Стенограма пленарного засідання

14 травня 1996

                    ЗАСІДАННЯ  СІМДЕСЯТ  ШОСТЕ

        с е с і й н и й  з а л  В е р х о в н о ї  Р а д и

          У к р а ї н и  14   т р а в н я   1996  р о к у

                           10.00 година

 

         Веде  засідання  Голова  Верховної  Ради України

                            МОРОЗ О.О.

 

      ГОЛОВА.  Доброго  ранку,  шановні  депутати і інші учасники

 засідання  Верховної  Ради,  члени  Кабінету  Міністрів, шановні

 радіослухачі!   Прошу  депутатів  підготуавтися  до  реєстрації.

 Вставьте  картки,  правильно  вставте,  бо  в мене не правильно.

 Проводиться   поіменна  реєстрація.  В  залі  зареєстровано  337

 народних депутатів. Ранкове засідання оголошується відкритим. Не

 встигли деякі, ну, пізніше зареєструєтеся ще.

      Вчора ми розпочали розглядом проект Закону Про приватизацію

 державного  майна. Я двума словами нагадаю... передістроію цього

 питання.   Ви   пам'ятаєте   як   тут   декілька   місяців  тому

 депутат..........  доповідав  цей  закон  і  поряд  ви  одержали

 варіант, який вніс депутат Коломойцев. Ми дали доручення комісії

 з участю депутата Коломойцева доопрацювати проект і винести його

 на розгляд Верховної Ради.

      Тепер  виникла  така  ситуація,  що в вас в руках невеликий

 варіант   -це,   у   якому  передбачені  і  пропозиції  депутата

 Коломойцева,  враховані частково, частково не враховані. І в вас

 є  той  варіант, який ще тоді давали на руки і це теж є матеріал

 для  аргументації. Ми будемо йти по цьому меншому варіанту, який

 будемо  вважати  прикінцевим,  але  при  тому  для  використання

 аргументації  будемо  раз  за разом відходити і до статей, котрі

 були запропоновані в тому великому варіанті.

      Так,  Генадій  Юрійович,  в варінаті 1995 року, якщо буде в

 тому  потреба.  То  ми  просили б вас дуже бути зосередженим, на

 трибуні   Угаров   Генадій  Юрійович,  голова  підкомісії,  який

 відповідає  в  Комісії  з економічної політики про це питання. І

 перше  питання   до  назви  закону.

      Справа  в  тому,  що  ми  проголосували тоді норму, щ о цей

 заокн  називається Закон "про приватизацію державного майна", на

 рпопозицію,  пам'ятаєте,  депутата  Драгоморецького.

      А   чому   з'явилась   назва  попередня  "Про  приватизацію

 державних підприємств? Це дещо інша ідеологія документу.

      Прошу  ,  Геннадій  Юрійович.

      Це  проголосована  норма,  тому я не хотів би її ставити на

 голосування.   Питання   вирішено,  Скоріше  всього  вважаю,  що

 скоріше,  що  це  технічна  якась  помилка  трапилась.

 

      УГАРОВ Г.Ю.   Мы   предлагаем  все-таки  уважаемые  коллеги

 уважаемЫй  Президиум,  комиссия  предлагает вернуться к прежнему

 названию  "Про  приватизацію  майна   державних  підприємств".

        Я  приведу  аргументацию,  которая была изложена впрошлый

 раз,  что "Про приватизацію державних підприємств", приватизация

 самого  предприятия, ведь предприятие включает в себя и понятие,

 так  совокупное  и  работников, которые на нем работают, и очень

 многие   другие   вещи,   но   мы  в  данном  случае  говорим  о

 приватизации  имущества.

      Поэтому  Комиссия  считает,  что прделожение Комиссии более

 полно  отражает  суть  и  смысл  закону -"Про приватизацію майна

 державних   підприємств".

 

      ГОЛОВА. Геннадій  Юрійович,  ви  правильно говорите позицію

 комісії, але є позиція Верховної Ради, виражена голосуванням.

      Тому я просив би вас так: ви погоджуєтесь на те, що ви

 переробляєте  заголовок  так,  як  проголосувала Верховна Рада і

 ідем  далі  за  текстом.  Тому  це не дискусійне питання. Ми вже

 визначилися з цього приводу.

 

      УГАРОВ.  Я согласен.

 

      ГОЛОВА. Тобто заголовок буде так, як проголосувала Верховна

 Рада при попередньому розгляді.

      До  проекту  закону  України  поправки  про внесення змін і

 доповнень до Закону України "Про приватизацію державного майна".

 так буде  іти  назва закону.

      Стаття  1  "Поняття та мета приватизації". Які зауваження у

 учасників  засідання?  Тримайте  на руках цю меньшу таблицю, яка

 підготовлена   комісією  за  дорученням  Верховної  Ради.  Немає

 заперечень.

      Друге.   "Пріоритети   та   принципи   приватизації".   Які

 зауваження  у тих суб'єктів, які вносили пропозиції? Свято. Ваша

 поправка, номер?  Василь Петрович, номер поправки.

 

      СВЯТО В.П.

 

      Дякую  Олександре  Олександровичу. Поправка сама перша іде,

 стаття 2.

      Шановні  колеги  депутати,  процес приватизації, який в нас

 проводиться,  є  злочинний  по  своїй  сутності. Головне в цьому

 процесі  не  допустити  монополізації.  Не  допустити  ще  одної

 монополії,  монополії  приватної  на  засоби виробництва. А тому

 засади  стратегічні  повинні були слідуючі. Безоплатна основа на

 першому  етапі  через майнові сертифікати. Є аукціон змаганність

 тільки  на  третьому  етапі, коли вже об'єкти залишаться вже без

 приватника,  без  власника.  Другий  етап  приватизації -оренда,

 термінова  оренда,  яка  дасть  можливість  відсіяти спекулянта,

 хапугу від  справжнього трудівника.

      І   останнє.   Майнові   сертифікати.   Вони  повинні  бути

 безготівкові,   іменні,   з   правом  виключної  реалізації  для

 приватизації  без  права  куплі-продажи. Все перераховувати я не

 буду (14 позицій). Прошу підтримати мене.

      У випадку непідтримки цієї пропозиції...

 

      ГОЛОВА.  Василю  Петровичу, я вас переконливо прошу. Василю

 Петровичу,  ви  говорите правильно, в принципі, але це дещо інша

 тема.  Справа  в тому, що коли ми у статті розглядаємо пріоритет

 та  принципи  приватизації,  то  там і записано теж: безоплатної

 передачі  частки державного майна кожному громадянину України за

 приватизаційні папери. Це передбачено в цій статті.

      А  в  тому  пункті, перше, на який ви посилаєтесь, записано

 теж  правильно: "Основними пріоритетами приватизації -підвищення

 ефективності  виробництва  та  мотивації  до  праці, прискорення

 структурної   перебудови   розвитку  економіки  Україні".  ТОбто

 правильно записано. Ви не посилайтесь на ту статтю.

      Будь  ласка,  ВАсиль Петрович. Пропонуйте за що голосувати.

 Яка  норма  не підходить вам? Ще раз Свято дайте. І, будь ласка,

 не ведіть агітацію таким чином, говоріть по суті.

 

      СВЯТО  В.  П.  Я  пропоную  голосувати  за  слідуючі  етапи

 праватизації.

      Перший  етап.  За  державні базові галузі, збереження їх як

 цілісних  комплексів  і  прибутково-рентабельні  підприємства за

 державою.

 

      ГОЛОВА.  Василь  Петрович,  який  номер поправки ми повинні

 проголосувати?

 

      СВЯТО В. П. Сторінка 1. Починається на сторінці 1, сторінка

 2 і сторінка 3, 14 пропозиція.

 

      ГОЛОВА. Ні, почекайте, номер поправки який?

 

      СВЯТО В.П. А тут не вказано номер поправки.

 

      ГОЛОВА.  Так  її  вказані  всі,  значить  ви  берете не той

 документ. Ви відкрийте документ.

 

      СВЯТО В.П. Друга поправка............

 

      ГОЛОВА...........................   Анісімов,  Понеділко  і

 Тодоров другу поправку.

      Будь ласка, Таран слово має.

 

      ТАРАН.

      Уважаемый    Президиум!    Уважаемые   народные   депутаты!

 Радиослушатели!  Я,  Александр  Александрович,  прошу  депутатов

 обратить  внимание на второю дополнительную таблицу, одна и таже

 поправка  от  группы  депутатов.  Она  немножно  уточнена  после

 проведения согласительного ....

 

      ГОЛОВА.  Одну  хвилинку.  Одну  хвилинку.  Я  прошу, Степан

 Ількович,  скажіть,  щоб  вам не заважали працювать над проектом

 сусіди.

      Будь  ласка,  надзвичайно  важливий  документ  розглядаємо.

 Увага. Працюйте над цим документом. Вам же голосувать доведеться

 по статтях.  Таран  говорить.  Поправка 2.

 

      ТАРАН

      Эта  поправка  была внесена во вторую сравнительную таблицу

 после  проведения  двух  согласительных  заседаний у Демина... в

 кабинете  в Демина.

      Здесь  единственное  что -я прошу, Александр Александрович,

 может  с голоса, не с голоса, прошу единственное что -"передачи"

 можна поставить в кавычках, в дужках "продажу передачи".

      Смысл  сводится  к  одному  и тому же. Только "продаж" если

 сразу  запишем  и  "продажу" сразу трудовой коллектив или другой

 инвеститор  вносит  средства  или деньги под этот пакет акций. А

 если  "передачи",  то  идет  в  зачет внесеные средства развития

 производства.  То  есть  целевое. Это одно и то же понятие. Ну в

 статье  была (...........) можна поставить "продажы" сразу. Чтоб

 не   было   разночтений.   И   прошу  обязательно  поставить  на

 голосование.

 

      ГОЛОВА.  Генадій  Георгійович,  прошу. Генадій Георгійович,

 прошу.

      Ну я ж не можу всім разом давати. Він повинен відповісти на

 запитання.  На  пропозицію. А потім  будем голосувать.

 

      УГАРОВ.  18  статья в какой=то мере об этом и говорыт,

 так  как  она  и  называется  "Продаж акцій та (...........), що

 належать  даржаві   у    майні   господарських  товариств".

      Поэтому  здесь  сделана  ссылка абсолютно справедливо на 18

 статью.  Я  считаю, что она же не вычеркнута. Когда мы дойдем до

 18  статьи6  я  считаю,  что мы сможем вполне нормально обсудить

 этот вопрос.

 

      ГОЛОВА.  Давайте ми в редакції 18 запишем. Це ж... зверніть

 увагу,  це  стаття  загального смісту "Пріоритети і принципи". А

 механізми  уже  йдуть    подальше.

 

      УГАРОВ....  раскрити   в  18 статье.

 

      ГОЛОВА.  Тому там є. Ось 18 стаття, яка називається "Продаж

 акцій  та часток паїв, що належать державі в майні господарств".

 І тоді  цю  пропозицію  можна   було б  там  врахувати.

      Ще  раз  Тарану  слово.

 

      ТАРАН.

      Уважаемые  депутаты,  Александр Александрович, смысл в том,

 что  сразу  же  в  начале  закона  прямо  во  второй статье идет

 аргументация  самого  принципиального  названия: что такое пакет

 разложено,  что такое инвестиция. Это есть требование и Кабинета

 Министров, поверьте, я работал со многим или большим количеством

 специалистов,  с  тем же Кабиентом Министров, и во всех указах и

 решениях  Кабмина, касающихся приватизации, проходит обязательно

 аргументация,   аргументация   самого   понятия  "пакет  акций",

 аргументация  самого  понятия  "инвестиция"  и  т.  д., а дальше

 пойдет  все  равно  на вторую статью ссылки, в начале закона нет

 расписанного понятия пакета, понятия инвестиций и понятия других

 принципиальных.

 

      УГАРОВ.   Значит,   я   считаю,   понятие   продажи   части

 государственного  пакета  акций  ранее,  чем  будет  происходить

 выполнение    инвестиционных    обязательств,   есть   несколько

 преждевременная  мера.  Я  считаю, что после того, как они будут

 выполнены, тогда можно вести речь о продаже.

      А   передача   в   управление   в   течение  инвестиционных

 обязательств  -это  есть  справедливо,  оч  ем и свидетельствует

 принятие данной поправки.

      Поэтому, я настаиваю, чтобы все шло именно в комиссии.

 

      ГОЛОВА. Ви наполягаєте на голосуванні у своїй поправці?

      Ставиться на голосування поправка...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Я прошу ще раз: я за процедурою, чому... ви не доповідач, є

 доповідач на трибуні, заспокойтеся,  будь ласка!

      Автор  поправки  пропонує  проголосувати  її. Він має на це

 право. Комісія, зокрема, Угаров вважає, що ця поправка врахована

 в статті 18, але автор наполягає. Він користується своїм правом,

 і я зобов'язаний ставити цю поправку на голосування.

      Поправка  ь  2  у  цьому  малому  варіанті, доопрацьованому

 варіанті,   якої   одним   з   авторів  є  Таран,  ставиться  на

 голосування.  Пункт  2  статті  2  доповнити  словами: "Передачі

 частки  державного  майна,  пакету  акцій. Певна кількість акцій

 сформована  у  відповідний  пакет  згідно плану приватизації або

 плану  розміщення  акцій,  які знаходяться безпосередньо у Фонді

 державного   майна  в  Україні  під  інвестиційні  зобов'язання,

 виконання  яких  є  способом  платежу  до  цие пакет акцій. Так?

 Ставлю на голосування.

 

      За -

      Не  вистачає  голосів  для  цієї поправки. Анісімов, прошу.

 Одну  хвилинку, це друга порпавка, автор Анісімов, він має право

 на слово.

 

      АНІСІМОВ

 

      178, город Запорожье

      Я  обращаюсь ко всем народным депутатам, сегодня мы смотрим

 и  особенно  сейчас  в  этой  поправке принципы и нормы, которые

 закладываем  в  приватизации  крупных  обкектов  в данном случае

 именно, об этом гласит закон. Я прошу вас, еще раз понять почему

 настаиваем  мы  на,  именно  на  введении во вторую статью этого

 принципа, если мы не разрешим на сегодняшний день так называемый

 стратегический  пакет акций, который должне быть аккумулирован в

 предприятии   и  дивиденды  от  которого  должны  идти  в  новые

 инвестиции  под  обновление  оборудования,  я  думаю,  не  имеет

 вообще, будем говорить, возможности и права рассматриваться этот

 закон.  Почему?  Аргументирую еще раз: на сегодняшний день износ

 основных  фондов  в  металлургическом  комплексе  составляет  80

 процентов,  передача  или,  будем  говорить,  покупка  акций  за

 приватизацыонные сертификаты и не аккумулируя ни единой акции на

 обновление оборудования -это на сегодняшний день абсурд и закон,

 будем говорить, не введя такую норму дальше нам механизм не даст

 установить   эту   норму.

      Вот  о  чем идет речь, Александр Александрович, вы говорите

 правильно,  дальше статьи пойдут о механизме раскрытия того, что

 мы  хочем  заложить  во вторую статью принципы приватизации. Так

 вот   тот   принцип   приватизации,   что  надо  саккумулировать

 определенное  колличество  акций, дивиденды от которых пойдут на

 модернизацию,  на  обновление  оборудования  и,  будем говорить,

 реструктуризация  производства.  Надо  заложить  этот принцип. А

 механизм  мы  будем смотреть ниже по стаьям и скажем, к примеру,

 что  на это можно направить 10%, или на это дать право направить

 5%  и  т.  д. Вот о чем идет речь. Поэтому и настаивает Таран, и

 настаиваю  я,  что  надо  заложить  этот  принцип, потому что не

 заложив  этот  принцип,  будут  отброшенные  нормы  и механизм в

 других  статьях.  Поэтому  поставьте  еще раз на голосование. Не

 пройдет -пойдем дальше!..

 

      ГОЛОВА.  Я прошу... будь ласка, він має право наполягати на

 тому, тому що він в іншому аспекті показав цей пункт.

      Я  ще  раз ставлю на голосування цей принцип, будь ласка. Я

 ще раз прошу... Будьте уважні!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      "За" -

      Рішення не підтримано. Пропозиція не підтримана.

 

      УГАРОВ  Г.Ю.    Да, и все остальные поправки, которые есть,

 они учтены.

 

      ГОЛОВА.  Драгомарецький, прошу.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ С.Д., Одеса.

      Уважаемые коллеги!

      Я понимаю, что чрезвычайно сложно работать по двум таблицам

 сразу,  если  не невозможно... Но я хотел бы обратить внимание к

 статье 2 -предложения нашей контрольной комиссии. Оно видхылено.

 Но  я как автор и председатель комиссии имею право наполягаты на

 голосовании  и  имею  право  на  аргументацию  по  поводу нашего

 предложения.  Я прошу у председательствующего это право дать мне

 осуществить.

 

      ГОЛОВА.  Ну, будь ласка,  будь ласка.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ  С.  Д.  Уважаемые  коллеги,  я как раз взял

 слово  по  поводу  введения, потому что наша поправка относится,

 прежде  всего,  к  названию  статьи.

      Название статьи в варианте комиссии было такое: "Пріоритети

 та  принципи  приватизації".  Мы  предлагаем  такое  название от

 комиссии:   "Пріоритети   приватизації   та   державні  гарантії

 громадянам   України   на  участь  у  приватизації".  Почему  мы

 наполягаєм   на  державних  гарантіях?  Потому,  что  если  есть

 государственные    гарантии,    то,   следовательно,   будет   и

 ответственность  за  их  нарушения.  Кстати,  в  этой связи наша

 позиция идентична и с позицией Мацюка, и с позицией Юротдела.

      Посмотрите, пожалуйста, по первой таблице, которая роздана.

 И  вот я смотррю коллега Квятковский тоже поддержит. Это было бы

 резонно  и  точнее.  а  потом мы разворачиваем свое видение этих

 гарантий.

 

      ГОЛОВА. Ясно, ясно.

 

      УГАРОВ.  Уважаемый  Сергей  Дмитриевич, ваша поправка, ваша

 поправка  хзаключается  в  тм,  что  в  последующей  поправке вы

 дополняете  только одно предложение, вы перечисляете все то, что

 отражено  в  таблице, пречисляете и добавялет приоритетное право

 трудовых  коллективов на выбор форм собственности и приобретения

 имущества своих предприятий. Вот в этом и заключаетяс суть вашей

 основной,  так  сказать,  поправки.  Потому что все остальное вы

 просто перчисляете.

       В  связи  с  этим?  я хочу вам напомнить, что приоритетное

 право  трудовых  коллективов на выбор является дискриминационным

 правом  по  сравнению  ко всем остальным гражданам Украины, тем,

 кто не работает на этом предприятии.

 

      ГОЛОВА.  Одну  хвилиночку...  Геннадій  Ігоревич,  мова іде

 зараз про інше. Він пропонує і поправки його є в великому пакеті

 документу,  документів,  що у вас є на руках. і його пропозиція:

 назвати  статтю  Пріоритети  приватизації  та  державні гарантії

 громадянам України на участь у приватиззації. він же не говорить

 про  те,  що  це тільки права, скажем, громадян, які працюють на

 конкретному  виробництві. Мова іде про гарантії держави для всіх

 громадян.

 

      УГАРОВ.  Но,  когда  он разворачивает смысл этой статьи, то

 она полностью повторяет то, что предлагает наша комиссия.

 

      ГОЛОВА. Тим паче...  Тим більше, то  яким.........

 

      УГАРОВ.    Зачем   тогда   менять?   Зачем   тогда   менять

 возникает.........

 

      ГОЛОВА.  Значить,  пропозиція  Драгомарецького  викладена у

 статті  2  варіанті  на  сторінці  3 в того більшого... проекту,

 об'ємнішого проекту, назвати статтю 2 Пріоритети приватизації та

 державні гарантії громадянам України на участь їх в приватизації

 ставиться  на  голосування.  Будь  ласка. Ця позиція співпадає з

 зауваженнями юрвідділу.

 

      "За"-

      Рішення  не  підтримується.  Пропозиція  не пілдтримується.

 Секретаріат,  будь  ласка,  оголосіть  зараз зайдуть до залу ті,

 хто.... Прошу

      Так,  тепер  пропозицію  Анісімова я ставив на голосування.

 Які  ще  поправки?  Свято, будь ласка.

 

      СВЯТО.  Дякую,  Олександр Олександрович .

      Шановні   колеги   депутати,  моя  поправка  знаходиться  в

 порівняльній    таблиці   про   приватизацію   майна   державних

 підприємств, яка була роздана народним депутатам України від 12.

 10. 95  року. Поправка під  номером  2.

      Я тільки що говорив відносно цієї поправки, а тому прошу її

 ідтримати і поставити на голосування. Якщо не буде підтримана ця

 поправка,   прошу   поставити  на  голосування  не  поправку,  а

 редакційну   головної   комісії,  і  побачимо,  чи  вона  набере

 більшості. Так  і  так -  це  передбачено  Регласентом.

 

 

      УГАРОВ.  Уважаемый  ВАсилий  Петрович,  я  хочу еще раз вам

 напомнить,  если  вы  называете  процесс приватизации преступным

 процессом,  то  вы  выступаете  вообще  против него, а не за его

 усовершенствование. Это во-первых.

      А  во-вторых,  я  говорил  вам  гораздо  раньше,  и повторю

 сейчас,   что   ваши   поправки  не  носят  четкого,  юридически

 сформулированного  характера к большому моемы сожалению. Я бы их

 рад  вписать.

      Почему?  Потому  что  первое,  например,  это  лозунг, а не

 юридический  термин.  Третья  поправка  -"  виключення власності

 держави  на  землю"  не  является  сферой  действия этого закона

 Земельные отношения у нас регулирует другое законодательство.

      Я  понимаю,  вы  настаиваете на этом, я еще раз обращаюсь к

 залу,   у   Комиссии   есть   свое   мнение,  которое  я  сейчас

 проаргументирую. Поэтому  я  предлагаю  проголосовать.

 

      ГОЛОВА.  Добре,  Генадій Юрійович, все-таки поважаємо думку

 депутата   в  якому  сенсі,  він  назвав  злочинним  не  нинішню

 приватизацію,  ми ж хочемо її зробити незлочинною -законною. Ось

 про  що  йде   мова.

      Тому  Генадій Юрійович правий -ваші норми, які виписані, не

 мають  юридичного  змісту  необхідного.  Тому  що прочитайте, ви

 пропонуєте:   "Приватизація   здійснюється   на  основі    таких

 принципів:  через  державу,  під  контролем  і при посередництві

 держави.

      Державної   власності   на   базові   галузі  і  прибуткові

 рентабельні   підприємства   в  вигляді  цілісних  функціонуючих

 комплексів.  Не  закінчена  навіть думка, речення не закінчене і

 так  дальше.  Тобто  зміст,  якщо  здогадатися,  то  молжна, але

 керуватися  цим записом як нормою юридичною не можна. Тому ось в

 чому  недолік  вашої  пропозиції.  Але  якщо  ви  наполягаєте  і

 формально пройти цю статтю, я можу поставити її на голосування.

      Тому  із  великого  матеріали,  на сторінці 1-2 зауваження,

 пропозиції депутата Свято ставляться на голосування. Будь ласка,

 голосується поправка Свято.

 

      "За" -

      Вона не підтримана.

      3   поправка   врахована.  Одну  хвилинку,  будемо  іти  за

 поправками,  бо  цьому кінця не буде Василь Петрович. Ми поки що

 до  цієї статті  "Принципи..." ідем зараз за іншими поправками.

      5 врахована і так дальше.

 

      УГАРОВ  Г. Ю. Остальные они учтены либо редакционно, либо в

 других статьях...

 

      ГОЛОВА.  І  Коомойцева  немає,  так що тут ще до 2 статті в

 кого  не  враховані  поправки, будь ласка. Немає. Драгомарецький

 прошу.  Це в тому документі. 4 поправка у великому документі.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ С.Д.

 

      Да,  4  поправка в 4 варианте. Значит, мы предлагаем, чтобы

 державні  гарантії  громадян  України  на  участь у приватизації

 полягають  в  тому,  що...  и перечисляем раз, два, три, четыри,

 пять,  шесть  позиций,  которые  зафиксированы  в  нашей  с вами

 уважаемой  постанове  от  29  июля  1994 года. Они повторяют это

 практически  дословно. А я хочу вам напомнить, что мы этот закон

 сегодня  принимаем во изменение Закона "О............. державних

 підприємств"  по  решению,  которые заложены в этой постанове. Я

 просто  в  этой  статье  от  имени  комиссии  хочу  оставить  те

 принципы, которые мы с вами уже заложили и проголосовали. Ничего

 больше.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      УГАРОВ.   Уважаемый  Сергей  Дмитриевич,  я  еще  раз  веду

 стравнительный  процес  того,  что  изложено  в вашей редакции и

 того, что изложено в редакции предлагаемой комиссии.

