Стенограма пленарного засідання

29 травня 1996

                   ЗАСІДАННЯ  ВІСІМДЕСЯТ  ВОСЬМЕ

        с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

           У к р а ї н и  29  т р а в н я  1996  р о к у

                           10.00 година

 

         Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

                            МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.  Доброго  ранку,  шановні  депутати, члени Кабінету

 Міністрів,  гості  Верховної  Ради, журналісти і радіослухачі! Я

 прошу підготуватися до реєстрації.

      Тим  часом ,  поки  іде  така  підготовка, я  хочу  зробити

 інформацію,  будьте уважні. Сьогодні вранці  відбулося засідання

 погоджувальної  ради  -ради  фракцій, яка  обговорювала ситуацію

 відповідно до процедури обговорення проекту Конституції у 1-му і

 2-му  читанні.  З'ясовано також позиції стосовно того конфлікту,

 який  виник вчора на вечірньому засіданні. Члени різних фракцій,

 представники  різних  фракцій,  я  це  підкреслюю,  висловлювали

 стурбованість  з   приводу  того,  що за процедурою 2-го читання

 фактично  не можна    внести   жодних  змін  до  проекту  і тоді

 виявляється так, що прийняття Конституції в 1-му читанні означає

 прийняття  Конституції.

      Тому  рада  фракцій  пропонує,  будь  ласка... Рада фракцій

 пропонує:   по-перше,   протлумачити   статті   Регламенту,  які

 передбачають,  що  прийняття  обговорення  Конституції в другому

 читанні, прийняття рішень потребує простої більшості голосів.

      А  прийняття  Конституції,  внесення  змін і так дальше, як

 передбачено  Регламентом  3.  2. 2 передбачає дві треті голосів,

 тобто  триста  голосів.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

       Одну  хвилинку.

      Це  абсолютно  нормальна  процедура,  оскільки ми приймаємо

 закони,  законодавчі  акти  за  такою  процедурою.

      Я  ще  раз  прошу:  якщо  ми  не  хочемо зірвати засідання,

 нормально  провести,  не вигукуйте з місць. Ні Зайця, ні Мовчана

 ні інших -не вигукуйте! Я зобов'язаний проінформувати про рішення

 Верховної Ради.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

       Про  пропозиції  погоджувальної  Ради.

      Далі.  Проводиться реєстрація, будь ласка. А потім я поясню

 все. Будь ласка.

 

      Прошу  уваги.  Я  не  можу  відкривати  ранкове  засідання,

 оскільки   немає   потрібного   кворуму  голосів.  Але,  ще  раз

 підкреслюю,   фракції,   які   не  зареєструвались  -це  фракція

 комуністів, соціалістів і селян, я так розумію, сьогодні просять

 дати їм гарантію, що буде забезпечено саме такий порядок розгляду

 у  другому  читанні.

      Тому  саме  через  це  я  і  кажу,  так, як передбачено в

 Регламенті.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Вони  просять на 10 хвилин буквально перерву. Для того, щоб

 зареєструватись, нормально  працювати.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Тому  я...  Вони  мають на це право, ще раз підкреслюю. І я

 оголошую  перерву  на  10 хвилин. Будь ласка, можете вирішити ці

 питання.

 

 

                          ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

 

      ГОЛОВА.  Я прошу всіх сісти на своє місце. Сядьте на місце.

 

      ШУМ  У ЗАЛІ.

 

      Я ще раз запрошую всіх сісти на свої місця.

 

      Будь ласка, заходьте всі до залу. Готуйтесь до реєстрації.

 

      Прошу депутатів зареєструватися. Вставити картки.

      Я   прошу   вставити   картки  всіх.  Проводиться  поіменна

 реєстрація. Кожен сам за себе, я ще раз підкреслюю, щоб потім не

 було сварок.

      Я хочу з'ясувати, давайте так, в режимі спільного засідання

 комісій. На 3 хвилини, ну, буквально, 5 хвилин.

      В чому питання? "Селяни" в вас всі зареєструвалися?

      ШУМ У ЗАЛІ

      Цушко,  будь  ласка. Та я й так знаю хто не зареєструвався,

 про  що  мова?  І ви знаєте, будь ласка, говоріть, одну хвилину,

 одну хвилину, зараз, будь ласка.

 

      ЦУШКО.

 

      Уважаемые   коллеги,   только   что  состоялось  совместное

 заседание   трех  фракций:  Селянской  партии,  коммунистической

 партии  и  социалистической  партии.  По  предложению  селянской

 фркации,  все  фракции  согласились  с  этим,  что принимается в

 пакете   постановление   дает   зал  гарантию,  что  принимается

 постановление,    поданное    Самофаловым   и   Гетьманом,   это

 постановление по регламенту, по тлумаченню Регламента.

      И  второе, предложение такое, что обсуждение идет не потому

 списку,  как  записано 160 человек, а по пропорции, которая была

 составлена специальной комиссией, то есть от каждой фракции по 2

 человека  люс  коммунисты имеют 6 человек. Выступают, обсуждают,

 при таких условиях 3 фракции регистрируются, работаем, обсужаем,

 принимаем решение. Я высказал мнение 3 фракций, пожалуйста.

 

      ГОЛОВА.   Гетьман, будь ласка.

 

      ГЕТЬМАН.

 

      Шановні  колеги,  шановні народні депутати, ну, я думаю, що

 ми  всі  зрозуміли, перше, що треба рухатися. Друге, я думаю, що

 тільки  сліпий  не  бачить,  що проекти, які внесені сьогодні на

 розгляд  і запропоновані головною комісією є набагато кращим чим

 він був у редакції Конституційної комісії.

      Третє.  Як  рухатися?  На шляху нашого руху стоїть оця синя

 книжечка,  я  б  її назвав ворогом Верховної Ради -це Регламент,

 яким  маніпулірують  всі  як хочуть, починаючи від нашого голови

 Верховної  Ради  і  кінчаючи,  так  сказать, авторами оцієї, так

 сказать,  книжки.

