верховної

 Ради,  сьогодні  можна  розглядати  питання  про  звіт  Президії

 Верховної   Ради.   Ми  повинні  заслухати  голів  Комісій,  які

 складають   Президію   Верховної   Ради,  які  Комісії  сьогодні

 недопрацьовують.  Я  знаю,  що в депутатів багато є претензій до

 роботи  різних  Комісій.

      Я  вам  повинен  повідомити, що вчора на пленумі Селянської

 партії  України  виведено  з складу керівництва партії Даниленко

 Анатолія  Степановича,  який, як сказали члени пленуму, розвалив

 Комісію,   найважливішу   Комісію,   Комісію,   яка   займається

 проблемними  питаннями. Ця Комісія ні одного закону не винесла і

 ми  його не  розглянули  так,  щоб  можна  було  прийняти.

      Таких  прикладів  можна  приводити  багато,  тому  пропоную

 провести звіт комісії Верховної Ради, а потім уже повернутись до

 питання про керівництво Верховної Ради.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Більше від фракцій немає бажаючих. Таким чином

 я  ставлю  на  голосування  проект,  внесений від групи народних

 депутатів   про   звільнення  з  посади  Голови  Верховної  Ради

 України...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Я  вибачаюсь.  Про  включення в порядок денний. Я ставлю на

 голосування цю пропозицію.

 

      "За" -

      Рішення не прийнято. Все.

      ОПЛЕСКИ

 

      ГОЛОВА.  Я прошу уваги.

      ОПЛЕСКИ

      Я прошу уваги, будь ласка, заспокойтеся.

      ОПЛЕСКИ

      Я  прошу  сісти,  сідайте. Я зобов'язаний підвести підсумок

 під   обговоренням  цього  питання.  Воно  проведено  в  строгій

 відповідності  з  Регламентом.  Я надзвичайно задоволений тим, і

 вдячним всім вам за те, що ви дали змогу його розглянути так, як

 Регламентом  передбачено.  Тому що спекуляції поза спиною гірше,

 ніж відкрите слово в лице.

      Кілька   ремарок,   які   випливають   з  обговорення,  які

 потребують відповіді.

      По-перше.  Регламентом  пердбачається  звіт  Президії, а не

 Голови.

      ШУМ У ЗАЛІ

      І  Президії.  Тому, будь ласка, у відповідності із вимогами

 Регламенту, ми його будемо готувати і зробимо.

      Дальше.  Відносно  зауважень  щодо  порушення Регламенту. Я

 знаю,   що  інколи  в  мене  трапляються  відхилення  деякі  від

 Регламенту.  Але  Регламент  дуже широкий, ви переконалися вчора

 під  час  розгляду питання, наскільки складно вести засідання на

 основі  Регламенту.  Але  Регламент  передбачає: зауваження щодо

 ведення  Регламенту  даються за нормою 3. 2. 1 у письмовій формі

 через  Секретаріат.  З місця хто буде викрикувати, буде заважати

 вести  засідання  -відповідно  до  Регламенту,  я  буду  ставити

 питання  про залишення залу. Це передбачено Регламентом. Повинен

 буть порядок  в  залі.

      Нарешті.  Мені звичайно прикро, що молодому політику, якого

 я  вважаю  перспективним  політиком,  випала така, ну досить, ну

 так,  некоректна  роль.  Але  то  його...  на його совісті. Вони

 розберуться самі.

      Але  зауваження некоректне знову ж про психіатрічні аспекти

 політичної  діяльності  у  виступі  Олександра Володимировича, я

 пропонував  би: візьміть  керівництво Руху і візьмем керівництво

 Соцпартії.  Зробим  психіатричну  експертизу.  І тоді все буде в

 порядку.  Щоб  було все  зрозуміло.

      ОПЛЕСКИ

      Я  справді  вважаю,  що  потрібен  бути  на  посаді  Голови

 Верховної  Ради  людина  більш  політично  нейтральна. Це було б

 краще.

      Але   в  нас  суспільство  таке  заполітизоване  і  в  усіх

 державах,  к  правило, керівники Парламентів представляють ту чи

 іншу  партію.

      ШУМ В ЗАЛІ

      Розглядається  питання про перелік питань для розгляду на 5

 сесії  України  у  червні  1996  року. Які будуть пропозиції. Це

 питання  розглядалося  із того переліку питань... Одну хвилинку.

 Із  того переліку питань, які ви схвалили тут у Верховній Раді і

 Президія   його   запропонувала  на  розгляд  у  червні  місяці.

      Враховувалися   думки   комісій,   окремих   депутатів.  Ми

 переставили  багато  питань,  наблизивши ті, на яких наголошував

 Кабінет Міністрів.

      Тому, якщо є якісь в вас пропозиції, запишіться.

      Скільки  часу  відведемо?  10  хвилин вистачить? Це питання

 обговорено  в  усіх  комісіях.  10 хвилин, будь ласка, Брит. Ой,

 Свято.

 

      СВЯТО В.П.

      Дякую,   Олександре   Олександровичу   (Василь  Свято,  416

 виборчий округ, Хмельниччина)

      Шановні колеги депутати, з точки зору нагальних питань, які

 потребують  невідкладного  вирішення,  одне  із  них -це грошова

 реформа, введення гривні.

      Ця  ситуація,  яка  є  в  Україні,  і мусування питання про

 введення  гривні  як  національної  валюти,  -це останній цвях в

 домовину  держави.  Гривня  виготовлена без контролю, гривня без

 стабілізаційного фонду. А тому, питання конкретне: про прийняття

 спочатку  закону Верховною Радою про грошову реформу. Це питання

 ь 1.

      І  питання  ь  2 -обслуговування внутрішнього і зовнішнього

 боргу  державою. Для того, щоб ми вийшли з тієї ситуації, в якій

 ми  є,  обслуговування  повинно  бути  шляхом погашення виключно

 боргу,  а  не оплати процентів за борг. Оцих два питання повинні

 бути  включені на розгляд Верховною Радою якщо не в червні, то в

 найближчому часі. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Пропозиція Свято, поки вона не забута, ставиться на

 голосування.

 

      "за"

      Не  вистачає  голосів.  Підготуйте,  Василь Петрович, через

 Президію  свою  пропозицію,  ми  в  понеділок на Президії будемо

 розглядати, я думаю, що воно пройде. Будь ласка, Масенко.

 

      МАСЕНКО.    330......   Полтавська   область,   фракція

 "Комуністи України".

      Олександре   Олександровичу,   я   в  цілому  погоджуюся  з

 запропонованою  повісткоюдня,  але все-таки я хотів би поставити

 от таке питання, щоб комісія з питань агропромислового комплексу

 все-таки  підготувалася  і дала звіт про хід виконання постанови

 про проведення комплексу весняно-польових робіт. Ну, практично ж

 нічого  не  зроблено, господарства розвалені, паливно-мастильних

 матеріалів  нема,  коштів  також.  Ну,  чи ми  думаємо, і ще, як

 кажуть,  на  кого  Бог,  на  того  люди  і  природні умови ще не

 сприяють сільському господарству. Ну, чи думає хтов країні що ми

 восени і зимою будемо робити?

      Я  наполягаю на тому, щоб це питання було включено на цьому

 тижні в повістку дня і розглянуто.

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка, Дем'ян.

 

      ДЕМ'ЯН  Григорій  Туртівський  виборчий  округ  номер  281,

 Конгрес українських націоналістів.

      Шановні  депутати,  брати  і  сестри  українці! 26 травня в

 останню  неділю  цього  місяця по всій майже Україні прокотилася

 хвиля  урочистих  відзначень  свята  героїв. Його учасники майже

 одностайно  вимагали усунення теперішнього керівництва Верховної

 Ради, однак шляхом різних маніпуляцій Верховна Рада, її Президія

 далі домоглася провалу цього, цієї справи.

      Друге  питання.  Я  вважаю,  що  питання про постанову, про

 Зарудного  і  Танюка,  яка  вводиться  сюди  треба  виключити  з

 переліку  питань,  оскільки  бійку  затіяли  на моїх очах панове

 комуністи,  прізвища  я їх не хочу називати, але якщо це питання

 буде  туди введено, то я назву, не зважаючи чи воні живі, чи вже

 й померли.  Дякую. Назву.

 

      ГОЛОВА.  Моісєєнко.

 

      МОІСЕЄНКО В.М., фракція "Комуністи України".

      Уважаемый   Александр  Александрович,  я  хотел  бы  внести

 несколько предложений в повестку дня Пятой сессии в связи с тем,

 что  они  были подготовлены у нас в комиссии и по непонятной для

 меня  причине  не  внесены  головой  комиссии  Стешенко  в  этот

 перечень.

      Вопрос номер 1 - это Закон о двуязычии, который подготовлен

 и   обсужден   в   комиссиях.   О  государственном  равнозначном

 применении  русского  и  украинского  языков. Изменения в статью

 Конституции 73-ю. Вы знаете о том, что 224 подписи - высказались

 депутаты  в поддержку того, чтобы изменить структуру... изменить

 текст Конституции в этом плане.

      Второй   вопрос.   В   нашей  комиссии  подготовлен  проект

 проведения...  проект  постановления нашей комиссии о проведении

 референдума  по  основным  полагающим... положениям Конституции,

 предложенным   фракцией  коммунистов  Украины.  Почему-то  более

 полугода этот документ...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Александр  Александрович,  я  прошу Филипчука не мешать вам

 слушать! ..

      ..Почему-то  этот  документ  более  полугода  не вносится в

 сессионный зал.

      И  третий  вопрос  связан  с  тем, что 8 июня истекает срок

 полномочий  Конституционного  соглашения, незаконно заключенного

 частью  депутатов  Верховного  Совета  с Президентом Украины. На

 заседании  комиссии  я  вносил  предложение  о  том,  чтобы были

 подготовлены  правовые акты выхода из этого антиконституционного

 юридического поля. Я бы просил, чтобы такое поручение было дано.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Таран.

 

      ТАРАН

      Передайте Лавриновичу слово, будь ласка.

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка.

 

      ЛАВРИНОВИЧ О.В., Народний Рух України.

      Насамперед  хочу  дати  відповідь пану Морозу стосовно його

 реакції  на  те, чи може бути нормальним у людини стан, якщо він

 буде  далі  керувати  парламентом і далі буде стверджувати, що в

 Україні  є антинародний режим і очолювати орган, який є найвищим

 в ьому антинародному режимі і чи далі соціалістична фракція буде

 говорити  про  свою  меншість,  чи  з  рештою соціалісти разом з

 комуністами  і  їхня коаліція з прибічниками деякими незалежними

 скажуть,   що   вони  несуть  всю  відповідальність  за  рішення

 парламенту,  оскільки  вони  мають  свого керівника і вони мають

 можливість  організовувати  всю роботу парламенту. Тому потрібно

 просто, щоб адекватно було відзеркаллення дійсності. Якщо воно є

 не  адекватним,  то  тут  є  відповідна  назва  в медицині як це

 називається.

      Тепер  інше.  По  запропонованеому  переліку  питань.  Я  б

 запропонував,  щоб  ми  73 статтю, яка стоїть в переліку питань,

 які  ожуть  бути  розглянути  при  наявності  часу,  перенесли в

 основний   перелік,   оскільки  це  стосується  з  рештою  чи  в

 Українській   державі   буде   продовжуватись   7-го   листопада

 святкування  того перевороту, який відбувся в сусідній державі і

 який  приніс   ті , ті  лиха для України  чи ні.