      Законності,   законності,  надання  пільг,  надання  пільг,

 забезпечення  соціальної  захищенності,  приватизації державного

 майна  на  прлатній  основі,  платності  вітчудження  державного

 майта,  додержання  Антимонопольного  законодавства, своєчасного

 повного інформування "приоритетного право трудовых колективов" -

 этого  не  в  нашей редакции и я уже обкяснил почему. Потому что

 это   сегрегация,   это   нормальная   сегрегация,   которую  вы

 отстаиваете.

      Поэтому  есть  у  нас  льготы для... они в этих принципах и

 приоритетах   отражены.  А  то,  что  предлагаете  вы,  является

 дискриминационной льготой. Поэтому мы ее не внесли.

 

      ГОЛОВА.  НУ,  будь  ласка, я просив би давайте ми не будемо

 давати  широких  політичних  оцінок  нормам, тому що якраз це не

 зовсім так.

 

      УГАРОВ. Но если это есть, то что же...

 

      ГОЛОВА.  Це  якраз  принцип  справедливості  дотримується і

 принцип  ефективності  без  врахування  цієї особливості не буде

 працбвати.

      Ще раз Драгомарецькому, будь ласка.

      Давайте   ми,   Сергій   Дмитрович,   із   ваших   поправок

 залишено...,    я   поставлю   на   голосування   одни   принцип

 пріоритетного   рава  трудових  колективів.  Оскільки  всі  інші

 передбачено,  то  цю  норму, вірніше цей підпункт ми поставим на

 голосування. Зрозуміло?

 

      УГАРОВ.   Уважаемые   коллеги,...............  я  еще  хочу

 сказать,  что  комиссия  считает,  что  принцип  равенства  прав

 граждан  выше  приоритетного  права  трудовых коллективов. Ну от

 вышел  он,  как  бы  этого,  может быть, не хотелось по другому.

 Поэтому я предлагаю на редакции, которая предлагает комиссия.

 

      ГОЛОВА.  Якщо  ми  записуємо  так, говорить ось у поправках

 Драгомарецького  і інших, що основними приорітетами є підвищення

 ефективності  виробництва,  то  тожі принцип пріоритетності прав

 трудових  колективів  не  є дискримінаційним. А якраз відповідає

 цьому.  Без  нього  не  можна реалізувати  це право.

 

      УГАРОВ    Г.    Ю.    Александр    Александрович,   принцип

 приоритерности заключаетсяв  принципе приобретения.

 

      ГОЛОВА. Ну я не сперечаюсь. Будь ласка. Є просто пропозиція

 Драгомарецького.

 

      УГАРОВ Г.Ю. Да, е е  надо голосовать. Безусловно.

 

      ГОЛОВА.   Ставиться   на  голосування  пропозиція  депутата

 Драгомарецького.  На сторінці 4 у великому пакеті проекту Закону

 останній  пункт  у  4 поправці -дописати в перелік "приватизація

 здійснюється   на   основі   таких  принципів"  один  принцип  -

 "пріоритетного   права   трудових   колективів  на  вибір  форми

 власності  і  придбання  майна  своїх  підприємств".  Ставлю  на

 голосування. Хвилинку. Ставлю на голосування.

 

      "За" -

      Ну  як  по  мотивах? У вас... вашої  поправки  тут немає.

      ШУМ В  ЗАЛІ

      Як  ви  будете  кричати,  я  зроблю  вам  пару  зауважень і

 попрошу, щоб підтримали... Да, будь ласка. Ще раз прошу.

      ГОЛОС З ЗАЛУ. НЕ ЧУТИ

      Будь ласка, Квятковський. Його  поправка  тут є.

 

      КВЯТКОВСЬКИЙ І.В.

      Олександр  Олександрович, я з мотивів. Справа в тому, що та

 поправка,  яка  вносить,  яку  вносить  Сергій Драгомарецький, в

 такій  назві  Закону про приватизаціюдержавного майна, має сенс.

 Ми  просто...  ми  зараз обговорюємо фактично приватизацію майна

 державних  підприємств  , а не  приватизацію  державного майна

 державних  підприємств,  а  не приватизацію державного майна, бо

 державне  майно  -це і житловий фонд, і земельний фонд, який цим

 законом  не...  просто цей закон цього не стосується.

      Тому,  перш  за все, я все-таки пропоную ще раз повернутися

 до назви цього закону.

 

      УГАРОВ  Г.  Ю.  Уважаемые  коллеги,  я  хочу  обратить ваше

 внимание о том, что идет второе чтение, еще будет третье чтение,

 в  котором  мы  будем рассматривать предложения. То большинство,

 которое  не набрало те или иные поправки, оно может быть набрано

 путем благотворной и кропотливой работы с депутатами.

 

      ГОЛОВА.  Геннадій  Юрійович,  ще  раз  привертаю увагу всіх

 депутатів.  Будь  ласка,  я  прошу  вас:  ви  не кричіть один до

 одного, а слухайте , що вам кажуть, і голосуйте правильно.

      Після    того,    як    Драгомарецький,    на    пропозицію

 Драгомарецького  минулого разу ми проголосували назву Закону"Про

 приватизацію  державного  майна",  то  цей  пріоритет,  який тут

 записаний,  повністю  відповідає  цій  вимозі,  відповідає назві

 Закону.  Бо  мова  йде  не  тільки  про майно виробництва абощо,

 візьмемо  навіть  об'єкти  соціальної сфери навіть на державному

 підприємстві.  Зберігати  клуб, як, чи буде він.............. як

 надбавння   колективу,   чи   його  приватизувати,  хто  повинен

 висловиться  з  цього?  Взагалі  громадяни абстрактно України чи

 трудовий  колектив, на кошти і на прибутки якого стфорювалося це

 майно?

      Тому,  безперечно,  пріоритет  в  даному  випадку трудового

 колективу треба відстояти нормою Закону. І я просив би учасників

 дискусії зважати на цю обставину.

      Так. Марченко,  будь ласка. З мотивів .

      Будь ласка, скоріше. Поміняйтесь картками.

 

      МАРЧЕНКО В.Р.

 

      Спасибо.  Уважаемые депутаты, когда пошли реформы и прошлые

 Верховный Совет рассматривал вопросы о приватизации то для того,

 чтобы  успокоить  общественность и завлечь трудовые коллективы в

 эту   приватизацию   одним  из  основных  приоритетов  обкявлено

 приоритеты  трудовых  коллективов.  И  те  реформаторы,  которые

 стояли  на этой трибуне, где сегодня стоит Угаров, говорили, что

 для  того чтобы повысить мотивацию к труду необходимо обкединить

 собственника с трудом, с результатами труда. И действительно это

 имеет место и во всех странах, поэтому эта ключевая статья этого

 закона,  то  что говорит Угаров, он представляет понятно сегодня

 интересы  новых  украинцев,  которые рабочих используют как, да,

 как  просто  рабочий скот, поэтому я предлагаю проголосовать вот

 эту  статью поименно, Александр Александрович, и если эта статья

 не  будет  проголосована -интересы трудовых коллективов не будут

 защищены как приоритетные. Я отказываюсь участвовать и предлагаю

 другим  депутатам  не голосовать за этот закон в целом и по этой

 статье в частности.

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка.

 

      УГАРОВ  Позвольте  мне  обратиться  также  как  вы  ко мне,

 Марченко.  Кого  отстаиваю я, давайте с вами потом договоримся и

 встретимся.

      Дальше.  То,  что вы говорите о собственности, о соединении

 собственника  и работника, безусловно в мире эта тенденция имеет

 место,  и  в некоторых странах имела эффеткивность, имела. Но об

 этом,  так сказать, Александр Александрович, говорит что не надо

 устраивать   дискуссию.   Давайте   с   вами  отдельно  проведем

 конференцию по этой теме.

      Я  еще раз говорю, приоритетное право трудовых коллективов.

 Трудовой   коллектив   безусловно,  безусловно  это  очень,  так

 сказать,  фигура в экономических отношениях. Но есть еще понятие

 как  граждане  Украины,  есть  люди,  которые не работают, и уже

 никогда  не  смогут  работать,  но  хотят  поучаствовать  в этом

 процессе,  и  идет  просто-напросто  усечение  их прав. Никто не

 выступает  против  трудовых  коллективов  -я  еще  раз прошу это

 понять!  -никто  не выступает против. Сейчас мы говорим обо всем

 населении  Украины.  Обо  всем населении Украины. А преимущество

 одного   слоя   перед   всеми   отсальными  является  элементами

 сегрегации. Просто всего-навсего...

 

      ГОЛОВА. Геннадій Юрійович, скажіть, будь ласка, депутатам і

 радіослухачам:  сьогодні працює норма, за якою трудовий колектив

 має  певну  частку,  гарантовану  законом,  на  приватизацію  за

 приватизаційні  папери?  Це  є  пріоритет  чи  не  є  пріоритет?

 Пріоритет...  Чого  ж  ми  закриваєм  очі на те, що працює заокн

 сьогодні,  і  якщо  ми  цю  норму  не записуєм, то це сегрегація

 (вибачте  мені!)  -це якраз приниження прав трудових колективів,

 це  підрив  принципу підвищення ефективності виробництва. бо те,

 що  ми говоримо, -це форма тільки, ніби-то, умовно кажучи, можем

 захистити  інтереси  всіх громадян. А насправді, як ви бачите, в

 процесі  приватизації  ніякого  захисту  не  відбувається!  І ми

 повинні  свідомо  про це говорити і розуміти, і не дурити людей.

 Але тих, хто працює на виробництві, інтерес, який відіб'ється на

 ефективності  виробництва, треба захистити законом. Я вважаю, що

 це треба робити... Будь ласка, ще раз...

 

      УГАРОВ. Я с вами...

 

      БОНДАРЄВ  О.  М. Шановні депутати, дозвольте мені від Фонду

 державного майна висловити думку з цього приводу.

      Заступник голови Фонду Бондарєв Олександр Миколайович.

      Справа  в  тому,  що є 25-та стаття закону, яка називається

 "Пільги   працівникам   підприємств,   що  приватизуються".  Там

 передбачено стільки пріоритетів, що дай Бог їх виконати!..

      А  якщо  ми  запишемо цю норму в другу статтю, то нам треба

 змінити іншу норму -"безоплатна передача частки державного майна

 кожному  громадянину". І замінити: "членам трудового колективу".

 Тому,   що   кожному  громадянину  забезпечити  через  пріоритет

 трудових колективів Фонд державного амйна не зможе!

 

      ГОЛОВА.  Вибачте  мені.  Стаття  21  (читаю ще раз. Я прошу

 вибачити, що я беру участь у дискусії -я більше не буду, в інших

 статтях, але цю)...

      Одну хвилиночку, візьмете...

      "Працівникам   підприємства,  майно  якого  приватизується,

 надається   право   на   першочергове   придбання  акцій  за  їх

 номінальною  вартістю  на  суму..."  і т. д. Це пріоритет чи ні?

 Пріоритет!  Чому ж ми боїмося в 2-й статті записати, що колектив

 має пріоритетне право...

 

      БОНДАРЄВ. Ну, це все є в 25-й статті, навіщо?..

 

      ГОЛОВА.  Так тим паче треба записать.... в 2-й статті і все

 буде  справедливо.  Так  чи ні? В принципі закласти. Дайте слово

 Бойко, ви вже  говорили.

 

      БОЙКО Б.,  Народний Рух України.

      Шановні   депутати,  тут  було  чітко  і  ясно  доповідачам

 сказано,  що  ой  хто зараз виступає, ніби-то захищаючи інтереси

 трудових  колективів,  на  справді  виступає  проти них. Тому що

 спроба  обмежити,  монополізувати  право   на  приватизацію  так

 званими   трудовими   колективами,  в  кінцевому  підсумку  буде

 означати, що право приватизації там визначиться за управлінською

 верхівкою.    А   сегрегація   або   соціальний   расизм,   який

 проповідується   отут  під  приводом  захисту  інтересів  народу

 приведе  до  того,  що  ми вітсечемо величезну масу пенсіонерів,

 вчителів,  лікарів,  тих,  хто от так хоче захищати комуністична

 оця  братія.

      Так  що  назиавйте  речі,  Олександр Олександрович, своїмси

 іменами, ви не хочете дати можливість тим категоріям людей брати

 участь у приватизації і виступаєте за  соціальний расизм. Дякую.

 

      ГОЛОВА.   Оскільки  звернення  до  мене,  мушу  відповісти,

 забов'язаний.  Ви учителям уже дали -спасибі. І вони вам дякують

 за  це. А щоб цього не було, щоб була товарна продукція, щоб був

 бюджет наповнений, треба, щоб ефективно працювало виробництво. І

 тому  ви те, що говорите, ви суперечите 25 статті, де записано е

 все,  про  що ви говорите... Тільки, якщо там записано, то треба

 25  статтю  привести у відповідністю з 2-ю. І принцип треба оцей

 захистить.  Тому  я  ставлю  пропозицію  Драгомарецького,  пункт

 останій  підпункт  на  поіменне голосування. Принцип передбачити

 пріоритетне  право  трудових  колективів на вибір форм власності

 придбання  майна своїх підприємств. Це співпадає із пропозиціями

 Тарана,  Анісімова,  Понеділка,  Тодорова у малому варіаніті і в

 великому  варіанті цілого ряду депутатів.

      Ставлю  на  голосування  цю пропозицію поіменно. Хто за те,

 щоб поіменно голосувати, будь ласка.

       З   мотивів   виступали   4   чоловіки,   як   передбачено

 Регламентом.

      За -

        Норма  ставиться  на  поіменне  голосування.  Будь ласка,

 дайте,  він  автор  пропозиції.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ. Уважаемые коллеги, я вас убедительно прошу:

 не   попадайтесь   вы   на   эту   спекуляцию,  никто  т  ут  не

 монополизирет.  Разве  это монополизация, если при конкурсе, при

 прочих  развных условиях, скажем, получает преимущество трудовой

 коллектив?  Никакой  монополизации при принятии этой статьи нету

 абсолютно.   Тем   более,  что  речь  идет  только  о  принципах

 приватизации. Ну, о чем разговор?

 

      ГОЛОВА.  Пропозиція  внесена  відповідно  до  процедури  на

 сторінці   4   в   великому   пакіте   документів:  "Передбачити

 пріоритетне право трудових околективів на вибір форм власності і

 придбання  майна  своїх  підприємств"

      Співпадає   з   іншими   пропозиціями  багатьох  депутатів.

 Ставиться  на  поіменне  голосування. Будь ласка.

      За -

      Рішення  прийнято.

      Дальше. Ще  до  2  Статті є  пропозиція?   Немає.

      Перша і друга Стаття ставиться на голосування в цілому, 1 і

 2  Стаття. Виступите.

      За -

      Рішення прийнято.

      Третя  стаття,  зауваження  ,  які  є.

 

      БОЙКО.  Коломойцева  віхилено.

 

      ГОЛОВА.  У  мене  запитання  до  вас  Геннадій  Юрійович. У

 першому  пункті  статті  3  написано: "Законодавству України про

 приватизацію   складається   з  цього  закону,  а  також  Указів

 Президента  та інших актів законодавства". Укази Президента не є

 актами  законодавства.  І  приватизацію треба робити на законній

 основі.

      Тому  в  мене  виникає питання звідки появилася у вас це не

 юридичне формулювання?

 

      УГАРОВ  Г. Ю. Это, во-первых, редакция действующего закона.

 И  так  как  не  было  предложений  по  его изменению, тем более

 предложения депутата Брыта. Мы его учли и в результате появилась

 редакция, которая предложена Головной комиссией.

 

      ГОЛОВА.   Будь  ласка,  в  кого  зауваження  до  3  статті?

 Драгомарецький.  Який пункт поправки вашої?

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ С.Д.

 

      Первой  таблицы  12  поправка -контрольная комисія з питань

 приватизації.

      Уважаемые  коллеги,  я  думаю,  что  мы подошли к одному из

 принципиальнейших   вопросов   формирования   юридичиской   базы

 приватизации в нашей стране.

      Хочу  привесты  некоторые  терминологочиские  моменты.  Что

 представляет собой законодательные акты -это Конституция, Законы

 Украины  и  Постанови  Верховної  Ради  в  рамках  закона.  Акты

 законодательства    -это   законодательные   акты   плюс   Указы

 Президента,    распоряжения   Президента,   Постанова   Кабинета

 Министров,  распоряжения Премьеров и Вице-премьеров, нормативные

 докменты министерств и ведомств.

      Уважаемые  коллеги, прошу вас вчитаться в поправку, которая

 предлагается   нашей   комиссией.   "Законодавство  України  про

 приватизацію  складається  з  цього  закону  інших  законодавчих

 актах,  що  регулюють  здійснення  приватизації".  То есть место

 Указом Президента в юридическом поле по приватизации нет.

      И    последний    аргумент.    Верховна    Рада   подписала

 конституционный  договор  с Президентом Украины, где в статье 18

 пункт   2  четко  зафиксирован  "виключно  законом  визначається

 відносини    майнові    та    відносини   власності".   Оскильки

 Конституционный  договор выше любого закона, то прошу поддержать

 поправку комиссии, где законодательством Украины по приватизации

 определяется выключно законами Украины без всяких указов. Потому

 что путаница и страдания от этого великие.

 

      ГОЛОВА. Зрозуміло. Одну хвилинку.

 

      УГАРОВ.  Уважаемый  Сергей  Дмитриевич, я хочу сказать, что

 путаница  и страдание не столько от указов, сколько от того, что

 не  действуют законы в этом направлении. А то что...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Сергей Дмитриевич, я вас перебивал, когда вы говорили?

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, говоріть.

 

      УГАРОВ.   Спасибо.   Далее.  Президент  является  субкектом

 законодательной инициативы.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Поэтому  ограничивать  его  в этом... надо, давайте приймем

 отдельный  закон,  в котором лишим его этого права и после этого

 будем говорить.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Дальше.  Я  хочу  сказать, что предложение и поправка имеет

 последнее  предложение,  последнее  предложение,  даже  строчку,

 назовем:  "...  и  не  суперечить цьому закону". Вот, если будет

 принято то, что противоречит, мы его будем отменять.

 

      ГОЛОВА.  Так  навіщо створювати прецедент? Виникає питання:

 якщо  ми  хочемо  на  законній  основі  проводити  приватизацію,

 давайте  зробимо  на  законній основі. А у Законі про Президента

 передбачається,  що  він  видає  укази  з питань неврегульований

 законодавством.   Якщо  ми  врегульовуємо  цим  законом,  іншими

 законодавчими актами, то навіщо ми тоді під    "  дурного хату "

 підводимо Президента? Не треба його...

 

      УГАРОВ.   Я  с  вами  согласен  в  той  части,  а  если  не

 урегулировано?

 

      ГОЛОВА. Тоді треба регулювати.

 

      УГАРОВ.   У   Президента,   получается,   нет   права   его

 урегулировать.

 

      ГОЛОВА.  Тоді  треба регулювати законом. Скоріше розробляти

 проекти законів.

 

      УГАРОВ.  Абсолютно согласен, но Закон о приватизации мы уже

 принимаем полтора года.

 

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА. ............ з місця не вигукуйте.

 

      УГАРОВ.  Давайте  в  таком  случае  голосовать. Есть мнение

 одно, есть мнение другое.

 

      ГОЛОВА. Прошу.

 

      БОНДАР.

      Шановні  народні  депутати!  Я  хочу нагадати норму, яку ви

 зараз  проголосували  у  другій  статті, яка говорить про те, що

 трудові   колективи  мають  приорітетне  право  на  вибір  форми

 власності.   Після   цього   вони  здійснюють  законодавство  по

 приватизації.

      Я пояснюю на прикладі. Якщо ви прийняли заборонений перелік

 до приватизації, то тепер трудовий колектив визначає: чи бути їм

 на  приватизації  тій, чи залишатись в державній власності. Тому

 законодавство  більше  не  здійснюється.

 

      ГОЛОВА.  Я прошу заступника голови Фонду держмайна Бондаря.

 Ви  говоріть  з  питань, які обговорюються конкретно зараз, а не

 про проголосовані,  тому що...

 

      БОНДАР. Воно  пов'язано.

 

      ГОЛОВА....  ми  заклали  принцип, а механіз його реалізації

 закладений  в 25 статті...

 

      БОНДАР.  Колектив  визначає форму власності. Все після

 того.

 

      ГОЛОВА. Так, будь ласка.

      Ставиться     на     голосування     пропозиція    депутата

 Драгомарецького від контрольної комісії. Викладена на сторінці 6

 у  великому  пакеті в такій редакції: "Законодавство України про

 приватизацію  складається  з  цього  закону,  інших законодавчих

 актів,   що   регулюють   здійснення   приватизації".   Вичерпне

 формулювання. Ставлю на голосування.

 

      "За" -

      Є  пропозиція  всі  норми закону, щоб не було (...........)

 голосувати  поіменно.  Ми  голосували  в  першому  читанні  -все

 поіменно.

      Хто  за  те,  щоб  всі норми голосувать поіменно, ставлю на

 голосування.

 

      "За" -

      Рішення   прийнято.   Норма,  яку  я  тільки  що  оголосив,

 ставиться  на  поіменне голосування. Увага.

 

      "За" -

      Рішення не прийнято.

      Хто хоче з мотивів висловитися, будь ласка, 2 чоловіки, два

 представники.

 

      УГАРОВ Г.Ю.  Уважаемые  коллеги, я хочу, чтоб мы сразу

 определились  в  понятиях мотивов, потому что у нас мотивы очень

 плавно  перерастают  в  большую  аргументацию. Мотивы касательно

 одной только статьи.

 

      ГОЛОВА.   Геннадій  Юрійович,  депутати  це  розуміють,  це

 визначено у Регламенті. Прошу.

       Будь ласка, Таран і Бойко.

      Будь ласка, Таран.

 

      ТАРАН М.В.

      (Таран, 180, Заопрожье)

      Я хотел бы выступить в поддержку пропозиції Драгомарецького

 як  голови  комісії,  контрольної  комісії.  И  обращаюсь с этим

 словом к нашим депутатам, которые присутствуют в зале, и те, что

 за межами зала.

      Идет   голосование,  обсуждение  очень  серьезного  закона,

 которым  мы  подставляем всю нашу Отчизну, которая сегодня у нас

 называется  Украина,  государство Украина. Если этот закон мы не

 принимаем, а если не пройдут поправки, то он не будет принят, то

 действует  старый  Закон,  который  сегодня  не удовлетворяет ни

 правых,  ни  левых,  ни  центристов, ни Президента, ни Верховный

 Совет   и   мировую  обществнность.  Идет  распродажа,  торговля

 открытая,   разадача   всего  государственного  майна.  То,  что

 создавалось не 70 лет, а сотнями лет.

      Поэтому,  я  призываю все-таки к серьезному отношению наших

 депутатов  к  этому  вопросу,  именно  к  этому  закону, к этому

 проекту.

      А  что  касается  обкяснения  господина  Угарова,  то что и

 Президент  имеет  право  вмешиваться,  никто  не возражает. Есть

 право  Президента законодательной инициативы. Пускай все законы,

 абсолютно все, через Верховный Совет, никто никому не мешает. Но

 если  пойдет  поправка  указами,  и тем более, распоряжениями по

 Кабинету Министров законов, то порядка в стране не будет.

 

      УГАРОВ  Г.  Ю.  Если  позволите, я уточню. Я не сказал, что

 Президент  имеет  право  вмешиваться.  Я сказал, что у него есть

 право законодательной инициативы.

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА.  Генадій  Юрійович,  я  прошу вас, давайте не будем

 вступати у перепалку там.

 

      УГАРОВ  Г. Ю. Безусловно, поэтому я прошу быть корректным в

 тех словах, что я говорил.

 

      ГОЛОВА.  Те  що  ви  сказали означає, що кожен депутат може

 здійснювати  своїм розпорядженням приватизацію, бо він є суб'єкт

 законодавчої ініціативи.

 

      УГАРОВ    Г.    Ю.    Александр    Александрович,    вопрос

 принципиальный, я не произносил слово вмешиваться, поэтому, если

 б я его сказал, нет. Я этого слова не произносил.

