Стенограма пленарного засідання

04 червня 1996

ЗАСІДАННЯ ВІСІМДЕСЯТ ДЕВ'ЯТЕ

 

Сесійний зал Верховної Ради України. 16 година

 

Веде засідання Голова Верховної Ради України МОРОЗ О.О.

 

     ГОЛОВА. Прошу   депутатів   підготуватися   до   реєстрації. Проводиться поіменна реєстрація.

 

     У залі  зареєстровано  378   народних   депутатів.   Вечірнє засідання оголошується відкритим.

 

     У порядку   інформації.   На   ранковому  засіданні  виникла дискусія з приводу того,  надавати чи не надавати слово депутату, який  не  зареєструвався.  Так  от  Регламент  визначає  право не надавати слова для виступу незареєстрованому депутату,  але не на початку нашої роботи,  а якщо він не зареєструвався ї знаходиться в залі під час засідання.  Отже,  це різні ситуації,  тому,  будь ласка,  зважайте  на цю обставину,  коли ви вступаєте в дискусію. Якщо депутат не бажає брати участі в засіданні,  то він слова  не має.   Він   може   виступати   тільки  із  заявою.  А  якщо  він зареєструвався за столом чи  в  залі,  раніше  чи  пізніше  -  це значення не має. Тому ті претензії,

 

     3

 

     які я  чув,  зокрема  й  від шановного голови комісії,  будь ласка, залиште при собі.

 

     Продовжуємо обговорення проекту Конституції /Шум у залі/.

 

     Ще одне прохання:  згідно зі статтею 3.3.3 Регламенту  треба подати записку, хто виступатиме від фракції, групи. Поки що своїм правом скористалася лише МДГ.

 

     Депутат Ярошинський.  Виступає від групи "Державність". Будь ласка.

 

     ЯРОШИНСЬКИЙ Б.Х.,  член  Комісії  Верховної  Ради  України у закордонних справах і зв'язках з СНД /Гощанський виборчий  округ, Рівненська область/. Голова Української республіканської партії.

 

     Шановні народні  депутати!  На  фоні  добре  простежуваних в економіці  та  соціальній  сфері  ознак  наближення  національної катастрофи  завершується  ще  один  політичний фарс,  ще один акт української трагедії.  Усі сили старої України  прагнуть  ще  раз відіграти   відведену  для  них  державоруйнівну  роль,  доводячи власному  народові  його  неспроможність  будувати  цивілізовану, розвинуту державу кінця ХХ століття.

 

     Маючи більшість  у  Верховній  Раді  попереднього скликання, вони ще тоді розіграли ганебний спектакль  уміло  сконструйованих суперечностей, кинувши в небуття проект Конституції 1993 року.

 

     Жорстока боротьба  між державоруйнівними і державостворючими силами відбувається  протягом  останнього  етапу  конституційного процесу.

 

     Складається враження, що вона потрібна для прикриття

 

     4

 

     власної неспроможності  тим політичним силам,  які перемогли на виборах,  але не можуть і не хочуть забезпечити ошуканим  ними людям найелементарніші умови для їх виживання.

 

     ГОЛОВА. Одну хвилиночку.

 

     Я прошу членів групи "Державність": ви слухайте, що говорить ваш колега!

 

     ЯРОШИНСЬКИЙ Б.Х.  Парадоксальність нинішнього часу полягає в тому, що комуністи з компанією, маючи досі реальні переваги, своє керівництво Верховною Радою,  захопивши всі без  винятку  керівні посади  від  заступників  голови  до  голів  багатьох  комісій  і більшість у Президії,  приймаючи закони,  визнаючи по  суті  весь зміст життя в Україні,  виступають проти створення ними ж законів і гостро критикують порядки, які вони ж створили.

 

     Не менш  парадоксальним  є  й  те,  що  частина  суспільства попадається  на  блискучу  комуністичну  приманку  і  не  вимагає притягнення до відповідальності пискливих руйнівників.

 

     Сьогодні у Верховній Раді,  можливо,  уперше за два роки  її існування  склалася  унікальна  ситуація.  Навколо ідеї прийняття Конституції України внаслідок титанічних зусиль  та  боротьби  із власним  "я",  партійними  амбіціями  згуртувалося  все здорове і мисляче в  парламенті,  усі  сили,  які  виявили  бодай  найменше бажання і здатність до державотворення.

 

     Використовується хитка,  недоношена перевага добра над злом, духу  творця  над  сатанинським   руйнівництвом.   Процес   цього згуртування   був   складним,  вимагає  не  тільки  прагнення  до співпраці,  а  й   готовності   до   врахування   чужих   понять, світоглядних переконань і вимог.

 

     5

 

     Хочу нагадати,  що  Українська  республіканська партія рівно критикувала первісний  проект  Конституції,  вимагала  врахування основних  позицій  партійного  проекту Конституції,  створеного і опублікованого задовго до початку гострих політичних  дискусій  з цього питання.

 

     Партія, яка  першою  з  новітніх  партій вступила у відкриту боротьбу за здобуття  незалежності,  а  її  видатні  представники кров'ю,   життям   платили   за  утвердження  нашої  державності, здавалося б,  мала вимагати врахування всіх  вимог  щодо  проекту Основного Закону.  Однак ми зважили,  що конституційний процес не може бути  ареною  безкомпромісної  боротьби.  Але  це  саме  той випадок, коли мистецтво політики є мистецтвом можливого.

 

     При нинішній  розстановці політичних сил у парламенті і поза ним жодна з політичних партій не може і не зможе добитися повного врахування   своїх   вимог   чи   прийняття   партійного  проекту Конституції.  Тому  ми,  як  і   багато   партій   державницького спрямування,   вибрали   єдино  можливий  шлях  -  доопрацювання, поліпшення проекту  Конституції,  запропонованого  Конституційною комісією.   Висловивши   на   різних   етапах  роботи  понад  100 принципових поправок,  змін і доповнень / з  них  було  враховано лише  частину/,  ми  пішли  на  серйозні поступки,  бо розглядали нинішню Конституцію як Основний Закон перехідного періоду.

 

     Противники доопрацьованого проекту Конституції  аргументують свою позицію неврахуванням їхніх зауважень,  до речі,  як завжди, суттєвих.  Дивною  є,   наприклад,   позиція   комуністів,   які, заперечуючи  проект,  водночас  публічно заявляють,  що він на 75 відсотків відповідає їхнім вимогам. Ми ж, незважаючи

 

     6

 

     на неврахування  ряду  найпринциповіших  зауважень,  зайняли протилежну  позицію.  Досі вважали і вважатимемо,  що позбавлення Президента функцій глави виконавчої влади,  незважаючи на бажання самого Президента,  було недопустимим,  оскільки в нього і в його наступників забирається право реально впливати на  стан  справ  в Україні та відповідати за цей стан.

 

     Шкідливим на  етапі  утвердження  єдиної унітарної держави є збереження статусу Криму  як  республіки.  Адже  сьогодні  жителі Криму   розуміють,   що   найголовнішим  є  створення  нормальних економічних умов для розвитку території та виживання людей,  а не політичне  змагання  демагогів,  які  утворили  особливу кримську годівницю для тисяч урядовців,  горе-політиків і дали  можливість жорстоко  грабувати  своїх  же людей.  Збереження у видозміненому вигляді системи Рад,  узаконення двовладдя  у  виконавчій  владі, невизначеність  місця  прокуратури серед інших державних органів, суперечності судової системи, відсутність конституційної гарантії щодо  найвищої  межі  податків  і  зборів,  а  отже  і  власності громадян,  наявність у так званих прикінцевих положеннях  проекту гарантій  щодо  збереження у незмінному вигляді структур місцевої влади до  1998  року,  повноваження  яких  будуть  заперечуватися проголошеними Конституцією принципами і які вже сьогодні нездатні забезпечити нормальний розвиток,  - усе  це  лише  частина  наших заперечень,  зауважень  і пропозицій,  які не враховано у проекті Конституції, що розглядається.

 

     7

 

     Не відмовляючись від безкомпромісної боротьби за становлення в   майбутньому,  повторюю,  в  майбутньому  суспільних  ідеалів, розглядаючи  їх  як  політичні  орієнтири  у  своїй   діяльності, Українська   республіканська   партія,  інші  партії,  громадські організації, окремі депутати, які входять до групи "Державність", усвідомлюють  сьогоднішнє  несприйняття багатьох висловлених нами положень частиною парламенту внаслідок різних рівнів усвідомлення необхідних дій.

 

     Тому, розглядаючи проект як результат компромісу,  результат погодження  позицій  різних  політичних  сил,   своєрідну   акцію українського  примирення,  а  Конституцію  -  як  Основний  Закон перехідного  періоду,  вважаємо,  що  він  може  і  повинен  бути прийнятий.

 

     При цьому   звертаю  увагу  представників  інших  політичних партій,  які  не  можуть  піти  на  компроміс  у  зв'язку  з   їх запрограмованою    безкомпромісністю,   на   дуже   критичний   і відповідальний для України період.

 

     Саме тепер  навіть  найпринциповіші   позиції,   якщо   вони обстоюються  без  урахування  складного розкладу політичних сил і суспільних  реалій,  позбавлені   здорового   глузду   і   будуть державоруйнівними.

 

     Запропонований проект  не наш,  у цьому варіанті він не може належати жодній політичній силі. Ї це, можливо, й добре, бо жодна політична  партія  не  повинна  мати  права  виступати  від імені народу.  Виходячи  з  цього  Українська  республіканська   партія вимагає виконання Верховною Радою своїх безпосередніх функцій

 

     8

 

     законодавчого органу.   Саме   цим  парламент  може  довести доцільність  власного   існування.   Не   виключаючи   можливості всенародного  схвалення  проекту  на референдумі,  але враховуючи неймовірні  бюджетні  витрати  на  його  проведення   /понад   35 трильйонів  карбованців  при  щомісячних реальних надходженнях до бюджету трохи більше трьох трильйонів/,  ми вимагаємо  припинення насилля  над  бюджетною сферою з метою досягнення вузькопартійних цілей та прийняття Конституції України тут, у Верховній Раді.

 

     У своїх прагненнях та вимогах ми  розраховуємо  на  здоровий глузд  і  патріотизм  більшості народних депутатів.  Разом з тим, враховуючи    можливе    блокування    конституційного    процесу антидержавними силами, ми розраховуємо і на активну позицію наших громадян,  які різними формами активного тиску на  антиукраїнські політичні  сили мають примусити їх підтвердити намір українського народу йти шляхом свободи і незалежності.  У  крайньому  разі  ми змушені  будемо примусити владні структури рахуватися з народними інтересами.  Ми не повинні позбавити  великий  український  народ історичної    можливості,    відкидаючи   запропонований   проект Конституції  та  штовхаючи  власний  народ  у  вир   боротьби   з непередбачуваними наслідками.

 

     Давайте ж   з  Богом  у  серці  заради  суспільного  спокою, подальшого утвердження української  державності  перетворимо  цей проект  в  Основний  Закон України,  зробивши цим спільну і святу справу.

 

     Дякую.

 

     9

 

     ГОЛОВА. Я прошу депутатів слухати своїх колег, а виступаючих

- висловлюватися ближче до тексту проекту Конституції і процедури його розгляду.

 

     Слово має депутат Мармазов.

 

     МАРМАЗОВ Є.В.,  член  Комісії  Верховної  Ради   України   у закордонних  справах  і зв'язках з СНД (Олександрійський виборчий округ,  Кіровоградська область).  Уважаемые народные депутаты!  В своём выступлении остановлюсь только на одной группе вопросов:  о полномочиях верхних эшелонов ветвей власти -  Верховного  Совета, Президента  и правительства.  Мировой опыт свидетельствует о том, что государство может быть демократическим  только  при  условии, если  в  нём  обеспечивается  баланс  властей,  чётко  отработана система противовесов и сдержек в их  деятельности,  когда  каждая ветвь  является  сильной,  ни  в чём не ущемлённой и вместе с тем поставлена под контроль народа.  Именно этого  мы  не  находим  в проекте   Основного   Закона,  внесённого  временной  специальной комиссией.  Складывается впечатление,  что разработчики проекта в каждом  последующем  варианте делали всё для того,  чтобы за счёт ущемления законодательной власти расширить и без того практически неограниченные  полномочия  Президента,  поставить  его над всеми ветвями власти,  вывести из-под контроля народа и  снять  с  него всякую ответственность.

 

     Вот посмотрите:  проект  определяет,  что  глава государства непосредственно,  то  есть  минуя   правительство,   осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью,

 

     10

 

     руководство в  сфере  национальной  безопасности  и  обороны страны.  Уже сейчас,  как известно,  Президент руководит силовыми структурами, игнорируя даже Премьер-министра.

 

     Стремление Президента  сосредоточить в своих руках выработку внутренней и внешней политики, отстранить от определения её основ законодательную власть,  граждан страны - очень опасно. И сегодня мы  являемся  свидетелями  того,   как   вопреки   Декларации   о государственном  суверенитете Украины,  принципиальным положением ряда  важных  законодательных  актов  практически  осуществляется смена   внешнеполитического  курса  страны.  Украина  всё  больше привязывается к НАТО,  включается в  фарватер  политики  западных государств,    что   грозит   ухудшением   отношений   с   нашими естественными  союзниками,  закрепляет  полуколониальный   статус Украины,  о котором уже говорил Президент.  Допустить этого мы не вправе.

 

     В руках Президента  всё  больше  сосредоточивается  кадровая политика  -  от определения структур и формирования правительства до назначения высшего командования Вооружённых Сил, членов Совета по национальной безопасности

 

     11

 

     и обороне,      дипломатических     представителей,     глав госадминистраций на местах. Даже членов Центральной избирательной комиссии,   руководителей   Антимонопольного   комитета  и  Фонда государственного имущества будет назначать Президент,  хотя  и  с согласия   законодательного   органа..   Он   сможет,  никого  не спрашивая,  отстранить  от  должности,   отправить   в   отставку Премьер-министра  и  Генерального  прокурора,  назначенного  им с согласия парламента.  И деловые качества могут  не  играть  здесь никакой   роли.   Показалось  главе  государства  /или  окружение нашептало/, что Премьер-министр пользуется большим уважением, что у него более высокий, как теперь принято выражаться, рейтинг, - и Премьер-министра нет!  Но это же глава правительства!  Что  тогда говорить о Генеральном прокуроре,  руководителе рангом пониже! Их в любой момент можно вышвырнуть,  если они по какой-либо  причине окажутся неугодными.

 

     12

 

     Это прямой  путь  к произволу,  к расправе с кадрами,  Такое положение  уже  сейчас  порождает   угодничество,   подхалимство, бездумное   выполнение   указаний,  исходящих  от  чиновников  из президентской канцелярии, А что будет, если неограниченную власть Президента освятит Конституция?

 

     Президент ставится    фактически   над   судебной   властью. Предполагается,   что   он   возглавит   так   называемый   совет магистратуры,  который  должен  подбирать,  поощрять и наказывать судей, то есть решать их судьбу.

 

     О каком разделении  власти  можно  говорить,  если  проектом предусматривается и фактическая узурпация законодательной власти? До конца нынешнего века Президенту предоставляется право издавать указы,    имеющие    силу   закона,   по   любому   вопросу,   не урегулированному   законодательством.   Кроме   того,    издавать непонятные для народа универсалы, которые, видимо, предполагается наделять большей силой, чем законы.

 

     В проекте   закрепляется   право    Президента    распускать парламент, причем сделать это будет несложно /вы это наблюдаете/, имея в этом парламенте президентское лобби, которое всегда сможет заблокировать на 30 дней работу законодательного органа.

 

     Но остановить произвольные действия со стороны Президента ни парламент,  ни  народ  не  смогут.   Парламент   лишается   права накладывать  вето на нормативные акты Президента,  в то время как Президент таким правом в отношении законов, принятых парламентом, наделяется.  А чтобы преодолеть его вето,  требуется не менее 2/3 голосов депутатов. Где же здесь баланс, где равновесие?

 

     13

 

     Проект предусматривает лишь такие основания  для  досрочного прекращения   полномочий  Президента:  добровольная  отставка  /а известно,  что добровольно  ещё  ни  один  диктатор  не  уходил/, болезнь, лишение полномочий в порядке так называемого импичмента, что практически невозможно,  поскольку предлагается, чтобы за эту статью  проголосовало  3/4 народных депутатов от конституционного состава, и прекращение полномочий по причине смерти. И всё. А как же  быть,  если  Президент  обманет  своих  избирателей,  проявит неспособность руководить страной,  как говорится,  сел не в  свои сани и государством управляет не он,  а его окружение?  Поставить вопрос об освобождении такого Президента не смогут ни  парламент, ни народ, А чтобы задобрить депутатов, предлагается и их избавить от императивного мандата,  то есть лишить избирателей возможности отзывать  тех  з  них,  которые  не  оправдали  доверия.  В общем наобещал во время выборов избирателям золотые  горы  -  и  гуляй, Ваня,  до  следующих  выборов.  Нет  никакого  спроса!  Если  это демократия,  то   что   же   тогда   называется   беспределом   и безответственностью?

 

     Что предлагают   коммунисты?   Во-первых,   не   отбирать  у законодательного органа те полномочия, которые ему присущи по его природе,   в  том  числе  принятие  Конституции,  ее  официальное толкование,  определение основ  внутренней  и  внешней  политики, утверждение кадров на ключевых постах в государстве,  контроль за их деятельностью.  К слову,  это  есть  во  всех  демократических государствах,  это  было и у нас.  Почему же предполагается такой резкий шаг назад?

 

     14

 

     Кстати, разработчики   проекта   забыли   о    существовании Президиума Верховного Совета,  ни слова о нем не сказано. В нашем проекте четко указаны права и обязанности этого важного органа.

 

     Во-вторых, мы считаем,  что  парламент  должен  иметь  право выносить  на референдум вопрос о досрочном прекращении полномочий Президента.  Если народ не поддержит в этом парламент,  последний должен   самораспуститься.   Аналогичное   право   с   такими  же последствиями должен иметь и Президент по отношению к парламенту. Право  инициировать  референдум  по  этим вопросам должен иметь и народ. Избиратели должны иметь право досрочно отзывать депутатов, не оправдавших их доверие.

 

     Наш проект  ставит  под  народный  контроль и Президента,  и парламент,  и правительство,  и каждого депутата  в  отдельности. Почему   же   отброшены   эти   логичные   предложения?  О  каких политических играх левых сил можно говорить в этом случае?

 

     По всему  видно,  что  авторы  проекта  от  имени  Временной специальной  комиссии  стремятся  угодить Президенту,  надеясь на царскую милость. Но сегодня один Президент, а через полгода может быть другой,  с другими запросами. Должны ли мы в конституционном порядке открывать путь для произвола?

 

     И ещё  о  правительстве.  Надо  четко   определиться:   если Президент  берет  на себя руководство правительством /против чего мы категорически возражаем/,  то пусть возглавляет исполнительную власть  и  несет  полную  ответственность  за её деятельность.  В противном случае из проекта Конституции должно быть  убрано  все, что ограничивает прерогативы правительства.

 

     15

 

     О проекте   постановления.   Здесь   выступали   депутаты  и говорили,  что этот проект уже лучше,  чем тот,  который  вносила Конституционная  комиссия.  Да,  он  лучше,  потому  что  над ним поработали.  Но куда мы спешим?  Я недавно встречался  с  бывшими депутатами.  Один  их  них привел пример,  что в Швейцарии четыре месяца на заседании парламента обсуждали  вопрос:  рубать  хвосты собакам или не рубать /Шум у залі/.

 

     Так что, наша Конституция дешевле хвоста собаки?

 

     Я предлагаю,  уважаемые  депутаты,  направить  эти замечания временной специальной комиссии.  Пусть  комиссия  поработает  над ними и через неделю внесет проект на повторное первое чтение.

 

     Спасибо за внимание.

 

     ГОЛОВА. Слово має депутат Стретович, Будь ласка.

 

     СТРЕТОВИЧ В.М.,  голова  Комісії  Верховної  Ради  України з питань правової політики і судово-правової реформи  /Немирівський виборчий   округ,  Вінницька  область/.  Шановні  колеги!  Дорогі співвітчизники!   Шановний   Олександре    Олександровичу!    Сім депутатських  груп  і  фракцій,  а саме:  "Аграрники за реформи", "Центр",  "Єдність",  "Реформи",   "Незалежні",   "Народний   рух України",   "Соціально-ринковий  вибір"  доручили  мені  в  межах їхнього  часу  зробити   узагальнюючий   виступ,   використовуючи положення, надані прийнятою нами постановою.

 

     16

 

     Важко усвідомити роль Конституції для держави,  яка вступила в  інший  історичний  період  свого   розвитку.   Якби   те,   що відбувається зараз,  відбувалося в 1991 році, то успіхи в процесі реформування нашого  суспільства  /всі  економісти,  соціологи  і політологи сходяться на цьому/ були б набагато більшими.