      Потім,  щоб  ми  могли зняти з того переліку питань, які є,

 питання,   яке   насьогодні   навіть  поставлено  про  зміни  до

 Конституції,  оскільки  це  напевно  вже буде не коректним після

 прийняття  в  1-му читанні проекту Конституції робити зміни в ту

 Конституцію,  яка  не...  вже  не  є  чинною.  І  тому  пропоную

 голосувати  тільки після того, коли в порядок денний ще раз буде

 внесено  питання  по  Голові, як того вимагає Регламент і цілком

 перелік  питань  на  червень, включно із звітом Голови 21 червня

 проголосувати,  а  без  цього  і очевидно немає сенсу підтримати

 порядок денний.

 

      ГОЛОВА. Безсмертний.

 

      БЕЗСМЕРТНИЙ, 220  виборчий округ.

      Шановний,  Олександр  Олександрович,  шановні  колеги!  Вже

 кілька  тижнів  тому  Президія  розглянула  положення  про огани

 сомоорганізації населення і пропонувала його включити до порядку

 денного.  Положення  про  органи  самоорганізації  населення. Це

 питання не настільки двохстороннє чи не настільки другорядне, як

 здається,   тому   що   сьогодні,  коли  проходить  приватизація

 будинків,  це  питання набирає дуже великого значення для людей.

 Тому я просив його включити і розглянути, тим більше, що воно не

 іаке  складне.

      І  друге питання. Я хочу сказати позицію груп депутатських,

 групи  "Державність".  Якщо  на цей місяць не буде включено звіт

 Голови  і  Президії, відповідно до пункту 21 і 22 Регламенту, то

 депутатська  група  не  буде голосувати за порядок роботи на цей

 місяць. Дякую.

 

      ГОЛОВА. Добре. Час використаний. Давайте приймемо рішення.

      Одну  хвилинку,  та,  почекайте,  ну, чому ж у вас є, як 10

 хвилин  пройшло,  а  ви  в   списку  не  зараз?

       ШУМ   У   ЗАЛІ

       Одну  хвилиночку, ми з процедури зпершу визначимось, з тих

 пропозицій ,  які  дали  депутати.

      Відносно того, що 4 числа мав бути звіт Уряду про виконання

 свого  зобов'язання  щодо погашення заробітної плати. Це питання

 вносилось кількома депутатами і в письмових записках теж є.

      Тому  я  пропоную,  щоб  все-таки  на день Уряду у вівторок

 наступного  тижня,  щоб  Уряд  прозвітував  про  це питання тут.

 Тобто,  включити  в  порядок  дня Уряду інформацію про виконання

 того зобов'язання. Обов'язково треба передбачити. Є представники

 тут Кабінету Міністрів і віце-прем'єр тут присутній. Значить, на

 наступний  понеділок..  вівторок  те,  що  передбачено було на 4

 число,  тобто,  на  вчорашній  день  -про  інформацію  Уряду про

 виконання    тих    положень,   які   пов'язані   з   погашенням

 заборгованості  по  заробітній  платі.

      Тепер, інформація, Масенко вносив пропозицію, інформація по

 весняних  роботах,  про  хід  виконання  відповідної і Постанови

 Верховної  Ради  з цього приводу, я запропонував би зробити так:

 щоб  спочатку  зробити  цю  інформацію  на  Президії, а там тоді

 визначимось.  Нехай  Даниленко  дає доручення Кабінету Міністрів

 або  міністерству,  віце-прем'єру відповідному, він прозвітує на

 Президії.  Якщо  буде суть цього питання, достойна розгляду його

 на Верховній Раді, тоді ми його послухаємо на Верховній Раді.

      Але   треба   ініціативу   давати,  я  просив  би,  щоб  ми

 проголосували  таке протокольне доручення голові комісії. Голові

 комісії  Даниленку Олександру Степановичу відносно того, щоб він

 підготовив, забезпечив підготовку такої інформації про виконання

 відповідної  постанови  про хід весняно-польових робіт. Він знає

 про  це.  Ви  опрацьовуєте це питання і тоді внесете пропозицію.

 Хто за цб пропозицію, прошу проголосувати! Протокольне доручення

 Даниленку. Це ж не день Уряду.

 

      "За" -

      Зараз.......,  хвилинку.  Це  протокольне  доручення,  будь

 ласка.

      Дальше. Заразар закінчимо і підем на перерву.

      Відносно  пропозиції  Дем'яна. Ну вони стосулися не порядку

 для  на  цей  тиждень.  Відносно пропозиції Млоісеєнка. 8 червня

 підходить.  Виникає багато питань, як бути, Констуційний договір

 на рік приймався  до прийняття Конституції чи як інакше.

      Тому  є пропозиція доручити нашій Комісії з питань правової

 реформси  разом  з Комісією з прав людини, нехай вони підготують

 аналіз  і дадуть висновок, юридичний висновок відділу нашому теж

 з  цього  приводу. Щоб ми не трактували кожен сам по собі, а щоб

 була  чітка установа, в якому ми правовому режимі працюємо після

 8 числа.

      ШУМ У ЗАЛІ

      І Комісії, да, з питань рад, бо там стосується питань рад.

      Я   пропоную  доручення  конкретно  Стретовичу,  Буткевичу,

 Стешенку   і   Темлюку,   наш   юрвідділ   підготувати  юридичне

 обгрунтування цим питань.

      Ставлю на голосування таке доручення.

 

      "За" -

      Приймається  доручення.

      Пропозиція  Лавриновича  відносно  Конституції.  Ми  тут  в

 цьбому  залі  вже проголосували. Я прошу уваги. Ми проголосували

 вже.  Те,  що  коли Конституція, проект готовий до розгляду, він

 невідкладно  включається  в  порядок  дня  і тому знімаються всі

 питання, що там записані.

      А.  Ні до сьогоднішнього порядку, якщо ми підійдем до цього

 питання,   ми  його  знімем.  Ви  хочете  зняти  це  питання?  Є

 пропозиція  -зняти  питання  на...  з  порядку  дня на сьогодні,

 перенести   його  в  розряд  таких,  що  будуть  розглянуті  при

 наявності  часу.  Це  проект  закону  про  доповнення закону про

 вибори  народних депутатів та до Конституції України від 25. 05.

 96.  Ставлю  на  голосування.  Перевести в розряд тих, що будуть

 розглядатися при наявності часу. Будь ласка.

 

      "За" -

 

      Не  приймається.

      Ну  почекайте.  Ви  розумієте, в нас така ситуація: коли ви

 говорите,  хтось  приходить  -мені  щось  говорить.  Коли  хтось

 говорить -ви приходите, говорите. Я тоді не можу записать те, що

 ви сказали.

      Через Президію, будь ласка. Є послідовність. Без Президії я

 не можу.

      У  порядок  дня через Президію, будь ласка.

      Так  як  не  зрозуміло,  чому  Стешенко  не питав, до нього

 зверніться. Ну я прошу вас, будьте уважні. Спокійно. Хвилинку.

      Безсмертний.  Яке питання? Про органи... Дайте Безсмертному

 слово.

 

      БЕЗСМЕРТНИЙ

      Олександре   Олександровичу,  уже  3  тижні  тому  Президія

 розглянула  це  питання про положення про органи самоорганізації

 населення.

 

      ГОЛОВА. А, самоорганізації  населення.

 

      БЕЗСМЕРТНИЙ

      До  речі,  це положення і ці органи, як такі, навіть єсть у

 новому  проекті  Конституції.  Тому  я просив би, щоб це питання

 було  розглянуто.

      Ну  і  друге - це...

 

      ГОЛОВА. Воно на Президії розглядалося вже?

 

      БЕЗСМЕРТНИЙ. Да.

 

      ГОЛОВА. Ставлю на голосування пропозицію Безсмертного.

 

      "за"

      Не вистачає голосів.

      Давайте  знову  ж  на  Президії,  ми  його  через  Президію

 включимо, це не проблема. Про вихід... Ще раз прошу... Володимир

 Миколайович,  давайте,  є ще письмові пропозиції, я тоді вернуся

 до  вашої.  Ну, я ж не можу весь час в діалозі, в режимі діалогу

 вести засідання.

      Є пропозиція зробити перерву на півгодини.

 

                              - 80 -

                          ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

      

      ГОЛОВА. Я прошу сідати всіх на місця. Закінчимо з розглядом

 питання,   яке   ми  розпочали  вже  розглядати.  10  хвилин  на

 пропозиції використано, а питання, про які ще додатково надійшли

 в письмовому виді я поставлю на голосування.

      Є  пропозиція  включити  в  перелік  питань  для розгляду у

 червні місяці питання про звіт депутатської слідчої комісії щодо

 діяльності довірчих товариств. Це питання готове, голова комісії

 Сінченко  пропонує, щоб  це  включити  не просто, а на наступний

 тиждень, не просто в червні, а на наступний тиждень. Я думаю, що

 підстави для цього є і можливості для цього є.

      Я ставлю на голосування питання про включення цього питання

 до  порядку  дня  на  червень, підтримайте, будь ласка, тут нема

 його.

      (Шум у залі)

      Кого нема?

     

      За-

      Ну, тут, вибачте, проти тільки 2 чоловіки, утрималось 4, не

 голосували  161.  Та,  ну,  почекайте  з процедурою, зараз, будь

 ласка,  проголосуйте  включення цього питання, всі ж, ніхто ж не

 заперечує.  Та  не  включається  за  одною  третини голосів.

      Я   з  самого  початку  пояснив,  що  не  третиною  голосів

 включається,  третиною  включається  до  того  порядку,  який не

 передбачений,  до  переліку,  який не передбачено на сесії, якщо

 формується  сесія,  план  на  сесію, а якщо вже він сформований,

 якщо  він  сформований,  то  тоді  треба  простою  більшістю. Це

 Регламентом   передбачено   і   тому   за  цю  пропозицію  треба

 проголосувати  в  209  голосів  на  сьогодні.  Я  прошу  ще раз,

 проголосуйте  питання про інформацію комісії по перевірці роботи

 довірчих товариств на червень місяць.

     

      "За" -

      Оголосіть, будь ласка, щоб зайшли всі до залу.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Зараз, зараз.

      На Президії ми проголосували про включення в поярдок дня на

 четвер  про  зняття ПДВ із заводів, які випускають малогабаритні

 трактори і малі двигуни.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Та  одну  хвилинку,  то  само  собою! Пропозиція така була,

 комісія  підтримувала  її.  Віктор  Іванович,  ми  ж на Президії

 проголосували... Чому?... Це з технічних причин воно не попало в

 перелік на цей тиждень... Я прошу: давайте включим це питання на

 четвер. Тим більше, це - технічна помилка.

      Ставлю на голосування.

     

      "За" -

      Тепер можна ставити питання про довірчі товариства?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ставлю  на  голосування. Включити на червень місяць питання

 про інформацію комісії про звіт про роботу довірчих товариств.

      

      "За" -

      Рішення прийнято.

      У нас уже декілька місяців на руках лежить питання - проект

 Закону "Про уповноваженого з прав людини". Тим більше, у проекті

 Конституції    передбачається    така   інституція,   має   бути

 запроваджена  за  проектом Конституції. То будь в я кому випадку

 треба  це  питання  доводити до логічного завершення. На червень

 місяць  просто  в перелік питань включити це питання, а Перзидія

 буде  визначати   вже  щодо  часу  його розгляду.