 

      ГОЛОВА.  Бойко,  прошу. З мотивів має слово Бойко, він взяв

 його, два чоловіки, все, цих питань немає, інших питань немає.

 

      БОЙКО Богдан Народний Рух України.

 

      Шановні депутати, якщо ми прослідкуємо прийняття закону про

 особливості  приватизації в агропромисловому комплексі, і це про

 те,  що  зараз вдалося протягнути зусиллями шановного Олександра

 Олександровича,   то   ми   повинні   констатувати  про  те,  що

 особливості  приватизації  в  сільському  господарстві  віддають

 майно головам колгоспів, а особливості оті, що проголоосвані, ви

 віддаєте   директорам   державних   підприємств   і  комерційним

 труктурам, які вони утворили довкола цього.

      Тому    голосувати   так,   як   пропонує   Драгомарецький,

 комуністична фракція, означає віддати майно, яке створювалось за

 рахунок  бюджету  всього населення України віддати жирним котам,

 головам  колгоспів  і директорам підприємств. От чії інтереси ви

 відстоюваєте.

 

      ГОЛОВА.  будь ласка, я, сядьте, будь ласка, сядьте. Я прошу

 заспокойтесь,  сядьте,  Анатолій  Миколайович,  не  зачіпайтесь.

 Анатолій Миколайович, будь ласка, поскільки ви претензії знову ж

 таки  пред'являєте  до  мене,  то  я зхочу сказати, що закон про

 приватизацію  майна  в  АПК проголосували Верховна Рада прийняла

 хороший  закон, правильно зробила, деякі уточнення треба зробити

 можливо,  хай  вносять  пропозицію,  будемо вносити уточнення. Я

 нажаль  не  був  на  засіданні,  коли  приймали  цей  закон, але

 очевидно  і ви не були, тому ви не знаєте, що я там не був, будь

 ласка.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      З мотивів ми пройшли - по 2 чоловіки. Будь ласка.

      Ще які зауваження до статті... які поправки не голосувалися

 до третьої статті?

      Тоді  я  ставлю  на  голосування статтю 3, якщо немає інших

 поправок, в цілому.

 

      "За" -

      Не  набирає  потрібної  кількості голосів... Тому я просив,

 щоб   зняти   це  протиріччя,  то  давайте  все-таки  ми  будемо

 послідовними  законодавцями:  ще  раз  проголосуємо і підтримаєм

 пропозицію Драгомарецького і приймемо цілком нормально...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Я прошу...

 

      УГАРОВ  Г.  Ю. Александр Александрович, статья 3 состоит из

 двух пунктов: первый пункт не прошел, поэтому автоматически все,

 кто...  ну,  сейчас  является  сторонниками  Сергея Дмитриевича,

 "валят" и второй пункт. Просто-напросто...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Поэтому давайте...

 

      ГОЛОВА.  Ми говорим не про пункти - ми говорим про статтю!

 

      УГАРОВ  Г.  Ю....  давайте  сейчас... нет, давайте поставим

 отдельно второй пункт на голосование и будем его принимать...

 

      ГОЛОВА. Ще раз... Спокійно! Щоб зняти колізії... Які будуть

 пропозиції?  Будь  ласка.  Запишіться,  в  кого  є пропозиції. 2

 чоловіки. Будь ласка, опублікуйте список. Роєнко, прошу.

 

      РОЄНКО   В.Г.,    423  Уманський  виборчий  округ,  фракція

 "Комуністи України".

      Насамперед,  Олександре  Олександровичу,  я повинен зробити

                              - 41 -

 репліку  Бойко,  що  людина,  яка  не  орієнтується  абсолютно в

 агропромисловому  комплексі,  робить  такі  заявки!..  По  суті,

 цей...  роблячи  виклик  селянам,  які  ще  сьогодні  по совісті

 трудяться і кормлять таких, як він... Це перше.

      І  друге.  Раз  це в нас навколо 1-го пункту статті 3 немає

 нормальної  проголосовки,  я  ще  раз звертаюся: шановні народні

 депутати,  хіба  ви  не  розумієте, що укази Президента постійно

 руйнують  законодавче  поле,  вносячи  хаос  в  нашій державі. і

 сьогодні   частина   підтримує   оцей   пункт,  який  викладений

 редак.....,  верніше  головною  комісією.  Я  вважаю,  що  це не

 припустимо.  І  я просив би, щоб Угаров, як представник комісії,

 не  вів  себе  так  на  цій  трибуні,  бо  інакше нам доведеться

 проголосувати,  щоб  зняти його. Тому що він починає коментувати

 те,  що  йому  не  дозволено  коментувати по Регламенту  навіть.

 Заміняючи Голову Верховної Ради. Дякую.

 

      УГАРОВ.  В  таком  случае я хочу сказать Роенко, чтобы он с

 места не выкрикивал в мой адрес ничего такого, что не........

 

      ГОЛОВА. Я  прошу  Геннадія Юрійовича....

 

      УГАРОВ   Г.   Ю....   Не   я   первый   сказал,   Александр

 Александрович...

 

      ГОЛОВА.  Він  він виступає з пропозицією........ Прошу вас,

 Таран.

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ТАРАН. Запорожье.

      Александр Александрович,  уважаемые  депутаты...

 

      ГОЛОВА. Сядьте, будь ласка.

 

      ТАРАН...  У меня конкретное предложение. Я хотел поддержать

 Роенко  за...  Геннадий  Юриевич,  все таки замечание воспримите

 нормально. Если вы хотите обидеть кого-то, это можно сделать и в

 зале.   Не   надо  комментировать  наши  поправки.  Не  надо.  А

 конкретное   предложение   в  чем?  Александр  Александрович,  я

 предлагаю еще раз поименно проголосовать предложение от имени ни

 Драгомарецкого,   а  от  имени  Комиссии  Верховного  Совета  по

 контролю  за  ходом приватизации и опименно еще раз поставить на

 голосование. Предложение от имени комиссии, которую представляет

 Таран.

 

      ГОЛОВА.  Зрозуміло. Нема заперечень, щоб ще раз голосувати.

 Були пропозиції.

      Тому  я  ще  раз  в поіменному режимі ставлю на голосування

 пропозицію  Контрольної  комісії.  Частину  1  викласти  в такій

 редакції:

      "Законодавство України про приватизацію складається з цього

 закону,   інших  законодавчих  актів,  що  регулюють  здійснення

 приватизації".

      Ставлю на  голосування. Підтримайте,  будь ласка.

      За -

        Рішення не    приймається.

      Оскільки не проголосована і третя стаття, вона пропускаєтьс

 до  третього  читання.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Ще  раз прошу, з мотивів голосування з цього приводу ми вже

 висловились.  пропозиції  теж були, голосів не набрали потрібної

 кількості. Ідемо  дальше,  третя  стаття   не  прийнята.

      Четверта  Стаття.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

       Не  9,  а  8  голосів  не   вистачає.

      "Дежарвна  програма  приватизації".  Які зауваження, чиї не

 враховані?

      Немає  заперечень? Немає.

      Стаття  4  ставиться  на  голосування  в  цілому,  Стаття 4

 голосуєтсья "Державна  програма  приватизації".

      В  чому  справа,  чому не г олосує 108 депутатів? Голосуйте

 проти,  голосуйте,  як хочете, але голосуйте. Я зобов'язаний вам

 зробити  зауваження.

      Це  для  того, щоб   взяти  слово,  щоб  говорити.

      Є   поправки  в кого,  всі  враховані?

      Все  голосується  поіменно.

      Катерина  Семенівна,  сідайте,  будь ласка,  голосуйте.

      За -

      Рішення   прийнято.

      Стаття   5.  "Об'єкти  приватизації".  Які  зауваження,  чиї

 поправки не враховані? Будь ласка, Стєпанов, номер поправки.

 Де вона, говоріть.

 

      СТЕПАНОВ.

 

      Уважаемые   народные  депутаты  поправка  31-32.  Я  считаю

 крайнен  необходимым дать понятие общегосударственного значения,

 то  есть  предприятия  общегосударственного  значения и отрасли,

 которые не подлежат приватизации.

      Если   мы   говрим,   утверждаем   списки  предприятий,  не

 подлежащих  приватизации  из-за  общегосударственного  значения,

 считаю, что такое понятие должно быть и в законе.

      Я  прошу  поставить  эти  поправки  31  и  32  на поименное

 голосование.

 

      УГАРОВ  Г.  Ю.  Абсолютно  верно  в  той  части, что сейчас

 Кабинетом  Министров  подан ыпредложения по обозначению терминов

 общегосударственного  значения.  Там несколько критериев. Сейчас

 наша   комиссия  активно  над  этим  работает.  И  по  истечению

 отведенного  законом  времени  будет  вынесена  на  обсуждении в

 сессионный зал.

 

      ГОЛОВА.  Петро  Степанович я просив би вас не наполягати на

 голосуванні   вашої   норми,   оскільки  її  треба  доопрацювати

 юридично. Я розумію, що відстоювали і правильно відстоювали. Але

 наприклад  написано...  звучить так: "Приватизації не підлягають

 об'єкти,   які   мають   загальнодержавне   значення,  установи,

 організації дві крапки, служба статистики".

      Як  можна  здійснити  приватизацію служби статистики? Це 31

 поправка.

 

      УГАРОВ Г. Ю. Да, там пенсионный фонд еще есть. Ну, такие вы

 знаете тоже...

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, Степанов ще слово. Потім Кв'ятковський.

 

      СТЕПАНОВ.   Александр   Александрович,  уважаемые  народные

 депутаты,  я  о  32  поправке  говорю,  где  речь идет о статусе

 загальнодержавных мають пидпрыэмци і так далі. 32 поправка на 11

 странице. Я считаю, что вполне юридически нормально изложено.

 

      ГОЛОВА.  У  великому  пакеті документів... документу в тому

 варіанті, який ми розглядали кілька місяців тому, 32 поправка на

 сторінці  11  депутата Степанова Петра Степановича із 236 округу

 він  викладає  в  редакції, визначеній статусу загальнодержавних

 підприємств,  організацій  та  установ.  Тому  можна  було  б 31

 поправку  написати так: "Приватизації не підлягають об'єкти, які

 мають   загальнодержавне  значення  підприємств,  організацій...

 значення  і  крапка".  А  дальші  статус  загальнодержавних, які

 визначаються... Зрозуміло, да?

      Генадій Юрійович, що комісія думала з цього приводу?

 

      УГАРОВ  Г.  Ю.  Приватизации  не  подлежат  и в 32 поправке

 депутата  Степанова  эсть  такое  понятие  как  производство как

 действие. Понимаете,  производство  как  действие.

      производство    -это    конкретное,   ну   как,   вернее...

 Приватизация -это приватизация конкретных линий, цехов, металла,

 станков. А производство как действие, понимаете, мы не можем его

 приватизировать    действие.   Можем   приватизировать   станки,

 участвующие в этом действии, в этом производстве.

      Это касается юридической точности данной формулировки.

      Я   еще   раз   сказал,   що  это  предложение  -что  такое

 общегосударственное...     статус    -мы    будем    обязательно

 рассматривать.  Мы  обязательно  будем  рассматривать.

      А что касается 31 поправки, что "приватизації не підлягають

 об'єкти,  які мають" и идет перечисления... и идет перечисление,

 то  здесь  и  Александр Александрович сказал и я еще, пенсионный

 фонд.   Пенсионный  фонд  и  так  не  приватизируется.  Поэтому,

 понимаете, служба статистики тоже она не приватизируется. А что-

 то  будет  приватизироваться по отдельному, по отдельно принятой

 нами  концепции.

 

      ГОЛОВА.  Тут,  петро  Степанович,  у  нас  у варіанті, який

 пропонує  комісія,  є на сторінці 4 цікавий запис -"інші об'єкти

 державної  власності,  необхідні  для  виконання  державою своїх

 функцій".  І тому, якщо ми в постанові запишемо зобов'язання про

 розгляд  питання  про  віднесення  до державної власності або до

 тих, до переліку тих підприємств, що вже визначено нами, до речі

 Верховною  Радою,  які  не підлягають приватизації, цим питанням

 проблема  була  б  вичерпана.  Бо  тут  є  справді некоректність

 юридична  в тому, що ви пропонуєте, але оскільки ви наполягаєте,

 я  ставлю  поправки  31  і  32  у редакції, яку пропонує депутат

 Степанов  такого  змісту:  " Приватизації не підлягають об'єкти,

 які    мають   загольнодержавне   значення".   Дальше:"   Статус

 загальнодержавних  мають  підприємства, організації та установи,

 які забезпечують обороноздатність держави, визначають економічну

 незалежність    і    розвиток    основних   галузей   нарордного

 господарства. Підприємства, які виготовляють........" і так далі

 за текстом. Зрозуміло? Ставлю на голосування цю пропозицію.

 

      "За" -

      Рішення прийнято.

      Ще, будь ласка, Олександр Михайлович. Одну хвилинку.

 

      КОЖУШКО.

      Уважаемые  коллеги!  Я  к  докладчику.  Во  всех предыдущих

 документах  комиссия  ставила  вопрос  с  тем, что было записано

 наравне   атомные   электростанции,   которые...  электромережи,

 магистральные  линии  электропередач, национальный диспетчерский

 центр,  Министерство  энергетики  та  электрофикации, которые не

 подлежат     приватизации.     Там     было    записано:"Обкекты

 железнодорожного  танспорта  с  инфраструктурой". И я просил бы,

 товарищи, кому, хто считает, что железнодорожный транспорт можна

 растаскивать   сейчас,   от   его  инфраструктуру,  тот  глубоко

 ошибается. Я просил бы записать этот вопрос. Дополнить.

 

      ГОЛОВА.    Олександр   Михайлович,   це   вже   ввійшло   в

 проголосовану   норму.   Так  написано:  "Виробництво,  установи

 залізничного   техніки,  електровози,  тепловози,  дизельпоїзди,

 вагони". Записано.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Де ваша поправка, Александр Михайлович? Є така поправка?

 

      УГАРОВ. Этой поправки здесь нет.

 

      ГОЛОВА. Дайте слово, хвилиночку, дайте слово Кожушко.

      Говоріть, говоріть.

 

      КОЖУШКО О.М.

 

      Я   хотел   бы,   чтоб  все  понимали,  что  электровозы  и

 теполовозы  -это одно, а инфраструктура -это больница, например.

 И если не будет больницы, этого медпункта, то ни один машинист в

 поездку    не    поедет,    потому    что   его   некому   будет

 освидетельствовать.

      Поэтому,  сейчас попытка есть приватизировать больницы. 150

 лет  медицины железнодорожной. И другие обкекты, вырывая лакомые

 куски  с  этой важнейшей отрасли народного хозяйства целостного,

 комплекса. Я хотел бы, чтобы это было записано здесь.

 

      УГАРОВ  Г.  Ю. Александр Михайлович, по-моему, здесь нет ни

 одного человека, который возражает против ваших слов, ни одного,

 по-моему,   здесь  нет.  Дайте  письменно  поправку  комиссии  в

 соответствии с Регламентом, и она будет...

 

      КОЖУШКО  О.  М.............  Трижды, ее не оказалось здесь,

 вот  смотрите.  Она  в  одном документе есть, вот во втором, и в

 третьем.

 

      ГОЛОВА.  Номер  поправки  назвіть.  Я  ще раз кажу: назвіть

 номер поправки.

 

      УГАРОВ  Г.  Ю. Номер поправки скажите. Номер поправки. Если

 она есть, то мы ее будем голосовать.

 

      КОЖУШКО  О.  М.  Я говорю, она была, поправка, в предыдущем

 документе, я имею ввиду, законе, который готовился, а в этом как

 раз ее нет.

 

      ГОЛОВА.  Я  кажу,  номер  поправки  назвіть.  Назвіть номер

 поправки, ми її проголосуєм зараз.

 

      КОЖУШКО  О. М. Александр Александрович, я обращаюсь к нему:

 почему  ее  не оказалось здесь. В двух предыдущих были, а сейчас

 не оказалось. А мы ее давали.

 

      УГАРОВ  Г.  Ю.  Значит, она не была подана в соответствии с

 Регламентом.

 

      КОЖУШКО  О. М. Я ее сейчас подаю, я прошу ее проголосовать.

 Тут   ничего   нет,   после  "атомной  электростанции"  добавить

 "предприятия  железнодорожного транспорта с ее инфраструктурой".

 Больше ничего. Я просил бы поставить вопрос на голосование.

 

      ГОЛОВА. Одну хвилиночку, я, може, знайду її, вона записана.

 Ні, нема, не записана.

      Оскільки  вносилась пропозиція, Геннадій Юрійович цього не,

 не  відмовляється  від  того,  що вносилась така пропозиція, але

 якимось чином вона випала.

      Я ставлю на голосування цю пропозицію.

 

      УГАРОВ  Г.  Ю.  Нет,  если ее в этом перечне нет, значит не

 была  внесена  в установленном нашим регламентом порядке, потому

 что наш секретариат работает достаточно четко в этом плане.

 

      ГОЛОВА.  Тим не менше, будь ласка.

 

      УГАРОВ  Г.  Ю. Я ж говорю, никто не возражает, вносите, она

 будет учтена.

 

      За-

      ГОЛОВА.  Поправка  підтримується.  Я  хотів  би щоб ви всі,

 маючи  на  увазі, і розробників до третього читання, оскільки ми

 проголосували  пропозицію  депутата  Степанова,  вона має досить

 загальну  норму, а треба конкретизувати, треба розписати все те,

 що,  до  третього  читання,  що сказав Петро Степанович, але щоб

 воно  було,  чітко мало юридичне оформлення і в послідовності, в

 тому  числі  і  пропозицію,  яку вніс Олександр Михайлович. Тоді

 буде  все  нормально,  тому  що  тут те, що пропонує комісія теж

 хороші норми передбачені, деякі редакційні тільки уточнення там,

 наприклад,   гідроелектростанції  з  плотинами,  з  греблями  на

 українській  мові,  українською мовою і так дальше, все це можна

 підчистити до тетього читання. Так, будь ласка.

      Тоді ще до 5 статті ще, будь ласка, Квятковський.

 

      КВЯТКОВСЬКИЙ.

 

      Шановні   депутати,  вчора  були  роздані  вам  доповнення,

 зокрема  доповнення  до  статті 5. Ми пропонуємо список об'єктів

 приватизації,  які  здійснюються за участю іноземних інвесторів,

 затверджується  Верховною Радою України. Чому? Як показує аналіз

 приватизації,   яка  досі  відбувалося,  іноземні  інвестори  як

 правило  приватизує  перш  за  все підприємства, які не потребує

 зовнішніх   інвестицій   або  підприємств,  які  є  конкурентами

 іноземних  фірм  на  міжнародних  ринках.  В  першому випадку це

 призводить  до  зливу  прибутків  в  офшорні зони через механізм

 завищених цін на сировину та інші складові надходять і занижених

 цін   на   готову  продукцію  наведені.  Підприємства  починають

 працювати  в  безприбутковому  режимі для власної не держави, що

 різко  зменщує  податкові  надходження  як  в Державний, так і в

 місцеві бюджети.

      У   другому  випадку  відбувається  знищення  національного

 підприємства  іноземним конкурентом, в результаті чого не тільки

 зникають бюджетні надходження, а й збільшується безробіття.

      Я  б  хотів  би  ще  звернути  вашу  увагу на те, що є указ

 Президента  про утворення урядової Комісії з питань акціонування

 стратегічно  важливих  промислових  підприємств  із  залученнням

 іноземних  інвестицій,  який показує просто нерозуміння того, що

 стратегічність  підприємств для держави визначає її незалежність

 і  полягає  в  тому, що до них не повинні бути допущені іноземні

 інвестори.

 

      ГОЛОВА.  Ігор  Васильович, ви абсолютно праві, але де... за

 що голосувать, скажіть?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      А, це додаток, який... розданий.

 

      УГАРОВ Г.Ю. Я думаю, что с этим можно согласится и после слов

 "затверджує   Верховна   Рада  України"  добавить  "за  поданням

 Кабінету Міністрів", ....................

 

      ГОЛОВА.   Нема   заперечень?   Ставлю   на  голосування  цю

 пропозицію - пропозицію  Квятковського,  яка  викладена у вас на

 окремих  аркушах і зводиться до такого змісту: "Список об'єктів,

 приватизація  яких  здійснюється за участю іноземних інвесторів,

 затверджується..." і "Верховна Рада України".

 

      УГАРОВ Г.Ю. За поданням Кабінету Міністрів.

 

      ГОЛОВА....  за  поданням  Кабінету  Міністрів.  Ставлю  на

 голосування цю пропозицію.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Одну  хвилинку! Ну, його пропозиція в даному разі має право

 на голсоування так само, як і інші!..

 

      "За" -

      В чому справа?

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      УГАРОВ Г.Ю. Давайте еще раз, да... потому, что...

 

      ГОЛОВА.  З  цього  приводу?  Мені  здається, це ж абсолютно

 правильно написано!..

      Драгомарецький,  що  ви  запропонуєте в цьому?.. Не встигли

 проголосувать?

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ С.Д. Успел!

      Александр   Александрович,   все   правильно , я  полностью

 согласен - за  поданням  Кабмину.  Но  я думаю, что надо указать

 группу  "г",  то  есть крупнейшие предприятия. Вы представляете,

 здесь  Верховна  Рада  будет  все  подряд?!..  И  тогда мы точно

 проголосуем! Группу "г", наиболее крупные предприятия!

 

      УГАРОВ. Есть смысл согласиться с этим предложением. Да.

 

      ГОЛОВА.  Добре.  "Список  об'єктів  групи "г", приватизація

 яких  здійснюється  за  участю  іноземних інвесторів, затверджує

 Верховна Рада України за поданням Кабінету Міністрів".

 

      УГАРОВ Г.Ю. Да. Да.

 

      ГОЛОВА.  Але  ж  ми  і  так,  і так затверджуємо, по-моєму,

 Верховною... Ні?

 

      УГАРОВ. Нет  с  иноземными инвестициями.

 

      ГОЛОВА.   Тоді,   будь  ласка,  ставлю  на  голосування  цю

 пропозицію.

 

      "За"-

      Рішення  прийнято.  Ще які до цього пункту пропозиції... до

 цієї статті? 40 поправка... Тарана. Тарану слово. 40 поправка, у

 якому  тексті попередньому  чи останньому?

 

      ____________. В попредньому...

 

      ГОЛОВА. В  попередньому.

 

      ТАРАН.

      Уважаемые   депутаты,  уважаемый  Александр  Александрович,

 значит,  я предлагаю здесь в 3-м пункте 5-й статьи врахована эта

 поправка. Но, я считаю, что и вносил я редакцию своей пропозиции

 от    имени    Межрегиональной   ассоциации   промышленников   и

 предпринимателей  Украины и от имени, а також и от ассоциации от

 Запорожской  области.  Поэтому  считаю,  что  она  будет  только

 дополнением  к  этой  статье, к 3-му пункту. Сама текстовка. Там

 одно и тоже,   только  более подробно расписано.

 

      ГОЛОВА.   Тобто   ви  пропонуєте  проголосувати  доповнення

 абзацем  тпким:  окремі  підприємства  за  погодженням Кабінетом

 Міністрів  України  можуть бути приватизовані за індивідуалним и

 бізнес-планами   шляхом   продажу   пакетів   акцій   на  умовах

 інвестиційного  конкурсу,  або  під  інвестиційні забов'язання з

 залученням  вітчизняних  та  іноземних  інвесторів з урахуванням

 величини  інвестиційних забов'язань, орган приватиззації з метою

 стимулювання   інвестицій   може  встановлювати  пільгові  умови

 продажу пакетів акцій, що до його ціни та засобу платежу, так?

 

      УГАРОВ. Александр Александрович, я хочу уточнить, что

 слово  "продажу  в  пакеті"  у нас не проголосовано, у нас слово

 "передача" только  есть.

 

      ГОЛОВА. Так...

 

      УГАРОВ...чтобы  не было противоречий  у нас...

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА. Ну, це... Одну хвилинку, узгодження до 3-го читання

 з  юристами треба прийти, щоб була відповідність поміж статтями.

 але поки-що пропонує депутат. Комісія в принципі не заперечує?

 

      УГАРОВ. ... Да, надо голосовать...

 

      ГОЛОВА. Це доповнення......

 

      УГАРОВ. ...Мнение  комиссии  здесь,  ну, оно...

 

      ГОЛОВА. Ясно...