      Що  я  пропоную?  ДЛя того, щоб ми рухалися, і дійсно, мені

 заявили  частина  нашої  депутатської групи "Незалежні", а также

 практично  більшість  із  групи  МДГ,  ми  разом  виступаємо  із

 пропозицією внести деяке тлумачення стосовно прийняття в другому

 читанні   нашої...   нашої  Конституції.  Мова  йде  за  те,  що

 Регламент, який дійсно запутаний до кінця, єсть... дає вирішення

 цього  питання.  Воно  полягає  ось  в  чому: що частина 6. 4. 7

 (зараз,  я тільки найду, дайте мені одну хвилиночку)... Значить,

 по-перше, 6. 4. 7 говорить за те, що законопроекти, в тому числі

 і  конституційні приймаються в першому читанні більшістю голосів

 депутатів  від їх фактичної кількості. Законопроекти, прийняті в

 другому і третьому читанні більшістю голосів, зазначеною в статі

 3.  2.  2.  Читаємо статтю 3. 2. 2. Вона має два розділи. Перший

 розділ  говорить за те, що закони України вважаються прийнятими,

 якщо   після   обговорення   на   пленарному  засіданні  за  них

 проголосувала   більшість   із   фактичної   кількості  народних

 депутатів, повноваження яких визнані Верховною Радою.

      Таким  чином, приймаючи тлумачення статті 3. 2. 2., частини

 1,  ми  можемо  в  другому  читанні  приймати зміни і доповнення

 до....   до  нашої...  до  Конституції...  проекту  Конституції,

 внесеної  нашою  комісією  в  першому  читанні простою більшістю

 голосів.  І  за  це  ми  повинні проголосувати, щоб розблокувати

 процес і рухатися.

      Що стосується кінцевого прийняття Конституції, то для цього

 є  частина  2 цієї 3. 2. 2, яка каже про те, що Конституція може

 прийнята в цілому більшістю, 2/3 голосів.

      Тому  я  пропоную:  перед  тим, як... і щоб дати можливість

 зареєструватися  нашим всім колегам і приступити до плодотворної

 роботи,  внести зміни тлумачення, які ми сьогодні запропонували.

 Вони  дають  можливість рухатися дальше, знімають ці пропозиції.

 Тлумачення. Тлумачення 3.2.2.

      Я  прошу  і  важаю,  що  депутатські  групи, які виступають

 ініціаторами  від  центристстких груп дають  можливість сьогодні

 депутатам   комуністам,  соціалістам  зареєструватися  і  начати

 роботу над Конституцією. Дякую за увагу.

 

      ЧЕРНОВІЛ

 

      голова Народного Руху, фракції Народного Руху.

      В  нас  було засідання фракції і фракція одностайно прийшла

 до  висновку,  що  те,  що  нам пропонується це не тлумачення, а

 зміна  Регламенту.  А  яким  чином вноситься зміна Регламенту ви

 знаєте,  це  треба 2/3 вітд присутніх в залі. У Регламенті чітко

 написано,   що.......   проекту   в  тому  числі  Конституційний

 приймається  у  1-му  читанні  більшість  голосів,  Для чого нам

 хочуть  нав'язати  таке  хитре тлумачення, цілком зрозуміло, щоб

 те,   що  не  війшло  через....  двері,  втягнути  через  вікно.

 Проголосувати  так звані основні положення Конституції у 2-му...

 вихолостити Конституцію, зробити такий ніякий проект, де не буде

 нічого  не  державницького,  де  не  буде  не економічних реформ

 забезпечено,  нічого.  Це абсолютно зрозуміло, я не розумію моїх

 колег,  які  на  узгоджувальній  комісії,  не  зрозумівши цього,

 погодилися на    такий варіант.

      Якщо   нам   комуністи   от    погрожують,   що   вони   не

 зареєструються, то хай не реєструються. Ну, й що? Ну, значить це

 антидержавна,   антидемократична   сила,  яка  зриває  прийняття

 Конституції.  Є  вихід,  є  лигітимний  проект Конституції, який

 можна  поставити  на  референдум.  Я думаю, погоджуваться на що-

 небудь  подібне, ми ні в якому не потрібно. Який процес дальший?

 Доробляться   зауваження  до  2-го  читання  і  в  2-му  читанні

 проголосувуються так, як голосується Конституція 2/3. Радиться в

 Конституцію  неможна.  Що не пройде 2/3, то не пройде. Не пройде

 взагалі  Конституція - буде референдум. Дякую.

 

      ГОЛОВА. Я... Одну хвилинку... Мова іде... зараз від фракцій

 можуть   обмінятися   думками  для  того,  щоб  прийняти...  щоб

 зареєструватися.  Треба  розблокувати реєстрацію, а для цього...

 Та,  почекайте,  ну,  хвилину  з  процедури... Якби ви ще, Петре

 Володимировичу,  щоб  сторго дотримувалися Регламенту, тому що я

 не  маніпулюю  Регламентом -я ним керуюся.

      А  він  такий, справді, складний, що інколи здається одним,

 що  це  маніпуляція,  а  тільки  став  на  букву  закону,  іншим

 здається,  що  це  маніпуляція.

      Тому  вибачте: що прийняли, тим і користуємось, і тут кожен

 сам нехай розбирається.

      Я  думаю,  що  Владіслав Носов може точніше про це сказати.

 Але більше того я скажу: не було б у нас Регламенту, ми б багато

 чого  не  змогли  б  тут  прийняти.

      І  спасибі  йому  за  те, що зробив подвиг своєрідний: він 4

 роки  над  ним працював, і добре, що ми маємо цей документ. Тому

 що   він  експертизу  проходив  не  тільки  в  Україні.

       Будь ласка.

 

      ЧИЖ. Шановні колеги, шановний Олександр Олександрович!

      Я ще раз хочу повторити, бо вчора цілий вечір плямкав вніму

 губами  в  телеефірі. Те, що сказав вчора: ми вважаємо найгіршим

 виходом   з  ситуації,  коли  якась  група  депутатів...

 

      ГОЛОВА.  Іван Сергійович, я прошу вибачення: ви і зараз теж

 плямкаєте. Майте   на  увазі. Тому  що  передачі  немає.

 

      ЧИЖ.   Так  я...

 

      ГОЛОВА.  Ні, Іван Сергійович, я ще раз хочу сказати: але це

 не  означає,  що  на  телебаченні  треба демонструвати несесійні

 засідання  і раз за разом давати строчку, яка біжить, про те, що

 не з  нашої  вини.

      Тільки  сесійні  засідання  у відкритому режимі йдуть, коли

 відкрито  засідання.

 

      ЧИЖ.  Олександр Олександрович ,  я  вам  дякую.

      Я  зараз  плямкаю  для  своїх  колег  в залі, і знаю, що на

 телебаченні  я не  буду    показаний.

      Вчора я, вибачте, як і весь сесійний зал, виглядав, ну,  не

 найкращим чином. Я розумію, для чого це робиться: закрили якийсь

 там  простір,  те,  що  мало  демонструвати,  щоб показати, які,

 вибачте,  ідіоти  в цій   Верховній  Раді.