 

     Сьогодні відсутність   стабільності  в  державі,  насамперед політичної,  викликає  негативні  явища  в  економіці,   відкидає можливий  приплив інвестицій,  а також сіє напруження і розбрат у суспільстві.

 

     Тому, встановлюючи  сьогодні  форму  державного  устрою,  де єдиним  джерелом  влади  є народ,  що здійснює її безпосередньо і через органи державної  влади,  ми  проголошуємо,  що  Україна  є демократичною республікою.  Разом з тим, щоб однозначно ствердити віковічне прагнення усіх своїх громадян до волі, ми проголошуємо, що  Україна  є суверенна і незалежна.  І будь-яке посягання на її суверенітет і незалежність каратиметься відповідно до закону.

 

     17

 

     Перевагою цього  проекту  є  те,  що,  можливо,  вперше   ми проголошуємо   в  Конституції  поділ  влади.  До  його  реального досягнення ще треба пройти чималий відрізок шляху, прийняти низку законів,  в яких записати, як саме відбуватиметься поділ влади. І це  є  нормативним  закріпленням   і   забезпеченням   механізмів стримування, противаг між гілками влади, основа яких закладається в проекті Конституції.  А вони будуть доопрацьовуватись  і  нами, тому  що  наша  каденція не закінчується,  і нашими наступниками. Відповідно  в  проекті  Конституції  передбачається  орган,  який розглядатиме  суперечки  щодо  повноважень  між суб'єктами влади. Таким органом буде Конституційний Суд,  сформований /і це нове  у проекті/   із   представників   трьох  гілок  влади:  Президента, парламенту і з'їзду суддів.

 

     Проект Конституції  проголошує,  що  економічною  основою  є питання  власності  /стаття  41/.  І  проголошення  власності  як недоторканої свідчить про те,  що ми все-таки повернемось до того споконвічного,  що  закладалося  в  теорію власності,  - це право кожного її  суб'єкта  користуватися,  володіти  і  розпоряджатися своїм майном.

 

     У проекті   Конституції   записано,   що   право   приватної власності,  включаючи  право  приватної   власності   на   землю, визначається  законом.  Це  означає,  що  не  може  бути сьогодні введено право державної власності без думки парламенту, без думки нас  з  вами  /якщо  для  цього  не виникнуть конкретні історичні умови/, або без думки тих, хто прийде замість нас.

 

     18

 

     Сьогодні в  Україні  практично  є  вже  інститут   приватної власності на землю,  і ви знаєте, що він визначається законом. Це виражається  в  здійсненні  приватизації  присадибних   земельних ділянок,  які в переважній більшості, як свідчить Держмитком, уже приватизовані. Отже, по суті цей інститут є.

 

     Коли ми дійдемо до приватизації сільськогосподарських угідь, тобто  земель  сільськогосподарського призначення,  то це питання відповідно до конкретних економічних умов також  вирішуватиметься згідно з законом.  Конституція таке право надає.  Якщо ж закон не буде  прийнято,  то  ми  не  можемо  говорити  про  запровадження приватної власності на землю.

 

     Разом з тим у проекті Конституції /стаття 13/ говориться про множинність  форм  власності  в  державі.   При   цьому   держава забезпечує  захист усіх форм власності і господарювання,  а також соціальну спрямованість економіки.

 

     Як правознавець зазначу,  що Конституція -це становий хребет усієї   системи   законодавства.  І  сьогодні  багато  негараздів криється саме в тому, що немає Основного Закону держави, на якому ?рунтувалася б наша правова система.

 

     Під Конституцію  /це  можуть  підтвердити  мої  колеги/  вже розроблено  новий   проект   Цивільного   кодексу,   закінчується підготовка проекту Цивільного процесуального кодексу.  Ви знаєте, що з  червня  минулого  року  в  цьому  залі  знаходиться  проект Кримінального  кодексу.  Ми  не можемо приступити до їх розгляду, тому що не визначені основні засади, напрями цих галузей права.

 

     19

 

     Конституція визначає,  що  власником  природних  ресурсів  є український  народ,  і  ці повноваження від імені народу здійснює вищий представницький орган - Народна Рада України.

 

     Хочу відзначити    конструктивну    роботу     представників Селянської партії України в тимчасовій спеціальній комісії.  Саме вони переконали своїх опонентів у тому,  що  ця  норма  має  бути зазначена   в   Конституції,   щоб  це  унеможливлювало  будь-яке втручання до розподілу нашого національного багатства.

 

     Стаття 2 проголошує гарантії прав  і  свобод.  Конституційні права  і  свободи  не тільки проголошуються,  а й окремим пунктом гарантуються.  Це означає, що низкою законів, які будуть прийняті на  їх розвиток,  ці конституційні права і свободи не можуть бути обмежені, і вони будуть гарантовані.

 

     Хочу зазначити,  що Конституція аполітична.  Вона  не  надає переваги  будь-якій  політичній силі,  що діє сьогодні в державі. Разом з тим вона застерігає будь-яку політичну  організацію,  яка спрямовує  свою  діяльність  проти української держави,  проти її територіальної цілісності,  порушує  права  і  свободи  громадян, посягає  на  державний  суверенітет і незалежність,  що вона буде розпущена,  а її діяльність припинена  згідно  з  Конституцією  і відповідно до законодавства, яке буде прийнято.

 

     По-новому виписано  у  проекті Конституції діяльність судів. Судову реформу,  розпочату в 1992 році згідно з  концепцією,  яку ухвалила Верховна Рада,  нині тимчасово припинено знову ж таки до з'ясування цих питань у Конституції.  І коли ми сьогодні  вносимо до  проекту Конституції положення про незалежність суддів,  то це означає, що настане час і ми

 

     20

 

     досягнемо того моменту, коли наш суд буде, як сказав один із героїв    відомої    кінокомедії,    справді    найгуманнішим   і найсправедливішим.

 

     Нові підходи  закладаються  до  формування   Конституційного Суду.  Йому  як  органу,  що перевірятиме на конституційність всі акти,  прийняті  у   державі   представницьким   органом,   тобто парламентом, а також Президентом і Кабінетом Міністрів, надається право тлумачити  Конституцію  і  закони.  Довго  дебатувалася  ця норма,  і врешті-решт її віднесено до компетенції Конституційного Суду.  Визначено строк  обрання  суддів  -  кращих  представників суддівського  корпусу  нашої  держави.  Але для того,  щоб це був демократичний орган,  зазначено,  що судді самі  обирають  Голову Конституційного  Суду  лише  на три роки.  Після закінчення трьох років вони повинні переобрати свого Голову.

 

     Парламент визначено  як  однопалатний.  Дискусії  з  приводу цього тривали довго.  Це випливає з того,  що в унітарній державі не  може  бути  двопалатного  парламенту.  Хоч  я   не   виключаю можливості,  що через певний час,  враховуючи етнічні, культурні, історичні  особливості  певних  регіонів  України  і  рівень   їх економічного  розвитку,  Україна  стане федеративною державою,  і тоді  ми   перейдемо   до   двопалатного   парламенту.   Сьогодні двопалатний  парламент  - це загроза сегментації України і поділу її на окремі складові частини.

 

     У проекті  Конституції  буквально  в   кожній   статті,   що стосується компетенції парламенту,  зазначається, що його рішення приймається конституційною більшістю.  Це означає,  що  нам  буде потрібен новий закон про вибори, який зробить можливим формування парламенту в один день, щоб ми щодня

 

     21

 

     не підраховували,  скільки в залі депутатів і чи  є  кворум. Парламент   буде   дієздатною  одиницею  і  в  межах,  визначених Конституцією, прийматиме свої рішення.

 

     Тут попередній доповідач виступав з критикою  Президента.  Я хочу  сказати,  що  повноваження Президента в проекті Конституції виписані чітко й однозначно.  Розширенню вони  не  підлягають.  І якщо  Президент  зазіхатиме  на  права  будь-якої  з гілок влади, включатиметься  в  дію  Конституційний  Суд,   який   виступатиме арбітром у спорах, що виникатимуть у таких ситуаціях. Разом з тим цей проект містить ряд недоліків, які варто усунути.

 

     Того дня,  коли  доповідав  голова  Тимчасової   спеціальної комісії  Сирота,  йому  було  поставлено  ряд  запитань з приводу статті 35,  де йдеться про свободу світогляду  і  віросповідання, про те,  що вилучено норму про право громадянина вести атеїстичну пропаганду.  Очевидно,  при доопрацюванні цієї  статті  Тимчасова спеціальна  комісія  врахує  це  зауваження,  і  така  норма буде включена.

 

     На початку статті 62 йдеться про те,  що ніхто не може  бути притягнутий  до  кримінальної  відповідальності доки його вина не буде в законному порядку доведена і встановлена вироком суду. А в частині  четвертій  ця  ж  думка  повторюється.  Цей повтор треба усунути.

 

     Як уже зазначалося,  у статті 99 говориться, що національною грошовою одиницею /правда, нікому не відомо, коли це відбудеться/ є гривня. Разом з тим у перехідних положеннях немає норми про те, що  стаття  вступає  в  дію  з  моменту  введення  цієї  грошової одиниці...

 

     22

 

     Дякую, Олександре Олександровичу, за нагадування, але згідно з Регламентом я маю для виступу більше години. Протягом хвилини я закінчу...

 

     ГОЛОВА. Прошу вибачити, ви і від інших фракцій виступаєте?

 

     ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Від семи...

 

     ГОЛОВА. Від семи?  Тоді,  будь ласка,  говоріть,  я  вас  не зупиняю...

 

     СТРЕТОВИЧ В.М.  Я  хочу  заспокоїти тих,  хто думає,  що наш проект   Конституції,   доопрацьований   Тимчасовою   спеціальною комісією,  не буде проходити процедуру другого читання. Хочемо ми цього чи не  хочемо,  але  сьогодні  документ,  який  називається проектом  Основного  Закону,  є  внутрішнім  документом Верховної Ради,  і ми працюємо над ним.  І до тих пір,  поки Верховна Рада, шукаючи  компромісів,  консенсусу,  не  дійде  згоди щодо спірних положень  або  не  розпишеться  у  власному   безсиллі   прийняти Конституцію, ми не можемо говорити про винесення цього проекту на референдум.  Навіть  у  тому  разі,  якщо  цей  проект  піде   на референдум,  то, як зазначено в Конституційному договорі, сторони будуть намагатися винести на референдум погоджений проект. Тільки після того,  як ми погодимо текст і знімемо додаткові зауваження, про які я говорив,  можна буде винести проект Основного Закону на референдум.

 

     23

 

     На завершення скажу: ми завжди, коли нам стає важко, шукаємо відповіді в історії,  у тому,  що вже було,  що вже  пережито.  З вашого   дозволу   наведу  слова  світоча  нашого  народу,  генія українства Тараса Шевченка:

 

     "Я ридаю, як згадаю

 

     Діла незабутні

 

     Дідів наших. Тяжкі діла!

 

     Якби їх забути,

 

     Я оддав би веселого

 

     Віку половину.

 

     Отака-то наша слава,

 

     Слава України.

 

     Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились

 

     Всі неправди, щоб розкрились

 

     Високі могили

 

     Перед вашими очима,

 

     Щоб ви розпитали Мучеників: кого, коли,

 

     За що розпинали!

 

     Обніміте ж, брати мої,

 

     Найменшого брата, -

 

     Нехай мати усміхнеться,

 

     Заплакана мати.

 

     Благословіть дітей своїх

 

     Твердими руками

 

     І діточок поцілує

 

     Вольними устами.

 

     І забудеться срамотня

 

     Давняя година,

 

     24

 

     І оживе добра слава, Слава України.

 

     І світ ясний, невечерній

 

     Тихо засіяє...

 

     Обніміться ж, брати мої,

 

     Молю вас, благаю!

 

     Дякую. /Оплески/.

 

     ГОЛОВА. Слово має депутат Семиноженко. За ним - депутат Чиж.

 

     СЕМИНОЖЕНКО В.П.,  член Комісії  Верховної  Ради  України  з питань  науки  і  народної  освіти  /Вузівський  виборчий  округ, Харківська область/.  Шановні народні депутати,  шановні виборці! Терміновість прийняття Конституції, про що дуже часто нагадується сьогодні,  безумовно, не самоціль. Але дуже часто створювалось і, на  жаль,  створюється  враження,  що  в  стінах  Верховної  Ради конституційний  процес,  так  би  мовити,  пішов   по   колу.   І сьогоднішнє  засідання,  і трьохкратна реєстрація,  безумовно,  є дуже  позитивним  кроком  уперед  і  дуже  надійним   кроком   до компромісу.   А   цивілізована   політика  -  це  завжди  система компромісів:  між виборцями і депутатами,  між гілками влади, між політичними    партіями    тощо.    Після    роботи,   проведеної Конституційною комісією і Тимчасовою спеціальною  комісією,  наше завдання - демонструвати не те,  хто більш обізнаний чи хто більш освічений, а хто більш толерантний, більш готовий до компромісу.

 

     25

 

     Якщо ми хочемо, щоб проект Основного Закону все-таки пройшов через  Верховну Раду,  пройшов через усі етапи його розгляду,  то треба приймати його в  першому  читанні,  щоб  потім  можна  було доопрацювати  в  процесі  другого читання.  Адже в ньому є багато недоліків,  зокрема з точки зору конституційного права,  і чимало інших,  про які тут нагадували виступаючі.  А щоб зробити,  треба рухатись і пройти через перше читання.

 

     Перше читання  пов'язано   тільки   з   одним   процесом   - голосуванням.  І щоб отримати більшість - а я впевнений, що це ми можемо зробити, - кожному треба в чомусь відійти від деяких своїх позицій і бачити основне. А основне - це компроміс. Цей компроміс має   породити   стабільність,   стабільність   не    тільки    у сьогоднішньому становищі, а насамперед у подальшому розвитку.

 

     Конституція повинна зафіксувати не сьогоднішні відносини між гілками влади /тоді ми будемо  зв'язані  по  руках  і  ногах/,  а зафіксувати правила, за якими проходитимуть зміни в суспільстві і державі,  проходитимуть цивілізовано,  максимально безболісно,  у тому  числі  і зміни у взаєминах трикутника:  Президент - Кабінет Міністрів - парламент.

 

     Тому зараз  доцільно  зупинитися  саме   на   концептуальних моментах.   Так,  на  мій  погляд  /це  є  і  точкою  зору  нашої депутатської   групи/,   запропонований   текст   треба    значно доопрацювати   з  точки  зору  конституційної  логіки.  Тимчасова комісія виходила з французької моделі  з  деякими  американськими рисами,   але  залишила  те  ж  саме  співвідношення  повноважень Президента,  парламенту  і  Кабінету  Міністрів,   яке   було   в попередньому  варіанті.  І  це треба переглянути,  коли ми будемо вносити поправки.

 

     26

 

     Крім того,  треба,  на мою думку,  переглянути ті статті, де йдеться   про   те,   що  партії  є  основою  політичної  системи суспільства, тому що теперішні українські партії об'єктивно ще не дозріли до справжніх парламентських партій. А в багатьох країнах, наприклад у США,  основою політичної системи є саме  конституція, конституційні посади, інститут законодавства і таке інше.

 

     До того ж така норма в Конституції досить виразно натякає на пропорційну систему виборів.  А ми такого рішення ще не  приймали тут, бо наші виборці нам ще не довірили цього.

 

     В Основному  Законі  треба було б відобразити декілька норм, які регулюють відносини не тільки між різними гілками влади,  але й  усередині гілок,  зокрема деякі моменти парламентського права, бо Регламент,  про який ми тут часто згадуємо, особливо сьогодні, це правила гри,  які сам парламент для себе і визначає. За певних умов більшість може прийняти Регламент на свою користь,  урізавши права  парламентської  меншості.  А  яким  чином  Регламент  стає об'єктом маніпулювання /ми в цьому переконувались багато разів/ - про це можна й не говорити.

 

     Коли йдеться   про  парламентське  право,  було  б  доцільно обмежити кількість  комісій.  Скажімо,  в  Державній  Думі  Росії кількість комітетів зросла. Було 24, а стало 28.

 

     Якщо казати   про   деякі   обмеження,  скажімо  в  Кабінеті Міністрів,  то  ми  побили  вже  всі   рекорди   щодо   кількості міністерств  і  відомств.  І це теж можна додати до нового тексту проекту Конституції.

 

     27

 

     Отже ми повинні довести суспільству і нашим виборцям,  що ми спроможні  довести  до  логічного  кінця  конституційний процес у Верховній Раді.  Держава все одно матиме  Конституцію,  але  який рівень  саме  нашого  впливу  буде  на  цей  процес - ось основне питання,  яке ми повинні вирішити в процесі  голосування  проекту Конституції в першому читанні.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. Слово має депутат Чиж.

 

     ЧИЖ І.С.,  заступник голови Комісії Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці /Летичівський виборчий округ, Хмельницька область/. Шановний Олександре Олександровичу! Шановні колеги народні депутати України! Шановний Прем'єр-міністре, члени уряду!   Основна   мета  цього,  як  і  попереднього  проекту,  - зафіксувати будь-якою ціною реальні права і свободи тих,  хто має гроші,   власність,   владу,  а  також  зміну  суспільного  ладу, створивши державу для господарів життя.

 

     Ми ж,  соціалісти,  хочемо через процедуру  другого  читання хоча  б  частково поліпшити,  так би мовити,  припудрений проект, оскільки він потребує кардинальної зміни.  І саме в цьому полягає причина нашої нереєстрації.

 

     Знаєте, Поль  Валері свого часу сказав,  що Бог створив світ із нічого, але матеріал весь час дається взнаки. Цей

 

     28

 

     матеріал випирав із патетики пана Сироти і пана  Стретовича, випирає із офіцерської честі пана Омельченка,  який вважає нормою читати чужі листи і писати для преси політичні доноси...  Як шило із  мішка,  вилазить  цей матеріал з акції пана Соболєва та іже з ним   щодо   спроби   звалити,   політично   знищити   Олександра Олександровича Мороза. Безперечно, він для них становить серйозну небезпеку,  оскільки виражає  волю  трудового  народу,  більшості населення України,  займає справді державницьку позицію. Адже він не продався і не купився, а такі сьогодні не в пошані.

 

     Чи можна,  як цього комусь дуже хочеться /і дехто був уже на грані  зіткнення  з  Кримінальним кодексом - читайте статтю 166/, незважаючи ні на що, оптом вчинити схвалення проекту? Ні і ще раз ні!  Чому?  Тому  що  порушена норма Регламенту /частина 2 статті 6.5.1/,  згідно з якою до першого читання ми  не  можемо  вносити змін  до тексту,  окрім структури,  основних положень і так далі. Тому що не враховані виступи,  пропозиції суб'єктів  законодавчої ініціативи,  в  тому  числі  Президента /а він говорив про них на зустрічі з керівниками фракцій/,  не записані  ці  зауваження  до порівняльної   таблиці.   Тому   що  не  враховуються  пропозиції виборців,  хоч процес обговорення йде і  люди  чимало  надсилають зауважень   /до   речі,   90  відсотків  Рад  не  зробили  просто "одобряємо",  а висловилися  за  прийняття  Конституції,  подавши досить серйозні зауваження, які не враховуються/. Тому що скромно замовчується така принципова позиція нашої фракції, як проведення після прийняття Конституції нових виборів Президента,  депутатів, голов Рад

 

     29

 

     на місцях.  Бо,  по-перше,  виникає для цього  нова  правова основа,   по-друге,  треба  забезпечити  об'єктивність  прийняття Конституції, щоб сьогодні не крісло рухало нами.

 

     Але це моменти загального плану.  Сюди можна додати тотальну однобокість   роз'яснення   на  телебаченні  і  Радіо,  абсолютну заангажованість так званих молодих і не дуже молодих політологів, припинення   висвітлення   позиції   Верховної  Ради,  наступ  на гласність,  відсутність  альтернативної  думки,   поспішність   у прийнятті   Конституції   аж   до  нагнітання  психозу,  постійне нагнітання  настроїв  на  розкол  суспільства,  створення  образу ворогів  України  в  особі лівого депутатського крила у Верховній Раді і лівих партій у суспільно-політичній палітрі.

 

     Усе це факти,  котрі свідчать зовсім не про чисті  наміри  у деяких режисерів цього дійства. Але це, повторюю, антураж.

 

     Тепер по суті.  Стаття 41.  Власність. Гарантується приватна власність.  Чому мене  як  народного  депутата,  голову  фракції, позбавляють  права додати,  що приватна власність гарантується за умови, коли вона законно придбана?

 

     Далі. Бюджетна система.  Не буду повторюватися,  але  Микола Янович  Азаров сказав:  якщо ми приймемо таку Конституцію,  то це буде ще крутіше прийнятого  Закону  про  патентування.  Бо  після референдуму  вже  нічого  не  зміниш,  і ми не матимемо в бюджеті коштів,  оскільки  те,  що  записано,   розраховано   на   стійку економічну систему.