 

      УГАРОВ...   отражено,   что  все  это  повторяется  в

 указанных статьях, там, где это идет по смыслу закона, не в этом

 месте, оно  в другой..... идет.....

 

      ГОЛОВА. Ставлю на голосування пропозицію депутата Тарана.

 

      За-

      Не  вистачило  голосів.

      Я  думаю,  оскільки  це  враховано  все  в тексті, я думаю,

 трагедії   немає  великої  тут.

      Ще  є  пропозиції? Чиї  тут?  Номер  поправки  називайте.

      Радченко.

 

      РАДЧЕНКО.  Моя  поправка  28.

      Поптавка  стосується  слідуючого.  З  переліку об'єктів, що

 приватизуються  за  поголженням  Кабінету  Міністрів  я пропоную

 категорію  підприєммонополістів  виключити.

      І  я  підходжу  до  своєї  аргументації  слідуючим образом.

 Враховуючи  те, що втручання в фінансово-господарську діяльність

 підприємств  недержавної  форми  власності  зі сторони державних

 органів  влади  і  управління  обмежено,  то про яких контроль і

 вплив  на  подальшу діяльність цих підприємств можна говорити? А

 він  буде  необхідний.

      Я  вважаю,  що поспішність  в даному  випадку  не прийнятна.

      В  подальшому  часі  і  обставини підкажуть, як поступити з

 такими  об'єктами.

      Я   прошу   мою  поправку  поставити  на голосування.

 

      ГОЛОВА.   Тобто,   ви   просите   виключити   із   переліку

 "підприємства-монополісти" ...

 

      РАДЧЕНКО.     Підприємства-монополісти     із     категорії

 підприємств,  які  йдуть  на приватизацію.

 

      ГОЛОВА. Тобто, ті, що погоджувались з Кабінетом Міністрів.

      Тобто,  якщо  він  підпадає  під  інші норми статті, статті

 закону,  то  можна проводити  приватизацію. Так?

 

      УГАРОВ.  Вы  понимаете,  здесь...

 

      РАДЧЕНКО. Я взагалі ісключаю категорію цих підприємств.

 

      УГАРОВ.  Здесь  норма  позитивная. Именно по согласию с

 Кабинетом  министров  эти  предприятия  идут.

      Если  мы примем поправку в вашей, так сказать, редакции, то

 тогда вообще без всякого согласия, у них не остается возможность

 уйти  на  приватизацию.

      А  здесь  очень  серьезный  инструмент  регулирования. Даже

 путем тех же бизнес-планов, инвестиционных обязательств. Кабинет

 Министров держит эти предприятия, так сказать, в поле зрения.

      Ну,  давайте  будем  голосовать  тогда.

 

      ГОЛОВА.   Галина   Федірівна,   давайте   подивимось   так:

 підприємство  -монополісти, як ви дивились в проекті Закону "Про

 природні монополії", який вже пройшов Президію, мають своєріщний

 статус і є об'єктом регулювання з боку держав. Тому я думаю, що,

 якщо  у  колектива  чи  у  інших  суб'єктів приватизації виникає

 потреба  приватизувати  таке  підприємство "Монополіст", то тоді

 воно повинно контролюватися і давати згоду Кабінету Міністрів на

 певних  умовах,  що  воно не міняє свій профиль наприклад і тому

 подібне.  Можливо  так?  Навіть бажано, так? Тим паче ви тоді не

 повинні   заперечувати  проти  того,  що  пропонує  комісія.  За

 погодженням   з   Кабінетом   Міністрів  України  приватизується

 підприємства-монополісти,   що   визвані  таким  в  устновленому

 порядку  і  так  далі.  Тобто  ви не заперечуєте проти цього? Не

 заперечуєте. Спасибі. Марченко ваш номер поправки?

 

      МАРЧЕНКО В.Р.

 

      Александр Александрович, перед голосованием за всю статью я

 просил бы еще раз вернуться к предложению Квятковского. И она не

 будет   противоречь  предложению  Драгомарецкого  по  группе  г,

 которую   он   предложил.  А  то,  чтобы  мы  Верховным  Советом

 утверждали  перечень обкектов, в которых будут принимать участие

 стратегические  иностранные инвесторы. Группа г -это очень узко.

 Мне  представляется,  если предложение Квятковского наберет и мы

 как   Верховный   Совет   распорядитель   нашей  государственной

 собственности    будет    утверждать   привлечение   иностранных

 инвесторов  не  только  к приватизации предприятий группы г. Это

 будет правильно и точно. Поэтому мне представляется, если мы еще

 раз   проголосуем,   а   там  немножко  голосов  не  хватало  по

 предложению  Квятковского,  будет учетно как раз и предложение и

 Драгомарецкого, и Квятковского. И на мой взгляд мы сделаем очень

 правильно.

 

      ГОЛОВА.  Але  справа в тому, що ми проголосували пропозицію

 Драгомарецького. Вона одержала потрібну кількість.

 

      МАРЧЕНКО  В.  Р.  Да,  но  она Квятковского как раз учтет и

 предложение Драгомарецкого. Они как раз обкединяющие будут.

 

      ГОЛОВА.  Ігор  Васильйович,  як  ви дивитесь? Він згоден із

 такою пропозицією.

      Ну, добре давайте ще раз поставим на голосування пропозицію

 Кв'ятковського,    яка   охоплює   сама   собою   і   пропозицію

 Драгомарецького.  Правда  Драгомарецький, коли називав цю цифру,

 цю  поправку,  уточнення,  то  він мав на увазі як раз цифру. Це

 буде стосуватися великого кола підприємств. Це буде складно.

      Одначе,   пропозиція   була,   я   ставлю   на  голосування

 Квятковського, оскільки ви не заперечуєте проти того, щоб ще раз

 проголосувати. Ставлю на голосування.

 

      "За" -

      Таж сама кількість голосів не вистачило.

      Ну,  давайте  так:  до  третього  читання  ще,  будь ласка,

 проаналізуйте  всі  умови,  і,  можливо, ми знайдемо або ще одну

 категорію додамо туди, або щось інше.

 

      УГАРОВ. Да, можна поработать ..........

 

      ГОЛОВА.   Розширити   на  іншу  категорію,  подивимося.  На

 категорію "в", наприклад.

      Так.  Можна 5 статтю з проголосованими доповненнями ставити

 на  голосування? Який номер? Редакційного характеру, будь ласка,

 Юхимчук.

 

      ЮХИМЧУК.

      Дякую,    Олександр    Олександрович.    Депутат   Юхимчук,

 Жмеринський округ.

      Шановні   колеги!  Я  хотів  би,  перед  голосуванням,  щоб

 звернути  увагу  саме  на  пункт  3  статті 5. На мою думку, тут

 потрібно,  Олександр  Олександрович, змінить норму, де написано:

 "За погодженням з Кабінетом Міністрів України приватизується..."

 слід   написать  "...  можуть приватизовуваться".  Мова йде  про

 підприємства  військово-промислового  комплексу,  мова  йде  про

 підприємства,  які інвестуються іноземними інвесторами. Тому тут

 слід  якраз  і  передбачити,  що  не "приватизуються", а "можуть

 приватизовуваться". Тому що ми можемо наказами Уряду просто весь

 військово- промисловий комплекс здать під приватизацію.

 

      ГОЛОВА. Геннадій Юрійович.

 

      УГАРОВ.  Вы понимаете, нет, если мы пойдем от обратного "за

 погодженням  з  Кабінетом  Міністрів України не приватизується".

 Есліт  "могут приватизироваться", "не могут приватизироваться" -

 эту норму всегда надо учитывать.

      Предприятия ВПК -только конверсия, только конверсия, а если

 они будут набирать темп... Ну это надо обсуждать эту поправку, я

 не ...

 

      ГОЛОВА.  Анатолій  Петрович,  І юридично, і філологічно тут

 написано  правильно. Вірніше так: приватизхуються за погодженням

 з  Кабінетом  Міністрів. Тут є і стримування, і схвалення. Бо як

 написано  "може",  то  це  на  російській  мові  називається як?

 Сослагательное склоненіе.

      Ми  не можемо  у документі  записувати  так.

      Да,  той  буде необов'язковість. І це необов'язковість. Так

 що   тут  написано правильно.

      Стаття  5 з проголосованими доповненнями ставиться в цілому

 на голосування. Ну я прошу вас,, Роєнко, все ж враховано.

 

      РОЄНКО. По тексту додатковой поривняльной таблице.

 

      ГОЛОВА.   Яке   зауваження?   Роєнку  дайте  слово.  Де  не

 враховано. Ви ж...

      Який   номер поправки.

 

      РОЕНКО В.Г.

      Роєнко.  Значить,  я  двічі  з  трибуни  Верховної Ради при

 розгляді  цього  законопроекту  виступав  проти  того.  Воно  не

 враховано.   Про   те,  що  підприємства  військово-промислового

 комплексу  -незалежно  чи  вони  підлягають  конверсії чи ні -не

 можуть  за  положенням  Кабінету Міністрів, вони повинні лягти в

 основу   неприватизова....  Тобто,  в  об'єкти  ввійти,  які  не

 приватизовуються. Це  треба  вилучити.

      Може  ця  5 стаття    не повинна   бути проголосована.

 

      ГОЛОВА.  Вікторе  Григоровичу, подивіться: у кожному нашому

 окрузі, в райцентрі підприємства, які відносяться до підприємств

 ВПК.   Але   вони   ними  вже  ніколи  не  будуть.  І  їх  треба

 перепрофілювати.

      Візміть    до    ВПК   ж   відносилися   всі   підприємства

 сільгоспмашинобудування,  фермерського  машинобудування зокрема.

 Вони  ж  повинні  бути............акціоновані, тощо.

 

      РОЄНКО.   Олександре   Олександровичу,   тут  написано

 "підприємства  військово-промислового  комплексу,  що підлягають

 конверсії".  Вони ще тільки підлягають, а їх вже приватизовують.

 То давайте, якщо вони вже... проведення конверсія, тоді вже інша

 справа.  Ну  слово  саме "підлягають".

 

      ГОЛОВА. Ну це ж зв'язані процеси. Це ж процеси зв'язані.

      Вікторе  Григоровичу,  я прошу: не блокуйте, не агітуйте за

 те,  щоб... Враховані ж всі позиції, всі пропозиції тут. Це буде

 розумно:  із   доповненням  проголосувать.

 

      РОЄНКО....  війського-промислові  комплекси.  Оце саме

 слово   "підлягають"  воно ж  дає   оту   лазейку,  щоб....

 

      ГОЛОВА.  Тут  написано "підприємства військово-промислового

 комплексу,   що   підлягають   конверсії  згідно  з  відповідною

 програмою  -програмою конверсії -приватизуються за погодженням з

 Кабінетом Міністрів." Все враховано. Навіть стримуючий фактор.

 

      УГАРОВ. Хорошо. Значит  можно  подумать  над  тем

 

      РОЄНКО. ...прошу поставити  на голосування

 

      УГАРОВ  Г. Ю. Можно подумать над словом, что, ну я не знаю,

 как..  прошли  конверсию  "згідно з відповідною програмою". Если

 вас это устроит.

 

      ГОЛОВА. Ну давайте запишемо так.

      Пилипчуку дайте слово.

 

      УГАРОВ Г.Ю. Смысл этой фразы заключается в том, что...

 

      ПИЛИПЧУК  В.  М.  Верховною  Радою  затверджується  перелік

 підприємств, які не підлагають приватизації. В зв'язку з цим всі

 питання  розглядаються  на  попередній  стадії  до  винесення на

 Верховну  Раду  Верховної  Ради Кабінетом Міністрів, і Верховною

 Радою   затверджується   перелік,  тобто  по  зворотньому  шляху

 йдеться:  спочатку  затверджується  перелік,  які  не підлагають

 приватизації, а остальні підлягають приватизації.

      Через те, немає необхідності вносить таку...

 

      ГОЛОВА.  А  з  тих,  що  підлагають  і  відносяться до цієї

 категорії,  Кабінетом Міністрів погоджується. "Підприємства ВПК,

 які підлягають конверсії" за затвердженими програмами.

      Тому,  тут  немає  заперечення.  Чи  приватизацію здійснити

 після  того,  як уже конверсія відбулася, якщо проблематично, чи

 одночасно. Це не суперечить одне другому.

      Я ставлю на голосування всю п'яту статтю з тими поправками,

 які проголосовані.  Будь ласка.

 

      "за"

      Дякую. Рішення прийнято.

      Стаття 6. "Суб'єкти приватизації".

      Які зауваження були?

      Немає.  Мені  здається, тут і, власне, вона вичерпна стаття

 сама по собі.

      Ставлю шосту статтю на голосування.

 

      "за"

      Рішення прийнято.

      Стаття 7. "Державні органи приватизації".

      Є, Анісімов, прошу.

 

      АНІСІМОВ Л.О.

      178, город Запорожье

      К седьмой статье в первом документе поравка под номером 61,

 там,  Ландик,  Таран, Анисимов, Тодоров и так далее, она говорит

 что  статья  номер  7  должна звучать следующим образом: передає

 акції,  що  належать  державі  в  майні господарських товариств,

 стратегічному   інвестору  під  інвестійні  зобов'язання.  Здесь

 разкяснение  есть, и говорят учтена редакционно в 18 статье, она

 не учтена по одной только причине, потому что мы здесь говорим о

 субкекте,  которому  дают право распоряжаться приватизацией Фонд

 государственного  имущества,  и  даем ему право такое, выполнить

 такую  функцию.  А  18  статья  и  в  новом документе говорит об

 обкекте  приватизации, о хозрасчетном подразделении или о людбой

 коммерческой  структуре и расписывается как он может сам по себе

 расписать функцию размещения акций.

      Поэтому я прошу народных депутатов поддержать именно запись

 как  трактуется в предложенной правке, чтобы на сегодняшний день

 государственному    Госкомимуществу   такое   право   определить

 стратегического  инвестора  и те обязательства, которые будут на

 него  возлагаться. Сегодня законодательсво такого права не дает,

 и   это  возникла  конфликтвная  ситуация,  когда  мы  разбирали

 ситуацию, которая сложилась на  Моторсечи.

 

      ГОЛОВА.  Чому  комісія відхилила цю пропозицію? Будь ласка,

 ну, ви ж не доповідач, будь ласка.

 

      УГАРОВ  Г.  Ю.  Потому  что  в  18 статье, поймите, что она

 выписывалась  достаточно долго и очень многие вещи действительно

 здесь учтены, очень многие. Да.

 

      ГОЛОВА.   Це   для   об'єкта  приватизації,  а  тут  органи

 приватизації,  їхня  функція,  вона  передбачає,  передає  акції

 орган,      що      належить     державі......     господарських

 товариств...........     щоб    інвестори    під    інвестиційні

 зобов'язання,  дуже  розумно сказано між іншим. Мені здається що

 треба було б підтримати цю пропозицію.

      Які  ще будуть міркування з цього приводу, будь ласка, один

 за  -один  проти. Таран за, я так зрозумів, ви, Федір Суніцин, -

 проти, будь ласка, Федір Суніцин. Степанович, Федір Степанович.

 

      СУДНИЦИН Ф.С., Запоріжжя.

      Тут  как  раз  депутат Анисимов напомнил о "Мотор-Сич". Вот

 тогда  Фонд  госимущества не имел права передавать 27% акций. Он

 их  передал, незаконно передал. И считается приватизировано. Так

 вот если Фонду госимущества мы узаконим давать право, передавать

 каким-то  подинвестиционное обязательство кому он захочет (а так

 оно  и будет!), он может завтра, используя это право, более 70%,

 а  может  и все 80%, найдя какого-нибудь инвестора, передать ему

 эти  пакеты  акций. И что тогда, действительно, будут делать все

 остальные,  имея  такое  право?  Оно  должно  быть  либо  сильно

 ограниченное,  а,  в принципе, такого права у Фонда госимущества

 не может быть! Право приватизации -это не передача пакета акций.

 Приватизация - это покупка. Тут должна быть однозначность. Можно

 только  покупать, либо за сертификаты -  другого подхода быть не

 может!

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка, Таран.

 

      ТАРАН.   Уважаемый   Александр   Александрович,   уважаемые

 депутаты!

      Я   хотел   бы  поддержать  выступление  Анисимова  Леонида

 Александровича  и  остановиться  буквально  двумя словами по вот

 тому злосчастному пакету акций в 27% по "Мотор-Сечи".

      Кстати,   3  месяца  назад,  согласно  плана  приватизации,

 выполнил  трудовой  коллектив,  или  общество  покупателей перед

 государством  выполнило программу инвестиций под те 27%. Комитет

 госимущества Украины поправил совершенное -он забрал на хранение

 себе пакет  акций - так,  как  это и должно быть было по закону.

 Акции  сохранены,  государственный  заказ выполнен. Единственное

 только,  что тут нужно  нам  сделать  с  вами  - выписать это в

 законодательном порядке.

 

      ГОЛОВА.   Ясно,   ясно.  Поправка  60.  61  внесена  групою

 депутатів  Ландик, Таран, Анісімов, Тодоров, Понеділко та інші у

 редакції,  що функцію органів державної приватизації є... Одна з

 функцій   передає   акції,   що   нгалежать   державі   в  майні

 господарських    товариств,    стратегічному    інвестору    під

 інвестиційні  забов'язання. Голосування іде поіменне , ставлю на

 голосування....  Федір  Степанович, сідайте, будь ласка, на своє

 місце.

      Голосуєм...

 

      "За"-

      Не підтримається пропозиція.

      Ідем   дальше.   Ще  поправки  які?  Драгомарецький,  номер

 поправки?  62?

 

      УГАРОВ. У Драгомарецкого номер  поправка  49.

 

      ГОЛОВА. 49.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ. 49 в первом... в першому примірнику...

      Я  хочу  ваше  внимание  обратить  на то, на основании чего

 действует  Фонд  державного  майна.  В  редакции  комиссии: " на

 підставі  цього закону інших актів законодавства та положень, що

 затверджені  Кабінетом Міністрів України."

      Я   хочу   вам   напомнить,  уважаемые  коллеги,  что  акты

 законодавства  включают  и  указы.  Я  предлагаю  авкт  слово...

 словосочетание  "акты  законодавства" заменить на словосочетание

 "законодавчих  актів",  который  включают  Конституцию  Украины,

 законы Верховной Рады Украины и постановы, прыйняти в рамках цих

 законив. Прошу пидтрыматы.

 

      УГАРОВ. Сергей Дмитриевич, я напоминаю вам и залу, что ваша

 мотивация  не  нашла  поддержки,  когда вы это ппредлагали в 1-й

 раз,  я  вас  не  перебивал,  Сергей Дмитриевич, еще раз... вот.

 Поэтому,  поэтому  я  подчеркиваю,  что есть такая возможность у

 Президента,     есть     такая     возможность     у    Кабинета

 Министров......................    Чтобы    лишить    его   этой

 возможности  и  всех,  кто  участвует  в  этом процессе, давайте

 примем закон о лишении их этих прав.

      Поэтому  я  считаю, что это целесообразно. Это, может быть,

 не  самый  лучший  вариант  решения,  но  это  все,  безусловно,

 целесообразно.

 

      ГОЛОВА.   Геннадій   Юрійович,  пропозиція  Драгоморецького

 одержала  200  голосів,  пропозиція  Комісії одержала 84 голоси.

 ТОму  не  можна  сказати, що те і інше підтримано. Але Постанови

 Кабінету  не  є  законодавчими актами. Тому мова йде про те, щоб

 замініти "актів  законодавства"  на  "законодавчі  акти".

      Я ставлю на голосування цю пропозицію Драгоморецького, будь

 ласка.  Замінити  слова  "актів  законодавста"  на "законодавчих

 актів".

      За -

      Ще  раз  прошу,  ну,  давайте,  це просто не серьйозно -101

 голос.  Голосуйте  "проти", 101. Отих, що не голосують, я зроблю

 зауваження вам:  голосуйте  "проти",  але  голосуйте.

      Ставлю ще  раз  на голсоування.

 

      УГАРОВ.  Нет,  Александр  Александрович,  если позволите, я

 поясню.

 

      ГОЛОВА. Одну хвилиночку, хвылинку, Це в попередньому режимі

 ще.

      За -

       Рішення  прийнято,  спасибі.

      Ще  поправки  до  цього  закону,  до  цієї  статті.

      Номер  поправки,  Марченко.

 

      МАРЧЕНКО.  Олександр  Олександрович,  я  не буду госорить о

 номере  поправки,  я  просто хочу сказать по процедуре: Геннадий

 Юрьевич  полностью  подменяет  понятия, когда дает комментарии к

 статье.   Никто   не  лишает  права  законодательной  инициативы

 Президента.    Не   надо   вводить   таких   непонятных   и   не

 зафиксированных  норм,  как  "актов  законодавства".

      И  вы,  когда аргументировали, не проголосовал зал поправку

 Драгомарецкого в первом случае, вы совершенно подменили понятия.

 Либо  из-за того, что вы неквалифицированы, либо из-за того, что

 вы  просто  протаскиваете  понятие  требования Президента вообще

 вмешаться в законодательные акты.

      Поэтому, если вышли на трибуну, подготовтесь, пожалуйста, и

 работайте  в  рамках  законностей,  а не в рамках выдуманых вами

 терминов.

 

      ГОЛОВА.   Володимир   Іванович,   Геннадій   Юрійович  дуже

 підготовлена   людина.   І  він  доповідає  відповідно  до  того

 документу, який підготувала комісія.

      Будь  ласка,  Галина  Федерівна.  Це  не  поправка,  це  не

 поправка.

 

      РАДЧЕНКО.

 

      Моя  поправка  39  стосується слідуючого. Що Фонд держмайна

 виступає  засновником  підприємців змішанною формою власності. Я

 вважаю,  що Фонд держмайна засновником підприємств бути не може.

 Чому? Справа в тому, що засновником може бути той, хто  управляє

 державним майном, тобто орган уповноваженний управляти державним

 майном  за  погодженням  із Фондом джержавного майна. Це я думаю

 буде більш практична буде норма.

 

      ГОЛОВА.  Що скаже Фонд державного майна.

 

      БОНДАР.  Тут  ми  засновником  виступаєм як... тут в статті

 визначено,  що  ми  власники  майна,  що  приватизується.  І  ми

 виступаємо  не  як  орган  управління,  а  як власник майна, яке

 вносеться в статутний фонд. Це делеговане Верховною Радою нам це

 право  цим  же  законом.  Тому  ми  виступаємо  засновник  не як

 управління унас, а як власник майна. Ну, це інше питання. Просто

 засновниками  спільних  підприємств  ми  виступаємо,  як внеском

 майна державного.

 

      ГОЛОВА.  Я прошу уваги. Галина Федорівна, ми розглядаємо цю

 статтю  зараз, як державні органи приватизації, тобто перелік їх

 ведемо   з   їхніми   конкретними  функціями.  А  що  стосується

 управління. Це взагалі не предмет цього закону.

      Ще  є  зауваження  з  цього  приводу. Будь ласка, Пилипчук.

 Драгомарецький потім. Номер поправки?

 

      ПИЛИПЧУК.  Я  відносно  поправки, яка тільки що прозвучала.

 Справа  в  тому,  що  власність на майно і управління майном -це

 різні площини правових відносин. В зв'язку з цим Фонд державного

 майна може виступать співзасновником, як власник, але передавать

 управління  галузевим  міністерствам чи Міністерству фінансів чи

 іншому   державному  органу.  Через  те,  у  цивільній  практиці

 розділені  поняття  "власності  на майно" і "управління майном".

 Через  те форма запису у цьому законі, запропонованому комісією,

 є юридично вірною і відповідаєб Цивільному ....

 

      ГОЛОВА.  Я теж  саме сказав, але ви сказали краще. Хай буде

 так. Будь ласка, Драгомарецький.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ

      Уважаемые  коллеги!  Я  прошу обратить внимание на поправку

 Контрольной  комисии  ь51 и поправку члена Констрольной комиссии

 Рябченко  Александра.  Речь  идет  о  том,  кому  пидпорядкован,

 пидзвитен   та   пидконтролен  Фонд  державного  майна  Украины?

 Вернемся к истории вопроса.

      В  начале,  когда  был  принят Закон "По приватизації майна

 державних   підприємств"   Фонд  державного  майна  України  був

 піидпорядкованиый  і  підзвітний  Верховній  Раді України. Чому?

 Тому  що  в  статье  32  Закона  "О собственности" Верховна Рада

 является  субкектом собственности общегосударственной. Точно так

 же,  как  соответствующие  местные  Советы  являются  субкектами

 коммунальной собственности.