      Ставлю на голосування.

     

      "За"-

       Ну,  давайте  через  Президію  спробуємо -я до ініціаторів

 звертаюся.  В  понеділок  на  Президію  воно  підготоване,  якщо

 Президія  вирішить, тоді буде  розглянуто.

      Тепер  пропозиця  депутата  Дем'яна,  я  її  не поставив на

 голосування, бо просто я не розчув, не дали почути. Він пропонує

 вилучити  із  порядку  дня  на  сьогодні питання про позбавлення

 права  бути  на........  засіданнях,  я  так  розумію,  Танюка і

 Зарудного за  порушення Регламенту.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Хто за те, щоб вилучити це питання, ставлю на голосування.

     

      "За"-

      Не  вистачило голосів.

      При  розгляді  цього питання ми  вернемося до  нього.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Питання про відміну постанови Верховної Ради про введення в

 дію   Закону  "Про  патентування  деяких  видів  підприємницької

 діяльності".  тобто  внести в порядок денний питання про відміну

 постанову Верховної Ради "Про введення в дію Закону України "Про

 патентування   деяких   видів   підприємницької  діяльності".  І

 доручити  профільним  комісіям запропонувати поправки до закону,

 які  б  усунули  проблеми, що виникли. Це пропонує Чемерис, але,

 якщо  ви не заперечуєте, я вас попросив: давайте через Комісію з

 питань  економічної  політики на Президії розглнути, там внесіть

 пропозицію  через  Президію,  ми обов'язково включим це питання.

 Але  так  зараз з голосу -це все одно, що мені, я не в курсі про

 що  йдеться  так, як і переважна більшість депутатів. Голосувати

 несвідомо неможна. Давайте  зробимо через Президію.

      Добре? Домовились.

      Просять  включити  в  план роботи на червень розгляд Закону

 "Про державні і матеріальні резерви". Це питанян було розглянуто

 на   Презиії,  вона  підтримала  необхідність  такого  включеня,

 мотивуючи  тим,  що треба, поки не розтягли все, що можна, треба

 все-таки  мати  закон, який матиме підстави давати оцінку тим чи

 іншим  діям.  і  не  тільки  оцінку,  а  і організувати весь цей

 процес.

      Тому  я  ставлю на голосування про включення червень місяць

 цього  питання. Будь ласка.

     

      За -

      Рішення прийнято.

      пропозиція Володимира Пилипчука, включити питання про вихід

 економіки з кризи, її Уряду. В якому контексті, будь ласка, того

 документу,  який ви раніше подавали, чи як інформацію, чи на дні

 Уряду -  що  ви  маєте  на   увазі?

      Слово  Пилипчуку  дайте.

     

       ПИЛИПЧУК.   Шановні   депутати,   я  там  написав,  що  це

 інформація  Уряду.

     

      ГОЛОВА. Ні, ви написали: "Дії Уряду по виходу з кризи".

      

      ПИЛИПЧУК.  Так,  дії Уряду по виходу з кризи. Тому що Уряди

 міняються, прем'єри міняються, а криза поглиблюється. І потребує

 корекції  наша  податкова, митна, процентна, депозитна, кредитна

 політики,  а це питання не ставиться. І ми дуже часто опиняємось

 в політичних баталіях, а економіка падає, яке знову приводить до

 глибшого  політичного  протистояння.

      А  моя,  те,  що я подава, я думаю, що коли буде це питання

 розглядаться,  я тоді  виступлю.

     

      ГОЛОВА. Я пропоную таким чином. Тут була пропозиція Леоніда

 Анісімова, дуже, на мій погляд, слушна. Вона стосується того, що

 ми  дні  Уряду взагалі повинні дещо розглядати, проводити дещо в

 іншій  послідовності. Тому що воно зводиться до того, що прийшов

 представник  Кабінету Міністрів, прочитав те, що захотів і пішов

 із   залу.  А  потрібно  з'ясувати  глибоко  конкретне  питання.

 Взагалі,  таке  питання,  як  дії  Уряду  по  виходу з кризи -це

 питання  універсальне.  Його  одного вистачило б. Так, я ж кажу.

 Його  вистачило  б  одного  на  весь  день  Уряду.  Але  зоб  ми

 подивилися,  що  ж  має намір робити Уряд для того, щоб подолати

 той  стан,  в  якому  знаходиться  держава,  адже,  найперше, до

 кожного  з  вас  на  окрузі  люди  звертаються,  і вже, відверто

 кажучи,  не  можна  йти до людей, бо нічого сказать з будь-якого

 питання.

      Тому  само  собою,  що  це треба було б зробити. Давайте ми

 зробимо  таким  чином. Доручимо, зараз хай Олександр Миколайович

 переговорить із Прем'єр-міністром і, можливо... А він буде через

 два дні. Ну все одно треба продумати.

      По-перше.  дати  доручення Комісії з питань Регламенту, щоб

 підготувала  проект  постанови, доповнення до положення про день

 Уряду, де ми б змінили процедуру розгляду цих питань.

      А,  по-друге,  Олександр  Миколайович разом із відповідними

 профільними  комісіями хай проаналізує всю ситуацію, і, можливо,

 оскільки  дії Уряду стосуються різних галузей, а ми вже записали

 чи  передбачили  на  день  Уряду цілий ряд проблем, то, можливо,

 вони  будуть в контексті одного цього матеріалу. І тоді все було

 б доцільно розглядати  саме так.

      Які думки з цього приводу будуть, будь ласка.

      Ще Пилипчуку слово.

     

      ПИЛИПЧУК  В.  М.  Я  пропонував  би  наступний  день  Уряду

 присвятить  саме  цій  проблемі.  І  щоб  саме  питання корекції

 податкової,  процентної,  депозитної, курсової, валютної, митної

 політики  були  розгнялнуті  в  єдиному  комплексі,  як  система

 економічних  регуляторів,  що передбачається в цьому плані, і що

 Уряд  думає  для  того, щоб простимулювать виробництво і піднять

 валовий продукт і національний доход.

      Бо  на  сьогоднішній  все закінчується лише деклараціями зі

 всіх  гілок влади, а конкретних рішень не приймається.

      В  зв'язку  з  цим,  я  пропонував  би в тому доповненні до

 Регламенту  передбачить,  щоб  ми  рішення  постановою не тільки

 прийнять  інформацію,  а  затвердить  якісь конкретні заходи, бо

 економічна  криза  настільки  поглибилась, що на завтрашній день

 вже  можлива  смута.  І це питання є нагальне і, я думаю, що тут

 немає  політики. І всі політичні сили підтримують, щоб наступний

 Уряд   був   присвячений  цьому  питанню  і  підготовить  проект

 постанови  по затвердженню того, що  вони..

     

      ГОЛОВА. Володимир Мефодійовчу, я підтримую вашу пропозицію,

 але  за  діючим  положенням  за  2  тижні  до  Дня Уряду даються

 питання, готуються... і ведеться підготовка. Це одна причина.

      А  друга  причина  -що  кілька  днів  працює новий Прем'єр-

 міністр.  Я  не  хотів би, щоб це було, ну, сприйнято так, як ми

 ніби от тільки появився прем'єр-міністр і тепер хочемо йому, так

 би мовити, підножку робити якимось чином.

      Я думаю, що... Одну хвилиночку. Я думаю, що буде правильно,

 якщо  ми  знову  ж  таки,  так  як  ми  домовляємося,  Олександр

 Миколайович  контролює  це  питання,  профільні  комісії разом з

 Урядом  -є  представники  від  Кабінету Міністрів -ми пропонуємо

 само-мобою вносяться зміни до положення. Це одна сторона справи.

 А  друга  сторона -даємо доручення або звертаємося з пропозицією

 до Прем'єр-міністра щодо підготовки такого питання. І можливо ми

 його  могли  б  розглянути  окремо  на Верховній Раді не як День

 уряду, а як окреме питання.

      Будь   ласка,   хто   хоче  висловитися  з  цього  приводу,

 запишіться.

      Коротка  процедура.  Це,  будь  ласка.  По  одній хвилині 2

 чоловіки. Чумак. Чумак  і  Анісімов.

     

      ЧУМАК М.В.

      Шановний   Олександре   Олександровичу!   Шановні   народні

 депутати! Як відомо, сьогодні сама гостра проблема -це невиплата

 пенсій, степендій, заробітної плати.

      В мене  на окрузі  єсть    професіонально-технічне...

     

      ГОЛОВА. Я вас дуже прошу, Микола Васильович. Справа в тому,

 що розглядається конкретна пропозиція про розгляд цього питання.

 Тому  не  про...

     

      ЧУМАК.  От  я  пропоную  включити  в порядок денний саме це

 питання: про невиплату заробітної плати, пенсій, стипендій.

     

      ГОЛОВА.  Я  ще  раз  повторюю:  те  вже  включене. А це йде

 пропозиція про дії Уряду по виходу з економічної кризи. Питання,

 умовно  поки  що,  можна  так сказати, питання. Воно охоплює, до

 речі, і ту проблему.

      Так   от,  в  мене  є  пропозиція  така:  давайте  доручимо

 профільним  комісіям разом під контролем Олександра Миколайовича

 з  участю  Кабінету  Міністрів  поставити  на  червень місяць це

 питання  як  основне  для  розгляду, скажімо, на останню декаду,

 оскільки  раніше  його  просто  підготувати  не можна. І тоді ми

 послухаємо.  Хай  це  буде концепція, орієнтація якась, ну щось,

 пропозиція абощо. Але дальше так просто зупинятися не можна.

      Можна?  Будь ласка, Анісімов.

      Так , ті , що записані, я даю слово.

     

      АНІСІМОВ Л.О.

      (178, город Запорожье, Анисимов)

      Я  думаю,  что  мы  много  здесь высказались в этом зале, я

 поддерживаю  здесь  высказывание  и  Пилипчука,  и  Председателя

 Верховного  Совета.  Ведь  все, будем говорить, исходит от того,

 что  не  работает экономический потенциал. Отсюда пенсии, отсюда

 заработная плата, отсюда несвоевременная выплата их.

      Поэтому,  действительно,  сегодня  надо  посмотреть  на эту

 позицию. Я думаю, чтоб Пылыпчук, будем говорить, в дальний и

 далекий  свой  ящик  свои  предложения,  що  касаются  кредитно-

 финансовой   политики,  о  кредитах  и  как  пополнить  обротные

 средства, все-таки вынес на обсуждение вместе с Правительством и

 принять бы это решение.

      Поэтому я соглашаюсь. Действительно, для этого надо время и

 надо поработать новому Премьеру, хотя его некоторые позиции ясны

 и  он  уже  был включен в процесс неплатежей и ответственный как

 вице-премьер,  я думаю, что согласится с этим, что в июне месяце

 одним из вопросов на рассмотрении Правительства это сделать.

      И  второе.  Все-таки  я говорил и еще раз подтверждаю. Все-

 таки  товарищ  Шейко  в своей комиссии должен изменить, коренные

 изменения внести по поводу положения о Дне Правительства. Игра в

 одни  ворота  не дала никакого эффекта и результата напротяжение

 проведения Правительства, которое мы делали.

      Поэтому,   должно   идти  обсуждение,  принятие  решения  и

 конкретный  обмен  мнениями  между  правительством  и  народными

 депутатами.

