Стенограма пленарного засідання

24 травня 1996

                   ЗАСІДАННЯ  ВІСІМДЕСЯТ  П'ЯТЕ*

        с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

          У к р а ї н и  24  т р а в н я   1996  р о к у

                           10.00 година

 

         Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

                            МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.  Доброго  ранку,  шанові депутати і гості Верховної

 Ради,  шановні радіослухачі!  Я прошу депутатів підготуватися до

 реєстрації.... Реєструємся.

      В  порядку  інформації:  тільки  що  закінчилося  засідання

 Президії  Верховної Ради, де розглядався порядок дня на сьогодні

 і  пропозиції щодо процедури розгляду і терміну розгляду проекту

 Конституції.  Будь  ласка,  увага.  Увага.  Президія  прийшла до

 висновку  про  можливість  розгляду сьогодні економічних питань,

 прелік  їх  вам  розданий   і  навіть  із  додатком  Закон  "Про

 патентування"-надзвичайно важлива поправка до цього закону, лише

 проект  закону.  А  28  числа провести засідання Верховної Ради,

 тобто  перенести  на  28  число  засідання  Верховної  Ради,  де

 розглянути  питання про  Конституцію.

      ШУМ У ЗАЛІ

      В зв'язку з тим, прошу вас, що Верховна Рада порядок дня на

 щодня  не  затверджує,  але  в  зв'язку  з тим, що розглядається

 одночасне   питання   про   перенесення   розгляду  питання  про

 Конституцію.

      Я  просив  підготуватися  до реєстрації, зареєструватися, я

 поставлю  на голосування в комплексі питання про те, що сьогодні

 ми   розглядаємо   блок   економічних   питань,  а  питання  про

 Конституцію переносим на 28 число.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Ще  раз  пояснюю:  поставлю  в  комплексі  одне питання про

 затвердження  порядку на сьогодні -блок економічних питань, який

 у  вас  розданий  на  руках  плюс  Закон  "Про  патентування"  і

 одночасно про перенесення на 28 число питання про Конституцію.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Я прошу зареєструватися.

      Це  голосування  буде як виняток, тому що на щодня порядок

 дня не затверджується Верховною Радою.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Будь ласка.

      В  пакеті!  В  пакеті...  Одну  хвилиночку!  одну хвилинку,

 підготуйтесь  до реєстрації. Зніміть голосування! Вставте картки

 всі!

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Картки   вставте,   кажу!..  Реєстрація  поіменна.  Внесена

 пропозиція  ставиться  на  голосування.  В  пакеті!  Будь ласка,

 прошу.

      ШУМ   У   ЗАЛІ

      Проводиться поіменная реєстрація. Будь ласка.

 

      "За" -

      В  залі  304  чоловіки. Рішення прийняте. Ранкове засідання

 оголошується відкритим!

      Депутатські  запити Пономаренка, Пасько, Сироти до міністра

 зв'язку  стосовно  вжиття  заходів  щодо відновлення радіомовних

 мереж в сільській місцевості.

      Групи  народних  депутатів (Процев'ят, Дем'ян, Глухівський)

 до  Президента, Генерального прокурора і голови Комісії з питань

 законності   в   зв'язку   з  відсутністю  належного  реагування

 правоохоронних  органів  на  неправомірні дії стосовно народного

 депутата Круцика.

      Чапюка Ростислава Степановича до Прем'єр-міністра України у

 зв'язку  з  невдоволенням  відповіді  на  депутатське  звернення

 стосовно  заборгованості  з виплатамми заробітної плати вчителям

 Волинської області.

      Групи  народних  депутатів:  Шеховцов,  Кузнєцов та інші до

 Генерального прокурора в зв'язку з незадоволенням реагуванням на

 депутатський    запит    стосовно   достовірності   кримінальних

 звинувачень   щодо   колишнього   народного   депутата  України,

 колишнього першого заступника прокурора Гайсинського.

      Алексєєва Володимира Генадійовича до Генерального прокурора

 у  зв'язку  з  відсутністю  реагування  на депутатське звернення

 стосовно   подання   Генеральної  прокуроратури  відносно  листа

 Міністерства фінансів, Національного банку.

      Білоуса   Вячеслава   Олександровича  до  міністра  оборони

 України  у зв'язку з відсутністю відповіді на звернення стосовно

 надання  інформації  про звільнення у запас військовослужбовців,

 які мали вчені ступені і  звання.

      Ставлю  на  голосування цю пропозицію, підготовленні запити

 відповідно  до вимог  регламенту. Голосується.

 

      "За" -

      Рішення прийнято. Спасибі.

      Про  основні  напрямки грошово-кредитної політики в Україні

 на  1996  рік.  Продовження  розгляду.  Слово  має Суслов Віктор

 Іванович   -голова  Комісії  з  питань  фінансів  і  банківської

 діяльності. Я прошу уваги.

 

      СУСЛОВ В.І.

 

      Уважаемые  народные депутаты, я хочу обратить ваше внимание

 на  то,  что мы обсуждаем специальный и очень сложный вопрос. По

 украинскому   законодательству   проект   основных   направлений

 денежно-кредитной политики Национального банка Украины на каждый

 год подлежит одобрению Верховным Советом Украины.

 

      ГОЛОВА.  Одну  хвилинку.  Я прошу Віктор Тимофійович, Павло

 Михайлович,  посідайте  на  місця.  Будь ласка, митинг у залі не

 проводьте.  Антон Денисович, посідайте всі на місця, будь ласка.

 Одну хвилину. Володимир Романович, сідайте на місце, будь ласка.

      Катерина  Тимофіївна, Семенівна, сідайте. І ви теж на місце

 своє. Будь ласка.

      Ігор  Рафаїлович,  Ігор  Рафаїлович,  попросіть, щоб вам не

 заважали слухать доповідача.

      Готові слухать? Олександр Олександрович! Будь ласка.

 

      СУСЛОВ  В.  І. Банковское законодательство стран с развитой

 рыночной  экономикой,  как  правило, не предполагает утверждения

 подобного  документа.  В законодательстве таких стран мы находим

 тезис о независимости Центрального банка, тезис о том, что члены

 правления   Центрального   банка   должны   обладать  выдающейся

 профессиональной  квалификацией.  И  таким  образом в странах со

 стабильной ситуацией...

 

      ГОЛОВА.  Одну  хвилинку.  Ще  раз прошу. Я роблю зауваження

 депутатам,  поки  що  не  називаючи їх прізвищ. Не переходьте на

 фальцет,   будь   ласка.  Спокійно  сидіть.  Ще  раз  прошу,  не

 переходьте на фальцет, сядьте. Це нікому не потрібні ваші вигуки

 зараз. Слухається важливе питання, будь ласка.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Говоріть.

 

      СУСЛОВ  В.  І. Итак в странах, политическая и экономическая

 ситуация  в которых стабильна, само утвержнение членов правления

 Центрального   банка   эсть   факт   признания   их   высочайшей

 профессинальной квалификации, их права самим определять денежно-

 кредитную  политику. Банкиры, как правило, этим гордятся и любят

 подчеркивать,   что   денежно-кредитьная   политика   не  должна

 регламентироваться  законодательством  жестко,  так  как  это не

 наука,  а  искусство.

      Такое возможно в условиях деполитизации центральных банков.

 Но  во  всех  этих  странах  вначале  действительно  достигалась

 политическая    (...........)   (...........),   а   затем   уже

 обеспечивалась подлинная независимость центрального банка.

      Мы з вами понимаем, что в условиях современной Украины, как

 страны с переходной экономикой, Национальный банк у нас не может

 быть полностью свободен от политики. Даже если он захочен этого.

      Поэтому   Верховный  Совет  должен  рассматривать  Основные

 направления  политики,  обсуждая  конечно  не технические детали

 этой   политики,   а   в   основном  давая  оценку  стратегии  и

 Национального  банка, и правильности выбора им политики.

      Вчера  в  выступлениях  депутатов  звучали  предложения,  в

 часности  о  том,  что  Основные  направления  денежно-кредитной

 политики Национального банка могут быть приняты в первом чтении.

 Я  бы  хотел  против этого возразить. Если мы примем их в первом

 чтении  и начнем вносить и обсуждать потом предложения депутатов

 конечно  же  мы  поставим  себя в положение людей, которые будут

 навязывать  определенные  инструменты  и  решения  Национальному

 банку Украины  и  это  было  бы  неправильно.

      ШУМ В ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА.  Віктор  Іванович, на секунду сядьте на перше місце

 сюди.  Поряд.

      Я  припустив технічну помилку просто. Я сприйняв реєстрацію

 поіменно,  як вирішення питання. Тому треба проголосувати те, що

 я вніс. Тобто, те, що я пакеті ставив, ставиться на голосування.

 Будь ласка,   ставлю на голосування.

 

      "За" -

      Будь ласка, оголосіть, щоб    зайшліи  до залу  ті, що

 повиходили.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Сідайте на місця. Я скажу зараз.

      Будь  ласка,  як  виняток,  ще  раз  повторюю,  як виняток

 ставиться  на голосування затвердження порядку дня на сьогодні з

 доповненням  цього  порядку  питанням  про  патентування  і  про

 перенесення на 28 число питання про розгляд Конституції.

      Ставлю на голосування. Ставлю на голосування.

      Голосуйте,  будь ласка.

 

      "за"

       Рішення прийнято.

      Віктор Іванович,  будь ласка, на трибуну.

      Закінчим розглядать питання розпочате, тоді ви будете брати

 слово для мотивів.

 

      СУСЛОВ В. І. Уважаемые народные депутаты, все, что я сказал

 до  сих  пор,  сводится  к  постановке  вопроса:  имеет ли право

 Верховный Совет исправлять в деталях политку Национального банка

 или  нет.  И я отвечаю, что нет. И именно этим руководствовалась

 комиссия  Верховного  Совета  по  вопросам финансов и банковской

 деятельности,  когда  внесла  проект  постановления об одобрении

 основных направлений денежно-кредитной политики.

      То есть исходя из того, что мы доверям правлению и политика

 правления  правильная.  Но  тем  не менее мы должны с учетом тех

 новых   обстоятельств,   которые   главным  образом  возникли  в

 последнее   время,  еще  раз  посмотреть  на  ситуацию,  которая

 сложилась сегодня в денежно-кредитной сфере.

      Есть целый ряд общеизвестных фактов, бкющих в галаза таких,

 как  развитие  кризиса  неплатежей, нарастание задолженностей по

 заработной  плате  и  других,  которые  всем известны, эти факты

 должны  быть  оценены и денежно-кредитная политика Национального

 Банка  Украины  должна  быть  оценена с точки зрения возможности

 преодоления этих отрицательных явлений в экономике.

      Первая  проблема, над которой мы должны задуматься, состоит

 в  том обеспечивается ли сегодня единство политики Национального

 Банка  Украины  и  правительства  Украины. Даже в законе о самом

 независимом центральном банке, немецком "Бундес" банке говорится

 о  том, что национальный банк, то есть центральный банк Германии

 обязан  поддерживать  политику федерального правительства. У нас

 на  сегодня  нет  оснований утверждать, что Основные направления

 денежно-кредитной   политики   Национального   Банка   полностью

 поддерживаются  правительством.  Для  тех, кто не знает я скажу,

 что  рассмотрение проекта Основных направлений денежно-кредитной

 политики Нацбанка предполагалось на заседании Кабинета Министров

 30  апреля,  но  по  неясным  по нас причинам этот вопрос не был

 рассмотрен  и решение Кабинетом Министров не принималось, в тоже

 самое  время  мы  здесь  все слышали и критику чрезмерно жесткой

 политики   Национального   Банка   со  стороны  премкер-министра

 Украины.

      Во   всем   этом   есть   одна  очень  серкезная  проблема:

 правительство   Украины  практически  получило  все  кредиты  от

 Национального Банка, которые в соответствии с законом о бюджете,

 Национальный  Банк должен был выдать правительству в этом году -

 107 триллионов карбованцев. Если мы утверждаем предложенный нами

 проект,  то,  конечно,  Национальный  банк получает основание до

 конца  года  дополнительных  кредитов  правительству  не давать.

 Хотелось   бы  слышать  здесь  подтверждение  от  представителей

 правительства,  что  правительство и не будет нуждаться до конца

 года  в  кредитах  Национального  банка  для  покрытия  дефицита

 бюджета.

      Далее. Мы можем констатировать, что на сегодня не полностью

 согласуется   денежно-кредитная,   налоговая,   инвестиционня  и

 валютная   политика.   Для  Национального  банка  Украины,  если

 исходить   из  проекта  Основных  направлений  денежно-кредитной

 политики  как таковой, нет проблемы платежного кризиса, проблемы

 с  выплатой  зарплаты  и т. д. -эти проблемы рассматриваются как

 проблемы  правительства,  а  не Национального банка. Но я думаю,

 что именно Национальный банк должен был нам предложить программу

 преодоления    платежного    кризиса,   если   действительно   в

 Национальном  банке  работают специалисты, обладающие выдающейся

 профессинальной квалификацией.

      Что  же  касается  валютной  политики, то надо сказать, что

 здесь  все  мы  видим  удивительный факт стабилизации даже роста

 валютного  курса украинского карбованца, который трудно обкясним

 в  условиях  инфляции,  бюджетного деффицита, который происходит

 несмотря  на  эмиссионные  кредиты Национального банка, котороые

 выдавались в последнее время для покрытие деффицита и, не смотря

 на  падение обкемов производства.

      Таким  образом,  все-же,  я высказываю в данном случае свое

 мнение,  я  считаю,  что  Национальный  банк  в области валютной

 политики,  конечно  же,  не  должен  допускать  повышение  курса

 украинского карбованца, должен идти на выкуп валюты, в том числе

 за  счет  эмиссии.  Эта эмиссия, которая будеи обеспечена на 100

 процентов  валютой,  не  будет фактором инфляции, это нормально.

 Росто  курса карбованца, коечно же, свидетельствует о чрезмерной

 жесткости политики.

      Мы  могли  бы  обсудить специально, об этом, я дмаю, Голова

 правления   должен  был  бы  сказать  и  может  скажет,  что,  к

 сожалению,  один из самых больших недостьатков в этой политике -

 это   то,   что   у   нас   не   работает   эффективная  система

 рефинансирования  коммерческих  банков  со  стороны Нациоального

 банка.   То  есть,  абсолютно  недостаточен  и  минимален  обкем

 кредитов,  которые  выдаются  Национальным  банком  коммерческим

 банкам. Следовательно, отсюда вытекает, во-первых, невозможность

 для многих коммерческих банков получение к редитных ресурсов для

 кредитования экономики и отсюда вытекает также та всем известная

 борьба  за  бюджетные  счета, которая сегодян обострилась средит

 коммерческих   банков   и,  которая  является,  конечно  же,  не

 нормальной и  свидетельствующей о кризисе  банковской сичтемы.

      Я  сегодян  с уверенность могу высказать предположение, что

 при  продолжении  той  политики, которая проводится, в ближайшее

 время   может   наступить   весьма   серьезный   кризис   многих

 коммерческих  банков,  многие из них находятся сегодня на грани,

 так сказать, платежеспособности.

      Таким  образом,  заканчивая  свое выступление, я бы сказал,

 что  конечно  в  том  документе,  который  роздан все правильно,

 правильно  как  в  учебнике. В нем только один недостаток, в нем

 нет   программы  преодоления  реальноразразившегося  на  сегодня

 платежного   кризиса.   И   эта   программа   нескогласована   с

 Правительством.

      Я ни в коем случае не ставлю в вину Национальному банку так

 сказать  неразработку  такой  программы.  Это общая проблема как

 правительства,  так  и  национального  банка. И мы вправе все же

 попросить  Национальный  банк  и  правительство  представить нам

 такую   программу,   тогда  мы  сможем  окончательно  утвердить

 основные  направления  денежно-кредитной  политики Национального

 банка.  В  любом случае проект, который подан от нашей комиссии,

 должен  быть  поставлен на голосование сегодня. Имеет право быть

 поставленным  на  голосование  и  проект,  поданный от бюджетной

 комиссии.  От  себя  я  бы  предложил  такое решение: предложить

 Национальному   банку   Украины  совместно  с  правительством  в

 двухнедельный   срок   доработать  проект  основных  направлений

 денежно-кредитной политики, имея в виду необходимость проведения

 конкретного   анализа   ситуации   в   денежно-кредитной  сфере,

 разработку   мер  по  преодолению  платежного  кризиса,  решению

 проблем   кризиса  выплаты  заработной  платы.  И  этот  проект,

 согласованый  с правительством, таким образом мог быть утвержден

 нами через  две недели. Спасибо.

 

      ГОЛОВА.   Іде  продовження  обговорення.  Тут  запитань  до

 Віктора  Івановича  немає. Просто, тому що йому задавали питання

 при співдоповіді. Будь ласка, сідайте.

      Я так зрозумів із вашої доповіді, що ви пропонуєте прийняти

 за  основу  постанову  Верховної  Ради,  яку  ви  внесли  з двох

 пунктів.   Так?   Про   те,  щоб  схвалити  основні  напрямки  і

 Національному  банку  проінформувати Верховну Раду за підсумками

 першого  півріччя  про  ситуацію  на  грошово-кредитному  ринку.

 Віктор  Іванович,  Михайло  Антонович,  я прошу. Цю постанову ви

 ропонуєте, так? Будь ласка, ще раз Віктору Івановичу слово.

 

      СУСЛОВ  В.  І. Уважаемый Александр Александрович! Уважаемые

 народные  депутаты!  У  вас  на  руках есть проект от Комиссии з

 питань фінансів і банківскої діяльності, где предлагается проект

 вам розданый схвалыты.

      У  вас  на  руках есть проект об основных напрямах грошово-

 кредитной  политики  от  бюджетной  комиссии,  где  предлагается

 направити на доопрацювання.

      Но  с учетом... От себя я уже внес, выступая, предложение с

 учетом  той  ситуации,  которая  сегодня сложилась, вынести этот

 вопрос   через   две  недели,  обязать  Национальный  банк  таки

 согласовать   основни  напрямы  с  Правительством  и  предложить

 конкретные  меры  по  преодолению  платежного кризиса. Вот тогда

 этот проект может быть утвержден.

 

      ГОЛОВА  Слово  Ющенко,  будь  ласка,  Віктору  Андрійовичу,

 голова Національного банку.

 

      ЮЩЕНКО В.А.

      Шановні  народні депутати! Я вимушений звернутися до  вас в

 зв'язку   з   тим,  що  в  доповіді,  яку  висловив  пан  Суслов

 дискредитуєтьсмя політика Національного банку.

      Починаючи з процедури. В мене в руках я демонструю вам лист

 від  Адміністрації  Президента  датований  17  січням 1996 року:

 "Зазначені  документи  суттєвих зауважень не викликали, зважаючи

 на це, вважаємо доцільним внести ці проекти на розгляд Верховної

 Ради   України".   Мова   йде  про  проект  "Основних  напрямків

 монетарної політики 1996 року".

 

      ГОЛОВА.  Віктор  Андрійович, ви мені вибачте. Адміністрація

 Президента   не   суб'єкт  законодавчої  ініціативи.  Ви  можете

 посилаться  у  внутрішній  роботі  на цей документ, він для вас,

 можливо,  важливий,  але  для розгялду Верховної Ради він ніякої

 ролі не грає.

      Для  нас є постанови Кабінету Міністрів, якщо це стосується

 питання,  що  входить в його компетенцію, або вашої організації,

 оскільки ви підпорядковані Верховній Раді.

 

      ЮЩЕНКО. Олександре Олександровичу, дозвольте я висловлюсь.

      Стаття 34, стаття 34 Конституційного договору. "У питаннях,

 пов'язаних  з  проведенням  кредитно-грошової  політики  Кабінет

 Міністрів  України  погоджує  свої  дії  з  Національним  банком

 України,  на  який  покладається функції визначення і проведення

 цієї політики".

      Відповідно   до   Конституційної  угоди  Національний  банк

 розробив  політику,  віддав Уряду на погодження. 27 березня 1996

 року  міністр  фінансів,  міністр  економіки  України  пишуть: "

 Міністерство   фінансів   України   та   Міністерство  економіки

 додатково розглянули проект основних напрямків грошово-кредитної

 політики  на  1996  рік,  в  якому  враховані  зміни, виходячи з

 показників,  затверджених  Державного  бюджету  на  1996 рік, та

 зауважуючи,  що  розрахунки  монетарних  показників здійснені на

 підставі макроекономічних показників, що прогнозуються Програмою

 Уряду, зауважень до вказаного проекту не мають".

      Закінчуючи  цей,  я  через  5  днів назад звертаюся знову в

 Кабінет  Міністрів.  Прохання:  яке  відношення  Уряду  до  цієї

 політики.   Є  підпис  міністра  фінансів,  міністра  економіки,

 датований 14 травня 1996 року.

      Стосовно   монетарних  показників  на  1996  рік,  то  вони

 враховані   на  основі  прогнозних  макроекономічних  показників

 державної програми соціально-економічного розвитку. Це перше.

      Друге. Відповідно до того, що бралося Національним банком у

 розрахунки.  Я,  шановні  народні депутати і шановний Олександре

 Олександровичу,  я  хочу  ще  раз  підкреслити:  єдиною правовою

 основою  розрахунки основ монетарної політики 1996 року були і є

 показники,  які  затверджені  парламентом.  Валовий  продукт:  7

 трильйонів  472  трильйони  карбованців,  дефіцит  бюджету  -461

 трильйон   карбованців,   падіння  валового  продукту  -мінус  2

 проценти  і інфляція -134. Іношго завдання у монетарній політиці

 ми  не  могли  розробляти,  тому  що  це  була  б аполигетика до

 основного   державно-економінчого   курсу.   Ми   вимушені  були

 монетарно....................  забезпечення  того курсу, який ви

 прийняли.

      І  я  просив  би  вас  зважити на те, що інших основ, інших

 розрахунків монетарної маси Національний банк дати не може.

 

      ГОЛОВА.   Ясно.   Будь  ласка.  Є  ще  (...........)  треба

 обговорювати це питання? Ну вже ж обговорення було проведено.

      А?

      ШУМ В ЗАЛІ

      Ну чому я повинен вам надавать, як стоїть ліс рук у залі?

      Я  пропонував  би таку... такий варіант. У вас на руках є 3

 проекти  постанови.  Одну  хвилиночку.  Один  проекет постанови-

 внесений   Комісією  з  питань  банківської  діяльності.  Другий

 проект  -внесений  Комісією  з  питань бюджету. Третій варіант -

 внесений  двома  депутатами.

      Я  в  порядку  надходження зобов'язаний ставити ці питання.

 Першим від за основу проект постанови Верховної Ради про Основні

 напрями  грошово-кредитної  політики Національного банку на 1996

 рік, внесений комісією, ставиться за основу. Будь ласка.

 

      "За" -

      Рішення не прийнято.

      Ставиться   на   голосування   проект,  внесений  Бюджетною

 комісією,  який  зводиться  до  необхідності  протягом  2 тижнів

 доопрацювати  проект,  а також до нього додати ті матеріали, які

 комісія  вважає необхідними. Що пов'язані... Одну хвилиночку. ну

 почекайте.  Ну,  ні.  Вадим Петрович, оскільки ми не коментували

 перший   проект,   давайте,   як  буде  потреба  -потім,  будемо

 голосувать. Ставлю на голосування цей проект.

 

      "За" -

      157  -рішення  не прийнято. І проект, який внесли Вітренко,

 Марченко   про   недовіру  і  всі  інши  висновки  ставиться  на

 голосування за основу.

 

      За-

      70  голосів,  теж  проект  не  набрав  потрібної  кількості

 голосів.  Які  будуть  міркування?  Ви розумієте, коли вноситься

 законопроект і він пройшов всі процедури, і не прийнято рішення,

 тоді він знімається з розгляду, але питання про грошово-кредитну

 політику з розгляду зняти не можна, бо воно живе, воно існує тут

 і  по  ньому рішення повинні приймати. Тоді можливо можна було б

 взяти,  одну  хвилиночку,  можливо  було  б  проголосувати такий

 пункт:  схвалити в основному Основні напрямки кредитної політики

 Національного  Банку  і  доручити йому доопрацювати їх, а дальше

 включити оці вимоги, які пропонує бюджетна комісія.

      Хто  хоче  висловитися  з  цього  приводу -запишіться. Будь

 ласка,  15  хвилин  для  міркування. Суслов, будь ласка, перший,

 ідіть на трибуну ще раз.

 

      СУСЛОВ  В. І. Уважаемые народные депутаты, мы все понимаем,

 что  сегодня  результаты  голосования по этому проекту полностью

 определяются  той  ситуацией, которая сегодня сложилась -кризиса

 неплатежей и задолженности по заработной плате. Поэтому я считал

 и считаю правильным идею Кабинета Министров рассмотреть Основные

 направления  денежно-кредитной  политики  на  заседании Кабинета

 Министров. Я напоминаю, что этот вопрос ставился на заседании 13

 апреля,  но не был рассмотрен. Национальный банк, действительно,

 в  рабочем  порядке  с  двумя  министерствами  ссновные  напрямы

 согласовал   -это  с  Министерством  экономики  и  Министерством

 финансов,  но это еще не есть согласование с Кабинетом Министров

 и  рассмотрение  на  Кабинете...  Поэтому мне кажется, что у нас

 есть  один,  в  общем-то,  разумный  выход,  который  ничуть  не

 дискредитирует,  никак  не дискредитирует политику Национального

 банка.

      Ситуация  кризисная.  Должно  быть полное единство действий

 правительства  и  Национального  банка. Надо предложить Кабинету

 Министров  рассмотреть-таки  на  заседании  проект,  согласовать

 полностью  и  дать  нам  этот  проект  на  утверждение  вместе с

 конкретной программой преодоления платежного кризиса, которую мы

 здесь, безусловно, и утвердим. Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Яворівський.

 

      ЯВОРІВСЬКИЙ  В.О.,  Світловодськ, Онуфріївка,

 Кіровоградської області, Демократична партія України.

      Шановні колеги!

      І  вчорашнє  обговорення, і сьогоднішнє, якщо зняти з нього

 всі,  так  би мовити, якісь емоційні нальоти, показав, що ми всі

 прекрасно  розуміємо, що та банківська політика, яку ми сьогодні

 маємо  в  Україні,  вона  є...  ну,  не  те,  що не ідеальною, а

 можливо,  навіть  далеко  не  ідеальною... Але ніхто, практично,

 сьогодні  нічого іншого на заміну цієї політики запропонувати не

 може.

      Я  хотів  би, щоб ми всі з вами чітко пам'ятали, що поприки

 всі  якісь гстрі випади, які тут були, але все-таки Національний

 банк  при  всьому  при  тому  якось  все-таки  утримав  цей  наш

 злиденний купон на плаву...