      Але  це  деталь.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Ми свідомо не реєструвались саме тому, що не бачили виходу

 в  реалізації  наших  депутатських  повноважень, і особливо щодо

 можливих  змін  до  проекту  Конституції.

      І,  скажімо,  оцей  момент, момент отакого узгодження через

 пониження планки щодо другого читання дає змогу нам попрацювати,

 внести  пропозиції,  і  голосуванням  в  залі  відстоювати  свою

 позицію.

      Хоча,  з  іншого  боку,  є  великі небезпеки. Безперечно, з

 Конституцією  так  не поступають. Це основний закон і треба було

 піти  рівнем  в дві третини. Але є момент читої утопії, є момент

 реальності.  Я  як  депутат  хотів  би  щось те, що болить нашим

 людям,   те,   що  скажімо  є  наша  позиція  увійшло  в  проект

 Конституції   і   стало   конституційної  нормою.  Особливо,  що

 стосується   гарантій  прав  людини,  ососбливо,  що  стосується

 гарантій  нормальної  організації  влади і приходу потім виборів

 нових,  приходу  до  влади  і  так  далі,  і так далі нормальних

 політичних  сил,  які  б  взяли відповідальність за державу. І в

 цьому  зв'язку,  безперечно,  мабуть,  що  треба  іти  на  отаке

 погодження за винятком...

      Я  сьогодні  на  раді  фракцій запитав стосовно остаточного

 голосування,  безперечного  остаточного голосування повинно бути

 голосуватися конституційною нормою. У цьому зв'язку ось сьогодні

 три  фракції  в принципі як одну з умов погодилися на те, щоб ми

 зараз  одночасно  реєстрацію провели і голосуванням по, скажімо,

 цій пропозиції стосовно тлумаченні норма регламенту.

      І  другий момент. Це принципово. Ми не можемо погодитися на

 те,  щоб обговорення йшло за програмою в 30 секунд, 15 секунд, в

 3  хвилини,  в  1  хвилину.  Є  норми  регламентні.  160 чоловік

 записалося. Реально не виступити, безперечно. А ми ж обговорюємо

 новий текст, нову радакцію фактично.

      Тому  треба піти через надання пропорційного представництва

 депутатстького  тут  в  залі. Але десятихвилинні регламенти або,

 скажімо,  в  крайньому разі 10 хвилин для фракції і 5 хвилин, як

 це в нас і передбачається регламентом,  для депутата.

      Тоді  можна вийти було б на якесь рішення. Оце та умова, за

 якою ми готові реєструваться зараз тут  в залі.

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка,  я просив би. Зараз я дам слово. Одну

 хвилиночку.  Умова  про  одночасну  реєстрацію  і голосування не

 буде,  тому що повинні зареєструватися, відкрити засідання, тоді

 я  ставлю  на  голосування  питання. Але в такий послідовності я

 згоден і  погоджувальна рада це пропонує.

      Будь ласка, Самофалов.

 

      САМОФАЛОВ.

      Уважаемые коллеги! Корень сегодняшней ситуации в парламенте

 заклюбчается  в  том,  что есть статьи, подготовленные временной

 специальной  комиссией,  одобренные и внесенные в текст, которые

 не  отвечают  реальному  большинству в зале. И как мы сегодня не

 будем  играть  Регламентом,  мы эти проблемы не решим если их не

 проголосуем.

      Поэтому  то  предложение,  которое  вынесла Межрегиональная

 депутатская  група,  группа  "Незалежни",  поддержанная фракцией

 социально-рынкового  выбора  и  тремя  фракция,  о которых здесь

 говорили,   я   думаю,   оно   совершенно   разумное,  его  надо

 проголосовать и двигаться дальше. Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Дякую.  Є  ще  бажаючі?  Будь ласка, Симоненко від

 фракції, будь ласка. Я Симоненку дав слово.

 

      МОВЧАН.

      Шановні  колеги!  Шановний  Олександре Олександровичу! Мені

 здається,  що  ми мусимо шанувати хоча б самих себе. І, нарешті,

 зрозуміти,  що  питання  конституційне  -це подальше існування і

 парламенту  і  України.  Я  думаю, що ми мусимо знайти сьогодні,

 якщо  ми  вчора  не  спромоглися, на той варіант, який необхідно

 всій Україні, то сьогодні нам вкрай це необхідно зробити.

      Моє  бачення сьогоднішньої ситуації і пропозиція, вона була

 висловлена  чітко  Чорноволом.  Зрозуміла річ, що настанова, яку

 одержали    дві   фракції   на   нереєстрацію,   на   блокування

 конституційного процесу, спонукає до єдиного можливого варіанту.

 Що  ці,  хто  пропонує  варіанти  абсолютно  тупікові,  сьогодні

 отстоюючи  одну  позицію,  вони вчора дотримувались зовсім інших

 критерій   і казали про те, що простою більшістю це неможливо ці

 зміни  робити.  Ви  зрозумійте,  що сьогодні все вістря боротьби

 спрямовано до ознак державності і парметрів її, які зазначені  в

 трьох конституційних статтях.

      Якщо сьогодні уже зібрані певні... певна кількість підписів

 щодо  статусу  російської мови, щодо емблематики, щодо дефініції

 "народ України" чи "український народ", то і приватна власність,

 і економічні реформи, зрозуміла річ, що це речі тупікові.

      Тут  ми  не  найдемо  компромісу,  бо  є речі, де компроміс

 неможливий,  абсолютно  неможливий.  І тому я бачу так ситуацію:

 оголосити  тих,  хто по за конституційним процесом, що вони не є

 людьми  легітивними, бо вони всупереч волі народу і бажання його

 діють.  Хоча  вони  ніби-то від  імені народу.

      Регламент,  який ми приймали, Олександре Олександровичу, не

 є  догмою, не є догмою! Якщо він приймався простою більшістю тут

 і  за  того  часу,  коли  в  сесійному  залі  бракувало  ще  150

 депутатів,  то  ми  мусимо робити певні корективи щодо тих норм,

 які були тоді, якими ми   користалися.

      Отже   треба   переглядати   на   користь   Конституції   і

 конституційного  процесу  все  те,  що  сьогодні  служить тільки

 конституційній  кризі  і  парламентській  кризі.

      Ви ж прекрасно розумієте, що винесуть проект на референдум,

 але  не наший, не узгоджений. І всі інтереси, про які говорить і

 Чиж,  і  Головатий, і Заєць, і Чорновіл, і Мовчан вони не будуть

 враховані.