 

      ГОЛОВА.  Отже  2  питання. Одне, я умовно досить назву даю,

 але  про  включення  у  червні  місяці  питання про дії Уряду по

 виходу  з  економічної кризи у розгляд Верховної Ради. Ставлю на

 голосування це питання. Ставлю на голосування, будь ласка.

     

      За-

      Рішення   прийнято.  Передбачається,  що  лист  секретаріат

 сьогодні  заготує  як, про постанову з цьгого питання до Уряду і

 ми  його  направим  сьогодні  ж  цю  пропозицію про необхідність

 підготовки,  і  за  стенограмою візьміть дещо ширше трактування,

 пов'язане із обговоренням цього питання.

      І  друге питання. Доручення комісії Шейка підготувати зміни

 до   положення   про  День  Уряду,  які  будуть  враховувати  ті

 пропозиції, які звучали сьогодні у залі. Ставлю на голосування.

     

      За-

      Прийнято   рішення.   Про,   депутат   Марченко,   Вітренко

 пропонують  про  перегляд мінімальних рівнів заробітної плати та

 пенсій  відповідності  зі  зростанням  вартості  життя  та  межі

 малозабезпеченості.   Це   питання   обов'язково   повинно  бути

 включеним  в порядок дня і я думаю, що тут не викликає ні в кого

 сумнівів. Ставлю на голосування цю пропозицію.

     

      За-

      Прийнято  питання. звіт Уряду про ліквідацію заборгованості

 по  заробітній  платі  -це  вже  передбачено  у Дні Уряду, а про

 державну   підтримку   сількоспвиробників   ми  тільки  що  дали

 доручення з цього приводу.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Одну хвилинку. До цієї? Будь ласка, Марченко, прошу.

      Ну,  я... він - ініціатор пропозиції, я її проголосоував, є

 якесь зауваження... Якщо у вас є...

     

      МАРЧЕНКО В.Р.

      Александр   Александрович,   я  благодарен  депутатам,  что

 поддержали  предложение,  но у меня к вам вопрос такого плана.

      Я не подал письменно предложения по включению в порядок дня

 вопросов,  которые  обязаны  рассматриваться  в  соответствии  с

 Регламентом.  Например, пунктом  9.1.11  Регламента Президент до

 30...  до  31  марта  обязан  подать  на рассмотрение Верховного

 Совета  отчет  бюджета за предыдущий год. Например, за 1995 год,

 как  вот  сегодня.  В  порядке  дня он не включен: я вот смотрю,

 бюджет...  отчет по бюджету 1994 года включен, а по 1995 году не

 включен.  Каким образом, какой процедурой поставить этот вопрос?

 Мне   представлялось,   что   Комиссия  бюджетная  обязана  была

 затребовать  у  Президента  отчет по бюджету 1995 года, включить

 нам   на   рассмотрение   и   на  утверждение  и  таким  образом

 рассмотреть...  Если  это  ошибка  или  неучет,  я прошу просто-

 напросто   включить,  потому  что  здесь  не  нужно  большинство

 голосов;  если это просто какое-то сознательное невыполнение, то

 это второй вопрос.

      И еще один вопрос. Там проголосовали предложение Пилипчука.

 Я  тоже  голосовал "за" для того, чтобы рассмотреть деятельность

 Кабинета  Министров  по  выходу  из  кризиса. Но Верховный Совет

 проголосовал  (это  было  мое  предложение)  перед рассмотрением

 ежегодного   доклада   Президента,  ежегодного  отчета,  что  мы

 просили,  чтобы  именно  Президент  вышел  с программой, значит,

 чрезвычайных  мер по выводу экономики из кризиса. Это также было

 решение  Верховного  Совета,  он  тогда  поддержал.  То есть мне

 представляется - это  решение  было,  оно  должно быть включено,

 может,  его  обкединить  с  тем, чтобы правительство и Президент

 вышли с одной программой...

     

      ГОЛОВА.  Дякую...

     

      МАРЧЕНКО  А.Р....   как,  каким образом эти, установленные

 Регламентом   и   проголосованные   Верховным  Советом  вопросы,

 включить для рассмотрения. Спасибо.

     

      ГОЛОВА.  Ну,  ті  ж...  Я  прошу  вибачити.  Ті  питання (я

 відповідаю  на запитання)...ті питання, що потрібно включити - є

 процедура,  можна  через Президію, комісію, Президію і поставити

 на  голосування.  Я  зараз  просто  не  можу  в  повному  обсязі

 відповісти на конкретні питання.

      А останнє питання -  ми голосували (я пам ятаю) так, тут, в

 залі:  що  запропонувати Президенту виступити на сесії Верховної

 Ради  із  доповіддю  в  контексті  виходу  з  економічної кризи.

 Президент  виступив  на  Верховній  Раді, але так, як він вважав

 потрібним.  Регламент  наш, на жаль, і Конституційний договір не

 передбачає   суті  зміни  цього  виступу  -це  було  так.  Тому,

 розумієте, ми можемо прийняти з цього приводу. Якщо є пропозиції

 конкретні  з  цього  приводу  -давайте через комісію, Перзидію і

 вносьте на сесійний зал.

      Запишіться хто хоче висловитись ще. Ми вже використали весь

 час,  є  пропозиця проголосувати   порядок  дня.

      Ну, будь ласка.  Ми всі  проголосували всі пропозиції.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Ви не вносили  пропозицію, Микола Іванович.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Та потім мене будуть звинувачувать, що я даю голос нге тим,

 що   записані.   Ну,   будь  ласка.  Одну  хвилинку,  почекайте.

 Проголосуєм порядок дня, а потім  візьмете з мотивів.

      От   же   ми   проголосували  всі  доповнення,  пропозиції,

 зауваження.  Є  пропозиція в цілому проголосувати порядок дня на

 червень місяць.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Ну,  ви ж мали час.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Будь ласка. Так, включайте   через Президію, піде...

      Ставлю  на  голосування.  З  урахуванням уже проголосованих

 пропозицій.

     

      "За"-

      Я  прошу  ще  тих,  хто  не  голосували -проголосуйте, будь

 ласка.  100  чоловік...  Не  можете...  Ну,  це  не  з  мотивів,

 почекайте. Іде голосування, коли іде голосування і вже з мотивів

 виступили, неможна  брать з мотивів.

     

      "За"-

      Рішення прийнято.

      Що хотів Микола  Іванович? Будь ласка.

     

      ПОРОВСЬКИЙ     М.

 

      Група "Державність", Українська республіканська партія.

      Шановний    Олександре   Олександровичу,   шановні   колеги

 депутати.  Я  смію  нагадати  вам,  що  Уряд  вносив  на розгляд

 Верховної  Ради програму дій Уряду до 2 000 року. І є підзвитний

 за  виконання  цієї  програми  перед  Верховною  Радою,  яку  ми

 затвердили.

      Тому  я вважаю доцільним і необхідним, щоб Уряд прозвітував

 перед  Верховною Радою про хід виконання програми дій Уряду до

  2 000  року.

      Ця  програма  преедбачає і заходи стабілізації економіки, і

 фінансові   платежі,  і  фінансування  бюджетної  сфери  і  тому

 подібне.

      Здається,    таке    формулюванян    є   всеохоплюючим,   і

 задовольнить,  як  кажуть6 всі ті пропозиції, які вносились щодо

 звіту Уряду  у  Верховній Раді  з  цього  приводу.

      Наступне. Олександр Олександрович, я звертаю вашу увагу, що  у  Верховній  Раді уже понуд півроку чекає розгляду в другому

 читанні   законопроект   "Про   оподаткування  нерухомого  майна

 громадян",  який передбачає, так як його концепція була в ершому

 читанні,  оподаткування  палаців, великих будівель, які зводятьс

 сьогодні  заможними  людьми.  І  це  може  стати суттєвою статею

 поповнення дохідної  частини  бюджету.

      Я  прошу  вас дати протокольне доручення Комісіям Верховної

 Ради  прискорити внесення в другому читанні на розгляд Верховної

 Ради  Закону  "Про оподаткування нерухомого майна громадян",який

 поповнить доходну   частину  бюджету. Дякую.

     

      ГОЛОВА.  Я  прошу вас не використовувати час для конкретних

 пропозицій,  коли  ви  берете  слово  з  мотивів.

      Але,  як  ви  вже  про це сказали, то ми на Президії якраз

 розглядали  це питання.

      Виявилось,  воно, я не буду зараз говорить про обставини, питання   до  другого  читання,  Закон "Ппо  оподаткування  майна

 громадян", Віктор Іванович, він відкликаний, чи він у порядку дня

 він  стоїть,  по-моєму?

      Питання  ще  не  готове. Дякую.

      Будь   ласка,  а  стосовно  програми  береться  до  відома.

 Підготується питання -там буде врахована ваша пропозиція.

      Про  проект  Закону України "Про звернення громадян". Друге

 читання,  Юхимчук  Анатолій  Петрович.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

       Ну  я  вас  дуже  прошу: ми використали час, відведений на

 час,   відведений  на  розгляд  цього питання.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

       А,  була,  правда,  я  не  проголосував.

      Анатолій  Петрович,   секундочку  почекайте.

      Вносилась пропозиція депутатом Насенком, щоб на телебаченні

 дати  повну трансляцію, вірніше, завтра, сьогоднішнє обговорення

 першого  питання.

      Я ставлю на голосування цю пропозицію, будь ласка, оскільки

 вона давно була присутня в залі, я ставлю на голосування.

     

      "За" -

      Рішення не прийнято. Спасибі.

      Я не можу наполягати на голосуванні, коли... Будь ласка. Не

 треба цього робить, не треба.

      Проект Закону про звернення громадян, Анатолій Петрович.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Ну,  на  трибуні  доповідач,  будь  ласка.  Тоді після його

 виступу можете взяти слово.

     

      ЮХИМЧУК.

      Шановний   Олександре   Олександровичу!   Шановні   народні

 депутати!   Згідно   порядку  денного,  затвердженого  Президією

 Верховної  Ради  України та Регламенту Верховної Ради України за

 процедурою  другого читання виноситься проект Закону України про

 звернення  громадян,  який  був схвалений та прийнятий у першому

 читанні  Верховною Радою України у листопаді 1995 року.

      За  час роботи з законопроектом на адресу постійної Комісії

 з  питань  прав  людини,  національних  меншин і міжнаціональних

 відносин  надійшло  186  пропозицій  законодавчого характеру від

 народних  депутатів та постійних комісій Верховної Ради України.

 Переважна  більшість  з  яких  враховані  та значно поліпшили та

 вдосконалили проект закону України.

      Варто  відмітити  активну  участь  в  доопрацюванні проекту

 постійної Кмісії з питань державного будівництва, діяльності Рад

 і   самоврядування,   Комісії   з  питань  правової  політики  і

 судоправової  реформи,  з  питань  економіної політики, з питань

 паливно-енергетичного  коммплексу, траспорту і зв'язку, народних

 депутатів   Безсмертного   Романа  Петровича,  Кириченка  Сергія

 Олександровича,   Оробця   Юрія  Миколайовича,  Кочерги  Віктора

 Григоровича,  Ківшика  Петра Андрійовича, осадчука Петра Ілліча,

 Степенка Василя Івановича та багато інших колег, які використали

 право  законодавчої  інінціативи  та  внесли  цілий ряд суттєвих

 доповнень до законопроекту.