      Я   пропоную:   оскільки   банк   підпорядкований  сьогодні

 Верховній  Раді, ми не можемо на себе взяти всю відповідальність

 за  ту політику, яка запропонована. Через те я підтримую Суслова

 в  тому, що потрібно, щоби разом з Кабінетом Міністрів провести,

 може,  спільне обговорення, спільне засідання і прийняти спільну

 оцю    концепцію,    політичну    концепцію   поведінки   нашого

 Національного банку і більше банк не смикати з цього приводу.

      Сьогодні  ви  бачите - жодне  із  запропонованих  рішень не

 проходить,  і я думаю, що це дуже правильно. Питання потребує ще

 більш  точного  педантичного  погодження  і  виконавчої  влади і

 законодавчої. Дякую.

 

      ГОЛОВА. .........

 

      ____________. Прошу  слово передати депутату Гетьману.

 

      ГЕТЬМАН.

      Я дякую вам. Шановні народні депутати, я хотів віднести вас

 ще  раз  в  грудень  1995  року,  коли ми в 1995 році затвердили

 напрямки  грошов-кредитні на 1995 рік як раз в грудні 1995 року.

 Сьогодні  травень  кінчається,  ми  говорим  за  якусь  грошово-

 кредитну  політику,  яку  ми  повинні  били  затвердити  разом з

 прийняттям  Державного бюджету.

      В  Державному бюджеті були визначені основні маяки,емісійні

 маяки  гроршово-кредитної  політики.  Це  дифіціт,  це  канали і

 джерела  його  фінансування,  це інфляційна позиція.

      Що   виманаємо  сьогоджні  від  Національного  банку?  Адже

 фінансові  інструментарії  виконання тієї політики уряду, яку ми

 затвердили через призму Державного бюджету -це і єсть ці основні

 напрямки,  яки ми сьогодні повинні схвалити.

      Я  прошу вас, благаю: не віддтягуйте це питання, чим дальше

 будемо   віддіягувати,   тим   розрив  між  урядовою  програмою,

 програмою  Національного  банку  буде більшим. І тоді ми змусимо

 Національний  банк  постійно підлаштовуватися під політику урядУ

 цього  не можем ми допустити. Від Національного банку требується

 одне:  забезпечити  стабільність  грошової  одиниці.

      Тому   я  прохаю  вас  схвалити  і  прийняти  рішення,  яке

 завізував,  до речі, і пан Суслов, і Ющенко, відносно того, щоби

 схвалити.

      І   друге:   Національному  банку  по  результатам  першого

 півріччя проінформувати нас наскільки політику, яку ми схвалили,

 відрізняється  від  урядової політики, економічної політики, яка

 тут була запропонована і также схвалена Верховною Радою.

      Я  ще  раз  прошу,  Олександр Олександрович, повернутися до

 проекту постанови, який у вас єсть і проголосувати в цьому залі.

 Іншого  не  дано..... Платіжної кризи Національний банк не зможе

 самостійно   ліквідувати,   це  структурна  криза,  а  не  криза

 Центрального банку чи криза Уряду. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Терьохін.

 

      ТЕРЬОХІН.  В мене слова з якзика пан Гетьман зірвав. Справа

 в  тому,  що  правильно каже Олександр Олександрович, що в цьому

 залі панує колективний розум. І тому й не проголосували.

       Питання  основних напрямків грошово-кредитної політики вже

 визначено  нашим Законом "Про бюджет", який встановив монітарні

 показники  -дефіцит бюджету, ВВП, інфляцію і так далі, визначено

 Законом "Про валютне ругулювання", який встановив завдання перше

 Національного  банку  тримати  стабільною  грошову  одиницю.

      Тому  це питання є надуманим взагалі, внесено в зал було за

 наполяганням   тільки   голови  Комісії  з  питань  фінансів  і

 банківської  діяльності.  Воно  не  потребує  додаткових якихось

 узгоджень.

      Я  просив  би зал взяти до відома, а не схвалити, ці основи

 грошово-кредитної політики, бо вони випливають з законів, які ми

 прийняли.

      І другим пунктом, дійсно, Вадим Петрович Гетьман правий, що

 по  результатах  півріччя треба узгодити поточну політику Уряду,

 бюджетну  політику  Уряду  і  монітарну  політику  Національного

 банку -  пусть  буде  звіт.

      А ле взяти до відома. Я пропонував би за це проголосувати.

 

      ГОЛОВА. Тобто,  не затверджувати,  взяти  до  відома.

 

      ТЕРЬОХІН.    Абсолютно,    бо    немає   сенсу,   Олександр

 Олександрович.  Ми  затвердили  бюджет,  який змалював поведінку

 Національного  банку.  Якщо  б  ми там затвердили інший дефіцит,

 поведінка   Національного банку  була  б  теж  іншою.

 

      ГОЛОВА. Сергію Анатолійовичу, ви правильно пропонуєте.

      Але  є  регламентна  норма,  по-перше.

      А  по-друге, ми приймаємо Конституцію, хоч о вона має норми

 прямої дії, ми на основі її норм приймаємо закони, бо в програмі

 Уряду  всі  позиції, які відображені в цьому проекті, не могли б

 бути  відображені.

      І  тому  ми  повинні  погоджувати,  якщо  відповідає,  бо і

 справді  вона  може відповідати програмі дій Уряду, хоч сьогодні

 програма  дій  Уряду не відповідає затвердженій програмі. То вже

 інша  справа.  Але  тут  треба,  щоб ми якусь лінію дотримували.

 Тобто  треба  приймати  окремо  рішення  і  приймати  його, а не

 приймати до відома. Осадчук.

 

      ОСАДЧУК  П.  І. Шановний Олександре Олександровичу, шановні

 колеги.

      Осадчук,   фракція   "Державність",   Демократична   партія

 України.

      Криза  неплатежів  і  погашення  заборгованості  по виплаті

 зарплати  -єдина  проблема,  яка  не  може  бути  розв'язана без

 Національного   банку.   Треба  зважити,  що  Національний  банк

 розробив  такі  основні  напрями грошово-кредитної політики, які

 нарешті  ув'язанні  із  виробництвом,  передбачають економічну і

 грошову   стабілізацію.   Все   це   погоджено   із  Мінфіном  і

 Мінекономіки.  Колективний  розум  -це  добре. Але коли ми будем

 імпровізовано втручатися у цю програму, ми такого там натворимо,

 що  потім  з  цієї  біди  не  вийдемо.  Я підтримую Терьохіна ми

 повинні  прийняти  до  відома  цю  програму  і  дати  можливість

 працювати, і вийти  з оцієї біди. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка, Красняков.

 

      КРАСНЯКОВ.  Александр  Александрович,  прошу передать слово

 Моисеенко.

 

      ГОЛОВА.  Моісеєнко.

 

      МОІСЕЄНКО В.М.

 

      Моисеенко, фракция "Коммунистов Украины".

      Уважаемые коллеги, я бы все-таки взял бы за основу вариант,

 предложенный  Витренко  и Марченко. Единственное, что добавил бы

 здесь  ряд моментов. Вот первый пункт звучит у них так. "Визнати

 основні  напрями  грошово-кредитної політики Національного банку

 України   на  1996  рік,  що  запропоновані  головою  управління

 національного   банку   Ющенком   як  такий,  що  не  відповідає

 національним інтелектам".

      И  здесь  бы  добавил  фразу из комиссии, из констатирующей

 части  Комиссии  по  бюджету,  где  было  сказано,  что поданный

 Национальным  банком Украины проект основных напрямів   грошово-

 кредитної  політики на 1996 рік повернути на доопрацювання. Отут

 поставить точку.

      Ну,   и   дальше   поддержал  бы  те  предложения,  которые

 предложены  Марченко  и  Витренко.  Почему?  Потому что, если мы

 посмотрим  все  основные направления, вот третий пункт "Основных

 завдань  цільвої  політики  грошово-кредитної  політики",  и  мы

 прочитаем  в  этом  третьем  пункте, что все, что здесь указано,

 противоречит национальным интересам Украины.

      В  том  числе, например, такое, что "прискорення здійснення

 реформ,  притаманних  економіці  відкритого  типу"  -это  прямая

 угроза  для  наших экономических действий. Вопрос в том, что все

 показатели,  которые  здесь  упоминаются,  входят  в требования,

 которые  выдвигаются  международными валютными организациями для

 формирования единицы .......

      Поэтому   я  вношу  такое  предложение:  поддержать  проект

 Витренко с дополнениями.

 

      ГОЛОВА. Я голосував цю пропозицію.

 

      ___________. С дополнениями.

 

      ГОЛОВА. Ну поки що вона набрала 80 голосів.

      Красняков. Пустовойтовський. Потім Карнаух.

 

      ПУСТОВОЙТОВСЬКИЙ

      Пустовойтовский,    Первомайский    избирательный    округ,

 Харьковская область, фракция коммунистов.

      Я хочу напомнить, что вчера при малом присутствии депутатом

 шло обсуждение, и мы на минуточку упустили экспертное заключение

 нашей  экспортной  комиссии  Верховного  Совета, где говорится о

 большом  отставании  денежной  массы  от  номинального  валового

 продукта.

      Ряд   замечаний   Министерства   финансов   и  Министерства

 экономики   в   согласовании  тоже  не  учтены.  В  частности  о

 предоставлении  прямого  кредита банка под дефицит бюджета и ряд

 других мероприятий.

      Я  думаю,  что  наиболее  взвешенным  и правильным решением

 будем сегодня  компромисное   предложение,  высказанное Виктором

 Ивановичем   Сусловым.   И   я   предлагаю   и   агитирую   всех

 присутствующих    депутатов   поддержать   предложение   Виктора

 Ивановича, согласовать с Правительством, доработать все вопросы,

 уточнить, а потом  принять и утвердить.

      Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Карнаух.

 

      КАРНАУХ

      Прошу передати слово народному депутату Семенюк.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      СУМЕНЮК

      159 виборчий округ, депутат Семенюк.

      Шановні  колеги  народні  депутати! Перш за все, я хотіла б

 підтримати  Віктора  Івановича  Суслова.  Все-таки  нам потрібно

 погодити  ці питання із Кабінетом Міністрів. Крім того, я хотіла

 б  сказати,  що ми в цьому сесійному залі 21 листопада 1995 року

 прийняли постанову, якою зобов'язали Національний банк і Комісію

 з  питань  фінансів  і  банківської діяльності і подати звіт про

 роботу  Національного  банку  за  1995  рік, за 1994 рік. Подати

 разом і кошторис Національного банку.

      Я  тому і підтримую  постанову  Комісії  з питань бюджету і

 доручити також потрібно все-таки Національному банку подати звіт

 за 1995, 1994 рік кошторис Національного банку і щоб це в пакеті

 розглянути   це  питання.

      Я  прошу,  колеги,  підтримайте  Комісію з питань бюджету і

 проголосуємо  за цю постанову.  Дякую.

 

      ГОЛОВА. Спасибі.  Пономаренко.

 

      ПОНОМАРЕНКО

      422  виборчий  округ, депутат Пономаренко. Шановний Голово!

 Шановні   народні   депутати!   Державний   банк  діє  у  рамках

 параметрів, визначених Верховною Радою, і записаних в Дербюджеті

 України на 1996 рік. І виконав, не вийшов за ці рамки.

      Основне звинувачення щодо Національного банку -це величезні

 борги  по  заробітній  платі  і  ми прекрасно розуміємо, що при,

 далекій  від  ідеалу,  роботі  Національного банку, це не тільки

 його   безумовно  вина.  Тому  я  вважаю,  що  треба  підтримати

 пропозицію  Терьохіна  і  таким чином ми проявимо і твердість, і

 послідовність в діях своїх і рішеннях. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА.  Дякую. Час використаний. Вносились пропозиції. Я в

 порядку   їх  надходження  ставлю на голосування.

      Суслов  і  ряд інших депутатів запропонували приблизно таку

 редакцію.  Мені  здається  вона,  я  і  так сформулював, як вони

 пропонували.

      Перше. Схвалити Основні напрямки грошово-кредитної політики

 національного  банку  України  на  1996  рік.  Тут  же. Доручити

 Кабінету  Міністрів  разом  з  Національним банком розглянути це

 питання на спільному засіданні до 15 червня цього року.

      І  другий пункт. Національному банку України проінформувати

 Верховну  Раду  України про ситуацію на грошово-кредитному ринку

 за результатами роботи за 1 півріччя 1996 року. Зрозуміло?

      Ні,  ми  за  основу,  а  тоді поправку внесете. Я ставлю на

 голосування  цю  постанову, яка  влаштовує, власне, всіх.

      Не  так? Тоді, хвилиночку. Суслов, сформулюйте, будь ласка,

 цю пропозицію. Будь ласка,  будь ласка.

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Я  не  предлагал "схвалити" проект основных

 напрямов грошово-кредитной политики, я предлагал в двухнедельный

 срок поручить Кабинету Министров Украины рассмотреть этот проект

 на  заседании  Кабинета  Министров, доработать и в двухнедельный

 срок   внести   на   рассмотрение  Верховного  Совета  вместе  с

 программой преодоления платежного кризиса. Вот так я предлагал и

 предлагаю.

 

      ГОЛОВА.  Зрозуміло,  пропозиція  Суслова  внесена,  він  її

 інформував,  про неї інформацію робив. Я ставлю цю пропозицію на

 голосування.

      Будь  ласка,  спокійно. Спокійно. Те, що Суслов вносив, він

 перший виступав. Ставлю.

 

      "за"

      Рішення не підтримане, пропозиція не підтримана.

      Я  ставлю  на  голосування  те, що я зачитав тільки що, "за

 основу" ставлю на голосування.

 

      "за"

      Рішення не прийнято.

      Була  пропозиція  з  поправкою  Моісеєнка, ще раз зачитайте

 поправку до проекту.

      А,  одну хвилиночку, попереду ще була пропозиція Терьохіна.

 Зміст  такий:  взяти до відома Основні напрями грошово-кредитної

 політики  Національного  банку  України  на  1996  рік. Доручити

 Кабінету  Міністрів  разом  з  Національним банком розглянути це

 питання на спільному засіданні до 15 червня цього року.

      І  друге  питання.  Національному банку України інформувати

 Верховну  Раду  про  ситуацію  на  грошово-кредитному  ринку  за

 результатами роботи за перше півріччя 1996 року у липні місяці.

      Ставлю на голосування.

 

      "за"

      Рішення прийнято. Які доповнення будуть? В цілому ставлю на

 голосування.  В  цілому, тому що так написано в Регламенті, якби

 не було написано - не ставив би. Будь ласка, проголосуйте.

 

      За-

      Рішення прийнято, спасибі.

      З  процедури?  Ну,  я  прошу,  Євгене Леонідовичу, потім. Я

 просив   би   вашої   згоди   на   те...  Сьогодні  на  Президії

 пропонувалося   щоб  після  розгляду  цього  питання  розглянути

 питання  про  проект постанови Верховної Ради про стан виконання

 деяких   законодавчих  актів  з  питань  висвітлення  діяльності

 Верховної  Ради.  На  це питання запрошений прокурор, який після

 доповіді  зробить  інформацію. Це питання сьогодні в порядку дня

 є,  якщо  ви  не  заперечуєте, давайте ми його зараз розглянемо.

 Нема заперечень? Немає.

      Слово  має  Валентин  Дмитрович  Мішура, секретар комісії з

 питань  законодавчого  забезпечення  свободи  слова  та  засобів

 масової інформації.

 

      МІШУРА.

 

      Шановні  колеги, шановний головуючий, комісія законодавчого

 забезпечення  свободи слова і засобів масової інформації вивчила

 ситуацію  щодо  перенесення  радіотрасляції  пленарних  засідань

 Верховної  Ради  України  з  першої  програми  на третю програму

 українського   радіо   та  припинення  радіотрансляції  цільових

 програм  Верховної  Ради  України. 15 травня 1996 року колеги із

 Держтелерадіокомітету  України прийнято рішення про рекомендацію

 національній  телекомпанії  України  16.  05.  96 року відмінити

 підготовку   і  видачу  в  ефір  програм  "Трибуна  депутатських

 фракцій" і "Парламентський вісник".

      Національній  радіокомпанії  України 16.05.96р.   відмінити

 підготовку  та видачу в ефір щотижневої програми "Парламентський

 канал",  здійснювати  пряму  трансляцію засідань сесії Верховної

 Ради    України    по   третьму   загальнонаціональному   каналу

 українського  радіо.  Ця постанова колегії Держтелерадіокомітету

 України   суперечить   чинному  законодавству  України,  зокрема

 статтям 2, 5, 13 Закону України про телебачення і радіомовлення,

 постановам   Верховної  Ради  України  про  порядок  висвітлення

 Четвертої  сесії  Верховної  Ради  України  (пункт  1,  ь 314/95

 Верховної  Ради  від  5  вересня  1995  року  та ь 322/95 від 19

 вересня  1995  року)  та  про  порядок висвітлення роботи П'ятої

 сесії  Верховної  Ради України (пункти 1 і 2 ь 1/96 від 16 січня

 1996  року  та ь 108/96 від 25 березня 1996 року), Положенню про

 Державний   комітет   телебачення   і   радіомовлення   України,

 затвердженого  Указом  Президента України ь 296/95 від 11 квітня

 1995  року,  пункти  2  і  9), а також пункту 1 статті 18 Закону

 України про державну владу та місцеве самоврядування в Україні.

      Виходячи з  вище  наведеного,  комісія  вважає,  що рішення

 колегії  Держтелерадіокомітету  України від  15.05.96р.  ь 4 має

 бути приведено у відповідність з чинним законодавством України.

      До цього я хотів би додати, що з цього приводу ми в комісії

 отримали  буквально  зливу телефонних дзвінків з різних областей

 України.  І  ті,  хто  телефонував  нам,  просто  обурені  таким

 правовим  свавіллям  і цинізмом, з яким це робиться... У засобах

 масової  інформації  пройшла  інформація,  що Президент скасував

 рішення  Держтелерадіокомітету,  але на цю хвилину трансляції не

 відбувається. Дякую за увагу.

 

      ГОЛОВА. Чи є запитання до Валентина Дмитровича? Запишіться.

 

      ___________В.Д. Проект постанови у вас є...

 

      ГОЛОВА.  Ну,  для  того, щоб інформацію знать повну... Будь

 ласка,  запишіться.  Опублікуйте  список,  10  хвилин  виставте.

 Мухін, слово.

 

      МУХІН,  370  округ.  У  меня  все-таки  такой вопрос: когда

 комиссия  занималась этим вопросм, мы четко в свое время приняли

 постановление,  что  трансляцию  вести именно по 1-й программе и

 радио, так?

 

      ____________.  Да.

 

      МУХІН....  то  есть,  фактическо  самочинно эти люди прняли

 решение    и    отменили,    так    сказать,   решение   высшего

 законодательного органа, так?

 

      ____________.Да.

 

      МУХІН...  попадает  это под статью Уголовного кодекса нашей

 страны?

 

      ____________.  Я  думаю,  что  Генеральный прокурор на этот

 вопрос   вам ответит...

 

      МУХІН. У меня просьба, чтоб Генеральный прокурор ответил на

 этот  вопрос.

 

      ____________.  Ну, я думаю, что после меня.................

 будет  докладывать...

 

      ГОЛОВА.  Повторите  своє  запитання Генеральному прокурору.

 Пасечна, будь ласка.

 

      ПАСЕЧНА, 126 округ, Константиновка, Донецкая область.

      Я  хотела бы задать такой вопрос. По мнению самой  комиссии

 перспектива  возврата эфира, она все-таки будет осуществлена или

 как  считает  комиссия?

 

      ____________. Да, я думаю,  что будет.

 

      ГОЛОВА. Шейко.

 

      ШЕЙКО, 444 Бобровицький округ.

      Шановній  доповідачу,  скажіть  мені, будь ласка, чи працює

 сьогодні  головою  Державного  комітету  і чи є такий комітет по

 телебаченню і радіомовленню? Відповідно до прийнятої парламентом

 постанови. Де-фактно,  я маю на  увазі.

 

      ____________. Значить, у мене єсть лист на ім' я комісії на

 бланку,    де   написано   Державний   комітет   телебачення   і

 радіомовлення  України, Держтелерадіо України.

 

      ГОЛОВА. Постанова  не виконується.

 

      ____________. Так.

 

      ГОЛОВА. Сизенко, а, Малєвський, прошу  вибачити.

 

      МАЛЄВСЬКИЙ, 404 округ. В мене тоже запитання теж саме більш

 прокурора  стосується.  Чи  є  кримінальна,  значить,  стаття  і

 відповідальність за цей злочин?

 

      ____________.  Ну,  це  до  прокурора,  це  не  до мене. Ми

 вказали  які статті  яких законів порушені...

 

      ГОЛОВА.Тобто є  порушення закону...

 

      ____________. Да.

 

      ГОЛОВА. А  класифікація - це     функція  прокурора....

 

      __________.   Да,  це  Прокуратури,  а   ми Комісії.

       Ми  проконстатували  і  написали  у  довідці,  які закони,

 положення  і Постанови  порушені.

 

      ГОЛОВА.  Сизенко.

 

      СИЗЕНКО.  Вы,  наверное,  увидели по телевизору выступление

 Зиновия  Кулика,  который  сказал  о  том,  что  коль  принимает

 постановление Верховный Совет, пусть он сам и выполняет.

      Судя  по  всему,  этот  правовой  нигилизм,  он  и является

 следствием  принятого  решения  в  отказе  трансляций.

      Встречались  ли  вы  еще  раз  на  Комиссии  с руководством

 радиотелекомпании  и  Гостелерадио,  и  какие  ответы их есть? И

 какие  меры,  на  ваш  взгляд, со стороны Президента принимаются

 Гостелерадио   по  выполнению  Постановы  Верховного  Совета?

 

      __________.  Мы  не  встречались  с  Зиновием Куликом после

 того,  когда  произошли  такие  события.

      Что    касается   Президента,   мы   не   выясняли,   какие

 предпринимаются  меры  в этом  направлении.

 

      ГОЛОВА.  Чапюк.

 

      ЧАПЮК.  Скажіть,  будь  ласка,  ви повідомили, які порушені

 нормативні   документи  по  припиненню  трансляції,  а  все-таки

 ініціатори   цього   явища   в   нашій  правовій  державі  якими

 документами   нормативними   користувались,   щоб   зробити   це

 беззаконня, безгляздя, чи самоуправство чи самодурство? Дякую.

 

      __________. У листі, який направлений голові нашої Комісії,

 направлена  копія  розпорядження  Президента  України ь 108 1996

 року  про  заходи щодо обговорення проекту Конституції України у

 програмах   Державного   комітету  телебачення  і  радіомовлення

 України.

      Це стало приводом для того, щоб перенести всі ці трансляції

 наші  на   зовсім  інший  час,  або   їх  перекрити,  прикрити.

      Віктор  Іванович минулого разу висловлював таку позицію, що

 це  прагнення пана Кулика зіштовхнути Верховну Раду і Президента

 для  того, щоб самому уникнути відповідальності за ті порушення,

 які   тимчасова  слідча  Комісія  виявила.

      Да,  це  думка нашої   комісії така.

 

      ГОЛОВА.  Пилипчук. Стєпанов.

 

      СТЕПАНОВ.

 

      Степанов, Славяноселский избирательный округ.

      Уважаемый докладчик, скажите, как отреагировал Президент на

 постановление   Верховного   Совета.  Там  же  ему  предлагается

 ликвидировать  Держкомитет  и какова позиция правительства. Ведь

 Держкомитет  и  к  правительству имеет отношение, не подчиняется

 только  на  прямую  Президенту.  Как  реагировали  эти структуры

 исполнительной  власти  на  вот эти фактически репресии, которые

 принял  Кулик  против Верховного Совета в ответ на постановление

 Верховной Ради.

 

      _______________. Значит, мы такой информации в комисии пока

 не имеем. А по своей инициативе мы пока не обращались еще.

 

      ГОЛОВА.   Лавриненко.

 

      ЛАВРИНЕНКО.

 

      Лавриненко, Социалистическая партия  Украины.

      Уважаемый докладчик, скажите, пожалуйста, в народе говорят,

 что,  если собака не захочет, то... если хазяин не захочет, то и

 собака  не  залает.  Естественно,  что  чиновник  Кулик, если бы

 хазяин не захотел, так бы не поступил.

      Депутаты   подавали   свои   запросы.   Здесь   в  зале  мы

 подписывали.  На  каком  основнии  совершенно нарушение закона о

 выступлении сессии.

      Получен  ли  хоть  какой-то  ответ? Поступил ли в Верховный

 Совет   на  наши  запросы,  поступил  ли  в  комиссии  и  какого

 характера? Дайте, пожалуйста, ответ.

 

      _______________.  Значит,  в комиссии никаких документов на

 этот счет не имеется.

 

      ГОЛОВА.  Пилипенко.

 

      ПИЛИПЕНКО.  Скажите,  на  основании какого законодательного

 акта или подзаконного акта на Гостелерадио Украины функционирует

 цензура?

 

      _______________. Повторите.

 

      ПИЛИПЕНКО.  На  основании  каких  законодательных  актов на

 Гостелерадио Украины функционирует цензура? А то, что это именно

 есть,  группа  из  11  депутатов  убедилась, когда они требовали

 трансляцию  выступления  Петра  Николаевича Симоненко в ответ на

 заявление Головатого по телевидению.

 

      _______________.  Во всех законах, которые касаются средств

 массовой  информации и закон об информации, есть статьи  которые

 запрещают любую политическую цензуру.

 

      ГОЛОВА.  Кризський.

 

      КРИЗСЬКИЙ Ю.О.

      Спасибо, Александр Александрович.

      Уважаемый  докладчик,  не  считаете  ли  вы, что то, что мы

 сегодня  наблюдаем в средствах массовой информации, иначе другим

 словом,  как  безпредел,  не  назовешь.  Вчера  сделал заявление

 Винский  депутат  от имени трех фракций, где было четко изложена

 позиция  те  депутатов,  которые  несогласны  были рассматривать

 Конституцию.  Но  данное  выступление не было показано вечером в

 программу УТН, вместо этого, как емеля, выступал некий ........,

 вот, который пел там, как петух.

                              - 41 -

      И,  вместе с тем, я должен сказать: мне это дело напоминает

 известное  дело Дацюка, которое тянулося больше года.  По-моему,

 это повторяется, все. Теперь будет только лишь Президент -Кулик,

 тогда был Президент - Дацюк.

      Попрошу вас обкяснить........

 

      ВОРСІНОВ.     Я могу ответить на ваш вопрос так. Для нашего

 телевидения  характерно  порлитическая  избирательность. Вот это

 коротко.

 

      ГОЛОВА.Осадчук.