      1993  году  была  принята  постанова  Верховної  Ради  "Про

 соціально-економічне   і  політичне  становище,  що  склалося  в

 Україні,  та  шляхи  виходу з кризи". В этом постановлении одним

 рядком    Фонд   держмайна   и   Антимонопольный   комитет   был

 пидпорядкован Кабинету Министров Украины.

      ТО  есть, собственник лишился органа, который управляет его

 майном.  Наша  совместная  с  Рябченко  поправка  заключается  в

 следующем,    чтобы    Фонд   державного   майна   Украины   був

 підпорядкован,  пізвітен та підконтролен субкекту собственности.

 То есть, Верховной Раде Украины.

 

      ГОЛОВА.  Це  50  поправка  Контрольної  комісії  і  53, яка

 повністю відповідає тому, що сказав Сергій Дмитрович в принципі.

      Ми  заклали  невідповідність. Верховна Рада є власником від

 імені  народу,  а  розпоряджається  за  доручення Верховної Ради

 виявляється  не  власник,  не  Фонд  державного майна. І Фонд не

 підпорядкований.

      Зверніть увагу. Та постанова приймалась 2 червня 1993 року,

 якщо  я  не помиляюся приблизно на початку червня, і стосувалася

 ситуації.  Тобто,  тимчасово.  Ми  тимчасово тоді багато дурниць

 наробили,  але  це  були  не ці депутати. То були інші депутати.

 Тому,  мені  здається,  привести треба у відповідність. Остільки

 Верховна  Рада  виступає власником від імені народу, то треба ці

 норми розділити функції виконавчої гілки... структури виконавчої

 гілки  влади,  яка  управляє  майном,  і  власника цього майна -

 представника  законодавчого органу  Фонду  державного майна.

      Тобто,   пропозиція   Драгомарецького,   50-53   пропозиція

 Рябченка  ставиться   на   голосування.

 

      УГАРОВ  Г. Ю. Александр Александрович, я еще не высказал по

 этому   мнения  комиссии.

 

      ГОЛОВА. Ну, будь ласка, комісія що скаже.

 

      УГАРОВ  Г.  Ю.  Мнение  комиссии.  Фонд  госимущества  -это

 составляющая    исполнительная    власть.    Да.    И    понятие

 "пидпорядковане"  это  есть понятие оперативного управления этим

 имуществом.

      Верховный  Совет, к сожалению, не имеет ни органов ну из-за

 невозможности  оперативно  управлять  этим  процессом. Если Фонд

 госимущества находится в системе исполнительной власти, несмотря

 на  то,  что  он  подчинен  нам, подотчетен. Вернее, подотчетен,

 подконтролен,  вот.

      Поэтому  было  бы  более  рациональным  оставить его в этой

 системе  исполнительной  власти  и  чтоб  они  с ними оперативно

 работали.  А  всю  подконтрольную деятельность, которую проводит

 комиссия  возглавляемая  уважаемым  Сергеем  Дмитриевичем,  надо

 просто  более сильно активизировать, я считаю, с тем, чтобы Фонд

 имел,  так  сказать, и чувствовал свое влияние и ответственность

 за   эти  дела.

 

      ГОЛОВА.  Генадій  Юрійович, я наводив на засіданні Президії

 такий  приклад. Трубопровідний транспорт віднесений до об'єктів,

 які  не  підлагають приватизації. А через те, що Фонд державного

 майна    підпорядкований    Кабінету   Міністрів,   приватизація

 здійснюється,  хоч у переліку, затвердженому Верховною Радою, ці

 об'єкти занесені.

      Тому,  повинен  бути  порядок, як вчора говорив наш класик:

 "Мухі від котлет треба відділить". Котлети тут, а мухи в другому

 місці.

      Я   просив   би   проголосувати   за   пропозицію  депутата

 Драгомарецького  і Рябченка (поправки 50, 53 у вас перед очима).

 Ставлю на голосування.  Будь ласка.

 

      "за"

      Рішення прийнято.

      Тут  поправка  виникла  ще одна. Хоч в тій їдальні, про яку

 говорили  вчора,  мух  не було. Так, це уточненя, але воно не до

 норм закону стосується.

      Будь ласка, ще які поправки є?

      Пилипчук, номер поправки?

 

      ПИЛИПЧУК   В.   М.  Олександре  Олександровичу,  тепер  нам

 потрібно помінять бюджет Верховної Ради і Кабінету Міністрів, бо

 це було в бюджеті Кабінету Міністрів - Фонд державного майна.

      Друге.  Верховна Рада, виступаючи суб'єктом права власності

 на  майно,  вправі  делегувать  то любому органу, в тому числі і

 який   знаходиться   в  складі  Кабінету  Міністрів,  і  за  ним

 залишаються   функції   контролю.   І   цей   орган  підзвітний,

 підконтрольний Верховній Раді.

      Третє.  Якщо є порушення чинного законодавства з боку Фонду

 державного  майна,  відповідно до чинного законодавства Верховна

 Рада може виразить недовіру керівництву цього фонду.

      В  зв'язку з цим я просив би все-таки переглянуть тільки що

 проведене  голосування,  бо ми зробили помилку: ми взяли на себе

 функцію  управління  державним  майном  і  виконавчою,  частиною

 функцій виконавчої влади. Ми це зробили на емоціях. То не є наша

 функція  -управління  майном.  Управління  майном повинно буть у

 виконавчої   структури,   але  контроль  залишається,  у  нас  є

 спеціалізована  комісія,  як казав доповідач, і то є помилка те,

 що ми проголосували, просив би повернутись і переголосувати.

 

      ГОЛОВА.  Володимир  Мефодійович, давайте до третього читання

 повернемося,  а тоді подивимося як буде. Справа в тому, що, одну

 хвилиночку,    помилки    тут    немає,    прокуратура    раніше

 підпорядковувалася  Верховній Раді тільки і це не відбивалося на

 бюджеті  Верховної  Ради. Ми просто в бюджеті передбачаємо рядок

 для Фонду держмайна і виконання його функцій, а Фондом держмайна

 сьогодні  однаково  чи  він підпорядкован Кабінету Міністрів, чи

 Верховній Раді для процесу приватизації це не однаково. Тому раз

 проголосовано.  Ви  наполягаєте не голосуванні вашої пропозиції?

 Давайте поставимо.

      Одначе,   ну,  він  наполягає  на  голосуванні,  ставлю  на

 голосування.

 

      За -

      Верховна Рада думає інакше, так що не будемо.

      Ще, будь ласка, до сьомої статті Драгомарецький.

      Поправка.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ.

 

      Уважаемые  коллеги,  я  прошу  обратить внимание на поравку

 нашей  комиссии  номер 54 в першому примирнику. Подивіться, будь

 ласка,  редакція запропонована комісією: голова Фонду держамайна

 України   звільняється  з  посади  Верховною  Радою  України  за

 поданням  Президента України.

      Уважаемые   коллеги,   вы  понимаете  что  значит  поданням

 Презыдента.   Во-первых,   это   не  логично  когда  не  субкект

 собственности   предлагает   руководителя  органу,  управляющего

 собственностью.  Во-вторых,  это сеет систему личной зависимости

 точно  также  как с прокурором. Казалось бы, вернее, не казалось

 бы,  а  считаю  более  лгичным  и  последловательным  чтобы было

 сформулировано  так:  "Голова  Фонду  державного  майна  України

 призначається  на посаду і звільняється з посади Верховною Радою

 України   за   поданням   Голови  Верховної  Ради  України".  Мы

 последовательно  реализуем  тот  принцип,  который  был заложен,

 проголосованный в предыдущей статье.

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      ГОЛОВА.  Геннадій Юрійович, будь ласка.

 

      УГАРОВ  Г.Ю.    Ну,  если  уже  Фонд  держмайна не входит в

 систему   исполнительной   власти,   а   мы   только   что   это

 проголосовали,  несмотря  на  возражения...  Тем  не менее, я не

 поддерживаю предложение Сергея Дмитриевича.

 

      ГОЛОВА.  Ясно.

 

      УГАРОВ Г.Ю. ..Не поддерживаю, потому что я все-таки считаю,

 что  Фонд  находит... должен находиться в системе исполнительной

 власти  полд  очень  жестким контролем. Может быть, жесточайшим,

 если кому-то  это  очень  угодно! Но обязательно - под контролем

 Верховного   Совета!   Но   это   является   неоткмлемой  частью

 оперативного   управления   имуществом   с   теми   функциями  и

 качествами,  присущими органам управления исполнителньой власти.

 И   если   есть.............  если  есть  возможность,  2  слова

 представителю Фонда.

 

      БОНДАР.  Справа  в тому, що, дійсно, проголосована до цього

 поправка   вносить   дезорганізацію   у  всю  структуру  органів

 приватизації -єдина система зруйнована таким чином... І тоді все

 треба  змінювати,  дійсно,  по закону. Все змінюється, тому що у

 нас органи приватизації входять в систему виконавчої влади. Ми в

 склад  Кабміну...  голова  тепер  не входить Фонду. І все за цим

 слідує.... Все треба розглядати...

 

      ГОЛОВА.  Я  прошу  загальними  дефініціями  не закривать цю

 справу...  Прокуратура теж не відноситься до законодавчої влади,

 але  вона  призначалась,  функціонувала... Так само, як, скажем,

 Служба  безпеки.  Ніхто  підозри  не  мав,  що  це  є  структура

 законодавчої влади. Це виконавча структура, чисто! Ми не повинні

 перехвачувати  функцію  кадрову  від  основної функції органу. І

 тому ніхто не втручається в систему - система буде працювати, як

 і працює, у виконавчих органах. Аякже?!

      Будь  ласка,  Драгомарецький.  Я... Одну хвилинку, я ставлю

 пропозицію Драгомарецького на голосування.

 

      "За" -

      Рішення  не  підтримано.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Спокійно. Спокійно, спокійно. Я вважаю, що теж біди великої

 немає  в принципі, тому що інакше нам тут доведеться долати вето

 Президента 280  голосів збирати, а так...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Я  прошу уваги. Ну, Зарудний появився на сесії, будь ласка,

 спокійно, сопкійно... Вмі  заспокойтеся, треба.....

      ШУМ У ЗАЛІ

      Будь ласка, зараз, Новіков, прошу... Новіков... Дайте слово

 Новікову.

 

      НОВІКОВ.

      Уважаемые  депутаты,  поправка номер 47, которую я подавал,

 онп  предусматривает  еще  1 орган, который существует везде и у

 нас  кстати. Я попрошу вас внимательно послушать, потому что это

 очень важная поправка.

 

      ГОЛОВА.  Будьте  уважні,  надзвичайно важлива поправка 47 в

 першому ... документі.

 

      НОВІКОВ. Дело  в том, что...

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА. Увага, одну хвилиночку....

 

      НОВІКОВ. Ну  уж если говорить  серьезно, то...

 

      ГОЛОВА. Одну хвилиночку, одну хвилинку... ми

 

      НОВІКОВ... приватизация осуществляется только в виде ценных

 бумаг,  потому  что  сам завод, так сказать, с места на место не

 переносится  и  все  аферы  и  все махинации производят только с

 документами,  ценными  бумагами. И поэтому все те аферы, которые

 делались  с  трастами,  с  денежными  средствами  населения -это

 "детский лепет" по сравнению с тем, что будет делаться с ценными

 бумагами, когда пойдет массовая  приватизация.

      Поэтому  во  всех  странах  существует  комиссия, которая я

 предлагаю, Комиссия по ценным бумагам и так далее. она создана и

 у  нас  укзом  президента. И, если мы сейчас не введем ее здесь,

 как  орган,  который  работает  в  этой сфере и мало того, там в

 следующщих поправках я предусматриваю, что она назначается также

 как   и   председатель  Фонда  госимущества,  председатель  этой

 комиссии  верховным  Советом,  то мы опять же сами себя высекли.

 Мало  того,  этот  вопрос  будет  в дальнейшем не регулироваться

 законодательством,  а  поскольку  эта  структура  создана указом

 Президента  и  положение о ней утверждается укзом Президента, то

 всю  эту  сферу,  а  это  по сути, и ест приватизация, мы отдаем

 Президенту.  И  тогда  весь  этот  закон не стоит и трех копеек,

 потому  что  мы  будем  принимать  решение  о  том, чтобы что-то

 приватизировать,  а вот как, за какую цену, кому и как -мывообще

 влиять не будем.

      И  именно  поэтому  эту  мою  поправку и вылучила Комиссия,

 которая  минимально хочет, чтобы Верховный Совет как-то влиял на

 приватизацию.

      Поэтому  я  настаиваю  на  своей  попраке  и  прошу  вас ее

 поддержать.   А  если  вы  ее  не  поддержите,  тогда  возьмите,

 поскольку  это поименное голосование, этот день отметьте в своем

 календаре,  потому  что потом эти миллионы людей обманутых будут

 приходить  именно  к  вам, а не ко мне, потому что я снял уже со

 своей  совести,  внеся  эту  поправку.

 

      ГОЛОВА.   Я  прошу  уваги,  будь ласка,  одну  секундочку.

      Ми  розглядали  в  першому  читанні  Закон "Про обіг цінних

 паперів",   де   передбачені   функції  державної  комісії,  яка

 безпосередньоо приймає участь в процесах приватизації. Це одна з

 изначених  або  головних функцій цієї комісії. І з другого боку,

 це изначна  роль  в процесі  приватизації  саме   цієї  комісії.

      Тому  в цьому законі, само собою, потрібно передбачити роль

 і  те,  що  говорить Новіков, повністю відповідає всій ідеології

 процесу  приватизації.

      Тому  я  просив  би  підтримати, я перевищу тут свої права,

 підтримати  пропозицію  депутата Новікова, вона викладена, це 49

 поправка  в      першому  документі.

 

      УГАРОВ. Если позволите два слова, Александр Александрович.

      Государственная  Комисия  по  ценным  бумагам  и  фондовому

 рынку,  она  не  входит  в  систему органов приватизации, она не

 входит,   эта   Комиссия   прежде   всего  во  всем  мире  носит

 контролирующие  функции.  В  систему органов приватизации она не

 входит.

      А  статья 7 гласит: "Державну політику в сфері приватизації

 здійснюють... "

      Эта  комиссия  не  может  этого  делать  по своим природным

 функциям.  Другое  дело, что она может, конечно, контролировать,

 назначать и управлять, но э то не система органов приватизации.

 

      ГОЛОВА.  еннадій  Юрійович, ви такий визначний ринковик, ви

 повинні  знати, що Фонд державного майна працює на прешому етапі

 як  визначальна  структура.

      А  на  другому  етапі,  коли розпочнеться діяльність цінних

 паперів,  і  ринок  цінних  паперів  увійде  в повний обіг, тоді

 державна  комісія  буде  безпосереднім  і основним суб'єктом або

 держаним органом приватизації.

 

       УГАРОВ  Г.  Ю.  На  основании  закона державной комісії по

 цінним  паперам та фондовому ринку. Согласен. Но не на основаніі

 єтого закона.

 

      ГОЛОВА.  Ще раз Новіков і Кв'ятковський.

 

      НОВІКОВ.  Уважаемые  депутаты,  дело  в  том, что нас опять

 вводят  в  заблуждение. Если мы принимаем эту поправку, то тогда

 по  Фонду  госимущества вылучаются функции (..............) этих

 организаций,  которые  занимаются  ценными бумагами и передаются

 как  и  полагается по указу именно этой, по нашему закону именно

 этой  комиссии.  Потому  что  мы проводили спеуиальное заседание

 комиссии,  на  которой  выясняли,  что  же  происходит  с  этими

 трастами  и  как  это  все  было.  Почему  обман  был?  Там были

 представители Национального банка, Генеральной прокуратуры, были

 представители Фонда госимущества и та к далее. И выяснилось, что

 разрешения  этого  фонда  госимущества  не контролирует никто. И

 потом  эти  организации вытворяют что попало, а выяснить, что же

 они  делают  никто  не  может,  потому  что нет органов. Если мы

 сейчас  не  введм  этот  орган, томы действительно берем на себя

 ответсвенность а все последствия, которые потом случатся.

      Поэтому я прошу вас все-таки поддержать.

 

      ГОЛОВА.  Квятковський.

 

      КВЯТКОВСЬКИЙ.  Шановні  депутати,  я  б  хотів би повторити

 слова  Олександра  Олександровича  про  класика,  який казав, що

 потрібно муха окремо, а (..............) окремо.

      Я  хочу  сказати,  що  комісія  по  цінним  паперам повинна

 контролювати   фондовий   ринок,   який  створюється  в  процесі

 приватизації.  Але  це  не  є  приватизацією. І тут дійсно можна

 погодитись   з   тим,  що  комісія  по  цінним  паперам  повинна

 ліцінзувати   діяльність  фінансових  посередників,  а  не  Фонд

 держмайна.  Але  це  не  означає,  що  державну політику в сфері

 приватизації повинна проводити комісія по цінним паперам.

      Комісія   поцінним   паперм  по  винна  проводити  державну

 політику на фондовому  ринку. А це абсолютно різні речі.

 

      ГОЛОВА.   Одначе   є  пропозиція  депутата  Новікова,  вона

 аргументована.   Я   ставлю   її  на  голосування.  Будь  ласка,

 голосується пропозиція депутата Новікова.

 

      "За" -

      Вона не одержала потрібної кількості голосів.

      Оголошується  перерва на півгодини. Прошу після перерви всі

 дружно на місця.

                              - 90 -

                          ПІСЛЯ   ПЕРЕРВИ

 

      ГОЛОВА. Будь ласка,  сідайте  на місця.

      А  про  що   з мотивів? Будь ласка.  134  дайте.

 

      ПУДРИК В.Ю

      Пудрик,  Макеевка.  В  перерыве  собралась  наша комиссия и

 пришла  к  такому  выводу, что путем поправок настолько меняется

 идеологическая  концепция  Закона, что я считаю, или вернее, это

 не  только  мое  мнение. Это мнение всей нашей комиссии -что его

 нужно отправить опять к нам комиссию на доработку. Вот те там 4-

 5  пунктом,  что  вы приняли, а остальные -потому что мы уйдем в

 такие  дебри, что   концов  мы  потом  не  найдем.

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка. Тут нема нема ніяких, російською мовою

 кажучи,  дебрів.  Тут все в порядку. Тальше йде все в нормальній

 нормі.  Треба  приймати  документ, тому що, відсилаючи раз-пораз

 цей  проект,  ми  просто  погіршим  ситуацію.  Треба  працювать.

 Нормально,  все  йде    так  як  слід.

 

      УГАРОВ  Г.  Ю.  Александр Александрович, действительно были

 внесены изменения, которые существенно изменяют всю...

 

      ГОЛОВА.     Значить,    до    третього    читання    будете

 доопрацьовувати. Спокійно.

      Будь  ласка,  не вигукуйте на місці. Поверніться сюди. Будь

 ласка.

      До 7 статті ще зауваження які? Будь ласка, Драгомарецький.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ

      7  статья.  Уважаемый  александр  Александрович!  Уважаемые

 коллеги!  Значит, наше зауваження до 7 статьи -поправка: "Голова

 Фонду  державного  майна  України  входить   до складу...

 

      ГОЛОВА. Номер поправки?

 

      ДРАГОІАРЕЦЬКИЙ. Ой, я извиняюсь, это не наша... А, вот, я

 хочу  обратить  внимание:  чисто редакционный момент. В статье 7

 пункт   2,   там   было  так:  "Фонд  державного  майна  України

 підпорядкований  Кабінету  Міністрів  України..."  Ні,  ні,  ні,

 положення   про   Фонд  державого  майна  України  розробляється

 Кабінетом  Міністрів України та затверджується Указом Президента

 України".   Вот   это   вот  "затверджується  указом  Президента

 України"...

 

      ГОЛОВА. Голова Фонду?

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ. Голова Фонду -ми уже голосовали. Вот пункт

 2   седьмой   статьи:   кем  затверджується  положення  Кабінету

 Міністрів  України. "Положення про Фонд державного майна України

 розробляється  Кабінетом  Міністрів  України  та  затверджується

 указом  Президента  України".  "Указом Президента України " надо

 убрать. І я хочу сделать еще одну реплику.

      Уважаемые коллеги, когда господин Угаров говорит о том, что

 мы  лишаем  Президента  права законодательной инициативы с целою

 приватизации,  то я хочу сказать: это неверно ни по существу, ни

 по  форме.  Ибо  право  указами управлять процессом приватизации

 лышыл  сам  себя  Президент, он от этого отказался, и сделал это

 публично  в  Конституционном  Договоре  в  статье  18 пункт 2, а

 господин   Угаров,   скрепив   своей   подписью  этот  документ,

 подтвердил  позицию  Президента.  Но зачем же подставлять в этой

 ситуации без конца Президента?

 

      ПУДРИК.  Мы обсуждаем позицию господина Угарова или Закон о

 приватизации, Сергей Дмитриевич?

 

      ГОЛОВА.  Мы обсуждаем существо вопроса. Будьте добры, будте

 уважні. Що ви скажете на цю пропозицію?

 

      УГАРОВ Г.Ю. Это предложение уже...

 

      ГОЛОВА.  Ще  раз  прошу: будь ласка, говоріть тихіше один з

 одним, депутати.

 

      УГАРОВ   Г.  Ю.  Это  предложение  было  внесено  депутатом

 Коломойцевым, ь 34, уже подготовлено редакцией нашей комиссии. В

 прежней   редакции   было  "затверджується  Кабінетом  Міністрів

 України",  здесь  "затверджується  указом Президента України". Я

 считаю,  что  вообще  должен  быть  закон  про  Фонд держамайна,

 который был бы принят на Верховном Совете.

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      ГОЛОВА.  Дуже правильно. Тоді можна було б сказати, що

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ.   Затверджується  Верховної  Ради  України,

 положення про Фонд Держмайна.

 

      ГОЛОВА.  Давайте тоді так запишемо.

 

      УГАРОВ.  Ну,  хотя  положени  мы  не  утверждаем,  это

 функция Кабинета Министров утверждать положение.

 

      ГОЛОВА. І діє на основі Закону "Про Фонд Державного майна".

 А  в  постанові  запишимо  розробку  цього  закону,  де на норму

 юридичну, на формулу закону покладемо положення.

 

      УГАРОВ. Справедливо.

 

      ГОЛОВА.  Так можна проголосувати цю норму. Генадій Юрійович

 не заперечує. Можна цю? Валентина Петрівна, будь ласка.

      Я прошу увага!

 

      СЕМЕНЮК.     159 виборчий округ. Депутат Семенюк.

 

      Олександре Олександровичу, ми не можем цю норму голосувати,

 тому що у нас діє тимчасове положення про Фонд Державного майна,

 а не закон.

 

      ГОЛОВА. Ми ж і мову ведем про те, що і діє на основі закону

 "Про Фонд Державного майна".

 

      УГАРОВ Г.Ю. А временное положение никто не отменяет.

 

      ГОЛОВА.  Це  положення  працює поки буде прийнятий закон, а

 наше  завдання  полягає  в тому, щоб скоріше прийняти закон, щоб

 був закон і все.

 

      СЕМЕНЮК  У постанову записать пропозицію.

 

      ГОЛОВА.  Нема заперечень.

 

      СЕМЕНЮК    Не буде.

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка, пропозиція Драгомарецького підтримана

 комісією  в  цьому  випадку,  ставиться  на  голосування. Увага!

 Дружно.

 

      За -

      Будь  ласка,  ще раз оголосіть що вийшло. Справа в тому, що

 тільки  16  чоловік голосує проти і не приймається норма, яка не

 викликає  заперечень ні в кого, треба підготувати закон про Фонд

 Держмайна.  В  нього  будуть  функції,  він ще буде працювати ще

 довгий   період   і  треба  цьому  органу,  який  затверджується

 Верховною   Радою,   треба   йому   дати   нормальні,  нормальну

 законодавчу основу для роботи.

 

      УГАРОВ Г.Ю. И легитимность...

 

      ГОЛОВА.  Легітимність, правильно!

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Іване Захаровичу, сідайте, голосуйте...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

      Приготувалоися? Анатолій Степанович?

      Будь   ласка,  ставлю  ще  раз  на  голосування  пропозицію

 Драгомарецького, яка ні в кого не викликає заперечень.

 

      "За" -

      Ще раз пояснюю суть питання... Ще раз пояснюю суть питання.