      Характерним  процесу підготовки до другого читання є те, що

 в  роботі  над  ним  приймали участь представники практично усіх

 політичних  сил,  депутатських  груп  і фракцій, представлених у

 Верховній  Раді,  пропозиції  яких  зводились  до  єдиної мети -

 вдосконалення процесу взаємовідносин громадян України з органами

 державної   влади   і   місцевого   самоврядування,  громадських

 об'єднань,   які   передбачає   врегулювати  запропонований  вам

 законопроект.

      Окрім  поданих  комісіями  та  народними депутатами України

 доповнень  на  адресу  Постійної  комісії  з  питань прав людини

 надійшло  біля  300 пропозицій від обласних, міських та районних

 Рад   народних   депутатів,  громадських  організацій,  трудових

 колективів, особисто від  громадян України.

      Серед  таких  слід  відмітити  Закарпатську,  Чернігівську,

 Донецьку,   Волинську,  Київську  обласні,  Трускавецьку  міську

 державні  адміністрації,  Інститут  підвищення  кваліфікації при

 Генеральній  прокуратурі  та ряд інших організацій, які проявили

 інтерес до  проекту та  надіслали  свої   пропозиції.

      Хотілось  би  привести  приклад  одної  із  пропозицій, які

 надійшли  від  обласної  Ради,  скажімо,  Закарпатської обласної

 державної  адміністрації.  Зокрема,  йде  мова, що проект Закону

 України  про  звернення  громадян  обговорено  у  всіх районних,

 міських  Радах,  у  85  трудових колективах і зборах громадян, в

 окремих населених пунктах, трудових колективах. Висловлено понад

 100  зауважень, пропозицій і доповнень до проекту. І в більшості

 районах   даний  законопроект  схвалений.

      Такі  аналогічні  звернення,  пропозиції  на  адерсу  нашої

 комісії  надійшли  практично  від  всіх  обласних  Рад  народних

 депутатів і   багатьох  трудових  колективах.

      Враховуючи  актуальність  даного  законопроекту,  потребу в

 його  прийнятті,  про що свідчить підтримка і схвалення місцевих

 органів  влади  практично  всіх  регіонів  України, які прийняли

 участь   у   обговоренні  проекту,  Постійна  комісія  врахувала

 більшість  їх  пропозицій,  включивши їх до порівняльної таблиці

 відповідно  через  народних  обранців, як суб'єктів законодавчої

 ініціативи, які   представляють   відповідні регіони.

      Відповідно  до  Регламенту  Верховної  Ради  України проект

 пройшов  експертизу у науково-експертному та юридичному відділах

 Верховної  Ради  України.  Окремі  зауваження і пропозиції також

 були враховані при доопрацюванні законопроекту.

      На відміну від редакції першого читання у проекті з'явилось

 ряд  нових  норм,  які  значно  впорядувають порядок організації

 прийому громадян, розгляду їх усних та письмових звернень.

      Зокрема,   у  розділі  другому  введено  нову  статтю,  яка

 передбачає   організацію   прийому  громадян  вищими  посадовими

 особами.     Значно    посилено    норми,    які    передбачають

 відповідальність     органів    державної    влади,    місцевого

 самоврядування,   їх   посадових  осіб  за  зволікання  розгляду

 звернень, формалізм та тяганину.

      Також  передбачено  статтями  22, 24 відповідальність самих

 громадян за подання звернень протиправного характеру.

      Шановні  колеги,  таким  чином, з урахуванням пропозицій та

 доповнень,  що  надійшли  після  першого  читання  від суб'єктів

 законодавчої  ініціативи, постійна Комісія з питань прав людини,

 національних  меншин і міжнаціональних відносин виносить на ваше

 схвалення,  підтримку  та прийняття запропонований законопроект.

 Сподіваюсь,  що  ваше розуміння та підтримка нагальної потреби в

 існуванні  Закону  України  про  звернення громадян як складової

 частини  українського законодавства надасть змогу якомога швидше

 запровадити  чітку  систему та порядок у практику взаємовідносин

 між  державними  інститутами  та громадянами України, що є вкрай

 необхідним  напрямком  у  більш  повному забезпеченні соціально-

 культурних,  духовних,  правових  інтересів  громадян України та

 зміцнення правової бази держави.

      Дякую  всім,  хто  прийняв  активну участь у обговоренні та

 внесенні пропозицій до цього законопроекту.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Приступаєм  до  розгляду  закону, ми в другому

 читанні ідем постатейно.

      Шановні  колеги,  до  преамбули які зауваження є і до назви

 закону? Немає?

      Я ставлю на голосування назву і преамбулу.

     

      За-

      Приймається.

      Розділ  перший -Загальні положення -стаття перша -Звернення

 громадян. Є зауваження ті, хто вносив? Немає.

      Стаття друга - Законодавство про звернення громадян. Немає.

      Стаття третя -Основні теріни, що вживаються в цьому законі.

 Немає.

      Четверта стаття - Вимоги до звернення. Немає.

      П'ята стаття -Мова звернення і рішення та відповіді на них.

 До п'ятої статті теж нема, все враховано.

      Шоста  стаття  -Заборона  відмови  і  прийнятті та розгляді

 звернення. Немає зауважень.

      Сьома  стаття  -Звернення,  які  не  підлягають розгляду та

 вирішенню. Немає зауважень.

      Восьма  стаття  -Заборона переслідувань громадян за подання

 звернення  і неприпустимість примушення їх до його подання. Нема

 до 8 статті теж зауважень.

      Дев'ята   стаття   -Заборона  розголошення  відомостей,  що

 містяться  у  зверненнях. Ми вже в цілому так одни закон пройшли

 до половини, а потім звинуватили що ми з вами поспішили.

      Стаття  11,  вона  вилучена з  урахуванням  пропозицій, які

 вносились.

      Розділ другий -Порядок розгляду звернень громадян. Я перший

 розділ в цілому ставлю на голосувння.

     

      За-

      Прийнято.

      Розділ  2 -"Порядок розгляду звернень громадян".

      Стаття   12:   "Розгляд  пропозицій,  зауважень  громадян".

 Кочерга, будь ласка. Яка ваша поправка? 70-та, да?

     

      КОЧЕРГА  В.Г., фракція комуністів України.

      Уважаемые коллеги, уважаемый Анатолий Петрович!

      Я  хотел  бы сказать, что вы, действительно, частично учли,

 значит,  то  предложение,  которое  содержится  в моей поправке.

 Однако  и  в  этой  поправке,  и в других не учтена такая важная

 категория  обращения  граждан, как коллективные. Поэтому я хотел

 бы, чтоб вы принципиально сейчас определилися здесь, в Верховном

 Совете,  что  такие  предложения,  заявления,  жалобы  и  другие

 обращения   (как   устные,   так  и  письменные) - речь  идет  о

 коллективных - должны  рассматриваться тоже в особом порядке. Им

 должно  уделяться больше внимания, чем индивидуальным обращениям

 граждан.

     

      ЮХІМЧУК  А.  П. Шановний Віктор Григорович, ви цілком маєте

 рацію  щодо  розгляду  колективних  і  даних  звернень. Ця норма

 передбачена  у  нашому  законі.  Ми  не  ставимо чітку грань між

 розглядом    особистих    звернень   громадян   і   колективних.

 Закладається  це  і у другому розділі, де іде мова про звернення

 як індивідуальних, так і колективних листві та заяв громадян. Це

 передбачено, Вікторе Григоровичу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, ще Кочерга.

     

      КОЧЕРГА  В.Г. Спасибо.

      В  этой  поправке  и  в  ряде  других поправок я предлагаю,

 чтобы,  значит, жалобы всех лиц, которые мы называем "льготники"

 (то  есть  Герои  Советского  Союза,   Социалистического  Труда,

 участники  войны  вот,  чернобыльцы, другие), чтобы их обращения

 лично  рассматривались руководителями организаций, предприятий и

 учреждений.  То  есть,  чтобы  не  поручались  каким-то, скажем,

 второстепенным   работникам,  которые  по  своему...  по  свеому

 разумению рассматривали бы. Я хотел бы, чтобы лично руководители

 принимали  участие  в  рассмотрении  таких  жалоб.  То  есть  им

 докладыввали  жалобы,  они  принимали  таких  граждан, чтоб была

 сделана отдельна я картотека приема и рассмотрения. Поэтому я...

 вот это положение моих поправок тоже исключено. Я хотел бы чтобы

 мы проголосовали за это предложение.

     

      ЮХИМЧУК.  Віктор  Григорович,  комісія  врахувала вашу

 пропозицію,  більшість  членів  комісії повністю підтрималу вашу

 пропозицію.  Ми за те, щоб в першочерговому порядку розглядалися

 звернення  громадян  ,  як  ветеранів  війни,  так  праці, так і

 героїв...  праці,  інших категорій. Тому ми і заклали норму, яка

 передбачає  термін  розгляду звернення громадян, де передбачено,

 що   дані   звернення  розглядаються  органами  державної  влади

 місцевого   самоврядування   протягом   15   діб.   Це   і  єсть

 першочерговий порядок  розгляду  таких звернень.

      ШУМ У ЗАЛІ

     

      ____________.   Можна   ставит  на  голосування,  якщо  він

 наполягає.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Ви  настоюєте  на  свою  поправку?  Я  ставлю

 поправку,   внесену   депутатом   Кочергою,   70   поправку   на

 голосування. Будь ласка. Я прошу голосувати. Катерина Семенівна,

 помагайте.

     

      "За"-

      Поправка   прийнята.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Не спрацювало.. у Вадима Петровича, я прошу переголосувать.

 Та і Анатолій  Петрович не заперечує. Володимир Кирилович...

     

      "За"-

      Поправка прийнята.

      Більш до 12 статті немає  поправок? Немає.

      13  стаття  "Розгляд  заяв"...  Немає.  14  "Розгляд  скарг

 громадян" - немає поправки.

      14-а. "Розгляд  скарг  громадян". Немає поправки.

      Я вибачаюсь. Тоді я ставлю на голосування 126 13, 14. Но 12

 поправкою,  яку  ми проголосували.

      По 12, по 13?

      Тоді я ставлю 1 на голсоування з поправкою, тому що по 13 є

 ретензія.

      За -

      Приймається. Будь ласка, Кочерга, поправка 78 до статті 13.

     

      КОЧЕРГА.   Уважаемые  коллеги,  ну,  то  же  самое,  что  я

 предлагал  по  другим   видм  обращения  розгляд дзаяв.

      Я  предлагаю,  чтобы заявы Героїв Радянського Союзу, Героїв

 соціалістичної праці, інвалідів та учасників Великої Вітчизняної

 війни, інвалідів та ветеранів праці, учасників ліквідації аварії

 а  ЧАЕС,  багатодітних  сімей,  одиноких  матерів та колективних

 розглядаються  першими  керівниками  державних  органів, органів

 місцевого самоврядування,  підприємств  та  організацій.

      То есть, та же самая норма, которая относилась к предыдущей

 поправке. Это  то же  самое.

     

      ЮХИМЧУК.  Шановний  Вікторе  Герасимовичу,  я  хотів би,

 безперечно,  ви  маєте  право  на  наполягання  голосування цієї

 норми,  однак  сьогодні  дуже  багато  є категорій громадян, які

 користуються пільгами. І в органах державної влади сьогодні дати

 пріоритет тій чи іншій категорії, безперечно, це сьогодні важко.