 

      ОСАДЧУК. Шановний доповідачу! Чи не здається вам, що вся ця

 колізія  виникла  як наслідок такої необмеженої свободи слова, в

 умовах   якої   певні   політичні  сили  займаються  спрямованою

 ьантидержавною  діяльністю. І чи не варто було б встановити межу

 малозабезпеченості    державницької   позиції,   за   якою   вже

 починається  те, що можна було б назвати -криміналом, і тоді всі

 такі проблеми ирішувалися легше?

 

      ВОРСІНОВ.  Я  зрозумів  вас.  Відповідаю. Вірніше я не буду

 відповідати   на   ваші  запитання,  бо  це  не  входить  в  мою

 компетенцію.  Я  зіслався  лише  на  закони, які порушені. А все

 інше, то предмети дискусій, ми зможемо з вами подискотувати.

 

      ГОЛОВА.  Петре  Іллічу,  ви  не  заперечуєте, якщо дадам до

 вашого запитання теж доповнення.

      Закон і Конституція визначає функції кожної сруктури влади.

 Є  законодавча  влада,  яка займається прийняттям цих законів. В

 процесі  їх  прийняття дискусії можуть мати різний характер, але

 це в процесі дискусії.

      Виконавча  влада зобов'язана виконувати закони, а оцінку їх

 виконання  і  участь  тих  чи  інших  суб'єктів  всього  процесу

 підготовки  виконання  законів  здійснює  судова  влада. От вона

 повинна  давати  оцінку.  А  інакше  в  нас  весь час виникатиме

 спокуса,  щоб появився Бог, який судитиме: хто правильно каже, а

 хто  каже  неправильно.  (...........)  Богу вигідно так, то він

 скаже,  що  це  правильно.  А  на сьомий день, як пройде, то він

 скаже,  що і "это было хорошо". Так, як написано в Біблії. Цього

 не  треба  допускать.  Треба  робити  так,  як  сьогодні Законом

 визначено.  Є  судова влада, є прокурор, він визначає: порушення

 закону  чи  не  порушення. Поки що констатація в цьому документі

 чітка.  Грубо  порушені  закони і постанови  Верховної Ради.

      Дякую. Будь ласка,  Безсмертний.  Останнє   запитання.

 

      БЕЗСМЕРТНИЙ

      220  виборчий  округ,  Безсмертний. Шановний доповідачу! Чи

 відомо  вам,  що  вже  2  дні  існує розпорядження Президента по

 відновленню  всіх  передач,  які  стосуються  висвітлення роботи

 Верховної Ради   на  телебаченні? Це  перше  питання.

      І  проблема друга. Ми говорим про якесь порушення законів і

 постанов,  але, прийнята нами постанова щодо Держтелерадіо, вона

 ж  суперечить  нашому  ж  закону,  який  ми прийняли. Скасовуючи

 Держтелерадіо,  ми вступаємо в суперечність з нормою закону, яка

 передбачає  існування Держтелерадіо  комітету. Дякую.

 

      ___________.   Значить,  на  друге  запитання  яч  не  буду

 відповідати,  бо  воно не стосується предмету нашого розгляду. А

 що  стосується першого, то я уже в своїй інформації сказав, що у

 засобах  масової  інформації  пройшла  інформація,  що Президент

 скасував.  Але  на  сьогодні  трансляції  немає  і ви знаєте, що

 з(...........)   коли   у   нас   трансляція   йшла  по  другому

 національному каналу, то тепер її поставили на третє. Скажімо 21

 числа, коли наші парламентські слухання показали, то ми отримали

 зливу   буквально  дзвінків: "Де ОРТ?"

 

      ___________. Я дякую. Можна сісти?

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка,  сідайте.  Слово має для інформації з

 цього  приводу,  з  цього  питання  Генеральний прокурор України

 Ворсінов  Григорій  Трофимович.

      Будь ласка.  Будь ласка, Григорій Трохимович.

 

      ВОРСІНОВ Г. Т. Уважаемые товарищи депутаты, Постановлением

 Верховного  Совета  Украины  об  отчете  временной  следственной

 комиссии  Верховного  Совета  Украины  по  изучению  ситуации  в

 телерадиоинформационном  пространстве  Украины  от  13 мая этого

 года  поручается Службе Безопасности, Генеральной прокуратуре до

 1  сентября  1996 года провести по данным временной следственной

 комиссии  в  расследовании деятельности иностранных и украинских

 телеорганизаций  и телерадиоинформационном пространстве Украины.

 Обратив   первоочередное   внимание   на   механизм   финасового

 обеспечения  незаконного проникновения иностранного, а возможно,

 и криминального капитала в телеорганизации Украины.

      Что  уже  сделано поэтому вопросу. Генеральной прокуратурой

 проверка  началась  с  обращения  в наш адрес 7 мая председателя

 указанноьй   временной   комиссии   народного  депутата  Украины

 Аксененко.  В  письме  указано  ряд  конкретных фактов нарушения

 законности    в    деятельности    Гостелерадио.    Невыполнение

 госсконтракта  по  обкемам  телевизионного вещания за 1995 год -

 следствие бездеятельности руководства Гостелерадио. В незаконном

 перераспределении   эфирного   времени,   что   причинило  ущерб

 государству   на   суму   более  одного  триллиона  карбованцев.

 Приобретение  через  посреднические  структуры  технологического

 профессионального   телерадиовещания   оборудования   по  ценам,

 превышаемым цены производителей в 2 раза.

      В  Незаконном  без  индивидуальной  лицензии  Национального

 банка  Украины  получения  1  миллиарда  долларов  США кредита в

 Европейском  банке реконструкции и развития, злоупотреблении при

 этом должностных лиц.

      Сокрытие  доходов  и  уклонение  от  уплаты  24  миллиардов

 карбованцев налогов на добавленную стоимость.

      Это   факты   подтверждаются  фактом,  приведенным  ГлавКРУ

 Украины,   ревизия  отдельных  вопросов  финансово-хозяйственной

 деятельности.

      Но    в    своих   обкяснениях   заместитель   председателя

 Гостелерадио  Оркуша, президент национально телекомпании Савенко

 и  другие  должностные  лица  не согласились с выводами ревизи и

 представили  свое  толкование  изложенныи фактам. В связи с этим

 генеральной   прокуратурой   истребованы   материалы  ревизии  с

 документами, обосновывающими правильность выводов ревизоров КРУ.

 После  тщательного  анализа  проведением дополнительной проверки

 будет  дана правовая оценка каждому факту нарушений действующего

 законодательства   и   определена   степень  виновности  каждого

 должностного  лица  гостелерадио.  Эта  работа  проводится  нами

 совместно   Службой  Безопасности,  результатом  проверки  будет

 принято  решение  в соотвествии с законом, о чем Верховный Совет

 будет проинформирован.

      И  еще  один  вопрос.  Этим  же  постановлением Генеральной

 прокуратуре   рекомендовано   создать   подразделение,   которое

 осуществляло бы надзор за исполнением законодательства Украины и

 международных  договоров  в  сфере средств массовой информации и

 защите информационного суверенитета государства.

      Уважаемые народные депутаты, в Генеральной прокуратуре есть

 подразделение,  которое  может  выполнить такие задачи -это всем

 вам   известный   общий   надзор.   Вокруг   этого   направления

 деятельности прокуратуры ведутся горячие споры и, к сожалению, в

 последнем  проекте  Конституции  Украины прокуратура лишена этой

 важнейшей  функции в обеспечении законности деятельности органов

 исполнительной  власти  и  должностных  лиц.  Пользуясь случаем,

 обращаюсь еще раз ко всем народным депутатам взвешенно подойти к

 определению  роли  и  функции  прокуратуры  в  новой Конституции

 Украины.

 

      ГОЛОВА.   Чи   є  запитання  з  цього  приводу  до  Георгія

 Трохимович,  Мухін,  будь  ласка, він перший задава, виставте на

 моніторі  час.  Запишіться на виступи, Мухін тим часом задає, бо

 він його задав попередньому доповідачу, не одержавши відповідь.

 

      МУХІН.  370  округ.  Григорий Трохимович, все-таки, вот, вы

 сейчас  правильно  сказали,  что  в проекте Конституции пытаются

 отнять  у  прокуратуры общий надзор. Ну, продемонстрируйте залу,

 пожалуйста,  уважаемая  прокуратура, как вы надзираете над этими

 людьми,  которые грубо попирают законы Украины. Кто им дал право

 отключать  первый канал от Верховної Ради, кто? Если бояться там

 привлечь  Совенко  или кого-то, то кто-то ж отключал? Значит они

 должны понести наказание, а статья есть, служебное, так сказать,

 там  всякие  превышения,  там, и так далее, есть в конце концов,

 статья  Криминального  кодекса  -167,  "Халатность" -пожалуйста,

 можно  привлечь этих людей за нарушение законов. Вот это и будет

 подтверждение того, что прокуратура наша работает.

 

    СИЗЕНКО Г.Т. Я вам сказал и еще раз хочу сказать: Прокуратура

 Генеральная  не  будет пожарной командой заниматься по всем, кто

 там  отключил,  переключил и т. д. Этих материалов нет! Ну, я же

 отвечаю на вопрос.

      Насколько мне известно, что это отключение ...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка, Григорій Трохимович...

 

      СИЗЕНКО  Г.  Т.  Да  нет...  Я  хотел сказать о том, что по

 вопросу отключения и переводу на третий канал -нами эта проверка

 не  произведена.  И  мы будем... Мы ж не можем -вчера отключили,

 сегодня проверку делать!..

 

      ГОЛОВА. Значить, Григорій Трохимович, є постанова Верховної

 Ради  з  цього  приводу.  Ви  зобов'язані  зробити  перевірку  і

 притягнути до відповідальності тих, хто порушує закон!

 

      СИЗЕНКО  Г.  Т.  Александр  Александрович, никто нам это не

 передавал, у нас такого постановления нет!

 

      ГОЛОВА. Постанова Верховної Ради є, ми проголосоували її!..

 Доручення прокуратурі. Одне...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Валентин Дмитрович, будь ласка, Мішура з місця, будь ласка.

 

      МІШУРА В. Д. Шановний Олександре Олександровичу, ми тоді не

 прийняли   постанови   і   не   давали   доручення   Генеральній

 Прокуратурі...   Оце   ми   вносим   пропозицію  розглянути  оцю

 постанову, щоб прийняти її і третім пунктом пропозиція: доручити

 Генеральній Прокуратурі розглянути оце... оцю ситуацію.

 

      ГОЛОВА.  Сьогоднішню  постанову? тоді я прошу вибачити... Я

 спирався...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Одну хвилиночку! Одну хвилинку! Будь ласка...

      І  в  порядку  інформації: зараз (це хтось говорив про указ

 Президента), в цей час трансляція Верховної Ради здійснюється по

 третьому   каналу,   себтот  її  не  чують  переважна  більшість

 населення України. 90%!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ще раз повторюю: 90% не слухають, бо не можуть почути.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Анненков.

 

      АННЕНКОВ Є.І.

      Александр  Александрович,  прошу  передать  слово Кириченко

 Николаю Алексеевичу, 329-й...

 

      КИРИЧЕНКО  М. О., 329 Лохвицький виборчий округ, Полтавська

 область. Дякую.

      Шановний  Григорій  Трохимович,  ну  я думаю, що ми рішення

 сьгодні приймем і Верховна Рада, верніше, Генеральна прокуратура

 матиме  таке  доручення  перевірити  законність прийнятих рішень

 Держтелерадто і дати відповідні висновки.

      В  мене  до  вас  таке запитання. Після того, коли прийнята

 була  13  травня  Постанова  Верховної Ради "Про звіт тимчасової

 слідчої   комісії  по  вивченню  ситуації  в  телеінформаційному

 просторі   України",  яка  складалася  із  13  пунктів.  І  була

 опоблікована  в  "Голос України", Голова Держкомітету заявив, що

 із  13  пунктів  1  тільки пункт являється законним, де Верховна

 Рада була повинна була звіт комісії взяти до відома, інші пункти

 являються  не  законнними.  Яке ваше ставлення , як Генерального

 прокурора,  про  такі  заяви  високих  посадових  осіб, а голова

 Держкомітету має ранг мінітсра, так скажемо, у нашій державі?

      Дякую.

 

      ВОРСІНОВ. Г.Т.

      Я вам должен заметить, это дело каждого как он обкясняет, а

 мы будем требовать обкяснения по фактам, которые изложены по тем

 нарушениям,  которые были допущены. ....... он готов вольно, это

 его  дело,  а уже давать показание следственным органам мы будем

 уже  на    основании собранных  доказательств.

 

      ГОЛОВА.Єльяшкевич.

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ. Прошу передать слово Судницину 184....

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      СУДНИЦИН

 

      город Запорожье, депутатская группа "Реформы".

      Уважаемый  Григорий  Трофимович,  вот  вы обратили внимание

 депутатам,  что в Конституции не отражен порядок общего надзора.

 И  в  своих  выступлениях  в  последнее  время  вы  неоднократно

 говорили, что порядка 16 тысяч протестов нанесены на не законные

 приказы, пртказы, указы, решения. В том числе, конечно же вопрос

 о ...  радиовещании, телевещании стоит  в этой  же  плоскости.

      Но   у   меня   такой  вопрос:  какими  документами, какими

 законодательными   актами  руководствуется  прокуратура,  вынося

 протест?  Ну,  вот к примеру. Председатель Акционерного общества

 "Мотор-Сич"  14  октября  не  законным  образом  вынес решение о

 ликвидации   двух   цехов   основных,   где  более  500  человек

 работающих.

      Я   подал   жалобу  по  этому  вопросу,  после  этого  Фонд

 госимущества   потребовал   немедлення   привести   структуру  в

 соответствие. До  сих   вопрос  не  решен.

      Каким  же образом выносится протест, если Фонд госимцщества

 дает  указание  привести,  и Прокуратура  не........

 

      ГОЛОВА.   Федір   Семенович,   ви  не  ображайтесь,  але  є

 елементарна  процедура  регламентна  -задаються питання по суті,

 якщо  не  по  суті,  я  зобов'язаний  виключити  мікрофон.

      Зробити  зауваження,  а потім  виключити  мікрофон.

      Тому,  якщо  в  частині  вашого  запитання щось було те, що

 стосувалось   до  обговорюваної  теми,  то  Григорій  Трохимович

 відповість, якщо ні, то окремо підійдете і одержите відповідь.

      Лук'яненко.

 

      ЛУК'ЯНЕНКО.  Шановний  пане  прокуроре! Ну, по-перше, закон

 "Про  прокуратуру  "  ще  не звільнив Прокуратуру від загального

 нагляду,  і, очевидно, цей загальний нагляд включає і таку сферу

 діяльності,  як  засоби  масової  інформації.

      По-друге,  коли  ми  ухвалювали  вас на посаді Генерального

 прокурора, то ви обіцяли нам вивчити українську мову. Вже минуло

 достатньо  часу,  щоби  ви  сказали  все-таки,  як  у вас діло з

 українською  мовою. Дякую за  відповідь.

 

       ГОЛОВА.  Будь ласка.

 

      __________.  Я  на  этот  вопрос  уже  отвечал.

 

       ШУМ   У   ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА.  Те,  що  стосується ...

 

      __________.  Я  вам  хочу  ответить,  что  я его достаточно

 понимаю,  но  на сегодня... я на ваши все вопросы отвечаю, я вам

 хочу  сказать  о  том,  что  я, мне кажется, на сегодня наиболее

 важная  работа  -это работать. Я пока работаю, и делаю то нужное

 дело,  которое  делаю.

 

      ГОЛОВА.  Лавриненко.

 

      ЛАВРИНЕНКО   М.   Ф.  Лавриненко,  Социалистическая  партия

 Украины.

      Уважаемый  Григорий  Трофимович, мои избирател часто задают

 вопросы, как  получается  так  в  нашем обществе, что если закон

 нарушает  обычный  рядовой  гражданин, то его сразу привлекают к

 ответу; как только высокий государственный чиновник, так никакой

 ответсвенности  не  чувствуется,  во  всяком  случае  народу  не

 известно.

      Вопрос  следующего  характера.  Обладаете  ли вы на сегодня

 такими   полномочиями,   чтобы   тех   высоких   государственных

 чиновников,  котороые...  в  данном  случае того же председателя

 госкомитета,  которые  нарушают  закон, поставить на свое место?

 Или  скажем  делаются  ли попытки хотя бы направить предписание,

 предупреждение о ненарушении, недопущении нарушения закона?

      Спасибо.

 

      _______________. Вы ни одного конкретного факта не назвали,

 кроме  комитета. Я вам сказал по комитету идет проверка большая,

 глубокая проверка. Мы вам доложим  к 1 сентября.

      Что   касается   обвинения   в   том,  что  кого-то  мы  не

 привлекаем.  Я хочу сказать руководствуемся только законом и кто

 его перступил будет стоять и отвечать тоже по закону.

 

      ГОЛОВА.  Юхимчук.

 

      ЮХИМЧУК   А.П.

 

      Дякую. Депутат Юхимчук, Вінницька область.

      Шановний  Георгій  Трофимович,  з  вашої  інформації  чітко

 видно, що все-таки  порушення  мають  місце, мають підставу.

      І  я  хотів  би  до  вас  звернуться  з таким питанням. Ви,

 мабуть,  прекрасно  розумієте, що означає саме сьогодні, під час

 обговорення   Конституції,   під  час  конституційного  процесу,

 зробити  такі  родумані, глибоко продумані дії з боку Державного

 комітету,  тобто  практично  ввести  політичну цензуру. Це грубе

 порушення і Конституції, і тих законів, які ми тут риймали.

      Скажіть, будь ласка, Георгій Трофимовичу, як довго сьогодні

 буде  іти  слідство  і коли ми поставим цих всіх керівників, які

 свідомо  порушують  закон і втручаються сьогодні в конституційне

 поле нашої держави. Скільки потрібно вести слідство, визнати, що

 сьогодні  кожна хвилина, кожен час -це надто дорога ціна. Тому я

 хотів  би,  що  все-таки з вашої сторони, зі сторони прокуратури

 були активні дії для того, щоб все поставити на свої місця.

 

      ГОЛОВА.Тобто, якщо  ви держите сьогодні доручення Верховної

 Ради,  скільки  вам  потрібно  часу, для того щоб з'ясувати суть

 цієї справи?

 

      ___________.   Здесь  два  момента:.........  постановлении

 Президиума Верховного Совета или постановления Верховной Рады до

 1  сентября  этого года проинформировать Верховный Совет. Процес

 расследования  уголовных,  оно  установлено  законом  и  вы  его

 хорошо знаете.

      Далее.  На  сегодня идет доследственная проверка на предмет

 решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

 

      ГОЛОВА. Так от скільки вам треба, щоб дать класифікацію?

      По  постанові,  яку  ми сьогодні приймемо. Якщо ви одержите

 постанову,  виясните  ситуацію  хто  винен  в  порушенні закону,

 скільки вам треба часу для вияснення суті питання  про  те,  щоб

 каласифікувати його?.............

 

      ___________. ...................

 

      ГОЛОВА. Яке ми сьогодні приймемо. Скільки вам часу треба?

 

      ___________.  Я  думаю  ло  том,  статьей  97  УПК  Украёны

 определен   10-дневный   срок   решить  вопрос  или  отказать  в

 возбуждении дела, или возбудить уголовное дело.

 

      ГОЛОВА. Ясно. Зрозумило. Сидайте, будь ласка.

 

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ___________.    Давайте   постановление,   сегодня   начнем

 проверку.

 

      ГОЛОВА. Зрозуміло. Сідайте, будь ласка.

      Шановні депутати! Це, власне, продовження того питання, яке

 ми обговорювали раніше. Одну хвилиночку. Я просив би все-таки...

 Тут  можна  багато  говорити  з цього приводу, але суть проста і

 зрозуміла.  Прошу  уваги. Треба прийняти постанову і треба в цій

 постанові  дать  доручення  прокуратурі,  яке  було  записоне  у

 проекті,  коли  ми  розглядили  першим це питання. Бо я хотів би

 повернути  вас  на  шість  років  назад,  на одну хвилиночку, на

 секунду.

      В цьому залі сесія минулого скликання обговорювала піитання

 про обрання Голови Верховної Ради. Обговорювалося приблизно  24,

 здається,  кандидатури  і  претенденти  на вище посадове місце у

 Верховній  Раді.  Говорили  тоді  в  той  час,  висловлюючи свою

 позицію,   порушуючи   норми   визначеною   тією,  діючою  тоді,

 Конституцією.  І  багато чого іншого прозвучало. Але жодне слово

 не  було  викинуто  із  контексту  і  все  це  було  доведено до

 свідомості   людей.   Бо   дотримувалися  принципу  гласності  і

 дотримувалися принципу свободи слова.

      Чому  ж  тепер, коли навіть виступає Голова Верховної Ради,

 даючи   інформацію   з  того  чи  іншого  приводу,  то  він  так

 пообрізуваний  в  кадрі,  що тільки так, як у німому кіно мусить

 смикаться,  не  даючи ту інформацію, яку ти говориш, бо чиновник

 вважає -що правильно для народу, а що неправильно.

      Ось  чому треба демократично будувать суспільство і принцип

 свободи  слова  повинен  бути  корінним. Якщо його не буде, якщо

 буде  цензура,  то  ніколи  в  нас  ладу не буде. Бо це все-таки

 четверта  влада, хто б  що не казав.

      І  тому я пропоную підтримати проект, який вносить сьогодні

 комісія,  зокрема  доповідав  з  цього  приводу депутат Мішура і

 третій  пункт  -доручити  Генеральній прокуратурі визначити міру

 відповідальності  посадових осіб за порушення законів і постанов

 Верховної  Ради  з  цього  питання.  І  до  10  червня доповісти

 Верховній Раді. Нема заперечень?

      ШУМ В ЗАЛІ

      Ставлю  цей проект  за основу. Будь ласка.

 

      "За"-

      Які  доповнення  будуть?  Запишіться  для  доповнень,  будь

 ласка. Будь ласка, 5 хвилин. Опублікуйте список.

      Скіпальський, прошу.

 

      СКІПАЛЬСЬКИЙ О.О.

      Шановний  пане  Головуючий,  я  вважаю, що підготовка цього

 питання    була    настільки    поспішною,   що   навіть   важко

 зорієнтуватися.  От я не встиг розшукати саму постанову. То як я

 можу проголосувати? Я прошу зачитати цю постанову.

 

      ГОЛОВА. Я прочитав її перед тим, як ставив на голосування.

 

      СКІПАЛЬСЬКИЙ   О.   О.   Я  прошу  ще  раз  зачитати,  пане

 Головуючий.

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка.  "За  основу"  проголосовані такі три

 пункти.

      Перше.  Кабінету  Міністрів  України  забезпечити виконання

 Державним   комітетом   телебачення   і   радіомовлення  України

 Постанову  Верховної  Ради  України  щодо висвітлення діяльності

 Верховної Ради України.

      Друге.  Національній  Раді  України  з питань телебачення і

 радіомовлення   здійснити   постійний,   здійснювати   постійний

 контроль  за  дотриманням телерадіоорганізаціями України чинного

 законодавства в галузі  телебачення і радіомовлення.

      Третє.  Доручити  Генеральній прокуратурі України визначити

 міру   відповідальності  осіб,  винних  у  порушенні  законів  і

 постанов  Верховної  Ради  з  цього питання. Ідо 10 червня цього

 року доповісти Верховній Раді. Пасечна.

 

      ПАСЕЧНА Л.Я.

      (Пасечна, фракция коммунистов)

      Ну, о том, какое беззаконие происходит в нашем государстве,

 я  думаю,  здесь все присутствующие уже сегодня много говорили и

 уважаемый прокурор тоже знает.

      Здесь  грубо нарушается законодательное поле, Закон Украины

 о  стастусе  народного  депутата,  во  всех  средствах  массовой

 информации:  на радио, на телевидении. В газетах редакторы берут

 на  себя  смелость править наши выступления, информации, статьи.

 Все  делается в угоду президентским службам. Я хочу сказать, что

 прокуроры  на  местах  (это  я  хотела  бы еще обратить внимание

 Генерального прокурора) занимаются отписками на наши депутатские

 запросы.  Люди  встревожены  и спрашивают, почему на сегодняшний

 день  молчит  первый  канал  радио. Люди не могут слышать работу

 нашей сессии.

      Поэтому,  я  предлагаю  все-таки,  Александр Александрович,

 сократить  рок  рассмотрения  Генеральной прокуратурой и должить

 информацию   не  10  числа,  а  четвертого,  когда  мы  вернемся

 работать................ Я думаю, этого срока вполне достаточно.

 Все уже выяснено.

 

      ГОЛОВА. До четвертого, є норма визначена законом, я не можу

 нав'язувати  цю норму, але в принципі... 10 днів, одну хвилинку,

 ну, я прошу. Вноситься пропозиція інформацію прокуратури з цього

 приводу  одержати  четвертого  червня,  до  4  червня. Ставлю на

 голосування цю пропозицію.

 

      За-

      Рішення прийнято. Чапюк, прошу.

 

      ___________.

 

      Дякую.  Я все-таки пропоную вставити перший пункт: засудити

 практику  порушення  законодавства  про свободу слова в Україні.

 Може   суворо,   гріха   не   буде,  а  якщо  і  будете  камерну

 музику......... - ще було б краще. Дякую.

 

       ГОЛОВА.  Прослухав.  Ще  раз  повторіть,  будь  ласка,  що

 голосувать. Там є що голосувати?

 

      ЧАПЮК  Є, є, є голосувати.

 

      ГОЛОВА.  Ще раз повторіть.

 

      ЧАПЮК Повторюю. Я пропоную все-таки доповнити пункт, в тому

 виду  почати  з  цього  постанову,  що засудити практику, суворо

 засудити,   хай   буде   суворо   засудити   практику  порушення

 законодавства по обмеженню інформації з Верховної Ради.

 

      ГОЛОВА.  Ну,  давайте,  я, може ви не будете наполягати? Не

 функція  Верховної  Ради засуждувать, а тут треба просто судити,

 що  є  злочин,  ви  розумієте,  а,  ну,  що оцінка? Це не зовсім

 коректно,  давайте  не  будем,  він  не  пропонує. Носов, прошу,

 остання пропозиція.

 

      ___________.

 

      То що ми не отримали відписку від прокуратури, я пропоную 3

 пункт  доповнити  такими реченнями, такими словами: в тому числі

 по  статті  халатність  Кримінального  кодексу  України,  Ще раз

 скажу:  в  тому числі по статті халатність Кримінального кодексу

 України.  Пояснюю, тому що прокуратура дуже не любить цю статтю,

 там  не  треба  умислу доводити, умислу не люблять доводити. Так

 отже саме по цій статті хай перевірять. Лежить перед фізіономією

 людини  закон,  а  вона  його  порушує  -значить,  халатна,  хай

 посидить...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка...  Ну, була пропозиція, я пропоную її

 поставить на голосування.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      "За" -

      Не підтримана пропозиція. Час використано.