 

     Стаття 18.  Кожен  має  право  чинити  опір  будь-кому,  хто здійснює спробу ліквідувати українську державу... Я розумію

 

     30

 

     намір захистити нашу державу від  посягань.  Безперечно,  це потрібно,   але  хіба  таким  чином?  І  далі:  або  чиніть  дії, спрямовані на обмеження конституційних прав і  свобод...  Це  що? Заклик   до  громадянського  протистояння  і,  не  дай  Боже,  до загального,  вибачте,  мордобою?  Бо якщо реформатори відібрали в населення  заощадження  на  чорний день,  то хіба це не обмеження прав?  Якщо по  півроку  не  видають  зарплату,  то  хіба  це  не обмеження  прав?  То  що,  з  вилами  йти,  посилаючись на статтю Конституції?  Якщо припинили трансляцію засідань Верховної  Ради, хоч  такого рішення не було,  то як це назвати?  Теж запитувати у тих, тимчасових?.. Треба думати, що ми запитуємо.

 

     Далі. Гілки влади начебто  декларуються  рівними,  а  Голова Верховної  Ради  не  входить до Ради національної безпеки /стаття 107/.  Не довіряєте Морозу?  Зрозуміло. Але ж ви посадите іншого. Ті  ж,  хто це виписує,  хочуть це зробити.  То ви апріорі вже не довіряєте й тому, хто буде тут? Хіба це рівність гілок влади?

 

     Стаття 48.  Це -  фікція.  "Кожен  має  право  на  достатній життєвий  рівень  для  нього  і  його сім'ї,  що включає достатнє харчування, одяг, житло". А тим часом 2,5 мільйона сімей стоять у черзі  на  житло.  Ще є одна стаття,  яка запевняє,  що у випадку соціальної нужденності  він  матиме  житло.  Значить,  для  решти громадян  немає  ніякої  державної  гарантії.  А  саме ця стаття, можливо,  є стрижневою у соціальному розділі Конституції.  Бо там треба виписати, що держава гарантує такий

 

     31

 

     мінімальний рівень зарплат,  пенсій,  стипендій,  соціальних виплат  і  допомог,  який  відповідав  би  споживчому  бюджетові, достатньому  для  задоволення  фізичних і духовних потреб людини. Якби людина отримувала нормальну заробітну плату, не треба було б усього іншого.

 

     Пропонуємо до   статті   92   додати:  держава  не  допускає експлуатації людини людиною.  Це принципова теза.  Не включите її на друге читання, значить, стоїте на дорозі цієї тези.

 

     Далі. Треба  обов'язково  додати /це пропонує наша фракція/: правові    засади    і     гарантії     розвитку     вітчизняного товаровиробництва,  проведення  протекціоністської  політики.  Це принципово Це якраз конституційна норма, без цього ніяких змін не буде. Є в проекті і безліч інших прогалин.

 

     Пропозиція - відправити його на повторне перше читання.

 

     Я свідомо  не  даю  оцінку  розподілу  функцій  між органами влади.  Це просто насмішка над парламентаризмом,  це  ігнорування Європейської  хартії  місцевого самоврядування.  Я не знаю,  що у Венеції схвалювали,  але знаю,  що вже можна говорити про те,  що третина  положень  проекту  не  відповідає  міжнародним  правовим нормам, і ми можемо його знімати як неприйнятий.

 

     Перехідні положення взагалі перекреслюють  логіку  прийняття Конституції.  Навіщо  вона,  нова,  якщо  Президент  ще  три роки фактично діятиме за Конституційним договором?

 

     Я закінчую,  оскільки  хочу  залишити  час  для   Станіслава Миколайовича Ніколаєнка... Загалом - думаймо. Це - серйозно!

 

     32

 

     ГОЛОВА. Слово   має   депутат  Ємельянов.  Вибачте,  депутат Євдокимов. Я, Володимире Михайловичу, прошу вибачення.

 

     Слово має Валерій Олександрович Євдокимов. Будь ласка.

 

     ЄВДОКИМОВ В.О.,  заступник  голови  Комісії  Верховної  Ради України  з питань законності і правопорядку /Таїровський виборчий округ,  Одеська область/.  Група "Незалежні". Шановний Олександре Олександровичу, шановні народні депутати, шановні виборці! Настав час,  коли ми,  повноважні представники народу  України,  повинні взяти  на себе відповідальність за прийняття історичного рішення, пов'язаного з  подальшою  долею  громадян  України  і  держави  в цілому.

 

     Конституційна гарячка   істотно   затримує  хід  економічних реформ і не дає змоги прийняти необхідні закони щодо захисту прав людини.

 

     Доповідь голови   Тимчасової   спеціальної  комісії,  окрема думка,   пропозиції,   що   вносяться    народними    депутатами, представниками депутатських груп і фракцій, свідчать про серйозне ставлення до обговорення проекту Конституції.  Тому важливо,  щоб ми,  поперше,  приймали  тут  рішення  на  основі Регламенту.  Це створюватиме ауру легітимності як процесу прийняття  Конституції, так і її змісту. По-друге, щоб ми робили кроки, які б об'єднували депутатів,  якщо  всі  ми  справді  хочемо  прийняти  Конституцію України Верховною Радою України.

 

     У зв'язку з цим слід зазначити, що доопрацьований тимчасовою спеціальною комісією текст сприяє досягненню

 

     33

 

     цієї мети.  Ряд внесених цією комісією змін  є  суттєвими  і враховують позицію більшості народних депутатів України. Зокрема, слід підтримати пропозиції  щодо  структури  парламенту,  статусу Президента, уряду України та Автономної Республіки Крим.

 

     Разом з  тим  у  проекті  містяться  положення про статус та порядок  формування   органів   місцевого   самоврядування,   про формування органів судової влади,  про статус органів прокуратури та ряд інших,  які потрібно додатково осмислити та аргументувати. Саме   щодо   цих   положень   проекті   вносяться  альтернативні пропозиції, висловлюються серйозні зауваження.

 

     Президент України зробив усе можливе для погодження  позицій перед прийняттям рішення.  І звинувачувати Президента в тому,  що він хоче протягнути особливий проект Конституції,  не має  ніяких підстав.

 

     Як юрист  хочу  нагадати,  що  Конституція  - не вічний і не мертвий закон.  У народних депутатів завжди є можливість у період становлення  України  як  правової держави вносити до Конституції життєво важливі поправки.

 

     На мій  погляд,  треба  окремо   розглянути   питання   щодо процедури  другого читання.  Живе народ - живе Конституція.  Тому сьогодні  від  імені  багатотисячної  Спілки  юристів  України  я закликаю  вас,  вельмишановні народні депутати України,  віддаючи глибоку повагу і гарячі почуття своєму  народу,  прийняти  проект Тимчасової спеціальної комісії у першому читанні.

 

     Дякую за увагу.

 

     34

 

     ГОЛОВА. Слово має депутат Ніколаєнко. Будь ласка.

 

     НІКОЛАЄНКО С.М.,  секретар  Комісії Верховної Ради України з питань науки та  народної  освіти  /Іванівський  виборчий  округ, Херсонська область/.  Шановний Олександре Олександровичу, шановні депутати,  виборці,  члени уряду!  За  браком  часу  зазначу,  що запропонований проект - це фактично той самий проект, який внесла Конституційна комісія і який не сприйняло  населення  України.  І всі  ті зміни розраховані лише на необізнаних політиків,  а також на те, що наші люди не мають потрібної інформації.

 

     Постійно дириговані  виступи  по   Радіо,   телебаченню   на підтримку  проекту  Конституції  змушують  мене розвінчати один з головних ідеологічних штампів,  який надто часто  повторюється  в засобах   масової   інформації:   ми   живемо  погано,  бо  немає Конституції,  приймемо -  заживемо.  Ні,  шановні  люди,  шановні громадяни! На жаль, не заживемо, бо ця Конституція розрахована на незначну  частку  населення.  Це  Конституція   багатих,   а   не Конституція всієї України.

 

     Ми сьогодні   маємо   Конституцію.   Спробую  на  конкретних прикладах продемонструвати  зміст  поданого  проекту.  Навіть  ця деформована Конституція,  яка нині діє, дає і гарантує громадянам більше прав, ніж та, проект якої сьогодні пропонується.

 

     Звернуся лишень до кількох статей.

 

     Так, у  розділі  "Права  і  свободи  людини  і  громадянина" зіткнулися  дві  основні позиції:  погляди ліберальної буржуазії, яка сповідує рівність можливостей, забуваючи,

 

     35

 

     що люди народжуються з різними можливостями, здібностями, та й  батьки у них різні,  з різним достатком,  і друга позиція - це реалізація  споконвічної  ідеї  соціальної  справедливості,   яку сповідують   більшість   громадян,  в  тому  числі  соціалісти  і комуністи.

 

     До речі,  у статті 1 конституції Польщі 1992 року  записано: "Польща    є    держава,   яка   здійснює   принципи   соціальної справедливості". Ми ж знайшли якесь інше формулювання - соціальна держава.

 

     Ліберали, буржуазія  кажуть,  що  не треба всім безкоштовної освіти,  медицини,  житла.  Хай,  мовляв, кожен собі заробить, бо раніше не було всім житла і соціальних благ.  Але якщо держава не буде гарантувати цих  свобод,  не  буде  ставити  за  мету  своєї діяльності  підняти  цю  планку  вище,  то  ніколи  вона  їх і не досягне.

 

     Тому ми мусимо гарантувати людям право на  працю,  навчання, медичне   обслуговування.   До   речі,   стаття  38  нині  діючої Конституції гарантує кожному роботу з відповідною оплатою  праці. Стаття  39  гарантує  право  на  відпочинок і 40-годинний робочий тиждень.  У проекті нової  Конституції  цього  немає.  Стаття  40 забезпечує  безплатну  кваліфіковану медичну допомогу.  У проекті цього немає.  Стаття 42 дає право на житло  і  гарантує  невисоку квартплату.   У   проекті  Основного  Закону  і  цього  немає,  а квартплата є такою, що не вистачає на неї зарплати.

 

     Декілька слів про поділ влади.  Шарль Монтеск'є  писав  так: якщо  законодавчий,  виконавчий і судовий органи складатимуться з представників одного, зокрема аристократичного

 

     36

 

     стану, поділу  влади   не   буде.   Аналіз   ситуації,   яка складається нині в країні,  говорить про те, що в нас немає цього поділу влади.  І Кабінет Міністрів у нас безправний,  і  державна місцева  влада  безправна.  І  якщо так буде,  то ми знову будемо говорити,  що рік минув,  закінчився  строк  дії  Конституційного договору,  а  в  нас,  як  і  раніше  зменшується  обсяг валового внутрішнього  продукту,  зростає  безробіття,   не   виплачується заробітна плата.

 

     Тому ми   пропонуємо  цей  проект  Конституції  відхилити  і направити його на доопрацювання.

 

     Дякую. /Шум у залі/.

 

     ГОЛОВА. Я  прошу  депутатів  з  місця  не  вигукувати  і  не збиткуватися   над   своїм   недолугим   рішенням  при  обмеження обговорення  проекту  Конституції.  Тому  що  на  засіданні  Ради фракцій  ми  говорили про те,  що обговорення може зайняти кілька десятків хвилин,  бо виступаючим важко вкластися в  регламент.  А таїти  глибоку Радість з приводу того,  що у депутата не вистачає часу на виступ...  Мені здається,  тут треба подумати про те, хто виграє  в цій ситуації...  Тому прошу поводити себе достойно.  Це стосується окремих депутатів.

 

     Слово має депутат Долженко. Будь ласка.

 

     ДОЛЖЕНКО Г.П.,  заступник  голови  Комісії  Верховної   Ради України   з   питань   Чорнобильської  катастрофи  /Чернігівський виборчий округ, Чернігівська область/. Фракция коммунистов.

 

     37

 

     Уважаемые избиратели!  Уважаемый  Александр   Александрович! Уважаемые коллеги депутаты!  Вы видите,  как забивают,  заглушают депутатов,  которые имеют  собственное  мнение,  отличающееся  от мнения  восьми фракций.  Им просто не дают сегодня говорить.  Это является попранием прав депутатов,  нарушением Закона  о  статусе депутата, позором для нашего Верховного Совета.

 

     Вы знаете  из  средств  массовой  информации,  что последнюю неделю мая  можно  охарактеризовать  как  время  конституционного кризиса  в Украине.  Средства массовой информации обвиняют левых, Компартию и Соцпартию,  всех  порядочных  депутатов  в  Верховном Совете  в  торпедировании конституционного процесса,  видят в них врагов государственности и независимости Украины.  Звучат призывы к  Президенту  запретить  деятельность  Компартии  и других левых общественных организаций.

 

     Что же,  в самом деле, происходит в стенах Верховного Совета и вокруг него?  27-29 мая и сегодня пропрезидентскими структурами при поддержке части проруховских депутатов,  защищающих  интересы крупных   мафиозных   структур   и  прозападного  капитала,  была предпринята  попытка   государственного   переворота.   Используя незаконно   принятый   в   1995т  году  Конституционный  договор, Президент  Украины  отстранил  от  обязанностей   Премьерминистра Марчука Евгения Кирилловича.

 

     В присутствии Президента на сессии Верховного Совета правыми /группы  "Державність",   "Реформи",   фракция   Народный   рух/, пропрезидентскими  группами "Аграрники за реформи",  "Незалежні", фракцией "Соціально-ринковий вибір" предпринято

 

     38

 

     массированное давление  на  Председателя  Верховного  Совета Мороза  Александра  Александровича  и  его  заместителя  Ткаченко Александра Николаевича  с  целью  отстранить  их  от  руководства Верховным   Советом,  чтобы  в  нарушение  всех  норм  регламента протянуть в первом  чтении  без  учёта  предложений  депутатов  и ваших,  уважаемые  избиратели,  мнений,  высказанных  на  местах, проект Конституции Украины,  предложенный Президентом и несколько припудренный  Временной специальной комиссией Верховного Совета с тем, чтобы затем вынести его на всеукраинский референдум.

 

     Для этого, как и сегодня, были собраны все депутаты, а также представители   Президента,   руководители   администраций   всех областей Украины.  В условиях грубого нажима и давления, попрания всех законодательных норм,  касающихся принятия судьбоносного для народа Украины документа - Основного Закона, народные депутаты от левых  фракций /коммунисты,  Соцфракция/ и честные внефракционные депутаты,  которым  постоянно  затыкают   рот,   вынуждены   были отказаться  от регистрации и блокировать работу сессии Верховного Совета.

 

     Теперь о некоторых вопросах более детально.  Так  называемый курс  рыночных реформ с треском провалился.  Разрушена экономика, не работают фабрики,  заводы и шахты,  коллективные хозяйства  на грани развала,  миллионы людей не могут найти работы, большинство населения находится за чертой  выживания.  По  нескольку  месяцев тем,  кто работает, не выплачивается зарплата. По частям выдаются мизерные пенсии и пособия.  Людям не во что одеться.  Не  хватает денег даже на хлеб и лекарства. /Шум у залі/.

 

     39

 

     ГОЛОВА. Геннадію Петровичу,  одну хвилинку.  Прошу депутатів заспокоїтися /Шум у залі/.

 

     Будь ласка,  не кричіть /Шум у  залі/.  Геннадію  Петровичу, прошу  вас  не сперечатися з трибуни,  почекайте хвилину.  Будьте уважні,  Геннадію Петровичу,  ще раз  прошу.  Ми  зараз  з'ясуємо ситуацію.

 

     Усі ми  маємо  Регламент,  а  читати  його не хочемо.  Прошу уваги.  Ми прийняли постанову,  вибрали сумарний час для виступів депутатів.  Постанова Верховної Ради, прийнята простою більшістю, не перекриває норм Регламенту. Тому нам треба порадитись. Якщо ми керуємося   статтею   3.3.3   Регламенту,   то  треба  на  основі пропорційності надати депутатам слово для виступів.  Якщо  ми  не керуємося цією статтею, то тоді спрацьовує інша норма Регламенту: коли закінчується обговорення,  то далі депутатам надається слово за їх усними чи письмовими заявами.  А таких записів у нас більше стоні.  Тому я просив би підтримати таку пропозицію: у комуністів залишилось невикористаними 19 хвилин. Нехай вони використають цей час,  і будемо приймати рішення.  Це  буде  краще,  аніж  те,  що робиться сьогодні: хто з місця кричить, хто показує на Регламент, хоча він його читає лише тоді,  коли  йому  вигідно.  От  про  що йдеться.  А якщо проводити таке рішення,  яке обмежує час виступу 10 хвилинами і не враховує пропорційність,  тоді треба голосувати поправку  до  Регламенту,  яка вимагає 300 голосів.  То навіщо ми себе заганяємо в куток криками з місця?

 

     Будь ласка, Геннадію Петровичу, продовжуйте і визначайтесь з часом.

 

     40

 

     ДОЛЖЕНКО Г.П.   Разрушена  и  распродается  социальнобытовая сфера,  закрываются детсады,  профилактории,  пионерские  лагеря, спортивные школы, больницы, бани, библиотеки. Только по Чернигову за предыдущую неделю совершено 240 преступлений,  9  самоубийств. От  хорошей  жизни  люди не убивают себя.  Раньше за полгода одно самоубийство было,  а сейчас за одну неделю 9 самоубийств. Именно до  такого  состояния  довели  за  последние полтора года одну из крупнейших и богатых стран Европы Украину  и  её  народ  те,  кто сегодня  стоит  у  власти  и правит.  Вместо того,  чтобы спасать государство, принимать Радикальные меры по оздоровлению экономики и  сосредоточить  на  этом  все  усилия  и  внимание народа,  ему навязывается  мысль,  что  все  беды   из-за   отсутствия   новой Конституции Украины.  Вот будет принята новая Конституция - и всё пойдёт как по маслу:  и работа будет,  и зарплата,  и  социальная защита.  Не  верьте этому,  уважаемые избиратели!  Гнев народа за разруху и недостатки сознательно переключают на Верховный Совет и народных депутатов:  они такие-сякие, они враги государственности и независимости.

 

     Стоящие у  власти  пытаются  убедить  вас,  что  немедленное непринятие  Конституции - это смертельная опасность для Украины и её народа.  Но они молчат о том,  что такая же опасность будет  и после принятия подобной Конституции. Для обеспечения поставленной Президентом задачи в Кабинете Министров  введена  ещё  одна,  уже девятая   должность  вице-премьер-министра  по  политико-правовым вопросам. И назначается на эту должность народный депутат Украины Александр Емец,

 

     41

 

     представитель правых     фракций.    При    нём    создаётся аналитический центр,  который  координирует  работу  в  регионах, областях  и районах.  Направляются десятки и сотни людей из числа Руха,  "Просвіти",  Украинской республиканской партии в районы  и сёла для разъяснения:  мол,  какая хорошая Конституция. Заметьте, за государственный счёт,  на государственном транспорте!  На  всю мощь    ведут   пропагандистскую   компанию   средства   массовой информации.

 

     С руководителями  областных  комитетов  по   телевидению   и Радиовещанию   29-30   мая   в   Кабинете   Министров  проводится специальное совещание.  Министерство Украины по  делам  прессы  и информации даёт инструкцию, как освещать конституционный процесс. Практически вводится цензура на все иные мнения!

 

     Так для чего этот шум и гам вокруг  проекта  Конституции?  А для  того,  чтобы  отвлечь  внимание  народа от катастрофического положения в экономике /в сфере производства и в социальной  сфере

-  разворовывание и ограбление богатств Украины местными ворами и западными мафиозными синдикатами/,  чтобы народными руками добить народовластие  в  форме Советов народных депутатов,  вытравить из сознания  и  памяти  украинского  народа  братство  и  совместную историю  славянских  народов,  дать  возможность мафии и ворам "в законе" и их прихвостням,  большей  частью  в  лице  областных  и районных  администраций,  дальше  грабить  созданное  несколькими поколениями народа национальное богатство.

 

     Что же так расхваливают господа демократы  в  своём  проекте Конституции? Чем же он стал лучше после припудривания

 

     42

 

     Временной специальной комиссией Верховного Совета?  А ничем! Права на труд и на отдых нет /статья 45/...  Бесплатное право  на отдых? Где вы возьмёте деньги на оздоровление? Это проблемы ваши, уважаемые  избиратели,  потому  что  они  вам  не  гарантируются! Социальная  защита /статья 46/ не гарантируется.  Пенсии и другие социальные выплаты /статья 46/ не гарантируются. Статья 47 лишает вас  права  на бесплатное жильё,  а статья 49 лишает вас права на бесплатное медицинское обслуживание. И так далее.

 

     Вспоминается один старый анекдот.  Приходит внучек к деду  и говорит:  "Дед,  меня приняли в пионеры, теперь я тебе всю правду говорить буду".  Дед  говорит:  "Ну,  говори  мне  правду".  Внук говорит:  "Знаешь,  я  малиновое  варенье,  которое в банке было, съел, а в банку наклал..." А дед: "Вот глупая баба! Я ей говорю - говно, а она говорит, что варенье засахарилось..."