      Але  я  хотів би вас зіслать на статтю 18, останню частину,

 де  йде  мова, що звернення громадян, які віднесені до пільгових

 категорій,  згідно  з  чинним  законодавством,  розглядається  в

 першочерговому порядку. Тут, по-моему, цілком зрозуміла норма, і

 вона  передбачена   ,  саме ваша  пропозиція.

     

      ГОЛОВА.  Я  ставлю поправку, внесену депутатом Кочергою ь78

 про першочерговість розгляду заяв і скарг на голосування.

      Да,  да ,  особисто  першими  керівниками.

      Це  поправка  до  13  статті.

      За -

      Приймається.

      Я ставлю 13 статтю з поправкою в цілому.

     

      "За" -

      Прийнято. Спасибі.

      14 стаття. Кочерга по 14 статті, поправка 88.

     

      КОЧЕРГА.

      Уважаемые народные депутаты! Кочерга, фракция "Комуннисты",

 122 избирательный округ.

      Ну  то  же  самое  предложение  то,  что  касается  порядка

 рассмотрения  жалоб  граждан.  Те  же самые. Чтобы лицы, которые

 имеют  льготы  и  их  обращение  чтобы  рассматривались в особом

 порядке.  То  есть,  в  сокращенный,  так  как предлагается. Вот

 Анатолий Петрович предложил - это частично враховано.

      Я    предлагаю,    чтобы    они   рассматривались   первыми

 руководителями.  Мы  же  проголосвали  за  две таких поправки по

 другим категориям.

     

      ЮХИМЧУК.

      Вікторе  Григоровичу,  я би хотів, щоб ви звернули увагу на

 статтю   17   "Обов'язки   органів   державної  влади  місцевого

 самоврядування".  Саме  в  цій статті передбачається організація

 прийому    звернення   громадян   цими   органами,   де   згідно

 функціональних   обов'язків  і  визначається  порядок  прийняття

 звернення громадян їх керівниками.

      Тому  ваша  пропозиція, безперечно, має право на існування,

 однак   дублювання  норм  я  бачу  тут  недоцільним.  Тому  вона

 передбачена  ваша  пропонзиція  у  статті  17. Це є звернення чи

 устний прийом, чи письмове звернення.

      Будь ласка, можете...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Григорій Іванович, настоює на голосуванні його

 поправки. Я ставлю на голосування поправку 88 до статті 14.

      Прошу голосувати.

     

      "За" -

      Поправка   не приймається.

      У Ніни Іванівни не спрацювало. Я прошу переголосувати. Будь

 ласка.  Це   багатостаночники, та  не спрацьовує.

     

      "За" -

      Поправка прийнята.

      Я  17 статтю з поправкою ставлю на голосування. 14 стаття з

 поправкою.

     

      "За" -

      Прийнята.

      15 стаття -"Термін подання скарги". Нема зауважень? Нема.

      16   стаття  -"Права  громадянина  при  розгляді  заяви  та

 скарги". Нема.

      17  стаття  -"Обов'язки  органів державної влади, місцевого

 самоврядування  підприємств,  установ, організацій незалежно від

 форм  власності і об'єднань громадян, засоби масової інформації,

 їх  керівників  та  інших  посадових осіб, щодо розгляду заяв чи

 скарг". Немає.

      Стаття  18  -"Термін  розгляду  звернень  громадян". Немає.

 Єсть?

      Я ставлю 15 -17 включно на голосування. Голосуєм.

     

      "За" -

      Прийнято.

      18 стаття: "Термін розгляду звернень громадян". Будь ласка,

 у кого? Ага! Кириченко,  будь ласка. 129-а поправка.

     

      КИРИЧЕНКО С.О.

      (395 виборчий округ, місто Херсон, сергій Кириченко)

      Шановні  колеги,  ми  законодавчо  встановлюєм максимальний

 місячний  термін  на  розгляд  скарг і заяв. І я вважаю, що це є

 базова одиниця обліку часу.

      І  ви  всі  розумієте, що якщо його подовжити, це вже прямо

 відбивається  на  стані  захисту  прав  і  свобод людини. І якщо

 відволіктися,   відхилитися   від   цього  мінімального  строку,

 подовжити  його  в  3  рази,  подовживши на місяць, при тому, що

 дається, ну, необгрунтоване право керівнику самому визначати, чи

 вкладеться він в місячний чи в тримісячний, ми всі розуміємо, що

 тоді  всі  питання  будуть  розглядатись  не  в  місячний,  а  в

 тримісячний термін.

      Я  вважаю,  що  це  занадто  довго.  І  ми  не можемо зараз

 дозволити  собі  різко  поміняти  те, що діяло напротязі кількох

 десятиріч,  хоча  навіть  в місячний термін дуже багатьох сотень

 тисяч наших громадян не задовольняє.

      Так  ось,  якщо  най,  най  якийсь  ну,  випадок такий, що,

 дійсно,  не  вкладається  якийсь  керівник,  я  вважаю, що можна

 подовжити не в 3 рази, а тільки в півтора рази. Тобто визначивши

 не 3 місяці, а 45 днів.

      Я  все ж таки, враховуючи на всі мотиви, прошу вас, шановні

 колеги,  згадати  про те, які бабусі, дідусі до вас звертаються,

 про те, що ми сьогодні депутати, а завтра ми не будемо депутати.

 І  теж якісь права будемо відстоювати. Зголоситись тільки на те,

 щоб встановити максимальний термін - 45 днів. Прошу підтирмати.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, календарних, мається на увазі, да.

     

      ЮХИМЧУК.  Шановний Сергій Олександрович, я хотів би, щоб ви

 зважили  увагу  на  те,  що,  виходячи  із  змісту  і  характеру

 різноманітних   звернень   громадян,  окремі  скарги  потребують

 продовження  строку.  Це, в першу чергу, по земельним питанням і

 по  питанням  спадщини  і  цілий  ряд інших питань, які сьогодні

 розглядаються  протягом  місяця  або 3-ох місяців, тому ви маєте

 право  наполягати  на  своїй  пропозиції, але я хотів би, щоб ви

 практику враховували.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я ставлю на голосування поправку до статті 18,

 внесеною депутатом Кириченко, календарних, це мається на увазі.

     

      За-

      Я  дивлюся,  шановні  колеги,  ті,  хто сидять у ложі не на

 своїх  місцях  ви  голосуєте  чи  ні?  Мені  кажеться,  що ви не

 голосуєте.  Я  розумію,  що ви задумалися здорово над проблеами,

 але  ж  потрібно приймать участь. Я ще раз ставлю на голосування

 поправку.

     

      За-

      Поправка прийнята. Анісімов 128 поправка.

     

      АНІСІМОВ.  Александр  Николаевич, и конкретно к вам, я хочу

 просто   уточнить   суть  записанного  в  правой  колонке,  если

 действительно изменение произошло с пяти как написано в левой, я

 предлагал  10  на  15  справа, я с этим соглашаюсь и поддерживаю

 комиссии,  поэтому хочу уточнить так это произошло, нету отписки

 опечатки.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Анатолій Петрович.

     

      ЮХИМЧУК. Ні, немає.

      

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ставлю  з  поправкою 18 статтю на голосування.

 Голосуєм.

     

      За-

      Прийнято.  До  19  статті  поправок  немає.  До 20 статті -

 Особистий прийом громадян? Немає.

      21   стаття   -Обов'язки   керівників,  керівників  органів

 державної влади місцевого  самоврядування, підприємств, установ,

 організацій  не  залежно від форми власності, об'єднань громадян

 щодо розгляду звернення"? Немає.

      22 стаття. Давайте тоді другий розділ в цілому голосуєм. По

 22-гу статю включно.

     

      "За" -

      Розділ 3 - "Відповідальність за порушення законодавства про

 звернення громадян". Стаття 22 -"Відповідальність посадових осіб

 за   порушення   законодавства   "Про   звернення  громадян".  Є

 зауваження? Немає.

     23-я стаття - "Відшкодування збитків громадянину в зв'язку з

 порушенням вимог цього закону при розгляді його скарги".

      Я   ставлю  22-гу  статтю...  По  22-й?  Кириченко.  166-та

 поправка, будь ласка.

     

      КИРИЧЕНКО  О. С. Шановні колеги-народні депутати, я вважаю,

 що  найважливіше  в  праві  і  законі  не те, як... яке право чи

 обов'язок  встановлюється  і  описується  порядок  введення  або

 встановлення, а те, яка санкція в цій правовій нормі діє. Тільки

 тоді   є   доцільність   приймати  правову  норму.  Якщо  тільки

 проголошення,  а  ніякої  санкції  немає, то, вибачте мені, це -

 мертвонароджене дитя...

      А  тому  я  звертаю  вашу  увагу,  що якщо чиновник не буде

 боятися  цього  закону  і  цих санкцій, то він виконувати самого

 закону не буде.

      Я  прошу  вас  зважити  на ці зауваження, котрі викладені у

 143-й і... в 143-й поправці і все ж таки... ні, вибачте!.. 166-й

 поправці,  і  все  жтаки  проголосувати. Інакше ефективності дії

 цього закону - без введення такої санкції - просто не буде!

      Прошу підтримати.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Ставлю   поправку  на  голосування,  депутата

 Кириченка.

     

      "За" -

      Поправа не приймається.

      23  стаття  "Відшкодування  збитків громадянину в зв'язку з

 порушенням  вимог  цього  закону  при  розгляді його скарги". 24

 "Відповідальність  громадян  за  подання  звернень протиправного

 характеру.   25   стаття   "Відшкодування  витрат  по  перевірці

 звернень, які  містять  завідомо неправдиві   відомості".

      Я  ставлю  на голосування статтю 22, 23, 24 на голосування.

 Зараз  ми проголосуєм, потім я вам дам. По якій статті? По 22. Я

 прошу зніміть з голосування. Кириченко, будь ласка.

     

      КИРИЧЕНКО.  Шановний  Олександр  Миколайович, колеги задали

 питання  що  саме  пропонується?  Мій виступ був дуже короткий і

 тому  я  хотів би розширити. Що ж саме пропонується? Які санкції

 за  недотримання  цього закону. Пропонується головне -порушувати

 справи   дисциплінарного  і  впровадження  щодо  недобросовісних

 чиновників і керівників.

      Якщо не буде справді дисциплінарного провадження, котре має

 порушити  суддя  за скаргою громадянина, то чиновник-керівник не

 буде  боятися  нерозгляду або несвоєчасного розгялду цих заяв. Я

 вважаю,  що  це  мінімальне право і штраф, котрий втсановлюється

 штраф   майновий  в  мінімальних  таких  розмірах,  то  це  буде

 ефективний  спосіб  захисту  прав  і  свобод громадян. І це буде

 спонукувати керівних посадових осіб все ж таки уважно розглядати

 кожну  заяву  і  кожне  звернення,  що  зменшить  їх потік. Ми ж

 знімемо  зразу і навантаження на ці всі органи, коли кожна заява

 і   скарга буде належним  чином розглядатися.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Давайте   підтримаємо   пропозицію   депутата

 Кириченка.

     

      КИРИЧЕНКО.  Я  вважаю, що треба тільки підтримати це.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ставлю  на  голосування.  166  поправка  до 22

 Статті.

      Голосуємо.

      За -

       Поправка  приймається.

      Я ставлю 22 Статтю з поправкою на голосування в цілому.

      За -

      Приймається .

      По  23 статті зауважень не було, по 24 зауважень не було. Я

 ставлю ці дві статті на голосування, бо по 25 є Пономаренко.

      За  -

      Приймається.

      25,  будь ласка,  Пономаренко.