      Я   вношу  іще  одну  пропозицію  такого  змісту:  Кабінету

 Міністрів  України  забезпечити  виконання  Державним  комітетом

 телебачення  і  радіомовлення  України  Постанови Верховної Ради

 України щодо висвітлення діяльності Верховної Ради України до 27

 травня. Тому що...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я   прошу...  До  27  травня.  Зрозуміло,  так?  Ставлю  на

 голосування це доручення, будь ласка.

 

      "За" -

      З двома поправками ставиться в цілому на голосування проект

 постанови. Які проголосовані...

 

      "За" -

      Рішення прийнято. Спасибі.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      У мене є пропозиція така: не знаючи, на скільки затягнеться

 це  питання,  ми  запросили  Прем'єр-міністра на 12. 30. А він у

 відрядженні зараз... Але у зв'язку з тим, що інші члени Кабінету

 Міністрів  будуть  тут  на 12. 30.... Я прошу: ну, не шаласуйте,

 будь  ласка,  в залі! Ну, не можна ж так!.. Жінкам взагалі голос

 підвищувать не можна!..

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ні,  вам  можна.  Вам можна, а решта я прошу, не підвищуйте

 голос,  будь ласка.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Я  прошу:  з місця не коментувать і мене теж, бо я змушений

 буду відповідать.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Будь  ласка,  спокійно, це не по моїй професії. В зв'язку з

 тим, що це питання буде  о 12-30, я просив би вашої згоди на те,

 щоб зараз послухати питання про інформацію про проект Закону про

 внесення  змін до Заокну "Про державне регулювання виробництва і

 торгівлі  спиртом  етиловим,  алкогольними  напоями,  тютюновими

 виробами". Суслов Віктор  Іванович.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Одну  хвилиночку, чи увас заміна по доповідачу була? Віктор

 Іванович, прошу.

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Уважаемые  народные  депутаты,  суть дела в

 следующем.  Неделю  назад  мы с вами не поддержали проект закону

 Украины  про  внесення  змин  до  Закону  України  "Про державне

 регулювання виробництва і торгівлі спиртол етиловим, коньячним і

 плодовим, алкогольними напоями та тютбюновими виробами".

      Суть  этого  проекта  состояла  в том, чтобы передать право

 выдачи   лицензий   на   право  экспорта...  импорта,  спирта  и

 алкогольных  напитков  Минстерству  внешнеэкономических  связей.

 после  этого  выяснилось,  что  13  мая  Кабинет Министров издал

 постановление  "Про  тимчасовий порядок видачі ліцензії на право

 імпорту,  експорту, оптової торгівлю спиртом етиловим, коньячним

 і  плодовим,  алкогольними  напоями  та  тютюновими  виробами  і

 роздрібной   торгівлі   алкогольними   напоями   та   тютюновими

 виробами".

      Итак,  Кабинет  Министров  издал  это постановление, исходя

 из...  не  дожидаясь  принятия  закона,  исходя из необходимости

 разблокирования процесса  выдачи лицензии.

      Итак,  у  нас  свами  сложилась  такая  ситуация:  либо  мы

 принципиально настаиваем, что обязательно Минфин должен выдавать

 эти лицензии, и тогда это Постановление будет отменено Кабинетом

 Министров  и лицензии выдавать не будет никто. Потому что Минфин

 не  подготовился за полгода к выдаче лицензий и до сих пор их не

 выдает ,   в то  время,  как  МЗС    их  уже  готов  выдавать.

      Либо  мы  все  же  примем  предложение  Кабинета Министров.

 Исходя из интересов бюджета и государства, я еще раз обращаюсь к

 вам   с   просьбой  поддержать  предложение  нашей  Комиссии,  и

 проголосовать  сейчас  вот  эти поправки, предложенные Кабинетом

 Министров  о  передаче  о  права  выдачи  лицензий  Министерству

 внешнеэкономических  связей.

      В  конце концов важно, чтобы обеспечивался экспорт и доходы

 бюджета.    Пусть    выдает    не    Минфин,    а   Министерство

 внешнеэкономических связей, но поручение Прокуратуры, которое мы

 дали  по  изучению  причин  по  невыполнению  закона и наказанию

 виновных, оно Прокуратурой в настоящее время выполняется и будет

 выполнено.

 

      ГОЛОВА.  Чи  є  запитання  до  Віктора  Івановича  з  цього

 приводу? Є. На 10 хвилин, будь ласка, виставте на моніторі час.

      Відповісти  на  запитання.

      Запишіться  на  запитання. Прошу,  опублікуйте  список.

      Раханський.

 

      РАХАНСЬКИЙ.  Шановний  Вікторе  Івановичу!

      Я  вважаю, що ви вірно кажете, і просив би і як запитання і

 як  пропозицію.

       Олександр   Олександрович,   шановні   депутати,  потрібно

 підтримати  цю  пропозицію,  тому що ми півроку вже не працюємо.

 Експорт   лікерогорілчаних   виробів   не  йде,  а  Міністерство

 зовнішньоекономічних  зв'язків,  воно  готово сьогодні цю справу

 виконувати, тому що вони цю справу робили до початку цього року.

      Я  кажу, що, Віктор Іванович, в мене тільки одне запитання:

 чому Комісія, я до вас декілька раз приходив і казав, що це буде.

 Чому  комісія  не  внесла  раніше це пиатння? зараз ми настільки

 заблокували  експорт,  що  всі  підприємства  зупинилися.  А  ті

 підприємства,  кі  взяли  ліцензії  в  прошлому році, вони зараз

 спекулюють. Дякую за увагу.

 

      _______________.  Мы  обращались  и неоднократно к Кабинету

 Министров  с  требованием  выполнять  закон,  и письменно, и все

 копии  у  нас  есть.  В результате родилось предложение Кабинета

 Министров  о  передаче права выдачи лицензии мзс, а сейчас уже и

 конкретно   постановление,   утвердившее   порядок  выдачи  этих

 лицензий именнл Министерством внешнеэкономических связей.

      Давайте  ще  раз  вспомним,  что нужно мобилизовывать любые

 источники  бюджета,  а традиционно доход от экспорта алкогольных

 изделий  з  спирта  всегда  был  очень  значительным  источником

 поступления  доходов  в  бюджет.  И  поддержим  все-таки проект,

 поданный Кабинетом Министров.

      Что  же  касается рассмотрение комиссией проекта, поданного

 Кабинетом Министров, он был рассмотрен быстро и внесен.

 

      ГОЛОВА.  Валентин Павлович Чеботарьов прошу.

 

      ЧЕБОТАРЬОВ  В.  П.  Чеботарьов,  Олександрія,  227 виборчий

 округ.

      Я  не  хочу  задавати  питання.  Я  хочу запропонувати всім

 депутатам  дуже  уважно  підійти  до  цього  питання,  яке зараз

 розглядається. Тому що вже впродовж більш ніж півроку мзс вже не

 видає  ліцензії,  Мінфін  ще не видає. І таким самим, якщо ми ще

 продовжимо    цю    тяганину    наші    товаровиробники,    наші

 сільхозвиробники,  які через цю горілку можуть мати змогу хоча б

 щось  купити  і  поміняти  собі  на паливно-мастильні матеріали,

 запасні  частини,  вони сидять. Хто в цей час робить? А той, хто

 встиг  взяти  у свій час ліцензії. І зараз, навіть не виробляючи

 нічого,  маючи  змогу  лише  самої  ліцензії  використовується і

 заробляють на цьому.

      Тому  давайте  задамо  собі  питання:  "Кому  це вигідно?".

 Вигідно  це  тим,  хто  може  мати  ліцензію.  Я  пропоную  дати

 можливість  мати ліцензію тим, хто, дійсно, працює, хто виробляє

 і хто хоче поповнювати наш бюджет.

      Я  пропоную  припинити  обговорення і підтримати пропозицію

 комісії

 

      ГОЛОВА.  Ну  є  взагалі..  принцип у Регламенті передбачено

 право, але  питання відхилення. Можна голосувати відразу.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Ну я вас прошу, не нервуйте, ну .........

      Будь ласка. Жовтяк.

 

      ЖОВТЯК. Я прошу слово передати Безсмертному.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      БЕЗСМЕРТНИЙ

      220 виборчий округ, безсмертний.

      Шановний Віктору Івановичу! Напевне, ви знайомі з тим, що в

 комісіях   Верховної   Ради  розповсюдження  проект  закону  про

 запровадження  в  Україні,  так званої, реєстраційно-ліцензійної

 палати.  І  не випадково, коли приймався закон відповідний, який

 ми  сьогодні  розглядаємо,  то те, що право видачі лицензії було

 забрано  від  Міністерства  закнішньо-економічних  зв'язків,  як

 потрібно  це  зробить  і  від  решти  відомств,  тому  що за цим

 стоять...  Я  не  хочу  думати, що там всі злодії. Але дійсно це

 можливість  поширення  такого  явища,  як  хабаря,  на рівні цих

 відомств.  То  можна  прийняти  вашу пропозицію сьогодні, але чи

 планує  ваша  комісія  в  переспективі  єдиний  орган,  який  би

 займався  і  реєстрацією,  і  ліцензіями?  Тому  що  сьогоднішня

 система,  коли  кожне  відомство  видає  ліцензії, воно  створює

 повністю безконтрольність у  цій системі. Дякую вам за відповідь.

 

      СУСЛОВ  В.  І. Ну что касается перспектыв, то комиссия пока

 не рассматривала этот вопрос и никакого проекта не вносит. Ну, а

 что  касается необходимости принятия решения все-таки о внесении

 изменения  в  закон, я надеюсь, что она всем очевидна и не можем

 затягивать дальше решение этого вопроса с учетом того, что стоит

 вопрос  на  сегодня:  остановить этот порядок, который утверджен

 Кабминов в выдаче лицензий или все-таки пусть лицензии выдаются.

 Давайте  разрешим  выдавать  эти  лицензии  в соответствии с уже

 принятым постановлением Кабинета Министров.

 

      ГОЛОВА. Павленко.

 

      ПАВЛЕНКО.

      Спасибо.  Уважаемые коллеги! То, что я хотел высказать, уже

 высказано  моим  коллегой Раханским, поэтому я хочу призвать вас

 поддержать комиссию Суслова и проголосовать "за". Спасибо.

 

      ГОЛОВА. Яблонський.

 

      ЯБЛОНСЬКИЙ В.А.

      Шановний  Віктор  Іванович,  я також підтримую внесену вашу

 пропозицію,  але  в  мене  виникає  питання. Обговорюючи подібні

 питанння  в  комісії,  чи  ви мали можливість, чи хоч раз робили

 зауваження  тим людям, які пропонували проекти, що стали основою

 Закону  і  нанесли  значні збитки нашим товаровиробникам, нашому

 народному господарству.

 

      СУСЛОВ   В.  І.  Збитки  тут  були  нанесені  Міністерством

 фінансів  України, яке не виконувало Закон України "Про державне

 регулювання  виробництва  і  торгівлі  спиртом..." півроку. Дано

 доручення  Генеральній прокуратурі. Сегодня Генеральний прокурор

 проінформував, що  начато  розслідування   цієї  справи.

 

      ГОЛОВА.  Єгудін.  Він  відмовляється від слова. Безсмертний

 своє   слово   сказав.   Так?   Швидкий,  будь  ласка.  Останні.

 Пропозиції.

 

      ШВИДКИЙ. Дякую. Я  це питання...

 

      ГОЛОВА.  Відмовляється. Він вже зрозумів все. Сідайте, будь

 ласка.  Вносилась  одна  пропозиція  змісту,  який виклав Віктор

 Іванович.   Пропозиція,   внесена  депутатом  Сусловим,  головою

 комісії, ставиться на голосування. Будь ласка.

 

      СУСЛОВ  В. І. Пропозиція сводится к тому, что принять Закон

 Украины  "Про  внесення  змін  до  Закону  України "Про державне

 регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і

 плодовим,  алкогольними  напоями  і тютюновими виробами". Проект

 вам  был  роздан.  Он  в  прошлую пятницу голосовался. Не набрал

 большинства  голосов.  Теперь предлагается проголосовать его еще

 раз,  с  учетом  того, что на сегодня Правительство эти лицензии

 выдавать готово.

      Если  мы  не  проголосуем,  то останавливается этот порядок

 выдачи  лицензий  и  не  известно,  когда  все-таки  Закон будет

 выполняться.

 

      ГОЛОВА.  Проект  ставиться на голосування. Будь ласка. Будь

 ласка, проект  ставиться на   голосування.

 

      "За" -

      Була  пропозиція  поіменно  голосувать,  я  не ставив її на

 голосування. Але якщо ви наполягаєте...

      Ставлю: хто за те, щоб поіменно голосувать.

 

      "за"

      Прийнято рішення.

      Внесена  пропозиція  ставиться  на голосування в поіменному

 режимі.

 

      "за"

      Рішення не прийнято.

      Тоді,  треба  голосувати  доручення  комісії,  оскільки  ми

 порядок,   який   застосовувався   до   сьогоднішнього  дня,  не

 затвердили,  не  схвалили,  не  дали  відповідного доручення, то

 треба терміново розбиратися, хто ж буде вирішувати ці питання.

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Уважаемые  народные  депутаты, поскольку мы

 второй  раз  проект  не  поддержали  кабмина,  это  означает,  и

 сегоджня   мы   будем   говорить  с  Кабмином  о  том,  что  это

 Постановление  Кабмина,  действие его должно быть остановлено, и

 Верховна   Рада  тем  самым  настаивает  на  организации  выдачи

 илцензий  Министерством  финансов.  Когда это будет, неизвестно.

 потому  что  Минфин полгода, как обязан это делать, и не делает.

 Вероятно, мы еще на несколько месяцев заморозим...

 

      ГОЛОВА. Одну хвилиночку, Віктор Іванович.

      Вносилася  ще  пропозиція,  щоб  проголосували  всі ті, хто

 записаний  внизу  там,  не  голосував.  Я  зрозумів  так,  що це

 поіменно наполягають. Непоіменно проголосувати цю пропозицію.

      Це  раз  ставлю  на голосування в непоіменному режимі. Будь

 ласка.

 

      "за"

      Теж  не  приймається  рішення, будь ласка, доопрацьовуйте і

 вносьте проект на розгляд Верховної Ради.

      Оголошується перерва на півгодини.

 

      СУСЛОВ  В. І. Я прошу прощения, доопрацьовувати тут нечего.

 Мы тем самым настаиваем на выполнении закона и все.

 

                              - 73 -

                          ПІСЛЯ  ПЕРЕРВИ

 

      ГОЛОВА.   Я  прошу  депутатів  зайняти  свої  місця,  дайте

 оголошення на коридор... Ще раз прошу: сідайте на місця. Я прошу

 сідайте  на  місця,  сядьте  на  місце. Зарудний, та сядьте ж на

 місце, ну, в кінці ж то кінців!

      Слухається  питання  про  хід виконання Кабінетом Міністрів

 Постанови  Верховної  Ради  України  від 23 січня цього року про

 погашення  заборгованості  Держанвого  бюджету України в місцеві

 бюджети  за  1995  рік по заробітній платі, пенсіях, стипендіях,

 інших  грошових  виплатах  населенню.

      Це   питання  обговорювалось  у  нас  в  залі,  рейтинговим

 голосуванням була визначена Постанова, над якою треба працювати,

 створена  була  Комісія,  дано  доручення  для  опрацювання цією

 тимчасовою спеціальною Комісією по вивченню ситуації, що склалась

 у  зв'язку з заборгованістю по виплаті заробітної плати, пенсій,

 стипендій.

      Від  цієї  комісії  Віктор  Іванович  Суслов,  будь  ласка,

 проінформуйте   депутатів  про  суть  цього  документу.

 

      СУСЛОВ.   Уважаемые   народные  дептуаты,  уважаемые  члены

 Правительства!

      Поскольку  Комиссия  доклад  представила  по этой проблеме,

 сегодня   мы   должны   определиться   с  доработанным  проектом

 Постановления,  который  вам  был  роздан  вчера.

      Я   кратко   прокомментирую   пункты,   по  которым  велась

 доработка.

      Итак,   в   проекте   постановления   предлагается  принять

 информацию,  которая  в  письменной форме вам роздана тимчасовою

 спеціальною   Комісією   Верховної   Ради  України  по  вивченню

 ситуації,  що  склалась  у зв'язку з заборговністю по заробітній

 платі,  пенсій,  стипенцій  до  відома.

      Второй     пункт     остается,     предлагается    признать

 неудовлетворительной  работу  Кабинета  Министров  по выполнению

 постановления  Верховного  Совета  от  23  января 1996 года "Про

 погашення  заборгованості  державного бюджету України і місцевих

 бюджетів  за 1995 рік по заробітній платі, пенсіях, стипендіях і

 інших грошових виплатах населенню".

      Добавлен   здесь   абзац:  "Зобов'язати  Кабінет  Міністрів

 України   вжити   термінові   заходи   для   повного   погашення

 заборгованості  по  виплаті заробітної плати, пенсій, стипендій,

 грошових  виплат  населення  і  до 16 червня 1996 року доповісти

 Верховній Раді України".

      Изменена  редакция  пункта  о  привлечении  к  персональной

 ответсвености  должносных  лиц  Кабинета  Министров,  виновных в

 невыполнении  постановления Верховного Совета с учетом того, что

 здесь предлагал Премьер-министр.

      Новая  редакция  следующая. "Звернутись до Прем'єр-міністра

 України  Марчука  з пропозицією розглянути на засіданні Кабінету

 Міністрів  України  питання  щодо  персональної відповідальності

 посадових  осіб,  винних  в невиконанні постанови Верховної Ради

 України  від  23  січня  1996 року "Про погашення заборгованості

 Державного  бюджету  України  і місцевих бюджетів за 1995 рік по

 заробітній  платі, пенсіях, стипендіях і інших грошових виплатах

 населенню".  І  у  разі необхідності внести на розгляд Верховної

 Ради України проект завконодавчого акту щодо оголошення недовіри

 окремим членам Кабінету Міністрів України.

      То  есть  мы  предлагаем  Кабинету Министров вначале самому

 разобраться  с  причинами  не  только невыполнения постановления

 Верховного  Совета,  но и тех графиков, которые были утвержденны

 самим Кабинетом Министровпо погашению задолжености по заработной

 плате.

      По-прежнему мы считаем необходимым, хотя этот вопрос вызвал

 большую дисскусию, о возможности использования части официальных

 валютных  резервов  для погашения задолжености заработной платы.

 Однако,  с  учетом того, что говорил Премьер-министр о намерении

 Правительства  использовать  150 миллионов долларов из японского

 кредита на погашение задолженности заработной платы и, возможно,

 некоторую  часть  других  внешних источников, здесь добавлено:"з

 обов'язковим   поверненням  цих  коштів  до  офіційних  валютних

 резервів  після  надходження  іноземних  кредитів, які надаються

 Україні  з  метою  покриття  дефіциту  Державного бюджету згтдно

 міжнародних угод".

      Дело  в  том,  что  погашать задолженность надо немедленно.

 Кредиты  конечно  же  поступят,  соглашения  о  них  есть, и они

 действуют.  Но  стем,  чтобы не оттягивать и не ждать, когда они

 поступят,  можно  было  бы  эти  средства  использовать сейчас с

 последующей   компенсацией   того,   что   будет   вытрачено  из

 государственных официальных валютных резервов.

      Пятый  пенкт  "О порядке погашения задолженности" остался в

 неизменном виде.

      В  шестом пункте изменена частично редакция, поскольку речь

 идет только о предоставлении права Кабинету Министров до полного

 погашения  задолженности  обеспечивать,  так сказать, в пределах

 установленного  м  минимума  ежемесячные  выплаты  по  пенсиям и

 заработным платам.

      И  мы  посчитали необходимым также ограничить срок действия

 этого  рава:  не  позже  1 сентября 1996 года. То есть, в случае

 необходимости  Кабинет  Министров сможет частично выплачивать те

 зарплаты,  торые чрезмерно высоки в бюджетной сфере на сегодня и

 также  персональные  надбавки  и  премии,  которые иной раз, как

 известно,   и   в   бюджетной  сфере  достигаю  сотет  миллионов

 карбованцев  месяц.

      Учтено  в  седьмом  пункте  предложение  народного депутата

 Носова  и  записано:  "Звернути  увагу  Прем'єр-міністра України

 Марчука  на  необхідність  невідкладної  розробки проекту Закону

 України   про  антикризове  регулювання  в  економіці  згодно  з

 дорученням, передбаченим  в постанові Верховної Ради України про

 введення  в  дію  Закону України про Державний бюджет України на

 1996 рік.

      8  пункт  оставлен  в  неизменном  виде.  Добавлен 9 пункт,

 которым  предлагается  Национальному  банку и Кабинету Министров

 разработать  механизм контроля за прохождением средств по счетам

 бюджетных организаций,  учреждений.

      Как  вы  видели  из  справки,  мы начали, но к сожалению не

 могли  и  не смогли довести до конца, изучение ситуации движения

 бюджетных  средств  по бюджетным счетам. Мы обратили внимание на

 то,  что  почему-то  именно при движении бюджетных средств очень

 часто  делаются ошибки и эти средства попадают на 902 счет, куда

 зачисляются  деньги до выяснения обстоятельств. Там находятся 12

 триллионов  карбованцев.  Мы  обратили  внимание  на  то, что по

 некоторым  счетам,  допустим  депозиты  бюджетных  учреждений  и

 текущие  счета  бюджетных  учреждений... ну по депозитам более 7

 триллионов  карбованцев  застряло.  Нам конечно интересно знать,

 какие  именно  у нас государственные учреждения на сегодня имеют

 избыток бюджетных средств и ухитряются в этой кризисной ситуации

 еще и размещать их на депозитах. Но все это требует специального

 анализа  и  контроля.  Конечно  такой  контроль должен... должно

 осуществлять  Правительство  и Национальный банк. В эти считаные

 дни  депутатская  комиссия  не  имела  возможности  конкретно  и

 детально  все  это проанализировать. Тем более, что Национальный

 банк конкретную, так сказать, информацию по этим вопросам, кроме

 общих  сводных  данных  нам дать   не   смог.

      Далее.  10  пункт  остался  в  неизменном виде. Предложение

 Кабинету   Министров   Украины   в   двухнедельный  срок  подать

 предложение  о  сокращении  затрат  в бюджетной сфоре увеличение

 доходной  части  бюджетаи  комиссия,  с  учетом того обсуждения,

 которое  состоялось,  посчитало  необходимым  доьавить  новый 11

 пункт  -"Доручити Прем'єр-міністру України Марчуку (...........)

 1996 року проінформувати Верховну Раду України про хід виконання

 програми  діяльності  Кабінету  Міністрів України та представити

 пропозиції щодо корегування керсу економічних реформ в Україні з

 урахуванням обставин, що склалися в економіці".

      Дело  в том, что все мы прекрасно помним и знаем, что такие

 масштабы   платежного   кризиса   и   такие  масштабы  навыплаты

 заработной  платы,  конечно,  же  не  предполагались в Программе

 Правительства. Поэтому, вероятно, есть необходимость вернуться к

 этой программе и внести в нее соответствующие изменения.

      Кроме   того,   это   позволит   Премьер-министру  Украины,

 вероятно,  более  детально  и  с  подачей  законодательных актов

 внести  сюда  нам  то,  о  чем  говорил.  А  то  есть, смягчение

 налоговой политики, уменьшение налогового пресса, другие меры по

 стимулированию   развития   экономики,   включая   комплекс  мер

 протекционистского    характера,   установление   дополнительных

 таможенных  пошлин на импорт и т. д., то, что будет, безусловно,

 поддержано в Верховном Совете.

      Мы  считаем,  что  это  постановление  должно  быть принято

 сегодня  с учетом того, что задолженность по заработной плате не

 только  сокращается  в  последние  дни,  но продолжает нарастать

 общая  величина  ее. По данным Нациоального банка вчера достигла

 220   триллионов   карбованцев.   Вы   знаете,   что   нарастают

 забастовочные  настроения  по стране, и таким образом, мы должны

 принять  сегодня  решение,  которое бы позволило бы эту проблему

 решить. Спасибо.

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка,  чи є запитання до Віктора Івановича?

 Запишіться  на запитання. Я прошу, хвилиночку, я ще раз прошу: з

 місця не вигукуйте.

      Віктор  Іванович... Ну, я ще раз прошу: ну, візьмете слово,

 висловите,  що захочете. Ну, тоді, якщо бесполезно, викажете, то

 чого кричите з місця.

      Віктор  Іванович,  є два проекти постанови. Проект, який за

 дорученням  Верховної  Ради  підготувала  тимчасова  комісія,  і

 проект,  який  вносить  група  депутатів,  я дивлюся, Терьохін і

 інші, який  змістом  нагадує  в  більшості  позицій  те,  що  ви

 пропонуєте, але він відрізняється в деяких нюансах. Що ви можете

 сказати з цього приводу.

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Ну,  депутатам  роздан  проект постановы от

 депутатских  групп  "Реформы",  Рух  и  "Державность", так здесь

 написано. Еще один.

 

      ГОЛОВА.  Ні, то десь підписаний Терьохін, Гетьман.

 

      СУСЛОВ  В. І. Александр Александрович, это сегодня было, он

 ко мне не попал.

 

      ГОЛОВА.  Ось  я даю вам цей екземпляр. Він змістом багато в

 чому попередній.

 

      СУСЛОВ  В. І. Уважаемые народные депутаты, я не знаю удобно

 ли  мне  и уместно ли мне комментировать этот проект до тех пор,

 пока  не  дано слово авторам этого проекта. Я думаю, что было бы

 правильно   и   с  точки  зрения  и  регламента,  и  этики  дать

 возможность  авторам  этого  проекта  обосновать,  так  сказать,

 аргументировать свою позицию, после этого и я буду готов принять

 участие в  обсуждении проекта.

 

      ГОЛОВА.   Одну   хвилиночку,  тут  ще  такий  нюанс  є:  ми

 розглядали,  було  6  проектів  і  через  те,  що жоден з них не

 одержав  підтримку,  створена була тимчасова спеціальна комісія,

 вона  доопрацювала  цей  проект.  Тому  я проси би авторів цього

 проекту,  можливо  змінами  до прийнятого за основу можна внести

 свї  пропозиції,  але сьогодні що ми це запропонуємо, то тоді ми

 ломаємо  в  принципі  всю  роботу  над  цим, над розглядом цього

 питання.