      Невже  нам забракне здорового глузду сьогодні для того, щоб

 прийняти   те,   що   необхідне.  Відкинтеся  від  тих  настанов

 партійних. Є  вищі  інтереси -  інтереси України. Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Сідайте,  будь ласка. Я просив би, взяли слово для

 процедури,  тому, будь ласка, говоріть по процедурі і виступають

 від фракцій представники.  Будь ласка, Симоненко.

      Я  від фракцій, сказав. Мають слово. Радилися фракції. Будь

 ласка, все.

      Якщо приймуть рішення позафракційні, тоді. В нас є фракції.

 Все.

      Будь ласка, говоріть.

 

       СИМОНЕНКО

      Уважаемые   народные   депутаты!  Я  думаю,  что  для  всех

 вчерашний  день  показал  и  тех,  кто  задумался над проишедшим

 вчера, я  думаю,  многому  и  научил.

      Оказывалось  колоссальное силовое давление и попытка решить

 водночасье  без  всяких, так скажем, здесь дебатов, разговоров и

 каких-то обсуждений коренной вопрос будущего Украины.

      И  решался  он,  понятно,  в  связи  с  тем, что кое-кто из

 народных  депутатов  просто  был  не  осведомлен,  что во втором

 чтении,  во втором чтении ни одной поправки, как бы вы сейчас ни

 говорили,  вы  не  внесете.  И  иллюзии,  и ллюзии надо уже, так

 скажем,  оставить  за  пределами  этого  зала. Я думаю, господин

 Мовчан сейчас ярко вам это продемонстрировал.

      Какая  задача  ставится?  Группа,  ограниченная  группа  по

 количеству  людей,  подготовила  этот  проект,  а  сейчас, как в

 театре  абсурда,  дергая за ниточки приводят в движение механизм

 защиты интересов только той части людей, которая предложила этот

 проект Конституции.

      Второе.   Я   думаю,  что  каждый  из  вас  должен  был  бы

 задуматься,  принимая  до этого удивительное по значимости, тоже

 пускаем  на  более  короткий  срок документы в Верховном Совете,

 здесь  ни Кабинета Министров в полном составе не было, Президент

 не  приходил, когда программы, которые определяли содержательную

 сторону  и  бюджета,  и многое другое. Все сюда стянуто только с

 одной  целью  -подавить,  не  дать, не допустить и решить в один

 момент.

      И  я  сожалею,  уважаемые  коллеги,  я  вынужден,  не  идет

 трансляция, но я думаю, что мы обменяемся между собой, что вчера

 и  наш  коллега  Демин  просто  потерял  лицо. Я ему ему об этом

 сказал  сегодня  на  заседании  совета фракций. Утратил лицо как

 человек,  который  не  смог определить свою позицию как народный

 депутат, как заместитель  Председателя Верховного Совета.

      Третье.  Что  мы предлагаем? Значит, уважаемые товарищи, мы

 предлагаем  следующее. Даже, так скажем, и промежуточный вариант

 уже   появился.

      Сейчас  на совете фракций нас просто предупредили: "А мы не

 собираемся  обуждать этот документ. Вчера выступлений никаких не

 было,  и  сегодня  мы  не  собираемся.  Мы сбросим в кучу одному

 Стретовичу   по   2  минуты,  пускай  10  минут  выступит  и  вы

 выступите".  Для галочки, для того, чтобы, не обсуждая детально,

 если  мы  завершаем первое чтение, и по каждому имеющемуся у нас

 замечанию  выступить,  высказаться,  аргументировать,  для  того

 чтобы  имели  возможность включить на повторное чтение, этого, к

 сожалению  нам  не  хотят  дать возможности. Поэтому мы и просим

 вас,  мы  будем  регистрироваться,  пожалуйста,  давайте сделаем

 обсуждение,  завершим  это  обсуждение,  новый совершенно проект

 появился  у  нас перед вами. До этого телевидение благодаря Емцу

 три  недели  уже  говорит,  что  это  радикально отличающийся от

 предложение  Конституционной  комиссии  проект.  Значит давайте,

 если он радикально отличается, обсуждать его.

      Но,  с одной стороны, он на трибуне говорит об одном, а для

 народных  депутатов  оказывается  совершенно  другое.  Если  это

 отличается,  даже  по пропорциональному принципу мы готовы пойти

 на    вариант    обсуждения.   Я   сейчас   закончу,   Александр

 Александрович.  Даже, так скажем, по пропорциональному принципу,

 но  не  так,  как  сейчас  диктуются  условия. У нас 90 народных

 депутатов, 160 статей, так давайте тогда их обсудим.

      Следующее.  Мы  предлагаем  в  пакете действительно тогда и

 порпавки   к  Регламенту  и  поправку  Саханя  Ивана  Яковлевича

 проголосовать,  которая  предлагает  заложить  гарантию,  что  в

 первом чтении будет принято решение, которое не даст возможность

 вынести   на   референдум   без   второго   чтения  документ.  И

 естественно,  что  просим  вам, коль так уже пошло и мы начинаем

 говорить  о  том,  кто  регистрируется,  кто  не регистрируется,

 выполните, пожалуйста, регламентную норму: зарегистрируйтесь все

 у столов как положено и садимся в зал при выполнении тех просьб,

 котрые мы сейчас вам предложили для  обсуждения.

 

      ГОЛОВА.  Шейко від фракції "Центр".

 

      ШЕЙКО

 

      Депутатська група "Центр", 444 округ.

      Шановні  народні  депутати, шановні члени Уряду, Олександре

 Олександровичу.  Ну,  я  вважав би що далі в такому режимі сесія

 працювати  просто  не  має права, абсолютно очевидно, що частина

 депутатів  не  хоче Конституції, а частина її хоче. І все те, що

 відбувається  процедурно, по Регламенту, зміни пропонуються, все

 це звичайно відомо для того, щоб затягнути прийняття Конституції

 і  все-таки  не проголосовать її. Я взагалі дивуюся всьому тому,

 що пропонується нині.

      Є   в  порядку  денному  питання  -прийняття...  розгляд  і

 прийняття Конституції в першому читанні. Чому ми раптом сьогодні

 пішли  по  тлумаченню  Регламенту, заглядаєм на друге читання?..

 Можливо,  давайте зараз продумаєм процедуру третього читання.. Є

 конкретне   питання.   По  конкретному  питанню  треба  приймати

 рішення.  І,  до  речі,  для того, щоби взагалі говорити в цьому

 залі,  треба  в  першу  чергу  зареєструватися  всім тим, хто не

 реєструється.