 

     Так и   этот  проект  Конституции,  который  вы  собираетесь принять сегодня, засахарился у вас... /Шум у залі/.

 

     ГОЛОВА. Півтори хвилини я забрав у промовця.

 

     Слово має депутат Самойлик. Будь ласка.

 

     САМОЙЛИК К.С.,  голова  підкомісії  Комісії  Верховної  Ради України   з   питань   прав   людини,   національних   меншин   і міжнаціональних відносин /Чаплинський виборчий округ,  Херсонська область/. Шановні колеги! Непросто йде конституційний процес. Усі ми розуміємо, що Конституція необхідна Україні.

 

     43

 

     Тому ми й пропонували розглянути наш  альтернативний  проект Конституції,   бо  бачили,  що  Тимчасовою  спеціальною  комісією ігнорується наша думка і грубо порушується наш внутрішній закон - Регламент.

 

     Але я хотіла б зупинитися на тих статтях розділу І.  У цьому розділі говориться про те,  що народ України  є  єдиним  джерелом влади.  Справді,  можна  було  б  погодитися з таким трактуванням нової редакції проекту Конституції, але в цій же статті написано, що  народ  здійснює  владу безпосередньо і через органи державної влади та місцевого самоврядування.

 

     Поясніть, як зараз можна це зробити через  органи  державної влади?  Звичайно,  це  просто  привабливе  гасло,  бо  в  проекті Конституції ви не знайдете механізму реалізації цього права. І чи можна це зробити, якщо громадяни України навіть не мають права на особисте звернення до органів влади?  Вони можуть звернутися лише в  письмовій  формі.  Ось  і  реалізація цього права,  ось і його гарантії.

 

     При обговоренні  тексту  проекту  Конституції,  розробленого Конституційною комісією, найбільшої критики зазнало положення про однобічне гарантування недоторканості  власності.  Проголошується рівність  усіх  форм  власності,  а  недоторканною  є лише одна - приватна.  Ось вам  і  врахували  зауваження  народних  депутатів України.  Хіба  державі  байдуже,  що буде в державі з державною, колективною,  комунальною власністю?  Що ж  це  за  держава,  яка гарантує недоторканність того, що і є її основою?

 

     44

 

     Таким чином,  можна  і  надалі  все  робити  для  того,  щоб розграбовувати державну, колективну власність, і лише після цього вона стане недоторканною.

 

     Стаття 41 проекту говорить що використання власності не може завдавати шкоди правам,  свободам і гідності громадян,  інтересам суспільства,  погіршувати  екологічну  ситуацію і природні якості землі.

 

     Не можна погіршувати екологічну ситуацію - це дуже добре.  А соціальна  ситуація?  Сьогодні  зміна  форм власності призвела до загострення  соціальної  ситуації.  Це  і  ріст   безробіття,   і неможливість  реалізувати  право  на працю,  на оплату праці,  на медичне обслуговування,  освіту, відпочинок та інше. Наслідки нам відомі. Тому я вношу пропозицію обов'язково доповнити цю статтю і соціальним аспектом проблеми.

 

     Стаття І першого розділу наголошує на  тому,  що  Україна  є демократичною  державою.  А  стаття  34 гарантує право на свободу думки,  слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. І тут  же:  "Здійснення  цих  свобод може бути обмежене законом..." Хотіла б одержати пояснення:  як можна законом  обмежити  свободу думки?  Це  що,  взяти  думку за грати чи відправити неугодних до будинку для божевільних?  Здається, дехто бажав би власний досвід перетворити  в  норму найвищого закону.  Михайло Дмитрович не дав мені вичерпної відповіді на запитання  щодо  статті  35,  в  якій говориться про право на свободу світогляду і віросповідання.

 

     45

 

     Церква та  релігійні  організації відокремлені від держави - так передбачено в цій статті. А від школи? Сьогодні склалася така ситуація, коли наші школи стали полігоном для випробування впливу різних  релігійних  течій.  Знаємо,  що  навіть  проповідники   з африканського   континенту   активно   використовують  в  Україні можливість завоювати  душі  дітей.  Відмовляючись  від  державної релігії,  легковажно  дозволяємо  всім  розривати душі людські на шматки.  Тож  обов'язково  треба   передбачити   в   цій   статті відокремлення від церкви і школи.

 

     Я пропонувала  поставити вимогу,  щоб проект Конституції мав висновки на предмет відповідності його міжнародним документам  та актам. Адже ми, Україна, є членом Ради Європи. Таких висновків ми не маємо.

 

     Отже, стаття 48,  де йдеться про достатній  життєвий  рівень людини,  а це, за проектом Конституції, харчування, одяг і житло, не тільки не враховує світовий  досвід  і  відповідні  міжнародні документи  -  вона розрахована,  мабуть,  на первісну людину.  Бо згідно з нею в достатній життєвий рівень не  входить  ні  медичне обслуговування,  ні  освіта,  ні інші питання.  Цікаво,  хто ж це намагається таким трактуванням достатнього життєвого рівня  знову загнати  людину в печеру?  Хто зводить достатній рівень людини до потреб тварини?

 

     Шановні колеги!  Шановні виборці!  Конституція  нам  справді потрібна.  І  ще потрібна нам виваженість при її прийнятті.  Мені здається,  що  навколо  Президента  створена  буферна  зона  щодо конституційного  процесу.  І Олександр Іванович Ємець зробив усе, аби створити таку буферну зону.

 

     46

 

     Про це свідчить і вибірковість у запрошеннях на  зустрічі  з Президентом,   і  дезінформація  самого  Президента  і  населення України.

 

     Я пропоную проект Конституції повернути  на  повторне  перше читання. Дякую.

 

     ГОЛОВА. Депутат Симоненко.  Будь ласка /Шум у залі/.  Можете пересвідчитися у Секретаріаті: ми точно дотримуємось Регламенту.

 

     СИМОНЕНКО П.М., член Комісії Верховної Ради України з питань культури і духовності /Красноармійський виборчий округ,  Донецька область/. Дорогі наші виборці! Підготовлений представниками лівих сил  варіант  проекту  Конституції  та  його опублікування ще раз одночасно  підтверджують,  що  ми  виступали  і   виступаємо   за прийняття    ново    Конституції.    Але    Конституції   справді демократичної,  конституції,  яка  забезпечує   всім   громадянам реальні,   гарантовані  державою  права  і  свободи  як  особисті політичні,  так і соціально-економічні,  яка забезпечує визнані у цивілізованому   світі  засади  народовладдя  і  народовиявлення, Конституції,  яка виключає можливість узурпації будь-ким влади  і встановлення в Україні диктатури.

 

     На жаль,  нам  знову  і знову нав'язують проект Конституції, який   під   прикриттям   демократичної    фразеології,    гучних приваблюючих дефініцій має закріпити на конституційному

 

     47

 

     рівні результати  здійсненої  всупереч волі більшості народу зміни суспільно-політичного ладу, закласти правові передумови для зосередження  в  руках  представників  грошового  мішка багатств, створених  працею  багатьох  поколінь  нашого  народу  і  важелів реального впливу на всі гілки влади.

 

     Нам нав'язують  проект  Конституції,  який закріплює глибоке майнове і в кінцевому  підсумку  класове  розшарування  в  нашому суспільстві,  створить  умови  для  реставрації  системи відносин епохи злочинного первісного нагромадження капіталу.

 

     Серцевину президентського   проекту,   якщо   хочете,   його економічний  базис  становлять  саме  ті статті й положення,  які закріплюють  недоторканність  приватної   власності,   можливість передачі  у приватну власність землі,  ЇЇ надр,  водних ресурсів, навіть повітря.

 

     Не є випадковістю й те,  що в проекті  немає  положення  про колективну власність.  Про це тут уже неодноразово говорили. Усім своїм    змістом    документ    спрямований    на     витравлення колективістських     засад    з    нашого    життя,    насадження індивідуальності,  міщанської моралі.  Саме це визначає справжній характер  того  суспільства,  яке правлячий режим нав'язує нашому народу.

 

     Нам підготували проект Конституції,  який назавжди позбавить трудящих  основних  соціальних  завоювань,  гарантованих  прав на працю,  відпочинок,  соціальне забезпечення у  старості,  в  разі втрати  працездатності,  на доступне житло,  безплатне навчання і лікування, доступ до надбань вітчизняної і світової культури.

 

     48

 

     Що це означає,  трудящі вже відчули на собі, але то - тільки квіточки, ягідки ще попереду. І про це мають знати наші виборці.

 

     Нам нав'язують проект Конституції,  що має на меті утвердити в   політичному,   духовному    житті    суспільства    панування націоналістичної,         людиноненависницької         ідеології, націоналістичної  символіки,  яку  не  сприймає  і  не  підтримує більшість нашого народу,  проект Конституції,  який дискримінує в мовному відношенні десятки мільйонів громадян,  котрі не належать до так званої корінної нації.

 

     Нам нав'язують проект Конституції,  який, декларуючи принцип поділу влади на законодавчу,  виконавчу  і  судову,  проголошуючи парламент  єдиним  органом  законодавчої влади,  фактично наділяє необмеженими повноваженнями одну особу - Президента, ставить його над усіма гілками влади.

 

     Глава держави  здійснюватиме  законодавчі повноваження аж до видання так званих універсалів.  Він  зосередить  у  своїх  руках кадрову  політику  -  від  визначення членів уряду до призначення голів  держадміністрацій  на  місцях.   Президент   здійснюватиме безпосередньо,     обминаючи    той    же    уряд,    керівництво зовнішньополітичною діяльністю, у його віданні будуть національна безпека  та  оборона  держави,  тобто всі силові структури.  Йому підпорядкований уряд.  І при цьому Президент  не  нестиме  ніякої відповідальності  за  результати  своєї діяльності перед народом! Усунути  Президента,  який  уже  обманув   своїх   виборців,   не забезпечує   належного  виконання  покладених  на  нього  високих обов'язків,  буде просто неможливо.  Яка  ж  це  демократія?  То, вибачте, що ж тоді є диктатура?

 

     49

 

     Органи прокуратури  позбавляються  найважливішої  функції  - нагляду за додержанням законності в країні.  А система  народного контролю  була  ліквідована ще попереднім складом Верховної Ради. Створення Розрахункової палати зволікається. При цьому результати здійснення Верховною Радою контрольних функцій Президент ігнорує. Ми це бачили.  Такою ж є  і  проблема  Держтелерадіокомітету,  що яскраво відображає справжню суть цієї влади.

 

     Отже, є  всі  підстави  сказати:  у так званій демократичній правовій  Україні  робиться  все  задля  того,  щоб  представники кримінального  компрадорського  капіталу,  корумповані елементи в державному  апараті  ніколи  нікого  і  нічого  не  боялися,   не відчували  над  собою ніякого контролю,  могли б і далі нахабно і безкарно грабувати свій народ.

 

     І ще одне.  Декларації  про  місцеве  самоврядування  так  і залишилися     деклараціями.    При    наявності    так    званих держадміністрацій   з   дуже    широкими    повноваженнями    від самоврядування  майже  нічого  не  залишається.  І це ми бачимо в поданому проекті. Я вже не кажу про фактичне двовладдя на місцях. Там відбувається змагання за те,  хто найголовніший в регіоні.  А це дезорганізує роботу виконавчої влади.

 

     Та не  ці  проблему  турбували  розробників  президентського проекту.  Головним  для  них  було  те,  як ліквідувати Радянську владу.

 

     Отже, неупереджений  аналіз  дає  підстави   для   висновку: доопрацювання поданого Конституційною комісією проекту, здійснене більшість  Тимчасової  спеціальної  комісії,  про  що   тут   так красномовно доповідав її голова звелося до

 

     50

 

     косметичного ремонту,  який  аж  ніяк  не змінив антинародну суть цього документа. Більше того, у багатьох питаннях, передусім у  тих,  що  стосуються розподілу повноважень між різними гілками влади,  автори поданого  нам  варіанта  проекту  пішли  ще  далі, пропонуючи наділити главу держави ще більшою владою,  хоча вона й тепер і практично необмеженою.

 

     Виходячи з вищенаведеного ми  не  можемо  підтримати  багато положень   цього  документа  і  наполягаємо  на  їх  перегляді  з урахуванням численних пропозицій народних депутатів і виборців. У тому числі й пропозицій, викладених у нашому варіанті проекту.

 

     Шановні депутати!   Як   член   Конституційної  комісії,  як народний депутат не можу не сказати і про  таке.  Якщо  порівняти варіант  проекту  Конституції,  який  ми сьогодні обговорюємо,  з попередніми варіантами, в тому числі і з проектом, що розглядався на засіданні Конституційної комісії у листопаді минулого року, то можна помітити дивну  тенденцію:  з  кожним  наступним  варіантом повноваження    Президента    розширювались,   а   парламенту   - обмежувались, народ все більше позбавляється реальних можливостей виявляти  свою  волю  і  впливати  на стан справ у державі.  Так, перелік  питань,  які  можуть  вирішуватись  лише  всеукраїнським референдумом  обмежено  лише зміною території України.  Громадяни позбавляються права ініціювати прийняття законів,  внесення  змін до  Конституції,  порушувати  питання  про  дострокове припинення повноважень  парламенту  і  Президента,  які  не  виправдали   їх довір'я, звертатись до Конституційного Суду

 

     51

 

     і таке  інше.  Але  ж  такі  пропозиції  про  обмеження прав громадян не вносилися на жодному засіданні комісії, так саме як і на  засіданнях  Верховної  Ради!  Навпаки,  йшлося  про створення стрункої  системи  стримування  і  противаг  між  гілками  влади, недопущення  зосередження  необмежених повноважень в одних руках, неприпустимість наступу на засади народовладдя.

 

     Із сказаного не можна не зробити висновок:  розробку проекту Конституції   незалежної  України  узурпувала  група  прибічників Президента, які, відпрацьовуючи видані їм аванси, роблять усе для того,  щоб  протягнути  антинародну  Конституцію.  Саме  ці люди, поборники   незалежності,   їздять   до   венеціанського   клубу, погоджують  кожен свій крок з європейськими хазяями,  а їх колеги

-економісти плазують перед численними  Радниками  з  Міжнародного валютного  фонду.  Прочитайте  хоча  б  той меморандум,  який нам роздали,  про економічну політику України в 1996 році.  Оце вам і вся незалежність у цьому проекті Конституції!

 

     Нав'язується антинародний  за  змістом  проект  Конституції. Нав'язується нахабна,  можна сказати,  з викликом.  Інакше  важко зрозуміти   той   ганебний   "одобрямс",   що  його  організувала президентська команда і представники Президента на  місцях.  Адже цих  представників  попередили,  що  вони  можуть позбутися своїх посад,  якщо не забезпечать прийняття цього варіанта Конституції. Те,  що це є не лише слова,  наочно свідчать події останніх днів. Не випадково ж гарант Конституції,  законів України  -  Президент підтримує  тільки  тих  народних  депутатів,  які  обманули своїх виборців і

 

     52

 

     продовжують поєднувати  депутатські  мандати  з  роботою   в структурах  виконавчої  влади,  грубо  порушуючи цим закони і так званий Конституційний договір.

 

     Але погрози про  позбавлення  роботи  лунають  і  на  адресу керівників - членів нашої фракції.  є ми чули перед сьогоднішньою ранковою  реєстрацією.  Вони  направляють  навіть   комісії   для перевірки  їх  діяльності.  То  скажіть:  де,  в якій країні,  що називає себе демократичною, правовою, можливе таке?

 

     І все ж  ми  вважаємо,  що  є  реальна  можливість  прийняти справді  демократичну  Конституцію  в короткі строки.  Зробити це може  і  повинна  Верховна  Рада,  як   це   передбачено   чинною Конституцією і так званим Конституційним договором. Потрібна лише щира налаштованість на таку працю усіх політичних сил.

 

     Ми, комуністи,  до цього готові.  Якщо ж цього не  буде,  то референдум  з  приводу  прийняття  Конституції  перетвориться  на всенародне голосування з питань про довіру  до  Президента,  який обманув свій народ, про ставлення до його антинародної політики.

 

     І щодо  пропозицій  до  проекту.  Перше.  Слід  обговорити і прийняти рішення про основні положення проекту Конституції, як це вимагає від нас Регламент.

 

     Друге. Треба  обов'язково повернути проект на повторне перше читання.

 

     І третє.  Внести до проекту постанови доповнення,  щоб через шість  місяців  провести  вибори  Верховної  Ради України і через дев'ять місяців - вибори Президента у зв'язку з тим

 

     53

 

     що норми  Конституції,   якщо   вона   буде   прийнята,   не відповідають тим обов'язкам, які ми обіцяли виконувати як народні депутати, коли нас обирали.

 

     Дякую за увагу /Шум у залі/.

 

     ГОЛОВА. Я  прошу  депутатів  заспокоїтися.  Члени  Президії, сядьте, будь ласка /Шум у залі/.

 

     Прошу уваги. Ми використали час, відведений для обговорення. Виступили  члени  груп   і   фракцій,   позафракційні   депутати. Обговорення   припиняється.   Регламент   передбачає,   що  після припинення обговорення питання про виступи можна розглядати  лише за заявами депутатів. Але на це має дати згоду Верховна Рада /Шум у залі/.

 

     Виступатиме депутат  Довгань?  А  хто  записався  від  вашої фракції? /Шум у залі/.

 

     Депутат Діхтяренко. Будь ласка.

 

     ДІХТЯРЕНКО Г.Ю.,  член  Комісії  Верховної  Ради  України  з питань фінансів і банківської діяльності /Золотоніський  виборчий округ,  Черкаська  область/.  Шановний Олександре Олександровичу! Шановні  члени  уряду!  Шановні  колеги!  За  всіх  складнощів  і суперечностей,  в яких проходить конституційний процес в Україні, все-таки можна зробити такі висновки.  У суспільстві в цей період формується  справжня  зацікавленість  до конституційного процесу, розширюється об'єктивне його бачення.  Конституційний процес  від стихійно-догідливого

 

     54

 

     схвалення переходить  у русло поміркованого його осмислення, розумної вибірковості.

 

     Таким чином, можна з певністю сказати, що в суспільстві етап невизначеності   щодо   проекту  Конституції  минає,  а  значить, поспішність, галоп тепер, як ніколи, є недоречним. Виходячи з цих міркувань  вважаємо,  що  запропонований  нам  проект  може  бути основою, над якою слід працювати.

 

     Водночас дозвольте висловити  ряд  міркувань,  які,  на  наш погляд, є суттєвими, навіть концептуальними /Шум у залі/.

 

     ГОЛОВА. Одну   хвилинку,   Григорію   Юхимовичу.   Я   прошу депутатів: заспокойтеся, дайте можливість депутату висловитись.

 

     ДІХТЯРЕНКО Г.Ю.  Перше. Українському народу, нам, депутатам, треба  усвідомити,  що  прийняття  Конституції  України  несе два історико-епохальні навантаження.  Це юридичне утвердження держави Україна  і конституційна заміна та утвердження нового суспільного ладу  -  капіталізму.  Власне,  поєднання   цих   двох   норм   - державотворчої   і   суспільної   -   і  викликає  в  суспільстві неоднозначне    ставлення    до     проекту.     Причому     якщо національно-демократичні сили однозначні в утвердженні держави /і це схвально,  на такій позиції стою  і  я/,  то  сили  первинного капіталу,   тобто   дрібна   буржуазія,   поводять   себе   надто флегматично,   бо   свідомо,   чи   напівсвідомо    їм    служать національно-демократичні сили.

 

     55

 

     Враховуючи історичний  момент,  ми  повинні  дещо пом'якшити свою затятість  і  замість  того,  щоб  замінювати  соціалізм  на капіталізм,  приступити  до  формування  держави,  де  функціонує змішана багатоукладна економіка.

 

     Питання власності   -   концептуальне,   стрижневе   питання Конституції, усі інші - похідні від нього. Звідси однією з перших статей Конституції повинна бути стаття, в якій потрібно записати: "Україна   є   державою  змішаної  багатоукладної  економіки,  де функціонують   державна,   кооперативна,   колективна,   групова, приватна та інші форми власності господарювання. Держава гарантує рівний захист усіх цих форм власності господарювання."

 

     Певен, що такий підхід дасть  змогу  знайти  розуміння  і  в цьому  залі,  і  в суспільстві.  А поки що нічого дивного немає в тому,  що власники,  які вже мають первинний капітал,  так  добре виписали  статтю  41,  яка гласить:  "Право приватної власності є недоторканним".

 

     Друге. Подив і розчарування викликають твердження  посадових осіб  держави  про  те,  що  проект  Конституції увібрав найкращу світову практику державотворення.  Навіть експерти  венеціанської комісії  Ради  Європи  дещо скромніше стверджують,  що цей проект може бути лише основою для опрацювання Основного Закону  держави. І  це  невипадково,  бо  зарубіжні  експерти на відміну від наших розуміють,  що немає у світі  практики,  яка  стосується  моменту утвердження   держави   іншого   суспільного   ладу,   тотального роздержавлення,  а точніше, перерозподілу суспільної власності та утворення первинного капіталу. Отже, це і є тією особливістю

 

     56

 

     яку слід   врахувати   і  усвідомити  при  розгляді  проекту Конституції, яка має бути Конституцією перехідного періоду.