      Так,  якщо  багато  спільного, то тим більше, треба змінами

 відрегулювати  це  питання.  Одну  хвилинку,  почекайте, тому що

 інакше  кінця не буде розгляду цього питання. Одну хвилиночку, у

 нас  немає  щоб  кожен депутат приходив і свою пропозицію окремо

 витрибовував  от тут на трибуні. Ось на трибуні, пояснюю, стоїть

 депутат  доповідає.  Запислися на виступи, на запитання до нього

 депутати.  Чому  ви  прийшли  зараз  сюди? Сядьте на місце, будь

 ласка. Смірнов, прошу.

 

      ___________.  Шановний Вікторе Івановичу, тут я прямо перед

 вами, ось, да. Вікторе Івановичу, при розгляді цього питання...

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  уваги!  Одну  хвилиночку! Мені заважають

 вести засідання... Я прошу: сядьте на місце, будь ласка.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      СМІРНОВ Є.Л. Так можна говорити чи ні?!..

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      СУСЛОВ   В.  І.  Значит,  уважаемые  народные  депутаты,  я

 напоминаю,  что  в  прошлый  раз,  действительно,  было подано 6

 проектров и было рейтинговое голосование...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВА.  Смірнов!

 

      СМІРНОВ  Є.  Л.  Ні, ні, ні, я не задав питання же! Вікторе

 Івановичу!...   Я   не   задав   питання!  Тільки  спочатку  час

 поставте...

 

      ГОЛОВА.  Смірнов, говоріть.

 

      СМІРНОВ Є. Л. Шановний Вікторе Івановичу, минулого вівторка

 при розгляді цього питання в рейтинговому режимі було поставлено

 на  голосування  6  проектів  постанови.  Згідно із стенограмою:

 проект вашої комісії - 162 голоси; проект, який запропонував я -

 166. Олександр Миколайович згідно із стенограмо запропонував вам

 дати... доручив... доручили комісії взяти за основу не ваш, а ці

 два проекти, які набрали найбільшу кількість голосів, -комісії і

 той, що запропонував я.

      Тепер. Оте, що роздали ви тепер - моїх пропозицій тут немає

 і сліду... Від вашої... від вашого проекту постанови тут мало що

 залишилося.  Це  був  той  проект,  за  який  проголосоувало 172

 чоловіки,   цілком   прийнятний,  за  винятком  деяких  деталей.

 Теперішній  проект  абсолютно  беззубий!  Якщо приймати його, то

 варто  прийняти лише 1-й і 7-й пункти, і цим обмежитись. То чому

 це так?! Це до вас...

      Я  закінчую!  Олександре  Олександровичу, я прошу вас, коли

 буде   йти   голосування   проектів  - це  не  з  голосу, є  мої

 пропозиції  - дати мені  слово  для  того,  щоб  я зміг озвучити

 свій... свої пропозиції, свій проект постанови. Дякую.

 

      СУСЛОВ В. І. Значит, уважаемые народные депутаты, комиссией

 были  рассмотрены  все  проекты.  Мы помним, что при рейтинговом

 голосовании большинство голосов как раз набрал проект тымчасовой

 специальной   комиссии,  который  и  был  принят  за  основу.  О

 дополнениях  и  изменениях,  которые  мы  посчитали  необходимым

 внести,  я  вам  доложил.  Естественно,  если этот проект сейчас

 будет   принят   за   основу,  то  в  него  могут  быть  внесены

 дополнительно  те или иные предлолжения народных депутатов, если

 они  будут поддержаны залом. Иначе мы работать не сможем, потому

 что  то,  что  мы  посчитали,  необходимо... учесть и внести, мы

 внесли при дорабтке. Но, конечно, не все. А все внести туда было

 невозможно.

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Магда,  за  ним Юхимчук.

 

      МАГДА.

 

      Шановний Віктор Івановичу, я розумію так, що ви доповідаєте

 від  тимчасової  комісії, а не від Комісії по фінансам і банкам.

 Тому,  що більшість із цієї комісії проти того, щоб залучати для

 виплати  заробітної  плати  кошти  золотого  фонду,  тому що всі

 знають  до  чого  це  приведе  і  ніколи,  після  того,  як ціни

 виростуть, виросте нашого... зменшиться ціна  нашого карбованця,

 назад повороту не  буде - це перше.

      Що...  на  якій...  все-таки  на  якій основі ми прийшли до

 цього...  до  цього висновку, що треба приміняти золотой фонд, а

 не користуватись іншим.

      І  друге  питання. Чи ви не можете сказати скільки все-таки

 державного...  з  Державного  бюджету грошей шло не на заробітну

 плату,  а  в  народне  господарство  чи  там на допомогу окремим

 підприємствам? Це   два.

      І третє. Якщо виявлено це, то... потрібно продовжити роботу

 вашої комісії,  щоб узнати що ж робиться з Державним бюджетом на

 місцях, ну, і  Центральним бюджетом?

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Уважаемый Иван Иванович, действительно так,

 как  здесь  и  записано  в   повестке  дня и  написано в проекте

 постановления,   речь   идет  о  проекте,  внесенном  тымчасовой

 специальной  комиссией. Что же касается вопроса об использовании

 валютных  резервов,  значит, давайте определимся. Вот конкретный

 источник  назван,  больше  при  обсуждении  никто никаких других

 конкретных  источников  не называл в этом зале.

      И  если мы их не будем называть, мы можем опять поговорить,

 уйти,  и  ничего  выплачиваться  не  будет.

      Теперь   ,  что  же  касается  вот  этой  идеи,  что  якобы

 использование  валютных  средств  на  выплату  зарплаты  вызовет

 инфляцию.  Это  абсолютно ошибочно, и любой специалист вам может

 это  подтвердить,  что никакой инфлияции это не вызовет, и тогда

 выглядело  бы  вообще    странно.

      С  другой  стороны,  оппоненты этого Постановления говорят:

 валюту,  полученную  от  "Эксимбанка  "  Японии,  если она будет

 получена,  150  миллионов  долларов  можно,  а взять временно из

 резерва выплатить и потом компенсировать тем же кредитом нельзя.

 Одно   вызовет   инфляцию,   другое   -нет.   Речь   идет,  в

 действительности,   совсем  о  другом.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Юхимчук,  Гетьман. Терьохін.

 

       ШУМ   У   ЗАЛІ

 

       __________. Шановний Віктор Іванович, дана постанова, вона

 не  є  єдиною,  ми з цього приводу по заборгованості приймали не

 одну  Постанову,  і наслідки  одні  і ті ж.

       Все-таки,  ті  джерела,  ті  шляхи, які ми пропонуємо щодо

 виплати   заробітної   плати,   вони  на  сьогоднішній  день  не

 реалізовуються,  а  тільки  заборгованість  все  більше і більше

 зростає,  особливо,  в бюджетній  сфері.

      Чи  вірите  ви  особисто тому, що сьогодні є такий реальний

 шлях, щоби дати за 4 місяці зарплату вчителям і плюс 2 місяці ще

 відпускних  заплатить  сьогодні?

      Я ,  особисто  мене  бере  сумнів  щодо  цього.

      І  друге  запитання. Скажіть, будь ласка, чи варто сьогодні

 призупиняти  дію  тимчасової  комісії,  якщо  дана  Постанова  і

 наслідки  на  місцях  не  покращаться.

      Я   вважаю,   що  роботу  свою  тимчасова  комісія  повинна

 продовжувати, до того часу, поки в нас не поліпшиться ситуація з

 иплатою  заробітної  плати.

 

      __________. Уважаемые народные депутаты, давайте ответим на

 вопрос:   кто   отвечает  за  выплату  зарплаты?  Наверное,  нет

 сомнений,  что за  выплату  зарплаты  отвечает  Правительство.

      И  в  данном  случае  мы ведь обсуждаем вопрос о выполнении

 январского  Постановления  Верховного  Совета, которое как раз с

 учетом  пожеланий  Правительства  и  предписывало  погасить  эту

 задолженность  до 15 февраля, и Правительство давало нам график,

 что оно погасит до 15 февраля задолженость. Так ведь?

      Поэтому  сейчас  брать  на  себя,  поручать все эти решения

 проблем   по   выплатам  зарплаты  любой  временной  депутатской

 комиссии -это неправильно с какой угодно точки зрения. То что не

 смогло   сделать  Министерство  финансов  и  Кабинет  Министров,

 депутатская комиссия, не имеющая вообще полномочий распоряжаться

 доходами  бюджета,  их  распределением  и  так  далее,  она  эти

 проблемы решить не сможет.

      Поэтому  основаная  тема  нашего обсуждения -это анализ как

 выполнено постановление Верховного Совета. Мы все видим, что оно

 не  выполнено  и  задолженость  не  только  не уменьшилась, но и

 возросла.

      Предложение   принять  меры  соответсвующие  к  виновным  и

 конечно   разрешение.   Ведь   в  4  пункт  вот  этот  пункт  об

 использовании валютных резервов не предписывает правительству их

 использовать.  Это разрешение. Если правительство посчитает, что

 это  нанесет  вред  экономики, неправильно и так далее, оно этим

 источником  пользоваться  не  будет, будет другим. Но на сегодня

 правительство само не в праве мобилизовать этот источник. И все.

      Я  бы  призвал  вас  не  пытаться подменять правительство и

 искать детальные конкретные решения. Мы констатировали, что есть

 проблемы  с  движением бюджетных средств. Сказали. Правительство

 может   все   это   расследовать   и  получить  более  детальную

 информацию.

      действительно,  здесь  ставили  вопрос, что многие средства

 бюджета использовались не по назначению. Частично это отражено в

 справке. Да, правительство, конечно, за это несет ответсвенность

 и  должно  обеспесчить  целевое использование средств и в первую

 очерердь  на  выплату  задолжености  по  зарплате.  Но дальше мы

 просто ити не можем. Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Гетьман.

 

      ГЕТЬМАН В.П.

 

      Шановні   народні   депутати,   щойно   в  цьому  залі  був

 продемонстрований  здоровий  глузд,  коли  ми  схвалили  основні

 напрямки  горошово-кредитної політики центрального банку і таким

 чином  дали  собі  присягу,  як  то кажуть, не втручатися в його

 діяльність в цьмоу році.

      Постанова,  яку  запропонував  Віктор  Іванович,  -це пряме

 втручання  в  діяльність  центрального  банку,  це  чуть  лі  не

 втановлення курсу отут в цьому залі. Тому я пропоную, щоб надати

 слово  депутату  Терьохіну,  який  викладе  аргументі  ті  самі,

 практично  будуть  викладені  ті самі положення, які містяться в

 постановітимчасової комісії, але ми цим самим унікнемо втручання

 в  діяльність Центрального банку і не обманимо наш народ тим, що

 не  буде  інфляції.  Інфляція,  яка  після  цього  розкрутиться,

 доповість пан Терьохін.

 

      СУСЛОВ  В.  І. Это не вопрос, это выступление. Поэтому я не

 отвечаю.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Іванович, сідайте, будь ласка.

      Я  думаю,  шановні колеги, що нам вступати в процедуру знов

 обговорення  немає  потреби.  Ми  з  вами  рейтинговим  порядком

 опреділили  проект  і доручили комісії із тих семи проектів, які

 були  подані,  створити, то єсть, підготувати один. Він у вас на

 руках єсть.

      Тому  в мене єсть пропозиція така: прийняти його за основу,

 а потім ... Вадим Петрович, подождіть, сядьте.

      Президія  тут,  не ззаді, тут спереді. А потім, як  кажуть,

 опреділиться по кожному пункту даного проекту.

      Смірнов, будь ласка.

 

      СМІРНОВ.  Шановний  Олександре Миколайовичу! Мені здається,

 що  запропонований  комісією проект постанови за основу приймати

 не  можна.  Він  беззубий, Якщо ми його приймемо, мільйони людей

 так  і  залишаться без запрлати і пенсії. Я пропоную прийняти за

 основу  проект  постанови  (це  не  з  голосу, це було роздано у

 вівторок), який складається з трьох пунктів.

      Перше.   Зобов'язати   Кабінет   Міністрів   України  вжити

 термінові заходи для повного погашення заборгованості по виплаті

 заробітної плати та пенсії до 1 червня 1996 року.

      Другий.  Дозволити  Кабінету  Міністрів України використати

 кошти  з  офіційних валютних резервів держави з метою  негайного

 погашення   заборгованості   по   оплаті   пенсій,  стипендій  і

 заробітної платні у бюджетній сфері.

      І  пункт  3.  У  разі  невиплати  до  1  червня  1996  року

 заборгованих  пенсій  та заробітної платні працівникам бюджетних

 організацій   та  установ  розглянути  на  пленарному  засіданні

 Верховної   Ради   України   4  червня  1996  року  питання  про

 висловлення   недовіри  Кабінету  Міністрів  України  в  повному

 складі.  Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  ставлю за основу проект, внесений комісією,

 якій ми доручали підготувати із 7 проектів, які ми розглядали на

 попередньому  засіданні.  А  Терьохіну я тоді дам слово. Коли ми

 приймем за основу, я по цьому 4 пункту дам йому. У його там єсть

 дійсно  своя  точка  зору.

 

      "За" -

      Рішення  не  прийнято.

      Я  ставлю  на  голосування  проект,  який  ще один сьогодні

 вносить Смірнов,  з  3  пунктів. Він  зачитав. За основу.

 

      "За" -

      165.

      Будь ласка, Терьохін з места. Ну давай, щоб побачили.

      Я...  Шановні  колеги, одну хвилиночку. Давайте так. Щоб не

 було  непорозумінь, давайте відведем 10 хвилин. Запишіться, будь

 ласка. І дамо висловиться, а потом проголосуєм.

      Запишіться, будь ласка.

      Достатньо. Виставте 10 хвилин. Терьохін. За ним -Цибенко.

 

      ТЕРЬОХІН  С. А. Шановні народні депутати, ми маємо прийняти

 постанову,  яка  б  дала  реальне джерело для виплати зоробітних

 плат, а не споплюжила нашу грошову картину.

      Я  вам може доповісти, що до 1 червня цього року мають бути

 закінчені  процедури  по полученню фінансової частини японського

 кредиту.   Це  є  зовнішнє  джерело,  яке  абсолютно  не  змінює

 інфляційних  показників  в  Україні.  Тобто,  вже перший тиждень

 червня бюджет уже отримає 150 трильйонів. Це перше питання.

      Тому,  якщо запропонувати продаж валютного резерву, це буде

 означати:  пряма  монетарна  емісія  37  трильйонів  карбованців

 одномоментно  і  152%  інфляції  наступні  2  тижні. Невже це не

 зрозуміло?

      Друге  питання.  Ми не вирішуємо цим глобальні проблеми. Ми

 вирішуємо тільки тимчасові. Тому, нам треба прийняти рішення про

 порядок  фінансування  витрат  з  бюджету.  Ви  знаєте, що менше

 половини  всіх  видатків  бюджету  було направлено на соціальний

 захист , всупереч постанові Верховної Ради.

      Тому,  ця постанова має встановити жорсткий перелік витрат,

 як  робляться  першочергові  витрати  з  бюджету,  якщо  не може

 Кабінет  Міністрів собі встановити. Це є виплата заборгованості,

 це  є  виплата  поточних  заробітних  плат, а втретє, це вже все

 інше. На жаль, зараз робиться все навпаки.

      Третє  питання.  Ви  можете подивитися в тому матеріалі, що

 роздано.  Сьогодні  багато тіньового обороту використовує кошти,

 визнаєте,  скільки,  -більше  вже  знову на чверть грошової маси

 дійшло,  завдяки  тому,  що  не нараховуються пенсійні внески на

 всякі,  всякі  виплати  під  виглядом  дивідендів,  під виглядом

 страхування,  під виглядом, скажемо, виплати на відрядження і т.

 д. Ми маємо відрегулювати це теж цією постановою.

      Тому,  я  просив  би, шановні народні депутати, не приймати

 емісійне  рішення,  яке оці всі заборгованості знецінить в два з

 половиною  рази людям, не дурити їм голову. А взяти от те, що ми

 запропонували,  -це  є  реальні  джерела  для  покриття повністю

 заборгованості.

      І  останнє.  Якщо  навіть  буде прийнято рішення про продаж

 валютного   резерву   сьогодні   в   касах  Національного  Банку

 находиться  11 трильйонів готівки. Для того, щоб її збільшити на

 37  трильйонів  треба 2 місяці, щоб її друкувати, тобто не треба

 знову  нікому  дурити  голови,  ніяких  виплат  з  цієї  продажи

 валютного  запасу  ні  в  кого  не буде. І тому я дуже просив би

 вернутися  до  от  цієї  постанови,  якщо  треба обговорити ще у

 фракціях  в  перерву  і  повернутися  ввечері  і поставити її на

 голосування. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі. Я просив би, шановні колеги, я думаю,

 що  у  фінансовій  системі тут більшість розбирається -біда наша

 коли  ми  не вспієм прийняти рішення по емісії в любій сумі, тим

 паче коли сьогодні йде розмова за таку суму в 200 мільйонів -це,

 по-перше,  не  емісія.  І  якщо  ми  оголошуємо  на всю державу,

 безперечно тоді буде інфляція, тому що ці питання вирішуються не

 в  такому  залі  і  не  на  всю  державу,  якщо ми не хочим, щоб

 інфляція  була.  А  ми  роздзвонимо,  я  вибачаюсь за таке м'яке

 слово, а потом дивуємся чого у нас інфляція.

      Постанова. Не надо розповідать усім, щоб усі знали, то тоді

 і  не буде інфляції, будь ласка, Цибенко, Ніколаєнко. Ми наперед

 зробимо, а потім шукає вихід.

 

      ___________.   249 Свердловский избирательный округ.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Цибенко  є?  Немає.  Ніколаєнко,  Байрак, будь

 ласка.

 

      ЦИБЕНКО  249  Свердловский  избирательный  округ, Луганская

 область, фракция коммунистов.

      Уважаемые  коллеги,  мне  немножко  не понятна логика наших

 действий, когда появляется новый проект постановления по данному

 вопросу.  Что я имею ввиду? Виктор Иванович четко указал, что, и

 в  том  числе  и  за последние дни, задолженность растет, а мы с

 проектом  постановления, этим  проектом  постановления  пытаемся

 ситуацию  как-то  пригладить,  причесать. Ведь вы посмотрите что

 происходит,  ну,  хотя бы пункт про персональную ответственность

 отдельных  руководителей.  Я  понимаю  почему внесены изменения,

 жалко, скажем, Пензеника, жалко Шпека, жалко Германчука и мне по

 человечески  их жалко как людей.

      Но,  с  другой  стороны,  давайте  мы  поставим  вопрос по-

 другому:  а  те  миллионы  тех людей, которые в результате этого

 страдают, нам что, не жалко?!..

      Поэтому...  И  понятно  мне  другое.  Когда  сглаживаем эту

 ситуацию и пытаемся увести от ответственности этих людей... Если

 пытаются отдать это на поручение Марчука, -пусть он подставляет,

 как говорится, вместо этих людей свою голову...

      Поэтому  я  предлагаю  конкретно:  вернуться к тому проекту

 постановления, который мы приняли за основу вчера и поставить на

 голосование  его,  если  уж  мы  не проголосовали за тот проект,

 который предлагал Смирнов.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  нагадую  -  ми за основу не прийняли, бо ми

 набрали  170  голосів.  Ми по рейтингу - да, набрали 170, і його

 поклали  в  основу  роботи  комісії.  Тому не надо одне з другим

 путать... Ніколаєнко, Байрак.

 

      НІКОЛАЄНКО. Слово передаю Чупахіну.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, Чупахін.

 

      ЧУПАХІН

      К сожалению, благополучие граждан определяется, в основном,

 не  выплатами  из  бюджета,  а  работой  предприятия.  И  проект

 постановления, который  вносит  Сергей Терехин и другие народные

 депутаты, в том числе, фракция Руха, "Народная державность" -они

 определяют  только  порядок выплаты, но неизвестно, откуда будут

 браться...   Комиссия  же  временная  хоть  в  какой-то  степени

 предлагает  Кабинету  Министров  принять меры для того, чтобы...

 которые  могли  бы  вывести  экономику из кризиса. И в том числе

 вывести  из  кризиса предприятия, которые на сегодняшний день не

 работают.

      В  том  числе и мы с группой народных депутатов-социалистов

 предлагаем  немедленно рассмотреть вопрос о пересмотре налога на

 добавленную   стоимость.   Поэтому   я   считаю,   что  наиболее

 целесообразно   было   бы   нам   принять   за   основу   проект

 постановления,  внесенный  временной комиссией. И в том числе, в

 дальнейшем  продолжить  ее  работу.  Пусть  не  в  том режиме, в

 котором  она  работала  в  эти  дни,  но  контроль  за  выплатой

 заработной платы с нашей стороны должен осуществляться.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ніколаєнко, Байрак.

 

      НІКОЛАЄНКО.  Значит, я попрошу передать слово Селифонтьеву.

 Он выскажет общую позицию.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пожалуйста, Селифонтьев.

 

      СЕЛІФОНТЬЄВ С.І.

      Шановні  колеги, дійсно, це питання дуже головне, але що ми

 отримуємо  в  разі  прийняття  отакої  постанови.  Щоб  не  було

 інфляції,  про  що  ви  казали, Олександр Миколайович, дійсно не

 треби  її забалакувати, але тут не в балачках дія, тому що зараз

 на  місцях іде для того, щоб виплатити, уже іде скорочення штату

 і вчителів, і медперсоналу і ліжок, то такі виплати не потрібні.

 Хотітлося  б, щоб постанова і не втручаючись в діяльність банка,

 тому, що, дійсно, ми можем своїми некомпетентними діями втрутись

 так,  що потім будем розгрібати ще півроку те, що ми зробим. Але

 від  уряду  нам  не  обхідні заходи реальні, прораховані скільки

 коштів  бюджет  отримує  від того чи іншого заходу. Не ми будемо

 тут ці кошти прораховувати, а чітка позиція уряду скільки коштів

 вони отримують від того чи іншого заходу. Тоді можна буде казати

 про  реальну  заборгованість,  а  інфляційні чинники, якщо ми їх

 включимо  зараз,  то  цим  ми тільки відстрочим якісь страждання

 наших  людей -не більше, їх обдурять цим самим. Тому не треба це

 включити  в  цей  пункт.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  спасибі. Я думаю, ви повторили те, що Терьохін

 сказав  2-м  пунктом  -реальні  джерела,  ви  це маєте на увазі.

 Мовчан, будь ласка і Климпуш.

 

      МОВЧАН,

 

      198  Коломиївський  виборчий округ.

      Шановні  колеги,  шановний  Олександре Миколайовичу, на мій

 погляд,  треба  прислухатися до пропозиції Терьохіна і групи тих

 депутатів,  які  запропонували нам найважливіший, мені здається,

 сьогоднішній момент  виходу із  цієї  ситуації, що  склалася.

      3-й  пункт  -це не та пропозиція, яка була у цьому проекті,

 це  не  та  пропозиція,  яка  була вивнесена Віктором Івановичем

 Сусловим.  200  мільйонів  -це  зрозуміла  річ,  які  бралися  з

 стабілізаційного  фонду,  неодмінно супроводжувалися тим явищем,

 про яШУМ У ЗАЛІке казав Терьохін. 150 же мільйоів доларів США із

 кредиту "Ексімбанку" Японії уже заплановані в бюджеті. Саме тому

 я  пропонував  би  не відкладаючи і не переводячи всю проблему в

 політичну площину, проголосувати її неодмінно, тому що звідки ми

 візьмемо  кошти?  Питання про антикризові дії уряду -це питання,

 які  б  уже  були проголосовані туті ми безперечно будемо чекати

 або  уряд  дав  нам чіткий план і строки виконання того, що було

 уже нами  прийнято.

      Але  сьогодні треба погасити заборгованість. Єдине джерело,

 яке  не  впливає  на інфляцію, це так званий кредит "Ексімбанку"

 Японіі -   150  мільйонів.

      Яко  вони  покривають  ці  потреби,  то  сьогодні треба, не

 відкладаючи.

      І  я  вас  закликаю:  давайте  ми проголосуємо сьогодні, не

 очікуючи  вівторка.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Климпуш.

 

      КЛИМПУШ.  Шановні  колеги,  я  думаю, що, дійсно, треба нам

 взяти  за  основу  найбільш  системно  опрацьований проект, який

 внесений  колегами депутатами -Терьохіним і іншими, але звернути

 увагу  на  такі  моменти.

      Ну,  наприклад,  4 пункт. Нам не слід сьогодні встановлювати

 жорстко   порядок   розрахунків  для  Кабінету  Міністрів.  Він,

 виходячи з того, що йому доручається, сам собі встановить, і має

 можливість   гнучко  використосувати  цей  порядок  залежно  від

 ситуації.

      І  друге,  на що я хотів звернути вашу увагу, що в 6 пункті

 перший  абзац:

      "Установити,  що  в  зв'язку з втратою чинності відповідних

 статей Закону України про Державний бюджет України на 1995 рік і

 регулювання  фондів  споживання госпрозрахункових підприємств не

 здійснюється".

      Я  думаю,  що  це протирічить тому нашому підходу, який був

 реалізований   при   затвердженні   бюджету,  і  ми  не  повинні

 Постановами  вносити  такі  зміни.  Це якраз регулювання бюджету

 здійснюється   не   обмеження,  а  регулювання,  яке  передбачає

 відслідковувати   ріст  обсягів  виробництва. Дякую.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.

      Таким  чином, ми з вами прийшли до висновку, що в нас є два

 проекти,   до   яких   потрібно  повернутись.  Одни  проект  від

 тимчасосої  комісії,  другий вді групи депитатів, він у вас є на

 руках. Це той проект, про який вів розмову Терьохін, його окрема

 частина  депутатів підтримує.

      Я  ще  раз  повертаюсь до проекту, внесеного від тимчасової

 комісії,  проголосувати  і  прийняти  за  основу.

       Проект,  винесений  від  тимчасової  комісії,  прийняти за

 основу.

      За -

      137.

      Я  ставлю  на  голосування  проект,  запропонований  групою

 депутатів.  Він  у  вас  єсть.  Єсть потреба його зачитувать? Не

 треба. Я його ставлю на голосування. Прийняти за основу. Це той,

 що  вносив  Терьохін,  і  він  з ним виходив на трибуну. Я прошу

 проголосувати. За основу.

 

      "За" -

      192.

      Не  нада  шуміть.  Давайте  тоді  по  рейтигну. Так, як він

 набрав  192  голоси,  я  його  ще  раз тсавлю на голосування. Не

 шуміть  голосуйте,  будь  ласка.  Голосуєм   за  основу  проект,

 внесенний групою депутатів.

 

      "За" -

      Тоді  пропозиція  така.  Хто  за  те, щоб поіменно? Я прошу

 розсядьтесь хорошо по місцях і хорошо голосуйте.