 Ну,  кому  ви....  чому  ви  руками  розводите?  Біжіть  та  тим

 розведіть!..  Ще  раз  посянюю  суть  питання. Вона зводиться до

 того,  що  Фонд  державного  майна  повинен  працювати на основі

 Закону  про  Фонд державного майна, а до прийнятття цього закону

 він буде керуватися тимчасовим положенням. Так от в постанові ми

 запишемо   доручення   комісії -  підготувати   Закон  про  Фонд

 державного  майна  разом  із  самим Фондом, а тим часом треба це

 закласти  в  норму  закону.  Бо  це  є  законодавча  основа  для

 функціонування   органу   приватизації.   Всім  зрозуміло?  Тому

 пропозиція  Драгомарецького  ще  раз ставиться на голсоування. Я

 прошу  її  підтримати.  Всіх  брати участь в голосуванні! Я чому

 наполягаю і зобов'язаний ставити -тому, що більше 100 чоловік не

 беруть участь в голосуванні. Давайте...

      (Шум у залі, окремі вигуки)

 

      "За" -

      Прийнята поправка.

      Ще  до сьомої... сьомої статті? Будь ласка, Драгомарецький.

 Номер поправки?

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ С.Д. Редакционная!

 

      ГОЛОВА.   Так,   редакційно   виправить   до  3-го  читання

 юрвідділ...

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ.... А,  ну там надо...

 

      ГОЛОВА. Ну, внесете в юрвідділ, вони виправялть, ну, про що

 мова? Давайте не будемо....

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ...   Голова  Фонду  державного  майна  України

 вхидить до складу Кабінету Міністрів України. С учетом того, что

 мы  приняли , что.......

 

      ГОЛОВА.... За  посадою...

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ... За посадою...

 

      ГОЛОВА.  Так... Нема заперечень? Додати слово "за посадою",

 ставлю на голосування.

 

      "За"-

      Так...  Знімається  протиріччя  , про яке говорив заступник

 голови  фонду, що відірвана від виконавчої влади. Все в порядку,

 всі на  місці. Ще є зауваження? Немає.

      Стаття   7   із  проголосованими  поправками  ставиться  на

 голосування. Увага...

 

      "За"-

      Рішення  прийнято.

      8 стаття. Покупці... покупцями об'єктів приватизації можуть

 бути  і  далі  іде  перелік,  опчинаючи з громадян України і так

 дальше...   Які  зауваження?  Всі  враховані,  здається.  Галина

 Федорівна,  поправка 43 у новому документі.

 

      РАДЧЕНКО.

      Шановний Олександре Олександровичу, шановні колеги! Коли ми

 уважно  читаємо  це оцюю статтю: покупцями об'єктів приватизації

 можуть  бути  громадяне  України,  іноземні громадяне, особи без

 громадянства.   Складується   думка,  що  іноземні  громадяни  і

 громадяни  України  ставляться  в  рівні  умови, хоча в статті 2

 замічено, що  громадяне  України мають пріоритетне право.

      Я вважаю, що у цій статті потрібно зробити таку поправку, а

 конкретно   добавити...   Значить,   так:   покупцями   об'єктів

 приватизації  можуть  бути  громадяни України -це одна категорія

 громадян, іноземні громадяни і громадяни без громадянства, особи

 без громадянства - це інша категорія  громадян.

      Іноземні  громадяни  і  особи  без  громадянства  -це  інша

 категорія  буде  покупців.

      і  написати:

      "При відсутності ббажаючих громадян в Україні приватизувати

 даний  об'єкт  в  місячний  термін  з  дня  опублікування списку

 об'єкту,  що   пропонується для  приватизації".

 

      ГОЛОВА.  Тобто,  окремими  рядком:  "Іноземні  громадяни та

 овоби без громадянства...." А в дужках записатв "при відсутності

 ажаючих  громадян   України  на  приватизацію  об'єкту".

      Але  якщо закон приватизується, а громадянин України бажає,

 та не може, як казав Саахов, вірніше, в тості , ви пам'ятаєте, в

 "Кавказской  пленнице":  "Є  бажання, але немає можливостей". Як

 тут  бути?" А  за  аукціоном  продається  обб'єкт.

 

      УГАРОВ. Дело в том, что мы руководствовались нормами, в

 данном  случае  это  нормы  международного  права,  это  не наши

 желания  как-то  ущемить,  естественно, это нормы международного

 права:  всем  перечисленным категориям дается эта возможность. И

 если  кто-то  откажется  из  граждан  Украины,  то  могут  э  ти

 присоединится.

      Если  лучшие условия дадут, то, естественно, они осуществят

 свою...

 

      ГОЛОВА.  Мова  йде  про  те,  що це стаття, яка лає перелік

 покупців,  вона  не   позначає  процедуру.

      Тому  в тих статтях, де буде визначена процедура реалізації

 права  на  майно,  там  треба  передбачити  певні  обмеження або

 пріоритети  для ол громадян   України

       А  в  даному  випадку,  є  суб'єктом права, тим більше, за

 законодавством  нашим, якщо в міжнародних документах норма ця є,

 а  ми приєднані до тих документів, чи ми їх ратифікували або що,

 чи  визнали  це  у  відповідній  конвенції, то ми керуємось цими

 нормами, і вони повинні стати частиною нашого законодавства.

 

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Тоді давайте  в  інших  статтях,  слідкуйте  за  цим.

      Ще  пропозиції? Бондар.

 

      БОНДАР.  Тут  в 5 пункті цієї статті це враховано: державна

 програма  приватизації  стосовно конкретних об'єктів можуть бути

 інші   об'єкти.   І  уже  там  буде  визначено,  хто  має  право

 пріоритету.

 

      ГОЛОВА.  Тобто,  це  буде  враховано.

      Немає інших  зауважень?

      Стаття  8  "Покупці"  ставиться  на  голосоуванян  в цілому.

      Будь ласка, нормальна стаття восьма.

      Зніміть голосування. Драгомарецький прошу.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ   С.  Д.  Драгомарецкий,  Одесса.  Уважаемые

 коллеги,   я   хотел  бы  обратить  ваше  внимание  на  поправку

 контрольной  комиссии  номер 74. речь идет о статье 8 "Покупці",

 там  пункт  2. Он звучит так: "Для спільної участі вприватизації

 громадян  можуть  створювати  господарське товариство у порядку,

 встановленому чинним законодавством України".

      Но  мы зафиксировали с вами приоритет трудовых коллективов.

 Поэтому я хочу добавить  и это будет существенной конкретизацией

 закона   следующее   положение.   "Господарське   товариство..."

 поправка   74   "...   товариство   членом  може  бути  покупцом

 господарське  товариство членів трудового колективу підприємств,

 що  приватизуються,  засновуються  на підставі рішення загальних

 зборів,  у  яких  брали  участь  більше 50 процентів працівників

 підприємств  або  їхніх  уповноважень  за  умови,  що  більше 40

 відсотків  працюючих  стали  членами  господарського товариства.

 Воно   ористується   пріоритетним   правом   на   вибір  способу

 приватизації,  крім  випадків  щодо  яких встановленні обмеження

 законодавчими актами України".

 

      ГОЛОВА.  Геннадій Юрійович, будь ласка. Мені здається це як

 раз той приклад, що і у Галини Федорівни був. Він трошки з іншої

 статті  записуєте  номру  цю,  тому  що  2  пункт передбачає для

 спільної  участі  в  приватизації  громадяни  можуть  створювати

 господарські товариства. Члени трудового колективу теж створюють

 господарське  товариство  під  час  процесу приватизації, в тому

 числі   члени   трудового  колективу  у  порядку,  встановленому

 законодавством   України.   Так   мені   здається,   але  як  ви

 наполягаєте, будь ласка.

      Ще раз Драгомарецькому дайте слово.

 

      ДРАГМОАРЕЦЬКИЙ  С.  Д.  Александр  Александрович,  тут  вся

 суть...  Возьмите  4,  3 и 2 снизу прочтите строчку. Это я хочу,

 чтоб   это   господарське   товариство   створювалось   трудовым

 колектывом  и  мало  приорытетне  право.  Вот  что  там главное,

 подчеркиваю.

 

      ГОЛОВА. Ну, ми ж проголосували. Це вже ясно в принципах і в

 18 статті.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ  С.  Д.  Да, но вы посмотрите в пункте 2 там

 нет  трудового коллектива. Значит, трудовой коллектив выходит на

 приватизацию через господарське товарыство.

 

      ГОЛОВА.  Будь ласка, дивіться ще раз, 2 стаття: "... в тому

 числі і членів трудових колективів". Я читаю в правій колонці.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ.  Но  не  члены трудового коллектива пользуются

 пильгами,   а   трудовой  коллектив...  Субкектом  хозяйственной

 дейстельности   трудового   коллектива   является   господарське

 товарыство. Понимаете?

      Членам   трудового  коллектива  непосредственно  вы  пильги

 никакие предоставить не можете, кроме, ну, то что за сектификаты

 25 процентов получать.

 

      ГОЛОВА.  Як  приватизується,  як  виражається  позиція  або

 функція  трудового  колективу  чи  право  тредового колективу як

 реалізується під час приватизації за пріоритетним його правом?

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ. А я вот как раз хочу привести пример, когда

 я   критиковал,   что   на  свое  заблуждение  по  монополизации

 трудовогоколектива.  Представте  себе: проводится некоммерческий

 конкурс,  ради результата конкурса для трудового коллектива и не

 для  трудового  коллетива.  При прочих равных условиях приоритет

 получает трудовой коллектив.

      Но  там  члены  трудового  коллектива  у  них  выписаны,  а

 субкектом юридическим будут трудовой коллектив. Через что? Через

 создание  господарского  товарыства,  где минимум 50 процентов -

 члены трудового коллектива.

      Вот  поэтому я хотел бы, чтобы это было внесено. Это усилит

 нашу позицию.

 

      УГАРОВ.  В  хозяйственной  деятельности  принимает  участие

 госпадарське товарыство. И это прежде всего. И поэтому на основе

 этого  и  выписана  та ссылка, которая здесь приводится: часть 3

 статьи 25.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка, ще раз ми вернемось до цього питання.

      Квятковський.

 

      КВЯТКОВСЬКИЙ. В тому, що каже Сергій Драгомарецький, є один

 небезпечений  чи  чисто  юридичний  момент,  бо  тоді  в  одному

 товаристві  будуть фактично два господарських товариства. Тобто,

 перше  -це  господарське  товариство  трудового  колективу, який

 приймає  участь  в  приватизації  господарського  товариства, як

 цілісного  майнового  комплексу.  Тому  я  вважаю,  що  поки  що

 потрібно  залишити  редакцію комісії і до третього читання це ще

 раз обміркувати.

 

      ГОЛОВА.  Сергій  Дмитрович,  можна...  Тоді  давайте  точне

 формулювання.  Тому  що  поки  що були неточними юридично. Дайте

 точно  за  що ми  повинні проголосувати. Скажіть.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ.  Уважаемые  коллеги!  Я  только лишь прошу тот

 пункт  2  в  редакции  комисии  даполнить  еще  положением,  что

 "господарське товариство члена трудового колективу підприємства,

 що  приватизуються,  засновуються  на підставі рішення загальних

 зборів, у яких брали участь більш 50 процентів працівників".

      Значит другого никакого уже створено не може буты.

      ...мовы,  що  бильше  50  видсоткив працюючых стали членами

 господарского   товарыства.   "Воно   користується  пріоритетним

 правом".   Вот  что  я  хочу   подчеркнуть.

      На  выбир способу  приватизиции. Тут    все логично.

 

      ГОЛОВА.  Вы  не  заперечуєте,  щоб  це  формулювання,  ну з

 редакційними  правками, там за умови десь крапка пишеться підряд

 і  взяти  все  це в дужки, оскільки воно дещо деталізує покупця.

 Тобто,   статус покупця.

 

      УГАРОВ Г.Ю. Конечно. Только детализация  происходит.

 

      ГОЛОВА.   Тобто,  іде  дальше  в  дужках  те,  що  пропонує

 Драгомарецький.  Будь ласка,  Бондар.

 

      БОНДАР

      Я  вважаю,  що  норма,  яку  пропонує  Драгомарецький, вона

 існувала   завжди   в   законодавстві.  Пільги  мали  товариства

 покупців,  де  більше  50  відсотків  трудового  колектива. І цю

 пільгу  не  треба  на всі статті нагружати. Ця стаття стосується

 тільки  визначення  покупців.  Більш  нічого. Буде 18, ця 21, де

 будуть пільги трудовим колективам і там буде це враховано.

      Це  просто  стаття,  яка  визначає покупців. Більше нічого.

 Вона не говорить  ні  про які пільги.

 

      ГОЛОВА.   А  якщо  тільки  так:  залишити  одну  частину  -

 "Господарське  товариство". Бо тут є ж. От правильно сказав ігор

 васильович.  Є  господарське  товариство  просто, є господарське

 товариство    трудового   колективу.

      Тому, якщо тут записати так "Господарське товариство членів

 трудового    колективу    підприємства,    що    приватизується,

 засновується  на  підставі рішень загальних зборів, в яких брало

 участь  більше  50  процентів  працівників  підприємства, або їх

 уповноважених представників". Крапка. І дальше не треба, тому що

 то  вже  є  процедура. Можна так.

      Квятковський  погоджується.  І Драгомарецький погоджується.

 Бо  там  іде  просто навантаження............. пріоритет. Так ми

 вже записали, що має пріоритет.

      Я прошу ще вас: давайте, а тоді в 18 статті додамо це.

      Ставлю   на  голосування  це  доповнення.  В  дужках  перше

 речення,    яке   пропонується   у   74   статті,   74   попраці

 Драгомарецького.  Голосуйте.  Перше речення в дужках нижче тези,

 яка в другому пункті є.

 

      "за"

 

      І проти нікого нема, і не вистачає 5 голосів, чи 7 голосів.

      Ще раз повторюю... Ви хочете всю фразу Драгомарецького?

      ШУМ У ЗАЛІ

      Значить,   Драгомарецький   знімає   другу   частину  своєї

 поправки,  залишає  першу  тільки,  перше  речення  в дужках, як

 доповнення  до другого пункту в редакції від комісії, в редакції

 комісії.

      Ставлю  на  голосування ще раз. Сергій Іванович, голосуйте.

 Голосуйте. Леонід Іванович, будь ласка, голосуйте. Вашого голосу

 не вистачає. Леонді Іванович, голосуйте!

 

      "за"

      Прийнято рішення.

      Ще зауваження до восьмої статті?

      Нема  вже.  Ставлю восьму статтю в цілому з поправками, які

 вже проголосовані.

      Увага! Катерина Семенівна голосуйте? Голосуйте дружно!

 

      "за"

      Георгій Іванович, купите їй молока у перерві.

      Стаття   9.  "Довірчі  товариства,  інвестиційні  фонди  та

 інвестиційні компанії".

      Враховані пропозиції були, і зауважень, ніби, немає.

 

      УГАРОВ Г.Ю. Да, здесь, практически, все поправки учтены.

 

      ГОЛОВА.  Там найбільше було зауважень Драгомарецького. Нема

 в вас? До дев'ятої статті нема.

      Стаття 9 ставиться на голосування.

 

      "за"

      Прийнято рішення.

      10  стаття  -Контрольні  комісії  з  питань приватизації -у

 новій  редакції,  у  новому  варіанті  всі враховані зауваження,

 майже  всі,  власне  повністю враховані крім одна, редакційна. В

 інших  нема зауважень? Нема. 10 стаття ставиться на голосування,

 10 стаття, яка не викликає дискусії ставиться на голосування.

 

      За -

      Приймається рішення.

      11  стаття  -Порядок  приватизації  -загальні  його формули

 виписані   з   урахуванням   пропозицій,  які  вносилися.  Немає

 заперечень?  Немає,  ставиться 11 стаття на голосування. У вас є

 зауваження,  одну  хвилинку, зніміть. Новіков. Ви будьте уважні.

 Новіков, зауваження Новікова, будь ласка. Поправка номер.

 

     НОВІКОВ.

 

      Поправка  номер.  Я  предложил  поправку  номер 85, которая

 отличается  от редакции, которая предложена комисссией, тем, что

 я  предлагаю,  и  там  это учтено, чтобы был общегосударственный

 перечень   обкектов,   котрые   приватизируються,   с  указанием

 характеристик,  потому что на сегодняшний день мы таких перечней

 не  ведем,  не  знаем  и поэтому мы не можем реально привлечь ни

 инвестора  зарубежного,  ни  своего,  потому  что  то,  что  там

 написано  в местной газете публикуется, вы ж сами понимаете, что

 в какой-то деревне там, понимаете ли, опубликуют, там, в стенной

 газете  о  том, что приватизируется общегосударственный какой-то

 комплекс,  и  после этого будут говорить, что все об этом знали.

 Мало  того,  опубликуют  как  всегда  с  опозданием и так далее.

 Поэтому  это  не  хочет делать Фонд Госимущества, несотря на то,

 что   он   получил   деньги   на   создание   компкютерной  сети

 общенациональной и так далее, и так далее.

      Я прошу, чтоб это было введено в законе и чтоб все граждане

 нашей   страны   знали,  потому  что  у  нас  очень  неврамерное

 распределение  промышленности  по регионам и западные регионы не

 знают,  что  делается  в  восточных, и наоборот, соответственно.

 Поэтому мы  если  не  укажем  загальнодержавный этот перелик, то

 тогда  просто  не будет гласности при проведении приватизации. А

 если  не  публиковать  характеристики  обкектов, то по названиям

 обкектов  вы  ничего  не  поймете.  Поэтому прошу поддержать эту

 поправку.  Она  не  влечет  за  собой  никаких, так сказать, там

 концептуальных изменений, только единственное - здравый смысл.

 

      ГОЛОВА.  Геннадій Юрійович, як ви дивитесь?

 

      УГАРОВ   Г.   Ю.   Ну,   комиссия  исходила  из  того,  что

 загальнодержавный   перелик -  это,   прежде   всего,   документ

 законодательства,  а  не документ технических характеристик. Те,

 кто    заинтересован    в   инвестиции,   может   обратиться   в

 соответствующее  представительство  и  получит  полный  перечень

 документов  со  всеми  техническими  подробностями  деятельности

 этого  предприятия,  потому  что  без  этого  просто  не  пойдут

 инвестиции.  Здесь  я  согласен  в  том,  что  по  одному  не...

 инвестиции  не  пойдут. Но загальнодержавный перелик, который мы

 приняли  и который составляет уже достаточно серьезный том, -это

 прежде   всего   документ   законодательства  и  принимается  он

 Верховным Советом. А утверждать еще технические харакетристики в

 этом  перечне...  Ну,  в  таком  случае  надо  проводить  полную

 детальную  проверку  с  тем,  чтобы  в  наш документ не вкралась

 какая-то ошибка...

 

      ГОЛОВА.    Олександр    Васильович,   ви   наполягаєте   на

 голосуванні?    Пропозиція   Новікова   Олександра   Васильовича

 ставиться на голосування, будь ласка.

 

      "За" -

      Ще   зауваження   до   11-ї  статті?  Немає.  Ставиться  на

 голосування  11-та  стаття в цілому, будь ласка. В цілому стаття

 голосується.

 

      "За" -

      ПРрйнято рішення.

      12-та  стаття  -"Подання  заяви  і  прийнятття  рішення про

 приватизацуію".  Виписана  детально процедура. Які є зауваження?

 Чи не враховані? Будь ласка. Це сторінка 12 нового варіанту. Все

 враховано. Ставлю на голосування 12 статтю.

 

      "За"-

      Прийнято   рішення.   Стаття  13.  Комісія  з  приватизації

 об'єкта. Є і враховані, є відхилені деякі зауваження. Які будуть

 пропозиції?  Квятковський,  ага.  Є  на  руках  в  вас  ще  одне

 доповнення...  Квятковського  і  інших депутатів. Змісту такого:

 доповнити   пункт   2  статті  13  абзацем  такого  змісту.  для

 забезпечення  гласності  та  прозорості  приватизації  до складу

 Комісії  з  приватизації  об'єкта  і  конкурсної  комісії можуть

 входити    народні    депутати   України.   Власне   це   й   не

 заперечується...

      ШУМ У ЗАЛІ

      Так.  Будь  ласка,  дайте  Квятковському  слово,  дам і вам

 слово.  Потім........ Михайлович...

 

      КВЯТКОВСЬКИЙ.  Шановні депутати, я хотів би звернути увагу,

 що, по-перше, ця комісія не платна.

      По-друге.   До  того...  по  чому  нема  суперечень...  От,

 подивіться,  до  складу  комісії  входять  на паритетних засадах

 представники  місцевих  Рад, а коли ми починаємо розкручувати чи

 через  контрольну  комісію  по  приватизації...  ті  об'єкти, по

 яким...  виникають  питання,  то,  якщо  були  б  присутні в цих

 комісіях народні депутати України, то нам би набагато проще було

 б   відслідковувати   як   здійснюється   приватизація  таких...

 об'єктів.  Я  просто  не  розумію  чому  депутатам  місцевих Рад

 дозволяється,  а...  депутатам...  наародним депутатм України...

 вони  фактично  ігноруються...

 

      ГОЛОВА. Ясно...

 

      УГАРОВ.  Я  думаю,  что  имеет  смысл дополнить эту статью,

 немножко ее видоизменить. Могут входить депутаты Украины советов

 всех уровней, может быть такой вариант. С тем, чтобы...

 

      ГОЛОВА.   Депутатів  Рад  всіх  рівнів.

      Тобто, тут слово "представники Рад всіх рівнів " -і тоді це

 знімає  протиріччя.

       ШУМ   У   ЗАЛІ

       Ні?  не  так.

      Хвилиночку,  Леонід  Михайлович,  Полтава.

 

      ВЕРНИГОРА.  Олександр  Олександрович,  якби  не було указу

 Україна  від 26 листопада 1994 року про обмеження представництва

 в  Комісії  -директор  і головний бухгалтер, то можна було б оцю

 поправку  якось  не голосувать, 59-у.

      Але  коли приватизація йде в інтересах трудового колективу,

 то  ми  пропонуємо  все-таки,  щоби  у  комісії  був повноважний

 представник  уповноваженого  органу  або  профспілковий комітет,

 який  ним  являється.

      Без  цього  хто  ж  буде  контрактовий директор в інтересах

 колективу   робить  приватизацію?

       Я прошу проголосувать 39 поправку в нашій редакції.

 

      ГОЛОВА.   Який  це  номер  поправки,  59-а.

      Тобто,  додати  слова:  в  тому  числі від представницького

 органу  трудового колективу -профспілкового комітету, або іншого

 уповноваженого ним   органу.

 

      УГАРОВ. Да, но мы по депутатам еще не закончили вопрос.

 

      ГОЛОВА.  По  депутатам  ми  давайте  зараз.

      Ну,  давайте  Тарану  ще  дамо  слово,  давайте закінчимо з

 депутатами,  а потім.

      Ну,  будь ласка,  Таран.

 

      ТАРАН.   Запорожская  область.

      Кстати, здесь сидит и Судницын, и Квятковский, и Ельяшкевич

 другие.  Я  не  возражаю, я как представитель "Моторсечи" просто

 напоминаю   народным  дептуатм  Украаины,  с  вами  встжречались

 представители   дирекции,   правления  теперешнего  акционерного

 общества.  Подумайте, товаррищи, два года мы здесь заседаем, год

 до  этого  была  приватизация  в  "Мотор-Сичи" -крупнейшее в мире

 предприятия  авиационное,  сегодня  добил  Судницин  как депутат

 вместе с Квятковским и другими, добили директора, добили сегодня

 правление.  Дважды  еле  провели  собрание,  дважды  еле провели

 правление.  Я не возражаю, пускай народный депутат представитель

 трудового   коллектива.  Я  не  ездил  и  вы  никто  не  были  в

 Глиноземном  комбинате,  не  были на (..............), не были в

 Запорожье.

      Вы  понимаете  к чему клониться сегодня? И я хотел бы, чтоб

 услышали все радиослушатели. Не допускайте товарищи избиратели в

 свои  трудовые  коллективы  чужих  людей. Они вм только начудат,

 только   принесут   вред.   Вы  избрали  своих  избранников.  Не

 допускайте.

 

      ГОЛОВА. Я прошу заспокойтеся. Можна записати так: "Депутати

 з відповідного округу". Новіков прошу.

 

      НОВІКОВ. Уважаемые депутаты, мы сейчас как раз имеем пример

 вот этого, так сказать, лобировния и всего остального. Кто будет

 направлять  туда  депутатов  в эту комиссию? Решением Верхвоного

 Совета  будет  направляться  либо смоназначением депутата. Какая

 может    быть   паритетность,   если   туда   входят   напополам

 представители  трудового коллектива и местный фонд госимущества,

 то  есть  государство.  Чьи интересы будет представлять депутат?