 

     Враховуючи все   це,   слід   пам'ятати,   що    Конституція перехідного періоду також повинна обов'язково містити статтю, яка б гарантувала прожитковий мінімум насамперед  пенсіонерам,  людям похилого  віку,  громадянам,  які при минулому суспільному ладі в основному працювали на формування фондів суспільного  споживання. Саме за рахунок праці і коштів усіх громадян України створювалися наявні багатства, які сьогодні перерозподіляються серед незначної частини суспільства. А це небезпечно і може загрожувати існуванню держави.

 

     Третє. Вважаємо,  що  невиправдано  замовчується  виступ  на засіданні  Верховної Ради Генерального прокурора України Григорія Трохимовича Ворсінова щодо проекту Конституції. Він застеріг усіх нас, що прийняття статті 121 навіть в погодженому варіанті /тобто зняття з  прокуратури  функцій  загального  нагляду/  -  шлях  до повного  правового нігілізму,  ігнорування висновків європейської конференції,  проведеної Радою Європи.  Це завершення  руйнівного наступу  в державі на введення будь-якого контролю за дотриманням законів. Про необхідність здійснення загального нагляду переконує хоча б те,  що за минулий рік органами прокуратури виявлено понад чотири тисячі порушень законів лише в кредитно-фінансовій сфері.

 

     Тому ми наполягаємо на тому,  щоб у  статті  121  був  такий запис: "На Генерального прокурора і підпорядкованих

 

     57

 

     йому прокурорів покладається загальний нагляд за додержанням законності в державі."

 

     І останнє.  Подальшого доопрацювання потребує стаття 75  про те,  що  єдиним  органом  законодавчої влади в Україні є Верховна Рада.  Актуально це тому, що нині виконавча влада більше тяжіє до законотворчої діяльності,  ніж до кропіткої роботи, що призводить до руйнівних наслідків.

 

     Тому вважаємо за необхідне у пункті 28 статті 106 розділу  V "Президент України" записати:  "видає укази щодо кадрів,  нагород та укази розпорядчого змісту".  І все.  Усі  інші  питання  мають регулюватися лише законами.

 

     У статті  117  розділу  УІ "Кабінет Міністрів України.  Інші органи виконавчої влади" слід  конкретизувати  тезу  про  те,  що Кабінет   Міністрів   не  виконання  законів  видає  постанови  і розпорядження,  що  містять  виконавчий   зміст.   Якщо   ми   це проігноруємо,   то   з  обмеженням  прав  прокуратури  нас  чекає небачений правовий нігілізм у верхніх ешелонах виконавчої  влади, місцева  сверблячка  законотворчості.  Повірте,  все це ще більше ускладнить ситуацію в державі.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Шановні   депутати,   прошу   уваги,    Нам    треба порадитися...  Ми  повинні прийняти рішення шляхом голосування... Степане Ільковичу,  попросіть ваших колег,  які сидять  попереду, щоб вони припинили дискусію.

 

     Отже, відповідно   до   процедури,  визначеної  Регламентом, згідно зі статтею 3.3.3,  ми  дамо  можливість  висловитися  усім фракціям  і групам з урахуванням права пропорційного використання часу.

 

     58

 

     Згідно з Регламентом обговорення після цього припиняється, і після  припинення  обговорення  слово  для  виступів надається за усними або  письмовими  зверненнями  депутатів.  У  статті  3.4.1 /частина  І.  Пункти  1-8/  Регламенту передбачено все те,  що ми зробили  до  цього  моменту.  А  далі  йде  внесення   депутатами пропозицій,  які не були виголошені в ході обговорення /крім тих, що вносяться в спеціально  встановленому  порядку/,  і  надається можливість   виступити   із   заключним   словом   доповідачу  чи співдоповідачу, якщо такий є /у даному випадку - доповідачу/.

 

     Потім головуючий на засіданні робить  уточнення  й  оголошує пропозиції  щодо  обговорюваного  питання,  які надійшли й будуть ставитися на голосування /я маю на  увазі  прийняття  рішення  за тими варіантами, які надходили/. Передбачаються виступи з мотивів голосування  депутатів  -  ініціаторів  внесених  пропозицій,  що розглядаються,  якщо  вони  не  використали права на виступ перед оголошенням   припинення   обговорення,   або    депутатів    від депутатської групи, фракції - ініціаторів внесення обговорюваного питання.  Ну  питання  в  нас  одне:   прийняття   рішення   щодо пропозицій.

 

     Процедуру з  цього приводу ми проголосували,  вона визначена Регламентом.  Передбачено,  що від  кожної  фракції  мають  право виступити з мотивів голосування протягом трьох хвилин.

 

     Час уже  визначений.  Причому Регламентом тут не передбачено пропорційності.  Кожній  фракції  надається   по   три   хвилини, виступають  з  мотивів  голосування  по  одному  представнику від кожної зареєстрованої депутатської групи і

 

     59

 

     фракції /це те, на що я щойно посилався/.

 

     Так само мають право  виступити  з  мотивів  голосування  по одному депутату від фракції, якщо вони мають точку зору, відмінну від виголошеної на засіданні Верховної  Ради  думки  депутатської групи,  фракції  /це  -  якщо фракція пропонує одне,  а член цієї фракції має іншу думку/.  Оце те, що передбачено Регламентом, і я просив би не нервувати тих,  хто хоче йти навпрошки, бо це завжди виходить погано.

 

     Перед тим,  як   надати   слово   для   заключного   виступу представнику  голови  комісії,  мушу  повідомити,  що  в  нас  на розгляді  є  дві  пропозиції  про  неприйнятність,  які   повинні голосуватися  відразу  після  обговорення.  З  цього  приводу має право...  Одну хвилинку, почекайте!.. З цього приводу мають право на коментар ініціатори внесення цих пропозицій.

 

     Депутат Алексєєв своє право на коментар використав до обіду, але  документ  є,  я  його  зачитаю,  щоб  було   зрозуміло,   як голосувати.

 

     Прокоментувати проект   постанови  про  відкладальність  має право  депутат  Вітренко  Наталія  Михайлівна,  яка  внесла  свою пропозицію   у   встановленому   порядку.   Будь  ласка,  Наталіє Михайлівно,   Слово   для   аргументації.   Три   хвилини,    так проголосували зранку. Прошу.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.,  голова  підкомісії  Комісії  Верховної  Ради України з питань  економічної  політики  та  управління  народним господарством /Конотопський виборчий

 

     60

 

     округ, Сумська область/. Шановні колеги! Я ініціатор проекту постанови,  суть якої  зводиться  до  того,  щоб  визнати  проект Конституції,  запропонований нам Тимчасовою спеціальною комісією, як відкладальний.  Мій висновок ?рунтується на нормі статті 3.5.2 Регламенту,  де говориться, що кожен із нас має право в будь який час внести пропозицію про визнання  питання,  яке  розглядається, відкладальним, пропонуючи не розглядати його зовсім або відкласти до настання певних обставин чи здійснення певних дій.

 

     Які ж дії пропоную я здійснити  і  чому  переконую  вас,  що питання має бути відкладене?

 

     Справа в  тому,  що  сьогодні  Верховна Рада знову втягнув в безперспективний процес - процес  розгляду  проекту  ,  внесеного тимчасовою  комісією,  яка  формувалася  стихійно.  Ніхто  її  не формував,  положення про комісію ми не  затверджували,  концепцію Конституції ми також не затверджували. Зібралася купка людей, які стоять у черзі за портфелями й знають,  чого вони працюють і  для кого  працюють,  і вони склали такий проект Конституції,  який їм подобається.

 

     Я поважаю право таких депутатів, він кожен із нас, суб'єктів права законодавчої ініціативи, має право на свої пропозиції.

 

     Ось п'ять  аркушів  пропозицій,  які  ми  внесли   до   цієї спеціальної комісії згідно з тими нормами /з 13 по 15 травня/. На жодну пропозицію ніякого висновку не отримали. На жодну!

 

     61

 

     І я знаю,  що  цим  хлопцям,  які  працювали  над  проектом, потрібна саме президентська республіка,  бо вони знають,  що той, хто прийде на цю посаду /і знають,  хто прийде на цю  посаду,  бо він недалечко сидить/,  їм ці пости і роздасть.  А ми, наприклад, як члени  Прогресивної  соціалістичної  партії,  відстоюємо,  щоб Україна була суверенною правовою державою демократії трудящих.  І ми розкриваємо це питання у своїх пропозиціях, але воно ніде ніяк не висвітлено.

 

     Я хочу сказати:  можна й далі продовжувати в цьому залі такі ігрища.  Нехай  дуже  вчений   юрист   Стретович   запевняє,   що Конституція  ні на чому не повинна базуватися.  Але ж це дурниці! Конституція обов'язково повинна  на  чомусь  базуватися.  І  якщо порушується  Європейська  хартія  про місцеве самоврядування,  то бунтуватиме не  тільки  Київрада,  від  якої  до  нас  звернулися сьогодні 42 депутати. Будуть бунтувати й інші.

 

     Хочу закінчити свій виступ тим, що 22 травня в Миколаєві був проведений   конгрес   Всеукраїнського   руху   за    Конституцію гарантованих прав.  Резолюція конгресу закінчується пунктом, який я вам  зачитаю:  "В  случае  нарушения  конституционного  порядка принятия нового Основного Закона Украины - Конституции - призвать народ к проведению всеукраинской стачки  протеста  и  к  отставке Президента".

 

     700 делегатів   із   16   регіонів   проголосували  за  таку резолюцію. І якщо ми сьогодні хочемо наведення порядку в залі, то цим  самим  будемо  піднімати  ті сили,  які самі будуть наводити порядок у країні.

 

     62

 

     Я пропоную всім підтримати цей...

 

     ГОЛОВА. Дякую. Сідайте, будь ласка.

 

     ВІТРЕНКО Н.М.  ...проект постанови: визнати проект, внесений тимчасовою  комісією,  відкладальним  і  через тиждень опрацювати його згідно з Регламентом.

 

     ГОЛОВА. Я ще раз прошу: сідайте.

 

     ВІТРЕНКО Н.М. Дякую за увагу. А вас особисто /Шум у залі/.

 

     ГОЛОВА. Спасибі,  сідайте  /Шум  у  залі/.  Спокійно...   Та почекайте хвилину.  Питання внесено відповідно до Регламенту.  Цю пропозицію можна проголосувати і визначитися шляхом  голосування. Тут усе зрозуміло /Шум у залі/.

 

     63

 

     З мотивів голосування? будь ласка, депутат Шейко.

 

     ШЕЙКО П.В.,  голова  Комісії Верховної Ради України з питань Регламенту,  депутатської  етики   та   забезпечення   діяльності депутатів  /Бобровицький  виборчий округ,  Чернігівська область/. Ось  я  беру  проект  постанови,  який  Наталія  Михайлівна   тут озвучила:   "Щодо   питання   про  проект  Конституції  України". Конституцією тут,  звичайно,  і не пахне, але Бог із ним. Депутат посилається   на   те,  що  грубо  порушені  норми  Регламенту  в організації роботи  тимчасової  комісії.  Головний  аргумент:  не затверджено  положення  про  комісію.  Так  от,  положення про цю Тимчасову спеціальну комісію Верховна Рада згідно з Регламентом і не повинна затверджувати.

 

     Крім того,  депутат  посилається  на  те,  що немає основних засад.  Ви пам'ятаєте,  депутат Носов на п'яти сторінках  подавав свій проект в установленому законом порядку.  Ми проголосували ці засади,  але Верховна Рада відхилила їх: 171 голос був тоді "за". Так що основні засади проголосовані.

 

     Тепер на   цих  підставах  вона  пропонує  відкласти  проект Конституції.  Але це -  не  відкладальне  питання.  У  Регламенті сказано,  що  відкладальні  питання можуть розглядатись у випадку зміни ситуації.  Ну,  скажімо,  уряд подав свою програму дій, але прийшов новий Прем'єр-міністр.  Тоді ми, звичайно, відкладаємо це питання,  оскільки  новий  Прем'єр-міністр   може   подати   нову програму.

 

     64

 

     У таких   ситуаціях   може   голосуватися   пропозиція   про відкладення питання.  Проект Конституції за такої аргументації не може бути відкладальним.

 

     І в пункті 2 говориться про те, щоб знову створити положення про цю комісію.

 

     Колеги, цей проект не можна взяти навіть за основу,  тому що він  поданий  Верховній  Раді  взагалі  без  усякої відповідності діючому Регламенту.  Якщо ви будете  голосувати,  то  я  пропоную поіменно проголосувати.

 

     Дякую за увагу. /Шум у залі/.

 

     ГОЛОВА. Одну хвилинку! Візьмете слово з мотивів голосування, і будете аргументувати.

 

     Тут така  деталь  /як  головуючий  я  зобов'язаний   вносити ясність    стосовно    норм   Регламенту/.   Аргументація   Петра Володимировича правильна.  Він говорить, що Верховна Рада не може затверджувати  положення  про  роботу  комісії.  Комісія  повинна працювати  на  основі  Регламенту,  і  вона  сама  затверджує  це положення.

 

     А стосовно завдання для комісії,  голосування основних засад абощо,  то підстави для відкладальності є. Тому депутат має право наполягати   на   голосуванні.   Інша   справа,  чи  варто  зараз повертатися до цього питання. Це визначимо шляхом голосування.

 

     Будь ласка, депутат Терещук...

 

     Я пояснюю ще раз депутату Зайцю,  що я  зобов'язаний  робити уточнення щодо Регламенту... Те, що й голова

 

     65

 

     комісії. Той  -  "проти",  а  він  -  "за".  /Шум  у  залі/. Подивіться Регламент, Павле Михайловичу.

 

     ТЕРЕЩУК В.В.,  секретар Комісії  Верховної  Ради  України  з питань культури і духовності /Маріупольський-Приморський виборчий округ,  Донецька   область/.   Фракція   комуністів.   Олександре Олександровичу, прошу дати мені час, який ви зараз забрали.

 

     Я хотів   би  висловитися  з  питання  прийнятності  проекту Конституції,  який зараз тут обговорюється. Прошу звернути увагу, що  більшість  із  тих,  хто  зараз тисне,  вимагаючи термінового прийняття Конституції,  якраз належить до тієї  категорії  людей, які  мали  партійні  привілеї свого часу за Радянського Союзу,  а зараз  отримують  всі  привілеї  в   так   званій   демократичній українській державі. /Шум у залі/.

 

     Ви ж подивіться:  у ложі Кабінету Міністрів сидять ті, хто в минулому був членами КПРС.  /Шум у залі/.  І оці  демократи,  які посхоплювалися з місць,  теж були членами КПРС, а тепер усі стали демократами. /Шум у залі/.

 

     ГОЛОВА. Прошу депутата Пилипчука сісти.  Сядьте, будь ласка. Я  ще  раз  пояснюю  Регламент.  /Шум  у  залі/.  Так,  з мотивів голосування. Подивіться Регламент...

 

     66

 

     ТЕРЕЩУК В.В.  Вони  пропонують  зараз  прийняти  цей  проект Конституції.  Це продиктовано тільки одним:  вони хочуть зміцнити цю владу.  І дуже незрозуміло,  коли Іван  Заєць,  Чорновіл,  які виступали   проти   компартійної   влади,   зараз   їх   привілеї перетворюють у приватну власність.  А цей проект Конституції  має тільки  одну  мету:  перетворити  ці партійні привілеї у довічний капітал.

 

     Якщо трудівники України  хочуть  отримати  Конституцію,  яка захищає  їхні  інтереси,  вони  повинні вимагати припинення цього обговорення, повинні вимагати, щоб основні положення проекту були винесені   на  референдум  і  тільки  після  того  вносилися  для прийняття.  Без цього ми отримаємо той  уряд,  той  устрій,  який зараз силить на спині в людей і сидітиме далі.

 

     ГОЛОВА. Три хвилини.

 

     ТЕРЕЩУК В.В.  Тому  я  пропоную зараз цей проект Конституції відкласти.  А якщо це рішення не пройде,  то я звертаюся до  тих, проти   кого  направлений  цей  проект  Конституції  із  закликом висловити свою думку іншим шляхом.

 

     Дякую /Шум у залі. Оплески/.

 

     ГОЛОВА. Вимкніть мікрофон.

 

     Прошу уваги. Я звертаюся до здорового глузду всіх депутатів, які тут сидять.  Я знаю,  що частині депутатів не подобається те, що говорить інша частина.  Це природно. Та якщо ви будете кричати /я  не  чую,  що  говорить  депутат/,  я  буду змушений припинити засідання. Я не хочу цього робити /Шум у залі/.

 

     Є процедурна норма.  Депутат виступав з мотивів голосування, він має право на три хвилини.  Дайте можливість виступити і потім шляхом голосування визначайтеся...

 

     67

 

     Та проголосовано ж уже за вашою пропозицією.  Три хвилини на виступ з мотивів голосування.

 

     Отже розданий  вам  проект Постанови щодо питання про проект Конституції, який внесла депутат Вітренко:

 

     1. Відкласти  проект  Конституції   України,   підготовлений Тимчасовою спеціальною комісією.

 

     2. Верховній  Раді  України  в  тижневий  термін  затвердити Положення про Тимчасову  спеціальну  комісію  і  Концепцію  нової Конституції України як завдання для роботи Комісії".

 

     Наголошую, що   пункт   2   проекту  написано  з  порушенням Регламенту /Шум у залі/.  Це для того,  щоб ви мали підстави  для вибору, коли будете голосувати.

 

     Ставлю цей проект на голосування.

 

     "За" - 108. Не прийнято.

 

     Одну хвилинку.   Прошу   всіх,   хто   вносить  ту  чи  іншу пропозицію:  згадайте ще й свою позицію - хто  за  що  голосував, коли ці питання вирішувалися тут,  у сесійному залі. А пропозиції такі вносилися,  і голосування було поіменне.  Підніміть таблиці, подивіться, як ви тоді голосували.

 

     Далі. Пропозиція   депутата   Алексєєва...  Почекайте!  Його пропозиція надійшла раніше від вашої. /Шум у залі/.

 

     Антоне Денисовичу,  так не можна! Я ще раз прошу вас: будьте уважними.   Не   можна   вносити   пропозиції,   не   передбачені Регламентом.  Ви ж юрист!  Поміркуйте - і ви  погодитеся,  що  не праві. Будьте уважні!

 

     68

 

     Депутат Алексєєв вніс такий проект постанови:

 

     "Розглянувши проект   Конституції   України,   підготовлений Тимчасовою спеціальною  комісією,  і  враховуючи,  що  стаття  20 проекту   суперечить   чинному   законодавчому   акту  /Постанова Верховної Ради України про підняття над будинком  Верховної  Ради України синьо-жовтого прапора від 4 вересня 1991 року/,  Верховна Рада постановляє:

 

     згідно з пунктом 2 статті 3.5.1  Регламенту  Верховної  Ради України   вважати  неприйнятною  статтю  20  проекту  Конституції України".

 

     І як аргументацію до цього документа додає постанову  від  4 вересня,  в якій говориться: "У зв'язку з проголошенням Верховною Радою  України  Акта  про  незалежність  України   до   прийняття Конституції  України  і  проведення  всенародного референдуму про нову державну  символіку  підняти  над  будинком  Верховної  Ради України   історичний   національний   синьо-жовтий   прапор,   що символізує миролюбну українську державу в образі чистого  неба  і хлібного лану.

 

     Прапор підняти в день прийняття цієї постанови.

 

     4 вересня 1991 року."

 

     Пропозиція внесена, Є потреба висловитися?

 

     Будь ласка,  депутате  Самофалов.  Прошу.  Ви  виступатимете "за"? Хто буде "проти"? Ви? Добре.

 

     САМОФАЛОВ Г.Г.,  голова підкомісії  Комісії  Верховної  Ради України  з питань бюджету /Дзержинський виборчий округ,  Донецька область/.  Межрегиональная депутатская группа. Уважаемые коллеги! Мы с вами стоим у исторического события. Сегодня есть возможность принять в первом чтении проект

 

     69

 

     Конституции, который весь народ ждет уже  больше  пяти  лет. Наша группа... /Шум у залі/.

 

     Уважаемые коллеги,  у  меня с голосом хорошо,  я могу многих перекричать, поэтому могу послушать.

 

     Наша депутатская группа поддерживает  проект  постановления, предложенный   временной  специальной  комиссией,  но  предлагает принять его за основу  и  дополнить  его  четвертым  пунктом.  Он звучит   так  -  "Погодитися  з  текстом  тлумачення  Регламенту, внесеного народними депутатами Гетьманом і Самофаловим".