 

      "За" -

      Я  ставлю  на  поіменне  голосування  проект від тимчасової

 комісії.  Ну,  по  порядку внесення. Георгій Дмитрович підтримає

 нас.  Будь  ласка.  На  поіменне  голосування. Голосуєм поіменно

 проект,   внесенний  тимчасовою  комісією.   Георгій   Дмитрович

 запрошує всіх голосувать.

 

      "За" -

      Не набрало.

                              - 101 -

      Ставлю  на  поіменне  голосування  проект,  внесений групою

 депутатів на чолі з Терьохіним. На поіменне голосування ставлю.

 

      "За" -

      Нє, спасибі.

      Значить,  я думаю, що ми вже втомились голосувать по одному

 документу.  Я  думаю,  давайте ми все-таки, мабуть, дамо... Одну

 хвилиночку, Вадим Петрович, одну хвилиночку.

      Давайте  хай,  мабуть,  зараз  Суслов, Терьохін і кого вони

 вважають  необхідний,  вийдуть  на 10 хвилин попрацюють і.......

 через  пів  години, так як тут члени Уряду єсть, через півгодини

 повернемся. А зараз будем  розглядать слідуюче питання.

      Будь ласка, Сергій Анатолійович і Віктор Іванович...

      Слухається  питання про проект Закону про контрольну палату

 Верховної Ради. Немировський.

      Володимир  Іванович,  до  речі,  тоже  підійдіть  з  вашими

 пропозиціями. Будь ласка, Немировський.

 

      НЕМИРОВСЬКИЙ

      Уважаемые    народные    депутаты!    Уважаемый   Александр

 Николаевич!  Закон представлен на второе чтение. Я должен с этой

 трибуны поблагодарить народных  депутатов, которые дали поправки

 к  закону.  Это,  в  первую  очередь, народного депутата Носова,

 Семенюк,  Лавриненко, Агафонова, Костицького, Альошина, Бандурко

 и   других,    которые  практически  своими  поправками  намного

 улучшили  закон,  и  он  вынесен  на ваше рассмотрение. Прошу по

 процедуре второго чтения приступить к постатейному голосованию.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні  колеги!

 

      ___________. Александр Николаевич... Постатейно.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ідем постатейно. До заголовку і приамбули єсть

 якісь   зауваження?  Немає.

      Глава  1 "Загальні положення". Стаття 1 "Статус Контрольної

 палати Верховної Ради  України".

 

      ___________. Все поправки  учтены.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Нема  зауважень.

      До  статті  2.  Значить,  я ставлю назву, приамбулу і перву

 статтю  на голосування. Я прошу  голосувать.

 

      "За" -

 

      ___________. Нет  людей  в  зале, Александр Николаевич.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Запросіть, будь ласка, до залу людей.

      Розібрались на містах? Я ставлю на голосування. Голосуєм.

 

      "За" -

 

      ___________.  Учитывая  значимость даного Закона для работы

 Верховного  Совета,  я  б  считал бы нужным попросить поименного

 голосования.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Хто  за  те,  щоб поіменно голосувати. По всіх

 статтях Закону.

 

      "За" -

      Я  ставлю  поіменно на голосування назву, преамбулу і першу

 статтю. Голосуєм,  будь ласка.

 

      "за"

      Спасибі.

      До другої статті зауваження. Носов,  будь ласка.

 

      НОСОВ  В.  В.  Я хочу поставити питання про неприйнятність,

 оскільки   одне   положення   ціє   статті   суперечить   чинній

 Конституції.   Це   в   четвертому   підпункті:   "Палата   буде

 контролювати  одержання кредитів і позик із іноземних держав". А

 чинна Конституція говорить: "із іноземних джерел". Це дві великі

 різниці.

      Скажімо,  Мінародний  валютний  фонд  не  є державою, але є

 джерелом.  І  щоб  оцей  закон  не виводив з-під контролю позики

 отримування  з  іноземних  джерел,  я  прошу  тут все-таки слово

 "держав"   замінити   словом  "джерел",  так  як  в  Конституції

 передбачено.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зачитаю. В мене є поправка, внесена депутатом

 Носовим.

      Частина  четверта,  стаття 2 проекту суперечить Конституції

 України,  оскільки  в  проекті  закону  передбачається  контроль

 Верховної  Ради за позиками і кредитами, одержаними Україною від

 іноземних держав, а по пункту 26 частина 2 стаття 97 Конституції

 передбачає   -з  іноземних  джерел.  Тобто,  "держав"  на  слово

 "джерел". Отака заміна.

      Можна голосувать? Немировський погоджується.

      Я  цю поправку ставлю на голосування, будь ласка. Я сказав,

 що ви погоджуєтесь, але треба ж цю поправку проголосувать.

      Я прошу голосувать. Дружно, дружно.

 

      "за"

      Приймається.  До  другої  статті  нема  більш  зауважень? З

 поправкою ставлю на голосування, з поправкою.

      Я  вибачаюся  зніміть,  зніміть.  У Носова ще є поправка до

 другої статті.

 

      ___________.  Значить, є ще одне питання про неприйнятність

 стану,  тому  що  5 підпункт цієї ж статті він суперечить Закону

 про  бюджетну систему України в редакції від 29. 06. 95 року, де

 ми записали, що касове виконання бюджету здійснюється установами

 державного  бюджетного  банку. А тут передбачається уповноважені

 банки,  то  я  просив  би  теж не вводити в закон ті позиції про

 уповноважені  банки, які суперечать закону про державний бюджет.

 І  треба  уповноважені  банки  звідси  вилучати,  це питання про

 неприйнятність,  воно  може  ставитися  прямо  на засіданні і на

 вилучення можна поставить.

 

      ___________. Я могу пояснити по цьому питанню. Уповноважені

 банки -це шире поняття чим державний бюджетний банк, сюда входит

 вся система, котрая будет обслуживать государственный бюджет. На

 сегодняшний  день  мы  еще  не имеем государственного бюджетного

 банка,  и  данную  ситуацию  можно  поправить тогда, когда будет

 принять закон о государственном бюджетном банке, он будет введен

 и внести сюда коррективы.

      Вводить  корретивы  в  несуществующие системы нельзя. У нас

 уповноваженные банки выполняют эти  функции.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Лукіч, Носов погодився. Значить, і це

 поправка  з  голосу, то я її ставить не буду. До другої статті я

 так  зрозумів більше зауважень немає. Я ставлю 2 статтю в цілому

 на голосування.

 

      За-

      Катерина Семенівна, помогайте.

      Спасибі, приймається.

      Стаття  3  сторінка 4. Які зауваження? Немає.

      Стаття 4, ця ж сторінка? Тоже немає.

      Стаття 5? Нема.

      3, 4, 5 ставлю на голосування.

 

      "За" -

      Приймається, спасибі.

      Глава  2,  "Функція  та  повноваження  Контрольної палати".

 Стаття 6  - "Функції  Констрольної палати". Нема зауважень.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ваші зауваження...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Одну  хвилиночку,  я  дивлюся... Я ж тоже не встигаю... Яка

 поправка? Номер? Номер поправки вашої?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      А, замінить...

 

      ___________. Это не суттєво - раз мы приняли там, значит, оно

 при редакции учтется...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зрозуміло.

      До 7-ї статті зауваження? Немає.

      Стаття  8.  Вибачаюсь,  сьома... шоста  й сьома - ставлю на

 голосування,  бо  то  вже  друга  глава...  Шоста й сьома статті

 голосуються в цілому.

 

      "За" -

      Голосуйте... Спасибі, прийнято.

      Глава  3:  "Склад  і структура Констрольної палати". Стаття

 6 - "Склад Контрольної палати".

      9-та стаття? Нема зауважень.

      До 10-ї статті? Немає.

      11-та стаття, сторінка 15? Немає.

 

      ___________.  Здесь  одна  правочка. С вашего разрешения...

 При последующей работе редакционно было в статье 11 слово "за" в

 третьей  строчке  в  первом пункте,... в третьем подпункте слово

 "за"  и в  пятом  - это  чисто  редакционно. По сути, вопроса не

 меняется...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  12 стаття, немає зауважень. 13? Тоже

 немає.   14   стаття?   Немає.   Я  ставлю...  8-14  включно  на

 голосування.

 

      "За"-

      Приймається. Спасибі.

      Глава 4 "Порядок діяльностьі Контрольної палати", стаття 15

 Планування  роботи  Контрольної палати. Які є зауваження? Немає.

 До  16 статті? Немає. До  17 статті? Немає. 18 - тоже немає...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Зрозумів...  Я  ставлю  на  голосування  15-17  включно  на

 голосування,  15-17.

      Я  не думаю, що я швидко. Ви, дивіться ваші поправки номера

 і  все  буде  зрозуміло.  А,  якщо поправки не надхоять -значить

 немає.

 

      "За"-

      Приймається.

      18 стаття, будь ласка. Номер поправки? Тут поправки  немає.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Одну хвилиночку... Ну, поправки ж немає.

      ШУМ У ЗАЛІ

      19  стаття. Поправок немає...

      ГОЛОС З ЗАЛУ.    Не чути.

      Ну,  будь ласка, давайте...

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ____________.  Уважаемые  коллеги,  в  18 статье аналогично

 статье  7  есть очень серьезная вещь о том, что контроль, а в 18

 статье  отчетность,  проводится в предприятиях и организациях не

 зависимо  от форм  собственности....

 

      ____________.Значит, я отвечаю...

 

      ____________....  если...  нет, я еще не закончил. Если это

 Контрольная  палата, если это бюджетные средства, то должен быть

 контроль   только   в   тех   предприятих  и  организациях,  где

 используются  бюджетные  средства.  Контрольная палата не должна

 проводить проверки на предприятиях всех форм собственности даже,

 если  предприятие  создано  на  частных  капиталах и Контрольная

 палата   проводит  его  проверку.  Зачеам  проводить,  если  нет

 бюджета?

 

      __________.   Я  отвечаю  на  ваш    впрос.

      Это  все  Законом  отрегулировано  Статьей  16,  там  четко

 указано,  что  в межах бюджетных ассигнаций. Сфера застосування,

 есть   это   четко   вызначено.   Просто   повторять   его   нет

 необходимости,  понимаете?

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Погодились, 19 статья. Немає, 20 стаття тоже не

 було. 21-а?

      Я  ставлю   18-20   на  голосування.

      За -

      Прийнято.

     По  21  статті,  будь  ласка.  186-а.  Там нема поправки, та

 настаюють.

 

      __________.   Уважаемые  коллеги,  я  прошу  обратить  ваше

 внимание  на  то, что обязательство аудита давать информацию по

 требованию   Контрольной   палаты   нарушают,   входят   они   в

 противоречие  с  принципами  аудита  и  Закона  "Об  аудиторской

 деятельности",  где четко обозначено, кому может предоставляться

 информация  аудиторских  проверок.

      Если  сейчас  Прокуратура не имеет права требовать, и аудит,

 так  сказать, очень серьезные замечания, то я предлагаю все-таки

 придерживаться  норм действующего законодательства, в том, чтобы

 аудит  действовал  по   своим   принципам  и своему  закону.

      Поэтому   я   предлагаю   не  обязывать  аудит  обязательно

 предоставлять  эту  информацию,  потому  что  это есть служебная

 информация.

 

      __________.  Я  отвечаю  на  ваш  вопрос.

      Зачитываю   точно,  написано:  "Аудит  зобов'язаний  сприяти

 діяльності  Контрольної  палати".  Не  заставляет,  а  "сприяє

 діяльності  Контрольної  палати".

 

       ШУМ   У   ЗАЛІ

 

       __________.  В данной ситуации имеется в виду вот что, что

 когда  Верховный Совет поставит задачу перед Контрольной палатой

 по   изучению  того  или  другого  вопроса,  то  аудиторы  могут

 участвовать  в  этой работе, если они считают нужным, на платной

 основе.  Если же они откажутся давать эти материалы, Контрольная

 палата выполнит эти функции самостоятельно.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.     Володимир    Лукич,    Контрольна    палата

 підпорядкована  Верховній  Раді  і  всі матеріали, які потрібні,

 якщо  буде прийняте рішення, то будуть даваться хто б то не був.

 Тому не нада виводить ща рамки закону. Значить, зрозуміло. Все.

      По  22  статті є зауваження? По 23? немає. По 24? Немає. По

 25? Немає. 26? Немає. 27 стаття? Немає. 28, 29? немає. 30, 31.

      Значить 21-30 включно ставлю на голосування. Голосуєм.

 

      "За" -

      Прийнято.

      По 31 статті номер поправки вашої? Тут тільки поправка єсть

 Костицького. Будь ласка, Костицький.

 

      КОСТИЦЬКИЙ.

 

      Шановний Олександре Миколайовичу, шановні колеги.

      Я  хочу  подякувати  комісії  за те, що врахували всі мої 9

 поправок,  а от 10 не врахували. І якраз вона чисто юридична. Що

 я маю на увазі.

      Тут   написано,   що   Контрольна   палата   може  видавати

 загальнообов'язкові  приписі  у назві статті, а далі ідеться про

 те,   що  палата  може  надавати  приписі  обов'язкові  для  тих

 підприємств, які вона перевіряє. Це в принципі різні речі є.

      Тому  я  думаю,  що треба змінити назву статті і навзати її

 "Приписі  Констрольної палати", а у самому тексті статті замість

 "загальнообов'язкові"  написати  "обов'язкові".  І  тоді питання

 буде зняте. Дякую.

 

      _______________.  Ви  говорите  просто  при... Контрольної

 палати, да?

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Не "загальнообов'язкові", а "обов'язкові".

 

      ___________. Назву статті да?

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я  цю  поправку  депутати  Костицького,  вона

 внесена, ставлю на голосування.

 

      ___________.  Я не возражаю.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Більше того,.................... не заперечує.

 Поправку   Констицького  ставлю  на  голосування.  Її  підтримує

 комісія.

 

      "За" -

      Приймається. Спасибі.

      31 статтю в цілому ставлю з поправкою.

 

      "За" -

      Прийнято.

      Глава  п1ята "Контроль Верховної Ради України за діяльність

 Констрольної палати" стаття 32.

 

      ___________.   Це   той  розділ,  по  якому  було  завдання

 Верховної Ради, щоб установити контроль за Констрольною палатою.

 Он отработа по юридическим нормам и  никаких возражений у группы

 ни у кого не имеется.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. 32 немає.

      33 стаття.

      34. 35.

      Ставлю 32- 35 статті включно п'яту главу в цілому.

 

      "За"-

      Спасибі, прийнято.

      Глава шоста "Гарантії забезпечення діяльності  Констрольної

 палати" стаття 36.

      37 - немає.

      38 , 39 - нема. 40 - нема.

      Глава шосту, 36-40 статті ставлю на голосування.

 

      "За" -

      Прийнято.

      Ставлю в цілому весь Закон. Ви з темпу, з темпу збиваєте.

 

      "За" -

      Прийнято.

      Проект   Постанови   ставиться  за  основу.  Уже  в  цілому

 проголосували.

 

      "За" -

      Прийнято.  Які  зауваження  до  Постанови?  В цілому ставлю

 Постанову.

 

      "За" -

      Спасибі, прийнято.

      Спасибі,  Володимир  Лукич,  вам і вашим колегам. І спасибі

 представникам Кабінету Міністрів, хто готував цей документ.

 

      ___________.  Спасибо  (...........)  колеги,  за  принятый

 Закон.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чапюк  єсть?  Будь ласка, по... Конституція не

 готова. Ми б і Конституцію приняли.

      ШУМ В ЗАЛІ

      Я  вибачаюсь,  шановні колеги. Слухається питання про зміну

 пункту  Постанови  Верховної  Ради  України  про  введення в дію

 Закону про патентування деяких видів підприємницької діяльності.

 Доповідає Чапюк Ростислав Степанович, голова підкомісії з питань

 економічної   політики. Будь ласка.

 

      ЧАПЮК Р.С.

      Шановні  народні  депутати! Шановний Александр Миколайович!

 23 березня  цього  року Верховна Рада у другому читанні прийняла

 Закон  про патентування деяких видів підприємницької діяльності,

 яка   охвачувала  патентуванням,  зокрема,  роздрібну  торгівлю,

 гральний   бізнес  і  операції  з  валютою,  торгівлю,  точніше,

 валютою.

      Була  прийнята  постанова Верховної Ради про введення в дію

 Закону  України  про  патентування  деяких видів підприємницької

 діяльності,  якою передбачалося Кабінету Міністрів, ввести закон

 в  дію  з  1 червня, а Кабінету Міністрів до 1 травня цього року

 затвердити  положення  про  порядок  реалізації, обліку торгових

 патентів і контролю за їх використанням, а також подати також до

 1  травня  Верховній  Раді  України  пропозиції  про  приведення

 законодавчих  актів  України  у відповідність Закону України про

 патентування   деяких   видів   підприємницької  діяльності,  та

 привести своє рішення у відповідність з цим Законом.

      Я  хотів  би  зупинити  вашу увагу лише на цих двох пунктах

 постанови,   які,  на  превеликий  жаль,  сьогодні  завершується

 травень, -досі не виконані. Це призвело до того, що на місцях, в

 містах,  районах,  областях  є  різне толкування, різний підхід,

 нерозуміння  і, скажем так відверто, викликає занепокоєння. Це я

 дуже м'яке слово підібрав в цій ситуації.

      На  цю тему прийшло цілий ряд звернень і в Верховну Раду, і

 в  нашу  комісію,  в  органи  преси,  і  в інші владні структури

 України.

      Вивчивши  це, цю ситуацію, були і делегації окремі. Комісія

 розглянула  на своєму засіданні і вносить пропозицію: в силу цих

 ситуацій,  що  склалися  по підготовці піднормативних документів

 Кабінету  Міністрів,  а  точніше,  їх  відсутності, такий проект

 постанови .

      Перше. Пункт перший Постанови Верховної Ради про введення в

 дію Закону україни про патентування деяких видів підприємницької

 діяльності викласти в такій редакції:

      1. Ввести в дію Закон України про патентування деяких видів

 підприємницької діяльності" з 1 червня 1996 року. Статтю 3 цього

 Закону  з 1 липня, тобто на місяць змістити. В частині придбання

 патентів  суб'єктами  підприємницької діяльності, які здійснюють

 роздрібну  торгівлю  в  пунктах  роздрібного  продажу товарів, а

 саме  -в  кіосках, палатках та інших малих архітектурних формах,

 які   займають   окремі   приміщення,   але   не   мають  будови

 торговельного  залу  для  покупців,  автомагазинах, розвозках та

 інших  формах  пересувної  автомережі, лотках прилавках та інших

 видах  торгових  точок  у  відведених  для  роздрібної  торгівлі

 місцях.  Видача безплатних торгових патентів відповідно до цього

 Закону  провадиться  з 1 червня 1996 року. Постанова вводиться в

 дію  з  дня  прийняття,  тобто  коли  ми її приймемо. Ось такого

 харктеру   постанову   пропонує  Комісія  з  питань  економічної

 політики  і управління народним господарством сьогодні схвалити,

 з  тим,  щоб  введення  Закону  було  планомірним,  спокійним  і

 зрозумілим всім суб'єктам, які підлягають патентуванню.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Запитання будуть до Ростислава Степановича? Є,

 будь  ласка,  запишіться,  відвидем  5  хвилин.  Побачим скільки

 запишеться.  10  хвилин  достатньо?  Виставьте,  будь  ласка, 10

 хвилин. Стєпанов. Петренко.

 

      ___________. Прошу передать слово детупату Чуруте.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

      ___________.

 

      Уважаемый  докладчик, ну,  вы хорошо помните когда и как мы

 принимали этот закон, и в хорошо помните как на вашей комиссии я

 убеждал  вас,  и господина Пенземтника, и всех, Терьохина, которые

 отсутствуют, что этот закон принимать нельзя вообще было, а если

 принимать,  то  с  экономическим обоснованием и как можно дальше

 оттянуть  время  принятия  этого  закона.  Теперь,  закон еще не

 вступил  в силу, а уже мы вносим поправку в постановление с тем,

 чтобы оттянуть.

      Поэтому   я  задаю  вопрос  вам:  какая  информация,  какие

 сведения  у  вас  есть  в целом по Украине, как сейчас на местах

 блокируется   это...  принятие  этого  закона,  введения  его  в

 действие?  У  меня  такая  информация  есть,  что  в Житомирской

 области  сказали,  что  закроют все киоски, все магазины - тогда

 посмотрите!..

 

      ЧАПЮК Р. С. Значить, шановний колега Чурута, я розумію вашу

 зацікавленість,    щоб...    обійти   патентуванням   цю   форму

 підприємницької  діяльності. І це зрозуміли ще під час прийняття

 закону   абсолютна   більшість   депутатів,   і   тому  він  був

 прийнятий...

      Коли   сьогодні   у   нас  в  надзвичайно  складному  стані

 промисловість  (скажем  відверто), в тому числі - із-за високого

 рівня  податків;  коли  йде скорочення сільгоспвиробництва із-за

 підвищених  податків, то  уводити і тих, хто торгує, підприємців

 від  оподаткування...  і від патентування не є ні логічним, і ні

 справедливим...

      Я  повинен  вам  сказати  по  тій  інформації,  що  ви мене

 запитали,   що  це  охоплює  приблизно  до  60  тисяч  суб'єктів

 підприємницької   діяльності.  І  їхній  вклад,  безперечно,  по

 поповненню  бюджету тоже певний повинен бути, бо їхні діти також

 вчаться,  проходять  медичне  обслуговування, держава управляє і

 таке інше. І їх позбавляти повністю внеску у створення бюджетних

 ресурсів неможливо. Тим більше, по тих даних, котрими я володію,

 що  90%  від  них  повністю самоусунились від сплати податкового

 податку.  Форма  патентування їх буде до цього залучати, тому що

 патент  (одним  із  статей  закону)  передбачає:  повернення тих

 коштів  на  патент  в  разі  сплати  полатку.  Воно  одне  друге

 зараховує.

      Дякую вам. Ви мені допомогли повніше викласти тему.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Петренко, Безуглий.

 

      ЧАПЮК Р.С.   І не тільки для вас, а й для громадян України!

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. За що вони вам і вдячні.

 

      ПЕТРЕНКО     Прошу передати слово Єльяшкевичу

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

 

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ, Херсон , депутатска я  группа "Реформы".

      уважаемый  докладчик,  на  том  заседании, когда принимался

 Закон "О патентовании" по инициативе нашего коллеги Пинзенык был

 принят  перечень  товоров,  по  которым  не  будет обкладываться

 патентом  торговля  этими  товарами. К сожалению, на мой взгляд,

 это  очень важно и правильно, но этот перчень не солвсем полный.

 Например,  если  лоточники  торгуют мороженным, то они все равно

 должны  платить  200  долларов. Не будет ли так, что из-за того,

 что  мы  не предусмотрели весь перечень необходимых товаров, что

 некоторые виды   торговли полностью  исчезнут?

 

      ЧАПЮК.  Дякую, значить, безперечно, і віце-прем'ер Пинзеник

 і    ви   маєте   рацію,   тому   що   патентування......   виду

 підприємницької  діяльності  вводиться  в  нашій  державі вперше

 після  1928  року і все відрегулювати неможливо. Тут передбачено

 видачу  на  окремі  види  торгівлі -безплатний патент. Чи все це

 охвачено,  я  не  гарантую,  от.  В  законі  відображено так, як

 прголосували  наролдні  депутати.  Були, як ви пам'ятаєте, різні

 пропозиція  і  з  боку  уряду, і з боку народних депутатів. І по

 коопспілкі, і по окремих видах торгівлі, я не говорю, що він іде

 оптимальний.

      Ось  чому в законі передбачено, точніше нашою постановою до

 1    жовтня   уряду   проаналізувати   економічну   ефективність

 впровадження   цього   закону   і  дати  відповідні  висновки  і

 пропозиції   Верховній   Раді   на   додатковий   розгляд.   Без

 впровадження  його  в  дію,  зробити  висновки  чисто теоритично

 повністю не  вдається  можливим.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Тобто,  як уже... якісь види товарів счезнуть,

 то  тоді  будем повертаться. Розумно, конєчно,........ Безуглий,

 Жовтяк.

 

      БЕЗУГЛИЙ,

 

      398  избирательный  округ, город Каховка.

      Я  бы  сказал  пр  эту  постанову,  что  на  местах  с этим

 постановлением  не разовбрались. Я имею в виду по своему округу.

 Там  была  целая  демонтсрация возле горисполкома людей с рынка,

 которых  дезинформировали  и  неправильно информировали по этому

 постановлению.

      Постановление  направлено  на то, чтобы дать зеленую дорогу

 своему  товару, статья 3, пункт 6 прямо здесь говорит: "Торговий

 патент  надається  безплатно".

      И  перечисляется  продукция,  то  есть,  пострадают жвачки,

 пострадает  все  то, что сегодня завозится на Украину с огромным

 недостатком  и с  фальшивым  качеством   та  продукция.

      И  по  первой  статье  здесь не разобрались, что "субкекты,

 правовідносники,  юридичні особи, які повинні брати патент..." А

 там  дезинформация  шла  в  том,  что  все  на рынке, и тот, кто

 сумками  торгует,  сегодня  взял  с  Одессы  и перевез в Каховку

 сумочкой,  и  он  тоже  є  юридична  особа.

       То  есть,  на  местах,  если  вот с этим постановлением не

 разобрались.  Поэтому  беда  в  том,  что  Кабмин  опаздывает  с

 механизмом   реализации  этого  Постановления,  надо,  я  думаю,

 постановление  отработать,  чтобы  оно работало, а постановление

 принято п равильно и направлено на возобновление своей продукции

 и своего  производства.

 

      __________.   Спасибі,   ваші  міркування  мудрі,  посністю

 відповідають  позиції  Комісії  і доповідача.

      В нас, дійсно, відбулось з подачі навіть нашого телебачення

 дезінформація  громадян,  що  всі, хто торгує на ринках, повинні

 обкладатись патентом.  Це  глибока  неправда. Патентом зовсім не

 обкладається.  Хто  торгує  своєю продукцією будь-де, включно до

 підприємств,   патент  своєю   власною  продукцією.

      Патентом  не  обкладається  абсолютно система Укоопспілки і

 патентом  не  обкладаються  ті,  ото  кажуть, окремі торгівці на

 ринках,  поза  ринками  і  таке  інше.

      А  недоліки в тому, що дійсно, Уряд, виступивши ініціатором

 прийняття  цього  закону, незабезпечив під нормативні документи,

 направленні на місця, і роз'яснення громадянам України.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Жовтяк, Магда.

 

      ЖОВТЯК Є. Д. Прошу передати слово Безсмертному.

 

      БЕЗСМЕРТНИЙ Р.П.

 

      220 виборчий округ, Безсмертний.