      І,  скажімо,  проект,  який  запропонував депутат Гетьман і

 депутата Самофалов. Ну, колеги, ви розумієте, що його взагалі не

 треба  розглядати,  тому  що  він  не є предметом сьогоднішнього

 обговорення  і  він  взагалі  не  вписується  ні  в які варіанти

 розгляду  проекту  Конституції. Я вам зачитую статтю 3. 2. 2, на

 яку  так  посилаються  тут,  в  цьому  проекті: "Закони України,

 потсанови  Верховної  Ради  та  інше рішення приймається простою

 більшістю  голосів".  Взагалі  в Регламенті не виписаний варіант

 пирйняття  Конституції  -ми  ж  з вами це говорили ще два місяці

 тому. І якщо йде мова, скажімо, в частині другій цієї статті про

 Конституцію   як   таку,  то  в  другому  читанні  вона  повинна

 прийматися постатейно, виключно 2/3 голосів.

      Давайте  спроецируємо  варіант: ми запропонуєм зараз внести

 оці  зміни, простою більшістю будем голосувати в другому читанні

 статті.

      А   я  хочу  попереду  поставити,  скажімо,  конституційний

 розгляд  цього  питання,  як це належиться. І в другому читанні,

 скажімо,  сесійний  2/3 приймає в цілому Конституцію. Яким чином

 тоді  нам виходити, коли ми запропонуємо приймати цей доленосний

 документ   для   держави   простою  більшістю  голосів  народних

 депутатів?!..  Немає  ніякої  логіки  в  сьогоднішньому  веденні

 засідань, в чорашньому тому...

      Колеги  лівих фракцій, ви вчора тут Президентові пообіцяли,

 що   ви   сьогодні  будете  реєструватися  і  розглядати  проект

 Конституції.  Якщо  ви  не шануєте людину, то шануйте посаду. Це

 він,   Глва  держави,  і  якщо  ви  вчора  домовленість  мали  з

 Президентом,  то будьте добрі, зареєструйтесь сьогодні і давайте

 працювати  і  розглядати  Конституцію.  Вона  сьогодні  потрібна

 Україні!  Якщо  ви так дуже піклуєтесь за народ, то давайте все-

 таки на цей народ попрацюємо сьогодні! Дякую.

 

      ГОЛОВА.  Все.  Від  "Реформи"  ще  не  виступили?  Ну, будь

 ласка... Внесли... перерву  брали  фракції.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Порадилися... Будь ласка, говоріть  Головатий.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Як  зареєструєтесь,  візьмете  право.  Якщо  зареєструється

 Верховна Рада.

      ШУМ У ЗАЛІ

      А  вони  від  фракції  виступають,  вони нараду проводть до

 відкриття. Будь ласка.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Ще  раз  пояснюю всім хто підтримує абощо. Іде обговорення

 того,  що  радилися  фракції  до перерви. Сесія не відкрита. Тим

 паче,  ви  позафракційний, тому відкриєм сесію, буде з процедури

 слово,  візьмете слово.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Такого немає,  такого немає.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Пояснюю,   будь   ласка,   Головатий  говорить.   Головатий

 говорить, будь ласка. Говоріть.

 

      ГОЛОВАТИЙ.

      Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Депутатська

 група  "Реформи",  я  виступаю від депутатської групи "Реформи",

 депутат  Моісеєнко, щоб ви зрозуміли. От же, шановний, Олександр

 Олександрович,  яке  питання стоїть на порядку денного сесійного

 засідання, яке вчора було неодноразово вами незаконно припинено?

 Питання  1-го читання проекту Конституції. Будь ласка, завершіть

 розгляд  цього  питання,  згідно  Регламенту  і це ваш обов'язок

 завершити його, як воно сформульовано. Проект Конституції в 1-му

 читанні. От же  я  пропоную вам......

      ШУМ У ЗАЛІ

      Я хочу, щоб Голова Верховної Ради завершив розгляд питання,

 яке  було винесено, ще раз говорю, в 1-е читання. І прошу Голову

 Верховної  Ради  не  займатися  крутіством  і  підміною  понять,

 підміною понять.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Під  підміною  понять  я  вважаю  внесення сьогодні проекту

 постановою,  який  вніс  депутат  Гетьман  і депутата Самофалов.

      Тепер  я  звертаюсь  до  вас,  шановні народні депутати: не

 видавайте цей проект як компроміс, це є обман, обман депутатів і

 обман  всіх.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Тому  що він містить нові положення Регламенту, міняючи дві

 третини, необхідних для прийняття рішень по законопроекту, в тому

 числі   конституційному,   на  просту  більшість.

      Так,  вибачте,  це  трумачення  чи  це  заміна  двох третин

 кваліфікованої  більшості  на  абсолютну.  Це  тлумачення  чи це

 обман?  Це підміна понять, це заміна кваліфікованої більшості на

 абсолютну  більшість.

      Але  мова  йде  про  те, що, що Конституція є Конституцією,

 єдина  найвища  гарантія Конституцій в усіх країнах, що її зміна

 можлива  тільки   кваліфікованою  більшістю.

      Так що, Олександр Олександрович, ви тут робите сьогодні? Ви

 що,  зараз  збираєтесь  приймати  тлумачення  чи  ви  збираєтесь

 приймати   рішення   по  питанню,  яке  вчора  було  внесено  на

 обговорення?

      Отже,  якщо  шановні  депутати  Гетьман і Самохвалов хочуть

 змінити  Регламент,  будь ласка, внесіть проект закону про зміну

 Регламенту   в  установленому  порядку,  хай  профільна  Комісія

 Стретовича  зробить  висновок  -це тлумачення чи зміна закону, і

 потім  ми  будемо   розглядати.

      Але  це  окреме питання порядку денного, і воно мусить бути

 внесено   окремо.

      Тому, Олександр Олександрович і шановні народні депутати, я

 підвищую  голос,  тому  що  вам це не подобається, тим, хто хоче

 далі  обманювати...

      Симоненко    говорив  4  хвилини.

      Я   прошу,   Олександр   Олександрович   розпочати   сесію,

 зареєструвати  депутатський  корпус і прийняти рішення з порядку

 денного,  яке  було  вчора  внесено  на  розгляд. Дякую.

      (ОПЛЕСКИ)

 

      ГОЛОВА.    Спокійно. Будь ласка,  увага.

      Ми обмінялись думками з приводу початку роботи сесії.