 

     В чем проблема? Сегодня собрано 238 подписей по формулировке статьи  10  проекта  Конституции,  то есть текст,  представленный Временной  специальной  комиссией,   не   отвечает   сегодняшнему раскладу сил в этом зале.  Приняв этот четвертый пункт, мы сможем поступить следующим образом: одобрить проект Конституции в первом чтении,   поручить   временной   комиссии   проанализировать  все предложения,  а потом внести проект в  этот  зал  с  предложением проголосовать  его во втором чтении.  Таким образом можно принять проект Конституции здесь, в Верховном Совете.

 

     Спасибо /Шум у залі/.

 

     ГОЛОВА. Одну хвилинку, почекайте.

 

     Шановні колеги!  По-перше,  ми проголосували за те, що маємо прийняти   рішення   сьогодні,   і  це  залишається  в  силі.  Не розійдемося, доки не проголосуємо. І, будь ласка, не звинувачуйте мене в тому, що я продовжую засідання. Зрозуміло?

 

     70

 

     По-друге, з  мотивів  голосування депутат висловлюється щодо пропозиції,  яка  розглядається,  а  не  щодо  своєї...  Геннадію Григоровичу,  у нас у всіх тут з голосом усе гаразд /Шум у залі/. Треба голосувати правильно, розумієте?

 

     Виступу "за" не було. Ви "проти"? Будь ласка.

 

     А аргументацію Володимир Геннадійович уже навів. Будь ласка.

 

     БУТЕЙКО А.Д.,  голова  підкомісії  Комісії  Верховної   Ради України    з    питань    фінансів   і   банківської   діяльності /КаміньКаширський виборчий округ, Волинська область/. Депутатська група    "Центр".    Шановні    колеги!    Шановний    Олександре Олександровичу!  Я буду голосувати проти цієї пропозиції, тому що вона  абсолютно  безпідставна.  Справа  в  тому,  що  в постанові Верховної Ради України від 4 вересня  1991  року  мова  йшла  при підняття   над  будинком  Верховної  Ради  України  синьо-жовтого прапора.  У ній зовсім  не  передбачалося,  що  з  цього  питання обов'язково має відбутися референдум /Шум у залі/.  Мова йшла про те,  щоб у зв'язку з проголошенням Верховною Радою  України  Акта про  незалежність  України  до  прийняття  Конституції  України і проведення всенародного референдуму про нову  державну  символіку підняти   над   будинком   Верховної   Ради   України  історичний національний синьо-жовтий прапор.

 

     Це означає,  що ми маємо спочатку прийняти  Конституцію  /ми можемо прийняти її у Верховній Раді або на

 

     71

 

     референдумі, і   в   ній   буде   закріплене  положення  про символіку. Тому вилучати зараз це з проекту Конституції не можна, це абсолютно суперечитиме цій постанові. Це перше.

 

     І друге. Шановний Олександре Олександровичу, я вважаю, що ми не  повинні  голосувати  цієї  пропозиції  до  голосування   моєї пропозиції.  А  моя  пропозиція  /я  подав  її в письмовій формі/ звучить так: "Верховна Рада постановляє вважати неприйнятними всі пропозиції   про   відкладальність  або  неприйнятність  положень Конституції, які вносилися на розгляд Верховної Ради".

 

     І оскільки ця моя процедурна пропозиція має пріоритет, прошу поставити її на голосування. Якщо проголосуємо "за", ми відсічемо всі пропозиції про неприйнятність і відкладальність.

 

     Дякую /Шум у залі/.

 

     ГОЛОВА. Думка проти пропозиції висловлена.  Депутат виступив з мотивів голосування, Ви виступили щойно з іншого приводу.

 

     Хто хоче виступити на підтримку пропозиції?  Депутате Гмиря, будь ласка. Він раніше підняв руку.

 

     ГМИРЯ С.П.,   член   Комісії    Верховної    Ради    України законодавчого  забезпечення  свободи  слова  та  засобів  масової інформації  /Алчевський  виборчий  округ,   Луганська   область/. Спасибо большое.  То,  что говорил здесь Антон Денисович, помоему совершенно несправедливо - якобы проект постановления,

 

     72

 

     о котором  говорил   Владимир   Геннадиевич,   подразумевает проведение  референдума  по  этому проекту Конституции.  Мы можем принять Конституцию в зале,  о каком референдуме  идет  речь?  Во всем  его  выступлении  позитивным  было  одно:  я убедился,  что господин Бутейко умеет писать.  До  этого  он  не  смог  написать заявление  о  выходе  из  Верховного  Совета,  как  это положено, поскольку он теперь заместитель министра.

 

     Ни о каком голосовании его предложения не может быть и речи, так  как  оно направлено на ограничение права депутата вносить то или  иное  предложение.  Предложение  каждого   депутата   должно голосоваться,  а  депутат  Бутейко  предлагает  ввести  цензуру и здесь, в Верховном Совете. Этого делать нельзя.

 

     Спасибо.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло.  Один депутат  виступив  "за"  і  один  - "проти".  Пропозиція  депутата Алексєєва ставиться на голосування /Шум у залі/.

 

     "За" -130. Не прийнято.

 

     Я пропоную доручити головній комісії дати до другого читання роз'яснення  і щодо цього питання,  і щодо статей 43 і 48.  Немає заперечень?  Тоді протокольне доручення від Верховної Ради:  дати тлумачення цих статей... /Шум у залі/.

 

     Одну хвилинку.  Прошу,  сядьте  на місця /Шум у залі/.  Будь ласка, спокійно.

 

     73

 

     Пропозиція Алексєєва  про  поіменне   голосування   надійшла першою.  Я  не  ставлю  на  поіменне голосування,  бо голосування попередньої пропозиції не було поіменним.

 

     Якщо ви   наполягаєте   на   поіменному   голосуванні   цієї пропозиції... Хто за поіменне голосування? будь ласка.

 

     "За" - 137. Прийнято. Голосування йде поіменно.

 

     Зміст пропозиції  такий:  "Згідно  з  пунктом 2 статті 3.5.1 Регламенту Верховної Ради вважати неприйнятною статтю 20  проекту Конституції України" /Шум у залі/.

 

     Голосується проект постанови, внесений депутатом Алексєєвим, а потім  я  поставлю  на  голосування  пропозицію  про  доручення комісії,  як  наполягає  Олег  Олексійович,  посилаючись на думку депутатів.

 

     Будь ласка, голосується пропозиція депутата Алексєєва. "За" - 125. Не прийнято /Оплески/.

 

     Будь ласка,  голосується  пропозиція  про доручення головній комісії  дати  пояснення  щодо  статей  20,  43,  48.  Ставлю  на голосування.

 

     "За" - 135. Не прийнято.

 

     Сядьте, будь ласка,  заспокойтеся.  Ще раз повторюю,  будьте уважні!  Я оголосив з самого початку,  що сьогодні  ми  проводимо засідання, поки не приймемо рішення. Але якщо буде гамір і ... /я не буду вживати такого слова,  бо це транслюється на державу/, то я змушений буду припинити засідання /Шум у залі/. Тому прошу всіх поводитися пристойно, як того вимагає Регламент.

 

     74

 

     Пропозиція депутата  Бутейка:  "Визнати  неприйнятними   всі пропозиції,  що  можуть  вноситися  чи  внесені до Верховної Ради України про неприйнятність положень проекту  Конституції  України чи  відкладення їх розгляду,  як такі,  що суперечать Конституції України".

 

     Я не можу ставити це питання на голосування,  тому що  воно, по-перше   суперечить   нормам   Регламенту,  по-друге,  повністю некоректно юридично, і, по-третє, обмежує права депутатів. Тому я цю пропозицію на голосування не ставлю /Шум у залі/.

 

     Ми закінчили  обговорення  цього проекту й проголосували всі пропозиції,  які вносилися додатково,  які не були передбачені  в процесі обговорення,  проголосували питання про відкладальність і неприйнятність.  А зараз заключне слово має депутат Сирота /Шум у залі/.

 

     Це проголосовано вранці.

 

     Говоріть, будь ласка, депутате Сирота.

 

     СИРОТА М.Д.,   голова   Тимчасової  спеціальної  комісії  по доопрацюванню  проекту   Конституції   України   /Придніпровський виборчий  округ,  Черкаська  область/.  Шановні народні депутати! Шановний  Голово!  Шановні  присутні!  Перш  за   все   дозвольте подякувати вам за всі конструктивні зауваження,  що були зроблені за  ці  дні  і  які,  без  сумніву,  зможуть   значно   поліпшити доопрацьований Тимчасовою спеціальною комісією проект Конституції України. Вважаю, що комісія знайде

 

     75

 

     шлях для  їх  найповнішого  врахування  під  час  подальшого доопрацювання проекту Конституції.

 

     Усі, хто  уважно  читав  доопрацьований  нами  проект і брав участь  у  роботі  тимчасової   комісії,   змогли   переконатися, наскільки  вдалося отримати збалансований проект,  в якому не має переваги жодна політична сила України.  Це той  проект,  який  не потрібен окремим політичним силам, але потрібен народу України.

 

     У процесі   обговорення   ще   рельєфніше   визначилися  два діаметрально   протилежні   підходи.   Перший   -   конструктивна співпраця,  необхідність  якої  викликана  тим,  що немає зараз у нашому суспільстві такої політичної сили,  яка могла б  диктувати свою  волю,  саме  тому  вимога  сьогодення - співпраця на основі зваженого, розумного компромісу. Другий підхід - критика, підозри й звинувачення заради критики,  підозр і звинувачень. Це - шлях у небуття.

 

     Проте, очевидно,  у нас немає іншого  шляху,  як  вислухати, витримати,  розуміючи, що в цих політичних сил сьогодні немає вже інших аргументів. І коли вони в них закінчаться, усі ми перейдемо до   конструктивної   співпраці,  бо  лише  співпраця  на  основі взаєморозуміння приведе нашу державу до розвитку і успіху.

 

     Останні події в парламенті показали,  що  у  Верховній  Раді сформувалася  більшість,  яка  зможе  розв'язати  ті  надзвичайно складні завдання, які стоять сьогодні перед народними депутатами. Ця  більшість  здатна  залучити  переважну кількість депутатів до спільної творчої праці,  ця більшість повинна зробити все від неї залежне для об'єднання й співпраці

 

     76

 

     з Президентом  і Кабінетом Міністрів.  Ми просто зобов'язані об'єднати всі гілки влади для  спільного  вирішення  тих  болючих проблем, які сьогодні так тиснуть на Україну.

 

     Прийняття Конституції  України  - це запорука стабільності в державі,  яка потрібна для подальшого нормального розвитку нашого суспільства.  Саме  тому Тимчасова спеціальна комісія підготувала проект постанови Верховної Ради України,  який вам буде  розданий 28 травня і продубльований сьогодні:

 

     "1. Визнати проект Конституції України невідкладним.

 

     2. Проект  Конституції  України,  доопрацьований  Тимчасовою спеціальною  комісією  по   доопрацюванню   проекту   Конституції України, прийняти в першому читанні.

 

     3. Доручити  Тимчасовій спеціальній комісії по доопрацюванню проекту   Конституції   України   проаналізувати   пропозиції   і зауваження, подані народними депутатами України, та внести проект Конституції України на друге читання 19 червня 1996 року."

 

     Я прошу всіх народних депутатів об'єднати свої сили й  розум і  проголосувати  за  прийняття  проекту  Конституції  в  першому читанні,  а після доопрацювання -  і  в  цілому.  Це  наш  святий обов'язок   перед   нашим   народом,  перед  Україною,  перед  її майбутнім.

 

     Дякую.

 

     І я  прошу  проголосувати  це,  як  і   вимагає   Регламент, поіменно.

 

     Ще раз дякую.

 

     77

 

     ГОЛОВА. Шановні депутати,  будь ласка,  прошу уваги.  На ваш розгляд  пропонується  проект  постанови,   внесений   Тимчасовою спеціальною комісією по доопрацюванню проекту Конституції, такого змісту.

 

     "Постанова Верховної Ради  України  про  проект  Конституції України.

 

     Верховна Рада України постановляє:

 

     1. Визнати проект Конституції України невідкладним.

 

     2. Проект  Конституції  України,  доопрацьований  Тимчасовою спеціальною комісію по доопрацюванню проекту Конституції України, прийняти в першому читанні.

 

     3. Доручити  Тимчасовій спеціальній комісії по доопрацюванню проекту   Конституції   України   проаналізувати   пропозиції   і зауваження, подані народними депутатами України, та внести проект Конституції України на друге читання 19 червня 1996 року."

 

     Такий перший проект.

 

     Проект, внесений депутатом Карнаухом... /Шум у залі/.

 

     Я прошу заспокоїтися.../Шум у залі/.  Я прошу  спокійно!  Ще раз прошу...

 

     Депутате Карнаух,  Є  в депутатів цей проект?  /Шум у залі/. Розданий він чи ні?

 

     Звертаюся до  працівників  Секретаріату:  проект   розданий? Розданий, Секретаріат підтверджує.

 

     Заспокойтеся. Якщо ви проти - будете голосувати проти /Шум у залі/.

 

     78

 

     Проект, запропонований комісією,  поставлю  на  голосування, але /Шум у залі/.

 

     Ще раз  пояснюю  норми  тим,  хто дуже добре знає,  як брати голосом,  а  іншого  не  знає...Спочатку   оголошуються   проекти документів,  які  голосуватимуться,  а  потім  голосується  кожен документ у тій послідовності,  в якій зачитані.  Так чи  не  так? /Шум у залі/. То чого ж ви кричите?

 

     "Постанова Верховної   Ради  України  про  прийняття  проект Конституції   України,   опрацьованого   Тимчасовою   спеціальною комісією,  в  першому  читанні  /за основу/ та порядок підготовки його до другого читання.

 

     Відповідно до частини І  статті  97  Конституції  України  , частини  І статті 17 Конституційного договору між Верховною Радою та  Президентом  України,  статей  6.4.4,  6.5.2,  6.5.4,   6.5.8 Регламенту Верховна Рада України постановляє:

 

     1. Керуючись  пунктом  4  частини І статті 6.5.4 Регламенту, прийняти  в  першому  читанні  /за  основу/  проект  Конституції, опрацьований   Тимчасовою  спеціальною  комісією,  якій  доручити підготувати проект Конституції на друге читання.

 

     2. Відповідно  до  статті  6.4.4  визначити   такі   основні положення,   принципи,   критерії,   яким   повинен   відповідати доопрацьований проект Конституції та його структурні частини:

 

     2.1 У розділі І "Загальні  засади"  передбачити,  що  єдиним джерелом   влади   в   Україні  є  народ,  який  здійснює  її  як безпосередньо, шляхом всеукраїнського та місцевих референдумів та народної    законодавчої    ініціативи,   так   і   через   своїх представників,   обраних   до   органів   державної    влади    і самоврядування.

 

     79

 

     2.2. У  розділі  ІІ  "Права  і свободи людини і громадянина" поряд з правами і свободами передбачити і  гарантії  цих  прав  і свобод з боку держави.

 

     2.3. У   розділі   ІІІ   передбачити   право  призначення  і проголошення всеукраїнського референдуму Верховною Радою України, а не Президентом України.

 

     2.4. У    Конституції    України    має    бути    закладена парламентськопрезидентська форма  правління,  а  тому  розділ  ІУ назвати    "Верховна    Рада   України"   і   записати:   "Єдиним представницьким органом законодавчої влади в Україні  є  Верховна Рада України.  Верховна Рада України є однопалатною і складається з 450 депутатів України".

 

     2.5. У  розділі  V  "Президент  України"  передбачити   його повноваження виключно як глави держави.

 

     2.6. У  розділі  VІ "Кабінет Міністрів України,  інші органи виконавчої влади" записати й  передбачити  Кабінет  Міністрів  як вищий орган виконавчої влади.

 

     Кабінет Міністрів    підзвітний   і   відповідальний   перед Верховною Радою України.

 

     Прем'єр-міністр призначається  Верховною  Радою  України  за поданням Президента.

 

     Склад уряду    за   поданням   Прем'єр-міністра   формується Президентом і подається на затвердження Верховній Раді.

 

     2.7. У  розділі  VІІ  "Прокуратура"   не   деталізувати   її завдання, а визначити це в Законі про прокуратуру.

 

     2.8. У розділі VІІІ "Правосуддя" записати: "Судді Верховного Суду призначаються Верховною Радою України".

 

     80

 

     2.9. У розділі Х  записати  "Автономна  Республіка  Крим"  і передбачити наявність в Автономній Республіці Крим Конституції.

 

     2.10.У розділі  ХІ "Місцеве самоврядування" передбачити,  що голови сільських,  селищних,  міських і обласних Рад обираються з числа депутатів, обраних до відповідних Рад.

 

     2.11. У  розділі  ХІІ "Конституційний Суд" передбачити,  щоб Конституційний Суд  формувався  трьома  гілками  влади  по  п'ять представників, який із свого складу обирає Голову Конституційного Суду.

 

     3. Відповідно до  статті  6.5.8  Регламенту  винести  проект Конституції,  опрацьованої  Тимчасовою  спеціальною комісією,  на народне обговорення й опублікування  його  в  друкованому  органі Верховної  Ради  -  газеті  "Голос  України",  а  також  в  інших центральних  і  обласних  друкованих  органах   засобів   масової інформації".

 

     Такий проект вносить депутат Карнаух.

 

     Депутати Снігач,   Целих,  Яценко  пропонують  такий  проект Постанови   про   передачу   проекту   Конституції   України   на доопрацювання і повторне подання його на перше читання:

 

     "Обговоривши проект   Конституції   України,   поданий   від Конституційної комісії, а також проект, доопрацьований Тимчасовою спеціальною   комісією   по   доопрацюванню  проекту  Конституції України, відповідно до пункту 2 частини І статті 6.5.4 Регламенту Верховна Рада України постановляє:

 

     1. Проект    Конституції    України,   внесений   Тимчасовою спеціальною комісією на розгляд Верховної Ради України,

 

     81

 

     передати на доопрацювання Тимчасовій спеціальній  комісії  з повторним поданням його на перше читання 11 червня 1996 року.

 

     2. Тимчасовій  спеціальній комісії подати проект Конституції України на повторне перше читання з урахуванням вимог  частини  3 статті 6.5.4 та статті 6.5.6 Регламенту".

 

     Крім того,  є ще два доповнення депутатів Азарова та Носова, але це доповнення до будь-якого проекту, який буде проголосований /Шум у залі/. Прошу вас заспокоїтися.

 

     Є ще  проект  депутатів Марченка та Вітренко.  Це проект про неприйнятність...  /Шум  у  залі/.  Я  його   теж   поставлю   на голосування. /Шум у залі/. Спокійно. Зачитую.

 

     "Проект Постанови   Верховної   Ради   України   про  проект Конституції України.

 

     Розглянувши проект нової Конституції України,  підготовлений Тимчасовою   спеціальною   комісією,  і  враховуючи,  що  комісія працювала без затвердженого  Верховною  Радою  положення  про  її роботу,   без   прийнятої   Верховною   Радою   Концепції   нової Конституції, Верховна Рада України постановляє:

 

     1. Вважати,  що Тимчасова спеціальна комісія перевищила свої повноваження    й    підготувала   проект   на   підставі   своїх вузькополітичних   амбіцій.   При   цьому    відкинуті    рішення всеукраїнського  референдуму  1 грудня 1991 року,  Декларації про державний суверенітет України, затвердженої в 1993 році Верховною Радою України Концепції нової Конституції України.  Проігноровані принципи Загальної декларації прав  людини,  Європейської  хартії про  місцеве  самоврядування,  Всесвітньої декларації про місцеве самоврядування.

 

     82

 

     2. Повернути запропонований проект нової Конституції України на доопрацювання і винести його на повторне перше читання в липні 1996 року в повній відповідності  з  прийнятими  Верховною  Радою України   рішеннями   щодо  проекту  Конституції  і  процедур  її підготовки, затвердженими Регламентом Верховної Ради України".

 

     Проект, який вносить Іван Якович Сахань.

 

     "Постанова Верховної Ради  України  про  проект  Конституції України.

 

     Верховна Рада постановляє:

 

     1. Проект  Конституції  України,  запропонований  Тимчасовою спеціальною  комісією  по   доопрацюванню   проекту   Конституції України,  прийняти  у  першому  читанні  як основу для подальшого розгляду у Верховній Раді в повній  відповідності  з  Регламентом Верховної Ради.

 

     2. Прийнятий   у  першому  читанні  проект  Конституції  без подальшого розгляду у Верховній Раді не може вважатись погодженим з Верховною Радою для винесення на всенародний референдум.

 

     3. Доручити  Тимчасовій спеціальній комісії по доопрацюванню проекту  Конституції  України  підготувати   проект   Конституції України  до  другого читання до 25 червня 1996 року з урахуванням пропозицій та зауважень,  поданих народними депутатами України та іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи".