      Шановний    Ростислав    Степанович,   прозвучало   питання

 Єльяшкевича  і, на жаль, він виявився правий. З моменту введення

 цього  закону  в дію перестануть продавати конверти, перестануть

 продовати  листівки під телеграми почтові заклади і всі послуги,

 кі вони надавали.

      Тому  очивидно,  що той перелік потрібно переглядати. Я маю

 звернення  від  представників  Укрпочти,  дільниць почтових, які

 просто  змушенні  будуть  у  сільській  місцевості  не продавати

 конверти без мпрок, бланки телеграм.

      Тому  я  прошу  вас  до  цього  закону  треба повертатися і

 перелік цей поповнювати. Дякую вам.

 

      _______________.   Ви   маємте   рацію.   В   нас   законом

 передбаченно   звільнення   від  патентування,  точніше  надання

 безплатного  патенту  всім  суб'єктам,  котрі  здійснюють продаж

 періодики. Передбачено надання безплатного патенту. Але, дійсно,

 перелік   всіх   товарів   передбачити   первоначально,  ну,  не

 передбачено  -скажем так відверто. І можливо деякі, так сказать,

 моменти  це   відобразяться і в торгівлі.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Магда.

 

      _______________.  Я прошу вибачення Іван Іванович. Я думаю,

 що   під  нормативними  документами  оці  деталі  можна  було  б

 деталізувати Уряду положенням. Прошу.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Будь ласка.

 

      МАГДА І.І.

 

      Я  згоден  з  тим,  що  інформація і про наш закон, який ми

 прийняли, була дуже слабкою. І тому не тільки в областях, а даже

 депутати наші не зрозуміли його суті.

      Вчора  ходили  тут з списком, підписували деякі депутати за

 те, щоб відмінити цей закон.

      Це  тому,  що  всі  вважали, що ці 200 доларів будут лягати

 тягарем  на  всіх  продавців.  Тут  вже,  що тільки на суб'єктів

 юридичних  осіб підприємницької діяльності. То на торгову мафію,

 правильно.

      Но я хотів би, щоб ми більше не говорили вже про цей закон,

 зараз  приймали  рішення  те,  що нам запропонували, але один із

 пунктів   треба  звернути,  не  звернути,  а  записати  Кабінету

 Міністрів  розібратися,  наказати  винних  в  тому, що було так:

 квітень  місяць,  травень  місяць кінчається, два місяці, за два

 місяці  не  можна було розробити положення про це. Тому Кабінету

 Міністрів розібратися, наказати винних в тому, що ...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Спасибі, Іван Іванович, сідайте.

      Ростислав  Степанович, я думаю, що 200 доларів не ляжуть на

 собівартість товару, а ляже в ціну тих, хто буде куплять.

      ГОЛОС З ЗАЛУ.       Не чути.

      Поділяться, поділяться. Главне заробить.

      Шановні колеги! У нас тут у залі 311 депутатів.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Я просив би проголосувати. У вас на руках єсть постанова. Я

 прошу  проголосувати  за  основу.  За  основу.  А  потім які там

 поправки будуть. Будь ласка, голосуєм.

      Катерина Семенівна, поможіть там трохи.

 

      "За" -

      Шановні колеги, 109 депутатів не голосує.

      ШУМ У ЗАЛІ

      А  не нада поіменне. Я прошу давайте проголосуєм за основу,

 а   потім   які   там  єсть  зауваження...  Я  прошу  за  основу

 проголосувати.

 

      ___________. Шановні депутати! Якщо ми не примем постанови,

 з  1  червня Закон буде введений в дію із усіма тими недоліками,

 котрі   допустив  Уряд у   його  впровадженні.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Новіровський, сідайте, будь ласка, і голосуєм.

 Ніколаєнко,  голосуєм.  За  основу.

 

      "За" -

      Які єсть зауваження? Запишіться, будь ласка.

      Чурута, будь ласка.  Один тільки. Чурута. Включіть Чуруту.

 

      ЧУРУТА

      Я  предлагаю  первый  пункт нашего постановления изложить в

 следующей  редакции:  "Ввести  в  действие  закона  патентование

 некоторых  видов  предпринимательской деятельности с 1 июля". То

 есть, не только третью статью, а вообще весь закон ввести.

      И коротко -  почему.

      Что касается торговли валютой и игорного бизнеса, они будут

 платить  за  3  месяца  сразу.  И вот здесь получится так, что 7

 месяцев,  если  с  1  июня вводить и у них постоянно будет месяц

 крутиться ни туда ни  сюда.

      Поэтому с 1 июля и ничего страшного не произойдет.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  поправку  ставлю  на  голосування,  внесену

 депутатом Чурутою.

      Ну  щоб  квартал  був  витриманий. Голосуєм.

 

      "За" -

      Спасибі.

      Я  ставлю  на  голосування в цілому. Не втрачаючи темпу. Як

 постанову.

 

      "За" -

      Спасибі. Прийнято.

      Віктор Іванович Суслов, будь ласка. Від узгоджувальних двох

 комісій. Прошу до уваги.

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Уважаемые  народные депутаты, многие пункты

 этих  двух  постанов совпадают либо текстуально, либо по сути. В

 отдельных случаях были расхождения.

      Поэтому,     предлагается    по    согласованным    пунктам

 проголосовать,  по несогласованным -тоже проголосовать и принять

 решение.

      Возьмем   постанову...  Я  сейчас  вас  проинформирую,  что

 полностью согласовано.

      Берем   проект  постановы  от  Тимчасовой  комиссии.  Пункт

 первый: "Інформацію тимчасової комісії прийняти до відома", -н и

 у  кого  возражений  не  вызвал.  Информация  роздана,  ее можна

 принять "до відома".

      И  пункт  второй  в  редакции  Тимчасової комісії: "Визнати

 незадовільною  роботу  Кабінету Міністрів", -также возражений не

 вызвал.

      Я  бы предложил сейчас эти два пункта проголосовать и пойти

 по пунктам дальше.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосуєм?

      Голосуєм,  будь  ласка.  Два  перші  пункти  від  Тичасової

 комісії з урахуванням погодженості.

 

      "за"

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Расхождение  осталось по третьему пункту. Я

 напомню  вам,  что  Премьер-министр Украины, выступая здесь, сам

 предложил  разобраться, так сказать, с виновными невыполнения, в

 невыполнеии   постановления   Верховного   Совета  на  заседании

 Кабинета Министров.

      Поэтому,  временная  комиссия  и  предложила  ту  редакцию,

 которая у вас на руках.

      Группа  народных  депутатов  настаивает на другой редакции:

 "Звернути  увагу  Президента України на необхідність притягнення

 до дисцплінарної відповідальності".

      Ну, давайте проголосуем, что наберет большее число голосов.

 Можно,  конечно,  обратиться  и  к  Президенту,  либо к Премьер-

 министру.  Давайте  проголосуем.  Одну  редакцию,  и та, которая

 наберет большее голосов.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну хвилиночку.

      Я ставлю на голосування третій пункт від тимчасовї комісії,

 третій пункт від Тимчасової комісії. Голосуєм.

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Я  зачитываю  этот  пункт.  "Звернутись  до

 Премкер-министра  Украины  Марчука  з  пропозиціє прозглянути на

 засіданні  Кабінету  Міністрів України питання щодо персональної

 відповідальності  посадових  осіб,  винних в невиконні постанови

 Верховної  Ради  України  від  23  січня 1996 року Про погашення

 заборгованності  державного  бюджета України і місцевих бюджетів

 за  1995  рік  по  заробітній  платі, пенсіях, стипендіях, інших

 грошових виплат  населенню...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, не чуть же нічого.

 

      СУСЛОВ  В.  І....  і  у разі необхідності внести на розгляд

 Верховної Ради України проект законодавчого акту щодо оголошення

 недовіри окремим членам Кабінету Міністрів.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування цей проект. А?

 

      За-

      Не набрало. Пункт 2.

 

      СУСЛОВ  В. І. Тогда в редакции от группы народных депутатів

 зачитываю.  Звернути  увагу  Президента  України на необхідність

 притягнення  до  дисциплінарної відповідальності членів Кабінету

 Міністрів  України, на яких було покладено контроль за своєчасне

 погашення   бюджетної   заборгованості   по   грошовим  виплатам

 населенню.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування. Да, да, да.

 

      За-

      Прийнято, будь ласка, далі. Четверта.

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Далі.  Осталось  разногласие по возможности

 использования   валютных   резервов   то,   что   нужно   просто

 проголосовать.  Пункт  4  в  редакции от тимчасової комісії либо

 пункт  3  пройдет  в  редакции  от группы депутатов, где надежда

 возлагается на будущий кредит.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  ставлю  пункт 4 від тимчасової комісії. Ну,

 голосуйте, не надо в голос говорить. Ми все в голос кажем.

 

      За-

      Не набрав кількість. Третій пункт.

 

      СУСЛОВ   В.  І.  Тогда  третий  пункт  от  группы  народных

 депутатов  установити, що "... кошти кредиту "Ексімбанку" Японії

 в  сумі  150  мільйонів доларів США, заплановані законом України

 для  покриття дефіциту бюджету, можуть бути використані виключно

 для цілей погашення заборгованості по першочерговим платежам..."

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я ставлю на голосування. Голосуєм, будь ласка,

 визначайтесь... Магда,  голосуйте, будь ласка.

 

      "За" -

      Спасибі, приймається.

 

      СУСЛОВ В. І. Пункт 5-й по согласованию... по сути, здесь то

 же  самое,  но, так сказать, есть смысл (мы посчитали) принять в

 редакции   от  группы  депутатов:  "Установити,  що  до  повного

 погащення  бюджетної  заборгованості..."  і  т.  д.  Эта позиция

 согласована, предлагается проголосовать в редакции этого пункта.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я ставлю на голосування цей пункт!

 

      "За" -

      Голосуєм!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Приймається, спасибі.

 

      СУСЛОВ  В.  І.  Далее.  Пункт  6-й в редакции от тымчасовой

 комиссии - тоже согласовано: "Надати право Кабінету Міністрів до

 повного  погашення заборгованості, але не пізніше 1 вересня 1996

 року,  визначати  в  межах сум, що підлягають сплаті по пенсіях,

 стипендіях  і  заробітній  платі обов'язково до виплати, - здесь

 редакционная  правка!  - щомісячно  суму,  а  також  призупиняти

 виплату    персональних   надбавок   і   премій".   Согласовано,

 предложение...........

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування.

 

      "За" -

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Так комісія ж виходила...

      Прийнято. Будь ласка, дальше.

 

      СУСЛОВ  В.І.  Значит, предложение депутата Носова, пункт 7:

 "Звернути   увагу   Прем'єр-міністра   України  на  необхідність

 невідкладної    розробки   проекту   Закону   "Про   антикризове

 регулювання  в  економіці" - ни  у  кого  возражений не вызвало.

 Предлагается поддержать.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ставлю  на  голосування пункт 7 від тимчасової

 комісії. Голосуєм.

 

      "За"-

      Прийнято.

 

      СУСЛОВ  В. І. Далее пункт 8, поскольку пункт 4 не поддержан

 Верховным  советом,  теряет  смысл,  потому  что  это была мера,

 необходимая в  связи с  пунктом 4. Предлагается  снять.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Да,  не  берем  його до уваги. Слідуючий.

 

      СУСЛОВ  В. І. Далее. Пункт 9 из проекта тымчасовой комиссии

 согласован. Предлагается...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування  пункт 9....

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      СУСЛОВ  В.  І. Из проекта тымчасовой комиссии "Национальному

 банку України  розробити механізм....

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ..........Міністерству  фінансів...

 

      СУСЛОВ В. І..... коштів по рахунках бюджетних організацій і

 установ.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. За голосуєм...

      Олександр Михайлович, голосуйте.

 

      "За"-

      Прийнято.

 

      СУСЛОВ   В.   І.   Далее:   Кабінету  Міністрів  України  в

 двотыжневий  термін  податы  пропозиції щодо скорочення витрат у

 бюджетній  сфері  і  збільшення  доходної частини -возражений не

 вызвало,  предлагается  проголосовать.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування.

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      СУСЛОВ  В.  І. Ну, давайте за основу все это возьмем, потом

 доповнення.

 

      "За"-

      Теперь  дополнения  из  проекта постановы, внесеной группой

 народных   депутатов.  Пункт  5  из  этого  проекта  согласован,

 предлагается  поддержать.  "Залучити  для  термінового погашення

 бюджетної   заборгованости   по   соціальним   виплатам,   кошти

 бюджетних,  цільових  та  позабюджетних  фондів,  нарахованих до

 складу  Державного  бюджету  та  місцевих  бюджетів  з наступним

 відшкодуванням  втрат  цих  фондів  після  погашення  зазначеної

 заборгованності."

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування.

 

      "За"-

      ОДну  хвилиночку, щось  не з розуміли?

      Втратили  темп. Голосуємо   в  другий  раз. Голосуйте.

      За -

      Прийнято.

 

      __________.  Теперь  пункт 6 из проекта, внесенного группой

 народных   депутатов.

     "З   метою  скорочення  дефіциту  пенсійного  фонду  та  для

 розшурення базу  нарахування  пенсійних  внесків".

      Здесь  с  некоторыми  правками  идет.

      "Установити,  що  в  зв'язку з втратою чинності відповідних

 статей   Закону  України  "Про  державний  бюджет  на  1995  рік

 регулювання  фондів  споживання госпрозрахункових підприємств.."

 додається  "монополістів"  за  переліком,  визначеним  Кабінетом

 Міністрів   України.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  поправку  ставлю  на  голосування до цієї 6

 статті.

      Поправку  підтримають?

      Голосуємо. Поправка  до  6  статті.

      Прийнято.

      Я в цілому  6  статтю  ставлю.

      Одну  хвилиночку,  не  голосуємо.

      Семенюк  Валентина  Петрівна,  а потім...

       По  6-й,  да?

 

      СЕМЕНЮК.  Олександре  Миколайович,  тут  не  можна  ставити

 питання доповнення, зокрема, по натуроплаті. Тому що колективні

 сільськогосподарські  підприємства, зараз є такі, що вони по 6-8

 місяців, а то і по року не отримують заробітної плати.

      Якщо  ми  сьогодні    приймемо  цей  пункт...

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зачитайте  його.

 

      __________. Я  зачитую...

 

      _______________.   Установити,   що   виплата   основної  і

 додаткової заробітної плати, а також інших виплат з фонду оплати

 праці  здійснюється  разом з відрахуваннями на соціальні заходи.

 Це  можна  оставити. А при виплаті заробітної плати в натурі, до

 такої  виплати  потрібно  зняти,  тому  що  сьогодні  колективні

 господарства  іншого виходу не має, тільки виплачувати заробітну

 плату.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Зрозуміло.  Валентина  Петрівна  стопроцентно

 права. І Немировський піддержує.

      Значить, прошу оцю поправочку, що внесла Валентина Петрівна

 по натуроплаті, вилучити. Тому що, дійсно, в господарствах немає

 чим  більше  розплачуваться. Розплачуються тим, що єсть. Я прошу

 вилучити - проголосувати.

 

      СУСЛОВ В.І. Давайте  вылучим натуроплату. Согласен.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Віктор  Іванович підтримує. Голосуєм. Катерина

 Тимофієвна...

 

      "За" -

      Прийнято.

      В цілому можна ставити 6? Пономаренко, будь ласка.

 

      ПОНОМАРЕНКО.

 

      422 виборчий округ, депутат Пономаренко.

      Шановний  головуючий,  Сергій  Селіфонтьєв вірно сказав, що

 сьогодні, враховуючи те, що кошти виплачують на зарообітну плату

 і  пенсію,  іде  значне,  різке  скорочення  витрат на соціальні

 потреби населення.

      Тому  я  просив  би  доповнити цю статтю таким доповненням:

 "Заборонити   будь-яке   значне   скорочення   витрат   бюджету,

 направлене   на  фінансування  найгостріших  соціальних  потреб:

 охорона здоров'я, освіта і так далі".

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Я   поправку  депутата  Пономаренка,  точніше

 доповнення до 6 статті, ставлю на голосування. Мається на увазі,

 що  ті  невідкладні соціальні позиції, без яких не може сьогодні

 розвиваться  село,  щоб на них не скорочували фінансування. Будь

 ласка.  Я  правильно  зрозумів?  Правильно. Селіфонтьєв согласен

 тоже.

 

      "За" -

      Спасибі.

      В  цілому можна ставить? Немировський, будь ласка. Ми на цю

 статтю начіпляєм такого, що і не розберуть.

      Ставлю в цілому на голосування,.......... Ставлю в цілому 6

 статтю з поправками на голосування.

 

      "За" -

      Приймається. Спасибі.

      Дальше.

 

      СУСЛОВ В. І. Пункт 7 из проекта, поданного группой народных

 депутатов,  снимается  в связи с тем, что это урегулировано уже.

 Из пункт 8 здесь ...

      ГОЛОС З ЗАЛУ.         НЕ чути.

      С  тем,  что  мы  приняли,  уже  проголосованый  пункт есть

 аналогичного содержания.

      Пункт  8  "Щотижнево  інформувати  Верховну  Раду  про  хід

 погашення  заборгованості  по грошових виплатах населенню та про

 напрямки   використання   бюджетних   коштів".  Тем  более,  что

 предлождение   совпадает  с  предложением  депутата  Витренко. В

 проекте  постановления  предлагается принять... Далее мы приняли

 приняли  уже  на  счет  пропозиций "щодо  скорочення  витрат  на

 збільшення  доходної  частини  бюджету",но предлагается принять,

 "подати  пропозиції  щодо  зміни  порядку нарахування податку на

 прибуток  підприємств  та  амортизації  з  метою  збільшення  їх

 обігових  коштів".  Это  предлагается  принять из этого пункта и

 "вжити термінових заходів щодо повного погашщення забергованості

 по  виплаті зарабітної плати" -это уже учтено в пункте втором от

 тымчасовой комиссии.

      Вот  с  тем,  что  я  сказал,  восьмой  пункт  предлагается

 принять.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Погоджений  текст  я  ставлю  на  голосування,

 узгоджений.

 

      "За" -

      Прийнято, спасибі.

 

      СУСЛОВ В. І. Пункт 9 по взаимному согласованию предлагается

 снять. Но его наверное можно и не ставить на голосование.

      И последний пункт, который вызвал расхождение -это из... 11

 пункт  из  постановы  о  Тымчасовой комиссии: "Доручити Прем'єр-

                              - 141 -

 міністру  України  Марчуку  в  червні  1996  року проінформувати

 Верховну  Раду  України  про  хід  виконання Програми діяльності

 Кабінету   Міністрів  України  та  представити  пропозиції  щодо

 корегування  курсу  економічних  реформ  в Україні з урахуванням

 обставин, що склалися в економіці".

      Я  считаю, что этот пункт должен быть принят с учетом того,

 что  Премьер-министр  предложил  нам программу конкретных мер, в

 часности  в части   смягчения  налоговой политики.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ставлю на голосування. Давайте визначимося. Я

 ставлю 11 пункт на голосування, як підсумковий цієї постанови.

      Сергій  Анатолійович тоже голосує.

     

      "За" -

      Не  зрозуміли.  Я  ставлю  на  голосування.  Яворівський не

 зрозумів.  Я  ставлю  на  голосування.  11  пункт в редакції від

 тимчасової комісії.

     

      "За" -

      Не  приймається.

      Все.  Таким я чином, шановні колеги, ставлю в цілому. В тій

 редакції,  яку  ми  з  вами тільки що по кожному пункту пройшли.

 Можна ставить в цілому? Ставлю в цілому. Як постанову. Тому що в

 нас 2  проекти  були  прийняті за основу.

     

      "За" -

      Спасибі.

      Ну  така однодушність.

      Слухається  питання  про  проект  закону України про ставки

 акцизного  збору та ввізного мита на деякі транспортні засоби та

 шини  до них. Друге читання. Будь ласка, хто в нас тут? Черенков

 Олександр Павлович -член Комісії з питань фінансів і банківської

 діяльності.

     

      ЧЕРЕНКОВ О.П.

      Уважаемые  коллеги,  на прошлой неделе мы договорились, что

 вернемся  ко  второму чтению по этому закону ровно через неделю.

 Президиум  определил сегодняшний день, и я предлагаю сейчас этот

 законопроект начать постатейное обсуждение.

      Должен  сказать,  что  в  столь  короткий период времени не

 удалось, в принципе, прийти...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я прошу, давайте... завершити.

     

      ЧЕРЕНКОВ  О.  П.........  Но с учетом того, что 206 человек

 при   обсуждении  проекта  в  первом  чтении  поддержало  данный

 законопроект.    Поэтому,    будем    считать,   что   концепция

 законопроекта  принята,  и  мы  будем  говорить  только  сегодня

 осецифических  ставках  налогообложения,  и  в  связи  с  этим я

 предлагаю пойти по статьям.

      Должен  сказать,  что  первая  саттья,  она весьма обширна.

 Поэтому,   я  предлагаю  идти  по  товарной  номенклатуре,  и  в

 частности, по товарной номенклатуре 8703-12100 и 21900.

     

      ТЕРЬОХІН  С.  А.  Шановні  народні  депутати, ми на першому

 читанні  прийняли  концептуально,  як  сказав  доповідач, рівень

 ставок  для автомобілів, вирішивши, що вони будуть, приблизно, в

 2  рази  менше ніж в Росії, там, в чотири рази менше ніж в ЄЕС і

 так  далі.  Але  є  одне  абсолютне  концептуальне  питання, всі

 країни,  в  тому  числі  Росія,  Беларусь,  Казахстан приміняють

 подвійний спосіб обкладання митом. Ну, наприклад, якщо по першій

 групі  йти,  то  ставиться  5  відсотків митної вартості, але не

 менше ніж те, що запропоновано комісією. Для чого це робиться? В

 одній   товарній   групі   існують   автомобілі,  вартість  яких

 відрізняється  в  десятки  разів, наприклад, в останній товарній

 групі є "Мерседес-300", який коштує 30 тисяч доларів, а є "Ролс-

 Ройс",  який  коштує  200  тисяч  доларів.  Якщо ми не поставимо

 такого процентного відношення, як це є і в інших країнах СНД, то

 тоді  і  "Ролс-Ройс"  і  "Мерседес"  будуть  оподатковуватися за

 нижньою ставкою.

      Я б дуже хотів, щоб ви прислухалися до пропозицій, які були

 подані не тільки мною, а і депутатами із соціалістичної фракції.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вибачаюся, хто там на горі сидить? Посідайте,

 ви  ще  впадіть  у  зал.  Сядьте,  будь ласка, ще не хватало нам

 цього.

     

      ТЕРЬОХІН.  І  при  голосуванні  ставок  на  всі  автомобілі

 голосувати  те,  що подано комісією, але з урахуванням од.......

 вартості,     тобто    процентів,    тоді    "Ролс-Ройс"    буде

 оподатковуватися  як  "Ролс-Ройс",  а "Мерседес" -як "Мерседес".

 Дякую.

     

      ___________.

     

      Уважаемые коллеги, по этому вопросу я уже давал обкяснение,

 пояснение  со  стороны комиссии, и должен повторить то, что было

 неделю назад. Дело в том, что мы рассматриваем этот законопроект

 в  комплексе,  здесь  сейчас  не  представлены  вам ПДВ, который

 входит  в  общую  систему  налогообложения по этим товарам. Наша

 позиция,   как   я  уже  говорил  ранее,  составляет  это  общее

 налогообложение   на  автомобили  порядка  25-35  процентов  для

 основной  массы, поэтому из этих 25-35 процентов на акциз и мыто

 приходится  всего,  как вы понимаете, приставки к ПДВ 20%, всего

 10%.  Поэтому  "Роллс-ройс", если он стоит 3000 тысяч долларов -

 только ПДВ будет исчисляться 60 тысяч долларов...

      В  отношении...  Далее.  У нас существует в данной ситуации

 особенная  ситуация,  поскольку  мы не являемся в отношении... в

 отличие  от России и стран Европы товаропроизводителями. И я еще

 должен  напомнить,  что вот это смягчение налога определено тем,

 что   90%  ввозимых  в  Украину  автомобилей  составляют  старые

 автомобили.

      Далее.  Если  вы  посмотрите  по  тексту,  то  в  конце  вы

 заметите,  что  мы даем и обязываем Кабинет Министров установить

 индикативные  цены с целью незанижения мытной вартости. Это даст

 нормальные   доходы   в  бюджет  и  устранит  ситуацию,  которая

 существует  сегодня,  когда при ввозе  увеличение числа ввозимых

 автомобилей в Украину ПДВ уменьшается.

      Поэтому   я   предлагаю,   в   принципе,  проголосовать  за

 предложение  комиссии - оно у вас напечатано в правой колоночке,

 на странице 2 - 0,2 екю за один кубический сантиметр...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Анатолійович, будь ласка, ...

     

      ___________.  ...и 0,05 за... мыто.

     

      ТЕРЬОХІН  С. А.   Шановні  колеги,  я не пропоную піднімати

 якимось  чином  ставки - вони не змінюються. Тобто пропонується,

 щоб  була  залежність  від  вартості  автомобіля. ПДВ тут ні при

 чому,  тому що коли юридична особа купує, вона в кінці кінців ці

 ПДВ відшкодує - це тільки фізичних осіб стосується.

      Якщо   прийняти   без   процентів,  то  тоді  оці  коштовні

 представницькі  втомобілі  будуть  не  10%, як ви кажете, а буде

 менше  2%!..  Тому, що у них вартість буде більша... Я би просив

 дуже все-таки пристати до пропозиції не збільшувати ті абсолютні

 ставки,  які  комісія  робить,....  пропонує,  але  поставити  в

 процентному відношенні. Наприклад, по 1-й групі 5 відсотків, але

 не  менше, ніж те, що запропонувала комісія. Все рівно, ми таким

 чином,   досягаємо   справедливості   при   ввезенні  коштовника

 автомобілю.

     

      ____________.   Я   хотел  бы  вторично  пояснить  депутату

 Терехину, что мы-то для физических и юридических особ.... точнее

 ПДВ,   сплачивается,   не   возвращается   по  ныне  действующим

 нормативным  актам  налоговой  инспекции.  Вон............ может

 подтвердить это.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ..........    Михайлович,   непотрібно   спорить,

 давайте ми... пропозицію, а точніше поправку Терьохіна поставимо

 на голосування.

     

      ____________. Да.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Не  нада спорить,  потом я  Суслову дам.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Голосуєм. Поправка Терьохіна.

     

      "За"-

      Не  приймається.  Суслов,  будь  ласка, Віктор Іванович. Не

 голосують,  бо  мало "Рол-Ройс"  купляють...