      Я  перед  тим хотів би скористатись теж деякими ефмоційними

 прийомами  чи що і сказати. Коли я слухаю виступи тут депутатів,

 то  я  дивуюся:  "Господи,  які ж ми всі розумні". І поряд з цим

 думаю, які ж ми всі дурні.

      Тому  що  говорячи  розумні  речі,  ми обкладаємо їх в такі

 слова,  в  такі  епітети,  щоб  обов'язково глибше достати свого

 уявного  або  відомого  апонента,  нічого  не  досягаючи з цього

 приводу.  В результаті тільки одне злобство. І слава богу, що це

 не транслюється на радіо і телебаченні.

      Так  от  я  дам  відповідь  на всі ті питання, які сьогодні

 звучали.  Я  прошу  сядьте  всі  на  місця і не підказуйте. Коли

 просить,  скажем,  Марченко  Кендзьор  в данному випадку, то це,

 мабуть,  підозріло.  Так же? Тому я ще раз прошу. Слово я не дам

 до  тих  пір,  поки...  Будь  ласка. Ще раз пояснюю. Слово я дам

 тоді, якщо зареєструються і розпочнеться сесія.

 

      _______________. Я не буду регистрироваться...

 

      ГОЛОВА.   Так   і   не   треба.  Ще  раз  пояснюю,  депутат

 користується   своїм   правом   у  сесійному  режимі,  сесійному

 засіданні.

      У  нас  немає підстав не вірити одни одному, я маю на увазі

 фракції,  які  висловлювали  зараз  свої  позиції,  фракції  від

 незалежності.  Ми на раді фракцій ту ж позицію підтримує фракція

 "Єдність",  фракція  МДГ.  Бо  тільки  що  Головатий  дуже чітко

 пояснив, що група спеціалістів підготувала проект Конституції. І

 якщо  ми  протягом другого читання не внесем туди ніяких змін, а

 він  пояснив  чому  не  можна  внести, то тоді власне виноситься

 питання  чи  на  референдум,  чи  якимось іншим способом. І чому

 вчора  так  активно  велась агитація підвести риску і все, і так

 дальше, і так дальше.

      Тоді  виникає  питання.  Вчора  Президент  сказав:  "В мене

 самого  багато  зауважень  до  цього проекту". Яким способом він

 думає провести ці пропозиції?

      ШУМ У ЗАЛІ

      Яким  способом  ви  відстоюєте  свої  позиції? Це зв'зано з

 будь-яким   пунктом  Конституції:  організація  влади,  принципи

 розмежування,  перехідні позиції, судова влада, магістратура, що

 таке  універсал.  Ми ж неможем записувати в Конституцію незнаючи

 що.  Якщо  ми  не  будемо  мати  змоги  в другому читанні внести

 поправки,  то  це  означає6 що оці всі некоректності, неточності

 виносяться, як норми Конституції. Ось в чому питання.

      І  дальше.  Статья  3.  2.  2,  на  що  посилається у своїй

 пропозиції   Гетьма,   Самофалов,  звучить  так,  пункт  другий:

 "Рішення...  Хвилиночку.  3. 2. 2:"Рішення про прийняття зміну і

 доповнення  до  Конституції  України  ввжається  прийнятим, якщо

 після  його  обговорення   згідно  із  статтею  3. 4. 1 за нього

 проголосувало  не  менше  як  2/3 депутатів від складу Верховної

 Ради.   Визначено  в  Конституції.  Голосування  з  цих  питань

 проводиться  поіменно".  Так от тлумачення і стосується того, що

 мова   йде   рішення   про   прийняття  зміну  і  доповлення  до

 Конституції.  І  проект  передбачає, що рішення про прийняття ми

 будем  приймати конституційною більшістю. Зміни і доповнення тут

 не стосується, бо це до діючої Конституції.

      Тому,   щоб   не   було   ні   в  кого  сумнівів,  я  прошу

 зареєструватися  і я відразу поставлю на голосування цей проект,

 який  вніс...  Це  не  зміна  положень, не зміна обговорення, це

 питання  процедурне  і  ми  його повинні з'ясувати для того, щоб

 дати відповідь один одному  на що розраховуєм.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Будь ласка. Я прошу всіх зареєструватися.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Одну  хвилиночку.  Від  столів дайте довідку про реєстрацію

 від столів.

 

      ГОЛОВА. Прошу сісти на місця. В мене є пропозиція. Я хочу з

 вами порадитися.

      Я ще раз прошу,  сядьте всі на місця. Антон  Денисович,

      Антон Денисович! Антон Денисович!

      Будь ласка, заспокойтеся!

      ШУМ У ЗАЛІ

      Нам  потрібно  подолати  недовіру  один  до  одного. Я бачу

 тільки  один  шлях,  він  не  передбачений в Регламенті, але, як

 виняток,  ми  ним  можемо  скористатися,  якщо ви підтримуєте цю

 пропозицію.

      Будь  ласка, сядьте, будь ласка, на місце. Сядьте на місце,

 будь  ласка.  Ще раз, будь ласка, прошу: сядьте на місце! Ще раз

 прошу!

      Для  того,  щоб  подолати недовіру один до одного... Будьте

 уважні, я ж до вас звертаюся, люди добрі!

      Для  того,  щоб  подолати  недовіру один до одного, у нас є

 тільки один варіант, як виняток, як виняток: провести реєстрацію

 і  одночасно  голосування  цієї  норми,  що  внесли  Самофалов і

 Гетьман.  Іншого  виходу  у  нас  я  не  бачу. Тоді ми не можемо

 розпочинати засідання.

      Тоді,  я  прошу  проголосувати одночасно за реєстрацію і за

 прийняття ціє постанови, яку вніс Самофалов і Гетьман. Ставлю на

 голосування.

      Будь ласка, в мене немає іншого виходу.

 

      "за"

 

      Значить  не приймається ця постанова. Перерву просять на 10

 хвилин.  Я зараз дам цю перерву. Але перед тим я прошу: протягом

 перерви  всі  депутати  зареєструйтесь  біля столів і заходьте в

 зал.

      ШУМ В ЗАЛІ

      Перерва на 10  хвилин.

 

                          ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

 

 

      ГОЛОВА. Я  прошу  сісти  всіх  на  місця.

      Сідайте,  будь ласка.

      Я  прошу  уваги. Я  прошу  вас.

      В  порядку  інформації  я  зроблю  кілька  повідомлень,  не

 відкриваючи засідання. Будь ласка, увага.