 

     Проект, який   внесений  депутатами  Вінським,  Лавриненком, Чупахіним /він теж розданий/ у встановленому порядку:

 

     83

 

     "1. Прийняти   за   основу   проект   Конституції   України, опрацьований Тимчасовою спеціальною комісією, у першому читанні з такими змінами:

 

     вилучивши статті 18/14/,  20/15/ за винятком слів  "столицею України  є  місто  Київ",  в  абзаці третьому статті 41/36/ слова "включаючи право приватної власності на землю",  пункт  8  статті 106, перше речення абзацу першого статті 128/126/, статтю 131;

 

     подавши до статті 10 абзац другий такого змісту: "Офіційними мовами є українська і російська";  до статті 43/43/ абзац  другий "Мінімальний життєвий рівень визначається законом, забезпечується і гарантується державою";  до статті 49/44\ абзац другий  "Мережа державних   та   комунальних   закладів   охорони   здоров'я   не скорочується",  до статті 121 пункт такого змісту:  "Вищий нагляд за  додержанням  і  правильним  застосуванням  на  всій території України Конституції та законів України усіма органами  державного управління і місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, службовими особами і громадянами" /це до розділу "Про прокуратуру"/;

 

     виклавши абзац   третій  статті  13  таким  чином:  "Держава забезпечує   рівність   і   захист   усіх   форм   власності    і господарювання,  соціальну спрямованість економіки", абзац другий статті 22/17/ - "Конституційні права і свободи  забезпечуються  і гарантуються  державою  і  не  можуть  бути  скасовані",  початок першого речення  статті  46/41/  словами  "Держава  забезпечує  і гарантує  право  громадян  на"  із  збереженням подальшого тексту статті;

 

     розділ ІV назвати "Верховна Рада України", внісши відповідні зміни по тексту;

 

     84

 

     пункт 13  статті  106  "призначає  на  посаду  та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Прем'єр-міністра України, Генерального прокурора України,  голову Антимонопольного комітету та голову Фонду державного майна".

 

     2. Тимчасовій спеціальній комісії відповідно  до  Регламенту розглянути  пропозиції,  внесені народними депутатами України,  і доопрацювати проект  Конституції  України  для  розгляду  його  в другому читанні".

 

     3. Призначити  дату  другого  читання  проекту Конституції 2 липня 1996 року".

 

     Більше немає?  /Шум у залі/. Одну секунду. Будь ласка, прошу уваги!

 

     Є ще   один   проект,   внесений  групою  членів  Тимчасової спеціальної комісії по доопрацюванню проекту Конституції України. І  хоч  цей  проект - багато його норм - подобається мені більше, ніж той, що вносить головна комісія, але він... /Шум у залі/.

 

     Я не розумію,  чому молоді  депутати  так  кричать  з  цього приводу.  Ще раз повторюю /може,  ви не зрозуміли/. Незважаючи на те,  що мені цей проект подобається багато в чому,  але  оскільки він  не  розглядався  тут  як  альтернативний,  тому й голосувати пропозицію взяти його  за  основу  немає  підстав.  Даний  проект розглядався як доповнення до проекту комісії,  і з самого початку це так і було проголосовано.  Тому я не ставитиму на  голосування цю пропозицію.

 

     Стосовно концепції,  на  котрій наполягає депутат Моісеєнко. Ми це питання голосували в залі. Цей документ направлено

 

     85

 

     Тимчасовій спеціальній   і   Конституційній   комісіям   для урахування під час внесення питання на розгляд Верховної Ради. На жаль,  цього  не  було  враховано  Конституційною  комісією,  як, зокрема, не враховано й решту пропозицій, у тому числі й мої. Але то інше питання. /Шум у залі/.

 

     Ще раз прошу уваги:  за основу голосується проект постанови, внесений Тимчасовою спеціальною комісією по доопрацюванню проекту Конституції України. /Шум у залі/.

 

     Зніміть з голосування.

 

     Де ця заява? /Шум у залі. Оплески/.

 

     Шановні депутати!  Те,  що комусь здається інколи  комічним, несерйозним,  неприйнятним,  часто згодом виявляється правильним. Тому я просив би вас: залиште емоції при собі. Шляхом голосування всі ви маєте право визначитися так, як вважаєте за потрібне.

 

     Спочатку я справді думав,  що цей документ - концепція, а це була просто аргументація.  Цей документ двічі внесений  згідно  з Регламентом, тому я зобов'язаний поставити його на голосування. І ми його проголосуємо.

 

     Депутат Моісеєнко пропонує проект постанови  такого  змісту. На жаль, він російською мовою, але... /Шум у залі/.

 

     Прошу уваги! Але Верховна Рада на першій сесії проголосувала можливість використання російської мови поряд з українською. /Шум у залі/.

 

     Спокійно! Я читаю... /Шум у залі/.

 

     86

 

     Ви хочете, щоб я читав українською? Я можу українською, будь ласка.

 

     "Постанова Верховної Ради  України  про  проект  Конституції України.

 

     Верховна Рада України постановляє:

 

     1. Внести в структуру проекту Конституції України, внесеного на розгляд Конституційною комісією, такі зміни:

 

     Змінити назву  закону  на  "Конституція   /Основний   Закон/ Української Радянської Соціалістичної Республіки" /Шум у залі/.

 

     Розділ І  "Загальні  положення" замінити на Розділ 1 "Основи суспільного ладу і політики Української РСР",  в  якому  виділити глави:  1.  "Політична  система";  2.  "Економічна  система";  3. "Сім'я"; 4. "Об'єднання громадян"; 5. "Соціальний розвиток, наука і   культура";   6.   "Зовнішньополітична   діяльність  і  захист соціалістичної батьківщини"; 7. "Економічна безпека".

 

     Розділ ІІ "Права і свободи людини і громадянина" замінити на розділ  ІІ  "Держава і особистість",  в якому виділити глави:  8. "Громадянство  Української  РСР.  Рівноправність  громадян";   9. "Права,  свободи  і  обов'язки людини і громадянина в Українській РСР".

 

     Ввести розділ       ІІІ       "Національно-державний       і адміністративнотериторіальний  устрій  Української РСР",  в якому виділити глави:  10. "Українська РСР - союзна республіка в складі СРСР" /Шум у залі/.

 

     Я на  голосування  цю  норму  ставити не буду,  тому що вона посягає на принципи суверенітету  держави.  Я  не  маю  права  її ставити на голосування. Все. /Шум у залі/.

 

     87

 

     Я ще раз прошу тих, хто наполягає на перерві.../Шум у залі/. Одну хвилинку,  прошу уваги!  Ми проголосували за те,  що рішення сьогодні  приймемо  в  будь-якому  випадку.  Оскільки Регламентом передбачене право фракцій  вимагати  саме  перед  голосуванням... /Шум у залі/.

 

     Щодо виступів  з  мотивів  голосування.  Оскільки  виступи з мотивів голосування вже були, я маю право не оголошувати перерву, тому що виступ... /Шум у залі/.

 

     Прошу уваги! Я ж не можу зараз усе зачитувати. /Шум у залі/.

 

     Для виступів з мотивів голосування я надавав по три хвилини. Сядьте, будь ласка.

 

     Голосування буде  поіменне...  Одну   хвилинку.   Владиславе Васильовичу, прошу.../Шум у залі/.

 

     У нас  були пропозиції і з огляду на ті пропозиції - виступи з мотивів голосування.

 

     Щодо проектів  постанов,  мною  зачитаних,  то  виступів   з мотивів голосування не було. Депутати мають право на це.

 

     Я правильно  пояснюю  чи ні?  Я ще раз звертаюся до депутата Носова. Як він скаже - так і буде. Будь ласка, прошу уваги.

 

     88

 

     НОСОВ В.В.,  член Комісії Верховної Ради  України  з  питань бюджету /Октябрьский виборчий округ, Полтавська область/. Шановні депутати!  Ми обговорюємо проект,  і все  обговорення  стосується проекту.  Регламентом  передбачено  висунення  пропозицій,  які є наслідком цього  обговорення.  І  оті  шість  чи  сім  пропозицій пишуться  прямо  по  ходу.  Вони  є  предметом  і наслідком цього обговорення й окремо не обговорюються.

 

     Ініціатор може  щось  об?рунтувати  /ось  виступав   депутат Марченко,  виступав інший депутат/, але окремо обговорення по них не відкривається.

 

     Щодо перерви.  У Регламенті передбачена можливість  перерви, але до виступів з мотивів голосування. Чому?

 

     У виступах  з  мотивів голосування кожна група,  фракція дає зрозуміти своїм депутатам,  як треба голосувати - отак чи отак  - щодо  кожного  проекту.  Ви  в  голові  тримаєте  всі ці проекти, вибрали,  за який голосувати,  і  тут  раптом  усе  зривається  - перерва.

 

     Тому після виступів з мотивів голосування ніяких перерв бути не може.  Має відбуватися голосування  пропозицій  у  порядку  їх надходження. /Шум у залі/.

 

     ГОЛОВА. Дякую.

 

     Проект постанови   Верховної   Ради,   внесений   Тимчасовою спеціальною  комісією  по  доопрацюванню  проекту  Конституції  і розданий  вам,  я  зачитав.  Ставиться  на голосування пропозиція взяти його за основу. /Шум у залі/.

 

     "За" - 261. Прийнято.

 

     89

 

     Сядьте, будь ласка...  Я ще раз  прошу  вас,  не  кричіть  з місця.

 

     За основу  проект  прийнятий.  Ми  повинні проголосувати все разом чи доповнення до  проекту?  Якщо  цей  проект  вбирає  інші пропозиції, тоді вони не голосуються окремо.

 

     Будь ласка, які доповнення до проекту? Прошу.

 

     Депутат Азаров  пропонує  доповнити  проект постанови такими пунктами /будьте уважні/:

 

     у статті 85  замість  слів  "прийняття  Державного  бюджету" записати:  "Внесення змін та доповнень,  прийняття Закону України про Державний бюджет України" і далі за текстом;

 

     у статті  95  перший  абзац  доповнити  словами:  "згідно  з адміністративно-територіальним  поділом  і  законами України".  З четвертого абзацу цієї статті вилучити слова:  "Джерелом покриття дефіциту Державного бюджету є внутрішні і зовнішні позики".

 

     Я ще   раз   прошу  вас  усіх:  не  допомагайте  мені  вести засідання. Я знаю Регламент не гірше за будь-кого.

 

     Цей проект постанови іде як доповнення до проекту,  який  ми взяли за основу. Опустіть руки. /Шум у залі/.

 

     Статтю 100  пропонується  вилучити з проекту Конституції.  У пункті 13 статті 116 після слів "...  У  питаннях,  пов'язаних  з проведенням    грошової    та    кредитної   політики"   записати "Національний  банк  України  погоджує  свої  дії   з   Кабінетом Міністрів України", а текст, що йде далі - вилучити.

 

     Я розумію, що це викликає незадоволення в частини депутатів. Але якщо... /Шум у залі/.

 

     90

 

     Ви можете врешті-решт припинити крики з місця?  Я ж не  можу вас перекричати! /Шум у залі/.

 

     Я пояснюю. Відповідно до Регламенту депутат має право внести такий проект постанови.  А взагалі-то  відповідно  до  Регламенту проект постанови,  прийнятий після розгляду в першому читанні, до цього повинен зводитися.  І до того,  що депутат Карнаух вніс.  А ми, проігнорувавши це право, тепер не даємо навіть слова вставити в проект постанови.

 

     Тому доповнення депутата  Азарова  до  проекту,  взятого  за основу, ставиться на голосування.

 

     "За" - 174. Не прийнято.

 

     Якщо хтось   хоче   виступити   з  мотивів  голосування,  то підіймайте своєчасно руки.

 

     З цього приводу? Будь ласка.

 

     Депутат Пилипчук.

 

     ПИЛИПЧУК В.М.,  член Комісії Верховної Ради України з питань агропромислового  комплексу,  земельних  ресурсів  та соціального розвитку  села  /Центральний  виборчий  округ,   ІваноФранківська область/. Шановні колеги депутати! Внесення змін до законопроекту не відповідає регламентним процедурам першого читання.

 

     91

 

     Під час  першого  читання  приймається   рішення   про   те, схвалюється чи не схвалюється проект.  Лише за процедурою другого читання  вносяться   зміни   в   текст   проекту   закону,   який розглядається.

 

     Через те  я  вношу  пропозицію з мотивів голосування.  Ніякі інші проекти постанови,  в  яких  вносяться  конкретні  зміни  до тексту законопроекту, прийнятого в першому читанні, не ставити на голосування. Це процедура другого читання.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Прошу уваги! Опустіть руки! Сядьте.

 

     Пояснюю ще раз:  за Регламентом... Я зобов'язаний це робити, Вадиме Петровичу.  Я не "відкрив дискусію".  І до речі, читайте ж норми Регламенту.  Там записано:  у першому  читанні  голосується структура,  основні  положення  законопроекту.  А ви говорите про інше...  А от про  те,  що  ви  говорите,  не  пишеться.  Тому  я зобов'язаний ставити на голосування цю пропозицію. Вона правильна і внесена за Регламентом.

 

     Вона не одержала потрібної кількості голосів. /Шум у залі/.

 

     Пропозиція депутата   Носова.   "У   порядку    законодавчої ініціативи  вношу  відповідно  до пункту 3 частини 1 статті 3.4.7 Регламенту  Верховної  Ради  пропозицію  про  внесення   змін   і доповнень  до проекту постанови Верховної Ради України про проект Конституції   України,   внесеного   28.05.96   року   Тимчасовою спеціальною комісією по доопрацюванню проекту Конституції.  Прошу їх проголосувати.

 

     92

 

     У кінці пункту 2 додати слова "для подальшого розгляду".

 

     Пункт 3 викласти  в  такій  редакції:  "Доручити  Тимчасовій спеціальній  комісії по доопрацюванню проекту Конституції України розглянути  пропозиції  і  поправки,  подані   суб'єктами   права законодавчої   ініціативи,  доопрацювати  проект  Конституції  та внести його на друге читання 19 червня 1996 року".

 

     Зміни тут  підкреслені.  Ідеться  про  слова   "розглянути", "поправки",    "суб'єктами    права    законодавчої   ініціативи, доопрацювати". Тобто це чисто регламентне уточнення.

 

     Прошу підтримати цю пропозицію. Ставлю її на голосування. /Шум у залі/.

 

     Зніміть з голосування.  Я роблю зауваження депутату Соболєву й іншим:  під час голосування в  сесійному  залі  ніхто  не  може виступати,  агітувати,  пропонувати,  вказувати,  як  голосувати. Прошу керуватися Регламентом.

 

     Ще раз ставлю на  голосування  пропозицію  депутата  Носова. Будь ласка.

 

     "За" - 182. Доповнення не підтримується...

 

     Іване Олександровичу, у мене все є в запасі.

 

     Пропозиція депутата Алексєєва. У зв'язку з тим, що термін до 19 червня не відповідає регламентній нормі /вона  передбачає  для доопрацювання   проекту  Конституції  певну  кількість  днів  без урахування вихідних/,  він пропонує визначити для другого читання строк 28 червня. Будь ласка, аргументуйте, депутате Алексєєв.

 

     93

 

     АЛЕКСЄЄВ В.Г.,   заступник  голови  Комісії  Верховної  Ради України  законодавчого  забезпечення  свободи  слова  та  засобів масової  інформації  /Індустріальний  виборчий округ,  Харківська область/.  Спасибо, Александр Александрович! Я, конечно, понимаю, что если нельзя, но очень хочется, то можно По Регламенту /статья 6.6.1/ материалы ко второму чтению выдаются за 16  дней.  Значит, если мы будем голосовать 19 июня,  то нам вчера,  то есть 3 июня, должны были выдать материалы.

 

     Сначала от нас требовали Конституцию принимать не  читая,  а теперь протащили - принимать не обсуждая.  Впрочем, Бог с ним. Но дело в том,  что есть ещё норма статьи 11.0.1,  в соответствии  с которой   в   эти  16  дней  не  входят  официальные  выходные  и праздничные дни.  Если у  вас,  уважаемые  нетерпеливые,  так  уж свербит, возьмите календарик да посчитайте от 4-го числа 16 дней, потом добавьте субботы,  воскресенья, и получится 28 июня. Хотите без   Регламента   принимать   -  ну  что  ж,  понижайте  уровень легитимности Конституции.

 

     Я требую поставить дату 28 июня.

 

     ГОЛОВА. Пропозиція   депутата   Алексєєва    ставиться    на голосування.

 

     "За" - 172. Голосів не вистачає.

 

     Є ще  пропозиція  депутата  Самофалова  -  доповнити  проект постанови  пунктом  4  такого  змісту:  "Погодитись   з   текстом тлумачення  Регламенту,  внесеного народними депутатами Гетьманом та Самофаловим,  поданого  28.05.96  року  за  номером  2348/11". Ставлю на голосування цей проект. /Шум у залі/.

 

     94

 

     Це не голосувалося. /Шум у залі/.

 

     "За" - 174. Не прийнято.

 

     Усі поправки проголосовані. /Шум у залі/.

 

     Будь ласка, депутате Сахань.

 

     САХАНЬ І.Я.,   голова   підкомісії  Комісії  Верховної  Ради України  з  питань   бюджету   /Ярмолинецький   виборчий   округ, Хмельницька  область/.  Шановні  колеги!  Минулого  тижня  я вніс проект постанови,  з яким ви вже ознайомилися. Хотів би просто ще раз  підкреслити,  у  чому суть цього проекту.  Гадаю,  він надає можливість якоюсь мірою об'єднатися лівим, правим, центру.

 

     Пропоную, шановні колеги,  до пункту  2  проекту  постанови, запропонованого тимчасовою комісією, внести невеличке доповнення: "Проект   Конституції    України,    запропонований    Тимчасовою спеціальною   комісією   по   доопрацюванню  проекту  Конституції України,  прийняти в першому читанні  як  основу  для  подальшого розгляду  у  Верховній  Раді в повній відповідності з Регламентом Верховної Ради". Це пункт 1 проекту, що я пропоную.

 

     Пункт 2, шановні колеги, звучатиме так: "Прийнятий у першому читанні  проект  конституції  без подальшого розгляду у Верховній Раді не може вважатися погодженим з Верховною Радою для винесення на всенародний референдум".

 

     Оце й  усе.  Ми  приймаємо  в  першому  читанні,  працюємо в установленому порядку над цим проектом Конституції.

 

     Дякую за увагу. /Шум у залі/.

 

     95

 

     ГОЛОВА. Хвилинку.  Депутат Сахань пропонує -  і  має  на  це право - доповнення до проекту,  який взято за основу. Він зачитав два пункти.  Оскільки ці  пункти  не  зовсім,  я  б  так  сказав, кореспондуються один з одним,  то прошу вашої згоди /якщо депутат Сахань не заперечує/ поставити їх на голосування  кожний  окремо. Не заперечуєте, Іване Яковичу? Не заперечує.

 

     Перший пункт ставиться на голосування. /Шум у залі/. Ну це ж не ваша пропозиція, чого ви кричите?

 

     "За" - 155. Не підтримується ця пропозиція.

 

     І друга пропозиція:  "Прийнятий  у  першому  читанні  проект Конституції  без  подальшого  розгляду  у  Верховній Раді не може вважатися  погодженим  з  Верховною  Радою   для   винесення   на всенародний референдум".

 

     Це в  принципі погоджено було тут з Президентом.  Зрозуміло? Це важливий момент. Голосуємо цей пункт, будь ласка.

 

     "За" - 197. Не підтримується.

 

     Можна ставити на голосування в цілому? /Шум у залі/.

 

     96

 

     З мотивів ви вже виступали...  Я  надам  вам  слово  /Шум  у залі/.

 

     Я весь ваш проект поставлю на голосування. Спокійно.

 

     Депутате Анісімов,  будь ласка.  З мотивів голосування можна виступати до і після голосування. Прошу.

 

     АНІСІМОВ Л.О.,  голова  підкомісії  Комісії  Верховної  Ради України   з  питань  базових  галузей  та  соціально-економічного розвитку  регіонів   /Заводський   виборчий   округ,   Запорізька область/.   Я   просил  бы  народных  депутатов  успокоиться,  не торопиться, а буквально минуту поразмыслить.

 

     Я возвращаюсь к тому,  что говорил товарищ Азаров.  Все-таки Конституция   -   это   норма   прямого  действия,  а  все  нормы рассматриваемого   проекта   Конституции,   касающиеся   бюджета, вступают  в  противоречие  с  принятыми  нами  в Верховном Совете законами.

 

     Поэтому мое предложение /оно ничего практически не нарушает/ следующее:  коль  у нас уже есть закон о бюджете государства,  то статью 95 Конституции нашим постановлением исключить.  И не  надо ломать копья,  а руководствоваться только существующими нормами и законами о бюджете нашего государства.

 

     Прошу за это предложение проголосовать.

 

     ГОЛОВА. Ще хтось бажає виступити з мотивів голосування?

 

     Депутат Гетьман, будь ласка.