     

      СУСЛОВ  В.  И. Ну, поскольку поправка не прорголосована, то

 можно  было б уже не выступать. Я хотел просто обратить внимание

 депутатов, что в законодательстве по обложению акцизным сбором и

 ввозными  пошлинами,  мы  используем и должны и ползовать единую

 методологию  -это  фиксированные ставки, мы это сделали в законе

 по  обложению табачных изделий, алкогольных и здесь. Но с учетом

 того,  что  совершенно справедливо Сергей Анатолиевич опасается,

 что  есть  внутри  одной  и  той  же  группы разные по стоимости

 автомобили,  добавлено  вот  в  постанове, что Кабинет министров

 должен  вызначить  минимальну  вартисть  импортных  автомобилей,

 которые  входят в каждю товарную группу. И поэтому мытные органы

 обязаны  снимать  налог  на  добавленную стоимость при импорте в

 соответствии  с  этой  стоимостью  минимальной.

      Таким  образом,  опасения  есть,  они  справедливы,  но они

 урегулированы  этим  предложением. Спасибо.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Які  ще є зауваження? Голосуємо в редакції від

 Комісії. Будь ласка,  я прошу  голосувати.

      За -

      Які  є  непорозуміння?

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Шановні  колеги, 116  чоловік  не  голосує.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Я  ще  раз  ставлю на голосування, розберіться, будь ласка,.

 Голосуємо.

      Катерина  Семенівна,  поможіть  нам.

      За -

      Климпуш,  будь ласка.

     

      КЛИМПУШ.  Шановні колгеи, дійсно, я хочу звернутись до вас,

 дійсно,  тут  є  питання,  про  яке казав Сергій Анатолійович, і

 підтвердив  Віктор  Іванович.  І  є  такий  шлях  виходу  з цієї

 колізії,  що  можна  для  певних  категорій  і  груп автомобілів

 встановити Постановою, але не мінімальну вартість, а максимальну

 вартість.

      Якщо  це  вартість автомобіля, що належить до певної групи,

 перевищує  цю  вартість, яка встановлена індикативно, то тоді до

 нього  зовсім  інші  підходи,  і підходи якраз такі, як пропонує

 Терьохін,  якийсь  відсоток  від  митної вартості. Тоді ми чітко

 відсичемо ту іншу (..............). Я пропоную внести таку зміну

 і тоді ми вирішемо питання.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олександр Павлович.

     

      _______________.   Уважаемые   коллеги,  дело  в  том,  что

 ситуация   складывается   так   на   кордоне,   что   все   лица

 заинтересованы на настоящий момент снижать мытну вартисть. И это

 они успешно делают.

      Для  того,  чтобы уйти от этого процесса, как раз то, о чем

 говорил  Виктор  иванович  и  я  чуть  раньше,  мы  и предлагаем

 Кабинету Министров установить эту величину. Дело в том, что этот

 процесс  очень  сложный.  Нашим законодательством предусмотрено,

 что  ввоз автомобилей будет производится до 10 лет включительно.

 И  по  ккаждому  виду  автомобилей, по каждому году эксплуатации

 нужно  будет  устанаваливать  вот  эти  индикативные  цены.  Эта

 процедура  весьм а сложная. Поэтому, чтобы уйти от этого, мы как

 раз и пришли к единой методологии, о которой мы докладывали. Это

 единственно экю  от кубического сантиметра.

      Здесь  есть  беспорно  вопросы,  но мы считаем Министерство

 экономики  нас  поддержит  и  таможенный комитет тоже, что это в

 любом  случае  даст  достаточные  доходы  в  бюджет.  Должен вам

 сказать, что апоненты высказывают опасения, в результате которых

 мы   можем   не   дополучить   поступление   акцизов  в  бюджет.

 Предварительные   расчеты   показывают,   что  величина  их  при

 поступлении,  а  за  первый  квартал  их  поступило в Украину 33

 тысячи  пры  поступлении  порядка  100-120 тысяч на 80 процентов

 только  кцизом  перекроются  доходы  в  бюджет,  от акцизов всех

 импортных  товаров,  которые  составляют  по  данным  бюджета 14

 триллионов.

      Поэтому  я  предлагал бы все-таки проголосовать за эти 0, 2

 экю для автомобилей до 100 кубометров 0, 05 экю по мыту повторно

 и ити дальше по статьям.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Голосуєм  в  останнє.  Я  прошу  розібратись і

 голосуєм. Анатолій Федорович. В редакції від комісії.

     

      "За" -

      Прийнято.

     

      ___________.  Я  хотел  бы, чтобы  вы  обратили внимание на

 следующую  товарную  группу  -  это  87.03.22.110   и  22.900, в

 которую  входят  автомобили  до  1500  сантиметров кубических, и

 которым  практически  ранее  принятые  ставки, комиссия не сочла

 нужным  изменять  и оставила по акцизу - 0,2 экю и по мыту - 0,1

 экю.

      Должен  сказать,  что практически в условиях того, что мы в

 ближайшее  время  постоянно  ратифицируем соглашения о свободной

 торговле   между   государствами,   мы  практически,  ну,  будем

 говорить, умышленно занизили мыто по отношению к акцизу с целью,

 чтобы потери от этих соглашений бюджета были минимальными.

      К  тому  же,  как  я  уже  сказал, 90 процентов завозится в

 Украину автомобилей это бывших в употреблении. Поэтому категория

 лиц...,   это   как  раз  та  категория,  которая...   Александр

 Николаевич  говорил  на  прошлом  заседании. Те люди приобретают

 автомобили, которые стоят тысячу долларов, даже менше, и которые

 нужны  для  того, чтоб с населенных пунктов отдаленных поехать в

 больницу и продать на рынке ту продукцию.

      Поэтому  мы  исходили,  занижая здесь акцизный сбор и мыто,

 давая  тем самым предпосылки для граждан Украины приобретать эти

 автомобили.  Ну,  к тому же должен сказать, что эти автомобили в

 большинстве  своем  порядка 55-60 процентов поступали за прошлих

 год из России. Это автомобили типа "Лада", "Москвич".

      Поэтому я предлагаю эту товарную группу проголосовать. Она,

 по-моему,  ни  у  кого  не  вызывает  сомнений,  за  исключением

 Кузьменко.  Депутат Кузьменко предлагал увеличить сдесь ставки с

 целью защиты собственного производителя, как вы знаете, "Таврию"

 и "ЛУАЗа", но мы сочли досточным то, что мы освободили на 10 лет

 полностью  от  акциза  собственного  товаропроизводителя  и  это

 считаем  достаточным, потому что препядствовать все-таки... чтоб

 у  нас  был  у  собственного  товаропроизводителя  и  стимул еще

 увеличивать    качество...    улучшать    качество   собственных

 производимых автомобилей.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  думаю,  голосуєм.  Тому  що  у  "Таврію"  і

 "Волинець"  не  кажний  керівник  і  сяде.  По розміру. Нам нада

 "Ниви" ,  УАЗ  потрібно.

     

      ___________.  Поэтому  нам  надо  поставить  на голосование

 предложение комиссии. Правая колонка, 3 страница вверху.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Голосуєм.  Щоб  на село могли машину купить із

 ближнього   зарубіжжя. УАЗ і "Ниву".

     

      "За" -

      Спасибі. Прийнято. 232  голоси.

     

      ___________.  Дали  идет товарная группа 870323110 23900. В

 ней   также   комиссия  не  сочла  необходимым  изменять  ставки

 налогообложения. Они увеличиваются только свыше... на автомобили

 в  дальнейшем  свыше 2200. Тоэтому это тот контингент, точнее та

 серия  автомобилей,  которая  в  основном  ввозилась. Хотя здесь

 существует  конечно  некоторые  противоречия.  Опять-таки  здесь

 очень   трудно   определить   вот  эту  границу  -202.  Их  было

 предложений   несколько.   Вот   здесь   предложение   Терьохина

 ограничить  1800.  Вчера,  точнее на прошлой неделе он предлагал

 эту  цифру поставить    2000.

      

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олександр Павлович, не нада так популярно. Вже

 дивились. У Терьохіна тут єсть 4 поправки. Я йому даю слово.

     

      ___________. А, нет вопросов. Пожалуйста.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.

     

      ТЕРЬОХІН.  Шановні  народні  депутати! По-перше, дуже дивна

 розбивка 1500, 2200.

      Ви  знаєте, що знову в Росії і всіх країнах СНД і в Східній

 Європі  1500,  1800.  А  після  1800 ідуть вже машини середнього

 вищого  класу,  які  собі дозволити нормальний громадянин купити

 уже  не зможе. На жаль, в нас появилася новела, і оця група була

 розповсюджена  не  до 1 800, а до 2 200. В цю групу, яка має теж

 пільгові  ставки,  попали знову "Мерседеси" -180, наприклад, БМВ

 попали,  які  абсолютно  не  користуються попитом у середнього і

 нижнього прошарку населення.

      Тому,   я  просив  би  поставити  1500-1800,  як  в  Росії,

 Казахстані,  Білорусії,  Польщі,  і ці ставки розповсюдити на цю

 групу. А потім поставити групу 1800-3000, як і пропоновано...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  прошу, Сергій Анатолійович, на нормальних і

 ненормальних  людей  класифікувать не потрібно. Тому що я теж на

 БМВ їжджу.

     

      ТЕРЬОХІН С.А. З нормальними доходами, я перепрошую.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я не нормальний чоловік, ну так же ж не можна!

 Так же не можна!

     

      ТЕРЬОХІН С.А. З нормальними доходами.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, хороше мені діло!

     

      ТЕРЬОХІН С.А. У вас більші, ніж  нормальні доходи, мабуть.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  У  вас  теж  хороша  машина -"Лінкольн". Це не

 значить, що ви....

     

      ТЕРЬОХІН С.А. "Шевроле", а не "Лінкольн".

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чи  "Шевроле",  тєм болєє! А це вже три тисячі

 кубиків.

      Будь   ласка,   я  думаю,  що  давайте  так,  по  ділу,  а

 ненормальні, нормальні... Це просто не надо це говорить.

     

      ________________  Уважаемые  коллеги, я хотел бы добавить к

 этому  и  напомнить  еще,  что  неделю  назад  были  вам розданы

 материалы о того же Терехина, в которых на 1800 стояло, а 2000.

      Поэтому,   я  подчеркиваю:  здесь  границу  провести  очень

 трудно, потому что одни и те же автомобили выпускаются с широким

 диапазоном двигателей по мощности и соответственно по....

      Поэтому,  я  здесь,  в принципе, выражаю интересы комиссии,

 хотя я полагаю лично, что этот диапазно можно двигать.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  ставлю  на  голосування пропозицію і проект

 підкомісії  внесений.  У  вас  права колонка, це сторінка третя,

 сторінка четверта, сторінка п'ята. Будь ласка.

     

      "за"

      Спасибі. Прийнято - 212 голосів.

      Будь  ласка, ставлю в цілому. В цілому, а потім... Голосуєм

 в цілому. Катерина Тимофіївна , голосуйте, у вас машина хороша.

      Дали  державну  машину,  а  тоді  ще й обізвали. Спасибі. Я

 ставлю  проект  постанови за основу, за основу. Одну хвилиночну,

 зніміть,  будь  ласка,  зніміть.  Ще  по  шинах, я заговорився з

 Шейком.  Шейку  кажу:  дали  мені  державну  машину, а тоді ще і

 обізвали, надо було дать......... якогось. Будь ласка, Терьохін.

     

      ___________.

     

      Шановнідепутати, в зв'язку з тим, що комісія вирішила зняти

 обкладання запасних частин для автомобілів, то немає сенсу зараз

 обкладати  шини, тим паче що в Україні ви знаєте один серьйозний

 шиннй  завод, а один не серйозний. Один в Білій Церкві, а один в

 Дніпропетровську.  Тому  пропозиція логічна, що в зв'язку з тим,

 що  на  всі запасні частини знято акциз той, треба зняти на шини

 акциз.  Хай  наші  люди  купують  шини,  тим  паче,  що  шини  є

 подвійного   призначення   і   багато   шин  використовується  в

 виробничому    обороті.   Ну,   наприклад,   автомобільні   шини

 використовуються   в  автопогружчиках,  в  карах,  в  сільському

 господарстві  і при цьому приходиться платити теж акциз, як і на

 власне споживання. Тоді просив би щоб ви підтримали цей захід, і

 наші заводи підтримали.

     

      ___________.

     

      Уважаемые  коллеги, комиссия рассматривала этот вопрос и не

 сочла нужным, сочла нужным видхилить запропонованою Терьохиным и

 Анисимовым  предложение  в  отношении  шин,  потому  что  они  в

 большинстве   стран   являються   подакцизным   товаром,  и  эта

 специфическая  номенклатура  -она  не  относиться  в  основном к

 запасным  частям, которые комплектующие, являются комплектующими

 автомобилем.  Поэтому  в  принципе  тут  я  предлагаю  поставить

 поправку  Терьохина на голосование, если она наберет достаточное

 колличество голосов, тогда будем принимать в целом.

      

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Ващук  Катерина Тимофіївна, будь ласка. За нею

 Скіпальський і голосуєм.

     

      ВАЩУК К.Т.

      Шановні  колеги,  я  хочу звернутись до вас від імені наших

 автомобілістів.

      Учора  звернулись  до  нашої  депутації  робітники Луцького

 автомобільгл  заводу.  І  перед тим виступав Кузьменко від імені

 автомобільного заводу з Запоріжжя. І одне й те саме прохання: ми

 сьогодні  звільнити  від... знизили ввізне мито на всі іномарки,

 тоді    ми    ставимо    в    дуже   незручне   положення   наше

 автомобілебудування.  Ми  їм  зняли  трошки...  зняли  там їм...

 зробили... Але вони...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Шановні колеги, вони дуже просять хоча б тільки для заводів

 на  ті  автомобілі,  які  вони  випускають,  акциз на шини. Тоді

 машини  на  20%  будуть  дешевші.  Вони будуть конкурентні, і то

 трошки поможе...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ні, ну будуть шини на 20% дешевші!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Ну,  все-таки  це... це в сумі виходять солідні гроші! Чому

 ми не хочем власний...? ПРосив Кузьменко, прошу я.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Це тільки, тільки для заводу -не для широкої продажі, а для

 заводу!

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, ...

     

      ___________.  Уважаемые  коллеги,  дело в том, что ситуация

 сложилась  на  отечественном автомобилестроении очень сложная. И

 вот это исключение из правил собственных товаропроизводителей по

 шинам  ничего  не даст, потому что общее количество автомобилей,

 произведенных  за прошлый год на Украине, не превышает 80 тысяч.

 По  Луцку,  кстати,  это  -1000 автомобилей... Поэтому те 20% на

 шины,  которые  мы  там  облагаем... тем более, что акциз-то -не

 такая  большая  величина  в  общей  стоимости автомобиля! Это не

 решит  проблемы,  вы  понимаете? Дело в том, что, я так полагаю,

 нужны  государственные  инвестиции, нужно, будем говорить, новая

 экономическая политика в отношении автомобилестроения в Украине.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      А...  коль  есть  такое предложение -ну, я полагаю, что его

 можно будет поставить на голосование.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я думаю, що Катерина Тимофіївна

 внесла  пропозицію,  я  її  ставлю на голосування, будь ласка. І

 прошу   підтримать   наш   вітчизняний   автомобіль,   щоб  його

 собівартість менша була.

     

      "За"-

      Не  набрали. Скіпальський,будь ласка.

     

      СКІПАЛЬСЬКИЙ.

     

      Шановні  колеги,  ми  всі  недавно  святкували  свято  День

 перемоги  і  кожний  із  вас пам'ятає як сьогодні , в якому віці

 находяться  учасники  Великої  Вітчизняної  війни.  Я  думаю, що

 Україна покаже приклад, коли зробить для своїх учасників Великої

 Вітчизняної  війни  пільгу  на... на ввіз 1-го автомобілю на рік

 на  учасника війни. Якщо навіть він його на другий рік продасть,

 то  це  допоможе  йому  в  тих  умовах  вижити.  І  я  просив би

 Головуючого  і  доповідача  поставит  це питання на голосування,

 щоб,  да,  ветерани Великої Вітчизняної війни, учасників бойових

 дій зробити пільги без  митного ввозу  1-го автомобіля на рік.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Я  прошу  до  уваги, будь ласка......

     

      ____________. Уважаемые коллеги, вопрос, бесспорно, касаясь

 и  ветеранов  очень  непростой  и  сложный.  Мы понимаем в каком

 состоянии  он находится, но я вам должен сказать.Тех 1, 5 тысячи

 долларов  у большинства ветеранов нет. И на сегодня туда приедут

 молодчики,  которые  практически  будут  пользоваться  за  какую

 нибудь  подачку, лишний раз унижая этого же ветерана, получит от

 него  разрешение,  купит  автомобиль и будут, ну, я не знаю, как

 относиться   потом   и  как  сказать,  выразить  как  они  будут

 относиться к  этим  категориям людей?

      Другой вопрос, впрос действительно заслуживает внимания. Вы

 знаете,  Россия  более мощная страна, в прошлом году в честь 50-

 летия  пообещала  отдать  автомобили -до сегодняшнего дня это не

 выполнено,  поскольку средств в бюджете нет. Должен вам сказать,

 что  на  сегодня в каждой области существует тысячные очереди, в

 которой  стоят ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны, и

 которые    не    могут   с   нашего   Государственного   бюджета

 профинансировать и выдать бесплатно, которые уже положено.

      А  если  мы  запишем  эту  норму  и ее не выполним, это н е

 украсит  ни  Украину ,  ни  Верховный Совет. Спасибо.

 

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Скіпальський,   будь  ласка,  не  задоволений

 відповіддю.

     

      СКІПАЛЬСЬКИЙ.  Шановний  доповідачу,  ви,  безумовно, маєте

 сенс  в  тому,  що  можуть  бути зловживання. Але саме ми мусимо

 утворити  такий  механізм,  щоб  не  допустити  їх. І це можливо

 зробити,  якщо  є  тільки  бажання.

      Але дозволити продемонструвати свою дійсну любов до людини,

 і продемонструвати, що ми турбуємось за самих менш захищених -це

 наш  обов'язок.

      А  якщо  ми будемо оцього дідуся -ветерана ставити його під

 підозру,  що він стане там злочинцем чи співучасником, я вважаю,

 що  це  для  нашого  парламенту  неприятно.

      Я  прошу  поставити  мою  пропозицію  на голосування, але з

 дійсним  опрацюванням  механізму,  щоб  не було зловживань серед

 цієї  категорії  людей.

 

      __________.   Уважаемые  коллеги,  я  хотел  бы,  поскольку

 вопрос,  действительно,  очень  сложный,  дать  поручение  нашей

 Комиссии,  или  создать  из  нескольких Комиссий рабочую группу,

 которая  изучила  бы  этот  вопрос  и  внесла  на Президиум свои

 предложения  по  этому  вопросу.

      Но   голосовать  его  не  рекомендую,  только  протокольное

 поручение.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі,  я  думаю, що Олександр Олександрович

 погодився,  що  дати  доручення  Комісії.

      Хай  Комісія  цю  пропозицію,  яку  вніс  Скіпальський,  по

 ветеранау  Великої  Вітчизняної  війни,  взагалі  по  ветеранах,

 розгляне по класифікації, і внесуть, і ми тоді проголосуємо.

      Не  заперечуєте?

      Мухін  і Суслов  і  завершуємо.

     

       МУХІН.  Уважаемые народные депутаты! У меня такая просьба:

 все-таки  посмотреть  внимательно,  для  чего  мы принимает этот

 закон?  Мы его принимаем для того, чтобы наполнить наш бюджет за

 счет того, что будут соответствующие покупки и поступления в наш

 бюджет.

      Сейчас  же  начинаются  опять разговоры по поводу того, что

 там  один  завод,  другие  шины  надо снять там и так далее. Это

 кончится   в  конце-концов  тем,  что  та  мысль,  которая  была

 фактически проводимая комиссией банковской, фактически полностью

 будет  разрушена. Что мы делаем? Давайте в конце-концов серьезно

 к этому отнесемся и поддержим предложение комиссии.

      А  что  же касается ветеранов, то на сегоднешний день мы не

 можем  инвалидов  обеспечить  этими  машинами.  Давайте  сначало

 закончим  вопрос  с инвалидами войны, а потом будем говорить про

 ветеранов   всех  полностью,  потому  что  это  большие  пильги,

 конечно, надо эти пильги давать.

      Поэтому  я  призываю  прислушаться  к  мнению комиссии. нам

 бюджет надо пополнять.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Спасибі. Суслов і завершуєм.

     

      СУСЛОВ В. І. Уважаемые народные депутаты, что касается шин,

 то обратите внимание на пункт 5 закона, которым устанавливается,

 что  комплектующие,  из  которых  на  отечественных предприятиях

 изготовляются   тарнспортные   средства,   акцизным   сбором  не

 облагаются.  Это распросраняется и на шины.

      Что  же  касается  снятия  акциза для розничной продажи, то

 согласитесь,  что  шины  покупают  и  будут  покупать.  Мы и так

 снизили  ставки. Это дополнительный источник дохода бюджета все-

 таки  -акцизный  сбор.  шины  у  нас  все время были подакцизным

 товаром.

      Поэтому  мы  все-таки  предлагаем  принять  в  редакции  от

 комиссии  с  учетом  того,  что здесь дополнительное поступление

 действительно  гарантируется.  Кроме того, разница в три раза вы

 видите  между акцизным сбором и ввозными пошлинами, она все-таки

 дает преимущество нашим предприятиям, производящим шины.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Спасибі.  Я  ставлю  закон  в  цілому  з  тими

 поправками, які ми голосували. Постанову, я вибачаюсь. Постанову

 голосуєм в цілому.

     

      "За" -

      Прийнято.

      Спасибі  Олександр  Павилович, спасибі вам і вашим колегам,

 які  працювали над цим документом.

      Шановні  колеги,  ми  з  вами  всі питання, які ми виносили

 сьогодні   на   розгляд,   всі   розглянули   з   тими,  які  ми

 проголосували додатковими.

      Які єсть питання? Будь ласка. У мене ще єсть оголошення, ми

 ще не завершуєм. 118, будь ласка. Красняков.

     

      КРАСНЯКОВ

      Красняков, фракция коммунистов, Горловка, Донецкая область.

      Александр  Николаевич,  мы приняли перед началом сегодняшей

 работы,  сегодняшнего  дня  мы  приняли  решение о рассмотрении,

 предварительном рассмотрении Конституции наработанной тымчасовой

 комиссей.  Но  вот сколько мы уже и фракция, с другими фракциями

 мы  встречаемся,  и мы назначили уже работу в округах. Назначаны

 встречи, назначин официальный прием. Давайте мы приймем решение,

 которое  всех, наверное, удовлетворит: перенести его на 4 число.

 Мы  будем  уежджать,  назад  приежджать,  и к тому же... Ну мы ж

 должны в округах, мы срываем постоянно....

      Я  думаю,  что  не  пострадаем, буквально, за четыре дня не

 пострадает этот процес конституционный. Прошу поставить все-таки

 на голосование, давайте приймем решение, правильное оно будет.

      Нас торопят...

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги! Ми ж рано з вами проголосували.

 тепер  для  того... Одну хвилиночку. Ми проголосували, тепер для

 того, щоб його відмінить, нам потрібно 278 голосів.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Ну, якщо перенести, то тоді 209, 208.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Ну, одну хвилину. Ви внесли пропозицію, я її поставлю. Ви ж

 мене не вмовляйте. Чечетов, будь ласка.

     

      ЧЕЧЕТОВ

      Уважаемые  коллеги,  ну давайте будем порядочными до конца.

 Мы  голосовали  в  пакете два вопроса. Сегодня......... повестку

 днгя и  28  рассмотрение  Конституции.  И коль уже первый вопрос

 пакета  реализован, то просто, я не говорю, не корректно ставить

 под сомнение весь пакет.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Пономаренко, а потом Моісеєнко.

     

      ПОНОМАРЕНКО Б.Й.

      Шановний  Олександре Миколайовичу, я думаю, що нам не варто

 робити  з  роботи  Верховної  Ради  цирк, ми вранці приняли одне

 рішення,  коли  головував  Голова  Верховної Ради, а сьогодні ми

 вже, коли частина народних депутатів роз'їхалися або проиступили

 до  іншої  роботи, ми міняєм порядок денний. Цього робити просто

 не можна.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я  думаю,  шановні  колеги,  давайте все-таки,

 мабуть,  будем  від початку до кінця, дійсно, одни по відношенню

 до другого коректними.

      Ми  рано  провели  засідання  Президії, на Президії знайшли

 розумне, мнеі здається, таке рішення, яке підтримала більшість в

 цьому залі. Давайте не повертаться.

      Я хотів би перед завершенням нашої сесії сьогоднішньої...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Моісеєнко,  будь ласка.

     

      МОІСЕЄНКО В.М.

      Уважаемые коллеги! Моисеенко, фракция "Коммунисты Украины".

 Никто  не  против  того,  чтобы обсуждать проект Конституции. Но

 вопрос  заключается  в  том, что -да, сегодня было проголосовано

 решение  в  пакете.

      Да,  важнейшие  вопросы  экономические рассмотрены. Но есть

 другой    вопрос, который  мы не отменяем.

      Во-первых,   мы  его  включили  в  повестку  дня  и  мы  не

 собираемся   его   вынимать   из  повестки  дня.  Мы  собираемся

 предложить только разумное предложение, чтобы перенести его на 4

 число,   когда   будет   возможность  встретиться  и  полноценно

 подготовиться в округах. Сейчас мы не в состоянии этого сделать,

 потому  что на 1 день вылететь, это, в лучшем случае, 1 трудовой

 коллектив.

     

      ГОЛОВУЮЧИЙ.   Кто?...   Я  ставлю  на  голосування  внесену

 пропозицию   Красняковим  про  перенесення  на  4  число.  Прошу

 голосувати.

      Я прошу, не  шуміть. Голосуйте.

     

      "За" -

      Рішення  не прийнято.

      Залишається... Шановні колеги! Сьогодні у нашій Республіці,

 в  нашій  державі завершився навчальний рік в школах. Я хотів би

 від  вашого  імені  і  від  імені  Президії  поздоровити  учнів,

 поздоровити   вчителів,   поздоровити   батьків   з  завершенням

 навчального  року,  побажати  їм  здоров'я, удачі, хорошої здачи

 екзаменів і, дітям меншим, відпочинку.

      О п л е с к и.

      У  неділю,  тобто  післязавтра День хіміків. Я хотів би від

 імені  Верховної  Ради,  від  імені  Президії  поздоровити наших

 хіміків з цим святом. Добра їм і здоров'я.

      О п л е с к и.

      У  понеділок  27  числа  об  11  годині  засідання Президії

 Верховної  Ради, 28 о 10 годині сесія Верховної Ради по розгляду

 проекту  Конституції  України.  На цьому засідання завершуєм, на

 все краще.