 Свои? Чаще всего так и происходит.

      Здесь  не  один  пример  з  "Мотор-Січчю". Я могу назвать и

 другие  заводы,  куда входили наши депутаты, будем так говорить.

 Поэтому  не  поддавайтесьна  это.  Мало того, если... представте

 себе  в  полном соответсвии с этой поправкой могут войти все 400

 наших  депутатов  в  привтизацию  любого  обкекта,  мало того, с

 правом голоса. Что тогда будет решать эта комиссия?

      А   если  вы  все-таки  принимаете  поправку,  тогда  прошу

 включить   меня  во  все  комиссии,  которые  будут  созданы  на

 территории Украины в полном соответсвии с законом. И я тоже хочу

 там откусить свой кусок.

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка,  увага.  Спокійно. Не нервуйте. Павло

 Сергійович сідайте.

      Тут  така  справа народний депутат має право участі в будь-

 яких  комісіях. Так, це його право. Але, якщо ми так запишемо. А

 ви  уявляєте,  який  обсяг  приватизації  буде,  і  уявіть собі:

 люблять  депутата  в  тому  колективі,  який  приватизуеться.  І

 запрошують  його  туди:  "Давай, бо ми тобі віримо, що ти будеш,

 так  би  мовити,  справедливо відстоювать інтереси колективу". А

 хто  буде  закони  приймать?  Не  буде депутатів в цьому залі, д

 будуть всі сидіть по комісіях ділити майно.

      Я  думаю,  що  в нас є Контрольна комісія, вона буде робити

 те, що належить Верховній Раді. Драгомарецькому зараз.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ.  Вы  знаете,  этот  тот  редкий случай, мне

 кажется,  что  в  этом  зале  правы все. Прав Игорь Квятковский,

 который   говорит,   что  нужна  прозористь  приватизации,  прав

 Новиков,  который говорит, что будет лоббирование, прав и Таран.

 У  меня  есть  такое  предложение, потому что я с этой проблемой

 сталкивался. Давайте мы запишем: "не можуть входити депутати", а

 "можуть  брати участь у роботі". То есть, он не член комиссии, а

 как   народный   депутат,   имеющий   право  контролировать  все

 государсвенные...,  может  приехать  и  посмотреть  как работает

 комиссия.

 

      ГОЛОВА. Давайте так.

 

      ШУМ У ЗАЛІ

 

      БОНДАР. Шановні депутати! Я хочу роз'яснити технологію

 включення  в  склад комісії депутатів, щоб було зрозуміло. Орган

 приватизації,  коли  складає  комісії по приватизації, направляє

 листа  з проханням включити депутата. Вклюбчають завжди депутата

 цього  округу.  Тому  таку схему можна запровадити для депутатів

 Верховної  Ради,  але  обмежити "стратегічно важливими об'єктами

 групи "г"". І тоді буде все вирішено, щоб не по всім об'єктам.

 

      ГОЛОВА.  Давайте ще раз. Один варіант, який всіх, по моєму,

 задовольнить.   Була   пропозиція   тут   і,  по-моєму,.........

 Михайлович  з  цього  приводу говорив, депутатів Рад всіх рівнів

 передбачити,  депутатів  Рад  всіх  рівнів,  а дальше в робочому

 порядку це все буде визначаться.

      Нема  заперечень  у  депутатів?  Я ставлю на голосування цю

 пропозицію.

 

      "За" -

      Не одержала підтримки ця пропозиція.

      Ще пропозиція. Дайте Драгомарецького. Можуть брати участь.

      Я   розумію.   Одну   хвилину.   Ну,   ну...   Дайте  слово

 Драгомарецькому.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ.  Уважаемые  коллеги!  Я еще раз говорю, что

 очень правильная позиция Квятковского -обеспечить(...........).

      Но быть членами комиссии нам не надо, потому что появляются

 елементы  лобизма7  Брать  участь  можно.  Мне  говорят:  "Зачем

 вносить  это  в  Закон,  если  мы  по статусу и так можем?" Нет,

 уважаемые  коллеги!  Мы  по  законодательным...  по  нормативным

 документам  Фонда  держмайна,  скажем,  присутствовать  во время

 заседаний, скажем,   конкурсной  комиссии   не можем.

      Так  вот, как раз те моменты, что мы можем браты участь -ну

 естественно   без   права   голоса   -преодолеваем  этот  момент

 закрытости  и  придаем  этому  процессу  гласный  характер.  Это

 хороший  аргумент.

 

      ГОЛОВА.  Тому  тут записуєм так: за рішенням... Дивіться, є

 варіант,  другий  абзац: за рішенням комісії до її роботи можуть

 залучатися  експерти,  консультанти  та  інші  спеціалісти,  які

 користуються  на  її  засіданні правом дорадчого голосу, народні

 депутати  України. А  також  народні депутати  України.

 

      БОНДАР. За  рішенням комісії.

 

      ГОЛОВА. Але  тут   за   рішенням комісії. Я ж  кажу...

      ШУМ В ЗАЛІ

      Та  чому  городить.. Тому що так написано. Ви мені... Треба

 наперед  написать.  Давайте раніше напишемо. Ще раз давает точне

 формулювання і ідемо дальше. Будь ласка.

      Драгомарецькому  дайте  слово.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ.  Драгомарецкий. "Для забезпечення гласності

 та  прозорості  приватизації  в  роботі  Комісії  з приватизації

 об'єктів можуть брати участь народні депутати України". Все.

 

      ГОЛОВА. Ясно. Ставлю на голосування  цю пропозицію.

      Голосуйте "за" -  буде   точно.

 

      "За" -

      Приймається рішення.

      Профспілки.   (...........)  Леонід  Михайлович  Вернигора,

 прошу. Йде мова про поправку 62 Стояна.

 

      ВЕРНИГОРА Л.М.

 

      Я    ще    раз   прошу,   Олександре   Олександровичу,   що

 представницький  орган  трудового колективу повинен бути, який є

 за  законом.  Або профспілковий комітет, або інший уповноважений

 ним  орган.  А не тільки директор і головний бухгалтер, як це за

 Указом Президента. Я прошу це голосувать.

 

      ГОЛОВА.  Поправка  Стояна, 59 поправка на сторінці 13 новго

 тексту  є.  Вона  в вас перед очима. Вона зовсім не руйнує схему

 приватизації,  створення  комісії,  органів,  які займаються цим

 процесом.

      Тому,  я ставлю її на голосування. Підтримайте, будь ласка,

 підтримайте профспілки. І вам воздасться.  Будь ласка.

 

      "за"

      Прийнято рішення.

      Драгомарецький, ще.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ   С.   Д.   Уважаемые  коллеги,  посмотрите,

 пожалуйста, в первом "примірнику" наши предложения по, по пункту

 2  статьи  13.  Кстати,  есть достаточно много жалоб контрольной

 комиссии в связи с формированием.

 

      ГОЛОВА. Номер поправки назвіть.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ С.Д. Суть поправки заключается...

 

      ГОЛОВА. Номер поправки!

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ С.Д. А, номер поправки - 94.

 

      ГОЛОВА. 94 у старому , у попередньому варіанті.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ  С. Д. Да, посмотрите, пожалуйста. Там такая

 есть справка: "До складу комісії входять на паритетних засадах".

 Вот из-за слова "паритетних" возникает очень много противоречий.

      Мы  предлагаем:  "До  складу  комісії  входять за принципом

 однакового  представництва".  Потому  что,  особенно  когда идет

 голосование на конкурсных комиссиях, - это караул.

 

      ________________ Комиссия не возражает.

 

      ГОЛОВА. Комісія не заперечує.

      А що означає: "однакового представництва"? Юридична норма.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Тоді,  треба  пропорційного.  А, однакового... паритетного.

 Ясно. Нема заперечень?

      Ставлю  на  голосування  пропозицію  Драгомарецького,  будь

 ласка, Катерина Семенівна, голосуйте.

 

      За -

      Прийнято   рішення.   Ще?   Нема  більш  зауважень?  Стаття

 ставиться в цілому.

 

      За -

      Прийнято рішення.

      Стаття  14  -Проект  плану приватизації. Це власне технічна

 умова,  але дуже важлива і тому, увага, зауважень тут нема, вона

 продумана добре, вже виходячи з досвіду.

 

      ___________.  Да,  тем  более  с  замечаниями  юридического

 отдела.

 

      ГОЛОВА.  Співпадають.  Ставлю  на  голосування  14  статтю.

 Увага! Голосуйте. Сергій Васильович, голосуйте дружно.

 

      За -

      Рішення  підтримано. Пропозиція, способи приватизації, так?

 Новікову слово до 15 секунд.

      То  мабуть  не  ваша  картка, це хтось картку поніс із зони

 він. Не там боком повернута картка. Прошу. Говоріть.

 

      НОВІКОВ О.В.  Я  прошу  рассмотреть  102-ю поправку. Дело в

 том, что это тот самый случай, когда мы создаем закон, в котором

 сами  же  его  перечеркиваем,  потому  что  отнесение по группам

 обкектов   предусмотрено,   так  сказать,  это  не  законами,  а

 решениями там Фонда госимущества, Кабмина там и т. д., и т. д. И

 в  зависимости  от  того,  к  какой  группе будут отнесены какие

 обкекты, менять совершенным образом порядок приватизации и т. д.

 Поэтому   я   предлагал,  раз  мы  собираемся  жить  в  правовом

 государстве, то отнесение к этим группам из этих всех инструкций

 перенести  в закон. Комиссия это отклонила и опять же, в который

 раз, отстоять свою позицию на заседании комиссии я не мог просто

 потому,  что  они не приглашали меня на это заседание. И поэтому

 они его не включили. И я вас прошу включить, потому что тогда за

 нас  чиновники будут решать, что относится к обкектам групп "а",

 "б", "в", "г"... И так все, что мы здесь принимаем, это будет, в

 общем-то,  только  крыша  для чиновников, чтобы они могли своими

 инструкциями  полностью  менять все законодательство, потому что

 просто-напросто  наше  законодательство перестанет дейтсвовать в

 своей части.

      Поэтому  прошу  поддержать.  Не поддержите - ну что ж, ваше

 решение...

 

      ГОЛОВА.   Геннадій Юрійович...

 

      УГАРОВ  Г.Ю.    Я  готов пояснить позицию комиссии по этому

 поводу.

      Все     характеристики     обкектов    (стоимостные    там,

 количественные,   обкемные)  даются  в  Программе  приватизации,

 которую мы тоже принимаем. Принимаем... И если есть несогласия с

 той  или  иной  подачей,  то это можно отстаивать свою позицию в

 Программе  приватизации.  Нагружать  постоянно действующий закон

 всеми  этими...  всей  этой  детализацией  комиссия  не  считает

 нужной.

      Вся  характеристика обкектов -это, как правило, технические

 моменты.   Они   все   предложены  в  государственной  Программе

 приватизации,  которая  тоже  рассматривается  в этом сессионном

 зале.

 

      ГОЛОВА.   Можливо,   давайте   не   будемо   повертаться  -

 проголосована 14-та стаття.

 

      УГАРОВ  Г. Ю. Да. Тем более, что 14-я уже проголосована. Но

 это - позиция комиссии.

 

      ГОЛОВА. 15-та стаття -"Способи приватизації". Зауваження є!

 Немає. Ставиться на голосування.

 

      "За" -

      Прийнято рішення.

      16-та  стаття -"Продаж об'єктів приватизації на аукціоні за

 конкурсом   на   фондових  біржах".  Коротка  стаття,  враховані

 зауваження. Ставлю на голосування...

 

      "За"-

      Прийнято рішення.

      Стаття  17.  Приватизація  майна,  зданого  в  оренду.  Які

 зауваження, поправки? Драгомарецький. Номер поправки.

 

      УГАРОВ. Номер  поправки 116..... в першому  примірнику...

 

      ГОЛОВА. 116  в попередньому...

 

      УГАРОВ... в першому примірнику.

 

      ГОЛОВА.  Будь  ласка...  В  процесі  перетоврення орендного

 підприємства  в  акціонерне товариство за рішенням орендаря може

 бути  випущщена  додаткова  кількість  акцій на суму до половини

 вартості  частки  орендаря  в статутному фонді з метою залучення

 грошових коштів.

 

      УГАРОВ. Да.

 

      ГОЛОВА. Будь ласка.

 

      УГАРОВ. Ну, мнение комиссии, что это больше относится

 к   вопросам,   связанням   с   постприватизационным   развитием

 предприятия. То есть, это уже вторичный выпуск акций и так далее

 и  так  далее.  Этот  закон  же  в  основном  расчитан, ну, не в

 основном,  а  он  расчитан  на  вхождение, на подготовку и самый

 первичный   этап   приватизации   предприятий.  Здесь  уже  идет

 детализация. Мы готовы  его рассмотеть...

 

      ГОЛОВА.  Геннадій  Юрійович,  як  ви  подивитеся  на те, що

 прийнятий  тут  в  цьому  залі  Закон  "Про приватизацію майна в

 Агропромисловому  комплексі"  про  особливості  переддбачає  тут

 подібний механізм, а оскільки цей закон має... є більш загальний

 від того закону, то в ньому повинна буть передбачена така норма.

      І  тим паче6 що нам, мабуть, ще не раз доведеться займатись

 приватизацією  такого  виду  підприємств  і  треба  найту  якусь

 формулу, яка б задовольняла і дасть можливість і для моневру при

 виборі   споосбу   і   процедурі  приватизації.  Що  скаже  Фонд

 держмайна, Бондар, будь ласка.

 

      БОНДАР.  Справа  в тому, що тут нема налогів с АПК, тому що

 там  розглядалось  питання  оренди з викупом, коли були створені

 закриті  акцціонерні товариства, перетворення їх у відкрите. Тут

 варіант    створення    відкритого    акціонерного    товариства

 розглядається  визначально  в процесі приватизації, а додатковий

 випуск   має   право   акціонерне   товариство  випускати  після

 приватизації. І це регламентовано. Тому я думаю, що це...

 

      ГОЛОВА. Це не суперечить інтересам навіть орендаря.

 

      БОНДАР   Ні...

 

      ГОЛОВА. Ще раз  Драгомарецькому  слово.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ. Я, кстати, не буду сейчас дискутировать, ни

 с  первым  ни  со  вторым   оппонентом.

      Действительно,     это     не    суперечыть    действующему

 законодательству.  Но  вот самый сложный период для предприятия,

 это  когда  между  тут  и там -оно еще и не приватизировано и не

 является  еще  государственным.  И  дополнительно появляется шок

 постприватизационный.

      А   привлечение   за  счет  акций  дополнительных  наличных

 денежных  средств  увеличивает  оборотные средства предприятия и

 помогает ему легче пройти этот постприватизационный шок.

      Поэтому,  я  думаю, что это было бы очень хорошо, чтобы это

 не  вызывало  нигде  споров  предприятия  смело  шли  на  выпуск

 допонительных   акций,   залучення  дополнительных  коштив,  это

 помогало бы легче пройти этот постприватизационный период.

 

      ГОЛОВА. Ви наполягаєте на голосуванні своєї статті.

      Я   просив   би  вас,  тільки  є  інша  форма,  лаконічніше

 висловлюйтесь:  между  тут  и  там называется "между здесь". Теж

 буде   гарно  звучать.

      Будь ласка,  дайте,  і Квятковський  ще.

 

      КВЯТКОВСЬКИЙ. Шановні депутати, якщо ми доволимо проведення

 додаткових   емісій   в   період  продажу  акцій  приватизованих

 підприємств, то ми приведемо до того, що відбулось на Побузькому

 ферро-нікелієвому заводі. Коли вже досі кожний з власників акцій

 е  знає,  якою  часткою  майна  він  володіє. Бо всякі додаткові

 випуски  акцій є розбавленням частки кожного акціонера в статуті

 цього  підприємства. Тому цього просто не можна допускати бо ми,

 дійсно,   створимо  такі  умови,  що  дійсного  власника  ми  не

 визначимо.

 

      ГОЛОВА.   Ставиться   ол   пропозиція   Драгомарецького  на

 голосування.

 

      "За" -

      Вона не підтримана депутатами.

      Але  біди  немає  в  тому, що... правильно пояснив Бондарь,

 заступник голови фонду держмайна, що враховується ця можливість.

 Можна  ставити  на  голосування  цю 17 статтю? Ні. Кв'ятковський

 прошу.  То ж у вас до 18 поправка. Ну, давайте є пропозиція, яка

 в вас є на руках у всіх групи депутатів на чолі з Кв'ятковським.

      При перетворенні орендних підприємств у відкриті акционерні

 товариства,   його   засновниками   виступають  з  боку  держави

 відповідний  орган  приватизації, а з боку орендаря -організація

 орендарів.   Може   це   і   захищає  той  інтерс,  що  говорить

 Драгомарецький.

      І  далі.  До завершення продажу акцій, передбаченних планом

 розміщення  акцій, планом приватизації і перших загальних зборів

 акціонерів приватизованого підприємства керівництво підприємства

 покладається   на   адміністрацію   орендного  підприємства,  що

 приватизується.

      Так,     ця    пропозиція,    оскільки    ви    коментували

 Драгомарецького - він коментує вас. Будь ласка, Драгомарецький.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ   С.   Д.   Уважаемые  коллеги,  здесь  есть

 несколько  но.  Я не возражаю против идеи депутата Квятковского,

 но,  во-первых, у нас уже больше года нет организации орендарив,

 а есть господарське товарыство, створене орендарями.

      А,  во-вторых,  эта норма, если с повторением нормы декрета

 5793,  яка діє. Бесмысленно повторять эту норму, она есть.

 

      ГОЛОВА.  То  якщо  діє, то давайте запишем сюди і своєчасно

 декрет знімемо.

 

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ  С.  Д.  Тогда с поправкой, что господарское

 товариство   створене   орендарем.  По  закону  нет  организации

 орендарив.

 

      ГОЛОВА.  Ясно.  Ставиться пропозиція Кв'ятковського, яку не

 заперечує  Драгомарецький. Пропозиція, назвем її Кв'ятковського-

 Драгомарецького,  ставиться  на  голосування.  Підтримайте, будь

 ласка.

 

      "За" -

      Ще  раз  пояснюю.  В  діючому декреті, який стосується цієї

 галузі   правовідносин,   норму,  котру  пропонує  Квятковський,

 передбачено.  Драгомарецбкий  її  підтримує.  Маючи на увазі, що

 вона  повинна бути, так би мовити, мати форму юридичну, законну,

 а   не   просто  декретну.  Ще  раз  ставлю  на  голосування  цю

 пропозицію, яка не викликає заперечень. Будь ласка.

 

      "За" -

      Ну не може бути такого. Розумієте?

      Ще   раз   ставлю  на  голосування.  Будь  ласка.  КАтерина

 Семенівна, голосуйте. Організуйте голосування там.

 

      "За" -

      За 225, рішення прийнято.

      Василь  Іванович, ви теж голосуйте. Ви голосуєте там? Все в

 порядку. І дайте Бондарю картку.

      Так. Стаття 17 в цілому голосується, в цілому.

                              - 131 -

     

      "За" -

      Прийнято рішення.

      Стаття  18,  на  яку  ми часто посилалися:" Продаж акцій та

 часток   паїв,   що  належать  державі,  у  майні  господарських

 товариств".

      Які  зайваження.  Все  враховано?  Ні?  Квятоковський,  ні?

 Єльяшкевич. Номер поправки?

     

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ

      Ельяшкевич, Херсон, депутатская группа "Реформы". Уважаемые

 коллеги! Была специально по проблеме инвестиционных обязательств

 создана  согласительная комиссия. Те формулировки, которые здесь

 записаны,  они не прошли на согласительной комиссии. В часности,

 в  пункте 7... Что такое здесь инвестиционное обязательство? Это

 может  быть  и  передача прав пользования землей, водой6 другими

 природными    ресурсами,    домами,    сооружениями   и   другие

 имущественные  права  и так далее. То есть, фактически под видом

 инвестиционного  обязательства будет проходить просто бесплатная

 передача    государственного   имущества.

      Поэтому  в таком виде наша депутатская группа "Реформы" эту

 статью  18 ни в коем случае поддержать не может. И я просил бы -

 это  очень  серьезный  вопрос -статью 18 доработать, вернуться к

 или к повторному второму чтению, или в третьем чтении, когда уже

 будет  вариант согласованый. Иначе мы просто начнем ломать копья

 здесь...

     

      ГОЛОВА.  А  як  би  ви  подивилися на такий варіант -щоб ми

 прийняли,  а потім у третьому читанні доповнення до цієї статті?

     

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ  О.С. Не, не.

     

      ГОЛОВА. Ви   заперечуєте. Ясно, пропозиція  є.

     

      УГАРОВ Г. Ю. Уважаемые коллеги! В юридической практике есть

 такое  понятие  как  сделка  под  условием.  В случае выполнения

 обязательств  идут дальнейшие. Дальнейше, дальнейше. Поэтому это

 это  является  примером  такой, ну как говорить, такого... такой

 практики, только уже вопрощенной в соответствующих документах.

     

      ГОЛОВА. Анісімов.

     

      АНІСІМОВ

      178,  город  Запорожье,  Анисимов,  Мы действительно делали

 ссылку  на 18 статью, где я говорил, что она несет совсем другую

 смысловую  нагрузку,  когда  мы закладывали приоритет. Поэтому я

 прошу  народных  депутатов все-таки эту статью поддержать. Здесь

 предложение  ряда  народных  депутатов,  но оно изменено в самой

 стилистике.  Но  а  суть  остается  прежней.  И  суть сводится к

 следующему.  Если  на  сегодняшний день идти по схеме, я еще раз

 говорю:  приватизации  малой,  когда  один  к  одному  закон был

 перенесен на большую приватизацию, большая приватизация зайдет в

 тупик.  Она не даст эфекта(...........) смотреть на эфективность

 всего  происходящего     с  приватизации .

      Почему  вырисовался  стратегический  инвест?  Да  по  одной

 только   причине,   что   акции,   которые   будут  скуплены  за

 приватизационные    сертификаты,   не   дадут   даже   нормлаьно

 функционировать государственному предприятию огромного масштаба,

 скоторым  мы  столкнулись  уже  на  практике. И коллеги с группы

 "Реформы" участвовали.

      И  неоднократно  мы  столкнулись  с  тем, что, не определив

 стратегического  инвестора,  и  не  заморозив  часть акций, и не

 аккумулируя  там  средства  для  того,  чтобы модернизироваться,

 развиваться и т. д., а так, как акционер, который получил акции,

 обязательно через год придет и скажет: "Я вложил свою акцию (что

 получилось с трастами), теперь на эту акцию дайте мне дивиденды,

 как  таковые".  А  как  же  дать дивиденды, если мы не запустили

 производство?

      Акционеров....................    по   той   причине,   что

 государство не в состоянии давать инвестиции.

      Поэтому,  и  вырисовывается  другая  схема, где можно взять

 деньги  у  того,  у  кого  они  есть на сегодняшний день, создав

 стратегического инвестора.

      Поэтому  я  прошу  народных  депутатов  поддержать. Если не

 пройдет  эта  статья,  я  думаю, что закон не будет, в принципе,

 срабатывать. Мы приватизацию большую не проведем.

     

      ГОЛОВА.  Давайте  так. Комісія підтримує цю позицію. Будьте

 уважні!  Якщо  ми  хочемо...  Я  про  що  і кажу. Якщо ми хочемо

 забезпечити приватизацію і в процесі приватизації стимулювати ще

 й  структурну  перебудову економіки, то ми повинні підтримати цю

 статтю.

      Якщо  ми  хочемо просто розпорошити власність для того, щоб

 приватизацію  для  приватизації  проводити, то тоді треба шукати

 інші форми. Будь ласка, Судницин. Номер поправки.

     

      СУДНИЦИН Ф.С.

      Александр   Александрович,   значит,   тут   стоит   вопрос

 следующий. Когда мы говорим об инвестиционных обязательствах, мы

 должны  исходить только из одного: инвестор платит деньги за эти

 акции, платит и дает дополнительные обязательства на выполнение,

 на  инвестиции,  дополнительные  инвестиции.  То  есть, плата за

 акции и дополнительные инвестиции.

      В  случае  выполнения  этих  дополнительных  инвестиций, он

 тогда приобретает право на эти акции.