      По-перше,  я  просив  би  вашої  уваги, щоб представити вам

 депутата  Верховної  Ради,  Прем'єр-міністра  України  Лазаренко

 Павла Івановича. Будь ласка.

 

      ОПЛЕСКИ.

 

      Побажати  йому успіхів в роботі, стійкості на цьому місці і

 успіхів  у  економічному  розвитку України. Чого ми всі, мабуть,

 так само бажаємо, як і Прем'єр-міністр і весь Кабінет Міністрів.

 Це перше повідомлення.

      Друге повідомлення. Учора під час засідання тут відбувалися

 події,  які  не всі одномірно чи правильно, вірніше, коментують.

 Це стосується ведення засідання Олегом Олексійовичем Деьоміним.

      То третє повідомлення.  Заспокойтеся не галасуйте.

      Так  от  Олег  Олексійович  Дьомін  вів  засідання  за моїм

 дорученням.  Це  передбачено  Конституцією  і Регламентом. Після

 того,  я  хочу сказати, якщо я закриваю засідання як головуючий,

 то  будь-яке  посягання на це право, а голова Верховної Ради -це

 конституційна  посада,  карається  в  кримінальному порядку. При

 чому  строк  давності  не  існує.  І я хотів би тих, хто кричить

 зараз  не  своїм  голосом,  для  себе зробить висновок, що ви не

 провокуйте,  не  підставляйте  людей.  І  дирегувати...  ви  тут

 сидіть,  сидіть..  У  нас все в порядку. Це все дурниці, вибачте

 мені за неконституційний  вираз.

      Третє питання.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Іван,  сідайте,  Іван  Олександрович,  сідайте. Ми ж вас не

 роздягаємо зараз, як сказав учора хтось із депутатів.

      Третє.  Вчора прозвучало також зауваження чи виступ від 170

 депутатів  голови  фракції "Реформи" Соболєва про недовіру мені,

 як  Голові  Верховної  Ради,  про  необхідність,  так би мовити,

 позбавити  мене  повноважень Голови. Я наполягаю на тому, щоб це

 все було зроблено в офіційному порядку. А саме...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Ви  не  знаєте  Регламент,  Єльяшкевич,  ви  і  фракцію  не

 представляєте. Я вам читаю так, як у Регламенті записано.

      ШУМ У ЗАЛІ

      По-перше. І ви, Іван, зачитайте.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Це робиться в такі  послідовності.

      По-перше.  Заява  чи звернення з цього приводу оголошеється

 на пленарному засіданні. У Регламенті це записано.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Дальше. Список із підписами додається до цієї заяви.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Дальше.   Та  заспокойтеся.  Питання  про  включення  цього

 питання в порядок дня розглядається наступного пленарного дня. З

 того  моменту,  якщо  приймає  рішення  Верховна  Рада  з  цього

 приводу, засідання веде заступник.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Ви ще раз переконуєтесь, що в нас є група депутатів, які не

 читають Регламент,  а тільки  регламентом фракції користуються.

      Так  от,  протягом  двох  тижнів  веде засідання заступник.

 Після того тільки питання береться до розгляду. Під час розгляду

 цього   питання   Верховна   Рада   призначає  за  одномоментною

 процедурою  ведучого  засідання.  До  речі,  не з числа тих, хто

 підписали заяву.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Дальше.   Рішення   про   позбавилення  повноважень  Голови

 Верховної  Ради приймається таємним голосувианням бюлетенями при

 реєстрації від столів, як потрібно сьогодні 278 і при більшості,

 простій  більшості  голосів.  Тому  я хотів би, щоб ця процедура

 була  здійснена  у  сесійному залі. Щоб припинилися спекуляції і

 оті  підписи,  які...  про  які  я  давно  знаю,  які ставлять у

 незручну ситуацію депутата, котрий приходить до мене і говорить:

 "Ви знаєте, я з вами до кінця життя".

      ШУМ В ЗАЛІ

      А я  йому  кажу: "Так  чому ж  ти  тоді   підписуєшся?"

      "Я  не  підписуюсь".  Я  показую  йому  в  списку,  де  він

 підписаний. І тоді він... Не ставте людину в незручне становище.

 Доведіть  це  все  до завершення. Я спокійно на це дивлюсь, я не

 тримаюся  за  це місце. Я вам не   один раз казав.

      ШУМ В ЗАЛІ

      Але,  поки  я  -Голова  Верховної Ради, то ви будете робити

 так, як написано   в   регламенті.

      ШУМ В ЗАЛІ. ВИГУКИ. НЕ ЧУТИ

      Так.

      ОПЛЕСКИ

      Дальше.  Я ще раз повторюю... це... Я ще раз пояснюю. Тепер

 відносно...

      ВИГУКИ. НЕ ЧУТИ

      Будь ласка. Спокійно. Сьогодні обговорюється не це питання,

 до речі.  Я роблю  інформацію, яку  зобов'язаний був  зробити.

      Тепер,  тепер...  Та ну Господи, та нічого мені перед вами,

 Соболєв, виправдовуватися. Слухайте,  нічого.

      Будете  обрані Головою Верховної Ради, як вам обіцяно, тоді

 буде  видно.

      Дальше.  Спокійно,  спокійно.  Ну  це  ж  не  транслюється,

 заспокойтеся.

      ШУМ В ЗАЛІ

      Тепер...  Основна процедура відкриття засідання передбачена

 в Регламенті -реєстрація біля столів і реєстрація в залі.

      Вранці  о  10  ранку  реєстрація здійснена біля столів -220

 депутатів.  Відкривати засідання не можна. Реєстрація в залі, ви

 бачили,  ми голосували  її - 260 голосів... 262.

      Реєструвати не можна. То вчора було 270, сьогодні було 262.

      Дальше.  Я  вніс компромісну пропозицію. Я розумію, що вона

 не  передбачена  Регламентом, але, як виняток, вона могла б бути

 шляхом подолання недовіри.

      Сьогодні,  ну,  я  прошу  вас,  не  кричіть.  Я  нічого  не

 хвилююся,  Господи,  про що тут хвилюватися?! У Регламенті норма

 записана,  що  кожен  депутат  сидить на визначеному місці. Так,

 будь  ласка,  виникає питання, чому ви тут сидите, як ви повинні

 сидіти в Запорізькій області, інші -у Львівській області і т. д.

 Ви  всі  зібралися  і  кричите,  диригуєте сесією. Це записано у

 Регламенті. І тому, я прошу: помовчіть, помовчіть!