      Номер  поправки   176.

     

      ПОНОМАРЕНКО.  Я  щиро дякую Комісії, що врахувала цілий ряд

 наших  пропозицій  і  зауважень.

      Але  хотів  би   на  176-  зупинитись.

      Ми  з  Сергієм  Олексійовичем Паськом мали на увазі ось що:

 багато  дуже приходить прхачів або скаржників, які із дня в день

 приходять  скаржитись  по  одній  і тій  же   справі.

      Ми  повинні захистити, мабуть, не тільки громадянина, але й

 захистити  працівника  державної  чи якоїсь іншої установи, який

 змушений десятки разів займатись однією і тією ж справою.

      Я не думаю, що дійде до рішення суду, але ця людина повинна

 знати,  що  є  закон,  який заважає їй6 або не дає їй можливості

 постійно  заважати  роботі   цієї  установи.

      Я  просив  би поставити  питання це  на  голосування.

       Дякую  за  увагу.

     

      ЮХИМЧУК.  Борис  Йосипович, я дякуя вам за такий інтерес

 ваш  до   закону.

      Дійсно,  така  практика  в роботі органі державної.........

 має  місце,  тому що безконечно ідуть одні і ті самі особи. Тому

 ми заклали в статті 7 норми, що повторність звернення з одного й

 того   ж   питання,   які  по  суті  були  вирішені,  вдруге  не

 розглядаються.

      Тому  ми  статтею  7  і  передбачили само того, щоб не було

 зайвого  потоку  звернення громадян, які, ну, безперебійно ідуть

 до органів державної влади по одному і тому ж самому питанню.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пономаренко не погоджується. Погоджуєтесь? Ні.

 Будь ласка, ще раз включіть.

 

      ПОНОМАРЕНКО.  Дійсно, працівник державної установи чи іншої

 установи  має  право не розглядати. Але коли скаржник приходить,

 він   змушений  розгядати  запитання,  змушений  реагувати.  Він

 відривається постійно від роботи.

      Тому просив би поставити це питання на голосування.

      Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. будь ласка, Кузьменко по цьому ж питанню.

     

      КУЗЬМЕНКО

      Сергій Кузьменко, Запоріжжя, фракція "Коммуністи України".

      Я   вважаю   цю   поправку   безпідставною і прошу  зал  не

 підтримувати  цю  поправку, тому що сам чиновник буде вирішувати

 чи  воно безпідставне чи воно небезпідставне і таке інше. Тому я

 вважаю,  що  цю  поправку  підтримувати  не можна і прошу зал не

 підтримувати її.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, це справа ваша. Пономаренко має рацію,

 потому  що  дійсно  хто  із  скаргами  мав справу чи має, то він

 прекрасно  розуміє Пономаренка в цих питаннях. Я ставлю поправку

 внесену  депутаом Пономаренко на голосування і прошу підтримать.

 Пасько тоже підтримує.

     

      "За" -

      Не приймається.

      Значить  стаття  26  "Контроль за дотриманням законодавства

 при зверненні громадян". Зауважень немає.

      Стаття    27    "Прокурорський    нагляд   за   дотраманням

 законодавства про звернення громадин". Нема зауважень.

      Стаття 28 "Непоширення дії закону  на розгляд окремих заяв і скарг".

      І  стаття  29,  остання  стаття -"Діловодство щодо звернень

 громадян".

      Я  ставлю  статтю 25, 26, 27, 28 на голосування. Бо по 29 є

 зауваження. Голосуєм.

     

      "За" -

      Прийнято.

      29  стаття. Будь ласка, Кочерга. "Діловодство щодо звернень

 громадян".

     

      КОЧЕРГА.  Уважаемые  народные  депутаты!  Я  предлагаю  эту

 статью немножко подробно (...........) и содержание е е изложить

 таким  образом:  "Державна  статистична звітність та діловодство

 щодо звернень громадян".

      Я   пропоную,  щоби  органи  державної  влади  і  місцевого

 самоврядування,  підприємства,  установи,  організації звітували

 в  порядку  підлеглості  або  перед органами державної влади про

 зміст  і  характер  звернень громадян, результати їх розгляду та

 вжиті заходи про усунення причин, що породжують заяви та скарги.

      Така  є  норма.

      Поставить   рассмотрение   граждан,  работу  с  обращениями

 трудящихся  в  первую  очередь,  на  законную  основу,  на более

 солидную   основу.   Она   введет  элемент  дисциплинированности

 организаций   в   таком   серьезном   вопросе  как  рассмотрение

 обращений.   Особенно  сейчас  это  необходимо,  когда  правовой

 беспредел,  когда  многие  обнищали и вынуждены обращаться, а от

 них просто  бывает  отмахиваются.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Іде мова... поправка 186, в якій говориться про

 введення нової статті. Будь ласка, Анатолій Петрович.

     

      ЮХИМЧУК.  Я  думаю,  Віктор Герасимович, безперечно і з

 досвіду,  і  з  практики  життя такі форми були запроваджені. І,

 якщо   ви   звернули  увагу,  у  розділі  другому  (...........)

 запроваджень  сьогодні організацію прийому, аналізу інформування

 громадян про характер, зміст розгляду скарг і звернень громадян.

      Практично   такий  механізм  закладається  в  цьому  нашому

 законопроекті. Однак, комісія вирішила, що сьогодні вводити цілу

 структуру   звітності,   і   апарат  по  цьому  приводу  не  має

 доцільності,  тому  що  і так сьогодні апарат державних органів,

 він  і  заформалізований, і надто багаточисельний. Хоча ви маєте

 право  також  на  таку  думку,  вона  була  в  практиці,  життям

 підтверджена. Ваше право, однак комісія відхилила цю пропозицію.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Депутат  Кочерга  настоює включити нову статтю

 такого  змісту:  "Державна  статистична звітність та діловодство

 щодо  звернення  громадян  в  органи державної влади і місцевого

 самоврядування,  підприємства,  установи, організації звітують в

 порядку  підлеглості або перед органом державної влади про зміст

 і  характер  звернення громадян. Результати їх розгляду та вжиті

 заходи про усунення причин, що породжують заяви та скарги".

      Я ставлю цю додаткову статтю у редакції депутата Кочерги на

 голосування.  Будь ласка.

     

      "за"

      Стаття не набрала голосів.

      29-а:  "Діловодство щодо звернень громадян". Поправок більш

 немає,   я   її   ставлю  на  голосування,  29-у  статтю.  Прошу

 голосувати. Цушко, голосуй.

     

      "за"

      В цілому ставлю весь закон на голосування.

     

      "за"

      Прийнято.

      Ставлю  на голосування "за основу" постанову Верховної Ради

 про порядок введення в дію Закону про звернення громадян.

      "Верховна Рада постановляє:

      Закон  України  про  звернення  громадян ввести в дію з дня

 його опублікування.

      Друге.  Доручити  Кабінету  Міністрів України підготувати і

 внести   на   розгляд  Верховної  Ради  України  пропозиції  про

 приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом

 України "Про звернення громадян".

      Ставлю за основу.

     

      За-

      Євгеній Васильович, голосуйте.

      Прийнято   253.   Які  поправки,  доповнення,  будь  ласка,

 Кузьменко, будь ласка, Кузьменко.

 

      КУЗЬМЕНКО.

     

      Спасибі.   (Сергій   Кузьменко,   179   фракція  комуністів

 України).   Я   пропоную   в   другому   пункті,   він  страждає

 декларативністю  о немає терміну його виконання, тому я пропоную

 доповнити:   доручити  Кабінету  Міністрів  України  в  місячний

 припустимо  або  в  двоісячний термін з дня опублікування Закону

 піготувати і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції

 про приведення. Буде термін -буде можливість питати з виконавця.

 Нема  терміна - нема відповільності.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло, зрозуміло. Гармаш.

     

      ГАРМАШ.

 

      375 Орджоникидзовский, Харьков, компартия Украины.

      Александр  Николаевич,  я бы хотел обратить внимание ваше и

 депутатов   с  тем,  что  мы  приняли  16  числа  второе  чтение

 Конституции.  В Конституции заложены определенные нормы, которые

 не  совпадают  с  этим  законом,  будем  говорить  о  первом:  о

 прокуратуре. Извините, там нормы такой нет надзора - это раз.

      Дальше.  И  целиком  касаясь  и  судов  и  других  моментов

 заложена новая форма, данный закон идет в сопрокосновение с этим

 законом.   Я   предлагаю   введение   его   ввести  до  принятия

 Конституции. Бессмысленно все просто.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло, значить я ставлю поправку Кузьменка

 на  голосування:  доручити  Кабінету  Міністрів  в   двомісячний

 термін  розробить  і  подать на розгляд Верховної Ради. Поправку

 Кузьменка ставлю на голосування.

     

      "За" -

      Шановні колеги, я розумію, втомилися, але давайте...

      Не набрало голосів...

      Поправку...  поправку...  а  точніше,  доповнення  депутата

 Гармаша  ставлю  на  голосування. "До прийняття Конституції" - я

 ставлю на  голосування. Ваша справа - оприділиться... Не вводити

 до прийняття...

     

      ___________.  Це не суттєва поправка...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Не набрала голосів. Я ставлю в цілому постанову

 на голосування.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я  прошу  зняти  з  голосування!  Шановні  колеги, все-таки

 давайте  ми  оприділимося  в  терміні.  Я  думаю,  що пропозиція

 депутата Кузьменка має рацію -  в двомісячний термін. Я прошу цю

 поправку ще раз проголосувать. Будь ласка.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ну,  він  же  ж  сказав,  ну... Ви ж шумите, не слухаєте, а

 потім повторяєм...

     

      "За" -

      Поправка проходить. Я в цілому з поправкою постанову ставлю

 на голосування.

      Ви знаєте, ми як на уроці: коли один учень слухає вчителя -

 він все знає; другий не слухає - він повторює... чи запитує...

      Будь  ласка, голосуєм в цілому. Можна... між собою говорим,

 а потім перепитуєм!..

     

      "За" -

      Спасибі. Прийнята постанова.

     

      ЮХИМЧУК А.    Щиро дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги... Сідайте, будь ласка, спасибі.

      Шановні колеги, поступило від 16-ти депутатів, за підписами

 16-ти   депутатів  пропозиції,  щоб  ми  переголосували  внесену

 пропозицію  депутатом  Масенком щодо трансляції в повному обсязі

 по  телебаченню  засідання,  яке  ми  проводили  з  вами по 1-му

 питанню.   Я  пропозицію  ці  ставлю  на  голосування.  І  прошу

 підтримати.

     

      "За"-

      Спасибі, прийнято рішення.210 голосів.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Я  думаю,  що  внас час єсть заслухати Каскевича, а рішення

 прийняти після перерви. Слухається питання про проект закону про

 приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом

 України "Про оплату праці". Каскевич Михайло Григорович, міністр

 праці України, будь   ласка.

     

      КАСКЕВИЧ.

      Шановний Олександре Миколайовичу, шановні народні депутати.

 Я  думаю, що можна спробувати до перерви прийняти в 1-му читанні

 цей  закон,  тому  що  Кабінет  Міністрів на виконання Постанови

 Верховної  Ради  "Про  введення в дію Закону "Про оплату праці",

 розробив проект закону про приведення законодавчих актів України

 у  відповідність  із  Законом України "Про оплату праці" і в нас

 після  розгляду у комісіях Верховної Ради практично залишилося 2

 питання,  над  якими  можна було б попрацювати ще у комісіях при

 підготовці проекту до  2-го читання.