 

     97

 

     ГЕТЬМАН В.П.,  заступник  голови  Комісії   Верховної   Ради України  з питань фінансів і банківської діяльності /Тальнівський виборчий округ,  Черкаська область/.  Я  хотів  би  сказати  лише декілька слів.  По-перше,  ми не повинні переголосовувати те,  що вже проголосували.  А по-друге,  те,  про  що  говорять  депутати Анісімов і Азаров,  є абсолютно зрозумілим і випливає з того,  що написано в проекті Конституції,  бо орган,  який  приймає  закон, вносить  і доповнення та зміни до цього закону.  Такими змінами є зміни до бюджету.  Тому все це враховано і все це було обговорено на засіданні комісії, коли приймалася ця норма.

 

     Дякую за увагу. /Шум у залі/.

 

     ГОЛОВА. Спокійно,  будь ласка,  ще раз прошу.  Відповідно до Регламенту  я  ознайомив  вас  усіх  із  проектами  постанови  за результатами розгляду питання, і ми повинні приймати рішення.

 

     Проект постанови  комісії взято за основу.  Він доповнюється пунктами,  на яких депутати наполягають.  І після того як  будуть розглянуті  всі  доповнення  /підтримані чи не підтримані/ проект голосується в цілому.  Так чи не так?  Депутате Носов  Владиславе Васильовичу, я правильно пояснюю?

 

     Як бути  в  такому  випадку  з  іншими  проектами постанови? Прийнята постанова охоплює інші, тому що вони за змістом.../Шум у залі/. Ви ще матимете

 

     98

 

     нагоду не   раз   виступити   з   мотивів.  Слово  надається депутатові Носову.

 

     НОСОВ В.В.  Усі пропозиції розглядаються в даному випадку як альтернативні.  Коли одна з них отримала необхідну більшість,  то решта не ставиться на голосування.  Але автори  мають  право,  як депутат Сахань,  запропонувати якийсь свій на доповнення того, що проголосувати.

 

     Щодо виступів з мотивів голосування після голосування, то це допускається  в  тому  випадку,  коли  депутат  не погоджується з прийнятим рішенням.  От я теж хотів би виступити з мотивів  після голосування і сказати, що ви даремно не прийняли мою пропозицію.

 

     Прочитайте пункт  3.  Ви  доручаєте  комісії "проаналізувати пропозиції".  А я пропоную  "розглянути".  Розгляд  це  треба  на засіданні  комісії  проголосувати  кожну пропозицію,  включаючи в таблицю й зробити висновок. А такого поняття, як "аналізувати", у нас немає.

 

     Далі: "доопрацювати проект".  Звідки видно,  що комісія буде його доопрацьовувати?  Згідно з цією постановою вона може його  й не  доопрацьовувати.  Окремо  проаналізує  поправки  й окремо вам подасть проект.

 

     Ще одне:  "пропозиції, подані народними депутатами". Та чому ж  тільки  народними  депутатами,  а  не  всіма  суб'єктами права законодавчої ініціативи,  у тому числі Президентом? Він також має право на пропозиції.

 

     99

 

     Я, наприклад,  не  буду  голосувати  в  цілому за цей проект постанови,  тому що це фактично відступ від Регламенту.  А потім, коли  проект Конституції не буде дороблений,  вам скажуть:  "А ви уважно  читайте  пункт  3  вашої  постанови.  Ми  проаналізували? Проаналізували.  Проект  внесли?  Внесли.  А  те,  що  нічого  не доопрацювали і висновків не  зробили,  так  ви  ж  нам  цього  не доручали. "

 

     Тому я проти цього проекту в цілому.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Зрозуміло всім. Так? Зрозуміло.

 

     З мотивів  голосування  слово  має  депутат  Марченко.  Будь ласка.

 

     Я прошу голову регламентної комісії не нервувати.  Я дію  за Регламентом,  а ви нервуєте.  Якщо буде ще запис від фракцій, теж можна /Шум у залі/. Спокійно.

 

     Будь ласка, говоріть.

 

     МАРЧЕНКО В.Р.,  член Комісії Верховної Ради України з питань економічної   політики   та   управління  народним  господарством /Роменський  виборчий  округ.  Сумська   область   /.   Александр Александрович!  Уважаемые  депутаты!  Работая  в  Конституционной комиссии на протяжении двух созывов, я, на мой взгляд, достаточно хорошо изучил международные нормы, которые должны быть закреплены в Конституции, изучил

 

     100

 

     принципы и понимаю  важность  Декларации  о  государственном суверенитете,   знаю   результаты   всеукраинского   референдума, состоявшегося   1   декабря,   Европейскую   хартию   о   местном самоуправлении,  Всеобщую  декларацию  прав  человека и,  как мне кажется,  делал все для того,  чтоб эти важнейшие документы стали нормами Конституции.

 

     Были внесены проекты постановлений о неприемлемости,  потому что  ряд   положений   законопроекта   противоречил   результатам референдума,  положениям  Декларации.  Александр Александрович не поставил эти предложения на голосование.  Был подготовлен  проект постановления о правовой основе Конституции, который также не был поставлен на голосование.

 

     Поскольку в  проекте  постановления,  предложенном  мною   и Витренко,  как  раз  и говорится о том,  что в связи с нарушением международных норма, положений Всеобщей декларации прав человека, в связи с тем, что проигнорированы результаты референдума, проект Конституции  необходимо  направить  на  доработку  и  внести   на повторное первое чтение,  я прошу,  Александр Александрович, этот проект постановления поставить здесь на поименное голосование.

 

     Я понимаю,   что   он   не   пройдет,   я    понимаю,    что заинтересованные  силы  будут его блокировать.  Но тем не менее я считаю важным заявит,  что каждому депутату нужно  честно  решить для  себя,  готов  ли  он  к  тому,  чтобы  в  нашей Украине было демократическое государство.  Если да,  то он проголосует за  наш проект, А если это шарлатаны,

 

     101

 

     которые защищают криминальное государство и продают Украину,

- пусть голосуют против.

 

     Я прошу поставить на голосование.

 

     ГОЛОВА. Будьте уважні!

 

     Володимире Романовичу,  ваша  пропозиція  не  збігається   з процедурою, за якою ми зараз працюємо. Ми проголосували за основу проект постанови і тепер розглядаємо доповнення до цього проекту. Вашу  пропозицію можна було б ставити на голосування,  якби ми не прийняли  цей  проект   постанови   за   основу,   оскільки   він альтернативний   вашому.   А  ми  вже  визначилися,  261  депутат проголосував за нього. Тому зараз голосується доповнення, а потім

- постанова в цілому.

 

     Тільки така  процедура,  іншої  немає  /Шум  у залі/.  Та не вигукуйте  "в  цілому",  є   ще   кілька   пунктів,   які   треба проголосувати.  І  все  буде  прийнято  в  цілому.  Я  знаю,  яка організаційна робота проведена... /Шум у залі/. Спокійно!

 

     Депутате Азаров, прошу.

 

     АЗАРОВ М.Я.,  голова Комісії Верховної Ради України з питань бюджету /Петровський виборчий округ, Донецька область/. Уважаемые народные депутаты!  Я призываю нетерпеливых немножко  остыть.  Мы сегодня примем проект Конституции в первом чтении,  это ни у кого сомнений не вызывает. И вместе с тем хотелось бы, чтобы вы

 

     102

 

     разумно относились  к   тем   небольшим,   но   существенным поправкам,  от  которых  зависит  наша  с  вами дальнейшая жизнь, потому что сегодняшним и завтрашним днем жизнь не кончается.

 

     Депутат Анисимов и я говорим  вполне  разумные  вещи:  нормы Закона  о  бюджетной системе не должны содержаться в Конституции. Вот о чем мы говорим.

 

     Смысл моего выступления по мотивам голосования заключается в одном.   Я   не   рассматриваю   серьезно   голосование  по  моим предложениям,  потому  что  большинством  овладело   единственное желание  -  как  можно  быстрее принять проект Конституции.  Но я прошу членов согласительной комиссии /и я приду на  их  заседание обязательно/ выслушать аргументы и внести те поправки, которые мы предлагаем.

 

     Спасибо за внимание.

 

     ГОЛОВА. Відповідно до  Регламенту  переголосування  тієї  чи іншої  пропозиції допускається тільки за рішенням Верховної Ради. Тобто якщо ви наполягаєте на переголосуванні...  Не  наполягаєте? Не наполягаєте. Тоді я не ставлю на голосування.

 

     Одну хвилиночку,   а  депутат  Носов  теж  не  наполягає  на голосуванні поправки? Будь ласка, депутате Носов.

 

     НОСОВ В.В.  Якщо зараз депутати не  проголосують  проекту  в цілому,  то тоді можна буде знову голосувати цю поправку. А так я не можу насилувати. ЇЇ вже проголосували й відхилили.

 

     103

 

     Як би мені не хотілося,  я це терплю.  Але якщо ви  зараз  в цілому  не проголосуєте проект,  ми тоді знову її розглянемо.  От так за Регламентом.

 

     ГОЛОВА. Гаразд.

 

     Пропозиція депутата Кириченка.  Пункт 2  проекту  постанови, який  звучить  так:  "Проект Конституції України,  доопрацьований Тимчасовою  спеціальною   комісією   по   доопрацюванню   проекту Конституції  України  прийняти  в першому читанні" - він пропонує доповнити словами:  "Він не може вважатися погодженим з Верховною Радою  для винесення на всенародний референдум" /Шум у залі/.  То була інша редакція, інша пропозиція.

 

     Ставлю на голосування цю пропозицію /Шум у залі/.

 

     "За" - 180.

 

     Я роблю зауваження депутату Жеребецькому  за  його  неетичну поведінку  і  просив  би  голову  Комісії  з  питань Регламенту і депутатської етики розглянути це питання.  А на  доповнення  хочу нагадати депутату Жеребецькому таке.  Він помітив,  що пропозиція написана від руки /до речі,  доповнення до проекті в постанов  ми голосуємо,  як правило,  за ініціативою депутата/, але він чомусь промовчав,  коли інший депутат вносив проект цілої постанови  без розповсюдження.  Він тоді мовчав і не називав це хамством. А якщо йому не подобається текст доповнення,  то він називає  це  так  і обзиває Голову.  Тому я просив би:  з'ясуйте, будь ласка, питання щодо поведінки депутатів /Шум у залі/.

 

     104

 

     Які ще зауваження з мотивів голосування?  /Шум у залі/.  Які ще поправки не проголосовані? /Шум у залі/.

 

     Будь ласка, депутате Лавриненко.

 

     ЛАВРИНЕНКО М.Ф.,  член  Комісії  Верховної  Ради  України  з питань правової політики і судово-правової  реформи  /Глухівський виборчий округ, Сумська область/.

 

     Социалистическая партия Украины.  Александр Александрович, я соавтор проекта постановления,  в котором есть  дополнения  и  на первой и на второй страницах.  Прошу поставить их на голосование. Вы зачитывали эти дополнения.

 

     ГОЛОВА. Я  зрозумів.  Це  проект  постанови,   підготовлений депутатами  Вінським,  Лавриненком  і Чупахіним.  Вони пропонують доповнити внесений проект тими положеннями, які я зачитував. Так?

 

     Ставлю на голосування /Шум у залі/. Він не голосувався!

 

     "За" -154.

 

     Не махайте руками,  Іване Олександровичу!  Я ще  раз  прошу, шановні депутати,  не перебирайте на себе повноважень, які вам не відведені...

 

     Справа в  тому,  що  підготовка   розгляду   цього   питання прекрасно проведена.  Усі чудово розуміють, що змінити позицію не вдасться, хоча б пропозиція була

 

     105

 

     тричі логічна.  Тому,  будь ласка,  голосуйте  так,  як  вам совість підказує,  так, як ви бачите, відповідно до Регламенту. І не намагайтеся нав'язати свою думку іншим  -  це  вже  нічого  не дасть, принаймні сьогодні /Шум у залі/.

 

     Хто ще   наполягає   на   виступі   з  мотивів  голосування? Запишіться, будь ласка /Шум у залі/.

 

     П'яти хвилин на  виступ  з  мотивів  голосування  вистачить? Оскільки по три хвилини, то всього - шість хвилин.

 

     Будь ласка, депутате Роєнко.

 

     РОЄНКО В.Г.,   голова  колгоспу  імені  Горького  Уманського району /Уманський виборчий округ, Черкаська область/.

 

     Прошу передати слово Івану Сергійовичу Чижу.

 

     ГОЛОВА. Іване Сергійовичу, прошу.

 

     ЧИЖ І.С.  Я  хотів  би  висловитися  саме  з  мотивів  перед голосуванням в цілому.  По-моєму, ті, хто дуже Радів, що сьогодні Конституцію вже прийнято,  зрозуміли,  що ця  перемога,  можливо, буде і пірровою перемогою, бо не можна перехитрувати один одного.

 

     Перед остаточним    голосуванням   я   хотів   би   все-таки повернутися до нашої пропозиції,  до того,  про що  говорив  Іван Якович Сахань та інші народні депутати.

 

     106

 

     Народні депутати!   Згадайте,   що  народом  вам  делеговані серйозні повноваження і ви повинні реалізувати їх під час другого читання,  вносячи  зміни,  доповнення  й  пропозиції  до  проекту Конституції.   І   якщо   197   -   це   результат    зрозумілий, запрограмований, то тоді давайте вітати з прийняттям Конституції. І все. І будемо вважати від сьогодні, що вона є.

 

     А якщо   ж   ми   вважаємо,  що  проект  треба  доопрацювати /Президент,  до речі,  казав,  що в  нього  є  пропозиції/,  тоді давайте  ще  раз  голосувати  пропозиції  депутатів  Самофалова і Саханя перед загальним  голосуванням  і  нормально  включатися  в процедуру внесення доповнень. Для чого ж ми, що називається, оцей город  городили?  Хоч  для  мене  все   зрозуміло,   Сьогоднішній результат цікавий. З часом усе стане на свої місця. Прикро, що...

 

     ГОЛОВА. Ще раз прошу:  не махайте руками й не кричіть,  я  ж вас  не  боюся.  Регламент  на виступ з мотивів голосування - три хвилини,  Ви  це  проголосували.  Підніміть  постанову,  яку   ми проголосували зранку...

 

     Шість хвилин  відведено  на виступи,  а ви самі визначиться, хто говоритиме.

 

     Депутат Горбаль.

 

     107

 

     ГОРБАЛЬ М.А.,  член Комісії Верховної Ради України з  питань культури і духовності /Борщівський виборчий округ,  Тернопільська область/.  Олександре  Олександровичу,  усе  вже  з'ясовано.  Усі поправки  поставлені на голосування.  Я пропоную підвести риску і поставити  проект,  запропонований  комісією,  на  голосування  в цілому.

 

     Прошу також опублікувати в газеті "Голос України" результати поіменного голосування,  щоб  було  видно,  хто  голосував  проти першого читання /Шум у залі/, Так, по фракціях.

 

     Дякую.

 

     ГОЛОВА. Проти  прийняття  проекту  в  першому  читанні  - то зовсім інше. Розумієте? Проти першого читання ніхто не голосував.

 

     Будь ласка, депутате Левченко.

 

     ЛЕВЧЕНКО А.І.,  член Комісії Верховної Ради України з питань боротьби  з організованою злочинністю і корупцією /Краснодонський виборчий округ, Луганська область/. Прошу передати слово депутату Симоненко.

 

     СИМОНЕНКО П.М.  Уважаемые коллеги! Я хотел бы предложить вам при принятии столь ответственного решения  всетаки  призадуматься над  тем,  что  если  вы сейчас примете это постановление,  то ни одной поправки больше не

 

     108

 

     внесете в проект по  той  простой  причине,  что  для  этого понадобится  300  голосов.  Не  забывайте  об  этом,  пожалуйста. Останутся все эти изъяны и огрехи, о которых здесь говорили. Они, сцепив зубы, будут принимать...

 

     Вы для  кого  будете принимать Конституцию?  Если для народа Украины - тогда подумайте. Была масса разумных предложений, в том числе и о повторном первом чтении,  и о том, чтобы сегодня решить вопрос о внесении  изменений  в  Регламент,  чтобы  мы  могли  ко второму  чтению  максимально учесть высказанные здесь предложения наших коллег, товарищей.

 

     Проголосовав это постановление сегодня,  вы берете  на  себя всю  полноту  ответственности за несовершенный документ,  который одобряет только венецианская комиссия,  куда  ездит  Головатый  - министр юстиции Украины, называется.

 

     Вот за  что  вы  сегодня  проголосуете,  если проголосуете в целом.

 

     Я не хотел бы,  чтобы эта очень опасная ошибка вами  сегодня была совершена, и хочу предостеречь от этого.

 

     ГОЛОВА. Депутат Шаланський.

 

     109

 

     ШАЛАНСЬКИЙ А.М.,  член  Комісії  Верховної  Ради  України  з питань фінансів і банківської діяльності  /Знам'янський  виборчий округ,  Кіровоградська  область/.  Шановні  колеги!  Настає  дуже серйозний момент.  Справді, як сказав Петро Миколайович, зараз ми повинні визначитися:  буде друге читання і воно буде продуктивним чи  його  не  буде  взагалі.  Тим  більше  не  погодившись   дати тлумачення статей Регламенту, ми самі себе позбавляємо можливості свої ж пропозиції відстоювати в другому читанні.

 

     Я дуже прошу вас:  замисліться над цією ситуацією.  Якщо  ми всі  -  а  я  в  цьому  впевнений  -  хочемо  прийняти  нормальну Конституцію для  демократичної  незалежної  України,  то  давайте візьмемо в цьому найактивнішу участь.

 

     Дякую за увагу.

 

     ГОЛОВА. У  вас  уже  часу не вистачить /Шум у залі/.  Ще раз роблю  зауваження  депутату  Зайцю.  Не  диригуйте,  будь  ласка, сядьте.

 

     Усі доповнення, які вносилися, проголосовані.

 

     Їх відхилено. З мотивів голосування депутати висловилися...

 

     Від фракцій? /Шум у залі/.

 

     Є пропозиція підвести риску. Ставлю її на голосування.

 

     "За" -246. Прийнято.

 

     110

 

     Ставиться на  голосування пропозиція про прийняття в першому читанні проекту Конституції, внесення його після доопрацювання на друге читання у варіанті,  запропонованому Тимчасовою спеціальною комісією. У цілому проект постанови ставлю на голосування.

 

     "За" - 258. Прийнято /Оплески/.

 

     Шановні депутати!  Сьогоднішнє засідання проходило, я сказав би,  у  складній політичній боротьбі.  Але життя не закінчується, треба готуватися  до  розгляду  проекту  у  другому  читанні,  як визначено  Регламентом.  І  ви  зможете переконатися в можливості довіряти один одному.

 

     Сьогодні засідання оголошується закритим.  Завтра  засідання розпочнеться о 10 годині ранку.

 

     111

 

     ТЕКСТ НЕВИГОЛОШЕНОГО ВИСТУПУ

 

     МОЦПАН А.Ф.,  член  Комісії  Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією  /Амвросієвський виборчий    округ,   Донецька   область/.   Уважаемый   Александр Александрович!  Согласно статье 3.4.5 Регламента прошу  внести  в стенографический бюллетень пленарного заседании Верховного Совета Украины 04.06.1996 г. моё особое мнение по вопросу голосования по проекту  новой  Конституции,  доработанному Временной специальной комиссией.

 

     "Особое мнение.  Голосовал  против  принятия  проекта  новой Конституции  Украины  в первом чтении,  подготовленного Временной специальной  комиссией.   Считаю,   что   данный   проект   новой Конституции   страны  призван  узаконить  порочную  экономическую политику,  проводимую  Президентом  Украины   Кучмой   Л.Д.   при поддержке  большинства  Верховного  Совета,  антинародный  режим, правовое государство в стране лиц,  разбогатевших  на  ограблении народа,   новоявленной   криминальной  буржуазии,  спекулянтов  и уголовных элементов.

 

     С принятием новой Конституции ни о каких гарантиях важнейших социально-экономических  прав  граждан,  и  прежде всего права на труд,   бесплатное   образование   и   медицинскую   помощь,   на обеспеченную старость и вообще достойную человека труда жизнь, не может быть и речи.

 

     За проект новой Конституции Украины голосовали члены групп и фракций   "Центр",  Реформи",  "Державність",  "Соціальноринковий вибір",     Народного     Руха     Украины,     "Аграрники     за реформи","Незалежні".

 

     112

 

     Это, в   основном,   представители  президентских  структур, правительства,       председательско-директорского       корпуса, коммерсантов,  бизнесменов,  банкиров,  а  также  так  называемых национал-демократов.  Активно  способствовали  принятию   решения главы областных госадминистраций - чиновники Президента Украины.

 

     Поэтому вся  ответственность  за процесс дальнейшего развала украинской   экономики   и   государства,    обострение    нищеты подавляющего  большинства  населения  Украины,  как  и  возможный социальный взрыв,  ложится на  депутатов  вышеназванных  групп  и фракций, на Президента Украины Кучму Л.Д.

 

     Полностью солидарен   с   членами   фракций   коммунистов  и социалистов,  голосовавших против  принятия  проекта  Конституции Украины   в   первом  чтении,  внесенного  Временной  специальной комиссией.