      Что   предлагается   здесь?   Под   видом  интеллектуальной

 собственности  и  т. д. и т. п. мы говорим, вот уважаемый Таран,

 народный    депутат,    заявил,    что   "Мотор-Cич"   выполнила

 обязательства инвестиционные.

      Какие  они  были?  Очень простые. Создать, якобы, двигатель

 436  Т-1  за  2  года  и  увеличить  ресурс. Это что? Это чистая

 фикция,  что  двигатель  436 Т-1  был  создан  прогрессом,  а не

 Моторсич,    Моторсич    изготовитель    двигателей,    и   этот

 интеллектуальная  собственность государства, потому чтоп рогресс

 состоит на бюджете государства.

      Теперь  заявляеться,  прошло  время, что эти инвестиционные

 обязательства  выполнены.  На  каком основании они выполнены? За

 счет сударства?

      И еще далее. Этот двигатель, технология, полностью передана

 в   Россию  и  Моторсич  инвестировал  уже,  производство  этого

 двигателя  в  России а не у себя, и мы сейчас хотим, чтобы такая

 практика  здесь  продолжалась  и  дальше.  Поэтому пункт 7 нужно

 действительно,  есть  проблема  инвестиций,  я уже сказал, что в

 каком  виде  она  должна быть, только в продаже и дополнительных

 инвестиций.

     

      ГОЛОВА.   Я   прошу,   врахуйте   те,  що  ми  працюємо  за

 регламентом,   який   визначає   час   на  внесення  пропозиції,

 обгрунтування  своїх  поправок, з одного боку. З іншого боку, що

 радіослухачі, які може випадково слухають зараз нас не знають ні

 марки двигуна, ні назви підприємства і тому подібне. Треба блище

 до  суті  закону,  а  те,  що  тут  є  питання,  то, будь ласка,

 сформулюйте  той  пункт,  ми його зараз поставим на голосування.

 Ну,  будь  ласка,  комісія  внесла на розгляд наш такий варіант,

 П'ятковський  називайте  термін  який,  визначення  давайте і ми

 будем голосувать.

     

      КВЯТКОВСЬКИЙ.

     

      Шановний  Олександре  Олександровичу,  шановні  депутати, я

 хотів  би  звернути  увагу  на  абзац  4  пункту  7 де записано:

 інвестиційними   зобов'язаннями   є   -будинки,  споруди,  права

 користування землею, водою та іншими природними ресурсами, тобто

 державне майно є інвестиційними зобов'язаннями. Просто абсолютно

 не  чітко  виписана  ця  процедура,  не  може бути інвестиційним

 зобов'язанням  те  майно,  яке  приватизується, тільки якщо буде

 внесений  дійсні інвестиційні зобов'язання, які не є у державній

 влдасності. Ото будуть дійсні інвестиційні зобов'язання.

     

      ГОЛОВА.  А якщо це є майно його, інвестора?

     

      КВЯТКОВСЬКИЙ  І.  В.  Як  ви  перенесете права користування

 землею, якщо це все поки що у держави?!..

     

      ГОЛОВА.  Ну,  вибачте  мені,  це  ж  елементарно... Є у нас

 підприємства, які хочуть брати участь в приватизаціїї. В нього є

 як власність право на користуавння земельною ділянкою у себе, на

 місці - навіть  в  тому  ж  самому місці! А це -право його! Ми ж

 скільки  вже  провели  аукціонів  на  продаж  права користування

 землею: от з аукціону він... це право поступається іншому.

      Ну, давайте...я не заперечую вам - ви більше спеціаліст, це

 звичайно.

      Таран, а потім............ будь ласка. Спокійно. Таран.

     

      ТАРАН.     Уважаемые    депутаты,    уважаемый    Александр

 Александрович, уважаемые радиослушатели!

      Я    хотел    бы    дать   такое   предложение.   Александр

 Александрович,  есть по Регламенту работы Верховного Совета есть

 процедура второго чтения. Поэтому давайте возвратимся снова, как

 мы начинали, рассматривая вторую статью...

      И  я,  и  Анисимов,  и  другие  депутаты предупреждали, что

 зайдем, примем в основном весь закон, дойдем до главного, в 18-й

 статье которое сосредоточилось -главное в приватизации большой -

 и  завалим  закон...  Так  оно  получается.  Поэтому  есть смысл

 возвратиться  на  букву  закона,  который  называется "Регламент

 работы Верховного Совета", голосовать все, что...

     

      ГОЛОВА. Я теж так хочу, а... Михайло Васильович, але справа

 в  тому,  що  мені треба, щоб були ці голоси, що вони голосували

 "за"... Треба переконать їх, щоб голосували...

      Пилипчук, будь ласка.

     

      ПИЛИПЧУК   В.  М.  Шановні  депутати!  Слід  розділить  два

 положення.

      Перше - відчудження  державою  майна.  І  друге - залучення

 інвестицій у функціонуюче підприємство.

      Під   час  приватизації  всі  кошти,  які  залучаються  при

 приватизації,  поступають  у бюджет, а не на підприємство. А вже

 підприємство приватизоване (акціонерне товариство чи інша форма)

 емісує... емітує акції і цим самим залучає інвестиції, які йдуть

 на  розвиток підприємства. Тобто питання залучення інвестицій не

 є  предметом  розгляду цього закону. І, якщо ми розглядаєм Закон

 "Про  приватизацію",  то  це  т кошти, які не ідуть в інвестиції

 підприємства,  а ідуть в бюджет. І на цьому ми повинні завершити

 лише  ту  частину вітчуження, бо інвестиції, форма їх залучення,

 методи, обсяги і так далі -це є предмет окремого закону.

 

      ГОЛОВА.  Володимере  Міфодійовичу,  пам'ятаєте,  що  сказав

 Анісімов  з самого початку. Мова то і йде про участь держави, як

 власника  і  тому ці гроші то йдуть у бюджет -ви праві. Але вони

 де  зосереджуються, конццентруються для виконання тих цілей, які

 пов'язані  із  структурною  пребудовою  і  продовженням  процесу

 приватизації.

      Так,  дефіциту  в  нас  не  буде,  ми  будем  працювать без

 дефіциту.

      ШУМ У ЗАЛІ

      Ні, ремарка, ви вже висловилися. Висловилися всі... Тому 18

 стаття. Ще є зауваження? новіков, прошу.

     

      НОВІКОВ.  Уважаемые  депутаты,  здесь очень сложная статья.

 Малого  того,  здесь  очень много таких хитрых подводных камней.

 Значит  есть  поправка  моя под номером 121, надо тут по каждому

 пункту,  по  каждому  абзацу  отдельно обсуждать, потому что это

 все -очень серьезные вопросы.

      Так вот, по 1-му... там к 3-ему абзацу статьи к пункту 3-му

 есть  моя  поправка,  мы  тут  все  бились  за интерес трудового

 коллектива,  что  только  невыдумывали и единственное, что мы не

 предоставили  право  быть  стратегическим  инвестором.  то есть,

 получается,   что   те   ребята,   которые  торговали  водкой  и

 "сникерсами"  -они,  значит,  самые  умные,  они будут знать как

 управлять  "Мотор-Сич",  а трудовой коллектив, который созывался

 предприятием  и  работал  на  нем  20  лет,  он не знает как ему

 работать  и  он будет на общих основаниях ходить, так сказать, и

 потом скупать эти ваучеры где-то там, потому что они имеют право

 купить  в  размере  своего  ваучера.  Он даже не имеет права там

 работать  на  других условиях. Поэтому, я прошу защитить интерес

 трудового  коллектива именноь принятием абзаца, элементарно дать

 право  трудовому коллективу выступить в качестве стратегического

 инвестора......  право подать заявку  на это. Это раз.

     

      ГОЛОВА.  Тоді...  Хвилинку,  хвилинку... Будь ласка, ще раз

 сформулюйте  і я поставлю  на  голосування цей   проект.

     

      НОВІКОВ. Поправка  121. Это есть, она  стоит здесь...

      

      ГОЛОВА. Є, стоїть поправка...

     

      НОВІКОВ.   Пункт   3  изложить  в  редакции,  что  трудовой

 коллектив,  працівники  підприємстав мають право об'єднатись для

 викупу  контрольного  пакету  акцій і набуття права генерального

 інвестора.

       То е сть, они тепеть имею право, пусть даже взяв кредит, н

 о  выкупить контрольный пакет акций. Это нормально, и рыночно, и

 защищает интересы турдового коллектива. Это первый абзац.

      По  остальным  абзацам  я прошу учесть. Здесь, например, по

 пункту  7  расписывается,  что...

     

      ГОЛОВА.  Олександр  Васильович,  цей  пункт окремо. Давайте

 проголосуємо     ,  а потім  підемо дальше.

      Незрозумілий  варіант, це формула-то універсальна, можливо,

 для  якого  підприємства  вона не підійте, колектив не зможе нею

 скористатись,  але  для  інших  зможе.

     

      __________.  Да,  тем  более,  что тут дается  право.

     

      ГОЛОВА.    Тому  ми  право  даємо.

      Мова  йде  про те, щоб додати сюди такий пункт, у статтю 18

 пункт  36  таким  чином:  "Мають  право  об'єднатись  для викупу

 контрольного   пакету   акцій   і   набуття  права  генерального

 інвестора". Ставлю на  голосування.

      Де  можуть,  там  скористаються.

      Будь ласка,  проголосуйте.

      За -

      Ну,  погляньте,  проти ніхто не голосує, а тільки через те,

 що ...

       ШУМ   У   ЗАЛІ

      Попросіть  свою  сусідку, нехай стане на місце, будь ласка.

 Підказує,  як  голосувать.  Я,  будь  ласка,  ще  раз  ставлю на

 голосування.

      За -

      Пропозиція за голосується. Федір Семенович, голосуйте за.

      Прийнято  рішення.

      Ще  поправка  яка,  ви  казали  дальше,  Новіков.

     

      НОВІКОВ. Уважаемие депутаты, дело в том, что здесь довольно

 неплохо расписано по стратегическому инвестору, но единственное,

 что   меня   не   устраивает,   это   то,   что   положение  про

 стратегического    инвестора    будет   утверждаться   Кабинетом

 Министров,  а  не нами, а дело в том, что если предусматривается

 порядок  рподажи  стратегическому инвестору, то, соответственно,

 предприятие выпадет из общего порядка приватизации. То есть этот

 закон  уже  не  действует,  а  будет  действовать  то положение,

 которое  предумает  Кабинет  Министров. Мало того, это положение

 может   предусмотреть   разовые   и   какие   угодно   там   эти

 (..............).

      И  кроме  того,  решение  будет принимать комиссия, которая

 будет созадан в этом же Кабинете Министров. И вы должны понимать

 куда  понесут  все  взятки.  Сначало  в  Кабинет Министров, чтоб

 ввести   это  положение  о  стратегическом  инвесторе,  потом  в

 комиссию,  чтоб  тебе  дали  право.  И  совершенно  не  нужен ни

 Верховный  Совет,  ни  Верховный суд, никто угоднов этой стране.

 Можно совершенно как угодно купить под любой дурной, так сказать

 там  вариант,  который  будет  предложен,  самые лакомые куски в

 нашей стране. И при это мзаконы не будут действовать, потому что

 мы сами дали это право.

      Поэтому   мы  должны  здесь  по  стратегическому  инвестору

 предусмотреть то, чтобы положение утверждалось Верховным Советом

 обязательно  о стратегическом инветоре. То есть мы должны с вами

 определить,  что  мы  отдаем на неконкурсной основе. И второе по

 счету,  что  комиссия  должна  утверждаться  если  не  Верховным

 Советом,  то  хотя  бы  на  основании  закона,  а не инструкцией

 Кабмина.  Вот  это  я  хотел бы, чтоб вы поддержали.... никто не

 знает    будет    распродавать   самые   лакомые   куски   нашей

 собственности.

     

      ГОЛОВА.   Олександр   Васильйович,  редакція,  яку  повинні

 голосувать.  Читайте, що ми голосуєм.

     

      НОВІКОВ.   редакция,   которая   предложена  комиссией,  но

 стратегичним   інветосром   визначається   юридична  особа,  яка

 відповідає  вимогам  положення  про  стратегичний  інвестор,  що

 затверджується   Верховною   Радою   України,   а  не  Кабінетом

 Міністірв.

     

      ГОЛОВА.  Зрозуміло. Цей пункт...

     

      НОВІКОВ.  За  поданням Кабінету Міністрів. Хай мені Кабінет

 Міністрів  подає,  а  Верховна  Рада  затверджує. Потому что это

 перечеркивает наш закон. Оно выводит за рамки закона.

 Поэтому это должно утвержаться Верховным Советом. Раз выходит за

 рамки закона, значит Верховный Совет.

     

      ГОЛОВА.  Будьту  уважні,  пункт  7,  2  абзац. Стратегичним

 інвестором   визначається   юридична   або  фізична  особа,  яка

 відповідає  вимогам  положення  про  стратегічного  інвестора  у

 процесі  приватизації,  що  затверджується  Верховною  Радою  за

 поданням Кабінету Міністрів України.  Так?

      Ставлю   на   голосування   цю   пропозицію.   Будь  ласка,

 підтримайте її.

     

      "За" -

      Ще   раз  ставлю  на  голосування.  Технічно,  я  не  встиг

 проголосувать.

     

      "За" -

      Дякую.

      Тепер можна 18 статтю?

      ШУМ У ЗАЛІ

      Будь ласка, ще Новікову дайте слово.

     

      НОВІКОВ.   Уважаемые   депутаты,  мы  совершення  правильно

 решили,   что   мы  утверждаем  положение.  Тепер  ыопрос:  "Хто

 утверждает   комиссию,  которая  будет  принимать  решение  кому

 давать,  кому  не давать этот обкект?" Естественно, что я против

 того,  чтобы  эту  комиссию  создавал  Кабинет Министров. Состав

 комиссии  должен утверждаться Верховным Советом точно также. Это

 не  орган  Верховного  Совета,  это орган Кабинета Минситров, но

 утверждаться  он  должен  Верховным  Советом,  как собственника.

 Потому   что  собственник  решает  кому  отдавать,  кому  что  и

 делегирует это право комиссии, только так.

      Поэтому   створену   Кабінетом   Міністрів   і  затверждену

 Верховною Радою.

     

      ГОЛОВА. Яка сторінка, який абзац?

     

      НОВІКОВ.  Есть предложение: порядок и процедуру утверждения

 состава  комиссии  отобразить  в  положении,  которое  мы  будем

 принимать.

     

      ШУМ У ЗАЛІ

     

      ГОЛОВА. Я прошу, ну, будь ласка, тут... Якщо це   так,  то,

 справді,  цю позицію треба виключити з норми закону. Який радок?

 Який абзац?

      Третій  абзац.  "Інвестиційними  зобов'язаннями...", ні, це

 останнє. Постійно діюча комісія?

      А! "РІшення про продаж пакету акцій стратегічному інвестору

 приймає   постійно   діюча   комісія   з   розгляду   пропозицій

 стратегічних інвесторів...

     

      ___________. ...створена відповідно до положення...

     

      ГОЛОВА.  Давайте  напишемо:  "...  створена  відповідно  до

 положення   про   такі   комісії".   Або   "створена  на  основі

 відповідного  оложення".  Зрозуміло,  так?  Можна  так записати.

 Ставлю на голосування.

      То  в  положенні  буде................  відповідно  до,  на

 основі відповідного положення.

     

      "за"

      Пилипчук.

      Не зрозуміли.

     

      ПИЛИПЧУК  В. М. Олександре Олександровичу, шановні депутати

 і  Олександре  Олександровичу,  ви хіба не розумієте, що коли ми

 приймем   цю   статтю,   -це   суцільна  корупція.  І  ми,  коли

 проголосуєм,    то    ця    комісія   так   само,   як   і   всі

 інші................. комісії і ліцензійні, будуть мать на цьому

 навар.

      Людство  придумало  дуже простий механізм -конкурс. Треба ж

 більше.  І  в  зв'язку  з  цим  виключаються  всі  ці,  бо немає

 критеріїв,  за  яким  та  комісія  буде  визначать.  А це тільки

 корупція. От є дуже простий механізм - за конкурсом.

     

      ГОЛОВА.  Ми  ж  записали  там,  то є форми, і там є конкурс

 передбачений.   Але   комісія   приймає   на   основі  конкурсу,

 безперечно.

     

      ПИЛИПЧУК В. М. А для чого тоді комісія, коли є конкурс, і в

 результаті конкурсу не даються інвестиції... Приймається інветор

 той, який в найліпших умовах дасть інвестиції.

     

      ГОЛОВА. Ясно, позиція зрозуміла.

     

      БОНДАР.  Шановні  депутати,  наскільки  я зрозумів, головне

 завдання  цієї  статті  було -зробити так, щоб приватизація йшла

 одночасно  з  залученням  інвестицій,  Для  цього можна створити

 певні   в  статті  умови,  щоб  приватизація  сприяла  залученню

 інвестицій.

      Тепер  давайте  подивимось, що у нас вийде. Ми приватизацію

 проводим,  поки  нема  положення  затвердженого Верховною Радою,

 інвестицій  залучати  не можна. Поки нема комісії, теж це робити

 не можна.

      Тобто,  замість  того,  щоб  підштовхнути  цей  процес, він

 гальмується.

      Тому,  я  думаю,  що  в цій статті треба все залишити, крім

 положення  і  комісії.  Є  принцип відбору інвестора, є, що таке

 інвестиція,  що  таке стратегічний інвестор. Це досить для того,

 щоб  проводити  це  в  процесі  приватизації.  І тоді ми зможемо

 працювати.

     

      ГОЛОВА.  Є сенс в тому, що говорить. Фонд держмайна. Тільки

 що тут є особливість. Ця стаття -закон у законі. Це найважливіша

 стаття,  власне  кажучи,  цього  закону,  бо  те, що є власністю

 держави  і  проводиться  продаж цієї частики чи приватизації, то

 треба мати на увазі, що це остання надія держави на...

     

      БОНДАР.  В  третьому  читанні  можна деталі більш розписати

 кваліфіковано.

     

      ГОЛОВА. ...Новиков

     

      УГАРОВ.  Александр  Александрович,  мы уже не проголосовали

 третью статью. Мы не проголосвали или четвертую, отправили ее на

 доработку.  (...........)  есть  предложение  18  сейчас снять с

 рассмотрения...

     

      НОВІКОВ. Уважаемые  депутаты!

     

      ГОЛОВА. Одну хвилинку.

     

      НОВІКОВ. Я прошу сейчас переголосовать и дополнительную

 аргументацию,  так  сказать,  скажу, поскольку всю нашу комиссию

 отправляли  за  рубеж,  так  сказать,  изучать опыт. И мы теперь

 должны отрабатывать деньги. Так вот, я вам рассказываю про опыт.

 Тот,  который  применяется  в цивилизованых странах. Там создают

 такие  комиссии,  куда отбирают наиболее честных, так сказать, и

 довереных  людей  в  стране.  Утверждается  она парламентом, эта

 комиссия.

      Почему?  Потому что простой аукцион провести нельзя. Потому

 что  там  люди не дурные. Они понимают: чтоб продать подороже, а

 потом закрыть завод и выкинуть 20 тысяч рабочих на улицу, только

 чтоб  не  создавать конкуренцию японцам, они на это не идут. Они

 говорят:  "Пусть  мы лучше дешевле возмем, зато оставим работать

 своих  людей."

      Так  вот,  если мы хотим сохранить рабочие места для своего

 народа,  то  мы  должны создать такую комиссию, которая будет не

 только  смотреть за деньгами, а еще за интересами своих трудовых

 колективов   и так  далее, и так  далее.

      Поэтому  прошу  этот  пункт  проголосовать  в той редакции,

 которая  была  предложена  Александром  Александровичем, что эта

 комиссия утверждается Верховным Советом и при этом, так сказать,

 все  будет   учтено.

      Потому   что   подаваться  эта  комиссия  в  составе  будет

 Кабинетом  Министров.  Мы ее будем утверджать, не вмешиваясь. Но

 это  будет  действительно  та  прозрачность,  о  которой говорил

 Квятковский  и все остальные. Потому что это не просто аукционом

 решается  судьба  уникальных предприятий, которые... принимаются

 решения,  что  это  стратегический  инвестор  и так далее. Прошу

 поддержать.   Потому   что  это  будет  умное  решение,  которое

 применяется во всем мире.

      Давает    не  изобретать  велосипед.

     

      ГОЛОВА.  Є  ще  раз... Є пропозиція підтримати Новікова. Ну

 його  пропозицію.  Її треба розглянути голосуванням. Я ставлю на

 голосування.  Ще  раз  ми її... там не вистачило 2 голосів. Будь

 ласка, підтримайте.

      Ставлю на голосування.

     

      "За" -

      А  чи  буде  краще,  побачимо на практиці. Ще до 18 статті?

 Можна всю статтю? Єльяшкевичу дайте слово.

     

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ

 

      Херсон, Депутатская группа "Реформы".

      Уважаемые   коллеги,  то  что  здесь  записано  определение

 инвестиционных     обязательств     -это    не    инвестиционные

 обязательства, это то как надо уходить для того, чтобы бесплатно

 получать  государственное  имущество. Поэтому я предлагаю, если,

 чтобы  сейчас  уже  здесь  не  ломать  копья, все-такы перенести

 обсуждение  этой  статьи  после того, когда будет редакция в том

 виде,  как  была сформулирована согласительной комиссией, где мы

 говорили  о  том,  что  инвестиционными обязательствами является

 только  обязательство стратегического инвестора вденежной форме,

 кроме   тех   средств,   которыми   он   оплачивает   за   акции

 приобретаемого предприятия, это дополнительное обязательство. То

 что   записано   здесь   -это   просто   будет   государственной

 собственностью,    землей,    водой,    природными    ресурсами,

 интеллектуальной   собственностью,   так   сказать,   оплачивать

 стоимость  того  же  государственного  имущества.  Это ни в коем

 случае  допустить  нельзя.  Вчитайтесь в понятие инвестиционного

 обязательства, которое здесь

     

      ГОЛОВА.  А  якщо ми допишемо тільки першу частину, тобто до

 слова праві поставим крапку. Тобто інвестиційними зобов'язаннями

 є  зобов'язання стратегічного інвестора щодо внесення інвестицій

 у   вигляді   грошових  конштів,  крім  позичених,  рухомого  та

 нерухомого   майна,   будинки,   споруди,   обладнення  та  інші

 матеріальні цінності. Крапка. Можна?

     

      ЄЛЬЯШКЕВИЧ.  Ну,  это другое дело.

     

      ГОЛОВА.  Генадій Юрійович?

     

      УГАРОВ   Есть смысл согласиться.

     

      ГОЛОВА.  Можна  так  голосувать? Нема заперечень? Немає. Цю

 порпавку ставлю на голосування, будь ласка, підтримайте її.

     

      За -

      Ні,  ні,  закінчим,  тут залишилось дуже мало. Сахань слово

 має.

     

      САХАНЬ І.Я.

      Шановний  Олександре  Олександровичу,  враховуючи  те, що у

 зауваженнях,  які  висловив  заступник  голови  Фонду державного

 майна,   є  рація,  мені  здається,  що  відрегулювати  питання,

 пов'язані з стратегічним інвестором до введення в дію Положення,

 яке  буде  розроблено Верховною Радою, можна у постанові, яку ми

 будемо  приймати  з  введенням  в  дію  цього  закону.  І тому я

 пропоную голосувати зараз за цю статтю повністю.

     

      ГОЛОВА. Іван Якович, справа в тому, що ми вже проголосували

 в поправці Новікова те, про що говорив Фонд держмайна. І там вже

 цього протиріччя немає - вже все враховано.

      Ставиться  18-та  стаття  в  цілому  на  голосування. 18-та

 стаття ставиться на голосування  в цілому.

     

      "За" -

     

      Прийнято рішення.

      Ми пройшли найважчу статтю. Є прохання продовжити. Ми зараз

 закінчимо - тут нема вже складних питань.

      "Інформація   про   приватизацію".   Дев'ятнадцята   стаття

 ставиться... Немає.

      20-та стаття. Є заперечення? Драгомарецький, прошу. До 19-ї

 статті. Номер поправки?

     

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ С.Д.  20-ая статья, поправка.

     

      ГОЛОВА.  До 20-ї? Я прошу вас...

     

      ДРАГОМАРЕЦЬКИЙ С.Д. Ой, я извиняюсь...

     

      ГОЛОВА.  19-та стаття ставиться на голосування. 19-та - без

 заперечень - ставиться на голосуванння.

     

      "За" -

      Прийнято рішення.

      Оголошується перерва до 16-ї години!