      Тепер.  Я  просив би всіх нас, спілкуючись один з одним, не

 використовувати  тембр  у  голосі,  який називається фальцет. Це

 нічого  не  дає.  Ми можемо тільки шляхом натискування на кнопки

 вирішити  питання.  І ми повинні подолати сьогодні недовіру один

 до одного. Подолати її можна якимсь шляхом.

      Сьогодні  чітко у цьому нашому намаганні відкрити засідання

 проявилося,  появилося, що ніхто не має наміру із тих, хто писав

 проект  Конституції,  внести  які-небудь  зміни.  Бо зміни можна

 внести   тільки   в  порядку  другого  читання.  Але  тлумачення

 Регламенту,   яке  я  зробив,  яке  зробили  автори  пропозиції,

 говорить,  що  можна  це  зробити,  якщо  є  на  те  добра  воля

 депутатів.

      Видно  було,  що  блокується  просування в цьому відношенні

 іншою  стороною: одні не реєструються, а інші -не хочуть піти на

 цей компроміс, який, власне, не такий принциповий.

      Тому,   я  змушений  ще  раз  звернутися  до  вас  усіх  із

 проханням:  давайте  ми проголосуємо проект постанови і визнаємо

 це  голосування  реєстрацією  сесійного засідання. Це відхилення

 від Регламенту, я відразу кажу.

      Зрозуміло?  Ні,  я  ще  раз  повторюю  -це  відхилення  віл

 Регламенту, яке роблю зауваження Квятковському за його образу, і

 майте  на  увазі,  Жеребецькому,  вибачне мені, Ігор Васильович,

 Жеребецькому.  Ще  раз  повторюю,  так  от  за нормою Регламента

 адхок,  будьте уважні, за нормою Регламенту ажхок ми можемо один

 раз  прийняти процедурне рішення з порушенням, з відхиленням від

 норм Регламенту.

      Ще  раз  пояснюю,  відкрийте  Регламент і почитайте. Тому я

 просив  би всіх спочатку вставити картки, я реєстрацію проводити

 не  буду.  Вставьте  картки  всі,  вставьте  картки,  я прошу. Я

 реєстрацію проводити не буду.

      (Шум у залі)

      Я  прошу  вас,  я  прошу  проголосувати  простою більшістю,

 простим  голосуванням  дозвіл  провести  голосування  по проекту

 постанови,   який   вніс   Самофалов  і  Гетьман  і  визнати  це

 голосування   реєстрацією,   позитивне   вирішення   реєстрацією

 Верховної Ради.

      (Шум у залі)

      А я зараз поставлю на голосування.

      (Шум у залі)

      Будь   ласка,   звільнете,  звільнете  я  ще  раз  кажу.  Я

 зареєстрований  там  і  тут.  І  ви  зареєстровані? Сядьте, будь

 ласка, на місце. То їхнє право, то їхнє право.

 

      З ЗАЛУ. І комуністи нехай зареєструються.

 

      ГОЛОВА.  То їхнє право.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Так.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я прошу вставити картки.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я поясню.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ну, не треба це -ну це чув я вже, ну, Павло Михайлович, ну

 ви  ж  поет, ви можете це гарно подати. Навіщо це потрібно?! І я

 можу так вам відповісти... Від цього ніхто не виграють...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ну, будь ласка.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я  ще  раз  пояснюю.  Я  пояснюю ситуацію. Я прошу вставити

 картки - це перше прохання. А потім, одночасно із... Ні, а потім

 поставити  на голосування проект постанови, яку внесли Самофалов

 і...Ні, а потім проголосувати позицію............... - на один

 раз дати дозвіл Верховною Радою голосування з приводу конкретної

 постанови визнати голосуванням.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ну, я... будь ласка,  ну сядьте на місце...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Та я ж пояснюю... Та я про це ще раз пояснюю!..

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Будь ласка. Ще раз пояснюю суть пропозиції: перше -вставити

 картки;  друге  -проголосувати  можливість  прийняття рішення за

 схемою......, можливість прийняття рішення за сехмою..........

 Дальше - проголосувати проект постанови, який внесла комісія...

 фракції Гетьмана, Самофалова. І четверте: визнати це голосування

 реєстрацією.

      ШУМ У ЗАЛІ

 Будь  ласка,  будь  ласка, Головатий це ви будете в міністерстві

 кричать,  а  тут  кричать  не  треба.  Ідіть в міністерство, там

 будете   таким   голосом  користуваться...  Та,  не  хвилюйтесь.

 Спокійно,  спокійно...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Це  зараз,  а я сказав вранці було 220, на 10-у годину було

 220,  а  зараз  було  197, коли було.........., а потім ще пішли

 записуваться. ШУМ У ЗАЛІ

      Я  прошу провести реєстрацію по фракціях зараз, по фракціях

 провести  реєстрацію зараз, будь ласка. Опублікуйте список. Так,

 подивіться  тепер,  хто  реєструється,  а хто не реєструється із

 присутніх.  Та  не  тільки ті самі! "Реформи" - 15; 5 "проти" і так

 дальше;  Рух:  10  -"за", 14 -"проти"; комуністи: 3 -"за", 4 (чи

 скільки там?) - " проти"...

      ШУМ У ЗАЛІ

      ...  ноль "проти".

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Тому    мова  от  про  що... Будь ласка,  заспокойтесь.

      Тому  я  змушений зробити висновок такий: що довіри один до

 одного  немає.  А  довіри  -треба домовлятись про довіру. Тому я

 пропоную:  зараз  11.  58, якраз час перерви. Керівники фракцій,

 будь  ласка,  зайдіть  в  зал  Президії. По одному від фракцій і

 груп, кому ви довіряєте. А  решта  йдіть  на   перерву.

      Півгодини  перерва.

                              - 36 -

                          ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

      ГОЛОВА. Прошу сісти на місця.

     

       ШУМ   У   ЗАЛІ

     

      ГОЛОВА.  Будь ласка,  сідайте  на  місця.

      Я  ще  раз  прошу,  сідайте  на  місця.

      Будь ласка,   проводиться  поіменна  реєстрація.

     

      Зареєструвалось  260  депутатів.

      Відкрити  пленарне  засідання  я не  маю  права.

      Цю  реєстрацію  буде  опубліковано  в  "Голосі   України".

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Будь ласка,  спокійно,  всі  зайшли.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Дальше,  прошу  уваги. О 13. 30 в залі Президії відбудеться

 засідання   Президії   Верховної  Ради.  Будь  ласка,  засідання

 оголошується закритим. Наступне засідання відбудеться 4 числа.