      Тому  я  просив би Верховну Раду прийняти проект закону про

 приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом

 України "Про оплату праці" у  1-му  читанні. Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Питання  до  Михайла Григоровича бюудуть? Єсть

 питання?   Немає.   Сідайте,   будь  ласка.  Пропозиції?  Проект

 постанови у вас єсть на руках прийняти в 1-му читанні. Чи в може

 є бажаючі  виступить?

      ШУМ У ЗАЛІ

      Немає бажаючих? Ну, будь  ласка,  співдоповідач.

 

      БУЗДУГАН. Шановні колеги, я у вас довго затримувать увагу

 не буду.

      В  Комісії  розглянутий  цей  проект,  є  деякі  зауваження.

      Я  думаю,   в першому  читанні  ми  можемо  прийняти.

      Думав, домовимось -не домовились по деяких нюансах. Давайте

 на  друге  читання  віднесемо.  Прошу  п  роголосувати по деяких

 нюансах. Прошу   проголосувати,  дякую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі.

      Я ставлю на голосування прийняти закон у першому читанні.

      За -

      Закон  прийнятий.

      Стичинський  є?

      Будь  ласка. Слухається проект Закону України "Про внесення

 змін  і доповнень до Закону України "Про підприємництво", стаття

 4.   8.   11.  Стичинський  Броніслав  Станіславович,  заступник

 міністра  юстиції. Будь ласка.

     

      СТИЧИНСЬКИЙ.   Шановний   Олександр   миколайович,  шановні

 народні  депутати!

      На   ваш  розгляд  подається  проект  Закону  України  "Про

 внесення змін і доповнень до Закону "Про підприємництво".

      Проект  Закону  передбачає  вдосконалення  діючого порядку,

 державної   реєстрації   суб'єктів  підприємницької  діяльності.

 Зокрема,  пропонується  внести  зміни  до  статті  8 Закону щодо

 державної реєстрації  суб'єктів  підприємницької  діяльності.

      Перше.  Пропонується  провести  уточнення органів державної

 реєстрації. На сьогоднішній день діюче законодавство пердебачає,

 що  державна  реєстрація  суб'єктів  підприємницької  діяльності

 здійснюється у виконавчому комітеті Рад народних депутатів міста

 чи  району  в  місті, а також у районній державній адміністрації

 міст Києва  і Севастополя.

      Разом  з  тим,  така  ситуація  призводить  до того, що н а

 місцях,  у  виконавчих  комітетах  і  у державних адміністраціях

 створюються  різні  госпрозрахункові  структури,  які здійснюють

 державну  реєстрацію  суб'єктів підприємницької діяльності. Тому

 пропонується  встановити,  що  державна  реєстрація здійснюється

 виключно  виконавчим  комітетом міської Ради народних депутатів,

 районної в місті або районної державної адміністрації.

      Друге.  В  проекті  закону  пропонується,  що для державної

 реєстрації   суб'єктів   підприємницької   діяльності  додатково

 необхідно   крім  тих  документів,  які   передбачені,  подавати

 довідку  з  банку про внесення 30 відсотків вказано в установчих

 документах........ для товариств з обмеженою відповідальністю та

 50  відсотків  для  акціонерних  товариств.  Це буде відповідати

 вимогам статтей 31 та 52 Закону про госполарські товариства.

      Третє.   В   Україні   створений  єдиний  державний  реєстр

 підприємств  і  організацій,  а  також державний реєств фізичних

 осіб  -платників  податків.  Але  практика  показує,  що  не всі

 суб'єкти  підприємницької  діяності,  а  також  фізичні  особи -

 платники  податків,  подають  відповідні дані для внесення їх до

 держаних реєстрів. В результаті цього склалося становище, коли в

 державі відсутня повна інформація щодо суб'єктів, які здійснюють

 господарську діяльність.

      Тому    пропонується   для   виправлення   такої   ситуації

 вдосконалити   порядок   включення   суб'єктів   підприємницької

 діяльності   до   єдиного   державного   реєстру  підприємст  та

 організацій,   встановивши,   що   органи  державної  статистики

 здійснюють,   ведуть  цей  державний  реєстр  і  присвоюють  при

 реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності кожному суб'єкту

 ідентифікаційний  номер,  який  проставляється  у  свідоцтві про

 державну реєстрацію.

      Наступне.  Відповідно до чинного законодавства підприємства

 та організації мають право утворювати філії, представництва інші

 відокремлені  підрозділи без права юридичної особи. Але державна

 реєстрація  таких  філіалів  законодавством не передбачена. Тому

 пропонується,  що  реєстрація філіалів, відділень, представництв

 без  права  юридичної особи проводиться в порядку, передбаченому

 для реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності за місцем їх

 знаходження.   І  ці  філіали вносяться  до  державного  реєстру

 підприємств  і  організацій  на умовах передбачених для основних

 підприємств.

      Одночасно  в  проекті  пропонується  внести  деякі  зміни в

 статтю  4  Закону  про   підприємництво   і в  статтю 11.

      Зокрема,   в   статті  4  передбачити,  що  без  здійснення

 спеціального  дозволу  ліцензій  не можна здійснювати операції з

 майном  доверітеля.  А тільки при наявності спеціального дозволу

 ліцензій.  Дякую за увагу.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Запитання будуть? Донченко. Вибачаюсь. Семенюк.

     

      ДОНЧЕНКО

      Уважаемый  докладчик!  Я  бы  хотел  для себя уточнить один

 момент. Все документы, связанные с лицензированием, как правило,

 заканчиваются лишней волокитой, процедурой рассмотрения и выдачи

 лицензий. А сейчас вы еще, кроме того, что надо будет обращаться

 в  министерство,  предлагают  это делать и через Советы или Рады

 народных депутатов  на    мисцях.

      Ну  там  быстрее  всего  будет  не через Раду идти, а через

 представителя  Администрации  Президента.  То  есть,  мы сегодня

 любому  человеку усложняем на много процедуру получения права на

 работу    через    лицензию   путем   создания   еще   какого-то

 дополнительного механизма.

      Как  вы  считаете, практически человек сколько должен будет

 потратить   времени   на  эту  процедуру  и  средств  для  того,

 чтобы получить такую лицензию? Спасибо.

     

      СТИЧИНСЬКИЙ.  Дякую.  Питання  не  йде про те, що додатково

 потребує ліцензування якісь види підприємницької діяльності, які

 не  передбачені   законодавством.

      Пропонується  тільки ліцензувати підприємницьку діяльність,

 пов'язану  із  здійсненням довірчих операцій з майном доверітеля

 або  вкладників.  Тільки  ця.  Це  було  відповідно до постанови

 Верховної  Ради  підготовлений  такий проект ще в минулому році.

 Він  просто не проходив  читання.

      Мова  йде:  всі  інші  суб'єкти  підприємницької діяльності

 проходять  реєстрацію  в  Державній  адміністрації  на загальних

 підставах,  а  якщо  їхня діяльність підпадає під ліцензування 6

 вони одержують ліцензію. Це вже передбачено статтею 4 Закону про

 підприємництво  у  відповідному  міністерстві  чи  відомстві,  в

 залежності від роду  діяльності.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Семенюк Валентина...

      Я  прошу,  якщо  питань  багато, запишіться, будь ласка. Ми

 відведем 5  хвилин і  вичерпаєм питання.

     

      СЕМЕНЮК

      159 виборчий округ. Шановний доповідачу! Скажіть мені, будь

 ласка,  відповідно  до  розпорядження, вірніше, до положення про

 Адміністрацію,   право   реєстрації   покладено   на  відповідну

 територію.

      Ви   зараз   своїм   законопроектом   пропонуєте  проводити

 реєстрацію  по  відповідній  території.  Скажіть, будь ласка, чи

 прораховували  ви  суму  затрат на створення штату по реєстрації

 відповідних   підприємств?   Чи   прораховували   ви  відповідну

 реєстрацію в податкових інспекціях, в Центральному статистичному

 управлінні?

      Тому  що відповідно до вашого запропонованого законопроекту

 передбачається  право  реєстрації  по  відповідній  території із

 внесенням відповідних коштів.

      І   чи  передбачається  відповідне  прорахування  і  сплата

 грошових коштів до відповідного бюджету?

      Дякую за відповідь.

     

     СТИЧИНСЬКИЙ. Дякую.

      На  сьогоднішній день ця державна реєстрація і здійснюється

 за  місцем місцезнаходження суб'єкта підприємницької діяльності.

 Але  тільки ми вносили зміни, що не в виконавчому комітеті або у

 адміністрації, а виключно виконавчим комітетом і адміністрацією,

 щоб  не створювати додаткові госпрозрахункові, які вже, вірніше,

 створені  структури,  які  займаються  цією реєстрацією, а потім

 підписують   тільки   готові   документи   у   виконкомі   чи  в

 адміністрації.

      Тому,  тут ніяких додаткових коштів не потрібно, тому що це

 компетенція   виконкому   і   компетенція   районної   державної

 адміністрації відповідно до законодавства.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Глухівський. Швидкий. Моцпан. Запорожець.

     

      ЗАПОРОЖЕЦЬ.  Шановний доповідачу, скажіть, будь ласка,

 от   ви   пропонуєте   передати   функції  реєстрації  суб'єктів

 підприємницької  іяльності  саме виконкомам. Значить, як це буде

 відбуватись,   коли  передбачено  п'ятиденний  строк  реєстрації

 суб'єктів,   а   виконкоми  провадять  свої  засідання.  І  саме

 засідання є форма, за якою приймається акт рішення якийсь, тобто

 і рішення про реєстрацію проводиться один чи два рази на місяць,

 як  буде витримуватися норма про 5-денний строк реєстрації і хто

 саме:  колегіальний  орган  чи  спеціалізований  відділ як зараз

 існує  у  виконкомах багатьох міст, який саме спеціалізується на

 реєстрації   суб'єктів,   а   не   госпразрахункові   якісь  там

 підприємства,  це  саме  тому  що  в  районних містах виконкомах

 створюються  такі підрозділи, а якщо сконцентрована ця функція в

 місті  саме,  а  не  в  районах,  то тоді спеціалізований відділ

 виконує   свої  функції  досить  впродковано,  а  ви  пропонуєте

 подрібнити це, передати на рівень району в місті і таке інше. Як

 це  відіб'ється  на  умовах  для  підприємців?  Як  вони зможуть

 реалізувати  саме  такі  умови -5-денний строк і доступність для

 реєстрації.

     

      СТИЧИНСЬКИЙ.

      Добре,  дякую.  Я  тут  погоджуюся  з вами, шановні народні

 депутати, що дійсно при такій постановці питання щодо реєстрації

 у  безпосередньо  у  виконкомі  можливо не буде витримуваться 5-

 денний  термін, який встановлен законодавством, тому я думаю, що

 це  потрібно  розглянути і коли ми будемо готувати проект закону

 до другого читання, то ваша пропозиція, я думаю, буде розглянута

 і потім ми дамо можливість відповісти.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі,   Броніслав  Станіславович.  Шановні

 колеги,  ми  час  вичерпали,  значить,  є  прохання таке, щоб ми

 надали  слово  Симоненку  Івану  Петровичу  як  співдоповідачу і

 прийняли в першому читанні. Після перерви?

      Оголошується перерва до 16-ої години.